Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας"

Transcript

1 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Τανάγρας Project Manager ΣΔΑΕ ΣΔΑΕ Λέτη Μαρίνα Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Πτυχιούχος : 1) Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2) Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης

2 ΟΤΑ, Κλιματική Αλλαγή και Ε.Ε. Η καταπολέμηση της Κλιματική Αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση υψηλή προτεραιότητα Η ενεργειακή αειφορία και, ιδίως, η ενεργειακή απόδοση αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό επενδυτικό δυναμικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως σε τοπικό επίπεδο Οφέλη για τις τοπικές οικονομίες οικονομική ανάπτυξη Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής Ο ρόλος των τοπικών φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. Το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την Ενεργειακή Απόδοση θέτει ως προτεραιότητα τη θέσπιση του Συμφώνου των Δημάρχων δέσμευση των πόλεων να υπερβούν τον στόχο του 20% της Ε.Ε. κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

3 Το Σύμφωνο των Δημάρχων Covenant of Mayors (www.eumayors.eu) Το Σύμφωνο των Δημάρχων αναγνωρίζει ότι: Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές κυβερνήσεις και Οφείλουν να αναλάβουν τη δέσμευση αυτή ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.

4 Πάνω από Δήμοι ανά την Ευρώπη και 96 στην Ελλάδα Συμμετέχουν σε μια εθελοντική, αλλά δεσμευτική συμφωνία Για να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση Και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 20% Και να αυξήσουν κατά πάνω από 20% τη διείσδυση ΑΠΕ στο χώρο επικράτειάς τους, Να υπερβούν, δηλαδή τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Σύμφωνο των Δημάρχων Covenant of Mayors (www.eumayors.eu)

5 Το Σύμφωνο των Δημάρχων ένα ισχυρό κίνημα Δεσμεύσεις των Δήμων του Συμφώνου: Να υπερβούν τους στόχους της Ε.Ε. Να ετοιμάσουν Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) Να εφαρμόσουν το ΣΔΑΕ και να αναφέρουν την πρόοδο σε τακτικά διαστήματα (κάθε 2 χρόνια) Να εμπλέξουν τους πολίτες οργανώνοντας Ημέρες για την Ενέργεια Να ενθαρρύνουν και άλλους δήμους να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία

6 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις; ΒΗΜΑ 1: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων Δημιουργία επαρκών διοικητικών δομών Βασική Απογραφή Εκπομπών και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας ΒΗΜΑ 2: Υποβολή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Παρακολούθηση της προόδου ΒΗΜΑ 3: Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής

7

8 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Τανάγρας Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Το SEAP δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί ένα «ωραίο κείμενο, εικονικής πραγματικότητας, αλλά σχέδιο ενσωμάτωσης καλών πρακτικών όσο αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση σε όλες τις δράσεις που αναπτύσσει ο Δήμος, από τον τομέα του σχεδιασμού / υλοποίησης στρατηγικών σε διάφορους τομείς, ανάπτυξη μοντέλου τοπικής οικονομικής δράσης, χρήσης γης, μεταφορές και προσφερόμενες υπηρεσίες ως την καθημερινή ζωή. Ουσιαστική προϋπόθεση επιτυχίας του SEAP είναι η προσχώρηση και ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας του Δήμου. Στην κινητοποίηση αυτή από την φάση δημιουργίας του SEAP έως την εφαρμογή του, ο ρόλος του Δήμου είναι σημαντικός: Ως καταναλωτής, που δείχνει καλό παράδειγμα με δράσεις του για τη μείωση της δικής του ενεργειακής κατανάλωσης Ως σχεδιαστής, σχεδιάζοντας βιώσιμες πολιτικές για το Δήμο του και Ως ελεγκτής, επιβραβεύοντας καλές πρακτικές

9 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Τανάγρας Τι είναι το ΣΔΑΕ; Σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τις δράσεις και την πολιτική του Δήμου για την επίτευξη του στόχου μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2020 κατά 20% Ορίζει συγκεκριμένες υλοποιήσιμες παρεμβάσεις, ποσοτικοποιημένες περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά, και συγκεκριμένη οργανωτική δομή για την μετατροπή της στρατηγικής σε δράσεις. Ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO 2 προκύπτει από την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων Αποτελεί δυναμικό έγγραφο στρατηγικής και οδηγιών, το οποίο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρμογή, Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων αναλαμβάνουν την εκπόνηση ΣΔΑΕ εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής προκειμένου να μετατρέψουν την πολιτική τους δέσμευση σε συγκεκριμένα μέτρα και έργα

10

11 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Τανάγρας Αντικειμενικοί Στόχοι & Οφέλη Εφαρμογής; Συνεισφορά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Δήμου Τανάγρας Ορθολογική διαχείριση των πόρων και προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος Ελάττωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων Ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και της ατομικής περιβαλλοντικής ευθύνης Ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών Πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης Συνεργασία με άλλους Δήμους, Πανεπιστήμια, Ειδικές Ομάδες για την βελτίωση σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα

12 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Τανάγρας Αντικειμενικοί Στόχοι & Οφέλη Εφαρμογής; Βελτίωση της εικόνας του Δήμου Οικονομικά πλεονεκτήματα και δημιουργία θέσεων εργασίας Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση των εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης Απόκτηση μιας πλήρους εποπτικής εικόνας της ενεργειακής κατάστασης και των διάφορων ενεργειακών ροών του Δήμου, και του κόστους που απορρέει από αυτές Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Στρατηγικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές αλλαγές στην νομοθεσία

13 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

14 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Τανάγρας Με την υλοποίηση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ο Δήμος Τανάγρας στοχεύει Στην εξοικονόμηση ενέργειας Στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών Στην αξιοποίηση των ΑΠΕ Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και Στην αλλαγή της «ενεργειακής» συμπεριφοράς των εργαζομένων στο Δήμο και των πολιτών γενικότερα

15

16

17

18

19 Δ.Ε. Δερβενοχωρίων Δ.Ε Οινοφύτων Δ.Ε. Σχηματαρίου Δ.Ε. Τανάγρας

20

21 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Τανάγρας Πιθανά Χρηματοδοτικά εργαλεία ELENA Ευρωπαϊκή βοήθεια για τοπικά ενεργειακά προγράμματα Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία μεγάλων προγραμμάτων / έργων (>50 εκ. ευρώ) Mobilizing Local Energy Investments - Τεχνική Βοήθεια για την προετοιμασία και την κινητοποίηση χρηματοδοτήσεων Ελάχιστο κόστος τεχνικής βοήθειας ευρώ που θα οδηγεί σε επενδύσεις τουλάχιστον 6 εκ. ευρώ Local Energy Leadership Ηγεσία στην τοπική ενέργεια (Απαιτείται διακρατική συνεργασία) European Energy Efficiency Fund Ευρωπαϊκό ταμείο ενεργειακής απόδοσης (έργα προϋπολογισμού 5 25 εκ. ευρώ) Λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία (εθνικά προγράμματα) Εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις (ΣΔΙΤ, ESCOs, κλπ)

22 ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

23 Μελετήθηκε: Η ενέργεια που καταναλώνουν 64 δημοτικά κτίρια του Δήμου Τανάγρας και το δίκτυο υδροδότησης

24 Δημοτικά κτίρια Δημαρχείο Σχηματαρίου Παλαιό Δημαρχείο Σχηματάριου ΚΕΠ Δημοτικό Κατάστημα Οινοφύτων Δημοτικό Κατάστημα Άρματος Κοινοτικό Κατάστημα Τανάγρας Κοινοτικό Κατάστημα Καλλιθέας Κοινοτικό Κατάστημα Ασωπίας ΚΕΠ Πνευματικό Κέντρο Κοινοτικό Κατάστημα Αγίου Θωμά Κοινοτικό Κατάστημα Κλειδιού Δημοτικό Κατάστημα Πύλης - ΚΕΠ Κοινοτικό Κατάστημα Σκούρτων Κοινοτικό Κατάστημα Δάφνης Στεφάνης ΚΑΠΗ Σχηματαρίου ΚΑΠΗ Οινοφύτων ΚΑΠΗ Αγίου Θωμά Μουσείο Σχηματαρίου Πρώην Τελωνείο Οινοφύτων - Λαογραφικό Μουσείο Οινοφύτων Λαογραφικό Μουσείο Τανάγρας Δημοτικά κτίρια Πνευματικό Κέντρο Ασωπίας Πνευματικό Κέντρο Δηλεσίου Πνευματικό Κέντρο Σκούρτων Δημοτικό Ωδείο Οινοφύτων Πυροσβεστική Οινοφύτων Δημοτικό Παιδικός Σταθμός Σχηματαρίου Δημοτικό Παιδικός Σταθμός Οινοφύτων Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγίου Θωμά 1 ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου 2 ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου 3 ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου Νηπιαγωγείο Οινόης Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά Νηπιαγωγείο Οινοφύτων Νηπιαγωγείο Δηλεσίου Νηπιαγωγείο Ασωπίας Νηπιαγωγείο Άρματος Νηπιαγωγείο Καλλιθέας

25 Δημοτικά κτίρια Νηπιαγωγείο Τανάγρας Νηπιαγωγείο Αεροδρομίου Νηπιαγωγείο Σκούρτων Νηπιαγωγείο Πύλης 1 ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου 3 ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου Δημοτικό Σχολείο Οινόης Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά Δημοτικό Σχολείο Κλειδιού Δημοτικό Σχολείο Ασωπίας Δημοτικά κτίρια Δημοτικό Σχολείο Πύλης Γυμνάσιο Σχηματαρίου Γυμνάσιο Οινοφύτων Γυμνάσιο Ασωπίας Γυμνάσιο Πύλης Λύκειο Σχηματαρίου 1 ο ΕΠΑΛ Οινόης Λύκειο Οινοφύτων Λύκειο Ασωπίας Λύκειο Πύλης Κλειστό Γυμναστήριο Σχηματαρίου Δημοτικό Στάδιο «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ» Γήπεδο Οινοφύτων Κοινοτικό Γήπεδο Άρματος Δημοτικό Σχολείο Άρματος Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας Δημοτικό Σχολείο Τανάγρας Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων

26 Κτίρια, εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις Καταγραφή τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε MWh (2012) Ηλεκτρική ενέργεια Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο Θέρμανσης Σύνολο , Καταγραφή εκπομπών CO 2 Ηλεκτρική ενέργεια Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο Θέρμανσης Σύνολο 1.054, ,

27 Μελετήθηκε: Η ενέργεια που καταναλώνουν για Δημοτικό Φωτισμό στο Δήμο Τανάγρας

28 Δημοτικός Δημόσιος Φωτισμός Καταγραφή τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε MWh (2012) Ηλεκτρική ενέργεια Σύνολο ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (watt) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ CFL CFL Καταγραφή εκπομπών CO 2 Ηλεκτρική ενέργεια Σύνολο Hg Na Na Na ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. Δερβενοχωρίων Δ.Ε. Οινοφύτων Δ.Ε. Σχηματαρίου Δ.Ε. Τανάγρας

29 Υπολογίσθηκε: Η Ενέργεια που καταναλώνουν στις κατοικίες τους οι δημότες του Δήμου Τανάγρας

30 Οικιακός Τομέας Καταγραφή τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε MWh (2012) Ηλεκτρική ενέργεια Ξύλο Πετρέλαιο Θέρμανσης Σύνολο Καταγραφή εκπομπών CO 2 Ηλεκτρική ενέργεια Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο Θέρμανσης Σύνολο Αριθμός κατοικιών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων Δ.Ε. Οινοφύτων Δ.Ε. Σχηματαρίου Δ.Ε. Τανάγρας

31 Μελετήθηκε: Η Ενέργεια που καταναλώνει Δημοτικός Στόλος του Δήμου Τανάγρας

32 Αριθμός οχημάτων ανά είδος Τύπος Οχήματος Δημοτικός Στόλος Καύσιμο Συνολική Κατανάλωση (lt) Συνολική Κατανάλωση (kwh) 1 Δίκυκλο Βενζίνη ,2 8 Επιβατικό Βενζίνη 7.552, ,40 2 Επιβατικό 4Χ4 Βενζίνη 1.931, ,72 5 Ανοικτό Ημιφορτηγό Βενζίνη 6.020, ,68 1 Καλαθοφόρο Βενζίνη 1.320, Επιβατικό Πετρέλαιο 1.695, Ανατρεπόμενο φορτηγό Πετρέλαιο Ανοικτό Ημιφορτηγό Πετρέλαιο 7.660, Απορριμματοφόρο Πετρέλαιο Βυτιοφόρο Πετρέλαιο , Εκσκαφέας / Φορτωτής Πετρέλαιο , Καλαθοφόρο Πετρέλαιο 3.108, Λεωφορείο Πετρέλαιο 9.837, Μηχάνημα Έργου (JCB) Πετρέλαιο Πολυμηχάνημα Πετρέλαιο Πυροσβεστικό Πετρέλαιο 1.985, Σκούπα Πετρέλαιο Σύνολο Πετρελαίου , Σύνολο Βενζίνης Συνολική Κατανάλωση

33 Δημοτικός Στόλος Το σύνολο των λίτρων βενζίνης και πετρελαίου που καταναλώθηκε στα δημοτικά οχήματα κάθε υπηρεσίας για το έτος 2012 ήταν και ,60 λίτρα αντίστοιχα.

34 Μεταφορές Δημοτικός Στόλος Καταγραφή τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε MWh (2012) Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Σύνολο Δημοτικά Οχήματα Ιδιωτικά Οχήματα

35 Υπολογίσθηκε: Η ποσότητα CO 2 που εκπέμπουν τα Δημόσια και Ιδιωτικά Μέσα Μεταφοράς όταν κινούνται εντός του Δήμου Τανάγρας

36 Μεταφορές Δημοτικός Στόλος Καταγραφή εκπομπών CO 2 Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Σύνολο Δημοτικά Οχήματα Ιδιωτικά Οχήματα

37 Κατηγορία ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δημοτικά κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) Ηλεκτρική ενέργεια ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [MWh] Ορυκτά καύσιμα Ξύλο Υγραέριο Πετρέλαιο θέρμανσης 4.622, , , ,540 Kατοικίες , , ,918 Δημοτικός δημόσιος φωτισμός 2.326,321 Υποσύνολο (A) , , ,848 Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δημοτικά Οχήματα 1.651, ,400 Ιδιωτικά Οχήματα , ,907 Υποσύνολο (B) , ,307

38 Κατηγορία ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δημοτικά κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) Ηλεκτρική ενέργεια Ξύλο Εκπομπές CO2 [t] Ορυκτά καύσιμα Υγραέριο Πετρέλαιο θέρμανσης 1.054, , , ,835 Kατοικίες 7.222, , ,575 Δημοτικός δημόσιος φωτισμός 530,541 Υποσύνολο (A) , , ,815 Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δημοτικά Οχήματα 412,967 38,944 Ιδιωτικά Οχήματα , ,093 Υποσύνολο (B) , ,036

39 Κατηγορία Ηλεκτρική ενέργεια ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [MWh] Ορυκτά καύσιμα Ξύλο Υγραέριο Πετρέλαιο θέρμανσης ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υποσύνολο (A) , , ,848 Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Υποσύνολο (B) , ,30 7 Κατηγορία Ηλεκτρική ενέργεια Ξύλο Εκπομπές CO2 [t] Ορυκτά καύσιμα Υγραέριο Πετρέλαιο θέρμανσης ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υποσύνολο (A) , , ,815 Πετρέλαιο ντίζελ Βενζίνη ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Υποσύνολο (B) , ,03 6

40

41 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Τανάγρας Τομείς Δράσης του ΣΔΑΕ Δήμου Τανάγρας Δημοτικά Κτίρια / Δημοτικές Εγκαταστάσεις Οικιακός & Τριτογενής Τομέας Δημοτικός Φωτισμός Οχήματα & Μεταφορές Δημοτικές Προμήθειες Σχεδιασμός χρήσεων γης Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

42 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Επιθεώρηση κτιρίων του Δήμου, Ενεργειακή πιστοποίηση τους και προμελέτη εξοικονόμησης ενέργειας Υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια Περιβαλλοντικό Όφελος: 605,6 tco 2 Εκστρατεία ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια Περιβαλλοντικό Όφελος: 126,87 tco 2 Βελτίωση ηλεκτρικής απόδοσης αντλητικών συγκροτημάτων & μελέτη διόρθωσης του συντελεστή ισχύος Περιβαλλοντικό Όφελος: 770,79 tco 2 tco 2 Βιοκλιματικές Αναπλάσεις Περιβαλλοντικό Όφελος: 136

43 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

44 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις Συνολική κατανάλωση ενέργειας από δημοτικά κτίρια Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων (για όσα κτίρια έχουν ενεργειακή πιστοποίηση) Αριθμός παρεμβάσεων στα δημοτικά κτίρια που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας Αριθμός κτιρίων που έχουν ενταχθεί στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Από υπηρεσίες Δήμου γραφείο κίνησης - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων

45 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Οικιακός Τριτογενής Τομέας Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης διαύλου επικοινωνίας Φόρουμ με εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου Περιβαλλοντικό Όφελος: Δ.Ε.Υ. Εκστρατεία ενημέρωσης για την αντικατάσταση λαμπτήρων / Δράσεις διανομής λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας Περιβαλλοντικό Όφελος: 868,64 tco 2 Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού χαμηλού και μέσου κόστους στον οικιακό τομέα Περιβαλλοντικό Όφελος: 958,23 tco 2

46 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Οικιακός Τριτογενής Τομέας (συν.) Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού & χαμηλού κόστους στον τριτογενή τομέα και βιομηχανία Περιβαλλοντικό Όφελος: 614,25 tco 2 Εκστρατεία ενημέρωσης και προώθησης των εθνικών προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» & «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» Περιβαλλοντικό Όφελος: tco 2 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τα ΚΕΠ & από το Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας & Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντικό Όφελος: 1.213,57 tco 2

47 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Οικιακός Τριτογενής Τομέας (συν.) Αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέας τεχνολογίας με inverter υψηλής ενεργειακής κλάσης & παλαιών αντλιών θερμότητας με νέας τεχνολογίας υψηλότερης απόδοσης Περιβαλλοντικό Όφελος: 607,02 tco 2 Μελέτη των δυνατοτήτων επιβράβευσης στα πλαίσια του παρόντος εθνικού θεσμικού πλαισίου Περιβαλλοντικό Όφελος: Δ.Ε.Υ. Βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών Περιβαλλοντικό Όφελος: 1.548,52 tco 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Εθελοντισμού Περιβαλλοντικό Όφελος: 1.111,27 tco 2

48 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Οικιακός τριτογενής Τομέας

49 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Στοιχεία από παρόχους ενέργειας Ερωτηματολόγια προς τους πολίτες Συμφωνία με πρατήρια εντός του Συνολική κατανάλωση Δήμου για παροχή στοιχείων Δ/νση Τεχνικών ενέργειας από κτίρια Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Οικιακός τομέας Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του Δήμου Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια (π.χ. ποσοστο χρήσης ηλιακών) Δείκτες ενεργειακής συμπεριφοράς πολιτών Στοιχεία από ΥΠΕΚΑ Εθνικές στατιστικές - Ερωτηματολόγια προς τους πολίτες Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Ερωτηματολόγια προς τους πολίτες Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Ερωτηματολόγια προς τους πολίτες Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων

50 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Στοιχεία από παρόχους ενέργειας Τριτογενής τομέας Συνολική κατανάλωση ενεργειας από κτίρια Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του Δήμου Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια Δείκτες ενεργειακής συμπεριφοράς επαγγελματιών Ερωτηματολόγια προς τους επαγγελματίες Συμφωνία με πρατήρια εντός του Δήμου για παροχή στοιχείων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Εθνικές στατιστικές - Ερωτηματολόγια προς τους επαγγελματίες Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Ερωτηματολόγια προς τους επαγγελματίες Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Ερωτηματολόγια προς τους - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων

51 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Δημοτικός Φωτισμός Εκπόνηση μελέτης φωτισμού για το σύνολο του Δήμου Περιβαλλοντικό Όφελος: Δ.Ε.Υ Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους, ενεργειακά αποδοτικότερους Περιβαλλοντικό Όφελος: 935,53 tco 2 Τεχνολογία ρύθμισης της έντασης του δημοτικού φωτισμού (BEMS GIS) Ανάπτυξη συστήματος τηλεδιαχείρισης Περιβαλλοντικό Όφελος: 260,61 tco 2

52 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Δημοτικός Φωτισμός

53 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Δημοτικός φωτισμός Εκπόνηση μελέτης φωτισμού Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό Ποσοστό αντικατάστασης λαμπτήρων από ισοδύναμους, εξοικονόμησης ενέργειας Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης φωτισμού Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Δήμος Τανάγρας

54 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Οχήματα & Μεταφορές ( Δημοτικά Οχήματα) Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων πετρελαίου με νέα, μικρότερης κατανάλωσης ή εναλλακτικού καυσίμου Περιβαλλοντικό Όφελος: 0,19 tco 2 Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε οχήματα αερίου (υγραέριου) Περιβαλλοντικό Όφελος: 1,49 tco 2 Προσθήκη 2 ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών οχημάτων στον δημοτικό στόλο Περιβαλλοντικό Όφελος: 4,22 tco 2 Υιοθέτηση και εκπαίδευση Eco - driving Περιβαλλοντικό Όφελος: 35,90 tco 2 Μελέτη και σχεδιασμός δράσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημοτικού στόλου Περιβαλλοντικό Όφελος: ΔΕΥ

55 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Οχήματα & Μεταφορές ( Ιδιωτικά Οχήματα) Εκστρατεία ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης των πολιτών και επαγγελματιών οδηγών του Δήμου Τανάγρας Περιβαλλοντικό Όφελος: 866,88 tco 2 Μελέτη αστικής κινητικότητας υλοποίησης προβλεπόμενων έργων / παρεμβάσεων και χρήση δημοτικών ποδηλάτων Περιβαλλοντικό Όφελος: 6,82 tco 2 Προώθηση βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια Περιβαλλοντικό Όφελος: 88 tco 2

56 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Οχήματα & Μεταφορές ( Ιδιωτικά Οχήματα)

57 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Δημοτικά οχήματα Κατάλογος οχημάτων ηλεκτρικής ή υβριδικής τεχνολογίας ή εναλλακτικού καυσίμου Συνολική κατανάλωση καυσίμων Κατανάλωση ανά χιλιόμετρο Από υπηρεσίες Δήμου Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Από υπηρεσίες Δήμου Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Από υπηρεσίες Δήμου Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων

58 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Ιδιωτικές μεταφορές Αριθμός οχημάτων εντός του Δήμου Αριθμός χιλιομέτρων που διανύονται εντός του Δήμου / Αριθμός οχημάτων που διέρχονται κεντρικά σημεία της πόλης Συνολική κατανάλωση καυσίμων από ιδιωτικές και δημόσιες μεταφορές Χιλιόμετρα πεζοδρομίων & ποδηλατοδρόμων/ Χρήση πεζοδρομίων & ποδηλατοδρόμων Δημόσιες υπηρεσίες Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Κυκλοφοριακή μελέτη Εθνικές στατιστικές Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Εθνικές στατιστικές Κυκλοφοριακή μελέτη Συμφωνία με παρόχους συγκοινωνιών για παροχή στοιχείων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Κυκλοφοριακή μελέτη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων

59 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Δημοτικές Προμήθειες Επιμόρφωση τμήματος προμηθειών για πράσινες προμήθειες Περιβαλλοντικό Όφελος: Δ.Ε.Υ. Χρήση περιβαλλοντικών προδιαγραφών για προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια Περιβαλλοντικό Όφελος: 32,52 tco 2 Διερεύνηση νέων μηχανημάτων / Δικτύωση με άλλους οργανισμούς Περιβαλλοντικό Όφελος: Δ.Ε.Υ.

60 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Δημοτικές Προμήθειες

61 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Δημοτικές προμήθειες Ποσοστό προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν όρους πράσινων προμηθειών Ένας κοινός δείκτης για όλες τις προμήθειες, π.χ. κατανάλωση kwh / ώρα λειτουργίας για προϊόν ίδιας χρήσης και απόδοσης με παλαιότερο. Η αναγωγή σε kwh θα γίνεται με τους συντελεστές του Σχεδίου Δράσης για ηλεκτρική ενέργεια / πετρέλαιο / βενζίνη ή άλλο καύσιμο Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων

62 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Πολεοδόμηση & Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Περιβαλλοντικό Όφελος: Δ.Ε.Υ. Καθορισμός νέων προς πολεοδόμηση περιοχών και ρύθμιση αναβάθμισης και οργάνωσης θεσμοθετημένων πολεοδομημένων περιοχών Περιβαλλοντικό Όφελος: Δ.Ε.Υ.

63 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Πολεοδομία & Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Επιφάνεια σε τ.μ. Από υπηρεσίες Δήμου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων

64 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Πολεοδόμηση & Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

65 Ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ Προώθηση «Φ/Β στις Στέγες» Περιβαλλοντικό Όφελος: 1702,82 tco 2 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα) σε δημοτικά κτίρια Περιβαλλοντικό Όφελος: Δ.Ε.Υ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια Περιβαλλοντικό Όφελος: 345,04 tco 2 Διοργάνωση γεγονότων για την ενημέρωση των πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων της πόλης για θέματα κλιματικής αλλαγής- ΑΠΕ Περιβαλλοντικό Όφελος: 551,52 tco 2

66 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας / Δράσεις & Μέτρα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

67 Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ Δημόσιες Υπηρεσίες - Ρυθμιστική Αρχή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εγκαταστημένη ισχύς ΑΠΕ στα όρια του Δήμου Εγκαταστημένη ισχύς ΑΠΕ εντός του Δήμου / Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ εντός του Δήμου Ενέργειας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων Δημόσιες Υπηρεσίες - Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ομάδα Εργασίας Συμφώνου των Δημάρχων

68 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ: ,00

69 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

70 Τομέας ΣΔΑΕ Δήμος Ενεργειακό Όφελος (kwh/y) Περιβαλλοντικό Όφελος (tco 2 /Y) Δημοτικά κτίρια & Προμήθειες , ,78 Δημοτικό Φωτισμός ,14 Δημοτικά Οχήματα ,28 41,80 Κτίρια Οικιακός & Τριτογενής τομέας Μεταφορές Ιδιωτικές Μεταφορές ,00 961,70 ΑΠE Παραγωγή από ΑΠΕ ,38

71 Η οικονομική ύφεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, με την αυτορρύθμιση της αγοράς. Η τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει και αυτή στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης. Οι παρεμβάσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, εκτός από την εξοικονόμηση πόρων, μπορούν να αποτελέσουν και εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, εφόσον συνδυασθούν και με τοπικά προστιθέμενη αξία.

72

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Δήμος Θέρμης... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΕΙΦΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 212 Το Σύμφωνο των Δημάρχων, αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2013 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Τ.Κ. 22300 ΤΗΛ. 27570-22807, FAX. 2757023230

Διαβάστε περισσότερα

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Η αναφορά εκπονήθηκε από την Stratagem Energy Ltd σε συνεργασία με το ήμο Λεμεσού. Σεπτέμβριος 2013 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο www.eumayors.eu 1 ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της εφαρμογής του Τοπιικού Σχεδίίου Δράσης γιια την Κλιιματιική Αλλαγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή... 2 2. Τοπικές Μεταφορές... 6 3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση γης...13 4. Φύση και βιοποικιλότητα...23 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα