Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Σχολικό έτος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Σχολικό έτος 2003-2004"

Transcript

1 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολικό έτος

2 Υ πεύ θυ νος φο ρέ α: Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ. Πρό ε δρος του Παι δα γω γι κού Ιν στι τού του Το έρ γο συγ χρη μα το δο τεί ται α πό το Γ Κ.Π.Σ. της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης (75% α πό το Ευ ρω πα ϊ κό Κοι νω νι κό Τα μεί ο και 25% α πό ε θνι κούς πό ρους) Ε νέρ γεια : «Α να μόρ φω ση εκ παι δευ τι κών προ γραμ μά των και εκ παι δευ τι κού υ λι κού στην πρω το βάθ μια και δευ τερο βάθ μια εκ παί δευ ση» Κα τη γο ρί α Πρά ξε ων γ.: «Πει ρα μα τι κά Προ γράμ μα τα Εκ παί δευ σης» Τί τλος Έρ γου: «Διεύρυνση της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτο βάθμια Εκπαίδευση» Ε πι στη μο νι κός υ πεύ θυ νος έρ γου: Γε ώρ γιος Ν. Σκα λιά πας Σύμ βου λος του Παι δα γω γι κού Ιν στι τού του ISBN: Παραγωγή: Χρωμοτύπ Θεσσαλονίκης α.ε.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 7 Σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης 8 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Διαχείριση απορριμμάτων» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Η συνοικία μας» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Ο χρόνος, οι εποχές, οι μήνες και ο ρόλος τους στη ζωή των ανθρώπων» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Διατροφή και υγεία» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Ο Ληθαίος» 16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ «Μέσα επικοινωνίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» 17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΑΞΙΑΡΧΩΝ «Το νερό στη ζωή μας» 18 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ «Μετανάστευση» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Η υγιεινή διατροφή, η φυσική άσκηση και η σχέση τους με τα καρδιαγγειακά νοσήματα» 20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΟΚΟΤΟΥ «Σεισμοί. Η Γνώση = Προστασία» 21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ «Υγιεινή στόματος και σώματος» 23 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ «Οι εκκλησίες του χωριού μας» 24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ «To αυτοκίνητο. Μαθαίνω να κυκλοφορώ» 25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ «Ένα μνημείο στη γειτονιά μας» 26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ «Γνωρίζω τον τόπο μου. Μετέωρα- Καστράκι» 28 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ «Αναβίωση αποκριάτικων εθίμων» 29 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ «Ψηφίδες του Βυζαντίου» 30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ «Έργα... πολιτισμού και περιβάλλοντος» 31 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ «Η εξέλιξη της κατοικίας - Πλίθινο σπίτι - Σύγχρονη κατοικία» 33 3

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΗΣ «Οι εποχές» 34 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς στην ξηρά» 35 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ «Καραγκούνικος γάμος» 36 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΟΚΟΤΟΥ «To νερό» 37 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ «Το βαμβάκι» 38 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Το δάσος» 39 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ «Υγιεινή του στόματος» 41 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ «Το παραμύθι και τα παιδιά» 41 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ «Κυκλοφοριακή Αγωγή, Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια» 41 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ «Από το σιτάρι στο ψωμί» 41 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ «Η παλιά ζωή στον Παλαμά μέσα από φωτογραφίες» 42 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ «Η αρχιτεκτονική των παλιών σπιτιών του τόπου μας» 42 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Η λαϊκή αγορά» 43 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Τα παραδοσιακά μας παιχνίδια» 43 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Διατροφή και υγεία» 43 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Ο ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου» 43 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ «Τα φυτά του χωριού μου σε αυλές σπιτιών, πεζοδρόμια, πλατεία του χωριού» 44 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ «Το χωριό μου στα παλιά χρόνια από αφηγήσεις, φωτογραφίες, αντικείμενα». 44 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ «Η φύση μέσα από λογοτεχνικά κείμενα» 45 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΙΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Σιτάρι-Αλεύρι-Ψωμί: Το ψωμί και η συμβολή του στη διατροφή του ανθρώπου» 46 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ «Το νερό στην ποίηση» 47 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ «Τα έντομα του τόπου μας» 48 4

5 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ, 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ «Παιχνίδι και Διαφήμιση» 50 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΨΑΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Ραψάνη - Αμπέλι - Κρασί» 52 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΨΑΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Το δάσος της περιοχής μας» ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «Μεγάλοι Ζωγράφοι» 55 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΗΓΕΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Αλλοδαποί - Μετανάστες - Μετανάστευση» 56 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Φρούτα και Λαχανικά» 57 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» 58 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Τα Ζώα» 59 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Τα ζώα στο περιβάλλον τους» 59 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Οι εποχές του χρόνου» 60 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Φυτά που καλλιεργούνται στον τόπο μας» 60 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Οι Ολυμπιακοί αγώνες επιστρέφουν» 61 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Σιδηρόδρομος και τρένα» 61 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Βαμβάκι Νιτρικά Υπόγεια ύδατα» 62 1Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Η πόλη μας, η Ελασσόνα» 63 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Η ύδρευση της Τσαριτσάνης» 64 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο Όλυμπος» 65 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Το γάλα και τα προϊόντα που παράγονται απ αυτό» 66 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ «Το Αγιωτικό Πανηγύρι» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «Φθινόπωρο» 68 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Δε φοβάμαι τα εμβόλια. Ατομική Υγιεινή» 71 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «Ο χρόνος» 72 5

6 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΡΥΩΝ «Μεσογειακή Διατροφή, Φρούτα και Λαχανικά» 73 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΙΩΝ «Χριστούγεννα Παραδόσεις και Έθιμα» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «Νερό Πηγή Ζωής» 75 4Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «Εμπειρία από την εφαρμογή Σχεδίων Εργασίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης» 80 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ «Χαρταετός» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ- Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «Θεατρική Παράσταση. Εδώ Πολυτεχνείο» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «Τα παιχνίδια του παππού και της γιαγιάς» 86 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «Γνωριμία με τα αξιοθέατα του χωριού μας» ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «Από το σταφύλι στο κρασί» 88 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ «Υγεία και Διατροφή» 90 6

7 ΠΡΟ ΛΟΓΟΣ Το Υπ.Ε.Π.Θ., μέ σω του Παι δα γω γι κού Ιν στι τού του, με την ε φαρ μο γή και την α ξιο λό γη ση του και νο τό μου προ γράμ μα τος «Ευέ λι κτη Ζώ νη» (Ε.Ζ.) σε σχο λι κές μο νά δες της υ πο χρε ω τι κής εκ παί δευ σης, ε πι διώ κει την υ ιο θέ τη ση α πό τους εκ παιδευ τι κούς ε ναλ λα κτι κών με θό δων δι δα σκα λί ας και μά θη σης. Σκο πός του προ γράμμα τος εί ναι η σύν δε ση της σχο λι κής γνώ σης με την κα θη με ρι νή ζω ή που θα συμ βάλλει στον εκ συγ χρο νι σμό του εκ παι δευ τι κού μας συ στή μα τος. Το πρό γραμ μα της Ευέ λι κτης Ζώ νης βα σί ζε ται στην α να διά τα ξη του σχο λι κού χρό νου, ώ στε να δια τί θε νται του λά χι στον δύ ο ώ ρες α πό το ε βδο μα διαί ο ω ρο λό γιο πρό γραμ μα του σχο λεί ου για τη με λέ τη θε μά των, που πα ρου σιά ζουν γε νι κό τε ρο εν δια φέ ρον, με δια δι κα σί ες συλ λο γι κής διε ρεύ νη σης. Πα ράλ λη λα η Ε.Ζ. δη μιουρ γεί τις προ ϋ πο θέ σεις για την ε φαρ μο γή των και νο το μιών που ει σά γουν το Δια θε μα τι κό Ε νιαί ο Πλαί σιο Προ γραμ μά των Σπου δών και τα Α να λυ τι κά Προ γράμ μα τα Σπου δών των γνω στι κών α ντι κει μέ νων που δι δά σκο νται στο ση με ρι νό σχο λεί ο. Στο πλαί σιο της δη μο σιο ποί η σης-διά χυ σης των α πο τε λε σμά των του προ γράμ ματος, πραγ μα το ποιεί ται η πα ρού σα έκ δο ση, στην ο ποί α δη μο σιεύ ο νται σχέ δια ερ γα σίας που εκ πο νή θη καν α πό μα θη τές/τριες σε συ νερ γα σί α με τους δα σκά λους/ες τους κα τά τη διάρ κεια υ λο ποί η σης του πι λο τι κού προ γράμ μα τος. Η ε πι λο γή του υ λι κού πραγ μα το ποι ή θη κε σε συ νερ γα σί α με τους κα τά τό πους σχο λι κούς συμ βού λους, με τα μέ λη των Το πι κών Ε πι τρο πών Στή ρι ξης και το μέ λος του Παι δα γω γι κού Ιν στι τούτου που ή ταν υ πεύ θυ νο στην α ντί στοι χη διοι κη τι κή πε ρι φέ ρεια. Το πε ριε χό με νο του πε ριο δι κού α πο τε λεί έ να πρω το γε νές εκ παι δευ τι κό υ λι κό, που θε ω ρού με ό τι μπο ρεί να δώ σει α φορ μή για α νά λη ψη πα ρό μοιων πρω το βου λιών και α πό άλ λα μέ λη της εκ παι δευ τι κής κοι νό τη τας. Θα ε πι θυ μού σα με, τέ λος, να εκ φρά σου με τις θερ μές ευ χα ρι στί ες μας σε ό λους τους συ ντε λε στές. Ο Πρό ε δρος του Παι δα γω γι κού Ιν στι τού του Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ.

8 Κατάσταση σχολείων της περιφέρειας που υλοποιούν πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης 1η Περιφέρεια Υπεύθυνος Σχολικός Σύμβουλος: Κων/νος Βούλγαρης ΣΧΟΛΕΙΑ: 1. 18ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Προϊστάμενη Σχολ. Μονάδας: Ευγενία Χασιώτη. Εκπ/κοί: Αγγελική Κορδά, Δημήτριος Παπαδογιώργος, Ιωάννα Τριανταφύλλου, Ιωάννης Μπίλλας ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ/ντής: Ιωάννης Παπαμάνθου. Εκπ/κοί: Φρειδερίκη Ελευθερίου, Ελένη Κακάλια, Ηλίας Καλτσούδας, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Βασιλική Στάμου, Γεώργιος Τεγούλης, Ευαγγελία Τζαβέλλα, Κων/νος Τριάντος, Γρηγόριος Πισμίσης, Μαρία Ασβεστοπούλου, Στεργιανή Δημοπούλου, Δήμητρα Τέλλιου. 3. Δημοτικό Σχολείο Μεγάρχης Δ/ντής: Γεώργιος Φωτάκης. Εκπ/κοί: Ανδρέας Μπίτος, Χαράλαμπος Οικονόμου, Δήμος Παντέρας, Βασιλική Πέτρου, Ευφροσύνη Τσακίρη, Θωμάς Πλιάτσικας, Αλεξάνδρα Κωνσταντάκου, Θωμάς Μόρφος. 4. Δημοτικό Σχολείο Πατουλιάς Δ/ντρια: Αικατερίνη Σαββάτη. Εκπ/κοί: Βασιλική Καρατσώλη, Χρυσούλα Παρτσάλη, Νικόλαος Ρίζος, Φώτιος Τζόκας, Αλεξάνδρα Χαϊντούτη, Γεωργία Κατσαμπέκη. 2η Περιφέρεια Υπεύθυνος Σχολικός Σύμβουλος: Γεώργιος Παπαβασιλείου ΣΧΟΛΕΙΑ 1. 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ/ντής: Γεώργιος Κωττής. Εκπ/κοί: Θεόδωρος Βακουφτσής, Βασιλική Βασιλείου, Βασιλική Κατσόγιαννου, Βασιλική Κούκου, Ελένη Κοφίτσα, Οδυσσέας Κυρίτσης, Νικόλαος Λάζος, Αργυρώ Λυκούρα, Ευρυδίκη Μπιμπίλη, Βασιλική Νάσιου, Κων/νος Ξάνθος, Αθηνά Ξούρη, Ελένη Παπαδοπούλου, Χρήστος Παπαναγιώτου, Δήμητρα Παρασκευά, Αναστασία Σερέτη, Ελευθερία Σπυροπούλου, Ηλίας Σταμούλης, Απόστολος Συγκούναs, Απόστολος Τρίκας, Στεργιανή Δημοπούλου, Κορνηλία Κλιάφα, Παρασκευή Τσιάρα ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ/ντής: Θεόδωρος Σαλέπης. Εκπ/κοί: Βασίλειος Αλέκος, Αθανάσιος Βαλκανιώτης, Ιωάννης Βελεσιώτης, Σοφία Γκούτσια, Μαρίνα Κογιάννη, Βασιλική Κούντρα, Μαρία Κωστοπούλου, Αγορίτσα Παπαγεωργίου, Ευαγγελία Πατρέλη, Ευθαλία Σουλιώτου, Χρήστος Συκάς, Λεωνίδας Κωστόπουλος, Αγλαΐα Χατζή ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ/ντής: Χαράλαμπος Μεγαρχιώτης. Εκπ/κοί: Χρήστος Γεωργούλας, Νικόλαος Δήμος, Γεώργιος Κατσάνος, Ελένη Κεχαγιά, Ελευθερία Κόρκα, Χριστίνα Μαγκούτη, Θεοπίστη Πουλιανίτη, Μαρία Ρέντα, Μαρία Σιαμορέλη, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Κασσιανή Τριανταφύλλου, Αριστείδης Μπαούσης, Αγγελλική Μαντζανά, Φωτεινή Μάγκα ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ/ντρια: Αγγελική Λαμπρούδη. Εκπ/κοί: Ευάγγελος Αλέκος, Κων/νος Αντωνόπουλος, Ιωάννης Κοκόρας, Αγαπία Κοσμά, Αργυρή Κούτρα, Κων/νιά Λάππα, Νικόλαος Μαχιάς, Μαρία Μπικοπούλου, Μαρίνα Οικονόμου, Ελένη Πουρνάρα, Δημήτριος Ρούντας, Μαρία Τσιανάκα, Βασίλειος Βασιλειάδης, Μαρία Χύτα, Μαρία Γκίκα ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ/ντής: Βασίλειος Ντούλας. Εκπ/κοί: Χρήστος Δημάδης, Λεμονιά Καραθανάση, Φωτεινή Κοκόση, Κυδωνιά Λίτσιου, Χρυσούλα Μαντζάνα, Παρασκευή Μπελετσιώτη, Ιωάννα Μπλούτσου, Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, Αικατερίνη Παπαγιάννη, Αγορίτσα Παπαθωμά, Μαρία Πάσχου, Αντώνιος Πενήντας, Θεοδότα Σιμοπούλου, Χριστίνα Στεργίου, Φωτεινή Τζατζάκη, Ανθούλα Χαντζή, Γεώργιος Λιάκας, Μελπομέμη Μαυροπούλου, Λεμονιά Θωμοπούλου, Γρηγορία Καλτσά, Κων/νος Χριστόπουλος, Ελένη Μυλωνίδη. 6. Δημοτικό Σχολείο Γριζάνου. Δ/ντής: Γιάννης Ζαχαράκης. Εκπ/κοί: Γεώργιος Διβανές, Σωτήριος Καλογιάννης, Ευαγγελία Μάντζιαρη, Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Αθανάσιος Νταντάλιας, Νικόλαος Παρδάλης-Πούλιος, Άννα Ρήτου, Ελένη Τσολακίδη, Χρήστος Λεβέντης, Μαρία Παρασκευούδη. 7. Δημοτικό Σχολείο Ζάρκου. Δ/ντής: Φώτης Γεωργαντάς. Εκπ/κοί: Γλυκερία Γεωργοπούλου, Ελένη Ζέρβα, Σταυρούλα Μπαλωματή, Ελπινίκη Μπασιάκου, Στεργιανή Ντάκου, Ηλίας Παπαθανασίου, Κων/νος Πολύμερος, Γεωργία Ταρατώρα, Απόστολος Γκαραγκάνης, Ευθαλία Κωσταρέλλου, Ευτέρπη Τσακπίνογλου, Βάιος Ράγγος. 8. Δημοτικό Σχολείο Πηνειάδας. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Κων/νος Μέμηλας. Εκπ/κός: Κων/νος Χύτας. 9. Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Τρικάλων Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Γεώργιος Γουλιώτης. Εκπ/κοί: Ευάγγελος Λιάνος, Θεόφιλος Μήτσιος, Αχιλλέας Πραττόπουλος, Θεόδωρος Παπαβασιλείου. 10. Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Σταυρούλα Παπαγεωργίου. Εκπ/κοί: Ευαγγελία Αυγέρη, Ιουλιέτα Παπαδοπούλου, Ευθύμιος Τσίγκας, Σωτήριος Παπανικολάου. 8

9 3η Περιφέρεια Υπεύθυνος Σχολικός Σύμβουλος: Κων/νος Κούζας ΣΧΟΛΕΙΑ 1. 25ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ/ντής: Σωτήριος Αναγνωστόπουλος. Εκπ/κοί: Κων/νος Ζιώγας, Στέργιος Κακαές, Χρυσόστομος Κωστόπουλος, Βασίλειος Νιαβής, Αθανασία Ρεβενήσιου, Γεωργία Σβεντζούρη, Δήμητρα Χριστοδούλου, Βασίλειος Σκούτας, Αγγελική Μαντζανά, Κων/νος Τζέλης, Αθανάσιος Τσιάκας. 2. Δημοτικό Σχολείο Κλοκοτού. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Ευάγγελος Χλιούρας. Εκπ/κοί: Στυλιανός Γαλάνης, Γεώργιος Καραμίντζιος, Κων/νος Πέτρου, Χρήστος Λεβέντης. 3. Δημοτικό Σχολείο Κρηνίτσας. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Αθανάσιος Γιαννούλας. Εκπ/κοί: Ιωάννα Κωστοπούλου, Μαρία Σκουλουδάκη. 4. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοπύργου. Δ/ντής: Γεώργιος Ταμβακάς. Εκπ/κοί: Δημήτριος Γρούτσος, Θεόδωρος Κατσακιώρης, Χρυσούλα Μπουζιώκα, Ειρήνη Πανάγου, Ελένη Παπαευθυμίου, Σοφία Πετσιά, Σοφία Σπυρούδη, Ευθύμιος Ψυρρής, Ευαγγελία Χασιώτη, Κων/να Λούκουρου, Δημήτριος Γκούμας. 5. Δημοτικό Σχολείο Πετροπόρου. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Δημήτριος Καρακούσης. Εκπ/κός: Θεοδώρα Φασούλα. 6. Δημοτικό Σχολείο Πετρωτού. Δ/ντής: Θεόδωρος Παπαχρήστος. Εκπ/κοί: Δημήτριος Γκουσδοβάς, Φανή Καλαμάρα, Βασίλειος Κωστακόπουλος, Γεώργιος Οικονομάκος, Δημήτριος Παπαχρήστος, Απόστολος Γκαραγκάνης. 7. Δημοτικό Σχολείο 2ο Οιχαλίας. Δ/ντής: Αθανάσιος Σταμουλάκης. Εκπ/κοί: Αθηνά Ζαφείρη, Δέσποινα Κουτρούτση, Χρήστος Μπουλούμπασης, Σταυρούλα Παθέκα, Ιωάννης Παπαχρήστος, Ηλίας Σακελλαρίου, Βασιλική Φιλίππου, Βασιλική Νικολάου, Στυλιανή Τσιουλάκη. 8. Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών. Δ/ντής: Κων/νος Μπέλλος. Εκπ/κοί: Στυλιανή Βακουφτσή, Νικόλαος Γκαντζιός, Σωτήριος Ζώης, Ευσταθία Κοφίδου, Αλέξανδρος Λεπενιώτης, Αικατερίνη Μήτσιου, Ευαγγελία Μπαλάφα, Δρόσος Ζιάκας, Κωσταντία Γαλάνη. 4η Περιφέρεια Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος: Μαρία Πετρίδη ΣΧΟΛΕΙΑ 1. Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής. Δ/ντής: Δημήτριος Λιάρος. Εκπ/κοί: Δημήτριος Καραθάνος, Δημήτριος Καταβούτας, Κων/νος Κέφος, Κων/νιά Κυριακοπούλου, Μαλαματή Μπίνα, Αναστάσιος Τριγώνης, Θωμαή Τρουμπάλου, Παναγιώτης Τσίντζος, Ελένη Ζυγούρη, Γεωργία Αναγνωστοπούλου, Μαρία Ντούβλη. 2. Δημοτικό Σχολείο Βλαχάβας. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Βασιλική Μακρή 3. Δημοτικό Σχολείο Διάβας. Δ/ντής: Βασίλειος Τσιαντής. Εκπ/κοί: Μιλτιάδης Βαμπούλας, Αθανασία Κυρατλίδου, Χάιδω Λυρίτση, Χριστίνα Σιούλα, Ευαγγελία Οικονόμου, Γεώργιος Σακοράφας, Σωτήριος Παπανικολάου, Στέλλα Τζιαφέτα, Ζωή Τσιαντή, Αθανάσιος Σινάνης. 4. Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου. Δ/ντής: Βασίλειος Τρουμπούκης. Εκπ/κοί: Αποστολία Ζαμανίκα, Αγορίτσα Κωστή, Γεώργιος Μπαρμπάτης, Άννα Ντιντή, Αικατερίνη Παπαδήμα, Ζωή Πλατώνη, Κων/νος Τσικέλης, Γεώργιος Χασιώτης, Αντώνιος Ζάρας, Ευτυχία Τζέλιου. 5. Δημοτικό Σχολείο Περιστέρας. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Βασ. Μπαρμπαρούσης. 6. Δημοτικό Σχολείο Σαρακίνας. Προϊστάμενος Σχ. Μονάδας: Δημ. Τσιαντούλας. Εκπ/κοί: Ευθ. Καλαντζή, Παρ. Καραγιάννη, Δήμ. Οικονόμου. 7. Δημοτικό Σχολείο Χρυσομηλιάς. Δ/ντής: Απόστολος Ριστάνης. Εκπ/κοί: Αικατερίνη Δημουλά, Δημήτριος Καλαμάρας, Ευάγγελος Κανάτας, Αγγελική Μπούμπα, Γεωργία Τσιγάρα, Ελένη Μπαούση. 5η Περιφέρεια Υπεύθυνος Σχολικός Σύμβουλος: Ιωάννης Καλύβας ΣΧΟΛΕΙΑ 1. Δημοτικό Σχολείο Λυγαριάς. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Βασίλειος Τζιορτζιότης. Εκπ/κοί: Βασιλική Αστρέχα, Αγορίτσα Γουλιώτη, Κων/νος Δάσκαλος, Κων/νος Παλλαντζάς, Δημήτριος Καρυδόπουλος, Χριστίνα Πασχάλη, Αθανάσιος Τσιανάκας. 2. Δημοτικό Σχολείο Παλαιομοναστήρου. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Θωμάς Θεοδώρου. Εκπ/κοί: Αθηνά Καλογρηά, Όλγα Καραμάνου, Γεωργία Κατσαρού, Γεώργιος Κολομπότσιος, Μαριάνθη Μητρονάτσιου, Κων/νος Μπιζιλιώτης, Ρωξάνη Πέτρου, Βασίλειος Μπαλάς, Λουκία Σαράντη. 3. Δημοτικό Σχολείο Πηγής. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Χρήστος Πράττας. Εκπ/κοί: Νικόλαος Ανδρέου, Αθανάσιος Καρανάσιος, Ζωή Κουφογιάννη, ΛουκάςΜανουσάκης, Αγγελική Μελετίδου, Ελένη Οικονόμου, Κυριακή Τοπαλίδου, Γεωργία Μανώλη, Σπύρος Μπελετσιώτης. 4. Δημοτικό Σχολείο Πιαλείας. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος. Εκπ/κοί: Κων/νος Δογάνης, Παρασκευή Κελτσίδου, Μαρία Λιάκα, Μαρία Νιζάμη, Αναστασία Γεωργολιού, Αλεξάνδρα Κωνσταντάκου. 5. Δημοτικό Σχολείο Φήκης. Προϊστάμενος Σχολ. Μονάδας: Αθανάσιος Ζάχος. Εκπ/κοί: Δημήτριος Αγγέλης, Στυλιανή Βαλκανιώτη, Γεώργιος Μάστορας, Αναστάσιος Μελισσίδης, Παρασκευή Παπακυρίτση, Κων/νος Σταυρέκας, Απόστολος Ξάφης. Νηπιαγωγών Τρικάλων Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος: Ελένη Μπελετσιώτου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 9

10 1. Νηπιαγωγείο Αγίου Κων/νου Τρικάλων. Δ/ντρια: Μαρία Πάντου. Εκπ/κοί: Μαρία Ηλιάδου, Ελένη Τσιλινή, Σταματία Τσιλινή. 2. Νηπιαγωγείο 24ο Τρικάλων. Δ/ντρια: Ελευθερία Κατράνα. Εκπ/κοί: Φρειδερίκη Τσιβόλα. 3. Νηπιαγωγείο 26ο Τρικάλων. Δ/ντρια: Ελευθερία Παππά 4. Νηπιαγωγείο Κουτσομυλίων Τρικάλων. Εκπ/κοί: Ευδοκία Κοτούπα, Βασιλική Ντιναπόγια. 5. ΝηπιαγωγείοΜπάρας Τρικάλων. Εκπ/κοί: Ευαγγελία Αβραμιώτη, Ουρανία Παπακώστα. 6. Νηπιαγωγείο Ζάρκου. Δ/ντρια: Παναγιώτα Καραστογιάννη. Εκπ/κοί: Μαρία Πράντζου, Γλυκερία Τσιτσώνη. 7. Νηπιαγωγείο 3ο Καλαμπάκας. Εκπ/κοί: Ελένη Κάλλου, Μαρία Παπαδημητρίου. 8. Νηπιαγωγείο Κεφαλοβρύσου. Δ/ντρια: Ευαγγελία Σουγλιέρη. 9. Νηπιαγωγείο Κλοκοτού. Δ/ντρια: Αναστασία Τσιβίκη. Εκπ/κοί: Ειρήνη Τσιαπτσιάκη. 10. Νηπιαγωγείο Μεγ. Καλυβίων. Δ/ντρια: Ασπασία Ντινοπούλου. Εκπ/κοί: Ισαβέλλα Καρά-Βαΐτση, Ευαγγελία Σιαματά. 11. Νηπιαγωγείο 2ο Φαρκαδόνας. Δ/ντρια: Φιφή Παπαποστόλου. Εκπ/κοί: Χρυσούλα Γκουνέλα, Παναγιώτα Λεπενιώτη. 3 η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ν. Καρδίτσας Προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης Σχολικός Σύμβουλος: Ματθαίος Παπάγγελος Σχολείο Τάξη Θέμα Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός Α Σιτάρι- Αλεύρι- Ψωμί Πυργαντή Αγορίτσα Γεφυρίων Β Σιτάρι- Αλεύρι- Ψωμί Ζησοπούλου Μαρία Γ Δ Σιτάρι- Αλεύρι- Ψωμί Νεβράντζας Βάιος Ε ΣΤ Σιτάρι- Αλεύρι- Ψωμί Σακκάς Κων/νος Δασοχωρίου Α Γ Δ Τα ζώα του χωριού Θωμοπούλου Βασιλική Β Ε ΣΤ Τα ζώα του χωριού Μαυριάς Δήμος Α Φωτιά- Νερό Πλατή Χαρίκλεια Β Τα 4 στοιχεία της φύσης. Φωτιά- Νερό- Γη- Αέρας Ξηντάρα Ελένη Λεονταρίου Γ Το χωριό μας Κλάψα Πηνελόπη Δ Οικογένεια Συροπούλου Σοφία Ε Οι Ολυμπιακοί αγώνες χτες και σήμερα Νάκου Χαρίκλεια ΣΤ Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα και σήμερα Στυλιανού Παναγιώτης Α -Ε -ΣΤ Διατροφή και Μεσογειακή δίαιτα Κωνσταντίνου Γιώργος Μαυραχάδων Β - Γ -Δ Διατροφή και Μεσογειακή δίαιτα Σούφλας Δημήτριος Α Μύθοι Αισώπου Ψυλλάκη Νίκη Β Μύθοι Αισώπου Ψυχογυιού Βασιλική 1 ο Σοφάδων Γ Το Σιτάρι- Τα φυτά του τόπου μας Σκρέτα Ηλέκτρα Δ Επαγγέλματα που χάνονται Ευταξία Βέτα Ε Θρύλοι- μύθοι- παραμύθια- λαϊκή παράδοση Αρσενίου Βασιλική ΣΤ Λαϊκή Παράδοση Νασιάρας Δημήτριος Α Παραμύθι Κουτσιάβα Χρυσούλα Β Μέσα συγκοινωνίας Μπαζιάνα Όλγα 2 ο Σοφάδων Γ Το δημοτικό τραγούδι Κονδράκη Άννα Δ Ενδυμασία Μαγουλιώτη Άννα Ε Το νερό Δημουλά Αικατερίνη Στ Τα φυτά του τόπου μας Σφέτσια Βασιλική 10

11 3 ο Σοφάδων Φίλιας 2 ο και 15 ο Καρδίτσας Α Παραμύθι Τσιουκανά Ευαγγελία Β Το παιχνίδι Αθανασοπούλου Γεωργία Γ Κυκλοφοριακή αγωγή Τασιούλη Ελένη Δ Το νερό Σταμάτη Μαρία Ε Διατροφή- Διατροφική πυραμίδα Παπαγεωργίου Κων/νος Στ Ολυμπιακοί αγώνες Χλαπάνας Κων/νος Α Β Διατροφή Σπυροπούλου Αικατερίνη Γ Δ Διατροφή Παπάρας Θωμάς Ε ΣΤ Διατροφή Παναγιωτίδου Βασιλική Α Η οικογένεια Βασιλάκος Λεωνίδας Α Η οικογένεια Μπακαρός Βασίλειος Α Η οικογένεια Παπουτσή Αικατερίνη Β Το βιβλίο ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο Ζαχαρού Χρυσούλα Β Το βιβλίο Ευαγγελοπούλου Όλγα Β Το βιβλίο Κολοκυθά Μαγδαλινή Γ Γλώσσα - ιστορία Σαφαρίκα Ολυμπία Γ Από τον καρπό στο τραπέζι Ράπτη Κυπαρισσία Γ Από τον καρπό στο τραπέζι Νοτοπούλου Μαρία Δ Προσέχουμε τη διατροφή μας Κολοβού Ουρανία Δ Προσέχουμε τη διατροφή μας Μπουγατσά Ελένη Ε Νικόλαος Πλαστήρας Κολοβού Βασιλική Ε Νικόλαος Πλαστήρας Κουτσού Δήμητρα Στ Ιστορία της εκπαίδευσης Παπαχρήστου Παναγιώτα Στ Ιστορία της εκπαίδευσης Τσιχλάκη Ειρήνη Νηπιαγωγεία Λάρισας: 3 ο Νηπ. Λάρισας 46 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Χάλκης 1 ο Νηπ. Φαρσάλων 8 ο Νηπ. Λάρισας 52 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Βαμβακούς 3 ο Νηπ. Φαρσάλων 10 ο Νηπ. Λάρισας 56 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Ερέτρειας 5 ο Νηπ. Φαρσάλων 13 ο Νηπ. Λάρισας 60 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Ζαππείου 2 ο Νηπ. Αγιάς 14 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Ελευθερών Νηπ. Πολυνερίου Νηπ. Γλαύκης 18 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Αρμενίου Νηπ. Υπερείας Νηπ. Ελευθερίου 23 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Σταυρού Γηγενών Νηπ. Κιλελέρ Νηπ. Καλαμακίου 24 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Μ. Μοναστηρίου Νηπ. Νίκαιας Νηπ. Καστρίου 39 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Αγ. Αναργύρων Νηπ. Κοιλάδας Νηπ. Λοφίσκου 42 ο Νηπ. Λάρισας Νηπ. Τερψιθέας Νηπ. Ανάβρας Νηπ. Πλατυκάμπου Νηπ. Μελισσοχωρίου Νηπ. Σωτηρίου Δημοτικά Λάρισας: 33 ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης Δημοτικό Σχολείο Αιγάνης 4 ο Φαρσάλων Νέων Καρυών Ζαππείου Δασόλοφου Βρυσιών Βασιλί 3/Θ Δημοτικό σχολείο Ζαππείου 11

12 ΘΕΜΑ: «Διαχείριση απορριμμάτων» 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Βακουφτσής Θεόδωρος, Ξούρη Αθηνά, Συγκούνας Απόστολος Τάξεις Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2 Α. Κριτήρια επιλογής του θέματος Το θέμα αφορά το τοπικό & το πλανητικό περιβάλλον Συνδέει το σχολείο με την τοπική κοινωνία για κοινή δράση Οι μαθητές εύκολα κατανοούν το θέμα, αφού έρχονται καθημερινά σε επαφή με το πρόβλημα Δίνει βάση για μια σειρά παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σε σύνδεση με το Α.Π. Β. Στόχοι του προγράμματος Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων στην πόλη τους καθώς και τα προβλήματα (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αισθητικά, οικονομικά) που προκύπτουν. Να κατανοήσουν τη σχέση του καταναλωτικού μοντέλου με την ποσότητα των σκουπιδιών. Να κατανοήσουν την ανάγκη διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή (σπίτι) σαν προϋπόθεση για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Να γνωρίσουν τον κύκλο ζωής των απορριμμάτων (βιοδιασπώμενα κ.λπ.) να ενημερωθούν & να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ανανεωσιμότητα & την προστασία των Φυσικών Πόρων. Να γνωρίσουν τις εναλλακτικές μορφές μιας σύγχρονης αντίληψης για τη διαχείριση απορριμμάτων (ανακύκλωση -λιπασματοποίηση οργανικών, υγειονομική ταφή κ.λπ.) Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της συμμετοχής όλων των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος. Να ενημερωθούν και να συλλέξουν πληροφορίες (γιαγιάδες - παππούδες) για το τι σκουπίδια είχαν οι παραδοσιακές κοινωνίες. Να εκφραστούν δημιουργικά με άχρηστα υλικά. Γ. Δραστηριότητες Επίσκεψη στη χωματερή των Τρικάλων στον Καραβόπορο (δίπλα στον Πηνειό). Συζήτηση - φωτογράφηση του χώρου - ευαισθητοποίηση. Συλλογή υλικών για το θέμα (αποκόμματα εφημερίδων - περιοδικών κ.λπ.) Συλλογή σκουπιδιών στο σπίτι - ζύγισμα - υπολογισμός των Μ.Ο. για κάθε άτομο. Επίσκεψη σε υπεραγορά της γειτονιάς & καταγραφή των υλικών συσκευασίας και μεταφοράς των προϊόντων. Τα σκουπίδια στην τάξη μας. Τι σκουπίδια έχουμε. Θάψιμο απορριμμάτων στο χώμα (Βιοδιασπώμενα και μη) Ανακύκλωση χαρτιών στο σχολείο. Κιβώτια συλλογής χαρτιών στις τάξεις για ανακύκλωση. Τα σκουπίδια άλλοτε και τώρα. Δημιουργία αφίσας με κολλάζ από εργασίες των παιδιών και ενημερωτικών φυλλαδίων. Κατασκευές από άχρηστα υλικά. Θεατρικό δρώμενο από τα ίδια τα παιδιά. Δ. Σύνδεση με μαθήματα του Α.Π. Γλώσσα Κείμενο από εφημερίδες, περιοδικά. Παραγωγή γραπτού λόγου (επιστολές - συνεντεύξεις κ.λπ.) Μαθηματικά Κυκλικά διαγράμματα - ιστογράμματα - ποσοστά - Μ.Ο. αναγωγή στη μονάδα - λύση προβλημάτων. Φυσική Εξοικονόμηση ενέργειας - κύκλος ζωής των απορριμμάτων - βιοδιάσπαση - βιοαέριο - καύση απορριμμάτων - οργανικό λίπασμα. Αισθητική αγωγή Κατασκευές από άχρηστα υλικά - θεατρικό παιχνίδι - ζωγραφική. 12

13 ΘΕΜΑ: «Η συνοικία μας» 20 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Βελεσιώτης Ιωάννης, Κογιάννη Μαρίνα, Πατρέλη Ευαγγελία Τάξεις Β, ΣΤ1, ΣΤ2 Επιλογή του θέματος Αφορμή στάθηκε η σχετικά πρόσφατη (10-15 χρόνια) ολοκλήρωση της συνοικίας με την οικοδόμηση και κατοίκηση των εργατικών κατοικιών. Γενικός σκοπός Να γνωρίσουν και να μελετήσουν οι μαθητές το άμεσο ανθρωπογεωφυσικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, να συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και να βρουν τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των σχέσεων τους. Ειδικότεροι στόχοι Να γνωρίσουν την ιστορία της συνοικίας μέχρι και τη σημερινή της μορφή. Να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της συνοικίας τους. Να μάθουν για τις ασχολίες και τα επαγγέλματα των ανθρώπων. Να καταγράψουν κοινωνικές εκδηλώσεις των ανθρώπων της, όπου θα καθρεφτίζονται οι δεσμοί τους. Να αξιολογήσουν στοιχεία που αφορούν τη γειτονιά τους ως θετικά ή αρνητικά. Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της ζωής και των όρων συνύπαρξης. Να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της θέσης της σε σχέση με το κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Δραστηριότητες Εύρεση και παρουσίαση στοιχείων για την ιστορία της συνοικίας. Περίπατος στη συνοικία, φωτογράφιση, παρατήρηση και σύγκριση παλαιών και σύγχρονων κτισμάτων. Παρατήρηση, φωτογράφιση και ζωγραφική του παλαιού και του νέου κτιρίου του σχολείου, της εκκλησίας. Πληροφορίες για την ονομασία της συνοικίας Περίπατος στους γύρω λόφους και τα χωράφια, καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας, ζωγραφική μ αφορμή την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος όπως και των χώρων αναψυχής και άθλησης. Καταγραφή παλαιών και σημερινών επαγγελμάτων των κατοίκων της συνοικίας. Παρατήρηση καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στα όρια της γειτονιάς. Φωτογραφίες από κοινωνικές εκδηλώσεις, σύγχρονές και παλαιότερες, εκδηλώσεις χορευτικού ομίλου, εκκλησία και θρησκευτικές γιορτές. Σχετικές συνεντεύξεις με γεροντότερους. Πλάνο εορταστικής εκδήλωσης με αφορμή τα Χριστούγεννα, με οργανωτές τους μαθητές, σκοπό να φέρουν πιο κοντά τους κατοίκους της συνοικίας. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας οι τρεις ομάδες των μαθητών ασχολήθηκαν με το κόστος (αποτίμηση), την εύρεση και εξοικονόμηση πόρων, την οργάνωση της εκδήλωσης αυτής, αντίστοιχα. Τα μικρότερα παιδιά βοήθησαν με τις ιδέες τους για τη διακόσμηση του χώρου. Ανάγνωση από το βιβλίο της Γλώσσας του κειμένου Ένας παιδόδρομος στη γειτονιά Αγγ. Βαρελλά. Συζήτηση και καταγραφή θετικών και αρνητικών στοιχείων της γειτονιάς, παρατηρήσεις σχετικά με την καθαριότητα. Καταγραφή προτάσεων για βελτίωση της ζωής και κυριότερα των σχέσεων και στάσεων των ανθρώπων. Δημιουργία ταμπλό στις τάξεις με φωτογραφίες, ζωγραφικές και κείμενα των παιδιών. 13

14 ΘΕΜΑ: «Ο χρόνος, οι εποχές, οι μήνες και ο ρόλος τους στη ζωή των ανθρώπων» 30 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Οικονόμου Μαρίνα, Πουρνάρα Ελένη, Κούτρα Αργυρώ Τάξεις Α1, Α2, Β2 Σκοπός-Στόχοι Να μάθουν οι μαθητές για τις εποχές και τους μήνες, για τις γιορτές κάθε μήνα, για τις ασχολίες των ανθρώπων, την ενδυμασία, τις συνήθειες, τα καιρικά φαινόμενα. Τρόποι διεξαγωγής προγράμματος 1. Αφόρμηση: Παραμύθι για το χρόνο. 2. Έννοια του χρόνου. 3. Τα παιδιά ακούνε ιστορίες και παραμύθια που έχουν σχέση με συνήθειες, ήθη και έθιμα των ανθρώπων μέσα σε κάθε μήνα, καιρικές συνθήκες, γιορτές. Δραστηριότητες: Κολλάζ, ζωγραφιές σχετικές με το θέμα, κατασκευές, τραγούδια, σταυρόλεξα. Επισκέψεις: Επισκεφτήκαμε ένα αποστακτήριο όπου γίνεται το τσίπουρο. Πήγαμε έναν περίπατο για να παρατηρήσουμε τη φύση. Παρατηρούμε και ζωγραφίζουμε το ίδιο δέντρο και τις 4 εποχές. Διαθεματική προσέγγιση Γλώσσα: Τα παιδιά ακούνε ιστορίες και κάνουν κι αυτά δικές τους. Διαβάζουν ποιήματα, αινίγματα και μικρά κείμενα, καταγράφουν ιστορίες. Μαθηματικά: Γνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα, μέσα από τις κατασκευές στη χειροτεχνία. Με κάθε ευκαιρία, εκτελούν μαθηματικές πράξεις. Εμείς και ο κόσμος: Μαθαίνουν για τις αλλαγές στο περιβάλλον, ανάλογα με τις εποχές και τους μήνες. Αισθητική αγωγή: Κάνουν κατασκευές, κολλάζ, ζωγραφική χαρτοκοπτική, χαρτοκολλητική, τραγούδια. Βιβλία που χρησιμοποιήσαμε 1. «Παραμύθια και ιστορίες για όλο το χρόνο» (Ιανουάριος-Δεκέμβριος) 2. «Ιστορίες με τους 12 μήνες» της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. (Τα παιδιά της Άνοιξης, Τα παιδιά του Καλοκαιριού, Τα παιδιά του Φθινοπώρου, Τα παιδιά του Χειμώνα). 3. «Οι 12 μήνες, ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ» ΑΛΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 4. Περιοδικό «Παράθυρο στην εκπ/ση» 14

15 ΘΕΜΑ: «Διατροφή και υγεία» 31 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Ανθούλα Χατζή, Χριστίνα Στεργίου Τάξεις Β1, Β2 Επιλογή Η επιλογή του θέματος «Διατροφή και Υγεία» έγινε απ την ανάγκη ν αλλάξουν τα παιδιά τις διατροφικές συνήθειες, να είναι πιο δυνατά απέναντι στη διαφήμιση των καταναλωτικών αγαθών και τέλος να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους. Στόχοι Να κατανοήσει κάθε μαθητής και μαθήτρια τη σπουδαιότητα της διατροφής για την ανάπτυξη, την απόδοση και την ίδια τη ζωή. Να γνωρίσουν τη μεσογειακή δίαιτα και τα πλεονεκτήματά της, να ασκηθούν στις επιλογές τροφίμων. Ν αλλάξουν τις διατροφικές συνήθειες τόσο τις δικές τους όσο και της οικογένειάς τους. Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι όλες οι τροφές δεν έχουν την ίδια αξία. Να καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης. Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και να κατανοήσουν τα προβλήματα που αφορούν την υγεία. Δραστηριότητες Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Συγκεντρώνουν υλικό από διάφορες πηγές, όπως βιβλία εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εφημερίδες, έντυπα. Επεξεργάζονται ερωτηματολόγια για τις διατροφικές συνήθειες της σχολικής μονάδας, τη σημασία των γευμάτων κ.ά. Φροντίζουν για την προβολή της υγιεινής διατροφής, οργανώνουν καλλιτεχνική έκθεση, δημιουργούν αφίσες, φωτογραφίζουν. Υλοποιούν επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες. Επεξεργασία έντυπου ενημερωτικού υλικού και ιδιαίτερα εικονογραφημένο (φωτογραφικό υλικό από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες). Συμπλήρωση φύλλων εργασιών από τα παιδιά. Το περιεχόμενο και ιδιαίτερα οι εικόνες θα είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Έρευνα-Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές. Καταγραφή προϊόντων που διαθέτει το κυλικείο και που καταναλώνουν οι μαθητές. Εικαστικές δημιουργίες - Δραματοποίηση. Αινίγματα - Παροιμίες - Συνταγές. Επισκέψεις στο φούρνο, σούπερ μάρκετ, εργοστάσιο γάλακτος και άλλους παραγωγικούς χώρους. Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία από διαιτολόγο σε θέματα υγιεινής διατροφής ενώ πρόκειται να γίνει ενημέρωση στα παιδιά για θέματα υγιεινής των δοντιών από οδοντίατρο. Προβολή βιντεοκασέτας, σλάιντς με θέμα (Διατροφή -Μεσογειακή Δίαιτα). Αξιολόγηση Τα αποτελέσματα του προγράμματος υπήρξαν θετικά. Τα παιδιά άλλξαν στάσεις που αφορούν της διατροφικές τους συνήθειες σε σχέση με πρίν. Συνεργάστικαν αρμονικά σε ομάδες. 15

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί».

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μ. Μηλιάς Σχ. Έτος: 2006 2007 Υπεύθυνες προγράμματος: Τζιάτζιου Χριστίνα Βασιλειάδου Γεωργία 1 Στέφος Γιώργος Κουτλουμπάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΤΣΙΑΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΕΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΣΙΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ «ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ» Τμήματα: 3 Μέλη μαθητικής ομάδας ΝΗΠΙΑ: Ζαμάνη Ματίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος 2012-2013 Παιδαγωγική Διαδικασία Α. Θέματα που προσεγγίσαμε Πρόληψη ατυχημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Δράσεις Α τάξης Τμήμα Α1 Στις 4/3 θα συζητήσουμε για τη σαρακοστή τα ήθη και τα έθιμα. Θα κατασκευάσουμε την Κυρά

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Σχολικό έτος

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Σχολικό έτος Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολικό έτος 2003-2004 Υ πεύ θυ νος φο ρέ α: Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ. Πρό ε δρος του Παι δα γω γι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ατύχημα μην έχω >> Νοέμβριος Φεβρουάριος Σχολικό Έτος 2010 11

1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ατύχημα μην έχω >> Νοέμβριος Φεβρουάριος Σχολικό Έτος 2010 11 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ > Υπεύθυνες νηπιαγωγοί: Κοκοβίδου Ελένη, Μακρίδου Μαρία Νοέμβριος Φεβρουάριος Σχολικό Έτος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη

Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ «Τ Ο Δ Α Σ Ο Σ» Αριθμός νηπίων: 15 Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη Διάρκεια του προγράμματος: Νοέμβριος 2004 - Ιούνιος 2005 Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 9/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής: ΣΤ1, ΣΤ2 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;»

«Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» «Το ποτάμι μας (Τάφρος 66) Πηγή ζωής ή αιτία οικολογικής καταστροφής;» Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Δημητρίου Χρήστος Όππας Δημήτριος Αγγελοχώρι, 2012 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Είναι σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παράρτημα 2. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 266 Σχ. Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας «Γνωρίζω τον τόπο μου». Πρόταση γνωριμίας με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Δήμου Κολινδρού Πιερίας. Συντονιστής: Δημήτριος Χλεμές, δάσκαλος Τάξη υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Στόχοι προγράμματος: Να εντάξουν οι μαθητές στην καθημερινότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ/ΝΣΗ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 201213 α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 1o Γυμνάσιο Γρεβενών «Δόνα η Τερηδόνα» Στοματική Υγιεινή 2 1 ο Γυμνάσιο Γρεβενών Γεωλογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κώτση Αικατερίνη Συμμετοχή : Στεφανίδου Δέσποινα (Π.Ε. Αγγλικών) Τάξη: Δ3 Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Σχολείο: 5ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παράρτημα 2. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σχ. Έτος: 2012-2013 Ημερομηνία 26-11-2012 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33 2//Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΙΑΓΩΓΕΙΙΟ ΠΡΙΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά Αριθμός Νηπίων: 33 ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΠΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛ Α4 ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ»

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΩΣΤΑ» Κατασκευή : Καρανάτσιου Κυριακή Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές της Β τάξης του σχολείου μας, στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου

42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου Σχολικό έτος 2015 2016 Νηπιαγωγοί: Μπέλεχα Βασιλική Μπίλη Ανδριανή Παρασκευά Ανθή ΣΤΟΧΟΙ Διεύρυνση των γνώσεων τους για το Φυσικό Περιβάλλον Κατανόηση σπουδαιότητας της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Οικονόμου Κωνσταντίνος - Σπανός Κωνσταντίνος Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά. 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015

Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά. 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015 Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Σχολικό έτος : 2014-2015 Δόντια Γερά Χαρούμενα Παιδιά Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαριγώ Βιδάλη, Χριστίνα Φλώρου Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα

Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης Γενικό Θέμα: Απορρίμματα Σχολική χρονιά: 2011 2012 ΣΤΟΧΟΙ: Συνειδητοποίηση 1. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013 Σχολική Μονάδα:... Ονοματεπώνυμο Διευθυντή: ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.......... ΤΗΛ:.. Email:.. FAX:... Προς Δ/νση ΠΕ Ν. Ηλείας Τμήμα Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1/4/2013: ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων συμμετείχαν σε φιλικό αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΑΞΕΙΣ Γ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ

4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΑΞΕΙΣ Γ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ 4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΑΞΕΙΣ Γ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ 4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 2004-2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΙΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Στο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

95o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γ & Δ Δ/ΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

95o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γ & Δ Δ/ΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 95o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Γ & Δ Δ/ΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι προσδοκίες μας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ: «Το Νερό η Θάλασσα» Εργασία στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Θέμα : «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Λάρισα : 6-9- Αρ.Πρωτ.: 686 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 3 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Στη διάρκεια του Α Τριμήνου η ΣΤ τάξη θα εμβαθύνει στο έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ Σχολικό έτος 2012-2013 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μπούσια Κωνσταντίνα Συνεργαζόμενοι: - Σχολείο: 2/θ Νηπιαγωγείο Λουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων Τα απομεινάρια μιας ημέρας» Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 Παιδαγωγική Ομάδα: Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013. 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013. 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αμπλά Μαρία Συνεργαζόμενοι: Δανέλλη Όλγα, Παπαγεωργίου Αλέξης, Παύλου Μαριάνθη Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 16.01 ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 16.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 16.01 ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 16.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ανά θεματικό πεδίο για τα Μουσικά Γυμνάσια ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΑΕΙ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΑΕΙ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων... 49

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων... 49 Εισαγωγή... 15 Αλέξανδρος Γεωργόπουλος και Ευγενία Φλογαΐτη Σχηματοποίηση των εννοιών Μια διδακτική στρατηγική στη διάθεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εφαρμογή σε διδακτική ενότητα του νερού Γ τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

«KOYZΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ»

«KOYZΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με τίτλο: «KOYZΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ» Σχ. Έτος: 2011-2012 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 1/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέας Προποντίδας Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ. 2373022772 ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών 2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών Οι άθλοι του Ηρακλή Παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 από τις νηπιαγωγούς Ελένη Χαραλαμπίδου και Αγγελική Φαναριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη Δ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12/Θ 1 ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16,5 2 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 13,26 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2007-2008 Όνομα σχολείου: Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας Συντονιστική ομάδα: 1. Μερόπη Κυριάκου(Διευθύντρια) 2. Γιώτα Δημητρίου (Συντονίστρια) 3. Στάλω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Τοποθετήσεις Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Καρδίτσας μετά την επικύρωση του αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών.

Θέμα : «Τοποθετήσεις Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Καρδίτσας μετά την επικύρωση του αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών. Καρδίτσα : 16-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 3945 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ CD ROM ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη»

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Σχολικό Έτος 2012-13 «Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Υπεύθυνος δάσκαλος : Τάκος Αθανάσιος Π.Ε. 070.5 Πορταριά, Ιούνιος 2013 Θεματικός άξονας: μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9/14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9/14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 22/9/14 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε όλες τις τάξεις με στόχο τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΒΡΕΦΗ A (8 MΗΝΩΝ ΕΩΣ 1,5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΒΑΝΑΣ ΑΡΕΝ-ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 95 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 60 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κ. Γρίβα Έλενα ΓΑΖΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 Το παιδί γίνεται ο ήλιος γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα μέσα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. Πόλη : Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08

Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Γεωργία και Περιβάλλον 10ο Νηπ/γείο Νάουσας Υπεύθυνη νηπιαγωγός Μπούζδη Αλεξάνδρα Σχολικό Ετος 2007-08 Τα νήπια ΟΙ ΜΗΛΙΤΣΕΣ Δάϊου Εμμανουέλα Παπαγεωργίου Αριάδνη Μπιτέρνα Ελένη Ιτσκάρα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους»

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Γ και ΣΤ Τάξη 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία είναι μια συνεργασία της Γ Τάξης και ΣΤ Τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΕ01 1 ΓΚΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε A ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3o Γ.Λ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 3 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα