ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΜΙΑ Η επιτυχής συνηγορία συχνά εξαρτάται από τη δυνατότητα που έχουμε να παρουσιάσουμε μια αλλαγή με οικονομικούς όρους. Εάν μπορείτε να κάνετε μια επιτυχή παρουσίαση στα μέλη της κοινότητας σχετικά με τα οφέλη που θα αποκομίσουν από μια προτεινόμενη αλλαγή, τότε θα είναι προθυμότεροι να ταχθούν υπέρ της. Με την ίδια λογική, αν η παρουσίασή σας αφορά μια πρόταση σχετικά με το πώς θα μπορέσουν τα μέλη της κοινότητας να αποφύγουν μια οικονομική βλάβη ή ζημία, τότε αυξάνετε τις πιθανότητες συμμαχίας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστεί πώς καταδεικνύοντας το οικονομικό όφελος ή τη ζημιά μπορούμε να οικοδομήσουμε μια αποτελεσματική εκστρατεία συνηγορίας, και θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Τι εννοούμε με τους όρους «οικονομικό όφελος» και τη «ζημιά»; Οι οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από κάποια δυσμενή συνθήκη, από κάποια δράση ή την εφαρμογή κάποιας πολιτικής είναι εκείνες που έχουν επίπτωση στη γενική οικονομική υγεία ευημερία μιας κοινότητας ή μιας περιοχής. Συνέπειες από τέτοιες δράσεις μπορούν να επηρεάσουν και τον εμπορική ευημερία της κοινότητας (επιχειρηματική ευημερία). Αυτές οι δύο περιοχές (γενική οικονομική ευημερία της κοινότητας/επιχειρηματική ευημερία της κοινότητας) συνδέονται στενά, αλλά δεν ταυτίζονται. Ο πρώτος τομέας αφορά σε χρηματοπιστωτικά και άλλα οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις ζωές των ατόμων και των οικογενειών και επιδρούν στη γενική ευημερία της κοινότητας. Ο δεύτερος τομέας αφορά συγκεκριμένα στις οικονομικές συνθήκες και ευκαιρίες μιας επιχείρησης που εδράζεται στην κοινότητα. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος τομέας (γενική οικονομική ευημερία) μπορεί να επηρεάσει το δεύτερο (επιχειρηματική ευημερία) και αντίστροφα. Η συνηγορία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πιθανοτήτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποφασίσετε αν θα ταχθείτε υπέρ ή κατά της καθιέρωσης ή τη συνέχειας ενός προγράμματος/ή μιας υπηρεσίας υγείας, υπέρ ή κατά μιας νομοθετικής ρύθμισης, υπέρ ή κατά της χρηματοδότησης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, υπέρ ή κατά των ενεργειών και πολιτικών που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, υπέρ ή κατά της καθιέρωσης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Τα οικονομικά οφέλη δεν αποτιμώνται μόνο σε καθαρά οικονομικά μεγέθη, όπως σε ευρώ ή δολάρια. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το οικονομικό όφελος είναι ταυτισμένο με την ισορροπία των στοιχείων που απαιτούνται ώστε να επιτύχει κανείς το «ευ ζην». Κάποιοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν ένα μέρος χρημάτων ή άλλου υλικού πλούτου για να κερδίσουν άλλα πράγματα, όπως προσωπική ικανοποίηση, χαμηλά επίπεδα στρες, καθαρό αέρα και νερό, μια ζεστή και φιλική κοινότητα, πολιτιστικές ευκαιρίες, κ.λπ. Όλοι καλούμαστε να πάρουμε οικονομικές αποφάσεις που εξαρτώνται από πολλά διαφορετικά στοιχεία. Να αναλάβω τη δουλειά που προσφέρει τα περισσότερα χρήματα, ή εκείνη με την οποία 1

2 θα είμαι περισσότερο ευτυχισμένος; Θέλω να ζήσω στη χώρα αυτή αντιμετωπίζοντας την άσχημη εικόνα των μέσων μαζικής μεταφοράς κάθε μέρα; Θα θέλαμε να ανταλλάξουμε το όνειρο να γίνουμε γονείς με το να μείνουμε άτεκνοι; Αν και σε ένα πρώτο επίπεδο οι παραπάνω αποφάσεις δε φαίνεται να σχετίζονται με τα οικονομικά, ωστόσο αποτελούν οικονομικές αποφάσεις. 1. Κοινοτικό οικονομικό όφελος. Οι παράγοντες που θα πρέπει να εξετασθούν προκειμένου να προσδιοριστεί το οικονομικό όφελος ή τη ζημία είναι: Ευκαιρίες εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει τις ευκαιρίες για εργασία που υπάρχουν αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο σε μια κοινότητα καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες εργασίας που θα μπορούσαν να χαθούν ή να δημιουργηθούν εξαιτίας των παραγόντων που ακολουθούν παρακάτω. Ζητήματα υγείας. Μια εμφάνιση, έξω από τα συνηθισμένα, περιστατικών καρκίνου στην κοινότητα, ή ένας αριθμός από βιομηχανίες που μολύνουν μπορούν να αποθαρρύνουν τις οικογένειες στο να εγκατασταθούν σε μια κοινότητα, ενώ σε ένα άλλο μέρος η παρουσία ενός καλού κοινοτικού νοσοκομείου ή μιας κλινικής μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ θετικό παράγοντα. Ποιότητα ζωής. Το ανοιχτό και υγιές φυσικό περιβάλλον, η δυνατότητα υπαίθριας αναψυχής, η ασφάλεια, οι καλοί γείτονες, και τα χαμηλά επίπεδα στρες συμβάλουν σε μια υψηλή ποιότητα ζωής που προσελκύει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις. Ευκαιρίες για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και χώρων αναψυχής. Πολιτιστική ζωή. Μια ζωτικής σημασίας πολιτιστική σκηνή -θέατρα, βιβλιοθήκες, μουσεία, κ.λπ. - μπορεί να είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής ανάπτυξης για μια περιοχή, αφού μπορεί να προσελκύσει εστιατόρια και καφετέριες, βιβλιοπωλεία, και άλλες σχετικές πολιτιστικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Δαπάνες. Το κόστος σπιτιού, της κοινότητας, της ιατρικής φροντίδας αποτελεί σημαντικό κίνητρο ή αντικίνητρο προκειμένου να εγκατασταθεί κάποιος σε μια περιοχή Το πολιτικό κλίμα. Πόσο φιλική είναι η κοινότητα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας; Στο περιβάλλον; Στις μειονότητες; Στα παιδιά; Στους χαμηλού εισοδήματος κατοίκους; Υπάρχουν ευκαιρίες να εξυπηρετηθούν; 2. Εμπορικό οικονομικό όφελος ή ζημιά. Γενικά, το οικονομικό όφελος ή η ζημιά στον εμπορικό τομέα είναι αρκετά απλό να προσδιοριστεί. Συνθήκες, δράσεις και πολιτικές που υποστηρίζουν ή βοηθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής - και δεν προκαλούν ζημιά σε άλλους τομείς της κοινοτικής ευημερίας είναι προς επιχειρηματικό όφελος. Οι συνθήκες, οι δράσεις και οι πολιτικές που αποθαρρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην κοινότητα ακόμη και αν δεν είναι επ ωφελεία των μελών της κοινότητας- είναι πιθανό να επιφέρουν επιχειρηματική ζημιά. Όσο αφορά τα κοινοτικά οφέλη και τη ζημιά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αποτιμώνται πάντα σε καθαρά οικονομικά μεγέθη. Πολλοί παράγοντες αφορούν άμεσα το οικονομικό κόστος, όπως για παράδειγμα η φορολογική δομή, η προθυμία ή απροθυμία της κοινότητας για χορήγηση επιδοτήσεων για νέες εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις, κίνητρα για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσα στα όρια της κοινότητας, το κατά πόσο οι πολίτες αγοράζουν ή όχι από τις τοπικές επιχειρήσεις, η τοπική διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και μεταφοράς, οι δεξιότητες του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Όλοι αυτοί παράγοντες αφορούν άμεσα το επιχειρηματικό ισοζύγιο. Ωστόσο, εκτός από τους παράγοντες που μόλις αναφέρθηκαν, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι σχετίζονται έμμεσα με το οικονομικό όφελος ή τη ζημιά: Καλά σχολεία. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις ψάχνουν για κοινότητες όπου οι ανώτεροι υπάλληλοί τους θα μπορούν να αισθανθούν άνετα μεγαλώνοντας παιδιά. Τα επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης δεξιοτήτων (αγγλικά ως δεύτερη ή άλλη γλώσσα, δεξιότητες υπολογιστών) μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού της κοινότητας. Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή - οικοτουρισμός, εστιατόρια, αθλητικά κέντρα, κ.λπ.- μέσω της αύξηση του τουρισμού και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής της κοινότητας, ώστε να θεωρείται ένα ελκυστικό μέρος για να εγκατασταθεί κάποιος. 2

3 Η ρύπανση μπορεί να βλάψει τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από το περιβάλλον (πχ. η έλλειψη καθαρού νερού βλάπτει την ζυθοποιεία ή την αλιεία) και να αποτρέψει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων λόγω των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής. Γιατί πρέπει να καταδεικνύονται τα οικονομικά οφέλη και οι ζημίες; Οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται συνήθως πιο εύκολα αντιληπτές από τους ανθρώπους. Πολλοί αμφιταλαντεύονται για επιχειρήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη ή το κοινωνικό δίκαιο αλλά θα πειστούν στην περίπτωση που δουν κάποιο εν δύναμη οικονομικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα που τους αφορά. Οι νομοθέτες, για παράδειγμα, τείνουν να δουν τα περισσότερα ζητήματα από την άποψη του οφέλους ή της ζημιάς στο βαθμό που αφορά συνιστώσες που σχετίζονται με τις πιθανότητες επανεκλογής τους. Συνεχώς βομβαρδίζονται από ερωτήσεις σχετικές με το πώς ξοδεύονται τα λεφτά που πληρώνουν οι πολίτες για τους φόρους, και ως αποτέλεσμα αυτού, τείνουν να εξετάζουν μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα όσων δράσεων χρηματοδοτούν. Έτσι αν δεν καταδειχθεί το οικονομικό όφελος για να πραγματοποιηθεί μια δράση ή για να αποφευχθεί κάποια άλλη, οι περισσότεροι νομοθέτες δεν ενδιαφέρονται. Ένα άλλο θέμα που αναπτύσσεται εδώ, είναι ότι μια σημαντική μερίδα των πολιτών δεν κατανοεί το νόημα της φορολογίας. Το βλέπουν σαν ένα τρόπο να τους αποσπά κάποιος χρήματα χωρίς να αισθάνονται ότι δικαιούνται να γνωρίζουν τον τρόπο διαχείρισης τους. Νομίζουν ότι όλοι επωφελούνται από τα δικά τους χρήματα και νιώθουν εξαπατημένοι. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να αφυπνιστούν αυτοί οι πολίτες, είναι να τους αποδείξει κάποιος ότι δεν σπαταλά τα χρήματά τους, και να τους παρουσιάσει αιτιολογημένα πλάνα δράσης. Τα οικονομικά επιχειρήματα έχουν ισχύ επειδή αφορούν κάθε πολίτη σε μία κοινότητα. Αν για παράδειγμα, είστε ο μεγαλύτερος εργοδότης της πόλης ή ο λιγότερο αμειβόμενος εργάτης σε μια εργασία, οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κοινότητα, θα επηρεάσουν με τη σειρά τους και εσάς. Καταληκτικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά θέματα είναι πολύπλοκα και σχετίζονται άμεσα με το οικονομικό κόστος και την ποιότητα ζωής. Οι πολίτες θα μπορούσαν να αποφασίζουν πιο εύκολα αν είχαν ξεκάθαρες επιλογές και γι αυτό το λόγο είναι σημαντικό να καταδεικνύουμε τα οικονομικά οφέλη ή τις ζημίες. Πότε θα πρέπει να καταδεικνύονται τα οικονομικά οφέλη και οι ζημίες; 1. Όταν προσπαθούμε να περάσουμε μια νομοθετική ρύθμιση ή όταν οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν. Εάν καταδειχθεί το οικονομικό όφελος που απορρέει από μια επιμέρους νομοθετική ρύθμιση ή μια πολιτική, είναι περισσότερο πιθανό να πειστούν οι νομοθέτες να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη πρόταση. 2. Όταν είμαστε αντίθετοι στην αλλαγή μιας νομοθεσίας ή πολιτικής. Τα ίδια οικονομικά επιχειρήματα είναι πιθανό να λειτουργήσουν και υπέρ και κατά: εάν αυτή η νομοθεσία ζημιώνει περισσότερο απ όσο ωφελεί, τότε δε θα πρέπει και να την υποστηρίξουμε. 3. Όταν υποστηρίζουμε μία δράση ή πολιτική, η οποία έχει προφανή οικονομικά πλεονεκτήματα: Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που έχει ως στόχο την πρόληψη της εφηβικής εγκληματικότητας Αρχικά φαίνεται πολυδάπανο, ωστόσο θα αποφέρει σαφή και θετικά αποτελέσματα, τα οποία θα είναι και οικονομικά ωφέλιμα. 4. Όταν είμαστε αντίθετοι σε μία δράση ή πολιτική που θα έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές δυσχέρειες.: Ένα πολυδάπανο σχέδιο που αφορά την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου σε μία αγροτική περιοχή, μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ως 3

4 μία κερδοφόρα λύση, στην πραγματικότητα όμως θα έχει δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις στο υπάρχον οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο. 5. Όταν η συνηγορία αφορά ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ένας τρόπος για να αυξηθούν οι πιθανότητες να αλλάξει η παγιωμένη άποψη που έχουν κάποιοι άνθρωποι για ένα συγκεκριμένο θέμα είναι να τεθούν οικονομικά επιχειρήματα που δε μπορούν εύκολα να αγνοηθούν και προσφέρουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο οφέλους-ζημιάς. 6. Όταν προσπαθούμε να αυξήσουμε την επίγνωση στην κοινή γνώμη σχετικά με την σοβαρότητα ενός θέματος. Αρκετός κόσμος δε γνωρίζει για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε μία κοινότητα η πείνα, η ανεργία και η έλλειψη στέγης. Εάν κατορθώσουμε να πείσουμε το ευρύ κοινό για τη σοβαρότητα της επίπτωσης των φαινομένων αυτών στην κοινότητα,τότε αυξάνουμε τις πιθανότητες της έγκαιρης αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. 7. Όταν συμμετέχουμε στη διαδικασία ενός κοινοτικού προγράμματος. Με την τεκμηριωμένη παρουσίαση των πραγματικών οικονομικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων ενός προγράμματος, μιας δράσης ή πολιτικής, μας δίδεται η ευκαιρία να επηρεάσουμε το μέλλον της κοινότητας θετικά. Πως θα πρέπει να παρουσιαστεί το οικονομικό όφελος ή η ζημία ; Για να παρουσιαστεί με τεκμηριωμένο τρόπο ότι μία δράση ή πολιτική θα έχει οικονομικό όφελος για την κοινότητα ή για μία συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τρία στάδια. Αρχικά, είναι σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι κατέχουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση μιας πειστικής υπόθεσης. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την έρευνα. Έπειτα, θα πρέπει να αναλύσουμε προσεκτικά και με σαφήνεια τις διαστάσεις του προβλήματος, ώστε να μπορούμε ευκολότερα να καταδείξουμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των σταδίων της δράσης ή της πολιτικής. Τέλος, θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσίασή μας με οικονομικά επιχειρήματα που θα απευθύνονται περισσότερο σε μέλη της κοινότητας που έχουν την ανάγκη να τα ακούσουν. Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η συνηγορία για μια δράση ή μια πολιτική, μπορεί να αφορά είτε την ώθηση προς κάποια αλλαγή είτε την δράση ενάντια σε κάποια αλλαγή. Ακόμα και η απουσία δράσης ή πρωτοβουλίας μπορεί να θεωρηθεί μια καθαυτό δράση ή πολιτική. Βήμα 1: Διεξαγωγή της έρευνας. Το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να συλλέξετε πληροφορίες μέσω διαφορετικών τύπων έρευνας, μερικοί από τους οποίους αναπτύσσονται στη συνέχεια. " Ακαδημαϊκή" έρευνα για να εμβαθύνουμε στην επιστήμη, όπως για παράδειγμα, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τα οικονομικά, την πολιτική, την εκπαιδευτική θεωρία, ή οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για να κατανοήσουμε πλήρως το ζήτημα και να μπορούμε να το παρουσιάσουμε σε εκείνους που θα πρέπει να πειστούν ώστε να συμμετέχουν. Μελέτες για να προσδιοριστεί ποιος είναι ο καταλληλότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος παρέμβασης, καθώς και να καταδειχτούν η σπουδαιότητα του θέματος, και η επιχειρηματολογία πάνω σε αυτό. Συνεντεύξεις με τους εμπειρογνώμονες καθώς και με άτομα κύρους που μπορούν να επηρεάσουν την κοινότητα και ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτήν. Ένας συνδυασμός έρευνας βιβλιοθηκών, αρχείων και συνεντεύξεων για να δούμε κατά πόσο έχουν υπάρξει παρόμοιες παρεμβάσεις, σε τι αποτελέσματα κατέληξαν, κλπ.. Σε αυτό το στάδιο, η εργασία μας αφορά στο να ψάξουμε και να παρουσιάσουμε το τι πραγματικά έγινε. Τα πραγματικά δηλαδή αποτελέσματα, και όχι μόνο το τι παρουσιάστηκε στους χρηματοδότες, ή το τι υποθέτουμε πως έγινε. Για παράδειγμα: Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των ερευνητών; 4

5 Ποιες είναι οι προτάσεις του για περαιτέρω έρευνα και αλλαγές προκειμένου να υπάρξει αυξημένη αποτελεσματικότητα; Ποιες ήταν οι μη αναμενόμενες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές; Αξιολογούν όλοι οι συμμετέχοντες (άτομα που επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα) με τον ίδιο τρόπο την παρέμβαση; Θα πρέπει οι εμπειρογνώμονες τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς, να μη διαθέτουν μόνο επιστημονική-ερευνητική επάρκεια, αλλά και πραγματική εμπειρία πάνω στο θέμα. Βήμα 2: Καθορίστε τις πιθανές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των εν λόγω δράσεων ή των πολιτικών Σε αυτό το σημείο δε θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο τις οικονομικές συνέπειες, αντίθετα, η εξέταση όλων των συνεπειών θα βοηθήσει να γίνουν πιο ξεκάθαρες και οι οικονομικές επιπτώσεις. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι οικονομικές συνέπειες συνδέονται άμεσα με άλλες επιμέρους επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο αυτοσεβασμός που αναπτύσσεται από τους συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης για εύρεση εργασίας, μπορεί έντονα να επηρεάσει την ικανότητά τους να βρουν και να διατηρήσουν την απασχόληση μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος για τις συνέπειες μιας δράσης ή πολιτικής. Πολλές καλές πολιτικές έχουν αποδειχθεί ζημιογόνες, ενώ άλλες - που στόχευαν στην μονομερή εξέταση ενός θέματος, ή στην παρέμβαση σε μια μικρή ομάδα πληθυσμού - ήταν απροσδόκητα αποτελεσματικές. Υπάρχουν, εντούτοις, διάφοροι τρόποι που μας επιτρέπουν να κάνουμε σχετικά ασφαλείς προβλέψεις ως προς την αποτελεσματικότητα και την επίπτωση των παρεμβάσεων. Τέτοιοι είναι: Η προσεκτική ανασκόπηση της προηγούμενης εμπειρίας. Παραδείγματα από τη βιβλιογραφία που να αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις από παρόμοιες παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη κοινότητα ή σε άλλες. Οι προτάσεις των εμπειρογνωμόνων. Ποιες θεωρίες χρησιμοποιήθηκαν για το ίδιο θέμα; Που βασίστηκαν τα συμπεράσματα των ειδικών; Είχαν οι ίδιοι την πραγματική εμπειρία της παρέμβασης, ή τα συμπεράσματά τους προέκυψαν μόνο από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση; Καταιγισμός ιδεών με ομάδα. Συγκεντρώστε μια ομάδα ατόμων που έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα - συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που επηρεάζονται άμεσα από αυτό - και διαπραγματευτείτε κάθε πιθανή ή απίθανη επίδραση. Κατόπιν, θα είστε σε θέση να ταξινομήσετε τις αναμενόμενες επιδράσεις. Επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις άγνωστες και λιγότερο μελετημένες επιδράσεις που σχετίζονται με το θέμα. Για παράδειγμα, ποια είναι τα πιθανά μειονεκτήματα των ιδεών που φαίνονται ευεργετικές; Βήμα 3: Αναλύστε διεξοδικά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των εν λόγω δράσεων ή πολιτικών. Αμέσως μόλις καταρτίσετε μια λίστα πιθανών συνεπειών των δράσεων ή των πολιτικών οι οποίες σας αφορούν, είναι απαραίτητο να τις αναλύσετε για να καθορίσετε ποιοι και σε ποιους τομείς θα ωφεληθούν από αυτή τη δράση καθώς και ποιοι και σε ποιους τομείς θα ζημιωθούν. Μερικές ερωτήσεις που βοηθούν στην ανάλυση και παρουσίαση, των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών είναι: Πώς ακριβώς προσδιορίζεται η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίπτωση σε πραγματικούς όρους; Στην περίπτωση μιας περιβαλλοντικής δράσης για παράδειγμα, οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες - θετικές ή αρνητικές - μπορούν να φανούν σε μερικά χρόνια, και οι μακροπρόθεσμες σε δεκαετίες. Ποιος, συγκεκριμένα θα ωφεληθεί και ποιος θα ζημιωθεί - οικονομικά ή αλλιώς σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο από την εν λόγω δράση ή πολιτική; Υπάρχει περίπτωση αυτό που θα ωφελήσει μια μερίδα της κοινότητας να βλάψει μια άλλη; Αυτού του τύπου η ωφέλεια ή η βλάβη μπορεί να αφορά οικονομική επίπτωση, ή άλλου είδους παροχές, όπως τις υπηρεσίες υγείας, τις δημόσιες υπηρεσίες, ή την ποιότητα ζωής. Πώς οι βραχυπρόθεσμες (άμεσες) επιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες συνέπειες; Η βαθιά κατανόηση του πως οι επιμέρους βραχυπρόθεσμες συνέπειες οδηγούν σε μια δυσανάλογα αυξημένη μακροπρόθεσμη συνισταμένη συνεπειών, μπορεί να είναι μια καλή αφορμή για προβληματισμό, πάνω στο θέμα που σας ενδιαφέρει. 5

6 Επιπλέον: Οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους νομοθέτες και τους συνεργάτες τους οι οποίοι, πολλές φορές έχουν ελάχιστη γνώση και εμπειρία πάνω στο θέμα για το οποίο αποφασίζουν, καθώς και ελάχιστη ή καμία σύνδεση με τους ανθρώπους τους οποίους θα επηρεάσουν οι αποφάσεις τους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η συνηγορία για να παρέχει τη δυνατότητα σε εκείνους που θέλουν πραγματικά να εξετάσουν τις συνέπειες των πολιτικών τους αποφάσεων, να μπορούν να το κάνουν. Βήμα 4: Προσδιορίστε τις οικονομικές σας συνδέσεις. Προκειμένου να ανακαλύψετε τις οικονομικές συσχετίσεις, μπορείτε να εξετάσετε: Τη φορολογική βάση. Προτίθεται η εν λόγω δράση ή πολιτική να αυξήσει τη φορολογική βάση με το να προσθέσει περισσότερους εργαζόμενους στο δυναμικό των φορολογουμένων πολιτών; Με τη συλλογή περισσότερων φόρων από τις επιχειρήσεις; Με την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην περιοχή, ή την αύξηση των κερδών - και ως εκ τούτου και των φόρων - των υφιστάμενων επιχειρήσεων; Από την άλλη θα μπορούσε να βλάψει τη φορολογική βάση με τη μείωση των θέσεων εργασίας της περιοχής, ή με την έλλειψη παροχής κινήτρων για δημιουργία νέων επιχειρήσεων; Το υπάρχον εργασιακό καθεστώς. Προτίθεται η πολιτική ή η δράση να παρέχει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για τα μέλη της κοινότητας; Ή υπάρχει η πιθανότητα να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, καθώς και η ποιότητα και η μισθολογική κλίμακα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για την κοινότητα; Η χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Τι είδους επιστροφή χρημάτων (ανταποδοτικότητα) θα λάβουν τα μέλη της κοινότητας για την επένδυση τους ή εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων; Μερικά παραδείγματα: Οι επιτυχημένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη και διατήρηση της υγείας ή των δεξιοτήτων εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα παρεμβάσεις βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων που περιλαμβάνουν την ετοιμότητα για εργασία και τη διαχείριση χρημάτων, αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα ότι εξοικονομούν περισσότερους πόρους από αυτούς που δαπανούν. Επιπλέον, η πρόληψη, η διατήρηση και προαγωγή της υγείας εξοικονομεί τεράστια ποσά για την ιατρική περίθαλψη και τα έξοδα ασφάλισης, μειώνοντας έτσι το κόστος για όλους. Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Η δράση ή η πολιτική συμβάλλει στην αύξηση των κερδών των τοπικών επιχειρήσεων; Για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προστατευόμενης λόγω φυσικού κάλλους θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες επιχειρήσεις για προμηθευτές εξοπλισμού και ενοικιαστές, εστιατόρια, μοτέλ, κάμπινγκ, κλπ., μέσω της αύξησης του τουρισμού. Η βελτίωση του σχολείου ή / και των συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες κέρδους των επιχειρήσεων της περιοχής. Ποιότητα ζωής. Υπάρχει περίπτωση η δράση ή πολιτική επηρεάζοντας μη οικονομικές συνιστώσες (μέσω της βλάβης ή του οφέλους) να έχει επιπτώσεις στη γενική ποιότητα ζωής; Για παράδειγμα, οι επιχειρηματίες αποφασίζουν αν θα εγκατασταθούν σε μια περιοχή ανάλογα με την ποιότητα της ζωής - τα σχολεία, το περιβάλλον, την ασφάλεια, τις πολιτιστικές ευκαιρίες, την ψυχαγωγία, κλπ. Τα θέματα ποιότητας ζωής είναι μέρος του οικονομικού ισοζυγίου για τους κατοίκους των κοινοτήτων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Δικαιοσύνη. Ένα σημαντικό θέμα σε κάθε κοινότητα είναι η δικαιοσύνη σε σχέση με το οικονομικό όφελος ή τη ζημία. Αν μια ενέργεια ή πολιτική αποφέρει μεγάλο όφελος σε μία ομάδα εις βάρος μιας άλλης - ακόμη και αν η δεύτερη ομάδα είναι μια μικρή μειοψηφία - τότε δεν μπορεί να είναι δίκαιη. Εάν υπάρχει μια κατάσταση όπου ο ισχυρός ευημερεί εις βάρος του αδύναμου, είναι ένα 6

7 ακόμη σοβαρότερο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινότητα. Βέβαια, οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα δεν είναι ούτε απλές ούτε εύκολες. Η ιδανική κατάσταση είναι εκείνη όπου όλοι επωφελούνται, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε κατάσταση παρατηρηθεί ότι υπάρχει δυσανάλογη οικονομική ωφέλεια κάποιων εις βάρος κάποιων άλλων, η δικαιοσύνη θα πρέπει να παρεμβαίνει. Βήμα 5: Προσδιορίστε το κοινό-στόχο σας. Μπορεί η παρουσίαση του θέματός σας να αφορά όλα τα μέλη της κοινότητας, ή μια ομάδα μελών. Ίσως θα πρέπει να πείσετε μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα όπως τους νομοθέτες, για παράδειγμα. Ή ίσως έχετε συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να προσαρμόσετε το μήνυμά σας, σε διαφορετικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιο θα είναι το κοινό στο οποίο θα απευθυνθείτε. Ορισμένες ομάδες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος ή το σύνολο του κοινού-στόχου σας είναι: Ηγέτες, που επηρεάζουν τους άλλους-την κοινή γνώμη. Αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον κλήρο, τους ηγέτες των κοινοτήτων, ακτιβιστές, μεγάλους εργοδότες, ή απλώς έναν μέσο όρο των πολιτών. Οι πολιτικοί ηγέτες. Οι νομοθέτες. Η επιχειρηματική κοινότητα. Μειονότητες (φυλετικές, εθνικές, κλπ), ή οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι άνθρωποι που ζουν σε συγκεκριμένες γειτονιές ή περιοχές. Βήμα 6: Προσδιορισμός και μετάδοση του μηνύματός βάσει της σύστασης του κοινού. Μόλις ορίσετε σαφώς το κοινό σας, μπορείτε να πλαισιώσετε και να μεταδώσετε το μήνυμα σας αναλόγως. Υπάρχουν κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνίας για αυτό το σκοπό: Χρησιμοποιήστε γλώσσα κατανοητή για το κοινό σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει να εξηγήσετε τα οικονομικά σας επιχειρήματα σε απλά ελληνικά, ή μπορεί να σημαίνει την προσαρμογή του μηνύματός σας στην ομιλούσα γλώσσα του πληθυσμού-στόχου (πχ. μετανάστες). Το μήνυμά σας είναι άχρηστο, αν δεν είναι κατανοητό. Να είστε πολιτισμικά ευαίσθητοι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει επαρκώς, το πολιτισμικό πλαίσιο του κοινού στο οποίο απευθύνεστε, ώστε το μήνυμά σας να μην είναι προσβλητικό ή δυσνόητο. Χρησιμοποιήστε τα κανάλια επικοινωνίας με τα οποία είναι εξοικειωμένο το κοινό σας. Το ραδιοφωνικό σταθμό, το διαδίκτυο, το Εμπορικό Επιμελητήριο του ενημερωτικού δελτίου κτλ Χρησιμοποιήστε εκπροσώπους που το κοινό σας εμπιστεύεται και μπορεί εύκολα να ταυτιστεί. Δημοφιλείς ή αξιόπιστοι ηγέτες της κοινότητας, αναγνωρισμένοι αθλητές, κληρικοί. Κωδικοποιήστε το μήνυμά σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται εύκολα στη μνήμη. Δε χρειάζεται να είναι κάτι κραυγαλέο αλλά κάτι διαφορετικό που θα ξεχωρίσει από τα συνηθισμένα. Ένα σύνθημα (σλόγκαν), ένα σύμβολο, ένας ξεχωριστός και οικείος εκπρόσωπος, ή μία εντυπωσιακή ερώτηση, μπορούν να εξυπηρετήσουν και να προσελκύσουν την προσοχή του κοινού σας. Χρησιμοποιήστε θέματα με τα οποία το κοινό σας είναι εξοικειωμένο για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον. Αν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, και επαναλαμβάνετε το μήνυμά σας σε κάθε ευκαιρία, θα έχετε αυξημένες πιθανότητες να επιτύχετε τους στόχους της συνηγορίας που έχετε θέσει. Τα πνευματικά δικαιώματα των παραπάνω κειμένων ανήκουν στο 'the Community Tool Box' ένα εργαλείο με αποστολή την προαγωγή της υγείας και την ανάπτυξη της κοινότητας μέσω της ένωσης ατόμων, ιδεών και πόρων. Η επιμέλεια και προσαρμογή των κειμένων στα ελληνικά έγιναν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας ( ) 7

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς δυσκολότερο ρόλο σήμερα από αυτό των Πωλήσεων. Μέσα σε αγορές που - πολλές φορές ζητούμενο έχει γίνει ο περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων.

Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.) Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExC FEACO. 1 Ποιοι είμαστε και γιατί οι θέσεις μας, μπορούν να έχει

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 18 -Αύγουστος 2011 * Πιστοποίηση * ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα διαχειριστικής τα logos που θυμίζουν τον πα- επάρκειας για τη ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ foodstandard λιό καλό

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση!

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! WEB MARKETING Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! Υπάρχει κρίση αυτή την στιγμή αλλά εγώ λέω να μην συμμετάσχω. Άγνωστος ---- ABOUT CONTACT SOURCE MakeMoneyOnline.gr!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΒΡΑΜΗΣ

ΠΛΑΝΟ 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΒΡΑΜΗΣ ΠΛΑΝΟ 166 The Simplest Business Plan in the world Tο απλούστερο επιχειρηματικό πλάνο στον κόσμο Λάρισα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2010 http://paramarketinggr 1 Περιεχόμενα I Σκοπός, Αξίες και Όραμα II Υπάρχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι

5. Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι 5. Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι Αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας καθώς γερνάτε, αλλά χρειάζεστε κάποια βοήθεια με δουλειές όπως καθάρισμα και προετοιμασία γευμάτων, ή με τη μεταφορά, έτσι ώστε να μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν.

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ευρύτερος ορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίας περιλαμβάνει και την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας Bundesagentur für Arbeit ΚΑΙΝΟΎΡΙΟΙ ΔΡΌΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ Βρείτε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα