Ε Π τ. ν. ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ /Φ1/ (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7407/ ) έγγραφό σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Π τ. ν. ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 103137/Φ1/30.06.2015 (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7407/ 16.07.2015) έγγραφό σας."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ε Π τ. ν H E L L E N I C R E P U B L I C DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE UNIVERSITY CAMPUS GR KOMOTINI TEL RECTOR Κομοτηνή, αρ. πρω τ.: B 7407 Προς To Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Οδός Α. Παπανδρέου αρ Μαρούσι/Αττικής ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με ημερομηνία (υπ' αριθμ. 3906/ ) ερώτηση πέντε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, με θέμα «Αδιαφανείς επιχειρηματικές δραστηριότητες των πρυτανικών αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» και με ειδικότερη αναφορά σε διαγωνισμούς σίτισης φοιτητών του Δ.Π.Θ. ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ /Φ1/ (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7407/ ) έγγραφό σας. Σε απάντηση του ως άνω με αρ. πρωτ /Φ1/ (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7407/ ) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε με ημερομηνία (υπ' αριθμ. 3906/ ) ερώτηση πέντε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Αδιαφανείς επιχειρηματικές δραστηριότητες των πρυτανικών αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» και με ειδικότερη αναφορά σε διαγωνισμούς σίτισης φοιτητών του Δ.Π.Θ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Μέσω του ανωτέρω εγγράφου σας πληροφορήθηκα, ότι σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την πατρίδα μας στιγμή, κατά την οποία δοκιμάζονται αρχές καί ιδεώδη, Πληροφορίες Information Γραφείο Πρυτανικών Αρχών Rector s Secretariat Τηλ. : Tel : Fax : Fax : , . :

2 από πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προωθείται προς τη Βουλή των Ελλήνων ερώτημα, με το οποίο υιοθετούνται ψευδείς και συκοφαντικές καταγγελίες που έλαβαν το φως της δημοσιότητας, προερχόμενες από φορείς και άτομα που κινούνται με σκοπό πρωτίστως να μειώσουν το κύρος και την αξιοπρέπεια των μελών της παρούσας Διοίκησης του Δ.Π.Θ. και παράλληλα να εξυπηρετήσουν ιδιοτελείς σκοπούς. Ειδικότερα, με τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα εκτίθεται με τρόπο συκοφαντικό η Διοίκηση του Δ.Ε1.Θ., ότι δήθεν προέβη κατά την τελευταία δεκαετία (από το 2005 έως το 2015) σε μη σύννομες και αδιαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη συγκεκριμένου αναδόχου παροχής υπηρεσιών σίτισης. I. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ -ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΟ Ε.Ι.Ν. Έως τις το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανέθετε τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις φοιτητικές εστίες που ήταν εγκατεστημένες στις πόλεις Ξάνθης και Κομοτηνής στο «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.) με απευθείας ανάθεση, χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού. Εια το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2006) το Πανεπιστήμιο, προέβη στη λύση της σχετικής σύμβασης με το Ε.Ι.Ν. και στη διακήρυξη δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού (με την υπ' αριθμ. 556/ απόφαση του Πρυτανυ<ού Συμβουλίου), ακολουθώντας την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρο 11 παρ.3 εδ.δ' της Οδηγίας 1992/50/ ΕΟΚ της και άρθρο 9 παρ.3 εδ. δ' του πδ 346/1998) και κατ' επιταγή των σχετικών υποδείξεων της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επειδή όμως η ανάγκη σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου στις παραπάνω πόλεις ήταν ιδιαίτερα επείγουσα, εφόσον έπρεπε να ξεκινήσει ταυτόχρονα με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους την 1η , ζητήσαμε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να επιτρέψει κατ' εξαίρεση την απευθείας ανάθεση της σίτισης των φοιτητών στο Ε.Ι.Ν. για το χρονικό διάστημα από έως οπότε αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού. Πράγματι, το ως άνω αίτημα έγινε δεκτό, εφόσον ο διαγωνισμός είχε ήδη προκηρυχθεί για τις και κατόπιν τούτου το Πανεπιστήμιο απέστειλε στο ως άνω ίδρυμα το υπ' αριθ. πρωτ. A 9513/

3 έγγραφό του, με συνημμένη τη σχετική σύμβαση σίτισης για το χρονικό διάστημα από έως , υπογεγραμμένη εκ μέρους του Πανεπιστημίου, η οποία αποτελούσε έγγραφη πρόταση για την κατάρτιση της σύμβασης αυτής, με την παράκληση να επιστραφεί στο Πανεπιστήμιο υπογεγραμμένη και από τους εκπροσώπους του Ε.Ι.Ν. Το τελευταίο με το υπ' αριθ. πρωτ. 606/114/11821/ έγγραφό του, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο στις , απάντησε αρνητικά και στις απέρριφε εκ νέου με το αρ. πρωτ. 606/118/12356 έγγραφό του την πρόταση του Πανεπιστημίου για τη σύναψη τρίμηνης σύμβασης σίτισης. Ακολούθως το Πανεπιστήμιο με την υπ' αριθμ. 561/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου προέβη στη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ανέθεσε τη σίτιση των φοιτητών σας πόλεις Ξάνθης και Κομοτηνής για το χρονικό διάστημα από έως στην εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε.» Μετά από έναν πολυετή δικαστικό αγώνα ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων μεταξύ του Ε.Ι.Ν. και του Πανεπιστημίου μας, με όσες δυσμενείς συνέπειες αυτός επέφερε (ιδοκιμασία, δυσφήμηση, έξοδα, χρόνο, αναταραχές στην ακαδημαϊκή κοινότητα), το ΔΠ0 δικαιώθηκε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του στον τομέα της σίτισης, τόσο για τη διενέργεια το έτος 2005 Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού συνεδρίου (ΓΣ 2/11/2005), όσο και για την δήθεν ύπαρξη διπλών συμβάσεων σίτισης. Γνωρίζουν όλοι οι καταγγέλλοντες, ότι με την με αριθμό 2006/2011 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε με την με αριθμό 5614/2014 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, αναγνωρίσθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 1/9/2005 μέχρι 30/11/2005 υπήρχε μόνο μια σύμβαση του ΔΠΘ με τον ιδιώτη ανάδοχο σίτισης και όχι παράλληλη σίτιση και με το ΕΙΝ, όπως αναληθώς αναγράφεται στο ερώτημα των βουλευτών, που μου απευθύνατε. Συνεπώς, η τότε διοίκηση του Ε.Ι.Ν. ήταν εκείνη, που σιτίζοντας αυθαίρετα και μη σύννομα ζημίωσε εν τέλει το Ελληνικό Δημόσιο με ένα σημαντικό ποσό (και η οποία εξ όσων γνωρίζουμε ουδέποτε υπέστη έλεγχο γι' αυτό) και όχι το Δ.Π.0., το οποίο ακολούθησε πιστά την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρο 11 παρ.3 εδ.δ' της Οδηγίας 1992/50/ ΕΟΚ της και άρθρο 9 παρ.3 εδ. δ' του πδ 346/1998) και τις επιταγές των σχετικών

4 υποδείξεων της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως άλλωστε κρίθηκε τελεσίδικα με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις (ΠολΠρωτΑθηνών 2006/2011 και ΕφΑθηνών 5614/2014). II. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΤΑΙΩΟΕΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (διακήρυξη με αριθμό 539/2014): Όπως αποδεικνύεται από προσκομιζόμενα έγγραφα, τα μέλη της Συγκλήτου με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του προκηρυχθέντος διαγωνισμού για την επιτακτική ανάγκη σίτισης των φοιτητών με τρόπο αποτελεσματικό και τεχνικά κατάλληλο, κατόπιν έγκαιρης και λεπτομερούς (προφορικής και έγγραφης) ενημέρωσής τους, ενήργησαν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, που υπαγόρευε τόσο η σοβαρότητα του ζητήματος, όσο και το πόρισμα του προσυμβατικού ελέγχου της ελέγχουσας Αρχής. 1. Ακολουθώντας τη διάταξη του άρθρου 98 του Συντ/τος, σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από κατέστη ο φυσικός δικαστής - ελεγκτής της νομιμότητας των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας πριν από τη σύναψή τους και όλων των πράξεων της σχετικής διοικητικής διαδικασίας, που προηγείται της σύναψής τους, ως Διοίκηση του Πανεπιστημίου, εξαρτήσαμε τη δυνατότητα υπογραφής ή μη της σύμβασης για σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. από την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημειωτέον ότι η προηγούμενη διαγωνισακή διαδικασία είχε ολοκληρωθεί επί της θητείας του προηγούμενου Πρύτανη του Δ.Π.Θ., από τον οποίο παραπέμφθηκε ο φάκελος για διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της (διαγωνιστικής) διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2014 και διήρκεσε μέχρι τον Αύγουστο του 2014, οπότε αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ειδικότερα, ο προηγούμενος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής Κ. Ρέμελης, αποφάσισε με την υπ'αριθ.523/2014 (υπ'αριθ.πρωτ.β7930/ ) απόφασή του, να κατακυρώσει τον διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (αριθ. Διακήρυξης 539/2014), ως ακολούθως: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης: Στην υπό σύσταση Κ/Ξ «ΑΣΤΡΑΙΑ». (Β) ΟΜΑΔΑ: 4

5 Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας: Στην ένωση εταιριών «/S5 FACILITY SERVICES Α.Ε. - KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.». Η θητεία του έληγε στις kol πριν τη λήξη αυτής απεστάλη ο φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου αυτό να κρίνει τη νομιμότητα όλων των επιμέρους πράξεων που διενεργήθηκαν μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος στους αναδόχους. Προς την κατεύθυνση αυτή, για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην ανάθεση των συμβάσεων, το κύρος των αποσπαστών πράξεων του Δ.Π.Θ., ως αναθέτουσας αρχής, τον έλεγχο υπέρβασης ή μη από τα διοικητικά όργανα των άκρων ορίων της διακριτικής τους ευχέρειας και την αποφυγή εκτέλεσης μη νόμιμων συμβάσεων, η σημερινή διοίκηση του Δ.Π.Θ. ακολούθησε δεσμευτικά τις Πράξεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του οποίου ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας είναι καθολικός, αυτεπάγγελτος και πλήρης (βλ. Πράξη VI Τμήμ. ΕλΣυν 89/2008), εκτείνεται, δηλαδή σε έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου της σύμβασης, της πράξης κατακύρωσης και όλων των πράξεων της διοικητικής διαδικασίας που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Οι Πράξεις δε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται στο πλαίσιο του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση, αφού αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν δύναται νομίμως να συναφθεί (βλ. ΕλΣυν Πράξη VI Τμήματος 34/2007). Ο έλεγχος δε των επί μέρους φάσεων της διαδικασίας του διαγωνισμού, δηλαδή κάθε διακριτού τμήματος της δημοπρασίας, αρχίζει το πρώτον με την ενεργοποίηση του διαγωνισμού, μέσω της έγκρισης της σχετικής διακήρυξης από τα αρμόδια όργανα του φορέα και την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας (βλ. Πράξη Ζ' Κλιμ.172/2009). Το Ζ' Κλιμάκιο του ΕλΣυν με την 36/2015 Πράξη του έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων σχεδίων συμβάσεων για την ανάθεση της εκμετάλλευσης των φοιτητικών εστιατορίων στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λόγω του ότι οι πράξεις των επιμέρους σταδίων και της τελικής απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας εκδόθηκαν από αναρμόδιο όργανο (τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ.) και όχι από τη Σύγκλητο, η οποία έχει το τεκμήριο 5

6 αρμοδιότητας μεταξύ των οργάνων των Α.Ε.Ι. (άρθρο 2 παρ.9 εδ. α' ν.4076/2012). Ο Πρύτανης, υπό την ισχύ του ν. 4076/2012, είναι αναρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι η σχετική αρμοδιότητα δεν ανατίθεται ρητά σ' αυτόν με το άρθρο 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει τροποποιηθέν με το ν. 4076/2012 (βλ. επίσης, Ε.Σ. Πράξη νΐϊμήματος 3210/2013). Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε και με την με αριθμό 2591/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποτέλεσμα της μη παραπομπής της διακήρυξης του διαγωνισμού και των λοιπών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. ήταν να καταστεί αδύνατος ο έλεγχος της σύνθετης διοικητικής πράξης και των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, τη Σύγκλητο, το οποίο, όταν εκ των υστέρων εκλήθη να ελέγξει και να εγκρίνει την όλη διαδικασία, διαπίστωσε πλημμέλειες ουσιαστικές που πλήττουν τον ελεύθερο, υγιή και ανόθευτο ανταγωνισμό, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την αμερόληπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του διαγωνισμού. Η Σύγκλητος, μετά από πλήρη ενημέρωση των μελών της, αποφάσισε ομόφωνα και αιτιολογημένα την ματαίωση του προηγούμενου διαγωνισμού και την προκήρυξη νέου, με όρους που κατά την κρίση των μελών της διασφάλιζαν αφενός την ανάθεση σε ανάδοχο με τεχνικά καί ποιοτικά καταλληλότερη προσφορά και αφετέρου με σεβασμό στις αρχές του ελεύθερου, υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού και της διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η προσπάθεια δε κατασυκοφάντησης της Διοίκησης του Δ.Π.Θ. γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι στο νέο διαγωνισμό που διενήργησε το Δ.Π.Θ. για τη σίτιση των φοιτητών βάσει της 569/2015 διακήρυξης, μετά την ματαίωση του προηγούμενου, συμμετείχαν δύο (2) εταιρίες και συγκεκριμένα η προηγούμενη εργολάβος με την επωνυμία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και η εταιρία με την επωνυμία «Αφοι ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. εκμεταλλεύσεως εστιατορίων, τουριστικές επιχειρήσεις», της οποίας η προσφορά και κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη. Τούτο αποδεικνύει το ψευδές και κακόβουλο των καταγγελιών, σύμφωνα με τις οποίες «...Στις το Πανεπιστήμιο προκήρυξε νέο διαγωνισμό...ωστόσο στην προκήρυξη αυτή άλλαξαν τεχνηέντως οι όροι. συμμετοχής, φωτογραφίζοντας την εταιρεία του κ. Χοϋτου και 6

7 μόνον, αφού κρίσιμη προϋπόθεση συνίστούσε η υποψήφια εταιρία να έχει αναλάβεί υπηρεσίες μαζικής σίτισης ατόμων ημερησίως...». Από την εξέλιξη του διαγωνισμού αποδεικνύεται ότι όχι μόνο φωτογραφική δεν ήταν η διακήρυξη, αλλά προκρίθηκε εταιρία διαφορετική από αυτή του κ. Χούτου, η οποία πληρούσε τους όρους της διακήρυξης ως συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη. Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα, τα οποία εμφανίζουν τη σημερινή διοίκηση του Δ.Π.Θ. να υποκινείται από ιδιοτελή συμφέροντα και να μην υπογράφει τις συμβάσεις σίτισης με τις ανάδοχες εταιρείες, τα οικονομικά συμφέροντα των οποίων προφανώς πλήττοντας παρά το γεγονός ότι είχε ήδη καταστεί γνωστό ότι η Διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν προέβαινε στην υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων λόγω της πλήρους συμμόρφωσής της προς τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχε τηρηθεί το σύννομο στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. 2. Ως προς το ερώτημα «Γιart η Σύγκλητος δεν επικύρωσε την απόφαση του προηγούμενου Πρύτανη (βάσει της 539/2014 διακήρυξης)»: - Δεδομένου ότι οι Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται στο πλαίσιο του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση, εφόσον ο προσυμβατικός έλεγχος εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν αρνητικός, η σύμβαση δεν μπορούσε νομίμως να συναφθεί (βλ. ΕλΣυν Πράξη VI Τμήματος 34/2007). Όπως δέχθηκε το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 36/2015 Πράξη του, η Σύγκλητος έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας μεταξύ των οργάνων των Α.Ε.Ι. (άρθρο 2 παρ.9 εδ. α' ν.4076/2012). Συνεπώς, ο Πρύτανης, υπό την ισχύ του ν. 4076/2012, είναι αναρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, εφόσον η σχετική αρμοδιότητα δεν ανατίθεται ρητά σ' αυτόν με το άρθρο 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει τροποποιηθέν με το ν. 4076/2012 (βλ. επίσης, Ε.Σ. Πράξη νίτμήματος 3210/2013). Εν προκειμένω, πέραν του βασικού λόγου αδυναμίας υπογραφής της σύμβασης λόγω αναρμοδιότητας του εγκρίνοντος οργάνου, το Ζ' Κλιμάκιο του 7

8 ΕλΣυν διαπίστωσε (στοιχείο 5) ότι στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία η διακήρυξη με αριθμό 539/2014, στο άρθρο 6 υπό τον τίτλο «Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά» προβλέπεται η σε ποσοστό 10% επί του συνολικού βαθμού της τεχνικής αξιολόγησης βαθμολόγηση της συνέντευξης των υποψηφίων για την παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της μελέτης λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, ενώ οι διευκρινίσεις που παρέχονται κατά τη συνέντευξη δεν είναι δεκτικές βαθμολόγησης και μη νομίμως (κατά παράβαση των άρθρων 11, 12, 14 και 20 παρ.2 εδ. β' περ. 3 έως 6 του πδ 118/2007 «Κανονισμός Παροχών Δημοσίου» και των αρχών της τυπικότητας, διαφάνειας, ισότητας, προστασίας του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού) ορίζονται ως αυτοτελές υποκριτήριο για τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Η ανωτέρω πλημμέλεια του διαγωνισμού, όπως και η πρόβλεψη επάρκειας εμπειρίας σίτισης πολύ μικρότερων ποσοτήτων από τους υποψήφιους (οι οποίοι δυνατόν να έχουν εμπειρία σίτισης μιας εκδήλωσης, όχι όμως και φοιτητών καθημερινά), θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η όλη διαγωνιστική διαδικασία υπέκειτο στον έλεγχο της Συγκλήτου από την αρχή της προκήρυξης του επίδικου διαγωνισμού και διαμόρφωσης της σχετικής διακήρυξης. - Πέραν των ανωτέρω, το Πανεπιστήμιο, ως αναθέτουσα Αρχή, μπορούσε ακόμη και υπό την εκδοχή της ευδοκίμησης της ασκηθείσας αίτησης ανάκλησης, να προβεί στη ματαίωση του προηγούμενου διαγωνισμού (άρθρο 8 της με αριθμό 539/2014 διακήρυξης και άρθρο 21 του πδ 118/2007), επιτυγχάνοντας δια των αποφάσεων των ιδίων αυτού οργάνων τη μη υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως σίτισης, όπως γίνεται δεκτό και στην με αριθμό 2591/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε επί της από (με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 393/ ) αίτησης των εταιρειών, ως μελών της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ISS Facility Services Α.Ε.- Korinthian Palace - Catering Α.Ε.», με την οποία ζητούσαν την ανάκληση της υπ' αριθ. 36/2015 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορθά και σύννομα ενήργησε η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ., σταθμίζοντας και το δημόσιο συμφέρον, που προσβάλλεται με την ακολουθηθείσα διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον αιτιολογείται ειδικά ότι 8

9 διαπιστώθηκε ουσιαστική νομική πλημμέλεια, εξαιτίας της οποίας κατέστη αδύνατος ο έλεγχος της σύνθετης διοικητικής πράξης και των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας από την ίδια, ως μόνο αρμόδιο συλλογικό όργανο. Όταν, συνεπώς, εκλήθη να ελέγξει, νόμιμα και αιτιολογημένα αρνήθηκε ομόφωνα να εγκρίνει την όλη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον διαπίστωσε πλημμέλειες ουσιαστικές που πλήττουν τον ελεύθερο, υγιή και ανόθευτο ανταγωνισμό, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την αμερόληπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του διαγωνισμού. 3. Ως προς το ερώτημα αναφορικά με το «σύννομο ή un της επέκτασης της σύμβασης παροχής σίτισης με τον ίδιο εργολάβο, με μονομερή άσκηση δικαιώρατος προαίρεσης καί απευθείας ανάθεση»: (α) Με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Διοίκηση του Δ.Π.Θ. από βρέθηκε αντιμέτωπη με το θέμα της σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου, καθώς ενώ είχε ολοκληρωθεί ο προκηρυχθείς διαγωνισμός και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού σε ανάδοχο εταιρία, λόγω της διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πριν την υπογραφή των συμβάσεων με τη νέα ανάδοχο εταιρία, δεν ήταν δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων, ενώ παράλληλα είχε λήξει ο συμβατικός χρόνος σίτισης αυτών (= ) από την μέχρι τότε εργολάβο εταιρία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Είναι αναληθές ότι ο αποχωρήσας Πρύτανης (Κ.Ρέμελης) δεν ανανέωσε τη σύμβαση με την ανωτέρω εργολάβο εταιρία επειδή αυτή δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι αδυνατούσε να προβεί σε επέκταση της σύμβασης, διότι αυτή έληξε στις με τη λήξη της θητείας του και προϋπόθεση ενεργοποίησης της ρήτρας προαίρεσης ήταν η λήξη της κύριας σύμβασης. Οπότε αναγκαστικά η νέα Διοίκηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση ανάγκης που έπρεπε να λύσει άμεσα και σύννομα προς όφελος των φοιτητών του Δ.Π.Θ. Κατόπιν προτάσεως της τελευταίας εργολάβου εταιρίας «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», που υποβλήθηκε προς το Πανεπιστήμιο με τις με αριθμό πρωτ. Β 26/ και Β 163/ επιστολές της, έγινε δεκτή χορηγία αυτής να σιτίσει δωρεάν τους δικαιούμενους φοιτητές του Δ.Π.Θ. για 9

10 διάστημα είκοσι (20) ημερών, παραιτούμενη από οποιαδήποτε οικονομική αξίωση, προκειμένου να διευκολύνει το Πανεπιστήμιο κατόπιν της πολυετούς συνεργασίας. (β) Λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την με αριθ. πρωτ. Β 67/ εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών του Δ.Π.Θ. προτάθηκε η σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών σίτισης στους φοιτητές του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις από υπογραφείσες συμβάσεις παροχής σίτισης, οι οποίες είχαν ήδη υποστεί τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Πράξεις 354/2012 k o l 365/2012 του Ζ' Κλιμακίου του ΕλΣυν), αφενός λόγω του απαραίτητου και του κατεπείγοντος της ανάγκης σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. και αφετέρου λόγω της αδυναμίας υπογραφής νέας σύμβασης με τις αναδειχθείσες - κατόπιν της με αριθμό 539/2014 διακήρυξης- στον διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό εταιρίες (: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης: υπό σύσταση Κ/Ξ «ΑΣΤΡΑΙΑ» και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας Ένωση εταιριών με την επωνυμία «ISS FACILITY SERVICES Α.Ε. - KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε.», μέχρι την έκδοση αποφάσεων από τα Διοικητικά Δικαστήρια και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην εισήγηση αυτή γίνεται επίκληση και της προφορικής συναίνεσης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Ροδόπης για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών σίτισης στους φοιτητές του Δ.Π.Ο. με την ίδια εργολάβο εταιρία. Κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τη Νομική Υπηρεσία του Δ.Π.Θ.. για τη διασφάλιση της νομιμότητας στην ακολουθητέα διαδικασία, υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. Β 149/ γνωμοδότηση του Προέδρου της Νομικής Υπηρεσίας του ΔΠΘ, Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, κ. Στυλιανού Σταματόπουλου, σύμφωνα με την οποία το Πανεπιστήμιο έχει την εξουσία να ασκήσει ακωλύτως το διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή δήλωση βούλησής του και μπορεί να προβεί στην κατάρτιση συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ιιε την υπάρχουσα εργολάβο εταιρία με την επωνυμία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 10

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την παράταση της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις της Ξάνθης, της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας, για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (και πάντως όχι πέραν της ), με τους ίδιους οικονορικούς και τεχνικούς όρους που περιέχονταν στις από συμβάσεις, οι οποίες είχαν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην κατεύθυνση διερεύνησης της νομίμου διαδικασίας απευθυνθήκαμε και προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία με την υπ' αριθ. 278/2014 (αρ. πρωτ. 3787/ και αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 262/ ) απόφασή της αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχει αρμοδιότητα της Αρχής για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την αιτούμενη ανάθεση σύμβασης σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. και η πραγματοποίηση της ανάθεσης ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη και μόνο της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Κατόπιν των ανωτέρω, και με το δεδομένο ότι η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης στηριζόταν τόσο σε όρο της διακήρυξης για επιπλέον χρονικό διάστημα παροχής σίτισης, όσο και στην αρχική σύμβαση με την αυτή ανάδοχο εταιρία, η άσκηση δε του δικαιώματος αυτού προαίρεσης γινόταν στο πλαίσιο της υφιστάμενης και ελεχθείσας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου) σύμβασης και επιπλέον προβλεπόταν από το άρθρο 8 παρ.1 του πδ 60/2007 και το άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64 Α') (βλ. Γνμδ ΝΣΚ 214/2011 και 108/2011 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του ΕλΣυν) προχώρησε η Σύγκλητος στην επέκταση της σύμβασης με την ίδια εργολάβο εταιρία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Αλλωστε, στην ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης με μονομερή δήλωση βούλησης του Πανεπιστημίου και στην κατάρτιση συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την ίδια εργολάβο εταιρία, είχε προσφύγει κατά το παρελθόν και ο προηγούιιενος Πρύτανης του Δ.Π.Θ., ο οποίος ως καθηγητής Νομικής ήταν και γνώστης του σχετικού νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, η προηγούμενη διοίκηση υπό τον τότε Πρύτανη του Δ.Π.Θ. κ. Κων/νο Ρέμελη για το χρονικό διάστημα από το 11

12 2011 μέχρι και προέβη σε σύναψη διαδοχικών συμβάσεων με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία σίτιζε τους φοιτητές του Δ.Π.Θ., με το σύστημα της απευθείας ανάθεσης με την ίδια ως άνω εταιρία. Ειδικότερα: Για το χρονικό διάστημα από έως και υπεγράφη σύμβαση με διαπραγμάτευση με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», δυνάμει της με αρ. πρωτ. Β 2663/ απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου. Μετά τη ματαίωση του προηγούμενου διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 494/2011, προκηρύχθηκε νέος επαναληπτικός διαγωνισμός δυνάμει της αριθμ. 498/2011 διακήρυξης, ο οποίος διενεργήθηκε στις Στο διάστημα αυτό και επειδή έπρεπε να σιτιστούν οι φοιτητές, υπεγράφη εκ νέου σύμβαση με διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εν λόγω εταιρεία για το χρονικό διάστημα από και μέχρι με τη με αρ. πρωτ. Β 6260/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η υλοποίηση των διαδικασιών του επαναληπτικού διαγωνισμού καθυστέρησε λόγω υποβολής προδικαστικών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων. Έτσι, το Πανεπιστήμιο και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στους υπό σίτιση φοιτητές, προέβη σε σύναψη σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης εκ νέου με την ίδια ως άνω εταιρεία για το χρονικό διάστημα από και μέχρι (με αρ. πρωτ. Β 432/ και Β 733/ αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου). Επειδή και πάλι δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του επαναληπτικού διαγωνισμού υπεγράφη σύμβαση με διαπραγμάτευση με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» από έως δυνάμει της με αρ. πρωτ. Β 3704/ Εν τέλει, ο διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 498/2011 κατακυρώθηκε και πάλι από την προηγούμενη διοίκηση στην ίδια εταιρεία η οποία και ανέλαβε τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από έως και

13 Όπως προκύπτει από το πρακτικό της υπ' αριθ. 1/ συνεδρίασης της Συγκλήτου, στο θέμα Ζ3 (Έκτακτα Οικονομικά Θέματα-Ζ3α : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σίτισης στους φοιτητές του Δ.Π.Θ.) καταχωρίστηκε η με αριθμό 8/1/ και με αριθμό πρωτ. Β312/ ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου- μετά από προφορική ενημέρωση από τον Πρύτανη και διανομή των σχετικών εγγράφων στα μέλη της Συγκλήτου- σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση της σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην ίδια ανάδοχο εταιρία με την επωνυιιία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα από μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνισακής διαδικασίας και, πάντως, όχι πέραν της , ενεργοποιώντας μονομερώς συμβατική ρήτρα προαίρεσης, που προβλεπόταν στις από υπογραφείσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. με την ανωτέρω εταιρία στις πόλεις (Α' Ομάδα) Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β' Ομάδα) Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, οι οποίες (συμβάσεις) είχαν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την από πρόσκλησή μου, ως Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), κλήθηκαν όλα τα μέλη της Συγκλήτου για την επόμενη υπ' αριθ. 2/ συνεδρίαση της Συγκλήτου, όπου αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που είχε ορισθεί να συζητηθούν, στα οποία συμπεριλαμβάνεται (Θέμα Η') η επικύρωση των πρακτικών της 1/ συνεδρίασης της Συγκλήτου. Η εν λόγω πρόσκληση, καθώς και τα υπό επικύρωση πρακτικά, απεστόιλησαν στις στα μέλη της Συγκλήτου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή προ 48 ωρών από την ημερομηνία διενέργειας της συνεδρίασης, προκειμένου τα μέλη της Συγκλήτου να ενημερωθούν εγκαίρως και να προβάλουν ενδεχόμενες διαφωνίες, συμπληρώσεις ή επιφυλάξεις πριν την επικύρωσή τους. Πέραν της ανωτέρω νομότυπης λήψης απόφασης και διαδικασίας ανάθεσης στην ίδια εργολάβο εταιρία με την επωνυμία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την παράταση της σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του Δ.Π.Θ., η συνολική διαδικασία εγκρίθηκε από την ελέγχουσα Αρχή, όπως αποδεικνύεται από: α) Το υπ'αριθμ Ε/ χρηματικό ένταλμα 13

14 πληρωμής, ποσού ,38 ευρώ, προς την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών σίτισης για τους δικαιούμενους φοιτητές στις πόλεις Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα και β) Το υπ'αριθ Ε/ χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού ,08 ευρώ προς την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών σίτισης για τους δικαιούμενους φοιτητές στις πόλεις Κομοτηνή και Ξάνθη, τα οποία θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Ροδόπης, κα. Παρασκευή Κοβάσεβιτς, στις Να σημειωθεί, ότι τα ως άνω αναφερόιιενα υπό στοιχεία 6, 7 και 8 έγγραφα διανειιήθηκαν στα ιιέλη της Συγκλήτου κατά την υπ7αριθ. 1/ συνεδρίασή της, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί αυτών, αναφορικά με το ζήτηιια της χρονικής επέκτασης της σύιιβασης του 2012 για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ., καταλήγοντας στην ομόφωνη απόφασή της για την ανάθεση της σίτισης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην ίδια εργολάβο εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα από και έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντως, όχι πέραν της III. Τέλος, η οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρίες εξωπανεπιστημιακές με αντικείμενο την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας δεν αφορά σε μέλη της σημερινής Διοίκησης του Πανεπιστημίου, στην οποία αποδίδεται συγκεκριμένη μορφή για διενέργεια «αδιαφανών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» με μορφή μάλιστα κατεπείγοντος χαρακτήρα και με αποδέκτες διάφορους φορείς τοπικής Διοίκησης και Υπουργεία. Οι αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή, λοιπόν, προηγουμένων πρυτάνεων και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε εταιρείες φωτοβολταϊκών καθώς και για τις συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων σίτισης με την εταιρεία «ΧΟΥΤΟΣ CATERING ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα δεν μπορούν να απαντηθούν από τη σημερινή διοίκηση, αλλά από τους ίδιους τους αναφερόμενους στο δημοσίευμα. IV. Αναφορικά με τα συναφή δημοσιεύματα που αφορούν στη σίτιση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), ως εκπρόσωπος του Δ.Π.Θ., αισθανόμενος την ηθική υποχρέωση και υλοποιώντας το καθήκον μου που 14

15 απορρέει από την θεσμική ιδιότητά μου, ως Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αμέσως μόλις έλαβα γνώση αυτών υπέβαλα τον φάκελο της υπόθεσης που αφορά στη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. για όλο το χρονικό διάστημα της ελεγχόμενης (δημοσιογραφικά) περιόδου με την από (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. ΕΠ 6791/ ) επιστολή μου προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση της εν λόνω επιστολής στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και στον Πρόεδρο Εφετών Θράκης, προκειμένου να ελενχθεί, εάν συντρέχει οποιαδήποτε σχετική ποινική ευθύνη της παρούσας διοίκησης του Πανεπιστημίου, καθώς και της προηγούμενης, η οποία εμφανίζεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να «συντάσσεται» μ' αυτά και να δημιουργείται με τον τρόπο αυτό αμφισβήτηση της νομιμότητας στις συμβάσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου που υπογράφονται μεταξύ του Πανεπιστημίου και των αναδοχών. Επίσης ο πλήρης σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε με το από (αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. ΕΠ 6818/ ) έγγραφό μου και στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των κανόνων της χρηστής και νομότυπης δημοσιονομικής διαχείρισης εκ μέρους της Διοίκησης του Πανεπιστημίου κατά τη διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. Σας γνωρίζω δε ότι μία κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων Θράκης καθώς και συναφή σχετικά έγγραφα και δημοσιεύματα, έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από το Τμήμα του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου σας, στο πλαίσιο της ΠΑΒ 978/ αναφοράς του Βουλευτή Έβρου κ. Δημητρίου Ρίζου kol στην οποία έχουμε απαντήσει παρομοίως με το με αρ. πρωτ. Δ.Π.Θ. Β 7316/ έγγραφό μου. Στο ίδιο πνεύμα και με αίσθημα ευθύνης και τήρησης κάθε νομιμότητας στη δράση της Διοίκησης, θέτω στη διάθεσή σας προς έλεγχο όλα τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, επισηραίνοντας ότι η παρούσα διοίκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και προσωπικά εγώ, ως Πρύτανης αυτού, ιδιαίτερα σε συμβάσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, αλλά και σπουδαιότητας, όπως αυτή της σίτισης των φοιτητών του, ακολουθεί πιστά τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και τη νομιμότητα, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, των σιτιζόμενων φοιτητών και του κύρους του Πανεπιστημίου. 15

16 Θα περίμενε κανείς οι επερωτώντες βουλευτές, και κυρίως αυτοί ττου εκλέγονται στις περιοχές που εδράζεται και δραστηριοποιείται το (δημόσιο) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, πριν υιοθετήσουν συκοφαντικές απόψεις ατόμων που έχουν ως άμεσο σκοπό να αμαυρώσουν την εικόνα του Πανεπιστημίου και την αξιοπιστία των οργάνων της Διοίκησής του, προκειμένου να αποκομίσουν μη σύννομα οικονομικά οφέλη, να εξακριβώνουν την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών αντλώντας στοιχεία και από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Αναφορικά δε με τα συκοφαντικά δημοσιεύματα, επιφυλάσσομαι τόσο ατομικά, όσο και ως Πρύτανης και νόμιμος εκπρόσωπος του Δ.Π.Θ., να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμα προς διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας του Α.Ε.Ι., το οποίο εκπροσωπώ και προς αποκατάσταση της ηθικής τάξης και κάθε προσβολής προσωπικότητας που μέσω αυτών προκλήθηκε σε βάρος των μελών της Διοίκησης του Δ.Π.Θ. και σε βάρος του κύρους του ιδίου του Ιδρύματος. Με τιμή 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΔΑ: 7ΓΛΠ465ΦΘ3-Τ60 ΑΔΑΜ: 15PROC002764115)

(ΑΔΑ: 7ΓΛΠ465ΦΘ3-Τ60 ΑΔΑΜ: 15PROC002764115) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 07-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχοντας υπόψη:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ)

ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: Β83Ζ469Β7Θ-0ΦΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 23.312 O Αντιδήμαρχος Δελφών έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 30, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πτολεμαΐδα 3-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός: 56.910,57 + 13.089,43 (ΦΠΑ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05/11/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002483113 2014-12-17

14PROC002483113 2014-12-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Δέσποινα Πάσσου Τηλέφωνο : 25313-52420 Fax : 2531082705 E-mail : d.passou@komotini.gr Αρ. Πρωτ.... ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα