ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)"

Transcript

1 ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 134 σελίδες DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - REFERENCE HANDBOOK ARGIRIOU, TSANGRASOULIS, VOIT, REUSS ARGIRIOU, ASIMAKOPOULOS, BALARAS 1997 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το βιβλίο αυτό είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλία, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, και προετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές φωτισμού, ορολογίας, φωτομετρίας, οπτικής άνεσης, μετρήσεων, φυσικού φωτισμού στα κτίρια, νέες τεχνικές σχεδιασμού, τεχνολογίες, σκιασμός, ανάλυση και υπολογισμοί επιπέδων φυσικού φωτισμού. 85 σελίδες μαυρόασπρο ή έγχρωμο DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - PRODUCT INFORMATION HANDBOOK IMPAE-NOA, TRANSSOLAR VOIT, BABETZKI, BRUMM, REUSS 1997 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το βιβλίο αυτό είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλία, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, και προετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί κατάλογο υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές φυσικού φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας για φωτισμό στα κτίρια. Για κάθε προϊόν δίδονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, παραδείγματα εφαρμογής και στοιχεία προμηθευτή. DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - EDUCATIONAL SLIDES TSANGRASOULIS, ARGIRIOU, BALARAS, ASIMAKOPOULOS, VOIT, REUSS 1997 / ΑΓΓΛΙΚΑ Σειρά 53 εκπαιδευτικών slides, μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλίο, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, που προετοιμάστηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνονται θέματα για βασικές αρχές, τεχνολογίες, παραδείγματα εφαρμογών. 184 σελίδες ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ RETROFIT OF AN OFFICE BUILDING ISBN Χ Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ 1997 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ Το περιλαμβάνει την τελική τεχνική έκθεση του έργου για την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών ενός κτιρίου γραφείων και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, στα πλαίσια του προγράμματος THERMIE, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιγράφονται όλες οι εργασίες και επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο για την αναβάθμιση του κτιρίου και των Η/Μ εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού και αυτοματισμών, τα αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων, κόστους και εξοικονόμησης ενέργειας. Περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των εργασιών.

3 EPIQR - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ISBN Χ 2000 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το EPIQR είναι ένα πρόγραμμα πολυμέσων για αρχιτέκτονες και μηχανικούς, βασιζόμενο στην Ευρωπαϊκή μεθοδολογία ενεργειακής, περιβαλλοντικής & κατασκευαστικής επιθεώρησης και αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης πολυκατοικιών. Χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση κτιρίων, την εκτίμηση των δυνατοτήτων επέμβασης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων (πχ κέλυφος και κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις), τον υπολογισμό των θερμικών και ψυκτικών φορτίων και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τον υπολογισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, και ζεστό νερό χρήσης, την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, και την σύνταξη ενός προϋπολογισμού. Η δομή, και τα στοιχεία του προγράμματος, οι βιβλιοθήκες (οπτικό υλικό 1000 φωτογραφιών, τυπικές κατασκευές, υλικά, μετεωρολογικά δεδομένα, εργασίες, κόστος εργασιών/υλικών, νομοθεσία, τεχνικές οδηγίες) είναι προσαρμοσμένα στην Ελληνική πραγματικότητα. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού. Το EPIQR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΜΕΘΟΔΟΣ EPIQR Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Α.Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1998 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το EPIQR είναι μια Ευρωπαϊκή μεθοδολογία για την αρχική αξιολόγηση της κατάστασης μιας πολυκατοικίας και των δυνατοτήτων για την ανακαίνισή της. Ο χρήστης σε σύντομο χρονικό διάστημα προσδιορίζει την υπάρχουσα κατάσταση, αξιολογεί επεμβάσεις (στα δομικά στοιχεία, Η/Μ εξοπλισμό) για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, και συντάσσει ένα προϋπολογισμό. Η ανάπτυξη τη μεθόδου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας και αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού (περιλαμβάνεται στο με το λογισμικό EPIQR). Το EPIQR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 116 σελίδες ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Α.Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1998 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ Το αυτό είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία EPIQR. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση της μεθόδου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα καταγραφών από 8 αντιπροσωπευτικού τύπου Ελληνικές πολυκατοικίες. Περιλαμβάνεται λεπτομερής παρουσίαση των κτιρίων (αρχιτεκτονική περιγραφή, σχέδια, κατασκευή), καταγράφεται η κατάσταση 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, παρουσιάζονται μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας και κατανάλωσης ενέργειας, και καταγράφεται η διάγνωση της κατάστασης του κτιρίου βάσει της μεθόδου EPIQR. Το EPIQR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος

4 EPIQR - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Εκπαιδευτική Έκδοση 2.3) ISBN Χ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ 2006 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ με την εκπαιδευτική έκδοση του προγράμματος EPIQR (έκδοση 2.3) για διανομή σε φοιτητές ή άλλους εκπαιδευόμενους στα πλαίσια συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η εκπαιδευτική έκδοση επιτρέπει την προσθήκη μιας μόνο νέας μελέτης. Περιλαμβάνονται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή μια σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας και λεπτομερής παρουσίαση των 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, των διαδικασιών επιθεώρησης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, της καταγραφής και της διάγνωσης της κατάστασης των επιμέρους τομέων του κτιρίου βάσει της μεθόδου EPIQR, της αξιολόγησης της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, των μετρήσεων εσωτερικών παραμέτρων, και καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας, των υπολογισμών και των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης του κτιρίου, και τα αποτελέσματα μελέτης μιας αντιπροσωπευτικού τύπου Ελληνικής πολυκατοικίας. Το EPIQR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TOBUS - RETROFIT OF OFFICE BUILDINGS, Case Studies for Hellenic Buildings TOBUS ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, Μελέτες Εφαρμογών σε Ελληνικά Κτίρια ISBN C.A. BALARAS, K. DROUTSA Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ 2000 / ΑΓΓΛΙΚΑ & 2006 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία TOBUS. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση της μεθόδου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων από 4 Ελληνικά κτίρια γραφείων. Περιλαμβάνεται λεπτομερής παρουσίαση (αρχιτεκτονική περιγραφή, σχέδια, κατασκευή), καταγράφεται η κατάσταση 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας, θερμογραμμάτων, κατανάλωσης ενέργειας, αξιολόγησης της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, και καταγράφεται η διάγνωση της κατάστασης του κτιρίου βάσει της μεθόδου TOBUS. Η παρουσίαση γίνεται στα Ελληνικά & Αγγλικά. Το TOBUS συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος JOULE, Γ.Δ. ΧΙΙ της Ε.Ε. OPERATING ROOMS - CODE OF GOOD PRACTICE for acceptable indoor conditions related to HVAC systems ISBN C.A. BALARAS, A. GAGLIA A. ARGIRIOU, D.N. ASIMAKOPOULOS, C.A. BALARAS 2000 / ΑΓΓΛΙΚΑ Αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τα Χειρουργεία για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία V/F, της EE. Ο Οδηγός αναφέρεται στην σχεδίαση, λειτουργία συντήρηση και έλεγχο των χειρουργείων, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμοί, αρχές λειτουργίας HVAC, ελέγχου, συντήρησης εγκαταστάσεων και επιμέρους συστημάτων, δυνατότητες ορθολογικής χρήσης της ενέργειας για την μείωση του κόστους λειτουργίας και την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων σε 20 χειρουργεία (μετρήσεις φυσικών παραμέτρων, καταγραφή εγκαταστάσεων HVAC, εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις βελτίωσης). Περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

5 180 σελίδες Έγχρωμο DESIGN GUIDELINES - SOLAR CONTROL HANDBOOK Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1999 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το βιβλίο αυτό είναι μέρος της σειράς δυο Οδηγών για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Συντάχθηκε με την συνδρομή διαφόρων συγγραφέων από 9 Ευρωπαϊκά Ιδρύματα που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα σκιασμού. Παρουσιάζονται βασικά θέματα ηλιακής γεωμετρίας και ακτινοβολίας, αρχές ηλιοπροστασίας, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, αρχές σχεδιασμού και τα βασικά αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων (πχ υπολογιστικά εργαλεία, μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων, επιπτώσεις στον φυσικό φωτισμό και αερισμό), καλά & κακά παραδείγματα, 5 κτίρια με αναλυτική περιγραφή, ορολογία. Το Solar Control συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 145 σελίδες Έγχρωμο SHADING COMPONENT DICTIONARY - SOLAR CONTROL HANDBOOK Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, B. GREHANT Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1999 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το βιβλίο αυτό είναι μέρος της σειράς δυο Οδηγών για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Συντάχθηκε στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα σκιασμού. Παρουσιάζονται 15 κατηγορίες συστημάτων και μεθόδων ηλιοπροστασίας με αντιπροσωπευτικές εφαρμογές, συστήματα αυτοματισμού και επιμέρους εξαρτήματα, σύντομη παρουσίαση με τεχνικές προδιαγραφές και παραδείγματα για περισσότερα από 100 προϊόντα, σύντομη παρουσίαση & ταξινόμηση πάνω από 300 κατασκευαστές και εθνικούς αντιπροσώπους. Το Solar Control συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος SOLAR CONTROL HANDBOOKS ISBN Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ 1999 / ΑΓΓΛΙΚΑ Πρόγραμμα πολυμέσων που περιλαμβάνει το υλικό των δυο Οδηγών «Αρχές Σχεδιασμού» και «Παρουσίαση Προϊόντων» για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Οι Οδηγοί συντάχθηκαν με την συνδρομή διαφόρων συγγραφέων από 9 Ευρωπαϊκά Ιδρύματα που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα ηλιοπροστασίας. Απαιτήσεις προγράμματος: Pentium 133 MHz, 32 MB RAM, VGA monitor, CD-Rom 8X, Microsoft TM Windows 98. Το Solar Control συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος

6 SOLHEATCOOL / TRN-DISPLAY & DESIGN GUIDELINES on SOLAR HEATING & COOLING ISBN A.A. ARGIRIOU, C.A. BALARAS, S. KONTOYIANNIDIS 2001 / ΑΓΓΛΙΚΑ Πρόγραμμα πολυμέσων που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SOLHEATCOOL για την μελέτη και κατασκευή μιας αντλίας θερμότητας (10 kw) με κύκλο απορρόφησης σε συνδυασμό με ηλιακή ενέργεια και υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και ψύξης. TRN-Display: Πρόγραμμα διαχείρισης βάσης δεδομένων για την παρουσίαση των ωριαίων αποτελεσμάτων από προσομοιώσεις διαφορετικών σεναρίων που έγιναν με το πρόγραμμα TRNSYS. Συνολικά μελετήθηκαν σενάρια για 3 Ευρωπαϊκές πόλεις, διαφορετικούς τύπους ηλιακών συλλεκτών, συλλεκτικής επιφάνειας και γεωμετρίας, κτίρια διαφορετικής κατασκευής (μεγάλη και μικρή θερμική μάζα) και διαφορετικές παραμέτρους λειτουργίας της μηχανής απορρόφησης και του υποδαπέδιου συστήματος. Η μελέτη ευαισθησίας για την βελτιστοποίηση των διαφόρων παραμέτρων βασίζεται στην εποχιακή και ετήσια απόδοση του συστήματος σε σχέση με το ποσοστό κάλυψης από ηλιακή ενέργεια, τις συνθήκες εσωτερικής άνεσης και το κόστος σε σχέση με συμβατικά συστήματα. Design Guidelines: Ο Οδηγός καλής πρακτικής και αρχών σχεδιασμού, παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, τις συνθήκες λειτουργίας και πρακτικές συμβουλές για τον βέλτιστο σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του ηλιακού συστήματος, της μηχανής απορρόφησης, του υποδαπέδιου συστήματος και των συστημάτων ελέγχου λειτουργίας και αυτοματισμού. Το SOLHEATCOOL συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος SACE - SOLAR AIRCONDITIONING IN EUROPE ISBN C.A. Balaras, A. Gaglia (ΕΑΑ, Ελλάδα), C.I. Ferreira & L. Wang (TU Delft, Ολλανδία), G. Grossman (Technion, Ισραήλ), H.M. Henning & E. Wiemken (Fraunhofer, FhG/ISE Γερμανία), E. Podesser (Joanneum Research, Αυστρία). C.A. BALARAS, S. KONTOYIANNIDIS 2003 / ΑΓΓΛΙΚΑ Πρόγραμμα πολυμέσων που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SACE. Παρουσιάζονται περίπου 60 εφαρμογές κλιματισμού με ηλιακή ενέργεια σε διαφόρων χρήσεων κτίρια, με έμφαση στον δροσισμό και στην αφύγρανση με χαμηλής θερμοκρασίας θερμικές τεχνολογίες. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν R&D, εμπορικές, επιδεικτικές και άλλες εφαρμογές. Κάθε εφαρμογή παρουσιάζεται αναλυτικά, με τεχνικά στοιχεία, αποδόσεις και οικονομικά στοιχεία, όπου είναι διαθέσιμα. Γίνεται συγκριτική παρουσίαση των εφαρμογών με βάση την ενεργειακή απόδοση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την οικονομική βιωσιμότητα. Περιλαμβάνεται ένα απλό εργαλείο υπολογισμών για την αρχική διαστασιολόγηση και αξιολόγηση της απόδοσης παρόμοιων εγκαταστάσεων. Επίσης περιλαμβάνονται οδηγοί για πέντε τεχνολογίες, όπου παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας και πρακτικές συμβουλές, χρήσιμες για μελετητές, μηχανικούς, εγκαταστάτες και μια δεύτερη σειρά οδηγών για συμβούλους και υπευθύνους λήψεως αποφάσεων και προσδιορισμού προτεραιοτήτων R&D. Το SACE συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος FP5, Γ.Δ. Έρευνας της Ε.Ε. Όλο το υλικό διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος SACE:

7 ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΤΜΕ 2006) ΑΘΗΝΑΣ ISBN Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Σ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ 2006 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ Το περιλαμβάνει το Τυπικό Μετεωρολογικό Έτος (ΤΜΕ) Αθηνών σύμφωνα με μετρήσεις από τον σταθμό του ΕΑΑ στο Θησείο την περίοδο Οι ωριαίες τιμές του ΤΜΕ παρουσιάζονται σε ένα αρχείο Excel. Περιλαμβάνονται οι εξής παράμετροι: Θερμοκρασία [ o C], Σχετική υγρασία [%], Ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο [MJ.h-1.m -2 ], Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο [MJ.h-1.m -2 ], Ταχύτητα ανέμου [m.s -1 ], Διεύθυνση ανέμου [μοίρες]. ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΤΜΕ 2000) ΑΘΗΝΑΣ ISBN Α.Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Σ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ 2000 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ Το περιλαμβάνει το Τυπικό Μετεωρολογικό Έτος (ΤΜΕ) Αθηνών σύμφωνα με μετρήσεις από τον σταθμό του ΕΑΑ στο Θησείο την περίοδο Περιλαμβάνονται οι ανωτέρω μετεωρολογικοί παράμετροι. XENIOS - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ISBN C.A. BALARAS, E. DASCALAKI, S. KONTOYIANNIDIS, A. GAGLIA 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το XENIOS είναι ένα πρόγραμμα πολυμέσων για αρχιτέκτονες και μηχανικούς, βασιζόμενο στην Ευρωπαϊκή μεθοδολογία ενεργειακής, περιβαλλοντικής & κατασκευαστικής επιθεώρησης και αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης ξενοδοχείων. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των δυνατοτήτων επέμβασης στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων (πχ κέλυφος και κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις), τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, και βελτίωσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατανάλωση ενέργειας, και την σύνταξη ενός προϋπολογισμού. Το λογισμικό και το εγχειρίδιο χρήσης είναι στα Αγγλικά. Περιλαμβάνονται βιβλιοθήκες με πλούσιο οπτικό υλικό, τυπικές κατασκευές, υλικά, μετεωρολογικά δεδομένα, εργασίες, ενδεικτικό κόστος εργασιών/υλικών, νομοθεσία, και τεχνικές οδηγίες. Το λογισμικό είναι συνέχεια των προγραμμάτων EPIQR (για πολυκατοικίες) και TOBUS (για γραφεία) και προσαρμόστηκε για τα χαρακτηριστικά ξενοδοχείων. Το XENIOS συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ALTENER, Γ.Δ. Ενέργειας της Ε.Ε. Το λογισμικό διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος XENIOS:

8 XENIOS DISSEMINATION MATERIAL ISBN C.A. BALARAS, E. DASCALAKI 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία XENIOS. Περιλαμβάνει έναν Οδηγό ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης για ξενοδοχεία και έναν Οδηγό ενεργειακής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για επισκέπτες ξενοδοχείων, σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά & Ισπανικά), με πρακτικές οδηγίες για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής πολιτικής του ξενοδοχείου και εύκολα εφαρμόσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας με παράλληλη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για τις συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος. Επίσης περιλαμβάνονται μια σειρά από 30 ηλεκτρονικές διαφάνειες (σε 5 γλώσσες) οι οποίες παρουσιάζουν και προάγουν στους ένοικους του ξενοδοχείου, όλες τις τεχνικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς και οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου ή στο κλειστό σύστημα τηλεόρασης. Παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων και εφαρμογών της μεθοδολογίας σε τέσσερα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία και του λογισμικού από την πιλοτική εφαρμογή του XENIOS σε ένα Ελληνικό ξενοδοχείο. Το XENIOS συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ALTENER, Γ.Δ. Ενέργειας της Ε.Ε. Όλο το υλικό διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος XENIOS: INVESTIMMO ERBAD European Residential Building Audits Database ISBN C.A. BALARAS, K. DROUTSA, S. KONTOYIANNIDIS 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία INVESTIMMO. Περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων 350 πολυκατοικιών στην Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία. Το INVESTIMMO συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος GROWTH, 17 η Γ.Δ. Έρευνας της Ε.Ε. INVESTIMMO BDAG Building Deterioration Assessment Guidelines ISBN C.A. BALARAS, K. DROUTSA, E. DASCALAKI, S. KONTOYIANNIDIS 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία INVESTIMMO. Περιλαμβάνει έναν Οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής των δομικών στοιχείων και των εγκαταστάσεων κτιρίων πολυκατοικιών. Η ανάλυση βασίστηκε στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την επιθεώρηση 350 Ευρωπαϊκών πολυκατοικιών (ERBAD). Το INVESTIMMO συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος GROWTH, 17 η Γ.Δ. Έρευνας της Ε.Ε.

9 INVESTIMMO BEIG Building Environmental Impact Guidelines ISBN C.A. BALARAS, K. DROUTSA, E. DASCALAKI, S. KONTOYIANNIDIS K. HANSEN, E.H. PETERSEN 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ Το είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία INVESTIMMO. Περιλαμβάνει έναν Οδηγό σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία και τα υλικά των κτιρίων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Το INVESTIMMO συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος GROWTH, 17 η Γ.Δ. Έρευνας της Ε.Ε. EPA-ED ENERGY PERFORMANCE ASSESSMENT METHOD & SOFTWARE FOR EXISTING DWELLINGS ISBN C.A. BALARAS, S. KONTOYIANNIDIS 2004 / ΑΓΓΛΙΚΑ To EPA-ED είναι μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης, και των παραμέτρων που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά σε υπάρχοντα κτίρια κατοικιών, για την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ήπιων μορφών ενέργειας. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα νέο λογισμικό για ενεργειακές επιθεωρήσεις και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2002/91/EC). Το EPA-ED απευθύνεται σε μηχανικούς και ερευνητές που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων κατοικιών και τους υπεύθυνους σχεδιασμού πολιτικής σε θέματα σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. Το περιλαμβάνει: το λογισμικό (με Ελληνικές βιβλιοθήκες), αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας, παραδείγματα εφαρμογών σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες στην Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, οδηγίες για την οργάνωση της απαιτούμενης πολιτικής εφαρμογής των απαραίτητων υποστηρικτικών μέτρων και ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης για την ενεργειακή σήμανση κτιρίων, ενεργειακές επιθεωρήσεις κλπ. Το EPA-ED συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ALTENER, 17 η Γ.Δ. της Ε.Ε. Το υλικό και το λογισμικό (δεν περιλαμβάνει τις Ελληνικές βιβλιοθήκες και παραδείγματα εφαρμογών) διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος EPA-ED:

10 European Commission D.G. Energy & Transport EPA-NR Dissemination Material Material & Multimedia Software Energy Performance Assessment method for existing for Non Residential buildings Editors C.A. Balaras, Ph.D. S. Kontoyiannidis, M.Sc. Group Energy Conservation, IERSD, National Observatory of Athens ISBN EPA-NR ENERGY PERFORMANCE ASSESSMENT METHOD FOR EXISTING NON-RESIDENTIAL BUILDINGS ISBN S. KONTOYIANNIDIS, A. GAGLIA, K. DROUTSA, E. DASCALAKI, C.A. BALARAS 2007 / ΑΓΓΛΙΚΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ To EPA-NR είναι μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης, και των παραμέτρων που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά σε υπάρχοντα κτίρια του τριτογενή τομέα, για την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ήπιων μορφών ενέργειας. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα νέο λογισμικό για ενεργειακές επιθεωρήσεις, την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2002/91/EC). Το υλικό απευθύνεται σε μηχανικούς και ερευνητές που ασχολούνται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και τους υπεύθυνους σχεδιασμού πολιτικής σε θέματα σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. Το περιλαμβάνει: το λογισμικό (με ελληνική μάσκα, ελληνικές βιβλιοθήκες και ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης) που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς της CEN, αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας, λεπτομερής οδηγίες για την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων, 24 παραδείγματα εφαρμογών σε γραφεία, νοσοκομεία, και σχολεία στην Ελλάδα, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Ολλανδία, οδηγίες για την οργάνωση της απαιτούμενης πολιτικής εφαρμογής των απαραίτητων υποστηρικτικών μέτρων και ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης για την ενεργειακή σήμανση κτιρίων, ενεργειακές επιθεωρήσεις κλπ. Το EPA-NR συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy Europe, 17 η Γ.Δ. της Ε.Ε. Το υλικό και το λογισμικό (δεν περιλαμβάνει την ελληνική μάσκα, τις ελληνικές βιβλιοθήκες, ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης και παραδείγματα εφαρμογών) διατίθεται και από την ιστοσελίδα του προγράμματος EPA-NR:

11 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: SOLAR-DATA ISBN Α. ΓΑΓΛΙΑ, Σ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2008 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βάση δεδομένων σε αρχείο Excel με στοιχεία της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένες και περιστρεφόμενες επιφάνειες για πάνω από 35 ελληνικές περιοχές. Περιλαμβάνονται μηνιαίες τιμές ηλιακής ακτινοβολίας για κεκλιμένες επιφάνειες, και ωριαίες που αφορούν συστήματα παρακολούθησης του ήλιου με περιστρεφόμενες βάσεις μονού και διπλού άξονα. Οι υπολογισμοί βασίστηκαν σε μακροχρόνιες μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο για διάφορες ελληνικές περιοχές και έγιναν με την χρήση κατάλληλων θεωρητικών και εμπειρικών μοντέλων υπολογισμού ηλιακής ακτινοβολίας. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των υπολογιστικών σχέσεων ηλιακής γεωμετρίας, μοντέλων ηλιακής ακτινοβολίας, και διαγράμματα με την ωριαία θέση του ήλιου (solar path) σε κάθε περιοχή για την ισημερία, το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο. ekia - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ISBN Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Π. ΔΡΟΥΤΣΑ, Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Σ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2013 / ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η εφαρμογή ekia είναι ένα απλό εργαλείο για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης μιας κατοικίας στην υπάρχουσα κατάσταση αλλά και των δυνατοτήτων βελτίωσής της με την εφαρμογή σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας. Βασίζεται στην Ελληνική τυπολογία κτιρίων κατοικιών (www.energycon.org/tabula/index.html) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TABULA (www.buildingtypology.eu) που είναι μια κοινή Ευρωπαϊκή Τυπολογία Κτιρίων με έμφαση στον οικιακό τομέα. Δημιουργήθηκαν επιμέρους τυπολογίες σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα) συμβάλλοντας στην οργάνωση και ταξινόμηση του κτιριακού αποθέματος και στην αξιοποίησή τους έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μελέτη και η κατανόηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του. Το TABULA συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy Europe, EACI της Ε.Ε. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν στο διαδίκτυο Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΙΕΠΒΑ, τηλ.: , φαξ: , ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Δρ. Κ.Α. Μπαλαράς, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη

12 ΠΡΟΣ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑ ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τηλ: Fax ΑΠΟ Πριν τη παραγγελία σας, εάν το έντυπο δεν προέρχεται από την ιστοσελίδα μας επικοινωνήστε με την ΟΕΕ-ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ για να σας αποσταλεί ενημερωμένος κατάλογος εκδόσεων. Συμπληρώστε και επισυνάψτε το έντυπο παραγγελίας που ακολουθεί. Η πληρωμή και παραλαβή μπορεί να γίνει από το Ε.Α.Α, στην Παλαιά Πεντέλη. Η αποστολή μπορεί να γίνει και με αντικαταβολή μέσω ΕΛΤΑ. Τα έξοδα αντικαταβολής & αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη. Η αποστολή μπορεί να γίνει και με αντικαταβολή μέσω ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ. Τα έξοδα αντικαταβολής & αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη. H πληρωμή έγινε με καταβολή του αντιτίμου στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Α.Α. (επισυνάψτε αντίγραφο του εντύπου κατάθεσης μαζί με την παραγγελία σας) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ/μου: IBAN GR Το Ε.Α.Α. είναι ΝΠΔΔ και απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος διότι είναι ίδρυμα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Η έκδοση τιμολογίου γίνεται κατά την παραλαβή ή την αποστολή της παραγγελίας. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:..... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Εάν διαφέρει από τα στοιχεία του τιμ/γιου) ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΦΜ: ΔΟΥ:

13 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Παρακαλώ να μου στείλετε τις ακόλουθες εκδόσεις. Τα έξοδα αντικαταβολής ή/και αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη. Επικοινωνήστε για να σας αποσταλεί ενημερωμένος κατάλογος εκδόσεων και κόστους. ΤΙΤΛΟΣ Αντίτυπα Κόστος ( ) χωρίς ΦΠΑ Κόστος ( ) με ΦΠΑ (*) ΣΥΝΟΛΟ ( ) DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS REFERENCE HANDBOOK. Χ 14,22 15 =.. DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS PRODUCT INFORMATION HANDBOOK Επιλέξτε Μαυρόασπρο Έγχρωμο. Χ. Χ 19,91 77, =.. =.. DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS EDUCATIONAL SLIDES (CD- ROM). Χ 16,26 20 =.. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ () EPIQR - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. Χ 327, =.. ΜΕΘΟΔΟΣ EPIQR () ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ () EPIQR ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - Ενεργειακή, Περιβαλλοντική & Κατασκευαστική Επιθεώρηση για την Αξιολόγηση Πολυκατοικιών (Εκπαιδευτική. Χ 32,52 40 =.. Έκδοση 2.3) TOBUS - RETROFIT OF OFFICE BUILDINGS / ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (). Χ 12,20 15 =.. OPERATING ROOMS - CODE OF GOOD PRACTICE () DESIGN GUIDELINES - SOLAR CONTROL HANDBOOK SHADING COMPONENT DICTIONARY - SOLAR CONTROL HANDBOOK SOLAR CONTROL HANDBOOKS (). Χ. Χ. Χ 67, , ,20 15 =.. =.. =.. SOLHEATCOOL - TRN-DISPLAY & DESIGN GUIDELINES () SACE - SOLAR AIRCONDITIONING IN EUROPE () ΤΜΕ 2006 ΑΘΗΝΑΣ (). Χ 243, =.. ΤΜΕ 2000 ΑΘΗΝΑΣ () XENIOS - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ () XENIOS DISSEMINATION MATERIAL () INVESTIMMO ERBAD () INVESTIMMO BDAG () INVESTIMMO BEIG () EPA-ED () EPA-NR () SOLAR DATA () ekia ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (). Χ 100, =... Χ 21,14 26 =... Χ 25,20 31 =... Χ 63,41 78 =... Χ 42,28 52 =.. (*) 5,5% για βιβλία και 23% για λογισμικά/ ΣΥΝΟΛΟ =.. πλέον έξοδα αποστολής Το Ε.Α.Α. είναι ΝΠΔΔ και απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος διότι είναι ίδρυμα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org XX www.facebook.com/groupenergyconservation Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.energycon.org ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, 152 36 Παλαιά Πεντέλη Τηλ: 210 8109122, Φαξ: 210 8103236 www.meteo.noa.gr ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12-13 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ. Εφαρμογή ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων» (40 ώρες) Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής

TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής TEE-KENAK Ενεργειακή απόδοση κτιρίων & Ενεργειακοί Επιθεωρητές - Δυο χρόνια εφαρμογής Κωνσταντίνος Α. Μπαλαράς, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης Ερευνών ΙΕΠΒΑ Επιμελητής ΜΕ ΤΕΕ Θεμάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Collecting Data from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing buildings D1.6: National Executive Summary Εκτεταμένη Περίληψη Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ. We shaped the buildings, now the buildings shape us

Ημερίδα ΚΑΠΕ. We shaped the buildings, now the buildings shape us Ημερίδα ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών Αγοράς Αθήνα, 06.07.06 We shaped the buildings, now the buildings shape us Winston

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό Πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς

Το Ενεργειακό Πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς Το Ενεργειακό Πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς Λεία Ελισάβετ Μπαλόγλου, Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας, Τράπεζα Πειραιώς Βρασίδας Ζάβρας, Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα Περιβάλλοντος, Τράπεζα Πειραιώς Θένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών

Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Συστήματα θέρμανσης οικιακών εφαρμογών Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ήαπλά combi : ηλιακά θερμικά

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ως µέλος του δικτύου ΟΠΕΤ (Οργανισµός για την Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα www.eu.fhg.de/el-tertiary Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

BUILDING GREEN. Expo - Conference - Technical Seminars. 5-7 Οκτωβρίου 2012, M.E.C. Expo Center, Αττική

BUILDING GREEN. Expo - Conference - Technical Seminars. 5-7 Οκτωβρίου 2012, M.E.C. Expo Center, Αττική ΔΟΜΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ BUILDING GREEN Expo - Conference - Technical Seminars 5-7 Οκτωβρίου 2012, M.E.C. Expo Center, Αττική 5 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο και τον Αστικό Χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης 5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου Δημήτρης Χασάπης Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ή απλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 15-10-2015 ΤΜΗΜΑ Οικονοµικό Α.Π: 13442 ΓΡΑΦΕΙΟ: ιαγωνισµών Αναρτητέα στη ιαύγεια Περιοχή Νεάπολης ΤΚ 67100 Τηλ: 2541351409

Διαβάστε περισσότερα

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Προσαρμογή στα ελληνικά ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Bolzano-Ιταλία, 25.01.2010 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο και τον Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Κων/νος Α. Μπαλαράς, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα σε Υφιστάμενες Κατοικίες Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Θέματα Παρουσίασης Θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες Είδη συλλεκτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Στο ΦΕΚ 89 (19 Μαϊου 2008) όπου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο Άρθρο 6 αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Θεσσαλονίκη, 19.05.09 Βιώσιµηδόµησηκαιτεχνολογίεςεγκαταστάσεων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) «Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» 29-30 Ιουνίου 2015, Διάρκειας 14 ωρών, Αίθουσα Διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Χασάπης Δημήτριος Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ Τμήμα Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων - Κ.Α.Π.Ε Ενεργειακή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολλαπλασιαστικής αξίας

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολλαπλασιαστικής αξίας Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Σεμινάριο 11-12.06.15, Αθήνα Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015. Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής Δ-ΑΠΕ ΜΑΙΟΣ 2012

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015. Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής Δ-ΑΠΕ ΜΑΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΡΓΑ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015 2015 Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα