ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αμυνταίου. Αριθμός απόφασης: 5/2011. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, οικ. έτους Στο Δημαρχείο Αμύνταιου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συγκεντρώθηκε σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 στο οποίο αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία», η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες έντεκα «11» Στην Τακτική συνεδρίαση της στην οποία κλήθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής με την υπ αριθμόν 30509/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 ΔΕΝ διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν παρόντα Δέκα (10). Στην ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ συνεδρίαση ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1 Μωυσιάδης Κωνσταντίνος 8 Χατζηκωνσταντίνου Αλέξανδρος (Αναπληρωτής του Δημάρχου) 2 Γεωργιάδης Αλέξιος 9 Τσαμπασίδης Ελευθέριος 3 Μπόσκος Χρήστος 10 Κύρκος Θεόδωρος 4 Ηλία Θεοδώρα 11 Καραβασιλειάδης Σάββας 5 Απιδόπουλος Θεόφιλος 12 Νεβολιάνης Χρήστος 6 Κάγκας Μιχαήλ 13 Καλυβά Μαγδαλινή 7 Ιωαννίδης Χρήστος ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Γιαννιτσόπουλος Γεώργιος 18 Γεωργίου Σταύρος 2 Μπούτσης Βασίλειος 19 Κοάτσης Αντώνιος 3 Καραούλης Θεόδωρος 20 Πιχτράκη Παναγιώτα 4 Μεϊμάρης Θεόδωρος 21 Παππά Κωνσταντίνα 5 Μαυρίδης Πολυχρόνης 22 Γκέλης Χρήστος 6 Γεωργιάδης Λάζαρος 23 Τσιναρίδου Φωτεινή 7 Πετρίδου Ελισσάβετ 24 Χατζηησαϊα Δέσποινα 8 Μιχαηλίδης Βασίλειος 25 Χρηστίδης Γεώργιος

2 9 Μογλενίδης Χρήστος 26 Χαρατσή Αικατερίνη 10 Αβραμίδης Αθανάσιος 27 Κατσαντούρης Νικόλαος 11 Φιλίππου Αγάπη 28 Νικολαϊδης Δημήτριος 12 Παπαδόπουλος Ηλίας 29 Κατσουπάκης Θεόδωρος 13 Κωνσταντινίδης Γεώργιος 30 Καραγιαννίδης Νικόλαος 14 Τσουμήτας Αλέξανδρος 31 Κύρκος Γεώργιος 15 Χατζής Παντελής 32 Βακφάρης Στυλιανός 16 Φωκάς Θεόδωρος Κοσμίδης Σάββας 34 Που ΔΕΝ παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα Στην Συνεδρίαση προέδρευσε ο κος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος του Δήμου λόγω απουσίας του Δημάρχου κου Ιωσηφίδη Ιωακείμ. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης οι: α) Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για να διευθύνει την συζήτηση. Για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης παραβρέθηκε και ο Μπούτσης Α. Παναγιώτης, υπάλληλος του Δήμου. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης με παρόντα μέλη Δέκα τρία (13) και εξήγησε τους λόγους του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ καθώς τρέχουν οι προθεσμίες κατάθεσής του στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει Το 1 ο και θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Λιάσης Ιωάννης και ανάγνωσε ενώπιον της Επιτροπής το προτεινόμενο από τον Δήμο σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους Στόχος του προτεινόμενου Ετήσιου Προγράμματος οικονομικού έτους 2012 είναι να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών με μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Δήμου. Δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων υποδομών στους τομείς ύδρευσης, κτηριακών υποδομών, οδοποιίας και αναπλάσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον τομέα των αναπλάσεων και διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την βελτίωση της εικόνας των οικισμών αλλά ακόμα και στην δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων. Βαρύνουσα σημασία στο ετήσιο πρόγραμμα έχει η πρόβλεψη σειράς αναγκαίων μελετών που θα αποτελέσουν την βάση για την μελλοντική ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 έχουν σχεδιαστεί έργα των οποίων ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,38 και τα οποία υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν ανάλογα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους. Ακόμη έχουν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα έργα συνολικού ύψους ,00 και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και ελέγχου. Επίσης έχει υποβληθεί η πρόταση για την εκτέλεση του έργου "Διαχείριση Λυμάτων Λεκάνης Βεγορίτιδας για προστασία των υγροτόπων ποταμού Σουλού και λίμνης Βεγορίτιδας" από τους Δήμους Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Το ποσό που αντιστοι χεί στον Δήμο Αμυνταίου ανέρχεται στα ,00 και περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων όλων των κοινοτήτων της Τοπικής Ενότητας Φιλώτα και την σύνδεση των δικτύων με τον Βιολογικό Καθαρισμό Πτολεμαΐδας.

3 Επίσης βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας οι προτάσεις για έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού που ανέρχεται στα ,00, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ωριμότητά και ετοιμότητα τους για υποβολή όταν εκδοθούν οι αντίστοιχες προσκλήσεις από τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Παρακάτω παρουσιάζεται το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2012 του Δήμου Αμυνταίου, το οποίο περιλαμβάνει έργα και δράσεις όπως αυτά καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση τα αιτήματα των πολιτών, αποφάσεις Τοπικών Κοινοτήτων και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων με προτεραιότητες. Οι ενέργειες ανά επί μέρους Διεύθυνση και αυτοτελή μονάδα του Δήμου καθορίζονται με βάση τις επί μέρους αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και θα αναλύονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αντικατάσταση κουφωμάτων κτηρίου Δημαρχείου Αμυνταίου Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος (Λεχόβου) Συντήρηση επισκευή δημοτικών καταστημάτων Σκλήθρου και Βαλτονέρων Συντηρήσεις-επισκευές δημοτικών κτηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα Διαμόρφωση χώρων υγιεινής και γραφείων Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και αντικατάσταση Η/Μ δικτύων παλαιού Α Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Συντήρηση επισκευή περίφραξης Πάρκου Άγριας Ζωής ΤΚ Νυμφαίου ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ Διαμόρφωση μέρους της Νικείου Σχολής για την δημιουργία κέντρου ενημέρωσης για τον Αρκτούρο κοινότητας Νυμφαίου Ν. Φλώρινας Αποπεράτωση εργασιών στο Κοινοτικό Γυμναστήριο (Λεχόβου) Ανάπλαση παιδικής χαράς Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου Ανάπλαση-συντήρηση πάρκου Νικολαίδη στο ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα Αναπλάσεις οικισμών και κατασκευή αθλητικών υποδομών Δήμου Φιλώτα Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ (Βαρικού) Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης γηπέδου (Λεχόβου) Συντήρηση-επισκευή αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου Λεχόβου Επισκευή συντήρηση νέου Α Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Αποκατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Κέλλης Συντήρηση επισκευή δημοτικών αγροτικών ιατρείων Αετού Αποκατάσταση περίφραξης Β Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου Κατασκευή κτηρίου Α Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου Κατασκευή κτηρίου Β Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου Ανέγερση κτηρίου Ειρηνοδικείου Αμυνταίου Ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Δήμου Αμυνταίου

4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Επεκτάσεις και παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού - ΦΟΠ Καθαρισμός όχθης παραλίας ΤΔ Λιμνοχωρίου Αποκατάσταση χώρων απόθεσης μπάζων σε ΤΚ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ύδρευση Αμυνταίου Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης ΤΔ Αγ. Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου Γεώτρηση, κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς νερού Κοινότητας Λεχόβου Ν. Φλώρινας Κατασκευή αγωγού ύδρευσης εγκαταστάσεων Μπάνια Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (Βαρικού) Συντήρηση αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Πελαργού και Αντιγονείας Αντικαταστάσεις-συντηρήσεις υδρευτικού δικτύου ΤΚ Βαρικού Κατασκευή νέων φρεατίων και συντήρηση υφισταμένων ΤΚ Λεχόβου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΤΔ Βεγόρων του δήμου Φιλώτα Ν. Φλώρινας Επισκευές-συντηρήσεις σχαρών αποχέτευσης ομβρίων Αμυνταίου Επισκευές-συντηρήσεις αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων Αμυνταίου Επισκευές-συντηρήσεις σχαρών ομβρίων Αγίου Παντελεήμονα Επισκευές-συντηρήσεις πηγών εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Σκλήθρου και Αγραπιδιάς Επισκευή-συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αετού Επισκευή-συντήρηση δεξαμενών υδροδότησης Αετού Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Νυμφαίου Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου Αποχέτευση Ακαθάρτων Εξωτερικού δικτύου ΤΔ Λιμνοχωρίου Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚ Λεχόβου Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Φιλώτα Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Λεβαίας Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης Δεξαμενή Ύδρευσης ΤΚ Αετού Επιδιορθώσεις αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Αμύνταιο Συντήρηση και επέκταση συστήματος σχαρών ομβρίων στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα Επεκτάσεις συντηρήσεις δικτύου αποχέτευσης στον ΤΚ Κέλλης Συντήρηση αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Βεγόρας Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Μανιακίου Επισκευές συντηρήσεις ποτιστρών και κατασκευή νέων στις ΤΚ Αγραπιδιάς και ΤΚ Σκλήθρου Συντήρηση επισκευή αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Αναργύρων Βελτίωση υφιστάμενης και επέκταση αντιπλημμυρικής τάφρου στην ΤΚ Αναργύρων Αντικατάσταση δικτύου υδροδότησης κτηνοτροφικής ζώνης ΤΚ Πεδινού Συντήρηση τσιμενταύλακας κεντρικού δρόμου ΤΚ Ασπρογείων Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βαρικού Επισκευή συντήρηση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Λεχόβου

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Προσθήκη κατ' επέκταση-βελτίωση Γυμνασίου Δήμου Αετού Αισθητική ανάπλαση πλατείας Αγίων Κων/νου & Ελένης Διαμόρφωση παιδικής χαράς ΤΔ Αετού Διαμόρφωση παιδικής χαράς ΤΔ Πεδινού Διαμορφώσεις οδών ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα Κατασκευή οδοποιίας Αμυνταίου Αποκατάσταση οδοποιίας παραλιακού δρόμου ΤΔ Αγίο Παντελεήμονα Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αετού Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων του αναδασμού (Βαρικού) Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού (Βαρικού) Πλακόστρωση περιφερειακού δρόμου και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης (Λεχόβου) Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου Ασφαλτοστρώσεις εντός του ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα Τσιμεντοστρώσεις-κρασπεδώσεις δρόμων ΤΚ Κέλλης Χαλικοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κλειδίου, ΤΚ Ροδώνα και ΤΚ Φανού Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Αετού Κατασκευή κρασπεδώσεων-αποκατάσταση οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Αετού Επέκταση και συντήρηση ασφαλτοστρώσεων Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα Συντήρηση και επέκταση λιθόστρωτων οδών ΤΚ Λεχόβου Κατασκευή κρασπέδων δρόμων ΤΔ Λιμνοχωρίου Κατασκευή κρασπέδων και φωτισμός δρόμου ΤΔ Πεδινού Κατασκευή πεζοδρομίων-αποκατάσταση οδοστρωμάτων ΤΚ Ξινού Νερού Κρασπεδώσεις-πεζοδρομήσεις ΤΚ Πετρών, ΤΚ Κλειδίου, ΤΚ Φανού Κρασπεδώσεις-πεζοδρομήσεις τοπικών κοινοτήτων Φιλώτα Κρασπεδώσεις πεζοδρομήσεις ΤΚ Βαρικού Εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου με την δημιουργία Θερμοκηπιακού Πάρκου Κατασκευή ανοικτής πισίνας Μπάνιας Κατασκευή στήριξης πρανών κοινοχρήστων χώρων Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Λιμνοχωρίου Ανάπλαση-αποκατάσταση δρόμων συνοικισμού Ανάληψης Επισκευές συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων συνοικισμού Σωτήρα Αμυνταίου Διάνοιξη αγροτικών οδών Δήμου Φιλώτα Συντήρηση καθαρισμός ρείθρων αγροτικών οδών Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βαρικού Συντήρηση αγροτικών και δασικών δρόμων ΤΚ Λεχόβου Συντήρηση και επισκευή λιθόστρωτων και πλακόστρωτων δρόμων ΤΚ Νυμφαίου Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αετού Βελτίωση οδικού δικτύου Αμυνταίου-Σωτήρα-Νέου Κόμβου Κατασκευή πεζοδρομίου από Ξινό Νερό έως γήπεδο ποδοσφαίρου Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Ξινού Νερού Διαμόρφωση πάρκου Νικολαϊδη στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα Επισκευή συντήρηση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας στην ΤΚ Κέλλης Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης δρόμων ΤΚ Πετρών Εξωραϊσμός κεντρικής πλατείας ΤΚ Φανού Κρασπεδώσεις πεζοδρομήσεις ΤΚ Ροδώνα Διάνοιξη οδών και κατασκευή οδοποιίας στην ΤΚ Φιλώτα

6 Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Λεβαία Διαμόρφωση κόμβου ΤΚ Λεβαίας-Βεγόρας και ρύθμιση κυκλοφορίας Ανάπλαση πάρκου ΔΕΗ στην ΤΚ Αντιγονείας Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας ΤΚ Πελαργού Αποκατάσταση δρόμων ΤΚ Φαραγγίου Κατασκευή οδοποιίας από όρια οικισμού έως υδρευτική γεώτρηση ΤΚ Μανιακίου Αποκατάσταση κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων ΤΚ Βεγόρας Κατασκευή και αποκατάσταση κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων ΤΚ Αετού Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων άνω οικισμού ΤΚ Αγραπιδιάς Κατασκευή οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης στην ΤΚ Σκλήθρου (Δεληγιαννάκη-Εκκλησία- Κοιμητήρια) Κατασκευή πεζοδρομίων εντός του οικισμού της ΤΚ Βαλτονέρων Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΤΚ Πεδινού Κατασκευή λιθόστρωτων σε οδούς ΤΚ Ασπρογείων Κατασκευή πεζοδρόμησης δρόμου εισόδου ΤΚ Νυμφαίου Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Βαρικού Κατασκευή τεχνικών έργων αποχέτευσης ομβρίων σε δασικούς δρόμους στην ΤΚ Βαρικού Ασφαλτοστρώσεις δρόμων και κατασκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Λεχόβου Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Πεδινού περιοχής Βάλτου Κατασκευή δημοτικού περιμετρικού δρόμου σχεδίου πόλης Αμυνταίου Βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας Κέλλης - Αγίου Αθανασίου Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Ξινού Νερού με Κάθετο Άξονα Κατασκευή περιμετρικής οδοποιίας οικισμού Πετρών ΠΡΑΣΙΝΟ Οριοθέτηση-διαμόρφωση πλατειών και χώρων πρασίνου περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών ΤΚ της Τοπικής Ενότητας Φιλώτα Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων ΤΚ της Τοπικής Ενότητας Αετού ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Ανάπλαση-συντήρηση παλαιών κοιμητηρίων Αμυνταίου Επισκευή-συντήρηση κοιμητηρίων ΤΚ Ξινού Νερού Συντήρηση κοιμητηρίων ΤΚ Κέλλης Συντήρηση κοιμητηρίων ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα Συντήρηση κοιμητηρίων ΤΚ Πελαργού Συντήρηση κοιμητηρίων ΤΚ Αναργύρων Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίων ΤΚ Λεχόβου ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου Τ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα (β φάση) Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου ΔΔ Αγίου Παντελεήμονα Έργα υποδομής σε δασικές εκτάσεις του Δήμου Αμυνταίου Ανάπλαση παραλίας ΤΚ Λιμνοχωρίου από γέφυρα έως Κιόσκια Ανάπλαση παραλίας Αγίου Παντελεήμονα Αναπλάσεις εισόδων οικισμών Αμυνταίου και Αγίου Παντελεήμονα Ανάπλαση Βαρικού Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Σκλήθρου-Ασπρογείων

7 Ανάπλαση οικισμού Αμυνταίου στον άξονα Σιδηροδρομικός Σταθμός - έξοδος προς Ξινό Νερό Ανάπλαση χώρου παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου - Φλώρινας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μελέτη επισκευής Πνευματικού Κέντρου ΔΔ Αγίου Παντελεήμονα Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης χώρου δασικής αναψυχής Ραντόσι στην δασική περιοχή ΔΔ Ξινού Νερού Πιλοτική εφαρμογή χρήσης γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (ΓΣΠ) και ανάπτυξης βάσης δεδομένων για την τουριστική-περιβαλλοντική-πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου Αρχιτεκτονική μελέτη ανάδειξης και ανάπλασης παλαιού λατομικού χώρου ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα Μελέτη ηλεκτροφωτισμού του χώρου ανάδειξης και ανάπλασης παλαιού λατομικού χώρου στο ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα Μελέτη οδοποιίας συγκοινωνιακού κόμβου Ξινού Νερού με Κάθετο Άξονα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αμυνταίου Υδραυλική μελέτη αγωγού προσαγωγής λυμάτων και ΕΕΛ ΤΔ Κέλλης Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγωγού λυμάτων και ΕΕΛ ΤΔ Κέλλης Διαχειριστική μελέτη δάσους ΤΔ Φανού Τοπογραφική αποτύπωση χώρου εγκατάστασης εργατικών κατοικιών ΤΔ Κέλλης Μελέτη διαμόρφωσης χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Αμύνταιο Μελέτη σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Λεκάνης Αμυνταίου ΜΠΕ για την ανάπλαση παραλίας ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα Πολεοδομική μελέτη περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων Μελέτη οδοποιίας περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων Υδραυλική μελέτη περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ΜΠΕ έργων υποδομής περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ΠΠΕ έργων υποδομής περιοχής χώρου βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ΠΠΕ συτκοινωνιακού κόμβου Αμυνταίου-Ξινού Νερού-Κάθετου Άξονα Επικαιροποίηση μελέτη οδοποιίας Δημοτικού Περιμετρικού δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Δημοτικού Περιμετρικού δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου Μελέτη Οδοφωτισμού Δημοτικού Περιμετρικού δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου ΜΠΕ Δημοτικού Περιμερτρικού δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου Πολεοδομική μελέτη χώρου παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας ΜΠΕ χώρου παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου-Φλώρινας Πράξη Εφαρμογής περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης Αγίου Παντελεήμονα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Λιμνών Βεγορίτιδας-Πετρών Μελέτη για ανάπλαση παραλίας ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα (Β φάση) Μελέτη αποχέτευσης επεκτάσεων ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα ΠΠΕ και ΜΠΕ του έργου αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης ΤΚ Κέλλης ΠΠΕ και ΜΠΕ αρδευτική γεώτρησης Αγραπιδιάς Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης δημοτικών οδών ΤΚ Λιμνοχωρίου Η/Μ μελέτη δημοτικών οδών ΤΚ Λιμνοχωρίου Υδραυλική μελέτη εξωτερικού αγωγού λυμάτων ΤΚ Πεδινού Υδραυλική μελέτη εξωτερικού αγωγού λυμάτων ΤΚ Ασπρογείων Μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων και ΕΕΛ Ασπρογείων-Πεδινού

8 Τοπογραφική αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων Φιλώτα Τοπογραφική αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων Λεβαίας-Αντιγόνου Τοπογραφική αποτύπωση ρέματος Βαρικιώτικου Στατική μελέτη κατασκευής υπογείου υποσταθμού ηλεκτροδότησης 28ου Συντ. Πεζικού στο Αμύνταιο Σύνταξη πράξης τακτοποίησης περιοχών παλαιού οικισμού Αμυνταίου Γεωλογική μελέτη προστασίας κοίτης Σουλού από την διάβρωση Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων προστασίας κοίτης Σουλού Στατική μελέτη προστασίας γέφυρας ρέματος Σουλού στην επαρχιακή οδό Βεγόρας- Μανιακίου Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή κόμβου στο Ξινό Νερό Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής ρέματος Αμύντα από οικισμό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος Αμύντα από οικισμό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών Μελέτη ανάπλασης παραποτάμιας περιοχής ρέματος Αμύντα από οικισμό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών Περιβαλλοντική αδειοδότηση οριοθέτησης και ανάπλασης ρέματος Αμύντα Μελέτη ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή ανάπλασης ρέματος Αμύντα Μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για κατασκευή ΕΕΛ στο Νυμφαίο Τοπογραφική αποτύπωση δρόμου Αγίου Παντελεήμονα-Άρνισσας Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας δρόμου Αγίου Παντελεήμονα-Άρνισσας Υδραυλική μελέτη δρόμου Αγίου Παντελεήμονα-Άρνισσας Γεωλογική μελέτη δρόμου Αγίου Παντελεήμονα-Άρνισσας ΠΠΕ δρόμου Αγίου Παντελεήμονα-Άρνισσας Τοπογραφική αποτύπωση σημείων εισόδου και εξόδου επαρχιακού δικτύου στον Αετό Μελέτη οδικών κόμβων εισόδου και εξόδου Αετού με επαρχιακό οδικό δίκτυο Προμελέτη έργου για εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης κέντρου Αμυνταίου Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου αρχοντικού Μίχα Τσίρλη στο Νυμφαίο Μελέτη κτηματογράφισης περιοχών εισόδου και εξόδου πέριξ επαρχιακού δικτύου στον Αετό Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης και χώρου ΕΕΛ Λεχόβου Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Λεχόβου Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτη λειτουργίας ΕΕΛ Λεχόβου Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων ΕΕΛ Λεχόβου Μελέτη ηλεκτροφωτισμού δρόμου Αγίου Παντελεήμονα-Άρνισσας Οριοθέτηση ρεμάτων σε δημοτική έκταση Σωτήρα Καθορισμός αιγιαλού λίμνης Βεγορίτιδας στα όρια του Δήμου Καθορισμός αιγιαλού λίμνης Πετρών Επικαιροποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης αρχοντικού Μίχα Τσίρλα στο Νυμφαίο Στατική μελέτη αποκατάστασης αρχοντικού Μίχα Τσίρλη στο Νυμφαίο Η/Μ μελέτη για την αποκατάσταση αρχοντικού Μίχα Τσίρλη στο Νυμφαίο Οικονομοτεχνική μελέτη διαχείρισης στερεών οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων Αρχιτεκτονική μελέτη προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κατάστημα Αμυνταίου Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργίας Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου

9 Περιβαλλοντική μελέτη αποκατάστασης περιοχών ΧΑΔΑ Δήμου Αμυνταίου Μελέτη περιβαλλοντική αξιοποίησης και δημόσιας υγιεινής Μελέτη κατασκευής και βελτίωσης αθλητικών εγκατάστασεων Δασική μελέτη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υποδομών στο οδικό δασικό δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου Μελέτη πυροπροστασίας σε δασικές εκτάσεις του Δήμου Αμυνταίου Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους ΤΚ Κέλλης Δήμου Αμυνταίου Ταυτοποίηση στοιχείων μελέτης εφαρμογής σχεδίου πόλης Φιλώτα με Εθνικό Κτηματολόγιο Επικαιροποίηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης τηλερίθμησης και τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υδρευτικών δικτύων Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων Προμήθεια υδρομέτρων γεωτρήσεων Δήμου Αμυνταίου Προμήθεια ιστών φωτισμού οδών Πόλεων Προμήθεια υλικών περίφραξης υδρευτικών δεξαμενών Δήμου Προμήθεια κουφωμάτων και μεταλικών θυρών περιφράξεων ιδιοκτησιών Δήμου Προμήθεια ασφάλτου για αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια τεχνικού λογισμικού για την εκπόνηση μελετών Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού υπολογιστών Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθήκης και κίνησης οχημάτων Προμήθεια SERVER τεχνικής υπηρεσίας Προμήθεια σκιάστρων παραθύρων δημοτικού καταστήματος Προμήθεια ανεμιστώρων οροφής Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών μέσων νερού ύδρευσης Εξοπλισμός απολύμανσης νερού ύδρευσης Προμήθεια υλικών και μέσων πυρασφάλειας υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου Προμήθεια υλικών και μέσων πυρασφάλειας εθελοντικών ομάδων Δήμου Αμυνταίου Προμήθεια βιβλών ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη τοπογραφικών στοιχείων κατά ΕΓΣΑ '87 και επικαιροποίηση χαρτών δημοτικών εκτάσεων Δήμου Τοπογραφική εργασία καθορισμού οικοδομικών γραμμών περιοχής αναθεώρησης σχεδίου πόλης Αμυνταίου Επισκευή συντήρηση δικτύων ομβρίων Επισκευή συντήρηση σχαρών και φρεατίων ομβρίων Καθαρισμός δικτύου ακαθάρτων ΤΚ Δήμου Αμυνταίου Επισκευή συντήρηση υδρευτικών δικτύων Δήμου Επισκευή και συντήρηση φρεατίων υδρευτικών δικτύων Δήμου Επισκευή και συντήρηση υδρευτικών δεξαμενών και αντλιοστασίων Δήμου Εργασία αποκατάστασης αποθηκευτικού χώρου στα στέγαστρα οχημάτων Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Συντήρηση λογισμικού εκπόνησης μελετών και παρακολούθησης έργων

10 Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μονάδων υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου Εργασία κατασκευής επίπλων τεχνικής υπηρεσίας Καθαρισμοί δεξαμενών ύδρευσης Συντήρηση λειτουργίας ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Αμυνταίου Συντήρηση λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών Δήμου Αμυνταίου Συντήρηση λειτουργίας μετεωρολογικού σταθμού Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ύδρευσης Εργασίες τοπογραφήσεων για αποκατάσταση περιοχών ΧΑΔΑ Δήμου Αμυνταίου Εργασία έκδοσης περιβαλλοντική αδειοδότησης γεωτρήσεων και πηγών Δήμου Αμυνταίου Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Καθαρισμός απορριμμάτων και μπάζων σε πρώην ΧΑΔΑ Δήμου Αμυνταίου Εργασία αποκομμιδής απορριμμάτων κατακείμενης και εύφλεκτης ύλης σε δασικές εκτάσεις του Δήμου Αμυνταίου Περιαστικός και αστικός καθαρισμός πυροπροστασίας των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου Καθαρισμός οδικού δικτύου από χιονοπτώσεων Δήμου Αμυνταίου Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμυνταίου Επικαιροποίηση στοιχείων Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου Λειτουργία χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων Και κάλεσε την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010. Αποφασίζει ομόφωνα Γνωμοδοτεί θετικά επί του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2012 όπως φαίνεται στην εισήγηση του προέδρου. Προτάσεις - Παρατηρήσεις: 1) Καραβασιλειάδης Σάββας: α) Να δοθούν κίνητρα ώστε οι Δημότες να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος και να αναπτυχθεί περιβαλλοντική συνείδηση. β) Να γίνει και να λειτουργήσει από τον Δήμο Αστική συγκοινωνία για την επικοινωνία των Τοπικών Κοινοτήτων με την έδρα και μεταξύ τους. 2) Κύρκος Θεόδωρος: α) Να λειτουργήσει από τον Δήμο Αστική συγκοινωνία. β) Να φροντίζει ο Δήμος ώστε σε κάθε έργο διαμόρφωσης ή αποκατάστασης των δρόμων και των πεζοδρομίων πρώτα να εκτελούνται τα έργα υποδομής (Ύδρευση αποχέτευση - τηλεφωνικό και ηλεκτρικό δίκτυο) και κατόπιν να ολοκληρώνεται το έργο για να μην παρατηρείται το φαινόμενο μετά από την ολοκλώρωση του έργου διαμόρφωσης και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ξανασκάβεται ο χώρος για έργα υποδομής. γ) Λιθόστρωση του περιμετρικού δρόμου της λίμνης Πετρών για την τουριστική αξιοποίηση της λίμνης. δ) Οι Διαγραμμίσεις των δρόμων να γίνονται υπεύθυνα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται για την ασφαλέστερη μετακίνηση. 3) Κάγκας Μιχαήλ:

11 α) Πρέπει να λειτουργήσουν οι Βιολογικοί Σταθμοί του Δήμου ώστε τα αστικά λύματα που καταλήγουν στις λίμνες να είναι καθαρά και να μην τις επιβαρύνουν. β) Να συνταχθούν περιβαλλοντικές μελέτες για τις Λίμνες του Δήμου και να γίνει ανάλυση των νερών τους και καθαρισμός. 4) Χατζηκωνσταντίνου Αλέξανδρος: α) Να γίνει καταγραφή όλων των μνημείων του Δήμου. β) Να συνταχθεί μελέτη για την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Πετρών. γ) Να εκτελεσθούν στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Πετρών έργα ανάπλασης στον προαύλιο χώρο και φωτισμός. 5) Απιδόπουλος Θεόφιλος: α) Επαναλειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Αναργύρων. β) Μετεγκατάσταση Αναργύρων. γ) Αποκατάσταση του δρόμου Αναργύρων Βαρικού και διαγράμμιση. δ) Να γίνουν έργα και να διοργανωθούν εκδηλώσεις στις λίμνες του Δήμου για την τουριστική τους εκμετάλευση. ε) Να λειτουργήσει ο Βιολογικός Σταθμός της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων. Στ) Να ευαισθητοποιηθούν οι δημότες ώστε να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην καθαριότητα των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων. Ζ) Να αξιοποιηθεί ο αρχαιλογικός χώρος της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων για τουριστικούς σκοπούς. 6) Τσαμπασίδης Ελευθέριος: α) Να λειτουργήσει μόνος του ο Δήμος την Αστική συγκοινωνία για την επικοινωνία των Τοπικών Κοινοτήτων με την έδρα και μεταξύ τους. β) Να οργανωθεί τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. γ) Να επισκευασθεί το κτίριο του ΔΑΚ Αμυνταίου Καθαριότητα των χώρων και απολύμανση τους τοποθέτηση ΠΑΡΚΕ στον αγωνιστικό χώρο και Τουριστική ανάπτυξη μέσω διοργανώσεων αγώνων. δ) Να δημιουργηθούν Κτηνοτροφικές Ζώνες ώστε να απομακρυνθούν τα ζώα από τους οικισμούς. ε) Αναβάθμιση και ενίσχυση του σήματος των τηλεοπτικών καναλιών Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 5/2011 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως έπεται: Ο Πρόεδρος Τ.Σ.Υ Ιωσηφίδης Ιωακείµ Τα Μέλη Τ/Υ

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 03/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Αµυνταίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 03/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου. Θέµα: Εγκριση Τεχνικού Προγράµµατος2011 ήµου. ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 97 /2011 Στο Αµύνταιο,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. 1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. 1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριθμ. Απόφασης 261/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΝΤΙΟΥ ΠΟΣΠΜ πό το πρακτικό συνεδριάσεων / του δημοτικό συμβουλίου Δήμου. ΘΕΜ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. ΡΙΘ. ΠΟΦΗΣ / Στο μύνταιο, σήμερα του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 07/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού λόγω επιχορήγησης για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 191/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 191/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 191/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Κύρκου Κυριάκος

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Κύρκου Κυριάκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 23/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 03/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου «Υδρευση Αμυνταίου». ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:υζήτηση και λήψη απόφασης για τετράμηνη μέτρηση των τελών ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη 26 27. Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη 26 27. Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα:

Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: Σημ: Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας ένταξης έργων ανά φορέα: 1. Έργα Π.Ε. Κοζάνης για το ΕΑΠ 2012 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ 8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΑΠ ΠΔΜ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 1 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου Υδρευση Αμυνταίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Κατανομή ποσού ύψους 46.600 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ -ΑΡΑΧΟΒΑΣ- Αριθμ. Πρωτ. 10596/9.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 51 /2015 (απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης την 17-11-2015, του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 309/2013 ΘΕΜΑ: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 4 η ΔΗΜΟΣ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22-7-2014 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δικτύου τηλεθέρµανσης Τ/Κ Σκλήθρου», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ.

Θέµα: Ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δικτύου τηλεθέρµανσης Τ/Κ Σκλήθρου», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224/2013 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 26/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανάθεση σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 339/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση 16133/2-10 -2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29-04-2014 Α/Α ΑΡΙΘ.. ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 5965/02-03-2011 Αριθ. Πίνακα. 7/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση: 65 /2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή Λογαριασμών Έργων και Μελετών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα