H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α"

Transcript

1 H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Μ Ε Μ Ε Q S Y S T E M Ε - Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ε Ξ Α Ρ Τ Μ Α Τ Α Κ Α Ι Α Ρ Χ Ι Κ Ε Σ Ο Κ Ι Μ Ε Σ Τ Υ Π Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α... Σ Τ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Α & Ο Χ Ι Α Ι Α Φ Ο Ρ Α ΠΑΡΕ Α ΧΕΙΣ Για την κατασκευή του Empire State Building χρειάσ τ η κ α ν π ά ν ω α π ό τούβλα! Ευκαιρία επιβίωσης και ανάκαµψης για τον κλάδο των κατασκευών αλουµινίου. Θα την εκµε- ταλλευτούµε σωστά; Στο δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον των δύο τελευταίων ετών παρουσιάζεται µία ευκαιρία για τον κλάδο των κατασκευών αλου- µινίου η οποία µπορεί να δώσει το φιλί της ζωής στις επιχειρήσεις του κλάδου και να βοηθήσει στην επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω βέβαια πρέπει και ο κατασκευαστής να µεριµνήσει για την σωστή οργάνωση και προετοιµασία του στα νέα δεδοµένα της αγοράς (πιστοποιηµένες κατασκευές µε συγκεκριµένα ενεργειακά χαρακτηριστικά). Το κοµµάτι της αγοράς που αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών και την αντικατάσταση των κουφωµάτων ολοένα και θα αυξάνεται, αποτελώντας την διέξοδο για τις επιχειρήσεις κατασκευής κουφωµάτων αντικαθιστώντας την µείωση των εργασιών που έφερε η πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια θα γίνει µία όσο το δυνατό αναλυτικότερη παρουσίαση των απαιτήσεων του προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ Οίκον, προσβλέποντας να βοηθήσει τον κατασκευαστή να επωφεληθεί τα µέγιστα από την συµµετοχή του στο πρόγραµµα. Ο πιο δυνατός ανθρώπινος 1. Επιλέξιµες κατοικίες µυς είναι η γλώσσα! Στο πρόγραµµα µπορούν να συµ- µετάσχουν µονοκατοικίες, πολυκατοικίες ως ενιαίο σύνολό αλλά και Τα Μίκυ Μάους είχαν απαγορευθεί στην Φινλανδία, επει- µεµονωµένα διαµερίσµατα πολυκατοικιών. Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επιλέξιµη, πρέπει να δή ο τόναλντ δεν φορούσε παντελόνι! πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Οι Εσκιµώοι χρησιµοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό τους από το Χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. ψύχος! Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των Στην ανία τα γουρούνια /τ.µ., όπως αυτή είχε διαείναι περισσότερα από τους µορφωθεί µέχρι τις ανθρώπους! µνήµη του χρυσόψαρου διαρκεί 3 µήνες, όχι 3! Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΟΜΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟ» Φέρει οικοδοµική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν τις Γίνεται δεκτή µεταγενέστερη οικοδοµική άδεια αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που αυτή εκδόθηκε χωρίς µελέτη θερµο- µόνωσης βάσει των µεταβατικών διατάξεων του σχετικού κανονισµού (Π.. της 1.6/ , ΦΕΚ 362). Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί µεν πριν τις αλλά δεν είχε εκδοθεί οικοδοµική άδεια λόγω ειδικών διατάξεων που ίσχυαν πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, θα πρέπει να προσκοµισθεί αντίστοιχο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο ότι το κτήριο υφίσταται πλέον νόµιµα. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της. εν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας για Μεµονωµένα ιαµερί- σµατα -Πολυκατοικίες Για να χαρακτηρισθεί το µεµονωµένο διαµέρισµα ως επιλέξιµη κατοικία προϋπόθεση είναι η θέρµανση του να πραγµατοποιείται µε σύστηµα/συσκευή τον έλεγχο του/ης οποίου/ας έχει ο ένοικος του διαµερίσµατος (αυτονοµία σε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, σύστηµα/ συσκευή αποκλειστικά για τις ανάγκες θέρµανσης του διαµερίσµατος) ή υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, για ε- γκατάσταση συστήµατος/ συσκευής θέρµανσης αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαµερίσµατος. Για να χαρακτηρισθεί µία πολυκατοικία επιλέξιµη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαµερίσµατα και µη) να χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιµα και τα λοιπά διαµερίσµατα που χρησι- µοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. εν χαρακτηρίζονται όµως ως επιλέξιµες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο ισόγειο κτηρίου). Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων µε στοιχεία σχετικά µε την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας του κτηρίου, καθώς και επιµέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες δια- µερισµάτων, ανεξάρτητα από το εάν εντάσσεται στο Πρόγραµµα. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο µέρος του κτηρίου που χρησιµοποιείται ως κατοικία. Όπου χρησιµοποιείται ο όρος «πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου» εννοείται το τµήµα της πολυκατοικίας που αφορά στο σύνολο των διαµερισµάτων 2. φελούµενοι ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που: α. έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία, το οποίο έχει αποκτηθεί µέχρι την ηµερο- µηνία ισχύος του παρόντος Οδηγού και β. πληρούν για το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από έως ) τα εισοδηµατικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α, Β ή Γ. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωµάτων συνιδιοκτησίας σε επιλέξιµη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων µετά από συµφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους στη βάση της Υπεύθυνης ήλωσης ΣΥΕΧΕΙΑ ΣΤ ΠΙΣ ΣΕΛΙ Α

2 φελούµενοι κατηγορίας Α: οι φελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα δεν ξεπερνά τις ή σε περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα δεν ξεπερνά τις φελούµενοι κατηγορίας Β: οι φελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των και δεν ξεπερνά τις ή σε περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των και δεν ξεπερνά τις φελούµενοι κατηγορίας Γ: οι φελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των και δεν ξεπερνά τις ή σε περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των και δεν ξεπερνά τις Το ποσοστό των φελουµένων της κατηγορίας Γ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των φελουµένων ανά Περιφέρεια. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις αιτήσεων για πολυκατοικίες. Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής: εφόσον πληρούνται τα εισοδηµατικά κριτήρια της κατηγορίας Α τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, οι ιδιοκτήτες διαµερισµάτων που βάσει των εισοδηµάτων τους εµπίπτουν στην κατηγορία Β και Γ εντάσσονται στην κατηγορία Α και Β αντίστοιχα, και οι ιδιοκτήτες µε εισοδήµατα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ, εντάσσονται στην κατηγορία Γ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδηµά του. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα συµµετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεµβάσεων µε ίδια κεφάλαια. Κάθε φελούµενος µπορεί να υποβάλλει µόνο µια αίτηση. µη τήρηση του εν λόγω περιορισµού συνεπάγεται την απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων του ενδιαφεροµένου. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν αυτές αποτελούν µέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου. Για κάθε επιλέξιµη κατοικία H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α φελούµενου πρέπει να υποβληθεί µία µόνο αίτηση. καταχώριση περισσότερων της µίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιµη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν µπορούν να υποβληθούν περισσότερες της µίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. 3. Οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων ενεργεια- κής αναβάθµισης είναι: 1. Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοπο- θέτηση συστηµάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέµβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα µε διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιµη είναι και η αλλαγή µόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας του ανοίγµατος (κούφωµα - πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΑΚ. Επιλέξιµη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε µονοκατοικία και κουφωµάτων κλιµακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. εν συµπεριλαµβάνονται όµως «ανοίγµατα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερµαινόµενους ή µη (π.χ. πόρτα διαµερίσµατος). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγµατα (παντζούρια, ρολά). 2. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συµπερι- λαµβανοµένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής. 3. Αναβάθµιση συστήµατος θέρ- µανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Οι προτάσεις για ενεργειακή αναβάθµιση, που υποβάλλονται µε την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α. να οδηγούν, βάσει της υπολογιζόµενης εξοικονοµούµενης ενέργειας, στην αναβάθµιση κατά µία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία και β. τα δοµικά στοιχεία και οι επι- µέρους ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπου γίνονται οι παρεµβάσεις, να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕ- ΑΚ. 4. Όρια Επιλέξιµων α- πανών Οι κατηγορίες παρεµβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέµβαση συµπεριλαµβάνονται τυχόν: Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της παρέµβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσµατα, ΚΑΤΓΟΡΙΕΣ Αντικατάσταση κουφωµάτων και συστηµάτων σκίασης Α. Συρόµενα ή επάλληλα Β. Ανοιγόµενα Γ. Μόνο υαλοπίνακες. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα µικροεργασίες αποκατάστασης της εµφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέµβαση, διαµόρφωση κλίσεων απορροής στο δώµα, υγροµόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεµβάσεις για την ορθή λειτουργία/ συµπεριφορά της θερµοµόνωσης, κ.λπ. Το κόστος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδοµικές εργασίες, που, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία (µη στεγασµένα επαγγέλµατα), βαρύνουν τον ωφελούµενο του Προγράµ- µατος ως «κύριο του έργου». Στα ανωτέρω όρια επιλέξι- µων δαπανών περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα.. 5 Επιλέξιµος Προϋπολο- γισµός Κίνητρα- ανειακή Σύµβαση Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά αίτηση ωφελούµενου δεν Σελίδα 2 µπορεί να υπερβαίνει τις συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραµµα το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.. 100/ (ΦΕΚ Α 177), που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραµµα και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή. ΑΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜ ΑΠΑ- Α. Για συρόµενα ή επάλληλα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά) : i) για 2,8<U<3,2: 210 /m 2 ii) για U 2,8: 250 /m 2 Β. Για ανοιγόµενα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά) : i) για 2,8<U<3,2: 250 /m 2 ii) για U 2,8: 280 /m 2 Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: i) για 1,4 <U 1,9: 60 /m 2 ii) για U 1,4: 75 /m 2. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα : έως ανά ιδιοκτησία Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αµοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.µ. επιφανείας του κτιρίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 200 ευρώ. Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τµήµα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αµοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.µ. επιφανείας του κτιρίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 150 ευρώ. Για µονοκατοικία η αµοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.µ. επιφανείας του κτιρίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 200 ευρώ. Στα παραπάνω ποσά δεν συµπερι- λαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός καθορίζεται βάσει των προσκο- µισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιµο προϋπολογισµό της απόφασης υπαγωγής, τόσο συνολικά, όσο και ανά κατηγορία δαπάνης.

3 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Σελίδα 3 Οι ωφελούµενοι των τριών κατηγοριών Α, Β και Γ εντάσσονται κατ αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων: Κατηγορία κινήτρων Α: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, δάνειο ύψους 70% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 30%. Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 70% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 30%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Επιπλέον, επιδοτείται το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης κατά 100%. Κατηγορία κινήτρων Β: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, χαµηλότοκο δάνειο ύψους 85% και επιχορήγηση ύψους 15%. Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 85% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκό- µιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκτα- µιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 15%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Κατηγορία κινήτρων Γ: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, χαµηλότοκο δάνειο ύψους 100%. Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 100% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Οι συνεργαζόµενες τράπεζες είναι οι Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank. Το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης ανέρχεται σε 4,93 %. Επιπλέον, η εισφορά του. 128/ (ΦΕΚ Α 178) ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον ωφελούµενο. Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερό- µενους µε κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήµατος. Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύµβασης έχουν ως εξής: 1) Υφίσταται µηδενικό διαχειριστικό κόστος, ανά φάκελο δανείου. 2) εν απαιτούνται από τον χρη- µατοπιστωτικό οργανισµό εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου. 3) διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4) έτη, µε καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας τόκων την ) Παρέχεται η δυνατότητα επι- µήκυνσης του χρόνου αποπληρω- µής του δανείου, έως ένα (1) έτος µε το ίδιο επιτόκιο, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι οι εκ του λόγου αυτού επιπλέον τόκοι επιβαρύνουν τον ωφελούµενο. 5) τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται µε µηνιαία συχνότητα πληρωµής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ όλη τη διάρκεια του δανείου. 6) Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη µερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη. 7) Υφίσταται δυνατότητα περιόδου χάριτος ενός (1) έτους. 8) Ο δικαιούχος καταβάλλει, για την Α κατηγορία κινήτρων, τους τόκους στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό µετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούµενο. Σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούµενο, ο δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης καθυστέρησης. 6. Βήµατα Υλοποίησης Προ- γράµµατος 1. Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Μόνο οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες για το Πρόγραµµα (ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας). Κατά τη διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόµενος και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επιλέγουν από κοινού τις παρεµβάσεις που θα συµπεριληφθούν στην αίτηση και τις καταγράφουν στο «Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων». Ειδικότερα, στο ανωτέρω έντυπο ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ και τους ενεργειακούς στόχους της αίτησης δηλαδή την υπολογιζόµενη ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας και την αναβάθµιση της επιλέξιµης κατοικίας κατά µία τουλάχιστον κατηγορία. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των επιµέρους παρεµβά- σεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δοµικών υλικών και των ηλεκτρο- µηχανολογικών συστηµάτων που απαιτούνται για τον υπολογισµό του ενεργειακού αποτελέσµατος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράµµατος. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόµε- νος αναζητεί προσφορές για τα προτεινόµενα υλικά. Στο ανωτέρω έντυπο ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει, στην τελευταία στήλη, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προµηθευτών και αναδόχων των παρεµβάσεων. Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δώσει κατάλληλη προσφορά στον ιδιώτη λαµβάνοντας υπόψιν και τις προδιαγραφές του ενεργειακού επιθεωρητή. 2. Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συµβαλλόµενη τράπεζα (ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha, Eurobank). Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστηµα Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα του χρη- µατοπιστωτικού οργανισµού, τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων µέσω της λίστας υποβαλλόµενων δικαιολογητικών και τον καθορισµό του επιλέξιµου προϋπολογισµού, δηµιουργείται µοναδικός κωδικός αίτησης και η αίτηση κρίνεται ως «κατ αρχήν επιλέ- ξιµη» ή «µη επιλέξιµη απορρί- πτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «µη επιλέξιµη απορρίπτεται», ο ενδιαφερό- µενος ενηµερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκοµίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. 3. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόµησης ενέργειας προς κόστος παρέµβασης / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συµβαλλόµενη τράπεζα / Ενηµέρωση φελουµένου. Ο ικαιούχος (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιµων αιτήσεων, βάσει του κριτηρίου της υπολογιζόµενης ετήσιας Εξοικονοµούµενης Ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας προς το κόστος των προτεινόµενων παρεµβάσεων βάσει των υποβαλλόµενων προσφορών [kwh/(τ.µ. * έτος)]/. 4. Υπογραφή Σύµβασης & Υλοποίηση εργασιών. Εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί προσκαλούν τους ωφελούµενους για υπογραφή των δανειακών συµβάσεων. Με την υπογραφή της σύµβασης παρέχεται στον ωφελούµενο δυνατότητα εκταµίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της απόφασης υπαγωγής. εκταµίευση γίνεται για την πληρωµή των προµηθευτών / αναδόχων, απ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασµό τους µετά από εντολή του ωφελούµενου, στη βάση των προσφορών που έχουν προσκοµισθεί. µεταφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστηµάτων γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστατικό δαπάνης και σχετικό ελτίο Αποστολής (.Α.), µε τόπο προορισµού τη διεύθυνση του/των ωφελούµενου/ων (περίπτωση πολυκατοικίας) και µε λεπτοµερή ανάλυση των διακινούµενων αγαθών για τις ανάγκες του Προγράµµατος, βάσει της αναλυτικής περιγραφής των προτάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Ο βαθµός της ανάλυσης πρέπει να είναι σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης ώστε να επιτρέπει τη συ- µπλήρωση του εντύπου «Καταγραφής Παρεµβάσεων Ολοκλήρωσης Έργου».

4 H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α Σελίδα 4 Το.Α. πρέπει να εκδίδεται σε πλήρη συµφωνία µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και αποτελεί για το Πρόγραµµα ουσιώδες παραστατικό, που αφορά στην πιστοποίηση υλοποίησης του έργου σύµφωνα µε τις προτάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Τέλος, στο ειδικό χωρίο του.α. που αφορά στο σκοπό διακίνησής του, πρέ- πει να περιλαµβάνεται η φράση «στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ Οίκον. Τα παραστατικά δαπανών για τις εργασίες θα πρέπει, επίσης, να είναι αναλυτικά ως προς το είδος, την ποσότητα και την τιµή µονάδας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που ως παραστατικό δαπάνης εκδίδεται τιµολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ιδιώτης Ιδιώτης». Στην περίπτω- ση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαµέρισµα που αφορούν αποκλειστικά σε µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις και ένα παρα- στατικό για τις κοινόχρηστες παρεµβάσεις µε την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας». 5. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθµισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων ο ωφελούµενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συµβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεµβάσεων. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ικανοποίηση των ενεργειακών στόχων που τέθηκαν στην επιλέξιµη αίτηση: - η ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας και η κατάταξή της σε κατηγορία ανώτερη της αρχικής, και - η επίτευξη της εξοικονοµούµενης ενέργειας, που τέθηκε στην επιλέξιµη αίτηση, όπως αυτή υπολογίζεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα βάσει της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας που αναφέρεται στο πρώτο και το δεύτερο ΠΕΑ. Για να θεωρη- θεί ότι έχουν ικανοποιηθεί οι ενεργειακοί στόχοι της επιλέξι- µης αίτησης (στην περίπτωση πολυκατοικίας όπως αναγράφο- νται στην επιλέξιµη αίτηση του εκπροσώπου) θα πρέπει η επιλέ- ξιµη κατοικία (µονοκατοικία ή πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου ή µεµονωµένο διαµέρισµα) να έχει αναβαθµισθεί κατά µία κατη- γορία και η εξοικονοµούµενη ενέργεια να ισούται τουλάχιστον µε το 80% αυτής που τέθηκε στην επιλέξιµη αίτηση. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικει- µένου, τις παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράµµατος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστηµάτων, την υλοποιηµένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκοµίζει ο ωφελούµενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεµβάσεων Ολοκλήρωσης του Έργου». 6. Για την ολοκλήρωση της εκταµίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούµενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκοµίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα (παραστατικά δαπανών, υπεύθυνες δηλώσεις, 2 ο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης κλπ). Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από την Τράπεζα. Με χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος και σύµφωνα µε την απόφαση υπαγωγής δια- µορφώνεται, βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών και τυχόν καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούµενο που έχουν καταγραφεί στο έντυπο καταγραφής παρεµβάσεων, ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός. Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαµόρφωση του επιλέξιµου προϋπολογισµού της προηγούµενης παραγράφου ανά ωφελούµενο γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιµερισµού κόστους. Στην περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί µε υπέρβαση του επιλέξι- µου προϋπολογισµού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης, ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός διενεργεί τις πληρωµές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών µε πόρους του ωφελούµενου µετά από εντολή του. Ο προµηθευτής των υλικών / συστηµάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη ήλωση. 1599/1986, συνο- δευόµενη από αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρα- κτηριστικών κάθε υλικού / συστήµατος και ο ανάδοχος του έργου αντίστοιχη Υπεύθυνη ή- λωση, για την ορθή εφαρµογή / τοποθέτηση βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προµηθευ- τής του ή/και ο ενεργειακός επιθεωρητής. Για να γίνουν απο- δεκτά τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτη- τα πιστοποιητικά για τη σήµανση CE και από τα ενεργειακά χαρα- κτηριστικά. 7. Προθεσµίες Υλοποίησης του έργου υλοποίηση των παρεµβάσεων, η εκταµίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστή- µατος εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης και το αργότερο µέχρι την (συµβατικός χρόνος υλοποίησης). Ο ωφελούµενος προσκοµίζει στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό τα δικαιολογητικά τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν το πέρας του συµβατικού χρόνου υλοποίησης. Παράταση της προθεσµίας υλοποίησης µπορεί να χορηγείται µόνο µε τεκµηρίωση σοβαρών λόγων αδυναµίας ολοκλήρωσης των εργασιών και για µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στο συνεργαζόµενο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό σχετικού αιτήµατος τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραµµατεία του ΣΕΚΑ, στην τηλεφωνική γραµµή αρωγής χρηστών (help desk) στο και στο exoikonomisi.ypeka.gr Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος Δ/ντής Σπουδών ΙΚΑΛ οµοί της Ελλάδος ανά κλιµατι- κή ζώνη σύµφωνα µε ΚΕΑΚ Κ ΛΙ Μ Α ΤΙ Κ Α Β Γ Δ ΟΜΟΙ ρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, ακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή) Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, λείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, μαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας

5 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΚΑ Ο.Ε-ΚΑΓΙΑΣΣΩΤΡΣ Σελίδα 5 εταιρία ALKA δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών αλουµινίου και µεταλλικών κτηρίων από το έδρα της εταιρία µας βρίσκεται στην Λιβαδειά. επιτυχηµένη πορεία της εταιρίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πολύ καλή ποιοτική εικόνα των προϊόντων και στην µεγάλη εµπειρία του τεχνικού δυναµικού της, καθώς και στην άρτια και συνεχή εκπαίδευσή τους, στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα που προκύπτουν στον εν λόγω χώρο. Υπάρχουν οµάδες πεπειραµένων τεχνικών, οι οποίοι ασχολούνται µε την κατά περίπτωση κατασκευή, έλεγχο και εγκατάσταση των προϊόντων. Ο συνδυασµός της µεγάλης δραστηριότητας του επιχειρηµατία και της εµπειρίας του προσωπικού, έχει αποφέρει άριστα αποτελέσµατα, ώστε η Εταιρία να βρεθεί σε περίοπτη θέση στον χώρο. ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΛΕΙΑΣ ΤΣ ΑΛΚΑ Ο.Ε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε-ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΕΛΣ Το 1994 ιδρύθηκε η εταιρεία ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε. έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Χίο. Πέρασαν σχεδόν 25 χρόνια από τότε και συνεχίζει να καινοτοµεί στο χώρο, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της 4000 τ.µ. Με επίκεντρο τον πελάτη επιδιώκει τις χαµηλότερες δυνατές τιµές στην αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια και αισθητική. Τα κουφώµατα αλουµινίου που κατασκευάζει προσαρµόζονται πλήρως στις ενεργειακές απαιτήσεις του ΤΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. υψηλή αισθητική, η άριστη θερµοµόνωση και οι πολλές κατασκευαστικές λύσεις για µεσαία και µεγάλα ανοίγµατα κατατάσσουν τα κουφώµατα της ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε στα κορυφαία της αγοράς. εταιρεία διαθέτει και τµήµα µεταλλικών κατασκευών µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό και επίσης διαθέτει τεράστια πείρα και τεχνογνωσία και στην κατασκευή µεταλλικών κτιρίων. Από τις σφυρήλατες σκάλες στα παραδοσιακά στενά του Κάµπου ως τα ανοξείδωτα κιγκλιδώµατα σε µεγάλα ξενοδοχεία του νησιού, παντρεύει µε µεράκι την παράδοση µε τις σύγχρονες τάσεις της µόδας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ-ΚΟΤΟΓΙΑΣ ΙΚΟΣ εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών αλουµινίου και σιδήρου από το Με την πάροδο του χρόνου και την εµπειρία που απέκτησε στον χώρο των κατασκευών, κατάφερε να φτάσει σήµερα σε πολύ καλά αποτελέσµατα συνδυάζοντας παραδοσιακές αισθητικές και σύγχρονα µέσα παραγωγής. Στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην κεντρική οδό ΚρανιδίουΠόρτο Χελίου, στον νοµό Αργολίδος, στεγάζεται το εκθεσιακό τµήµα µε όλα τα δείγµατα δουλειάς της, καθώς και το κατασκευαστικό τµήµα εξοπλισµένο µε τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα για την επεξεργασία και την κατασκευή των προϊόντων, ώστε να µπορεί να καλύψει όλες τις σύγχρονες κατασκευαστικές και αρχιτεκτονικές ανάγκες των πελατών της.

6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 ΕΞΑΡΤΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Σελίδα 6 Τα χρόνια που πέρασαν κατά την εφαρµογή της σήµανσης CE είχα ακούσει αρκετές φορές το ερώτηµα µπορεί ο κατασκευαστής να χρησιµοποιεί εξαρτήµατα διαφορετικά από αυτά που προτείνει ο παραγωγός του συστήµατος ; απάντηση ήταν όχι. Το πρότυπο Ε έκδοσης 2006 έλεγε ότι για τη χρήση διαφορετικών εξαρτηµάτων από αυτά που έχουν χρησι- µοποιηθεί κατά την αρχική δοκι- µή τύπου, απαιτείται νέα δοκιµή. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αποτρέπει τους κατασκευαστές να χρησιµοποιούν διαφορετικά εξαρτήµατα (πολλές φορές και µε καλύτερες ιδιότητες), γιατί θα έπρεπε να πληρώσουν για τις οκιµές Αρχικού Τύπου. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο κατασκευαστής θα έπρεπε να ακολουθήσει πιστά την συνταγή του παραγωγού του συστήµατος και να χρησιµοποιεί µόνο όσα εξαρτή- µατα έφερε το κούφωµα που δοκιµάστηκε ή ότι άλλο πρότεινε ο παραγωγός του συστήµατος. Με το νέο πρότυπο Ε έκδοσης 2010 που είναι σε ισχύ από 1/12/2010 η παραπάνω απαίτηση έχει αναθεωρηθεί. Πλέον δίδεται η δυνατότητα στον κατασκευαστή να χρησιµο- ποιεί διαφορετικά εξαρτήµατα χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή νέα οκιµής Αρχικού Τύπου σύµφωνα µε παράγραφο του Ε Για να µπορέσει να κάνει χρήση διαφορετικών εξαρτηµάτων ο κατασκευαστής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχουν ισοδύναµα χαρακτηριστικά µε αυτά τα οποία είχε το δείγµα που δοκιµάσθηκε. Τι σηµαίνει όµως ισοδύναµα χαρακτηριστικά και πως αυτό µπορεί να αποδειχθεί στην πράξη; Για τα εξαρτήµατα που εφαρµόζονται σε πόρτες και παράθυρα υπάρχει η σειρά προτύπων Ε Στο πρότυπο Ε περιγράφονται οι γενικές απαιτήσεις για τα εξαρτήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε κουφώµατα και ο τρόπος κατάταξης σε κατηγορίες ανάλογα µε τις επιδόσεις τις οποίες έχουν επιτύχει σε µία σειρά από δοκιµές. Για την κατηγοριοποίηση των εξαρτηµάτων έχει υιοθετηθεί ένας κωδικός οποίος αποτελείται από 9 ψηφία. Το κάθε ψηφίο αντιστοιχεί και σε µία ιδιότητα του εξαρτήµατος όπως αυτή παρουσιάζεται παρακάτω. Όπως γίνεται αντιληπτό εάν για ένα τύπο εξαρτήµατος (π.χ. ράουλο µε ρόδα Φ22) συµπί- ΠΙΑΚΑΣ ΚΑΤΓΟΡΙΟΠΟΙΣΣ ΕΞΑΡΤΜΑΤ πτουν οι κωδικοί από 2 διαφορετικά προϊόντα, τότε ο κατασκευαστής µπορεί να επιλέξει όποιο από αυτά θέλει. Επίσης σίγουρα µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιο που έχει καλύτερες ιδιότητες όπως αυτές θα αποτυπωθούν στον κωδικό του προϊόντος. Ο κάθε κατασκευαστής εξαρτηµάτων µπορεί να κάνει δοκιµές στα προϊόντα που κατασκευάζει ή εµπορεύεται χωρίς να υπάρχει απαίτηση να απευθυνθεί σε κάποιο κοινοποιηµένο εργαστήριο. Οι δοκιµές µπορούν να γίνουν στον χώρο του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κάθε προτύπου της σειράς Ε ολοκληρώνοντας τις δοκιµές του δίδεται η δυνατότητα να κάνει δήλωση κατάταξης και να σηµάνει τα πιστοποιηµένα προϊόντα του σύµφωνα µε τον αντίστοιχο κωδικό. Στο γνωστό εργαστήριο Ift Rosenheim έχει διοργανωθεί ένα σχήµα εργαστηριακών δοκιµών (QM 328) για τους µηχανισµούς ανάκλισης των κουφωµάτων. Αυτό οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικών τα οποία εµφανίζουν την εναλλαξιµότητα µεταξύ των µηχανισµών δίδοντας το δικαίω- µα στον κατασκευαστή εξαρτη- µάτων να προσεγγίσει νέους πελάτες και στον κατασκευαστή κουφωµάτων να επιλέξει ανά- µεσα από µία µεγαλύτερη γκά- µα προϊόντων. διεξαγωγή δοκιµών και η πιστοποίηση των ιδιοτήτων των εξαρτηµάτων δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή κουφωµάτων να χρησιµοποιήσει τα καλύτερα και πιστοποιηµένα εξαρτήµατα χωρίς να έχει κάποιους περιορισµούς από τον παραγωγό του συστήµατος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να χρησιµοποιήσει εναλλακτικούς προµηθευτές και προϊόντα, θα πρέπει όµως να προσέξει τα πιστοποιητικά που θα του προσκοµίσουν οι κατασκευαστές των εξαρτηµάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την εναλλαξιµότητα και την ισοδυναµία. Επιπροσθέτως ο κατασκευαστής των εξαρτηµάτων πιστοποιώντας το προϊόν του µπορεί να εισέλθει σε νέες αγορές δίδοντας έµφαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και στις ιδιότητες αυτού. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε ότι προς το παρόν σήµανση CE απαιτείται για εξαρτήµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε εξόδους διαφυγής και πόρτες ή παράθυρα που έχουν χαρακτηριστικά αντίστασης στη φωτιά. ρ. Στέλιος Λαµπρακόπουλος /ντής Σπουδών ΙΚΑΛ 1 ο ψηφίο 2 ο ψηφίο 3 ο ψηφίο 4 ο ψηφίο 5 ο ψηφίο 6 ο ψηφίο 7 ο ψηφίο 8 ο ψηφίο 9 ο ψηφίο Κατηγορία χρήσης Βάρος δοκιμής Αντοχή σε φωτιά Ασφάλεια στη χρήση Αντοχή σε διάβρωση Ασφάλεια Ανθεκτικότητα Εφαρμοστέο τμήμα Μέγεθος δοκιμής ΕΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΟΜΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟ» Για να ολοκληρωθεί το πρόγραµ- µα και να αποπληρωθεί το ποσό από την τράπεζα τα κουφώµατα θα πρέπει να συνοδεύονται από σήµανση CE και τα απαραίτητα ενεργειακά χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως θα πρέπει να δίδουµε τιµές θερµοπερατότητας των κουφωµάτων και για εργασίες εκτός του προγράµµατος εξοικονόµηση κατ οίκον, αφού αυτές θα ζητούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι πλέον απαίτηση για µεταβίβαση ακινήτων, ενώ από τον Ιούλιο θα είναι υποχρεωτικό και για την ενοικίαση. Για τον λόγο αυτό όλοι µας θα πρέπει να προετοιµαστούµε κατάλληλα. Το σήµα Ποιότητας ΣΕΚΑ Q.System µας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία και την κατάλληλη εκπαίδευση για την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων. Θεωρούµε ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγµή για όλους τους συναδέλφους να πιστοποιηθούν µε το ΣΕΚΑ Q.System. Το ΣΕΚΑ Q.System είναι το µόνο σήµα ποιότητας αυτή τη στιγµή στον κλάδο το οποίο προετοιµάζει και εξασφαλίζει τον συνάδελφο για όλες τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Σήµανση CE KENAK) και το πρόγραµµα εξοικονόµηση κατ Οίκον. Έτσι καλούµε τους συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες το συντοµότερο δυνατό. Επιπροσθέτως ο ΣΕΚΑ αποφάσισε την λειτουργία Γραφείου Αρωγής (Help Desk) για τα µέλη του στο πλαίσιο του προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ Οίκον. Καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος θα µπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήµατά σας στη Γραµµατεία του Συνδέσµου στο τηλέφωνο , στο fax ή στο e- Μετά την επεξεργασία του ερωτήµατος θα σας δίδεται η κατάλληλη απάντηση.

7 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 2 Σελίδα 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ.Ω ΣΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο κλάδος της οικοδοµής και των κατασκευών είναι ένας από τους πλέον δυναµικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, που εδώ και αρκετές δεκαετίες συµβάλλει σε πολύ σηµαντικό βαθµό στην οικονοµική δραστηριότητα και στην εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος της χώρας συνολικά. Μετά από µια δεκαπενταετία όµως σηµαντικής ανόδου, την περίοδο εισήλθε σε τροχιά σηµαντικής κρίσης. Σε αυτό το οικονοµικό περιβάλλον οι κατασκευαστικές εταιρίες της Περιφέρειας λόγω κυρίως της απόστασης τους από τα µεγάλα αστικά κέντρα αντιµετωπίζουν προβλήµατα που απορρέουν από τον περιορισµό τους σε µικρές αγορές. Παράλληλα αντιµετωπίζουµε και τα προβλήµατα των µεταφορών (κόστος και χρόνος). Π.χ. Για να στείλουµε κουφώµατα στην Ρόδο πρέπει να τα στείλουµε από τον Πειραιά ενώ υπάρχουν 3 λιµάνια κοντά στον νοµό µας, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για πολλά άλλα, κυρίως νησιά. Οι περιορισµένες επαρχιακές αγορές και µάλιστα σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες περιορίζουν έντονα των κύκλο εργασιών και καθιστούν νοµοτελειακά πολύ δύσκολη την συνέχιση της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων κυρίως αυτών που το µέγεθος τους αλλά και η δυναµική τους δεν επιτρέπει την επέκταση των δραστη- 280 µέλη και φίλοι του ΣΕΚΑ Στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πίτας Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η κοπή πίτας του ΣΕΚΑ, στην οποία παραβρέθηκαν 280 µέλη και φίλοι του, που συµφώνησαν µε το σύνθηµα της εκδήλωσης «Ο κατασκευαστής κάνει την διαφορά». Το γεγονός χαρακτηρίστηκε από ενθουσιασµό και οµοψυχία που επέδειξαν όλοι οι παρευρισκόµενοι. εκδήλωση είχε µεγάλο χορηγό την ΕΤΕΜ και χορηγό την NEOKEM και διοργανώθηκε από την ΚΟΠ ΠΙΤΑΣ ΣΕΚΑ ριοτήτων τους σε µεγαλύτερες αγορές ώστε να αποκτήσουν και εκεί ένα µερίδιο της αγοράς. Σε περίπτωση απώλειας εργαζοµένου µε επαγγελµατική κατάρτιση η αντικατάσταση του µε εργαζόµενο αναλόγων προσόντων είναι εξαιρετικά δύσκολη και συνήθως ο κατασκευαστής αναγκάζεται και τον εκπαιδεύσει από την αρχή µε ότι αυτό συνεπάγεται. ΦΟΥΡΛΑΚΙ Σ ΙΚΟΣ Ι ΙΟΚΤΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALTECH ΜΕΛΟΣ ΣΕΚΑ Energy Line. Πολλοί ήταν και οι επίσηµοι εκπρόσωποι φορέων που παραβρέθηκαν στην κοπή πίτας του ΣΕΚΑ. Μεταξύ αυτών και οι κ.κ.: Γ. Μυλωνάκης Πρόεδρος της FAECF, Σπ. Οικονοµάκος Πρόεδρος της ΕΕΑ, Π. Ανεβλαβής Αντιπρόεδρος του ΒΕΑ, Κ. Λοπαρνάκης Πρόεδρος της Ένωσης Σιδηροαλουµινοκατασκευαστών ίκαιας, Κορυδαλλού & Πέριξ, Γ. Γκέρτσος ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΑΑΛ., Μ. Ιωαννίδης Πρόεδρος ΣΕΑ, Ευχές και την επιθυµία για χάραξη κοινών στόχων για το 2011 απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΕΚΑ κος Κωνσταντίνος Λένος Ακολούθησε κλήρωση πλουσίων δώρων, γεύµα µε ζωντανή µουσική και οµολογουµένως, πολύ κέφι. Στο θετικό και αισιόδοξο κλίµα που ο ΣΕΚΑ ήθελε να προτάξει µε το σύνθηµά του, συµφώνησαν και όλοι οι παρευρισκόµενοι, δίνοντας ένα µήνυµα σιγουριάς για κάθε επόµενη κίνηση του Συνδέσµου. ΙΑΦΟΡΑ & ΟΧΙ Α ΙΑΦΟΡΑ.ΕΞ ΕΞeco ΕΞecoΟΜΩ ecoομω EXPO /02/ /03/2011, Metro Συντάγµατος, Αθήνα να συγκεντρώσει εκεί τις εταιρίες που διαθέτουν όλα όσα απαιτούνται για την κατασκευή, την ανακαίνιση, τον εξοπλισµό και τη διακόσµηση ενός κτίσµατος, µε στόχο µια έκθεση η οποία θα δίνει ολοκληρωµένη ενηµέρωση στους επισκέπτες. έκθεση στοχεύει στην παρουσίαση και την ενηµέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των εµπλεκόµενων εταιρειών και τις παρεµβάσεις τους ΣΥΓΧΡΟΟ ΚΟΥΦΩΜΑ 2011 για την εξοικονόµηση ενέργειας 01/04/ /04/2011, στον οικιακό κτιριακό τοµέα. Αθήνα, ΕΚΕΠ DOMICATEC 2011 έκθεση ΣΥΓΧΡΟΟ ΚΟΥΦΩΜΑ θα διεξαχθεί για 5η συνεχή χρό10/03/ /03/2011, νια και κάνοντας βήµατα µπροmetropolitan Expo, Ελευθέριος στά, ενσωµατώνει στα ήδη υβενιζέλος πάρχοντα υλικά και προϊόντα, έκθεση DOMICATEC 2011 θα πραγµατοποιηθεί από 10 έως 13 νέα σύγχρονα υλικά τα οποία αφορούν την οικολογική δόµηση Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο και τις ανανεώσιµες πηγές ενέρmetropolitan Expo (Ελευθέριος γειας και προωθούν νέες τεχνοβενιζέλος). Eπιδίωξη της διοργαλογίες νώτριας εταιρίας «T Expo», είναι ALUMINIUM DUBAI /05/ /05/2011, τουµπάι, νωµένα Αραβικά Εµιράτα έκθεση ALUMINIUM DUBAI 2011 είναι το ιδανικό ραντεβού για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται µε το αλουµίνιο σε επίπεδο προϊόντων, τεχνολογίας και επενδύσεων. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ /04/ /04/2011, Helexpo Palace, Αθήνα Ο στόχος της έκθεσης είναι, µε γνώµονα την εξελικτική πορεία του κλάδου των κατασκευών και της αρχιτεκτονικής, να προβάλλει στους επαγγελµατίες επισκέπτες και το κοινό, τις σύγχρονες τεχνικές δόµησης, τις πρωτοποριακές οικολογικές τεχνολογίες για πράσινη δόµηση και τον κατάλληλο εξοπλισµό. Ανακοινώθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 10ου 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ΑΛΟΥΜΙΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»», το οποίο θα & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ πραγµατοποιηθεί στις οεµβρίου Ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί άµεσα. Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑ, µε την συνεργασία της ΈΩΣΣ ΙΚΑΙΑΣ και οργανωτή την ENERGY LINE.

8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Στις δύσκολες ηµέρες που διανύουµε το ΙΚΑΛ συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου για το ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου των κατασκευών αλου- µινίου. Μέσω τις εφηµερίδας του ΣΕΚΑ ανοίγουµε ένα δίαυλο επικοινωνίας και ενηµέρωσης για θέµατα εκπαίδευσης. Οποιαδήποτε ιδέα-πρόταση για θέµατα εκπαίδευσης και ενη- µέρωσης στον κλάδο µας βρίσκει ανοικτούς για συζήτηση και επεξεργασία. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τις ενέργειες του τελευταίου διµήνου αλλά και ότι έχει προγραµµατιστεί για το άµεσο µέλλον. Εκδηλώσεις που έχουν πραγ- µατοποιηθεί: Σεμινάρια Κοστολόγησης Το ΙΚΑΛ πραγµατοποίησε 2 επιτυχή σεµινάρια µε θέµατα κοστολόγησης κατασκευών αλουµινίου στις 29/11/2010 & 13/12/2010. θεµατολογία του κάθε σεµιναρίου ήταν η εξής: Κόστος σηµαίνει ορθή τιµολόγηση/θεωρίες και αρχές κόστους/ ενδρική δοµή του κουφώµατος (Θεωρία του τελάρου)/παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος του κουφώµατος/άµεσα και έµµεσα έξοδα/τρόπος επιµερισµού των εξόδων στα προϊόντα & υπηρεσίες/παράδειγµα κοστολόγησης µικρού κατασκευαστικού (2-3 άτοµα)/ Παράδειγµα κοστολόγησης µεσαίου κατασκευαστικού (έως 10 άτοµα)/κοστολόγηση σε µεγάλη µονάδα µε περισσότερες γραµµές παραγωγής. Εισηγητής ήταν ο ρ. ίκος Κεραµίδας, Αρχιτέκτων Μηχανικός µε πολυετή εµπειρία στον κλάδο και τις κατασκευές αλουµινίου. Τα σεµινάρια είχαν µεγάλη απήχηση στους κατασκευαστές και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την διεξαγωγή ενός σεµιναρίου µε πιο εξειδικευµένα θέµατα κοστολόγησης. ΡΑΣΤΡΙΟΤΤΕΣ ΙΚΑΛ Διοργάνωση μερίδας στην Άρτα σε συνεργασία με το Σωματείο του ομού Άρτας Έπειτα από πρόσκληση του Σωµατείου Αλουµινοσιδηροκατασκευαστών του οµού Άρτας το ΙΚΑΛ πραγµατοποίησε ηµερίδα µε θέµα τη Σήµανση CE και τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΑΚ). Επίσης έγινε παρουσίαση του προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ Οίκον. ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 15/01/2011 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Βυζαντινό της Άρτας. Εισηγητής της µερίδας ήταν ο ρ. Στέλιος Λαµπρακόπουλος /ντής Σπουδών του ΙΚΑΛ. Προσεχείς Δραστηριότητες Το ΙΚΑΛ στο αµέσως προσεχές χρονικό διάστηµα πρόκειται να προβεί στις παρακάτω εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Διοργάνωση Ενημερωτικής μερίδας για Φοροτεχνικά Θέματα Το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλου- µινίου συνεχίζει την εκπαιδευτική του δραστηριότητα διοργανώνοντας ηµερίδα ανοικτή συζήτηση για φοροτεχνικά θέµατα. Σκοπός της ηµερίδας είναι η ενηµέρωση των κατασκευαστών για τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις στον καθηµερινό τρόπο λειτουργίας της κάθε επιχείρησης του κλάδου. θεµατολογία του σεµιναρίου είναι η εξής: έοι τρόποι διεξαγωγής συναλλαγών/ Ρυθµίσεις οφειλών / Ασφαλιστικές αλλαγές / Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις / Ευκαιρίες για επιδότηση θέσεων εργασίας Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ Οίκον. Το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλου- µινίου αρχίζει τη διεξαγωγή επαναλαµβανόµενων ηµερίδων για ιδιοκτήτες & στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου µε θέµα το Πρόγραµµα Εξοικονόµηση κατ Οίκον. Σκοπός της κάθε ηµερίδας είναι να γίνει λεπτοµερής παρουσίαση του Προγράµµατος Εξοικονοµώ κατ Οίκον το οποίο επιδοτεί την αντικατάσταση κουφωµάτων και αρχίζει τον Φεβρουάριο του Κατά την διάρκεια της ηµερίδας θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση των απαιτήσεων του προγράµµατος όσον αφορά τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν τόσο ο ιδιώτης, όσο και ο κατασκευαστής κουφωµάτων έτσι ώστε να επωφεληθούν από τα κίνητρα του προγράµµατος. Θα παρουσιαστούν τα βήµατα για την ε- φαρµογή του προγράµµατος από την αρχή µέχρι το τέλος. Βαρύτητα θα δοθεί στις απαιτήσεις που υπάρχουν από τη πλευρά του κατασκευαστή (προσφορά, συνοδευτικά έγγραφα µετά το πέρας των απαιτήσεων του προγράµµατος), έτσι ώστε να µπορέσει να είναι έτοιµος για την συµµετοχή του στο συγκεκριµένο πρόγραµ- µα. Όλες οι ηµερίδες θα πραγ- µατοποιηθούν στη αίθουσα διδασκαλίας του ΣΕΚΑ. Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Α Βοηθειών στον εργασιακό χώρο «Το 75% των βαριών εργατικών ατυχηµάτων, θα οδηγούσε σε ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας των εργαζοµένων, εάν σε κάθε τοποθεσία έµπειρο προσωπικό µπορεί να παράσχει έγκαιρα πρώτες βοήθειες». Με βάση την εκτίµηση αυτή το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουµινίου προτίθεται να διοργανώσει Πρόγραµ- µα Εκπαίδευσης Α Βοηθειών, από τον Ερυθρό Σταυρό, µε στόχο την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο. Το Σεµινάριο Βασικών Γνώσεων Πρώτων Βοηθειών θα διοργανωθεί σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Με την ολοκλήρωση µάλιστα του σεµιναρίου, οι συµµετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση και ειδικότητα «Βοηθού Πρώτων Βοηθειών» διάρκειας πέντε (5) ε- τών. Το πτυχίο αυτό αποτελεί το βασικό επίπεδο πιστοποίησης γνώσεων Βασικής Παροχής Πρώτων Βοηθειών. Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 20 ωρών και η εκπαίδευση περιλαµβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας απλός πολίτης, ώστε να παρέχει Πρώτες Βοήθειες σε καθηµερινά περιστατικά στο σπίτι του, στο δρόµο, στον χώρο εργασίας. Για την λήψη της Πιστοποίησης η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. εκπαίδευση ακολουθεί τα πρότυπα της ια Βίου Μάθησης, εφαρ- µόζοντας πέρα από την θεωρητική διδασκαλία και την εµπλοκή των εκπαιδευόµενων σε πρακτική εφαρµογή των δεξιοτήτων. Όπως διατείνεται και ο ιεθνής Ερυθρός Σταυρός, η εκπαίδευση όλων των πολιτών στην βασική παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι κλειδί στην αύ- Σελίδα 8 ξηση της αποτελεσµατικής αντίδρασης των πολιτών σε περιστατικά που η γνώση µπορεί να σώσει µια ανθρώπινη ζωή ή να διατηρήσει έναν τραυµατία µέχρι να φτάσει η εξειδικευµένη βοήθεια. Στο Ι.Κ.ΑΛ. πιστεύουµε ότι η παρακολούθηση του συγκεκριµένου Σεµιναρίου και η πιστοποίηση των γνώσεων θα αποτελέσει ένα πολύτιµο εφόδιο για όλους τους εργαζόµενους στον κλάδο, τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στην προσωπική τους ζωή. ΣΕΜΙΑΡΙΟ ΤΕΧΙΤ & ΥΠΕΥΘΥ- ΠΑΡΑΓΓΣ (2 ο Επίπεδο) Θεωρώντας λοιπόν δεδοµένη τη στήριξή σας, συνεχίζουµε την προσπάθεια επιµόρφωσης, κατάρτισης και πιστοποίησης ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του κλάδου κατασκευών, µε την έναρξη του 5 ου Σεµιναρίου (Επίπεδο 2) το οποίο προγραµµατίζεται να αρχίσει εντός του Μαρτίου. διάρκεια του σεµιναρίου θα είναι 80 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε 19 ηµέρες. Το σεµινάριο περιλαµβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εξάσκηση. Τα µαθήµατα θα διεξάγονται 2 απογεύµατα την εβδοµάδα στα γραφεία του ΣΕΚΑ, εκτός των µαθηµάτων της πρακτικής που θα γίνονται σε εταιρείες του κλάδου. Το κόστος συµµετοχής είναι 300. Ο κάθε συµµετέχοντας λαµβάνει και Τεχνικό Εγχειρίδιο µε όλες τις σηµειώσεις από τα µαθήµατα. Μετά την παρακολούθηση των µαθηµάτων και την επιτυχία στις εξετάσεις ο εκπαιδευόµενος λαµβάνει ίπλωµα Ειδίκευσης στις Κατασκευές Αλουµινίου. Επίσης στα άµεσα σχέδια είναι η διεξαγωγή σεµιναρίων µε θέµα τις τεχνικές πωλήσεων καθώς και σεµιναρίου µε εξειδικευµένα θέ- µατα κοστολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες και την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την γραµµατεία του Ι.Κ.ΑΛ στο τηλέφωνο Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος Ε ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ Τηλ: Fax : e- mail:

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» 2011 Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου Αρ. Πρωτ.: Προς: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής ράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Μάιος 2012 1 Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. 1 Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; 2 Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; 3 Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό? 4 Ποιοί έχουν δικαίωµα συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Οκτώβριος 2012 «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης- Υφυπουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Φεβρουάριος 2011 1 Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ερ. : Ποιες Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; Απ.: Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»

«Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» Η εφαρμογή Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟ Ο Αναπτυξιακός Νόμος (συνοπτική παρουσίαση) ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑ Στον αναπτυξιακό νόμο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς: - πρωτογενή (π.χ. θερμοκήπια,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρμογή του Κανονισμού θερμομόνωσης και άρα είναι θερμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής Ενημέρωση των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

Ενημέρωση. για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής ράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής Ενημέρωση Προµηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Greece

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Greece ZA779 Flash Eurobarometer (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Greece FL European SMEs and the Circular Economy - EL Da Πόσους υπαλλήλους (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 21 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 21 Κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 21, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα