ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10/02/2014 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικό βιογραφικό 4 Πίνακας δηµοσιεύσεων 5 Πίνακας διεθνών περιοδικών µε τον αντίστοιχο συντελεστή εµβέλειας 2012 _6 Βιβλιογραφικές αναφορές-δείκτης Hirsh 7 Πίνακας επιστηµονικών συνεδρίων 7 Σπουδές και σταδιοδροµία 1.Ατοµικά στοιχεία _8 2.Εκπαιδευτική σταδιοδροµία _ 8-11 Α) Εκπαίδευση _ 8 B) Μετεκπαίδευση _ 8-10 Γ) Εκπαίδευση εκπαιδευτών 10 Δ) Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση 10 Ε) Γλώσσες 10 3.Τίτλοι _ 10 Α) Ακαδηµαϊκοί _ 10 Β) Διεθνείς _ 10 4.Τιµητικές διακρίσεις 11 Α) Υποτροφίες _11 Β) Βραβείο-Έπαινος _11 Γ) Συστατικές επιστολές _11 Διδακτικό έργο 1.Προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση Α)Προπτυχιακά µαθήµατα ιατρικής 12 Β)Προπτυχιακά µαθήµατα νοσηλευτικής _ 12 Γ)Μεταπτυχιακή εκπαίδευση ειδικευόµενων ιατρών Δ)Μεταπτυχιακά µαθήµατα νοσηλευτικής _ Ε) Αξιολόγηση φοιτητών 15 ΣΤ) Συµµετοχή σε επιτροπές διδακτορικών 15 Ζ) Επιβλέπων διδακτορικών διατριβών Συµµετοχή σε επιστηµονικά και διοικητικά όργανα Α) Συµµετοχή σε επιστηµονικές εταιρείες _ 16 Β) Διοικητική θέση σε επιστηµονική εταιρεία 16 Γ) Μέλος συλλόγων 16 Δ) Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα _

3 Συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις Α)Συµµετοχή στην οργανωτική-επιστηµονική επιτροπή συνεδρίων και ηµερίδων _17 Β) Πρόεδρος οργανωτικής-επιστηµονικής επιτροπής συνεδρίων και ηµερίδων _18 Γ) Συµµετοχή σε προεδρεία συνεδρίων 18 Δ) Παρουσιάσεις εργασιών σε Ελληνικές επιστηµονικές εκδηλώσεις Ε) Παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια _ ΣΤ) Διαλέξεις-εισηγήσεις σε διεθνείς επιστηµονικές εκδηλώσεις _26-27 Ζ) Διαλέξεις-εισηγήσεις σε ελληνικές επιστηµονικές εκδηλώσεις Η) Διαλέξεις σε κοινωνικά forum _ Θ) Παρακολούθηση Ελληνικών συνεδρίων και επιστηµονικών εκδηλώσεων _ Ι) Παρακολούθηση συνεδρίων και επιστηµονικών εκδηλώσεων εξωτερικού _ Κλινικό Έργο 45 Ερευνητικό Έργο 1.Ερευνητικά ενδιαφέροντα _ 46 2.Διδακτορική διατριβή Πλήρη άρθρα σε διεθνή περιοδικά του PUB MED & SCOPUS & EMBASE _ Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά του PUB MED & SCOPUS _ Βιβλιογραφικές αναφορές ΙSI, SCOPUS και Publish or Perish Περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων _ Κριτής σε διεθνή περιοδικά Μέλος συντακτικής επιτροπής 94 9.Κλινικές µελέτες Άνασκοπήσεις σε ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά _ Πλήρεις δηµοσιεύσεις σε ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά _ Πλήρεις δηµοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων-ηµερίδων _ Περιλήψεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ατοµικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Ιωάννης Βακαλόπουλος Ηµεροµηνία Γέννησης: 14 Οκτωβρίου 1965 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη Εργασία: Α Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ. Νοσοκοµείο «Γ. Γεννηµατάς» Θεσσαλονίκη Τόπος Διαµονής: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση: Μπουµπουλίνας 29Β Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: , Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε µία κόρη Εκπαίδευση/εργασία/έρευνα Πτυχίο: Ιατρικό Τµήµα Παν/µιου Πατρών (Άριστα) Διδακτορικό: Ιατρικό Τµήµα ΑΠΘ (Άριστα) Ειδικότητα: Ουρολογία (1997) Κύρια Μετεκπαίδευση: Ανδρολογία και Ουροδυναµική-Νευροουρολογία στο Institute of Urology, Royal Free and University College Medical School associated with St Peter s, Middlesex Hospital, London, United Kingdom ( ) Πανεπιστηµιακή θέση/ Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ/ Α Παν/κη Εργασιακή θέση: Ουρολογική Κλινική, Νοσοκοµείο «Γ Γεννηµατάς Διεθνείς τίτλοι: -Fellow of European Boards of Urology -Fellow of European Committee of Sexual Medicine Διεθνείς δηµοσιεύσεις: 38 (27 πλήρεις και 11 περιλήψεις) Αναφορές: 97 Δείκτης Hirsch: 5 Ελληνικές δηµοσιεύσεις: 16 Εκπαιδευτής προσθετικής Ετήσιο συµβόλαιο µε την American Medical ουρολογίας: Systems ως εκπαιδευτής για την τοποθέτηση προσθετικών υλικών 4

5 Πίνακας δηµοσιεύσεων Μορφή δηµοσίευσης Αριθµός 1 ος Συγγρ. 2 ος Συγγρ. 3 ος Συγγρ. >3 ος Συγγρ. δηµοσιεύσεων Πλήρη άρθρα σε διεθνή περιοδικά του PUB MED & SCOPUS Letter to the Editor σε 1 1 διεθνή περιοδικά του PUB MED & SCOPUS Πλήρη άρθρα σε διεθνή περιοδικά του EMBASE Περιλήψεις σε διεθνή (1 SV) περιοδικά του PUB MED & SCOPUS Περιλήψεις σε τόµους διεθνών συνεδρίων Πλήρη άρθρα σε ελληνικά περιοδικά Ανασκοπήσεις Πλήρη άρθρα σε τόµους πρακτικών ελληνικών συνεδρίων Περιλήψεις σε τόµους ελληνικών συνεδρίων Διδακτορική διατριβή Σύνολο

6 Πίνακας διεθνών περιοδικών µε τον αντίστοιχο συντελεστή εµβέλειας 2012 Πλήρη άρθρα σε διεθνή περιοδικά Συντελεστής Αριθµός Σύνολο εµβέλειας εργασιών Clinical Risk Clinical and Experimental Obstetrics 0, ,895 and Gynecology In Vivo 1, ,438 Journal of Endocrinological 1, ,654 Investigation International Urology and Nephrology 1, ,975 International Journal of Impotence 1, ,511 Research Journal of Endourology 2, ,074 Journal of Sexual Medicine 3, ,513 Journal of Urology 3, ,696 Andrologia 1, ,496 Archivos Espanoles de Urologia Reproductive Biomedicine on Line 2, ,675 Hippokratia 0, ,178 Minerva Ginecologica BioMedCentral Urogy 1, ,694 Advances In Urology Case reports in pathology Μερικό σύνολο 27 29,799 Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά Human Reproduction 4, ,340 The Journal of Sexual medicine 3, ,052 Journal of Urology 3, ,696 European Urology 10, ,238 Actas Urologicas Espanoles 1, ,144 Σύνολο 10 60,47 Ολικό σύνολο 38 90,269 6

7 Βιβλιογραφικές Αναφορές Πηγή Δηµοσιεύσεις Αναφορές Δείκτης Hirsh SCOPUS ISI GOOGLE SCHOLAR ΣΥΝΟΛΟ* *Το σύνολο των εργασιών και αναφορών περιλαµβάνει από µία φορά τις εργασίες και τις αναφορές από όλες τις πηγές µαζί, χωρίς αλληλεπικαλύψεις. Ο δείκτης Hirsh του συνόλου προκύπτει από αυτό το σύνολο των δηµοσιεύσεων και των αναφορών Πίνακας συµµετοχής σε επιστηµονικές εκδηλώσεις Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής 1 ελληνικών συνεδρίων και ηµερίδων Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή 10 ελληνικών συνεδρίων και ηµερίδων Συµµετοχή σε προεδρεία ελληνικών 5 συνεδριών Συµµετοχή σε προεδρεία διεθνών 1 συνεδριών Παρουσιάσεις εργασιών σε Ελληνικές 42 επιστηµονικές εκδηλώσεις Παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή 9 συνέδρια Διαλέξεις-εισηγήσεις σε διεθνείς 2 επιστηµονικές εκδηλώσεις-στρογγυλές τράπεζες Διαλέξεις-εισηγήσεις σε ελληνικές 57 επιστηµονικές εκδηλώσεις-στρογγυλές τράπεζες Διαλέξεις σε κοινωνικά Forum 4 Παρακολούθηση Ελληνικών συνεδρίων 70 και επιστηµονικών εκδηλώσεων Παρακολούθηση συνεδρίων και 37 επιστηµονικών εκδηλώσεων εξωτερικού 7

8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Όνοµα: Ηµ.γεννήσεως: Τόπος γεν.: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: E mail Οικογενειακή κατάσταση 1. Ατοµικά στοιχεία Ιωάννης Κ. Βακαλόπουλος 14 Οκτωβρίου 1965 Θεσσαλονίκη Μπουµπουλίνας 29β/Θεσσαλονίκη/ΤΚ Έγγαµος µε µία κόρη Α)Εκπαίδευση Β)Μετεκπαίδευση 2. Εκπαιδευτική σταδιοδροµία : Απόφοιτος Γυµνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης Βαθµός: «Άριστα» : Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών «ΆγιοςΑνδρέας» Βαθµός: «Άριστα» 01/ /1991: Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στο 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας Αθηνών 23/12/91-29/02/92: Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Έδεσσας 06/ /1997: Ειδικότητα Ουρολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης 02/ /1999: Μετεκπαίδευση στην Ανδρολογία, Ουροδυναµική, Γυναικοουρολογία και Νευροουρολογία στο Institute of Urology and Nephrology, Royal Free and University College Medical School associated with St Peter s, the Middlesex Hospital, London, England 8

9 : Μετεκπαίδευση στην ενδοκυτταροπλασµατική ένεση σπερµατοζωαρίων για την αντιµετώπιση της υπογονιµότητας. Εργαστήριο αναπαραγωγής Medical University of Lubeck Germany : Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα «Διερεύνηση των επιπέδων ορµονών και κυττοκινών στον ορό και στο ωοθυλακικό υγρό γυναικών, που υποβάλλονται σε ωοθηκική διέγερση για να υποβληθούν σε IVF/ICSI, υπό διάφορα πρωτόκολλα διέγερσης». Eργαστήριο αναπαραγωγής του Medical University of Lubeck Germany 30/08/05: Συµµετοχή στο ICS Course 7 µε θέµα: Basic Neurourology στα πλαίσια του 35 th ICS Annual Meeting Montreal Canada 17/03/06-19/03/06: Συµµετοχή στο κλινικό φροντιστήριο του τµήµατος Ανδρολογίας και Υπογονιµότητας στα πλαίσια του 5 ου Ανδρολογικού Συµποσίου Πάτρας 15/05/06-16/05/06: Εκπαίδευση στη προσθετική Ουρολογία στην τοποθέτηση τεχνητών σφιγκτήρων για τη θεραπεία της ακράτειας ούρων και πεϊκών προθέσεων για την αντιµετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας στην έδρα της American Medical Systems Minneapolis, Minnetonka και σε ειδικά κέντρα τοποθέτησης προσθετικών υλικών σε νοσοκοµεία του San Antonio, Dallas και Oclahoma 01/12/07: Εκπαίδευση στην ενδοκυστική ένεση αλλαντικής τοξίνης για τη θεραπεία της υπερδραστήριας κύστης στο Νοσοκοµείο του Emmendingen, Freiburgh, Γερµανίας 11/09/08: Εκπαίδευση στην τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων σε νοσοκοµείο του Shreveport, Luisianna, USA 19/03/09 Συµµετοχή στο ESU course στα πλαίσια του 24 ου EAU congress µε θέµα: How to write a paper for publication 24/04/09: Εκπαίδευση στην τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων και τεχνητών σφιγκτήρων σε νοσοκοµείο της Janesville, Wisconsin, USA 9

10 Γ)Εκπαίδευση εκπαιδευτών του ΑΠΘ Δ)Συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση Ε)Γλώσσες 13/07/09-18/07/09: Πρακτικό και θεωρητικό σεµινάριο σπέρµατος µε γραπτή και πρακτική αξιολόγηση υπό την αιγίδα της European society of Human Reproduction (ESHRE) Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη 10/06-03/07: 7 ο εξαµηνιαίο εισαγωγικό πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτών µελών ΔΕΠ 03/2012: Εκπαίδευση στο πρόγραµµα Ariadne για την εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ µε τη δηµιουργία εικονικών ασθενών Continues Medical Education of European Association of Urology Credit Point System. Registration Number: Total CME+CPD credits: CME category 1: 98 CME category 2: CPD category 4: 25 Αγγλική (First Certificate in English) Γερµανική (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) Α)Ακαδηµαϊκοί τίτλοι 3. Τίτλοι 27/11/00: Διδακτορικό δίπλωµα στην ουρολογία µε θέµα Προσδιορισµός των παραµέτρων επιτυχίας µιας εξωσωµατικής λιθοθρυψίας και της νεφρικής βλάβης µετά από αυτήν. µε το βαθµό: «άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 06/06-09/06: Λέκτορας Φυσιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 14/09/06-25/05/2011: Λέκτορας Ουρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 26/05/2011-σήµερα: Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Β)Διεθνείς τίτλοι 09/05/98: Δίπλωµα " Fellow of the European Boards of Urology "Union Europeenne des Medecins Specialistes Νο F /01/2014: Δίπλωµα Fellow of the European Joint Committee of Sexual Medicine 10

11 Α)Υποτροφίες Β)Βραβείο- Έπαινος- Γ)Συστατικές επιστολές 4.Τιµητικές διακρίσεις Υποτροφίες του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών για τα πέντε τελευταία έτη φοίτησης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών 1997: Ειδικό βραβείο, που συνοδεύτηκε και από το χρηµατικό ποσό του Δρχ. για την επίδοση µου στις εξετάσεις της υποτροφίας "Απόστολος Δεληβελιώτης", που οργανώθηκαν από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Έπαινος από τη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Ζαγκλιβερίου για τη θητεία µου ως αγροτικός ιατρός Του Διευθυντή της Α Χειρουργικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας Του Καθηγητή Ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κου. Α. Καλινδέρη Του Πρύτανη και Καθηγητή Ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κου. Κων/νου Δηµόπουλου προς το Διευθυντή of the Institute of Urology and Nephrology of London Professor A.R Mundy Του David Ralph BSc, MS, FRCS(Urol) Consultant Urologist- Andrologist of the Institute of Urology and Nephrology of London Του Julian Shah FRCS Senior Lecturer and Honorary Consultant Urologist, Academic Unit of the Institute of Urology and Nephrology of London 11

12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1.Προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση Α)Προπτυχιακά µαθήµατα ιατρικής Β)Προπτυχιακά µαθήµατα νοσηλευτικής Γ)Μεταπτυχιακή εκπαίδευση ειδικευόµενων ιατρών : Συµµετοχή στη διδασκαλία του µαθήµατος της Φυσιολογίας του Ουροποιογεννητικού συστήµατος στους φοιτητές του τµήµατος Ιατρικής του Α.Π.Θ, ως επιστηµονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου φυσιολογίας του Α.Π.Θ : Συµµετοχή στη διδασκαλία του µαθήµατος της Φυσιολογίας στους φοιτητές του τµήµατος Ιατρικής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, ως επιστηµονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Φυσιολογίας του Δ.Π.Θ Ακαδηµαϊκό έτος 2003/ /2006: Διδασκαλία τµηµάτων του µαθήµατος «Ουρολογία» στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ ως επιστηµονικός συνεργάτης Ακαδηµαϊκό έτος 2006/2007-σήµερα: Αυτόνοµο διδακτικό έργο των φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘ στα πλαίσια του µαθήµατος κορµού Ουρολογία του Ζ εξαµήνου υπό την ιδιότητα του Λέκτορα και κατόπιν του Επίκουρου Καθηγητή Ουρολογίας. 03/2012: Συµµετοχή στο πρόγραµµα Ariadne εκπαίδευσης φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ µε τη δηµιουργία εικονικού ασθενούς µε τίτλο Male Infertility 01/2013: Συµµετοχή στο πρόγραµµα Ariadne εκπαίδευσης φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ µε τη δηµιουργία εικονικού ασθενούς µε τίτλο Pelvic Injury : Διδασκαλία του µαθήµατος της Ουρολογίας στους σπουδαστές της Νοσηλευτικής Σχολής του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ 06/ /1998: Υπεύθυνος του µετεκπαιδευτικού διδακτικού προγράµµατος των ειδικευοµένων της Ουρολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 11/ /2006: ως επιστηµονικός συνεργάτης και 9/2006- σήµερα ως Επίκουρος Καθηγητής: Συµµετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευοµένων της Α Ουρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ µε τη µορφή βιβλιογραφικών ενηµερώσεων, ενδοκλινικών µαθηµάτων, επιστηµονικών σεµιναρίων και χειρουργικής άσκησης 12

13 01/04/96: Μετεκπαιδευτικά µαθήµατα Ουρολογίας Κυστεουρητηρική παλινδρόµηση. Οµιλητές Σ.Χαραλάµπους, Σ.Γιασµπέκ, Ι.Βακαλόπουλος, Χ.Κοντζίδης 24/02/97: Μετεκπαιδευτικά µαθήµατα Ουρολογίας Αζωοσπερµία σηµαίνει υποχρεωτική στειρότητα?. Οµιλητές Γ.Σαλπιγγίδης, Ι.Βακαλόπουλος, Π.Παντελίδης, Α.Δήµου 13/06/07 : Μαθήµατα ειδικευόµενων ιατρών της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας. Μάθηµα Νο 12 «Στυτική δυσλειτουργία-επίκτητες παθήσεις των νεφρών» 01/02/07: «Η σεξουαλική λειτουργία και οι διαταραχές της στην τρίτη ηλικία» στην 2 η συνεδρία µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων Γηριατρικής και Γεροντολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος 23/04/07-27/04/07: Συµµετοχή στη 2 η εκπαιδευτική εβδοµάδα ειδικευόµενων ιατρών, που οργανώνεται από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία µε την εισήγηση µε θέµα «Παιδιατρική Ουρολογία-Συγγενείς ανωµαλίες Ουροποιητικού» 07/04/08-11/04/08: Συµµετοχή στη 3 η εκπαιδευτική εβδοµάδα ειδικευόµενων ιατρών, που οργανώνεται από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία µε την εισήγηση µε θέµα «Σύνδροµο Χρόνιου Πυελικού Άλγους» 29/05/08: Μαθήµατα ειδικευόµενων ιατρών της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας. Μάθηµα Νο 14 «Νόσοι γεννητικών οργάνων [πριαπισµός, Peyronie, γάγγραινα, υδροκήλη, κιρσοκήλη, φίµωση- παραφίµωση]» 03/12/08: Μαθήµατα ειδικευόµενων ιατρών της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας. «Στυτική δυσλειτουργία- (Παρουσίαση-συζήτηση των EAU Guidelines 2008)» 10/11/09: Μετεκπαιδευτικές συναντήσεις της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας µε τίτλο «Συνεχής εκπαίδευση στην Ανδρολογία-Συζητήσεις περιστατικών» µε την εισήγηση µε θέµα «Η εργαστηριακή διερεύνηση στην Ανδρολογία» Αθήνα Νοσοκοµείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 08/03/10-12/03/10: Συµµετοχή στη 5 η εκπαιδευτική εβδοµάδα ειδικευόµενων ιατρών, που οργανώνεται από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία µε την εισήγηση µε θέµα «Η χρήση των τεχνητών σφιγκτήρων στην Ουρολογία» Μ.Ο Βαθµού αξιολόγησης: 4,31 (Άριστα: 5) 13

14 06/11/2010: Συµµετοχή στο σεµινάριο Ανδρικής Υπογονιµότητας, που διοργανώθηκε από το Ανδρολογικό Τµήµα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη µε διάλεξη µε τίτλο «Συζήτηση αντιµετώπισης 3 περιστατικών ανδρικής υπογονιµότητας» 23/11/2010: Συµµετοχή στο πρόγραµµα µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας µε θέµα: «Υπογονιµότητα Ανδρικός παράγοντας- Ουρολογική προσέγγιση: (α) κιρσοκήλη, (β) TESE, (γ) απόφραξη». Αθήνα Νοσοκοµείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 8 Ιουνίου 2010: Ετήσιο συµβόλαιο της Εταιρείας American Medical Systems ως εκπαιδευτής για την τοποθέτηση τεχνητών σφιγκτήρων και πεϊκών προθέσεων 15/01/2011: Συµµετοχή στο σεµινάριο Ανδρικής Υπογονιµότητας, που διοργανώθηκε από το Ανδρολογικό Τµήµα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας στην Αθήνα µε διάλεξη µε τίτλο «Συζήτηση αντιµετώπισης 3 περιστατικών ανδρικής υπογονιµότητας» 04/04/ /04/2011: Συµµετοχή στη 6 η εκπαιδευτική εβδοµάδα ειδικευόµενων ιατρών, που οργανώνεται από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία µε την εισήγηση µε θέµα «Διαγνωστική προσέγγιση της ανδρικής υπογονιµότητας» Μ.Ο Βαθµού αξιολόγησης 16,30 (Άριστα: 20) και Μ.Ο αξιολόγησης συνεδρίας Ανδρολογία-Υπογονιµότητα Μέρος ΙΙ: 15,70 (Άριστα 20) 22/11/2011: Συµµετοχή στο πρόγραµµα µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας µε θέµα: «Ανδρολογική προσέγγιση του υπογόνιµου άνδρα». Αθήνα Νοσοκοµείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 18/04/ /04/2013: Εκπαιδευτής στο 6 ο Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας µε παρουσίαση µε τίτλο «Χειρουργικά µυστικά στην τοποθέτηση ορχικών προθέσεων» Πορταριά Μαγνησίας Δ)Μεταπτυχιακά µαθήµατα νοσηλευτικής Διδασκαλία του µαθήµατος "Παιδιατρική Ουρολογία" στις νοσηλεύτριες, που παρακολουθούν το πρόγραµµα ειδικότητας στη "Παιδιατρική Νοσηλευτική" κατά τα διδακτικά έτη από

15 Ε) Αξιολόγηση φοιτητών ΣΤ) Συµµετοχή σε επιτροπές διδακτορικών Ζ) Επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές Διδασκαλία του µαθήµατος "Ακράτεια ούρων-αντιµετώπιση" στις νοσηλεύτριες, που παρακολουθούν το πρόγραµµα ειδικότητας στη "Χειρουργική Νοσηλευτική" κατά τα διδακτικά έτη από /06-σήµερα: Συµµετοχή στη διεξαγωγή εξετάσεων των προπτυχιακών φοιτητών στο µάθηµα κορµού του Ζ εξαµήνου «Ουρολογία» ως Λέκτορας και κατόπιν ως Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Συµµετοχή στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή του διδακτορικού του κυρίου Γκότσου Γεώργιου µε θέµα: «Μελέτη των ενδογενών µεταβολιτών στον καρκίνο του προστάτη» Συµµετοχή στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή του διδακτορικού του κυρίου Σιδερά Γεώργιου Συµµετοχή στην επταµελή εξεταστική επιτροπή του διδακτορικού του ιατρού ουρολόγου Θάνου Πέτρου µε θέµα: «Η χρήση ακροποσθιακού µοσχεύµατος στη σηραγγοπλαστική συγγενών και επίκτητων κάµψεων πέους Συµµετοχή στην επταµελή εξεταστική επιτροπή του διδακτορικού του ιατρού ακτινοδιαγνωστή Μπουτσιούκη Σταµάτη µε θέµα: «Η συµβολή των σκιαστικών ουσιών στην υπερηχογραφική µελέτη του ουροποιητικού συστήµατος» Συµµετοχή στην επταµελή εξεταστική επιτροπή του διδακτορικού της κυρίας Χρυσούλας Μεταλλινού του ΔΠΘ µε θέµα: «In-Vitro µελέτη της επίδρασης των GnRH αναλόγων επί των λειτουργιών ανθρώπινων ωχρινοποιηµένων κοκκωδών κυττάρων» Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του ιατρού Κόπτση Μιχαήλ µε θέµα: «Συσχέτιση του κατακερµατισµού του DNA των σπερµατοζωαρίων µε τις αλλοιώσεις του σπερµατοδιαγράµµατος, που εµφανίζουν ασθενείς µε χρόνια προστατίτιδα» Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή της ιατρού Γούσια Χρυσούλας µε θέµα: «Επισκληρίδιος χορήγηση δεξµετοµιδίνης και η περιεγχειρητική επίδραση της σε µείζονες ουρολογικές επεµβάσεις» 15

16 Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του ιατρού Λασκαρίδη Λεωνίδα Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του ιατρού Περδίκη Ιωάννη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α) Συµµετοχή σε επιστηµονικές εταιρείες Β) Διοικητικές θέσεις σε επιστηµονικές εταιρείες Γ) Μέλος συλλόγων Δ) Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα European association of Urology Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Τµήµατος ουροδυναµικής, νευροουρολογίας και γυνακολογικής ουρολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας Ανδρολογικού τµήµατος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας Μέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ουρολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος από Αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Ουρολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος από 01/2013 ως σήµερα Μέλος του διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας για τη διετία 4/2013-4/ /12/89-σήµερα: Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Αριθµ. εγγραφής /04/97-σήµερα: British General Medical Council, Full Registration No /04/97-σήµερα: BGMC Specialist Register (Κατάλογος Ειδικών Ιατρών Μ. Βρετανίας) 14/01/10: Εκλογή µίας θέσης Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Ουρολογία». Υποψήφιοι: Αθανάσιος Μπέκος και Κυριάκος Μωυσίδης 09/06/11: Εκλογή µίας θέσης Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Ουρολογία». Υποψήφιοι: Κυριάκος Μωϋσίδης, Φώτιος Δηµητριάδης, Χάρης Αηδονόπουλος, Πέτρος Σοντουλίδης 16

17 06/11/2012: Εξέλιξη στη βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή του ΕΚΠΑ µε γνωστικό αντικείµενο «Ουρολογία». Υποψήφιος: Ιωάννης Αδαµάκης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α) Συµµετοχή ως µέλος στην οργανωτική επιτροπή συνεδρίων και ηµερίδων 4 ο Μακεδονικό Ουρολογικό συµπόσιο 11/03 Θεσσαλονίκη 5 ο Μακεδονικό Ουρολογικό συµπόσιο 11/05 Θεσσαλονίκη 1 η Διακλινική ηµερίδα µε θέµα: «Νευρογενής δυσλειτουργία του κατώτερου Ουροποιητικού» Α Ουρολογική Κλινική και Α Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ 05/03/05 Θεσσαλονίκη 1 η Κλινική ηµερίδα µε θέµα: «Το Διδακτικό και Κλινικό Έργο της Α Ουρολογικης Κλινικής του ΑΠΘ-Οι πρώτοι 16 µήνες» Α Ουρολογικη Κλινική ΑΠΘ. 23/04/05 Θεσσαλονίκη Διακλινική ηµερίδα µε θέµα «Η χρήση του γαστρεντερικού σωλήνα στη χειρουργική του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήµατος.» Α Ουρολογική Κλινική και Β Χειρουργική κλινική ΑΠΘ. 11/02/06 Θεσσαλονίκη 2 η Κλινική ηµερίδα µε θέµα: «Το Διδακτικό και κλινικό µας έργο» Α ουρολογική κλινική ΑΠΘ. 30/03/07 Θεσσαλονίκη 2 η Διακλινική ηµερίδα µε θέµα «Τι νεώτερο στη νευρογενή δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού» Α Ουρολογική και Α Νευρολογική κλινική ΑΠΘ.12/01/08 Θεσσαλονίκη Διακλινική ηµερίδα µε θέµα: «Νεότερα δεδοµένα στη θεραπευτική αντιµετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης» Α Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ και Γ Τµήµα κλινικής ογκολογίας Α.Ν.Θ «Θεαγένειο» 22/03/08 Θεσσαλονίκη 3 η Διακλινική ηµερίδα µε θέµα: «Ογκοι όρχεων και προχωρηµένος καρκίνος προστάτου» Α Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ και Γ Τµήµα κλινικής ογκολογίας Α.Ν.Θ «Θεαγένειο» 23/05/09 Θεσσαλονίκη 9 ο Μακεδονικό Ουρολογικό συµπόσιο 10/2013 Θεσσαλονίκη Μέλος και της επιστηµονικής επιτροπής 17

18 Β)Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίων και ηµερίδων Γ) Συµµετοχή σε προεδρεία συνεδριών Ηµερίδα ΟΥΕΒΕ µε τίτλο «Ανδρική και Γυναικεία Σεξουαλική δυσλειτουργία 30/03/2013 Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης 1 η Επιστηµονική συνάντηση τµήµατος Ουροδυναµικής και Νευροουρολογίας σε συνεδρία «Ελεύθερες ανακοινώσεις». Αθήνα 29/09-01/10/05 2 η Επιστηµονική συνάντηση τµήµατος Ουροδυναµικής και Νευροουρολογίας σε συνεδρία «Ελεύθερες ανακοινώσεις» Πόρτο Καρράς Χαλκιδική 27-29/09/07 3 rd World Congress on Controversies in Urology (CURY) in session 14: GnRH RECEPTOR BLOCKADE: THE NEW APPROACH TO PROSTATE CANCER MANAGEMENT Athens, Greece 25-28/02/10, ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο σε συνεδρία «Ελεύθερες Ανακοινώσεις στη Λαπαροσκοπική και Ροµποτική Χειρουργική» Αθήνα 11-14/10/2012 Ηµερίδα Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος µε θέµα «Υπερπλασία προστάτη και λιθίαση ουροποιητικού» στη συνεδρία «Αντιπαράθεση για τη θεραπεία της ΚΥΠ». Θεσσαλονίκη 14/06/ ο Μακεδονικό Ουρολογικό συµπόσιο σε συνεδρία µε τίτλο «Γυνακεία και ανδρική ακράτεια ούρων». Θεσσαλονίκη 17-19/10/2013 Δ)Παρουσιάσεις εργασιών σε Ελληνικές επιστηµονικές εκδηλώσεις 1.ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ι.Βακαλόπουλος,Σ.Χαραλάµπους,Κ.Βακαλόπουλος, Γ.Αναστασιάδης, Ι.Γαγανάκης 1 ο Διεθνές Ασκληπιείο Σεµινάριο στην Ουρολογία της γυναίκας Νοεµβρίου 1993, Πάτρα 2.ΕΛΕΦΑΝΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ι. Βακαλόπουλος 1 ο Διαπανεπιστηµιακό Συµπόσιο Ουρολογίας Δεκεµβρίου 1993, Θεσσαλονίκη. 18

19 3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ GITTES. ΜΙΑ ΥΠΕΡΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Γ.Αναστασιάδης,Ι.Βακαλόπουλος, Ε.Χλιουνάκης, Α.Γιαννακός, Β.Ρώµπης, Κ. Βακαλόπουλος, Ι. Γαγανάκης Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ CΑ ΝΕΦΡΟΥ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΝΕΑΡΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ι.Βακαλόπουλος,Α.Δήµου,Σ.Χαραλάµπους,Β.Ρώµπης, Κ.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 16 Φεβρουαρίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ BCG ΣΕ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Ι.Βακαλόπουλος,Σ.Χαραλάµπους,Σ.Χλιουνάκης,Ι.Λεφάκη, Α.Παπαθανασίου, Κ.Βακαλόπουλος, Ι.Γαγανάκης 1 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο Βορείου Ελλάδος Μαρτίου 1994, Θεσσαλονίκη 6.ΡΙΖΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ Ι.Βακαλόπουλος,Ε.Μπαλαξής,Β.Ρώµπης,Β.Παπανικολάου, Κ.Βακαλόπουλος 12 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου 1994, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 7.ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΩΝ ΝΕΦΡΟΥ Ι.Βακαλόπουλος, Α Παπαθανασίου, Α.Γιαννακός, Σ Γιασµπέκ, Κ.Βακαλόπουλος 12 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου 1994, Κασσάνδρα Χαλκιδικής 8.Ο ΡΥΘΜΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ PSA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ D2 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ Ι.Βακαλόπoυλος, Χ.Κοντζίδης, Ε Μπαλαξής, Κ.Βακαλόπουλος 2 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο Βορείου Ελλάδος 15 Απριλίου 1995, Θεσσαλονίκη. 19

20 9.ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΗΞΗ ΑΓΓΕΙΟΜΥΟΛΙΠΩΜΑΤΟΣ Ι.Βακαλόπουλος,Α.Γιαννακός,Α.Δήµου,Σ.Χαραλάµπους, Κ.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου Ο ΡΥΘΜΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ PSA ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΔΡΟΓΟΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ. Ι.Βακαλόπουλος, Α.Φαχούρι, Ε.Μπαλαξής, Κ.Βακαλόπουλος 11 ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο 3-6 Απριλίου 1996, Θεσσαλονίκη 11.ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΟ ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ι.Βακαλόπουλος,Α.Παπαθανασίου,Γ.Αναστασιάδης,Α.Φαχούρι, Κ.Βακαλόπουλος 3 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο Βορείου Ελλάδος 6 Απριλίου 1996, Θεσσαλονίκη 12.ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ BTΑ TEST ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Ι.Βακαλόπουλος, Α.Φαχούρι, Ε.Μπαλαξής, Κ.Βακαλόπουλος 13 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου 1996, Λεµεσός Κύπρος 13.ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΛΕΟΚΥΣΤΗ Ε.Μπαλάξης,Χ.Κοντζίδης,Ι.Βακαλόπουλος,Α.Γιαννακός, Κ.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου ΑΔΕΝΙΚΗ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Βακαλόπουλος,Γ.Αναστασιάδης,Σ.Χαραλάµπους,Β.Ρώµπης Κ. Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου

21 15.ΚΥΣΤΙΚΟ ΝΕΦΡΩΜΑ Σ.Καλαϊτζίδης,Ι.Βακαλόπουλος,Ο.Ελευθερόπουλος, Ν.Φλάρης, Β.Ρώµπης,Κ.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 03 Μαρτίου ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Ι.Βακαλόπουλος, Σ.Χαραλάµπους, Γ. Αναστασιάδης, Π. Χ παυλίδης, Κ.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ PSA ΚΑΙ F/Τ PSA ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Α.Γιαννακός,Β.Ρώµπης,Ι.Βακαλόπουλος,Ε.Χλιουνάκης, Σ.Χαραλάµπους, Κ.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ Σ.Χαραλάµπους,Π.Κουκούδης,Α.Δήµου,Ι.Βακαλόπουλος, Α.Γιαννακός, Α.Παπαθανασίου Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου ΟΓΚΟΣ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ LEYDIG Σ.Χαραλάµπους, Α.Δήµου, Α.Παπανικολάου, Ι.Βακαλόπουλος, Σ.Τσαγκώφ,Ε.Μπαλάξης, Β.Ρώµπης, Κ.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 02 Ιουλίου ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MUSE ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι.Βακαλόπουλος,J.Shah,Γ.Φατλές,Β.Ρώµπης,Κ.Βακαλόπουλος 2 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο Οκτωβρίου 1999, Θεσσαλονίκη 21.VIDEO- MAINZ II. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Ι.Βακαλόπουλος, Κ.Βακαλόπουλος, Ε.Μπαλάξης 2 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο Οκτωβρίου 1999, Θεσσαλονίκη 21

22 22. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΥΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Ι.Βακαλόπουλος,Σ.Παπαβασιλείου,Σ.Χαραλάµπους,Β.Ρώµπης, Κ.Βακαλόπουλος 15 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Σεπτεµβρίου 2000, Κέρκυρα 23.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑ Ι.Βακαλόπουλος, Γ.Τρυψιάνης,Κ. Βακαλόπουλος 16 ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο Απριλίου 2001 Θεσσαλονίκη 24.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ VIDEOΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ι.Βακαλόπουλος, P.J.R.Shah,Ε. Ιωαννίδης, Κ.Γιαννακογιώργος. 3 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο, 9-11 Νοεµβρίου, Θεσσαλονίκη 25.ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Βακαλόπουλος, Α. Μαυρίδης 17 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ιουνίου 2004 Αλεξανδρούπολη 26.Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΠΕΪΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ Ι. Βακαλόπουλος, Φ. Δηµητριάδης, Κ. Τζάκας, Γ. Δηµητριάδης, Γ. Παπαζαφειρίου, Δ. Ραδόπουλος 17 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ιουνίου 2004 Αλεξανδρούπολη Υ 27.ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ. ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Βακαλόπουλος, Α. Μαυρίδης 17 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ιουνίου 2004 Αλεξανδρούπολη 22

23 28.Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Ι. Βακαλόπουλος, Φ. Δηµητριάδης, Ι. Βασιλακάκης, Κ. Ζούγκας, Σ. Ξηράκης, Δ. Ραδόπουλος. 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Ρόδος Σεπτεµβρίου Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗ Ι. Βακαλόπουλος, Φ. Δηµητριάδης, Ι. Βασιλακάκης, Α. Μαλιώρης, Π. Θάνος, Δ. Ραδόπουλος. 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Ρόδος Σεπτεµβρίου Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ Α ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΕΕΪΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ Ι.Βακαλόπουλος, Φ. Δηµητριάδης, Π Θάνος, Δ. Ραδόπουλος Επιστηµονική συνεδρίαση της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 16 Μαίου ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ι.Βακαλόπουλος,Γ.Γκότσος,Π.Κεσσίδης,Χ.Παπασταύρου, Γ.Δηµητριάδης, Δ Ραδόπουλος Επιστηµονική συνεδρίαση της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 16 Απριλίου Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΕΪΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι.Βακαλόπουλος,Π.Θάνος,Χ.Νικολαίδου,Δ Ραδόπουλος 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Πόρτο Καρράς Χαλκιδική, 1-5 Οκτωβρίου Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ Ι.Βακαλόπουλος,Δ Ραδόπουλος 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Πόρτο Καρράς Χαλκιδική, 1-5 Οκτωβρίου

24 34. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ AUS 800 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ Ι.Βακαλόπουλος,Δ Ραδόπουλος 19ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Πόρτο Καρράς Χαλκιδική, 1-5 Οκτωβρίου ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΟΡΧΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΞΙΟ ΟΡΧΙ Π. Δηµόπουλος, Χ. Παπασταύρος, Χ. Κουτσός, Β. Χαχόπουλος, Ι. Βακαλόπουλος, Δ. Ραδόπουλος. Επιστηµονική συνεδρίαση της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 27 Ιανουαρίου ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Β.Χαχόπουλος, Χ. Κουτσός, Π. Τσαφρακίδης, Π. Δηµόπουλος, Ι.Βακαλόπουλος, Δ. Ραδόπουλος Επιστηµονική συνεδρίαση της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 26 Μαΐου Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΪΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ Ι. Βακαλόπουλος, Δ. Ραδόπουλος 9 ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό συνέδριο 2 Οκτωβρίου 2010 Αθήνα 38. ΔΙΑΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ AUS 800 ΜΕ ΜΙΑ ΤΟΜΗ I. Βακαλόπουλος, Δ. Ραδόπουλος 20 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο Οκτωβρίου 2010 Λεµεσός-Κύπρος 39. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΪΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ I. Βακαλόπουλος, Δ. Ραδόπουλος 20 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο Οκτωβρίου 2010 Λεµεσός-Κύπρος 24

25 40. ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΝΕΪΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΟΣΧΕΪΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ AUS 800 I. Vakalopoulos, G. D. Henry, S. M. Graham, R. J. Cornell, M. A. Cleves C. J. Simmons, B. Flynn 20 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο Οκτωβρίου 2010 Λεµεσός-Κύπρος 41. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΧΑΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ι. Βακαλόπουλος, Γ. Δηµητριάδης, Χ. Βαρνάβα, Γ. Ηροδότου, Γ. Γκότσος 21 Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου 2012 Αθήνα Δ)Παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια 42. ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΟΥΡΗΤΗΡΟΔΕΡΜΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΟΠΗ ΝΕΟΚΥΣΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΥΣΤΗΣ; Ι. Βακαλόπουλος, Α. Αναστασιάδης, Π. Δηµόπουλος, Β. Χαχόπουλος, Σ. Καµπάνταης, Β. Κατσίκας 21 Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου 2012 Αθήνα 1.OUR EXPERIENCE IN THE PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PENILE CANCER I.Vakalopoulos, E.Balaxis, Ch. Kontzidis, K.Vakalopoulos 4 th Mediterranean Congress of Urology 6-10 September 1995, Rhodes, Greece. 2.ECDULGA-EDOSCOPIC CYSTODISTENTION UNDER LIGHT GENERAL ANAESTHESIA-WHAT IS ITS PLACE? Ι.Vakalopoulos, P.J.R. Shah, P. Worth Annual meeting of British Association of Urological Surgeons (BAUS) June, 1999, Glasgow,Scotland UK. 3.ENDOSCOPIC CYSTODISTENSION UNDER LIGHT GENERAL ANESTHESIA (ECDULGA) WHAT IS ITS PLACE? I. Vakalopoulos, P.J.R. Shah, P. Worth, K. Giannakogiorgos 6 th Symposium of Greek-German urologic association Kassandra, Chalkidhiki 28 June -1 July

26 4.CONTINENT URINARY DIVERSION USING MAINZ II MODIFIED URETEROSIGMOIDOSTOMY A. Triantafyllidis, E. Balaxis, M. Ajoubzadem, I. Vakalopoulos, A. Pathanasiou, G. Salpigidis, V. Rombis, G. Fatles, K. Vakalopoulos 6 th Symposium of Greek-German urologic association Cassandra, Khalkidhiki 28 June -1 July TREATMENT OF REFRACTORY ERECTILE DYSFUNCTION AND INCONTINENCE AFTER NON NERVE SPARING RADICAL PROSTATECTOMY BY SIMULTANEOUS INSERTION OF PENILE PROSTHESES AND ARTIFICIAL SPHINCTER I Vakalopoulos, D Radopoulos, P Thanos, F Dimitriadis, G Dimitriadis 10 th Symposium of Greek-German urologic association Lubeck, Germany 27June -1 July PREPUTIAL SKIN GRAFTING IN PEYRONIE S DISEASE D Radopoulos, I Vakalopoulos, P Thanos, F Dimitriadis, A Tahmatzopoulos 10 th Symposium of Greek-German urologic association Lubeck, Germany 27June -1 July PRELIMINARY RESULTS OF USE OF FREE PREPUTIAL GRAFT IN THE TREATMENT OF PENILE CURVATURES D. Radopoulos, I Vakalopoulos, P. Thanos, F. Dimitriadis 7 th European Society of Sexual Medicine Congress 12/2007 Lisbon, Portugal Ε)Διαλέξειςεισηγήσεις σε διεθνείς επιστηµονικές εκδηλώσεις 8.A MULTICENTER STUDY ON PERINEAL VERSUS PENOSCROTAL APPROACH FOR IMPLANTATION OF AN ARTIFICIAL URINARY SPHINCTER: CUFF SIZE AND CONTROL OF MALE STRESS URINARY INCONTINENCE G.D Henry,S.M.Graham,R.J.Cornell,M.A.Cleves,C.J. Simmons,I.Vakalopoulos,B.Flynn 5 th South Eastern European Meeting 9-10 October 2009 Belgrade, Serbia 1. TREATMENT of varicocele. What indications remain from the fertility perspective? I.Vakalopoulos 14 th Symposium of Greek-German Urological Association 7-10 July 2011 Athens 26

27 2. IS ESWL STILL THE STANDARD TREATMENT FOR URETERIC STONES? I.Vakalopoulos 15 th Symposium of Greek-German Urological Association June 2013 Thessaloniki ΣΤ)Διαλέξειςεισηγήσεις σε ελληνικές επιστηµονικές εκδηλώσειςστρογγυλές τράπεζες 1.ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Ι.Βακαλόπουλος,Ε.Μπαλαξής Επιστηµονική Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 16 Φεβρουαρίου ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ Ι.Βακαλόπουλος, Γ.Σαλπιγγίδης 1 ο Ανδρολογικό Συµπόσιο του κέντρου ανδρολογίας της ουρολογικής κλινικής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 1 Ιουνίου 1996, Αλεξανδρούπολη 3.ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ Γ.Αθανασόπουλος, Γ. Αναστασιάδης, Ι.Βακαλόπουλος, Χ.Κατσιφώτης 2 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο Οκτωβρίου 1999, Θεσσαλονίκη 4.ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Α.Αποστολίδης, Δ.Χατζηβασιλείου, Ε.Μπαλαξής, Ν.Δηµάσης, Ι.Βακαλόπουλος 15 ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο Μαρτίου 2000, Θεσσαλονίκη 5.ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ Ι. Βακαλόπουλος 9 ο Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Ουρολογικής Κλινικής Ιπποκράτειου Γ.Π.Ν Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 6.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Ι. Βακαλόπουλος 6 η Ουρολογική-Ογκολογική Ηµερίδα του Ουρολογικού Τµήµατος του Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου " Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ " µε θέµα " Η Βραχυθεραπεία στον καρκίνο του Προστάτου " 10 Μαρτίου 2001, Αθήνα 27

28 7.ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ Ι. Βακαλόπουλος 8 Ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο Βορείου Ελλάδος µε θέµα "Καρκίνος της Ουροδόχου Κύστης " 17 Μαρτίου 2001, Θεσσαλονίκη 8.ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΚΝΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ι. Βακαλόπουλος 2 ο Εκπαιδευτικό σεµινάριο νοσηλευτριών-των 26 Μαΐου 2001 Θεσσαλονίκη 9.Η ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ. ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ι. Βακαλόπουλος 3 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο, 9-11 Νοεµβρίου 2001, Θεσσαλονίκη 10.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΑΛΛΙΟΕΙΔΟΥΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ. - Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ Ι. Βακαλόπουλος Συνεδρία Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, 19 Δεκεµβρίου 2001, Aθηνα 11.Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ICSI Ι.Βακαλόπουλος 1 ο Διεθνές Συνέδριο Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, Σεπτεµβρίου 2002, Αλεξανδρούπολη 12.ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BCG ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ Ι. Βακαλόπουλος Συνεδρία της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 1 Μαρτίου 2003 Θεσσαλονίκη 13.ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Ι.Βακαλόπουλος Επιστηµονικό συµπόσιο "Ουρολιθιασική νόσος- Σύγχρονες προσεγγίσεις" Οκτωβρίου 2003, Αλεξανδρούπολη 28

29 14.OΥΡΟΟΜΕΤΡΙΑ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΝΟΜΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Ι.Βακαλόπουλος 1 ο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο του τµήµατος ουροδυναµικής, νευροουρολογίας και γυναικολογικής ουρολογίας µε τίτλο «Βασική ουροδυναµική-κλινικές περιπτώσεις» Νοεµβρίου 2004 Πορταριά Πηλίου 15.ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ Ι. Βακαλόπουλος Ηµερίδα Ουρολογικής Νοσηλευτικής ενηµέρωσης Α Πανεπιστηµιακή Ουρολογική κλινική Α.Π.Θ και νοσηλευτική υπηρεσία, Γ.Ν.Θ. «Γεννηµατάς 9 Δεκεµβρίου 2004, Θεσσαλονίκη 16. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι. Βακαλόπουλος, Θ. Τέγος Διακλινική ηµερίδα µε θέµα «Νευρογενής δυσλειτουργία του κατώτερου Ουροποιητικού» Α Παν/κη Ουρολογική Κλινική και Α Παν/κη Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ 5 Μαρτίου 2005 Θεσσαλονίκη 17.ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ι. Βακαλόπουλος 2 ο Πρακτικό σεµινάριο Γυναικολογικής Ουρολογίας Β Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ και Ουρολογική Κλινική Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 1-2 Απριλίου 2005 Θεσσαλονίκη 18.Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΕΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ Ι. Βακαλόπουλος Το Διδακτικό και Κλινικό Έργο της Α Ουρολογικης Κλινικής του ΑΠΘ-Οι πρώτοι 16 µήνες Α Ουρολογικη Κλινική ΑΠΘ 3 Απριλίου 2005 Θεσσαλονίκη 19.ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Ι. Βακαλόπουλος Επιστηµονική διηµερίδα Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας µε θέµα «Έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου µαστού και της ουροδόχου κύστεως.» 9 &10 Σεπτεµβρίου 29

30 2005-Χαλκιδική 20.ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Ι. Βακαλόπουλος Διακλινική ηµερίδα Α Ουρολογικής Κλινικής και Β Χειρουργικής κλινικής ΑΠΘ µε θέµα «Η χρήση του γαστρεντερικού σωλήνα στη χειρουργική του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήµατος.» 11Φεβρουαρίου 2006 Θεσσαλονίκη 21.STEM CELLS: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ι.Βακαλόπουλος 12 Πρακτικό Εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Σεξουαλική Δυσλειτουργία-Υπογονιµότητα» από την Ουρολογική Κλινική του Ιπποκράτειου ΓΝ Θεσσαλονίκης 15 Απριλίου 2006 Θεσσαλονίκη 22.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ) Ι. Βακαλόπουλος Επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα «Καρκίνος του προστάτη» 3 Ιουνίου 2006 Βόλος 23.ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Βακαλόπουλος Ηµερίδα Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΝ Σερρών µε θέµα «Λιθίαση του ανώτερου ουροποιητικού συστήµατος-τι νεώτερο στην αντιµετώπιση» 15 Σεπτεµβρίου 2006 Σέρρες 30

31 24.ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΣΟΥΛΟΖΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Ι. Βακαλόπουλος Επιστηµονική Εκδήλωση µε θέµα «Νεώτερα δεδοµένα για τη φαρµακευτική αγωγή στη θεραπευτική αντιµετώπιση των συµπτωµάτων από το κατώτερο ουροποιητικό LUTS/ΚΥΠ Νοεµβρίου 2006 Καστοριά 25.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Ι.Βακαλόπουλος Στρογγυλή Τράπεζα 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας 1-3 Δεκεµβρίου 2006 Βόλος 26.ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΕΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ Ι. Βακαλόπουλος, Π Θάνος, Α Ταχµατζόπουλος Ζωντανή µετάδοση της επέµβασης στην αίθουσα της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής ηµερίδας µε θέµα «Το Διδακτικό και κλινικό µας έργο» από την Α ουρολογική κλινική του ΑΠΘ 30 Μαρτίου 2007 Θεσσαλονίκη 27. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι. Βακαλόπουλος Εκπαιδευτική ηµερίδα µε θέµα «Το Διδακτικό και κλινικό µας έργο» από την Α ουρολογική κλινική του ΑΠΘ 30 Μαρτίου 2007 Θεσσαλονίκη 28.ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Ι.Βακαλόπουλος 2 η επιστηµονική συνάντηση του τµήµατος Ουρογεννητικής Ογκολογίας 7-10 Ιουνίου 2007 Καλαµπάκα Τρικάλων 29.ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΩΝ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ι.Βακαλόπουλος 1 ο Παννελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας στη Μακεδονία 30 Αυγούστου-1 Σεπτεµβρίου 2007 Θεσσαλονίκη 31

32 30.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Βακαλόπουλος 2 η ηµερίδα Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν Βόλου µε θέµα «Ο γηράσκων άνδρας» 15 Σεπτεµβρίου 2007 Πορταριά Βόλου 31.ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ Ι. Βακαλόπουλος Δορυφορικό Τραπέζι µε θέµα «Ορµονικές θεραπείες στην Ουρολογία» 6 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο από την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 2-4 Νοεµβρίου 2007 Θεσσαλονίκη 32.VIDEO ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΕΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ Ι. Βακαλόπουλος 6 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο από την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 2-4 Νοεµβρίου 2007 Θεσσαλονίκη 33.ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ι. Βακαλόπουλος Δορυφορικό Τραπέζι µε θέµα «Σύγχρονες απόψεις στη θεραπεία των παθήσεων του προστάτη» 6 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο από την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 2-4 Νοεµβρίου 2007 Θεσσαλονίκη 34.ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΥΣΤΗΣ Ι.Βακαλόπουλος Συνεδρία Ουρολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος 21 Νοεµβρίου 2007 Θεσσαλονίκη 35.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑΣ ΚΥΣΤΗΣ Ι.Βακαλόπουλος 22 ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάµεων 6-9 Νοεµβρίου 2008 Θεσσαλονίκη 32

33 36.ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ, ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Ι. Βακαλόπουλος 2 η Διακλινική Ηµερίδα Α Ουρολογικης και Α Νευρολογικής κλινικής ΑΠΘµε θέµα «Τι νεώτερο στη νευρογενή δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού» 12 Ιανουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη 37.ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ Ι.Βακαλόπουλος Διακλινική ηµερίδα Α Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ και Γ τµήµατος Ογκολογίας-Χ/Θ ΑΝΘ «Θεαγένειο» µε Θέµα «Νεότερα δεδοµένα στη θεραπευτική αντιµετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως» 22 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη 38. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΨΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΓΟΝΑΔΙΣΜΟΥ Ι.Βακαλόπουλος 6 ο Ανδρολογικό σεµινάριο Πάτρας µε θέµα «Νέοι ορίζοντες στη χειρουργική και πλαστική αποκατάσταση των έξω γεννητικών οργάνων. Η χρήση βιοσυνθετικών υλικών» 4-6 Απριλίου 2008, Πάτρα 39.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΕΕΪΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗΣ Ι.Βακαλόπουλος 3 η Ουρολογική Ηµερίδα µε θέµα «Στυτική δυσλειτουργία, αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, αντιµετώπιση» από την Ουρολογική Κλινική του νοσοκοµείου Σερρών. 17 Μαΐου 2008 Σέρρες 40. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Βακαλόπουλος 8 Ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο Σεπτεµβρίου 2008 Αθήνα 33

34 41.ΝΕΟΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ι.Βακαλόπουλος 3 η Διακλινική ηµερίδα Α Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ και Γ τµήµατος Ογκολογίας-Χ/Θ ΑΝΘ «Θεαγένειο» µε Θέµα «Όγκοι όρχεων και προχωρηµένος καρκίνος προστάτου» 23 Μαίου 2009, Θεσσαλονίκη 42.ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Βακαλόπουλος 7 ο Μακεδονικό Ουρολογικό συµπόσιο 5-8 Νοεµβρίου 2009 Θεσσαλονίκη 43.Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι.Βακαλόπουλος Συνεδρία Ουρολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος 26 Μαΐου 2010 Θεσσαλονίκη 44. ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Ι.Βακαλόπουλος Κοινή Επιστηµονική εκδήλωση Ουρολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος και τµήµατος Ουροδυναµικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Βέροια Ηµαθίας 11 Σεπτεµβρίου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ; Ι. Βακαλόπουλος 20 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο Οκτωβρίου 2010 Λεµεσός-Κύπρος 46. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Ι. Βακαλόπουλος 1 η Επιστηµονική Ηµερίδα της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Βέροιας µε θέµα «Νεώτερα δεδοµένα στον καρκίνο του προστάτη» 30 Απριλίου 2011 Βέροια 34

35 47.ΛΙΘΟΤΡΥΨΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ-ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΥΨΙΑ Ι. Βακαλόπουλος 16 η Επιστηµονική εκδήλωση του Ελληνικού Κολλεγίου Νεφρολογίας και Υπέρτασης µε θέµα «Νεφρολιθίαση και λοιµώξεις ουροφόρων οδών» Μαΐου 2011 Κατερίνη 48. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ ΤΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ. Καλυβιανάκης ΓΙΑΤΙ ΤΑ LUTS ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΥΣΗΣ Φ. Δηµητριάδης ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΕΞΙΣΟΥ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ Β. Τουτζιάρης Σχολιασµός: Ι. Βακαλόπουλος, Α. Καρανίκας, Κ. Χατζηµουρατίδης Επιστηµονική Συνεδρίαση Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 18 Μαΐου 2011 Θεσσαλονίκη 49. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ HIGH RISK ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ι. Βακαλόπουλος Θερινή Μακεδονική συνάντηση µε θέµα «Επίκαιρα θέµατα χειρουργικής ογκολογίας του ουροποιογεννητικού» Ιουνίου 2011 Θεσσαλονίκη 50. ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΚΑΤΑ (ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ) Ι. Βακαλόπουλος 4 η Πανελλήνια Επιστηµονική Συνάντηση του Τµήµατος ΟΝΟΓΟ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και η 8 η Φθινοπωρινή Ουρολογική Συνάντηση στην Ήπειρο Σεπτεµβρίου 2011, Ιωάννινα 51.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ι.Βακαλόπουλος 8 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο 3-5 Νοεµβρίου 2011 Θεσσαλονίκη 35

36 52.ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ-ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΟΥΝ; Ι.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Συνεδρίαση Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 6 Ιουνίου 2012 Θεσσαλονίκη 53.ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΪΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ Ι.Βακαλόπουλος Επιστηµονική Ηµερίδα της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος µε τίτλο «Ανδρική και Γυναικεία Σεξουαλική Δυσλειτουργία» 30 Μαρτίου 2013 Δηµαρχείο Θεσσαλονίκης 54. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΟΡΧΕΩΣ Ι.Βακαλόπουλος 6 ο Διαδραστικό σχολείο Ουρολογίας από το ΙΜΟΠ 18 Απριλίου 2013 Πορταριά Πηλίου 55. ΑΝΔΡΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. ΠΟΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ; Ι.Βακαλόπουλος 9 ο Μακεδονικό Ουρολογικό συµπόσιο 17-19/10/2013 Θεσσαλονίκη Επιστηµονικές διαλέξεις για την ενηµέρωση του κοινού (Κοινωνικά Forum) 56. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ. ΟΞΥ ΟΣΧΕΟ Ι.Βακαλόπουλος 9 ο Μακεδονικό Ουρολογικό συµπόσιο 17-19/10/2013 Θεσσαλονίκη 57. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Ι.Βακαλόπουλος 2 ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο µε θέµα «Εξελίξεις στην Ουρολογία» Δεκεµβρίου 2013 Θεσσαλονίκη 1.ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΥΣΗΣ-ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ Ι.Βακαλόπουλος 4 ο Συνέδριο Υγείας για το κοινό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5-6 Δεκεµβρίου 2009 Θεσσαλονίκη 36

37 2. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι. Βακαλόπουλος Ηµερίδα συλλόγου διαβητικών Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δηµήτριος» µε θέµα «Σακχαρώδης διαβήτης-παρών & µέλλον-νεώτερα δεδοµένα» 28 Νοεµβρίου 2010 Θεσσαλονίκη 3. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι. Βακαλόπουλος Ηµερίδα συλλόγου διαβητικών Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δηµήτριος» µε θέµα «Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1- παρών & µέλλον-νεώτερα δεδοµένα» 2 Οκτωβρίου 2011 Θεσσαλονίκη ΣΤ)Παρακολούθηση Ελληνικών συνεδρίων και επιστηµονικών εκδηλώσεων 4. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Βακαλόπουλος 3 Ο Διαβητικό χωριό Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου ) 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Μαρτίου Πάτρα. 2)11 ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ηµέρες Μαΐου 1991 Αθήνα. 3)10ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου Ηράκλειο-Κρήτης. 4)1 ο Πολυθεµατικό Ιατρικό Συµπόσιο του 251 Γενικού Νος/µείου Αεροπορίας Δεκεµβρίου Αθήνα. 5)12 ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ηµέρες Μάιου Αθήνα. 6)1 ο Εθνικό Ασκληπιείο Σεµινάριο στην γυναικολογική ουρολογία Νοεµβρίου Πάτρα. 7) 1 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο Μαρτίου Θεσσαλονίκη. 8) 2 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο. 15 Απριλίου Θεσσαλονίκη 9)12 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Οκτωβρίου Χαλκιδική. 10) "Η Ουρολογία σήµερα" Ηµερίδα. 16 Δεκεµβρίου Αλεξανδρούπολη 11) 3 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο. 6 Απριλίου Θεσσαλονίκη. 37

38 12)11 ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. 3-6 Απριλίου 1996 Θεσσαλονίκη. 13)16 ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ηµέρες Μαΐου Αθήνα. 14)1 ο Ανδρολογικό Συµπόσιο. 1Ιουνίου 1996.Αλεξανδρούπολη. 15)13 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό συνέδριο Οκτωβρίου Λεµεσός-Κύπρος. 16)4 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο Βορείου Ελλάδος. 29 Μαρτίου Θεσσαλονίκη. 17)17 ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ηµέρες Μαΐου Αθήνα 18) "Νεώτερες αντιλήψεις στη διάγνωση και στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη." 4 Οκτωβρίου Αθήνα 19)14 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 1-5 Οκτωβρίου Κως 20) 7 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο Βορείου Ελλάδος. Μάρτιος Θεσσαλονίκη. 21) 15 ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο Σεπτεµβρίου Κέρκυρα. 22) 6 η Ουρολογική- Ογκολογική Ηµερίδα του Ουρολογικού Τµήµατος του Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου " Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ " 10 Μαρτίου 2001, Αθήνα 23) 8 ο Διανοσοκοµειακό Ουρολογικό Σεµινάριο Βορείου Ελλάδος 17 Μαρτίου 2001, Θεσσαλονίκη 24) 16 ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο Απριλίου 2001, Θεσσαλονίκη 25-32) 2 ο -9 ο Ουρολογικό σεµινάριο υπό την αιγίδα της Ουρολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νος/µείου. Μάιος Θεσσαλονίκη. 33) 3 ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο,9-11 Νοεµβρίου 2001, Θεσσαλονίκη 34) Προσθετική ουρολογία-ζωντανό χειρουργείο, 14 Ιανουαρίου 2002, Αθήνα 35) 22 ες Αθηναϊκές ουρολογικές ηµέρες, Μαρτίου 2002, Αθήνα 36) Διεπιστηµονικό συµπόσιο τροχαίου και εργατικού 38

4ΕΤΑΡΤΟ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 26-29 Μαΐου 2011, Πορταριά, Πήλιο

4ΕΤΑΡΤΟ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 26-29 Μαΐου 2011, Πορταριά, Πήλιο ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Μια ερευνητική και εκπαιδευτική µονάδα του Α.Π.Θ. 4ΕΤΑΡΤΟ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 26-29 Μαΐου 2011, Πορταριά, Πήλιο ΜΟΝΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ιατρού Σωτήρη Κ. Ανδρεαδάκη Χειρουργού Ουρολόγου FEBU Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ιατρού Σωτήρη Κ. Ανδρεαδάκη Χειρουργού Ουρολόγου FEBU Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ιατρού Σωτήρη Κ. Ανδρεαδάκη Χειρουργού Ουρολόγου FEBU Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Ανδρεαδάκης Όνοµα: Σωτήρης Πατρώνυµο: Κυριάκος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

3rd Interactive School of Urology 21 hours

3rd Interactive School of Urology 21 hours The 3rd Interactive School of Urology is accredited by the European Board of Urology for 21 hours of European CME credits. The EBU works according to the rules and quality standards of the European Accreditation

Διαβάστε περισσότερα

www.imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση

www.imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση www.imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση Λεωφόρος Νίκης 33, 54622 Θεσσαλονίκη 2310 228028 (2 γραμμές) info@imop.gr facebook.com/imop.gr twitter.com/imopgr linkedin.com/in/imopgr gplus.to/imop youtube.com/imopgr

Διαβάστε περισσότερα

2ï éáäòáóôéëþ ªøïìåÝï ÃùòïìïçÝá

2ï éáäòáóôéëþ ªøïìåÝï ÃùòïìïçÝá 2ï éáäòáóôéëþ ªøïìåÝï ÃùòïìïçÝỹ º ¹ Ëƹº Á Ä ¹ ÆÃË ¹.».Ã..* 28-31» «ÃË 2009 / ÃÄÆ Ä¹, ¹Ã Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 367, 54006 Θεσσαλονίκη Τηλ. / Fax 2310 99 90 99 (3 γραµµές) The 2nd

Διαβάστε περισσότερα

imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση 4 ο KΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 30 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση 4 ο KΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 30 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ imop.gr imop.gr Ένα παράθυρο στη γνώση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Uro Forum και απαντήστε επώνυµα στις ερωτήσεις του κοινού Λεωφόρος Νίκης 33, 54622 Θεσσαλονίκη 2310 228028

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 12:00-13:00 17:30-18:30 18:30-19:30 20:00-21:00 21:00-21:30 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 12:00-13:00 17:30-18:30 18:30-19:30 20:00-21:00 21:00-21:30 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 12:00-13:00 17:30-18:30 18:30-19:30 20:00-21:00 21:00-21:30 Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού Έναρξη Δηµήτρης Χατζηχρήστου Όταν

Διαβάστε περισσότερα

The Uroschool 2012 is accredited within the EU-ACME programme by the European Board of Urology/UEMS with 18 European CME credit points.

The Uroschool 2012 is accredited within the EU-ACME programme by the European Board of Urology/UEMS with 18 European CME credit points. The Uroschool 2012 is accredited within the EU-ACME programme by the European Board of Urology/UEMS with 18 European CME credit points. The accreditation is in compliance with EBU/UEMS regulations - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Βιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ. Καθηγητής Νευρολογίας Α Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ. Καθηγητής Νευρολογίας Α Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Καθηγητής Νευρολογίας Α Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 2 Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ.... 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ... 3 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτού Καθηγητού ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩPΓIΟΥ Ν. ΝΤΑΛΕΚΟΥ

ΓEΩPΓIΟΥ Ν. ΝΤΑΛΕΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕIΩΜΑ ΓEΩPΓIΟΥ Ν. ΝΤΑΛΕΚΟΥ Παθολόγου - Ηπατολόγου Καθηγητή Παθολογίας Διευθυντή Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩPΓIΟΥ Ν. ΝΤΑΛΕΚΟΥ

ΓEΩPΓIΟΥ Ν. ΝΤΑΛΕΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕIΩΜΑ ΓEΩPΓIΟΥ Ν. ΝΤΑΛΕΚΟΥ Παθολόγου - Ηπατολόγου Καθηγητή Παθολογίας Διευθυντή Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Επιμελητή της έκδοσης 09 Η καλοήθης υπερτροφία του προστάτη και η στυτική δυσλειτουργία αποτελούν δύο από τα συχνότερα «αντρικά προβλήματα» που αντιμετωπίζει ο Ουρολόγος στην καθημερινή ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για Εξέλιξη Στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για Εξέλιξη Στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για Εξέλιξη Στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Ημερομηνία υποβολής: 14/11/2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Συριστατίδης του Σωκράτη ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Χαράλαµπος Συριστατίδης του Σωκράτη ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Χαράλαµπος Συριστατίδης του Σωκράτη ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΟΕ

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΟΕ Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου ΕΟΕ... Οργάνωση - Επιτροπές...4 Θέματα Συνεδρίου...5 Ξένοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές...6 Επιστημονικές Πληροφορίες...7 Γενικές Πληροφορίες...8 Κοινωνικές Εκδηλώσεις...9 Ευχαριστίες...0

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες:

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες: στον Δήμο Καλαμάτας για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου για τη Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου: στον Ιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Γιώργος Κύργιας Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Λάρισα, Σεπτέμβριος 2014 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Αύγουστος 1986 Αύγουστος 1988, Πολεμική Αεροπορία, απολυθείς με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυποσμηναγού Ιατρού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Αύγουστος 1986 Αύγουστος 1988, Πολεμική Αεροπορία, απολυθείς με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυποσμηναγού Ιατρού. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ Όνομα : ΚΥΡΙΑΚΟΣ Όνομα πατρός : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ημερομηνία Γέννησης : 11 Οκτωβρίου 1962 Τόπος : Αθήνα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γυμνάσιο Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων έχει επίσης δημοσιεύσει ικανό αριθμό άρθρων σε έγκυρα ξένα ή ελληνικά περιοδικά και άλλα βρίσκονται υπό δημοσίευση.

Ο υπογράφων έχει επίσης δημοσιεύσει ικανό αριθμό άρθρων σε έγκυρα ξένα ή ελληνικά περιοδικά και άλλα βρίσκονται υπό δημοσίευση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υπογράφων είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πατρών και έχει τελειώσει την ειδικότητα της Μαιευτικής Γυναικολογίας στην Ελλάδα (Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΚΟΒΑΤΣΗ. Επίκουρη Καθηγήτρια. Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας

ΛΗΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΚΟΒΑΤΣΗ. Επίκουρη Καθηγήτρια. Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας ΛΗΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΚΟΒΑΤΣΗ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπόμνημα Προς την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oνοματεπώνυμο: Μπρούντζος Ηλίας του Νικολάου Ημερομηνία Γέννησης: 28 Νοεμβρίου 1956 Tόπος γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νοέμβριος 2013 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 5 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Δήλωση Ανάγνωσης και Αποδοχής του Περιεχοµένου των Ηλεκτρονικών Αρχείων Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα