Βάσεις Δεδομένων. Database Management Systems (DBMS) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάσεις Δεδομένων. Database Management Systems (DBMS) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)"

Transcript

1 Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Database Management Systems (DBMS) Αυγερινός Αραμπατζής

2 Περιεχόμενα 1. Παραδοσιακές και νέες εφαρμογές ΒΔ 2. Ορισμός ΒΔ και ΣΔΒΔ, παραδείγματα 3. Χαρακτηριστικά ΒΔ σε σύγκριση με επεξεργασία αρχείων 4. Εργαζόμενοι με ΒΔ και ΣΔΒΔ 5. Πλεονεκτήματα χρήσης ΣΔΒΔ 6. Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ΣΔΒΔ / μειονεκτήματα 7. Συγγενικά αντικείμενα: Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφοριών 8. Κοινωνικές επιπτώσεις Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 2

3 Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων Παραδοσιακές εφαρμογές Τράπεζες, κρατήσεις ξενοδοχείου/ταξιδιού, κατάλογος βιβλιοθήκης, web-shop, supermarket Νέες εφαρμογές Οι περισσότερες αποθηκευμένες πληροφορίες είναι κείμενο ή αριθμοί. ΒΔ πολυμέσων (εικόνες, video, ήχος) Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (χάρτες, καιρός) ΒΔ πραγματικού χρόνου, χρονο-σειρών (οικονομικά δεδομένα) Ενεργές ΒΔ (έλεγχος βιομηχανικών & παραγωγικών διαδικασιών) Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 3

4 Οργάνωση αρχείων vs. οργάνωση βάσης δεδομένων 4

5 Βάση Δεδομένων Αναπαριστά κάποια άποψη του πραγματικού κόσμου (μικρόκοσμος), πχ. τμήμα ΗΜΜΥ Αλλαγές στο μικρόκοσμο αντανακλώνται στη ΒΔ Λογικά συνεκτική συλλογή δεδομένων κάποιας εγγενής σημασίας Μια τυχαία διευθέτηση δεδομένων δεν είναι ΒΔ Σχεδιάζεται, χτίζεται, και γεμίζει με δεδομένα, για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό Προορίζεται για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών (πχ. Καθηγητές, Γραμματεία, κλπ) και προκαθορισμένες εφαρμογές (πχ. Βαθμολόγιο). Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 5

6 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Μία συλλογή προγραμμάτων που επιτρέπουν δημιουργία και συντήρηση μιας ΒΔ δλδ, είναι γενικής χρήσης σύστημα λογισμικού Διευκολύνει τον ορισμό, κατασκευή, χειρισμό, και διαμοιρασμό ΒΔ, για διάφορες εφαρμογές πχ. MySQL, Oracle, Microsoft Access, κ.α. Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 6

7 Ένα απλουστευμένο Σύστημα ΒΔ Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 7

8 Τα νοητικά επίπεδα της υλοποίησης μιας βάσης δεδομένων 8

9 Παράδειγμα ΒΔ: Πανεπιστήμιο Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 9

10 Χαρακτηριστικά των ΒΔ Σε σύγκριση με την οργάνωση/επεξεργασία αρχείων, οι ΒΔ προσφέρουν: Αυτο-περιγραφική φύση κατάλογος με μετα-δεδομένα Απομόνωση προγραμμάτων από δεδομένα, αφαίρεση δεδομένων Πολλαπλές όψεις δεδομένων / Παραγόμενα δεδομένα Κοινή χρήση δεδομένων και επεξεργασία δοσοληψιών από πολλούς χρήστες Έλεγχος ταυτόχρονης προσπέλασης Δοσοληψίες (απομόνωση, ατομικότητα) Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 10

11 Εργαζόμενοι με ΒΔ - προσκήνιο Διαχειριστές Σχεδιαστές Διαχείριση λογισμικού ΣΔΒΔ και απαραίτητου υλικού Εξουσιοδότηση προσπέλασης, ασφάλεια Υπεύθυνοι για την απόδοση του συστήματος Επικοινωνία με του χρήστες, κατανόηση των απαιτήσεων, σχεδιασμός ΒΔ, δημιουργία όψεων για διαφορετικές ομάδες χρηστών Τελικοί χρήστες Περιστασιακοί, απλοϊκοί, εξειδικευμένοι, μεμονωμένοι Εισαγωγή στοιχείων, ενημέρωση, ανάκτηση Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 11

12 Εργαζόμενοι με ΒΔ - παρασκήνιο Σχεδιαστές και κατασκευαστές των ΣΔΒΔ Υλοποίηση καταλόγου, γλώσσας επερωτήσεων, επεξεργαστών διεπαφής, προσπέλασης δεδομένων, ασφάλειας Επικοινωνία του ΣΔΒΔ με λειτουργικό και μεταγλωττιστές Κατασκευαστές (προαιρετικών) εργαλείων Πακέτα διευκόλυνσης σχεδιασμού και χρήσης ΒΔ, παρακολούθησης απόδοσης, διεπαφές φυσικής γλώσσας ή γραφικών, κ.α. Χειριστές και προσωπικό συντήρησης λειτουργία και συντήρηση του περιβάλλοντος υλικού & λογισμικού Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 12

13 Πλεονεκτήματα χρήσης ΣΔΒΔ (1/6) Έλεγχος των πλεονασμών Μείωση μόχθου, χώρου, ασυμβατότητας Περιορισμός μη-εξουσιοδοτημένης προσπέλασης Μόνιμες δομές δεδομένων & αντικείμενα προγραμμάτων Αποτελεσματική επεξεργασία επερωτήσεων Ευρετήρια, ενδιάμεση μνήμη, βελτιστοποίηση Παροχή μηχανισμών εφεδρικών αντιγραφών και ανάκαμψης Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 13

14 Πλεονεκτήματα χρήσης ΣΔΒΔ (2/6) Πολλαπλές διεπαφές (interfaces) χρηστών Γλώσσες επερωτήσεων, πχ SQL Φόρμες και κωδικούς εντολών Διεπαφές μενού / GUI (πχ phpmyadmin) Διεπαφές φυσικής γλώσσας Διεπαφές γλωσσών προγραμματισμού C++, php (για εφαρμογές Web) Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 14

15 Πλεονεκτήματα χρήσης ΣΔΒΔ (3/6) Παράσταση πολύπλοκων συσχετίσεων μεταξύ των δεδομένων Επιβολή περιορισμών ορθότητας Τύπων δεδομένων (πχ INT, CHAR, κλπ) Συσχετίσεων πχ κάθε Διδασκαλία πρέπει να σχετίζεται με ένα Μάθημα Μοναδικότητα τιμών πχ αριθμός μητρώου Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 15

16 Πλεονεκτήματα χρήσης ΣΔΒΔ (4/6) Συμπερασμός με χρήση κανόνων Πχ, προσδιορισμός προαγωγής φοιτητή Δραστηριότητες με χρήση κανόνων Ενεργές ΒΣ: ενεργούς κανόνες που ενεργοποιούν αυτόματα ενέργειες όταν συμβούν κάποια γεγονότα και συνθήκες Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 16

17 Πλεονεκτήματα χρήσης ΣΔΒΔ (5/6) Επιβολή τυποποίησης σε μεγάλους οργανισμούς Μείωση χρόνου ανάπτυξης εφαρμογών Η ανάπτυξη εκτιμάται μεταξύ 1/6 και 1/4 Ευελιξία / εύκολη αλλαγή δομής ΒΔ ανάλογα με νέες απαιτήσεις Νέα ομάδα χρηστών Νέο αρχείο Επέκταση αρχείου Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 17

18 Πλεονεκτήματα χρήσης ΣΔΒΔ (6/6) Διαθεσιμότητα ενημερωμένων πληροφοριών Η ενημέρωση από ένα χρήστη είναι αυτόματα διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες Οικονομία κλίμακας Ενοποίηση δεδομένων και εφαρμογών, ελαττώνοντας άχρηστες επικαλύψεις Λιγότερο υλικό / εξοπλισμός Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 18

19 Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ΣΔΒΔ Η ΒΔ και εφαρμογές είναι απλές και καλά ορισμένες, και δεν αναμένεται να αλλάξουν Πιεστικές απαιτήσεις λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο Δεν απαιτείται προσπέλαση πολλών χρηστών Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 19

20 Συγγενικό Αντικείμενο: Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) Ο τομέας της επιστήμης υπολογιστών που ασχολείται με την ανακάλυψη προτύπων σε συλλογές δεδομένων Αποθήκη δεδομένων: Μια στατική συλλογή δεδομένων απ όπου θα γίνει η εξόρυξη Σημαντικό εργαλείο σε: Μάρκετινγκ, διαχείριση αποθήκης, έλεγχο ποιότητας, εντοπισμό απάτης, κ.α. Είδαμε κάποιες τεχνικές στο μάθημα Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων (6ο εξ.) Classification & clustering (for text documents) Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 20

21 Συνηθισμένες Στρατηγικές Εξόρυξης Δεδομένων Περιγραφή κλάσεων (Classification) Ποιοι αγοράζουν μικρά οικονομικά οχήματα; Διάκριση κλάσεων (Classification) Αγορά μεταχειρισμένου vs καινούργιου αυτοκινήτου Ανάλυση συστάδων (Clustering, Cluster labeling) Δύο συστάδες θεατών μιας ταινίας: 4-10 και ετών. Ανάλυση συσχετισμών Αγορά μπύρας -> Αγορά ξηρών καρπών Ανάλυση αποκλίσεων Υποκλοπή στοιχείων πιστωτικής κάρτας Σειριακή ανάλυση προτύπων Οικονομικά συστήματα, κλιματολογικές συνθήκες

22 Συγγενικό Αντικείμενο: Ανάκτηση Πληροφοριών είναι η εύρεση υλικού, κυρίως εγγράφων (documents) αδόμητης φύσης (unstructured) που συνήθως έχουν τη μορφή κειμένου (text), το οποίο ικανοποιεί μια ανάγκη πληροφόρησης (information need) από μεγάλες συλλογές (συνήθως αποθηκευμένες σε υπολογιστές)

23 Ανάκτηση Πληροφοριών vs Βάσεις Δεδομένων (1/4) Δομημένα δεδομένα συνήθως αναφέρονται σε δεδομένα σε Πίνακες ( tables ) Employee Manager Salary Smith Jones Chang Smith Ivy Smith Ερωτήματα: π.χ. Salary < AND Manager = Smith. 23

24 Ανάκτηση Πληροφοριών vs Βάσεις Δεδομένων (2/4) Ερώτημα SQL: SELECT όνομα FROM πλανήτες WHERE δορυφόροι < 3 κωδικός όνομα διάμετρος δορυφόροι 1 Ερμής Αφροδίτη Γη Αρης Δίας Κρόνος Ουρανός Ποσειδώνας Πλούτωνας Το ερώτημα είναι σαφές, προσδιορίζει επακριβώς τη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί κάθε αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην έξοδο.

25 Ανάκτηση Πληροφοριών vs Βάσεις Δεδομένων (3/4) Συλλογή εγγράφων d1 : Ο κομήτης του Χάλεϋ μας επισκέπτεται περίπου κάθε εβδομήντα έξι χρόνια. d2 : Ο κομήτης του Χάλεϋ πήρε το όνομά του από τον αστρονόμo Εντμοντ Χάλεϋ. d3 : Ενας κομήτης διαγράφει ελλειπτική τροχιά. d4 : Ο πλανήτης Αρης έχει δύο φυσικούς δορυφόρους, το Δείμο και το Φόβο. d5 : Ο πλανήτης Δίας έχει 63 γνωστούς φυσικούς δορυφόρους. d6 : Ενας κομήτης έχει μικρότερη διάμετρο από ότι ένας πλανήτης. d7 : Ο Αρης είναι ένας πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Πληροφοριακή ανάγκη: πληροφορίες για τον κομήτη του Χάλεϋ Ερώτημα: Χάλεϋ Διαισθητικά αντιλαμβανόμαστε ότι τα έγγραφα d1 και d2 σχετίζονται περισσότερο με το ερώτημα από ότι τα υπόλοιπα έγγραφα.

26 Ανάκτηση Πληροφοριών vs Βάσεις Δεδομένων (4/4) Χαρακτηριστικό ΣΔΒΔ ΣΑΠ είδος δεδομένων δομημένα αδόμητα, ημι-δομημένα τύπος δεδομένων αριθμητικά, αλφαριθμητικά έγγραφα (κειμένου) γλώσσα ερωτημάτων SQL φυσική γλώσσα, λέξεις κλειδιά (keywords) ερώτημα σαφές ασαφές αποτελέσματα χωρίς βαθμολόγηση βαθμολογημένα

27 Ημιδομημένα δεδομένα Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν αμιγώς μη-δομημένα δεδομένα π.χ., αυτή η διαφάνεια έχει διακριτές ζώνες όπως Title και Bullets Web pages? «Ημιδομημένη» αναζήτηση όπως: Title contains data AND Bullets contain search και βέβαια υπάρχει πάντα η γλωσσική δομή 27

28 Αδόμητα (κείμενο) vs. Δομημένα (βάσεις δεδομένων) δεδομένα το

29 Αδόμητα (κείμενο) vs. Δομημένα (βάσεις δεδομένων) δεδομένα το

30 Κοινωνικές Επιπτώσεις της Τεχνολογίας των ΒΔ Προβλήματα Συλλέγονται μεγάλες ποσότητες προσωπικών δεδομένων Συχνά χωρίς τη γνώση ή τη ρητή αποδοχή των επηρεαζόμενων ανθρώπων Η συγχώνευση δεδομένων παράγει νέες, πιο διεισδυτικές πληροφορίες Τα σφάλματα διασπείρονται σε μεγάλο βαθμό και είναι δύσκολο να διορθωθούν Λύσεις Οι υπάρχουσες νομικές επανορθώσεις είναι συχνά δύσκολο να εφαρμοστούν Η αρνητική δημοσιότητα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 30

31 Αναφορές Βιβλίο μαθήματος, Κεφάλαιο 1 Cristopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schutze. Εισαγωγή στην Ανάκτηση Πληροφοριών, Κεφ. 1. J. Glenn Brookshear, Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση (δέκατη αμερικανική έκδοση), Κεφ. 9. Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 31

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Information Retrieval

Information Retrieval Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη 1: Εισαγωγή. Ανάκτηση Boole Κεφ. 1.1 Τι είναι η «Ανάκτηση Πληροφορίας»; Ανάγκη πληροφόρησης Βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιάτας Δ., Γώγουλος Γ., Κοτίνη Ι., Κυριακάκη Γ., Μωράκης Δ., Τζελέπη Σ., Φραγκονικολάκης Μ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα.

Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα. Κεφάλαιο 9: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 9.1 Βασικές αρχές βάσεων δεδομένων 9.2 Το σχεσιακό μοντέλο 9.3 Αντικειμενοστρεφείς βάσεις δεδομένων 9.4 Διατήρηση της ακεραιότητας μιας βάσης δεδομένων 9.5 Παραδοσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή 23 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Στο πρώτο μέρος: αναδεικνύεται η σημασία των δεδομένων και σκιαγραφείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Θέμα: Ανάλυση Χώρο-χρονικών Περιβαλλοντολογικών Δεδομένων Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Ανάλυση και κατασκευή ενός πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Ανάλυση Απαιτήσεων Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 1 www.dap-papei.gr Κεφάλαιο 1 ο 1. Δώστε ένα ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α. (mdendr@gmail.com)

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α. (mdendr@gmail.com) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μάρκος Ν. Δενδρινός Καθηγητής ΤΕΙ-Α (mdendr@gmail.com) 2013 Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας.

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΜΠΕΡΚΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

1 έτος ή λιγότερο 1 έως 3 έτη 3 έως 5 έτη περισσότερο από 5. 5. Πόσα χρόνια εργάζεστε συνολικά στον χώρο των ξενοδοχείων;

1 έτος ή λιγότερο 1 έως 3 έτη 3 έως 5 έτη περισσότερο από 5. 5. Πόσα χρόνια εργάζεστε συνολικά στον χώρο των ξενοδοχείων; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Παρακαλώ βάλτε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 1. Τι ηλικία έχετε; Έως 25 ετών 26 35 36 45 46 και άνω 2. Φύλλο Άνδρας Γυναίκα 3. Θέση στην οποία εργάζεστε. 4. Πόσα χρόνια εργάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : «Σύστημα Παρακολούθησης» Σπουδάστρια Μαυρομήτρου Ευαγγελία Α.Ε.Μ : 1591 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Αλεβίζος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης

Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Πτυχιακή Εργασία στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Seismo-Surfer: Ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα