Ε Π τ. ν. ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ /Φ1/ (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7407/ ) έγγραφό σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Π τ. ν. ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 103137/Φ1/30.06.2015 (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7407/ 16.07.2015) έγγραφό σας."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ε Π τ. ν H E L L E N I C R E P U B L I C DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE UNIVERSITY CAMPUS GR KOMOTINI TEL RECTOR Κομοτηνή, αρ. πρω τ.: B 7407 Προς To Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Οδός Α. Παπανδρέου αρ Μαρούσι/Αττικής ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με ημερομηνία (υπ' αριθμ. 3906/ ) ερώτηση πέντε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, με θέμα «Αδιαφανείς επιχειρηματικές δραστηριότητες των πρυτανικών αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» και με ειδικότερη αναφορά σε διαγωνισμούς σίτισης φοιτητών του Δ.Π.Θ. ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ /Φ1/ (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7407/ ) έγγραφό σας. Σε απάντηση του ως άνω με αρ. πρωτ /Φ1/ (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7407/ ) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε με ημερομηνία (υπ' αριθμ. 3906/ ) ερώτηση πέντε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Αδιαφανείς επιχειρηματικές δραστηριότητες των πρυτανικών αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» και με ειδικότερη αναφορά σε διαγωνισμούς σίτισης φοιτητών του Δ.Π.Θ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Μέσω του ανωτέρω εγγράφου σας πληροφορήθηκα, ότι σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την πατρίδα μας στιγμή, κατά την οποία δοκιμάζονται αρχές καί ιδεώδη, Πληροφορίες Information Γραφείο Πρυτανικών Αρχών Rector s Secretariat Τηλ. : Tel : Fax : Fax : , . :

2 από πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προωθείται προς τη Βουλή των Ελλήνων ερώτημα, με το οποίο υιοθετούνται ψευδείς και συκοφαντικές καταγγελίες που έλαβαν το φως της δημοσιότητας, προερχόμενες από φορείς και άτομα που κινούνται με σκοπό πρωτίστως να μειώσουν το κύρος και την αξιοπρέπεια των μελών της παρούσας Διοίκησης του Δ.Π.Θ. και παράλληλα να εξυπηρετήσουν ιδιοτελείς σκοπούς. Ειδικότερα, με τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα εκτίθεται με τρόπο συκοφαντικό η Διοίκηση του Δ.Ε1.Θ., ότι δήθεν προέβη κατά την τελευταία δεκαετία (από το 2005 έως το 2015) σε μη σύννομες και αδιαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη συγκεκριμένου αναδόχου παροχής υπηρεσιών σίτισης. I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ -ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΟ Ε.Ι.Ν. Έως τις το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανέθετε τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις φοιτητικές εστίες που ήταν εγκατεστημένες στις πόλεις Ξάνθης και Κομοτηνής στο «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.) με απευθείας ανάθεση, χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού. Εια το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2006) το Πανεπιστήμιο, προέβη στη λύση της σχετικής σύμβασης με το Ε.Ι.Ν. και στη διακήρυξη δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού (με την υπ' αριθμ. 556/ απόφαση του Πρυτανυ<ού Συμβουλίου), ακολουθώντας την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρο 11 παρ.3 εδ.δ' της Οδηγίας 1992/50/ ΕΟΚ της και άρθρο 9 παρ.3 εδ. δ' του πδ 346/1998) και κατ' επιταγή των σχετικών υποδείξεων της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επειδή όμως η ανάγκη σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου στις παραπάνω πόλεις ήταν ιδιαίτερα επείγουσα, εφόσον έπρεπε να ξεκινήσει ταυτόχρονα με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους την 1η , ζητήσαμε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να επιτρέψει κατ' εξαίρεση την απευθείας ανάθεση της σίτισης των φοιτητών στο Ε.Ι.Ν. για το χρονικό διάστημα από έως οπότε αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού. Πράγματι, το ως άνω αίτημα έγινε δεκτό, εφόσον ο διαγωνισμός είχε ήδη προκηρυχθεί για τις και κατόπιν τούτου το Πανεπιστήμιο απέστειλε στο ως άνω ίδρυμα το υπ' αριθ. πρωτ. A 9513/

3 έγγραφό του, με συνημμένη τη σχετική σύμβαση σίτισης για το χρονικό διάστημα από έως , υπογεγραμμένη εκ μέρους του Πανεπιστημίου, η οποία αποτελούσε έγγραφη πρόταση για την κατάρτιση της σύμβασης αυτής, με την παράκληση να επιστραφεί στο Πανεπιστήμιο υπογεγραμμένη και από τους εκπροσώπους του Ε.Ι.Ν. Το τελευταίο με το υπ' αριθ. πρωτ. 606/114/11821/ έγγραφό του, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο στις , απάντησε αρνητικά και στις απέρριφε εκ νέου με το αρ. πρωτ. 606/118/12356 έγγραφό του την πρόταση του Πανεπιστημίου για τη σύναψη τρίμηνης σύμβασης σίτισης. Ακολούθως το Πανεπιστήμιο με την υπ' αριθμ. 561/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου προέβη στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ανέθεσε τη σίτιση των φοιτητών σας πόλεις Ξάνθης και Κομοτηνής για το χρονικό διάστημα από έως στην εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε.» Μετά από έναν πολυετή δικαστικό αγώνα ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων μεταξύ του Ε.Ι.Ν. και του Πανεπιστημίου μας, με όσες δυσμενείς συνέπειες αυτός επέφερε (ιδοκιμασία, δυσφήμηση, έξοδα, χρόνο, αναταραχές στην ακαδημαϊκή κοινότητα), το ΔΠ0 δικαιώθηκε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του στον τομέα της σίτισης, τόσο για τη διενέργεια το έτος 2005 Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού συνεδρίου (ΓΣ 2/11/2005), όσο και για την δήθεν ύπαρξη διπλών συμβάσεων σίτισης. Γνωρίζουν όλοι οι καταγγέλλοντες, ότι με την με αριθμό 2006/2011 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε με την με αριθμό 5614/2014 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, αναγνωρίσθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 1/9/2005 μέχρι 30/11/2005 υπήρχε μόνο μια σύμβαση του ΔΠΘ με τον ιδιώτη ανάδοχο σίτισης και όχι παράλληλη σίτιση και με το ΕΙΝ, όπως αναληθώς αναγράφεται στο ερώτημα των βουλευτών, που μου απευθύνατε. Συνεπώς, η τότε διοίκηση του Ε.Ι.Ν. ήταν εκείνη, που σιτίζοντας αυθαίρετα και μη σύννομα ζημίωσε εν τέλει το Ελληνικό Δημόσιο με ένα σημαντικό ποσό (και η οποία εξ όσων γνωρίζουμε ουδέποτε υπέστη έλεγχο γι' αυτό) και όχι το Δ.Π.0., το οποίο ακολούθησε πιστά την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρο 11 παρ.3 εδ.δ' της Οδηγίας 1992/50/ ΕΟΚ της και άρθρο 9 παρ.3 εδ. δ' του πδ 346/1998) και τις επιταγές των σχετικών

4 υποδείξεων της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως άλλωστε κρίθηκε τελεσίδικα με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις (ΠολΠρωτΑθηνών 2006/2011 και ΕφΑθηνών 5614/2014). II. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΤΑΙΩΟΕΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (διακήρυξη με αριθμό 539/2014): Όπως αποδεικνύεται από προσκομιζόμενα έγγραφα, τα μέλη της Συγκλήτου με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του προκηρυχθέντος διαγωνισμού για την επιτακτική ανάγκη σίτισης των φοιτητών με τρόπο αποτελεσματικό και τεχνικά κατάλληλο, κατόπιν έγκαιρης και λεπτομερούς (προφορικής και έγγραφης) ενημέρωσής τους, ενήργησαν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, που υπαγόρευε τόσο η σοβαρότητα του ζητήματος, όσο και το πόρισμα του προσυμβατικού ελέγχου της ελέγχουσας Αρχής. 1. Ακολουθώντας τη διάταξη του άρθρου 98 του Συντ/τος, σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από κατέστη ο φυσικός δικαστής - ελεγκτής της νομιμότητας των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας πριν από τη σύναψή τους και όλων των πράξεων της σχετικής διοικητικής διαδικασίας, που προηγείται της σύναψής τους, ως Διοίκηση του Πανεπιστημίου, εξαρτήσαμε τη δυνατότητα υπογραφής ή μη της σύμβασης για σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. από την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημειωτέον ότι η προηγούμενη διαγωνισακή διαδικασία είχε ολοκληρωθεί επί της θητείας του προηγούμενου Πρύτανη του Δ.Π.Θ., από τον οποίο παραπέμφθηκε ο φάκελος για διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της (διαγωνιστικής) διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2014 και διήρκεσε μέχρι τον Αύγουστο του 2014, οπότε αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ειδικότερα, ο προηγούμενος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής Κ. Ρέμελης, αποφάσισε με την υπ'αριθ.523/2014 (υπ'αριθ.πρωτ.β7930/ ) απόφασή του, να κατακυρώσει τον διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (αριθ. Διακήρυξης 539/2014), ως ακολούθως: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης: Στην υπό σύσταση Κ/Ξ «ΑΣΤΡΑΙΑ». (Β) ΟΜΑΔΑ: 4

5 Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας: Στην ένωση εταιριών «/S5 FACILITY SERVICES Α.Ε. - KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.». Η θητεία του έληγε στις kol πριν τη λήξη αυτής απεστάλη ο φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου αυτό να κρίνει τη νομιμότητα όλων των επιμέρους πράξεων που διενεργήθηκαν μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος στους αναδόχους. Προς την κατεύθυνση αυτή, για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην ανάθεση των συμβάσεων, το κύρος των αποσπαστών πράξεων του Δ.Π.Θ., ως αναθέτουσας αρχής, τον έλεγχο υπέρβασης ή μη από τα διοικητικά όργανα των άκρων ορίων της διακριτικής τους ευχέρειας και την αποφυγή εκτέλεσης μη νόμιμων συμβάσεων, η σημερινή διοίκηση του Δ.Π.Θ. ακολούθησε δεσμευτικά τις Πράξεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του οποίου ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας είναι καθολικός, αυτεπάγγελτος και πλήρης (βλ. Πράξη VI Τμήμ. ΕλΣυν 89/2008), εκτείνεται, δηλαδή σε έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου της σύμβασης, της πράξης κατακύρωσης και όλων των πράξεων της διοικητικής διαδικασίας που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Οι Πράξεις δε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται στο πλαίσιο του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση, αφού αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν δύναται νομίμως να συναφθεί (βλ. ΕλΣυν Πράξη VI Τμήματος 34/2007). Ο έλεγχος δε των επί μέρους φάσεων της διαδικασίας του διαγωνισμού, δηλαδή κάθε διακριτού τμήματος της δημοπρασίας, αρχίζει το πρώτον με την ενεργοποίηση του διαγωνισμού, μέσω της έγκρισης της σχετικής διακήρυξης από τα αρμόδια όργανα του φορέα και την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας (βλ. Πράξη Ζ' Κλιμ.172/2009). Το Ζ' Κλιμάκιο του ΕλΣυν με την 36/2015 Πράξη του έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων σχεδίων συμβάσεων για την ανάθεση της εκμετάλλευσης των φοιτητικών εστιατορίων στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λόγω του ότι οι πράξεις των επιμέρους σταδίων και της τελικής απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας εκδόθηκαν από αναρμόδιο όργανο (τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ.) και όχι από τη Σύγκλητο, η οποία έχει το τεκμήριο 5

6 αρμοδιότητας μεταξύ των οργάνων των Α.Ε.Ι. (άρθρο 2 παρ.9 εδ. α' ν.4076/2012). Ο Πρύτανης, υπό την ισχύ του ν. 4076/2012, είναι αναρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι η σχετική αρμοδιότητα δεν ανατίθεται ρητά σ' αυτόν με το άρθρο 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει τροποποιηθέν με το ν. 4076/2012 (βλ. επίσης, Ε.Σ. Πράξη νΐϊμήματος 3210/2013). Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε και με την με αριθμό 2591/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποτέλεσμα της μη παραπομπής της διακήρυξης του διαγωνισμού και των λοιπών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. ήταν να καταστεί αδύνατος ο έλεγχος της σύνθετης διοικητικής πράξης και των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, τη Σύγκλητο, το οποίο, όταν εκ των υστέρων εκλήθη να ελέγξει και να εγκρίνει την όλη διαδικασία, διαπίστωσε πλημμέλειες ουσιαστικές που πλήττουν τον ελεύθερο, υγιή και ανόθευτο ανταγωνισμό, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την αμερόληπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του διαγωνισμού. Η Σύγκλητος, μετά από πλήρη ενημέρωση των μελών της, αποφάσισε ομόφωνα και αιτιολογημένα την ματαίωση του προηγούμενου διαγωνισμού και την προκήρυξη νέου, με όρους που κατά την κρίση των μελών της διασφάλιζαν αφενός την ανάθεση σε ανάδοχο με τεχνικά καί ποιοτικά καταλληλότερη προσφορά και αφετέρου με σεβασμό στις αρχές του ελεύθερου, υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού και της διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η προσπάθεια δε κατασυκοφάντησης της Διοίκησης του Δ.Π.Θ. γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι στο νέο διαγωνισμό που διενήργησε το Δ.Π.Θ. για τη σίτιση των φοιτητών βάσει της 569/2015 διακήρυξης, μετά την ματαίωση του προηγούμενου, συμμετείχαν δύο (2) εταιρίες και συγκεκριμένα η προηγούμενη εργολάβος με την επωνυμία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και η εταιρία με την επωνυμία «Αφοι ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. εκμεταλλεύσεως εστιατορίων, τουριστικές επιχειρήσεις», της οποίας η προσφορά και κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη. Τούτο αποδεικνύει το ψευδές και κακόβουλο των καταγγελιών, σύμφωνα με τις οποίες «...Στις το Πανεπιστήμιο προκήρυξε νέο διαγωνισμό...ωστόσο στην προκήρυξη αυτή άλλαξαν τεχνηέντως οι όροι. συμμετοχής, φωτογραφίζοντας την εταιρεία του κ. Χοϋτου και 6

7 μόνον, αφού κρίσιμη προϋπόθεση συνίστούσε η υποψήφια εταιρία να έχει αναλάβεί υπηρεσίες μαζικής σίτισης ατόμων ημερησίως...». Από την εξέλιξη του διαγωνισμού αποδεικνύεται ότι όχι μόνο φωτογραφική δεν ήταν η διακήρυξη, αλλά προκρίθηκε εταιρία διαφορετική από αυτή του κ. Χούτου, η οποία πληρούσε τους όρους της διακήρυξης ως συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη. Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα, τα οποία εμφανίζουν τη σημερινή διοίκηση του Δ.Π.Θ. να υποκινείται από ιδιοτελή συμφέροντα και να μην υπογράφει τις συμβάσεις σίτισης με τις ανάδοχες εταιρείες, τα οικονομικά συμφέροντα των οποίων προφανώς πλήττοντας παρά το γεγονός ότι είχε ήδη καταστεί γνωστό ότι η Διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν προέβαινε στην υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων λόγω της πλήρους συμμόρφωσής της προς τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχε τηρηθεί το σύννομο στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. 2. Ως προς το ερώτημα «Γιart η Σύγκλητος δεν επικύρωσε την απόφαση του προηγούμενου Πρύτανη (βάσει της 539/2014 διακήρυξης)»: - Δεδομένου ότι οι Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται στο πλαίσιο του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση, εφόσον ο προσυμβατικός έλεγχος εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν αρνητικός, η σύμβαση δεν μπορούσε νομίμως να συναφθεί (βλ. ΕλΣυν Πράξη VI Τμήματος 34/2007). Όπως δέχθηκε το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 36/2015 Πράξη του, η Σύγκλητος έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας μεταξύ των οργάνων των Α.Ε.Ι. (άρθρο 2 παρ.9 εδ. α' ν.4076/2012). Συνεπώς, ο Πρύτανης, υπό την ισχύ του ν. 4076/2012, είναι αναρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, εφόσον η σχετική αρμοδιότητα δεν ανατίθεται ρητά σ' αυτόν με το άρθρο 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει τροποποιηθέν με το ν. 4076/2012 (βλ. επίσης, Ε.Σ. Πράξη νίτμήματος 3210/2013). Εν προκειμένω, πέραν του βασικού λόγου αδυναμίας υπογραφής της σύμβασης λόγω αναρμοδιότητας του εγκρίνοντος οργάνου, το Ζ' Κλιμάκιο του 7

8 ΕλΣυν διαπίστωσε (στοιχείο 5) ότι στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία η διακήρυξη με αριθμό 539/2014, στο άρθρο 6 υπό τον τίτλο «Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά» προβλέπεται η σε ποσοστό 10% επί του συνολικού βαθμού της τεχνικής αξιολόγησης βαθμολόγηση της συνέντευξης των υποψηφίων για την παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της μελέτης λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, ενώ οι διευκρινίσεις που παρέχονται κατά τη συνέντευξη δεν είναι δεκτικές βαθμολόγησης και μη νομίμως (κατά παράβαση των άρθρων 11, 12, 14 και 20 παρ.2 εδ. β' περ. 3 έως 6 του πδ 118/2007 «Κανονισμός Παροχών Δημοσίου» και των αρχών της τυπικότητας, διαφάνειας, ισότητας, προστασίας του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού) ορίζονται ως αυτοτελές υποκριτήριο για τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Η ανωτέρω πλημμέλεια του διαγωνισμού, όπως και η πρόβλεψη επάρκειας εμπειρίας σίτισης πολύ μικρότερων ποσοτήτων από τους υποψήφιους (οι οποίοι δυνατόν να έχουν εμπειρία σίτισης μιας εκδήλωσης, όχι όμως και φοιτητών καθημερινά), θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η όλη διαγωνιστική διαδικασία υπέκειτο στον έλεγχο της Συγκλήτου από την αρχή της προκήρυξης του επίδικου διαγωνισμού και διαμόρφωσης της σχετικής διακήρυξης. - Πέραν των ανωτέρω, το Πανεπιστήμιο, ως αναθέτουσα Αρχή, μπορούσε ακόμη και υπό την εκδοχή της ευδοκίμησης της ασκηθείσας αίτησης ανάκλησης, να προβεί στη ματαίωση του προηγούμενου διαγωνισμού (άρθρο 8 της με αριθμό 539/2014 διακήρυξης και άρθρο 21 του πδ 118/2007), επιτυγχάνοντας δια των αποφάσεων των ιδίων αυτού οργάνων τη μη υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως σίτισης, όπως γίνεται δεκτό και στην με αριθμό 2591/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε επί της από (με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 393/ ) αίτησης των εταιρειών, ως μελών της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ISS Facility Services Α.Ε.- Korinthian Palace - Catering Α.Ε.», με την οποία ζητούσαν την ανάκληση της υπ' αριθ. 36/2015 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορθά και σύννομα ενήργησε η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ., σταθμίζοντας και το δημόσιο συμφέρον, που προσβάλλεται με την ακολουθηθείσα διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον αιτιολογείται ειδικά ότι 8

9 διαπιστώθηκε ουσιαστική νομική πλημμέλεια, εξαιτίας της οποίας κατέστη αδύνατος ο έλεγχος της σύνθετης διοικητικής πράξης και των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας από την ίδια, ως μόνο αρμόδιο συλλογικό όργανο. Όταν, συνεπώς, εκλήθη να ελέγξει, νόμιμα και αιτιολογημένα αρνήθηκε ομόφωνα να εγκρίνει την όλη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον διαπίστωσε πλημμέλειες ουσιαστικές που πλήττουν τον ελεύθερο, υγιή και ανόθευτο ανταγωνισμό, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την αμερόληπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του διαγωνισμού. 3. Ως προς το ερώτημα αναφορικά με το «σύννομο ή un της επέκτασης της σύμβασης παροχής σίτισης με τον ίδιο εργολάβο, με μονομερή άσκηση δικαιώρατος προαίρεσης καί απευθείας ανάθεση»: (α) Με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Διοίκηση του Δ.Π.Θ. από βρέθηκε αντιμέτωπη με το θέμα της σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου, καθώς ενώ είχε ολοκληρωθεί ο προκηρυχθείς διαγωνισμός και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού σε ανάδοχο εταιρία, λόγω της διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πριν την υπογραφή των συμβάσεων με τη νέα ανάδοχο εταιρία, δεν ήταν δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων, ενώ παράλληλα είχε λήξει ο συμβατικός χρόνος σίτισης αυτών (= ) από την μέχρι τότε εργολάβο εταιρία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Είναι αναληθές ότι ο αποχωρήσας Πρύτανης (Κ.Ρέμελης) δεν ανανέωσε τη σύμβαση με την ανωτέρω εργολάβο εταιρία επειδή αυτή δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι αδυνατούσε να προβεί σε επέκταση της σύμβασης, διότι αυτή έληξε στις με τη λήξη της θητείας του και προϋπόθεση ενεργοποίησης της ρήτρας προαίρεσης ήταν η λήξη της κύριας σύμβασης. Οπότε αναγκαστικά η νέα Διοίκηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση ανάγκης που έπρεπε να λύσει άμεσα και σύννομα προς όφελος των φοιτητών του Δ.Π.Θ. Κατόπιν προτάσεως της τελευταίας εργολάβου εταιρίας «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», που υποβλήθηκε προς το Πανεπιστήμιο με τις με αριθμό πρωτ. Β 26/ και Β 163/ επιστολές της, έγινε δεκτή χορηγία αυτής να σιτίσει δωρεάν τους δικαιούμενους φοιτητές του Δ.Π.Θ. για 9

10 διάστημα είκοσι (20) ημερών, παραιτούμενη από οποιαδήποτε οικονομική αξίωση, προκειμένου να διευκολύνει το Πανεπιστήμιο κατόπιν της πολυετούς συνεργασίας. (β) Λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την με αριθ. πρωτ. Β 67/ εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών του Δ.Π.Θ. προτάθηκε η σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών σίτισης στους φοιτητές του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις από υπογραφείσες συμβάσεις παροχής σίτισης, οι οποίες είχαν ήδη υποστεί τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Πράξεις 354/2012 k o l 365/2012 του Ζ' Κλιμακίου του ΕλΣυν), αφενός λόγω του απαραίτητου και του κατεπείγοντος της ανάγκης σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. και αφετέρου λόγω της αδυναμίας υπογραφής νέας σύμβασης με τις αναδειχθείσες - κατόπιν της με αριθμό 539/2014 διακήρυξης- στον διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό εταιρίες (: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης: υπό σύσταση Κ/Ξ «ΑΣΤΡΑΙΑ» και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας Ένωση εταιριών με την επωνυμία «ISS FACILITY SERVICES Α.Ε. - KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.», μέχρι την έκδοση αποφάσεων από τα Διοικητικά Δικαστήρια και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην εισήγηση αυτή γίνεται επίκληση και της προφορικής συναίνεσης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Ροδόπης για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών σίτισης στους φοιτητές του Δ.Π.Ο. με την ίδια εργολάβο εταιρία. Κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τη Νομική Υπηρεσία του Δ.Π.Θ.. για τη διασφάλιση της νομιμότητας στην ακολουθητέα διαδικασία, υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. Β 149/ γνωμοδότηση του Προέδρου της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΠΘ, Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, κ. Στυλιανού Σταματόπουλου, σύμφωνα με την οποία το Πανεπιστήμιο έχει την εξουσία να ασκήσει ακωλύτως το διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή δήλωση βούλησής του και μπορεί να προβεί στην κατάρτιση συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ιιε την υπάρχουσα εργολάβο εταιρία με την επωνυμία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 10

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την παράταση της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις της Ξάνθης, της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (και πάντως όχι πέραν της ), με τους ίδιους οικονορικούς και τεχνικούς όρους που περιέχονταν στις από συμβάσεις, οι οποίες είχαν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην κατεύθυνση διερεύνησης της νομίμου διαδικασίας απευθυνθήκαμε και προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία με την υπ' αριθ. 278/2014 (αρ. πρωτ. 3787/ και αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 262/ ) απόφασή της αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχει αρμοδιότητα της Αρχής για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την αιτούμενη ανάθεση σύμβασης σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. και η πραγματοποίηση της ανάθεσης ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη και μόνο της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Κατόπιν των ανωτέρω, και με το δεδομένο ότι η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης στηριζόταν τόσο σε όρο της διακήρυξης για επιπλέον χρονικό διάστημα παροχής σίτισης, όσο και στην αρχική σύμβαση με την αυτή ανάδοχο εταιρία, η άσκηση δε του δικαιώματος αυτού προαίρεσης γινόταν στο πλαίσιο της υφιστάμενης και ελεχθείσας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου) σύμβασης και επιπλέον προβλεπόταν από το άρθρο 8 παρ.1 του πδ 60/2007 και το άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64 Α') (βλ. Γνμδ ΝΣΚ 214/2011 και 108/2011 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του ΕλΣυν) προχώρησε η Σύγκλητος στην επέκταση της σύμβασης με την ίδια εργολάβο εταιρία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Αλλωστε, στην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης με μονομερή δήλωση βούλησης του Πανεπιστημίου και στην κατάρτιση συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την ίδια εργολάβο εταιρία, είχε προσφύγει κατά το παρελθόν και ο προηγούιιενος Πρύτανης του Δ.Π.Θ., ο οποίος ως καθηγητής Νομικής ήταν και γνώστης του σχετικού νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, η προηγούμενη διοίκηση υπό τον τότε Πρύτανη του Δ.Π.Θ. κ. Κων/νο Ρέμελη για το χρονικό διάστημα από το 11

12 2011 μέχρι και προέβη σε σύναψη διαδοχικών συμβάσεων με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία σίτιζε τους φοιτητές του Δ.Π.Θ., με το σύστημα της απευθείας ανάθεσης με την ίδια ως άνω εταιρία. Ειδικότερα: Για το χρονικό διάστημα από έως και υπεγράφη σύμβαση με διαπραγμάτευση με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», δυνάμει της με αρ. πρωτ. Β 2663/ απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου. Μετά τη ματαίωση του προηγούμενου διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 494/2011, προκηρύχθηκε νέος επαναληπτικός διαγωνισμός δυνάμει της αριθμ. 498/2011 διακήρυξης, ο οποίος διενεργήθηκε στις Στο διάστημα αυτό και επειδή έπρεπε να σιτιστούν οι φοιτητές, υπεγράφη εκ νέου σύμβαση με διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εν λόγω εταιρεία για το χρονικό διάστημα από και μέχρι με τη με αρ. πρωτ. Β 6260/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η υλοποίηση των διαδικασιών του επαναληπτικού διαγωνισμού καθυστέρησε λόγω υποβολής προδικαστικών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων. Έτσι, το Πανεπιστήμιο και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στους υπό σίτιση φοιτητές, προέβη σε σύναψη σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης εκ νέου με την ίδια ως άνω εταιρεία για το χρονικό διάστημα από και μέχρι (με αρ. πρωτ. Β 432/ και Β 733/ αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου). Επειδή και πάλι δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του επαναληπτικού διαγωνισμού υπεγράφη σύμβαση με διαπραγμάτευση με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» από έως δυνάμει της με αρ. πρωτ. Β 3704/ Εν τέλει, ο διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 498/2011 κατακυρώθηκε και πάλι από την προηγούμενη διοίκηση στην ίδια εταιρεία η οποία και ανέλαβε τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από έως και

13 Όπως προκύπτει από το πρακτικό της υπ' αριθ. 1/ συνεδρίασης της Συγκλήτου, στο θέμα Ζ3 (Έκτακτα Οικονομικά Θέματα-Ζ3α : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σίτισης στους φοιτητές του Δ.Π.Θ.) καταχωρίστηκε η με αριθμό 8/1/ και με αριθμό πρωτ. Β312/ ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου- μετά από προφορική ενημέρωση από τον Πρύτανη και διανομή των σχετικών εγγράφων στα μέλη της Συγκλήτου- σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση της σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην ίδια ανάδοχο εταιρία με την επωνυιιία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα από μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνισακής διαδικασίας και, πάντως, όχι πέραν της , ενεργοποιώντας μονομερώς συμβατική ρήτρα προαίρεσης, που προβλεπόταν στις από υπογραφείσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. με την ανωτέρω εταιρία στις πόλεις (Α' Ομάδα) Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β' Ομάδα) Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, οι οποίες (συμβάσεις) είχαν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την από πρόσκλησή μου, ως Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), κλήθηκαν όλα τα μέλη της Συγκλήτου για την επόμενη υπ' αριθ. 2/ συνεδρίαση της Συγκλήτου, όπου αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που είχε ορισθεί να συζητηθούν, στα οποία συμπεριλαμβάνεται (Θέμα Η') η επικύρωση των πρακτικών της 1/ συνεδρίασης της Συγκλήτου. Η εν λόγω πρόσκληση, καθώς και τα υπό επικύρωση πρακτικά, απεστόιλησαν στις στα μέλη της Συγκλήτου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή προ 48 ωρών από την ημερομηνία διενέργειας της συνεδρίασης, προκειμένου τα μέλη της Συγκλήτου να ενημερωθούν εγκαίρως και να προβάλουν ενδεχόμενες διαφωνίες, συμπληρώσεις ή επιφυλάξεις πριν την επικύρωσή τους. Πέραν της ανωτέρω νομότυπης λήψης απόφασης και διαδικασίας ανάθεσης στην ίδια εργολάβο εταιρία με την επωνυμία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την παράταση της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δ.Π.Θ., η συνολική διαδικασία εγκρίθηκε από την ελέγχουσα Αρχή, όπως αποδεικνύεται από: α) Το υπ'αριθμ Ε/ χρηματικό ένταλμα 13

14 πληρωμής, ποσού ,38 ευρώ, προς την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών σίτισης για τους δικαιούμενους φοιτητές στις πόλεις Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα και β) Το υπ'αριθ Ε/ χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού ,08 ευρώ προς την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών σίτισης για τους δικαιούμενους φοιτητές στις πόλεις Κομοτηνή και Ξάνθη, τα οποία θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Ροδόπης, κα. Παρασκευή Κοβάσεβιτς, στις Να σημειωθεί, ότι τα ως άνω αναφερόιιενα υπό στοιχεία 6, 7 και 8 έγγραφα διανειιήθηκαν στα ιιέλη της Συγκλήτου κατά την υπ7αριθ. 1/ συνεδρίασή της, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί αυτών, αναφορικά με το ζήτηιια της χρονικής επέκτασης της σύιιβασης του 2012 για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ., καταλήγοντας στην ομόφωνη απόφασή της για την ανάθεση της σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην ίδια εργολάβο εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα από και έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντως, όχι πέραν της III. Τέλος, η οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρίες εξωπανεπιστημιακές με αντικείμενο την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας δεν αφορά σε μέλη της σημερινής Διοίκησης του Πανεπιστημίου, στην οποία αποδίδεται συγκεκριμένη μορφή για διενέργεια «αδιαφανών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» με μορφή μάλιστα κατεπείγοντος χαρακτήρα και με αποδέκτες διάφορους φορείς τοπικής Διοίκησης και Υπουργεία. Οι αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή, λοιπόν, προηγουμένων πρυτάνεων και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε εταιρείες φωτοβολταϊκών καθώς και για τις συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων σίτισης με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα δεν μπορούν να απαντηθούν από τη σημερινή διοίκηση, αλλά από τους ίδιους τους αναφερόμενους στο δημοσίευμα. IV. Αναφορικά με τα συναφή δημοσιεύματα που αφορούν στη σίτιση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), ως εκπρόσωπος του Δ.Π.Θ., αισθανόμενος την ηθική υποχρέωση και υλοποιώντας το καθήκον μου που 14

15 απορρέει από την θεσμική ιδιότητά μου, ως Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αμέσως μόλις έλαβα γνώση αυτών υπέβαλα τον φάκελο της υπόθεσης που αφορά στη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. για όλο το χρονικό διάστημα της ελεγχόμενης (δημοσιογραφικά) περιόδου με την από (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. ΕΠ 6791/ ) επιστολή μου προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση της εν λόνω επιστολής στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και στον Πρόεδρο Εφετών Θράκης, προκειμένου να ελενχθεί, εάν συντρέχει οποιαδήποτε σχετική ποινική ευθύνη της παρούσας διοίκησης του Πανεπιστημίου, καθώς και της προηγούμενης, η οποία εμφανίζεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να «συντάσσεται» μ' αυτά και να δημιουργείται με τον τρόπο αυτό αμφισβήτηση της νομιμότητας στις συμβάσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου που υπογράφονται μεταξύ του Πανεπιστημίου και των αναδοχών. Επίσης ο πλήρης σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε με το από (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. ΕΠ 6818/ ) έγγραφό μου και στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των κανόνων της χρηστής και νομότυπης δημοσιονομικής διαχείρισης εκ μέρους της Διοίκησης του Πανεπιστημίου κατά τη διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. Σας γνωρίζω δε ότι μία κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων Θράκης καθώς και συναφή σχετικά έγγραφα και δημοσιεύματα, έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από το Τμήμα του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου σας, στο πλαίσιο της ΠΑΒ 978/ αναφοράς του Βουλευτή Έβρου κ. Δημητρίου Ρίζου kol στην οποία έχουμε απαντήσει παρομοίως με το με αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7316/ έγγραφό μου. Στο ίδιο πνεύμα και με αίσθημα ευθύνης και τήρησης κάθε νομιμότητας στη δράση της Διοίκησης, θέτω στη διάθεσή σας προς έλεγχο όλα τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, επισηραίνοντας ότι η παρούσα διοίκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και προσωπικά εγώ, ως Πρύτανης αυτού, ιδιαίτερα σε συμβάσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, αλλά και σπουδαιότητας, όπως αυτή της σίτισης των φοιτητών του, ακολουθεί πιστά τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και τη νομιμότητα, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, των σιτιζόμενων φοιτητών και του κύρους του Πανεπιστημίου. 15

16 Θα περίμενε κανείς οι επερωτώντες βουλευτές, και κυρίως αυτοί ττου εκλέγονται στις περιοχές που εδράζεται και δραστηριοποιείται το (δημόσιο) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, πριν υιοθετήσουν συκοφαντικές απόψεις ατόμων που έχουν ως άμεσο σκοπό να αμαυρώσουν την εικόνα του Πανεπιστημίου και την αξιοπιστία των οργάνων της Διοίκησής του, προκειμένου να αποκομίσουν μη σύννομα οικονομικά οφέλη, να εξακριβώνουν την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών αντλώντας στοιχεία και από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Αναφορικά δε με τα συκοφαντικά δημοσιεύματα, επιφυλάσσομαι τόσο ατομικά, όσο και ως Πρύτανης και νόμιμος εκπρόσωπος του Δ.Π.Θ., να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμα προς διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας του Α.Ε.Ι., το οποίο εκπροσωπώ και προς αποκατάσταση της ηθικής τάξης και κάθε προσβολής προσωπικότητας που μέσω αυτών προκλήθηκε σε βάρος των μελών της Διοίκησης του Δ.Π.Θ. και σε βάρος του κύρους του ιδίου του Ιδρύματος. Με τιμή 16

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Πληρ. Αναστασία Μιζαντζίδου Τηλ. 2331350616 Προς : Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 29-10-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 284935/7236 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο σύννομος χειρισμός των ενστάσεων / προσφυγών, που υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, κατά τα στάδια του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 51019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 21-7 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., οι παρακάτω :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 21-7 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., οι παρακάτω : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 30742/20-7-2015 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6003, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 05/12 /2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1732/151451 ΘΕΜΑ : «Ματαίωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γραμματεία

ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Π.Βασδέκη Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 995199 Fax: 2310 99 5202 Αριθμ. Πρωτ. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29. Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων στα δημόσια έργα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29. Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων στα δημόσια έργα. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-10-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/141/1/Φ.1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 77 / 2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 9 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47244

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.3870/2010 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτήθηκε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47243

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 19-06-2015 Αρ. Πρ.: 17504 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 895/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Ανάκληση της υπ αριθμ. 285/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51728-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Εξωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο «Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29/05/2013 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9965 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΡΑΓΑΝΑ, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29/05/2013 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9965 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΡΑΓΑΝΑ, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29/05/2013 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9965 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΡΑΓΑΝΑ, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015 ΘΕΜΑ: 80 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση α) αποτελεσμάτων ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα