Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά"

Transcript

1 Ο Κλάδος των οµικών Υλικών Εισηγητής: Στέφανος Τζιρίτης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Β Αντιπρόεδρος Σ.Β.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος

2 Κυρίες και κύριοι, Ως δοµικό υλικό σύµφωνα και µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106 ορίζεται κάθε προϊόν το οποίο παράγεται για να ενσωµατωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δοµικά έργα. Τα είδη των δοµικών υλικών που ενσωµατώνονται σε ένα κτιριακό έργο είναι πολλά και διαφορετικά. Ενδεικτικά, για µια τυπική κατασκευή κτιρίου κατοικιών, τα δοµικά υλικά που χρησιµοποιούνται στα διάφορα στάδια της κατασκευής είναι τα εξής: ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Φέρων οργανισµός Τσιµέντο, αδρανή, χηµικά πρόσµικτα για το σκυρόδεµα, χάλυβας οπλισµού, ξυλεία για τους ξυλότυπους Τοιχοποίιες Οπτόπλινθοι, τσιµεντότουβλα, πλίνθοι από ποροµπετόν, τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες, θερµοµονωτικά υλικά όπως πολυστερίνη ή πετροβάµβακας, συνδετικό κονίαµα τοιχοποιίας Επιχρίσµατα Τσιµέντο,αδρανή, ασβέστης, γύψος, έτοιµοι σοβάδες τσιµεντοειδείς, πολυµερικοί Υδραυλικά Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά Κουζίνες, ντουλάπες Βαφές Χρώµατα, αστάρια, στόκοι σπατουλαρίσµατος Στέγες- ώµατα Κεραµίδια, ξυλεία, θερµοµονωτικά υλικά, στεγανωτικά υλικά Κουφώµατα Αλουµινίου, ξύλου, πλαστικού, υαλοπετάσµατα Επιστρώσεις άπεδων Πλακίδια, µάρµαρα, ξύλινα δάπεδα, τσιµεντοκονιάµατα, εποξειδικά δάπεδα, κόλλες και αρµόστοκοι 2

3 Η σηµασία του κλάδου των δοµικών υλικών για την Ελλάδα είναι πολύ µεγάλη καθώς σχετίζεται άρρηκτα µε τον κλάδο των κατασκευών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος αποτελεί την «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας. Η πορεία του κλάδου στη χώρα Οι τσιµεντοβιοµηχανίες που δηµιουργήθηκαν στις αρχές του 20 ου αιώνα στην Ελλάδα αποτέλεσαν τις πρώτες εταιρείες του κλάδου των δοµικών υλικών µε µορφή βιοµηχανίας. Η διαρκής µετακίνηση πληθυσµού στα αστικά κέντρα δηµιούργησε την ανάγκη για νέα κτίρια και έργα υποδοµής, κατά συνέπεια οδήγησε στην άνθηση του κλάδου των δοµικών υλικών. Σήµερα, η βιοµηχανία δοµικών υλικών στην Ελλάδα µπορεί να λειτουργεί σε ένα διεθνές περιβάλλον ανταγωνιστικότητας και µαζί µε τον κλάδο των τροφίµων και ποτών έχει τις καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις. Οι κυριότερες βιοµηχανίες δοµικών υλικών στην Ελλάδα, βάσει του κύκλου εργασιών, είναι αυτές του χάλυβα-σιδήρου, του αλουµινίου, του τσιµέντου και του σκυροδέµατος, ακολουθούµενες από τον κλάδο των χρωµάτων και πιο πρόσφατα των έτοιµων κονιαµάτων. Κύριοι «πελάτες» του κλάδου των δοµικών υλικών είναι τα δηµόσια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα, τόσο τα νέα, όσο και αυτά που αφορούν συντηρήσεις και ανακαινίσεις κτιρίων. Κατά συνέπεια, η πορεία του κλάδου σε κάθε χρονική στιγµή είναι άµεσα συνυφασµένη µε την πορεία των κατασκευαστικών έργων. Οποιαδήποτε παράµετρος επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα κατασκευαστικά έργα έχει τον αντίστοιχο αντίκτυπο και στον κλάδο των δοµικών υλικών. 3

4 Σχετικά µε τα δηµόσια έργα, ο κλάδος είχε τα τελευταία χρόνια δυναµική ανάπτυξη λόγω των µεγάλων έργων υποδοµής όπως οι οδικοί άξονες, τα αεροδρόµια, το µετρό της Αθήνας, και τα Ολυµπιακά έργα. Στον ιδιωτικό τοµέα, από το 1995 µε τη µείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και την ένταξη πολλών περιοχών στο σχέδιο πόλης, υπήρξε αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, µε αποκορύφωση το έτος 2005, πριν την εισαγωγή του Φ.Π.Α., όπου και υπήρξε έξαρση έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Αυτό είχε σαν συνέπεια την κατασκευή οικοδοµών σε αριθµό που ξεπερνούσε τη ζήτηση νέας κατοικίας, µε αποτέλεσµα την επακόλουθη σταδιακή µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας και της έκδοσης αδειών. Η κατάσταση αυτή εντάθηκε ακόµα περισσότερο µε την πρόσφατη διεθνή οικονοµική κρίση καθώς οι τράπεζες µε την περικοπή των στεγαστικών δανείων οδήγησαν σε περαιτέρω µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας. Η πορεία των οικοδοµικών έργων (ιδιωτικά και δηµόσια) από το 2000 έως το 2008 παρουσιάζεται στα παρακάτω γραφήµατα σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. Φαίνεται ξεκάθαρα η ανοδική πορεία του κλάδου µε κορύφωση το έτος 2005 από το οποίο και µετά ξεκινά η πτωτική πορεία. ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΩΝ

5 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m 2 (χιλιάδες) ΌΓΚΟΣ m 3 (χιλιάδες) Για το 2009 τα στοιχεία που υπάρχουν µέχρι στιγµής από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο επτάµηνο δείχνουν ότι η πτώση αυτή συνεχίζεται, όπως παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 5

6 Αριθµός αδειών Ιανουάριος-Ιούλιος Μεταβολή % ,8 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m 2 (χιλιάδες) Ιανουάριος-Ιούλιος Μεταβολή % ,7 ΌΓΚΟΣ m 3 (χιλιάδες) Ιανουάριος-Ιούλιος Μεταβολή % ,6 Τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, δυστυχώς προαναγγέλλουν ότι και στο 2010 θα συνεχιστεί η πτωτική πορεία της ανοικοδόµησης και ως εκ τούτου και της εγχώριας αγοράς των δοµικών υλικών. Η κρίση αυτή στα δηµόσια και ιδιωτικά οικοδοµικά έργα µειώνει την παραγωγή του ΑΕΠ, αυξάνει το ποσοστό ανεργίας, µειώνει τα κρατικά έσοδα και επηρεάζει όλες τις εξαρτώµενες επιχειρήσεις. Καινοτοµία Η καινοτοµία και η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας των δοµικών υλικών αποτελεί µονόδροµο προκειµένου µια βιοµηχανία του κλάδου να έχει επιτυχία στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον του χώρου, στο οποίο δραστηριοποιούνται πολλές εταιρίες, ανάµεσα στις οποίες και πολυεθνικές µε πολύχρονη εµπειρία και γνώση. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι απαραίτητη για µία εταιρία, προκειµένου να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις τεχνικές εξελίξεις και να προσφέρει σύγχρονα προϊόντα. 6

7 Σύγχρονες τάσεις Οι σύγχρονες τάσεις στη βιοµηχανία των δοµικών υλικών έχουν να κάνουν µε την προστασία του περιβάλλοντος και µε την εξοικονόµηση ενέργειας. Τα δοµικά υλικά πρέπει να είναι ασφαλή για την υγεία τόσο για τον τεχνίτη που θα τα εφαρµόσει, όσο και για τους ανθρώπους που θα ζουν στο κτίριο όπου αυτά χρησιµοποιήθηκαν. Προϊόντα µε επικίνδυνες χηµικές ουσίες σταδιακά καταργούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός όµως από την απαγόρευσή τους, ούτως ή άλλως η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση οικολογικών υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον, οδηγεί τις εταιρείες στο να προσαρµοστούν σε αυτήν την τάση των καταναλωτών. Έτσι, ένα δοµικό υλικό εκτός από το να είναι «οικολογικό» για λόγους συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, αποκτά παράλληλα και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα καθώς η ίδια η αγορά σταδιακά δηµιουργεί τη ζήτηση για τέτοια προϊόντα. Παράλληλα, το γεγονός ότι τα κτίρια καταναλώνουν µεγάλα ποσά ενέργειας για τη θέρµανση και την ψύξη τους (στην Ελλάδα ο κτιριακός τοµέας καταναλώνει το 36-40% της συνολικής κατανάλωσης, σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠ.ΑΝ.), σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση της τιµής των καυσίµων, δηµιουργεί την ανάγκη για χρήση υλικών στα κτίρια που µειώνουν τις θερµικές απώλειες και κατά συνέπεια το κόστος χρήσης του κτιρίου. Η υποχρεωτική έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής ταυτότητας για τα κτίρια, απαιτεί τη χρήση δοµικών υλικών που να διασφαλίζουν τη µείωση των θερµικών απωλειών. Τέλος, η έννοια της οικολογίας και της εξοικονόµησης ενέργειας σχετίζεται και µε τη διαδικασία παραγωγής των δοµικών υλικών. ιεργασίες που απαιτούν υψηλά ποσά ενέργειας για την παραγωγή ενός υλικού πρέπει να τροποποιηθούν ή να βελτιστοποιηθούν για τη µείωση τόσο των περιβαλλοντικών ρύπων που εκλύονται όσο και του αντιστοίχου κόστους. 7

8 Εξωστρέφεια Ο κλάδος των δοµικών υλικών για το έτος 2008 αντιπροσώπευε το 24,1 % του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδας σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Π.Ε.. Οι Βαλκανικές χώρες ήταν οι πρώτοι αποδέκτες της εξαγωγικής δραστηριότητας του κλάδου των δοµικών υλικών λόγω της γειτνίασης µε την Ελλάδα. Σήµερα πλέον, τα ελληνικά δοµικά υλικά εξάγονται σε πολλές χώρες. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόµα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Εξαγωγές οµικών υλικών : ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ % ΕΠΙ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟΥ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2007/ ,1 +6,2% ,1% ΠΗΓΗ Ε.Σ.Υ.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε. Ο διεθνής ανταγωνισµός είναι πολύ έντονος. Οι Έλληνες παραγωγοί δοµικών υλικών έχουν να ανταγωνιστούν εκτός από τους εκάστοτε αντίστοιχους τοπικούς παραγωγούς σε κάθε χώρα και εταιρείες κολοσσούς µε πολυεθνική δράση. Επίσης, οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, όπως για παράδειγµα διαφορετικοί τρόποι δόµησης, διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες, διαφορετική νοµοθεσία και πρότυπα πιστοποίησης των δοµικών υλικών, επιβάλλουν το να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας στην τροποποίηση των προϊόντων ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες. 8

9 Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα περισσότερα δοµικά υλικά είναι εντάσεως µεταφοράς, καθιστούν πολλές φορές απαραίτητη τη δηµιουργία υποκαταστηµάτων µε εµπορική ή και παραγωγική δραστηριότητα στις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξαχθεί ένα δοµικό υλικό στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το «διαβατήριό» του, που δεν είναι άλλο από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στα πλαίσια της οδηγίας 89/106 για τα δοµικά υλικά και της σχετικής σήµανσης CE. Οι υφιστάµενες υποδοµές για αυτήν την πιστοποίηση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ µικρές. εν υπάρχουν διαπιστευµένα εργαστήρια δοκιµών και κοινοποιηµένοι φορείς για πιστοποίηση, παρά µόνο για πολύ λίγα είδη δοµικών υλικών. Αυτό έχει επιπτώσεις σε δύο επίπεδα: Το ένα αφορά τους παραγωγούς, όπου αναγκαστικά καταφεύγουν σε κοινοποιηµένα και διαπιστευµένα εργαστήρια δοκιµών του εξωτερικού, µε αποτέλεσµα να υφίστανται χρονική καθυστέρηση και µεγάλο κόστος για την πιστοποίηση των προϊόντων τους. Το δεύτερο αφορά την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, καθώς η ανυπαρξία εργαστηρίων δοκιµών «αφοπλίζει» το κράτος από τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας της σήµανσης που φέρει ένα δοµικό προϊόν είτε εγχώριο είτε εισαγόµενο. Έτσι καθίσταται δυνατόν να κυκλοφορούν στην αγορά δοµικά προϊόντα µε σήµανση CE αµφιβόλου εγκυρότητας. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί συνθήκες µη υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ ενός παραγωγού που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα, ελεγχόµενα και πιστοποιηµένα, και ενός παραγωγού ή εισαγωγέα που επισύναψε µια µη έγκυρη σήµανση στο ελλιπούς ποιότητας προϊόν του. Παράλληλα ο τελικός χρήστης του µη πιστοποιηµένου προϊόντος καταλήγει να ζει σε ένα κτίριο όπου τα δοµικά υλικά που το αποτελούν δεν πληρούν τις εξής 6 βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106: 9

10 Μηχανική αντοχή και ευστάθεια Πυρασφάλεια Υγιεινότητα Ασφάλεια χρήσης Προστασία κατά του θορύβου Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας Σε αρκετές χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει επίσης το φαινόµενο του προστατευτισµού. Τα προσκόµµατα και οι δυσκολίες για να κυκλοφορήσει ένα ξένο προϊόν στην εκεί αγορά είναι τόσα, που στο τέλος κρίνεται ασύµφορη η όποια προσπάθεια εξαγωγής. Το φαινόµενο αυτό έχει ενταθεί το τελευταίο διάστηµα λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ως ένα µέτρο των κυβερνήσεων για να διαφυλάξουν τα συµφέροντα των εγχώριων παραγωγών. Προτάσεις ανάπτυξης του κλάδου Ο κλάδος των δοµικών υλικών για να συνεχίσει να αναπτύσσεται πρέπει να δώσει µεγάλη έµφαση στην καινοτοµία, στην παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας και σε θέµατα ποιότητας και πιστοποίησης. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του κλάδου είναι έντονα ανταγωνιστικό και παγκοσµιοποιηµένο. Η εξωστρέφεια των παραγωγών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Για να γίνει αυτό, τα προϊόντα τους θα πρέπει να είναι εφάµιλλα ή και καλύτερα των ανταγωνιστών και να διαθέτουν πιστοποιήσεις για τις ιδιότητές τους. Η πολιτεία µπορεί να συνδράµει σε αυτήν την κατεύθυνση µε δηµιουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων δοκιµών. Με αυτόν τον τρόπο δε θα διευκολύνει απλώς έναν παραγωγό που επιθυµεί να πιστοποιήσει ένα προϊόν αλλά θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την αγορά και να αποτρέπει την κυκλοφορία προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 10

11 Στόχος επίσης για τους παραγωγούς δοµικών υλικών θα πρέπει να είναι τα προϊόντα τους να συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την απογραφή κτιρίων και οικοδοµών της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας του 2000, υπήρχαν τότε συνολικά στη χώρα µας κτίρια, εκ των οποίων τα (δηλαδή το 69,5% του συνόλου) ήταν κατασκευασµένα πριν το 1980 και την έναρξη εφαρµογής του κανονισµού θερµοµόνωσης. Το 69,5% του κτιριακού συνόλου λοιπόν χρήζει ανακαίνισης προκειµένου να µην είναι ενεργοβόρο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Πολιτεία οφείλει να υλοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν το πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια που έχει εξαγγείλει (Εξοικονοµώ κατ οίκον). Προκειµένου να έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα αυτό το πρόγραµµα, είναι απαραίτητο να υπάρχει µηχανισµός ελέγχου και τήρησης των προδιαγραφών που έχουν οριστεί για τα χρησιµοποιούµενα δοµικά υλικά και για τις διαδικασίες επέµβασης στα κτίρια. Η συνδροµή της πολιτείας στην ανάπτυξη του κλάδου, ειδικά στην περίοδο οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, κρίνεται αναγκαία. Οι τοµείς που µπορεί να επέµβει το κράτος σε αυτήν την κατεύθυνση είναι: Ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς ώστε να χρησιµοποιούνται ασφαλή προϊόντα στις κατασκευές και ώστε να λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισµός. Η άµεση και σωστή υλοποίηση του προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων τόσο για εξαγωγές όσο και για εµπορικές ή παραγωγικές επενδύσεις σε χώρες που έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η κατασκευή νέων έργων υποδοµής που θα δώσει ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και κατά συνέπεια και στον κλάδο των δοµικών υλικών. Η εύκολη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και η περιστολή του κόστους δανεισµού για την απόκτηση κατοικίας Φορολογικά κίνητρα για την απόκτηση κατοικίας 11

12 Ο κλάδος των δοµικών υλικών είναι ένας δυναµικός κλάδος που έχει ακόµα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Τα δοµικά υλικά καθορίζουν την ασφάλεια, την ποιότητα και τη δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας ενός κτιρίου. Τα περιθώρια βελτίωσης των δοµικών προϊόντων είναι ακόµα µεγάλα προκειµένου τελικά οι κατασκευές να έχουν µεγάλη διάρκεια στο χρόνο, να είναι πιο ασφαλείς και λιγότερο ενεργοβόρες. Είναι ένας κλάδος στον οποίο εµπλέκονται πολλές βιοµηχανίες και επαγγέλµατα, που µαζί µε τον κατασκευαστικό κλάδο αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Η όποια θετική ή αρνητική εξέλιξη της πορείας του κλάδου έχει σηµαντικότατο αντίκτυπο στην απασχόληση και στην παραγωγή του Α.Ε.Π. της χώρας µας. 12

. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ

. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ Εισηγητής:. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ Όπου κι αν κοιτάξουµε γύρω µας υπάρχει πλαστικό. Αποτελεί µεγάλο µέρος των συσκευασιών για τρόφιµα και αναψυκτικά και για τους περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 1 Αγις Μ. Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών. Σύνοψη έργου

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών. Σύνοψη έργου Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών Σύνοψη έργου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα, Μάιος 2012 Το «ΠρότυποΣχέδιοΔιαχείρισηςΑλλαγώνσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία εκπαίδευσης εργολάβων στην Υγεία και Ασφάλεια

Πρωτοβουλία εκπαίδευσης εργολάβων στην Υγεία και Ασφάλεια ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 ο -ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρωτοβουλία εκπαίδευσης εργολάβων στην Υγεία και Ασφάλεια Η μέριµνα για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία αποτελεί σταθερή δέσµευση

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα