του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου"

Transcript

1 Πρακτικό 5 ο /2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 6 η Απριλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Πολιτιστικού υλλόγου Χαθοπύργου, Εξακουστή Φαλκιοπούλου, το Διοικητικό υμβούλιο, το οποίο απαρτίστηκε από τους: Εξακουστή Φαλκιοπούλου, πρόεδρος Όλγα πυρούλια, αντιπρόεδρος Δημήτριο Κοντάκο, γενικός γραμματέας Υωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας Κωνσταντίνο Σομαρά, ταμίας Νικόλαο Λάτσινο, έφορος Μαρία Λάτσινου, μέλος Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος Απουσίαζε δικαιολογημένα η Ευαγγελία Λάγιου, μέλος Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η προεδρεύουσα της συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως άνω ημερήσια διάταξη. την αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία έθεσε τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

2 1. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Μάρτιο. [Εισηγήτρια Ειρήνη Παπαγεωργίου] 2. Πληρωμή για την καθαριότητα του κλειστού γυμναστηρίου και των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα του χορού, στην κ. Λικμέτα Υλώρα για τον μήνα Μάρτιο. [Εισηγήτρια Ειρήνη Παπαγεωργίου] 3. Προγραμματισμός, ενημέρωση και προτεινόμενη δαπάνη για την δραστηριότητα Let s Do It στις 14 Απριλίου [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου] 4. Πρόταση πληρωμής ύψους 120 ευρώ στον κ. Άγη Παγώνη για παλαιότερη εργασία μουσικής κάλυψης αποκριάτικου χορού του υλλόγου στο κέντρο «Σα Πλατάνια». [Εισηγήτρια Όλγα πυρούλια] 5. Πρόταση πληρωμής ύψους 50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., στον κ. Φρήστο Κουτσουπάγα ιδιοκτήτη του καταστήματος «Σα Πλατάνια» για την μίσθωση τμήματος του χώρου στον ύλλογο, σχετικά με την διοργάνωση του αποκριάτικου χορού την Κυριακή 17 Μαρτίου [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου] 6. Πρόταση πληρωμής ύψους 200 ευρώ για ανταλλακτικά σχετικά με την αποκατάσταση της βλάβης της κεραίας ΑΝΣ1. [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου] 7. Πληρωμή ύψους 20 ευρώ στον Σσάκα Δημήτριο για παλαιότερη εργασία καθαρισμού στην παραλία του Χαθοπύργου. [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου] 8. Προγραμματισμός και δαπάνη για την δραστηριότητα εξωραισμού του οικιστικού συνόλου Χαθοπύργου και Ροδινής εν όψει της Πασχαλινής περιόδου. [Εισηγητής Νίκος Λάτσινος] Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Μάρτιο 2013» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Η μηνιαία δαπάνη για την πληρωμή του για τον Μάρτιο ανέρχεται στο ποσό των 840,00 ευρώ, όπου εμπεριέχεται και ο Υ.Π.Α. [Εισηγήτρια Παπαγεωργίου Ειρήνη] Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 20/2013 και διατυπώνεται

3 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 20/2013 την δαπάνη των 840,00 ευρώ. Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή για την καθαριότητα του κλειστού γυμναστηρίου και των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα του χορού, στην κ. Λικμέτα Φλώρα για τον Μάρτιο του 2013» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η καθαριότητα έχει πραγματοποιηθεί από την κ. Λικμέτα Υλώρα όπου έχει διαπιστωθεί πολύ καλή συντήρηση των χώρων εκ μέρους της. Η μηνιαία δαπάνη για τον μήνα Μάρτιο ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ. [Εισηγήτρια Παπαγεωργίου Ειρήνη] Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 21/2013 και διατυπώνεται ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 21/2013 την εν λόγω δαπάνη των 30 ευρώ. Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Προγραμματισμός, ενημέρωση και προτεινόμενη δαπάνη για την δραστηριότητα Let s Do It στις 14 Απριλίου 2013» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση των μελών μας και περισσότερο των μαθητών του Δημοτικού χολείου Χαθοπύργου, για την δραστηριότητα καθαρισμού στα πλαίσια της καμπάνιας Let s Do It που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου στο Λιμάνι του Χαθοπύργου. Προτείνεται την Πέμπτη 11 Απριλίου να γίνει παρουσίαση του προβλήματος ρύπανσης και ενημέρωση του προγράμματος δράσης με την βοήθεια του κ. Παπαγεωργίου, Μηχανικού Προστασίας Περιβάλλοντος της μονάδας Δρεπάνου ΣΙΣΑΝ Α.Ε. και του κ. Αποστόλου, υπεύθυνου της σχολής δυτών Proteas Diving Center, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού χολείου Χαθοπύργου. Επίσης προτείνεται η μουσική κάλυψη της δραστηριότητας, για την Κυριακή 14

4 Απριλίου, να πραγματοποιηθεί από τον κ. Άγη Παγώνη με δαπάνη 100 ευρώ. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή] Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 22/2013 και διατυπώνεται ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 22/2013 την εν λόγω πρόταση και δαπάνη των 100 ευρώ. Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πρόταση πληρωμής ύψους 120 ευρώ στον κ. Άγη Παγώνη για την εργασία μουσικής κάλυψης αποκριάτικου χορού την Κυριακή 17 Μαρτίου στο κέντρο «Σα Πλατάνια» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη η χρήση d-j στις εκδηλώσεις του υλλόγου μας, καθώς και πως ο συγκεκριμένος d-j αναμφισβήτητα κάλυψε με επιτυχία την εκδήλωση του αποκριάτικου χορού του υλλόγου. Προτείνεται το ποσό των 120 ευρώ ως δαπάνη για την εργασία του στην παραπάνω εκδήλωση. [Εισηγήτρια πυρούλια Όλγα] Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 23/2013 και διατυπώνεται ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 23/2013 την εν λόγω πρόταση και δαπάνη των 120 ευρώ. Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Πρόταση πληρωμής ύψους 50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον κ. Χρήστο Κουτσουπάγα ιδιοκτήτη του καταστήματος «Σα Πλατάνια» για την μίσθωση τμήματος του χώρου στον ύλλογο, σχετικά με την διοργάνωση του αποκριάτικου χορού την Κυριακή 17 Μαρτίου» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα

5 ακόλουθα: ότι η αποδοχή της πρότασης του υλλόγου από τον κ. Φρήστο Κουτσουπάγα για την μίσθωση τμήματος του χώρου του καταστήματος, σχετικά με την πραγματοποίηση της αποκριάτικης εκδήλωσης, έγινε άμμεσα και πρόθυμα. Προτείνεται το ποσό των 50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., ως δαπάνη για την μίσθωση του παραπάνω χώρου. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή] Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 24/2013 και διατυπώνεται ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 24/2013 την εν λόγω δαπάνη των 50 ευρώ. Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πρόταση πληρωμής ύψους 200 ευρώ για ανταλλακτικά σχετικά με την αποκατάσταση της βλάβης της κεραίας ΑΝΣ1», η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι ο σκοπός του αποκριάτικου χορού του υλλόγου ήταν η συγκέντρωση χρηματικού ποσού από τα έσοδα της εκδήλωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την αποκατάσταση της βλάβης του ΑΝΣ1. Προτείνεται το ποσό των 200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., ως δαπάνη για τα ανταλλακτικά επιδιόρθωσης της βλάβης. Σονίζεται πως η εργασία αποκατάστασης προσφέρεται δωρεάν από τον τεχνικό κ. πύρο Γαλάνη. Επίσης προτείνεται να αναλαμβάνει ο συγκεκριμένος την αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης του του συγκεκριμένου αναμεταδότη του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΣ1. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή] Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 25/2013 και διατυπώνεται ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 25/2013 την εν λόγω πρόταση δαπάνη των 200 ευρώ.

6 Αναφορικά με το έβδομο [7] θέμα «Πρόταση πληρωμής ύψους 20 ευρώ στον Σσάκα Δημήτριο για παλαιότερη εργασία καθαρισμού στην παραλία του Ψαθοπύργου», η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι σε παλαιότερο χρόνο ο κ. Σσάκας Δημήτριος είχε πραγματοποιήσει εργασία καθαρισμού σε τμήμα της παραλίας Χαθοπύργου. Προτείνεται η δαπάνη των 20 ευρώ για την εργασία καθαρισμού. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή] Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 26/2013 και διατυπώνεται ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 26/2013 την εν λόγω πρόταση για δαπάνη των 20 ευρώ. Αναφορικά με το όγδοο [8] θέμα «Προγραμματισμός και προτεινόμενη δαπάνη για την δραστηριότητα εξωραισμού του οικιστικού συνόλου Ψαθοπύργου και Ροδινής εν όψει της Πασχαλινής περιόδου», ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητος ο καθαρισμός και η συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων του Χαθοπύργου και της Ροδινής, η αγορά δέκα τεμαχίων γλόμπων και ενός φαναριού για αντικατάσταση στην παραλία του Χαθοπύργου καθώς και η αποκατάσταση βλάβης σε τμήμα του παραλιακού πεζοδρομίου στον Χαθόπυργο, εν όψει της Πασχαλινής Περιόδου. Μέσα από αυτή την δραστηριότητα του υλλόγου εργαζόμενα όλα τα μέλη του Δ.. μαζί, θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την αξία της προσφοράς και του εθελοντισμού. Επειδή ο φόρτος εργασίας για την συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι μεγάλος, προτείνεται να δώσουμε και κάποια ημερομίσθια σε εργάτες, για περαιτέρω βοήθεια. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη, ύστερα από την συγκέντρωση προσφορών σε υλικά και εργασία, είναι στα 873,63 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα η δαπάνη αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

7 ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΞΧΡΑΙΜΟΤ ΦΑΘΟΠΤΡΓΟΤ ΡΟΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΥΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΑ / ΤΛΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 Αγορά Τλικων για επισκευη και χρωματισμο σε παιδικη χαρα και σε παγκακια Χαθοπυργου, Ροδινης 271,12 (χρωματα Μιχοπουλος Αλεξ. & ια Ο.Ε.) 2 Αγορά 10 τεμαχιων από ανταλλακτικα καλλυματα για τοποθετηση στα σπασμενα φωτιστικα γλομπων στην παραλια Χαθοπυργου, 200,49 Ροδινης (Λυσσιπος & ια Ο.Ε, Κιατο ) 3 Οδοιπορικο μεταφορας γλομπων από Κιατο (πρατηριο υγρων καυσιμων Μαρια Αλεξανδροπουλου & ια Ο.Ε, 25,00 Αραχωβιτικα) 4 Καθαρισμος πρανους Ροδινης από εκκλησια εως παραλια (Υρειδερικη) 50,00 (Εργασία : Κολυβρας Παναγιωτης) 5 Eξοπλισμος (γαντια) Υαρμακειο Διπλας Ανδρεας 6,00 Παραλια Χαθοπυργου 6 Εξοπλισμος (πινελα) super market 5,00 Αναστασια Καραγιαννη Παραλια Χαθοπυργου 7 Οικοδομικα υλικα (ασβεστης) για ασπρισμα πλατειας και παραλιακου δρομου Χαθοπυργου 10,33 ταθοπουλος Παναγιωτης (Σσαπαλεικα - Ριο) 8 Τλικα για ασπρισμα πλατειας και παραλιακου δρομου Χαθοπυργου 17,79 Καποτας Ανδρεας & ια Ο.Ε, Άγιος Βασιλειος 9 Οικοδομικα υλικα (ασβεστης) για ασπρισμα πλατειας και παραλιακου δρομου Χαθοπυργου 12,90 ταθοπουλος Παναγιωτης (Σσαπαλεικα - Ριο) 10 Εργασια τριψιματος στα παγκακια Χαθοπυργου, Ροδινης (Εργασία : Λικμετα Βασιλης) 45,00 11 Εργασια χειρισμου νερουλους για πλυσιμο πλατειας και παραλιακου δρομου Χαθοπυργου 50,00 (Εργασία : Κολυβρας Νικος) 12 Εργασια ασπρισματος πλατειας και παραλιακου δρομου Χαθοπυργου 60,00 (Εργασία : Λικμετα Γιώργος) 13 Εργασια αποκαταστασης βλαβης σε παραλιακο πεζοδρομιο Χαθοπυργου 50,00 (Εργασία : Κολοκυθας πυρος) 14 Αγορα φαναριου για τοποθετηση στο Υαληρο Χαθοπυργου (Λυσσιπος & ια Ο.Ε, Κιατο ) 70,00 Σ υ ν ο λ ι κ ο Κ ο σ τ ο ς 873,63 [Εισηγητής Λάτσινος Νίκος] Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 27/2013 και διατυπώνεται ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 27/2013

8 την εν λόγω πρόταση για δαπάνη των 873,63 ευρώ. Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το επόμενο Δ την Πέμπτη 16 Μαίου 2013 και ώρα 20:00 στα γραφεία του τοπικού συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την εντατικοποίηση των ρυθμών για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας καθαρισμού στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2013, την διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής, την διοργάνωση για τον Εορτασμό της Αγίας Σριάδας στις 23 Ιουνίου και των Αγίων Πάντων στις 29 Ιουνίου Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Η Πρόεδρος Σου Διοικητικού υμβουλίου Φαλκιοπούλου Εξακουστή Σα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές πυρούλια Όλγα Κοντάκος Δημήτρης Παπαγεωργίου Υωτεινή Σομαράς Κωνσταντίνος Λάτσινος Νίκος Λάτσινου Μαρία Ακριβές απόσπασμα Ο Γραμματέας του υλλόγου Παπαγεωργίου Ειρήνη Κοντάκος Δημήτριος

9

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 1 ο /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στον Ψαθόπυργο και στην Αίθουσα Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου χώρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 98/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8580/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 98/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8580/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 17 / 15-12-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 23/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2059/5-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 23/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2059/5-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 134/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12931/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 134/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12931/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail : info@dimoschalkis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Πρακτικό της με αριθμό : -14-/9-08-2011 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 99/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8585/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 99/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8585/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 427-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθμ.8/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 121/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 121/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 387 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 387 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 387 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 31/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων» της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

ΘΕΜΑ : «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων» της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. Ιωνίας 7/3/2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.21134/ΓΠ4921 Διεύθυνση: Νικομηδείας 2 Τ.Κ. : 38446 Αρμόδιος : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο : 2421028517 Fax : 2421028519

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 13/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-6-2009 Σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 08-07-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Απόφασης 22/2014 Μαραθώνος 10 145 75 Σταμάτα Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Στη Σταμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα