Τεχνικοί Όροι. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικοί Όροι. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ."

Transcript

1 Πίνακας περιεχομένων Τεχνικοί Όροι... 2 Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των ψηφιακών δεδομένων... 4 Σύγκριση Συστημάτων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης... 5 Greenstone... 6 Dspace... 6 Σχεδιασμός Συστήματος WalkIn ILS Δραστηριότητες Ελέγχου... 8 Προδιαγραφές του Συστήματος WalkInILS... 9 Το πρότυπο Dublin Core... 9 Βασικά Χαρακτηριστικά του WalkIn ILS Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικότητα σε επίπεδο Διαχείρισης Διαχείριση συλλογών δεδομένων και μεταδεδομένων: Ευρετηρίαση και αναζήτηση πρόσθετων μεταδεδομένων Διαχείριση χρηστών - Επίπεδα και δικαιώματα Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 1

2 Τεχνικοί Όροι Συλλογές: Ομαδοποιημένες ψηφιοποιημένες πληροφορίες (Βιβλιογραφία, άρθρα, ερωτηματολόγια, δεδομένα ερωτηματολογίων) σχετικές με την διεθνή εμπειρία και την αναλυτική καταγραφή των προδιαγραφών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των διεθνών μοντέλων Α.Κε.Π.Υ. Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Διαδικτυακές Εφαρμογές διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ. Μεταδεδομένα: Εξαγόμενα δεδομένα που απορρέουν από την Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και επεξεργασία των πρωτογενών βιβλιογραφικών δεδομένων στα πλαίσια του Έργου, και συμβάλουν στον Λειτουργικό Ορισμό των Α.Κε.Π.Υ. Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 2

3 Εισαγωγή Η Φάση Α του έργου περιλαμβάνει τη συστηματική ανασκόπηση, το λειτουργικό ορισμό των μονάδων που χαρακτηρίζονται ως walk-in centres, την καταγραφή των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας που θα καλύπτουν αυτές οι μονάδες, τον προσδιορισμό των πληροφοριών που θα διατίθεται σε αυτές, τις υπηρεσίες που προτείνεται να λειτουργήσουν εντός αυτών προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Πρωτογενούς Πληροφορίας WalkInILS. (http://www.walkin.goelearn.gr, και Το Σύστημα αυτό βασίστηκε στα πρότυπα διαδικτυακών εφαρμογών (web application) υποστηρίζοντας και εξυπηρετώντας: 1. Τη παρακολούθηση της πληρότητας της συλληφθείσας βιβλιογραφικής πρωτογενούς πληροφορίας. 2. Τη καταχώρηση (Data entry) της πρωτογενούς πληροφορίας στα πλαίσια της παραγωγικής λειτουργίας της Φάσης Α. 3. Την υποστήριξη λειτουργιών αναζήτησης βιβλιογραφικών δεδομένων. 4. Τη διαχείριση των παραγόμενων μετα-δεδομένων. Η πολυπλοκότητα και η ετερογένεια των πηγών λήψης της πρωτογενούς πληροφορίας (άρθρα, διατριβές, βιβλιογραφικά δεδομένα, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις) επιτάσσουν την ψηφιοποίηση της προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεθοδική επεξεργασία και η εξαγωγή μεταδεδομένων και συμπερασμάτων. Οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών δεδομένων περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα. Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 3

4 Χαρακτηριστικά των ψηφιακών δεδομένων Οι απαιτήσεις που υπαγορεύονται από την ιδιαίτερη φύση και την ετερογένεια των ψηφιακών δεδομένων, με κύριο γνώμονα τη διευκόλυνση του χρήστη, είναι οι παρακάτω: Περιγραφή σε επίπεδο συλλογής: Είναι σημαντικό για το χρήστη να διαθέτει τη γενική περιγραφή της συλλογής των δεδομένων, ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών για το περιεχόμενο της. Ο χρήστης με αυτό τον τρόπο μπορεί να δει τι περιέχει η συλλογή, να τη συγκρίνει με άλλες και να αποφασίσει αν ενδιαφέρεται περαιτέρω ώστε να προχωρήσει στην εξόρυξη δεδομένων και μεταδεδομένων. Η περιγραφή της συλλογής περιέχει στοιχεία για τα θέματα που πραγματεύεται, το μέγεθος αυτής, κα. Υποστήριξη υποσυλλογών: Λόγω της μεγάλης ποικιλίας του υλικού και των πολύπλοκων συσχετίσεων των πηγών είναι δυνατή η οργάνωση της εκάστοτε βιβλιογραφικής πηγής σε υποσυλλογές με βάση διάφορα κριτήρια. Με αυτό τον τρόπο η πλοήγηση στο περιεχόμενο της πηγής γίνεται πιο εύκολη από το ένα επίπεδο στο άλλο και παράλληλα ορίζονται τα στοιχεία που κληρονομούνται από τη συλλογή στις υποσυλλογές και στα αντικείμενα. Παρουσίαση σύνθετων αντικειμένων: Κάθε βιβλιογραφική πηγή θεωρείται ένα σύνθετο αντικείμενο αποτελούμενο από διάφορα επιμέρους τμήματα (κεφάλαια, υποκεφάλαια, φωτογραφίες κλπ) τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους με κάποιον κανόνα (δομή ιεραρχείας, σελίδα φωτογραφία κλπ). Κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα περιγράφεται και χαρακτηρίζεται με τα κατάλληλα μεταδεδομένα ώστε ο χρήστης να παραπέμπεται απευθείας σε αυτό που ψάχνει. Η δημιουργία, παρουσίαση και ανταλλαγή των ψηφιακών δεδομένων όπως επίσης η συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση τους, δημιουργούν προβλήματα σε θέματα διαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας των ψηφιακών δεδομένων, στη ταχύτητα με την οποία αναπαράγονται, στους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται, ανταλλάσσονται, οργανώνονται και αποθηκεύονται. Στα πλαίσια ανεύρεσης της βέλτιστης λύσης στα παραπάνω ζητήματα, ελέχθησαν διεξοδικά υπάρχοντες τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν τη βάση για την δημιουργία ενός αξιόπιστου Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 4

5 συστήματος διαχείρισης της πρωτογενούς πληροφορίας (βιβλιογραφικές πηγές, άρθρα κλπ). Σύγκριση Συστημάτων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Το θέμα της επιλογής του κατάλληλου συστήματος για την υποδοχή και υποστήριξη των συλλογών πρωτογενούς πληροφορίας ήταν θεμελιώδες. Οι απαιτήσεις του έργου, όπως έχουν προδιαγραφεί, δεν καλύπτονται από κανένα υπάρχον σύστημα ανοιχτού ή μη κώδικα. Υπάρχουν διάφορα συστήματα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καλύπτουν μέρος των προδιαγραφών σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά κανένα τους δεν φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. Οι βασικοί παράγοντες που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθοι: Η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου αναζήτησης Η ευκολία στο upload της πρωτογενούς πληροφορίας Οι μέθοδοι εμφάνισης και παρουσίασης του ψηφιοποιημένου υλικού Ο βαθμός παραμετροποίησης και επέκτασης Η ευκολία χρήσης Η διαλειτουργικότητα και επικοινωνία με άλλα συστήματα Τα πρώτυπα μεταδομένων που υποστηρίζονται Τα πρώτυπα αρχείων που υποστηρίζονται Τα συστήματα που εξετάστηκαν στους παραπάνω βασικούς παράγοντες είναι: SharePoint GreenStone Koha StreetPrint DBwiz DSpace Τα πλησιέστερα, στις απαιτήσεις του έργου, συστήματα και τεχνολογίες ήταν τα Greenstone και Dspace. Είχαν όμως αποκλίσεις σε βασικούς άξονες οπότε κανένα από τα Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 5

6 δύο δεν ήταν εφικτό να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της πρωτογενούς πληροφορίας στο συγκεκριμένο έργο. Αναλυτικά: Greenstone Το Greenstone είναι ένα σύστημα για την κατασκευή και διάθεση ψηφιακών συλλογών. Έχει δημιουργηθεί από το University of Waikato στο πλαίσιο του New Zealand Digital Library Project. Το Greenstone είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή ανοικτού κώδικα, μέσω του GNU General Public Licence, για λειτουργικά συστήματα Unix/Linux και Windows και έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα C και Perl. Βασική οντότητα στο Greenstone είναι η συλλογή. Κάθε συλλογή διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι το ψηφιακό υλικό που μπορεί να περιέχει, τα ευρετήρια που παρέχει και στοιχεία για την παρουσίαση του υλικού. Η εισαγωγή του ψηφιακού υλικού στο σύστημα, γίνεται με τη χρήση ειδικών φίλτρων (plugins), που μετατρέπουν το εισαγόμενο αρχείο σε ένα έγγραφο που διαθέτει τη μορφή Greenstone Archive Format. Αν το ψηφιακό υλικό περιέχει αρχεία εικόνων ή οτιδήποτε άλλο εκτός κειμένου, τότε τα αρχεία αυτά εισάγονται ως είναι και δημιουργούνται σύνδεσμοι από το έγγραφο σε αυτά. Το βασικό πρότυπο μεταδεδομένων που χρησιμοποιείται είναι το Dublin Core. Λόγω των ελλείψεων του Greenstone σε βασικά χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο σύστημα κρίθηκε ανεπαρκές. Συγκεκριμένα, το Greenstone δεν προβλέπει την υποστήριξη λειτουργιών για την επίτευξη της διατηρησιμότητας του ψηφιακού υλικού, αλλά αντίθετα όλο το υλικό αποθηκεύεται στη μορφή του Greenstone Archive Format. Επίσης, το Greenstone δεν διαθέτει επαρκείς μεθόδους για τη διαχείριση των μεταδεδομένων και του ψηφιακού υλικού. Δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας OAI-PMH, που χρησιμοποιείται από τα περισσότερα ανάλογα συστήματα, αλλά βασίζεται στο παλαιότερο Z Τέλος, το πιο σημαντικό μειονέκτημα του Greenstone, είναι οι ελάχιστες δυνατότητες παραμετροποίησης και η ελλιπής προγραμματιστική διεπαφή που παρέχει. Dspace Το DSpace είναι ένα σύστημα «Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» για Πανεπιστήμια, που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του MIT και της εταιρίας HP. Βασικός στόχος του DSpace είναι η παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, για τη διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού υλικού που παράγεται εντός του Πανεπιστημίου. Η πρώτη Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 6

7 έκδοση του λογισμικού ήταν διαθέσιμη το Νοέμβριο 2002, σύμφωνα με τους όρους που διέπει το BSD open source licence. Έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα Java και κυκλοφορεί για πλατφόρμες Unix/Linux και Windows. To DSpace βασίζεται στην αρχιτεκτονική των τριών διακριτών επιπέδων: εφαρμογής, λογικών διαδικασιών και αποθήκευσης. Κάθε ψηφιακό αντικείμενο (item στην ορολογία του Dspace) συνοδεύεται από ξεχωριστή Dublin Core εγγραφή και το περιεχόμενο του ορίζεται ως ένα σύνολο από bundles, που περιέχουν bitstreams. Τα bitstreams αντιστοιχούν σε αρχεία ενώ τα bundles χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση τους. Κάθε bitstream αντιστοιχεί σε ένα bitstream format, το οποίο συνιστά έναν μοναδικό και συνεπή τρόπο για την αναπαράσταση των τύπων αρχείων (file formats). Το DSpace μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης αποτελούμενης από ανεξάρτητα ψηφιακά έγγραφα. Παρέχει βασικές, χρηστικές και αποτελεσματικές λειτουργίες, όπως είναι η διαχείριση χρηστών, η διαχείριση απλών ροών εργασίας, η διατήρηση και ευρετηρίαση / αναζήτηση υλικού. Αυτές οι ευκολίες, σίγουρα επιταχύνουν και διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, αλλά, το σύστημα δεν προβλέπει καθόλου ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, διασυνδέσεις και συσχετίσεις αντικειμένων ούτε και πρόσθετα σχήματα μεταδεδομένων σε ικανοποιητικό επίπεδο σαφήνειας και λεπτομέρειας. Επιπρόσθετα, οι δυνατότητες παραμετροποίησης που προσφέρει περιορίζονται κυρίως σε α) αισθητικά χαρακτηριστικά διεπαφής χρήσης, β) συνολική (για όλες τις συλλογές) τροποποίηση του σχήματος μεταδεδομένων και γ) καθορισμό ροών εργασίας αποτελούμενες, το πολύ, από τρία βήματα. Παρ όλο που, θεωρητικά, οι απαιτούμενες προσθήκες και τροποποιήσεις είναι δυνατό να γίνουν, το βασικό πρόβλημα είναι ότι το DSpace βασίζεται σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων για την αποθήκευση της πληροφορίας. Έτσι, παρ όλο που είναι δυνατό να τροποποιηθεί το σχήμα της βάσης δεδομένων, με την προσθήκη των απαιτούμενων πεδίων ή / και πινάκων, παρουσιάζονται δύο σημαντικά ζητήματα, τα οποία, σε βάθος χρόνου, καθιστούν μία τέτοια ενέργεια αναποτελεσματική. Κατά πρώτο λόγο, η τροποποίηση του σχήματος της βάσης δεδομένων απαιτεί, εύλογα, τη συγγραφική τροποποίηση (σε επίπεδο πηγαίου κώδικα) των βασικών «συστατικών» ή «υποσυστημάτων» του DSpace. Για να πραγματοποιηθούν δηλαδή δραστικές αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος απαιτούνται τροποποιήσεις τόσο στο σχήμα της βάσης δεδομένων όσο και στον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα. Κατά δεύτερο λόγο, οι αλλαγές αυτές θα καταργούν τη συμβατότητα του Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 7

8 συστήματος με μελλοντικές εκδόσεις του DSpace αλλά και με τις υπόλοιπες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες που βασίζονται σε αυτό, περιορίζοντας, ουσιαστικά, στο ελάχιστο τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πιθανών μελλοντικών βελτιώσεων και επεκτάσεων. Το βασικό, επομένως, σημείο, το οποίο καθιστά το DSpace ανεπαρκές για τις ανάγκες του έργου είναι ότι η υπάρχουσα αρχιτεκτονική του εμποδίζει παρά ωφελεί στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών που έχουν προδιαγραφεί, καθώς αυτά δεν συμπεριλαμβάνονταν στον αρχικό του σχεδιασμό. Σχεδιασμός Συστήματος WalkIn ILS Δραστηριότητες Ελέγχου Με δεδομένο ότι τα υπάρχοντα συστήματα δεν ικανοποιούσαν τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από τις απαιτήσεις του έργου, σχεδιάστηκε ένα νέο σύστημα ανοιχτού κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, χρησιμοποιώντας την MySQL ως βάση δεδομένων. Η παραγωγή των προδιαγραφών (διάγραμμα 1), ως ακόλουθη των διαδικασιών καταγραφής και ανάλυσης απαιτήσεων από το Έργο και το Λογισμικό, ανέδειξε τις λειτουργίες που θα έπρεπε να υποστηρίζει το σύστημα WalkInILS καθώς και τους περιορισμούς κάτω από τους οποίους θα λειτουργεί. ιάγραµµα 1: Παραγωγή Προδιαγραφών Κατά την υλοποίηση των υποσυστημάτων ( Χρήσης και Διαχείρισης) πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι σχετικά με τη λειτουργικότητα, τις δομικές μονάδες και την διεπαφή του συστήματος, σύμφωνα με το Διάγραμμα 2. Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 8

9 ιάγραµµα 2: Έλεγχος Υποσυστηµάτων Προδιαγραφές του Συστήματος WalkInILS Το WalkInILS υποστηρίζει πολλαπλές ψηφιακές συλλογές, που αποτελούνται από διαφορετικές κατηγορίες αντικειμένων, με ετερογενή και ανομοιόμορφα χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, παρέχει μια ενιαία διεπαφή προς τους τελικούς χρήστες (π.χ. η ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα), μέσα από τον παγκόσμιο ιστό. Το σύστημα, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες, υπάρχουσες ή μελλοντικές. Βασικό του πλεονέκτημα είναι η υποστήριξη ανοικτών προτύπων σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του, η δυνατότητα αναβάθμισης του, η μελλοντική μετάπτωση του σε άλλο σύστημα και η συνεργασία του με άλλες εφαρμογές λογισμικού ή ανάλογα συστήματα ψηφιακής βιβλιοθήκης. Υποστηρίζει πρότυπα μεταδεδομένων, απαραίτητα για μια συλλογή πρωτογενούς πληροφορίας ενώ ταυτόχρονα δύναται να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με το βασικό πρότυπο Dublin Core. Το πρότυπο Dublin Core Το Dublin Core είναι ένα πρότυπο κανόνων που χρησιμοποιεί στοιχεία (elements) για την περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων με απώτερο σκοπό τον εύκολο εντοπισμό και ανάκτησή τους. Η υλοποίησή του βασίζεται στις μεταγλώσσες XML και RDF. Το συγκεκριμένο πρότυπο, περιλαμβάνει δύο επίπεδα, το Simple Dublin Core και το Qualified Dublin Core. Στην συνέχεια παρατίθεται ο τρόπος ορισμού των στοιχείων και με ποιόν τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται. Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 9

10 1. Τίτλος (Ετικέτα: "Title"): Το όνομα που δίνεται στον πόρο, συνήθως από τον Δημιουργό ή τον Εκδότη. 2. Συγγραφέας ή Δημιουργός (Ετικέτα: "Creator"): Το άτομο ή ο οργανισμός που είναι κύρια υπεύθυνος για την δημιουργία του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. Για παράδειγμα, συγγραφείς σε περίπτωση γραπτών κειμένων, καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ή εικονογράφοι σε περίπτωση οπτικών πόρων. 3. Θέμα και Λέξεις Κλειδιά (Ετικέτα: "Subject"): Το θέμα αυτού του πόρου. Τυπικά, το θέμα θα είναι εκφρασμένο σαν λέξεις κλειδιά ή φράσεις που περιγράφουν το θέμα ή το περιεχόμενο του πόρου. Παροτρύνεται η χρήση καθορισμένων γλωσσαρίων και επίσημων σχημάτων ταξινόμησης. 4. Περιγραφή (Ετικέτα: "Description"): Μία αυτούσια περιγραφή του περιεχομένου του πόρου, που περιέχει περιλήψεις σε περίπτωση γραπτών κειμένων ως αντικειμένων ή περιγραφές περιεχομένων στην περίπτωση οπτικών πόρων. 5. Εκδότης (Ετικέτα: "Publisher"): Η υπεύθυνη οντότητα που έκανε διαθέσιμο τον πόρο στην παρούσα μορφή, όπως ένας εκδοτικός οίκος, ένα τμήμα πανεπιστημίου, ή μία συνεταιρική οντότητα. 6. Συντελεστής (Ετικέτα: "Contributor"): Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που δεν προσδιορίζεται στο στοιχείο Δημιουργός που έχει συμβάλει πνευματικά σημαντικά στον πόρο αλλά η συνεισφορά του είναι δευτερεύουσα σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που προσδιορίζεται στο στοιχείο Δημιουργός (για παράδειγμα, εκδότης, μεταφραστής και εικονογράφος). 7. Ημερομηνία (Ετικέτα: "Date"): Μία ημερομηνία σχετική με τη δημιουργία και τη διαθεσιμότητα του πόρου. Τέτοια ημερομηνία δεν πρέπει να συγχυστεί με αυτή που είναι στο στοιχείο Περιεχόμενο, η οποία θα συσχετιστεί με τον πόρο μόνο στο βαθμό που το πνευματικό περιεχόμενο είναι κατά κάποιον τρόπο κοντά στην ημερομηνία. 8. Τύπος Πόρου (Ετικέτα: "Type"): Η κατηγορία του πόρου, όπως home page, αναφορά εργασίας, τεχνική αναφορά, έκθεση, λεξικό. Για χάρη της λειτουργικότητας, ο Τύπος πρέπει να επιλεχθεί από ένα απαριθμημένο σύνολο όρων. 9. Κωδικός Πόρου (Ετικέτα: "Identifier"): Μία φράση ή αριθμός που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μοναδικά τον πόρο. Παραδείγματα για πόρους δικτύου Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 10

11 περιέχουν URLs ή URNs (όταν χρησιμοποιείται). Aλλοι καθολικά μοναδικοί κώδικες, όπως το International Standard Book Numbers (ISBN) ή άλλα επίσημα ονόματα είναι επίσης υποψήφια για αυτό το στοιχείο. 10. Γλώσσα (Ετικέτα: "Language"): Η γλώσσα του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. 11. Σχέση (Ετικέτα: "Relation"): Ένα αναγνωριστικό ενός δεύτερου πόρου και η σχέση του στο παρόν πόρο. Αυτό το στοιχείο επιτρέπει τη δήλωση συνδέσμων μεταξύ σχετικών πόρων και περιγραφών πόρων. Παραδείγματα περιέχουν μια έκδοση μίας εργασίας (IsVersionOf), μία μετάφραση μίας εργασίας (IsBasedOn), ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου (IsPartOf) και μια διαμόρφωση των δεδομένων σε μία εικόνα (IsFormatOf). Για χάρη της λειτουργικότητας, οι σχέσεις πρέπει να επιλεχθούν από ένα απαριθμημένο σύνολο όρων. 12. Δικαιώματα Χρήσης (Ετικέτα:"Rights"): Μία δήλωση δικαιωμάτων χρήσης, έναν κωδικό που οδηγεί σε μία δήλωση δικαιωμάτων χρήσης ή έναν κωδικό που οδηγεί σε μία υπηρεσία παροχής πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του πόρου. Βασικά Χαρακτηριστικά του WalkIn ILS Το WalkInILS είναι συμβατό με υπάρχοντα πρότυπα διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή η παραμετροποίησή του ώστε να υποστηρίζεται το πρότυπο Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) (Lagoze 2001), που επιτρέπει το διαμοιρασμό των μεταδεδομένων μεταξύ Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Το ψηφιακό υλικό δύναται να αποθηκεύεται σε διαφορετικές μορφές, με σκοπό την επίτευξη της διατηρησιμότητας (preservation). Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ψηφιακό υλικό εξασφαλίζεται η διάρκεια του στο χρόνο και αυτό επιτυγχάνεται με την αποθήκευση του σε μια μορφή, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να παραμείνει ενεργή στο μέλλον. Η συγκεκριμένη μορφή μπορεί να μη χρησιμεύει για την παρουσίαση του ψηφιακού υλικού στους χρήστες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, αλλά να αποτελεί το πρωτότυπο για τη δημιουργία άλλων μορφών. Συνήθως για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τύποι αρχείων που αποτελούν ανοικτά πρότυπα, παρέχουν υψηλή ποιότητα του ψηφιακού υλικού, είναι Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 11

12 απλά στην υλοποίηση τους και έχουν αποδείξει την αντοχή τους στο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, για την αποθήκευση φωτογραφιών χρησιμοποιούνται οι μορφές αρχείων TIFF για υψηλή ποιότητα και JPEG για χαμηλότερη. Για έντυπα έγγραφα, που θα υποστούν ψηφιοποίηση, χρησιμοποιούνται οι τύποι αρχείων TIFF και JPEG, ενώ για αμιγώς ψηφιακά έγγραφα οι τύποι αρχείου WordDocument, PostScript, PDF,.ppt, xls. Υποστηρίζονται 2 επίπεδα ασφάλειας και πιστοποίησης των χρηστών, που καθορίζουν την πρόσβαση και τις ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας χρήστης (Χρήσης και Διαχείρισης). Το WalkInILS υποστηρίζει αρχιτεκτονική υπηρεσιών τριών επιπέδων: αποθήκευσης, διαχείρισης και παρουσίασης. Κάθε επίπεδο διαθέτει σαφώς διαχωρισμένες υπηρεσίες και ανάλογη προγραμματιστική διεπαφή (API), για την επικοινωνία με τα γειτονικά επίπεδα και τις εξωτερικές εφαρμογές. Η διεπαφή χρήστη είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργικότητα της εφαρμογής. Το WalkInILS υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες με βασική την ελληνική ως εκ τούτου δέχεται τη χρήση ελληνικών χαρακτήρων στα μεταδεδομένα, λειτουργεί σωστά η αναζήτηση μεταδεδομένων που περιέχουν ελληνικούς χαρακτήρες και τέλος οι πληροφορίες που προέρχονται από τα μεταδεδομένα και περιέχουν ελληνικούς χαρακτήρες, μπορούν να παρουσιαστούν σωστά, μέσω της διεπαφής, στον τελικό χρήστη. Εκτός αυτών, παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης πολύγλωσσης διεπαφής. Η ιδανική λύση, που προτείνεται για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής αλλά και των υπόλοιπων γλωσσών σε διεθνές επίπεδο, είναι η χρήση του προτύπου Unicode, στην κωδικοποίηση των μεταδεδομένων. Το WalkInILS είναι ευέλικτο και επεκτάσιμο, έτσι ώστε να επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον λειτουργικότητας και την παραμετροποίηση του με προκαθορισμένο τρόπο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που προκύπτει από αυτή την απαίτηση είναι η διάθεσή του ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open Source Software), για να υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης επέκτασης και προσαρμογής του. Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 12

13 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Το WalkIn ILS είναι ελεύθερο λογισμικό. Δεν υπάρχει δέσμευση πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του λογισμικού (πηγαίος κώδικας). Πρότυπα Το WalkInILS ως προϊόν ελεύθερου λογισμικού συμβαδίζει απόλυτα με τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και ποιο συγκεκριμένα με: Z39.50, Unimarc, ISO2709. Επίσης ο κατάλογος της βιβλιοθήκης OPAC είναι βασισμένος αυστηρά σε XHTML και παρέχει όλα τα στοιχεία πιστότητας του W3C. Αρχιτεκτονική Το λογισμικό βασίζεται στην αρχιτεκτονική client-server και μπορεί να εγκατασταθεί σε εξυπηρετητές που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Linux, Unix, MacOSX ή Windows και έχουν εγκατεστημένες τεχνολογίες web serever όπως Apache ή MS IIS. Η εφαρμογή είναι ανεξάρτητη λειτουργικού συτήματος, κατα συνέπεια, η χρήση ενός φυλλομετρητή ιστού (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) κρίνεται αρκετή. Δικτυακές απαιτήσεις Το WalkInILS είναι προσβάσιμο διαμέσω του Διαδικτύου ή μέσω Τοπικού Δικτύου (Intranet) με τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού (WWW). Ο Η/Υ του χρήστη θα πρέπει να έχει πρόσβαση μέσω ενός ISP στον Παγκόσμιο Ιστό. Το WalkIn ILS έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνει ορθολογική χρήση του εύρους ζώνης της συνδεσης με το Διαδίκτυο με τη χρήση τεχνολογιών Caching. Τεχνολογία Το WalkIn ILS έχει υλοποιηθεί με τη χρήση της scripting γλώσσας προγραμματισμού PHP, ενώ το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων στηρίζεται στην τεχνολογία MySQL. Το WalkinILS ενσωματώνεται στην πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου Joomla ενσωματόνωντας τις υπηρεσίες της και συμπληρόνωντας τη λειτουργικότητα της. Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 13

14 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Όπως όλα τα παρόμοια συστήματα (Ιntegrated Library System - ILS), το WalkInILS παρέχει: Προσκτήσεις Καταλογογράφηση Διαχείριση Μελών Online Public Access Catalog (OPAC) Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων Ως προς τα δικαιώματα των χρηστών του συστήματος υπάρχει μεγάλη ευελιξία. Τα επίπεδα πρόσβασης είναι: Χρήστης Διαχειριστής To WalkInILS εκτελεί τις παρακάτω βασικές λειτουργίες: Υποστήριξη βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων για την καταγραφή των βιβλιογραφικών τεκμηρίων. Η βάση συμμορφώνεται με καθιερωμένα βιβλιογραφικά πρότυπα και ενσωματώνει ελέγχους για την εγκυρότητα των εγγραφών της. Επίσης επιτρέπει λειτουργίες προσθήκης, αφαίρεσης και τροποποίησης των καταχωρήσεων. Υποστήριξη μεταδεδομένων Λειτουργίες αναζήτησης από τους χρήστες του συστήματος για την ανάκτηση καταχωρήσεων της βάσης δεδομένων. Η λειτουργία αυτή μπορεί να επιτρέπει την υποβολή και αποθήκευση σύνθετων ερωτημάτων αναζήτησης. Διαχείριση των μελών του συστήματος (προσθήκη και αφαίρεση χρηστών) και παρακολούθηση των ενεργειών τους στο σύστημα. Λειτουργίες διαχείρισης της βάσης δεδομένων (λήψη αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας κ.α.). Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων προς και από το σύστημα σε πρότυπες μορφές. Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 14

15 Εκτυπώσεις αναφορών για τις καταχωρήσεις του συστήματος, στατιστικών στοιχειών για τη λειτουργία του. Λειτουργικότητα σε επίπεδο Διαχείρισης Στη συνέχεια αναφέρεται η λειτουργικότητα του συστήματος, που παρέχεται από το επίπεδο διαχείρισης. Διαχείριση συλλογών δεδομένων και μεταδεδομένων: Το σύστημα επιτρέπει τον παραμετρικό ορισμό των συλλογών. Για την πλήρη περιγραφή μιας συλλογής, μπορεί να οριστεί ένα XML σχήμα, όπου να καθορίζονται οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του καθώς επίσης και ένα πρότυπο ψηφιακού αντικειμένου. Στο πρότυπο ορίζονται τα πεδία μεταδεδομένων, οι τύποι του ψηφιακού υλικού που το αποτελούν, οι επιτρεπτές συσχετίσεις με άλλα ψηφιακά αντικείμενα και οι μέθοδοι που καθορίζουν τη συμπεριφορά του ψηφιακού αντικειμένου. Κάθε συλλογή αναπαρίσταται ως ένα ψηφιακό αντικείμενο, που περιέχει ένα datastream για τα περιγραφικά και διαχειριστικά μεταδεδομένα της συλλογής και ένα datastream για τα πρότυπα των ψηφιακών αντικειμένων που δημιουργούνται στο πλαίσιο της συλλογής. Τα datastream αποθηκεύονται ως XML ενσωματωμένη στο ψηφιακό αντικείμενο. Η υπηρεσία διαχείρισης συλλογών παρέχει μεθόδους για τη δημιουργία συλλογών (κατηγοριών) και υποσυλλογών (ενοτήτων), όπως και την προσθήκη και ανάκτηση των μεταδεδομένων της συλλογής (Εικόνα 1). Επίσης, παρέχει μεθόδους για τη δημιουργία και επεξεργασία του προτύπου ενός συγκεκριμένου τύπου ψηφιακού αντικειμένου, που διαθέτει η συλλογή. Για την ανάκτηση των επιμέρους χαρακτηριστικών, που περιέχονται στο πρότυπο (πεδία μεταδεδομένων, αρχεία, συσχετίσεις, συμπεριφορές), διατίθενται επιπλέον μέθοδοι, οι οποίες είναι απαραίτητες κυρίως για τη δυναμική λειτουργία των διεπαφών διαχείρισης και χρήσης. Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 15

16 Εικόνα 1: ιαχείριση Κατηγοριών & Ενοτήτων Ευρετηρίαση και αναζήτηση πρόσθετων μεταδεδομένων Οι μέθοδοι, που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία, αφορούν τη δημιουργία ευρετηρίου ανά συλλογή, όπως και την ενημέρωση του με τα μεταδεδομένα συγκεκριμένου ψηφιακού αντικειμένου. Επίσης, διαθέτει μεθόδους για την απλή ή σύνθετη αναζήτηση λέξεων στα επιλεγμένα ευρετήρια (Εικόνα 2). Στο επίπεδο παρουσίασης, αναπτύχθηκαν οι κατάλληλες διεπαφές διαχείρισης και χρήσης. Η διεπαφή διαχείρισης αποτελείται από την εφαρμογή ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης, καθώς και την εφαρμογή διαχείρισης συλλογών. Η διεπαφή διαχείρισης επικοινωνεί με τις υπηρεσίες διαχείρισης ψηφιακών αντικειμένων και συλλογών στο επίπεδο διαχείρισης. Η διεπαφή χρήσης παρέχει πρόσβαση στον τελικό χρήστη μέσω του παγκοσμίου ιστού, όπου του δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσει αναζητήσεις, να πλοηγηθεί στα αντικείμενα των συλλογών και να επεξεργαστεί το ψηφιακό υλικό. Η διεπαφή χρήσης επικοινωνεί με την υπηρεσία ευρετηρίασης/αναζήτησης των πρόσθετων μεταδεδομένων. Εικόνα 2: Λειτουργία Αναζήτησης Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 16

17 Διαχείριση χρηστών - Επίπεδα και δικαιώματα Η διαχείριση χρηστών παρέχει μεθόδους για τη δημιουργία και επεξεργασία χρηστών και ομάδων χρηστών (Εικόνα 3). Παράλληλα, προσφέρει μεθόδους για τον καθορισμό δικαιωμάτων των χρηστών για κάθε συλλογή, όπως και την ανάκτηση πληροφοριών για τα δικαιώματα κάθε χρήστη. Υπάρχουν δύο βασικοί ρόλοι στο Walkin ILS,διαχειριστής και χρήστης. Εικόνα 3: Περιοχή διαχείρισης χρηστών Ο χρήστης λαμβάνει έναν κωδικό από το διαχειριστή και έχει πρόσβαση στο front-end της εφαρμογής. Έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει αναζητήσεις στα συγγράμματα, να φυλλομετρήσει τη βιβλιογραφία αλλά και να μεταφορτώσει (download) τα συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή (ebook). Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται του χρήστες της εφαρμογής. Συγκεκριμένα μπορεί να προσθέτει νέους χρήστες, να ορίζει το επίπεδο πρόσβασης των χρηστών στην εφαρμογή, να διαγράφει χρήστες αλλά και να ορίζει νέους διαχειριστές. Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση τόσο στο front-end όσο και στο back-end. Στο front-end έχει τα ίδια δικαιώματα με το χρήστη. Στο back-end έχει τη δυνατότητα να διασειστεί πλήρως την εφαρμογή (Εικόνα 4). Εικόνα 4: Το περιβάλλον ιαχείρισης Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 17

18 Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί πλήρως τη βιβλιογραφία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε έγγραφο έχει αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων (Εικόνα 5) του συστήματος, να προσθέσει νέα συγγράμματα, να δημιουργήσει νέες κατηγορίες συγγραμμάτων αλλά και να εισάγει και να εξάγει δεδομένα σε μορφή xml (Εικόνα 6). Τέλος έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει σε κάθε εγγραφή βιβλιογραφίας ένα ηλεκτρονικό έγγραφο (e-book) και μία φωτογραφία έτσι ώστε η παρουσίαση του συγγράμματος στον τελικό χρήστη να είναι ολοκληρωμένη. Εικόνα 5: Βάση εδοµένων Συγγραµµάτων Εικόνα 6: Εισαγωγή / Εξαγωγή Συγγραµµάτων στη Βάση εδοµένων Φάση 1: Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Σελίδα 18

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 QMSCERT - cert No.: 120908/1480. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 QMSCERT - cert No.: 120908/1481 Εισαγωγή Το active3 είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες

Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες Έργο: Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ Πράξη 2: Βελτίωση Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Θέμα: Η διαχείριση έργου στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων παραγόμενων από τελικούς χρήστες. Λίντα Ράτζιχα Σεπτέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training.

Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training. Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training. Τι είναι το CMS? Η ιστορία των CMSs Δυνατότητες των CMS Είναι τα CMSs οι σωστές λύσεις; Server-side λογισμικό που εξειδικεύεται στην απλοποιήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου Νοέμβριος 2014 Αθήνα περιεχόμενα α β γ το ΕΚΤ οι αρχές που ακολουθούμε η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- (www.soapbyeleni.gr) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ E-SHOP ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (www.soapbyeleni.gr) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Επίπεδο: L1- Εύκολη Διάρκεια: 5 λεπτά Σύντομη Περιγραφή Όταν πλοηγούμαστε στον Ιστό, ο φυλλομετρητής (Browser) αποθηκεύει πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Συλλογή Κοσµόπολις Ελληνικά Φιλολογικά και Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα

Ψηφιακή Συλλογή Κοσµόπολις Ελληνικά Φιλολογικά και Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα Ψηφιακή Συλλογή Κοσµόπολις Ελληνικά Φιλολογικά και Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα Τσάκωνας Γιάννης Τµήµα Πληροφόρησης Χρηστών, Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών john@lis.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Π.Α.Σ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ΑΘΗΝΑ, Απρίλιος 2007 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Περιγραφή Λειτουργιών... 4 2.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα