ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ"

Transcript

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ 1

2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε 2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο διαπραγματεύεται γνωστικές περιοχές του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και ΤΠΕ. Απευθύνεται σε μαθητές της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η δραστηριότητα είναι πλήρως συμβατή με το ΔΕΠΠΣ και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αφού ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά το κεφάλαιο που διδάσκεται στη Μελέτη Περιβάλλοντος της τάξης (Β.Μ. σελ. 16). 3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Οι μαθητές: - γνωρίζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και ορίζουν τη θέση στην οποία βρίσκονται. - γνωρίζουν τα κυριότερα γεωμορφολογικά στοιχεία των άλλων γεωγραφικών διαμερισμάτων. - Έχουν αποκτήσει δεξιότητες χρήσης των λογισμικών Kidspiration, Google Earth και Hot poratoes. - Έχουν αποκτήσει δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο. 4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι δραστηριότητες του σεναρίου έχουν ως βασικό σκοπό οι μαθητές να διερευνήσουν και να μελετήσουν το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ζουν, τη Θεσσαλία, μέσω των τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αναλυτικότερα οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου είναι οι μαθητές: Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Να ορίσουν τη θέση του γεωγραφικού διαμερίσματος που ζουν σε σχέση με τα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Να μελετήσουν τα κυριότερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλίας και να κάνουν συγκρίσεις με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των γειτονικών γεωγραφικών διαμερισμάτων. Β. Ως προς τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες παρουσίασης πληροφοριών (ευρημάτων, εκτιμήσεων, συμπερασμάτων) μέσω της χρήσης των λογισμικών. Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης των ΤΠΕ και να τις προσεγγίσουν ως εργαλεία και πηγές μάθησης. 2

3 Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη κοινού στόχου αναπτύσσοντας προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης και της διερεύνησης. Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Για την υλοποίηση του σεναρίου, θα χρησιμοποιηθεί: 1) Το λογισμικό Hot Potatoes, προκειμένου να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το λογισμικό Hot Potatoes είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό γενικής χρήσης, δημιουργίας ασκήσεων κλειστού τύπου (κυρίως εξάσκησης και αξιολόγησης). Είναι λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχησης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. Το Hot Potatoes δίνει τη δυνατότητα: στους μαθητές, αφού κατακτήσουν τη γνώση και τις βαθιές σχέσεις των εννοιών, να τη χρησιμοποιήσουν «παίζοντας» και έτσι μ αυτό τον τρόπο να εδραιώνεται η νέα γνώση. στον εκπαιδευτικό να ελέγξει εύκολα και με πολλούς τρόπους, αν οι μαθητές κατάκτησαν τη νέα γνώση. 2) Το λογισμικό Google Earth, προκειμένου οι μαθητές να εντοπίσουν και να ορίσουν τη θέση του γεωγραφικού διαμερίσματος που μελετούν και να μελετήσουν τα κυριότερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του. Το Google Earth είναι ένα λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης. Επιτρέπει στον υπολογιστή να γίνει ένα εργαλείο περιήγησης στον κόσμο. Η εφαρμογή με τη βοήθεια δορυφορικών φωτογραφιών μεγάλης ευκρίνειας επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει με λεπτομέρειες διάφορες τοποθεσίες του κόσμου. Το Google Earth είναι ένα λογισμικό που οδηγεί στη μάθηση μέσω ανακάλυψης και διερεύνησης, ώστε ο μαθητής να οδηγηθεί στην οικοδόμηση της γνώσης. Κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης συνυπάρχουν αλλά και αναδεικνύονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις, πάνω στις οποίες χτίζονται οι νέες. 3) Χρήση του Διαδικτύου. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο προκειμένου να διερευνήσουν, ανακαλύψουν και συλλέξουν και άλλες πληροφορίες σχετικές με τη Θεσσαλία. 4) Το λογισμικό Kidspiration προκειμένου οι μαθητές να δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη, στον οποίο θα αποτυπωθεί κατά πόσο έκαναν κτήμα τους τις νέες γνώσεις από τις δραστηριότητες που θα προηγηθούν. Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration ανήκει στα περιβάλλοντα ποιοτικής μοντελοποίησης τα οποία «αναπαριστούν γνώσεις που δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν με μετρήσιμο τρόπο» (Κόμης & Ράπτης, 2002: 54). 3

4 Η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί ένα τρόπο αναπαράστασης και επικοινωνίας της γνώσης με βασικό χαρακτηριστικό την αναπαράσταση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες που δομούν ένα συγκεκριμένο θέμα. Η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών αποτελεί: - μέσο για την οργάνωση της διδασκαλίας απ τον εκπαιδευτικό - εποπτικό μέσο παρουσίασης υλικού στους μαθητές - εργαλείο αξιολόγησης Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration βασίζεται στη θεωρία της οπτικής μάθησης και στον επικοδομισμό και βοηθά στον ενεργητικό τρόπο μάθησης. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι τρεις διδακτικές ώρες. 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνει στην τάξη όπου θα μεταφερθεί το ερμάριο με τους φορητούς υπολογιστές (Laptop). Οι μαθητές χωρίζονται ανά δύο περιμετρικά στην τάξη και παίρνουν από έναν υπολογιστή. Οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Επίσης έχουν εγκατεστημένα όλα τα λογισμικά τα οποία χρειάζονται για τη διδασκαλία. Για το συγκεκριμένο μάθημα εκτός των παραπάνω θα χρειαστούμε και θα αξιοποιήσουμε τον πολιτικό και γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας οι οποίοι είναι μόνιμα αναρτημένοι στην αίθουσα. Θα χρειαστούμε επίσης τον παραγωγικό χάρτη Ελλάδας και το χάρτη Θεσσαλίας. 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Διδακτικές προσεγγίσεις Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του επικοδομισμού και στις κοινωνικολιτισμικές θεωρίες του Bygotsky. Υποστηρίζει την καθοδηγούμενη ανακάλυψη διερεύνηση. Δίνει μεγάλη σημασία στο κοινωνικοπολιτισμικό, μαθησιακό περιβάλλον όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες, με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της συνεργατικής μάθησης. Ως μοντέλο διδασκαλίας λοιπόν επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη»,στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση. Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοούμε την αλλαγή του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού διδακτικού μοντέλου και τη χρήση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων. Αναδεικνύουμε το μαθητοκεντρικό μοντέλο της ανακαλυπτικής διερευνητικής μάθησης, ενισχύουμε τη συνεργατική μάθηση και την 4

5 αλληλεπίδραση των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, αναδεικνύοντας τελικά τα οφέλη της τεχνολογίας στη σχολική ζωή. Το σενάριο αποτελείται από τρεις φάσεις. 1 η ΦΑΣΗ : Πρότερη γνώση Διαγνωστική αξιολόγηση. 2 η ΦΑΣΗ : Κατάκτηση του νέου διδακτικού αντικειμένου, πρόσκτηση της νέας γνώσης. 3 η ΦΑΣΗ : Τελική αξιολόγηση 1 η ΦΑΣΗ Οι μαθητές γνωρίζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και ξέρουν τη θέση στην οποία βρίσκονται, όπως επίσης γνωρίζουν τα κυριότερα γεωμορφολογικά στοιχεία των άλλων διαμερισμάτων της Ελλάδας. Μοιράζουμε στους μαθητές το Φύλλο εργασίας 1 και με τη βοήθεια του πολιτικού και γεωμορφολογικού χάρτη τους ζητάμε να απαντήσουν στις διαγνωστικές ερωτήσεις του λογισμικού Hot Potatoes. Όλες τις ερωτήσεις των ασκήσεων του λογισμικού (τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχησης, σταυρόλεξο) τις έχουμε ήδη αποθηκεύσει σε όλους τους υπολογιστές. Έτσι δουλεύοντας στο λογισμικό Hot Potatoes, θα ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Στη συνέχεια συζητάμε το ποσοστό των σωστών απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές και τις ερωτήσεις που τους δυσκόλεψαν. 2 η ΦΑΣΗ Χρησιμοποιούμε το λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης Google Earth για τη διερεύνηση του γεωγραφικού διαμερίσματος που θέλουμε να μελετήσουμε, δηλαδή της Θεσσαλίας. (Φύλλο εργασίας 2) Οι μαθητές εντοπίζουν τη Θεσσαλία, ορίζουν τη θέση της σε σχέση με τα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα, συζητούν για τα φυσικά όρια, πραγματοποιούν συγκρίσεις (ορεινό ή πεδινό, μεγάλο ή μικρό σε έκταση). Μελετούν, ανακοινώνουν και καταγράφουν στο σημειωματάριό τους τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (βουνά, πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, κόλποι, κ.λπ.) Μπορούν ακόμη να εντοπίσουν την πόλη μας, το δήμο μας αλλά και την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο. Εκτός από το λογισμικό αυτό, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους χάρτες της Ελλάδας (πολιτικό, γεωμορφολογικό, παραγωγικό) στην αναζήτηση των πληροφοριών όπως επίσης και τον γεωγραφικό άτλαντα της Ελλάδας. Κατόπιν οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να συλλέξουν και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη Θεσσαλία. Πληροφορίες που έχουν σχέση με την έκταση, τον πληθυσμό, τα βουνά, τα νερά, τα προϊόντα, το κλίμα, τις ασχολίες των κατοίκων, την πανίδα και τη χλωρίδα της Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα συμπληρώνουν το Φύλλο εργασίας 3 5

6 Τα δεδομένα της δραστηριότητας των ομάδων θα τα χρειαστούν οι μαθητές και για να συμπληρώσουν το «Αξίζει να διαβάσουμε» στο Βιβλίο του Μαθητή. 3 η ΦΑΣΗ Στη φάση της αξιολόγησης οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration. (Φύλλο εργασίας 4). Με τον τρόπο αυτό θα αποτυπωθεί κατά πόσο οι μαθητές πέτυχαν τους στόχους που τέθηκαν εξ αρχής και έκαναν κτήμα τους τις νέες γνώσεις από τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν. Ο ρόλος του δασκάλου όσο οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες είναι υποστηρικτικός, καθοδηγητικός και εμψυχωτικός, δίνει σαφείς οδηγίες όπου κι αν χρειαστούν και ενημερώνει για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Σε ερωτήσεις των μαθητών μπορεί να απαντά με ερωτήσεις που να οδηγούν σε παραπέρα διερεύνηση. Η διδασκαλία ακολουθεί τη δομή και το περιεχόμενο των φύλλων εργασίας. 6

7 9. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανοίξτε τον υπολογιστή σας. Ανοίξτε το φάκελο «Τα έγγραφά μου». Ανοίξτε το φάκελο «Τάξη Δ-1» Ανοίξτε το φάκελο «Μ.Π. Φύλλο εργασίας 1» Εμφανίζονται αρχεία μορφής ιστοσελίδων. Κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο με τίτλο: gdiamerismata1 Εμφανίζονται οι διαγνωστικές ασκήσεις για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Απαντήστε στις ερωτήσεις των ασκήσεων. Κάντε έλεγχο των απαντήσεων. Σημειώστε τις ασκήσεις που σας δυσκόλεψαν. 7

8 Εκκινήστε το λογισμικό Google Earth από το αντίστοιχο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας. Στην επιφάνεια του Google Earth και στην αριστερή στήλη πληκτρολογήστε τη λέξη Θεσσαλία και πατήστε το κουμπί «έναρξη αναζήτησης». Θα εμφανιστεί σταδιακά μπροστά σας η Θεσσαλία. Η πλοήγηση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή με το αντίστοιχο χειριστήριο. Βρείτε και καταγράψτε στο σημειωματάριό σας: - τη θέση της Θεσσαλίας σε σχέση με τα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. - Τα φυσικά όρια της Θεσσαλίας. - τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλίας (βουνά, ποτάμια, λίμνες, κ.λπ.) 8

9 Ενώ βλέπετε στην οθόνη το διαμέρισμα της Θεσσαλίας κάντε κλικ από το πλαίσιο των επιπέδων στην επιλογή σύνορα. Τι παρατηρείτε; Απαντήστε τώρα στις παρακάτω ερωτήσεις: Άσκηση 1 Η Θεσσαλία καταλαμβάνει το τμήμα της κεντρικής Ελλάδας. Στη Θεσσαλία βρίσκεται ο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και το μυθικό βουνό των Κενταύρων, το. Τα νησιά που ανήκουν στη Θεσσαλία είναι: α). β).. γ).. Άσκηση 2 Η Θεσσαλία συνορεύει με τα γεωγραφικά διαμερίσματα: Βόρεια: Νότια:. Ανατολικά:.. Δυτικά:... Άσκηση 3 Αντιστοιχίστε τα βουνά και τα διαμερίσματα των οποίων αποτελούν φυσικά σύνορα μα τη Θεσσαλία: Όθρυς Μακεδονία Όλυμπος Καμβούνια Ήπειρος Αθαμανικά Χάσια Στερεά Ελλάδα Άσκηση 4 Υπογράμμισε την παραθαλάσσια πόλη: Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα 9

10 Από την επιφάνεια εργασίας εκκινήστε τον Φυλλομετρητή «Mozilla Firefox» Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας: Μελετήστε τα στοιχεία της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας αλλά και του προηγούμενου φύλλου εργασίας 2 συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις. Άσκηση 1 Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: Η Θεσσαλία από όλες τις πλευρές περικλείεται από όρη, γι αυτό στο μεγαλύτερο μέρος της επικρατεί κλίμα. Ο κυριότερος ποταμός της Θεσσαλίας είναι ο, ο οποίος διασχίζει την κοιλάδα των Στη Θεσσαλία βρίσκονται τα. με τα περίφημα μοναστήρια Άσκηση 2 Οι νομοί της Θεσσαλίας είναι τέσσερις: Ο νομός με πρωτεύουσα Ο νομός με πρωτεύουσα Ο νομός με πρωτεύουσα Ο νομός με πρωτεύουσα Άσκηση 3 Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με στοιχεία της Θεσσαλίας: Βουνά Ποτάμια Λίμνες Προϊόντα 10

11 Από το μενού Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε Kidspiration Θα εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας του λογισμικού Kidspiration Αφού ξέρετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή εργαλείων, την παλέτα συμβόλων και τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης του λογισμικού, δημιουργήστε ένα χάρτη με τις έννοιες (λέξεις) που μάθατε και τα στοιχεία που ανακαλύψατε για τη Θεσσαλία και αποτυπώστε τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Αποθηκέψτε την εργασία σας. Εκτυπώστε την εργασία σας. κατοικίδια ζώα του δάσους λύκοι αλεπούδες Όλυμπος,Όσσα, Πήλιο,Όθρυς, Καμβούνια, Χάσια, Αντιχάσια, Κόζιακας, Τζουμέρκα Πηνειός, Τιταρήσιος, Ληθαίος, Ενιπέας ζώα βουνά ποτάμια καλλωπιστικά αρωματικά οπωροφόρα δέντρα δασικά δέντρα φυτά ΘΕΣΣΑΛΙΑ λίμνες Βοιβηίδα (Κάρλα) Τεχνητή λίμνη Ταυρωπού προϊόντα νομοί Σιτάρι, βαμβάκι, ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά, δασικά βιομηχανικά, όσπρια Ν. Λάρισας Ν. Μ αγνησίας Ν. Τρικάλων Ν.Καρδίτσας 11

12 10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας δείχνουν τους δείκτες αξιολόγησης του σεναρίου και το βαθμό υλοποίησης των μαθησιακών στόχων. Με βάση το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών η αξιολόγηση δεν αποτελεί ευθύνη μόνο του δασκάλου αλλά προκύπτει από τη συνεργασία δασκάλου και μαθητών ή μαθητών μεταξύ τους. Μέσα από τις δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου κάθε μαθητής εμπλέκεται ατομικά αλλά και ομαδικά σε διαδικασίες και τεχνικές αξιολόγησης. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυτοαξιολόγηση, στην ετεροαξιολόγηση και στη συλλογική αξιολόγηση. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Οι μαθητές θα μπορούσαν ως δραστηριότητα επέκτασης του σεναρίου να δημιουργήσουν με λογισμικό παρουσίασης Power point ένα άλμπουμ φωτογραφιών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας. Επίσης εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος θα μπορούσαν να ζωγραφίσουν το χάρτη της Θεσσαλίας. 12

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «Παιχνίδια με το Ευρώ» Εμπλεκόμενες διδακτικές περιοχές Εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ «Είµαι ό,τι τρώω» «ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ» Αν δεν τρώµε σωστά, θα αρρωστήσουµε φρικτά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.5. Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ζωάκια Φιλαράκια»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ζωάκια Φιλαράκια» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ζωάκια Φιλαράκια» Καμάρη Ελένη 1, Ορούτζογλου Δήμητρα 2, Μυλωνάκη Γεωργία 3, Κολικίδου- Κυριακίδου Ελένη 4 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

«Τα φρούτα του φθινοπώρου»

«Τα φρούτα του φθινοπώρου» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα φρούτα του φθινοπώρου» Σαμαντά Μαρία Νηπιαγωγός ΠE 60,4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας (Πειραιά) mariasamanta74@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ εν γεννιέµαι αλλά υπάρχω, δεν πεθαίνω αλλά µορφές αλλάζω Ενέργεια µε λένε και σου φωνάζω, τα πρόσωπά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ»

ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΑΞΗ Α ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ : ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ : ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΣΕ 3 oυ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Η διατροφή μας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Μαθηματικά (Κεφάλαιο 50, σελ. 128), ΤΠΕ, Γεωγραφία, Ευέλικτη Ζώνη ΤΑΞΗ: ΣΤ δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ακτές, θάλασσες και νησιά της Ελλάδας

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ακτές, θάλασσες και νησιά της Ελλάδας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ακτές, θάλασσες και νησιά της Ελλάδας Επιµορφωτής: κ. Ιωάννης Ρες Βραχνής Εµµανουήλ Εργασία στα πλαίσια της επιµόρφωσης Β επιπέδου «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

«Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας και η καταστροφή του μινωικού πολιτισμού» Διερεύνηση ιστορικού ερωτήματος μέσω ιστοεξερεύνησης

«Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας και η καταστροφή του μινωικού πολιτισμού» Διερεύνηση ιστορικού ερωτήματος μέσω ιστοεξερεύνησης «Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας και η καταστροφή του μινωικού πολιτισμού» Διερεύνηση ιστορικού ερωτήματος μέσω ιστοεξερεύνησης Γουστέρης Σάββας Δάσκαλος, Μ.Εd., 2 ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών gousteris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ιαθεµατικό σενάριο για την προσχολική ηλικία «Γνωριµία µε τα ζώα»

ιαθεµατικό σενάριο για την προσχολική ηλικία «Γνωριµία µε τα ζώα» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ιαθεµατικό σενάριο για την προσχολική ηλικία «Γνωριµία µε τα ζώα» ΚΑΡ ΙΤΣΑ 2010 1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωριµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα