3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ"

Transcript

1 3.3. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Σταθµός Λαρίσης Ιουλιανού / Ηπείρου Πατησίων Αλεξάνδρας Ζαχάρωφ Βασ. Σοφίας Μεσογείων Φειδιππίδου (επιστροφή από Φωκίδος-Μεσογείων-Φειδιππίδου) Θηβών Γ. Παπανδρέου Μεγ. Αλεξάνδρου Γέφυρα Κοκκινοπούλου χώρος ΕΜΠ (κίνηση παράπλευρα της νέας Φοιτητικής Εστίας προς Ηρώων Πολυτεχνείου) Ηρώων Πολυτεχνείου Πανεπιστηµιούπολη (περιµετρικός άξονας) Θεολογική. 2. εύτερη εναλλακτική θεωρείται ο διάδροµος Σταθµός Λαρίσης Ιουλιανού / Ηπείρου Πατησίων Αλεξάνδρας Φειδιππίδου Θηβών Γ. Παπανδρέου Μεγ. Αλεξάνδρου Γέφυρα Κοκκινοπούλου χώρος ΕΜΠ (κίνηση παράπλευρα της νέας Φοιτητικής Εστίας προς Ηρώων Πολυτεχνείου) Ηρώων Πολυτεχνείου Πανεπιστηµιούπολη (περιµετρικός άξονας) Θεολογική. 3. Ως τρίτη εναλλακτική, η οποία στην ουσία µπορεί να χαρακηριστεί και ως παραλλαγή, θεωρήθηκε η εννοποιηµένη χάραξη των γραµµών ΤΡΑΜ στην Λεωφ. Αλεξάνδρας η οποία και παρουσιάζεται σε ξεχωριστή οριζοντιογραφία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ Προκειµένου για την εποπτικότερη παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των λεπτοµερειών κάθε όδευσης µε τις παραλλαγές της, η περιγραφή της χάραξης επιµερίζεται σε εννιά (9) διακριτούς γεωγραφικούς τοµείς : 1) Σταθµός Λαρίσης συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων 2) Συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων Αλεξάνδρας 3) Αλεξάνδρας Τέρµα Αµπελοκήπων 4) Σύνδεση Αλεξάνδρας µε Θηβών 5) Θηβών Λοχ. Σπηλιωτοπούλου 6) Σύνδεση Θηβών µε Μεγ. Αλεξάνδρου Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 141

2 7) Μεγ. Αλεξάνδρου Γέφυρα Κοκκινοπούλου 8) ιέλευση από Πολυτεχνειούπολη 9) Ηρώων Πολυτεχνείου Πανεπιστηµιούπολη Θεολογική 1. Σταθµός Λαρίσης Συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων Στο πρώτο τµήµα της χάραξης (Σταθµός Λαρίσης συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων) η πρόταση κατατίθεται χωρίς παραλλαγές και έχει ως εξής: Πλευρική τοποθέτηση της µιας κατεύθυνσης του Τραµ παρά τον Σταθµό Λαρίσης, ενδεχόµενα στη σηµερινή λωρίδα για τα ταξί και στη συνέχεια πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων στις οδούς Ηπείρου (άνοδος στο νότιο µέτωπο) και Ιουλιανού (κάθοδος στο βόρειο µέτωπο) αντίστοιχα. Οι αποβάθρες χρησιµοποιούν τα παρακείµενα των γραµµών πεζοδρόµια. Στο σταθµό Λαρίσης προβλέπεται αποβάθρα έξω από το κτίριο του σταθµού. Στις Ιουλιανού και Ηπείρου η χάραξη χωροθετείται στο βόρειο και νότιο µέτωπο αντίστοιχα (δηλ. στη δεξιά πλευρά, οµόρροπα προς την κυκλοφορία) στο χώρο που σήµερα καταλαµβάνει η παρόδια στάθµευση. ηµιουργείται έτσι µια λωρίδα κυκλοφορίας 5 µ. όπου τοπικά µπορεί να επιτρέπεται η στάση των οχηµάτων γιά την εξυπηρέτηση των παρόδιων εγκαταστάσεων. Οι όποιες νόµιµες θέσεις στάθµευσης κατοίκων καταργούνται, θα πρέπει να εξασφαλιστούν από παράλληλη πολιτική εξασφάλισης θέσεων για τους κατοίκους σε συλλογικούς χώρους στάθµευσης. 2. Συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου µε Πατησίων - Αλεξάνδρας Στο δεύτερο τµήµα της χάραξης (συµβολή Ιουλιανού / Ηπείρου Αλεξάνδρας) η πρόταση κατατίθεται µε τρεις παραλλαγές και οι τρείς αφορούν τον τρόπο σύνδεσης της προτεινόµενης γραµµής µε τη γραµµή Σύνταγµα Πατήσια και στον τρόπο εξόδου της γραµµής στην κεντρική νησίδα της Λ. Αλεξάνδρας Στο δυτικό µέτωπο της οδού Πατησίων και για τις δύο κατευθύνσεις και στη συνέχεια στην κεντρική νησίδα της Λ. Αλεξάνδρας 2.2. Στο κέντρο της Πατησίων και για τις δύο κατευθύνσεις και στη συνέχεια στην κεντρική νησίδα της Λ. Αλεξάνδρας. Οι παραπάνω λύσεις είναι προφανώς επιλέξιµες ανάλογα και σε συνδυασµό µε τη θέση που τελικά θα επιλεγεί για τη γραµµή Σύνταγµα Ανω Πατήσια. Τα σηµεία εµπλοκής για την παραλλαγή 2.1 είναι : σε δύο θέσεις στην Πατησίων µε την κυκλοφορία στις συµβολές µε Ηπείρου και Ιουλιανού και σε µία θέση µεταξύ κατευθύνσεων Τραµ, συγκεκριµένα µεταξύ της κατεύθυνσης Πατήσια Σύνταγµα και της κατεύθυνσης ανόδου από Ηπείρου προς Πατησίων. Τα σηµεία εµπλοκής για την παραλλαγή 2.2. είναι όµοια, µόνο που αφορούν περισσότερες κινήσεις. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 142

3 Το πλεονέκτηµα των λύσεων αυτών (που προσπελαύνουν την Αλεξάνδρας µέσω της Πατησίων), είναι ότι καθιστούν πιο ευανάγνωστη τη χάραξη, υπακούοντας στη βασική αρχή της συνεχώς κοινής πορείας των δύο κατευθύνσεων του Τραµ. Το µειονέκτηµα των παραπάνω λύσεων είναι ότι συνεπάγονται αναµφίβολα πιο απαιτητικό συντονισµό των κινήσεων των δύο γραµµών Τραµ (προς Αλεξάνδρας και προς Πατήσια) και ενδεχοµένως κάποιες σχετικές καθυστερήσεις. Μετά από διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας κοινής στάσης για τις δύο γραµµές στο τµήµα της Πατησίων µεταξύ Ηπείρου και Αλεξάνδρας, διαπιστώθηκε ότι η δηµιουργία µιας τέτοιας στάσης θα σήµαινε κατάργηση της σχετικής στάσης της γραµµής Σύνταγµα Πατήσια από την προβλεπόµενη θέση της στο ύψος του Μουσείου και του Πολυτεχνείου, καθώς επίσης και µεγαλύτερες καθυστερήσεις και για τις δύο γραµµές. Κρίνεται εποµένως σκόπιµο να αποφευχθεί µια τέτοια κοινή στάση και να σηµατοδοτηθεί κατάλληλα η µετεπιβίβαση µεταξύ των γειτονικών στάσεων των γραµµών (Ιουλιανού και Ηπείρου κοντά στην Πατησίων και Μουσείο) ιαχωρισµός των κατευθύνσεων µε την κατεύθυνση καθόδου προς Ιουλιανού Σταθµό Λαρίσης επί της Πατησίων στο κέντρο ή στο δυτικό µέτωπο (ανάλογα µε τη θέση που θα επιλεγεί για τη γραµµή Σύνταγµα Πατήσια) και την κατεύθυνση ανόδου στις Βασ. Ηρακλείου (νότιο µέτωπο) και Μαυροµµαταίων (αρχικά ανατολικό και µετά δυτικό µέτωπο). Το πλεονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι απεµπλέκει τη µία από τις κατευθύνσεις από την κοινή χάραξη µε τη γραµµή Σύνταγµα Πατήσια, περιορίζοντας έτσι τις ανάγκες συντονισµού των δύο γραµµών και βελτιώνοντας τις επιτρεπτές συχνότητες. Το µειονέκτηµα της λύσης είναι ότι η χάραξη των γραµµών πρέπει να βρίσκεται στο πρώτο τµήµα της οδού Μαυροµµαταίων πλευρικά στο ανατολικό της µέτωπο και στη συνέχεια να περάσει στο δυτικό της µέτωπο για να επιτραπεί η δεξιά στροφή στη Λ. Αλεξάνδρας, γεγονός που δηµιουργεί µεγαλύτερη εµπλοκή µε την οµόρροπη κυκλοφορία των οχηµάτων. Η λύση αυτή προϋποθέτει να παραχωρηθεί η Μαυροµµαταίων αποκλειστικά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Τραµ). Ωστόσο, οι απαιτήσεις καµπύλης της χάραξης επί της Μαυροµµαταίων (διασταύρωση του Τραµ µε τις λωρίδες των άλλων µέσων) θα δυσχεράνουν σε κάθε περίπτωση την παράλληλη κίνηση των υπόλοιπων µέσων. Τέλος, άλλο µειονέκτηµα της λύσης είναι ότι διαχωρίζει τις κινήσεις του Τραµ µειώνοντας την αναγνωσιµότητα του µέσου στο χώρο, χωρίς να επιλύει ουσιαστικά το πρόβληµα εµπλοκής των δύο γραµµών Σύνταγµα Πατήσια και Στ. Λαρίσης Πανεπιστηµιούπολη στην Πατησίων. 3. Αλεξάνδρας Τέρµα Αµπελοκήπων Στο τρίτο τµήµα της χάραξης (τµήµα συµβολή Πατησίων µε Λ.Αλεξάνδρας συµβολή Λ.Αλεξάνδρας µε Λ. Κηφισίας), η πρόταση κατατίθεται σε δύο παραλλαγές και έχουν ως εξής : 3.1 Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας µε ενδιάµεση ζώνη φύτευσης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 143

4 ηµιουργούνται 2+2 λωρίδες εκατέρωθεν της χάραξης για όλα τα υπόλοιπα οχήµατα (ΙΧ, ΜΜΜ, δίκυκλα, ταξί, φορτηγά τροφοδοσίας). Οι προβλεπόµενες στάσεις του Τραµ γίνονται σε κεντρική αποβάθρα, ενώ σε µεγάλο ποσοστό του µήκους διατηρείται ενδιάµεση ζώνη φύτευσης. Οπου αυτή η ζώνη δεν είναι απαραίτητη, δηλαδή σε τµήµατα µεταξύ στάσεων, οι δύο κατευθύνσεις συγκλίνουν έτσι ώστε να κερδηθεί χώρος για λωρίδες αναµονής αριστερών στροφών. 3.2 Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας χωρίς ενδιάµεση ζώνη φύτευσης. Ακολουθείται η ίδια λογική µε το 3.1 αλλά µε κατάργηση της ενδιάµεσης φυτικής ζώνης όπου είναι δυνατόν. 4. Σύνδεση Αλεξάνδρας Θηβών Στο τέταρτο τµήµα της χάραξης (τµήµα σύνδεσης Λ. Αλεξάνδρας µε Θηβών) διακρίνονται τρεις παραλλαγές, δύο που αφορούν την πρώτη εναλλακτική, καθώς και τη δεύτερη εναλλακτική, ως εξής : 4.1. ιαχωρισµός κατευθύνσεων Τραµ σύµφωνα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις στον κόµβο Αµπελοκήπων εναλλακτική 1 : άνοδος µέσω Βασ. Σοφίας Μεσογείων Φειδιππίδου και επιστροφή µέσω Φωκίδος Μεσογείων Φειδιππίδου. Πλευρική τοποθέτηση στις Βασ. Σοφίας (ανατολικό µέτωπο), Μεσογείων (δυτικό µέτωπο), Φειδιππίδου (νότιο µέτωπο) για την άνοδο. Πλευρική τοποθέτηση στις Φωκίδος (νότιο µέτωπο), Μεσογείων (κεντρικά), Φειδιππίδου (κεντρικά) για την κάθοδο. Με την παραλλαγή αυτή δηµιουργούνται για όλα τα οχήµατα, 3-4 λωρίδες στην Βασ. Σοφίας, 5 λωρίδες κυκλοφορίας στη Μεσογείων, 4 λωρίδες στη Φειδιππίδου µέχρι τη Μιχαλακοπούλου και 2 λωρίδες στο τελευταίο τµήµα της προς Θηβών. Στην κάθοδο δηµιουργούνται 1 λωρίδα κυκλοφορίας στη Φωκίδος, 2+3 οµόρροπες λωρίδες µεταξύ τους και µε το Τραµ στη Μεσογείων εκατέρωθεν του Τραµ και 1+3 λωρίδες οµόρροπες µεταξύ τους και µε το Τραµ στη Φειδιππίδου εκατέρωθεν του Τραµ. Οι γραµµές του Τραµ διασταυρώνονται στην άνοδο µε τα στρέφοντα οχήµατα από την Αλεξάνδρας προς την Κηφισίας, την Βασ. Σοφίας, τη δεξιά στροφή στη Μιχαλακοπούλου, και την είσοδο από την Φειδιππίδου στη Θηβών. Στην κάθοδο, οι γραµµές διασταυρώνονται µε τα οχήµατα της Μεσογείων προς Μιχαλακοπούλου και Γουδί, στη συνέχεια µε το ρεύµα της Μεσογείων προς Βασ. Σοφίας και τελικά µε τον άξονα Κηφισίας Βασ. Σοφίας. Στο ανηφορικό τµήµα της Φειδιππίδου, οι γραµµές τοποθετούνται στο νότιο µέτωπο, στο χώρο της σηµερινής πρασιάς και αφήνουν τις σηµερινές 2 λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 144

5 Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι ότι δεν διαταράσσει σηµαντικά τις ισχύουσες ρυθµίσεις στον κόµβο Αµπελοκήπων, αφού επιτρέπει την κίνηση των οχηµάτων παράλληλα και οµόρροπα µε το Τραµ. Μειονέκτηµα της χάραξης είναι ότι περιορίζει την αναγνωσιµότητα του Τραµ που προσφέρει η συνεχής αξονική χάραξη (εναλλακτική 2), καθώς και το ότι αποµακρύνονται σηµαντικά οι δύο κλάδοι και οι αντίστοιχες συζυγείς στάσεις στο τµήµα αυτό Αξονική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων του Τραµ στη Φειδιππίδου εναλλακτική 2. Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων στη Φειδιππίδου στο τµήµα Βασ. Σοφίας Μιχαλακοπούλου και πλευρική στο νότιο µέτωπο στο τµήµα Μιχαλακοπούλου Θηβών. Με την παραλλαγή αυτή δηµιουργούνται 1+3 λωρίδες στη Φειδιππίδου οµόρροπες µεταξύ τους εκατέρωθεν του Τραµ στο τµήµα µεταξύ Μεσογείων και Βασ. Σοφίας. Στο τµήµα µεταξύ Μεσογείων και Θηβών, οι δύο κατευθύνσεις του Τραµ τοποθετούνται πλευρικά στο νότιο µέτωπο επιτρέποντας 2 λωρίδες κυκλοφορίας για τα οχήµατα. Με την παραλλαγή αυτή επιτρέπεται ανεµπόδιστα η στροφή των οχηµάτων από Αλεξάνδρας προς τη Βασ. Σοφίας. Το Τραµ διασταυρώνεται µε το ρεύµα ανόδου της Μεσογείων που κατευθύνεται προς Γουδί, µε το στρέφον ρεύµα προς την Μιχαλακοπούλου και εγκάρσια µε τους άξονες Μιχαλακοπούλου και Βασ. Σοφίας - Κηφισίας. Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι η καλύτερη αναγνωσιµότητα της χάραξης και κίνησης του Τραµ µέσω της αξονικότητας που εκφράζεται στον άξονα Αλεξάνδρας Φειδιππίδου. Μειονέκτηµα της χάραξης είναι το ότι επηρεάζει, τη σηµερινή διευθέτηση της κυκλοφορίας στον κόµβο Αµπελοκήπων ιαχωρισµός κατευθύνσεων Τραµ µε την άνοδο στις Βασ. Σοφίας Μεσογείων Φειδιππίδου παραλλαγή εναλλακτικής 2 Πλευρική τοποθέτηση στις Βασ. Σοφίας (ανατολικό µέτωπο), Μεσογείων (δυτικό µέτωπο), Φειδιππίδου (νότιο µέτωπο) για την άνοδο. Αξονική τοποθέτηση της κατεύθυνσης καθόδου προς Αλεξάνδρας στη Φειδιππίδου, αρχικά στο νότιο µέτωπο (µέχρι τη Μεσογείων) και στη συνέχεια κεντρικά. ηµιουργούνται για όλα τα οχήµατα, 3-4 λωρίδες στην Βασ. Σοφίας, 5 λωρίδες κυκλοφορίας στη Μεσογείων, 1+4 λωρίδες οµόρροπες µε τη σηµερινή φορά στη Φειδιππίδου στο τµήµα µεταξύ Μιχαλακοπούλου και Βασ. Σοφίας και 2 λωρίδες στο τελευταίο τµήµα της προς Θηβών. Με την παραλλαγή αυτή επιτρέπεται ανεµπόδιστα η στροφή των οχηµάτων από την Αλεξάνδρας προς τη Βασ. Σοφίας. Το Τραµ διασταυρώνεται µε το ρεύµα ανόδου της Μεσογείων που κατευθύνεται προς Γουδί, µε το στρέφον ρεύµα προς την Μιχαλακοπούλου και εγκάρσια µε τους άξονες Μιχαλακοπούλου και Βασ. Σοφίας - Κηφισίας. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 145

6 Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι συγκριτικά µε την πρώτη σχετική παραλλαγή ότι δεν αποµακρύνει πολύ τις δύο κατευθύνσεις του Τραµ, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη αναγνωσιµότητα της χάραξης. Μειονέκτηµα της χάραξης είναι ότι επηρεάζει κατά ένα µέρος τη σηµερινή διευθέτηση της κυκλοφορίας στον κόµβο Αµπελοκήπων. 5. Θηβών Λοχ. Σπηλιωτοπούλου Στο πέµπτο τµήµα της χάραξης (τµήµα επί της Θηβών) η πρόταση κατατίθεται µε δύο παραλλαγές ως εξής : 5.1. Πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της οδού Θηβών στο νότιο µέτωπο της. Η λύση αυτή επιτρέπει την κίνηση των οχηµάτων σε 1+1 λωρίδες αµφίδροµα προς την πλευρά των νοσοκοµείων Παίδων. Πλεονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι επιτρέπει την κίνηση των οχηµάτων αµφίδροµα αλλά σε ενιαίο χώρο, επιτρέποντας σηµειακά και κατά περίπτωση τα προσπεράσµατα αν υπάρξει κάποιο εµπόδιο. Πλεονέκτηµα επίσης είναι ότι επιτρέπεται η προσπέλαση των νοσοκοµείων από οχήµατα ασθενοφόρα και ΙΧ απρόσκοπτα σε σχέση µε το Τραµ. Μειονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι δυσχεραίνει την είσοδο και έξοδο των οχηµάτων στην Οδοντιατρική Σχολή και στο νέο υπόγειο χώρο στάθµευσης του ήµου Αθηναίων. Σε κάθε περίπτωση η στάθµευση στη Θηβών πρέπει να απαγορεύεται και στις δύο πλευρές σε όλο το µήκος Κεντρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της οδού Θηβών. Με την παραλλαγή αυτή δηµιουργούνται 1+1 λωρίδες κυκλοφορίας για τα οχήµατα εκατέρωθεν του Τραµ. Πλεονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι επιτρέπεται απρόσκοπτα η πρόσβαση οχηµάτων µέσω της ανόδου από Φειδιππίδου προς την Οδοντιατρική και το νέο υπόγειο χώρο στάθµευσης. Μειονέκτηµα της λύσης είναι ότι δυσχεραίνεται η πρόσβαση οχηµάτων στα νοσοκοµεία Παίδων που προέρχεται από Φειδιππίδου αφού υποχρεώνεται να διασταυρώσει τις δύο κατευθύνσεις του Τραµ. Μειονέκτηµα επίσης της λύσης αυτής είναι ότι οι λωρίδες που δηµιουργούνται εκατέρωθεν του Τραµ δεν µπορούν να λειτουργήσουν σε περίπτωση οποιουδήποτε εµποδίου. Σε κάθε περίπτωση και σε αυτή την παραλλαγή η στάθµευση πρέπει να απαγορεύεται σε όλο το µήκος της Θηβών. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 146

7 6. Σύνδεση Θηβών Μεγ. Αλεξάνδρου Στο έκτο τµήµα της χάραξης (τµήµα µεταξύ Θηβών και Μεγ. Αλεξάνδρου) διακρίνονται επίσης δύο παραλλαγές της χάραξης: 6.1. Πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της Γ. Παπανδρέου στο βόρειο µέτωπο. ηµιουργείται 1 λωρίδα κυκλοφορίας για τη διέλευση και την προσπέλαση των χώρων στάθµευσης των πολυκατοικιών του νότιου µετώπου. Πλεονέκτηµα της διέλευσης µέσω της Γ. Παπανδρέου είναι ότι πλησιάζει η χάραξη περισσότερο προς την πλ. Ελευθερίας που είναι κεντρικό σηµείο αναφοράς για την περιοχή Γουδί, και διασχίζει περιοχή κατοικίας. Αυτό το πλεονέκτηµα ενισχύεται ακόµα περισσότερο από την προοπτική δηµιουργίας στάσης είτε πλησίον της πλ. Ελευθερίας ή και επί της Γ. Παπανδρέου στο δυτικότερο τµήµα της. Μειονέκτηµα της διέλευσης θεωρείται η ανάγκη µετακίνησης της λαϊκής αγοράς που πραγµατοποιείται στη Γ. Παπανδρέου κάθε Σάββατο σε άλλη θέση Πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ κατά µήκος της οδού Παπαδιαµαντοπούλου στο δυτικό µέτωπο της. ηµιουργείται 1 λωρίδα µεικτή οχηµάτων-πεζών προς το νότιο µέτωπο γιά την εξυπηρέτηση των οχηµάτων τροφοδοσίας και των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Πλεονέκτηµα της χάραξης µπορεί να θεωρηθεί µόνο το γεγονός ότι δεν διαταράσσει µεγάλο ποσοστό της γύρω περιοχής κατοικίας κι αυτό εφόσον δεν υπάρχει προοπτική δηµιουργίας στάσης κοντά στην πλ. Ελευθερίας ή επί της Γ. Παπανδρέου σύµφωνα µε την παραλλαγή της χάραξης µέσω της Γ. Παπανδρέου. Μειονέκτηµα της χάραξης αυτής είναι ότι αποµακρύνεται από την κεντρική για το Γουδί πλατεία Ελευθερίας. Μειονέκτηµα επίσης συνιστά το ότι δυσχεραίνεται η πρόσβαση µέσω της Παπαδιαµαντοπούλου στις περιοχές κατοικίας ανατολικά της Θηβών. 7. Σύνδεση Μεγ. Αλεξάνδρου Γέφυρας Κοκκινοπούλου Στο έβδοµο τµήµα της χάραξης µεταξύ Μεγ. Αλεξάνδρου και Γέφυρας Κοκκινοπούλου η πρόταση κατατίθεται µε δύο παραλλαγές ως εξής : 7.1. Πλευρική τοποθέτηση του Τραµ στη Μεγ. Αλεξάνδρου στο ανατολικό µέτωπο της οδού (παράπλευρα της περίφραξης του Στρατοπέδου Ζορµπά) µέχρι την πλευρική είσοδο του Στρατοπέδου και τη γέφυρα της Κοκκινοπούλου. ηµιουργείται 1 λωρίδα µεικτή οχηµάτων-πεζών προς το νότιο µέτωπο γιά την εξυπηρέτηση των οχηµάτων τροφοδοσίας και των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι ότι δεν εµπλέκεται σηµαντικά µε το χώρο του Στρατοπέδου, πράγµα που ενισχύει την άµεση εφικτότητα της χάραξης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 147

8 Μειονέκτηµα της χάραξης είναι ότι το σηµερινό διευρυµένο πεζοδρόµιο µε το γραµµικό πράσινο προς την πλευρά του Στρατοπέδου θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί από το Τραµ. Μειονέκτηµα συνιστά ίσως και το ότι θα υποχρεωθεί σε αποµάκρυνση η σηµερινή αφετηρία των λεωφορείων 622 και 815. Μειονέκτηµα τέλος σε σχέση µε την επόµενη παραλλαγή, συνιστά η περιπορεία του στρατοπέδου προς τη γέφυρα µέσα από ενδιαφέροντα χώρο πρασίνου Πλευρική τοποθέτηση του Τραµ στη Μεγ. Αλεξάνδρου στο ανατολικό µέτωπο µέχρι την κεντρική είσοδο του Στρατοπέδου Ζορµπά και στη συνέχεια αξονική χάραξη προς τη γέφυρα Κοκκινοπούλου µέσα από τον χώρο του Στρατοπέδου. ηµιουργείται 1 λωρίδα µεικτή οχηµάτων-πεζών προς το νότιο µέτωπο γιά την εξυπηρέτηση των οχηµάτων τροφοδοσίας και των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης µέχρι το ύψος της κεντρικής εισόδου του Στρατοπέδου Ζορµπά, δηλαδή στο ύψος της 34 ου Συντάγµατος. Πλεονέκτηµα της χάραξης είναι ότι το διευρυµένο πεζοδρόµιο και το γραµµικό πράσινο καταργείται µόνο στο τµήµα µεταξύ Γ. Παπανδρέου και 34 ου Συντάγµατος. Πλεονέκτηµα επίσης συνιστά η δυνατότητα διατήρησης ευχερούς τοπικής κίνησης πρόσβασης στις κατοικίες (όπως διενεργείται σήµερα) στο νότιο τµήµα της Μεγ. Αλεξάνδρου. Πλεονέκτηµα επίσης είναι η δυνατότητα διατήρησης των αφετηριών των λεωφορείων εφόσον κριθεί απαραίτητο, µετατοπισµένων σε νοτιότερη θέση (νότια της 34 ου Συντάγµατος). Τέλος, πλεονέκτηµα της παραλλαγής αυτής είναι η αµεσότερη πρόσβαση στη γέφυρα Κοκκινοπούλου. Μειονέκτηµα της παραλλαγής αυτής είναι η σηµαντική δέσµευση χώρου του Στρατοπέδου και η αναγκαία εξασφάλιση δυνατότητας διέλευσης του Τραµ µέσω της κεντρικής εισόδου του. Η παραλλαγή αυτή µπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασµό µε την προηγούµενη, έτσι ώστε να επιτρέπεται η δηµιουργία υπηρεσιακού τέρµατος για το Τραµ εφόσον επιλεχθεί ο εποχιακός ή σε ηµερήσια βάση περιορισµός του δροµολογίου µέχρι το Γουδί, όταν δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση µετακινήσεων από και προς Πολυτεχνειούπολη και Πανεπιστηµιούπολη. 8. ιέλευση από Πολυτεχνειούπολη Στο όγδοο τµήµα της χάραξης που αφορά στη διέλευση µέσω της Πολυτεχνειούπολης διακρίνονται δύο παραλλαγές της χάραξης ως εξής : 8.1. ιέλευση παράπλευρα από το Χωριό Τύπου (µελλοντική Φοιτητική Εστία) και στη συνέχεια, µε τη βοήθεια τεχνικού έργου, διέλευση µεταξύ κτιρίου Εργαστηρίου Λιµενικών Εργων και νέου κτιρίου Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και έξοδος στην Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος µεταξύ οδών Φιλονόης και Χερσικράτους. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 148

9 Πλεονέκτηµα της χάραξης αυτής είναι ότι απαιτεί µικρότερο τεχνικό έργο σε σχέση µε την επόµενη παραλλαγή προκειµένου για την έξοδό της στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πλεονέκτηµα επίσης συνιστά το ότι κινείται σε µεγαλύτερο µήκος της Ηρώων Πολυτεχνείου σε σχέση µε την επόµενη παραλλαγή, συµβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση της ανατολικής περιοχής του. Ζωγράφου. Μειονέκτηµα της παραλλαγής αυτής µπορεί να θεωρηθεί ότι διέρχεται περιφερειακά σε σχέση µε τα κεντρικά συγκροτήµατα της Πολυτεχνειούπολης, µειονέκτηµα που αίρεται εφόσον προβλεφθεί πυκνότερη µετεπιβίβαση σε στάση του Τραµ µεταξύ Τραµ και του εσωτερικού λεωφορείου ιέλευση παράπλευρα από το Χωριό Τύπου (µελλοντική Φοιτητική Εστία) και στη συνέχεια, διέξοδος προς τον εγκαταλελειµµένο κεντροβαρικό άξονα του ΕΜΠ, χρήση του άξονα αυτού και έξοδος στην Ηρώων Πολυτεχνείου µε τη βοήθεια τεχνικού έργου σε θέση παράπλευρα µε την παλιά Φοιτητική Εστία στο ύψος της οδού Μυκόνου. Πλεονέκτηµα της χάραξης αυτής είναι ότι διέρχεται σαφώς πιο κεντροβαρικά από το χώρο της Πολυτεχνειούπολης αξιοποιώντας υφιστάµενο άξονα ικανού πλάτους. Μειονέκτηµα της παραλλαγής αυτής είναι ότι απαιτεί σηµαντικό τεχνικό έργο στην περιοχή κοντά στη Φοιτητική Εστία προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι µεγάλες κλίσεις σε συνδυασµό µε την κίνηση σε καµπύλη στην οποία υποχρεώνεται η χάραξη. Επίσης, µειονέκτηµα συνιστά το ότι περιορίζεται η εξυπηρέτηση της γειτονικού οικισµού του. Ζωγράφου. 9. Ηρώων Πολυτεχνείου Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική) Η πρόταση που αφορά στο τµήµα µεταξύ Ηρώων Πολυτεχνείου και τέρµατος της γραµµής στο ύψος της Θεολογικής Σχολής εντός της Πανεπιστηµιούπολης κατατίθεται χωρίς παραλλαγές ως εξής : Πλευρική τοποθέτηση των δύο κατευθύνσεων Τραµ στην Ηρώων Πολυτεχνείου στο ανατολικό µέτωπο, διέλευση από την πλατεία του Νεκροταφείου Ζωγράφου, είσοδος στην Πανεπιστηµιούπολη και πλευρική τοποθέτηση στο νότιο µέτωπο του περιφερειακού άξονα της Πανεπιστηµιούπολης νότια των περιοχών κατοικίας του. Ζωγράφου µέχρι τη Θεολογική Σχολή όπου διαµορφώνεται το τέρµα της γραµµής. ηµιουργούνται 1 λωρίδα κυκλοφορίας µε τη σηµερινή φορά στην Ηρώων Πολυτεχνείου, και 1+1 λωρίδες κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων στο βόρειο µέτωπο του περιφερειακού άξονα της Πανεπιστηµιούπολης. Η διαµόρφωση τέρµατος στη Θεολογική Σχολή δεν είναι υποχρεωτική δεδοµένου ότι προτείνεται η διαµόρφωση τέρµατος στην περιοχή Γουδί, σε χώρο παρά ή εντός του Στρατοπέδου Ζορµπά που θα εξυπηρετεί σε ηµερήσια και εποχιακή βάση όταν δεν θα διενεργούνται δροµολόγια στους χώρους εσωτερικά της Πολυτεχνειούπολης και της Πανεπιστηµιούπολης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 149

10 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 150

11 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 151

12 ΣΤΑΣΕΙΣ Η χωροθέτηση, ο σχεδιασµός και ο εξοπλισµός των στάσεων θα συµβάλλει σηµαντικά στην αποδοχή, ελκυστικότητα και λειτουργικότητα του δικτύου του Τραµ και θα ακολουθούν τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστκά των στάσεων που βρίσκονται σήµερα υπό κατασκευή. Συνοπτικά οι στάσεις του Τραµ θα καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις : o Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. o Άνετη και ασφαλή προσβασιµότητα όλων των επιβατών. o Αναγνωρισιµότητα. o Ελκυστική µορφολογία. o Προστασία από τις καιρικές συνθήκες και άνεση. o Πληροφόρηση. o Εύκολη επιβίβαση αποβίβαση. o Λειτουργικότητα για κάθε οµάδα επιβατών (συµπεριλαµβανοµένων των ΑΜΕΑ). o Ασφάλεια. o Καθαριότητα. Η χωροθέτηση των στάσεων του Τραµ που έγινε στα πλαίσια της παρούσης µελέτης µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις κύριες χρήσεις γης µε µεγάλη ζήτηση και σε σηµεία όπου οι απαιτούµενες επεµβάσεις είναι σχετικά µικρές, ενώ παράλληλα περιορίζονται όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οδικών µέσων (µείωση πλάτους οδικών λωρίδων κυκλοφορίας) και των πεζών (µείωση πλάτους πεζοδροµίων). Επιπλέον βασική παράµετρος επιλογής της χωροθέτησης των στάσεων ήταν η δυνατότητα µετεπιβίβασης σε άλλα ΜΜΜ είτε επίγεια είτε υπόγεια. Μέρος των αποβάθρων των στάσεων θα είναι στεγασµένο. Για κάθε στάση οι στεγασµένοι χώροι θα περιλαµβάνουν καθίσµατα, χάρτες και πίνακες πληροφόρησης, µηχανήµατα έκδοσης και ακύρωσης των εισιτηρίων, Video camera και τηλέφωνο ανάγκης (για παρακολούθηση της αποβάθρας από το κέντρο ασφαλείας και ειδοποίησή του σε περίπτωση ανάγκης), κλπ. Η πρόσβαση στις αποβάθρες των στάσεων θα γίνεται µε µικρή ράµπα που θα εξυπηρετεί τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην ένταξη των στάσεων στον αστικό χώρο, στα κατασκευαστικά στοιχεία τους (αποβάθρες, στέγαστρα, κιγκλιδώµατα κλπ), στην διαµόρφωση του εξοπλισµού των στάσεων (δυναµική πληροφόρηση, έκδοση εισιτηρίων, καθίσµατα κλπ) και στον φωτισµό και τη σήµανσή τους. Εχει προβλεφθεί κάθε στάση να βρίσκεται πλησίον πεζοδιαβάσεως γιά να είναι εύκολη η πρόσβαση των και από την απέναντι πλευρά της οδού. Το µήκος κάθε στάσης θα ανέρχεται σε 70µ γιά συρµό µε δύο οχήµατα ενώ παράλληλα προβλέπονται επιπλέον 5µ γιά ράµπα γιά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 152

13 ελάχιστες περιπτώσεις γιά λόγους γεωµετρίας το συνολικό µήκος της στάσης είναι µικρότερο των 75µ. Το πλάτος κάθε πλαινής αποβάθρας θα είναι 2.5µ ενώ κάθε κεντρικής 4µ. Οταν η αποβάθρα συνορεύει µε οδικό τµήµα κατασκευάζεται επιπλέον πεζοδρόµιο πλάτους 0.5µ.από την πλευρά της οδού. Προτείνεται η δηµιουργία 12 στάσεων εκτός των ακραίων σταθµών στο Σταθµό Λαρίσης και στην Πανεπιστηµιούπολη και για τις δύο εναλλακτικές. Οι προτεινόµενες στάσεις είναι οι εξής : Σταθµός Λαρίσης (στην περιοχή των ΤΑΧΙ).Η επιλογή έγινε γιά άµεση µετεπιβίβαση µε το µετρό, τον προαστιακό και το τραίνο. Αχαρνών (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων) Η επιλογή έγινε γιατί γειτνιάζει µε τον άξονα της Αχαρνών από όπου διέρχονται ένα µεγάλος αριθµός λεωφορειακών γραµµών. Πατησίων (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων) Η επιλογή έγινε γιατί γειτνιάζει µε τον άξονα της Πατησίων από όπου διέρχονται ένα µεγάλος αριθµός λεωφορειακών γραµµών, µε την γραµµή Τραµ Σύνταγµα-Πατήσια και επιπλέον βρίσκεται πλησίον κύριων χρήσεων και συγκεκριµένα : στο Μουσείο, στο Πολυτεχνείο και στην ΑΣΟΕ. Πεδίον του Αρεως (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί την περιοχή των Εξαρχείων και βρίσκεται απέναντι από ένα εκτεταµένο άλσος της Αθήνας. Παναθήναια (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί την περιοχή Γκύζη και βρίσκεται πλησίον του κεντρικού κτηρίου του ΥΠΕΧΩ Ε. Αρειος Πάγος (κεντρική αποβάθρα) Εξυπηρετεί την περιοχή Γκύζη και βρίσκεται πλησίον του Άρειου Πάγου. Αµπελόκηποι (κεντρική αποβάθρα) Η στάση αυτή γειτνιάζει µε τον σταθµό µετρό Αµπελόκηποι και προσφέρεται γιά άµεση µετεπιβίβαση, βρίσκεται δε πλησίον του άξονα της Πανόρµου. Μεσογείων (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων) Η στάση αυτή επιλέχθηκε στην θέση αυτή γιατί γειτνιάζει µε τον άξονα της Βας.Σοφίας- Κηφισίας από όπου διέρχονται ένα µεγάλος αριθµός λεωφορειακών γραµµών. Νοσοκοµεία Παίδων (πλευρικές αποβάθρες και για τις δύο εναλλακτικές ) Εξυπηρετεί την περιοχή των Νοσοκοµείων Παίδων και Λαικό. Γουδί (πλευρικές αποβάθρες επί των πεζοδροµίων και για τις δύο εναλλακτικές ) Εξυπηρετεί την περιοχή Γουδί. Πολυτεχνείο (πλευρικές αποβάθρες) Εξυπηρετεί τις νέες φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου. Ζωγράφου (πλευρικές αποβάθρες) Εξυπηρετεί την βόρεια οικιστική περιοχή του δήµου Ζωγράφου και το κύριο κτηριακό συγκρότηµα του Πολυτεχνείου. Νεκροταφείο Ζωγράφου (πλευρικές αποβάθρες) Εξυπηρετεί το νεκροταφείο Ζωγράφου και µέρος του συγκροτήµατος του Πανεπιστηµίου. Πανεπιστηµιούπολη (πλευρικές αποβάθρες) Εξυπηρετεί την Θεολογική σχολή του Πανεπιστηµίου. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 153

14 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 154

15 Οι στάσεις της παρούσας χιλιοµετρικές θέσεις : χάραξης βρίσκονται ενδεικτικά στις ακόλουθες ΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Θ. Σ.ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΝ ΑΡΕΩΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΝΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΓΟΥ Ι ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΚΡΟΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΠΟΛΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Σταθµός Λαρίσης Συµβολή Αλεξάνδρας / Πατησίων Γενικά, στην περιοχή επικρατεί η χρήση της γενικής κατοικίας. Στο δοµηµένο περιβάλλον κυριαρχεί η µεσοαστική µεταπολεµική πολυκατοικία. Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τη λειτουργία των Σταθµών Λαρίσης και Πελοποννήσου, που συναποτελούν σηµαντικό σιδηροδροµικό κόµβο. Ο ρόλος του Σταθµού ως συγκοινωνιακός κόµβος συµπληρώνεται και µε τη λειτουργία της στάσης Σταθµός Λαρίσης της Γραµµής 3 του Μετρό. Εντός των προσεχών µηνών αναµένεται να λειτουργήσει το δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόµου, που θα εξυπηρετεί συνδέσεις προαστιακού χαρακτήρα (Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, Χαλκίδα, Ελευσίνα, Κόρινθος), γεγονός που θα ενισχύσει τη σηµασία του σταθµού. Γύρω από το Σταθµό Λαρίσης συγκεντρώνονται µία σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη λειτουργία του σταθµού, όπως το Τελωνείο Αθηνών, ξενοδοχεία, λιανικό εµπόριο, εστιατόρια και καφενεία. Απέναντι από το Σταθµό Λαρίσης υπάρχει µικρός χώρος πρασίνου (πλατεία Λαρίσης), ο µοναδικός σε ολόκληρο το τµήµα της διαδροµής. Στο χώρο αυτό βρίσκονται αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου Αθηναίων, ενώ δίπλα του και επί της οδού Νεόφυτου Μεταξά, υπάρχει σχολικό συγκρότηµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 155

16 Κατά µήκος της οδού Ηπείρου υπάρχουν δύο ξενοδοχεία, ενώ επί της Αχαρνών στο τµήµα µεταξύ Ηπείρου και Ιουλιανού υπάρχει ένα ακόµα ξενοδοχείο. Γύρω από την Ηπείρου, στο τµήµα µεταξύ Λιοσίων και Αχαρνών υπάρχει συγκέντρωση αρκετών σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο τµήµα µεταξύ Αχαρνών και Πατησίων υπάρχουν αρκετά θέατρα, ως επέκταση των αντίστοιχων χρήσεων που αναπτύσσονται επί της Πατησίων. Το εµπόριο έχει χαρακτήρα τοπικό, ενώ µεγαλύτερη ένταση παρουσιάζουν τα καταστήµατα µε ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Υπάρχουν επίσης αρκετά συνεργεία αυτοκινήτων. Τέλος, επί της Ιουλιανού καταγράφηκαν τρεις στεγασµένοι χώροι στάθµευσης δηµόσιας χρήσης, ενώ επί της οδού Ηπείρου τρεις υπαίθριοι χώροι στάθµευσης. Συµβολή Αλεξάνδρας / Πατησίων Νοσοκοµείο Παίδων Ο άξονας Αλεξάνδρας Φειδιππίδου - Θηβών µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα γραµµικό κέντρο που συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό υπερτοπικών λειτουργιών, ενώ η χρήση της κατοικίας περιορίζεται στους ορόφους των κτιρίων. Επικρατούν οι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, ενώ υπάρχουν και σηµαντικά κτίρια µεσοπολεµικής αρχιτεκτονικής. Αρκετά, σε σύγκριση µε άλλες κεντρικές περιοχές της Αθήνας, είναι τα κτίρια της περιοχής που έχουν κατασκευαστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Στις λειτουργίες που συγκεντρώνονται στο τµήµα αυτό της διαδροµής του Τραµ συµπεριλαµβάνονται δραστηριότητες αναψυχής, δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά γραφεία, ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές εγκαταστάσεις και λιγότερο εµπορικές χρήσεις. Στις υπερτοπικές χρήσεις κατά µήκος της Αλεξάνδρας συγκαταλέγονται: Το ΙΚΑ Αλεξάνδρας Ο Άρειος Πάγος και το Εφετείο Αθηνών Η Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Αθηνών Το γήπεδο του Παναθηναϊκού Το Νοσοκοµείο Άγιος Σάββας και το ηµοτικό Νοσοκοµείο Ελπίς Η Γενική Γραµµατεία ηµόσιων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε Η Υγειονοµική Σχολή Αθηνών Η Ιατρική και η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Το Νοσοκοµείο Παίδων ραστηριότητες αναψυχής απαντώνται σε όλο το µήκος της Αλεξάνδρας αλλά και στους κάθετους σε αυτή δρόµους. Πρόκειται για καφετέριες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και µουσικές σκηνές. Σηµαντικοί πολιτιστικοί χώροι, όπως θεατρικές και κινηµατογραφικές αίθουσες συµπληρώνουν τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της περιοχής, ιδιαίτερα στο τέρµα Αµπελοκήπων. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 156

17 Ο µεγαλύτερος από τους ελεύθερους χώρους πρασίνου που βρίσκονται στην περιοχή, και µάλιστα ένας από τους µεγαλύτερους χώρους της πόλης συνολικά, είναι το Πεδίον του Άρεως. Η πλατεία Αργεντινής ηµοκρατίας έχει περισσότερο συνοικιακό χαρακτήρα. Στο χώρο της πλατείας Παίδων κατασκευάζεται υπόγειος χώρος στάθµευσης από το ΥΠΕΧΩ Ε και είναι άγνωστο τι χαρακτήρα πρόκειται να προσλάβει µετά την αποπεράτωση των έργων. Στο µεγαλύτερο µέρος της Αλεξάνδρας υπάρχει προκήπιο, κάτι που ενδυναµώνει την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, σε ένα ιδιαίτερα πυκνοδοµηµένο και κυκλοφοριακά φορτισµένο τµήµα της πόλης. Το εµπόριο αποτελεί δευτερεύουσα δραστηριότητα σε όλο το µήκος του τµήµατος. ύο υπεραγορές στην Αλεξάνδρας και µία στο κτήµα Θων δηµιουργούν ανάγκες στάθµευσης. Η τροφοδοσία τους γίνεται µε παράνοµη παρόδια στάθµευση, που επιβαρύνει την κυκλοφορία. Έντονη είναι η παρουσία καταστηµάτων πώλησης αυτοκινήτων στο δυτικό τµήµα της Αλεξάνδρας. Επίσης, επί της διαδροµής καταγράφηκαν πέντε σταθµοί υγρών καυσίµων, ένας µεγάλος υπαίθριος χώρος στάθµευσης δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τρεις στεγασµένοι χώροι στάθµευσης. Μικρός αριθµός κτιρίων, διαθέτουν χώρο στάθµευσης, όπως τα κτίρια του Αρείου Πάγου και της Τράπεζας Κύπρου. Νοσοκοµείο Παίδων Γέφυρα Στρατοπέδου Ζορµπά Πρόκειται για τµήµα της συνοικίας Γουδί, σε άµεση σχέση µε το οµώνυµο Μητροπολιτικό Πάρκο και µε κυρίαρχη της χρήση της κατοικίας. Η πλειοψηφία των κτιρίων είναι µεταπολεµικές πολυκατοικίες, αρκετές από τις οποίες έχουν ανεγερθεί την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριµένα, επί της οδού Θηβών υπάρχει λιανικό εµπόριο τοπικού χαρακτήρα στο ισόγειο των πολυκατοικιών, ενώ στους ορόφους επικρατεί η χρήση της κατοικίας. Στις οδούς Γ.Παπανδρέου και Μ.Αλεξάνδρου κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας. Στο ισόγειο των περισσότερων πολυκατοικιών υπάρχει ηµιυπαίθριος χώρος στάθµευσης (piloti). Επίσης, στη Γ.Παπανδρέου γίνεται κάθε ευτέρα λαϊκή αγορά. Η Γ.Παπανδρέου συνορεύει βόρεια µε πρόσφατα διαµορφωµένο χώρο πρασίνου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί, κοντά στον οποίο βρίσκεται µέρος των ολυµπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Στην ανατολική πλευρά της Μ.Αλεξάνδρου υπάρχει σχολικό συγκρότηµα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και το Στρατόπεδο Ζορµπά. Γέφυρα Στρατοπέδου Ζορµπά Πανεπιστηµιούπολη Στο τµήµα αυτό το Τραµ διέρχεται µέσα και γύρω από το χώρο της Πολυτεχνειούπολης και της Πανεπιστηµιούπολης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 157

18 Τα δύο πανεπιστήµια, αποτελούν έναν υπερτοπικό πόλο, που δηµιουργεί σηµαντικές ροές µετακίνησης προς και από αυτόν. Ο χώρος των δύο πανεπιστηµίων είναι αραιά δοµηµένος µε εκπαιδευτικά κτίρια και περιλαµβάνει µεγάλες εκτάσεις πρασίνου. Αποτελεί µέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί και συνορεύει ανατολικά µε τον ορεινό όγκο του Υµηττού. Το Νεκροταφείο Ζωγράφου, βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, και αποτελεί µία ακόµα υπερτοπική χρήση στην περιοχή. Συχνά µάλιστα ο χώρος µπροστά στην είσοδο του νεκροταφείου καταλαµβάνεται από τα οχήµατα των επισκεπτών. Σε χώρο της Πολυτεχνειούπολης, βρίσκονται δύο µεγάλα συγκροτήµατα φοιτητικών κατοικιών. Πρόκειται για το πολυώροφο κτίριο της φοιτητικής εστίας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και για το νέο συγκρότηµα φοιτητικών κατοικιών επί της Κοκκινοπούλου, πλησίον της γέφυρας. υτικά της Πολυτεχνειούπολης και βόρεια της Πανεπιστηµιούπολης εκτείνεται ο ήµος Ζωγράφου, µία από τις πιο δοµηµένες περιοχές κατοικίας της Αθήνας, στην οποία κατοικεί µεγάλο µέρος του φοιτητικού πληθυσµού της πόλης. Αρκετές από τις πολυκατοικίες που βρίσκονται κατά µήκος της Ηρώων Πολυτεχνείου έχουν κατασκευαστεί την τελευταία δεκαετία. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 158

19 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 159

20 Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 160

21 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΩΣΗ Η παραπάνω χάραξη αποτελείται από τα παρακάτω κυκλοφοριακά διακριτά τµήµατα: Σταθµός Λαρίσης και ζεύγος µονόδροµων Ιουλιανού, Ηπείρου. Λεωφόρος Αλεξάνδρας Θηβών, Νοσοκοµεία Παίδων, Γουδί Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστηµιούπολη Οι αρχές σχεδιασµού που ακολουθούνται καθ όλο το µήκος της χάραξης είναι οι εξής: ιάθεση αποκλειστικού διαδρόµου κίνησης στον τροχιόδροµο. Παραχώρηση προτεραιότητας στις σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις κατά µήκος του διαδρόµου κίνησης. Ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές ο σχεδιασµός των υπόλοιπων χαρακτηριστικών των οδών προσαρµόζεται έτσι ώστε να µειώνονται οι όποιες δυσµενείς επιπτώσεις στην υπόλοιπη κυκλοφορία ή ακόµη, όπου είναι δυνατόν, και να αυξηθεί η κυκλοφοριακή ικανότητα. Εξυπακούεται ότι σε κάθε σηµατοδοτούµενη διασταύρωση κατά µήκος της χάραξης του τροχιοδρόµου τοποθετούνται και νέοι σηµατοδότες, ειδικά για την διέλευση του τροχιοδρόµου, πέραν των σηµατοδοτών που εξυπηρετούν την οδική κυκλοφορία. Στα πλαίσια της σχετικής Οριστικής Μελέτης θα διερευνηθεί βεβαίως και το θέµα του κατά πόσον είναι απαραίτητο να σηµατοδοτηθούν και διασταυρώσεις οι οποίες δεν είναι επί του παρόντος σηµατοδοτούµενες. Σύµφωνα µε τα ζητούµενα από τις προδιαγραφές της µελέτης έγινε εκµετάλλευση των αρχείων της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό - ΜΑΜ (από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. - ΑΜ) και των µετρήσεων του ΥΠΕΧΩ Ε προκειµένου να διαµορφωθεί ο χάρτης 1 της υπάρχουσας κατάστασης φόρτων. Στον χάρτη 1 φαίνονται οι µετρηθέντες φόρτοι από τις έρευνες που έγιναν στα πλαίσια της ΜΑΜ (1996) τόσο για την πρωινή ώρα αιχµής όσο και σε 24ωρη βάση. Παράλληλα φαίνονται και οι φόρτοι που προκύπτουν από τα συγκοινωνιακά µοντέλα της ΑΜ για το 2004 όταν πλέον λειτουργούν όλα τα υπό εκτέλεση έργα του Λεκανοπεδίου (περιλαµβανοµένων και εκείνων που υλοποιούνται στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων). Αντίστοιχα στον ίδιο χάρτη φαίνονται και οι προβλέψεις φόρτων µετά την λειτουργία του Τραµ. Όπως έχει διευκρινισθεί σε όλες τις σχετικές συσκέψεις και άλλες συνεννοήσεις, οι εν λόγω προβλέψεις βασίζονται αποκλειστικά σε εµπειρικές εκτιµήσεις χωρίς την χρήση µοντέλου προσοµοίωσης της κυκλοφορίας του οποίου άλλωστε η χρήση δεν προβλέπεται στα πλαίσια της προκαταρκτικής αυτής ανάλυσης. Προφανώς οι εν λόγω Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 161

22 φόρτοι θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε επόµενα στάδια των σχετικών µελετών µε χρήση κατάλληλων συγκοινωνιακών µοντέλων. Τµήµα 1: Σταθµός Λαρίσης και Ιουλιανού / Ηπείρου Το τµήµα αυτό της χάραξης διέρχεται από µία πυκνοδοµηµένη περιοχή µε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήµατα. Η χωροθέτηση της τερµατικής στάσης του Τραµ στην περιοχή του Σταθµού Λαρίσης και µάλιστα εκτός του καταστρώµατος της οδού εληγιάννη εξυπηρετεί την απεµπλοκή των λειτουργιών του Τραµ από την οδική κυκλοφορία. Το Τραµ καταλαµβάνει τµήµα του χώρου ο οποίος σήµερα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των ταξί, όµως επαρκεί ώστε µε κατάλληλο σχεδιασµό να µπορεί να εξυπηρετήσει και τις δύο λειτουργίες. Στη διασταύρωση µε την οδό Φιλαδελφείας προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην κίνηση του Τραµ µε χειρισµό από το σταθµαρχείο κατά την έναρξη του δροµολογίου. Η ρύθµιση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την οδική κυκλοφορία δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη διασταύρωση αλλά και η οδός εληγιάννη, στην συγκεκριµένη περιοχή, δεν λειτουργούν υπό συνθήκες κορεσµού. Εποµένως οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στην περιοχή αναµένεται να διατηρηθούν ως έχουν δεδοµένου ότι δεν προκαλούνται σηµαντικές στενώσεις ή αποµοιώσεις κυκλοφοριακής ικανότητας στο οδικό δίκτυο. Σηµειώνεται ότι οι προβλεπόµενοι φόρτοι ώρας αιχµής για την οδό εληγιάννη (2280 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς Κέντρο και 310 ΜΕΑ προς την Πλατεία Αττικής) χαρακτηρίζονται από έντονη ασυµµετρία. Σε κάθε όµως περίπτωση ο αριθµός των διατιθεµένων λωρίδων κυκλοφορίας επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης Ο διάδροµος του Τραµ στο ζεύγος µονοδρόµων Φιλαδελφείας / Μεταξά αλλά και στο ζεύγος µονοδρόµων Ιουλιανού / Ηπείρου είναι αποκλειστικός (µίας κατεύθυνσης κίνησης) στην δεξιά πλευρά της οδού. Έτσι η οδική κυκλοφορία περιορίζεται σε µία λωρίδα κίνησης µε ταυτόχρονη διαµόρφωση κατάλληλων εσοχών για την εξυπηρέτηση των παροδίων. Οι εµφανιζόµενοι φόρτοι στα εν λόγω οδικά τµήµατα κυµαίνονται από 900 έως 1600 ΜΕΑ ανά ώρα. Σηµειώνεται ότι τα 900 ΜΕΑ ανά ώρα αποτελούν το ανώτατο ανεκτό όριο χωρητικότητας ανά λωρίδα πρόσβασης της δευτερεύουσας οδού για µία σηµατοδοτούµενη διασταύρωση. Οι οδοί πάνω στις οποίες κινείται το Τραµ είναι δευτερεύουσες δεδοµένου ότι διασταυρώνονται µε κύριες αρτηρίες (Λιοσίων, Αχαρνών, Αριστοτέλους, Γ Σεπτεµβρίου). Ειδικά µάλιστα δεδοµένου ότι αναµένεται κάποια επιρροή στους σηµατοδοτικούς κύκλους λόγω της διέλευσης του Τραµ είναι ενδεχοµένως σκόπιµο να µειωθεί το ανωτέρω όριο στα 800 ΜΕΑ ανά ώρα. Για µεν την κατεύθυνση κίνησης του Τραµ προς Αµπελοκήπους η οποία χωροθετείται επί των οδών Φιλαδελφείας και Ηπείρου τα ανωτέρω όρια υπερβαίνονται σηµαντικά µόνον επί της οδού Φιλαδελφείας από την πλευρά της οδού εληγιάννη. Για δε την κατεύθυνση κίνησης προς Σταθµό Λαρίσης το όριο υπερβαίνεται στην αρχή της Ιουλιανού κοντά στην Λ. Πατησίων αλλά και στην πρόσβαση στην οδό εληγιάννη. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 162

23 Όπου οι φόρτοι υπερβαίνουν τα 800 ΜΕΑ / ώρα η ζήτηση προσαρµόζεται στο µέγεθος αυτό υποθέτοντας ότι είτε το περιβάλλον δίκτυο θα απορροφήσει την υπερβάλλουσα ζήτηση, είτε ένα τµήµα της ζήτησης θα απορροφηθεί από το Τραµ. Όλες οι διασταυρώσεις κατά µήκος των µονοδρόµων αποκτούν σηµατοδότηση µε παραχώρηση προτεραιότητας στο Τραµ. Εξαίρεση πιθανώς θα αποτελέσουν οι διασταυρώσεις µε τις οδούς Λιοσίων, Αχαρνών και Γ Σεπτεµβρίου προκειµένου να προστατευθεί το πράσινο κύµα στις οδούς αυτές. Αν όµως επιλεγεί λύση βελτιστοποίησης της σηµατοδότησης σε επίπεδο περιοχής (και όχι σε επίπεδο αρτηρίας) τότε στα πλαίσια της Γενικής Οριστικής Μελέτης θα πρέπει να εξετασθεί το θέµα παραχώρησης προτεραιότητας στο Τραµ και στις εν λόγω διασταυρώσεις. Εξυπακούεται ότι θα απαγορευθεί πλήρως η στάθµευση στα παραπάνω αναφερθέντα ζεύγη µονοδρόµων καθ όλο το µήκος τους. Η στάθµευση στις κάθετες οδούς µπορεί να συνεχίσει ως έχει. Θα υπάρξει βεβαίως απώλεια θέσεων στάθµευσης στα τµήµατα αυτά της χάραξης η οποία µπορεί να υποκατασταθεί µόνον µε κατασκευή χώρων στάθµευσης εκτός οδού. Τµήµα 2: Λεωφόρος Αλεξάνδρας Στο τµήµα αυτό ο τροχιόδροµος κινείται κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας που είναι ένας από τους σηµαντικότερους οδικούς άξονες του κέντρου της πόλης και συγχρόνως όριο του δακτυλίου. Ο τροχιόδροµος αποσπά από το οδικό κατάστρωµα την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων όπως και την κεντρική νησίδα της λεωφόρου. Με την χωροθέτηση αυτή ο τροχιόδροµος αποκτά αποκλειστικό δικαίωµα διέλευσης µειώνοντας συγχρόνως την εµπλοκή µε την οδική κυκλοφορία. Παράλληλα προτείνεται η κατάργηση των λεωφορειολωρίδων. Τα περισσότερα από τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ τα οποία κινούνται στην συγκεκριµένη λεωφόρο αναµένεται να παραµείνουν και µετά τη λειτουργία του Τραµ (διότι εξυπηρετούν άλλα ζεύγη προελεύσεων και προορισµών) και θα είναι αναγκασµένα να κινηθούν στην δεξιά λωρίδα της λεωφόρου σε κοινή χρήση µε την υπόλοιπη οδική κυκλοφορία. Περίπτωση διατήρησης και της λεωφορειολωρίδας στην Λ. Αλεξάνδρας δεν εξετάζεται δεδοµένου ότι έτσι θα έµενε µόνο µία λωρίδα διαθέσιµη για την οδική κυκλοφορία γεγονός το οποίο δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό δεδοµένου και του «δακτυλιακού» χαρακτήρα της. Προτείνεται παραχώρηση προτεραιότητας στο Τραµ σε όλες τις διασταυρώσεις κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας µε εξαίρεση τον κόµβο Αµπελοκήπων όπου προτείνεται το Τραµ να ακολουθήσει την γενικότερη σηµατοδότηση του κόµβου. Ειδικά για την περίπτωση του κόµβου Αµπελοκήπων εξετάζονται δύο λύσεις. Η πρώτη, η οποία είναι και η προτεινόµενη ακολουθεί κατά κύριο λόγο την κίνηση της οδικής κυκλοφορίας χωρίς να δηµιουργεί ανάγκες για πρόσθετες σηµατοδοτικές φάσεις. Η εφαρµογή της όµως δηµιουργεί µία περιπορεία για το Τραµ µέσω των οδών Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 163

24 Φωκίδος στην κατεύθυνση προς Πατησίων και Μεσογείων στην κατεύθυνση προς Ζωγράφου. Η µεθόδευση αυτή, δεδοµένου και του γεγονότος ότι στον συγκεκριµένο κόµβο το Τραµ έχει αρκετές επαφές µε σηµαντικά οδικά ρεύµατα, είναι πιθανό ότι θα αποβεί προς όφελος και της λειτουργίας του Τραµ. Σύµφωνα µε τα προτεινόµενα από την δεύτερη λύση το Τραµ διατηρεί την ευθεία πορεία του στο δροµολόγιο Αλεξάνδρας Φειδιππίδου Θηβών (και στις δύο κατευθύνσεις) δηµιουργώντας όµως έτσι ανάγκες για πρόσθετες σηµατοδοτικές φάσεις ώστε το επίπεδο εξυπηρέτησης του κόµβου να αποµειώνεται σηµαντικά. Παράλληλα δηµιουργούνται και ορισµένα προβλήµατα ασφάλειας στην κίνηση Τραµ ΙΧ πεζών στην συµβολή της οδού Φειδιππίδου µε την οδό Μιχαλακοπούλου. Προφανώς τα παραπάνω θα αντιµετωπισθούν σε λεπτοµέρεια στα πλαίσια της Γενικής Οριστικής Μελέτης προκειµένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Κατά µήκος της Λ. Αλεξάνδρας υπάρχει η δυνατότητα να διατηρηθούν ακόµη και όλες οι υπάρχουσες αριστερές στροφές. Προκειµένου όµως να αυξηθεί η αξιοπιστία και η εµπορική ταχύτητα του Τραµ προτείνεται να καταργηθούν οι αριστερές στροφές στις εξής διασταυρώσεις : Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως. Στην κατεύθυνση από Αµπελοκήπους προς Πατησίων η αριστερή στροφή προς Κυρίλλου Λουκάρεως. Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Ιωάννου Βαρβάκη. Στην κατεύθυνση από Πατησίων προς Αµπελοκήπους η αριστερή στροφή προς Ιωάννου Βαρβάκη. Οι παραπάνω αριστερές στροφές είναι εκείνες οι οποίες θεωρούνται οι λιγότερο σηµαντικές από πλευράς φόρτων και καθυστερήσεων. Οι κινήσεις τις οποίες οι αριστερές αυτές στροφές εξυπηρετούν θα πρέπει να καλυφθούν από τις αµέσως προηγούµενες ή επόµενες διασταυρώσεις η να διαχυθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο. εδοµένης της πληθώρας εναλλακτικών δυνατοτήτων οι οποίες προσφέρονται στους οδηγούς, το θέµα αυτό αποτελεί κλασσική περίπτωση διερεύνησης µε κατάλληλο µεταφορικό πρότυπο, η οποία όµως εκφεύγει των ορίων της παρούσας ανάλυσης. Η διερεύνηση µε το συγκοινωνιακό πρότυπο η οποία ούτως ή άλλως θα πραγµατοποιηθεί είτε στα πλαίσια της Γενικής Οριστικής Μελέτης είτε κα νωρίτερα θα οριστικοποιήσει τις σχετικές αποφάσεις. Επί του παρόντος όµως ο σχεδιασµός επιτρέπει τόσο την διατήρηση των εν λόγω αριστερών στροφών όσο και την κατάργησή τους. Σε κάθε περίπτωση γίνεται δεκτό ότι σε µία κύρια σηµατοδοτούµενη αρτηρία, όπως είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας η χωρητικότητα µίας λωρίδας πρόσβασης µπορεί να φθάσει τα 1100 ΜΕΑ / ώρα. Όπου λοιπόν οι φόρτοι υπερβαίνουν το µέγεθος των 2200 ΜΕΑ / ώρα, το µέγεθος των φόρτων περιορίζεται στο µέγεθος αυτό. Αντίστοιχη ανακατανοµή θεωρείται ότι γίνεται στους γύρω δρόµους. Ήδη καθ όλο το µήκος της χάραξης στο τµήµα αυτό απαγορεύεται η στάθµευση. Εποµένως η υλοποίηση του Τραµ δεν πρόκειται να επηρεάσει τις συνθήκες στάθµευσης στην περιοχή. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 164

25 Τέλος εξετάσθηκε και το θέµα της χάραξης του τροχιοδρόµου στην περιοχή της Πλατείας Αιγύπτου µε δύο εναλλακτικές λύσεις όπως περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο. Η πρώτη εναλλακτική λύση µε χρήση των οδών Βασιλέως Ηρακλείου και Μαυροµµαταίων απλοποιεί την λειτουργία του Τραµ δεδοµένου ότι οι γραµµές Πατησίων και Αλεξάνδρας τέµνονται κάθετα χωρίς να διαθέτουν κοινό τµήµα όπου θα είναι απαραίτητος ο συντονισµός των δροµολογίων. Παράλληλα προτείνεται η διάθεση της οδού Μαυροµµαταίων (στο τµήµα µεταξύ Βασιλέως Ηρακλείου και Αλεξάνδρας) σε αποκλειστική χρήση από δηµόσιες συγκοινωνίες µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται η λειτουργία του Τραµ στο συγκεκριµένο οδικό τµήµα ενώ η οδική κυκλοφορία προτείνεται να παραληφθεί από την δεξιά στροφή Πατησίων προς Αλεξάνδρας όπου υπάρχει σχετική περίσσεια ικανότητας. Παρ όλα τα προηγούµενα, η λύση αυτή δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει µε ευθεία χάραξη του Τραµ στην οδό Μαυροµµαταίων οπότε είναι απαραίτητη µία οφιοειδής χάραξη. Σύµφωνα µε την δεύτερη εναλλακτική λύση, η οποία και προτείνεται το Τραµ κινείται επί της Λεωφόρου Πατησίων σε κοινό διάδροµο µε την γραµµή Πατησίων στο τµήµα µεταξύ Ηπείρου και Ιουλιανού. Παρ όλον ότι η κοινή χρήση της ίδιας υποδοµής από δύο γραµµές Τραµ εισάγει λειτουργικές δυσκολίες και ενδεχοµένως θα προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία, εν τούτοις παρέχει την δυνατότητα ευθείας χάραξης η οποία τελικά και προτείνεται. Τµήµα 3: Θηβών, Νοσοκοµεία Παίδων, Γουδί Και επί του τµήµατος αυτού ο τροχιόδροµος διαθέτει αποκλειστικό διάδροµο κίνησης τον οποίο αποσπά από τα αντίστοιχα οδικά καταστρώµατα. Η χωροθέτηση του τροχιοδρόµου επί της οδού Θηβών στην απέναντι πλευρά από τις εισόδους των Νοσοκοµείων Παίδων και Αγλαΐα Κυριακού (και για τις δύο κατευθύνσεις) ελαχιστοποιεί την εµπλοκή της λειτουργίας του τροχιοδρόµου µε τις εισόδους των Νοσοκοµείων, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι απαραίτητο να διαθέτουν απόλυτη προτεραιότητα στην λειτουργία τους. Η παραπάνω χωροθέτηση ανεξαρτητοποιεί ακόµη και τις σχετικές αριστερές στροφές. Η είσοδος / έξοδος του σταθµού αυτοκινήτων επί της οδού Θηβών θα πρέπει να σηµατοδοτηθεί µε παραχώρηση απόλυτης προτεραιότητας στο Τραµ. Οι φόρτοι της οδού Θηβών προσαρµόζονται στο όριο της µέγιστης χωρητικότητας που είναι 800 ΜΕΑ / ώρα. Η κίνηση του τροχιόδροµου επί της Λοχαγού Σπηλιοπούλου επανέρχεται στο µέσον του δρόµου. Τέλος η κίνηση επί της Λεωφόρου Παπανδρέου δεν αναµένεται να δηµιουργήσει κυκλοφοριακό πρόβληµα λόγω της µικρής σχετικά οδικής κυκλοφορίας Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 165

26 στο σηµείο αυτό. Θεωρείται ότι οι υπάρχοντες / προβλεπόµενοι φόρτοι στις οδούς αυτές παραµένουν ως έχουν. Σε όλα τα οδικά τµήµατα που χρησιµοποιούνται από το Τραµ απαγορεύεται η στάθµευση. Στην περιοχή αυτή υπάρχει κάποια περίσσεια θέσεων στάθµευσης ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Τµήµα 4: Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστηµιούπολη Στο τελευταίο αυτό τµήµα ο τροχιόδροµος κινείται είτε εντός της Πολυτεχνειούπολης (σε χώρο όπου δεν υπάρχουν και δεν αναµένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακά προβλήµατα) είτε επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου όπου επίσης η εµπλοκή του τροχιοδρόµου µε την οδική κυκλοφορία είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου ότι οι φόρτοι στις οδούς από όπου διέρχεται το Τραµ στην συγκεκριµένη περιοχή δεν πλησιάζουν τις αντίστοιχες χωρητικότητες διατηρούνται ως έχουν. Όλες οι εκτιµήσεις φόρτων µετά τη λειτουργία του Τραµ, εµφανίζονται στον χάρτη 1. Η υλοποίηση του Τραµ στην περιοχή αυτή δεν αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στάθµευσης ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Όπως προαναφέρθηκε η πρόβλεψη επιβατικής κίνησης απαιτεί την χρήση ενός συγκοινωνιακού µοντέλου στρατηγικού τύπου ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της αφού ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του δικτύου του Τραµ σε σχέση µε εκείνα των ανταγωνιστικών µεταφορικών µέσων. Η χρήση τέτοιου µοντέλου δεν προβλέπεται στα πλαίσια του παρόντος σταδίου της µελέτης. Εναλλακτικά έγινε µία προσπάθεια εκτίµησης επιβατικών φόρτων βάσει των φόρτων που µετρούνται σήµερα στις δηµόσιες συγκοινωνίες του άξονα. Χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω παραδοχές (σε συνεννόηση µε τον ΟΑΣΑ): εν καταργούνται λεωφορειακές γραµµές διότι οι ήδη υπάρχουσες εξυπηρετούν διαφορετικά ζεύγη προελεύσεων προορισµών (εξαίρεση αποτελούν οι γραµµές 400 και 401). Από τις καταργούµενες γραµµές το Τραµ θα παραλάβει το 80% του επιβατικού τους φόρτου. Ειδικά για την περίπτωση του ζεύγους µονοδρόµων Ιουλιανού Ηπείρου το Τραµ αναµένεται να αναλάβει το σύνολο της σηµερινής επιβατικής κίνησης. Γουρδοµιχάλης, Σύµβουλοι Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Α.Ε., ΙΑΒΑΣΗ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ 166

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 3.1. ΣYΝΤΑΓΜΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 3.1.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ Η πρόταση κατατίθεται µε τρεις εναλλακτικές οδεύσεις ως εξής: 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµίου Πατησίων µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: ΣΥΤΗΜΑΤΑ Κωδικός CE07-T06 ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ μαθήματος: Πιστωτικές μονάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΕΤΑΛΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΣΗ ΑΥΓΗ, ΑΥΓΗ, ΜΠΑΤΖΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία

πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία πώς θα φτάσετε στα κεντρικά γραφεία με δημόσια μέσα συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ / ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / ΠΡΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ Επιλέξτε τη γραµµή 3 (µπλε) του Μετρό µε κατεύθυνση προς Αεροδρόµιο και κατεβείτε στο σταθµό ΚΟΡΩΠΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ελένη Β. Χαρωνίτη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ελένη Β. Χαρωνίτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

:Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας.

:Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/4/2016 ΘΕΜΑ :Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. Αποβλέποντας στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά στο Δήμο Αθηναίων:

Όσον αφορά στο Δήμο Αθηναίων: Λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25 ης Μαρτίου, για τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή 24 & 25 Μαρτίου κατά την διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και της στρατιωτικής παρέλασης και με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και Φίλοι, Ο Δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης

Φίλες και Φίλοι, Ο Δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης Φίλες και Φίλοι, Σε μια εποχή όπου η κυκλοφορία στους δρόμους με αυτοκίνητο γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, εμείς στηρίζουμε, όπως το κάναμε από την πρώτη στιγμή, τα δημόσια μέσα μεταφοράς και την επέκτασή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αγωνίσματα που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τον Μαραθώνιο

Τα αγωνίσματα που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τον Μαραθώνιο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 29 ο Κλασσικό Μαραθώνιο Ο Μαραθώνιος διεξάγεται στη διαδρομή: Λ.Μαραθώνος οδός Μαραθωνοδρόμων Τύμβος Μαραθώνα οδός Μαραθωνοδρόμων Λ.Μαραθώνος Λ.Μεσογείων Μιχαλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». Από ώρα 06:00 έως 12:15 περίπου: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (203) (204) Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β, Σπ. Μερκούρη - συνέχεια η (224) Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μαυρομματαίων - συνέχεια η (Α5) Λεωφ. Μεσογείων, Φειδιππίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ I ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΨΑΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

3. Αναγραφές προορισµών

3. Αναγραφές προορισµών 3. Αναγραφές προορισµών 3.1 Κανόνες (1) Οι αναγραφές των προορισµών εξυπηρετούν το γεωγραφικό προσανατολισµό στο οδικό δίκτυο, καθώς και τον εντοπισµό του προορισµού. Ως προορισµοί επιλέγονται τοπωνύµια

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αξιολόγηση του Συστήματος Ολυμπιακών Μετακινήσεων ΑΘΗΝΑ 2004» Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνάντηση Εργασίας Ρύπανση και Αστικές Μεταφορές Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2003 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα