ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ Η επιτυχής συνηγορία συχνά εξαρτάται από τη δυνατότητα που έχουμε να παρουσιάσουμε μια αλλαγή με οικονομικούς όρους. Εάν μπορείτε να κάνετε μια επιτυχή παρουσίαση στα μέλη της κοινότητας σχετικά με τα οφέλη που θα αποκομίσουν από μια προτεινόμενη αλλαγή, τότε θα είναι προθυμότεροι να ταχθούν υπέρ της. Με την ίδια λογική, αν η παρουσίασή σας αφορά μια πρόταση σχετικά με το πώς θα μπορέσουν τα μέλη της κοινότητας να αποφύγουν μια οικονομική βλάβη ή ζημία, τότε αυξάνετε τις πιθανότητες συμμαχίας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστεί πώς καταδεικνύοντας το οικονομικό όφελος ή τη ζημιά μπορούμε να οικοδομήσουμε μια αποτελεσματική εκστρατεία συνηγορίας, και θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Τι εννοούμε με τους όρους «οικονομικό όφελος» και τη «ζημιά»; Οι οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από κάποια δυσμενή συνθήκη, από κάποια δράση ή την εφαρμογή κάποιας πολιτικής είναι εκείνες που έχουν επίπτωση στη γενική οικονομική υγεία ευημερία μιας κοινότητας ή μιας περιοχής. Συνέπειες από τέτοιες δράσεις μπορούν να επηρεάσουν και τον εμπορική ευημερία της κοινότητας (επιχειρηματική ευημερία). Αυτές οι δύο περιοχές (γενική οικονομική ευημερία της κοινότητας/επιχειρηματική ευημερία της κοινότητας) συνδέονται στενά, αλλά δεν ταυτίζονται. Ο πρώτος τομέας αφορά σε χρηματοπιστωτικά και άλλα οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις ζωές των ατόμων και των οικογενειών και επιδρούν στη γενική ευημερία της κοινότητας. Ο δεύτερος τομέας αφορά συγκεκριμένα στις οικονομικές συνθήκες και ευκαιρίες μιας επιχείρησης που εδράζεται στην κοινότητα. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος τομέας (γενική οικονομική ευημερία) μπορεί να επηρεάσει το δεύτερο (επιχειρηματική ευημερία) και αντίστροφα. Η συνηγορία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πιθανοτήτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποφασίσετε αν θα ταχθείτε υπέρ ή κατά της καθιέρωσης ή τη συνέχειας ενός προγράμματος/ή μιας υπηρεσίας υγείας, υπέρ ή κατά μιας νομοθετικής ρύθμισης, υπέρ ή κατά της χρηματοδότησης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, υπέρ ή κατά των ενεργειών και πολιτικών που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, υπέρ ή κατά της καθιέρωσης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Τα οικονομικά οφέλη δεν αποτιμώνται μόνο σε καθαρά οικονομικά μεγέθη, όπως σε ευρώ ή δολάρια. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το οικονομικό όφελος είναι ταυτισμένο με την ισορροπία των στοιχείων που απαιτούνται ώστε να επιτύχει κανείς το «ευ ζην». Κάποιοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν ένα μέρος χρημάτων ή άλλου υλικού πλούτου για να κερδίσουν άλλα πράγματα, όπως προσωπική ικανοποίηση, χαμηλά επίπεδα στρες, καθαρό αέρα και νερό, μια ζεστή και φιλική κοινότητα, πολιτιστικές ευκαιρίες, κ.λπ. Όλοι καλούμαστε να πάρουμε οικονομικές αποφάσεις που εξαρτώνται από πολλά διαφορετικά στοιχεία. Να αναλάβω τη δουλειά που προσφέρει τα περισσότερα χρήματα, ή εκείνη με την οποία 1

2 θα είμαι περισσότερο ευτυχισμένος; Θέλω να ζήσω στη χώρα αυτή αντιμετωπίζοντας την άσχημη εικόνα των μέσων μαζικής μεταφοράς κάθε μέρα; Θα θέλαμε να ανταλλάξουμε το όνειρο να γίνουμε γονείς με το να μείνουμε άτεκνοι; Αν και σε ένα πρώτο επίπεδο οι παραπάνω αποφάσεις δε φαίνεται να σχετίζονται με τα οικονομικά, ωστόσο αποτελούν οικονομικές αποφάσεις. 1. Κοινοτικό οικονομικό όφελος. Οι παράγοντες που θα πρέπει να εξετασθούν προκειμένου να προσδιοριστεί το οικονομικό όφελος ή τη ζημία είναι: Ευκαιρίες εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει τις ευκαιρίες για εργασία που υπάρχουν αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο σε μια κοινότητα καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες εργασίας που θα μπορούσαν να χαθούν ή να δημιουργηθούν εξαιτίας των παραγόντων που ακολουθούν παρακάτω. Ζητήματα υγείας. Μια εμφάνιση, έξω από τα συνηθισμένα, περιστατικών καρκίνου στην κοινότητα, ή ένας αριθμός από βιομηχανίες που μολύνουν μπορούν να αποθαρρύνουν τις οικογένειες στο να εγκατασταθούν σε μια κοινότητα, ενώ σε ένα άλλο μέρος η παρουσία ενός καλού κοινοτικού νοσοκομείου ή μιας κλινικής μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ θετικό παράγοντα. Ποιότητα ζωής. Το ανοιχτό και υγιές φυσικό περιβάλλον, η δυνατότητα υπαίθριας αναψυχής, η ασφάλεια, οι καλοί γείτονες, και τα χαμηλά επίπεδα στρες συμβάλουν σε μια υψηλή ποιότητα ζωής που προσελκύει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις. Ευκαιρίες για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και χώρων αναψυχής. Πολιτιστική ζωή. Μια ζωτικής σημασίας πολιτιστική σκηνή -θέατρα, βιβλιοθήκες, μουσεία, κ.λπ. - μπορεί να είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής ανάπτυξης για μια περιοχή, αφού μπορεί να προσελκύσει εστιατόρια και καφετέριες, βιβλιοπωλεία, και άλλες σχετικές πολιτιστικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Δαπάνες. Το κόστος σπιτιού, της κοινότητας, της ιατρικής φροντίδας αποτελεί σημαντικό κίνητρο ή αντικίνητρο προκειμένου να εγκατασταθεί κάποιος σε μια περιοχή Το πολιτικό κλίμα. Πόσο φιλική είναι η κοινότητα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας; Στο περιβάλλον; Στις μειονότητες; Στα παιδιά; Στους χαμηλού εισοδήματος κατοίκους; Υπάρχουν ευκαιρίες να εξυπηρετηθούν; 2. Εμπορικό οικονομικό όφελος ή ζημιά. Γενικά, το οικονομικό όφελος ή η ζημιά στον εμπορικό τομέα είναι αρκετά απλό να προσδιοριστεί. Συνθήκες, δράσεις και πολιτικές που υποστηρίζουν ή βοηθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής - και δεν προκαλούν ζημιά σε άλλους τομείς της κοινοτικής ευημερίας είναι προς επιχειρηματικό όφελος. Οι συνθήκες, οι δράσεις και οι πολιτικές που αποθαρρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην κοινότητα ακόμη και αν δεν είναι επ ωφελεία των μελών της κοινότητας- είναι πιθανό να επιφέρουν επιχειρηματική ζημιά. Όσο αφορά τα κοινοτικά οφέλη και τη ζημιά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αποτιμώνται πάντα σε καθαρά οικονομικά μεγέθη. Πολλοί παράγοντες αφορούν άμεσα το οικονομικό κόστος, όπως για παράδειγμα η φορολογική δομή, η προθυμία ή απροθυμία της κοινότητας για χορήγηση επιδοτήσεων για νέες εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις, κίνητρα για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσα στα όρια της κοινότητας, το κατά πόσο οι πολίτες αγοράζουν ή όχι από τις τοπικές επιχειρήσεις, η τοπική διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και μεταφοράς, οι δεξιότητες του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Όλοι αυτοί παράγοντες αφορούν άμεσα το επιχειρηματικό ισοζύγιο. Ωστόσο, εκτός από τους παράγοντες που μόλις αναφέρθηκαν, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι σχετίζονται έμμεσα με το οικονομικό όφελος ή τη ζημιά: Καλά σχολεία. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις ψάχνουν για κοινότητες όπου οι ανώτεροι υπάλληλοί τους θα μπορούν να αισθανθούν άνετα μεγαλώνοντας παιδιά. Τα επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης δεξιοτήτων (αγγλικά ως δεύτερη ή άλλη γλώσσα, δεξιότητες υπολογιστών) μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού της κοινότητας. Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή - οικοτουρισμός, εστιατόρια, αθλητικά κέντρα, κ.λπ.- μέσω της αύξηση του τουρισμού και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής της κοινότητας, ώστε να θεωρείται ένα ελκυστικό μέρος για να εγκατασταθεί κάποιος. 2

3 Η ρύπανση μπορεί να βλάψει τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από το περιβάλλον (πχ. η έλλειψη καθαρού νερού βλάπτει την ζυθοποιεία ή την αλιεία) και να αποτρέψει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων λόγω των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής. Γιατί πρέπει να καταδεικνύονται τα οικονομικά οφέλη και οι ζημίες; Οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται συνήθως πιο εύκολα αντιληπτές από τους ανθρώπους. Πολλοί αμφιταλαντεύονται για επιχειρήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη ή το κοινωνικό δίκαιο αλλά θα πειστούν στην περίπτωση που δουν κάποιο εν δύναμη οικονομικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα που τους αφορά. Οι νομοθέτες, για παράδειγμα, τείνουν να δουν τα περισσότερα ζητήματα από την άποψη του οφέλους ή της ζημιάς στο βαθμό που αφορά συνιστώσες που σχετίζονται με τις πιθανότητες επανεκλογής τους. Συνεχώς βομβαρδίζονται από ερωτήσεις σχετικές με το πώς ξοδεύονται τα λεφτά που πληρώνουν οι πολίτες για τους φόρους, και ως αποτέλεσμα αυτού, τείνουν να εξετάζουν μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα όσων δράσεων χρηματοδοτούν. Έτσι αν δεν καταδειχθεί το οικονομικό όφελος για να πραγματοποιηθεί μια δράση ή για να αποφευχθεί κάποια άλλη, οι περισσότεροι νομοθέτες δεν ενδιαφέρονται. Ένα άλλο θέμα που αναπτύσσεται εδώ, είναι ότι μια σημαντική μερίδα των πολιτών δεν κατανοεί το νόημα της φορολογίας. Το βλέπουν σαν ένα τρόπο να τους αποσπά κάποιος χρήματα χωρίς να αισθάνονται ότι δικαιούνται να γνωρίζουν τον τρόπο διαχείρισης τους. Νομίζουν ότι όλοι επωφελούνται από τα δικά τους χρήματα και νιώθουν εξαπατημένοι. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να αφυπνιστούν αυτοί οι πολίτες, είναι να τους αποδείξει κάποιος ότι δεν σπαταλά τα χρήματά τους, και να τους παρουσιάσει αιτιολογημένα πλάνα δράσης. Τα οικονομικά επιχειρήματα έχουν ισχύ επειδή αφορούν κάθε πολίτη σε μία κοινότητα. Αν για παράδειγμα, είστε ο μεγαλύτερος εργοδότης της πόλης ή ο λιγότερο αμειβόμενος εργάτης σε μια εργασία, οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κοινότητα, θα επηρεάσουν με τη σειρά τους και εσάς. Καταληκτικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά θέματα είναι πολύπλοκα και σχετίζονται άμεσα με το οικονομικό κόστος και την ποιότητα ζωής. Οι πολίτες θα μπορούσαν να αποφασίζουν πιο εύκολα αν είχαν ξεκάθαρες επιλογές και γι αυτό το λόγο είναι σημαντικό να καταδεικνύουμε τα οικονομικά οφέλη ή τις ζημίες. Πότε θα πρέπει να καταδεικνύονται τα οικονομικά οφέλη και οι ζημίες; 1. Όταν προσπαθούμε να περάσουμε μια νομοθετική ρύθμιση ή όταν οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν. Εάν καταδειχθεί το οικονομικό όφελος που απορρέει από μια επιμέρους νομοθετική ρύθμιση ή μια πολιτική, είναι περισσότερο πιθανό να πειστούν οι νομοθέτες να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη πρόταση. 2. Όταν είμαστε αντίθετοι στην αλλαγή μιας νομοθεσίας ή πολιτικής. Τα ίδια οικονομικά επιχειρήματα είναι πιθανό να λειτουργήσουν και υπέρ και κατά: εάν αυτή η νομοθεσία ζημιώνει περισσότερο απ όσο ωφελεί, τότε δε θα πρέπει και να την υποστηρίξουμε. 3. Όταν υποστηρίζουμε μία δράση ή πολιτική, η οποία έχει προφανή οικονομικά πλεονεκτήματα: Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που έχει ως στόχο την πρόληψη της εφηβικής εγκληματικότητας Αρχικά φαίνεται πολυδάπανο, ωστόσο θα αποφέρει σαφή και θετικά αποτελέσματα, τα οποία θα είναι και οικονομικά ωφέλιμα. 4. Όταν είμαστε αντίθετοι σε μία δράση ή πολιτική που θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές δυσχέρειες.: Ένα πολυδάπανο σχέδιο που αφορά την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου σε μία αγροτική περιοχή, μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ως 3

4 μία κερδοφόρα λύση, στην πραγματικότητα όμως θα έχει δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις στο υπάρχον οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο. 5. Όταν η συνηγορία αφορά ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ένας τρόπος για να αυξηθούν οι πιθανότητες να αλλάξει η παγιωμένη άποψη που έχουν κάποιοι άνθρωποι για ένα συγκεκριμένο θέμα είναι να τεθούν οικονομικά επιχειρήματα που δε μπορούν εύκολα να αγνοηθούν και προσφέρουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο οφέλους-ζημιάς. 6. Όταν προσπαθούμε να αυξήσουμε την επίγνωση στην κοινή γνώμη σχετικά με την σοβαρότητα ενός θέματος. Αρκετός κόσμος δε γνωρίζει για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε μία κοινότητα η πείνα, η ανεργία και η έλλειψη στέγης. Εάν κατορθώσουμε να πείσουμε το ευρύ κοινό για τη σοβαρότητα της επίπτωσης των φαινομένων αυτών στην κοινότητα,τότε αυξάνουμε τις πιθανότητες της έγκαιρης αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. 7. Όταν συμμετέχουμε στη διαδικασία ενός κοινοτικού προγράμματος. Με την τεκμηριωμένη παρουσίαση των πραγματικών οικονομικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων ενός προγράμματος, μιας δράσης ή πολιτικής, μας δίδεται η ευκαιρία να επηρεάσουμε το μέλλον της κοινότητας θετικά. Πως θα πρέπει να παρουσιαστεί το οικονομικό όφελος ή η ζημία ; Για να παρουσιαστεί με τεκμηριωμένο τρόπο ότι μία δράση ή πολιτική θα έχει οικονομικό όφελος για την κοινότητα ή για μία συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τρία στάδια. Αρχικά, είναι σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι κατέχουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση μιας πειστικής υπόθεσης. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την έρευνα. Έπειτα, θα πρέπει να αναλύσουμε προσεκτικά και με σαφήνεια τις διαστάσεις του προβλήματος, ώστε να μπορούμε ευκολότερα να καταδείξουμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των σταδίων της δράσης ή της πολιτικής. Τέλος, θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσίασή μας με οικονομικά επιχειρήματα που θα απευθύνονται περισσότερο σε μέλη της κοινότητας που έχουν την ανάγκη να τα ακούσουν. Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η συνηγορία για μια δράση ή μια πολιτική, μπορεί να αφορά είτε την ώθηση προς κάποια αλλαγή είτε την δράση ενάντια σε κάποια αλλαγή. Ακόμα και η απουσία δράσης ή πρωτοβουλίας μπορεί να θεωρηθεί μια καθαυτό δράση ή πολιτική. Βήμα 1: Διεξαγωγή της έρευνας. Το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να συλλέξετε πληροφορίες μέσω διαφορετικών τύπων έρευνας, μερικοί από τους οποίους αναπτύσσονται στη συνέχεια. " Ακαδημαϊκή" έρευνα για να εμβαθύνουμε στην επιστήμη, όπως για παράδειγμα, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τα οικονομικά, την πολιτική, την εκπαιδευτική θεωρία, ή οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για να κατανοήσουμε πλήρως το ζήτημα και να μπορούμε να το παρουσιάσουμε σε εκείνους που θα πρέπει να πειστούν ώστε να συμμετέχουν. Μελέτες για να προσδιοριστεί ποιος είναι ο καταλληλότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος παρέμβασης, καθώς και να καταδειχτούν η σπουδαιότητα του θέματος, και η επιχειρηματολογία πάνω σε αυτό. Συνεντεύξεις με τους εμπειρογνώμονες καθώς και με άτομα κύρους που μπορούν να επηρεάσουν την κοινότητα και ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτήν. Ένας συνδυασμός έρευνας βιβλιοθηκών, αρχείων και συνεντεύξεων για να δούμε κατά πόσο έχουν υπάρξει παρόμοιες παρεμβάσεις, σε τι αποτελέσματα κατέληξαν, κλπ.. Σε αυτό το στάδιο, η εργασία μας αφορά στο να ψάξουμε και να παρουσιάσουμε το τι πραγματικά έγινε. Τα πραγματικά δηλαδή αποτελέσματα, και όχι μόνο το τι παρουσιάστηκε στους χρηματοδότες, ή το τι υποθέτουμε πως έγινε. Για παράδειγμα: Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των ερευνητών; 4

5 Ποιες είναι οι προτάσεις του για περαιτέρω έρευνα και αλλαγές προκειμένου να υπάρξει αυξημένη αποτελεσματικότητα; Ποιες ήταν οι μη αναμενόμενες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές; Αξιολογούν όλοι οι συμμετέχοντες (άτομα που επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα) με τον ίδιο τρόπο την παρέμβαση; Θα πρέπει οι εμπειρογνώμονες τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς, να μη διαθέτουν μόνο επιστημονική-ερευνητική επάρκεια, αλλά και πραγματική εμπειρία πάνω στο θέμα. Βήμα 2: Καθορίστε τις πιθανές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των εν λόγω δράσεων ή των πολιτικών Σε αυτό το σημείο δε θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο τις οικονομικές συνέπειες, αντίθετα, η εξέταση όλων των συνεπειών θα βοηθήσει να γίνουν πιο ξεκάθαρες και οι οικονομικές επιπτώσεις. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι οικονομικές συνέπειες συνδέονται άμεσα με άλλες επιμέρους επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο αυτοσεβασμός που αναπτύσσεται από τους συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης για εύρεση εργασίας, μπορεί έντονα να επηρεάσει την ικανότητά τους να βρουν και να διατηρήσουν την απασχόληση μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος για τις συνέπειες μιας δράσης ή πολιτικής. Πολλές καλές πολιτικές έχουν αποδειχθεί ζημιογόνες, ενώ άλλες - που στόχευαν στην μονομερή εξέταση ενός θέματος, ή στην παρέμβαση σε μια μικρή ομάδα πληθυσμού - ήταν απροσδόκητα αποτελεσματικές. Υπάρχουν, εντούτοις, διάφοροι τρόποι που μας επιτρέπουν να κάνουμε σχετικά ασφαλείς προβλέψεις ως προς την αποτελεσματικότητα και την επίπτωση των παρεμβάσεων. Τέτοιοι είναι: Η προσεκτική ανασκόπηση της προηγούμενης εμπειρίας. Παραδείγματα από τη βιβλιογραφία που να αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις από παρόμοιες παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη κοινότητα ή σε άλλες. Οι προτάσεις των εμπειρογνωμόνων. Ποιες θεωρίες χρησιμοποιήθηκαν για το ίδιο θέμα; Που βασίστηκαν τα συμπεράσματα των ειδικών; Είχαν οι ίδιοι την πραγματική εμπειρία της παρέμβασης, ή τα συμπεράσματά τους προέκυψαν μόνο από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση; Καταιγισμός ιδεών με ομάδα. Συγκεντρώστε μια ομάδα ατόμων που έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα - συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που επηρεάζονται άμεσα από αυτό - και διαπραγματευτείτε κάθε πιθανή ή απίθανη επίδραση. Κατόπιν, θα είστε σε θέση να ταξινομήσετε τις αναμενόμενες επιδράσεις. Επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις άγνωστες και λιγότερο μελετημένες επιδράσεις που σχετίζονται με το θέμα. Για παράδειγμα, ποια είναι τα πιθανά μειονεκτήματα των ιδεών που φαίνονται ευεργετικές; Βήμα 3: Αναλύστε διεξοδικά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των εν λόγω δράσεων ή πολιτικών. Αμέσως μόλις καταρτίσετε μια λίστα πιθανών συνεπειών των δράσεων ή των πολιτικών οι οποίες σας αφορούν, είναι απαραίτητο να τις αναλύσετε για να καθορίσετε ποιοι και σε ποιους τομείς θα ωφεληθούν από αυτή τη δράση καθώς και ποιοι και σε ποιους τομείς θα ζημιωθούν. Μερικές ερωτήσεις που βοηθούν στην ανάλυση και παρουσίαση, των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών είναι: Πώς ακριβώς προσδιορίζεται η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίπτωση σε πραγματικούς όρους; Στην περίπτωση μιας περιβαλλοντικής δράσης για παράδειγμα, οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες - θετικές ή αρνητικές - μπορούν να φανούν σε μερικά χρόνια, και οι μακροπρόθεσμες σε δεκαετίες. Ποιος, συγκεκριμένα θα ωφεληθεί και ποιος θα ζημιωθεί - οικονομικά ή αλλιώς σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο από την εν λόγω δράση ή πολιτική; Υπάρχει περίπτωση αυτό που θα ωφελήσει μια μερίδα της κοινότητας να βλάψει μια άλλη; Αυτού του τύπου η ωφέλεια ή η βλάβη μπορεί να αφορά οικονομική επίπτωση, ή άλλου είδους παροχές, όπως τις υπηρεσίες υγείας, τις δημόσιες υπηρεσίες, ή την ποιότητα ζωής. Πώς οι βραχυπρόθεσμες (άμεσες) επιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες συνέπειες; Η βαθιά κατανόηση του πως οι επιμέρους βραχυπρόθεσμες συνέπειες οδηγούν σε μια δυσανάλογα αυξημένη μακροπρόθεσμη συνισταμένη συνεπειών, μπορεί να είναι μια καλή αφορμή για προβληματισμό, πάνω στο θέμα που σας ενδιαφέρει. 5

6 Επιπλέον: Οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους νομοθέτες και τους συνεργάτες τους οι οποίοι, πολλές φορές έχουν ελάχιστη γνώση και εμπειρία πάνω στο θέμα για το οποίο αποφασίζουν, καθώς και ελάχιστη ή καμία σύνδεση με τους ανθρώπους τους οποίους θα επηρεάσουν οι αποφάσεις τους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η συνηγορία για να παρέχει τη δυνατότητα σε εκείνους που θέλουν πραγματικά να εξετάσουν τις συνέπειες των πολιτικών τους αποφάσεων, να μπορούν να το κάνουν. Βήμα 4: Προσδιορίστε τις οικονομικές σας συνδέσεις. Προκειμένου να ανακαλύψετε τις οικονομικές συσχετίσεις, μπορείτε να εξετάσετε: Τη φορολογική βάση. Προτίθεται η εν λόγω δράση ή πολιτική να αυξήσει τη φορολογική βάση με το να προσθέσει περισσότερους εργαζόμενους στο δυναμικό των φορολογουμένων πολιτών; Με τη συλλογή περισσότερων φόρων από τις επιχειρήσεις; Με την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην περιοχή, ή την αύξηση των κερδών - και ως εκ τούτου και των φόρων - των υφιστάμενων επιχειρήσεων; Από την άλλη θα μπορούσε να βλάψει τη φορολογική βάση με τη μείωση των θέσεων εργασίας της περιοχής, ή με την έλλειψη παροχής κινήτρων για δημιουργία νέων επιχειρήσεων; Το υπάρχον εργασιακό καθεστώς. Προτίθεται η πολιτική ή η δράση να παρέχει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για τα μέλη της κοινότητας; Ή υπάρχει η πιθανότητα να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, καθώς και η ποιότητα και η μισθολογική κλίμακα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για την κοινότητα; Η χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Τι είδους επιστροφή χρημάτων (ανταποδοτικότητα) θα λάβουν τα μέλη της κοινότητας για την επένδυση τους ή εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων; Μερικά παραδείγματα: Οι επιτυχημένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη και διατήρηση της υγείας ή των δεξιοτήτων εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα παρεμβάσεις βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων που περιλαμβάνουν την ετοιμότητα για εργασία και τη διαχείριση χρημάτων, αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα ότι εξοικονομούν περισσότερους πόρους από αυτούς που δαπανούν. Επιπλέον, η πρόληψη, η διατήρηση και προαγωγή της υγείας εξοικονομεί τεράστια ποσά για την ιατρική περίθαλψη και τα έξοδα ασφάλισης, μειώνοντας έτσι το κόστος για όλους. Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Η δράση ή η πολιτική συμβάλλει στην αύξηση των κερδών των τοπικών επιχειρήσεων; Για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προστατευόμενης λόγω φυσικού κάλλους θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες επιχειρήσεις για προμηθευτές εξοπλισμού και ενοικιαστές, εστιατόρια, μοτέλ, κάμπινγκ, κλπ., μέσω της αύξησης του τουρισμού. Η βελτίωση του σχολείου ή / και των συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες κέρδους των επιχειρήσεων της περιοχής. Ποιότητα ζωής. Υπάρχει περίπτωση η δράση ή πολιτική επηρεάζοντας μη οικονομικές συνιστώσες (μέσω της βλάβης ή του οφέλους) να έχει επιπτώσεις στη γενική ποιότητα ζωής; Για παράδειγμα, οι επιχειρηματίες αποφασίζουν αν θα εγκατασταθούν σε μια περιοχή ανάλογα με την ποιότητα της ζωής - τα σχολεία, το περιβάλλον, την ασφάλεια, τις πολιτιστικές ευκαιρίες, την ψυχαγωγία, κλπ. Τα θέματα ποιότητας ζωής είναι μέρος του οικονομικού ισοζυγίου για τους κατοίκους των κοινοτήτων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Δικαιοσύνη. Ένα σημαντικό θέμα σε κάθε κοινότητα είναι η δικαιοσύνη σε σχέση με το οικονομικό όφελος ή τη ζημία. Αν μια ενέργεια ή πολιτική αποφέρει μεγάλο όφελος σε μία ομάδα εις βάρος μιας άλλης - ακόμη και αν η δεύτερη ομάδα είναι μια μικρή μειοψηφία - τότε δεν μπορεί να είναι δίκαιη. Εάν υπάρχει μια κατάσταση όπου ο ισχυρός ευημερεί εις βάρος του αδύναμου, είναι ένα 6

7 ακόμη σοβαρότερο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινότητα. Βέβαια, οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα δεν είναι ούτε απλές ούτε εύκολες. Η ιδανική κατάσταση είναι εκείνη όπου όλοι επωφελούνται, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε κατάσταση παρατηρηθεί ότι υπάρχει δυσανάλογη οικονομική ωφέλεια κάποιων εις βάρος κάποιων άλλων, η δικαιοσύνη θα πρέπει να παρεμβαίνει. Βήμα 5: Προσδιορίστε το κοινό-στόχο σας. Μπορεί η παρουσίαση του θέματός σας να αφορά όλα τα μέλη της κοινότητας, ή μια ομάδα μελών. Ίσως θα πρέπει να πείσετε μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα όπως τους νομοθέτες, για παράδειγμα. Ή ίσως έχετε συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να προσαρμόσετε το μήνυμά σας, σε διαφορετικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιο θα είναι το κοινό στο οποίο θα απευθυνθείτε. Ορισμένες ομάδες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος ή το σύνολο του κοινού-στόχου σας είναι: Ηγέτες, που επηρεάζουν τους άλλους-την κοινή γνώμη. Αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον κλήρο, τους ηγέτες των κοινοτήτων, ακτιβιστές, μεγάλους εργοδότες, ή απλώς έναν μέσο όρο των πολιτών. Οι πολιτικοί ηγέτες. Οι νομοθέτες. Η επιχειρηματική κοινότητα. Μειονότητες (φυλετικές, εθνικές, κλπ), ή οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι άνθρωποι που ζουν σε συγκεκριμένες γειτονιές ή περιοχές. Βήμα 6: Προσδιορισμός και μετάδοση του μηνύματός βάσει της σύστασης του κοινού. Μόλις ορίσετε σαφώς το κοινό σας, μπορείτε να πλαισιώσετε και να μεταδώσετε το μήνυμα σας αναλόγως. Υπάρχουν κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνίας για αυτό το σκοπό: Χρησιμοποιήστε γλώσσα κατανοητή για το κοινό σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει να εξηγήσετε τα οικονομικά σας επιχειρήματα σε απλά ελληνικά, ή μπορεί να σημαίνει την προσαρμογή του μηνύματός σας στην ομιλούσα γλώσσα του πληθυσμού-στόχου (πχ. μετανάστες). Το μήνυμά σας είναι άχρηστο, αν δεν είναι κατανοητό. Να είστε πολιτισμικά ευαίσθητοι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει επαρκώς, το πολιτισμικό πλαίσιο του κοινού στο οποίο απευθύνεστε, ώστε το μήνυμά σας να μην είναι προσβλητικό ή δυσνόητο. Χρησιμοποιήστε τα κανάλια επικοινωνίας με τα οποία είναι εξοικειωμένο το κοινό σας. Το ραδιοφωνικό σταθμό, το διαδίκτυο, το Εμπορικό Επιμελητήριο του ενημερωτικού δελτίου κτλ Χρησιμοποιήστε εκπροσώπους που το κοινό σας εμπιστεύεται και μπορεί εύκολα να ταυτιστεί. Δημοφιλείς ή αξιόπιστοι ηγέτες της κοινότητας, αναγνωρισμένοι αθλητές, κληρικοί. Κωδικοποιήστε το μήνυμά σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται εύκολα στη μνήμη. Δε χρειάζεται να είναι κάτι κραυγαλέο αλλά κάτι διαφορετικό που θα ξεχωρίσει από τα συνηθισμένα. Ένα σύνθημα (σλόγκαν), ένα σύμβολο, ένας ξεχωριστός και οικείος εκπρόσωπος, ή μία εντυπωσιακή ερώτηση, μπορούν να εξυπηρετήσουν και να προσελκύσουν την προσοχή του κοινού σας. Χρησιμοποιήστε θέματα με τα οποία το κοινό σας είναι εξοικειωμένο για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον. Αν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, και επαναλαμβάνετε το μήνυμά σας σε κάθε ευκαιρία, θα έχετε αυξημένες πιθανότητες να επιτύχετε τους στόχους της συνηγορίας που έχετε θέσει. Τα πνευματικά δικαιώματα των παραπάνω κειμένων ανήκουν στο 'the Community Tool Box' ένα εργαλείο με αποστολή την προαγωγή της υγείας και την ανάπτυξη της κοινότητας μέσω της ένωσης ατόμων, ιδεών και πόρων. Η επιμέλεια και προσαρμογή των κειμένων στα ελληνικά έγιναν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας ( ) 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ. Τι εννοούμε με την πίεση δυνάμεων (lobbying);

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ. Τι εννοούμε με την πίεση δυνάμεων (lobbying); ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Τι εννοούμε με την πίεση δυνάμεων (lobbying); Εννοούμε να πείσουμε κάποιον με περισσότερη δύναμη λήψης αποφάσεων από εμάς να αναλάβει, αναφορικά με μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο η-επιχειρείν....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το CRM στην επιχείρηση 2.1 Το CRM και ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να ερευνηθεί η ωριμότητα για ΤΠΕ και το επίπεδο η-ωριμότητας ανθρώπων ηλίκίας μεταξύ 40-60 ετών. Σχεδιασμός προσέγγισης -μεθοδολογίας: Συλλέχθηκαν τα αρχικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...2 Κεφάλαιο 1: Σκοπός Εργασίας...4 Κεφάλαιο 2: Οργάνωση Εκδηλώσεων...6 2.1 Γενικό Πλαίσιο...6 2.2 Εμπειρία Μέσω της Εκδήλωσης...7 2.

Εισαγωγή...2 Κεφάλαιο 1: Σκοπός Εργασίας...4 Κεφάλαιο 2: Οργάνωση Εκδηλώσεων...6 2.1 Γενικό Πλαίσιο...6 2.2 Εμπειρία Μέσω της Εκδήλωσης...7 2. Εισαγωγή...2 Κεφάλαιο 1: Σκοπός Εργασίας...4 Κεφάλαιο 2: Οργάνωση Εκδηλώσεων...6 2.1 Γενικό Πλαίσιο...6 2.2 Εμπειρία Μέσω της Εκδήλωσης...7 2.3 Προετοιμασία Οργάνωσης Εκδηλώσεων...8 2.3.1 Το Προφίλ της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» «ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης η αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης προβληματίζει έντονα τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

κύματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

κύματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ κύματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει απαραιτήτως τις επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Κέντρου Πόρων (SALTO)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές Πωλήσεις και Προσαρμοστικότητα Μελέτη Περίπτωσης Εταιρίας Πληροφορικής

Προσωπικές Πωλήσεις και Προσαρμοστικότητα Μελέτη Περίπτωσης Εταιρίας Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική Εργασία: Προσωπικές Πωλήσεις και Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Ψυχικές ιαταραχές 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πτυχιακή εργασία Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΤΧΕΤΡΗΣΕΤΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΤΧΕΤΡΗΣΕΤΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα