3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ"

Transcript

1 3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Σταθµός Λαρίσης Ιουλιανού / Ηπείρου Πατησίων Αλεξάνδρας Ζαχάρωφ Βασ. Σοφίας Μεσογείων Φειδιππίδου (επιστροφή από Φωκίδος-Μεσογείων-Φειδιππίδου) Θηβών Γ. Παπανδρέου Μεγ. Αλεξάνδρου Γέφυρα Κοκκινοπούλου χώρος ΕΜΠ (κίνηση παράπλευρα της νέας Φοιτητικής Εστίας προς Ηρώων Πολυτεχνείου) Ηρώων Πολυτεχνείου Πανεπιστηµιούπολη (περιµετρικός άξονας) Θεολογική. 2. εύτερη εναλλακτική θεωρείται ο διάδροµος Σταθµός Λαρίσης Ιουλιανού / Ηπείρου Πατησίων Αλεξάνδρας Φειδιππίδου Θηβών Γ. Παπανδρέου Μεγ. Αλεξάνδρου Γέφυρα Κοκκινοπούλου χώρος ΕΜΠ (κίνηση παράπλευρα της νέας Φοιτητικής Εστίας προς Ηρώων Πολυτεχνείου) Ηρώων Πολυτεχνείου Πανεπιστηµιούπολη (περιµετρικός άξονας) Θεολογική. 3. Ως τρίτη εναλλακτική, η οποία στην ουσία µπορεί να χαρακηριστεί και ως παραλλαγή, θεωρήθηκε η εννοποιηµένη χάραξη των γραµµών ΤΡΑΜ στην Λεωφ. Αλεξάνδρας η οποία και παρουσιάζεται σε ξεχωριστή οριζοντιογραφία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ Προκειµένου για την εποπτικότερη παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των λεπτοµερειών κάθε όδευσης µε τις παραλλαγές της, η περιγραφή της χάραξης επιµερίζεται σε εννιά (9) διακριτούς γεωγραφικούς τοµείς : 1) Σταθµός Λαρίσης συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων 2) Συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων Αλεξάνδρας 3) Αλεξάνδρας Τέρµα Αµπελοκήπων 4) Σύνδεση Αλεξάνδρας µε Θηβών 5) Θηβών Λοχ. Σπηλιωτοπούλου 6) Σύνδεση Θηβών µε Μεγ. Αλεξάνδρου Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 141

2 7) Μεγ. Αλεξάνδρου Γέφυρα Κοκκινοπούλου 8) ιέλευση από Πολυτεχνειούπολη 9) Ηρώων Πολυτεχνείου Πανεπιστηµιούπολη Θεολογική 1. Σταθµός Λαρίσης Συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων Στο πρώτο τµήµα της χάραξης (Σταθµός Λαρίσης συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων) η πρόταση κατατίθεται χωρίς παραλλαγές και έχει ως εξής: Πλευρική τοποθέτηση της µιας κατεύθυνσης του Τραµ παρά τον Σταθµό Λαρίσης, ενδεχόµενα στη σηµερινή λωρίδα για τα ταξί και στη συνέχεια πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων στις οδούς Ηπείρου (άνοδος στο νότιο µέτωπο) και Ιουλιανού (κάθοδος στο βόρειο µέτωπο) αντίστοιχα. Οι αποβάθρες χρησιµοποιούν τα παρακείµενα των γραµµών πεζοδρόµια. Στο σταθµό Λαρίσης προβλέπεται αποβάθρα έξω από το κτίριο του σταθµού. Στις Ιουλιανού και Ηπείρου η χάραξη χωροθετείται στο βόρειο και νότιο µέτωπο αντίστοιχα (δηλ. στη δεξιά πλευρά, οµόρροπα προς την κυκλοφορία) στο χώρο που σήµερα καταλαµβάνει η παρόδια στάθµευση. ηµιουργείται έτσι µια λωρίδα κυκλοφορίας 5 µ. όπου τοπικά µπορεί να επιτρέπεται η στάση των οχηµάτων γιά την εξυπηρέτηση των παρόδιων εγκαταστάσεων. Οι όποιες νόµιµες θέσεις στάθµευσης κατοίκων καταργούνται, θα πρέπει να εξασφαλιστούν από παράλληλη πολιτική εξασφάλισης θέσεων για τους κατοίκους σε συλλογικούς χώρους στάθµευσης. 2. Συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων - Αλεξάνδρας Στο δεύτερο τµήµα της χάραξης (συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου Αλεξάνδρας) η πρόταση κατατίθεται µε τρεις παραλλαγές και οι τρείς αφορούν τον τρόπο σύνδεσης της προτεινόµενης γραµµής µε τη γραµµή Σύνταγµα Πατήσια και στον τρόπο εξόδου της γραµµής στην κεντρική νησίδα της Λ. Αλεξάνδρας Στο δυτικό µέτωπο της οδού Πατησίων και για τις δύο κατευθύνσεις και στη συνέχεια στην κεντρική νησίδα της Λ. Αλεξάνδρας 2.2. Στο κέντρο της Πατησίων και για τις δύο κατευθύνσεις και στη συνέχεια στην κεντρική νησίδα της Λ. Αλεξάνδρας. Οι παραπάνω λύσεις είναι προφανώς επιλέξιµες ανάλογα και σε συνδυασµό µε τη θέση που τελικά θα επιλεγεί για τη γραµµή Σύνταγµα Ανω Πατήσια. Τα σηµεία εµπλοκής για την παραλλαγή 2.1 είναι : σε δύο θέσεις στην Πατησίων µε την κυκλοφορία στις συµβολές µε Ηπείρου και Ιουλιανού και σε µία θέση µεταξύ κατευθύνσεων Τραµ, συγκεκριµένα µεταξύ της κατεύθυνσης Πατήσια Σύνταγµα και της κατεύθυνσης ανόδου από Ηπείρου προς Πατησίων. Τα σηµεία εµπλοκής για την παραλλαγή 2.2. είναι όµοια, µόνο που αφορούν περισσότερες κινήσεις. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 142

3 Το πλεονέκτηµα των λύσεων αυτών (που προσπελαύνουν την Αλεξάνδρας µέσω της Πατησίων), είναι ότι καθιστούν πιο ευανάγνωστη τη χάραξη, υπακούοντας στη βασική αρχή της συνεχώς κοινής πορείας των δύο κατευθύνσεων του Τραµ. Το µειονέκτηµα των παραπάνω λύσεων είναι ότι συνεπάγονται αναµφίβολα πιο απαιτητικό συντονισµό των κινήσεων των δύο γραµµών Τραµ (προς Αλεξάνδρας και προς Πατήσια) και ενδεχοµένως κάποιες σχετικές καθυστερήσεις. Μετά από διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας κοινής στάσης για τις δύο γραµµές στο τµήµα της Πατησίων µεταξύ Ηπείρου και Αλεξάνδρας, διαπιστώθηκε ότι η δηµιουργία µιας τέτοιας στάσης θα σήµαινε κατάργηση της σχετικής στάσης της γραµµής Σύνταγµα Πατήσια από την προβλεπόµενη θέση της στο ύψος του Μουσείου και του Πολυτεχνείου, καθώς επίσης και µεγαλύτερες καθυστερήσεις και για τις δύο γραµµές. Κρίνεται εποµένως σκόπιµο να αποφευχθεί µια τέτοια κοινή στάση και να σηµατοδοτηθεί κατάλληλα η µετεπιβίβαση µεταξύ των γειτονικών στάσεων των γραµµών (Ιουλιανού και Ηπείρου κοντά στην Πατησίων και Μουσείο) ιαχωρισµός των κατευθύνσεων µε την κατεύθυνση καθόδου προς Ιουλιανού Σταθµό Λαρίσης επί της Πατησίων στο κέντρο ή στο δυτικό µέτωπο (ανάλογα µε τη θέση που θα επιλεγεί για τη γραµµή Σύνταγµα Πατήσια) και την κατεύθυνση ανόδου στις Βασ. Ηρακλείου (νότιο µέτωπο) και Μαυροµµαταίων (αρχικά ανατολικό και µετά δυτικό µέτωπο). Το πλεονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι απεµπλέκει τη µία από τις κατευθύνσεις από την κοινή χάραξη µε τη γραµµή Σύνταγµα Πατήσια, περιορίζοντας έτσι τις ανάγκες συντονισµού των δύο γραµµών και βελτιώνοντας τις επιτρεπτές συχνότητες. Το µειονέκτηµα της λύσης είναι ότι η χάραξη των γραµµών πρέπει να βρίσκεται στο πρώτο τµήµα της οδού Μαυροµµαταίων πλευρικά στο ανατολικό της µέτωπο και στη συνέχεια να περάσει στο δυτικό της µέτωπο για να επιτραπεί η δεξιά στροφή στη Λ. Αλεξάνδρας, γεγονός που δηµιουργεί µεγαλύτερη εµπλοκή µε την οµόρροπη κυκλοφορία των οχηµάτων. Η λύση αυτή προϋποθέτει να παραχωρηθεί η Μαυροµµαταίων αποκλειστικά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Τραµ). Ωστόσο, οι απαιτήσεις καµπύλης της χάραξης επί της Μαυροµµαταίων (διασταύρωση του Τραµ µε τις λωρίδες των άλλων µέσων) θα δυσχεράνουν σε κάθε περίπτωση την παράλληλη κίνηση των υπόλοιπων µέσων. Τέλος, άλλο µειονέκτηµα της λύσης είναι ότι διαχωρίζει τις κινήσεις του Τραµ µειώνοντας την αναγνωσιµότητα του µέσου στο χώρο, χωρίς να επιλύει ουσιαστικά το πρόβληµα εµπλοκής των δύο γραµµών Σύνταγµα Πατήσια και Στ. Λαρίσης Πανεπιστηµιούπολη στην Πατησίων. 3. Αλεξάνδρας Τέρµα Αµπελοκήπων Στο τρίτο τµήµα της χάραξης (τµήµα συµβολή Πατησίων µε Λ.Αλεξάνδρας συµβολή Λ.Αλεξάνδρας µε Λ. Κηφισίας), η πρόταση κατατίθεται σε δύο παραλλαγές και έχουν ως εξής : 3.1 Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας µε ενδιάµεση ζώνη φύτευσης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 143

4 ηµιουργούνται 2+2 λωρίδες εκατέρωθεν της χάραξης για όλα τα υπόλοιπα οχήµατα (ΙΧ, ΜΜΜ, δίκυκλα, ταξί, φορτηγά τροφοδοσίας). Οι προβλεπόµενες στάσεις του Τραµ γίνονται σε κεντρική αποβάθρα, ενώ σε µεγάλο ποσοστό του µήκους διατηρείται ενδιάµεση ζώνη φύτευσης. Οπου αυτή η ζώνη δεν είναι απαραίτητη, δηλαδή σε τµήµατα µεταξύ στάσεων, οι δύο κατευθύνσεις συγκλίνουν έτσι ώστε να κερδηθεί χώρος για λωρίδες αναµονής αριστερών στροφών. 3.2 Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας χωρίς ενδιάµεση ζώνη φύτευσης. Ακολουθείται η ίδια λογική µε το 3.1 αλλά µε κατάργηση της ενδιάµεσης φυτικής ζώνης όπου είναι δυνατόν. 4. Σύνδεση Αλεξάνδρας Θηβών Στο τέταρτο τµήµα της χάραξης (τµήµα σύνδεσης Λ. Αλεξάνδρας µε Θηβών) διακρίνονται τρεις παραλλαγές, δύο που αφορούν την πρώτη εναλλακτική, καθώς και τη δεύτερη εναλλακτική, ως εξής : 4.1. ιαχωρισµός κατευθύνσεων Τραµ σύµφωνα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις στον κόµβο Αµπελοκήπων εναλλακτική 1 : άνοδος µέσω Βασ. Σοφίας Μεσογείων Φειδιππίδου και επιστροφή µέσω Φωκίδος Μεσογείων Φειδιππίδου. Πλευρική τοποθέτηση στις Βασ. Σοφίας (ανατολικό µέτωπο), Μεσογείων (δυτικό µέτωπο), Φειδιππίδου (νότιο µέτωπο) για την άνοδο. Πλευρική τοποθέτηση στις Φωκίδος (νότιο µέτωπο), Μεσογείων (κεντρικά), Φειδιππίδου (κεντρικά) για την κάθοδο. Με την παραλλαγή αυτή δηµιουργούνται για όλα τα οχήµατα, 3-4 λωρίδες στην Βασ. Σοφίας, 5 λωρίδες κυκλοφορίας στη Μεσογείων, 4 λωρίδες στη Φειδιππίδου µέχρι τη Μιχαλακοπούλου και 2 λωρίδες στο τελευταίο τµήµα της προς Θηβών. Στην κάθοδο δηµιουργούνται 1 λωρίδα κυκλοφορίας στη Φωκίδος, 2+3 οµόρροπες λωρίδες µεταξύ τους και µε το Τραµ στη Μεσογείων εκατέρωθεν του Τραµ και 1+3 λωρίδες οµόρροπες µεταξύ τους και µε το Τραµ στη Φειδιππίδου εκατέρωθεν του Τραµ. Οι γραµµές του Τραµ διασταυρώνονται στην άνοδο µε τα στρέφοντα οχήµατα από την Αλεξάνδρας προς την Κηφισίας, την Βασ. Σοφίας, τη δεξιά στροφή στη Μιχαλακοπούλου, και την είσοδο από την Φειδιππίδου στη Θηβών. Στην κάθοδο, οι γραµµές διασταυρώνονται µε τα οχήµατα της Μεσογείων προς Μιχαλακοπούλου και Γουδί, στη συνέχεια µε το ρεύµα της Μεσογείων προς Βασ. Σοφίας και τελικά µε τον άξονα Κηφισίας Βασ. Σοφίας. Στο ανηφορικό τµήµα της Φειδιππίδου, οι γραµµές τοποθετούνται στο νότιο µέτωπο, στο χώρο της σηµερινής πρασιάς και αφήνουν τις σηµερινές 2 λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 144

5 Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι ότι δεν διαταράσσει σηµαντικά τις ισχύουσες ρυθµίσεις στον κόµβο Αµπελοκήπων, αφού επιτρέπει την κίνηση των οχηµάτων παράλληλα και οµόρροπα µε το Τραµ. Μειονέκτηµα της χάραξης είναι ότι περιορίζει την αναγνωσιµότητα του Τραµ που προσφέρει η συνεχής αξονική χάραξη (εναλλακτική 2), καθώς και το ότι αποµακρύνονται σηµαντικά οι δύο κλάδοι και οι αντίστοιχες συζυγείς στάσεις στο τµήµα αυτό Αξονική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων του Τραµ στη Φειδιππίδου εναλλακτική 2. Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων στη Φειδιππίδου στο τµήµα Βασ. Σοφίας Μιχαλακοπούλου και πλευρική στο νότιο µέτωπο στο τµήµα Μιχαλακοπούλου Θηβών. Με την παραλλαγή αυτή δηµιουργούνται 1+3 λωρίδες στη Φειδιππίδου οµόρροπες µεταξύ τους εκατέρωθεν του Τραµ στο τµήµα µεταξύ Μεσογείων και Βασ. Σοφίας. Στο τµήµα µεταξύ Μεσογείων και Θηβών, οι δύο κατευθύνσεις του Τραµ τοποθετούνται πλευρικά στο νότιο µέτωπο επιτρέποντας 2 λωρίδες κυκλοφορίας για τα οχήµατα. Με την παραλλαγή αυτή επιτρέπεται ανεµπόδιστα η στροφή των οχηµάτων από Αλεξάνδρας προς τη Βασ. Σοφίας. Το Τραµ διασταυρώνεται µε το ρεύµα ανόδου της Μεσογείων που κατευθύνεται προς Γουδί, µε το στρέφον ρεύµα προς την Μιχαλακοπούλου και εγκάρσια µε τους άξονες Μιχαλακοπούλου και Βασ. Σοφίας - Κηφισίας. Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι η καλύτερη αναγνωσιµότητα της χάραξης και κίνησης του Τραµ µέσω της αξονικότητας που εκφράζεται στον άξονα Αλεξάνδρας Φειδιππίδου. Μειονέκτηµα της χάραξης είναι το ότι επηρεάζει, τη σηµερινή διευθέτηση της κυκλοφορίας στον κόµβο Αµπελοκήπων ιαχωρισµός κατευθύνσεων Τραµ µε την άνοδο στις Βασ. Σοφίας Μεσογείων Φειδιππίδου παραλλαγή εναλλακτικής 2 Πλευρική τοποθέτηση στις Βασ. Σοφίας (ανατολικό µέτωπο), Μεσογείων (δυτικό µέτωπο), Φειδιππίδου (νότιο µέτωπο) για την άνοδο. Αξονική τοποθέτηση της κατεύθυνσης καθόδου προς Αλεξάνδρας στη Φειδιππίδου, αρχικά στο νότιο µέτωπο (µέχρι τη Μεσογείων) και στη συνέχεια κεντρικά. ηµιουργούνται για όλα τα οχήµατα, 3-4 λωρίδες στην Βασ. Σοφίας, 5 λωρίδες κυκλοφορίας στη Μεσογείων, 1+4 λωρίδες οµόρροπες µε τη σηµερινή φορά στη Φειδιππίδου στο τµήµα µεταξύ Μιχαλακοπούλου και Βασ. Σοφίας και 2 λωρίδες στο τελευταίο τµήµα της προς Θηβών. Με την παραλλαγή αυτή επιτρέπεται ανεµπόδιστα η στροφή των οχηµάτων από την Αλεξάνδρας προς τη Βασ. Σοφίας. Το Τραµ διασταυρώνεται µε το ρεύµα ανόδου της Μεσογείων που κατευθύνεται προς Γουδί, µε το στρέφον ρεύµα προς την Μιχαλακοπούλου και εγκάρσια µε τους άξονες Μιχαλακοπούλου και Βασ. Σοφίας - Κηφισίας. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 145

6 Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι συγκριτικά µε την πρώτη σχετική παραλλαγή ότι δεν αποµακρύνει πολύ τις δύο κατευθύνσεις του Τραµ, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη αναγνωσιµότητα της χάραξης. Μειονέκτηµα της χάραξης είναι ότι επηρεάζει κατά ένα µέρος τη σηµερινή διευθέτηση της κυκλοφορίας στον κόµβο Αµπελοκήπων. 5. Θηβών Λοχ. Σπηλιωτοπούλου Στο πέµπτο τµήµα της χάραξης (τµήµα επί της Θηβών) η πρόταση κατατίθεται µε δύο παραλλαγές ως εξής : 5.1. Πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της οδού Θηβών στο νότιο µέτωπο της. Η λύση αυτή επιτρέπει την κίνηση των οχηµάτων σε 1+1 λωρίδες αµφίδροµα προς την πλευρά των νοσοκοµείων Παίδων. Πλεονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι επιτρέπει την κίνηση των οχηµάτων αµφίδροµα αλλά σε ενιαίο χώρο, επιτρέποντας σηµειακά και κατά περίπτωση τα προσπεράσµατα αν υπάρξει κάποιο εµπόδιο. Πλεονέκτηµα επίσης είναι ότι επιτρέπεται η προσπέλαση των νοσοκοµείων από οχήµατα ασθενοφόρα και ΙΧ απρόσκοπτα σε σχέση µε το Τραµ. Μειονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι δυσχεραίνει την είσοδο και έξοδο των οχηµάτων στην Οδοντιατρική Σχολή και στο νέο υπόγειο χώρο στάθµευσης του ήµου Αθηναίων. Σε κάθε περίπτωση η στάθµευση στη Θηβών πρέπει να απαγορεύεται και στις δύο πλευρές σε όλο το µήκος Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της οδού Θηβών. Με την παραλλαγή αυτή δηµιουργούνται 1+1 λωρίδες κυκλοφορίας για τα οχήµατα εκατέρωθεν του Τραµ. Πλεονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι επιτρέπεται απρόσκοπτα η πρόσβαση οχηµάτων µέσω της ανόδου από Φειδιππίδου προς την Οδοντιατρική και το νέο υπόγειο χώρο στάθµευσης. Μειονέκτηµα της λύσης είναι ότι δυσχεραίνεται η πρόσβαση οχηµάτων στα νοσοκοµεία Παίδων που προέρχεται από Φειδιππίδου αφού υποχρεώνεται να διασταυρώσει τις δύο κατευθύνσεις του Τραµ. Μειονέκτηµα επίσης της λύσης αυτής είναι ότι οι λωρίδες που δηµιουργούνται εκατέρωθεν του Τραµ δεν µπορούν να λειτουργήσουν σε περίπτωση οποιουδήποτε εµποδίου. Σε κάθε περίπτωση και σε αυτή την παραλλαγή η στάθµευση πρέπει να απαγορεύεται σε όλο το µήκος της Θηβών. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 146

7 6. Σύνδεση Θηβών Μεγ. Αλεξάνδρου Στο έκτο τµήµα της χάραξης (τµήµα µεταξύ Θηβών και Μεγ. Αλεξάνδρου) διακρίνονται επίσης δύο παραλλαγές της χάραξης: 6.1. Πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της Γ. Παπανδρέου στο βόρειο µέτωπο. ηµιουργείται 1 λωρίδα κυκλοφορίας για τη διέλευση και την προσπέλαση των χώρων στάθµευσης των πολυκατοικιών του νότιου µετώπου. Πλεονέκτηµα της διέλευσης µέσω της Γ. Παπανδρέου είναι ότι πλησιάζει η χάραξη περισσότερο προς την πλ. Ελευθερίας που είναι κεντρικό σηµείο αναφοράς για την περιοχή Γουδί, και διασχίζει περιοχή κατοικίας. Αυτό το πλεονέκτηµα ενισχύεται ακόµα περισσότερο από την προοπτική δηµιουργίας στάσης είτε πλησίον της πλ. Ελευθερίας ή και επί της Γ. Παπανδρέου στο δυτικότερο τµήµα της. Μειονέκτηµα της διέλευσης θεωρείται η ανάγκη µετακίνησης της λαϊκής αγοράς που πραγµατοποιείται στη Γ. Παπανδρέου κάθε Σάββατο σε άλλη θέση Πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της οδού Παπαδιαµαντοπούλου στο δυτικό µέτωπο της. ηµιουργείται 1 λωρίδα µεικτή οχηµάτων-πεζών προς το νότιο µέτωπο γιά την εξυπηρέτηση των οχηµάτων τροφοδοσίας και των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Πλεονέκτηµα της χάραξης µπορεί να θεωρηθεί µόνο το γεγονός ότι δεν διαταράσσει µεγάλο ποσοστό της γύρω περιοχής κατοικίας κι αυτό εφόσον δεν υπάρχει προοπτική δηµιουργίας στάσης κοντά στην πλ. Ελευθερίας ή επί της Γ. Παπανδρέου σύµφωνα µε την παραλλαγή της χάραξης µέσω της Γ. Παπανδρέου. Μειονέκτηµα της χάραξης αυτής είναι ότι αποµακρύνεται από την κεντρική για το Γουδί πλατεία Ελευθερίας. Μειονέκτηµα επίσης συνιστά το ότι δυσχεραίνεται η πρόσβαση µέσω της Παπαδιαµαντοπούλου στις περιοχές κατοικίας ανατολικά της Θηβών. 7. Σύνδεση Μεγ. Αλεξάνδρου Γέφυρας Κοκκινοπούλου Στο έβδοµο τµήµα της χάραξης µεταξύ Μεγ. Αλεξάνδρου και Γέφυρας Κοκκινοπούλου η πρόταση κατατίθεται µε δύο παραλλαγές ως εξής : 7.1. Πλευρική τοποθέτηση του Τραµ στη Μεγ. Αλεξάνδρου στο ανατολικό µέτωπο της οδού (παράπλευρα της περίφραξης του Στρατοπέδου Ζορµπά) µέχρι την πλευρική είσοδο του Στρατοπέδου και τη γέφυρα της Κοκκινοπούλου. ηµιουργείται 1 λωρίδα µεικτή οχηµάτων-πεζών προς το νότιο µέτωπο γιά την εξυπηρέτηση των οχηµάτων τροφοδοσίας και των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι ότι δεν εµπλέκεται σηµαντικά µε το χώρο του Στρατοπέδου, πράγµα που ενισχύει την άµεση εφικτότητα της χάραξης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 147

8 Μειονέκτηµα της χάραξης είναι ότι το σηµερινό διευρυµένο πεζοδρόµιο µε το γραµµικό πράσινο προς την πλευρά του Στρατοπέδου θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί από το Τραµ. Μειονέκτηµα συνιστά ίσως και το ότι θα υποχρεωθεί σε αποµάκρυνση η σηµερινή αφετηρία των λεωφορείων 622 και 815. Μειονέκτηµα τέλος σε σχέση µε την επόµενη παραλλαγή, συνιστά η περιπορεία του στρατοπέδου προς τη γέφυρα µέσα από ενδιαφέροντα χώρο πρασίνου Πλευρική τοποθέτηση του Τραµ στη Μεγ. Αλεξάνδρου στο ανατολικό µέτωπο µέχρι την κεντρική είσοδο του Στρατοπέδου Ζορµπά και στη συνέχεια αξονική χάραξη προς τη γέφυρα Κοκκινοπούλου µέσα από τον χώρο του Στρατοπέδου. ηµιουργείται 1 λωρίδα µεικτή οχηµάτων-πεζών προς το νότιο µέτωπο γιά την εξυπηρέτηση των οχηµάτων τροφοδοσίας και των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης µέχρι το ύψος της κεντρικής εισόδου του Στρατοπέδου Ζορµπά, δηλαδή στο ύψος της 34 ου Συντάγµατος. Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι ότι το διευρυµένο πεζοδρόµιο και το γραµµικό πράσινο καταργείται µόνο στο τµήµα µεταξύ Γ. Παπανδρέου και 34 ου Συντάγµατος. Πλεονέκτηµα επίσης συνιστά η δυνατότητα διατήρησης ευχερούς τοπικής κίνησης πρόσβασης στις κατοικίες (όπως διενεργείται σήµερα) στο νότιο τµήµα της Μεγ. Αλεξάνδρου. Πλεονέκτηµα επίσης είναι η δυνατότητα διατήρησης των αφετηριών των λεωφορείων εφόσον κριθεί απαραίτητο, µετατοπισµένων σε νοτιότερη θέση (νότια της 34 ου Συντάγµατος). Τέλος, πλεονέκτηµα της παραλλαγής αυτής είναι η αµεσότερη πρόσβαση στη γέφυρα Κοκκινοπούλου. Μειονέκτηµα της παραλλαγής αυτής είναι η σηµαντική δέσµευση χώρου του Στρατοπέδου και η αναγκαία εξασφάλιση δυνατότητας διέλευσης του Τραµ µέσω της κεντρικής εισόδου του. Η παραλλαγή αυτή µπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασµό µε την προηγούµενη, έτσι ώστε να επιτρέπεται η δηµιουργία υπηρεσιακού τέρµατος για το Τραµ εφόσον επιλεχθεί ο εποχιακός ή σε ηµερήσια βάση περιορισµός του δροµολογίου µέχρι το Γουδί, όταν δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση µετακινήσεων από και προς Πολυτεχνειούπολη και Πανεπιστηµιούπολη. 8. ιέλευση από Πολυτεχνειούπολη Στο όγδοο τµήµα της χάραξης που αφορά στη διέλευση µέσω της Πολυτεχνειούπολης διακρίνονται δύο παραλλαγές της χάραξης ως εξής : 8.1. ιέλευση παράπλευρα από το Χωριό Τύπου (µελλοντική Φοιτητική Εστία) και στη συνέχεια, µε τη βοήθεια τεχνικού έργου, διέλευση µεταξύ κτιρίου Εργαστηρίου Λιµενικών Εργων και νέου κτιρίου Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και έξοδος στην Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος µεταξύ οδών Φιλονόης και Χερσικράτους. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 148

9 Πλεονέκτηµα της χάραξης αυτής είναι ότι απαιτεί µικρότερο τεχνικό έργο σε σχέση µε την επόµενη παραλλαγή προκειµένου για την έξοδό της στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πλεονέκτηµα επίσης συνιστά το ότι κινείται σε µεγαλύτερο µήκος της Ηρώων Πολυτεχνείου σε σχέση µε την επόµενη παραλλαγή, συµβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση της ανατολικής περιοχής του. Ζωγράφου. Μειονέκτηµα της παραλλαγής αυτής µπορεί να θεωρηθεί ότι διέρχεται περιφερειακά σε σχέση µε τα κεντρικά συγκροτήµατα της Πολυτεχνειούπολης, µειονέκτηµα που αίρεται εφόσον προβλεφθεί πυκνότερη µετεπιβίβαση σε στάση του Τραµ µεταξύ Τραµ και του εσωτερικού λεωφορείου ιέλευση παράπλευρα από το Χωριό Τύπου (µελλοντική Φοιτητική Εστία) και στη συνέχεια, διέξοδος προς τον εγκαταλελειµµένο κεντροβαρικό άξονα του ΕΜΠ, χρήση του άξονα αυτού και έξοδος στην Ηρώων Πολυτεχνείου µε τη βοήθεια τεχνικού έργου σε θέση παράπλευρα µε την παλιά Φοιτητική Εστία στο ύψος της οδού Μυκόνου. Πλεονέκτηµα της χάραξης αυτής είναι ότι διέρχεται σαφώς πιο κεντροβαρικά από το χώρο της Πολυτεχνειούπολης αξιοποιώντας υφιστάµενο άξονα ικανού πλάτους. Μειονέκτηµα της παραλλαγής αυτής είναι ότι απαιτεί σηµαντικό τεχνικό έργο στην περιοχή κοντά στη Φοιτητική Εστία προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι µεγάλες κλίσεις σε συνδυασµό µε την κίνηση σε καµπύλη στην οποία υποχρεώνεται η χάραξη. Επίσης, µειονέκτηµα συνιστά το ότι περιορίζεται η εξυπηρέτηση της γειτονικού οικισµού του. Ζωγράφου. 9. Ηρώων Πολυτεχνείου Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική) Η πρόταση που αφορά στο τµήµα µεταξύ Ηρώων Πολυτεχνείου και τέρµατος της γραµµής στο ύψος της Θεολογικής Σχολής εντός της Πανεπιστηµιούπολης κατατίθεται χωρίς παραλλαγές ως εξής : Πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ στην Ηρώων Πολυτεχνείου στο ανατολικό µέτωπο, διέλευση από την πλατεία του Νεκροταφείου Ζωγράφου, είσοδος στην Πανεπιστηµιούπολη και πλευρική τοποθέτηση στο νότιο µέτωπο του περιφερειακού άξονα της Πανεπιστηµιούπολης νότια των περιοχών κατοικίας του. Ζωγράφου µέχρι τη Θεολογική Σχολή όπου διαµορφώνεται το τέρµα της γραµµής. ηµιουργούνται 1 λωρίδα κυκλοφορίας µε τη σηµερινή φορά στην Ηρώων Πολυτεχνείου, και 1+1 λωρίδες κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων στο βόρειο µέτωπο του περιφερειακού άξονα της Πανεπιστηµιούπολης. Η διαµόρφωση τέρµατος στη Θεολογική Σχολή δεν είναι υποχρεωτική δεδοµένου ότι προτείνεται η διαµόρφωση τέρµατος στην περιοχή Γουδί, σε χώρο παρά ή εντός του Στρατοπέδου Ζορµπά που θα εξυπηρετεί σε ηµερήσια και εποχιακή βάση όταν δεν θα διενεργούνται δροµολόγια στους χώρους εσωτερικά της Πολυτεχνειούπολης και της Πανεπιστηµιούπολης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 149

10 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 150

11 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 151

12 ΣΤΑΣΕΙΣ Η χωροθέτηση, ο σχεδιασµός και ο εξοπλισµός των στάσεων θα συµβάλλει σηµαντικά στην αποδοχή, ελκυστικότητα και λειτουργικότητα του δικτύου του Τραµ και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστκά των στάσεων που βρίσκονται σήµερα υπό κατασκευή. Συνοπτικά οι στάσεις του Τραµ θα καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις : o Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. o Άνετη και ασφαλή προσβασιµότητα όλων των επιβατών. o Αναγνωρισιµότητα. o Ελκυστική µορφολογία. o Προστασία από τις καιρικές συνθήκες και άνεση. o Πληροφόρηση. o Εύκολη επιβίβαση αποβίβαση. o Λειτουργικότητα για κάθε οµάδα επιβατών (συµπεριλαµβανοµένων των ΑΜΕΑ). o Ασφάλεια. o Καθαριότητα. Η χωροθέτηση των στάσεων του Τραµ που έγινε στα πλαίσια της παρούσης µελέτης µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις κύριες χρήσεις γης µε µεγάλη ζήτηση και σε σηµεία όπου οι απαιτούµενες επεµβάσεις είναι σχετικά µικρές, ενώ παράλληλα περιορίζονται όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οδικών µέσων (µείωση πλάτους οδικών λωρίδων κυκλοφορίας) και των πεζών (µείωση πλάτους πεζοδροµίων). Επιπλέον βασική παράµετρος επιλογής της χωροθέτησης των στάσεων ήταν η δυνατότητα µετεπιβίβασης σε άλλα ΜΜΜ είτε επίγεια είτε υπόγεια. Μέρος των αποβάθρων των στάσεων θα είναι στεγασµένο. Για κάθε στάση οι στεγασµένοι χώροι θα περιλαµβάνουν καθίσµατα, χάρτες και πίνακες πληροφόρησης, µηχανήµατα έκδοσης και ακύρωσης των εισιτηρίων, Video camera και τηλέφωνο ανάγκης (για παρακολούθηση της αποβάθρας από το κέντρο ασφαλείας και ειδοποίησή του σε περίπτωση ανάγκης), κλπ. Η πρόσβαση στις αποβάθρες των στάσεων θα γίνεται µε µικρή ράµπα που θα εξυπηρετεί τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην ένταξη των στάσεων στον αστικό χώρο, στα κατασκευαστικά στοιχεία τους (αποβάθρες, στέγαστρα, κιγκλιδώµατα κλπ), στην διαµόρφωση του εξοπλισµού των στάσεων (δυναµική πληροφόρηση, έκδοση εισιτηρίων, καθίσµατα κλπ) και στον φωτισµό και τη σήµανσή τους. Εχει προβλεφθεί κάθε στάση να βρίσκεται πλησίον πεζοδιαβάσεως γιά να είναι εύκολη η πρόσβαση των και από την απέναντι πλευρά της οδού. Το µήκος κάθε στάσης θα ανέρχεται σε 70µ γιά συρµό µε δύο οχήµατα ενώ παράλληλα προβλέπονται επιπλέον 5µ γιά ράµπα γιά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 152

13 ελάχιστες περιπτώσεις γιά λόγους γεωµετρίας το συνολικό µήκος της στάσης είναι µικρότερο των 75µ. Το πλάτος κάθε πλαινής αποβάθρας θα είναι 2.5µ ενώ κάθε κεντρικής 4µ. Οταν η αποβάθρα συνορεύει µε οδικό τµήµα κατασκευάζεται επιπλέον πεζοδρόµιο πλάτους 0.5µ.από την πλευρά της οδού. Προτείνεται η δηµιουργία 12 στάσεων εκτός των ακραίων σταθµών στο Σταθµό Λαρίσης και στην Πανεπιστηµιούπολη και για τις δύο εναλλακτικές. Οι προτεινόµενες στάσεις είναι οι εξής : Σταθµός Λαρίσης (στην περιοχή των ΤΑΧΙ).Η επιλογή έγινε γιά άµεση µετεπιβίβαση µε το µετρό, τον προαστιακό και το τραίνο. Αχαρνών (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων) Η επιλογή έγινε γιατί γειτνιάζει µε τον άξονα της Αχαρνών από όπου διέρχονται ένα µεγάλος αριθµός λεωφορειακών γραµµών. Πατησίων (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων) Η επιλογή έγινε γιατί γειτνιάζει µε τον άξονα της Πατησίων από όπου διέρχονται ένα µεγάλος αριθµός λεωφορειακών γραµµών, µε την γραµµή Τραµ Σύνταγµα-Πατήσια και επιπλέον βρίσκεται πλησίον κύριων χρήσεων και συγκεκριµένα : στο Μουσείο, στο Πολυτεχνείο και στην ΑΣΟΕ. Πεδίον του Αρεως (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί την περιοχή των Εξαρχείων και βρίσκεται απέναντι από ένα εκτεταµένο άλσος της Αθήνας. Παναθήναια (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί την περιοχή Γκύζη και βρίσκεται πλησίον του κεντρικού κτηρίου του ΥΠΕΧΩ Ε. Αρειος Πάγος (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί την περιοχή Γκύζη και βρίσκεται πλησίον του Άρειου Πάγου. Αµπελόκηποι (κεντρική αποβάθρα) Η στάση αυτή γειτνιάζει µε τον σταθµό µετρό Αµπελόκηποι και προσφέρεται γιά άµεση µετεπιβίβαση, βρίσκεται δε πλησίον του άξονα της Πανόρµου. Μεσογείων (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων) Η στάση αυτή επιλέχθηκε στην θέση αυτή γιατί γειτνιάζει µε τον άξονα της Βας.Σοφίας- Κηφισίας από όπου διέρχονται ένα µεγάλος αριθµός λεωφορειακών γραµµών. Νοσοκοµεία Παίδων (πλευρικές αποβάθρες και για τις δύο εναλλακτικές ) Εξυπηρετεί την περιοχή των Νοσοκοµείων Παίδων και Λαικό. Γουδί (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων και για τις δύο εναλλακτικές ) Εξυπηρετεί την περιοχή Γουδί. Πολυτεχνείο (πλευρικές αποβάθρες) Εξυπηρετεί τις νέες φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου. Ζωγράφου (πλευρικές αποβάθρες) Εξυπηρετεί την βόρεια οικιστική περιοχή του δήµου Ζωγράφου και το κύριο κτηριακό συγκρότηµα του Πολυτεχνείου. Νεκροταφείο Ζωγράφου (πλευρικές αποβάθρες) Εξυπηρετεί το νεκροταφείο Ζωγράφου και µέρος του συγκροτήµατος του Πανεπιστηµίου. Πανεπιστηµιούπολη (πλευρικές αποβάθρες) Εξυπηρετεί την Θεολογική σχολή του Πανεπιστηµίου. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 153

14 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 154

15 Οι στάσεις της παρούσας χιλιοµετρικές θέσεις : χάραξης βρίσκονται ενδεικτικά στις ακόλουθες ΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Θ. Σ.ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΝ ΑΡΕΩΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΝΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΓΟΥ Ι ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΚΡΟΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΠΟΛΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Σταθµός Λαρίσης Συµβολή Αλεξάνδρας / Πατησίων Γενικά, στην περιοχή επικρατεί η χρήση της γενικής κατοικίας. Στο δοµηµένο περιβάλλον κυριαρχεί η µεσοαστική µεταπολεµική πολυκατοικία. Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη λειτουργία των Σταθµών Λαρίσης και Πελοποννήσου, που συναποτελούν σηµαντικό σιδηροδροµικό κόµβο. Ο ρόλος του Σταθµού ως συγκοινωνιακός κόµβος συµπληρώνεται και µε τη λειτουργία της στάσης Σταθµός Λαρίσης της Γραµµής 3 του Μετρό. Εντός των προσεχών µηνών αναµένεται να λειτουργήσει το δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόµου, που θα εξυπηρετεί συνδέσεις προαστιακού χαρακτήρα (Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, Χαλκίδα, Ελευσίνα, Κόρινθος), γεγονός που θα ενισχύσει τη σηµασία του σταθµού. Γύρω από το Σταθµό Λαρίσης συγκεντρώνονται µία σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη λειτουργία του σταθµού, όπως το Τελωνείο Αθηνών, ξενοδοχεία, λιανικό εµπόριο, εστιατόρια και καφενεία. Απέναντι από το Σταθµό Λαρίσης υπάρχει µικρός χώρος πρασίνου (πλατεία Λαρίσης), ο µοναδικός σε ολόκληρο το τµήµα της διαδροµής. Στο χώρο αυτό βρίσκονται αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου Αθηναίων, ενώ δίπλα του και επί της οδού Νεόφυτου Μεταξά, υπάρχει σχολικό συγκρότηµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 155

16 Κατά µήκος της οδού Ηπείρου υπάρχουν δύο ξενοδοχεία, ενώ επί της Αχαρνών στο τµήµα µεταξύ Ηπείρου και Ιουλιανού υπάρχει ένα ακόµα ξενοδοχείο. Γύρω από την Ηπείρου, στο τµήµα µεταξύ Λιοσίων και Αχαρνών υπάρχει συγκέντρωση αρκετών σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο τµήµα µεταξύ Αχαρνών και Πατησίων υπάρχουν αρκετά θέατρα, ως επέκταση των αντίστοιχων χρήσεων που αναπτύσσονται επί της Πατησίων. Το εµπόριο έχει χαρακτήρα τοπικό, ενώ µεγαλύτερη ένταση παρουσιάζουν τα καταστήµατα µε ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Υπάρχουν επίσης αρκετά συνεργεία αυτοκινήτων. Τέλος, επί της Ιουλιανού καταγράφηκαν τρεις στεγασµένοι χώροι στάθµευσης δηµόσιας χρήσης, ενώ επί της οδού Ηπείρου τρεις υπαίθριοι χώροι στάθµευσης. Συµβολή Αλεξάνδρας / Πατησίων Νοσοκοµείο Παίδων Ο άξονας Αλεξάνδρας Φειδιππίδου - Θηβών µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα γραµµικό κέντρο που συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό υπερτοπικών λειτουργιών, ενώ η χρήση της κατοικίας περιορίζεται στους ορόφους των κτιρίων. Επικρατούν οι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, ενώ υπάρχουν και σηµαντικά κτίρια µεσοπολεµικής αρχιτεκτονικής. Αρκετά, σε σύγκριση µε άλλες κεντρικές περιοχές της Αθήνας, είναι τα κτίρια της περιοχής που έχουν κατασκευαστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Στις λειτουργίες που συγκεντρώνονται στο τµήµα αυτό της διαδροµής του Τραµ συµπεριλαµβάνονται δραστηριότητες αναψυχής, δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά γραφεία, ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις και λιγότερο εµπορικές χρήσεις. Στις υπερτοπικές χρήσεις κατά µήκος της Αλεξάνδρας συγκαταλέγονται: Το ΙΚΑ Αλεξάνδρας Ο Άρειος Πάγος και το Εφετείο Αθηνών Η Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Αθηνών Το γήπεδο του Παναθηναϊκού Το Νοσοκοµείο Άγιος Σάββας και το ηµοτικό Νοσοκοµείο Ελπίς Η Γενική Γραµµατεία ηµόσιων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε Η Υγειονοµική Σχολή Αθηνών Η Ιατρική και η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Το Νοσοκοµείο Παίδων ραστηριότητες αναψυχής απαντώνται σε όλο το µήκος της Αλεξάνδρας αλλά και στους κάθετους σε αυτή δρόµους. Πρόκειται για καφετέριες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και µουσικές σκηνές. Σηµαντικοί πολιτιστικοί χώροι, όπως θεατρικές και κινηµατογραφικές αίθουσες συµπληρώνουν τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της περιοχής, ιδιαίτερα στο τέρµα Αµπελοκήπων. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 156

17 Ο µεγαλύτερος από τους ελεύθερους χώρους πρασίνου που βρίσκονται στην περιοχή, και µάλιστα ένας από τους µεγαλύτερους χώρους της πόλης συνολικά, είναι το Πεδίον του Άρεως. Η πλατεία Αργεντινής ηµοκρατίας έχει περισσότερο συνοικιακό χαρακτήρα. Στο χώρο της πλατείας Παίδων κατασκευάζεται υπόγειος χώρος στάθµευσης από το ΥΠΕΧΩ Ε και είναι άγνωστο τι χαρακτήρα πρόκειται να προσλάβει µετά την αποπεράτωση των έργων. Στο µεγαλύτερο µέρος της Αλεξάνδρας υπάρχει προκήπιο, κάτι που ενδυναµώνει την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, σε ένα ιδιαίτερα πυκνοδοµηµένο και κυκλοφοριακά φορτισµένο τµήµα της πόλης. Το εµπόριο αποτελεί δευτερεύουσα δραστηριότητα σε όλο το µήκος του τµήµατος. ύο υπεραγορές στην Αλεξάνδρας και µία στο κτήµα Θων δηµιουργούν ανάγκες στάθµευσης. Η τροφοδοσία τους γίνεται µε παράνοµη παρόδια στάθµευση, που επιβαρύνει την κυκλοφορία. Έντονη είναι η παρουσία καταστηµάτων πώλησης αυτοκινήτων στο δυτικό τµήµα της Αλεξάνδρας. Επίσης, επί της διαδροµής καταγράφηκαν πέντε σταθµοί υγρών καυσίµων, ένας µεγάλος υπαίθριος χώρος στάθµευσης δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τρεις στεγασµένοι χώροι στάθµευσης. Μικρός αριθµός κτιρίων, διαθέτουν χώρο στάθµευσης, όπως τα κτίρια του Αρείου Πάγου και της Τράπεζας Κύπρου. Νοσοκοµείο Παίδων Γέφυρα Στρατοπέδου Ζορµπά Πρόκειται για τµήµα της συνοικίας Γουδί, σε άµεση σχέση µε το οµώνυµο Μητροπολιτικό Πάρκο και µε κυρίαρχη της χρήση της κατοικίας. Η πλειοψηφία των κτιρίων είναι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, αρκετές από τις οποίες έχουν ανεγερθεί την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριµένα, επί της οδού Θηβών υπάρχει λιανικό εµπόριο τοπικού χαρακτήρα στο ισόγειο των πολυκατοικιών, ενώ στους ορόφους επικρατεί η χρήση της κατοικίας. Στις οδούς Γ.Παπανδρέου και Μ.Αλεξάνδρου κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας. Στο ισόγειο των περισσότερων πολυκατοικιών υπάρχει ηµιυπαίθριος χώρος στάθµευσης (piloti). Επίσης, στη Γ.Παπανδρέου γίνεται κάθε ευτέρα λαϊκή αγορά. Η Γ.Παπανδρέου συνορεύει βόρεια µε πρόσφατα διαµορφωµένο χώρο πρασίνου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί, κοντά στον οποίο βρίσκεται µέρος των ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Στην ανατολική πλευρά της Μ.Αλεξάνδρου υπάρχει σχολικό συγκρότηµα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και το Στρατόπεδο Ζορµπά. Γέφυρα Στρατοπέδου Ζορµπά Πανεπιστηµιούπολη Στο τµήµα αυτό το Τραµ διέρχεται µέσα και γύρω από το χώρο της Πολυτεχνειούπολης και της Πανεπιστηµιούπολης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 157

18 Τα δύο πανεπιστήµια, αποτελούν έναν υπερτοπικό πόλο, που δηµιουργεί σηµαντικές ροές µετακίνησης προς και από αυτόν. Ο χώρος των δύο πανεπιστηµίων είναι αραιά δοµηµένος µε εκπαιδευτικά κτίρια και περιλαµβάνει µεγάλες εκτάσεις πρασίνου. Αποτελεί µέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί και συνορεύει ανατολικά µε τον ορεινό όγκο του Υµηττού. Το Νεκροταφείο Ζωγράφου, βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, και αποτελεί µία ακόµα υπερτοπική χρήση στην περιοχή. Συχνά µάλιστα ο χώρος µπροστά στην είσοδο του νεκροταφείου καταλαµβάνεται από τα οχήµατα των επισκεπτών. Σε χώρο της Πολυτεχνειούπολης, βρίσκονται δύο µεγάλα συγκροτήµατα φοιτητικών κατοικιών. Πρόκειται για το πολυώροφο κτίριο της φοιτητικής εστίας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και για το νέο συγκρότηµα φοιτητικών κατοικιών επί της Κοκκινοπούλου, πλησίον της γέφυρας. υτικά της Πολυτεχνειούπολης και βόρεια της Πανεπιστηµιούπολης εκτείνεται ο ήµος Ζωγράφου, µία από τις πιο δοµηµένες περιοχές κατοικίας της Αθήνας, στην οποία κατοικεί µεγάλο µέρος του φοιτητικού πληθυσµού της πόλης. Αρκετές από τις πολυκατοικίες που βρίσκονται κατά µήκος της Ηρώων Πολυτεχνείου έχουν κατασκευαστεί την τελευταία δεκαετία. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 158

19 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 159

20 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 160

21 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΩΣΗ Η παραπάνω χάραξη αποτελείται από τα παρακάτω κυκλοφοριακά διακριτά τµήµατα: Σταθµός Λαρίσης και ζεύγος µονόδροµων Ιουλιανού, Ηπείρου. Λεωφόρος Αλεξάνδρας Θηβών, Νοσοκοµεία Παίδων, Γουδί Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστηµιούπολη Οι αρχές σχεδιασµού που ακολουθούνται καθ όλο το µήκος της χάραξης είναι οι εξής: ιάθεση αποκλειστικού διαδρόµου κίνησης στον τροχιόδροµο. Παραχώρηση προτεραιότητας στις σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις κατά µήκος του διαδρόµου κίνησης. Ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές ο σχεδιασµός των υπόλοιπων χαρακτηριστικών των οδών προσαρµόζεται έτσι ώστε να µειώνονται οι όποιες δυσµενείς επιπτώσεις στην υπόλοιπη κυκλοφορία ή ακόµη, όπου είναι δυνατόν, και να αυξηθεί η κυκλοφοριακή ικανότητα. Εξυπακούεται ότι σε κάθε σηµατοδοτούµενη διασταύρωση κατά µήκος της χάραξης του τροχιοδρόµου τοποθετούνται και νέοι σηµατοδότες, ειδικά για την διέλευση του τροχιοδρόµου, πέραν των σηµατοδοτών που εξυπηρετούν την οδική κυκλοφορία. Στα πλαίσια της σχετικής Οριστικής Μελέτης θα διερευνηθεί βεβαίως και το θέµα του κατά πόσον είναι απαραίτητο να σηµατοδοτηθούν και διασταυρώσεις οι οποίες δεν είναι επί του παρόντος σηµατοδοτούµενες. Σύµφωνα µε τα ζητούµενα από τις προδιαγραφές της µελέτης έγινε εκµετάλλευση των αρχείων της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό - ΜΑΜ (από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. - ΑΜ) και των µετρήσεων του ΥΠΕΧΩ Ε προκειµένου να διαµορφωθεί ο χάρτης 1 της υπάρχουσας κατάστασης φόρτων. Στον χάρτη 1 φαίνονται οι µετρηθέντες φόρτοι από τις έρευνες που έγιναν στα πλαίσια της ΜΑΜ (1996) τόσο για την πρωινή ώρα αιχµής όσο και σε 24ωρη βάση. Παράλληλα φαίνονται και οι φόρτοι που προκύπτουν από τα συγκοινωνιακά µοντέλα της ΑΜ για το 2004 όταν πλέον λειτουργούν όλα τα υπό εκτέλεση έργα του Λεκανοπεδίου (περιλαµβανοµένων και εκείνων που υλοποιούνται στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων). Αντίστοιχα στον ίδιο χάρτη φαίνονται και οι προβλέψεις φόρτων µετά την λειτουργία του Τραµ. Όπως έχει διευκρινισθεί σε όλες τις σχετικές συσκέψεις και άλλες συνεννοήσεις, οι εν λόγω προβλέψεις βασίζονται αποκλειστικά σε εµπειρικές εκτιµήσεις χωρίς την χρήση µοντέλου προσοµοίωσης της κυκλοφορίας του οποίου άλλωστε η χρήση δεν προβλέπεται στα πλαίσια της προκαταρκτικής αυτής ανάλυσης. Προφανώς οι εν λόγω Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 161

22 φόρτοι θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε επόµενα στάδια των σχετικών µελετών µε χρήση κατάλληλων συγκοινωνιακών µοντέλων. Τµήµα 1: Σταθµός Λαρίσης και Ιουλιανού / Ηπείρου Το τµήµα αυτό της χάραξης διέρχεται από µία πυκνοδοµηµένη περιοχή µε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήµατα. Η χωροθέτηση της τερµατικής στάσης του Τραµ στην περιοχή του Σταθµού Λαρίσης και µάλιστα εκτός του καταστρώµατος της οδού εληγιάννη εξυπηρετεί την απεµπλοκή των λειτουργιών του Τραµ από την οδική κυκλοφορία. Το Τραµ καταλαµβάνει τµήµα του χώρου ο οποίος σήµερα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των ταξί, όµως επαρκεί ώστε µε κατάλληλο σχεδιασµό να µπορεί να εξυπηρετήσει και τις δύο λειτουργίες. Στη διασταύρωση µε την οδό Φιλαδελφείας προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην κίνηση του Τραµ µε χειρισµό από το σταθµαρχείο κατά την έναρξη του δροµολογίου. Η ρύθµιση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την οδική κυκλοφορία δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη διασταύρωση αλλά και η οδός εληγιάννη, στην συγκεκριµένη περιοχή, δεν λειτουργούν υπό συνθήκες κορεσµού. Εποµένως οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στην περιοχή αναµένεται να διατηρηθούν ως έχουν δεδοµένου ότι δεν προκαλούνται σηµαντικές στενώσεις ή αποµοιώσεις κυκλοφοριακής ικανότητας στο οδικό δίκτυο. Σηµειώνεται ότι οι προβλεπόµενοι φόρτοι ώρας αιχµής για την οδό εληγιάννη (2280 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς Κέντρο και 310 ΜΕΑ προς την Πλατεία Αττικής) χαρακτηρίζονται από έντονη ασυµµετρία. Σε κάθε όµως περίπτωση ο αριθµός των διατιθεµένων λωρίδων κυκλοφορίας επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης Ο διάδροµος του Τραµ στο ζεύγος µονοδρόµων Φιλαδελφείας / Μεταξά αλλά και στο ζεύγος µονοδρόµων Ιουλιανού / Ηπείρου είναι αποκλειστικός (µίας κατεύθυνσης κίνησης) στην δεξιά πλευρά της οδού. Έτσι η οδική κυκλοφορία περιορίζεται σε µία λωρίδα κίνησης µε ταυτόχρονη διαµόρφωση κατάλληλων εσοχών για την εξυπηρέτηση των παροδίων. Οι εµφανιζόµενοι φόρτοι στα εν λόγω οδικά τµήµατα κυµαίνονται από 900 έως 1600 ΜΕΑ ανά ώρα. Σηµειώνεται ότι τα 900 ΜΕΑ ανά ώρα αποτελούν το ανώτατο ανεκτό όριο χωρητικότητας ανά λωρίδα πρόσβασης της δευτερεύουσας οδού για µία σηµατοδοτούµενη διασταύρωση. Οι οδοί πάνω στις οποίες κινείται το Τραµ είναι δευτερεύουσες δεδοµένου ότι διασταυρώνονται µε κύριες αρτηρίες (Λιοσίων, Αχαρνών, Αριστοτέλους, Γ Σεπτεµβρίου). Ειδικά µάλιστα δεδοµένου ότι αναµένεται κάποια επιρροή στους σηµατοδοτικούς κύκλους λόγω της διέλευσης του Τραµ είναι ενδεχοµένως σκόπιµο να µειωθεί το ανωτέρω όριο στα 800 ΜΕΑ ανά ώρα. Για µεν την κατεύθυνση κίνησης του Τραµ προς Αµπελοκήπους η οποία χωροθετείται επί των οδών Φιλαδελφείας και Ηπείρου τα ανωτέρω όρια υπερβαίνονται σηµαντικά µόνον επί της οδού Φιλαδελφείας από την πλευρά της οδού εληγιάννη. Για δε την κατεύθυνση κίνησης προς Σταθµό Λαρίσης το όριο υπερβαίνεται στην αρχή της Ιουλιανού κοντά στην Λ. Πατησίων αλλά και στην πρόσβαση στην οδό εληγιάννη. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 162

23 Όπου οι φόρτοι υπερβαίνουν τα 800 ΜΕΑ / ώρα η ζήτηση προσαρµόζεται στο µέγεθος αυτό υποθέτοντας ότι είτε το περιβάλλον δίκτυο θα απορροφήσει την υπερβάλλουσα ζήτηση, είτε ένα τµήµα της ζήτησης θα απορροφηθεί από το Τραµ. Όλες οι διασταυρώσεις κατά µήκος των µονοδρόµων αποκτούν σηµατοδότηση µε παραχώρηση προτεραιότητας στο Τραµ. Εξαίρεση πιθανώς θα αποτελέσουν οι διασταυρώσεις µε τις οδούς Λιοσίων, Αχαρνών και Γ Σεπτεµβρίου προκειµένου να προστατευθεί το πράσινο κύµα στις οδούς αυτές. Αν όµως επιλεγεί λύση βελτιστοποίησης της σηµατοδότησης σε επίπεδο περιοχής (και όχι σε επίπεδο αρτηρίας) τότε στα πλαίσια της Γενικής Οριστικής Μελέτης θα πρέπει να εξετασθεί το θέµα παραχώρησης προτεραιότητας στο Τραµ και στις εν λόγω διασταυρώσεις. Εξυπακούεται ότι θα απαγορευθεί πλήρως η στάθµευση στα παραπάνω αναφερθέντα ζεύγη µονοδρόµων καθ όλο το µήκος τους. Η στάθµευση στις κάθετες οδούς µπορεί να συνεχίσει ως έχει. Θα υπάρξει βεβαίως απώλεια θέσεων στάθµευσης στα τµήµατα αυτά της χάραξης η οποία µπορεί να υποκατασταθεί µόνον µε κατασκευή χώρων στάθµευσης εκτός οδού. Τµήµα 2: Λεωφόρος Αλεξάνδρας Στο τµήµα αυτό ο τροχιόδροµος κινείται κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας που είναι ένας από τους σηµαντικότερους οδικούς άξονες του κέντρου της πόλης και συγχρόνως όριο του δακτυλίου. Ο τροχιόδροµος αποσπά από το οδικό κατάστρωµα την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων όπως και την κεντρική νησίδα της λεωφόρου. Με την χωροθέτηση αυτή ο τροχιόδροµος αποκτά αποκλειστικό δικαίωµα διέλευσης µειώνοντας συγχρόνως την εµπλοκή µε την οδική κυκλοφορία. Παράλληλα προτείνεται η κατάργηση των λεωφορειολωρίδων. Τα περισσότερα από τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ τα οποία κινούνται στην συγκεκριµένη λεωφόρο αναµένεται να παραµείνουν και µετά τη λειτουργία του Τραµ (διότι εξυπηρετούν άλλα ζεύγη προελεύσεων και προορισµών) και θα είναι αναγκασµένα να κινηθούν στην δεξιά λωρίδα της λεωφόρου σε κοινή χρήση µε την υπόλοιπη οδική κυκλοφορία. Περίπτωση διατήρησης και της λεωφορειολωρίδας στην Λ. Αλεξάνδρας δεν εξετάζεται δεδοµένου ότι έτσι θα έµενε µόνο µία λωρίδα διαθέσιµη για την οδική κυκλοφορία γεγονός το οποίο δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό δεδοµένου και του «δακτυλιακού» χαρακτήρα της. Προτείνεται παραχώρηση προτεραιότητας στο Τραµ σε όλες τις διασταυρώσεις κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας µε εξαίρεση τον κόµβο Αµπελοκήπων όπου προτείνεται το Τραµ να ακολουθήσει την γενικότερη σηµατοδότηση του κόµβου. Ειδικά για την περίπτωση του κόµβου Αµπελοκήπων εξετάζονται δύο λύσεις. Η πρώτη, η οποία είναι και η προτεινόµενη ακολουθεί κατά κύριο λόγο την κίνηση της οδικής κυκλοφορίας χωρίς να δηµιουργεί ανάγκες για πρόσθετες σηµατοδοτικές φάσεις. Η εφαρµογή της όµως δηµιουργεί µία περιπορεία για το Τραµ µέσω των οδών Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 163

24 Φωκίδος στην κατεύθυνση προς Πατησίων και Μεσογείων στην κατεύθυνση προς Ζωγράφου. Η µεθόδευση αυτή, δεδοµένου και του γεγονότος ότι στον συγκεκριµένο κόµβο το Τραµ έχει αρκετές επαφές µε σηµαντικά οδικά ρεύµατα, είναι πιθανό ότι θα αποβεί προς όφελος και της λειτουργίας του Τραµ. Σύµφωνα µε τα προτεινόµενα από την δεύτερη λύση το Τραµ διατηρεί την ευθεία πορεία του στο δροµολόγιο Αλεξάνδρας Φειδιππίδου Θηβών (και στις δύο κατευθύνσεις) δηµιουργώντας όµως έτσι ανάγκες για πρόσθετες σηµατοδοτικές φάσεις ώστε το επίπεδο εξυπηρέτησης του κόµβου να αποµειώνεται σηµαντικά. Παράλληλα δηµιουργούνται και ορισµένα προβλήµατα ασφάλειας στην κίνηση Τραµ ΙΧ πεζών στην συµβολή της οδού Φειδιππίδου µε την οδό Μιχαλακοπούλου. Προφανώς τα παραπάνω θα αντιµετωπισθούν σε λεπτοµέρεια στα πλαίσια της Γενικής Οριστικής Μελέτης προκειµένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας υπάρχει η δυνατότητα να διατηρηθούν ακόµη και όλες οι υπάρχουσες αριστερές στροφές. Προκειµένου όµως να αυξηθεί η αξιοπιστία και η εµπορική ταχύτητα του Τραµ προτείνεται να καταργηθούν οι αριστερές στροφές στις εξής διασταυρώσεις : Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως. Στην κατεύθυνση από Αµπελοκήπους προς Πατησίων η αριστερή στροφή προς Κυρίλλου Λουκάρεως. Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Ιωάννου Βαρβάκη. Στην κατεύθυνση από Πατησίων προς Αµπελοκήπους η αριστερή στροφή προς Ιωάννου Βαρβάκη. Οι παραπάνω αριστερές στροφές είναι εκείνες οι οποίες θεωρούνται οι λιγότερο σηµαντικές από πλευράς φόρτων και καθυστερήσεων. Οι κινήσεις τις οποίες οι αριστερές αυτές στροφές εξυπηρετούν θα πρέπει να καλυφθούν από τις αµέσως προηγούµενες ή επόµενες διασταυρώσεις η να διαχυθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο. εδοµένης της πληθώρας εναλλακτικών δυνατοτήτων οι οποίες προσφέρονται στους οδηγούς, το θέµα αυτό αποτελεί κλασσική περίπτωση διερεύνησης µε κατάλληλο µεταφορικό πρότυπο, η οποία όµως εκφεύγει των ορίων της παρούσας ανάλυσης. Η διερεύνηση µε το συγκοινωνιακό πρότυπο η οποία ούτως ή άλλως θα πραγµατοποιηθεί είτε στα πλαίσια της Γενικής Οριστικής Μελέτης είτε κα νωρίτερα θα οριστικοποιήσει τις σχετικές αποφάσεις. Επί του παρόντος όµως ο σχεδιασµός επιτρέπει τόσο την διατήρηση των εν λόγω αριστερών στροφών όσο και την κατάργησή τους. Σε κάθε περίπτωση γίνεται δεκτό ότι σε µία κύρια σηµατοδοτούµενη αρτηρία, όπως είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας η χωρητικότητα µίας λωρίδας πρόσβασης µπορεί να φθάσει τα 1100 ΜΕΑ / ώρα. Όπου λοιπόν οι φόρτοι υπερβαίνουν το µέγεθος των 2200 ΜΕΑ / ώρα, το µέγεθος των φόρτων περιορίζεται στο µέγεθος αυτό. Αντίστοιχη ανακατανοµή θεωρείται ότι γίνεται στους γύρω δρόµους. Ήδη καθ όλο το µήκος της χάραξης στο τµήµα αυτό απαγορεύεται η στάθµευση. Εποµένως η υλοποίηση του Τραµ δεν πρόκειται να επηρεάσει τις συνθήκες στάθµευσης στην περιοχή. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 164

25 Τέλος εξετάσθηκε και το θέµα της χάραξης του τροχιοδρόµου στην περιοχή της Πλατείας Αιγύπτου µε δύο εναλλακτικές λύσεις όπως περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο. Η πρώτη εναλλακτική λύση µε χρήση των οδών Βασιλέως Ηρακλείου και Μαυροµµαταίων απλοποιεί την λειτουργία του Τραµ δεδοµένου ότι οι γραµµές Πατησίων και Αλεξάνδρας τέµνονται κάθετα χωρίς να διαθέτουν κοινό τµήµα όπου θα είναι απαραίτητος ο συντονισµός των δροµολογίων. Παράλληλα προτείνεται η διάθεση της οδού Μαυροµµαταίων (στο τµήµα µεταξύ Βασιλέως Ηρακλείου και Αλεξάνδρας) σε αποκλειστική χρήση από δηµόσιες συγκοινωνίες µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται η λειτουργία του Τραµ στο συγκεκριµένο οδικό τµήµα ενώ η οδική κυκλοφορία προτείνεται να παραληφθεί από την δεξιά στροφή Πατησίων προς Αλεξάνδρας όπου υπάρχει σχετική περίσσεια ικανότητας. Παρ όλα τα προηγούµενα, η λύση αυτή δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει µε ευθεία χάραξη του Τραµ στην οδό Μαυροµµαταίων οπότε είναι απαραίτητη µία οφιοειδής χάραξη. Σύµφωνα µε την δεύτερη εναλλακτική λύση, η οποία και προτείνεται το Τραµ κινείται επί της Λεωφόρου Πατησίων σε κοινό διάδροµο µε την γραµµή Πατησίων στο τµήµα µεταξύ Ηπείρου και Ιουλιανού. Παρ όλον ότι η κοινή χρήση της ίδιας υποδοµής από δύο γραµµές Τραµ εισάγει λειτουργικές δυσκολίες και ενδεχοµένως θα προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία, εν τούτοις παρέχει την δυνατότητα ευθείας χάραξης η οποία τελικά και προτείνεται. Τµήµα 3: Θηβών, Νοσοκοµεία Παίδων, Γουδί Και επί του τµήµατος αυτού ο τροχιόδροµος διαθέτει αποκλειστικό διάδροµο κίνησης τον οποίο αποσπά από τα αντίστοιχα οδικά καταστρώµατα. Η χωροθέτηση του τροχιοδρόµου επί της οδού Θηβών στην απέναντι πλευρά από τις εισόδους των Νοσοκοµείων Παίδων και Αγλαΐα Κυριακού (και για τις δύο κατευθύνσεις) ελαχιστοποιεί την εµπλοκή της λειτουργίας του τροχιοδρόµου µε τις εισόδους των Νοσοκοµείων, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι απαραίτητο να διαθέτουν απόλυτη προτεραιότητα στην λειτουργία τους. Η παραπάνω χωροθέτηση ανεξαρτητοποιεί ακόµη και τις σχετικές αριστερές στροφές. Η είσοδος / έξοδος του σταθµού αυτοκινήτων επί της οδού Θηβών θα πρέπει να σηµατοδοτηθεί µε παραχώρηση απόλυτης προτεραιότητας στο Τραµ. Οι φόρτοι της οδού Θηβών προσαρµόζονται στο όριο της µέγιστης χωρητικότητας που είναι 800 ΜΕΑ / ώρα. Η κίνηση του τροχιόδροµου επί της Λοχαγού Σπηλιοπούλου επανέρχεται στο µέσον του δρόµου. Τέλος η κίνηση επί της Λεωφόρου Παπανδρέου δεν αναµένεται να δηµιουργήσει κυκλοφοριακό πρόβληµα λόγω της µικρής σχετικά οδικής κυκλοφορίας Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 165

26 στο σηµείο αυτό. Θεωρείται ότι οι υπάρχοντες / προβλεπόµενοι φόρτοι στις οδούς αυτές παραµένουν ως έχουν. Σε όλα τα οδικά τµήµατα που χρησιµοποιούνται από το Τραµ απαγορεύεται η στάθµευση. Στην περιοχή αυτή υπάρχει κάποια περίσσεια θέσεων στάθµευσης ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Τµήµα 4: Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστηµιούπολη Στο τελευταίο αυτό τµήµα ο τροχιόδροµος κινείται είτε εντός της Πολυτεχνειούπολης (σε χώρο όπου δεν υπάρχουν και δεν αναµένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακά προβλήµατα) είτε επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου όπου επίσης η εµπλοκή του τροχιοδρόµου µε την οδική κυκλοφορία είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου ότι οι φόρτοι στις οδούς από όπου διέρχεται το Τραµ στην συγκεκριµένη περιοχή δεν πλησιάζουν τις αντίστοιχες χωρητικότητες διατηρούνται ως έχουν. Όλες οι εκτιµήσεις φόρτων µετά τη λειτουργία του Τραµ, εµφανίζονται στον χάρτη 1. Η υλοποίηση του Τραµ στην περιοχή αυτή δεν αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στάθµευσης ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Όπως προαναφέρθηκε η πρόβλεψη επιβατικής κίνησης απαιτεί την χρήση ενός συγκοινωνιακού µοντέλου στρατηγικού τύπου ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της αφού ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του δικτύου του Τραµ σε σχέση µε εκείνα των ανταγωνιστικών µεταφορικών µέσων. Η χρήση τέτοιου µοντέλου δεν προβλέπεται στα πλαίσια του παρόντος σταδίου της µελέτης. Εναλλακτικά έγινε µία προσπάθεια εκτίµησης επιβατικών φόρτων βάσει των φόρτων που µετρούνται σήµερα στις δηµόσιες συγκοινωνίες του άξονα. Χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω παραδοχές (σε συνεννόηση µε τον ΟΑΣΑ): εν καταργούνται λεωφορειακές γραµµές διότι οι ήδη υπάρχουσες εξυπηρετούν διαφορετικά ζεύγη προελεύσεων προορισµών (εξαίρεση αποτελούν οι γραµµές 400 και 401). Από τις καταργούµενες γραµµές το Τραµ θα παραλάβει το 80% του επιβατικού τους φόρτου. Ειδικά για την περίπτωση του ζεύγους µονοδρόµων Ιουλιανού Ηπείρου το Τραµ αναµένεται να αναλάβει το σύνολο της σηµερινής επιβατικής κίνησης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 166

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 3.1.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ Η πρόταση κατατίθεται µε τρεις εναλλακτικές οδεύσεις ως εξής: 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµίου Πατησίων µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και Φίλοι, Ο Δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης

Φίλες και Φίλοι, Ο Δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης Φίλες και Φίλοι, Σε μια εποχή όπου η κυκλοφορία στους δρόμους με αυτοκίνητο γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, εμείς στηρίζουμε, όπως το κάναμε από την πρώτη στιγμή, τα δημόσια μέσα μεταφοράς και την επέκτασή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». Από ώρα 06:00 έως 12:15 περίπου: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (203) (204) Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β, Σπ. Μερκούρη - συνέχεια η (224) Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μαυρομματαίων - συνέχεια η (Α5) Λεωφ. Μεσογείων, Φειδιππίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία με δημόσια μέσα συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ / ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Επιλέξτε τη γραµµή 3 (µπλε) του Μετρό µε κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο και κατεβείτε στο σταθµό ΚΟΡΩΠΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.2. ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ/ΟΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.2.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ Η πρόταση κατατίθεται µε δύο (2) εναλλακτικές οδεύσεις. 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Τζαβέλλα Γρ.Λαµπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS 215655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS 215655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ.

Έρευνα μεθοδολογίας σχεδιασμού συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας στη Ν. Σμύρνη με έμφαση στο ποδήλατο. Δημήτρης Μηλάκης, Δρ. Συγκ. Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Δ Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Έρευνα μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Ηµερίδα στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μας επισκεφθείτε

Πώς θα μας επισκεφθείτε Εργαστήριο Προηγμένων e-υπηρεσιών για την Κοινωνία της Γνώσης (Ε.Π.Υ.Κ.) Διεύθυνση Εργαστήριο Προηγμένων e-υπηρεσιών για την Κοινωνία της Γνώσης (Ε.Π.Υ.Κ.) Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ)

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ)

ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σ ΑΠ) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός: Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΤΑ: ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΥ 2. Τίτλος έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ ΙΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ Όψη του κτιρίου από την οδό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. (σχετικό με τις προσβάσιμες αλυσίδες στις πόλεις...)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. (σχετικό με τις προσβάσιμες αλυσίδες στις πόλεις...) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (σχετικό με τις προσβάσιμες αλυσίδες στις πόλεις...) Ι.Ε. Κ. Ε. Μ. - Τ. Ε. Ε. Α.Ε. N. 4067/12 (N.O.K.) _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / Διονύσης Ι. Κλαδάκης. σελ. 1 Ελεύθερος χώρος πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Αθήνα, 9 9 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Φαίδων Γ. Παπαθεοδώρου Στις 2 Φεβρουαρίου 2009, ο Υπουργός Πολιτισμού Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΤΡΑΜ στην Αθήνα

Κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΤΡΑΜ στην Αθήνα Κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΤΡΑΜ στην Αθήνα Ευάγγελος Καρεκλάς, Γιώργος Λυµπερόπουλος ιάβαση, Ελλάδα Περίληψη Η ιδιοµορφία των επιφανειακών µέσων σταθερής τροχιάς σχετίζεται µε την µόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα