ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ"

Transcript

1 ΥΔΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Διαλέξεις σε Καθηγητές Οικιακής Οικονομίας Μέση Εκπαίδευση Μαρία Ματθοπούλου - Ποστεκκή Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομη Αναδρομή από τη Λίθινη εποχή μέχρι σήμερα (Διαφάνειες 4-30) Περίοδος μέχρι το Αρμοδιότητες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Στόχος και Όραμα (Διαφάνειες 31-34) Δεδομένα και Τρόποι επίλυσης του υδατικού προβλήματος στην Κύπρο (Διαφάνειες 35-61) Εξοικονόμηση νερού (Διαφάνειες 62-79) 2

3 Ο Κύκλος του νερού 3

4 Η Ανάπτυξη των Υδατικών Πόρων της Κύπρου Ιστορική Αναδρομή Από τα διάφορα υδατικά έργα που βρίσκονται σε ανασκαφές αρχαίων συνοικισμών, φαίνεται ότι οι κλιματολογικές συνθήκες στην Κύπρο δεν έχουν αλλάξει σημαντικά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και έτσι οι κάτοικοι του νησιού ήταν πάντοτε αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά το πρόβλημα της έλλειψης του νερού. 4

5 Υδρίες 9 ου π.χ. αιώνα / 5 ου π.χ. αιώνα 5

6 Κατά τη λίθινη εποχή οι συνοικισμοί στην Κύπρο κτίζονταν σε μέρη στα οποία υπήρχε νερό είτε επιφανειακό είτε υπόγειο. Κατά τη νεολιθική περίοδο ( π.χ.) οι συνοικισμοί βρίσκονταν σε τοποθεσίες όπου υπήρχαν πηγές που ανάβλυζαν όλο το χρόνο ή υπήρχε κοντά ποταμός. 6

7 Κάτοψη του Νεολιθικού Συνοικισμού Χοιροκοιτίας και του ποταμού Μαρωνιού 7

8 Αγωγοί συλλογής ομβρίων υδάτων στην Άλασσα 8

9 Το δάπεδο των λουτρών της Σαλαμίνας Τα υπόκαυστα των λουτρών της Σαλαμίνας 9

10 Πως οι κάτοικοι κατασκεύαζαν υδρευτικά και αρδευτικά έργα τόσον πολύπλοκα με τις γνώσεις και τα μέσα που διάθεταν είναι άξιο θαυμασμού. 10

11 Στέρνα στο μοναστήρι Σταυροβουνίου 11

12 Είσοδος πετρόκτιστου λαουμιού 12

13 Είσοδος λαουμιού 13

14 Αλακάτι για άντληση νερού 14

15 Αλακάτι για άντληση νερού 15

16 Πηγάδι στη Τσάδα ( ) 16

17 Μεταφορά νερού ( ) 17

18 Όψη φρεατίου από μιαν αλυσίδα φρεατίων για υδροδότηση της πόλης της Λάρνακας 18

19 Υπόγειοι κτιστοί αγωγοί που μετέφεραν το νερό από τα λαούμια στα πέτρινα υδραγωγεία για υδροδότηση της πόλης της Λάρνακας 19

20 Πέτρινο υδραγωγείο για υδροδότηση της πόλης της Λάρνακας 20

21 Διάτρηση 21

22 Υδατοδεξαμενή των Κουκλιών (1900) 22

23 Δημόσια Βρύση στο Καϊμακλί (1930) 23

24 Δημόσια Βρύση (1945) 24

25 Μεταφορά νερού με αμάξι (1945) 25

26 Βρύση σε Σχολείο (1940) 26

27 Δημόσια Βρύση (1945) 27

28 Περίοδος Κύριο γνώρισμα της περιόδου αυτής ήταν η στενή συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων, βασικά μέσω του ΤΑΥ, με διεθνείς και άλλους Οργανισμούς για τη διεξαγωγή μελετών που σχετίζονταν με τον προγραμματισμό της ανάπτυξης και κατασκευής έργων και τη διαμόρφωση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων δράσης. Κατά την περίοδο αυτή έγιναν οι τεχνοοικονομικές μελέτες για πολλά έργα και κατασκευάστηκαν πολλά φράγματα. Παράλληλα, ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες υδατοπρομήθειας των χωριών με την διανομή του νερού σε κάθε νοικοκυριό. 28

29 Μέτρηση ροής νερού 29

30 Υψομέτρηση από τον Κλάδο Τοπογραφίας του ΤΑΥ στην Κοκκινοτριμιθιά 30

31 Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της υδατική πολιτικής με την ορθολογιστική ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων της Κύπρου. 31

32 Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα, που περιλαμβάνει: Συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υδρολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών και άλλων στοιχείων. 32

33 Αρμοδιότητες συντήρηση υδατικών έργων, όπως φράγματα, αποχετευτικά δίκτυα νερού, μονάδες επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και μονάδες Μελέτη, σχεδίαση, εκτέλεση, λειτουργία και λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά, υδρευτικά και αφαλάτωσης. Προστασία Υδάτινων Πόρων. Δημιουργία υδατικής συνείδησης στους πολίτες για εξοικονόμηση νερού. 33

34 Στόχος και Οραμα Στόχος της Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικών ποσοτήτων πόσιμου νερού προς όφελος τόσο των κατοίκων του νησιού όσο και του περιβάλλοντος, διαμέσου μίας βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το όραμα του ΤΑΥ είναι η αειφόρος ανάπτυξη των υδατικών πόρων, μέσα στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. 34

35 Περίοδος 1974-Σήμερα Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από σημαντικά επιτεύγματα στο τομέα της υδατικής ανάπτυξης με την κατασκευή μεγάλων έργων, όπως: Αρδευτικό έργο Πάφου Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς Σχέδιο Βασιλικού - Πεντάσχοινου Αρδευτικό έργο Χρυσοχούς Σχέδιο Νότιου Αγωγού 35

36 Αρδευτικό έργο Πάφου 36

37 Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιστιλιάς,

38 Σχέδιο Βασιλικού Πεντάσχοινου,

39 Αρδευτικό έργο Χρυσοχούς,

40 Σχέδιο Νοτίου Αγωγού.

41 41

42 42

43 Μέχρι τη δεκαετία του 70 τα υπόγεια νερά αποτελούσαν την κύρια πηγή νερού τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση. 43

44 Λόγω της υπεράντλησης οι υδροφορείς σε πολλές περιοχές της Κύπρου άρχισαν να εξαντλούνται. Επιπρόσθετα, λόγω της εισροής θαλάσσιου νερού, οι πλείστοι παράκτιοι υδροφορείς άρχισαν να αλμυρίζουν. 44

45

46 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ? 46

47 ΛΥΣΕΙΣ 1.Φράγματα ή γεωτρήσεις 2.Αφαλατώσεις 3.Επεξεργασία λυμάτων Συμβατές πηγές Μη συμβατές πηγές 47

48 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 48

49 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΙΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

50 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 50

51 51

52 Αποθηκευτική ικανότητα φραγμάτων 327,50 ΕΚΜ 52

53 Αφαλάτωση 53

54 Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας 54

55 ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2012 Κυβικά μέτρα / ημέρα Κυβικά μέτρα / ημέρα ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΦΟΣ -κινητή ΒΑΣΙΛΙΚΟ (ΑΗΚ) ΜΟΝΗ κινητή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΑΡΙΛΛΗ ΣΥΝΟΛΟ

56 Προβλήματα αποχέτευσης

57 Ενίσχυση του Υδατικού Ισοζυγίου με τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία Έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες για τη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου στο νησί μας. Το ανακυκλωμένο νερό, το οποίο είναι μια αξιόπιστη πηγή, παίζει σημαντικό ρόλο. 57

58 Σταθμός επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά 58

59 Τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων Τα επεξεργασμένα λύματα θα χρησιμοποιηθούν εκτενώς για σκοπούς άρδευσης ή για εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων αποδεσμεύοντας έτσι ισάριθμες ποσότητες καλής ποιότητας νερού για άλλες χρήσεις. Με μελλοντική εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων συλλογής λυμάτων, σε αστικές και αγροτικές περιοχές, θα είναι διαθέσιμες επιπρόσθετες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού στο μέλλον. 59

60 Κεντρικά αποχετευτικά έργα 60

61 Άρδευση με ανακυκλωμένο νερό σύμφωνα με τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας 61

62 Κατ οίκον εξοικονόμηση νερού Η στρατηγική εξοικονόμησης νερού εντός της κατοικίας αποτελεί, την πλέον ίσως, παραμελημένη παράμετρο στο σχεδιασμό της σύγχρονης κατοικίας. Και αυτό ακόμα και σε εξαιρετικά άνυδρες περιοχές και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά σημαντικά περιθώρια μείωσης της κατανάλωσης του νερού εντός της κατοικίας. Η οικιακή κατανάλωση νερού στις χώρες της Ε.Ε. κατανέμεται ποσοστιαία όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 62

63 Οικιακή κατανάλωση νερού στις χώρες της Ε.Ε. 63

64 Στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική παρέχεται ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξοικονόμηση νερού στο σπίτι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Είδη υγιεινής χαμηλής κατανάλωσης νερού (εξαιρετικά χαμηλής ροής τουαλέτες και ουρητήρια, άνυδρα ουρητήρια, χαμηλής ροής νιπτήρες και νιπτήρες με φωτοκύτταρα, ντους χαμηλής ροής, πλυντήρια πιάτων και τα πλυντήρια ρούχων χαμηλής κατανάλωσης ύδατος). Ειδικότερα οι τουαλέτες συνήθως αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσης νερού ενός κτιρίου (βλ. σχήμα), και αυτή η τελική χρήση, αποτελεί μία από τις απλούστερες και χαμηλότερου κόστους περιοχές στις οποίες μπορεί να επιτευχθεί σημαντική οικονομία στην κατανάλωση νερού. Περιορισμός της κατανάλωσης νερού σε κήπους (βλ. παρακάτω) 64

65 Τρόποι εξοικονόμησης νερού Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης Προώθηση εξαρτημάτων μείωσης παροχής νερού Μελέτη και προώθηση τρόπων συλλογής ομβρίων υδάτων Επιδοτήσεις από ΤΑΥ Δεν ισχύουν πλέον 65

66 Τρόποι για εξοικονόμηση πόσιμου νερού 1.1. Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση κήπου 1.2. Σύνδεση γεώτρησης με αποχωρητήρια 1.3.Εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης ημιακάθατρου νερού 1.4. Εγκατάσταση κυκλοφορητή ζεστού νερού ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

67 Εφαρμογή εξαρτημάτων για εξοικονόμηση νερού 67

68 Συλλογή της βροχόπτωσης Το ΤΑΥ είναι ευαισθητοποιημένο τόσο στην αντιμετώπιση των πλημμυρών, όσο και στην αξιοποίηση των όμβριων υδάτων. Έχει ολοκληρωθεί Προκαταρκτική Μελέτη Διερεύνησης χρήσης των όμβριων υδάτων, τόσο σε επίπεδο κατοικίας, ( τύπου στέρνας) όσο και στις Αστικές περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Πέγειας Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας. 68

69 Τρόποι εξοικονόμησης νερού Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κλείνουμε τη βρύση, όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας Ποτέ γεμάτη μπανιέρα, αλλά σύντομο ντους Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο όταν είναι γεμάτο Ξεβγάζουμε τα πιάτα σε κλειστό νεροχύτη Το νερό που πλένουμε τα φρούτα, ποτίζουμε και τα λουλούδια 42 69

70 16 η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση 70

71 Περίπτερα σε συνεργασία με Συμβούλια Υδατοπρομήθειας 71

72 Διαλέξεις και επισκέψεις σε σχολεία 72

73 Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης για εξοικονόμηση νερού 73

74 Διαλέξεις σε στρατόπεδα Εθνικής Φρουράς 74

75 Καταγραφή των Γεωτρήσεων Για την τεκμηριωμένη καταμέτρηση των υφισταμένων γεωτρήσεων (παράνομων και νόμιμων) το ΤΑΥ έχει αναθέσει σε σύμβουλους Μελετητές την καταμέτρηση των Γεωτρήσεων στον Υδροφορέα της Δυτικής Μεσαορίας. Η καταμέτρηση βρίσκεται ήδη σε ισχύ από ομάδα Επιστημόνων.

76 Ανάγκη Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Ο έλεγχος των αντλήσεων από γεωτρήσεις Ο κατακερματισμός ευθυνών και εξουσιών Οι κλιματικές αλλαγές που ήδη επηρεάζουν δραματικά τον τόπο μας, καθιστούν τον παράγοντα της διάθεσης νερού ακόμη πιο κρίσιμο. Με βάση τα δεδομένα είναι εμφανές ότι το υδατικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεμονωμένα μέτρα αλλά ολοκληρωμένα, μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που να διέπει τη λειτουργία του υδατικού τομέα. 76

77 Συμπέρασμα Γενικά, μεγάλο ποσοστό από τους πολίτες έχει ήδη δείξει ευαισθησία στο θέμα εξοικονόμησης νερού, αλλάζοντας συνήθειες. Έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση πέραν του 15%.

78 Το νερό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Περιβάλλοντος. Η τυχόν μόλυνση του ή η έλλειψή του σε μία περιοχή, θα επιφέρει στους κατοίκους δραματικές συνέπειες. Η εξοικονόμηση του νερού καθίσταται αναγκαία. Αν δώσουμε το λόγο στη μάνα γη, για να απευθύνει η ίδια ένα μήνυμα, θα μας έλεγε: «Είμαι η μάνα γη και σας αγαπώ. Δεν σας ανήκω. Εσείς ανήκετε σε εμένα. Όσο περισσότερο με νοιάζεστε και με προστατεύετε, τόσο καλύτερα θα μπορώ να σας τρέφω και να σας παρέχω τα αγαθά μου» Συμπέρασμα

79 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ»

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ» Εκδηλώσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων l Της Μαρίας Ματθοπούλου Ποστεκκή Εκτελεστικής Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο

Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ φύλλο εκπαιδευτικών Στόχοι Να αναζητήσουν και να κατανοήσουν οι µαθητές τα προβλήµατα νερού που αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3. 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3 Υ ΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ 3 0.1 Βασικοί Ορισµοί 3 1.2 Βασικά Συµπεράσµατα για τη ιεθνή Εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας.

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας. ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνδημότες, Κρατάτε στα χέρια σας το τελευταίο απόκτημα του Δήμου, το περιοδικό «Γη Αριστοτέλη», το οποίο από εδώ και πέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη

Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη 1 Αφιέρωμα Ένας άρρηκτος δεσμός ζωής δένει τον άνθρωπο με το νερό. Δεν είναι μόνο το στοιχειώδες αγαθό για την επιβίωσή του πάνω στον

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Oικοτύπος ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Λέβητες φυσικού αερίου, αντλίες θερµότητας, αυτοµατισµοί ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Oικοτύπος ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Λέβητες φυσικού αερίου, αντλίες θερµότητας, αυτοµατισµοί ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Oικοτύπος ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΝΕΡΟ Διαχείριση και εξοικονόµηση ΣΕΛ. 12-13 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πόρτες ασφαλείας, συναγερµοί, θυροτηλεοράσεις, αλεξικέραυνα ΣΕΛ. 18-23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα