ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)"

Transcript

1 ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 134 σελίδες DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - REFERENCE HANDBOOK ARGIRIOU, TSANGRASOULIS, VOIT, REUSS ARGIRIOU, ASIMAKOPOULOS, BALARAS 1997 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το βιβλίο αυτό είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλία, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, και προετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές φωτισμού, ορολογίας, φωτομετρίας, οπτικής άνεσης, μετρήσεων, φυσικού φωτισμού στα κτίρια, νέες τεχνικές σχεδιασμού, τεχνολογίες, σκιασμός, ανάλυση και υπολογισμοί επιπέδων φυσικού φωτισμού. 85 σελίδες μαυρόασπρο ή έγχρωμο DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - PRODUCT INFORMATION HANDBOOK IMPAE-NOA, TRANSSOLAR VOIT, BABETZKI, BRUMM, REUSS 1997 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το βιβλίο αυτό είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλία, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, και προετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί κατάλογο υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές φυσικού φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας για φωτισμό στα κτίρια. Για κάθε προϊόν δίδονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, παραδείγματα εφαρμογής και στοιχεία προμηθευτή. DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - EDUCATIONAL SLIDES TSANGRASOULIS, ARGIRIOU, BALARAS, ASIMAKOPOULOS, VOIT, REUSS 1997 / ΑΓΓΛΙΚΑ Σειρά 53 εκπαιδευτικών slides, μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλίο, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, που προετοιμάστηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνονται θέματα για βασικές αρχές, τεχνολογίες, παραδείγματα εφαρμογών. 184 σελίδες ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ RETROFIT OF AN OFFICE BUILDING ISBN Χ Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ 1997 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ Το περιλαμβάνει την τελική τεχνική έκθεση του έργου για την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών ενός κτιρίου γραφείων και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, στα πλαίσια του προγράμματος THERMIE, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιγράφονται όλες οι εργασίες και επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο για την αναβάθμιση του κτιρίου και των Η/Μ εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού και αυτοματισμών, τα αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων, κόστους και εξοικονόμησης ενέργειας. Περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των εργασιών.

3 EPIQR - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ISBN Χ 2000 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το EPIQR είναι ένα πρόγραμμα πολυμέσων για αρχιτέκτονες και μηχανικούς, βασιζόμενο στην Ευρωπαϊκή μεθοδολογία ενεργειακής, περιβαλλοντικής & κατασκευαστικής επιθεώρησης και αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης πολυκατοικιών. Χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση κτιρίων, την εκτίμηση των δυνατοτήτων επέμβασης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων (πχ κέλυφος και κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις), τον υπολογισμό των θερμικών και ψυκτικών φορτίων και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τον υπολογισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, και ζεστό νερό χρήσης, την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, και την σύνταξη ενός προϋπολογισμού. Η δομή, και τα στοιχεία του προγράμματος, οι βιβλιοθήκες (οπτικό υλικό 1000 φωτογραφιών, τυπικές κατασκευές, υλικά, μετεωρολογικά δεδομένα, εργασίες, κόστος εργασιών/υλικών, νομοθεσία, τεχνικές οδηγίες) είναι προσαρμοσμένα στην Ελληνική πραγματικότητα. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού. Το EPIQR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΜΕΘΟΔΟΣ EPIQR Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Α.Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1998 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το EPIQR είναι μια Ευρωπαϊκή μεθοδολογία για την αρχική αξιολόγηση της κατάστασης μιας πολυκατοικίας και των δυνατοτήτων για την ανακαίνισή της. Ο χρήστης σε σύντομο χρονικό διάστημα προσδιορίζει την υπάρχουσα κατάσταση, αξιολογεί επεμβάσεις (στα δομικά στοιχεία, Η/Μ εξοπλισμό) για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, και συντάσσει ένα προϋπολογισμό. Η ανάπτυξη τη μεθόδου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας και αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού (περιλαμβάνεται στο με το λογισμικό EPIQR). Το EPIQR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 116 σελίδες ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Α.Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1998 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ Το αυτό είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία EPIQR. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση της μεθόδου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα καταγραφών από 8 αντιπροσωπευτικού τύπου Ελληνικές πολυκατοικίες. Περιλαμβάνεται λεπτομερής παρουσίαση των κτιρίων (αρχιτεκτονική περιγραφή, σχέδια, κατασκευή), καταγράφεται η κατάσταση 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, παρουσιάζονται μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας και κατανάλωσης ενέργειας, και καταγράφεται η διάγνωση της κατάστασης του κτιρίου βάσει της μεθόδου EPIQR. Το EPIQR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος

4 EPIQR - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Εκπαιδευτική Έκδοση 2.3) ISBN Χ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ 2006 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ με την εκπαιδευτική έκδοση του προγράμματος EPIQR (έκδοση 2.3) για διανομή σε φοιτητές ή άλλους εκπαιδευόμενους στα πλαίσια συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η εκπαιδευτική έκδοση επιτρέπει την προσθήκη μιας μόνο νέας μελέτης. Περιλαμβάνονται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή μια σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας και λεπτομερής παρουσίαση των 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, των διαδικασιών επιθεώρησης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, της καταγραφής και της διάγνωσης της κατάστασης των επιμέρους τομέων του κτιρίου βάσει της μεθόδου EPIQR, της αξιολόγησης της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, των μετρήσεων εσωτερικών παραμέτρων, και καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας, των υπολογισμών και των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης του κτιρίου, και τα αποτελέσματα μελέτης μιας αντιπροσωπευτικού τύπου Ελληνικής πολυκατοικίας. Το EPIQR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TOBUS - RETROFIT OF OFFICE BUILDINGS, Case Studies for Hellenic Buildings TOBUS ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, Μελέτες Εφαρμογών σε Ελληνικά Κτίρια ISBN C.A. BALARAS, K. DROUTSA Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ 2000 / ΑΓΓΛΙΚΑ & 2006 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία TOBUS. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση της μεθόδου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων από 4 Ελληνικά κτίρια γραφείων. Περιλαμβάνεται λεπτομερής παρουσίαση (αρχιτεκτονική περιγραφή, σχέδια, κατασκευή), καταγράφεται η κατάσταση 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας, θερμογραμμάτων, κατανάλωσης ενέργειας, αξιολόγησης της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, και καταγράφεται η διάγνωση της κατάστασης του κτιρίου βάσει της μεθόδου TOBUS. Η παρουσίαση γίνεται στα Ελληνικά & Αγγλικά. Το TOBUS συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος JOULE, Γ.Δ. ΧΙΙ της Ε.Ε. OPERATING ROOMS - CODE OF GOOD PRACTICE for acceptable indoor conditions related to HVAC systems ISBN C.A. BALARAS, A. GAGLIA A. ARGIRIOU, D.N. ASIMAKOPOULOS, C.A. BALARAS 2000 / ΑΓΓΛΙΚΑ Αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τα Χειρουργεία για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία V/F, της EE. Ο Οδηγός αναφέρεται στην σχεδίαση, λειτουργία συντήρηση και έλεγχο των χειρουργείων, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμοί, αρχές λειτουργίας HVAC, ελέγχου, συντήρησης εγκαταστάσεων και επιμέρους συστημάτων, δυνατότητες ορθολογικής χρήσης της ενέργειας για την μείωση του κόστους λειτουργίας και την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων σε 20 χειρουργεία (μετρήσεις φυσικών παραμέτρων, καταγραφή εγκαταστάσεων HVAC, εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις βελτίωσης). Περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

5 180 σελίδες Έγχρωμο DESIGN GUIDELINES - SOLAR CONTROL HANDBOOK Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1999 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το βιβλίο αυτό είναι μέρος της σειράς δυο Οδηγών για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Συντάχθηκε με την συνδρομή διαφόρων συγγραφέων από 9 Ευρωπαϊκά Ιδρύματα που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα σκιασμού. Παρουσιάζονται βασικά θέματα ηλιακής γεωμετρίας και ακτινοβολίας, αρχές ηλιοπροστασίας, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, αρχές σχεδιασμού και τα βασικά αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων (πχ υπολογιστικά εργαλεία, μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων, επιπτώσεις στον φυσικό φωτισμό και αερισμό), καλά & κακά παραδείγματα, 5 κτίρια με αναλυτική περιγραφή, ορολογία. Το Solar Control συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 145 σελίδες Έγχρωμο SHADING COMPONENT DICTIONARY - SOLAR CONTROL HANDBOOK Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, B. GREHANT Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1999 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το βιβλίο αυτό είναι μέρος της σειράς δυο Οδηγών για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Συντάχθηκε στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα σκιασμού. Παρουσιάζονται 15 κατηγορίες συστημάτων και μεθόδων ηλιοπροστασίας με αντιπροσωπευτικές εφαρμογές, συστήματα αυτοματισμού και επιμέρους εξαρτήματα, σύντομη παρουσίαση με τεχνικές προδιαγραφές και παραδείγματα για περισσότερα από 100 προϊόντα, σύντομη παρουσίαση & ταξινόμηση πάνω από 300 κατασκευαστές και εθνικούς αντιπροσώπους. Το Solar Control συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος SOLAR CONTROL HANDBOOKS ISBN Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ 1999 / ΑΓΓΛΙΚΑ Πρόγραμμα πολυμέσων που περιλαμβάνει το υλικό των δυο Οδηγών «Αρχές Σχεδιασμού» και «Παρουσίαση Προϊόντων» για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Οι Οδηγοί συντάχθηκαν με την συνδρομή διαφόρων συγγραφέων από 9 Ευρωπαϊκά Ιδρύματα που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα ηλιοπροστασίας. Απαιτήσεις προγράμματος: Pentium 133 MHz, 32 MB RAM, VGA monitor, CD-Rom 8X, Microsoft TM Windows 98. Το Solar Control συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος

6 SOLHEATCOOL / TRN-DISPLAY & DESIGN GUIDELINES on SOLAR HEATING & COOLING ISBN A.A. ARGIRIOU, C.A. BALARAS, S. KONTOYIANNIDIS 2001 / ΑΓΓΛΙΚΑ Πρόγραμμα πολυμέσων που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SOLHEATCOOL για την μελέτη και κατασκευή μιας αντλίας θερμότητας (10 kw) με κύκλο απορρόφησης σε συνδυασμό με ηλιακή ενέργεια και υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και ψύξης. TRN-Display: Πρόγραμμα διαχείρισης βάσης δεδομένων για την παρουσίαση των ωριαίων αποτελεσμάτων από προσομοιώσεις διαφορετικών σεναρίων που έγιναν με το πρόγραμμα TRNSYS. Συνολικά μελετήθηκαν σενάρια για 3 Ευρωπαϊκές πόλεις, διαφορετικούς τύπους ηλιακών συλλεκτών, συλλεκτικής επιφάνειας και γεωμετρίας, κτίρια διαφορετικής κατασκευής (μεγάλη και μικρή θερμική μάζα) και διαφορετικές παραμέτρους λειτουργίας της μηχανής απορρόφησης και του υποδαπέδιου συστήματος. Η μελέτη ευαισθησίας για την βελτιστοποίηση των διαφόρων παραμέτρων βασίζεται στην εποχιακή και ετήσια απόδοση του συστήματος σε σχέση με το ποσοστό κάλυψης από ηλιακή ενέργεια, τις συνθήκες εσωτερικής άνεσης και το κόστος σε σχέση με συμβατικά συστήματα. Design Guidelines: Ο Οδηγός καλής πρακτικής και αρχών σχεδιασμού, παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, τις συνθήκες λειτουργίας και πρακτικές συμβουλές για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του ηλιακού συστήματος, της μηχανής απορρόφησης, του υποδαπέδιου συστήματος και των συστημάτων ελέγχου λειτουργίας και αυτοματισμού. Το SOLHEATCOOL συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος SACE - SOLAR AIRCONDITIONING IN EUROPE ISBN C.A. Balaras, A. Gaglia (ΕΑΑ, Ελλάδα), C.I. Ferreira & L. Wang (TU Delft, Ολλανδία), G. Grossman (Technion, Ισραήλ), H.M. Henning & E. Wiemken (Fraunhofer, FhG/ISE Γερμανία), E. Podesser (Joanneum Research, Αυστρία). C.A. BALARAS, S. KONTOYIANNIDIS 2003 / ΑΓΓΛΙΚΑ Πρόγραμμα πολυμέσων που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SACE. Παρουσιάζονται περίπου 60 εφαρμογές κλιματισμού με ηλιακή ενέργεια σε διαφόρων χρήσεων κτίρια, με έμφαση στον δροσισμό και στην αφύγρανση με χαμηλής θερμοκρασίας θερμικές τεχνολογίες. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν R&D, εμπορικές, επιδεικτικές και άλλες εφαρμογές. Κάθε εφαρμογή παρουσιάζεται αναλυτικά, με τεχνικά στοιχεία, αποδόσεις και οικονομικά στοιχεία, όπου είναι διαθέσιμα. Γίνεται συγκριτική παρουσίαση των εφαρμογών με βάση την ενεργειακή απόδοση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την οικονομική βιωσιμότητα. Περιλαμβάνεται ένα απλό εργαλείο υπολογισμών για την αρχική διαστασιολόγηση και αξιολόγηση της απόδοσης παρόμοιων εγκαταστάσεων. Επίσης περιλαμβάνονται οδηγοί για πέντε τεχνολογίες, όπου παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας και πρακτικές συμβουλές, χρήσιμες για μελετητές, μηχανικούς, εγκαταστάτες και μια δεύτερη σειρά οδηγών για συμβούλους και υπευθύνους λήψεως αποφάσεων και προσδιορισμού προτεραιοτήτων R&D. Το SACE συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος FP5, Γ.Δ. Έρευνας της Ε.Ε. Όλο το υλικό διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος SACE:

7 ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΤΜΕ 2006) ΑΘΗΝΑΣ ISBN Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Σ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ 2006 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ Το περιλαμβάνει το Τυπικό Μετεωρολογικό Έτος (ΤΜΕ) Αθηνών σύμφωνα με μετρήσεις από τον σταθμό του ΕΑΑ στο Θησείο την περίοδο Οι ωριαίες τιμές του ΤΜΕ παρουσιάζονται σε ένα αρχείο Excel. Περιλαμβάνονται οι εξής παράμετροι: Θερμοκρασία [ o C], Σχετική υγρασία [%], Ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο [MJ.h-1.m -2 ], Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο [MJ.h-1.m -2 ], Ταχύτητα ανέμου [m.s -1 ], Διεύθυνση ανέμου [μοίρες]. ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΤΜΕ 2000) ΑΘΗΝΑΣ ISBN Α.Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Σ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ 2000 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ Το περιλαμβάνει το Τυπικό Μετεωρολογικό Έτος (ΤΜΕ) Αθηνών σύμφωνα με μετρήσεις από τον σταθμό του ΕΑΑ στο Θησείο την περίοδο Περιλαμβάνονται οι ανωτέρω μετεωρολογικοί παράμετροι. XENIOS - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ISBN C.A. BALARAS, E. DASCALAKI, S. KONTOYIANNIDIS, A. GAGLIA 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το XENIOS είναι ένα πρόγραμμα πολυμέσων για αρχιτέκτονες και μηχανικούς, βασιζόμενο στην Ευρωπαϊκή μεθοδολογία ενεργειακής, περιβαλλοντικής & κατασκευαστικής επιθεώρησης και αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης ξενοδοχείων. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των δυνατοτήτων επέμβασης στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων (πχ κέλυφος και κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις), τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, και βελτίωσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατανάλωση ενέργειας, και την σύνταξη ενός προϋπολογισμού. Το λογισμικό και το εγχειρίδιο χρήσης είναι στα Αγγλικά. Περιλαμβάνονται βιβλιοθήκες με πλούσιο οπτικό υλικό, τυπικές κατασκευές, υλικά, μετεωρολογικά δεδομένα, εργασίες, ενδεικτικό κόστος εργασιών/υλικών, νομοθεσία, και τεχνικές οδηγίες. Το λογισμικό είναι συνέχεια των προγραμμάτων EPIQR (για πολυκατοικίες) και TOBUS (για γραφεία) και προσαρμόστηκε για τα χαρακτηριστικά ξενοδοχείων. Το XENIOS συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ALTENER, Γ.Δ. Ενέργειας της Ε.Ε. Το λογισμικό διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος XENIOS:

8 XENIOS DISSEMINATION MATERIAL ISBN C.A. BALARAS, E. DASCALAKI 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία XENIOS. Περιλαμβάνει έναν Οδηγό ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης για ξενοδοχεία και έναν Οδηγό ενεργειακής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για επισκέπτες ξενοδοχείων, σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά & Ισπανικά), με πρακτικές οδηγίες για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής πολιτικής του ξενοδοχείου και εύκολα εφαρμόσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας με παράλληλη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για τις συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος. Επίσης περιλαμβάνονται μια σειρά από 30 ηλεκτρονικές διαφάνειες (σε 5 γλώσσες) οι οποίες παρουσιάζουν και προάγουν στους ένοικους του ξενοδοχείου, όλες τις τεχνικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς και οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου ή στο κλειστό σύστημα τηλεόρασης. Παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων και εφαρμογών της μεθοδολογίας σε τέσσερα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία και του λογισμικού από την πιλοτική εφαρμογή του XENIOS σε ένα Ελληνικό ξενοδοχείο. Το XENIOS συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ALTENER, Γ.Δ. Ενέργειας της Ε.Ε. Όλο το υλικό διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος XENIOS: INVESTIMMO ERBAD European Residential Building Audits Database ISBN C.A. BALARAS, K. DROUTSA, S. KONTOYIANNIDIS 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία INVESTIMMO. Περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων 350 πολυκατοικιών στην Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία. Το INVESTIMMO συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος GROWTH, 17 η Γ.Δ. Έρευνας της Ε.Ε. INVESTIMMO BDAG Building Deterioration Assessment Guidelines ISBN C.A. BALARAS, K. DROUTSA, E. DASCALAKI, S. KONTOYIANNIDIS 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία INVESTIMMO. Περιλαμβάνει έναν Οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής των δομικών στοιχείων και των εγκαταστάσεων κτιρίων πολυκατοικιών. Η ανάλυση βασίστηκε στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την επιθεώρηση 350 Ευρωπαϊκών πολυκατοικιών (ERBAD). Το INVESTIMMO συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος GROWTH, 17 η Γ.Δ. Έρευνας της Ε.Ε.

9 INVESTIMMO BEIG Building Environmental Impact Guidelines ISBN C.A. BALARAS, K. DROUTSA, E. DASCALAKI, S. KONTOYIANNIDIS K. HANSEN, E.H. PETERSEN 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία INVESTIMMO. Περιλαμβάνει έναν Οδηγό σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία και τα υλικά των κτιρίων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Το INVESTIMMO συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος GROWTH, 17 η Γ.Δ. Έρευνας της Ε.Ε. EPA-ED ENERGY PERFORMANCE ASSESSMENT METHOD & SOFTWARE FOR EXISTING DWELLINGS ISBN C.A. BALARAS, S. KONTOYIANNIDIS 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ To EPA-ED είναι μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης, και των παραμέτρων που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά σε υπάρχοντα κτίρια κατοικιών, για την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ήπιων μορφών ενέργειας. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα νέο λογισμικό για ενεργειακές επιθεωρήσεις και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2002/91/EC). Το EPA-ED απευθύνεται σε μηχανικούς και ερευνητές που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων κατοικιών και τους υπεύθυνους σχεδιασμού πολιτικής σε θέματα σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. Το περιλαμβάνει: το λογισμικό (με Ελληνικές βιβλιοθήκες), αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας, παραδείγματα εφαρμογών σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες στην Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, οδηγίες για την οργάνωση της απαιτούμενης πολιτικής εφαρμογής των απαραίτητων υποστηρικτικών μέτρων και ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης για την ενεργειακή σήμανση κτιρίων, ενεργειακές επιθεωρήσεις κλπ. Το EPA-ED συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ALTENER, 17 η Γ.Δ. της Ε.Ε. Το υλικό και το λογισμικό (δεν περιλαμβάνει τις Ελληνικές βιβλιοθήκες και παραδείγματα εφαρμογών) διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος EPA-ED:

10 European Commission D.G. Energy & Transport EPA-NR Dissemination Material Material & Multimedia Software Energy Performance Assessment method for existing for Non Residential buildings Editors C.A. Balaras, Ph.D. S. Kontoyiannidis, M.Sc. Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens ISBN EPA-NR ENERGY PERFORMANCE ASSESSMENT METHOD FOR EXISTING NON-RESIDENTIAL BUILDINGS ISBN S. KONTOYIANNIDIS, A. GAGLIA, K. DROUTSA, E. DASCALAKI, C.A. BALARAS 2007 / ΑΓΓΛΙΚΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ To EPA-NR είναι μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης, και των παραμέτρων που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά σε υπάρχοντα κτίρια του τριτογενή τομέα, για την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ήπιων μορφών ενέργειας. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα νέο λογισμικό για ενεργειακές επιθεωρήσεις, την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2002/91/EC). Το υλικό απευθύνεται σε μηχανικούς και ερευνητές που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και τους υπεύθυνους σχεδιασμού πολιτικής σε θέματα σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. Το περιλαμβάνει: το λογισμικό (με ελληνική μάσκα, ελληνικές βιβλιοθήκες και ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης) που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς της CEN, αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας, λεπτομερής οδηγίες για την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων, 24 παραδείγματα εφαρμογών σε γραφεία, νοσοκομεία, και σχολεία στην Ελλάδα, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Ολλανδία, οδηγίες για την οργάνωση της απαιτούμενης πολιτικής εφαρμογής των απαραίτητων υποστηρικτικών μέτρων και ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης για την ενεργειακή σήμανση κτιρίων, ενεργειακές επιθεωρήσεις κλπ. Το EPA-NR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy Europe, 17 η Γ.Δ. της Ε.Ε. Το υλικό και το λογισμικό (δεν περιλαμβάνει την ελληνική μάσκα, τις ελληνικές βιβλιοθήκες, ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης και παραδείγματα εφαρμογών) διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος EPA-NR:

11 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: SOLAR-DATA ISBN Α. ΓΑΓΛΙΑ, Σ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2008 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βάση δεδομένων σε αρχείο Excel με στοιχεία της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένες και περιστρεφόμενες επιφάνειες για πάνω από 35 ελληνικές περιοχές. Περιλαμβάνονται μηνιαίες τιμές ηλιακής ακτινοβολίας για κεκλιμένες επιφάνειες, και ωριαίες που αφορούν συστήματα παρακολούθησης του ήλιου με περιστρεφόμενες βάσεις μονού και διπλού άξονα. Οι υπολογισμοί βασίστηκαν σε μακροχρόνιες μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο για διάφορες ελληνικές περιοχές και έγιναν με την χρήση κατάλληλων θεωρητικών και εμπειρικών μοντέλων υπολογισμού ηλιακής ακτινοβολίας. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των υπολογιστικών σχέσεων ηλιακής γεωμετρίας, μοντέλων ηλιακής ακτινοβολίας, και διαγράμματα με την ωριαία θέση του ήλιου (solar path) σε κάθε περιοχή για την ισημερία, το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο. ekia - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ISBN Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Π. ΔΡΟΥΤΣΑ, Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Σ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2013 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η εφαρμογή ekia είναι ένα απλό εργαλείο για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης μιας κατοικίας στην υπάρχουσα κατάσταση αλλά και των δυνατοτήτων βελτίωσής της με την εφαρμογή σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας. Βασίζεται στην Ελληνική τυπολογία κτιρίων κατοικιών (www.energycon.org/tabula/index.html) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TABULA (www.buildingtypology.eu) που είναι μια κοινή Ευρωπαϊκή Τυπολογία Κτιρίων με έμφαση στον οικιακό τομέα. Δημιουργήθηκαν επιμέρους τυπολογίες σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα) συμβάλλοντας στην οργάνωση και ταξινόμηση του κτιριακού αποθέματος και στην αξιοποίησή τους έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μελέτη και η κατανόηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του. Το TABULA συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy Europe, EACI της Ε.Ε. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν στο διαδίκτυο Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΙΕΠΒΑ, τηλ.: , φαξ: , ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Δρ. Κ.Α. Μπαλαράς, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη

12 ΠΡΟΣ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑ ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τηλ: Fax ΑΠΟ Πριν τη παραγγελία σας, εάν το έντυπο δεν προέρχεται από την ιστοσελίδα μας επικοινωνήστε με την ΟΕΕ-ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ για να σας αποσταλεί ενημερωμένος κατάλογος εκδόσεων. Συμπληρώστε και επισυνάψτε το έντυπο παραγγελίας που ακολουθεί. Η πληρωμή και παραλαβή μπορεί να γίνει από το Ε.Α.Α, στην Παλαιά Πεντέλη. Η αποστολή μπορεί να γίνει και με αντικαταβολή μέσω ΕΛΤΑ. Τα έξοδα αντικαταβολής & αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη. Η αποστολή μπορεί να γίνει και με αντικαταβολή μέσω ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ. Τα έξοδα αντικαταβολής & αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη. H πληρωμή έγινε με καταβολή του αντιτίμου στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Α.Α. (επισυνάψτε αντίγραφο του εντύπου κατάθεσης μαζί με την παραγγελία σας) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ/μου: IBAN GR Το Ε.Α.Α. είναι ΝΠΔΔ και απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος διότι είναι ίδρυμα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Η έκδοση τιμολογίου γίνεται κατά την παραλαβή ή την αποστολή της παραγγελίας. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:..... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Εάν διαφέρει από τα στοιχεία του τιμ/γιου) ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΦΜ: ΔΟΥ:

13 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Παρακαλώ να μου στείλετε τις ακόλουθες εκδόσεις. Τα έξοδα αντικαταβολής ή/και αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη. Επικοινωνήστε για να σας αποσταλεί ενημερωμένος κατάλογος εκδόσεων και κόστους. ΤΙΤΛΟΣ Αντίτυπα Κόστος ( ) χωρίς ΦΠΑ Κόστος ( ) με ΦΠΑ (*) ΣΥΝΟΛΟ ( ) DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS REFERENCE HANDBOOK. Χ 14,22 15 =.. DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS PRODUCT INFORMATION HANDBOOK Επιλέξτε Μαυρόασπρο Έγχρωμο. Χ. Χ 19,91 77, =.. =.. DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS EDUCATIONAL SLIDES (CD- ROM). Χ 16,26 20 =.. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ () EPIQR - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. Χ 327, =.. ΜΕΘΟΔΟΣ EPIQR () ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ () EPIQR ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - Ενεργειακή, Περιβαλλοντική & Κατασκευαστική Επιθεώρηση για την Αξιολόγηση Πολυκατοικιών (Εκπαιδευτική. Χ 32,52 40 =.. Έκδοση 2.3) TOBUS - RETROFIT OF OFFICE BUILDINGS / ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (). Χ 12,20 15 =.. OPERATING ROOMS - CODE OF GOOD PRACTICE () DESIGN GUIDELINES - SOLAR CONTROL HANDBOOK SHADING COMPONENT DICTIONARY - SOLAR CONTROL HANDBOOK SOLAR CONTROL HANDBOOKS (). Χ. Χ. Χ 67, , ,20 15 =.. =.. =.. SOLHEATCOOL - TRN-DISPLAY & DESIGN GUIDELINES () SACE - SOLAR AIRCONDITIONING IN EUROPE () ΤΜΕ 2006 ΑΘΗΝΑΣ (). Χ 243, =.. ΤΜΕ 2000 ΑΘΗΝΑΣ () XENIOS - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ () XENIOS DISSEMINATION MATERIAL () INVESTIMMO ERBAD () INVESTIMMO BDAG () INVESTIMMO BEIG () EPA-ED () EPA-NR () SOLAR DATA () ekia ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (). Χ 100, =... Χ 21,14 26 =... Χ 25,20 31 =... Χ 63,41 78 =... Χ 42,28 52 =.. (*) 5,5% για βιβλία και 23% για λογισμικά/ ΣΥΝΟΛΟ =.. πλέον έξοδα αποστολής Το Ε.Α.Α. είναι ΝΠΔΔ και απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος διότι είναι ίδρυμα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/06/2015 Ε. Γιαμά Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Άγις Μ. Παπαδόπουλος 1, Σοφία Ναταλία Μποέμη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA Λάμπρος Μανασής, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (ΟΜΗ ΕΠΕ, Κάκαρη 3, 11221 Ν. Φιλοθέη, τηλ. 210-6921587,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα