Πίνακας περιεχοµένων. V6 Σελίδα 2 από 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας περιεχοµένων. V6 Σελίδα 2 από 12"

Transcript

1 πλαστικότυποι για πλάκες µε νευρώσεις Συστάσεις για τη χρήση τους Μοναστηρίου Αθήνα Τηλ: , fax:

2 Οι πλαστικότυποι χρησιµοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την σωστή και εύκολη κατασκευή των πλακών µε νευρώσεις από ωπλισµένο σκυρόδεµα. Έτσι η χρήση τους δεν είναι κάτι νέο και οι συντελεστές παραγωγής των έργων έχουν αποκτήσει την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία. Σε αυτό το τεύχος συνοψίζονται οι κυριότερες συστάσεις που καταγράφουν, περιληπτικά κατ ανάγκη, αυτήν ακριβώς την εµπειρία και τη γνώση. Περιγράφονται συνοπτικά όλες οι φάσεις της χρήσης των πλαστικοτύπων, από την µίσθωση και την αποστολή τους στο εργοτάξιο, µέχρι την επιστροφή τους. Πρόκειται για απλές συστάσεις που, χωρίς να διεκδικούν τη «µοναδική αλήθεια», νοµίζουµε ότι είναι σηµαντικές, και ότι συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των τεχνικών έργων, που είναι η ασφάλεια, η ποιότητα, η ταχύτητα και η οικονοµία. Πίνακας περιεχοµένων I. Αποστολή και παραλαβή πλαστικοτύπων στο έργο Φόρτωµα και αποστολή στο εργοτάξιο...3 Ξεφόρτωµα και παραλαβή στο εργοτάξιο..3 Πρόχειρη αποθήκευση και διακίνηση στο εργοτάξιο...4 II. Καλούπωµα και σκυροδέτηση Ξυλότυπος.. 4 Τοποθέτηση στον ξυλότυπο....5 Πάχος επικάλυψης πλάτος διαδοκίδας Όρια φατνωµατικής περιοχής και συµπαγών ζωνών. 7 Κάρφωµα στον ξυλότυπο...8 Λάδωµα....8 Σιδέρωµα....9 ιέλευση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σκυροδέτηση III. Ξεκαλούπωµα, νέες χρήσεις και επιστροφή πλαστικοτύπων Ξεκαλούπωµα...11 Καθαρισµός Νέα χρήση...12 Καταµέτρηση φόρτωση επιστροφή V6 Σελίδα 2 από 12

3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΩΝ I. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΦΟΡΤΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Εικόνα 1: Οι πλαστικότυποι πλένονται και φυλάσσονται στις αποθήκες µας. Οι πλαστικότυποι φυλάσσονται στις αποθήκες µας πλυµένοι και συντηρηµένοι µε τον καλύτερο τρόπο και είναι έτοιµοι για χρήση. Η αποστολή τους στα εργοτάξια γίνεται µε φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία είτε ανήκουν στον πελάτη είτε µισθώνονται από αυτόν. Οι πλαστικότυποι φορτώνονται από εµάς προσεκτικά µε τα χέρια ένας ένας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά του φορτίου σε συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση του χώρου φόρτωσης του αυτοκινήτου. Οι πλαστικότυποι πρέπει να φορτώνονται «χτιστοί» όπως στην εικόνα, και όχι ο ένας πάνω στον άλλο, επειδή έτσι φορτώνονται πολύ µεγαλύτερες ποσότητες, το φορτίο είναι «συµπαγές» και ασφαλές και οι πλαστικότυποι δεν παραµορφώνονται. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν είναι κλειστό ή δεν έχει ψηλά παραπέτα, οι ντάνες πρέπει να δένονται µε ιµάντες ή σκοινιά, ώστε το φορτίο να είναι απόλυτα ασφαλές. Εικόνα 2 :Σωστή φόρτωση µε «χτιστό» ντάνιασµα και ασφαλές δέσιµο των πλαστικοτύπων µε ιµάντες ή σχοινιά. ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Εικόνα 3: Στο εργοτάξιο οι πλαστικότυποι µπορούν να τοποθετούνται προσωρινά σε πετσωµένο κοµµάτι του ξυλοτύπου. Πριν από την παραλαβή των πλαστικοτύπων στο εργοτάξιο, καλό είναι να γίνεται µια στοιχειώδης προετοιµασία του χώρου. Κατά το ξεφόρτωµα τους καλό είναι να τοποθετούνται συγκεντρωµένοι σε µία καθαρή, επίπεδη και οριζόντια περιοχή, όσο πλησιέστερα γίνεται προς τον ξυλότυπο που πρόκειται να τοποθετηθούν. Ακόµα καλύτερα είναι να υπάρχει ήδη πετσωµένο ένα κοµµάτι του ξυλότυπου για την απευθείας τοποθέτησή τους πάνω σε αυτό. Το ξεφόρτωµα των πλαστικοτύπων πρέπει να γίνεται πάντα προσεκτικά και µε τα χέρια. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι πλαστικότυποι να ρίχνονται από την καρότσα του φορτηγού στο έδαφος ή ακόµα χειρότερα να ξεφορτωθούν µε ανατροπή, γιατί είναι προφανές ότι έτσι κάποιοι από αυτούς θα σπάσουν. Ταυτόχρονα µε το ξεφόρτωµα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται η καταµέτρησή των τεµαχίων και να επαληθεύεται η ποσότητα που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής µας. V6 Σελίδα 3 από 12

4 ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Εικόνες 4,5: Κιβώτιο και «κλούβα» µεταφοράς πλαστικοτύπων µε γερανό. Οι πλαστικότυποι που ξεφορτώνονται πρέπει να στοιβάζονται πρόχειρα σε ντάνες ίσου αριθµού τεµαχίων, 12 έως 15, ώστε και να καταµετρώνται εύκολα και να αποφεύγονται τυχόν παραµορφώσεις των κάτω τεµαχίων. Η προώθηση τους στα διάφορα τµήµατα του εργοταξίου ή του ξυλότυπου µπορεί να γίνεται είτε µε τα χέρια λίγα λίγα κοµµάτια, είτε ολόκληρες οι ντάνες µε καρότσι. Στα µεγάλα εργοτάξια, όπου είναι εγκατεστηµένος οικοδοµικός γερανός, η βέλτιστη διακίνηση των πλαστικοτύπων γίνεται µε το συνήθως υπάρχον κατάλληλο κιβώτιο µεταφοράς εργαλείων, στο οποίο τοποθετούνται οι ντάνες. Εναλλακτικά µπορεί για το σκοπό αυτό να κατασκευάζεται µία πρόχειρη αλλά ασφαλής «κλούβα» -πλατφόρµα µε παραπέτα, ώστε να είναι προστατευµένο το φορτίο κατά τις µετακινήσεις του. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να µετακινούνται µε το γερανό οι ντάνες δεµένες µόνο µε ιµάντες. Αυτό επειδή µπορεί, σε συνδυασµό και µε τις καιρικές συνθήκες, οι ιµάντες να γλιστρήσουν και οι πλαστικότυποι να πέσουν από µεγάλο ύψος, µε άµεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζοµένων και βέβαιο αποτέλεσµα την καταστροφή των πλαστικοτύπων. II. ΚΑΛΟΥΠΩΜΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ Για την χρήση των πλαστικοτύπων στο έργο δεν απαιτείται να κατασκευαστεί κάποιος ειδικός ξυλότυπος. Οι πλαστικότυποι τοποθετούνται και καρφώνονται απευθείας πάνω στο έτοιµο πέτσωµα, που κατασκευάζεται κατά τα γνωστά. Έτσι, όχι µόνο δεν απαιτείται ειδικός ξυλότυπος για τους πλαστικότυπους, αλλά και το πέτσωµα δεν είναι απαραίτητο να κατασκευάζεται πλήρες και σφιχτό για την τοποθέτησή τους. Αυτό µπορεί να γίνει επειδή οι πλαστικότυποι καλύπτουν πλήρως την φατνωµατική περιοχή και επιπλέον, µε εξαίρεση τον τύπο 50/15, είναι «αυτοφερόµενοι» εάν στηρίζονται σε «πέτσωµα» τουλάχιστον τα µέσα και οι γωνίες των φτερών τους. Γι αυτό οι πλαστικότυποι, εκτός από την τοποθέτηση σε πλήρες πέτσωµα, µπορεί να τοποθετούνται ακόµα και απευθείας πάνω σε κατάλληλα ταµπάνια, ή σε αραιό «σκάρωµα» που κατασκευάζεται µε τάβλες, λατάκια, κλπ, αρκεί να υποστηρίζονται τα φτερά τους στα µέσα και τις γωνίες τους. Εικόνες 6,7: Οι πλαστικότυποι δεν απαιτούν πλήρες ή "σφιχτό" πέτσωµα. V6 Σελίδα 4 από 12

5 Εικόνες 8,9: Πολλαπλές δυνατότητες «πετσώµατος» για την τοποθέτηση των πλαστικοτύπων. Αυτό έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία και αξία σε µεγάλες επιφάνειες ξυλοτύπου, επειδή έτσι επιτυγχάνεται µεγάλη οικονοµία στο χρόνο κατασκευής και στα ξύλα και τα εργατικά που απαιτούνται για το καλούπωµα και το ξεκαλούπωµα. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΞΥΛΟΤΥΠΟ Ειδικά όµως στις περιπτώσεις των οµάδων 80 και 90, όπου οι πλαστικότυποι είναι ορθογώνιοι και δεν έχουν το ίδιο φτερό σε όλες τις πλευρές, πρέπει το καλούπωµα να γίνεται έτσι ώστε τα στενά φτερά τους να στηρίζονται πλήρως σε όλο το µήκος τους και να καρφώνονται κατάλληλα, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παραµορφώσεις κατά τη σκυροδέτηση. Τα φαρδιά φτερά τους πρέπει να καρφώνονται τουλάχιστον στο µέσον τους. Εικόνα 10: Σε περιπτώσεις πλαστικοτύπων των οµάδων 80 και 90 πρέπει τα στενά φτερά τους να υποστηρίζονται πλήρως σε όλο το µήκος τους, π.χ. µε διπλή τάβλα, και να καρφώνονται υποχρεωτικά. Εικόνες 11,12: Η συνέχεια των διαδοκίδων εξασφαλίζει καλαίσθητη οροφή η ασυνέχεια (πάνω φωτογραφία) δεν δίνει αρµονική εικόνα. Οι πλαστικότυποι τοποθετούνται µε τα χέρια ένας ένας σύµφωνα µε το σχέδιο του ξυλότυπου. Αν κάποια τεµάχια είναι σκονισµένα, καλό είναι να ξεπλένονται µε νερό υπό πίεση. Η πρώτη σειρά που τοποθετείται σε κάποια φατνωµατική περιοχή ευθυγραµµίζεται µε ράµµα κατά τα γνωστά και αποτελεί οδηγό για τις υπόλοιπες σειρές. Στις συνήθεις περιπτώσεις των διαδοχικών φατνωµατικών περιοχών, οι διαδοκίδες των πλαστικοτύπων πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία σε κάθε κατεύθυνση. Αυτό όχι µόνο για προφανείς στατικούς λόγους, αλλά και για αισθητικούς, επειδή σε τελειωµένη εµφανή οροφή η ασυνέχεια των διαδοκίδων φαίνεται αµέσως. V6 Σελίδα 5 από 12

6 Οι πλαστικότυποι δεν κατασκευάζονται τελείως άκαµπτοι αλλά µε µια µικρή ελαστικότητα, για να αντέχουν στις οποιοσδήποτε «σκληρές» εργοταξιακές συνθήκες, να ξεκαλουπώνονται εύκολα και χωρίς να σπάνε, και να επαναχρησιµοποιούνται πολλές φορές, ώστε να είναι χαµηλό το κόστος χρήσης τους. Λόγω αυτής της ελαστικότητας, που µπορεί να επηρεάζεται και από θερµοκρασιακές µεταβολές, µπορεί να προκύπτει ένα µικρό κενό της τάξεως των 3-4 mm στην επαφή των φτερών µεταξύ τους, το οποίο όµως θεωρείται αποδεκτό. Εικόνα 13: Οι διαδοκίδες πρέπει να είναι Το λεπτό συνεχείς στα διαδοχικά φατνώµατα. «γρέζι» στη διαδοκίδα καλό είναι να αφαιρείται στο ξεκαλούπωµα, επειδή τότε είναι ακόµα «φρέσκο», και µπορεί να ξύνεται εύκολα µε το σκεπάρνι. Σε τελική φάση µπορεί να χρησιµοποιείται ένα σβουράκι και παράλληλα να επιδιορθώνονται τυχόν ατέλειες. Σε κάθε περίπτωση όµως, οι πλαστικότυποι πρέπει να τοποθετούνται «σφιχτά» ο ένας δίπλα στον άλλον, και να καρφώνονται οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις οδηγίες, ώστε να µην µετακινούνται και να µη µεγαλώνει το γρέζι. Εικόνα 14: Το γρέζι αφαιρείται εύκολα µε σκεπάρνι ή σβουράκι. ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΙΑ ΟΚΙ ΑΣ Οι πλαστικότυποι, µε την ποικιλία των τυποποιηµένων τους διαστάσεων, µπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες οποιασδήποτε στατικής µελέτης για πλάκες µε νευρώσεις. Συνιστάται γενικά το πάχος της επικάλυψης του φατνώµατος των πλαστικοτύπων να µην ξεπερνά τα 10 cm για τον τύπο 50/15 και τα 15 cm για τους όλους τους άλλους τύπους. Στην ειδική περίπτωση που ζητείται µεγαλύτερο πλάτος διαδοκίδας από το ελάχιστο bο που δηµιουργούν των φτερά των πλαστικοτύπων, συνήθως λόγω πλήθους ράβδων οπλισµού, µπορούν να παρεµβάλλονται ανάµεσα στα φτερά τάβλες κατάλληλου πλάτους ή και λωρίδες µπετοφόρµ, ώστε να προκύπτει το ζητούµενο πλάτος της διαδοκίδας. Οι τάβλες καλό είναι να είναι πλανισµένες και να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι συνεπίπεδες µε το άνω µέρος των φτερών των πλαστικοτύπων. Εικόνες 15,16,17: Οι πλαστικότυποι µπορούν να συνδυαστούν µε κατάλληλες τάβλες ή κοµµάτια για να δώσουν την επιθυµητή διαδοκίδα. Οι προσθήκες αυτές, εάν χρειαστούν κατά τη µία διεύθυνση, που είναι και το συνηθέστερο, µπαίνουν τρεχόµετρο, εύκολα και χωρίς σπατάλη ξυλείας. Στην περίπτωση όµως που θα απαιτηθούν και κατά την άλλη διεύθυνση, τότε κόβονται υποχρεωτικά σε κοµµάτια, πράγµα βέβαια που είναι σπατάλη χρόνου και ξύλων. Είναι χρήσιµο να τονιστεί εδώ ότι οι διαδοκίδες που σχηµατίζουν οι πλαστικότυποι είναι «πρισµατικές» και σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ, όπου χρειάζεται στους υπολογισµούς, λαµβάνεται υπόψη το µέσο πλάτος τους b w (=b m στον πίνακά µας). V6 Σελίδα 6 από 12

7 ΟΡΙΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΖΩΝΩΝ Εικόνες 18,19,20: Λεπτοµέρειες στο όριο φατνωµατικής περιοχής - συµπαγούς ζώνης. Ένα σηµείο που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα και να προαποφασιστεί, είναι η διαµόρφωση των ορίων της φατνωµατικής περιοχής στις συµπαγείς ζώνες, επειδή οι πλαστικότυποι µπορούν να τοποθετούνται στον ξυλότυπο µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να τοποθετούνται έτσι ώστε το πάνω µέρος του φτερού τους να είναι συνεπίπεδο µε το πάνω µέρος του πετσώµατος των συµπαγών ζωνών. Σε αυτήν την περίπτωση, και επειδή το τελικό πλάτος των ζωνών θα προκύπτει σαν υπόλοιπο από το πλήθος και τον τύπο των πλαστικοτύπων, θα χρειαστεί να κοπούν κάποια ξύλα ή µπετοφόρµ για τη συµπλήρωσή του πετσώµατος των ζωνών. Αυτό γίνεται ακόµα πιο σύνθετο εάν λόγω µορφής οικοπέδου οι ζώνες έχουν µεταβλητό πλάτος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τοποθετούνται οι πλαστικότυποι πάνω στο έτοιµο πέτσωµα των συµπαγών ζωνών. Αυτός ο τρόπος συνιστάται, επειδή είναι πιο εύκολος, πιο γρήγορος και δεν κόβονται τα ξύλα. Έτσι, πετσώνεται αρχικά ένα λίγο µεγαλύτερο πλάτος από το προβλεπόµενο για τις συµπαγείς ζώνες µε τα έτοιµα φύλλα εµφανούς ξυλοτύπου που υπάρχουν στο εργοτάξιο, π.χ. µπετοφόρµ, τα οποία βέβαια δεν κόβονται. Η υπόλοιπη φατνωµατική περιοχή «σκαρώνεται» κατά τα γνωστά. Στη συνέχεια οι πλαστικότυποι τοποθετούνται πάνω στα µπετοφόρµ, µετρώντας απλώς το προβλεπόµενο πλάτος της συµπαγούς ζώνης. Με αυτόν τον τρόπο η φατνωµατική περιοχή θα έχει «δόντι» σε σχέση µε τις συµπαγείς ζώνες, ίσο µε το πάχος του φτερού του πλαστικότυπου. Γι αυτό συνιστάται να µπαίνει µια φαλτσογωνιά στην περίµετρό της, ώστε και να αποφεύγονται πιθανές ατέλειες και να µην «εγκιβωτίζονται» οι πλαστικότυποι στο µπετόν. Το τελικό αποτέλεσµα µε τη φατνωµατική περιοχή που «εγγράφεται» µέσα στις συµπαγείς ζώνες είναι πολύ ωραίο. Τρόποι τοποθέτησης πλαστικοτύπων. Εικόνα 21: Πρώτος τρόπος πλαστικότυπος περασιά µε το πέτσωµα της συµπαγούς ζώνης. Εικόνα 22: εύτερος τρόπος πλαστικότυπος πάνω στο πέτσωµα της συµπαγούς ζώνης µε φαλτσογωνιά στην περίµετρο της. V6 Σελίδα 7 από 12

8 ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΤΟΝ ΞΥΛΟΤΥΠΟ Ο γενικός κανόνας είναι ότι όλοι οι πλαστικότυποι πρέπει να καρφώνονται στον ξυλότυπο στις κατάλληλες θέσεις για την αποφυγή µετακινήσεων ή και παραµορφώσεών τους κατά τη σκυροδέτηση. Ειδικότερα για το κάρφωµα για την κάθε οµάδα: Στους πλαστικότυπους της οµάδας 50 υπάρχουν ειδικές θέσεις στα δύο διαδοχικά φτερά µε την ενίσχυση και πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά πλατυκέφαλα καρφιά 10/30. Στους πλαστικότυπους της οµάδας 70 υπάρχουν ειδικές θέσεις στα µέσα των φτερών και µπορούν να χρησιµοποιούνται οι συνήθεις πρόκες 16/21 που χρησιµοποιούν οι καλουπατζήδες. Στους πλαστικότυπους των οµάδων 80 και 90, οι τρύπες για το κάρφωµά τους είναι σηµαδεµένες µε χρώµα και πρέπει να χρησιµοποιούνται πρόκες 17/27. Επιπλέον τα στενά φτερά τους πρέπει να αντιστηρίζονται εσωτερικά µε τα ειδικά στραντζαριστά κόντρες, σε όσες περιπτώσεις αυτά συνοδεύουν τους πλαστικότυπους. Να σηµειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση οι πλαστικότυποι, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά σηµεία, πρέπει να καρφώνονται και σε όσα σηµεία φαίνεται αναγκαίο, λόγω κυρίως ατελειών του ξυλότυπου (π.χ. στραβά λατάκια, µη επίπεδο πέτσωµα, σηµεία ασυνέχειας ξυλοτύπου κλπ). Εικόνες 24,25: Οι στράντζες βιδώνονται ή «κουµπώνονται» στους πλαστικότυπους των οµάδων 80 και 90. Εικόνα 23: Οι πλαστικότυποι καρφώνονται τουλάχιστον στα µέσα των φτερών τους. ΛΑ ΩΜΑ Οι πλαστικότυποι µετά την τοποθέτηση τους στον ξυλότυπο πρέπει vα λαδώνονται πολύ ελαφρά κάθε φορά πριν από τη χρήση τους. Το λάδωµα συνιστάται επειδή βοηθά ώστε το µπετόν να βγαίνει λείο και εµφανές και επειδή κάνει πιο εύκολο το ξεκαλούπωµα των πλαστικοτύπων. Γι αυτό, το λάδωµα κάθε φορά πριν από την κάθε χρήση είναι αναγκαίο για την χωρίς κανένα πρόβληµα επαναχρησιµοποίηση των πλαστικοτύπων στο ίδιο έργο. Οι πλαστικότυποι είναι µη απορροφητικά καλούπια και γι αυτό είναι πολύ σηµαντικό να εφαρµόζεται η ελάχιστη, απολύτως απαραίτητη ποσότητα λαδιού, όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφα γίνεται. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µε τα χέρια µε στουπί ή πανί, αλλά και µε ψεκασµό µε κατάλληλο ακροφύσιο. Εάν υπάρξει όµως πλεονάζουσα ποσότητα, αυτή θα πρέπει να αφαιρείται οπωσδήποτε, επειδή εκτός των άλλων, µπορεί να εµφανίσει και ελαττώµατα στην τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Εικόνες 26,27: Το σωστό λάδωµα εξασφαλίζει άψογη τελική επιφάνεια στο µπετόν και διευκολύνει το ξεκαλούπωµα. V6 Σελίδα 8 από 12

9 Πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα κατάλληλο και καθαρό λάδι, όπως π.χ. 10αρι του εµπορίου, το οποίο βρίσκεται εύκολα στα βενζινάδικα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται «καµµένα» ή «βρώµικα» λάδια, επειδή µπορεί να εµφανιστούν «λεκέδες» ή «µαύρα» στίγµατα στην επιφάνεια του µπετόν. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ιδίως εάν επικρατεί µεγάλη ζέστη, συνιστάται, για τη διευκόλυνση των σιδεράδων, να λαδώνονται σε πρώτη φάση µόνο οι διαδοκίδες εσωτερικά, και σε δεύτερη φάση, µετά το σιδέρωµα των διαδοκίδων, να λαδώνονται οι ουρανοί των πλαστικοτύπων. Να σηµειωθεί ότι γενικά πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µη λαδώνονται οι οπλισµοί. ΣΙ ΕΡΩΜΑ Το σιδέρωµα των πλακών µε νευρώσεις, στις οποίες χρησιµοποιούνται πλαστικότυποι, γίνεται για τους σιδεράδες µια απλή, τυποποιηµένη και εύκολη διαδικασία, επειδή οι πλαστικότυποι: είναι ένα έτοιµο και σταθερό δάπεδο για την εργασία και τις µετακινήσεις των συνεργείων, υλοποιούν τις νευρώσεις στις ακριβείς τους θέσεις και διαστάσεις, είναι ένας ξυλότυπος έτοιµος για σωστό και εύκολο σιδέρωµα σε µία φάση, εξασφαλίζουν στον επιβλέποντα Μηχανικό τον άµεσο έλεγχο και την παραλαβή του οπλισµού. Με τη χρήση των πλαστικοτύπων, οι προδιαγραφές της στατικής µελέτης υλοποιούνται επακριβώς και το σιδέρωµα είναι άψογο και τελικό, πράγµα που δε συµβαίνει µε τη χρήση «σωµάτων πλήρωσης», όπου, εκτός άλλων πιθανών προβληµάτων (µετατοπίσεών τους, πυρασφάλειας, συγκέντρωσης υγρασίας, κλπ), οι σιδεράδες αναγκάζονται να διασχίζουν «πηγάδια» κουβαλώντας τα σίδερα και να σιδερώνουν «στον αέρα» και «στο περίπου». Εικόνες 28,29: Οι πλαστικότυποι δηµιουργούν ένα σταθερό και άνετο δάπεδο εργασίας. Εικόνες 30,31: Οι πλαστικότυποι συνδυάζονται µε πρισµατικά τσέρκια στη µορφή των διαδοκίδων. Τα τσέρκια των διαδοκίδων κατασκευάζονται µε απλό τρόπο από µανδύα ή και από κατάλληλο δοµικό πλέγµα, σε πρισµατική µορφή όπως οι διαδοκίδες και σύµφωνα µε τη στατική µελέτη. Τα συµβατικά υποστηρίγµατα οπλισµών πρέπει να χρησιµοποιούνται και στις διαδοκίδες. Οι πλαστικότυποι ως δάπεδο εργασίας είναι ικανοί να φέρουν ασφαλώς λογικό βάρος δεµάτων οπλισµού, που πρέπει όµως να ξεφορτώνονται µε προσοχή από τον γερανό. Κατά την απόθεση των οπλισµών, οι πλαστικότυποι πρέπει πάντα να προστατεύονται από γδαρσίµατα που τραυµατίζουν την επιφάνεια τους, µε µια πρόχειρη «σχάρα» από λατάκια ή µπετοφόρµ. Επίσης, δεν επιτρέπεται να «σέρνονται» ράβδοι οπλισµού πάνω στους πλαστικότυπους, επειδή έτσι τους τραυµατίζουν. V6 Σελίδα 9 από 12

10 Εικόνες 32,33: Οι πλαστικότυποι πρέπει να προστατεύονται από τα σίδερα µε λατάκια ή µπετοφόρµ. ΙΕΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η τοποθέτηση σωληνώσεων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης µέσα στο µπετόν, δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση για τη διέλευση τους να ανοίγονται τρύπες στους πλαστικότυπους, γιατί τους καταστρέφουν. Γι αυτό, οι σωληνώσεις αυτές κατά το µεγαλύτερο µέρος τους πρέπει να τρέχουν µέσα στις συµπαγείς ζώνες, ενώ στις φατνωµατικές περιοχές και στα σηµεία που προβλέπεται η λήψη φωτισµού, µπορούν να εγκιβωτίζονται σε ένα ηλεκτρολογικό κουτί διακλάδωσης, το οποίο πρέπει να στερεώνεται είτε στην οροφή του πλαστικότυπου, είτε στη βάση της διαδοκίδας, όχι καρφωµένο επειδή τραυµατίζει, αλλά δεµένο µε σύρµα στους οπλισµούς των διαδοκίδων. Η εµπειρία έχει δείξει ότι τα σηµεία λήψης φωτισµού καλό είναι να προβλέπονται στις διαδοκίδες και όχι στα φατνώµατα. Ο λόγος είναι ότι έτσι δεν εµποδίζεται από το φάτνωµα η διάχυση του φωτός και επίσης, είναι εύκολο να γίνει, εάν χρειαστεί, αλλαγή της θέσης κάποιου φωτιστικού µε «τρέξιµο» και επέκταση της γραµµής πάνω στις διαδοκίδες µε λεπτό τυποποιηµένο εξωτερικό κανάλι που βάφεται στο χρώµα της οροφής. Εικόνες 34,35: Παραδείγµατα λήψης και επέκτασης φωτισµού στις διαδοκίδες των πλαστικοτύπων. ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΗ Η σκυροδέτηση των πλακών µε πλαστικότυπους γίνεται κατά τα συνήθη. Είναι καλό να γίνεται µία ελαφρά διαβροχή - ψέκασµα των πλαστικοτύπων και του ξυλότυπου γενικότερα µε νερό λίγο πριν τη σκυροδέτηση. Ο δονητής πρέπει να εφαρµόζεται πάντα στις διασταυρώσεις των διαδοκίδων και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνιέται να δουλεύει µέσα σε αυτές. Η διάστρωση του σκυροδέµατος καλό είναι να γίνεται σταδιακά, χωρίς σε καµία περίπτωση να διακόπτεται η συνέχειά της, µε αρχικό στάδιο τη σκυροδέτηση µέχρι ένα ύψος και τη δόνηση µιας περιοχής και στη συνέχεια το «γέµισµα», τη δόνηση και το πηχάρισµά της. Οι πλαστικότυποι δίνουν γενικά πολύ καλές οροφές, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη επιµέλεια γι αυτό. Οι τυχόν µικροατέλειες επισκευάζονται εύκολα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που κάποιοι πλαστικότυποι έχουν είτε εν µέρει σκυροδετηθεί είτε έχουν πιτσιλιστεί από την πρέσα. V6 Σελίδα 10 από 12

11 Εικόνα 36:Οι πλαστικότυποι εξασφαλίζουν σωστή και άνετη διάστρωση σκυροδέµατος. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΩΝ Τότε συνιστάται, πριν από τη συνέχεια της σκυροδέτησης, µια ελαφρά διαβροχή τους µε νερό και αποµάκρυνση των σκύρων που τυχόν έχουν πέσει επάνω τους, ώστε να µην προκύψουν ελαττώµατα στο µπετόν. Προσοχή επίσης χρειάζεται και στην χρήση στο εργοτάξιο προσθέτων στο σκυρόδεµα, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Επισηµαίνεται, επειδή έχει ιδιαίτερη σηµασία, η παράγραφος του κανονισµού, κατά την οποία «το πρόσθετο ή τα πρόσθετα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι του ίδιου εργοστασίου, θα έχουν την ίδια εµπορική ονοµασία µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν στη Μελέτη Συνθέσεως και θα προστίθενται στην αναλογία που προβλέπεται σε αυτήν». Εάν µε τη σκυροδέτηση προβλέπεται και βιοµηχανικό δάπεδο, αυτό µπορεί να κατασκευάζεται κατά τα γνωστά χωρίς κανένα πρόβληµα. Κατά τα λοιπά η πλάκα πρέπει να διαβρέχεται και γενικά να συντηρείται και να προστατεύεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς και την κοινή πείρα όπως και οι συνήθεις πλάκες. III. ΞΕΚΑΛΟΥΠΩΜΑ, ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΩΝ ΞΕΚΑΛΟΥΠΩΜΑ Εικόνα 37: Οι πλαστικότυποι πρέπει να ξεκαλουπώνονται προσεκτικά. Το ξεκαλούπωµα είναι µια πολύ σηµαντική διαδικασία. Γι αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε µε ιδιαίτερη προσοχή, για να µην τραυµατίζονται οι πλαστικότυποι αλλά ούτε και το µπετόν. Στατιστικά, το σπάσιµο και η καταστροφή των πλαστικοτύπων οφείλονται αποκλειστικά και µόνο στο κακό και απρόσεκτο ξεκαλούπωµα. Γι αυτό, δεν πρέπει να γίνεται «µαζικό ξεκαλούπωµα» των πλαστικοτύπων µε τον υπόλοιπο ξυλότυπο, δηλαδή «ξεµοντάρισµα» και «ρίξιµο» όλου του συνόλου καδρόνια, ταµπάνια, λατάκια, τάβλες, πλαστικότυποι από το ταβάνι στο δάπεδο, γιατί έτσι µεγάλο µέρος τους, εγκλωβισµένο κατά την πτώση µε τα ξύλα, µπορεί να καταστραφεί. Για το ξεκαλούπωµα του συστήµατος γενικότερα αλλά και των πλαστικοτύπων ειδικότερα, θα πρέπει να φτιάχνεται µια πρόχειρη σκαλωσιά µε πύργους και µαδέρια. Έτσι αυτοί που ξεκαλουπώνουν πρέπει πρώτα να αποµακρύνουν µε προσοχή τα ξύλα που στηρίζουν τους πλαστικότυπους, ξεκαρφώνοντας τα από αυτούς, και στη συνέχεια να τους αφαιρούν προσεκτικά έναν έναν µε τα χέρια. Οι πλαστικότυποι που ξεκαλουπώνονται δεν πρέπει ποτέ να πετιούνται από ψηλά στο δάπεδο, γιατί θα σπάσουν. Συνιστάται να κατασκευάζεται ένα ενδιάµεσο πρόχειρο πατάρι για το ξεκαλούπωµα και την απόθεση τους, και να συνεργάζεται πάντα ζευγάρι εργατών. Το ξεκαλούπωµα πρέπει να αρχίζει πάντα από ένα ακραίο πλαστικότυπο της φατνωµατικής περιοχής. Η αφαίρεση του πλαστικότυπου διευκολύνεται µε ελαφρό χτύπηµα στο εσωτερικό του περιµετρικά µε το πίσω µέρος του σκεπαρνιού. Εικόνα 38: Το ξεκαλούπωµα γίνεται εύκολα και σωστά µε ζευγάρι εργατών. V6 Σελίδα 11 από 12

12 Στη συνέχεια γίνεται ελαφρό κοντράρισµα του σκεπαρνιού στο πάνω µέρος του ελεύθερου φτερού του και στο µέσο του. Το σκεπάρνι δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ποτέ στις γωνίες των φτερών γιατί η αντίσταση τους είναι µεγάλη και µπορεί να σπάσουν. Με το σωστό ξεκαλούπωµα, όπως περιγράφεται εδώ, αποφεύγονται τελείως οι φθορές των πλαστικοτύπων, που είναι ένα σοβαρό κόστος για όλους µας, ακόµα και αν χρειαστεί γι αυτό ένα µεροκάµατο παραπάνω. Εικόνα 39: Το ξεκαλούπωµα ξεκινάει από έναν ακραίο πλαστικότυπο του φατνώµατος. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Οι πλαστικότυποι µετά το ξεκαλούπωµά τους πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζονται από τις πρόκες. Αυτό πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή για να αποφεύγεται τυχόν τραυµατισµός των εργατών αλλά και των ίδιων των πλαστικοτύπων. Στη συνέχεια καλό είναι να µεταφέρονται και να ντανιάζονται σε κατάλληλη θέση, ώστε να είναι έτοιµοι είτε για την εν συνεχεία επαναχρησιµοποίηση τους στο έργο, είτε για το φόρτωµα και την επιστροφή τους. Οι τυχόν σπασµένοι πλαστικότυποι πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά. Οι πλαστικότυποι µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν πολλές φορές στο ίδιο έργο. Πριν από την επαναχρησιµοποίηση τους όµως και αφού αφαιρεθούν τυχόν υπολείµµατα µπετόν µε τη χρήση µιας κοινής σπάτουλας ή βούρτσας, καλό είναι να ξαναλαδώνονται. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εικόνα 41: Φόρτωση των πλαστικοτύπων στο εργοτάξιο µε κιβώτιο γερανού. Εικόνα 40: Το σκεπάρνι πρέπει να χρησιµοποιείται στο µέσον του φτερού και όχι στη γωνία. Στην περίπτωση που οι πλαστικότυποι δεν πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθούν άµεσα στο ίδιο έργο, ή εάν κάποιοι απ αυτούς περισσεύουν και δεν είναι πλέον απαραίτητοι για τη συνέχιση των εργασιών, πρέπει σε συνεννόηση µε την εκµισθώτρια να της επιστραφούν. Κατά την επιστροφή των πλαστικοτύπων, πρέπει να γίνεται αρχικά στο εργοτάξιο µια συνολική καταµέτρηση τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κάπου ξεχασµένα τεµάχια. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται ο διαχωρισµός και η καταµέτρηση των τυχόν σπασµένων τεµαχίων. Η φόρτωση των πλαστικοτύπων στο φορτηγό για την επιστροφή τους, µε ταυτόχρονη καταµέτρηση των τεµαχίων του φορτίου, πρέπει να γίνεται προσεκτικά από το προσωπικό του εργοταξίου και σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν προαναφερθεί. Κατά την επιστροφή και σε πρώτη προτεραιότητα, πρέπει να φορτώνονται τα γερά και χωρίς φθορές τεµάχια, ενώ τα τυχόν σπασµένα πρέπει να επιστρέφονται µαζεµένα µε την τελευταία αποστολή. Σε κάθε περίπτωση όµως, καλό είναι στο ίδιο φορτηγό να φορτώνονται ξεχωριστά τα γερά από τα τυχόν σπασµένα τεµάχια για την ευκολότερη καταµέτρησή τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας. τηλ: , fax: , website: V6 Σελίδα 12 από 12

πλαστικότυποι Οδηγίες χρήσης για πλάκες µε νευρώσεις Μοναστηρίου 145 104 42 Αθήνα Τηλ:210 5142598, fax: 210 5153035 E - mail: info@plastikotypi.

πλαστικότυποι Οδηγίες χρήσης για πλάκες µε νευρώσεις Μοναστηρίου 145 104 42 Αθήνα Τηλ:210 5142598, fax: 210 5153035 E - mail: info@plastikotypi. πλαστικότυποι για πλάκες µε νευρώσεις Οδηγίες χρήσης Μοναστηρίου 145 104 42 Αθήνα Τηλ:210 5142598, fax: 210 5153035 E - mail: info@plastikotypi.gr www.plastikotypi.gr Πίνακας περιεχοµένων I. Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εφαρµογής

Πληροφορίες εφαρµογής 07/2008 Πληροφορίες εφαρµογής 999732009 GR Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999732009-07/2008 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΑΣ ΟΜΗΣΗΣ Παπαδοπούλου Ελένη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-41-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 14 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ 1 από 38

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ 1 από 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1041.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: - ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-04-00-00. 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 04 Καλούπια (Τύποι) 00 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-04-00-00. 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 04 Καλούπια (Τύποι) 00 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-04-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 04 Καλούπια (Τύποι) 00 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ Π.Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ Π.Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ Π.Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 ΥΠ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μελέτη ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ AΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τεχνική περιγραφή Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: A.M.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε 04/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 Ν5800a/4931/Β10 K:\N5800a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800α/4931 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 12/2011 ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1000. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 1001. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

1000. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 1001. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 1001.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1001.1.1 Πεδίο Εφαρμογής 1000. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 1001. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών από οπτόπλινθους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΜ - 40908

ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΜ - 40908 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΜ - 40908 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» ΤΟΜΟΣ V : YΠΟΣΤΑΘΜΟΙ κ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.doc N1000b/5151 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα