Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα. Τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική θεώρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα. Τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική θεώρηση"

Transcript

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα. Τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική θεώρηση Ι. Παπαγιάννη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

2 Ιστορικό Η χρήση του σκυρ/τος για την κατασκευή πλακών κύλισης σε οδοστρώµατα χρονολογείται από την εποχή του 1 ου πολέµου (San( Antonio Texas, USA, 1914) [Taubert[ Taubert,, 2006). Παγκοσµίου Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 σε πολλές χώρες (όπως Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία) κατασκευάζονται υψηλής κυκλοφορίας οδοστρώµατα οδικών δικτύων από σκυρ/µατα οπλισµένα µε συνεχή οπλισµό [ACPA, 2001]. Στην πλειονότητά τους τα οδοστρώµατα αυτά, ηλικίας πάνω από 50 χρόνια, µε συνεχή κυκλοφορία, διατηρούνται σε πολλή καλή κατάσταση.

3 Ιστορικό Χρόνος Κατασκευής: 1953 Κυκλοφοριακός φόρτος σήµερα: ADT Εικ. 1 Interstate 10, κοντά στη Pomona, California, USA

4 Ιστορικό Μετά το 1960 παρατηρείται µία έκρηξη στην κατασκευή οδικών αρτηριών στην Ευρώπη και Αµερική, λόγω των αυξηµένων αναγκών µετακίνησης εµπορευµάτων. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες στην κατασκευή οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά τους και τα κάνουν περισσότερο ανταγωνιστικά εν σχέσει µε τα ασφαλτοοδοστρώµατα,, καθώς και τεχνικά µέσα (εξοπλισµός) που µειώνουν το χρόνο κατασκευής και αναβαθµίζουν την ποιότητα δαπέδων.

5 Ιστορικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Με την παγκοσµιοποίηση του εµπορίου, ο τοµέας «µεταφορές» αποκτά ένα ιδιαίτερα ζωτικό ρόλο στην οικονοµία και η κατασκευή µεταφορικών αξόνων ασφαλούς και ταχείας κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων µε το χαµηλότερο δυνατό συνολικό κόστος, επιτάσσει υψηλής ποιότητας οδοστρώµατα. Σε αυτή την πρόκληση, η λύση φαίνεται να είναι τα οδοστρώµατα από σκυρόδεµα. Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Forum of European National Highway Research Laboratories, το ποσοστό των δύσκαµπτων οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα στο σύνολο των εθνικών οδικών δικτύων, ποικίλει από χώρα σε χώρα, αποδίδεται κυρίως στο σχετικά υψηλότερο αρχικό κόστος κατασκευής συγκριτικά µε τα εύκαµπτα ασφαλτικά οδοστρώµατα, καθώς και στην έλλειψη εξοικείωσης / εµπειρίας του τεχνικού κόσµου µε το σκυρ/µα οδοστρωσίας.

6 Ιστορικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ. Οδοστρώµατα από σκυρ/µα στο σύνολο του οδικού δικτύου των Ευρωπαϊκών χωρών Χώρα Τσεχία 50% Αυστρία 36% Βέλγιο 35% Γερµανία 25% Ποσοστό Γαλλία <10% Ολλανδία 10% Πολωνία 10% Ισπανία 10% Ελβετία 10% Μεγ.. Βρετανία 10% Σήµερα στην κατασκευή δύσκαµπτων οδοστρωµάτων κυριαρχούν τα οπλισµένα µε συνεχή οπλισµό σκυροδέµατα.

7 Τύποι οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα Άοπλο οδόστρωµα (URC)( URC): Η πλάκα κύλισης ( µε εγκάρσιους αρµούς συστολής / διαστολής µε ή χωρίς διαµήκη οπλισµό) στηρίζεται στη στρώση υπόβασης (από ασύνδετο ή συνδεδεµένο µε κονία αδρανές υλικό). Οπλισµένο µε συνεχή οπλισµό οδόστρωµα (CRCP)( CRCP): Μικρότερου πάχους πλάκα κύλισης.

8 Τύποι οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα Εικ. 2 Σχηµατικά διαγράµµατα για URC (αριστερά) και CRCP (δεξιά)

9 Τύποι οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα Σύνθετος τύπος οδοστρώµατος:

10 Τύποι οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα Το URC οδόστρωµα είναι οικονοµικότερο (σχετικά µικρότερου αρχικού κόστους κατασκευής εν σχέσει µε το CRCP) και γι αυτό αποτελούσε στις προηγούµενες δεκαετίες την πιο προσφιλή επιλογή. Οι πιθανές µετακινήσεις µεταξύ των πλακών του οδοστρώµατος παραλαµβάνονται µε τον οπλισµό των αρµών. Το CRCP αποτελεί την ιδανική επιλογή για υψηλής κυκλοφορίας οδούς ή για περιπτώσεις χαµηλής φέρουσας ικανότητας του εδάφους θεµελίωσης.

11 Τύποι οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα Σύµφωνα µε µελέτη του Πολυτεχνείου της Βιέννης και της Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών Αυστρίας, έχει βρεθεί ότι στις κυκλικές διασταυρώσεις οδικών αξόνων (roundabout)( τα οδοστρώµατα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα τάσεων που προκύπτουν από τις οριζόντιες διατµητικές δυνάµεις που δηµιουργούνται από το φρενάρισµα ή την επιτάχυνση των οχηµάτων στις εισόδους ή εξόδους αντίστοιχα των βρόγχων, καθώς και από τη φυγόκεντρο δύναµη που αναπτύσσεται από την κυκλική κίνηση. Ως συνέπεια των παραπάνω, τα εύκαµπτα οδοστρώµατα των κυκλικών διασταυρώσεων αστοχούν πολύ γρήγορα, παρουσιάζοντας βαθειές αυλακώσεις και απαιτούνται υψηλά κόστη συντήρησης.

12 Τύποι οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα Στην Αυστρία, µέχρι το 2005, 16 οδικοί κυκλικοί κόµβοι, κατασκευάστηκαν µε οδόστρωµα σκυρ/τος. Στους κανονισµούς της Αυστρίας προτείνεται κατηγορία σκυρ/τος για τους κόµβους κυρίων δρόµων C25 / 30 / XF4 / XM2 (A) Ποσοστιαία αναλογία από διαφορετικούς κατασκευαστικούς τύπους οδοστρωµάτων στην είσοδο και έξοδο βρόγχων roundabouts

13 Τύποι οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα Παράδειγµα σχεδιασµού και κατασκευής αρµού σε βρόγχο κατασκευασµένο από σκυρ/µα

14 Τεχνικοοικονοµικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Το µεγάλο πλεονέκτηµα των οδοστρωµάτων από σκυρ/µα εν σχέσει µε τα ασφαλτικά (η ιξωδοελαστική συµπεριφορά της ασφάλτου κάνει το εύκαµπτο οδόστρωµα ευαίσθητο στα παραµένοντα φορτία και στη θερµοκρασία), είναι ο σχετικά µεγάλος ωφέλιµος χρόνος ζωής (30-50 χρόνια), χωρίς να απαιτούνται επεµβάσεις αποκατάστασης της λειτουργησιµότητας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει συνετό σχεδιασµό του σκυρ/τος και καλή εφαρµογή.

15 Τεχνικοοικονοµικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Σχετικά µε το σχεδιασµό υπάρχει εµπειρία και κανονιστικά πλαίσια: τα απαιτούµενα επίπεδα αντοχής (θλιπτικής και καµπτικής) ) είναι: Πίνακας 1 Σχεδιασµός αντοχής σκυρ/τος Country Age of testing (days) Concrete strength (MPa) Compressive Flexural Tensile (splitting) Austria 28 35/ Belgium Czech Republic France Germany 28 30/ Netherlands 28 35/ Poland Spain Switzerland UK

16 Τεχνικοοικονοµικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Σχετικά µε την κατασκευή υπάρχει σύγχρονος εξοπλισµός που µειώνει το χρόνο κατασκευής Οδόστρωµα από σκυρ/µα µετά το τελείωµα Pressing-in of dowels every 5 m and tie bars in spacing of 1 m into fresh concrete

17 Dowels Ø 25 mm, 60 cm long,spacing 25 cm - tie bars Ø 20 mm, 80 cm long,spacing each 1 m Κατασκευή οδοστρώµατος από σκυρ/µα τη νύχτα Κατασκευή οδοστρώµατος από σκυρ/µα

18 Gang mounted spud vibrators, in the withdrawn position, for consolidating pavement concrete Pan type surface vibrator for pavement construction

19 Σχετικοί κανονισµοί και Οδηγίες για οδοστρώµατα από σκυρ/µα EUROPEAN STANDARD EN (2004): Concrete Pavements EN (2004):Concrete Concrete-Pavements-Functional requirements for concrete pavements EN (2004):Concrete Concrete-Pavements-Specifications for dowels to be used in concrete pavements BRITISH CEMENT ASSOCIATION (1994): Concrete pavements for Highways. Publication Document UK AASHTO (1986): Guide for design of pavement Structures. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington DC CSN : Pavement-Construction Construction-Rigid Pavements, Czech Standard

20 Οι πιο συχνά παρατηρούµενες φθορές αφορούν στην επιφάνεια του σκυρ/τος και είναι: Εγκάρσιες ρηγµατώσεις Ρηγµατώσεις τυχαίου προσανατολισµού

21 ιαγώνιες ρηγµατώσεις Ρηγµατώσεις χαρακτηριστικού pattern

22 Αποφλοίωση επιφάνειας Απολέπιση επιφάνειας Polish coarse aggregates contributes to low skid resistance

23 Scaling Pop-out out

24 Βάσει των συµπερασµάτων από τον έλεγχο των υφιστάµενων οδοστρωµάτων Στα CRCP η υψηλή καµπτική αντοχή προστατεύει από την ρηγµάτωση.. Η τοποθέτηση οπλισµού στο 1/3 του πάχους από την επιφάνεια της πλάκας ελλατώνει το εύρος των ρηγµατώσεων. Τα ασβεστολιθικά αδρανή συµπεριφέρονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές καλύτερα εν σχέσει µε τα πυριτικά. Τα τσιµέντα χαµηλής θερµότητας ενυδάτωσης ευνοούν τη µείωση των θερµοκρασιακών βαθµίδων και αποφεύγεται η ανάπτυξη εντάσεων στη µάζα του υλικού.

25 Εν σχέσει µε τα εύκαµπτα οδοστρώµατα, τα δύσκαµπτα από σκυρ/µα, παρουσιάζουν µεγαλύτερο θόρυβο κύλισης τροχών. Σχετικά µε το θέµα αυτό, έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικές τεχνολογίας φινιρίσµατος του καταστρώµατος (Γερµανία, Αυστρία, Μ. Βρετανία), που βελτιώνουν το κράτηµα των τροχών και την ελλάτωση του θορύβου (σε πολλές χώρες υπάρχει όριο αποδοχής).

26 Προετοιµασία επιφάνειας σκυρ/τος, σύµφωνα µε ZTV Beton - StB 91 and 01

27 Evaluation of structured concrete and exposed aggregate concrete Surface designs Skid resistance tire/ Initially Long-term carriageway noise structured concrete -horizontal line drawn by a steel brush excellent favourable less favourable - longitudinal burlap line favourable partly less favourable very favourable - longitudinal steel brush line very favourable partly less favourable very favourable - longitudinal burlap/comb line very favourable partly less favourable favourable - longitudinal artificial turf line very favourable partly less favourable very favourable exposed aggregate concrete exposed aggregate concrete 0/8 very favourable favourable very favourable exposed aggregate concrete 0/5 - rougher aggregates are brushed off and partly driven off by traffic; washed out concrete type 0/5 should therefore not be generally used exposed aggregate concrete 0/11 - too rough for a low tire/carriageway noise

28 Για τη σύγκριση από οικονοµικής και περιβαλλοντικής άποψης των εύκαµπτων και δύσκαµπτων οδοστρωµάτων έχουν αναπτυχθεί µοντέλα cost-benefits analysis (CBA),, όπως το PASI model από το IM3 Group Economic Evaluation of long-life life Pavements (OECD, 2005), που λαµβάνουν υπόψη: Το αρχικό κόστος κατασκευής Το κόστος επεµβάσεων και διευθέτησης της κυκλοφορίας (παρακαµπτήριες οδοί) Το κόστος που καταβάλλει ο χρήστης από τις καθυστερήσεις και το κόστος των ατυχηµάτων που µπορούν να συµβούν στο διάστηµα των επισκευαστικών εργασιών Τις οικονοµικές επιπτώσεις στο περιβάλλοντα χώρο από την κατασκευή και τις επισκευές που απαιτούνται Την αποµένουσα αξία του δαπέδου

29 Σχετικά µε το αρχικό κόστος κατασκευής η αρχική διαφορά (15-20% ακριβότερο οδόστρωµα από σκυρ/µα ασφαλτικό) έχει µειωθεί σε 10% περίπου. εν σχέσει µε αντίστοιχο Αρκετές µελέτες έχουν αποδείξει ότι τα βαρέα οχήµατα προκαλούν µεγαλύτερη παραµόρφωση στο εύκαµπτο οδόστρωµα. Αυτό συντελεί στην απορρόφηση µέρους της ενέργειας κίνησης / προώθησης των τροχών και εποµένως υψηλότερη κατανάλωση καυσίµου. Με αρκετά συντηρητική θεώρηση, η µείωση αυτή των καυσίµων κυµαίνεται από 0,8 στα 100km/h ταχύτητα σε 6,9% για 60km/h ταχύτητα. Λαµβάνοντας ως πρότυπο µία τυπική οδική αρτηρία [1000km που κινούνται οχήµατα (15% trucks)],, τα αποτελέσµατα ανάγονται στο παρακάτω πίνακα.

30 Ετήσια εξοικονόµηση σε $, CO 2, NO X, SO 2 για τυπικές οδικές αρτηρίες % Fuel Savings Fuel Saved Fuel Savings CO 2 Eq NO X SO 2 (litres) ($) (tonnes) (kg) (kg) 0.8 min. 376,680 $301, ,758 1, avg. 1,812,772 $1,450, ,585 7, max. 3,248,865 $2,599, ,413 12,818 Είναι φανερή η σηµασία της µείωσης των εκποµπών για τη δηµόσια υγεία, καθώς και της επίπτωσης της µείωσης του κόστους µεταφοράς στο κόστος των καταναλωτικών ειδών.

31 Λόγω της απαίτησης συνδετικής κονίας χαµηλής έκλυσης θερµότητας ενυδάτωσης, ένα ποσοστό του clinker του τσιµέντου συνήθως αντικαθίσταται µε βιοµηχανικά προϊόντα (ιπτάµενες τέφρες, σκωρίες υψικαµίνων). Λόγω των µεγάλων ποσοστήτων σκυρ/τος που συνήθως απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου, αυτό συντελεί εκτός από την οικονοµία στην απορρόφηση σηµαντικών ποσοστήτων των παραπροϊόντων και απαλλαγή από το κόστος διαχείρησης τους, όπως και από τις επιπτώσεις της απόθεσής τους στο περιβάλλον.

32 Αναµίγµατα σκυρ/τος που χρησιµοποιήθηκαν για κατασκευή οδοστρωµάτων HVFA στην Ινδία

33 Αποτελέσµατα θλιπτικής και εφελκυστικής αντοχής οδοστρωµάτων HVFA στο Ropar, Punjab Αποτελέσµατα θλιπτικής και εφελκυστικής αντοχής οδοστρωµάτων HVFA στο Gujarat

34 1 ο οδόστρωµα HVFA στην Ινδία (Ropar, Punjab) Οδόστρωµα HVFA στο Ambujanagar, Gujarat

35 Επιπλέον το σκυρ/µα οδοστρωµάτων είναι σχεδόν 100% ανακυκλώσιµο υλικό. Τα σκυροδέµατα οδοστρωµάτων στο τέλος της ζωής τους θραύονται και χρησιµοποιούνται ως υλικό υπόβασης για το νέο οδόστρωµα. ιαδικασία ανακύκλωσης σκυρ/τος

36 Σύµφωνα µε µελέτες (ACPA,( 2004) ένα οδόστρωµα εύκαµπτο συγκρίσιµων σχεδιαστικών δεδοµένων για µία αρτηρία χαµηλής αντοχής υπόβασης,, απαιτεί τουλάχιστον διπλάσια στρώση αδρανούς υλικού µε όλες τις συνέπειες που αυτό έχει στην εξάντληση των φυσικών αποθεµάτων καθώς και στην επιβάρυνση (κοστολογική + περιβαλλοντική) από τη µεταφορά των επιπλέον αδρανών.

37 Τα οδοστρώµατα από σκυρ/µα έχουν µεγαλύτερη ανακλασιµότητα του φωτός και απαιτείται µικρότερη κατανάλωση ενέργειας φωτισµού στις σκωτεινές ώρες του 24ώρου, ενώ στις ώρες ηλιοφάνειας ανακλάται το φως πίσω στην ατµόσφαιρα. Τα οδοστρώµατα ασφάλτου ανακλούν λιγότερο φως και απορροφούν περισσότερο, µε συνέπεια την αύξηση της θερµοκρασίας την οποία απόδίδουν στην ατµόσφαιρα, συντελώντας έτσι στη δηµιουργία θερµών νησίδων και του φαινοµένου σχηµατισµού νέφους (smog)( smog). Επίσης χρειάζονται περισσότερο φωτισµό (λαµπτήρες) ανά µήκος δρόµου, για το ίδιο επίπεδο φωτισµού του δρόµου. Αυτό αντιστοιχεί ί σε αυξηµένο κόστος κατά 31% εν σχέσει µε οδοστρώµατα από σκυρ/µα.

38 ιαφήµιση του 1959 στο Fortune Magazine από τη Portland Cement Association

39 Λόγω του φαινοµένου των θερµών νησίδων των ασφαλτοστρωµένων δαπέδων, η θερµοκρασία των κέντρων των πόλεων είναι κατά 5 C5 υψηλότερη των περιφερειακών οικισµών και απαιτεί τους θερµούς µήνες extra ενέργεια για air-conditioning conditioning. Έτσι τα δάπεδα σκυρ/τος εν σχέσει µε τα ασφαλτοοδοστρώµατα θεωρούνται ψυχρές επιφάνειες που µειώνουν την κατανάλωση ενέργειας για ψύξη κατά $ 5 δισεκ. το χρόνο στις Η.Π.Α. [Akbari,, 2005]

40 Υπέρυθρη φωτογραφία της NASA από το Atlanta Hartsfield Airport

41 Η Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών του Καναδά µε το Ινστιτούτο Athena Sustainable Materials, ερεύνησαν το ενεργειακό profile των εύκαµπτων και δύσκαµπτων οδοστρωµάτων και τις εκποµπές ρυπαντών για 40 χρόνια ζωής, συγκρίνοντας 12 αντίστοιχα οδοστρώµατα διαφόρων κατηγοριών. Σύγκριση συνολικής εµπεριεχόµενης ενέργειας µεταξύ οδοστρωµάτων σκυρ/τος και ασφάλτου

42 Είναι φανερό ότι τα ασφαλτοοδοστρώµατα των περιφερειακών δρόµων είναι επιβαρυµένα µε 30,2% επιπλέον ενέργεια. Συµπερασµατικά τα οδοστρώµατα από σκυρ/µα είναι η ορθολογικότερη επιλογή µε περιβαλλοντικά και οικονοµικά κριτήρια. Λόγω του µεγάλου χρόνου ωφέλιµης ζωής και της οικονοµίας που προκύπτει, πλεονεκτούν σηµαντικά των ασφαλτικών και είναι το βέλτιστο για οδοστρώµατα υλικό που συµβάλλει στη διατήρηση αειφορίας στην ανάπτυξη ενός τόπου.

43 The green material της κατασκευής οδοστρωµάτων

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:

ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι Θ περιβαλλοντικι διάςταςθ των οδοςτρωμάτων από ςκυρόδεμα Αποτφπωμα Άνκρακα και Ανάλυςθ του Κόςτουσ του Κφκλου Ηωισ Θ επίπτωςθ του τφπου του οδοςτρώματοσ ςτθν κατανάλωςθ καφςιμων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ»

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ» A.T.E.I. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΚΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ Κ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΓΙΩΤΙΚΑ Σ. ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ A.T.E.I. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΑΣΟΜΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors

Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Στέλιος ΚΟΛΙΑΣ Α 1, Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Β 2, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥ Α Γ 3, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ 4 Λέξεις κλειδιά: δάπεδα επί εδάφους, προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος

Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19 Πρόλογος συγγραφέων... 21 Mέρος Ι. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 27 1.1 Το σκυρόδεμα ως δομικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 19/9/2012 Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Υ. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΩ ΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Γ.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 Φυσικοί πόροι - Αποθέµατα υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) Ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με FRP (Ινοπλισμένα Πολυμερή) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) ΖΩΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Περίληψη Η παρακάτω εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΪΣΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΑ ΗΣ Πτυχιούχος ασολόγος MSc Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Ορισµός.. 1 1.2 Γενικά.... 1 1.3 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού... 3 1.4 Συµβολή του χρήστη στα οδικά ατυχήµατα... 4 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγή.. 2 1.2 Στόχος της παρούσας διατριβής... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2.1 Η έννοια της βιώσιµης

Διαβάστε περισσότερα

Οι κατασκευές από σκυρόδεµα είναι και αειφόρες και πράσινες Concrete structures are both sustainable and green

Οι κατασκευές από σκυρόδεµα είναι και αειφόρες και πράσινες Concrete structures are both sustainable and green Οι κατασκευές από σκυρόδεµα είναι και αειφόρες και πράσινες Concrete structures are both sustainable and green Ειρήνη ΚΑΝΙΤΑΚΗ 1 Λέξεις κλειδιά: Σκυρόδεµα, Αειφόρος κατασκευή, Πράσινο σκυρόδεµα, Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

Δομικά Υλικά και Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 9 ο ΕΞΑΜ Χ-Μ ntua ACADEMIC OPEN COURSES Δομικά Υλικά και Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια Καθ. Α. Μοροπούλου, ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2.1 Εισαγωγή Η οριζόντια σήµανση των οδών είναι το τµήµα της σήµανσης που αποτελείται από ενδείξεις επάνω στο οδόστρωµα. Σκοπός της είναι, είτε από µόνη

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Κ. Κ. Σίδερης Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AEIFOROS S.A. The progress in the recycling of industrial byproducts

AEIFOROS S.A. The progress in the recycling of industrial byproducts ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Η πρόοδος στην ανακύκλωση βιοµηχανικών παραπροϊόντων Ι. Λιάπης, Χ. Στρατής ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., 12 ο χλµ Θεσσαλονίκης Βέροιας, 570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης, 2310790175 Λέξεις κλειδιά: Βιοµηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ LASER

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ 1. email: kksider@civil.duth.gr. 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ 1. email: kksider@civil.duth.gr. 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα και Ελληνική πραγµατικότητα: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης Self-compacting concrete in the Greek market: Present situation and future development. Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων ΠΑΤΡΑ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ Τ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός - ΜASTER : Βιώσιμη Αρχιτεκτονική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ 10.1 Αντιθαµβωτικές διατάξεις Σε οδούς µε πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας και µεγάλη νυχτερινή κίνηση, η συγκεντρωµένη επίδραση των φανών των οχηµάτων του ενός ρεύµατος κυκλοφορίας µπορεί να δηµιουργεί δυσµενείς

Διαβάστε περισσότερα