Βιβλίο 7. Κεφάλαιο 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλίο 7. Κεφάλαιο 75"

Transcript

1 Βιβλίο 7. Κεφάλαιο 75 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν οι µαθητές τον τρόπο µε τον οποίο ο ιστορικός παρουσιάζει την ανατροπή του συσχετισµού δυνάµεων µεταξύ των αντιπάλων στη Σικελία µετά την τελευταία σύγκρουση 108, και ειδικότερα τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι Αθηναίοι και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν την κατάσταση. 2. Να κατανοήσουν µε ποιον τρόπο και για ποιο λόγο αναπτύσσεται στο κείµενο µια σύγκριση της προσωπικής µοίρας των στρατιωτών µε τη µοίρα της πόλης. 3. Να εκτιµήσουν τις επιπτώσεις που έχει η καταστροφή στη στάση των Αθηναίων σε ζητήµατα ηθικής τάξης όπως έπαρση, εγκατάλειψη νεκρών, ύβρις, όλεθρος, τιµωρία. 4. Να επισηµάνουν τα στοιχεία εκείνα (το ιδιαίτερα περιγραφικό λεξιλόγιο, την εικονοποιῒα), που δίνουν ζωντάνια και πειστικότητα στην αφήγηση και προκαλούν τη νοερή συµµετοχή του αναγνώστη στα δρώµενα. 5. Να κατανοήσουν, µέσα από την ανάλυση της δοµής του κειµένου, πώς ο ιστορικός προετοιµάζει τον αναγνώστη για την περιγραφή της τελικής πράξης του «δράµατος» που θα ακολουθήσει. 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Από τη στιγµή που οι Αθηναίοι ηττώνται στη ναυµαχία ως την την αποχώρηση του στρατεύµατος περνούν δυό µέρες. Ποιες συνέπειες είχε η καθυστέρηση αυτή; Να συµβουλευθούν για το σκοπό αυτό το σχολικό τους βιβλίο, σ Ας θυµηθούµε εδώ ότι η καθυστέρηση των στρατηγών να διατάξουν την αποχώρηση οφείλεται τόσο στο τέχνασµα του Ερµοκράτη, να στείλει δήθεν εµπιστευτικό µήνυµα, ότι οι Αθηναίοι κινδυνεύουν από ενέδρες αν επιχειρήσουν να φύγουν νύχτα, όσο και στην γενική αναβλητικότητα του Νικία. Η έγκαιρη οχύρωση των περασµάτων µε 168

2 2. καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ πόλις κινδυνεύοντες: Να προσδιορίσετε µε βάση το κείµενο αν και πώς είναι ορατός ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχει η πόλη. 3. Πώς αιτιολογεί ο ιστορικός την έκφραση δεινὸν οὖν ἦν; Να κρίνετε ποια σηµασία έχει η σειρά, µε την οποία αναφέρονται οι αιτίες. 4. Για ποιο λόγο χρησιµοποιούνται στο κείµενο τρεις διαφορετικές συνώνυµες λέξεις για τους νεκρούς (νεκρῶν, τεθνεώτων, ἀπολωλότων); 5. Γιατί νοµίζετε ότι ο Θουκυδίδης ενσωµατώνει στην αφήγησή του µια τόσο λεπτοµερή περιγραφή των αντιδράσεων των στρατιωτών που εγκαταλείπονται και των συναισθηµάτων όσων αποχωρούν; 6. Ποια στοιχεία του κειµένου δικαιολογούν τη χρήση του όρου κατάµεµψις; 7. Τι επιτυγχάνεται µε την παροµοίωση πόλει ἐκπεπολιορκηµένῃ ὑποφευγούσῃ; 8. Να εντοπίσετε τα στοιχεία του κειµένου που αναφέρονται στις αντικειµενικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι Αθηναίοι. 9. Να περιγράψετε τις συνέπειες που έχει για το στράτευµα το γεγονός ότι υπηρετούν σ αυτό και δούλοι. 10. Νοµίζετε ότι ο Θουκυδίδης κάνει µια κριτική ηθικού περιεχοµένου για τη Σικελική εκστρατεία χρησιµοποιώντας τη λέξη αὔχηµα ή πρόκειται για µιαν ουδέτερη ηθικά λέξη; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας Γιατί ο Θουκυδίδης χρησιµοποιεί το γενικότερο όρο ἑλληνικὸν στράτευµα αντί Αθηναίοι; Ποιο το περιεχόµενο της σύγκρισης που επιχειρείται µε τη φράση µέγιστον ἐγένετο 111 ; 12. οἶς ἀντί µέν ναυτικῷ: Να περιγράψετε τα µέλη των αντιθέσεων που αναφέρονται στο απόσπασµα αυτό. Ποιο ρόλο παίζει η παράθεσή τους στο συγκεκριµένο σηµείο της αφήγησης; Β. Σύντοµης απάντησης φρουρές από τους Συρακουσίους και τους συµµάχους τους στο διάστηµα αυτό θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τους Αθηναίους. 110 Να προσέξουν εδώ οι µαθητές τις φράσεις ἀντὶ µὲν τοῦ ἄλλους δουλωσοµένους ἥκειν ἀφορµᾶσθαι, που ακολουθούν και υποστηρίζουν µε συγκεκριµένα στοιχεία τη χρήση της λέξης αὔχηµα. 111 Βλ. σχολικό βιβλίο, σ

3 1. Τι έχει προηγηθεί από την απόφαση των Αθηναίων να εγκαταλείψουν το στρατόπεδό τους στις Συρακούσες; 2. Πόσος χρόνος µεσολαβησε από την ήττα των Αθηναίων µέχρι τη στιγµή που δίδεται το σήµα για την αποχώρηση; 3. Τίνος απόφαση είναι η εγκατάλειψη του στρατοπέδου; 4. Με πόσους στρατηγούς επικεφαλής βρίσκεται τη στιγµή αυτή το Αθηναϊκό στράτευµα; Γιατί; 5. Ποια συναισθήµατα προκαλεί η θέα των ατάφων νεκρών στους Αθηναίους και γιατί; 6. Ποιος άλλος παράγοντας επιτείνει τα συναισθήµατα λύπης των Αθηναίων που αποχωρούν; 7. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των τραυµατιών, που εγκαταλείπονται; 8. Να δείξετε µε στοιχεία του κειµένου αν το στράτευµα των Αθηναίων αποχωρεί συντεταγµένο ή όχι. 9. παρὰ τὸ εἰωθός: Σε ποια ιδιαιτερότητα αναφέρεται εδώ ο ιστορικός; 10. Τι δείχνει η αυτοµολία των ακολούθων για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Αθηναίοι; 11. ἡ αἰκία καὶ ἡ ἰσοµοιρία τῶν κακῶν οὐδ ὡς ῥᾳδία ἐν τῷ παρόντι ἐδοξάζετο: Για ποιον λόγο αντιµετωπίζουν µ αυτόν τον τρόπο οι Αθηναίοι τη συµφορά; 12. Πώς προσδιορίζεται ο άµεσος φόβος που διακατέχει τους Αθηναίους στην παρούσα περίσταση; 13. Ποιο σηµαντικό µειονέκτηµα έχει ο τρόπος µε τον οποίο αναγκάζονται να αποχωρήσουν οι Αθηναίοι; Γ. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 1. τῇ τε ὄψει ἀλγεινὰ καὶ τῇ γνώµῃ αἰσθέσθαι: Πώς αιτιολογούνται στην περίοδο που ακολουθεί οι δύο αυτές παράµετροι, που προκαλούν τα αισθήµατα πόνου στους αποχωρούντες Αθηναίους; Τι δηλώνει, κατά τη γνώµη σας, η σειρά µε την οποία εκτίθενται οι αιτίες αυτές; 2. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειµένου που περιγράφουν τις σχέσεις των στρατιωτών µε τους συναδέλφους τους. Ποιο ρόλο παίζει, κατά τη γνώµη σας, η χρήση τους στην περιγραφή της αποχώρησης 112 ; 112 Ζητείται να επισηµανθούν οι λέξεις ἐπιτήδειοι, ἑταῖροι, οἰκεῖοι, ξύσκηνοι. Να συσχετιστεί η χρήση τους µε τη συµπεριφορά αυτών που εγκαταλείπονται και µε τα 170

4 3. α) Με ποιες διαφορετικές φράσεις µέσα στο κείµενο γίνεται αναφορά στα γεγονότα που θα ακολουθήσουν την εγκατάλειψη του στρατοπέδου; β) Ποιο εκφραστικό µέσο χρησιµοποιείται για να οργανωθούν στο κείµενο οι φράσεις αυτές και ποια επίδραση έχει αυτό, κατά τη γνώµη σας, στον αναγνώστη 113 ; 2. Γραµµατικές ασκήσεις 1. Να γράψετε τις µετοχές στους άλλους χρόνους, στην ίδια φωνή, πτώση, αριθµό και γένος. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείµενος καταλειπόµενοι κινδυνεύοντες ἐπακολουθοῦντες ἀξιοῦντες ζῶντες 2. Να ενώσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β, προσδιορίζοντας γραµµατικά τις λέξεις της στήλης Α. Α Β 1. αἰσθέσθαι α. ευκτική αορίστου 2. ἑκάστῳ β. υποτακτική αορίστου 3. ἴδοι δ. υπερσυντέλικος γ ενικό 4. καθίστασαν ε. οριστική παρατατικού 5. σφᾶς στ. απαρέµφατο αορίστου 6. ἀφορµᾶσθαι ζ. κτητική αντωνυµία 8. σφέτερα η. προσωπική αντωνυµία 9. ἀφῖκτο θ. αόριστη αντωνυµία 10. πάθωσι ι. απαρέµφατο ενεστώτα συναισθήµατα που προκαλούν στους αποχωρούντες, ώστε να γίνει σαφές ότι η χρήση των διαφορετικών λέξεων τονίζει και εξηγεί τα αισθήµατα απελπισίας που διακατέχουν το αθηναϊκό στράτευµα. 113 Πρόκειται για τις φράσεις που ακολουθούν την πρόταση Μέγιστον γάρ δή... ἐγένετο, η οποία επέχει θέση προεξαγγελτικής παράθεσης. Γίνεται χρήση της αντίθεσης για τη δόµηση των φράσεων αυτών. 171

5 3. α) Στις παρακάτω προτάσεις να διαγράψετε το σκέλος εκείνο που είναι λανθασµένο: (1) παρεσκευάσθαι: είναι απαρέµφ. ενεστώτα / απαρέµφ. παρακειµ. (2) ἀπολείψει: είναι υποτακτική αορίστου / ουσιαστικό γ κλίσης (3) τῶν ἐπιτηδείων: είναι επίθετο αρσενικού γένους / ουδετέρου γένους (4) τῳ: είναι άρθρο / αντωνυµία αόριστη (5) µυριάδες: είναι αριθµητικό ουσιαστικό /αριθµητικό επίθετο (6) ἐπιφηµίσµασιν: είναι ουσιαστ. σε δοτική πληθ. / γ πληθ. ενεστώτα β) Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας στα 2, 3 και Να γράψετε όλους τους τύπους των αντωνυµιών που βρίσκονται στο κείµενο στην κατάλληλη στήλη του παρακάτω πίνακα: Προσωπι κές εικτικές Οριστ. / επαν. Αόριστες/ επιµεριστ. Κτητικές Αναφορικ ές Αυτοπαθ ητικές 3. Συντακτικές ασκήσεις 1. α. εἴ τινὰ πού τις ἴδοι ἤ ἑταίρων ἤ οἰκείων β. εἴ τῳ δὲ προλίποι ἡ ῥώµη καὶ τὸ σῶµα Να γραφεί η απόδοση των παραπάνω υποθετικών προτάσεων και να προσδιοριστεί το είδος του υποθετικού λόγου. 2. Να προσδιορίσετε το είδος των παρακάτω προτάσεων. α. ἐπειδὴ ἐδόκει τῷ Νικίᾳ καὶ τῷ ηµοσθένει ἱκανῶς παρεσκευάσθαι: β. ὅτι τάς τε ναῦς ἀπολωλεκότες πάσας ἀπεχώρουν: γ. ὁπότε τις ἴδοι τινά τῶν ἐπιτηδείων κείµενον: δ. ἐς ὅσον δύναιντο: 172

6 ε. (δεδιότας) µὴ πάθωσιν: 3. Μέγιστον γὰρ δὴ τὸ διάφορον τοῦτο ναυτικῷ. α) Να επιλέξετε την ορθή από τις παρακάτω απαντήσεις. Η περίοδος χωρίζεται σε: Μία κύρια και τρεις δευτερεύουσες προτάσεις! Μία κύρια και δύο δευτερεύουσες προτάσεις! ύο κύριες και τρεις δευτερεύουσες προτάσεις.! β) Να προσδιορίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων. 4. Να ενώσετε τις µετοχές στη στήλη Α µε τον κατάλληλο για καθεµιά συντακτικό χαρακτηρισµό στη στήλη Β (ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει). Α Β 1. (τῶν τε γὰρ νεκρῶν ἀτάφων) ὄντων α. τελική µετοχή 2. κείµενον β. εναντιωµατική µετοχή 3. ἀπιόντων γ. αιτιολογική µετοχή 4. πλησθέν δ. κατηγορηµατική µετοχή 5. πεπονθότας ε. αναφορική µετοχή 6. ἐκπεπολιορκηµένῃ στ. τροπική µετοχή 7. ἔχουσα ζ. χρονική µετοχή 8. δουλωσοµένους 9. ἐκκρεµαννύµενοι 5. α) Να προσδιορίσετε το συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων / εκφράσεων συσχετίζοντας τα µέλη των δύο στηλών: 1. τοῦ στρατεύµατος α. γενική διαιρετική 2. τῶν πραγµάτων β. γενική αντικειµενική 3. τοῦ στρατοπέδου γ. γενική υποκειµενική 4. τῶν ἐπιτηδείων δ. γενική συγκριτική 5. τῶν τεθνεώτων ε. αντικείµενο 6. τῶν ξυσκήνων (ἐκκρεµαννύµενοι) στ. γενική κτητική 7. σφῶν αὐτῶν (κατάµεµψις) 8. τοῦ (ξύµπαντος) ὄχλου 9. ἀκολούθων 173

7 10. τούτων (τοῖς ἐναντίοις) β) Να τρέψετε τις γενικές υποκειµενικές ή αντικειµενικές, που βρήκατε παραπάνω, στις αντίστοιχες εκφράσεις ρήµατος και υποκειµένου ή αντικειµένου, όπως στο παράδειγµα: ἐπιµελής τῶν θείων = ἐπιµελοῦµαι τῶν θείων πόλεµος Ἀθηναίων και Πελοποννησίων = πολεµοῦσιν Ἀθηναῖοι και Πελοποννήσιοι Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις 1. Να βρείτε και να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στα αρχαία ελληνικά από το κείµενό σας. τον κατέλαβε αίσθηµα λύπης ανάµικτο µε φόβο = άρχισαν τα παρακάλια και τους θρήνους = έχω πάθει χειρότερα απ' όσα δείχνουν τα δάκρυά µου = κουβαλάει καθένας ό,τι χρήσιµο µπορεί = η συµφορά µού φαίνεται αβάσταχτη = όλα αυτά µου φαίνονται υποφερτά = 2. Α. ἀνάστασις, ἀπεχώρουν, καθίστατο, ὑπολειπόµενοι, ἐπακολουθοῦντες: Να γράψετε τις σύνθετες λέξεις που σχηµατίζονται αφού αντικαταστήσετε την πρόθεση των παραπάνω λέξεων του κειµένου µε τις προθέσεις: διά, παρά, κατά, ἀπό, ἐπί, ἐκ, σύν. Β. Να συµπληρώσετε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη. Οι συντελεστές της αναφέρονται όλοι στην πρώτη σελίδα του προγράµµατος. α. ανάστασης β. διάστασης γ. παράστασης δ. κατάστασης Υποστήριξε ότι θα αν δεν ικανοποιηθεί το αίτηµά του. 114 ἀνάστασις τοῦ στρατεύµατος = ἀνίσταται τὸ στράτευµα / ἀπόλειψις τοῦ στρατοπέδου = ἀπολείπουσιν τὸ στρατόπεδον / κατάµεµψις σφῶν αὐτῶν = καταµέµφονται σφᾶς αὐτούς / ἀπορία ἀκολούθων = ἀποροῦσιν ἀκολούθων 174

8 α. προχωρήσει β. συγχωρήσει γ. καταχωρήσει δ. αποχωρήσει Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του κατά πολύ των πραγµατικών δυνατοτήτων του. α. εγκαταλείπονται β. υπολείπονται γ. παραλείπονται δ. απολείπονται Το σεµινάριο που του έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει νέες γνώσεις. α. παρακολούθησε β. εξακολούθησε γ. επακολούθησε δ. συνακολούθησε Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί τον επόµενο χρόνο. α. καθίσταται β. παρίσταται γ. συνίσταται δ. υφίσταται 3. α) Με ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι παρακάτω; ἄλγος, ἀνίστηµι, λύπη, ὀλοφύροµαι, οἰµώζω, πόλεµος, κατηφής, χρῶµαι, πιστός, µοῖρα, κοῦφος, ὅπλον, πόρος, φήµη 115. β) Να χρησιµοποιήσετε 5 από τις παραπάνω λέξεις σε προτάσεις της νέας ελληνικής. 4. Με βάση τη σηµασιολογική τους συγγένεια να συσχετίσετε τα µέλη της στήλης Α µε τα µέλη της στήλης Β µε τη βοήθεια και του κειµένου. Α Β 1. ἀποχωρῶ α. ἑταῖρος 2. ἀπολωλώς β. κακόν 3. ἐπιτήδειος γ. οἰµωγή 4. αἰκία δ. ἀπολείποµαι 5. ὀλοφυρµός ε. τεθνεώς 115 ἄλγος > ἀλγεινός, ἀνίστηµι> ἀνάστασις, λύπη > λυπηρός, ὀλοφύροµαι > ὀλοφυρµός, οἰµώζω > οἰµωγή, πόλεµος > πολέµιος, κατηφής > κατήφεια, χρῶµαι > χρήσιµος, πιστός > ἀπιστία, µοῖρα > ἰσοµοιρία, κοῦφος > κούφισις, ὅπλον > ὁπλιτικός, πόρος > ἀπορία, φήµη > ἐπιφήµισµα. 175

9 5. Εργασίες για το σπίτι 1. ύο φορές µέσα στο κείµενο τονίζεται η σηµασία που έχει για την παρούσα περίσταση η απώλεια των πλοίων (τάς τε ναῦς ἀπολωλεκότες πάσας ἀπεχώρουν, πεζοὺς ἀντὶ ναυβατῶν πορευοµένους). Να αναφερθείτε στο ρόλο που έπαιξε συνολικά για την εξέλιξη του πολέµου η υπεροχή του ενός ή του άλλου από τους αντιπάλους στη θάλασσα. 2. Μπορείτε να αναφέρετε µε βάση τις γενικότερες γνώσεις σας άλλη περίπτωση παράλειψης της ταφής των νεκρών και να συγκρίνετε τη στάση των προσώπων που εµπλέκονται σ αυτήν µε την παρούσα περίσταση 116 ; 116 Αναφορά στις περιπτώσεις του Ετεοκλή (βλ. Σοφοκλέους Αντιγόνη) και του Πατρόκλου στην Ιλιάδα, καθώς και στο περιστατικό των Αργινουσών. 176

10 Βιβλίο 7. Κεφάλαια Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να επισηµάνουν οι µαθητές στοιχεία που φωτίζουν την προσωπικότητα του Νικία µέσα από το λόγο τον οποίο εκφωνεί προς το στράτευµα. 2. Να κατανοήσουν πώς ο Θουκυδίδης ενσωµατώνει και αξιοποιεί στην αφήγησή του στοιχεία σχετικά µε τη ψυχογραφία των πρωταγωνιστών του πολέµου, ώστε να δώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα των γεγονότων και των αιτιών τους. 3. Να επισηµάνουν τα ιδιαίτερα στοιχεία περιεχοµένου και µορφής που χαρακτηρίζουν την απόδοση των λόγων / δηµηγοριών διαφόρων προσωπικοτήτων από το Θουκυδίδη. 4. Να αναλύσουν θέµατα όπως η τύχη, η ελπίδα, ο ρόλος των θεών στη ζωή των ανθρώπων, που συνιστούν σηµαντικές παραµέτρους της σκέψης της εποχής. 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Με βάση τα επιχειρήµατα, µε τα οποία ο Νικίας στηρίζει την παραίνεσή του προς τους στρατιώτες, στην πρώτη περίοδο του λόγου του, να αιτιολογήσετε αν απευθύνεται κυρίως στη λογική ή στο συναίσθηµά τους. 2. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο Νικίας θεωρεί ότι η σύγκριση της κατάστασης, στην οποία βρίσκεται το στράτευµα, µε αυτήν στην οποία βρίσκεται αυτός προσωπικά µπορεί να ανεβάσει το ηθικό τους; 3. Ποιο συµπέρασµα προκύπτει για το χαρακτήρα του Νικία από τη µνεία της δίκαιης και ἀνεπίφθονης συµπεριφοράς του προς τους ανθρώπους; 4. Ποιες είναι οι απόψεις του Νικία για τους θεούς σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας προσφέρει το κείµενο; 177

11 5. Ἦλθον γάρ που καὶ ἄλλοι... ἔπαθον: Γιατί παρεµβάλλεται στην επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται από τον Νικία στο κείµενο η παρατήρηση αυτή 117 ; 6. Να καθορίσετε µε βάση την επιχειρηµατολογία του Νικία ποια είναι η σχέση των έννοιών: ανθρώπινη συµπεριφορά θεός ελπίδα. Σε ποιον παράγοντα δίδεται βάρος, τον ανθρώπινο ή το θεϊκό, για την τελική έκβαση των γεγονότων; (Βλ. και Παράρτηµα, υποστηρικτικό υλικό, 8). 7. Να εντοπίσετε τα σηµεία εκείνα του κειµένου στα οποία ο Νικίας εκφράζει την άποψη ότι «οι άνδρες είναι η πόλη». Ποιο στόχο κάθε φορά εξυπηρετεί η αναφορά στο στοιχείο αυτό; µὴ καταπέπληχθε ἄγαν: Με ποια στοιχεία από το κείµενο θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι ο Νικίας προβάλλει εδώ µια αισιόδοξη άποψη σχετικά µε τις δυνατότητες του στρατεύµατος να αντιµετωπίσει τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται; 9. Να δώσετε ένα συνοπτικό διάγραµµα της δοµής του λόγου του Νικία, αφού εντοπίσετε τους δύο βασικούς κατά τη γνώµη σας άξονες (θεµατικά κέντρα), µε βάση τους οποίους διαρθρώνεται. Β. Σύντοµης απάντησης 1. Να περιγράψετε µε ποιες άλλες ενέργειες συνοδεύει την εκφώνηση των ενθαρρυντικών λόγων του ο Νικίας. 2. βοῇ τε χρώµενος: Για ποιο λόγο, σύµφωνα µε το κείµενο, ο Νικίας απευθύνεται µε δυνατή φωνή προς το στράτευµα; 3. Ποια είναι η σύνθεση του στρατεύµατος προς το οποίο απευθύνεται ο Νικίας; 4. Ἐλπίδα χρὴ ἔχειν: Ποιο είναι το πρώτο επιχείρηµα µε το οποίο στηρίζει την παραίνεσή του αυτή ο Νικίας; 5. Ποια στοιχεία από την προσωπική του κατάσταση χρησιµοποιεί ο Νικίας ως επιχειρήµατα για να τονίσει ότι πρέπει να µην απελπίζονται; 117 Συνήθης τακτική του Θουκυδίδη είναι να παρεµβάλλει «γνώµες» γενικού κύρους στην αφήγησή του. Αποκαλύπτει έτσι τις βαθύτερες αιτίες της συµπεριφοράς των ανθρώπων (βλ. σχετικά J. de Romilly, 1994, κεφ. 2ο). 178

12 6. Τοῖς φαυλοτάτοις: Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται εδώ από τον Νικία η λέξη; 7. Τι υποστηρίζει σχετικά µε τη συµπεριφορά του προς τους θεούς και τους ανθρώπους; 8. Με ποιο επιχείρηµα στηρίζει την άποψη ότι τα δεινά που ήδη έχουν υποστεί οι Αθηναίοι αποτελούν αρκετή τιµωρία εκ µέρους των θεών; 9. Ἀνθρώπεια δράσαντες: τι εννοεί µε τη φράση αυτή ο Νικίας; 10. Να καταγράψετε µε τη σειρά που αναφέρονται στο κείµενο τις οδηγίες για την πορεία που δίνει ο Νικίας στο στρατό. 11. Στη βοήθεια ποιων µπορούν ακόµη να ελπίζουν οι Αθηναίοι και γιατί; 12. Σπουδή δὲ... τῆς ὁδοῦ : Με βάση ποιο στοιχείο µπορεί να υποστηριχτεί ότι η πρόταση αυτή δεν αποτελεί διαταγή, αλλά απλή δήλωση εκ µέρους του Νικία της τακτικής που θα ακολουθηθεί κατά την πορεία; 13. Προτρέποντας τους στρατιώτες να δείξουν γενναιότητα, ποιον ειδικότερο λόγο προβάλλει ως κίνητρο για τους Αθηναίους; Γ. Συνδυασµός σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 1. αἱ δὲ ξυµφοραὶ οὐ κατ' ἀξίαν δὴ φοβοῦσιν: Ποιο επιχείρηµα χρησιµοποιεί εδώ ο Νικίας για να ενθαρρύνει τους Αθηναίους; Είναι επιτυχηµένο κατά τη γνώµη σας; 2. καὶ ἄλλη οὐδεµία ὑµᾶς... ἐξαναστήσειεν: Πώς περιγράφει ο Νικίας τη θέση των Αθηναίων έναντι των υπολοίπων σικελικών πόλεων τη στιγµή αυτή; Αντιπροσωπεύει κατά τη γνώµη σας την πραγµατικότητα; Ερώτηση κλειστού τύπου Να ελέγξετε αν το περιεχόµενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο, σύµφωνα µε το κείµενο, σηµειώνοντας Χ στο ανάλογο τετράγωνο: Ο Νικίας υποστηρίζει ότι οι στρατιώτες πρέπει να ανακτήσουν το θάρρος τους βλέποντάς τον και σκεπτόµενοι ότι Σωστό Λάθος α. δε θα τους εγκαταλείψει.!! β. υποµένει τις αντιξοότητες παρά την 179

13 ασθένειά του.!! γ. βρίσκεται ο ίδιος σε χειρότερη θέση από αυτούς.!! δ. εξαιτίας της τύχης έχει βρεθεί στην ίδια θέση µε τον οποιοδήποτε από αυτούς.!! 180

14 2. Γραµµατικές ασκήσεις 1. Να βρείτε τους τύπους προστακτικής του κειµένου και να σχηµατίσετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους της ίδιας φωνής. 2. Να συµπληρώσετε τον πίνακα γράφοντας τους αντίστοιχους τύπους των επιθέτων στους άλλους βαθµούς. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός δεινοτέρων φαυλοτάτοις δίκαια θρασεῖα ἠπιώτερα (τήν) ἀσφαλῆ εὔτακτον βραχέα ἀξιώτεροι 3. Να συµπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί µε τους αντίστοιχους τύπους των ρηµάτων στον ίδιο αριθµό, πρόσωπο και φωνή. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείµενος γίγνοιτο δέξαιτο ἐξαναστήσειεν σωθείητε 4. Να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο και να συµπληρώσετε τις προτάσεις που ακολουθούν. i. Αἱ συµφοραί οὐ κατ' ἀξίαν. (α) φοβήσει (β) ἐφόβουν (γ) φοβεῖται (δ) φοβοῖτο ii. Καί ὑµεῖς ἀνθρώπεια δράσαντες ἀνεκτά. (α) ἔπαθον (β) πάθωσιν (γ) πεισόµεθα (δ) πάσχετε iii. Ἐλογίζοντο ὅτι αὐτοί τε πόλις. (α) ὦσιν (β) ἐσόµεθα (γ) ἐστέ (δ) εἶεν 181

15 iv. Ην ἀντιλάβωνταί του φιλίου χωρίου, ἤδη ἐν τῷ ἐχυρῷ εἶναι. (α) νοµίζετε (β) νοµίζοµεν (γ) νοµίζουσιν (δ) ἐνόµιζον v. Οὖτοι γάρ ἐτεύξαντο ὧν ἂν (α) ἐπιθυµήσει (β) ἐπιθυµήσωσι (γ) ἐπιθυµήσαιτο (δ) ἐπεθύµουν 5. Να γράψετε τις εκφράσεις που δίδονται στις στήλες Α και Β στον άλλο αριθµό. Ενικός Πληθυντικός ἐν µεγάλῃ µεταβολῇ ὄν ὦ ἄνδρες στρατιῶται ἐν τῷ αὐτῷ κινδύνῳ αἰωροῦµαι ἱκανά τοῖς πολεµίοις ηὐτύχηται ὅποι ἄν καθέζησθε 3. Συντακτικές ασκήσεις 1. Να σηµειώσετε µε ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο αν καθένας από τους ρηµατικούς τύπους που δίδονται έχει, σύµφωνα µε το κείµενό σας, µεταβατική ή αµετάβατη σηµασία. ΜΤΒ ΑΜΤΒ χρώµενος ὠφελεῖν καταµέµφεσθαι φοβοῦσιν ἐστρατεύσαµεν ἔπαθον δέξαιτο ἀναγκασθῇ διαφύγητε τευξόµενοι 182

16 2. Να προσδιορίσετε το είδος των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων και τον όρο της κύριας πρότασης από τον οποίο εξαρτώνται: ὡς διάκειµαι ὑπὸ τῆς νόσου ὥστ' ἀσφαλῆ καὶ εὔτακτον εἶναι ὅτι αὐτοί τε πόλις εὐθύς ἐστε 3. Να ενώσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β έτσι ώστε να προσδιορίζεται ορθά, σύµφωνα µε το κείµενο, η συντακτική θέση των λέξεων στο Α. Α Β 1. ταῖς ξυµφοραῖς α. δοτική αιτίας 2. εὐτυχίᾳ β. δοτική αναφοράς 3. ῥώµῃ γ. δοτική προσωπική 4. (ἀναγκαῖόν τε ὄν) ὑµῖν Α Β 1. ἐλπίδα (χρὴ ἔχειν) α. κατηγορούµενο αντικειµένου 2. ἱκανά β. κατηγορούµενο υποκειµένου 3. πόλις (εὐθύς ἐστε) γ. αντικείµενο 4. πατρίδα 4. Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις 1. Να γράψετε για τις λέξεις που ακολουθούν µία από τις σηµασίες τους στη νέα ελληνική και να χρησιµοποιήσετε στη συνέχεια τις λέξεις σε προτάσεις. ὑπάρχοντα = φαῦλος = ἱκανός = σπουδή = ἐπιτήδειος = 183

17 2. Να ενώσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β καθορίζοντας τα ζεύγη συνωνύµων που υπάρχουν, µε τη βοήθεια του κειµένου. ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν 118. Α Β 1. ἀθυµέω -ῶ α. στρατεύω 2. καθέζοµαι β. ἡγοῦµαι 3. ἔπειµι γ. ἄχθοµαι 4. νοµίζω δ. ἱδρύοµαι 5. λογίζοµαι ε. καθίσταµαι στ. θεωρῶ ζ. ἥκω 3. Αφού συµβουλευθείτε το κείµενό σας, να γράψετε για τις νεοελληνικές εκφράσεις που δίδονται παρακάτω την αντίστοιχη έκφραση στα αρχαία ελληνικά. µην κατηγορείς τον εαυτό σου για τις συµφορές: οι άλλοι έχουν ήδη επιτύχει αρκετά: κανείς δε θα µπορούσε εύκολα να σας αποµακρύνει: έχει δοθεί διαταγή να µας συναντήσουν: πιστεύει ότι θα επιτύχει όσα επιθυµεί: 118 Τα συνώνυµα είναι: ἀθυµέω-ῶ - ἄχθοµαι, καθέζοµαι - ἱδρύοµαι, ἔπειµι - στρατεύω, νοµίζω - ἡγοῦµαι, λογίζοµαι - θεωρῶ. 184

18 4. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο τη λέξη (ή τις λέξεις) µε την οποία συνδέεται ετυµολογικά καθεµιά από τις λέξεις (i) ως (v): i. προθυµία! θυµίζω! θυµώνω! θυσία ii. ἀποχρώντως! χρήση! χρησµός! απόχρωση iii. καταπέπληχθε! πλήξη! πλάγιος! πλήρης iv. σπουδή! εσπευσµένος! άσπονδος! σπουδαίος v. τευξόµενοι! τυχερός! τεύχος! επίτευγµα 5. Εργασία για το σπίτι Αν ληφθεί υπόψη ότι για την τροπή της τύχης (ξυµφοραί, ηὐτύχηται) ο Νικίας προβάλλει ως αποφασιστικό παράγοντα το φθόνο των θεών, µπορεί να υποστηριχτεί ότι µε την επιχειρηµατολογία αυτή προσπαθεί να αποσείσει και τις δικές του ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Αθηναίοι; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 185

19 Βιβλίο 7. Κεφάλαιο 84 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να παρακολουθήσουν οι µαθητές την περιγραφή της τελικής πράξης της τραγωδίας, που σφράγισε την εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία. 2. Να διαπιστώσουν πώς ο ιστορικός εγκαταλείπει τη συνηθισµένη του τάση για πυκνό λόγο, προκειµένου να περιγράψει το µέγεθος της καταστροφής που υπέστη ο αθηναϊκός στρατός. 3. Να συγκρίνουν τη σκηνή αυτή της σφαγής µε τη σκηνή του απόπλου του στόλου και να συζητήσουν την αντίθεση που δηµιουργεί. 4. Να εντοπίσουν τα γλωσσικά στοιχεία που προσδίδουν ενάργεια στην περιγραφή της σκηνής της σφαγής και εικονογραφούν µε ακρίβεια τις αντιδράσεις των απελπισµένων και καταπονηµένων Αθηναίων. 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποια στοιχεία προσδίδουν κατά τη γνώµη σας έντονη δραµατικότητα στο κείµενο; Να προσδιορίσετε µε ποιον τρόπο κλιµακώνονται τα στοιχεία αυτά και ποιο αποτέλεσµα έχει η κλιµάκωση αυτή (βλ. σχολικό βιβλίο, σ. 402). 2. Συµβάλλει η περιγραφή της σκηνής της σφαγής στο στόχο του Θουκυδίδη να κάνει το ιστορικό του έργο κτῆµα ἐς ἀεί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 3. Σε ποια συµπεράσµατα µπορεί να καταλήξει κανείς για τη συµπεριφορά των ανθρώπων (επιτιθέµενων και αµυνόµενων) σε τέτοιες περιστάσεις; Πώς προβάλλονται αυτά µέσα από το λόγο του Θουκυδίδη; 4. Ποιο συναίσθηµα νοµίζετε ότι κυριαρχεί στους επιτιθέµενους; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας; Β. Σύντοµης απάντησης 1. Τι έχει µεσολαβήσει από τη στιγµή της αναχώρησης των Αθηναίων από τις Συρακούσες 119 ; 119 Να συµβουλευτείτε την περίληψη των κεφαλαίων στο σχολικό βιβλίο, σ

20 2. Για ποιο λόγο οι Αθηναίοι κατευθύνονται προς τον Ασσίναρο ποταµό; 3. Γιατί αναφέρεται εδώ µόνο ο Νικίας από τους στρατηγούς; 4. Ποιοι είναι οι σύµµαχοι των Συρακουσίων; 5. Να εντοπίσετε στο κείµενο το σηµείο, στο οποίο ξεκινάει αυτή καθεαυτή η σκηνή της σφαγής. Με ποια γλωσσικά µέσα δηλώνεται αυτό 120 ; 6. Για ποιο λόγο βιάζονται να φτάσουν στο ποτάµι οι Αθηναίοι; 7. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο εκτυλίσσεται η σκηνή της σφαγής; 8. Τι κάνει, σύµφωνα µε το κείµενο, τη διάβαση του ποταµού χαλεπήν για τους Αθηναίους; 9. Για ποιους λόγους οι απώλειες των Αθηναίων σε άνδρες είναι τόσο µεγάλες στη σύγκρουση αυτή; 10. Ποια πλεονεκτήµατα έχουν οι επιτιθέµενοι; 11. Ποιες αδυναµίες των Αθηναίων εκµεταλλεύονται οι εχθροί τους στη σύγκρουση αυτή και µε ποιον τρόπο; 2. Γραµµατικές ασκήσεις 1. Να συµπληρώσετε τα κενά στον πίνακα που ακολουθεί: ἱππέων ὁ τούς δορατίοις τῷ τά ὕδωρ τοῦ τοῖς σκεύεσιν τοῦ τῷ διάβασιν τῆς ταῖς 2. Να συµπληρώσετε τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και επιρρηµάτων. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός ῥᾷον χαλεπήν ἀσµένους 120 Με τη χρήση ενεστώτα (γίγνονται) αντί για τους παρελθοντικούς χρόνους που χρησιµοποιούνται στις προηγούµενες περιόδους, καθώς και µε το επίρρηµα ἔτι, µε το οποίο επισηµαίνεται η διάλυση του αθηναϊκού στρατεύµατος. 187

21 ἧσσον πολλοῖς 3. Α. Να σηµειώσετε Χ στη στήλη «σωστό» ή στη στήλη «λάθος» προσδιορίζοντας γραµµατικά τους τύπους σύµφωνα µε το κείµενο. Σ Λ α. ἦγε: είναι οριστική αορίστου!! β. ἤν: είναι αναφορική αντωνυµία!! γ. οὐδενί: είναι επίθετο ουδετέρου γένους!! δ. ἄνωθεν: είναι επίρρηµα τοπικό!! ε. διέφθαρτο: είναι παρακείµενος µέσης φωνής!! στ. κρηµνῶδες: είναι ουσιαστικό γ κλίσης!! ζ. (ἐν) σφίσιν αὐτοῖς (ταρασσοµένους): είναι προσωπική αντωνυµία γ προσώπου!! η. ὁµοῦ: είναι επίρρηµα!! θ. τὸν αὐτόν (τρόπον): είναι οριστική αντωνυµία!! Β. Να γράψετε εδώ τη σωστή απάντηση για καθεµιά που χαρακτηρίσατε λανθασµένη. 4. Να σχηµατίσετε τους ρηµατικούς τύπους που ζητούνται, ενώνοντας κατάλληλα τα µέρη των λέξεων από τις στήλες που ακολουθούν. φθαρ- -το γ ενικό υπερσυντελίκου µέσης φωνής ἔ- φθειρ- -έντος µετοχή παθητικού αορίστου β φθερ- -εῖσθε β πληθυντικό µέσου µέλλοντος οριστικής -ον γ πληθυντικό παρατατικού ενεργητικής φωνής ἔ- πιπτ- -κατε β πληθυντικό παρακειµένου οριστικής ενεργητικής φωνής πεσ- -οῖτο γ ενικό µέλλοντα ευκτικής πτώ- -όντων µετοχή ενεστώτα αρσενικού γένους, γενική πληθυντικού πε- -ες β ενικό παρατατικού ενεργητικής φωνής 188

22 3. Συντακτικές ασκήσεις 1. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ώστε να χαρακτηρίζεται η συντακτική θέση των λέξεων που δίδονται, σύµφωνα µε το κείµενο. ἱππέων : είναι στο προσβολῆς τοῦ πιεῖν: είναι γενική στο. κόσµῳ : είναι οἰόµενοι: είναι µετοχή χαλεπήν: είναι στο ἁθρόοι : είναι ἀλλήλοις: είναι στο ἐπέπιπτον κοίλῳ: είναι στο τῷ ποταµῷ 2. ἤν διαβῶσι τὸν ποταµόν: Να προσδιορίσετε την απόδοση της υποθετικής πρότασης και να χαρακτηρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. 3. Ὡς δὲ γίγνονται ἐπ αὐτῷ, ἐσπίπτουσιν οὐδενὶ κόσµῳ ἔτι: Να προσδιορίσετε τη χρονική σχέση των δύο προτάσεων και να εξηγήσετε το χρόνο στον οποίο εκφέρονται. 4. Ἐς τὰ ἐπὶ θάτερά τε τοῦ ποταµοῦ ταρασσοµένους: Να εντοπίσετε τις µετοχές της περιόδου και να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση και το είδος τους. 4. Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις 1. α. Να συνθέσετε το ρήµα βαίνω µε τις προθέσεις: αντί, παρά, µετά, από, επί, ανά, σύν, διά, παρά + εκ. β. Να γράψετε τη σηµασία των συνθέτων που προκύπτουν στη νέα ελληνική. 189

23 2. Ποιες από τις λέξεις στη στήλη Β είναι οµόρριζες µε τις λέξεις στη στήλη Α; Να το δηλώσετε σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο της στήλης. Α Β προσβολή πρόβληµα βάλλω βεληνεκές συµβουλή αναβλητικός πόσιµος κατάποση πίνω πώµα ποσόν συµπόσιο συµπληρώνω επίρρωση ανάρρηση ῥέω καταρροή ρεύµα ρητός 3. Να συµπληρώσετε τις προτάσεις που ακολουθούν χρησιµοποιώντας λέξεις οµόρριζες µε το χωρῶ αφού συµβουλευτείτε το λεξιλόγιο που ακολουθεί. Η συµπεριφορά του είναι. Περίµενα να δείξει µεγαλύτερη προθυµία. Πρόσεξε! Μιλάει σοβαρά, δεν. Η συνάντηση µαταιώθηκε εξαιτίας της ξαφνικής του προέδρου. Αναφέρθηκε σε ένα του Αριστοτέλη για να στηρίξει τις απόψεις του. Χρειάζεται να εξαρχής ολόκληρος ο οικισµός προκειµένου να εξασφαλιστούν περισσότεροι χώροι πρασίνου. (Λεξιλόγιο: χωρατεύω, αναχώρηση, ασυγχώρητος, χωροθετώ, χωρίο) 190

24 Βιβλίο 7. Κεφάλαιο 85 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να πληροφορηθούν οι µαθητές τα τελικά γεγονότα (παράδοση του Νικία και αιχµαλωσία του στρατεύµατος), µε τα οποία κλείνει η καταστρεπτική για τους Αθηναίους εκστρατεία στη Σικελία και να σχηµατίσουν µια εικόνα για τις βαρύτατες απώλειες της Αθήνας σε ανθρώπινο επίπεδο. 2. Να επισηµάνουν τη διαφορετική συµπεριφορά Συρακουσίων και Γυλίππου προς τους νικηµένους Αθηναίους. 3. Να πληροφορηθούν τις συµβάσεις που προσδιόριζαν την τύχη των ηττηµένων. 4. Να συµπληρώσουν την εικόνα που έχουν ήδη σχηµατίσει από προηγούµενες ενότητες σχετικά µε την προσωπικότητα του Νικία. 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Πώς κρίνετε, µε βάση τα γεγονότα που παρατίθενται στο κείµενο, την απόφαση του Νικία για παράδοση; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 2. Γιατί ο Νικίας δείχνει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στο Γύλιππο παρά στους Συρακουσίους; (Να αξιοποιήσετε το παράθεµα από τον Νικία του Πλουτάρχου που δίδεται στο σχολικό βιβλίο, σ. 406). 3. Ποια στοιχεία για το δίκαιο του πολέµου της εποχής αντλούµε από το κείµενο; 4. Θα ήταν, κατά τη γνώµη σας, πλεονεκτικότερη η θέση των Αθηναίων αν ο Νικίας είχε αποφασίσει να παραδοθεί νωρίτερα, όταν του το ζήτησε ο Γύλιππος 121 ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, λαµβάνοντας υπόψη και τη διαφορά της θέσης στην οποία περιήλθε ο Νικίας σε σχέση µε τον ηµοσθένη. 121 Πρβλ. το 7, 83: «Τὴν ἑποµένη οἱ Συρακούσιοι τὸν πρόφτασαν καὶ τοῦ εἶπαν ὅτι ὁ ηµοσθένης καὶ ὁ στρατός του εἶχαν παραδοθῆ καὶ τὸν συµβούλεψαν νὰ κάνη τὸ ἴδιο. Ὁ Νικίας δὲν τὸ πίστευε καὶ ζήτησε ἀνακωχὴ γιὰ νὰ στείλει ἱππέα νὰ τὸ διαπιστώση καὶ ὅταν αὐτὸς γύρισε καὶ εἶπε ὅτι πραγµατικὰ εἶχαν παραδοθῆ, ὁ Νικίας ἔστειλε κήρυκα στὸν Γύλιππο καὶ στοὺς Συρακουσίους καὶ τοὺς µήνυσε ὅτι εἶναι ἕτοιµος νὰ κάνη συµφωνία» (µτφρ. Α. Σ. Βλάχος, 1992). 191

25 5. Ποια στοιχεία για το χαρακτήρα του Νικία δίδονται στο κείµενο αυτό; 6. Πιστεύετε ότι η αποτυχία της απόπειρας των Αθηναίων να διαφύγουν διά ξηράς πρέπει να χρεωθεί στο Νικία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Β. Σύντοµης απάντησης 1. Ποιοι είναι οι λόγοι που υποχρεώνουν το Νικία να παραδοθεί; 2. Ποια διαφορά υπάρχει ανάµεσα στην απόφαση του Νικία και του ηµοσθένη; 3. Τι ελπίζει να πετύχει ο Νικίας µε την παράδοσή του; 4. Ποιο µειονέκτηµα παρουσιάζει η απόφαση του Νικία να παραδοθεί; 5. Εχει κάποιο θετικό αποτέλεσµα για το στράτευµα η απόφαση του Νικία να παραδοθεί; Να αναφέρετε τα σηµεία του κειµένου που στηρίζουν την απάντησή σας. 6. Τι µέτρα παίρνουν οι Συρακούσιοι ώστε να διασφαλίσουν ότι δε θα διαφύγει κανείς από το εχθρικό στράτευµα; 7. Ποιες µορφές αιχµαλωσίας αναφέρονται στο κείµενο και ποιες επιπτώσεις είχε για τους αιχµαλώτους καθεµιά; 8. Με ποιους τρόπους επεχείρησαν τµήµατα του στρατού ή µεµονωµένοι στρατιώτες να διαφύγουν και σε ποιο βαθµό πέτυχαν το σκοπό τους; 9. Ποια η σχέση της Κατάνης µε τους Αθηναίους; 2. Γραµµατικές ασκήσεις 1. Να τοποθετήσετε στην κατάλληλη στήλη τις παρακάτω µετοχές: κειµένων, διεφθαρµένου, πιστεύσας, φονεύοντας, διωξοµένους, ζῶντας, ἁθροισθέν, διακλαπέν, ληφθέντων, γενοµέναις, δουλεύσαντες. Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος α Αόριστος β Παρακείµ. 192

26 2. Να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος. παραδίδωσι είναι γ ενικό οριστικής / γ πληθ. οριστικής ἑαυτῷ είναι οριστική αντων. / αυτοπαθητική αντωνυµία διωξοµένους είναι µετοχή ενεστώτα / µετοχή µέλλοντα διεπλήσθη είναι µέσος αόριστος / παθητικός αόριστος ἐτεθνήκεσαν είναι παρατατικός / υπερσυντέλικος διαδιδράσκοντες είναι µετοχή παρακειµένου / µετοχή ενεστώτα ηµοσθένους είναι ουσιαστικό α κλίσης / γ κλίσης πᾶσα είναι επίθετο / αντωνυµία 3. Να εντοπίσετε όλους τους αντωνυµικούς τύπους του κειµένου και να γράψετε στην ίδια πτώση και στους δυο αριθµούς (όπου αυτό είναι δυνατόν) και τα τρία γένη. 3. Συντακτικές ασκήσεις 1. Α. Σηµειώστε Χ στο τετράγωνο Σ(ωστό) ή Λ(άθος) επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας αντίστοιχα το περιεχόµενο των παρακάτω προτάσεων. Σ Λ α. πολλῶν: είναι κατηγορούµενο στο νεκρῶν!! β. ὑπὸ τῶν ἱππέων: είναι εµπρόθετος της αιτίας!! γ. ἑαυτῷ: είναι αντικείµενο στο χρήσασθαι!! δ. τῆς νυκτός: είναι γενική του χρόνου!! ε. αὐτῶν είναι αντικείµενο του διεπλήσθη!! στ. ἀπὸ συµβάσεως: είναι εµπρόθετος προσδιορ. τρόπου!! ζ. οὐδενός: είναι γενική συγκριτική στο ἐλάσσων!! η. τούτοις: είναι δοτ. προσωπ. στο ἀναχώρησις ἦν!! Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας στις προτάσεις β, δ, στ και θ. 193

27 2. ὅσους µὴ ἀπεκρύψαντο: Να προσδιορίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και να δικαιολογήσετε την άρνηση µή. 3. Να συµπληρώσετε τον πίνακα, προσδιορίζοντας µε Χ το είδος της µετοχής και γράφοντας τη λέξη ή τις λέξεις που αποτελούν αντίστοιχα το υποκείµενο και το αντικείµενό τους. Μετοχή Είδος µετοχής Υποκείµ. Αντικείµ. Κατηγορ. Επιρρηµ. Επιθ. πιστεύσας φονεύοντας διεφθαρµένου πέµψαντες ταῖς γενοµέναις 4. Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις 1. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιµοποιώντας λέξεις από το κείµενό σας, που έχουν όµως διαφορετική σηµασία ή σηµασιολογική απόχρωση στα νέα ελληνικά 122. Έψαχνε µέσα στο του να βρει τη λέξη «αρετή». Η κλίκα που κυβέρνησε τη χώρα στην περίοδο αυτή χαρακτηρίστηκε από τους ιστορικούς. Θεώρησε µεγάλη την παράλειψη του ονόµατός του από τη λίστα των προσκεκληµένων. Έµεινε στη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, εξαιτίας της πολιτικής του δράσης. Μετά την υπογραφή της οι συµβαλλόµενοι έδωσαν συνέντευξη τύπου. 122 Οι λέξεις που ζητούνται είναι: κείµενο, διεφθαρµένη, προσβολή, φυλακή, σύµβαση. 194

28 2. Να σηµειώσετε ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο της στήλης Β δείχνοντας αν η καθεµιά από τις λέξεις στη στήλη Β συνδέεται ετυµολογικά µε την αντίστοιχη στη στήλη Α. Α Β τέλος συντέλεια ανατέλλω χρήσασθαι χρησικτησία καταχρηστικός ξυνεκόµισαν συγκοµιδή κόµιστρο ἀπέθανεν θνητός θανάσιµος ληφθέντων παραλαβή εγκατάλειψη πορείαν άπορος συµπεραίνω διαδιδράσκοντες απόδραση δρόµος 3. Να γράψετε τα αντώνυµα των ακολούθων λέξεων ή φράσεων: παύοµαι, ζῶντες, οὐδενὸς ἐλάσσων, οὐκ ὀλίγοι, παραυτίκα ἄρχοµαι, νεκροὶ / τεθνηκότες, οὐδενὸς µείζων, οὐ πολλοί, ὕστερον. 195

29 Βιβλίο 7. Κεφάλαιο 86 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να παρακολουθήσουν οι µαθητές το τέλος του Νικία και του ηµοσθένη, και να πληροφορηθούν τους λόγους που οδήγησαν σ' αυτό. 2. Να πληροφορηθούν το διαφορετικό ρόλο και τη στάση που κράτησαν στα γεγονότα αυτά οι Συρακούσιοι, ο Γύλιππος και οι Κορίνθιοι. 3. Να αποκοµίσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για την προσωπικότητα του Νικία συνδέοντας τα στοιχεία που εκτίθενται στο κείµενο αυτό µε πληροφορίες που δίδονται σε προηγούµενες ενότητες και να εκτιµήσουν το ρόλο του στα Σικελικά αλλά και συνολικά στον Πελοποννησιακό πόλεµο Να κατανοήσουν το περιεχόµενο της τελικής κρίσης που εκφέρει ο ιστορικός για το Νικία. 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Είναι ορθή η στάση των νικητών Συρακουσίων έναντι των αιχµαλώτων; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 2. Πιστεύετε ότι ο Γύλιππος είχε σκοπό να σώσει τη ζωή των στρατηγών που αιχµαλωτίστηκαν; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας; 3. Γιατί κατά τη γνώµη σας δεν προβάλλονται στο κείµενο στον ίδιο βαθµό ο ηµοσθένης και ο Νικίας, παρ' ότι η τύχη τους ήταν κοινή; 4. Η απόφαση για τη θανάτωση του Νικία ήταν εύκολη ή όχι; Από ποια στοιχεία του κειµένου προκύπτει κατά τη γνώµη σας αυτό το συµπέρασµα 125 ; 5. Εκφράζει στο κείµενο αυτό ο ιστορικός προσωπική άποψη για κάποιο θέµα και ποια; 124 Χρήσιµο θα ήταν εδώ να διαβάσουν οι µαθητές τα αντίστοιχα κεφάλαια από το µάθηµα της ιστορίας. 125 Να προσεχτεί η µτχ. πείσαντες και να γίνει αναφορά στους επιµέρους πρωταγωνιστές της απόφασης αυτής. 196

30 6. Ποιο στοιχείο της προσωπικότητας του Νικία προβάλλεται στην τελική κρίση που παραθέτει εδώ ο ιστορικός; Ποιες από τις µέχρι τώρα ενέργειές του δικαιολογούν το χαρακτηρισµό αυτό; Β. Σύντοµης απάντησης 1. Ποιος κατά τη γνώµη σας κυριαρχεί στο στρατόπεδο των νικητών µετά την παράδοση των Αθηναίων; Που στηρίζετε την άποψή σας; 2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν οι νικητές αµέσως µετά την αιχµαλωσία των Αθηναίων; 3. Ποια είναι η τύχη των αιχµαλώτων Αθηναίων στρατιωτών; 4. ἀσφαλεστάτην... τήρησιν: Ποια πλεονεκτήµατα έχει για τους Συρακουσίους η επιλογή των λατοµείων ως τόπου φύλαξης των αιχµαλώτων; 5. Ποια είναι η στάση του Γυλίππου σχετικά µε την απόφαση θανάτωσης των στρατηγών; 6. Ποια κίνητρα είχε ο Γύλιππος ώστε να αντιτίθεται στην απόφαση των Συρακουσίων να εκτελέσουν τους στρατηγούς; 7. Από ορισµένα σηµεία του κειµένου γίνεται φανερό ότι ο Θουκυδίδης µεταφέρει πληροφορίες άλλων, για τις οποίες διατηρεί επιφυλάξεις. Ποια έκφραση χρησιµοποιείται για να εισαχθεί η πληροφορία αυτή; 8. Ποια η σχέση του Νικία προς τους Λακεδαιµονίους; Με ποια στοιχεία του κειµένου τεκµηριώνεται αυτό; 9. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην εκτέλεση των στρατηγών; 10. ὅτι πρὸς αὐτὸν ἐκεκοινολόγηντο, βασανιζόµενος: Σε ποιες συνήθεις τακτικές του πολέµου γίνεται αναφορά εδώ; 11. Ποιοι άλλοι εκτός από τους Συρακουσίους έχουν λόγο να επιθυµούν τη θανάτωση του Νικία; 12. Ποιες πληροφορίες σχετικά µε την προσωπικότητα του Νικία αντλούµε από το κείµενο; 13. ἐς τοῦτο δυστυχίας: Να προσδιοριστεί το περιεχόµενο της φράσης. 14. Ποια άποψη εκφράζει ο Θουκυδίδης για το τέλος του Νικία; 197

31 Γ. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ο Νικίας ή ο ηµοσθένης θα αποτελούσε µεγαλύτερη απειλή αν έµενε ζωντανός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Τι είδους όφελος θα αποκόµιζε ο Γύλιππος αν επέστρεφε στην πατρίδα του µε τους δύο αιχµάλωτους στρατηγούς; Τι δείχνει αυτό, κατά τη γνώµη σας, για το χαρακτήρα του 126 ; 3. Γραµµατικές ασκήσεις 1. α. Να τοποθετήσετε τους τύπους αντωνυµιών του κειµένου στην κατάλληλη στήλη του παρακάτω πίνακα. β. Να µεταφέρετε καθένα από τους τύπους που βρήκατε στον άλλο αριθµό (στο ίδιο γένος και πτώση), εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Προσωπικές εικτικές Αναφορ. Αόριστες Οριστικές Αυτοπαθ. 2. Να υπογραµµίσετε το σκέλος που είναι σωστό στις προτάσεις που ακολουθούν κάθε λέξη προσδιορίζοντάς την γραµµατικά: κατεβίβασαν: είναι παρατατικός / αόριστος οριστικής ἄκοντος: είναι µετοχή ενεστώτα / επίθετο δείσαντες: είναι µτχ. ενεργητικής φωνής / µτχ. µέσης φωνής ποιήσῃ: είναι υποτακτ. ενεστώτα µέσης / αορίστου ενεργ. ὤν: είναι αναφορική αντωνυµία / µετοχή ενεστώτα ἀποδρᾷ: υποτακτική ενεστώτα / υποτακτική αορίστου β (πολεµιώτατον) αὐτοῖς: είναι αντων. αρσ. γέν. / αντων. ουδετ. γέν. ἀφεθῆναι: είναι απρµφ. µέσου αορ. / απρµφ. παθητικού αορ. 126 Χρήσιµο θα ήταν να αντιπαραβάλουν οι µαθητές εδώ τη συµπεριφορά του Γύλιππου µε τη συµπεριφορά των Αθηναίων στρατηγών προς τους ολιγαρχικούς στην Κέρκυρα, βλ. Παράρτηµα, κείµενα, 4, ειδικότερα 4,

32 3. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείµενος εἶναι κοµίσαι ποιήσασθαι ἀφεθῆναι ἀφικέσθαι 4. Να συµπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες µε τον αντίστοιχο τύπο των παραθετικών στους άλλους βαθµούς και στα τρία γένη, στον ίδιο αριθµό και πτώση. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός Αρσενικό πλείστους Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός πολεµιώτατον Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός προσφιλεῖς Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός νεώτερον 199

33 3. Συντακτικές ασκήσεις 1. Ἀλλά τῶν Συρακοσίων τινὲς ἀπέκτειναν αὐτόν: Να γράψετε την κύρια πρόταση που περιέχεται στην περίοδο αυτή και να προσδιορίσετε τους βασικούς όρους της (Υ-Ρ-Α). 2. Να αντιστοιχίσετε σωστά τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β. Μόνο τρεις από τις επιλογές της στήλης Β είναι σωστές. Α Β 1. ξυναθροισθέντες α. αιτιολογική µετοχή 2. νοµίσαντες β. υποθετική µετοχή 3. πιστεύσας γ. εναντιωµατική µετοχή 4. δείσαντες δ. τροπική µετοχή 5. (σπονδάς) πείσας (ποιήσασθαι) ε. κατηγορηµατική µετοχή 6. ὤν στ. χρονική µετοχή 3. Να γράψετε όλα τα κατηγορούµενα του κειµένου καθώς και τον όρο στον οποίο αποδίδονται. 4. Να γράψετε το ή τα αντικείµενα των παρακάτω ρηµάτων του κειµένου στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα. Ένα από τα ρήµατα δεν έχει αντικείµενο. αντικείµενο α αντικείµενο β ἔλαβον ἀπέσφαξαν κοµίσαι παρέδωκεν ποιήσῃ πείσαντες ἀπέκτειναν ἀφικέσθαι 200

34 4. Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις 1. Να σηµειώσετε στο αντίστοιχο τετράγωνο (Ναι ή Όχι) αν τα ζεύγη των λέξεων που δίδονται παρακάτω σχετίζονται ετυµολογικά ή όχι. ΝΑΙ ΟΧΙ αἰχµάλωτος ἅλωσις κοµίσαι συγκοµιδή ἐπιτήδειος - ἡδύς ἀπέκτειναν - ἐκτείνω προυθυµήθη θυµώνω 2. Η σηµασία των λέξεων: κοινολογώ, τήρηση, νεώτερος, επιτήδειος, επιτήδευση στη νέα ελληνική διαφέρει από τη σηµασία µε την οποία τις βρίσκουµε στο κείµενο. Να γράψετε προτάσεις που να δείχνουν µε σαφήνεια τη µεταβολή αυτή της σηµασίας τους. 3. Να γράψετε τα αντίθετα των ακόλουθων λέξεων στα αρχαία ελληνικά: πλείστους: ξύµµαχοι: ἄκοντος: κατεβίβασαν: δυστυχία: 4. ἀσφαλής: Να γράψετε τα νεοελληνικά ρήµατα που παράγονται από το επίθετο και τις προθέσεις από, διά και εκ/εξ, και να τα χρησιµοποιήσετε σε προτάσεις. 5. Εργασία για το σπίτι 1. Με βάση τα κείµενα, που έχετε µέχρι τώρα µελετήσει, ποια εικόνα σχηµατίζετε για το Νικία ως στρατηγό; Να συζητήσετε αν η εικόνα αυτή είναι πλήρης, αν δηλαδή τα κείµενα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά για την εικόνα που αποκοµίζει κανείς σχετικά µε την προσωπικότητα του Νικία από τη µελέτη των γεγονότων του Πελοποννησιακού πολέµου Βλ. και Παράρτηµα, υποστηρικτικό υλικό,

35 2. Να εξηγήσετε αν και πώς θα άλλαζε το νόηµα της κρίσης που εκφέρει ο Θουκυδίδης για το Νικία αν έλειπε η λέξη νενοµισµένην. Να συµβουλευτείτε και τα σχόλια του σχολ. βιβλίου (σ ). Βιβλίο 7. Κεφάλαιο 87 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να πληροφορηθούν οι µαθητές τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τη φρικτή τύχη των Αθηναίων αιχµαλώτων που στάλθηκαν στα λατοµεία. 2. Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν το αποτέλεσµα που έχει για την αφήγηση των συγκεκριµένων γεγονότων, αλλά και για οποιαδήποτε ιστορική αφήγηση 128, η ενσωµάτωση στοιχείων που αφορούν την τύχη των ανώνυµων ανθρώπων. 3. Να εντοπίσουν τα στοιχεία εκείνα µε τα οποία ο Θουκυδίδης εικονογραφεί τη σκληρότητα των νικητών απέναντι στους νικηµένους. 4. Να αναλύσουν τη γενική κρίση που διατυπώνει ο Θουκυδίδης σχετικά µε τη Σικελική εκστρατεία και τα αποτελέσµατά της και να εµβαθύνουν σ' αυτήν. 5. Να αναλύσουν µε βάση το κείµενο τα χαρακτηριστικά της ακριβολογίας και της διεισδυτικότητας των παρατηρήσεων που χαρακτηρίζουν το λόγο του Θουκυδίδη και ειδικότερα να εντοπίσουν τα λεκτικά µέσα που χρησιµοποιεί περιγράφοντας τις κακουχίες των αιχµαλώτων. 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Για ποιο λόγο νοµίζετε ότι ο Θουκυδίδης παραθέτει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των αιχµαλώτων στα λατοµεία; 2. Τι συµπεραίνετε για τα συναισθήµατα των Συρακουσίων προς τους αιχµαλώτους από την περιγραφή του τρόπου που τους µεταχειρίστηκαν; ικαιολογούνται τα συναισθήµατα αυτά; 3. Η επιρροή που άσκησε στη σκέψη του Θουκυδίδη η ανάπτυξη των επιστηµονικών αναζητήσεων στην εποχή του και ειδικότερα η αξία της 128 Χρήσιµο θα ήταν εδώ να υπενθυµίσουµε στους µαθητές το στόχο του Θουκυδίδη να κάνει το έργο του «κτῆµα ἐς ἀεί». 202

36 ακριβολογίας στην περιγραφή έχει τονιστεί από πολλούς µελετητές 129. Με ποια στοιχεία του κειµένου θα µπορούσε να επιβεβαιωθεί η άποψη αυτή; 4. Ποια ανάλογα περιστατικά από την ιστορία του 20ου αι. σας φέρνει στο νου η περιγραφή των συνθηκών εγκλεισµού των αιχµαλώτων στα λατοµεία της Σικελίας; Ποια συµπεράσµατα προκύπτουν από τον παραλληλισµό τους 130 ; 5. Να αναλύσετε τα στοιχεία µε βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθµός των αιχµαλώτων σε επτά χιλιάδες. 6. τοὺς ἄλλους ἀπέδοντο: Γιατί νοµίζετε ότι οι Συρακούσιοι διαχωρίζουν τους Αθηναίους και Σικελούς / Ιταλιώτες από τους υπόλοιπους αιχµαλώτους 131 ; 7. κατὰ πάντα ἀπενόστησαν: Να εντοπίσετε τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιούνται για να αποδοθεί η ιδέα της καθολικής καταστροφής των Αθηναίων. Β. Σύντοµης απάντησης 1. Ποιες πληροφορίες µας δίνει το κείµενο για το χώρο στον οποίο φυλακίζονται οι αιχµάλωτοι από τους Συρακούσιους; 2. χαλεπῶς... µετεχείρισαν: ποια στοιχεία του κειµένου προσδιορίζουν την κακοµεταχείριση των αιχµαλώτων; 3. Ποιες επιπτώσεις είχαν οι κακές συνθήκες διαβίωσης για τους αιχµαλώτους; 4. Ἄλλα τε ὅσα εἰκὸς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ ἐµπεπτωκότας κακοπαθῆσαι: Ποιες άλλες επιπτώσεις πιστεύετε ότι είχε για τους αιχµαλώτους η φυλάκισή τους στα λατοµεία; Να δώσετε ενδεικτικά παραδείγµατα που συνοψίζονται µε την έκφραση ὅσα εἰκός. 5. Πόσοι είναι οι αιχµάλωτοι που µεταφέρονται στα λατοµεία; 6. Για πόσο χρονικό διάστηµα παραµένουν στα λατοµεία; Να προσδιορίσετε τι απέγιναν οι αιχµάλωτοι στη συνέχεια. 129 Βλ. ενδεικτικά J. de Romilly, 1994, σ. 113 κ.ε. 130 Ενδεικτικά: ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 131 Να λάβετε υπόψη ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι αιχµάλωτοι. 203

37 7. Να καταγράψετε τους χαρακτηρισµούς που παραθέτει ο Θουκυδίδης (παράγρ. 5-6) για τη σικελική εκστρατεία. 8. µέγιστον: Με τι συγκρίνει ο Θουκυδίδης τη σικελική εκστρατεία; 9. πανωλεθρία δὴ τὸ λεγόµενον: Με ποια ειδικότερα στοιχεία στηρίζεται ο χαρακτηρισµός «πανωλεθρία»; Παραδείγµατα ερωτήσεων κλειστού τύπου 1. Α. Να ελέγξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν ή όχι σύµφωνα µε το κείµενο, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. Οι αιχµάλωτοι που κλείστηκαν στα λατοµεία οδηγήθηκαν στο θάνατο εξαιτίας Σωστό Λάθος α. της ανεπαρκούς διατροφής!! β. της σκληρής δουλειάς!! γ. των αντίξοων κλιµατολογικών συνθηκών!! δ. του λοιµού!! ε. των βασανιστηρίων!! στ. της απουσίας έστω και στοιχειώδους µέριµνας για την υγεία τους!! Β. Να δικαιολογήσετε µία απάντησή σας παραπέµποντας στο αντίστοιχο χωρίο του κειµένου. 2. Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, προσδιορίζοντας ποια από τα στοιχεία στη στήλη Β είναι σωστά σύµφωνα µε το κείµενο: Α α. Τα λατοµεία είναι β. Οι αιχµάλωτοι υποφέρουν Β 1. τόπος άνυδρος 2. κτίσµατα παλαιά για τη στέγαση αιχµαλώτων 3. τόπος στενός και αποµονωµένος 4. στρατόπεδο συγκέντρωσης 5. χώρος εργασίας 1. από τη δυσοσµία 2. από την έλλειψη καταλύµατος 3. από την έλλειψη τροφής!!!!!!! 204

38 4. από τις απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας!! 205

39 2. Γραµµατικές ασκήσεις 1. Να ενώσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β ώστε να προσδιορίζονται ορθά τα γραµµατικά χαρακτηριστικά των λέξεων της στήλης Α. Α Β 1. ὀλίγῳ α. ουσιαστικό ονοµαστικής πληθυντικού 2. εἰκός β. αόριστη αντωνυµία 3. διῃτήθησαν γ. ουδέτερο επίθετο θετικού βαθµού 4. ἐµπεπτωκότας δ. απαρέµφατο αορίστου β 5. ἔµοιγε ε. αρσενικό επίθετο συγκριτικού βαθµού 6. νῆες στ. µετοχή παρακειµένου αρσενικού γένους 7. τόνδε ζ. προσωπική αντωνυµία 8. ἐλάσσους η. µετοχή παρακειµένου ουδετέρου γένους 9. τινες θ. οριστική αορίστου παθητικής φωνής 10. ἐξειπεῖν ι. δεικτική αντωνυµία 2. Να συµπληρώσετε τους τύπους των επιθέτων στον παρακάτω πίνακα στον ίδιο αριθµό και πτώση. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο κοίλῳ ὀλίγῳ πολλούς ψυχραί ἀνεκτοί ἁθρόοι χαλεπόν ἐλάσσους µέγιστον δυστυχέστατον 206

40 3. Να µεταφέρετε στον ενεστώτα και στο µέλλοντα τους ρηµατικούς τύπους των παρακάτω προτάσεων: Ενεστώτας Μέλλοντας ἐκ τῶν τραυµάτων ἀπέθνῃσκον: οὓτω διῃτήθηµεν ἁθρόοι: εἴ τινες ξυνεστράτευσαν: ἐλήφθητε ξύµπαντες: ἐµπεπτωκότας ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ: 3. Συντακτικές ασκήσεις 1. Να σηµειώσετε µε ένα Χ τα υποκείµενα των παρακάτω ρηµατικών τύπων επιλέγοντας το σωστό µεταξύ αυτών που δίδονται. ἐλύπει!!!! α. οἱ ἥλιοι β. τὸ πνῖγος γ. οἵ τε ἥλιοι καὶ τὸ πνῖγος δ. τὸ πρῶτον ἐδίδοσαν!!! α. οἱ Αθηναῖοι β. οἱ Λακεδαιµόνιοι γ. οἱ Συρακόσιοι γενέσθαι (µέγιστον)!!!! α. τοῦτο β. ἔργον γ. πόλεµον δ. τόνδε ἐνεωτέριζον!!!! α. αἱ νύκτες β. οἱ Ἀθηναῖοι γ. οἱ Συρακόσιοι δ. τῇ µεταβολῇ 2. κακοπαθῆσαι, ἐξειπεῖν, γενέσθαι, δοκεῖν: Να βρείτε στο κείµενο τα ρήµατα από τα οποία εξαρτώνται τα απαρέµφατα και να προσδιορίσετε τα υποκείµενα των απαρεµφάτων καθώς και το συντακτικό τους ρόλο. 207

41 3. Να προσδιορίσετε το συντακτικό ρόλο που έχουν στο κείµενο οι παρακάτω λέξεις συµπληρώνοντας τα κενά. α. πολλούς: είναι στο ὄντας β αὐτῶν: είναι γενική στο ἑκάστῳ γ. (ἄλλα τε) ὅσα: είναι στο δ. αὐτοῖς: είναι στο ἐπεγένετο ε. ἁθρόοι: είναι στο (ενν.) οὗτοι στ. ἀπό πολλῶν: είναι εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει και εξαρτάται από το ὀλίγοι. 4. Ἐν γὰρ κοίλῳ χωρίῳ ὄντας... ἀπέθνῃσκον: Α. Να επισηµάνετε στο απόσπασµα αυτό διαφορετικούς τρόπους εκφοράς της αιτίας 132. Β. Να προσδιορίσετε τι αιτιολογεί καθεµιά από τις εκφράσεις αυτές. 3. Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις 1. Να συνδέσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β δείχνοντας την ετυµολογική συγγένεια των λέξεων. ύο από τα στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. Α Β 1. κοτύλη α. νόστιµος 2. λιµός β. λιτοδίαιτος 3. διαιτῶµαι γ. επίγονος 4. ἀπονοστέω δ. µονοκοτυλήδονα 5. ἐπιγίγνοµαι ε. διαιτητής 6. κρατέω -ῶ στ. λιµοκτονώ ζ. επικράτεια η νοσταλγός θ. επίγνωση ι. παρακράτηση 132 Μετοχές, εµπρόθετοι προσδιορισµοί, δοτικές. 208

42 2. Να σχηµατίσετε τα παράγωγα της αλληλοπαθητικής αντωνυµίας µε τις προθέσεις παρά, επί, κατά, υπό και να τα χρησιµοποιήσετε σε προτάσεις. 3. Να χρησιµοποιήσετε παράγωγα ή σύνθετα µε τη λέξη οἶκος στις ακόλουθες προτάσεις 133 : Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου υπήρχε µια ανθούσα ελληνική. Ένα µεγάλο ποσοστό των γυναικών σήµερα δεν έχει πλέον ως αποκλειστική απασχόληση τα. Στα παράλια του Ευξείνου και της Μαύρης Θάλασσας είχαν δηµιουργηθεί στην αρχαιότητα από Έλληνες. Το νέο πρόγραµµα προβλέπει χαµηλό συντελεστή δόµησης για την περιοχή αυτή. Οι στην αρχαία Αθήνα δεν είχαν πολιτικά δικαιώµατα. Μετά το σεισµό χρειάστηκαν πολλές επισκευές ώστε να γίνει το σπίτι πάλι. Παρακαλούνται οι της πολυκατοικίας να κλειδώνουν µετά τις 9.00 µ.µ. την εξώπορτα. Αγόρασε ένα τεσσάρων στρεµµάτων κοντά στη θάλασσα. Χρηµατοδότησε την ανέγερση ενός αρρένων, στο οποίο βρήκαν στέγη πολλά άπορα παιδιά. ηµιουργήθηκε ένας καινούργιος, στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες. 133 παροικία, οικιακά, αποικίες, οικιστικό, µέτοικοι, κατοικήσιµο, ένοικοι, οικόπεδο, οικοτροφείο, συνοικισµός 209

43 4. Α. Ποιες από τις ακόλουθες λέξεις έχουν διατηρήσει στα νέα ελληνικά την ίδια σηµασία µε την οποία τις βρίσκουµε στο αρχαίο κείµενο; Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. Ι ΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ α. µεταβολή!! β. στενοχωρία!! γ. ἁθρόοι!! δ. χωρίον!! ε. διαφθαρείς!! στ. κακοπαθὼ!! ζ. πεζός!! η. ἀνεκτός!! Β. Να γράψετε τρεις προτάσεις, οι οποίες να περιέχουν λέξεις από την παραπάνω στήλη και να δείχνουν, ανάλογα µε την περίπτωση, ότι η σηµασία διατηρήθηκε ή άλλαξε. 210

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: MAΪΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ Α) Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ηµοσθένη να πείσει τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Ι, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Ι, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Ι, 25-26 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι προτείνει ο Αλκιβιάδης στους Αθηναίους και σε ποια δεδοµένα στηρίζει την πρότασή του; 2. Να σηµειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΘΟΥΚΥ Ι Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ, ΚΕΦ. 70 (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΘΟΥΚΥ Ι Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ, ΚΕΦ. 70 (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) A A N A B P Y T A 1 9 5 0 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-13 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ, ΚΕΦ. 70 Ηλίας Κουρκουλάκος (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 1. Να καταγράψετε τη δομή του κεφαλαίου 70 2. Να παρουσιάσετε τα κίνητρα των Κορινθίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙΙ, 52-53 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι θέλει να αποδείξει ο Θηραµένης στο σύντοµο λόγο του προς τους βουλευτές και ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙΙ 1-2. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Κεφάλαιο ΙΙ 1-2. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Κεφάλαιο ΙΙ 1-2 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος µετά τη νίκη του στους Αιγός Ποταµούς και ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 16-17 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. τοιούτων ὄντων: Σε ποια γεγονότα αναφέρεται η φράση; Για την απάντησή σας να συµβουλευθείτε την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 3. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 1. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και για το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε. 2. Σε ποια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1.

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. ιότι η ηθική αρετή έχει σχέση µε τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήµατα. για την ευχαρίστηση δηλαδή κάνουµε µικρής αξίας πράγµατα, ενώ εξαιτίας της λύπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5

ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5 ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά τῷ ἱερῷ 2. Να περιγράψετε το πρότυπο του ηγέτη που ενσαρκώνει ο Περικλής, κατά τον Θουκυδίδη. 3. α) γιγνόμενα, παρέμεινε,

Διαβάστε περισσότερα

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση)

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Μετά τον πρόλογο ακολουθεί η είσοδος του χορού, η πάροδος. α) Με ποια διάταξη και από

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5.

ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5. ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5. 2. Ποια είναι, κατά τον Θουκυδίδη, τα βασικά κίνητρα για τον πόλεμο; 3. α) ναυτικός, δημότης, μελλοντικός, εμπιστοσύνη, αποπομπή: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21 Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: Β. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Β

ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Στίχοι 635-680 ΜΕΡΟΣ Β 1.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Οι πρώτες λέξεις των στίχων 635 και 637 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ. Προοίµιο

ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ. Προοίµιο ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Προοίµιο 1 3 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. χάριν εἶχον: Ποια εντύπωση επιθυµεί να δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 /11 /2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μακρή Γεωργία, Κοντομηνά Κική ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Εἶτα δεῖ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων.

3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να µεταφραστεί το χωρίο 10 µονάδες 2. Να χαρακτηρίσετε τεκµηριωµένα τον Επιµηθέα και τον Προµηθέα 15 µονάδες 3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 391ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23.

ΘΕΜΑ 391ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. ΘΕΜΑ 391ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δ'ὑστεραίᾳ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. 2. Ποια δημοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά βιβλία από την Αναγέννηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011 2012 Επώνυµο :... Όνοµα :... Α. Λεξιλογικά 1. Να σχηµατίσεις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τα λόγια αχώριστα µόρια της Α στήλης και µε δεύτερο συνθετικό τις λέξεις της Β στήλης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 18-20 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στη Σπάρτη προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την τύχη της Αθήνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 Διδαγμένο κείμενο: 1. Και ονομάζω μέσον σε σχέση με το πράγμα, αυτό που απέχει εξίσου από καθένα από τα δύο άκρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ TΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 75-76) ΚΕΙΜΕΝΟ [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 1 ο : Ν αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 1 & 2 που ακολουθούν: (μονάδες 20)

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 1 ο : Ν αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 1 & 2 που ακολουθούν: (μονάδες 20) ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ!!! ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο : Ν αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 1 & 2 που ακολουθούν: (μονάδες 20) Απόσπασμα 1 ο : Λύσανδρος δὲ τούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13 ΘΕΜΑ 8ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 2-3. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἔτι δ ὦ βουλή οὐδεὶς κίνδυνον ἡγουμένους 2. Ποια είναι η σημασία της παθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά πάθη), κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Γλωσσικές Περιπλανήσεις Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού

Λογισμικό: Γλωσσικές Περιπλανήσεις Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού Λογισμικό: Γλωσσικές Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ι.Ε.Λ./Ε.Κ. «Αθηνά» Προσβασιμότητα Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2.

ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ ἔνδειαν ἔσεσθαι. 2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του (394 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; 3. α) ὁρμώμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 0 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -294 ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐμοί κρυφῇ, κάρα σείοντες οὐδ ὑπὸ ζυγῷ. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; 2. Ποια ήταν η σχέση του οφοκλή

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8

Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8 Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Η επιχειρηµατολογία του Μαντιθέου στηρίζεται στα γεγονότα που συνδέονται µε τη ζωή του, αλλά και στη λογική. Ποια

Διαβάστε περισσότερα