ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26084/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 200/2015 ΘΕΜΑ Έγκριση Α φάσης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου Ιλίου» Σήμερα στο Ίλιον στις 4 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την υπ αριθμ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ,ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ******************* Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση Α φάσης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου Ιλίου». Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ αριθμ / έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σχετικά με την μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου» παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο του διαγωνισμού: 1. Την με αρ.πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/ απόφαση Γ.Γ.Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» με κωδικό MIS Υποέργο της πράξης αποτελεί η «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 2. Την με αρ.πρωτ. 13/04-05/139/21/ απόφαση Γ.Γ.Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής που αφορά στην 1 η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS Την με αρ.πρωτ. 13/04-05/6475/574/ απόφαση Γ.Γ.Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής που αφορά στην 2 η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ» με κωδικό MIS Η χρηματοδότηση της πράξης καλύπτεται μέσω του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: 100% ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Ε.Π. Αττική και Εθνικοί Πόροι 5. Την απόφαση 384/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΕΒ-ΞΚΣ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ιλίου για το έτος Την απόφαση 356/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΕΩΕΒ-ΛΔΒ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιλίου για το έτος

3 7. Την απόφαση 368/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΙΩΕΒ-9ΡΣ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το έτος Την απόφαση 416/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΒΩΕΒ-Β7Δ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος Την απόφαση 344/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΙΩΕΒ-ΥΕΞ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιλίου για το έτος Την απόφαση 401/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΒΩΕΒ-ΧΨ4) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου για το έτος Την απόφαση 369/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΙΩΕΒ-Α4Τ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους Την απόφαση 417/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΒΩΕΒ-5Φ0) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε το σχέδιο του Φακέλου του Έργου το οποίο περιλαμβάνει την σκοπιμότητα και τους στόχους της μελέτης, το τεύχος τεχνικών δεδομένων, τη δομή και το περιεχόμενο της μελέτης και το τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής. 14. Την απόφαση 144/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩΕΒ-Υ7Δ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Φακέλου του Έργου 15. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της προκήρυξης της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3316/05 σύμφωνα με το πρακτικό της 3 ης συνεδρίας την το οποίο διαβιβάστηκε στο δήμο μας με το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο. 16. Το υπ αριθμ. πρωτ. 1044/ έγγραφο του ΚΑΠΕ με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 5 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»της προαναφερόμενης πράξης. Στα σχέδια αυτά έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης επί των αρχικών σχεδίων των τευχών. 17. Την απόφαση 318/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩΕΒ-Ε47) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 3

4 ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 18. Την απόφαση 297/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΕΒ-224) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία (α) εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού ,66, εις βάρος του Κ.Α.Ε προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, (β) καθορίζονται οι όροι της προκήρυξης, (γ) ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 17 η Δεκεμβρίου Την απόφαση 206/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ9ΩΕΒ-ΦΩΟ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ,66 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 20. Την απόφαση 249/ (ΑΔΑ: Ω4ΞΓΩΕΒ-ΠΙΛ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 5 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και ανακηρύσσει ανάδοχο για την εκπόνηση της μελέτης το μελετητικό σχήμα «ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.». 21. Την απόφαση 341/ (ΑΔΑ: ΩΦΛΝΩΕΒ-Ε24) για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μελετητικού σχήματος «ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.» ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. 22. Το υπ αριθ. πρωτ / ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης μεταξύ του Δημάρχου Ιλίου και του αναδόχου «ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.». 23. Το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπέβαλε τα παραδοτέα της Α φάσης της μελέτης. Η Α φάση περιλαμβάνει 6 δράσεις οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση που έχει υποβληθεί: Α) την καταγραφή και την αξιοποίηση της Διεθνούς Εμπειρίας Στην δράση αυτή γίνεται αναφορά βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας στις παραμέτρους που επηρεάζουν τα συστήματα αστικών συγκοινωνιών. Στη συνέχεια, η ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει πως είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας ειδικευμένης αρχής δημοσίου συμφέροντος η οποία θα έχει τον κεντρικό έλεγχο, θα σχεδιάζει, θα οργανώνει και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της τα συστήματα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή ευθύνης της. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε αποτελέσματα ερευνητικών έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 4

5 γίνεται συνοπτική παρουσίαση πρωτοπόρων πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Τέλος, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των περιπτώσεων δημοτικής συγκοινωνίας σε διάφορους δήμους της Ελλάδας. (Θεσσαλονίκης, Μηχανιώνας, Θέρμης, Νεάπολης, Πολίχνης, Εχεδώρου, Ευόσμου, Καλαμαριάς, Ηλιούπολης, Μοσχάτου Ταύρου, Πολυγύρου, Αμαρουσίου, Ν. Ιωνίας, Αγ. Ιωάννης Ρέντης και Χαϊδαρίου). Β) την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Ίλιον Αρχικά περιγράφεται η γεωγραφική θέση και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του Δήμου, γίνεται αναφορά στην πολεοδομική θεώρηση της περιοχής μελέτης καθώς και στις χρήσεις γης: χωροθέτηση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στο βορειοανατολικό άκρο του Δήμου, ύπαρξη 327 οργανωμένων χώρων πρασίνου, 71 πλατειών, 32 παιδικών χαρών και 66 πεζοδρόμων ύπαρξη δικτύου ποδηλατοδρόμων (δύο δίκτυα και σχεδιασμός για την επέκτασή του). Επίσης γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ιλίου, βάσει του οποίου συμπεραίνεται ότι η χρήση γης που κυριαρχεί είναι η γενική κατοικία, απεικονίζονται οι γεωγραφικές θέσεις των σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και ειδικών σχολείων), των χαρακτηρισμένων χώρων πλατείας, των χώρων αθλοπαιδιών, υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας σε συνάρτηση με το πρωτεύον οδικό δίκτυο του Δήμου και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την πολεοδομική ανάπτυξη του Δήμου. Ως κύριο συμπέρασμα μπορεί να θεωρηθεί η αναγκαιότητα εξέτασης ενδεδειγμένων παρεμβάσεων και προτάσεων σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του δυτικού τμήματος του Δήμου (και κυρίως του νοτιοδυτικού) σε επίπεδο παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών από το σύστημα των Δημοσίων Συγκοινωνιών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι γεωγραφικές ενότητες του Δήμου διαχωρισμένες βάσει των ρυμοτομικών διαταγμάτων (Κέντρο, Ρίμινι, Βερακέικα, Πολύτεκνοι, Άγιος Φανούριος, Παλατιανή, Μιχελής, Ραδιοφωνία) και γίνεται αναφορά στην περιοχή του εγγύς κέντρου η οποία αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης δεδομένου ότι περιλαμβάνει σημαντικές εμπορικές χρήσεις. Σημαντικός πόλος έλξης επίσης αποτελεί η συμβολή της οδού Ανδ. Παπανδρέου και Θηβών, το Πάρκο Τρίτση, η περιοχή των εργατικών κατοικιών και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου. Επιπρόσθετα, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής του Δήμου: θεωρείται ότι τριχοτομείται από την ύπαρξη δύο καθέτων βασικών οδικών αξόνων (Λεωφ. Θηβών και Χασιάς) και έναν οριζόντιο άξονα (Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου). Επίσης περιγράφονται οι οδοί που συνθέτουν το δευτερεύον οδικό δίκτυο (βασικές συλλεκτήριες οδοί: Ιδομενέως, Πρωτεσιλάου, Ιλίου, Βρισηίδος, Ικάρου, Αλάμανας, Πολυτέκνων, Αγίου Φανουρίου, Πριάμου, Πάριδος, Μπίμπιζα, Έκτορος, Μενελάου, Αγίου Νικολάου, Ελαιών και Θερσίτου). Συμπεραίνεται ότι το δίκτυο των συλλεκτήριων οδών στο ανατολικό τμήμα του Δήμου είναι πιο πυκνό από αυτό του δυτικού 5

6 τμήματος. Ακόμα ιεραρχούνται οι τοπικές συλλεκτήριες οδοί και γίνεται αναφορά στο δίκτυο ποδηλάτοδρόμων και στην μελλοντική επέκτασή του. Τέλος η διάνοιξη της Λεωφ. Θηβών θεωρείται ότι θα διαφοροποιήσει τους κυκλοφοριακούς φόρτους και θα έχει επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου και στο επίπεδο οδικής ασφάλειας όλων των μετακινούμενων. Γ) τη συλλογή συμπληρωματικών δεδομένων Στην δράση αυτή γίνεται η συλλογή συμπληρωματικών δεδομένων και έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια έλαβαν χώρα σε 5 περιοχές του Δήμου και συνέβαλαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τις μετακινήσεις των δημοτών καθώς και στον σχεδιασμό των εναλλακτικών λύσεων που παρουσιάζονται στην επόμενη Δράση. Βασικό συμπέρασμα των ερωτηματολογιών είναι ότι οι Δημότες είναι μάλλον δυσαρεστημένοι από το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του ΟΑΣΑ, συμφωνούν με την ίδρυση Δημοτικής Συγκοινωνίας και σκοπεύουν να την χρησιμοποιούν. Δ) το σχεδιασμό του συστήματος και η πρόταση εναλλακτικών λύσεων Στην δράση αυτή αρχικά περιγράφονται οι υπάρχουσες γραμμές μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλλεϊ) και εξάγονται συμπεράσματα για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων στον Δήμο. Προτείνονται παρεμβάσεις σε γραμμές του ΟΑΣΑ: επέκταση της γραμμής 732 από την Αγ. Φανουρίου Πριάμου Ερμιόνης Μενελάου όπως φαίνεται στον χάρτη. Μετατόπιση του χώρου αφετηρίας της γραμμής 892 από τη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Ελευσινίων Μυστηρίων στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών επί της οδού Σπύρου Μουστακλή. Στη συνέχεια, προτείνονται τρεις εναλλακτικές λύσεις συστήματος δημοτικής συγκοινωνίας: Γραμμή 1: εξυπηρέτηση κατοίκων με κινητικά προβλήματα ή άτομα με αναπηρία άνω των 67% κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κέντρο διαχείρισης της υπηρεσίας εγκαίρως, εντός των ορίων του Δήμου και για συγκεκριμένες κατηγορίες σκοπού μετακίνησης (π.χ. συναλλαγές με τον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και επίσκεψη σε χώρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης). Γραμμή 2: αφορά το δυτικό από τη Λεωφ. Θηβών τμήμα του Δήμου, θα ακολουθεί κυκλική διαδρομή και θα ξεκινά και θα τερματίζει από τη συμβολή της Λ. Θηβών με την οδό Ικονίου με μήκος διαδρομής 6km. Γραμμή 3: κυκλική διαδρομή διασύνδεσης σημαντικών χρήσεων γης πόλοι έλξης του Δήμου με μήκος 6,5km. Ε) το σχήμα διαχείρισης του συστήματος δημοτικής συγκοινωνίας Στο σημείο αυτό αναλύεται το κόστος απόκτησης λεωφορείων και των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την διαμόρφωση τόσο των απαραίτητων οδικών τμημάτων κατά 6

7 μήκος των διαδρομών όσο και των στάσεων των λεωφορείων. Επίσης γίνεται αναφορά στο νομικό πλαίσιο της ίδρυσης Δημοτικής Συγκοινωνίας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προκύπτει ότι απαιτείται η ίδρυση Δημοτικής Εταιρείας Δημοτικής Συγκοινωνίας που θα διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή. Στ) τη διασύνδεση με το σύστημα αστικών μεταφορών του Ιλίου Από τη δράση αυτή προκύπτει ότι το προτεινόμενο δίκτυο λεωφορειακών γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας είναι εναρμονισμένο με το υφιστάμενο δίκτυο στάσεων των ΜΜΜ του ΟΑΣΑ και δεν απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις αναφορικά με την εγκατάσταση των στάσεων της δημοτικής συγκοινωνίας. Στη συνέχεια προτείνονται επακριβώς οι στάσεις των 2 γραμμών. Σχετικά με την δράση Δ: τον σχεδιασμό του συστήματος και την πρόταση εναλλακτικών λύσεων η Υπηρεσία ζήτησε αφενός την τροποποίηση της προτεινόμενης γραμμής 3 με σκοπό την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων της περιοχής νότια και ανατολικά της Λεωφ. Θηβών καθώς και την δρομολόγηση γραμμής express για τη διασύνδεση του κέντρου του Δήμου με τον σταθμό του μετρό ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέβαλε τις προτάσεις του με το συνημμένο Συμπληρωματικό Σημείωμα με το οποίο αποδέχεται τις προτάσεις μας και επαναπροτείνει την γραμμή 3 καθώς και την γραμμή express. Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να εγκρίνετε την Α φάση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου» όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική έκθεση και στο Συμπληρωματικό Σημείωμα που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία.» Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την Α φάση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου» όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική έκθεση και στο Συμπληρωματικό Σημείωμα που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία και ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Β Φάση: Προτάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχοι Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα