Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020"

Transcript

1 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα διαμορφώσουν τις επενδύσεις της ΕΕ στην περιφέρειά σας για την επόμενη επταετία. Θα θέλατε να διοχετεύσετε τα κονδύλια των Διαρθρωτικών Ταμείων σε μια δραστηριότητα που θα έχει πολλαπλά απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, θα τονώσει τις θέσεις εργασίας στην περιοχή, ιδιαίτερα στον πληττόμενο από την ύφεση τομέα της οικοδομής και των κατασκευών, θα παράσχει υψηλές αποδόσεις και θα δώσει ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις με ένα αειφόρο, μακρόπνοο όραμα. Στόχος του παρόντος Πρακτικού Οδηγού είναι να σας βοηθήσει να καταστρώσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της περιφέρειάς σας, παρέχοντας τα εξής: Απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις σας Επισκόπηση των σχετικών νομικών προϋποθέσεων και της παρεχόμενης χρηματοδότησης Υπόδειγμα προσχεδίου ενός πολυταμειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού σας Απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις σας Ε: Γιατί να επενδύσουμε σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις; Η επένδυση στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της περιφέρειάς σας αποτελεί μια πραγματική οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ευκαιρία. Είναι ένα από τα οικονομικά αποδοτικότερα μέτρα για την επίτευξη μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας τοπικών μη εξαγώγιμων θέσεων εργασίας. Επίσης, ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανακαινίσεων θα συμβάλει σημαντικά στην πολεοδομική ανανέωση στις πληττόμενες περιοχές, θα μειώσει την ενεργειακή φτώχεια και θα επιφέρει προστιθέμενα οφέλη για την υγεία και μειωμένα ποσοστά νοσηλείας μέσω της βελτιωμένης ποιότητας του αέρα. Η προκαταβολική χρηματοδότηση παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αξιοποίηση αυτών των τεράστιων δυνατοτήτων για οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας που κρύβονται στα κτίρια της περιφέρειάς σας. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο αποτελούν μια χρυσή ευκαιρία για πρόσβαση στην προκαταβολική χρηματοδότηση στοχεύοντας στην επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις μέσω του σχεδιασμού ενός πολυταμειακού επιχειρησιακές προγράμματος για ενεργειακές ανακαινίσεις σε βάθος. Ε: Πώς θα ευθυγραμμιστεί αυτό το πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα με τους υποχρεωτικούς Θεματικούς Στόχους προκειμένου να επιτευχθούν οι προτεραιότητες της ΕΕ για το 2020; Οι ανακαινίσεις κτιρίων βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης έως το 2020, κάτι που αναγνωρίστηκε ξεκάθαρα με την απόφαση 1) να επιβληθούν υποχρεωτικά ελάχιστα ποσοστά στο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σχετικά με τις επενδύσεις που πρέπει να γίνονται στη βιώσιμη ενέργεια, όπως και στην ενεργειακή απόδοση (από 12% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, έως 20% για τις πιο αναπτυγμένες περιοχές) 2) να υπερδιπλασιαστεί η παρεχόμενη χρηματοδότηση για τη βιώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση έτσι ώστε να ανέλθει σύμφωνα με υπολογισμούς στο ποσό των 23 δις ευρώ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 4 «Μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» 3) να διευρυνθεί το εύρος της επιλεξιμότητας για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πέραν του ΕΤΠΑ έτσι ώστε να προωθηθούν οι επενδύσεις και από το (το οποίο μέχρι πρότινος απέκλειε το στεγαστικό τομέα) και από το (υποστηρίζοντας την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για «πράσινες» θέσεις εργασίας).

2 Ε: Γιατί να σχεδιάσουμε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα; Για να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις του προγράμματος στην πράξη, να μειώσουν το διοικητικό φόρτο και να επιτύχουν πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη, τα Κράτη Μέλη προτρέπονται να συνδυάσουν διάφορα ταμεία σε «πολυταμειακά» επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο Ο σχεδιασμός ενός πολυταμειακού επιχειρησιακού προγράμματος που εστιάζει στην ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού δεν θα λαμβάνει υπόψη μόνο το υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ που ΠΡΕΠΕΙ να παρέχεται σε λύσεις βιώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, αλλά θα είναι και μια ευκαιρία να συνδυαστεί η χρηματοδότηση από το Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το και το (ΕΚΤ) για ένα αποτέλεσμα με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ε: Το νέο «Δάνειο για Ανακαινίσεις» παρέχει ευκολότερη πρόσβαση για χρηματοδότηση των ανακαινίσεων; Ναι, αυτό το συγκεκριμένο «τυποποιημένο» χρηματοπιστωτικό μέσο για το στεγαστικό τομέα το οποίο παρέχεται με τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο έχει ως στόχο την παροχή μιας προνομιακής διαδικασίας ταχείας έγκρισης και προνομιακών συνθηκών για τους ιδιοκτήτες κτιρίων που επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία μέσω ενός συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Επισκόπηση των σχετικών νομικών προϋποθέσεων και της παρεχόμενης χρηματοδότησης για την υποστήριξη ενός πολυταμειακού επιχειρησιακού προγράμματος Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Κανονισμός «Κοινών διατάξεων»: Άρθρο 9 (4) ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ: Τυποποιημένο χρηματοπιστωτικό μέσο για τη στήριξη των επενδύσεων στις ανακαινίσεις κτιρίων Αυτό το συγκεκριμένο «τυποποιημένο» χρηματοπιστωτικό μέσο για το στεγαστικό τομέα έχει ως στόχο την παροχή μιας προνομιακής διαδικασίας ταχείας έγκρισης και προνομιακών συνθηκών για τους ιδιοκτήτες κτιρίων που επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία μέσω ενός συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. (Ισχύει για χρηματοδοτήσεις από το το )

3 Επιλέξιμα ταμεία για την επίτευξη του Θεματικού Στόχου 4 Προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ Επενδυτικές προτεραιότητες στο ΕΤΠΑ Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό προς επένδυση στο Θεματικό Στόχο 4 στο πλαίσιο του Κανονισμού για το ΕΤΠΑ: Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 20% Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 12% Περιφέρειες μετάβασης: 15% Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις Κανονισμός ΕΤΠΑ: Άρθρο 5 (4) (β) Υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, περιλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στο στεγαστικό τομέα (ΕΚΤ) Προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδότησης από το Δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση επιφέρει σαφές όφελος για το περιβάλλον (κάτι που είναι προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από το ), η ενεργειακή απόδοση στο στεγαστικό τομέα (δημόσιων κτιρίων και ιδιωτικών κατοικιών) είναι πλέον πλήρως επιλέξιμη για υποστήριξη από το. Καμία προϋπόθεση για ελάχιστη ή μέγιστη επένδυση στο Θεματικό Στόχο 4 Προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδότησης από το Το ΕΚΤ πρέπει να συμβάλει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της υποστήριξης της απασχολησιμότητας σε νέες θέσεις εργασίας στη βιώσιμη, χαμηλών εκπομπών βιομηχανία και στους κλάδους της ενέργειας. Καμία προϋπόθεση για ελάχιστη ή μέγιστη επένδυση στο Θεματικό Στόχο 4 Κανονισμός ΕΤΠΑ: Άρθρο 5 (4) (γ) Επενδυτικές προτεραιότητες στο Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις Κανονισμός υ : Άρθρο 3 (α) (ii) Υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, περιλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στο στεγαστικό τομέα Κανονισμός υ : Άρθρο 3 (α) (iii) Επενδυτικές προτεραιότητες στο Υποστήριξη της μετάβασης προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία που χαρακτηρίζεται από χαμηλές εκπομπές, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και αποδοτική χρήση των πόρων μέσω της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι απαραίτητα για την προσαρμογή της συμπεριφοράς, των δεξιοτήτων και των προσόντων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την ενέργεια. Η παρεχόμενη χρηματοδότηση για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια και στην ενεργειακή απόδοση εκτιμάται σε 23 δις ευρώ για την περίοδο Κανονισμός ΕΚΤ, Άρθρο: 3 (2) (α)

4 Υπόδειγμα προσχεδίου ενός πολυταμειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού σας Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Άλλοι σχετικοί Θεματικοί Στόχοι:: Θεματικός Στόχος 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων Θεματικός Στόχος 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της ορθολογικής χρήσης των πόρων Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στα επιχειρησιακά προγράμματα; Παρά τα τεράστια οφέλη από το σχεδιασμό ενός πολυταμειακού επιχειρησιακού προγράμματος που εστιάζει στις ανακαινίσεις κτιρίων, κατανοούμε ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση ενδέχεται να καλύπτονται από αρκετά επιχειρησιακά προγράμματα στη χώρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση, σας συστήνουμε οπωσδήποτε να σχεδιάσετε ξεχωριστούς Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση με συνεκτικά κριτήρια για όλα τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα. Σημαντικά μεγέθη για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Το 92% του κτιριακού δυναμικού από το 2005 θα υπάρχει και θα χρησιμοποιείται ακόμα το 2050 Οι μέσοι ενεργειακοί λογαριασμοί για τους οικιακούς καταναλωτές είναι πιθανό να αυξηθούν κατά 40% το 2050 Η επένδυση 1 εκατ. ευρώ σε φιλόδοξα μέτρα ενεργειακής απόδοσης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 19 θέσεων εργασίας Η δημόσια επένδυση ενός ευρώ στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αποφέρει 5 επιπλέον ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να μειώσει το κόστος περίθαλψης έως και 42 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που επενδύονται

5 Επενδυτικές προτεραιότητες (βάσει των νομικών προϋποθέσεων Προέλευση χρηματοδότ ησης Παράδειγμα στόχων Παράδειγμα μέτρων/ προγραμμάτων των 3 Ταμείων) Επενδυτική προτεραιότητα 1: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις Στόχος 1: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της ενεργειακής ζήτησης των κτιρίων τους Στόχος 2: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού των εταιρειών Στόχος 3: Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με κατασκευές/ ανακαινίσεις μέσω της τόνωσης της αγοράς - Ενεργειακοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις προκειμένου να προβληθούν τα οφέλη σε σχέση με την αποδοτικότητα κόστους - Ανάπτυξη της αγοράς συμβολαίων ενεργειακών υπηρεσιών έτσι ώστε μέσω της εξοικονόμησης χρημάτων από τους ενεργειακούς λογαριασμούς να αποσβένεται η επένδυση - Εκπαίδευση του Προσωπικού Διαχείρισης Εγκαταστάσεων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης Επενδυτική προτεραιότητα 2: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες υποδομές Στόχος 1 Αποδέσμευση κονδυλίων στα δημόσια ταμεία μέσω της μείωσης των ενεργειακών λογαριασμών Στόχος 2: Ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια Στόχος 3: Βελτίωση της προσβασιμότητας των ηλικιωμένων στα δημόσια κτίρια Στόχος 4: Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα - Δρομολόγηση ενός προγράμματος ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων - Ενσωμάτωση βελτιωτικών μέτρων για την προσβασιμότητα (εγκατάσταση ανελκυστήρων) στο ευρύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης καθώς η μελλοντική εξοικονόμηση ενέργειας θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του κόστους - Δημιουργία ενός συστήματος «υπηρεσίας μιας στάσης» για την επικοινωνία με τις τράπεζες σχετικά με την πραγματοποίηση ανακαινίσεων σε βάθος - Υποστήριξη επενδύσεων για νέες κατασκευές με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις Επενδυτική προτεραιότητα 3: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στο στεγαστικό τομέα Στόχος 1 Μείωση της ενεργειακής φτώχειας στα ευάλωτα νοικοκυριά Στόχος 2 Συμβολή στην πολεοδομική αναγέννηση των φτωχότερων γειτονιών Στόχος 3 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων ώστε να αυξηθεί η ευζωία, η παραγωγικότητα στην εργασία και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την υγεία των ατόμων - Δρομολόγηση ενός προγράμματος για τη σε βάθος ανακαίνιση όλων των εργατικών κατοικιών - Ενσωμάτωση της ανακαίνισης κτιρίων σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα πολεοδομικής αναγέννησης - Ανάπτυξη ενός χρηματοπιστωτικού προγράμματος για την πραγματοποίηση ανακαινίσεων πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις - Βελτίωση των αστικών δικτύων θέρμανσης Επενδυτική προτεραιότητα 4: Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που είναι απαραίτητες για τις νέες θέσεις εργασίας σε τομείς που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την ενέργεια Στόχος 1: Να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας Στόχος 2: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του τρέχοντος εργατικού δυναμικού προκειμένου να μειωθεί η ανεργία - Έρευνα αγοράς για τον εντοπισμό ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό/ δεξιότητες - Εκπαιδευτικά μαθήματα για ενεργειακούς ελεγκτές, τεχνίτες, αξιολογήσεις ενεργειακής απόδοσης κ.τ.λ. σε σχολεία και πανεπιστήμια

6 Σχετικά με την εκστρατεία Η Εκστρατεία Renovate Europe είναι μια πρωτοβουλία της EuroACE, της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Εταιρειών για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Κύρια φιλοδοξία της είναι η μείωση της ενεργειακής ζήτησης του κτιριακού δυναμικού στην Ευρώπη κατά 80% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 Η REDay είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Εκστρατείας. Γραμματεία: Φροντίδι της EuroACE, Rond Point Schuman 6 8 ος όροφος B-1040, Βρυξέλλες T: # REDay2013

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα