ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Παράδειγμα - Αυστρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Παράδειγμα - Αυστρία"

Transcript

1 ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις 5 Ιουνίου 2014 Διαθέσιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Η πλειοψηφία των κρατών μελών είχε επιλέξει την παροχή χορηγιών ή επιδοτήσεων για έργα ΑΠΕ και ΕΞΕ. Η Κύπρος είναι μία από τις χώρες που έχει επιλέξει από το 2001 έχει θέσει σε εφαρμογή τέτοια κυβερνητικά Σχέδια Χορηγιών. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Είδη χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα ΑΠΕ και ΕΞΕ (ΣΔΒΕ) Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά προγράμματα Χορηγίες/ επιδοτήσεις Χρηματοδοτικά εργαλεία στην ΕΕ Δάνεια Παράδειγμα - Αυστρία Παρέχεται κρατική χορηγία 25-30% για επενδύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένης της ΤΑ) για τεχνολογίες ΑΠΕ Αντλίες θερμότητας Λέβητες βιομάζας Γεωθερμικές αντλίες Ηλιοθερμικά συστήματα Επίσης παρέχεται συγκεκριμένη τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο από Αιολική ηλιακή Βιομάζα υδροηλεκτρική Δάνεια για υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ενέργειας Διευκόλυνση ELENA για τεχνική βοήθεια 90% - ΕΤΕ για δάνειο (από το 2014 είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια κάτω των 30 εκατ. εξετάζονται κατά περίπτωση) KfW; (Δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για τις χώρες υψηλού κινδύνου, όπως του Ευρωπαϊκού νότου) EEE-F για το 90% Τεχνικής Βοήθειας - Όμιλος DeutscheBank (ναι δυνατό για έργα μεταξύ 4-25 εκατ.) Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Χρηματοδότηση τρίτων (ESCOs) Φορολογικές απαλλαγές/ Κίνητρα/τέλη ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Παράδειγμα - Γαλλία ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Tο Γραφείο Τύπου και Στέγασης ( OPH ) του νομού Val - de - Marne, που διαχειρίζεται οικιστικές μονάδες, υποστηρίχθηκε από το ΕΤΠΑ για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών κοινωνικής στέγασης. 452 units renovated Primary energy less than 50 kwh/m 2 /yr να χρηματοδοτηθούν από το ELENA (1) 1. Επενδύσεις για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών κοινωνικής στέγασης και τον οδικό φωτισμό - π.χ. ανακαίνιση των κτιρίων με στόχο τη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωση (τόσο θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας), όπως η θερμική μόνωση, αποτελεσματικός κλιματισμός και αερισμός, αποδοτικός φωτισμός κλπ 1

2 να χρηματοδοτηθούν από το ELENA (2) ELENA- European local energy assistance 2. Ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο δομημένο περιβάλλον - π.χ. φωτοβολταϊκών (PV), θερμικών ηλιακών συστημάτων και αξιοποίηση βιομάζας κ.α. Δικαιούχοι: Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ή άλλοι δημόσιοι φορείς από χώρες που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Κροατία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το ELENA Facility μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνο την τεχνική βοήθεια. Τα επενδυτικά προγράμματα θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσω άλλων μέσων π.χ. Δάνεια,ίδιοι πόροι,διαρθρωτικά ταμεία κλπ). Η ΕΤΕ μπορεί να παραχωρήσει δάνεια στους δικαιούχους για υλοποίηση της επένδυσης, ωστόσο η έγκριση παροχής τεχνικής βοήθειας δεν σημαίνει ότι αυτόματα εγκρίνεται και το δάνειο. Αυτό θα είναιυπόδιαπραγμάτευσησεμεταγενέστεροστάδιο. Copyright eeef 2012 να χρηματοδοτηθούν από το ELENA (3) 3. Επενδύσεις για αναβάθμιση, επέκταση ή την κατασκευή νέων δικτύων τηλεθέρμανσης / τηλεψύξης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που βασίζονται σε συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP), αποκεντρωμένα συστήματα CHP (σε κτίριο ή επίπεδο γειτονιάς) Δάνεια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ELENA Facility Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί 18 έργα τοπικών αρχών τα οποία έχουν λάβει και το 90% του κόστους εκπόνησης των μελετών eeef Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (EEE- F) δημιουργήθηκε για να υποβοηθήσει τις επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως στις αστικές περιοχές, για να επιτευχθεί τουλάχιστον 20% εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση αερίων του θερμοκηπίου - των εκπομπών αερίων του άνθρακα / διοξείδιο (GHG/CO2).; Το Ταμείο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως δάνεια, εγγυήσεις, τεχνική βοήθεια για την προώθηση βιώσιμων ενεργειακών επενδύσεων κυρίως από πλευράς τοπικών αρχών. να χρηματοδοτηθούν από το ELENA (4) 4. Αστικές μεταφορές προκειμένου να υποστηριχθεί η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, π.χ. λεωφορεία υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών λεωφορείων, ηλεκτρικών ή άλλων φιλικών προς το περιβάλλον, επενδύσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επενδύσεις για την εισαγωγή νέων, πιο ενεργειακά αποδοτικών για τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας εμπορευματικών μεταφορών σε αστικές περιοχές, υποδομές εναλλακτικών καυσίμων κ.α. Παράδειγμα - Λιθουανία Η Λιθουανία είναι μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία χρησιμοποιεί την πρωτοβουλία JESSICA για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες. Αρχικά το μέγεθος του Ταμείου προβλέπεται σε 227 εκατ. ευρώ ( 127 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, καθώς και 100 εκατομμύρια ευρώ από τον εθνικό κρατικό προϋπολογισμό της Λιθουανίας. Ο γενικός στόχος του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA είναι να συμβάλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της στέγασης μέσω της προσφοράς μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του δανείου με προνομιακούς όρους και προϋποθέσεις. eeef Η τεχνική βοήθεια (ΤΒ) υποστηρίζει ενδιαφερόμενες ΤΑ να υλοποιήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια μέχρι και 90% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιλέξιμες δαπάνες είναι εκείνες που είναι αναγκαίες για την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος. Η TΒ μπορεί να παρέχεται, για παράδειγμα, μελέτες σκοπιμότητας και αγοράς, για τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, το κόστος ηλεκτρομηχανολογικών μελτών, την προετοιμασία των όρων προσφορών, κλπ. 2

3 eeef Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί έργα για χρηματοδότηση ύψους 18 εκ ευρώ και Τεχνική Βοήθεια. Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ιταλία Τα έργα αφορούν οδικό φωτισμό, αναβάθμιση δημόσιων συγκοινωνιών, ενεργειακές αναβαθμίσεις κ.α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ Η αμοιβή της εταιρείας προκύπτει συνήθως από την εξοικονόμηση ενέργειας άρα από τη εξοικονόμηση χρημάτων του πελάτη. Για ένα προσυμφωνημένο χρόνο, π.χ. ορισμένα έτη, ο πελάτης πληρώνει στην εταιρεία ένα ποσό που σχετίζεται με την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση χρημάτων. REVOLVING FUNDS Revolving Funds (Ανακυκλούμενα Ταμεία) Τα ανακυκλούμενα ταμεία είναι ένα κανάλι για παροχή ρευστότητας στην αγορά, κυρίως εκεί που εντοπίζεται περιορισμένη πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση. Τα ανακυκλούμενα ταμεία είναι η χρήση και διοχέτευση δημόσιου χρήματος στο εμπορικό χρηματοδοτικό σύστημα (τράπεζες). Τα ανακυκλούμενα ταμεία είναι από μόνα τους βιώσιμα, κυρίως αυτά που ξεκινούν με συγκεκριμένο αρχικό κεφάλαιο. Νέος κανονισμός σε ισχύ που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών που θα παρέχουν Εν εργειακές Υπηρεσίες. Η έν αρξη ισχύος αυτού του κανονισμού φέρνει ν έες θετικές εξελίξεις στην πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της εξοικον όμησης εν έργειας, ειδικότερα στους φορείς και οργανισμούς που επιθυμούν να επενδύσουν στον τομέα της εξοικον όμησης ενέργειας, όμως δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Οι Εταιρείες θα μπορούν να εγγράφονται σε Μητρώο, που θα τηρείται από την αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας) και θα πρέπει ν α πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα ν α απασχολούν ή ν α συμβληθούν με εν εργειακό ελεγκτή. Με τον τρόπο αυτό εάν κάποιος ενδιαφερόμενος (πελάτης TA) για οιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. λόγω έλλειψης κεφαλαίων, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας κ.α.) αναθέτει στην εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών το έργο αυτό, η οποία και το υλοποιεί για λογαριασμό του. Kεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία έχει η σύμβαση ενεργειακής απόδοσης που θα υπογράψουν τα δύο μέρη, η οποία πρέπει να είναι δίκαιη και να καθορίζει όλες τις πτυχές και λεπτομέρειες της και να διασφαλίζει και τα δύο μέρη. Όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου τομέα τότε θα πρέπει οι υποχρεωτικές πρόνοιες για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης να περιλαμβάνονται στους σχετικούς όρους διαγωνισμού που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Revolving Funds Παράδειγμα (Ανακυκλούμενα Ταμεία) Το Ενεργειακό Γραφείο του SevernWye(Ουαλλία) μαζί με το Δήμο του South Gloucestershire και σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, έχουν δημιουργήσει ένα Ανακυκλούμενο Ταμείο για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. Σταθερό επιτόκιο 4% και εξόφληση 5 χρόνια. Αρχικό κεφάλαιο ευρώ Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Gloucestershire και να αποδεικνύουν τις επεμβάσεις εξοικονόμησης μέσω της εγκατάστασης τους από αδειούχους εγκαταστάτες. Εξόφληση του δανείου μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας REVOLVING FUNDS Οι ενεργειακές υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων: τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας εν εργειακού εξοπλισμού, εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μερική ή ολική εν εργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους, εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού, καθώς και εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. Ο Δήμος Middelfart αποφάσισε να υλοποιήσει μέτρα που είχαν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας το Προκήρυξε διαγωνισμό για ανακαίνιση 100 δημοτικών κτιρίων τα οποία και ανακαινίστηκαν από εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας 21%. Η υπογραφή σύμβασης ενεργειακής απόδοσης εξασφάλισε σταθερότητα στις δαπάνες του δήμου. Αν η εξοικονόμηση ενέργειας δεν επιτευχθούν οι προβλεπόμενες εξοικονομήσεις τότε η εταιρεία ενέργειας συνεισφέρουν το υπόλοιπο ποσό. Results and Impacts Investment: 6 mio. Euro Primary energy savings: MWh Reductions of greenhouse gas emissions: t CO2e/year Παράδειγμα - ESCO στο Δήμο Middelfart της Δανίας 3

4 2 1 Παράγοντες Επιτυχίας Καλύτερη Ιδέα Δεν αρκεί! Πρέπει να είστε σε θέση να την «πωλήσετε» ως την καλύτερη στους αξιολογητές Καλό εταιρικό σχήμα Συντονιστής εταίρος (!) Βασικός παράγοντας επιτυχίας 1 2 Call Energy Efficiency - Deadlines ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4 3 Θετικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου Τεχνογνωσία εταίρων Ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, δείκτες. Από την πολιτική στην πράξη. Ευρωπαϊκή διάσταση Οι ερευνητές να κάνουν έρευνα Οι διευθυντές να διαχειρίζονται Οι τεχνικοί να κάνουν τεχνική εργασία 4 3 Τα προγράμματα αυτά είναι ανταγωνιστικά! Μόνο οι καλύτερες προτάσεις επιτυγχάνουν χρηματοδότηση! Πρόγραμμα - Ορίζοντας 2020 ( ) Low Carbon Energy Smart Cities & Communities Energy Efficiency ENERGY CHALLENGE 2020 CALL FOR PROPOSALS Ενεργειακή Απόδοση/Energy Efficiency (EE) 21 προκηρύξεις κάτω από 4 θεματικές ενότητες 1. Κτίρια και καταναλωτές: Προκηρύξεις EE1- EE12 2. Θέρμανση και ψύξη: Προκηρύξεις EE12-EE14 3. Βιομηχανία και τα προϊόντα: Προκηρύξεις EE15-ΕΕ18 4. Χρηματοδότηση για τη βιώσιμη ενέργεια: Προκηρύξεις EE19-EE21 Call Smart Cities Call 2014 Call 2015 Data Collection 1m Lighthouse Projects 90m 106m 4-5 projects 5-6 projects Public Procurers' Networks 1m System Standards 1m Solutions Competition 1m Νέα προσέγγιση στις προκηρύξεις και στις θεματικές Πιο στρατηγικές θεματικές Call Energy Efficiency Budget Lighthouse Projects Προκαθορισμένος προϋπολογισμός για 2 χρόνια ( : > 15 billion) Λιγότερο περιοριστικές προκηρύξεις (64 calls in 2014) Main areas to be addressed Low energy districts Integrated infrastructures Sustainable urban mobility Ensuring Embedded in urban plans Follower cities Commitment of partners Financial Viability 4

5 Lighthouse Projects - Innovate Go beyond what exists Concerto =22 projects, 58 communities Take to the next level Competitive Low Carbon Energy (LCE) - Budget Προγραμματική Περίοδος Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan Mediterranean Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE Πρόγραμμα ΔιασυνοριακήςΣυνεργασίαςENI Med Διατίθενται 32,8 εκ. ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Lighthouse Projects - Integrate 3 sectors Energy / Transport / ICT Focus on the intersection Stronger cooperation between industry, policy makers research, cities and other endusers Competitive Low Carbon Energy (LCE) - Deadlines Προγραμματική Περίοδος ΘΣ1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας ΘΣ2 ΘΣ3 ΘΣ4 ΘΣ5 ΘΣ6 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Προώθηση της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των κινδύνων Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων CALL FOR PROPOSALS Ανταγωνιστική Ενέργεια Χαμηλού Άνθρακα/Competitive Low Carbon Energy (LCE) 22 προκηρύξεις κάτω από 9 θεματικές ενότητες 1. Νέες γνώσεις και τεχνολογίες: LCE1 2. Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ και θέρμανση / ψύξη: LCE Εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας: LCE Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας: LCE Βιώσιμων βιοκαυσίμων για τις μεταφορές: LCE Απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές κατά τη χρήση ορυκτών καυσίμων: LCE Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας: LCE Κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές: LCE Οριζόντια θέματα: LCE 22 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Προγραμματική Περίοδος ΘΣ7 ΘΣ8 ΘΣ9 ΘΣ10 ΘΣ11 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 5

6 ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Ανάλυση εμποδίων ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Ρυθμιστικά Ο τρόπος καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού των ΤΑ Διφορούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς π.χ. οδικός φωτισμός Οικονομικά Μεγάλο αρχικό κόστος επένδυσης, αν και μικρή περίοδος αποπληρωμής Έλλειψη εμπειρίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για χρηματοδότηση έργων εξοικ. Ενέργειας και ΑΠΕ Διοικητικά Έλλειψη τεχνικών και εξειδικευμένων γνώσεων του προσωπικού. Ανάλωση στις εργασίες ρουτίνας Μικρής κλίμακας έργα μικρότερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Ανθή Χαραλάμπους ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Εμπόδια στην υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ενέργεια Ρυθμιστικά Οικονομικά Διοικητικά 6

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο www.eumayors.eu 1 ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα