Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας"

Transcript

1 Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας για το Μουσείο Βάσεις Δεδομένων thefileroom.org > > Οργάνωση πληροφορίας Μιαέκθεσηήέναμουσείοαποτελείταιαπόπληθώρα πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να οργανώσουμε ώστε να μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Πρόκειται για αντικείμενα, περιγραφές, γεγονότα, συμβάντα κ.ά «δεδομένα» που μπορούν να καταγραφούν και έχουν σημασία Βάση δεδομένων (ΒΔ) είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα. Τα στοιχεία που αποτελούν μια ΒΔ πρέπει να έχουν λογική συνοχή Μια ΒΔ είναι ένα σύνολο από πληροφορίες που αποθηκεύεται σε Η/Υ... το ψηφιακό ανάλογο μιας αρχειοθήκης Χρησιμότητα ΒΔ Παραδείγματα ΒΔ που μπορεί να έχουμε όλοι μας: τηλεφωνικός κατάλογος συνταγές βαθμολογίες τραγούδια άλμπουμ CD Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της πληροφορίας, τόσο πιο χρήσιμη η ΒΔ: 1. Ευκολία και ευελιξία στην ανάκτηση πληροφοριών 2. Διευκόλυνση στην οργάνωση και την αναδιοργάνωση των πληροφοριών 3. Διευκόλυνση εκτύπωσης και ανακατανομής πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους 4. Διαμοιρασμός δεδομένων Ευκολία και ευελιξία στην ανάκτηση πληροφοριών Η εύρεση ενός τηλεφωνικού αριθμού σε ένα σημειωματάριο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα...σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο, ίσως μερικά λεπτά... ενώ σε μία βάση δεδομένων μόλις μερικά δέκατα του δευτερολέπτου Ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση όμως όταν ψάχνουμε«ποιος είναι ο κάτοχος του τηλεφώνου » ή «Ποιο είναι το τηλέφωνο του μαγαζιού στην Πανεπιστημίου 20» Διευκόλυνση στην οργάνωση και την αναδιοργάνωση των πληροφοριών Σε παραδοσιακά συστήματα αρχειοθέτησης θα χρησιμοποιήσουμε μία διάταξη, π.χ. κατά έτος, μετά κατά θέμα, κατόπιν κατά συγγραφέα ή κατά έτος, κατόπιν κατά συγγραφέα και στη συνέχεια κατά θέμα ή κατά θέμα, κατόπιν κατ έτος, τέλος κατά συγγραφέα Αν όμως αυτή η διάταξη αποδειχθεί άβολη, το κόστος αναδιοργάνωσης στα συστήματα αρχειοθέτησης είναι τεράστιο... στις βάσεις δεδομένων όμως μηδαμινό μπορούμε να εναλλάσσουμε μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων πολύ εύκολα και γρήγορα 1

2 Διευκόλυνση εκτύπωσης και ανακατανομής πληροφοριών με διαφορετικούς τρόπους Έστω ότι ένα πανεπιστήμιο θέλει να στείλει συγχαρητήριες επιστολές στους αποφοίτους του, περιλαμβάνοντας ειδική εύφημο μνεία στους αριστούχους. Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. MS Word) αντλεί τα δεδομένα από αντίστοιχη ΒΔ και δημιουργεί προσωποποιημένες επιστολές, με ξεχωριστή εύφημο μνεία μόνο στους αριστούχους Παράλληλα μπορεί να τυπώσει και τις διευθύνσεις στους φακέλους ή σε ετικέτες Ομοίως μπορεί να δημιουργεί διαφορετικές ταξινομήσεις των δεδομένων Όλα αυτά χωρίς λάθη και πολύ γρήγορα Διαμοιρασμός δεδομένων Ένα σημειωματάριο ή μια καρτέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα άτομο ανά πάσα χρονική στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιούν πολλοί τα ίδια δεδομένα δημιουργούμε αντίγραφα = σπατάλη χώρου, προσπάθειας και χρημάτων ενώ αν αλλάξει το ένα αντίγραφο, δεν είναι εγγυημένο ότι θα αλλάξουν και τα άλλα Αντιθέτως, τα στοιχεία σε μία βάση δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα Στάδια ανάπτυξης μιας ΒΔ σχεδιασμός: καθορισμός του τι αποθηκεύεται στη ΒΔ και με ποια δομή (ο προσδιορισμός των σωστών πεδίων της ΒΔ) κατασκευή: αποθήκευση στοιχείων σε ένα χώρο που ελέγχεται από το σύστημα διαχείρισης της ΒΔ χρήση: υποβολή «επερωτήσεων» προς τη ΒΔ για εξαγωγή αποτελεσμάτων και αιτήσεις τροποποίησης της ΒΔ Μία βάση δεδομένων αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία. Κάθε αρχείο είναι ένα σύνολο από ομοειδείς πληροφορίες: το αρχείο προσωπικού, το αρχείο προϊόντων, το αρχείο πελατών το αρχείο εκθεμάτων, το αρχείο συλλογών, το αρχείο συντηρητών Δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται όλες οι ομοειδείς πληροφορίες στο ίδιο αρχείο, π.χ. εκτελεσμένες έναντι εκκρεμών παραγγελιών Πεδίο, τύπος (τιμή) πεδίου, εγγραφή Για μια ΒΔ προϊόντων, πιθανά πεδία μπορεί να είναι: όνομα προϊόντος τιμή μονάδα πώλησης ημερομηνία έναρξης διάθεσης φωτογραφία Για κάθε προϊόν, «γεμίζουμε» τα παραπάνω πεδία με τιμές. Κάθε πεδίο παίρνει συγκεκριμένο τύπο τιμής, π.χ. το όνομα του προϊόντος μπορεί να είναι κείμενο έως 50 χαρακτήρες η τιμή του είναι ένας αριθμός με δύο δεκαδικά ψηφία η μονάδα πώλησης μπορεί να είναι κιλό, μέτρο, τεμάχιο, πακέτο Η ημερομηνία έναρξης διάθεσης αναπαρίσταται ως ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ και πρέπει να είναι έγκυρη Η φωτογραφία πρέπει να είναι ένας έγκυρος μορφότύπος εικόνας (GIF, JPG, PNG κ.ο.κ.) Κάθε τέτοια ενότητα πληροφορίας, δηλαδή κάθε προϊόν που καταχωρούμε στη ΒΔ γεμίζοντας τα παραπάνω πεδία, ονομάζεται εγγραφή Τα πεδία μπορεί να είναι: υποχρεωτικά ή όχι, π.χ. το όνομα ενός προϊόντος είναι υποχρεωτικό αλλά η φωτογραφία όχι μοναδικά ή όχι, π.χ. το όνομα ενός προϊόντος είναι μοναδικό αλλά η τιμή του όχι. Πολλές φορές προστίθεται ένας κωδικός («κλειδί») σε κάθε εγγραφή που είναι μοναδικός με ρητά καθοριζόμενες τιμές ή υπολογιζόμενα, π.χ. η συμφωνηθείσα τιμή, η ποσότητα και η έκπτωση σε μία παραγγελία μπορεί να καθορίζονται ρητώς, ενώ η τελική τιμή να υπολογίζεται από τον τύπο ποσότητα * τιμή * (1 έκπτωση / 100) 2

3 Παράδειγμα μιας ΒΔ Μοναδικά πεδία Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Παράδειγμα αρχείων που αποτελούν μια ΒΔ Συλλογές Κλειδί συλλογής Όνομα συλλογής Θέση εκθέματος Εμπνευστής συλλογής Περιγραφή συλλογής Υπεύθυνος συλλογής Όνομα εκθέματος 1 Πληροφορίες εκθέματος 1 Όνομα εκθέματος 2 Πληροφορίες εκθέματος 2... Εκθέματα Κλειδί εκθέματος Όνομα εκθέματος Έτος ανακάλυψης Τόπος ανακάλυψης Πολιτισμός Κατασκευαστής Υλικό Τεχνοτροπία Συνοπτική περιγραφή Λεπτομερής περιγραφή Συντηρητές Κλειδί συντηρητή Όνομα συντηρητή Ειδικότητα Ημερομηνία πρόσληψης Τηλέφωνο Όνομα εκθέματος 1 Ημερομηνία συντήρησης 1 Περιγραφή συντήρησης 1 Όνομα εκθέματος 2 Ημερομηνία συντήρησης 2 Περιγραφή συντήρησης 2 Το κλειδί χρησιμοποιείται για αναφορές μεταξύ αρχείων Συλλογές Κλειδί συλλογής Όνομα συλλογής Θέση εκθέματος Εμπνευστής συλλογής Περιγραφή συλλογής Υπεύθυνος συλλογής Κλειδί εκθέματος 1 Κλειδί εκθέματος 2... Εκθέματα Κλειδί εκθέματος Όνομα εκθέματος Έτος ανακάλυψης Τόπος ανακάλυψης Πολιτισμός Κατασκευαστής Υλικό Τεχνοτροπία Συνοπτική περιγραφή Λεπτομερής περιγραφή Συντηρητές Κλειδί συντηρητή Όνομα συντηρητή Ειδικότητα Ημερομηνία πρόσληψης Τηλέφωνο Κλειδί εκθέματος 1 Ημερομηνία συντήρησης 1 Περιγραφή συντήρησης 1 Κλειδί εκθέματος 2 Ημερομηνία συντήρησης 2 Περιγραφή συντήρησης 2 Οισχεσιακέςβάσειςδεδομένων Οργανώνουν τα δεδομένα σε αρχεία που ονομάζονται σχέσεις ή πίνακες Κάθε σχέση περιλαμβάνει συγκεκριμένα πεδία με καθορισμένο τύπο δεδομένων Είναι δυνατόν να αναφερόμαστε από ένα αρχείο σε άλλο, μέσω των τιμών των πεδίων (συνήθως πεδίωνκλειδιών) Οι αλλαγές στη μία σχέση «διαδίδονται» μέσω των συνδέσεων και στις άλλες σχέσεις Ουσιαστικά τα δεδομένα αποθηκεύονται μία φορά Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων βασίζονται πάνω στο σχεσιακό μοντέλο και τη σχεσιακή άλγεβρα [Codd, 1970] Είναι η ευρύτερα διαδεδομένη κατηγορία συστημάτων βάσεων δεδομένων Για τη χρήση τους δεν είναι απαραίτητη (αν και είναι επιβοηθητική) η γνώση της σχεσιακής άλγεβρας ή λεπτομερειών του μοντέλου Σημαντικό: στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεν επιτρέπεται να έχουμε επαναλαμβανόμενες τιμές ή ομάδες τιμών σε μία μόνο εγγραφή. Π.χ. η εγγραφή της «συλλογής εκθεμάτων» δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυθαίρετο αριθμό κλειδιών εκθεμάτων Για επαναλαμβανόμενες τιμές χρησιμοποιούμε ξεχωριστή σχέση, η οποία συνδέεται με την βασική σχέση μέσω του πεδίου-κλειδιού 3

4 Μία σχεσιακή βάση δεδομένων περιέχει στοιχεία που αφορούν όλους τους πιθανούς χρήστες της. Π.χ. η βάση δεδομένων για μουσειακές συλλογές περιέχει στοιχεία για τους επιστήμονες, τους διοικητικούς, τους συντηρητές, τους διοργανωτές εκθέσεων κ.ο.κ. Η συνύπαρξη αυτή στοιχείων είναι απαραίτητη για να λειτουργεί αποτελεσματικά ο μηχανισμός των αναφορών Η υπερφόρτωση με (όχι άμεσου ενδιαφέροντος) πληροφορίες δεν βοηθά τους χρήστες να εργάζονται αποτελεσματικά Οι βάσεις δεδομένων επιτρέπουν την παρουσίαση διαφορετικών όψεών τους σε διαφορετικούς χρήστες Μια όψη βάσης δεδομένων μπορεί να: Κρύβει ολόκληρα αρχεία Π.χ. οι πληροφορίες για συντήρηση δεν αφορούν τους επιστήμονες Κρύβει συγκεκριμένα πεδία, Π.χ. η λεπτομερής περιγραφή δεν αφορά τους διοικητικούς υπαλλήλους Κρύβει εγγραφές ενός αρχείου, Π.χ. ένας συντηρητής μπορεί να βλέπει μόνο στοιχεία για τις συντηρήσεις που έχει κάνει ο ίδιος Συνδυάζει αρχεία για εύκολη παρουσίαση (τα αρχεία συλλογών και εκθεμάτων μπορούν να συνδυάζονται για πιοεύκοληανάγνωση) Παρουσιάζει μόνο συνοπτικές πληροφορίες, Π.χ. πλήθος εκθεμάτων ανά συλλογή, εισπράξεις ανά συλλογή, κ.ο.κ. Το σωστό εργαλείο για τη σωστή δουλειά η απόκτηση, ο προγραμματισμός και η χρήση ενός πλήρους συστήματος βάσης δεδομένων για τη λίστα τηλεφώνων μας είναι υπερβολική η χρήση ενός διαχειριστή αρχείων για το σύστημα παραγγελιών μιας επιχείρησης είναι καταδικασμένη Σχεδιάζουμε πως θέλουμε τα δεδομένα μας πριν τα εισάγουμε Ένα πεδίο «Ονοματεπώνυμο» είναι κατάλληλο για να μας δείχνει την πληροφορία, όχι όμως για αναζήτηση ταξινόμηση με όνομα ή/και επώνυμο σ αυτή την περίπτωση θα θέλαμε δύο πεδία Φροντίστε τη συνέπεια των δεδομένων Αν σε μία βάση δεδομένων με εκθέματα το πεδίο «Πολιτισμός» δέχεται (μεταξύ άλλων) τιμές «Κυκλαδικός», «Κυκλ.», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ», «Κυκλ/κος», είναι πολύ δύσκολο να βρούμε όλα τα εκθέματα του Κυκλαδικού πολιτισμού Προσοχή στα επερωτήματα π.χ. αν αναζητήσουμε κείμενα που περιέχουν τη λέξη «Ιωνικός», πέρα από αυτά που αναφέρονται στον ρυθμό θα πάρουμε και πολλές ανταποκρίσεις για τις ομάδες «Ιωνικός», «Ιωνικός Ν.Φ». Επίσης δεν θα εντοπίσετε τα κείμενα που περιέχουν τις φράσεις «Ιωνικού ρυθμού», «Ιωνικής τεχνοτροπίας» κ.ο.κ. Μηντοβάζετεκάτωστηναποτυχία πιθανώς η ερώτηση σας να μην ήταν κατάλληλη δοκιμάστε να επιβεβαιώσετε το τι ρωτήσατε, εξετάζοντας και την ερώτηση και τα αποτελέσματα. Διατυπώστε την ερώτηση με άλλο τρόπο ΒΔ και Web Ο παγκόσμιος ιστός παρέχει πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείου του κόσμου σε ιστοσελίδες με πληροφορίες Οι βάσεις δεδομένων είναι εκ φύσεως αποθήκες πληροφοριών... Μέσω του παγκόσμιου ιστού είναι δυνατόν να προσπελαύνουμε τις βάσεις δεδομένων μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης συγκεκριμένων βάσεων ή γενικότερες εφαρμογές Η γλώσσα XML διευκολύνει την ενοποίηση Web και ΒΔ 4

5 Παραδείγματα ΒΔ για μουσεία Art Museum Image Gallery, National Museum of Natural History;s Collection Records, xρήση υλικού από: Διαλέξεις Δρ. Κώστα Βασιλάκη, ΠΜΣ ΜΣ

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή 23 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Στο πρώτο μέρος: αναδεικνύεται η σημασία των δεδομένων και σκιαγραφείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιάτας Δ., Γώγουλος Γ., Κοτίνη Ι., Κυριακάκη Γ., Μωράκης Δ., Τζελέπη Σ., Φραγκονικολάκης Μ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ )

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ ) Δρ. Γεώργιος Μπλάνας, Καθηγητής, Σταματία Κυλινδρή, Εργαστηριακή Συνεργάτις, Msc Δρ. Λάζαρος Κώτσικας, Επιστημονικός Συνεργάτης Η δημιουργία, Michelangelo ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43 Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες... 23 Ενημερώστε μας!... 25 Το CD του βιβλίου... 27 Τι περιλαμβάνεται στο CD... 27 Δείγματα εφαρμογών... 28 Χρήση του CD... 29 Απαιτήσεις συστήματος... 29 Πληροφορίες τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του στηρίζονται αποκλειστικά σε βάση δεδομένων σε συνδυασμό με σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της πληροφορίας στα μουσεία

Διαχείριση της πληροφορίας στα μουσεία 2 ο Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας «Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς: Διαχείριση Εκπάιδευση Επικοινωνία» Μυτιλήνη, 28 Ιουνίου 2 Ιουλίου 2004 Διαχείριση της πληροφορίας στα μουσεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ... 3 Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ... 4 1. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης... 4 2. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα