έξυπνη χρήση της ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έξυπνη χρήση της ενέργειας"

Transcript

1 2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ DAIKIN ΕΛΛΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Daikin Ελλάς Αγ. Κωνσταντίνου 50, Μαρούσι Tηλ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον»...01 Εποχιακή αποδοτικότητα: έξυπνη χρήση της ενέργειας...01 Daikin Reference Σχεδιασμός και εφαρμογή ψυκτικών εγκαταστάσεων στον ΑΒ Βασιλόπουλο Αλεξανδρούπολης...04 Did you Know? Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης...05 Take a note Ετήσια Παρουσίαση Προϊόντων Η DAIKIN Hellas στην EnergyTech...06 Γνωρίζετε ότι...06 Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Εποχιακή αποδοτικότητα: έξυπνη χρήση της ενέργειας Αχίλλειος Καραμήτσος Η πρόκληση επίτευξης των στόχων της ενεργειακής πολιτικής Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει θέσει στόχους για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των προϊόντων που διατίθενται στην Ε.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό επιδιώκεται μέσω της ενεργειακής συμφωνίας η οποία στοχεύει: στη μείωση 20% εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην αύξηση κατά 20% της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση κατά 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας έως το έτος Δημήτρης Καλογεράς Σε συνέχεια της ενημέρωσης που ξεκινήσαμε σε προηγούμενο τεύχος, σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον» σας παραθέτουμε τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει με την έκδοση από το ΥΠΕΚΑ διευκρινιστικής απόφασης στις 27/12/2012. Η ανάγκη για την έκδοση αυτής της διευκρινιστικής απόφασης προέκυψε από το γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί σύγχυση αφενός μεν με το κριτήριο αξιολόγησης των αντλιών (SPF ή COP) αλλά αφετέρου και με το είδος των αντλιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα και επιχορηγούνται από αυτό. Έτσι, σύμφωνα με τη νέα απόφαση, επιλέξιμες αντλίες θερμότητας για το πρόγραμμα είναι: Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας νερού νερού Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας άμεσης εκτόνωσης DX (Γεωθερμικές μονάδες VRV) Αντλίες θερμότητας αέρα/νερού που πληρούν τις απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα: συνέχεια στην επόμενη σελίδα Προς επίτευξη αυτών των στόχων, η Ευρώπη έθεσε σε εφαρμογή την οδηγία Eco-Design [2009/125/EC] η οποία θέτει ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατανάλωση ενέργειας. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, όλες οι μονάδες κλιματισμού αέρα-αέρα ψυκτικής ισχύος μέχρι 12 kw υπόκεινται στην οδηγία Eco-Design. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις (όπως προϊόντα συμβατικής μη inverter τεχνολογίας) δεν θα μπορούν να φέρουν σήμανση CE και δεν θα μπορούν να πωλούνται πλέον στην Ευρώπη. Μετρώντας τις επιδόσεις της πραγματικής ζωής Η Ε.Ε. απαιτεί την μέτρηση των επιδόσεων με έναν αντικειμενικό τρόπο έτσι ώστε να ορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τα προϊόντα και ο πελάτης να έχει στη διάθεση του τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων θα κάνει την επιλογή του. Η προηγούμενη μεθοδολογία (ονομαστικός βαθμός απόδοσης) παρουσιάζει ένα σημαντικό κενό μεταξύ της επίσημα καταγεγραμμένης και της πραγματικής επίδοσης. Για το λόγο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή ένα κριτήριο υψηλότερης ακρίβειας και αντικειμενικότητας: ο εποχιακός βαθμός απόδοσης. 1 συνέχεια του άρθρου στην επόμενη σελίδα

2 συνέχεια από σελίδα 1 συνέχεια του άρθρου από σελίδα 1 Εξωτερική Θερμοκρασία (ºC) Ξηρού βολβού 2ºC Υγρού βολβού 1ºC Θερμοκρασία Προσαγωγής (ºC) 35ºC 45ºC Ελάχιστος COP Ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας 3,10 2,60 Ελάχιστος COP Αεριοκίνητη αντλία θερμότητας 1,36 1,14 Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα δεν πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα και οι δύο αλλά σχετίζονται με το είδος της εφαρμογής. Έτσι αν η επιλογή μας αφορά σε εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιών πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη για τους 35ºC ενώ για εφαρμογή υψηλών θερμοκρασιών η συνθήκη για τους 45ºC. Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αντλίες θερμότητας αέρα αέρα όπως Splits, multi Splits, αεροθερμικά VRV δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα παρότι αρχικά δεν είχε διευκρινιστεί κάτι τέτοιο. Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των δύο βαθμών απόδοσης είναι: Ο ορισμός του εποχιακού βαθμού απόδοσης σε λειτουργία ψύξης και θέρμανσης αφορά σε πολλαπλές θερμοκρασιακές συνθήκες έναντι μίας συγκεκριμένης στην περίπτωση του ονομαστικού βαθμού απόδοσης. Στον υπολογισμό του εποχιακού βαθμού απόδοσης, συμπεριλαμβάνεται πλέον και η λειτουργία της μονάδας και σε συνθήκες μερικού φορτίου ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα ενδιάμεσα επίπεδα ισχύος στα οποία λειτουργεί μια μονάδα έχοντας καλύτερη απεικόνιση της λειτουργίας της. Ο νέος τρόπος υπολογισμού του βαθμού απόδοσης, συμπεριλαμβάνει και την κατανάλωση ενέργειας από βοηθητικές λειτουργίες αλλά και κατά τη κατάσταση stand by, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχει ήδη δημιουργηθεί Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών Θερμότητας στο οποίο τηρούνται τα είδη και τα στοιχεία των αντλιών που θεωρούνται επιλέξιμες για το πρόγραμμα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Εμείς ως Daikin Hellas πρώτοι από όλους υποβάλλαμε πλήρη φάκελο στο ΥΠΕΚΑ από αρχές Ιανουαρίου, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους πιστοποιημένους συνδυασμούς εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων των αντλιών θερμότητας Daikin Altherma, τα αντίστοιχα CE των μονάδων αυτών καθώς και τα σχετικά στοιχεία από τον φορέα πιστοποίησης. Το ΥΠΕΚΑ με τη σειρά του έχει ενημερώσει τις συνεργαζόμενες τράπεζες και κατά συνέπεια ο κάθε ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να υποβάλλει εκ νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά κάθε φορά που ζητάει την ένταξη κάποιας αντλίας Daikin στο πρόγραμμα. Τώρα δύο λόγια για την πορεία του προγράμματος με βάση τα στατιστικά στοιχεία που είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας διαθέσουν από το ΥΠΕΚΑ. Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υπαχθεί μέχρι τις 18/2/2013 στο Πρόγραμμα είναι και αντιστοιχούν σε 230 εκ. ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμα είναι τα 203 εκ. ευρώ. Η ανάλυση των προεγκρίσεων, αιτήσεων, υπαγωγών ανά περιφέρεια φαίνεται στο παρακάτω πίνακα. Νέα ενεργειακή σήμανση: αυξάνοντας τα όρια της ενεργειακής αποδοτικότητας Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα νέα ενεργειακά πρότυπα, η Ευρώπη εισήγαγε νέο τρόπο ενεργειακής σήμανσης. Η προηγούμενη ενεργειακή σήμανση που θεσμοθετήθηκε το 1992, είχε τον αντίκτυπο της καθώς οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τις αγορές τους βάσει ομοιόμορφων κριτηρίων επί της σήμανσης. Η νέα ετικέτα ενεργειακής σήμανσης που έχει τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2013, θα επιτρέψει στους τελικούς χρήστες ακόμη πιο εύστοχες επιλογές, αφού ο εποχιακός βαθμός απόδοσης αντανακλά την αποδοτικότητα της μονάδας κλιματισμού καθ όλη την περίοδο λειτουργίας της. Η νέα ετικέτα ενεργειακής σήμανσης περιλαμβάνει πολλαπλές ενεργειακές κλάσεις σε διαφορετικούς χρωματισμούς από σκούρο πράσινο (πλέον αποδοτικό) έως κόκκινο (λιγότερο αποδοτικό). Η πληροφόρηση επί της νέας ετικέτας περιλαμβάνει όχι μόνο τους εποχιακούς βαθμούς απόδοσης για τη ψύξη (SEER) και τη θέρμανση (SCOP), αλλά και την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα θορύβου λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (ηχητική ισχύς) συνέχεια του άρθρου στη σελίδα 3 συνέχεια του άρθρου στη σελίδα 3 2

3 συνέχεια του άρθρου από σελίδα 2 συνέχεια του άρθρου από σελίδα 2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Γενικό άθροισμα ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αν λοιπόν αναλογιστεί κανείς ότι η αρχική χρηματοδότηση του Προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 400 εκ. αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για τουλάχιστον όλο το 2013!!! Η Daikin πρωτοπορεί προς την εποχιακή αποδοτικότητα Παρότι οι προκλήσεις που προκύπτουν από την οδηγία Eco- Design είναι μεγάλες, η Daikin επέλεξε να εφαρμόσει άμεσα και πριν από την 1/1/2013 τη νέα νομοθεσία στα προϊόντα της. Ήδη από το 2010 η Daikin διέθεσε πλήρη σειρά προϊόντων ημικεντρικού κλιματισμού βελτιστοποιημένου σχεδιασμού για την εποχιακή αποδοτικότητα. Ήδη από σήμερα η Daikin είναι περήφανη να επιδεικνύει τα στοιχεία εποχιακής αποδοτικότητας όλων των προϊόντων οικιακών και ημικεντρικών εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες επί της οδηγίας Ecodesign και του εποχιακού βαθμού απόδοσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το σύνδεσμο: 3

4 Ενεργειακή μελέτη Eγκαταστάσεων Ψύξης ΑΒ Βασιλόπουλο Super Markets Στόχος του Case Study Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της απόδοσης μιας ψυκτικής εγκατάστασης εμπορικής ψύξης η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες που εμπεριέχονται στην φιλοσοφία σχεδιασμού των μηχανημάτων της DAIKIN REFRIGERATION (Inverter compressors, economizer, heat recovery etc.) σε σχέση με μια εγκατάσταση βασισμένη σε παραδοσιακά κεντρικά συστήματα ψύξης. Η μελέτη στηρίχθηκε σε δύο καταστήματα της πολυεθνικής αλυσίδας λιανικού εμπορίου τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος Delhaize, στην Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ο σχεδιασμός καθώς και η εφαρμογή των ψυκτικών εγκαταστάσεων έγινε από την εταιρεία PERMAFROST, η οποία αποτελεί μακροχρόνιο και σταθερό συνεργάτη της ΑΒ Βασιλόπουλος στον τομέα της εμπορικής ψύξης και Master Dealer Refrigeration της DAIKIN Greece. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το έργο της ανακαίνισης του καταστήματος ΑΒ ΚΙΡΚΗΣ υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία της ΑΒ με σκοπό την δημιουργία ενός καταστήματος το οποίο θα έχει μια ξεχωριστή ενεργειακή συμπεριφορά, όσον αφορά τα συστήματα ψύξης. Το εν λόγω κατάστημα αποτελεί πρότυπο για την υλοποίηση ανάλογων εφαρμογών supermarket στο μέλλον. Περιγραφή εγκαταστάσεων Συμβατικό κατάστημα Τάσος Γαζής Tο κατάστημα διαθέτει δύο επίπεδα, με τον χώρο πώλησης να εκτείνεται σε 719 m2 στο ισόγειο και αποθήκη στον χώρο του υπογείου. Ο εξοπλισμός αποτελείται από 28 m με ψυγεία τύπου self-service, 17,5 m ψυγεία τύπου βιτρίνας, 12,5 m ψυγεία τύπου κατάψυξης πόρτα/βούτα, 3 ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης, 1 ψυκτικό θάλαμο κατάψυξης και 1 εργαστήριο κρέατος. Τα συνολικά kw Cooling Demand συντήρησης υπολογίσθηκαν σε 66 ενώ της κατάψυξης σε 12. Για την κάλυψη των αναγκών των ψυγείων στο κατάστημα λειτουργούν 2 ψυκτικά συγκροτήματα με 3 ημίκλειστους παλινδρομικού τύπου συμπιεστές παράλληλα συνδεδεμένους καθώς και 2 αερόψυκτα condenser. H ψυκτική ισχύς των multi σε kw είναι 70,6 συντήρησης και 17,4 κατάψυξης. (συνθήκες εξάτμισης -10ºC συντήρησης και -35ºC κατάψυξη και περιβάλλον +40ºC) Για την κάλυψη των αναγκών του κλιματισμού λειτουργούν 6 μονάδες ψυκτικής ισχύος 14 kw έκαστη, με εσωτερικές μονάδες συνδεδεμένες με δίκτυο αεραγωγών. Κατάστημα με εξοπλισμό DAIKIN Tο κατάστημα λειτουργεί σε ένα επίπεδο, με τον χώρο πώλησης να εκτείνεται σε 465 m²στο ισόγειο και αποθήκη στον χώρο του ισογείου. Ο εξοπλισμός αποτελείται από 26,5 m με ψυγεία τύπου self-service, 12,5 m ψυγεία τύπου βιτρίνας, 12,5 m ψυγεία τύπου κατάψυξης πόρτα/βούτα, 3 ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης, 1 ψυκτικό θάλαμο κατάψυξης και 1 εργαστήριο κρέατος. Τα συνολικά kw Cooling Demand συντήρησης υπολογίσθηκαν σε 11,5 ενώ της κατάψυξης σε σε 12. Για την κάλυψη των αναγκών των ψυγείων και κατάψυξης στο κατάστημα λειτουργούν 2 αυτόνομα ψυκτικά συγκροτήματα (condensing units) DAIKIN ZEAS INVERTER με 3 κλειστού τύπου σπειροειδείς συμπιεστές έκαστο. Επίσης 1 αυτόνομο condensing unit DAIKIN CCU καλύπτει ένα ψυγείο συντήρησης. Τέλος 2 αυτόνομα ψυκτικά συγκροτήματα (condensing units) DAIKIN CONVENIPACK INVERTER με 3 κλειστού τύπου σπειροειδείς συμπιεστές έκαστο, καλύπτουν μέρους του φορτίου ψυγείων συντήρησης και τα φορτία ψύξης και θέρμανσης του χώρου πώλησης. H ψυκτική ισχύς των μηχανημάτων σε kw είναι 56 συντήρησης και 11,5 κατάψυξης. (συνθήκες εξάτμισης -10ºC συντήρησης και -35ºC κατάψυξη και περιβάλλον +40ºC). Οι εσωτερικές μονάδες συνδεδεμένες κλιματισμού είναι συνδεδεμένες με δίκτυο αεραγωγών. Λειτουργικές παραδοχές Για την σύγκριση των δύο καταστημάτων είναι απαραίτητη η αναγωγή τους σε συγκρίσιμα μεγέθη, χρησιμοποιώντας κάποιους σχετικούς δείκτες. Επιλέξαμε την σύγκριση με τον δείκτη kwh/m²χώρου πώλησης, σε μια συγκεκριμένη μονάδα του χρόνο το ένα έτος. Τα δεδομένα διορθώθηκαν σχετικά με: Την εγκατεστημένη συνολική ψυκτική ισχύ ανά m2 χώρου πώλησης τόσο σε συντήρηση όσο και σε κατάψυξη, Τα επιπλέον φορτία κλιματισμού και φωτισμού, και Την διαμόρφωση του χώρου πώλησης του κάθε καταστήματος. Μετά τις παραπάνω προσαρμογές καταλήξαμε σε δύο απόλυτα συγκρίσιμα καταστήματα. Αναγωγές λόγω καιρού δεν ήταν απαραίτητες καθώς τα καταστήματα βρίσκονται σε απόσταση κάτω από 10 χλμ μεταξύ τους. Από την ανάλυση του παραπάνω γραφήματος παρατηρούμε ότι: Η διαφορά των δεικτών ειδικών καταναλώσεων κυμαίνεται περίπου στο -20% για το κατάστημα Κίρκης Η διαφορά είναι μέγιστη κατά τους ενδιάμεσους μήνες Οκτώβριο με Ιανουάριο, όπου έχουμε και την μέγιστη απόδοση του heat recovery συστήματος στον κλιματισμό. Οι μεταβολές στις καταναλώσεις του καταστήματος Κίρκης είναι σαφώς πιο ομαλές με λιγότερα peaks συνέχεια του άρθρου στην επόμενη σελίδα 4

5 συνέχεια του άρθρου από σελίδα 4 Αξιολόγηση Επένδυσης Για την αξιολόγηση της επιπλέον επένδυσης σε εξοπλισμό μηχανημάτων που έγινε στο κατάστημα Κίρκης συγκρίναμε το κόστος μιας συμβατικής λύσης μηχανοστασίου με την λύση DAIKIN INVERTER. Το κόστος της συμβατικής λύσης κλιματισμού και ψυγείων για το κατάστημα Κίρκης υπολογίσθηκε σε ενώ το επιπλέον κόστος της λύσης που εφαρμόσθηκε ανέρχεται σε Για τον υπολογισμό των πραγματικών κερδών από την λειτουργία του νέου εξοπλισμού στο κατάστημα Κίρκης χρησιμοποιήσαμε την διαφορά με το κατάστημα Μαϊστρου και μια μέση τιμή kwh 0,11, δεδομένα από τα οποία προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των Από το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι η απόσβεση της επένδυσης λαμβάνει χώρα σε χρονικό ορίζοντα κάτω των 2 ετών. Συνεπώς και η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης έχει θετικό πρόσημο και σημαντική απόδοση. Συμπεράσματα Συνοψίζοντας την παραπάνω ανάλυση, μπορούμε αρχικά να συμπεράνουμε ότι η απόφαση της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογικά λύσεων στον τομέα της ψύξης και του κλιματισμού στο κατάστημα της Β. Ελλάδος παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η συνολική ανηγμένη κατανάλωση, ανά m2 χώρου πώλησης, είναι σε επίπεδα -15% με -20%, σε σχέση με το κατάστημα της συμβατικής τεχνολογίας. Το παραπάνω είναι αρκετά σημαντικό, ιδίως συνυπολογίζοντας ότι οι νέες λύσεις αναφέρονται στις εγκατάστασεις κλιματισμού και ψύξης που αποτελούν μόνο το 50% με 60% των συνολικών καταναλώσεων. Ακόμη, η διακύμανση της ενεργειακής κατανάλωσης του καταστήματος με την νέα τεχνολογία είναι πολύ πιο ομαλή, εξασφαλίζοντας συνθήκες άνεσης στο κατάστημα και ασφάλειας στην φύλαξη των τροφίμων με λιγότερες κορυφές σε περιόδους μέγιστης ζήτησης. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα inverter το οποίο προσαρμόζει την ψυκτική ισχύ του συνολικού συστήματος στην πραγματική απαίτηση ανά πάσα στιγμή. Από τις καμπύλες σύγκρισης των καταναλώσεων είναι ξεκάθαρη η επίδραση του συστήματος ανάκτησης θερμότητας στους ενδιάμεσους μήνες, κατά τους οποίους είναι μεγάλο το περιθώριο για εξοικονόμηση. Εξετάζοντας την αποδοτικότητα της επιπλέον επένδυσης, καταλήγουμε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα, με μέσο χρόνο αποπληρωμής κάτω από 2 έτη και καθαρή σημερινή αξία του project στο επίπεδο των Στους παραπάνω υπολογισμούς δεν έχει συμπεριληφθεί η εξοικονόμηση στην αρχική επένδυση από την εξάλειψη της ανάγκης για κατασκευή ειδικού μηχανοστασίου για τα μηχανήματα της ψύξης (οικοδομικά, εξαερισμός, ηχομονώσεις, πυροπροστασία κλπ.), γεγονός που θα μείωνε ακόμα περισσότερο την χρόνο απόσβεσης αφού θα μείωνε σημαντικά την επιπλέον επένδυση που απαιτήθηκε. Συμπεραίνουμε, λοιπόν ότι σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες της εγκατάστασης (απαιτούμενη ψυκτική ισχύς, τύπος καταστήματος, δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων κλπ.) επιτρέπουν την επιλογή μηχανημάτων με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά των μηχανημάτων της DAIKIN, η απόφαση για τον σχεδιασμό των συστημάτων σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές έχει σαφέστατα πλεονεκτήματα. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης Νίκος Μπαρμπαρίτσας Μια από τις σημαντικότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, είναι αφενός μεν η δραστική μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών και αφετέρου η σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Έχουμε οδηγηθεί πλέον, ως τελικοί καταναλωτές, σε δραστικές περικοπές των εξόδων μας. Μια από τις σημαντικότερες εξ αυτών παραμένει κατά τη χειμερινή περίοδο η δαπάνη για τη θέρμανση. Αναζητούμε λοιπόν πλέον εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, με πρώτιστη μέριμνα μας τη διασφάλιση της οικονομικότερης λειτουργίας του εξοπλισμού μας, καθώς και την όσο το δυνατό ταχύτερη απόσβεση του κόστους κτίσης του. Στην αναζήτηση μας αυτή, κατακλυζόμαστε καθημερινά από πληθώρα πληροφοριών για τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, πληροφορίες που πολλές φορές είτε είναι αντιφατικές, είτε μεροληπτούν ενάντια σε νέες και καινοτόμες τεχνολογίες όπως αυτή της αντλίας θερμότητας. Για τη διευκόλυνση του τελικού καταναλωτή στην επιλογή του εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες του και στο προφίλ χρήσης μας, παραθέτουμε σύνδεση στην ιστοσελίδα του Εργαστήριου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/1051), στο οποίο παρουσιάζεται συγκριτικά το κόστος θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες και πηγές ενέργειας. Η αμερόληπτη κρίση ενός από τα κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα της χώρας, επαναβεβαιώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της καινοτόμου για τη θέρμανση τεχνολογίας που αξιοποιείται από τις αντλίες θερμότητας καθώς και τη μειωμένο κόστος λειτουργίας τους. 5

6 Ετήσια Παρουσίαση Προϊόντων 2013 Όπως κάθε χρόνο, η Daikin Ελλάς διοργάνωσε παρουσίαση για τα νέα προϊόντα, τις εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος, τις καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές. Με εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Daikin Ελλάς στα Village Center στο Εμπορικό Κέντρο THE MALL στο Μαρούσι. Στην ημερίδα έλαβαν μέρος περισσότεροι από 500 επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα, οι συνεργάτες της εταιρείας, μηχανικοί μελετητές και μηχανικοί από τεχνικές εταιρείες. Η ετήσια παρουσίαση συνδυάστηκε για άλλη μια χρονιά με μια έκθεση προϊόντων της Daikin στον ίδιο χώρο. Η ημερίδα ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Γενικού Διευθυντή της Daikin Ελλάς, κ. Ηλία Κατσούλη. Στη συνέχεια οι παραβρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποιες παρουσιάσεις θα παρακολουθήσουν. Σε διαφορετικές αίθουσες έλαβαν χώρα παράλληλες παρουσιάσεις: - Προϊόντα οικιακών εφαρμογών - Προϊόντα επαγγελματικών εφαρμογών (SkyAir & Εποχιακή Αποδοτικότητα) - Συστήματα VRV - Συστήματα Επαγγελματικής Ψύξης - Συστήματα Νερού - Software Επιλογής (Selection Software) - Συστήματα Ελέγχου (Controls) - Προϊόντα Θέρμανσης (Daikin Altherma) Η Daikin για άλλη μια χρονιά ξεπέρασε τα όρια μιας εμπορικής παρουσίασης ενημερώνοντας τόσο για τις εξελίξεις στην Ελληνική Νομοθεσία και τις οδηγίες/ νομοθεσίες της Ε.Ε. όπως η οδηγία EcoDesign. Η Daikin ανανέωσε το ραντεβού της για την επόμενη χρονιά. Βασίλης Κοκκίνης Γνωρίζετε ότι η νομόθεσία Ecodesign, αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά και στον τομέα εφαρμογών επαγγελματικής ψύξης, θέτοντας νέους κανόνες και όρια απόδοσης για τις συμπυκνωτικές μονάδες, που μελλοντικά θα οδηγήσουν σε αποκλεισμό των λιγότερο αποδοτικών προϊόντων;" η Daikin Ελλάδος ήταν για το 2012 στη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά στις πωλήσεις αντλιών θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών μεταξύ των θυγατρικών; Ήμασταν μπροστά από χώρες με πολύ πιο ώριμες αγορές όσον αφορά την αντλία θερμότητας, όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Βρετανία με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται στη χώρα μας μετά το καλοκαίρι τα νέα μοντέλα Fan Coils της Daikin με κινητήρες brushless DC Inverter μπορούν να επιτύχουν μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης εως και 70%, σε σύγκριση με τα μοντέλα που έχουν AC κινητήρες. Η συγκεκριμένη σειρά μπορεί επίσης να παράσχει αυξημένα επίπεδα άνεσης με ελάχιστες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία προσαγωγής του αέρα. Με αυτό τον τρόπο πληρούνται και οι υψηλότερες απαιτήσεις αξιολόγησης κατά Eurovent αλλά και όλες οι ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες ενεργειακής απόδοσης. Η παρουσία DAIKIN Hellas στην EnergyTech Βασίλης Κοκκίνης Η Daikin Ελλάς ήταν παρούσα και φέτος στην κλαδική έκθεση EnergyTech μέσω του κεντρικού διαθέτη της στη Β. Ελλάδα, της εταιρείας Κλιμαμηχανική Α.Ε. Στο περίπτερο της Κλιμαμηχανικής, η ομάδα των μηχανικών της παρουσίασε τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με πρωταγωνιστές τις αντλίες θερμότητας υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών της Daikin, το νέο καινοτόμο σύστημα Daikin VRV IV στον χώρο των κεντρικών συστημάτων, πλήθος οικιακών και επαγγελματικών προϊόντων καθώς και λέβητες φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκά συστήματα, ενδοδαπέδια και ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Σε συνεργασία με την Daikin Ελλάς, στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν τρεις παρουσιάσεις, στις οποίες παραβρέθηκαν τεχνικές εταιρίες, μηχανικοί, ενεργειακοί επιθεωρητές αλλά και μέλη του Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών Βορείου Ελλάδος καθώς και οι συνεργάτες της εταιρίας. Σε αυτές αναδείχθηκαν τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της Daikin, το νέο VRV IV για κεντρικό κλιματισμό και οι αντλίες θερμότητας Daikin Altherma υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών. Η δυναμική παρουσία της Κλιμαμηχανικής στην Διεθνή Έκθεση Ψύξης, Θέρμανσης, Συμβατικών και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Energy tech (21-24/2/2013), βραβεύτηκε από την διοργανωτική επιτροπή της Helexpo. 6

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010

Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010 Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010 1. Εισαγωγή Η παρούσα έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από οµάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου

Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Ιούνιος 2014 Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη Το έργο με την ονομασία ZEMedS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα