Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 244 ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 456 ΕΚ. ΕΥΡΩ Εκδόθηκε τη ευτέρα 14/01/2013 ο οδηγός, η πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήµατα για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών». Ο προϋπολογισµός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Ενισχύονται έργα επιλέξιµου προϋπολογισµού από ευρώ έως ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση», από ευρώ έως ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός» και από ευρώ έως ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Εµπόριο - Υπηρεσίες». Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 40% έως 60% επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα µε την περιφέρεια. Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, στην Κεντρική Μακεδονία αναλογεί ποσό ύψους 90 εκτ. ευρώ, από το οποίο ποσοστό 70% (ποσό 63 εκ ευρώ) προορίζεται για υφιστάµενες επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 30% για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (ποσό 27 εκ. ευρώ). Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 25/02/2013, ενώ η τελευταία ηµέρα υποβολής είναι η 25/04/2013. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σηµεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτηµα του οδηγού. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι 15 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τους κλάδους µεταποίησης και τουρισµού και 12 µήνες για το εµπόριο-υπηρεσίες

2 Οι δαπάνες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν είναι ο εξοπλισµός, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός για την προστασία του περιβάλλοντος και οι άυλες δαπάνες, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηµατοδότησης και των λειτουργικών δαπανών, όπως για παράδειγµα τα ενοίκια ή η µισθοδοσία, σε ποσοστό 25%. Από το πρόγραµµα εξαιρείται οι κλάδος του λιανικού εµπορίου, για τον οποίο ετοιµάζεται ειδικό πρόγραµµα, η πρώτη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση, η οποία θα συµπεριληφθεί στο ειδικό πρόγραµµα του λιανικού εµπορίου. Στοιχεία Επικοινωνίας Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Επιµελητήριο Πιερίας (28 ης Οκτωβρίου 9, Κατερίνη, Νικόλαος Χουσουρίδης, τηλ , ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Τα συµπεράσµατα του Αναπτυξιακού Επιχειρηµατικού Συνεδρίου συµπυκνώνονται στη διαµόρφωση και την εξειδίκευση δράσεων που αναφέρονται σε επτά διακριτές δέσµες. Αυτές είναι: Υποδοµές, Τουρισµός, Πολιτισµός, Υψηλή Προστιθέµενη Αξία στην Τοπική Αγροτική Παραγωγή, Ενίσχυση συνεργιών µεταξύ των οικονοµικών δραστηριοτήτων του Νοµού, Ποιοτική Αναβάθµιση του Ανθρώπινου υναµικού και Συντονισµό και Υλοποίηση των µέτρων. Κάθε δέσµη περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία έχουν προκύψει ύστερα από τις σχετικές διαπιστώσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα µέτρα που αφορούν στον τοµέα του Πολιτισµού. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λιτόχωρο ιαπίστωση Προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του brand name Όλυµπος θα συντελέσει και η δηµιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λιτόχωρο. Η υπάρχουσα µελέτη που εκπονήθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και οι εγκαταστάσεις που σήµερα φιλοξενούν τον Φορέα ιαχείρισης και Αξιοποίησης του Ολύµπου, αποτελούν ένα καλό ξεκίνηµα που δεν πρέπει να πάει χαµένο. Εξειδίκευση του µέτρου Θεωρούµε ότι το έργο, αν ανατεθεί µε ευέλικτες διαδικασίες στους ειδικούς, π.χ. στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και αφεθεί να λειτουργήσει µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια, θα αποτελέσει πόλο έλξης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα προσθέσει µεγάλη αξία στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν της Πιερίας. 2. ηµιουργία ενός πρότυπου διαδραστικού µουσείου στο ίον ιαπίστωση Ο αρχαιολογικός χώρος του ίου και της Πύδνας, µαζί µε τη Βεργίνα και την Πέλλα, αποτελούν ένα εξαιρετικό τρίγωνο αρχαίου πολιτισµού, που όµως δεν έχει την επισκεψιµότητα που του αξίζει. Στην εποχή των νέων τεχνολογιών που εκµηδενίζουν τις αποστάσεις στο χώρο και στο χρόνο, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε όλα τα σύγχρονα µέσα για να αναδείξουµε το χώρο και τα ευρήµατα του και να προσελκύσουµε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που διδάσκονται και γνωρίζουν την ιστορία των Μακεδόνων

3 Και εδώ πρέπει να αναζητηθούν οι ειδικοί και δοκιµασµένοι, που έχουν να επιδείξουν εξαιρετικό έργο και υψηλή αποτελεσµατικότητα. Εξειδίκευση του µέτρου Προτείνουµε να ανατεθεί µε ευέλικτες διαδικασίες σε κάποιο από τα ελληνικά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου, όπως το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού του ευεργέτη Εφραίµογλου, τόσο η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου µουσείου - κέντρου εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, καθώς και η υλοποίηση του. Στόχος η δηµιουργία ενός πρότυπου κέντρου, που συνδυάζοντας όλα τα σύγχρονα µέσα τεχνολογίας θα εκπαιδεύει και θα ψυχαγωγεί µε διαδραστικά µέσα και βιωµατικές µεθόδους Έλληνες και ξένους επισκέπτες, καθώς και περίπου 1000 σχολεία κάθε χρόνο. Η ύπαρξη του Αλεξάνδρειου Ιδρύµατος, που ανεγέρθηκε µε δαπάνες της Παµµακεδονικής Ένωσης Αµερικής και βρίσκεται επάνω ακριβώς στη νέα εθνική οδό, µπορεί να αποτελέσει µια ιδανική εναλλακτική λύση φιλοξενίας αυτού του πρότυπου διαδραστικού µουσείου, ώστε και οι υπάρχουσες υποδοµές να αξιοποιηθούν και το κόστος του έργου να περιοριστεί σηµαντικά. Στην ίδια λογική θα πρέπει να κινηθούµε και για την περίπτωση του Μουσείου του Μακρυγιάλου ή ακόµη και της αρχαίας Πύδνας και του επισκοπικού στις Λουλουδιές Κίτρους. ICT4GROWTH: ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Από τη ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ICT4GROWTH», προϋπολογισµού 120 εκ. ευρώ ενώ η χρονική της διάρκεια εκτείνεται έως και την 18η Φεβρουαρίου 2013 στις 23:00. Η δράση εντάσσεται στο σχεδιασµό του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, µέσω του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Αττικής, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου. Για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας και ταχύτητας των αποτελεσµάτων της δράσης, η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων πραγµατοποιείται µε πλήρως αυτοµατοποιηµένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης O Οδηγός της δράσης «ICT4GROWTH» καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιµα στην ειδική ιστοσελίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης της δράσης "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ", στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις έχουν την εξής δυνατότητα ενηµέρωσης: Μέσω γραπτής υποβολής των ερωτηµάτων τους στο Γραφείο Υποστήριξης της ράσης (Help Desk) στην ηλεκτρονική διεύθυνση σε 24ωρη βάση καθώς και Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, µε την κλήση των αριθµών αρωγής επιχειρήσεων και από Στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης θα αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και οι απαντήσεις συχνών ερωτήσεων (FAQ)

4 Ο βασικός σκοπός της δράσης «ICT4GROWTH» είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εµπορική διάθεση καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η υλοποίηση της δράσης «ICT4GROWTH» πρόκειται να συµβάλλει στη στήριξη της ελληνικής υγιούς επιχειρηµατικότητας ενθαρρύνοντας την εξωστρέφεια, την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών καθώς και την εµπορική τους αξιοποίηση. Αξιοσηµείωτη καινοτοµία της νέας αυτής δράσης είναι πως το τελικό ποσό της χορηγούµενης ενίσχυσης, συνδέεται µε συγκεκριµένους στόχους, όπως η συµβολή της στην αύξηση της απασχόλησης. (ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ON LINE ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΘΑ ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Αθεώρητα ή χωρίς ηλεκτρονική σήµανση θα εκδίδονται πλέον όλα τα φορολογικά στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου σύµφωνα µε το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου Το υπουργείο Οικονοµικών βάζει τέλος στη θεώρηση βιβλίων και δελτίων παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι κόβουν αποδείξεις σε επιχειρήσεις και όχι σε ιδιώτες. Οι επιχειρηµατίες µπορούν να τηρούν αθεώρητα τα απλογραφικά τους βιβλία ενώ µπορούν να αντικαταστήσουν µε αθεώρητα τιµολόγια τα δελτία παροχής υπηρεσιών τους. Η απαλλαγή από το αναχρονιστικό τρύπηµα των βιβλίων και στοιχείων προβλέπεται στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που αντικατατέστησε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. ΕΝΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΥΨΟΥΣ 1,2 ΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ Χρηµατοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 1,15 δισ. ευρώ θα διαθέσει στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), καθώς µε την αναµόρφωση των προγραµµάτων του ανοίγει ο δρόµος για την προκήρυξη χρηµατοδοτικών και εγγυοδοτικών εργαλείων, που θα τονώσουν τη ρευστότητα στην αγορά. Εντός των επόµενων ηµερών ενεργοποιείται το νέο Ταµείο ανειοδοτήσεων Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης, µέσω του οποίου θα διοχετευθούν δάνεια για κεφάλαιο κίνησης 450 εκατ. ευρώ. Το ύψος των δανείων θα φθάνει µέχρι το 50% του τζίρου του προηγούµενου έτους ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιο εκτιµάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5%. Παράλληλα, ενεργοποιείται και το Ταµείο Εγγυοδοσίας για κεφάλαια που θα ανέλθουν σε περίπου 350 εκατ. ευρώ. ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ Τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των δανείων που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις µέσω του ΤΕΜΠΜΕ δίνει η κυβέρνηση στις τράπεζες µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 12991/2342/2012 ). Συγκεκριµένα, εξαιτίας των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης, οι τράπεζες δύνανται να παρατείνουν µέχρι τις 28/02/2014 τη λήξη των δανείων που έχουν δώσει σε επιχειρήσεις µέσω ΤΕΜΠΜΕ, µε εγγύηση του ΕΤΕΑΝ. Η δυνατότητα ρύθµισης αφορά ενήµερα ή καθυστερηµένα δάνεια, καθώς και εκείνα που έχουν καταγγελθεί. Η καταβολή των δόσεων θα πρέπει να ξεκινήσει ένα µήνα µετά την υπογραφή της συµφωνίας ρύθµισης µεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης

5 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΣΥΝΕ ΡΙΑ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του για τις κάτωθι Εκθέσεις Συνέδρια Επιχειρηµατικές Αποστολές: FURNIMA 2013, 15 η ιεθνής Έκθεση Μηχανηµάτων Πρώτων Υλών Εργαλείων Υλικών και Εξοπλισµού Επιπλοποιίας Χρόνος: Ιανουαρίου 2013 Χώρος: ΕΘ ιοργανωτής: HELEXPO Σηµείωση: Εργαλεία και µηχανήµατα κατασκευών, Έπιπλα κατοικίας και κήπου Πληροφορίες: HELEXPO, τηλ , fax: , website : FURNIDEC BUSINESS 2013, 7 η Επαγγελµατική ιεθνής Έκθεση Επίπλου Χρόνος: Ιανουαρίου 2013 Χώρος: ΕΘ ιοργανωτής: HELEXPO Σηµείωση: Έπιπλα σαλονιού-καθιστικού, κρεβατοκάµαρας, τραπεζαρίας, παιδικά έπιπλα, πτυσσόµενα έπιπλα, έπιπλα κουζίνας και µπάνιου, έπιπλα µπαµπού, µικροέπιπλα, επαγγελµατικός εξοπλισµός Πληροφορίες: HELEXPO, τηλ , fax: , website : HOREXPO CYPRUS, 2η ιεθνής Έκθεση Εξοπλισµού & Τροφοδοσίας Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Καφετεριών & Χώρων Ψυχαγωγίας Χρόνος: Ιανουαρίου 2013 Τόπος: Λευκωσία, Κύπρος Χώρος: EXPO CYPRUS ιοργανωτής: Σηµείωση: ROTA A.E. Για επαγγελµατίες Προµήθειες και εξοπλισµός ξενοδοχείων και εστιατορίων Πληροφορίες: HOREXPO CYPRUS, τηλ (Κύπρος), (Ελλάδα), website : CHRISTMASWORLD 2013 Χρόνος: Ιανουαρίου 2013 Τόπος: Φρανκφούρτη, Γερµανία ιοργάνωση: Messe Frankfurt Exhibition GmbH Σηµείωση: Εποχιακά είδη, διακόσµηση για πάρτι και εορταστικές εκδηλώσεις, στολίδια και αξεσουάρ για χριστουγεννιάτικα δέντρα και πασχαλινά είδη, κεριά και εξοπλισµός ανθοπωλείου, τεχνητά άνθη, πυροτεχνήµατα Πληροφορίες: Messe Frankfurt Greece (Γραφεία στην Ελλάδα), τηλ: , fax: , website:

6 PAPERWORLD 2013 Χρόνος: Ιανουαρίου 2013 Τόπος: Φρανκφούρτη, Γερµανία ιοργάνωση: Messe Frankfurt Exhibition GmbH Σηµείωση: Είδη γραφείου, χαρτικά, αναλώσιµα, γραφική ύλη, συσκευασία δώρου, σχολικά και εκτυπωτικά, αξεσουάρ εκτυπωτών από ανακυκλώσιµα υλικά Πληροφορίες: Messe Frankfurt Greece (Γραφεία στην Ελλάδα), τηλ: , fax: , website: FRUITLOGISTICA Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Τόπος: Βερολίνο, Γερµανία Χώρος: Messegelande ιοργάνωση: Messe Berlin GmbH Υπηρεσίες: Fruits, Vegetables, dried fruits, Nuts, Ecological Products, Packaging Technology, Transport, Storage Technology, Software, Services, Merchandise Presentation, Logistics Πληροφορίες: Griechische Industrie- und Handelskammer, κα Θεοφανίδου, τηλ: , fax: website: ZOOTECHNIA 2013, 8 η ιεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Χώρος: ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo ιοργάνωση: Υπηρεσίες: HELEXPO Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε. Μηχανήµατα και εξοπλισµός, Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας, Μηχανήµατα Επεξεργασίας, Συντήρησης, Μεταποίησης, Συσκευασίας, Κτηνοτροφικά & Πτηνοτροφικά Προϊόντα, Φάρµακα, Ζωοτροφές - Πρώτες Ύλες, Ζώα Σηµείωση: Ώρες λειτουργίας: Πέµπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10:00-19:00 Σάββατο: 10:00-20:00, Τιµή Εισιτηρίου: 6 ευρώ Πληροφορίες: κ. Σπύρου, τηλ: , fax: website: FASHION PREMIERE Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Τόπος: Salzburg, Αυστρία Χώρος: Brandboxx Salzburg ιοργάνωση: Brandboxx Salzburg - 6 -

7 Υπηρεσίες: Πληροφορίες: Ladies' Outerwear, Men's Outerwear, Lingerie, Bathing/Beachwear, Young Fashion, Leatherwear, Fur Clothing, Evening Gowns, Wedding Fashion, Jeans τηλ: +43 (0) , website: 6th INTERNATIONAL SEA & MARINE VEHICLES EQUIPMENT AND ACCESSORIES FAIR, 6 η ιεθνής Έκθεση µε θαλάσσια οχήµατα, εξοπλισµό και αξεσουάρ Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Τόπος: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Χώρος: Cnr Expo Center İstanbul ιοργάνωση: Pozitif Fuarcılık A.Ş Προϊόντα: Θαλάσσια οχήµατα και εξοπλισµός Σηµείωση: Παράλληλα µε την έκθεση υπάρχει ειδική διοργάνωση, διάρκειας 3 ηµερών, από Φεβρουαρίου (περιλαµβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο-συναντήσεις µε τους παραγωγούς). Καλύπτονται τα έξοδα διαµονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες. Αιτήσεις µέχρι: 07/02/2013 Πληροφορίες: τηλ: , -257, fax: website: EnergyTech 2013, 5 η ιεθνής Έκθεση Ανανεώσιµων Πηγών, Εξοικονόµησης Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Χώρος: ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo ιοργάνωση: Υπηρεσίες: HELEXPO Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε. Θέρµανση, Ψύξη, Κλιµατισµός, Σωλήνες, Αυτοµατισµοί, Πετρελαιοειδή, Φυσικό Αέριο, Ηλεκτρισµός, Ανανεώσιµες, Εναλλακτικές και Συµβατικές Πηγές Ενέργειας, Ανάκτηση Ενέργειας Σηµείωση: Ώρες λειτουργίας: Πέµπτη, Παρασκευή, Κυριακή: 11:00-20:00, Πληροφορίες: Σάββατο: 11:00-21:00 κ. Χατζηιωάννου, τηλ: , -257, fax: website: INFACOMA 2013, 30 η ιεθνής Έκθεση οµικών Υλικών, Μονωτικών Κουφωµάτων, Ειδών Υγιεινής, Μπάνιου, Προκατασκευών Χρόνος: Φεβρουαρίου 2013 Χώρος: ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo ιοργάνωση: Υπηρεσίες: HELEXPO Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε. οµικά υλικά, µονωτικά, τούβλα, τζάκια, επενδύσεις τζακιών, µηχανισµοί, εστίες, θερµάστρες, κρύσταλλα, διακοσµητικά, υλικά εγκαταστάσεων - εξοπλισµού, κουφώµατα,προκατασκευές, συστήµατα ασφάλειας - 7 -

8 Σηµείωση: Ώρες λειτουργίας: Πέµπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10:00-19:00 Σάββατο: 10:00-20:00, Τιµή Εισιτηρίου: 6 ευρώ Πληροφορίες: κα. Ευσταθιάδου, τηλ: , fax: website: 7 η INDELEX by Electronica Χρόνος: Απριλίου 2013 Τόπος: Ελληνικό, Αθήνα Χώρος: Ολυµπιακό Κέντρο Ξιφασκίας (πρώην. Αεροδρόµιο) ιοργάνωση: EXPO LINE Σηµείωση: Electronic security, Communications, Digital & Satellite TV, Professional Audiovisuals, Hi-Tech building & house Πληροφορίες: EXPO LINE, τηλ: , fax: , website: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες για εκθέσεις και επιχειρηµατικές πληροφορίες µέσα από την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας που ανανεώνεται σε καθηµερινή βάση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τους επιχειρηµατίες-µέλη του πως από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2013 πρόκειται να διεξαχθεί στην Κοζάνη η «9 η Ανθοκοµική και Αγροτική Έκθεση». Η έκθεση διοργανώνεται από το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κοζάνης. Αφορά σε Φυτώρια ανθέων και δενδρυλλίων, Επιχειρήσεις αγροτικών µηχανηµάτων και εφοδίων, καθώς και Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετικών µε καλλιέργειες και εκτροφή ζώων, σχετικούς φορείς, πρότυπες φάρµες εκτροφής ή καλλιέργειας, αγροτικά έντυπα. Η έκθεση θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στα Κοίλα Κοζάνης, καλύπτοντας µια έκταση τ.µ. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι: 24-26/04/2013: 16:30-22:00 και 27-28/04/2013: 10:30-22:30. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ικανού αριθµού ενδιαφερόµενων, η συµµετοχή τους στην έκθεση θα τελεί υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Επιµελητήριο (αρµόδια υπάλληλος κ. Κολοκάτση Ανδροµάχη, τηλ , , fax: ). ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ιεύθυνση: 28ης Οκτωµβρίου 9 Τ.Κ Κατερίνη Τηλ.: Φαξ: Web: ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ - 8 -

ΤΕΥΧΟΣ 24 ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 254 ΠΕΜΠΤΗ 18 AΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το Επιµελητήριο Πιερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 219 ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ «ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ» Το Επιµελητήριο Πιερίας, η Αντιπεριφέρεια Πιερίας, ο ήµος Κατερίνης, ο ήµος ίου Ολύµπου και ο ήµος Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 253 ΠΕΜΠΤΗ 11 AΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ To Επιµελητήριο Πιερίας,

Διαβάστε περισσότερα

NEA PROTON BANK - 2 -

NEA PROTON BANK - 2 - ΤΕΥΧΟΣ 256 ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του πως η Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ 10-5-2010 Νο145 Επιµελητήριο Περίας,28 ης Οκτωβρίου 9, 60100. Κατερίνη,Πιερίας www.champier.gr champier@otenet.gr Τηλ. 2351023211 Την Παρασκευή, στο Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 218 ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ταµείο Εγγύησης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις Υπογράφηκε το µεσηµέρι της Τετάρτης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η σύσταση του Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 258 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»: 550 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Το Ταµείο «Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση» θα παράσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 250 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ To Επιµελητήριο Πιερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 255 ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του πως η Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 257 ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΩΣ ΤΙΣ 19 ΜΑΙΟΥ Η ΚΑΡ ΙΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010»

«ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010» «ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010» Συµµετέχουµε στην Έκθεση της Πιερίας ίνουµε στον τόπο µας τη δυναµική που του αξίζει Με κοινό στόχο τη στήριξη και προβολή της τοπικής επιχειρηµατικότητας, παραγωγικοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

2351047263, 2351023211

2351047263, 2351023211 ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ηλίας Χατζηχριστοδούλου: «Να εξοφληθούν άµεσα οι οφειλές του ηµοσίου προς τις επιχειρήσεις προµηθευτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΕΥΧΟΣ B-2 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΕΕ: ξεκινά δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Iωάννης Τσιτσόπουλος (Msc,MBA,Dip.Man.) Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ταυτότητα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Μορφές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ OPEN DAYS ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ OPEN DAYS ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 12 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ OPEN DAYS ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Το Γραφείο ιασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία µε τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας διεξάγει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ.

και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. και να παίρνει απαντήσεις άμεσα από αξιόπιστη Συμβουλευτική Υπηρεσία όπως είναι το ΣΟΛ. «Η σημερινή εποχή είναι προκλητικά γρήγορη και η πληροφόρηση αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του κάθε επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 272 ΠΕΜΠΤΗ 3 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 5 Η ΕΒΕΠ-Κ.Μ. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου η 5 η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικά εργαλεία στήριξης start-up επιχειρήσεων πληροφορικής: Ενηµερώσου- Αξιοποίησε- Πέτυχε!

Χρηµατοδοτικά εργαλεία στήριξης start-up επιχειρήσεων πληροφορικής: Ενηµερώσου- Αξιοποίησε- Πέτυχε! Χρηµατοδοτικά εργαλεία στήριξης start-up επιχειρήσεων πληροφορικής: Ενηµερώσου- Αξιοποίησε- Πέτυχε! (Msc,MBA,Dip.Man.) Iωάννης Τσιτσόπουλος Υπεύθυνος ηµοσιότητας και Πληροφόρησης Η Ταυτότητα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208 1. (ΝΕΟ) Προδημοσίευση προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ στους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 1. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον πρέπει να προετοιμάζονται από σήμερα για την στιγμή της αντιστροφής

Διαβάστε περισσότερα