ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2008"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ Εισαγωγή Η Αίγυπτος εμφανίζει τα τελευταία έτη αυξημένους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως στους τομείς της ενέργειας (φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και του τουρισμού. Η κυβέρνηση υλοποιεί (από το 2004) πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την μείωση του δημοσίου ελλείμματος και του εξωτερικού χρέους, καθώς και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο βαθμός εξωστρέφειας της οικονομίας παρουσιάζει, επίσης, διαχρονικά αυξητική τάση. Η Αίγυπτος δεν βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται, άμεσα, από την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Η μικρή διάδοση των, εξαιρετικά πολύπλοκων, χρηματοπιστωτικών εργαλείων που απετέλεσαν κεντρικό στοιχείο της κρίσης (στο αρχικό της στάδιο), η κυρίαρχη κρατική παρουσία στον εγχώριο τραπεζικό τομέα και η μικρή έκθεση των αιγυπτιακών τραπεζών, εν γένει, σε επισφαλείς τοποθετήσεις στο εξωτερικό λειτούργησαν ως δικλείδες ασφαλείας, σε πρωτογενές επίπεδο. Εντούτοις, η ενσκύψασα παγκόσμια οικονομική ύφεση μεταβάλλει, αναπόφευκτα, τις συνθήκες υπό τις οποίες η Αίγυπτος θα επιδιώξει μεσοπρόθεσμα να επιτύχει τους στόχους της οικονομικής πολιτικής της. Ήδη, το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2008/09 ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης μειώθηκε σε 4,1% (από 7,2% το 2007/08), σύμφωνα δε με εκτιμήσεις μπορεί να συρρικνωθεί περαιτέρω (έως και 3,5%), κατ αντιστοιχία με την αρνητική πορεία βασικών δεικτών όπως οι πρόσοδοι

2 από την διώρυγα του Suez, οι εξαγωγές, τα έσοδα από τον τουρισμό, οι μεταβιβάσεις εργαζομένων στο εξωτερικό και οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Η κυβέρνηση καλείται να επαναθέσει προτεραιότητες, διαχειριζόμενη διαθέσιμα εργαλεία (δέσμη μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα για την στήριξη παραγωγής-εξαγωγών-επενδύσεων, την υλοποίηση έργων υποδομών και την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης, συναλλαγματική ευελιξία, πιστωτική επέκταση, μείωση επιτοκίων), και αξιοποιώντας δυνατότητες εγχώριας οικονομίας (συγκριτικά υγιής τραπεζικός τομέας), αλλά και την ίδια την οικονομική συγκυρία (αποκλιμάκωση πληθωρισμού, επάρκεια συναλλαγματικών διαθεσίμων). Κεντρικό διακύβευμα στο εν λόγω εγχείρημα αποτελεί η αυστηρή τήρηση της πολιτικής οικονομικής σταθεροποίησης και περαιτέρω προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (αναμόρφωση συστημάτων επιδοτήσεων ενέργειας-τροφίμων, κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και εκπαίδευσης, φορολογικής διαχείρισης, ολοκλήρωσης προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων) όρων αναγκαίων για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την εδραίωση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών σε συνδυασμό με την στήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης και την αρωγή μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού που διαβιούν σε συνθήκες κάτω ή πλησίον του ορίου πτώχειας. 2. Κύριες εξελίξεις 2007/ Μακροοικονομία Ο επιταχυνόμενος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης διατηρήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, και το οικονομικό έτος 2007/08 ανερχόμενος, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, σε 7,2%, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση έναντι εκείνου της περιόδου 2006/07 (7,1%). Από τους επιμέρους τομείς της οικονομίας σημαντική ήταν η ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού (24,3%), τον κατασκευαστικό τομέα (14,8%), τον τομέα των επικοινωνιών (14,2%). Χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εμφάνισαν οι τομείς εξόρυξης πετρελαίου-φυσικού αερίου (4%) και της γεωργίας (3,3%). Από την πλευρά της ζήτησης σημειώθηκε άνοδος του ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης (7,2% από 4,2% το 2006/07) η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 73% του ΑΕΠ και μείωση της δημόσιας κατανάλωσης (2,11% από 3,2%). Βασικές κινητήριες δυνάμεις, κατά την 2

3 υπό εξέταση περίοδο, ήταν η ιδιωτική κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις (κυρίως οι άμεσες ξένες επενδύσεις). Η επίσημη ανεργία διατηρήθηκε σταθερή στο 8,8% (8,9% το 2006/07). Το πραγματικό, όμως, μέγεθος των ανέργων εκτιμάται ότι παραμένει διπλάσιο του επισήμου απόρροια, κυρίως, της μεγάλης έλλειψης καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού (40% του εργατικού δυναμικού υπολογίζεται ότι είναι ουσιαστικά αναλφάβητοι). Η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε περίπου $ δεν θεωρείται ότι αποτελεί, από μόνη της, ακριβή δείκτη των δυνατοτήτων διαβίωσης, δεδομένων των τεράστιων εισοδηματικών ανισοτήτων, της χαμηλής παραγωγικότητας και της διαφοροποίησης του ρυθμού ανάπτυξης στους επιμέρους κλάδους. Ο πληθωρισμός ανήλθε, τον Αύγουστο του 2008, στα ανώτερα επίπεδα των τελευταίων ετών, στο 24%, αντικατοπτρίζοντας συνδυαστικά τις ανοδικές τάσεις σε διεθνείς τιμές εμπορευμάτων, τις αλλαγές στις καθοριζόμενες από το κράτος τιμές συγκεκριμένων προϊόντων και τις προερχόμενες από την αυξημένη εσωτερική ζήτηση πληθωριστικές πιέσεις. Τα διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα ανέρχονταν σε $ 34,6 δισ. (Ιούλιος 2008), έναντι $ 28,3 δισ. στο τέλος του περασμένου οικονομικού έτους (Ιούνιος 2007). Έκτοτε, εντούτοις, η συσσώρευση ακολούθησε αρχικά φθίνοντα ρυθμό, στη συνέχεια δε αντικαταστάθηκε από εκροές καταλήγοντας, τον Φεβρουάριο του τ.ε. στα $ 33,05 δισ. Παρά το γεγονός της αύξησης των εσόδων από τον τουρισμό ($ 11 δις.), τα μεταναστευτικά εμβάσματα ($ 8,5 δισ.) και τη διώρυγα του Suez ($ 5,3 δισ.), η σημαντική διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος (ισχυρή εσωτερική ζήτηση και σταδιακή απελευθέρωση εμπορίου) συνέβαλε στη συρρίκνωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε $ 0,8 δισ. (0,5% του ΑΕΠ), από $ 2,7 δισ. (1,7% του ΑΕΠ) το περασμένο οικονομικό έτος. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε $ 13,2 δισ. (το 2006/07 ήταν $ 11 δισ.). 2003/ / / / /08 Εμπορικό ισοζύγιο/αεπ -9,9% -11,6% -11,2% -12,5% 14,4% Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών/ΑΕΠ 4,3% 3,2% 1,6% 1,7% 0,5% Άμεσες Ξένες Επενδύσεις/ΑΕΠ 0,5% 4,4% 5,7% 8,4% 8,1% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου 3

4 Το εξωτερικό χρέος, ως απόλυτο μέγεθος, αυξήθηκε σε $ 33,8 δισ. (από $ 29,8 δισ. το 2006/07), μειώθηκε, όμως, ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 20,1%, από 22,8% (από 23,3%), ο δε λόγος εξυπηρέτησης του χρέους μειώθηκε σε 4,3% (από 5,9%). Το 92,5% του εξωτερικού χρέους είναι μέσης και μακροχρόνιας μορφής. 2.2 Δημοσιονομική πολιτική Το 2007/08, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 8,5%, ήτοι 7,3% του ΑΕΠ (από 8,2%). Το πρωτογενές έλλειμμα, ειδικότερα, αυξήθηκε σε 1,8% του ΑΕΠ, από 1,2%. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,75%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των φορολογικών εισπράξεων (20,16%) και ειδικότερα εκείνων του φόρου εισοδήματος-κερδών (14,58%) οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 48,82% του συνόλου των φορολογικών εσόδων και του φόρου αγαθών-υπηρεσιών (26,73%). Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 22,8%. Ιδιαίτερη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία μισθών και συντάξεων (19,65%) και επιδοτήσεων (38,67%). Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για επιδοτήσεις ανήλθαν στο 28% του συνόλου (από 22,1% το προηγούμενο έτος). Ειδικότερα, οι επιδοτήσεις ενέργειας αυξήθηκαν κατά 50,13% και των τροφίμων κατά 74,82% (οφείλεται στην αύξηση, διεθνώς, των τιμών τροφίμων και του αριθμού των δικαιούχων). Οι δαπάνες για επενδύσεις αυξήθηκαν μεν κατά 26,15%, αντιστοιχώντας, όμως, μόλις στο 10,7% του συνόλου των δαπανών. Δημόσια οικονομικά 2005/ / /08 Έσοδα / ΑΕΠ 28,5% 28,1% 28,3% Δαπάνες / ΑΕΠ 36,2% 33,4% 34,5% Έλλειμμα / ΑΕΠ 7,7% 5,3% 6,1% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου Η πρόκληση για την κυβέρνηση, ως προς την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, παραμένει η περαιτέρω μείωση του δημοσίου ελλείμματος και του εξωτερικού δημοσίου χρέους (ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 58,5% από 62,3% το 2006/07), δίχως όμως να επιβραδυνθεί ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. 2.3 Νομισματική πολιτική 4

5 Οι πληθωριστικές πιέσεις, οφειλόμενες στην άνοδο των διεθνών τιμών τροφίμων, ενέργειας και πρώτων υλών, την μείωση των επιδοτήσεων στην ενέργεια (για τη βιομηχανία) και την αυξημένη εσωτερική ζήτηση επέφεραν άνοδο του μέσου ετήσιου πληθωρισμού στο 11,7% το 2007/08 (από 10,9% το προηγούμενο οικονομικό έτος), ο οποίος έλαβε την υψηλότερη τιμή (24%) τον Αύγουστο του Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2008, τα επιτόκια κατά 250 μονάδες βάσης στο πλαίσιο εφαρμογής αντιπληθωριστικής πολιτικής. Πρόσφατα, με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να στρέφεται στην σταδιακή χαλάρωση της περιοριστικής πολιτικής (μείωση επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο τ.ε.) προκειμένου να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη. Η συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, το 2007/08, υποχώρησε κατά 3,5% (5,50/$, έναντι 5,70/$ το 2006/07). Εκτιμάται ότι η υιοθέτηση μιας περισσότερο ευέλικτης συναλλαγματικής πολιτικής θα αποτελέσει, μεσοπρόθεσμα, ένα εκ των εργαλείων για την αντιμετώπιση ανισορροπιών στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 2.4 Εξωτερικό εμπόριο Το εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου συνέχισε να αυξάνεται και το 2007/08, κατά 37,5% (έναντι ρυθμού αύξησης 57,3% το προηγούμενο έτος), καθώς η ποσοστιαία αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη εκείνης των εξαγωγών. Ως αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές μειώθηκε σε 55,6% από 59,8%. Εξωτερικό εμπόριο Αιγύπτου ($ δισ.) 2006/ /08 μεταβολή Αιγυπτιακές εξαγωγές 22,8 29,4 33,63% Αιγυπτιακές εισαγωγές 37,8 52,8 39,68% Εμπορικό ισοζύγιο -15,8-23,4 37,45% Όγκος εμπορίου 59,8 82,2 48,10% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου Οι αιγυπτιακές εξαγωγές προς τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους αυξήθηκαν, το 2008: Ολλανδία (308,4%), Ην. Βασίλειο (103,1%), Ιαπωνία (292,4%), Ιταλία (114,1%), Ισπανία (43,9%) και Η.Π.Α. (7,6%). Αύξηση παρουσίασαν, επίσης, οι εξαγωγές της Αιγύπτου προς την Σ. Αραβία (293,7%), τη Λιβύη (226,7%), την Τουρκία (115,7%) και την Ινδία (19,3%). 5

6 Χώρες προορισμού αιγυπτιακών εξαγωγών ($ εκ. / μερίδιο) 2007 % 2008 % Ιταλία , ,30 Ινδία , ,31 Ολλανδία 367 2, ,70 Ισπανία , ,66 Η.Π.Α , ,86 Σ. Αραβία 318 1, ,76 Ην. Βασίλειο 458 2, ,53 Ιαπωνία 223 1, ,32 Λιβύη 247 1, ,06 Τουρκία 362 2, ,97 Σύνολο , ,00 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Ομοίως, αυξημένες ήταν, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι εισαγωγές που πραγματοποίησε η Αίγυπτος από το σύνολο των κύριων εταίρων της. Ιδιαίτερη αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές από την Ιαπωνία (257,8%), την Ινδία (229,4%), την Ουκρανία (182,8%), την Κίνα (171,6%), την Ιταλία (168,9%) και τις Η.Π.Α. (120,8%). Χώρες προέλευσης αιγυπτιακών εισαγωγών ($ εκ. / μερίδιο) 2007 % 2008 % Η.Π.Α , ,73 Κίνα , ,38 Γερμανία , ,17 Σ. Αραβία , ,86 Ιταλία , ,71 Ρωσία , ,11 Ουκρανία 711 2, ,80 Ιαπωνία 515 1, ,48 Ινδία 534 1, ,32 Κουβέιτ , ,01 Σύνολο , ,00 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Τα καύσιμα και τα βασικά μέταλλα αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ (49,1%) της αξίας των εξαγωγών της Αιγύπτου, ακολουθούμενα από τα πλαστικά (3,4%), τα χημικά (3,1%) και τα ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές (3,0%). 6

7 Κυριότερες εξαγωγές Αιγύπτου Κατηγορία προϊόντος 2007 (11-μηνο) 2008 (11-μηνο) Αξία ($ εκ.) Μερίδιο Αξία ($ εκ.) Μερίδιο Καύσιμα (27) 7.494,65 51,57% ,01 44,28% Σίδηρος και χάλυβας (72) 678,32 4,66% 1.200,50 4,82% Πλαστικά (39) 363,97 2,49% 842,49 3,38% Διάφορα χημικά προϊόντα (38) 12,28 0,08% 775,16 3,11% Μηχανές, συσκευές ηλεκτρικές (85) 17,11 0,11% 761,14 3,06% Φρούτα και ξηροί καρποί (08) 193,52 1,33% 643,62 2,58% Χαλκός και τεχνουργήματα (74) 14,01 0,09% 635,50 2,55% Λιπάσματα (31) 64,42 0,44% 619,74 2,49% Λαχανικά (07) 281,48 1,93% 616,75 2,48% Τσιμέντα (25) 312,73 2,15% 540,30 2,17% Αλουμίνιο (76) 203,55 1,40% 533,96 2,14% Ενδύματα πλεκτά (61) 70,89 0,48% 503,15 2,02% Σύνολο 12 πρώτων κατηγοριών 9.706,93 66,80% ,32 75,14% Συνολικές εξαγωγές ,00 100,00% ,00 100,00% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου Η Αίγυπτος εισάγει κυρίως ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά προϊόντα (περίπου 70%, επί του συνόλου των εισαγωγών) και δευτερευόντως πρώτες ύλες και καταναλωτικά αγαθά. Το 2008 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές σιδήρου και χάλυβα (321,6%) και προιόντων αυτών (378%), χαλκού και τεχνουργημάτων του (640,4%) και κατά δεύτερο λόγο στις εισαγωγές μηχανημάτων (164,5%), οχημάτων (179,9%), ηλεκτρικών μηχανών (109,7%) και πλαστικών (119,8%). Κυριότερες εισαγωγές Αιγύπτου Κατηγορία προϊόντος 2007 (11-μηνο) 2008 (11-μηνο) Αξία ($ εκ.) Μερίδιο Αξία ($ εκ.) Μερίδιο Καύσιμα (27) 3.702,34 15,21% 5.599,97 11,36% Μηχανήματα (84) 2.116,70 8,69% 5.596,02 11,36% Σίδηρος και χάλυβας (72) 1.105,60 4,54% 4.659,46 9,45% Ηλεκτρικές μηχανές (85) 1.416,73 5,82% 2.970,06 6,03% Δημητριακά (10) 2.249,63 9,24% 2.876,86 5,84% Οχήματα (87) 1.007,22 4,13% 2.819,25 5,72% Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (73) 519,89 2,13% 2.481,36 5,03% Πλαστικά (39) 1.005,75 4,13% 2.209,42 4,48% Χαλκός και τεχνουργήματα (74) 193,45 0,79% 1.429,65 2,90% Λίπη και λάδια ζωικά-φυτικά (15) 323,17 1,32% 1.416,97 2,87% Οργανικά χημικά (29) 550,40 2,26% 1.148,72 2,33% Ξυλεία (44) 797,35 3,27% 1.071,59 2,17% Σύνολο 12 πρώτων κατηγοριών ,23 61,57% ,33 69,58% Συνολικές εξαγωγές ,00 100,00% ,00 100,00% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου 7

8 Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών της Αιγύπτου με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε αύξηση, το 2008, κατά 51,4%. Οι εξαγωγές από χώρες-μέλη της ΕΕ προς την Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 22,9%, ενώ μικρότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης των αιγυπτιακών εξαγωγών (15,3%). Διμερές Εμπόριο ΕΕ-Αιγύπτου ( δισ.) Εξαγωγές ΕΕ 7,35 6,75 6,34 7,60 8,49 9,12 10,35 12,72 Εισαγωγές ΕΕ 3,24 3,33 3,57 4,23 5,23 7,66 7,01 8,08 Εμπορικό Ισοζύγιο 4,11 3,42 2,77 3,37 3,26 1,46 3,34 4,64 Όγκος Εμπορίου 10,59 10,08 9,91 11,83 13,72 16,78 13,69 20,80 Πηγή: EUROSTAT Η Αίγυπτος εξάγει προς την ΕΕ κυρίως πετρέλαιο και προϊόντα αυτού (45% των συνολικών εξαγωγών), κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (16%), ενώ εισάγει από την ΕΕ μηχανήματα (33%), προϊόντα μεταποίησης (32%) και χημικά (16%). Μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου έχει υπογραφεί Συμφωνία Σύνδεσης (2001) η οποία ισχύει και εφαρμόζεται από το Σ αυτήν προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η εμπορική και οικονομική ολοκλήρωση κεντρικό στοιχείο της οποίας είναι η δημιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου. Η τελευταία προϋποθέτει την εκατέρωθεν δασμολογική απελευθέρωση των αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων (με μεταβατικές διατάξεις, για ορισμένες κατηγορίες, 15-ετούς διάρκειας). 2.5 Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον Υπό το νόμο 8/1997, ο οποίος ρυθμίζει το καθεστώς των ξένων επενδύσεων σε 16 τομείς, οι επενδυτές επωφελούνται από ειδική διακριτική μεταχείριση και κίνητρα (μεταποίηση, υποδομές). Ο εν λόγω νόμος εγγυάται, επίσης, τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, το δικαίωμα κατοχής λογαριασμών ξένου συναλλάγματος και ισότιμη μεταχείριση. Πρόσθετα, το 2008, αριθμός επιμέρους μεταρρυθμίσεων που εισήχθησαν, όπως περαιτέρω μείωση στο απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο νέων εταιρειών (για την ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης LTD, που είναι και η συνηθέστερη εταιρική μορφή, το αρχικό κεφάλαιο μειώθηκε από λίρες σε 200 λίρες), η θέσπιση οικονομικών δικαστηρίων και ο περιορισμός, του απαιτούμενου για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, χρόνου, συνέβαλε ώστε να διατηρήσει η Αίγυπτος την θέση της μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών ως προς την 8

9 πρόοδο των μεταρρυθμίσεων (έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για την διεθνή επιχειρηματικότητα - Doing Business 2009). Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος κατατάσσεται στην 10 η θέση, μεταξύ 181 χωρών, ως προς την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Οι τομείς στους οποίους κατεγράφη ιδιαίτερη πρόοδος είναι η έναρξη δραστηριότητας, η απόκτηση κατασκευαστικών αδειών, η καταχώρηση ακινήτου περιουσίας, η εξασφάλιση πιστώσεων, η προστασία επενδύσεων και το διασυνοριακό εμπόριο. Αντίθετα, δεν σημειώθηκε πρόοδος στους τομείς της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της τήρησης συμβολαίων και του κλεισίματος επιχειρήσεων. Κατ αντιστοιχία, η Αίγυπτος κατέλαβε την 114 η θέση (από 125 η ) στην κατάταξη των οικονομιών με κριτήριο την ευκολία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ως σημαντικά μειονεκτήματα, εν γένει, συνεχίζουν να αναφέρονται από τους επενδυτές η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια και διαφθορά, το φορολογικό σύστημα, οι μακροχρόνιες δικαστικές ατελέσφορες διαδικασίες και το πολύπλοκο τελωνειακό σύστημα. Οι εισροές για άμεσες ξένες επενδύσεις, το οικονομικό έτος 2007/ 2008, ανήλθαν σε $ 13,2 δισ., έναντι $ 11,1 δισ. το 2006/2007. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατά 47,7% κατευθύνθηκαν στην ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων, κατά 31% στον τομέα ενέργειας και 17,4% είναι προϊόν ιδιωτικοποιήσεων. Η κατά τομέα κατανομή των ξένων επενδύσεων (πλην ενέργειας) φέρει πρώτο τον χρηματοπιστωτικό ($ 2,2 δισ.), ακολουθούμενο από την μεταποίηση ($ 1,5 δισ.) και τις υπηρεσίες ($ 0,9 δισ.). Από τα αναφερόμενα κεφάλαια, $ 6,4 δισ. προήλθαν από τις Η.Π.Α., $ 5,1 δισ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση και $ 3,1 δισ. από τις αραβικές χώρες. Επενδυτικά, ο δευτερογενής τομέας και, κυρίως, η βιομηχανία έχει ιδιαίτερο βάρος για την αιγυπτιακή οικονομία, δεδομένου ότι σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, με αιχμή τους κλάδους των τροφίμων, του ετοίμου ενδύματος και κλωστοϋφαντουργικών, της επιπλοποιίας και των δομικών υλικών. Ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος προσελκύει το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων είναι εργασιακά κορεσμένος, εφόσον το απασχολούμενο σε όλα τα επίπεδα προσωπικό είναι εξειδικευμένο και σημειώνεται έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών για την εξασφάλιση των καλυτέρων στελεχών. 9

10 Θεσμικά και οργανωτικά, προτεραιότητες της αιγυπτιακής κυβέρνησης είναι, σε εφαρμογή του διατάγματος 154/2006, η συγχώνευση των Οργανισμών γενικής φορολογίας και φόρου κατανάλωσης, η εφαρμογή του ΦΠΑ σε αντικατάσταση του φόρου κατανάλωσης, η εφαρμογή του φόρου ιδιοκτησίας, καθώς και η αναδιάρθρωση των σχετικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. 3. Κύριοι τομείς αιγυπτιακής οικονομίας 3.1 Γεωργία Η γεωργία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους τομείς της αιγυπτιακής οικονομίας (17% του ΑΕΠ, 30% του συνόλου των εργαζομένων). Ο ρυθμός ανάπτυξης, σε σταθερές τιμές, μειώθηκε, το οικονομικό έτος 2007/08, σε 3,3% από 3,7% το 2006/07, το δε μερίδιο της αγροτικής παραγωγής, επί του συνόλου του ΑΕΠ, υποχώρησε περαιτέρω στο 13,2% από 14,1% τις αντίστοιχες περιόδους. Οι κλιματολογικές συνθήκες και η ποιότητα του εδάφους επιτρέπουν την πραγματοποίηση έως και δύο σοδειών ετησίως για ορισμένους τύπους καλλιεργειών. Από την άλλη πλευρά, η γεωργία επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο Δέλτα του Νείλου, το πλέον εύφορο τμήμα της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα αφενός να παρουσιάζεται το φαινόμενο της εξάντλησης καλλιεργούμενων εκτάσεων λόγω υπερεκμετάλλευσης, αφετέρου οι τελευταίες να ανταγωνίζονται για ζωτικό χώρο, εφόσον στην ίδια περιοχή συγκεντρώνεται το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της χώρας. Η πρόκληση για την Αίγυπτο είναι η επέκταση της παραγωγής για την ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης (λαμβάνοντας υπ όψιν τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού και τις περιορισμένες καταναλωτικές δυνατότητες ευρέων κοινωνικών στρωμάτων) και την ανάγκη στήριξης των εξαγωγών (ήδη τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν το 20% του συνόλου των εξαγωγών). Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής προϋποθέτει τη βελτίωση των μεθόδων εκμετάλλευσης των υφιστάμενων καλλιεργειών και την ανάκτηση εκτάσεων ερήμου, σε συνάρτηση με την αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτινων πόρων. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμια Τράπεζα) και ιδιώτες επενδυτές, υλοποιεί προγράμματα εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρής και μεγάλης κλίμακας. Στην τελευταία κατηγορία εμπίπτουν τα προγράμματα στην Άνω Αίγυπτο (Toshka, με υδροδότηση από την λίμνη Naser), το Δυτικό Δέλτα και το Ν. Σινά. 10

11 Το 2008 η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία με την Παγκόσμια Τράπεζα για την λήψη δανείου $ 145 εκ. για την χρηματοδότηση έργων ανάκτησης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διάσωσης υπόγειων υδάτινων κοιτασμάτων, βελτίωσης τεχνικών καλλιέργειας και διαχείρισης υδάτων στην περιοχή του Δυτικού Δέλτα. Το δάνειο θα χορηγηθεί σε δόσεις, εντός τεσσάρων ετών. Η πρώτη φάση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2009 και θα περιλαμβάνει βελτίωση των συστημάτων άρδευσης. Πρόκειται για το έβδομο πρόγραμμα του είδους που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα στην Αίγυπτο από την δεκαετία του Η Αίγυπτος είναι επαρκής σε ρύζι, φρούτα και λαχανικά εξάγει δε αρκετά από αυτά (κρεμμύδια, πατάτες, φασόλια, ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, σταφύλια, φράουλες, καρπούζια). Μέρος της παραγωγής φρούτων κατευθύνεται στην βιομηχανία μεταποίησης (μαρμελάδες, χυμοί). Η πλειοψηφία σχεδόν των μηχανημάτων μεταποίησης τροφίμων εισάγονται. Η παραγωγή σιταριού (ιδιαίτερης σημασίας για την διατροφή των αιγυπτίων, καθώς συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση του επιδοτούμενου ψωμιού) αυξήθηκε σε 8 εκ. τόνους το 2007/08 (από 7,3 εκ. τόνους το 2006/07), η κατανάλωση υπολογίζεται σε 14 εκ. τόνους, ενώ εισήχθη σιτάρι αξίας $ 880 εκ. (από ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία, Αυστραλία). Η Αίγυπτος παραμένει μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών (και πρώτη εισαγωγέας) σιταριού παγκοσμίως. Η παραγωγή ρυζιού αυξήθηκε σε 6,9 εκ. τόνους, από 6,7 εκ. (για τις ανωτέρω, αντίστοιχες, χρονικές περιόδους) με την καλλιέργεια ποικιλιών υψηλών αποδόσεων (έως και 60% του συνόλου των καλλιεργειών ρυζιού). Οι υψηλότερες, διεθνώς, τιμές του καλαμποκιού και του ρυζιού ωθούν τους αγρότες στην υποκατάσταση της καλλιέργειας βαμβακιού (το οποίο επίσης απαιτεί περισσότερο νερό) με εκείνη των δύο πρώτων. Από τον Απρίλιο του 2008 η Αίγυπτος απαγόρευσε τις εξαγωγές ρυζιού, σε μια απόπειρα συγκράτησης της τιμής στην εγχώρια αγορά (είχε σημειωθεί αύξηση έως και 30%). Η Αίγυπτος εξάγει 1 εκ. τόνους ρυζιού ετησίως (κυρίως στις χώρες της Μ. Ανατολής). Η απαγόρευση παρατάθηκε έως τον Οκτώβριο του Επιπλέον, η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να αυξήσει την καλλιέργεια σιταριού, αλλά και τις ποσότητες σιταριού που προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά (προκειμένου να μειώσει τις δαπάνες για εισαγωγές από το εξωτερικό), προσέφερε το 2008 ως κίνητρο στους αγρότες για την αύξηση της σοδειάς την καταβολή $ 469 ανά τόνο, έναντι $ 216 που εισέπρατταν έως πρόσφατα. 11

12 Η βιομηχανία βαμβακιού, άλλοτε ισχυρή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε παρακμή. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώθηκαν το 2007/08 σε 575 χιλ. feddan από 657 χιλ. feddan το 2005/06 (ένα feddan αντιστοιχεί περίπου σε 4,2 στρέμματα), η δε παραγωγή σε 628 χιλ. τόνους, από 657 χιλ. τόνους. Οι εκτιμήσεις για το 2009 φέρουν την παραγωγή βαμβακιού να μειώνεται περαιτέρω κατά 50%, με αποτέλεσμα την ισόποση αύξηση των εισαγωγών. Μεταξύ των χωρών στις οποίες η Αίγυπτος εκτιμάται ότι θα στραφεί για προμήθεια βαμβακιού αναφέρονται το Σουδάν, η Συρία, το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ. Τα αίτια της συρρίκνωσης του κλάδου εντοπίζονται στην αναντιστοιχία του παραγόμενου βαμβακιού (μακρόϊνο) και εκείνου που χρησιμοποιείται από την κλωστοϋφαντουργία (βραχύϊνο) και στην υψηλή τιμή του εγχώριου προϊόντος σε σύγκριση με το ξένο (απόρροια των, ως επί το πλείστον κρατικών, ζημιογόνων νηματουργείων και υφαντουργείων). Η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος κυριαρχείται από μικρές μονάδες. Το πλέον διαδεδομένο τυρί είναι λευκό τυρί (ομοιάζει προς τη φέτα) με ετήσια παραγωγή 370 χιλ. τόνων (σε σύνολο 420 χιλ. τόνων), το μεγαλύτερο μέρος της οποίας παρασκευάζεται από μη εξουσιοδοτημένους παραγωγούς και είναι αμφιβόλου ποιότητας. Οι εξαγωγές-εισαγωγές γαλακτοκομικών είναι πολύ περιορισμένες (μόλις 3% της εγχώριας κατανάλωσης). Η ζήτηση κρέατος ικανοποιείται κατά 80% από την εγχώρια παραγωγή. Παραγωγή κυριότερων αγροτικών προϊόντων (χιλ. τόνοι) 2005/ / /08 Σιτάρι Κριθάρι Καλαμπόκι Κεχρί Ρύζι Φασόλια Βαμβακόσποροι Λινάρι Ηλίανθοι Ζαχαροκάλαμο Ζαχαρότευτλο Λαχανικά Κρεμμύδια Φρούτα Κουκιά σόγιας Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου 12

13 Εμπόριο Αιγύπτου σε κύρια αγροτικά προϊόντα ($ εκ.) Εισαγωγές Εξαγωγές Σιτάρι 1.046, ,7 Ρύζι 145,8 161,8 Καλαμπόκι 529,6 636,9 Βαμβάκι 124,8 195,7 Κρέας 476,1 507,4 Φρούτα 67,9 143,1 Καπνός 267,8 336,5 Γαλακτοκομικά 39,5 79,2 Γαλακτοκομικά 187,4 318,2 Λαχανικάπατάτες 310,8 569,4 Ψάρια 155,5 204,1 Βαμβάκι 132,6 62,1 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου 3.2 Μεταποίηση Η παραγωγή στον τομέα της μεταποίησης ανήλθε το 2007/08 σε $ 60,9 δισ., έναντι $ 56,9 δισ. το προηγούμενο έτος (ως ποσοστό του ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή στο 27,6). Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ελαφρώς μικρότερος από το περασμένο έτος (7,8% από 8% το 2006/07). Το ύψος των επενδύσεων ήταν $ 7,77 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 21,6% του συνόλου των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2007/ Κλωστοϋφαντουργία Ο παραδοσιακά σημαντικός κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας (συνεισφέρει κατά 11% στο σύνολο της μεταποιητικής παραγωγής, απασχολεί το 25% των εργαζομένων) βρίσκεται σε στάδιο στασιμότητας (το μερίδιό του στο ΑΕΠ μειώθηκε σε 3% το 2007/08, από 5% το 2006/07). Τα αίτια ανευρίσκονται στην βραδύτητα εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μονάδων (ιδίως εκείνων της νηματουργίας και υφαντουργίας όπου η κρατική παρουσία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου 50%) και τον ισχυρό ανταγωνισμό από φθηνότερα προϊόντα από την Κίνα και την Ινδία. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών ετοίμων ενδυμάτων και βαμβακερών υφασμάτων κατά το έτος 2007/08 ήταν πολύ μεγαλύτερη (46%) εκείνης των εξαγωγών (24,4%). Το 33,5% των εξαγωγών του κλάδου (σύνολο $ 1,47 δισ. το 2007/08) είναι βαμβακερά υφάσματα, το 29,1% ενδύματα, το 9,7% τάπητες και υφάσματα νοικοκυριού και το 6,3% βαμβακερά νήματα. Το 2008 η κρατική Holding Company for Cotton, Spinning and Weaving (HCCSW) αποφάσισε την συγχώνευση έξι θυγατρικών εταιρειών (Isco Company με την Wooltex Company, Polyester Company με την 13

14 Synthetic Silk Company). Οι 36 συνολικά επιχειρήσεις που ανήκουν στην HCCSW επιβαρύνονται με μεγάλα δάνεια (7,8 δισ. λίρες, περίπου $ 1,42 εκ.) απόρροια υψηλού κόστους παραγωγής, απαρχαιωμένου εξοπλισμού, υπεράριθμου προσωπικού και δυστοκία εξαγωγών. Το υπουργείο Επενδύσεων έχει χορηγήσει από το 2004 έως τον Σεπτέμβριο του 2007 κονδύλια ύψους 2 δισ. λίρες για την αναδιάρθρωση των εταιρειών και εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους, εκ των οποίων 109 εκ. λίρες δαπανήθηκαν από την HCCSW για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Η αναδιάρθρωση-συγχώνευση των κρατικών εταιρειών κλωστοϋφαντουργίας εκτιμάται ότι προετοιμάζει το έδαφος για την μελλοντική ιδιωτικοποίησή τους. Αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ωστόσο ότι θα απαιτηθούν μεγάλα κεφάλαια και αρκετός χρόνος προτού καταστούν οι εν λόγω επιχειρήσεις ελκυστικές για ιδιώτες επενδυτές. Βάσει τριμερούς συμφωνίας (2004) εταιρείες εγκατεστημένες σε Ειδικές Βιομηχανικές Ζώνες (QIZ) στην Αίγυπτο δύνανται να εξάγουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στις ΗΠΑ άνευ δασμών και ποσοστώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά ενσωματώνουν εισροές ισραηλινής προέλευσης σε προκαθορισμένο ποσοστό (10,5%). Από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας (2005) έως τα τέλη του 2008, 149 κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, εκ των 591 που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης σε ζώνες QIZ, πραγματοποίησαν εξαγωγές συνολικής αξίας $ 2,35 δισ. στις ΗΠΑ. Ξένες επενδύσεις στις ζώνες QIZ έχουν γίνει από τουρκικές, ιορδανικές, ινδικές και κινεζικές εταιρείες. Μακροπρόθεσμα, η αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας (βελτίωση ποιότητας, μείωση πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί τη μόνη λύση, καθώς τα όποια ευεργετήματα της συμφωνίας QIZ ουσιαστικά θα εξανεμιστούν με τη σταδιακή εξάλειψη των δασμολογικών επιβαρύνσεων από τις ΗΠΑ (δέσμευση έναντι του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) Φαρμακοβιομηχανία Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας της Αιγύπτου διαθέτει τη μεγαλύτερη παραγωγική βάση στην περιοχή της Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής και μερίδιο 30% της εν λόγω αγοράς. Αρκετές πολυεθνικές δραστηριοποιούνται στην χώρα (GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Aventis), μερικές εκ των οποίων με επιτόπια παραγωγή. Κυριότερες αιγυπτιακές φαρμακοβιομηχανίες είναι η EIPICO και η Amoun Pharmaceuticals (generic drugs). Η τελευταία εξαγοράσθηκε το 2006 από 14

15 κοινοπραξία αμερικανικών εταιρειών (City Group, Capital International, Concord Investment) υπό την επωνυμία Mercury Egypt Pharmaceutical Manufacturing έναντι $ 500 εκ. Το 2008 η κρατική Holding Company for Pharmaceuticals & Medical Appliances προέβη στη συγχώνευση των Arab Drugs & Chemicals Industries (ADCO) και Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries (CPCI) στις οποίες κατέχει το 60% του μετοχικού κεφαλαίου (30% της κάθε μιας είναι διεσπαρμένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω του χρηματιστηρίου). Η GlaxoSmithKline (GSK) εξαγόρασε, το 2008, το εργοστάσιο της Bristol-Meyers Squibb, καθώς και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης 20 τύπων φαρμακευτικών προϊόντων στις κατηγορίες των αντιβιοτικών, στεροειδών και συμπληρωμάτων σιδήρου, έναντι $ 210 εκ., στοχεύοντας στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της. Τα τέλη εγγραφής και τιμολόγησης φαρμάκων αυξήθηκαν κατά %, από τις 15 Ιανουαρίου του Βάσει σχετικού διατάγματος τα τέλη εγγραφής αυξάνονται στις λίρες (από 3.000) και τα τέλη τιμολόγησης σε λίρες (από 1.000). Οποιαδήποτε μεταβολή του φακέλου του φαρμάκου, μεταγενέστερη της αρχικής εγκρίσεως, θα επιβαρύνεται με λίρες (έως σήμερα ήταν αδαπάνως). Τέλος, η αλλαγή της συσκευασίας θα κοστίζει λίρες (ήταν, επίσης, δωρεάν). Το 2007/08 η Αίγυπτος εξήγαγε φαρμακευτικά προϊόντα αξίας $ 691,7 εκ. (αύξηση 190,6% έναντι του 2006/07), ενώ πραγματοποίησε εισαγωγές, ως επί το πλείστον πρώτων υλών, αξίας $ 1.417,8 εκ. (αύξηση 59,7%). Το 93% της κατανάλωσης ικανοποιείται από εγχώρια προϊόντα. Η προοπτική ανάπτυξης είναι αξιόλογη, λαμβάνοντας υπ όψιν το μέγεθος του πληθυσμού και το χαμηλό έως σήμερα επίπεδο δαπανών για την υγεία (5% του ΑΕΠ, ήτοι $ 6,6 δισ.). Προϋπόθεση αποτελεί η αναμόρφωση του τιμολογιακού καθεστώτος (οι τιμές καθορίζονται από το κράτος) και του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς (κατοχύρωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων), καθώς επίσης και ο εκσυγχρονισμός του κρατικού συστήματος υγείας. Σημειώνεται ότι παρά της προσπάθειες της κυβέρνησης για επέκταση και αναμόρφωση του τομέα της υγείας (ήδη προβλέπεται παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο 52% του πληθυσμού, στην πλειονότητα δημοσίων υπαλλήλων), σημαντικός αριθμός πολιτών (έως και 60%) εκτιμάται ότι προσφεύγουν σε ιδιωτικές κλινικές. 15

16 3.2.4 Μεταποίηση τροφίμων-ποτών Ο κλάδος τροφίμων-ποτών αντιπροσωπεύει το ήμισυ σχεδόν της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου εταιρείες (το 90% των οποίων μικρομεσαίες), ενώ πολύ περισσότερες είναι εκείνες που εμπίπτουν στην ανεπίσημη οικονομία. Παρουσία στην αγορά της Αιγύπτου έχουν, επίσης, πολυεθνικές όπως η Nestle, η Unilever, η Kraft, η Danone, η Cadbury, η Coca Cola και η Pepsi. Το 2008 η σαουδαραβική Almarai (η μεγαλύτερη εταιρεία γαλακτοκομικών στην περιοχή του Κόλπου) ανακοίνωσε την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην αιγυπτιακή εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών International Company for Agricultural Industrialization Projects, έναντι $ 112 εκ. O υποκλάδος των αλκοολούχων ποτών αποτελεί, ουσιαστικά, μονοπώλιο της Al-Ahram Beverage Company (θυγατρικής της Heineken) με μερίδιο 90% (μπύρα) και 75% (κρασί). Σημειώνεται ότι, οι εισαγωγικοί δασμοί για τα εν λόγω προϊόντα παραμένουν, παρά τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο πλαίσιο εφαρμογής Συμφωνίας Σύνδεσης), απαγορευτικά υψηλοί ( %), ενώ και το δίκτυο πωλήσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Βασικές κατηγορίες εξαγωγών, οι οποίες το 2007/08 ανήλθαν σε $ 786,3 εκ. (το 2006/07 ήταν 613,4 εκ.), είναι το τυρί, τα κατεψυγμένα λαχανικά, η ζάχαρη και τα ζαχαρωτά παρασκευάσματα και οι χυμοί φρούτων. Κύριες εξαγωγικές αγορές των αιγυπτιακών προϊόντων είναι η ΕΕ, η Μ. Ανατολή και οι χώρες του Κόλπου (Λιβύη, Σ. Αραβία). Από πλευράς της η Αίγυπτος πραγματοποίησε εισαγωγές αξίας $ 3,4 δισ., (έναντι $ 2,3 δισ. πέρυσι). Τα δίκτυα διανομής (λιανική πώληση) προϊόντων διατροφής εξακολουθούν να κυριαρχούνται από τα μικρά καταστήματα, συνοικιακού χαρακτήρα (90% της αγοράς). Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει στην αγορά τοπικές αλυσίδες καταστημάτων με δίκτυα mini-market, supermarket, και οι ξένες Carrefour και Spinneys (ΗΑΕ). Εντός του 2009 πρόκειται να ξεκινήσει λειτουργία η METRO Group (Metro Cash & Carry Egypt) με επενδύσεις ύψους 300 εκ. Η METRO θα δραστηριοποιηθεί υπό την επωνυμία Makro, καθώς υπάρχει ήδη άλλη αλυσίδα τροφίμων με την επωνυμία Metro (του αιγυπτιακού Ομίλου Mansour Group). 16

17 3.2.5 Αυτοκινητοβιομηχανία Στην Αίγυπτο δραστηριοποιούνται οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες (Hyundai, Daewoo, General Motors, Mercedes, BMW, Peugeot, Suzuki, Nissan, Citroen, Chrysler, Opel, Kia, Tofas) οι περισσότερες σε κοινοπραξία με αιγυπτίους εταίρους (μόνον η Nissan είναι 100% ιαπωνικής ιδιοκτησίας), ενώ λειτουργούν και 8 αιγυπτιακές εταιρείες (κρατικές και ιδιωτικές). Η παραγωγή συνίσταται στην συναρμολόγηση εισαγόμενων μερών και εξαρτημάτων και αφορά επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται ασύμφορη καθώς ο ρυθμός παραγωγής είναι χαμηλός μην επιτρέποντας έτσι την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Ο λόγος που την καθιστά αναγκαία είναι η δασμολογική προστασία που απολαμβάνει η τοπική παραγωγή έναντι των εισαγόμενων τελικών προϊόντων (εισαγωγικός δασμός 40% για οχήματα με μηχανή έως 1,6 λίτρα). Οι πωλήσεις οχημάτων το 2008 ανήλθαν σε (έναντι το 2007). Ειδικότερα, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση 22% ( ), εκ των οποίων παρήχθησαν στην Αίγυπτο (το 2007 ήταν ) και εισήχθησαν ( το 2007). Η εγχώρια παραγωγή, ανά μονάδα, διακρίνεται σε επιβατικά οχήματα (60%), φορτηγά (38%) και λεωφορεία (2%). Οι εισαγωγές ανήλθαν σε $ 1,2 δισ. και οι εξαγωγές σε $ 217 εκ. (κυρίως σε αραβικές χώρες). Σημειώνεται ότι το 70% των αγορών αυτοκινήτου στην Αίγυπτο γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού. Στον υποκλάδο εξαρτημάτων-μερών οχημάτων δραστηριοποιούνται 375 επιχειρήσεις. Το 70% της παραγωγής τροφοδοτεί τις εγχώριες βιομηχανίες και το υπόλοιπο εξάγεται. Το 2007/08 η Αίγυπτος πραγματοποίησε εισαγωγές εξαρτημάτων και μερών αξίας $ 1,54 δισ. και εξαγωγές αξίας $ 118,9 εκ. Στο πλαίσιο πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων στον εν λόγω υποκλάδο θεσπίστηκαν, το 2007, κίνητρα όπως χαμηλές τιμές ενοικίασης γης για περίοδο 40 ετών και επιδότηση σε ποσοστό έως και 80% του κόστους εκπαίδευσης των εργαζομένων. Συνεργασία για τη δημιουργία συγκροτημάτων σε ειδικές βιομηχανικές ζώνες εξετάζουν κινεζικές, ρωσικές, γερμανικές, ιταλικές, ισπανικές και ινδικές εταιρείες. Στις αρχές του 2008, εγκαινιάστηκε εργοστάσιο παραγωγής λεωφορείων της κοινοπραξίας TEMSA (τουρκικός Όμιλος Sabanci) και Lashin Group. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε $ 27,5 εκ. Η ετήσια 17

18 παραγωγή υπολογίζεται σε οχήματα, το 70% των οποίων προορίζεται για εξαγωγές. Η ιαπωνική Sumitomo Corporation ξεκίνησε εργασίες κατασκευής μονάδας παραγωγής και συναρμολόγησης εξαρτημάτων-μερών οχημάτων στην βιομηχανική ζώνη του Port Said, επένδυση συνολικού ύψους $ 50 εκ., ενώ σχεδιάζει την δημιουργία παρόμοιας μονάδας και σε άλλη παραλιακή πόλη της Αιγύπτου. Την υλοποίηση επένδυσης στην Αίγυπτο εξετάζει και η Proton Holdings (Μαλαισία) με τη δημιουργία εργοστασίου συναρμολόγησης Βιομηχανία τσιμέντου Η ανάπτυξη του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας συνδέεται άμεσα με την αντίστοιχη εκείνου των κατασκευών. Έντονη είναι η παρουσία ξένων επενδυτών όπως η Italcimenti (μέσω της Suez Cement), η Lafarge (σε σύμπραξη έως πρόσφατα με την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. / Alexandria Portland Cement και Beni Suef Cement) και της Cemex (Assiut Cement). Συνολικά, οι εταιρείες ξένων συμφερόντων αντιπροσωπεύουν άνω του 80% της εγχώριας παραγωγής. Το 2007, η Lafarge εξαγόρασε την Egyptian Cement Company (από την Orascom Construction Industries της οικογενείας Sawiris) έναντι $ 12,9 δισ., ενώ το 2008 η ΤΙΤΑΝ απέκτησε το μερίδιο της γαλλικής εταιρείας (50%) στο κοινοπρακτικό σχήμα καταβάλλοντας 330 εκ. Η Egyptian Cement Company δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Αλγερία, το Ιράκ, το Πακιστάν, τα ΗΑΕ, την Τουρκία και την Ισπανία, διαθέτοντας συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 35 εκ. τόνων. Το 2007, παραχωρήθηκαν άδειες για την κατασκευή 6 εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου σε ισάριθμες εταιρείες έναντι συνολικού ποσού $ 145,2 εκ. Συγκεκριμένα, άδειες απέκτησαν οι: Wady El Nile (ιδιοκτησίας κατά 75% της βρετανικής Horus Cement Ltd.), η Al Arabiya Al Wataniya (ιδιοκτησίας κατά 95% της βρετανικής Financial Holding International) και οι αιγυπτιακές Sewedy Cement (Ομίλου Sewedy), Al Nahda Industries (βασικοί μέτοχοι οι αιγυπτιακές National Cement και Chemical Industries Holding Company), North Sinai Cement και Egyptian Kuwait Holding. Προϋπόθεση για την παραχώρηση των αδειών είναι η χρησιμοποίηση κατά την παραγωγική διαδικασία ενδιάμεσων εισροών αιγυπτιακής προέλευσης, σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Το 2008 η Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Industrial Development Authority) ενέκρινε το έργο κατασκευής εργοστασίου τσιμέντου (South Valley Cement Project) από την Ordinary Portland Cement στην βιομηχανική ζώνη του Beni Suef. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18

19 τρία χρόνια. Το εργοστάσιο θα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1,5 εκ. τόνων. Η παραγωγή τσιμέντου το έτος 2007/08 ανήλθε σε 39,47 εκ. τόνους (αύξηση 7% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ η παραγωγική δυναμικότητα υπολογίζεται σε 41,3 εκ. τόνους. Οι εξαγωγές περιορίστηκαν σε $ 137,7 εκ. (από $ 189,3 εκ. το προηγούμενο έτος). Το 2008 η τιμή του τσιμέντου αυξήθηκε από λίρες / τόνο σε λίρες / τόνο. Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να ελέγξει τις τιμές, απαγόρευσε τις εξαγωγές για έξι μήνες (Μάρτιος-Οκτώβριος). Παράλληλα, επεβλήθη ποινή προστίμων σε 20 διευθυντικά στελέχη βιομηχανιών τσιμέντου και στις εταιρείες τους (ύψους 10 εκ. λιρών, ήτοι $ 1,87 εκ., για καθένα φυσικό και νομικό πρόσωπο) για παράβαση του Νόμου 3/2005 περί προστασίας του ανταγωνισμού και πρόληψης μονοπωλιακών πρακτικών. Οι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για αθέμιτο καθορισμό τιμών με αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στην εθνική οικονομία. Οι εταιρείες, στελέχη των οποίων κρίθηκαν ένοχα, είναι οι: Egyptian Cement Company (της Lafarge), National Cement Company (κρατική), Suez Cement και Torah Cement (θυγατρικές της Italcimenti), Misr Beni Suef Cement, Misr Qena Cement, Al-Ameriyah Cement (της πορτογαλικής Cimpor) και ΤΙΤΑΝ Cement Μεταλλουργία Η χαλυβουργία τροφοδοτεί τους κλάδους των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των καταναλωτικών ειδών με προϊόντα επιμήκη και πλατέα. Κυρίαρχη θέση (άνω του 65% επί των πωλήσεων) κατέχει στον κλάδο η Al Ezz Steel Rebars Company μέσω των θυγατρικών Al Ezz Steel Mills (επιμήκη), Al Ezz Dekheila Steel Company-Alexandria (πλατέα και επιμήκη) και Al Ezz Flat Steel Company (πλατέα). Τα 3/4 της παραγωγής της διατίθενται στην εγχώρια αγορά, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται (45% στην Β. Αμερική, 30% στην Ευρώπη και 25% στην Αφρική και Μ. Ανατολή). Πλατέα προϊόντα παράγουν επίσης η Alexandria National Iron & Steel Company και η κρατική Egyptian Iron & Steel Company, ενώ δεύτερη σε μερίδιο πωλήσεων στα επιμήκη είναι Beshay- Egyptian American Rolled Steel. Οι πρώτες ύλες (scrap, billet) εισάγονται. Το 2007/08 η παραγωγή προϊόντων χάλυβα ήταν 5,4 εκ. τόνοι (το 2006/07 ήταν 5 εκ. τόνοι), η δε αξία των εξαγωγών σιδήρου και χάλυβα (και προϊόντων αυτών) ήταν $ 1,58 δισ. ($ 1,51 δισ. το 2006/07). Η αξία των εισαγωγών για τις ίδιες κατηγορίες ήταν $ 4,31 δισ. ($ 2,19 δισ. το 2006/07). 19

20 Το 2008, οι εταιρείες Ezz Steel Rebars, Suez Steel, Egyptian Sponge Iron and Steel Company και Tibah for Iron and Steel απέκτησαν άδειες για κατασκευή νέων εργοστασίων. Το συνολικό κόστος των τεσσάρων επενδύσεων υπολογίζεται σε $ 2,7 δισ. Με τη λειτουργία των νέων εργοστασίων εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 50% έως το Η Arcelor Mittal (μεγαλύτερος παραγωγός σιδήρου παγκοσμίως) απέκτησε άδεια κατασκευής εργοστασίου παραγωγής μεταλλικού σιδήρου σε στερεά κατάσταση (DRI / direct reduced iron) και χαλύβδινων ράβδων έναντι $ 61,7 εκ. Η κατασκευή του εργοστασίου, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 3 εκ. τόνων, πρόκειται να αρχίσει το 2009, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε $ 1 δισ. Άδειες για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής σιδήρου συμπιεσμένης μορφής απέκτησαν, τέλος, η Al-Kharafi (Κουβέιτ) και η Al- Tuwairqi Group (Σ. Αραβία) έναντι $ 19 εκ. και $ 1,24 εκ., αντιστοίχως. 3.3 Ενέργεια Η Αίγυπτος διαθέτει διαφοροποιημένες ενεργειακές πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σταθμούς υδροηλεκτρισμού και μεγάλες δυνατότητες χρήσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Αν και οι εξαγωγές ακαθάριστου πετρελαίου και πετρελαϊκών προιόντων έχουν υποχωρήσει τα τελευταία έτη, τα σχετικά έσοδα έχουν αυξηθεί, λόγω των υψηλότερων τιμών στις διεθνείς αγορές και βεβαίως, από τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (η Αίγυπτος είναι ο έκτος κατά σειρά εξαγωγέας, παγκοσμίως). Λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών των ενεργειακών αγαθών, διεθνώς, αλλά και των ελλειμμάτων του κρατικού προυπολογισμού, η κυβέρνηση, το παρελθόν έτος, προέβη στην αποκλιμάκωση των επιδοτήσεων που παρέχονται για τις ενεργειακές ανάγκες της βιομηχανίας, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του προυπολογισμού, να ενδυναμωθεί ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών προιόντων και να εξορθολογιστεί η χρήση των ενεργειακών πόρων. Καταρχήν, τα μέτρα εφαρμόζονται σε ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες (αλουμινίου, τσιμέντου κα.). Οι ανάγκες της Αιγύπτου σε ενέργεια καλύπτονται κατά 87% από φυσικό αέριο και πετρέλαιο και κατά το υπόλοιπο από υδροηλεκτρικά έργα και αιολική ενέργεια. Βάσει του 5ετούς προγράμματος , στον τομέα της ενέργειας εφαρμόζονται «Προγράμματα καθαρής ενέργειας - Ηλεκτρικού δικτύου», προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 20

21 και να ενισχυθεί το υπάρχον συμβατικό ηλεκτρικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας -κυρίως των βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από ανανεώσιμες μορφές, με προοπτική, μέχρι το 2020, ποσοστό 20% των αναγκών να καλύπτεται από ήπιες μορφές. Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας Πετρελαίου της Αιγύπτου η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου το 2007/08 αυξήθηκε κατά 8,5%, φθάνοντας τα βαρέλια. Η αύξηση αποδίδεται στην ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων στον κόλπο του Suez, στο Δέλτα, την Δ. Έρημο και στην Μεσόγειο. Τα αποθέματα υπολογίζονται σε 4,2 δισ. βαρέλια. Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Πετρελαίου και Ενέργειας η Αίγυπτος, διαθέτει δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου ύψους 2,1 τρισ. κυβικών μέτρων. Ποσοστό 30% του συνολικώς παραγόμενου αερίου εξάγεται (το 2007/08 οι εξαγωγές ανήλθαν σε $ 3,3 δισ.) και, από το υπόλοιπο 70%, που καταναλώνεται εγχωρίως, ποσοστό 85% απορροφάται για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης (το 90% των σταθμών ηλεκτροδότησης χρησιμοποιεί φυσικό αέριο). Τον Οκτώβριο του 2008 ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση (Kuraymat- 2) κατασκευής του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στο Al- Kuraymat (νοτίως του Καΐρου). Ο σταθμός έχει συνολική δυναμικότητα 750 megawatt και το κόστος κατασκευής του ανήλθε σε 2,3 δισ. λίρες ($ 410,7 εκ.). Το τρίτο στάδιο (Kuraymat-3) αναμένεται να ολοκληρωθεί το Στην ίδια περιοχή κατασκευάζεται, επίσης, υβριδιακός σταθμός παραγωγής ηλιακής ενέργειας (πρώτος στη χώρα και τέταρτος παγκοσμίως) αρχικής δυναμικότητας 140 megawatt και συνολικού κόστους $ 303 εκ. (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2010). Το έργο χρηματοδοτείται από το Global Environment Facility (Παγκόσμια Τράπεζα) κατά $ 97 εκ., την ιαπωνική τράπεζα αναπτύξεως και την National Bank of Egypt. Τον Ιούλιο του 2008 άρχισαν οι πρώτες εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Συρία οι οποίες καταλήγουν στον σταθμό Deir Ali, νοτίως της Δαμασκού (δια μέσου της Ιορδανίας), στο πλαίσιο του Αραβικού Αγωγού. Εκτιμάται ότι, αρχικά η Αίγυπτος θα προμηθεύει την Συρία με 2,5 εκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ημερησίως, ενώ εντός πέντε ετών οι εξαγωγές θα ανέλθουν σε 6 εκ. κυβικά μέτρα. Αίγυπτος, Ιορδανία, Συρία και Λίβανος συμφώνησαν, κατ αρχήν, τον Σεπτέμβριο του 2008 στο Κάιρο την επέκταση του αγωγού προς την Τουρκία, προκειμένου να συνδεθεί μελλοντικά με το ευρωπαϊκό δίκτυο. 21

22 Τον Μάιο άρχισε, επίσης, η εξαγωγή φυσικού αερίου προς το Ισραήλ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 100 χλμ., πλησίον των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας. Αντιδράσεις στην υλοποίηση της συμφωνίας, προερχόμενες από το χώρο της αντιπολίτευσης και κυρίως των Αδελφών Μουσουλμάνων, γίνονται κατά περιόδους εντονότερες, έχουν δε οδηγήσει σε διαδοχικές δικαστικές προσφυγές υπέρ της διακοπής των εξαγωγών. Η Αίγυπτος επαναδιαπραγματεύθηκε συμφωνίες με γαλλικές και ισπανικές εταιρείες για την αύξηση της τιμής του εξαγόμενου φυσικού αερίου (αντίστοιχες διαπραγματεύσεις βρίσκονται υπό εξέλιξη και με το Ισραήλ). Εξελίξεις, όσον αφορά την έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατά το 2008 έχουν ως ακολούθως: Ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου από τη βρετανική BP στην περιοχή North El Burg (υπεράκτιο πεδίο Satis, κόλπος Suez-50 χλμ. βορείως της Damietta). H BP έχει εξ ημίσειας τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης με την Egypt Kuwait Holding Co. Για το συγκεκριμένο έργο η BP θα συνεργαστεί με την IEOC (θυγατρική της ιταλικής ΕΝΙ). Έναρξη άντλησης φυσικού αερίου από το υπεράκτιο πεδίο West Delta Deep Marine (120 χλμ. από Αλεξάνδρεια) από την British Gas Egypt, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του οποίου έχει εξ ημισείας με την Petronas (Μαλαισία). Το έργο υλοποιείται μέσω της Burullus Gas Company (κοινοπραξία British Gas, Petronas και Egyptian General Petroleum Corporation). Συμφωνίες υπεγράφησαν με τις: Enel, για αγορά φυσικού αερίου από την Egyptian Natural Gas Holding Co., βάσει της οποίας η τελευταία θα προμηθεύει την Enel με 2 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η ιταλική εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση υλοποίησης επενδύσεων ύψους $ 1,57 δισ. συμμετέχοντας στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και σε μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Edison, για απόκτηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υπεράκτιων πετρελαιοπηγών (Abu Qir) ύψους $ 1,4 δισ. Οι εν λόγω πηγές έχουν δυνατότητα παραγωγής 1,5 εκ. βαρελιών πετρελαίου και 1,5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως. Η Edison προγραμματίζει επένδυση $ 1,7 δισ., επιπλέον, για αύξηση των αποθεμάτων. Η συμφωνία είναι 20-ετούς διάρκειας, με δυνατότητα 10-ετούς ανανέωσης. Gajarat State Petroleum Corporation (Ινδία), για απόκτηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου 22

23 σε δύο υπεράκτια πεδία στην Μεσόγειο Θάλασσα (N. Happy και S. Diyur). Η GSPC δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει επενδύσεις $ 200 εκ. τα πρώτα τέσσερα έτη ερευνών. Το 2007, ο Πρόεδρος της χώρας κ. Hosni Mubarak ανακοίνωσε τη στρατηγική της χώρας να ενεργοποιήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, με την κατασκευή δέκα σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες κατανάλωσης. Η χώρα, εκτός από την ενέργεια που αποκομίζει, όπως προαναφέρθηκε, από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και υδρογονάνθρακες σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές, έχει την ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς για να διασφαλίσει ενέργεια σε βάθος χρόνου και μάλιστα χαμηλού κόστους καθώς και να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση (ετήσιος ρυθμός αύξησης 7%). Η Διεθνής Υπηρεσία για την Πυρηνική Ενέργεια (ΙΑΕΑ) έχει εγκρίνει τη δημιουργία δέκα πυρηνικών σταθμών στην Αίγυπτο, για τους οποίους θα συνδράμει τη χώρα με $ 1,4 δισ. Οι εν λόγω εγκρίσεις αφορούν στους τομείς υδάτινων πόρων, διαγνωστικής τεχνολογίας για ιατρική χρήση, επεξεργασίας πυρηνικών λυμμάτων καθώς και της πυρηνικής έρευνας. Τον Δεκέμβριο του 2008 η αμερικανική εταιρεία Bechtel αναδείχθηκε μειοδότρια διαγωνισμού, του υπουργείου Ηλεκτρισμού και Ενέργειας, για το έργο σχεδιασμού και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας (ακολούθησε η αυστραλιανή WorleyParsons με $ 1,4 δισ.). 3.4 Ο τομέας ακινήτων και κατασκευών Από το 2003, ο τομέας των κατασκευών και ακινήτων είναι εκ των δυναμικότερων, με ιδιαίτερη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας (συμμετοχή 8,6% στο ΑΕΠ, απασχολεί 11% του συνόλου των εργαζομένων). Το 2007/08 ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται σε 14,8%, οι δε επενδύσεις σε $ 593 εκ. (ετήσια αύξηση 34%). Κινητήρια δύναμη είναι ο υποκλάδος της στέγασης (νέες οικιστικές και βιομηχανικές πόλειςδορυφόροι πλησίον των υφιστάμενων αστικών κέντρων) και του τουρισμού (ξενοδοχειακές μονάδες στις βόρειες ακτές Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας), ενώ πρόσθετα μεγάλα έργα υποδομών (συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτών) στον τομέα των μεταφορών (λιμένες, οδοποιία) συμπληρώνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων. Αυξανόμενη είναι τα τελευταία έτη η παρουσία ξένων επενδυτών, ειδικότερα από χώρες του Κόλπου (Emaar, Damac, Qatari Diar), με συνολικές επενδύσεις ύψους $ 45 δισ. Κυριότερες αιγυπτιακές εταιρείες 23

24 είναι οι: Orascom Construction Industries, Arab Contractors (κρατική), SODIC (συγχωνεύθηκε με την Palm Hills Developments το 2007), Talaat Mustafa Group. Υπολογίζεται ότι η ζήτηση για κατοικίες ανέρχεται ετησίως σε 600 χιλ. μονάδες περίπου, ενώ η υφιστάμενη παραγωγή νέων μονάδων είναι μόλις 300 χιλ. Δεδομένου του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η αύξηση της παραγωγής σε 820 χιλ. μονάδες κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες προκειμένου να ικανοποιηθεί η τρέχουσα (και μελλοντική) ζήτηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της αγοράς αναμένεται, μεσοπρόθεσμα, στροφή των εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων προς μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην κατηγορία κατοικιών μεσαίουχαμηλού κόστους, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες, στην παρούσα συγκυρία, προσεγγίζει τα όρια του κορεσμού. Το κυβερνητικό πρόγραμμα στέγασης, το οποίο έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο του πενταετούς σχεδίου 2007/12 για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, επικεντρώνεται στην ενίσχυση του τομέα ακινήτων και ως σημαντικότερα, προς άμεση αντιμετώπιση προβλήματα, προσδιορίζει: τη ρύθμιση και οργάνωση της αγοράς ακινήτων, τη χρηματοδότηση και τη φορολογία αυτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να κατασκευαστούν 500 χιλ. νέες κατοικίες. Σύμφωνα με το νέο νόμο ακινήτου περιουσίας (ψηφίσθηκε το 2008) μειώνεται ο φόρος ιδιοκτησίας από 46% σε 12% της αξίας του ενοικίου για μή αγροτικές περιοχές (σε αυτές ο ανάλογος φόρος είναι μηδενικός), εξαιρούνται της φορολογίας οι «πόλεις στην άμμο» (συγκροτήματα φθηνών κατοικιών στην έρημο) καθώς και οι κατοικίες αξίας μέχρι 250 χιλ. λίρες (υπολογίζεται σε ποσοστό 90% του συνόλου των κατοικιών της χώρας). Η εξέλιξη των κατασκευών και του real estate συναρτάται, άμεσα, από τη ρύθμιση και διεύρυνση του χρηματοδοτικού πλαισίου από τα δημόσια και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα. Καταλυτική αναμένεται να είναι η συμβολή των εταιρειών χρηματοδοτήσεων, όσον αφορά στη ικανοποίηση της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει για κατοικία από μεσαία εισοδήματα. Ήδη, τον Ιούλιο του 2008, η Commercial International Bank έλαβε πιστώσεις $ 250 εκ. από τον αμερικανικό Overseas Private Investment Corporation για την χορήγηση στεγαστικών δανείων σε πολίτες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Κρατική πρόνοια για την ενίσχυση των στεγαστικών δανείων υλοποιείται μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων και Επιδοτήσεων (καλύπτει έως και 15% της αξίας του ακινήτου, αλλά όχι περισσότερο από το 25% του 24

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 1. Εισαγωγή Από το 2004 η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu

Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : H-1063 Budapest, Szegfu ut. 3 Τηλέφωνο: 00 36 1/4132613, Fax : 00 36 1/3217403, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες συνεργασιών ΔημήτριοςΓ. Ζιώγας ΣύμβουλοςΑ Ο.Ε.Υ. 2010- Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δελτίο οικονομικών-επιχειρηματικών εξελίξεων Αιγύπτου

Θέμα: Δελτίο οικονομικών-επιχειρηματικών εξελίξεων Αιγύπτου ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Κάιρο, 08.06.10 Αρ. Πρωτ. Φ.2790/769 Προς : Υπουργείο Εξωτερικών Β3 Δ/νση Κοιν. : Διπλ. Γραφείο κ. ΥΦΥΠΕΞ Γραφ. κ. Γ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ MUSTAFA OSMAN ISMAIL ALAMIN MINISTER OF INVESTMENT, REPUBLIC OF SUDAN TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ABBAS ALI AL-NAQI SECRETARY GENERAL, ORGANIZATION OF ARAB PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES, STATE OF KUWAIT TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World:

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Β4 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.Υ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Έκταση: 450.295 τετρ.χλμ. Πληθυσμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 www.geostrategy.gr Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξεγέρσεων Οι πρόσφατες εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος)

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) Καζαμπλάνκα 5 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος Μπουένος Άιρες Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων. I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (Στατιστικά στοιχεία 2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος Μπουένος Άιρες Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων. I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (Στατιστικά στοιχεία 2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος Μπουένος Άιρες Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (Στατιστικά στοιχεία 2013) Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Πρωτογενές Δημοσιονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα Τεχνολογικό Επιχειρηματικό Κέντρο παραγωγής βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ και τις προοπτικές της Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης Ν. Κολιού και Κ. Ακαντζιλιώτου Τµήµα Νοµισµατικής και Τραπεζικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...1 1. Εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ...1 2. Σύσταση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα