Eco Building Conference 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eco Building Conference 2012"

Transcript

1 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

2 Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο και τον Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Κων/νος Α. Μπαλαράς, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης Ερευνών ekia - Ενεργειακή απόδοση και άμεση εκτίμηση δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικίας Έλενα Δασκαλάκη, Δρ. Φυσικός Κτιριακού Περιβάλλοντος, Κύρια Ερευνήτρια Λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Προβλήματα & Λύσεις Πόπη Δρούτσα, Φυσικός Περιβάλλοντος, M.Sc.

3 Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύριες Δραστηριότητες: Ποιότητας της Ατμόσφαιρας - Παρακολούθηση Περιβάλλοντος Μετεωρολογία - Υδρολογία - Φυσικές Καταστροφές Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή Ενέργεια Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ερευνητικό ίδρυμα, ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας

4 Έρευνα & Εφαρμογές - Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια - Ενεργειακή επιθεώρηση & πιστοποίηση κτιρίων - Θερμική & ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κτιρίων - Ανάλυση κύκλου ζωής - Συγκέντρωση & ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων Παροχή Υπηρεσιών - Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια & Η/Μ εγκαταστάσεις - Συμβουλευτικές υπηρεσίες θερμικών προσομοιώσεων κτιρίων (TRNSYS) & ρευστομηχανικής μελέτης (CFD) - Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων - Βαθμονόμηση μετεωρολογικών οργάνων Διάχυση πληροφοριών Εκδόσεις Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας

5 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ημερίδα «ΚΕΝΑΚ & Έξυπνες Λύσεις», Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2012 Building Green 2012, 5η Διεθνής Έκθεση για το «Παθητικό Κτίριο και τον Αστικό Χώρο»

6

7 20% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από επίπεδα 1990 Συνολικές εκπομπές CO εκατ. τόνοι CO 2 20% συμμετοχή των ΑΠΕ RES στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας από 8% (2007) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας με τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Συνολική κατανάλωση ενέργειας 1700 MΤΙΠ (2007) Πηγή: Πρόταση: Οδηγία του ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

8 Κατάργηση ορίου 1000 m 2 (υποχρέωση υποβολής ενεργειακής μελέτης στην πολεοδομία), Κάλυψη 60% των αναγκών ΖΝΧ από ηλιακά, ΑΠΕ ή υψηλής απόδοσης Α.Θ. για νέα κτίρια από 1/2011, Νέα κτίρια θα καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους από ΑΠΕ, ΣΗΘ, τηλεθέρμανση, υψηλής απόδοσης Α.Θ. από το 2020 (δημόσια κτίρια από το 2015), Δυνατότητα ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ σε τμήμα του κτιρίου (οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερίσματα) Παραθεριστικές κατοικίες συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του N.3661 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), Χρηματοδότηση από Τρίτους (TPF), Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) κ.α., με στόχο το 2016 να επιτευχθεί 9% εξοικονόμηση ενέργειας, για τη μέση ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση αναφοράς (1/1/2008) EPBD RECAST 2010/31/EC Αναθεώρηση Οδηγίας RES 28/2009 Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» Energy Services 32/2006 Υπό αναθεώρηση Ν. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών» 4030/11 ΚΥΑ οικ 192 / 2406/ «Εκπαίδευση & Εξεταστική Διαδικασία Εν.Επ.» ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, Πιστοποίηση επιτυχούς εξέτασης Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΡΟΛΟΣ του Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης & Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) Παράταση ισχύος αδειών προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών

9 TOTEE οικ Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1387/Β/ ) Β έκδοση 3/2012 Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων & την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κτίριο αναφοράς, Καθορισμός παραμέτρων υπολογισμών για την ενεργειακή μελέτη & διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης, Περιορισμός των λανθασμένων υπολογισμών (κακών εκτιμήσεων του μελετητή/επιθεωρητή) Β έκδοση 3/2012 Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού ΤΟΤΕΕ /2010 ΤΟΤΕΕ /2010 ΚΕΝΑΚ ΤΟΤΕΕ /2010 Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων Ο ΡΟΛΟΣ του Β έκδοση 3/2012 ΤΟΤΕΕ /2010 Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών (T, RH, HDD, CDH, V, G, T ground, T water, 62 πόλεις) 5/2012 Εγκαταστάσεις ΣΗΘ Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Εγκαταστάσεις ΑΠΕ

10 Περιέχει όλα τα στοιχεία του κτιρίου: Οικοδομική άδεια, Εγκεκριμένα σχέδια, ΠΕΑ, Κατόψεις, Στατικές μελέτες, Φύλλα ελέγχου όλων των μελετών & εγκαταστάσεων, Πίνακα ο/οο, Κατανομής δαπανών, Κινούμενη ψηφιακή εικόνα των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτιρίου. Διατηρείται στο: Αρχείο του ΥΠΕΚΑ, Μηχανικού (μελετητή, επιβλέποντα) και το κτίριο Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την αναδιατυπωμένη Οδηγία «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου). Δημόσια διαβούλευση Σεπτέμβριος 2012 Ο ΡΟΛΟΣ του Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ Απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων

11 EPBD Recast 31/2010 Εναρμόνιση μέχρι 9/7/2012 Κανονισμός & Κατευθυντήριες Γραμμές για τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων & των δομικών στοιχείων Μεθοδολογία για τη σύγκριση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, των μέτρων που ενσωματώνουν ΑΠΕ και των δεσμών αυτών των μέτρων ως προς την ενεργειακή απόδοσή τους και το κόστος υλοποίησής τους, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους σε επιλεγμένα κτίρια αναφοράς (TABULA: με σκοπό τον προσδιορισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την αναδιατυπωμένη Οδηγία «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου). Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ( ) 332 σχόλια

12 Γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιριακών μονάδων Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων, με τις οποίες θα επιτυγχάνεται περαιτέρω βελτίωση, τόσο από πλευράς κόστους των συναφών επενδύσεων, όσο και των ενεργειακών δαπανών που εξοικονομούνται στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτιρίου και οι οποίες θα αναθεωρούνται τακτικά, συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση: i) υφισταμένων κτιρίων, κτιριακών μονάδων και στοιχείων κτιρίου τα οποία υποβάλλονται σε ριζική (μεγάλης κλίμακας) ανακαίνιση, ii) δομικών στοιχείων όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, iii) τεχνικών συστημάτων κτιρίων (εγκατάστασης νέου, αντικατάστασης ή αναβάθμισης) Νέα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (από 1/2021) και για τα νέα δημόσια κτίρια από 1/2019, εκτός αν η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα Ενεργειακή πιστοποίηση (αμοιβές) και τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού (από 1/2013) Θέματα ενεργειακών επιθεωρητών Θέματα ελέγχου ΠΕΑ & εκθέσεων επιθεώρησης, Κυρώσεις Καταργούμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται

13 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

14 Επιθεώρηση Κτιρίων Επιθεώρηση Λέβητα Επιθεώρηση Θέρμανσης Επιθεώρηση Κλιματισμού ΠΕΑ > % για Μίσθωση, 23% για Πώληση 11% για Εξοικονόμηση Κατ Οίκον (Α) 4% για Εξοικονόμηση Κατ Οίκον (Β) 0,4% Νέα κτίρια / ριζική ανακαίνιση

15

16

17 OPERATIONAL (As Operated) Building Energy Assessment Professional (BEAP) Διπλή κατάταξη Πιστοποίηση ASHRAE ASSET (As Designed) Building Energy Modeling Professional (BEMP)

18 Φάση A1 Προσωρινοί Επιθεωρητές: τέλη 2010-έως 10/ ηλεκτρονικές αιτήσεις 4,750 προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές 10 χρόνια εμπειρία Φάση A2 Προσωρινοί Επιθεωρητές: αρχές 2012-έως 10/ ηλεκτρονικές αιτήσεις 3,586 προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές Σύνολο Εγγεγραμμένων στο Μητρώο: 8,304 Φάση B Μόνιμοι Επιθεωρητές Έως σήμερα 12,367 ηλεκτρονικές αιτήσεις Εκπαιδευτικό υλικό Υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Ηλεκτρονικές εξετάσεις Πιστοποίηση επιτυχούς εξέτασης 5 χρόνια εμπειρία χρόνια εμπειρία Συγκρότηση εννεαμελών Εξεταστικών Επιτροπών (ΦΕΚ 369/ )

19 Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. (ΥΠΕΚΑ) διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για τις διαδικασίες επιθεωρήσεων, την ποιότητα και την αξιοπιστία τους Σε περίπτωση παραβάσεων και λανθασμένης διεξαγωγής επιθεωρήσεων επιβάλλονται κυρώσεις ανάλογα την βαρύτητα της παράβασης: - Αποκλεισμός από 1 έως 3 χρόνια του Επιθεωρητή - Επιβολή χρηματικού προστίμου - Διαγραφή από το Μητρώο Επιθεωρητών

20 26/9/11 19/7/12 20/9/12

21 ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407/ ΥΠΕΚΑ /10 10/10 Εγκύκλιος : ΠΕΑ για ΝΕΕΣ συμβάσεις μίσθωσης (όχι ανανέωσης υφιστάμενων) αυτοτελών ΕΝΙΑΙΩΝ κτιρίων >50 τ.μ. 1/11 10/10 7/11 1/12 1/11 ΝΕΑ μίσθωση τμημάτων κτιρίων (διαμερισμάτων) > 50 τ.μ. Εγκύκλιος : ΠΕΑ για πωλήσεις κτιρίων και τμημάτων >50 τ.μ. ΥΠΕΚΑ /10 μέχρι 4/2014 Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» από 1/2013 και εντός 3 ετών

22 1. ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Υποστηρίζεται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός & συνεργασία μηχανικών Κατάλληλη χωροθέτηση & προσανατολισμός (αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών) Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (βελτίωση του μικροκλίματος) Ανοίγματα ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού Χωροθέτηση εσωτερικών χώρων ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός Παθητικού Ηλιακού Συστήματος (άμεσου ηλιακού κέρδους (νότια ανοίγματα), τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός χώρος (θερμοκήπιο) κ.α. Κατάλληλη ηλιοπροστασία, εκμετάλλευση τεχνικών φυσικού αερισμού Εξασφάλιση οπτικής άνεσης με τεχνικές & συστήματα φυσικού φωτισμού 2. ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Νέοι μέγιστοι συντελεστές U, θερμογέφυρες Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια διαθέτουν θερμομονωμένα εξωτερικά δομικά στοιχεία σύμφωνα με τις νέες τιμές του μέγιστου & μέσου επιτρεπόμενου συντελεστή θερμοπερατότητας (U) 3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ελάχιστες προδιαγραφές Κάλυψη 60% για ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα (ή από ΑΠΕ, ΣΗΘ ή Α.Θ.) ΚΚΜ (παροχή νωπού αέρα 60%) διαθέτουν ανάκτηση θερμότητας (τουλάχιστον 50%) Δίκτυα διανομής & αεραγωγοί διαθέτουν καλή θερμομόνωση Δίκτυα διανομής διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης (κάλυψη μερικών φορτίων) Επανακυκλοφορία ΖΝΧ με ρύθμιση στροφών κυκλοφορητή (βάσει ζήτησης) Γενικός φωτισμός κτιρίων τριτογενή τομέα με ενεργειακούς λαμπτήρες, αυτονομία ελέγχου Αυτονομία θέρμανσης & ψύξης και θερμιδομέτρηση, Θερμοστατικός έλεγχος θερμικών ζωνών Αντιστάθμιση άεργου ισχύος (Σ.Ι. 0,95) σε κτίρια του τριτογενή τομέα

23 Έλεγχος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας Έλεγχος σχεδιασμού Η/Μ εγκαταστάσεων & συστημάτων αυτοματισμού Έλεγχος ενεργειακής απόδοσης κτιρίου Ενεργειακή Μελέτη για Νέα Κτίρια: Για την έκδοση πολεοδομικής άδειας Συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (πχ αρχιτέκτονα, μηχ/γο μηχ/κό) - Ενίσχυση ολιστικής συνεργασίας κατά τον σχεδιασμό & κατασκευή του κτιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ για τον ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ετερογενή υπολογιστικά εργαλεία διαφορετικές λειτουργίες & απαιτήσεις δεδομένων: CAD, λογισμικά προσομοιώσεων, παρακολούθησης κ.α. Διαφορετικά σενάρια & Διαφορετική εμπειρία χρηστών

24 Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ) για την βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους για τον κύκλο ζωής του κτιρίου (LCC) BIM: δημιουργία & διαχείριση μιας ψηφιακής αναπαράστασης των φυσικών & λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός κτιρίου. Το μοντέλο που προκύπτει περιέχει πληροφορίες που είναι κοινές μεταξύ διαφορετικών εργαλείων και χρήσιμες για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων από τα αρχικά στάδια, μέσω του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργικής ζωής του κτιρίου πριν την ενδεχόμενη κατεδάφισή του. Η βελτιστοποίηση απαιτεί μια δομημένη διαδικασία που επιτρέπει συνεχείς αλλαγές στις μεταβλητές σχεδιασμού & αξιολόγηση των αντίστοιχων LCC & επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας. Αρχιτέκτονας (CAD) Ιδιοκτήτης κτιρίου (Προθέσεις/στόχοι, Κόστος) Μηχ/κός, Εμπειρογνώμονας (Λογισμικά προσομοιώσεων) Παραγωγός προϊόντων (ιδιότητες, τεχνικά δεδομένα) Εικονικό Εργαστήριο Χρήστες (Κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ των ομάδων) Διαχειριστής εγκατάστασης (Δεδομένα παρακολούθησης λειτουργίας)

25 Δομή Εικονικού Εργαστηρίου Μοντελοποίηση τομέα & εισαγωγή δεομένων στο Εικονικό Εργαστήριο Αυτόματος συνδυασμός διαφορετικών μοντέλων Υπολογιστικό νέφος παρέχει την απαραίτητη υπολογιστική δύναμη Αξιολόγηση πολλαπλών μοντέλων, ιεράρχηση αποτελεσμάτων

26 Υφιστάμενο Κτιριακό Απόθεμα Ανάγκη επίτευξης πραγματικών αποτελεσμάτων Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας Μελέτες, Προτάσεις, Λύσεις, Υπάρχουσα τεχνογνωσία, Πιλοτικές εφαρμογές

27 Υφιστάμενο Κτιριακό Απόθεμα Ανάγκη επίτευξης πραγματικών αποτελεσμάτων Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας Μελέτες, Προτάσεις, Λύσεις, Υπάρχουσα τεχνογνωσία, Πιλοτικές εφαρμογές Χρηματοοικονομικά (αντι)κίνητρα για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ) Μετεξέλιξη από την απαιτούμενη διάγνωση μέσω των ΠΕΑ στην σταδιακή εφαρμογή των προτεινόμενων ΜΕΕ στα κτίρια. Αναμενόμενη πίεση από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας Σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα Ελληνικά κτίρια: πχ θερμικές απαιτήσεις 0,02-1,16 MΤΙΠ & απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 0,08-1,32 TWh στα κτίρια κατοικίας Η εκτιμούμενη εφαρμογή της Αναδιατύπωσης της Ε.Ο. (EPBD recast) μπορεί να εξοικονομήσει MΤΙΠ το 2020 ή 5-6% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ & 5% λιγότερες εκπομπές CO 2 Κατανάλωση θερμικής ενέργειας Σημαντική συμβολή στην επίτευξη του εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας κατά 0.97 ΜΤΙΠ μέχρι το Πηγές: C.A. Balaras et al, European Residential Buildings and Empirical Assessment of the Hellenic Building Stock, Energy Consumption, Emissions & Potential Energy Savings, Building and Environment, Vol. 42, No 3, p , A.G. Gaglia et al, Empirical Assessment of the Hellenic Non-Residential Building Stock, Energy Consumption, Emissions and Potential Energy Savings, Energy Conversion and Management, Vol. 48, No 4, p , 2007.

28 Νέα Κτίρια Ενίσχυση του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού Ελαχιστοποίηση θερμικών & ψυκτικών φορτίων Εκμετάλλευση ΑΠΕ (οικονομικά βιώσιμες λύσεις) Βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους για τον κύκλο ζωής του κτιρίου (LCC) Έλεγχος εφαρμογής κατά την κατασκευή των κτιρίων Λειτουργική παραλαβή κτιρίου & Η/Μ (Commissioning, RetroCx, ReCx) Συντήρηση Νέοι Κανονισμοί Ελάχιστες αποδόσεις Η/Μ, υλικά (embodied energy) Φυσικοί πόροι - Περιβαλλοντικοί παράμετροι

29 ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Std Std for the Design of High-Performance Green Buildings High-performance green buildings require balancing energy efficiency, environmental responsibility, resource efficiency, occupant comfort, and community sensitivity. Std makes 'sustainable' design 'doable'. It covers everything from site selection and sustainability to recycling. It is a jurisdictional compliance option of the IGCC. ASHRAE Std Energy Std for Buildings Except Low- Rise Residential Buildings

30 Υπολογιστικά Εργαλεία Ανεπαρκής διαλειτουργικότητα λογισμικών για την υιοθέτηση BIM Υψηλό κόστος εξαιτίας της κατακερματισμένης φύσης της οικοδομικής βιομηχανίας, των συνηθισμένων απλοποιημένων πρακτικών, έλλειψη τυποποίησης, ασυνεπή υιοθέτηση της τεχνολογίας μεταξύ των εμπλεκομένων κ.α.

31 NZEBs Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Κτίρια στο τέλος της 10ετίας Ορισμός των ΝΖΕΒ σε εθνικό επίπεδο, προσδιορισμός εθνικών στόχων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, πολιτικές & οικονομικά ή άλλα μέτρα για την προώθηση των NZEBs Ελαχιστοποίηση θερμικών & ψυκτικών φορτίων Εκμετάλλευση ΑΠΕ (οικονομικά βιώσιμες) N.4067/ Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

32 EPBD & KENAK εισήγαγαν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο κοινωνικό- πολιτικό- θεματολόγιο, τους οικοδομικούς κανονισμούς (μελέτη-κατασκευή-λειτουργία κτιρίων), την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης Ενεργειακά αποδοτικά νέα κτίρια (από τέλη του 2010) Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος Βελτίωση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Εκμετάλλευση του υψηλού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας με οικονομικά βιώσιμες λύσεις Τεράστιο δυναμικό αγοράς Υποστήριξη προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας & την προστασία του κλίματος

33 Η Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (ΒΙΜ) & Έξυπνες Υπηρεσίες μπορεί να έχει ένα κρίσιμο ρόλο και συμβολή σε: Βελτιωμένη απεικόνιση & παραγωγικότητα, διευκολύνοντας την ανάκτηση & ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών Βελτιωμένη εποπτεία των διαθέσιμων δεδομένων Γρηγορότερη ανταλλαγή & διάθεση δεδομένων Βελτίωση ποιότητας και μείωση κόστους μελετών Ενσωμάτωση, συμπλήρωση & ενδυνάμωση των υφισταμένων υπολογιστικών εργαλείων για την καλύτερη διαχείριση του σχεδιασμού & της λειτουργίας των κτιρίων σε ένα Εικονικό Εργαστήριο ISES:

34 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΙΕΠΒΑ, ΕΑΑ

35 Eco Building Conference Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» Προς την Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ASHRAE HELLENIC CHAPTER ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ENERGY IN BUILDINGS» 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα