ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 3"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σηµειώσει : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 3 1. Κατά τη διδασκαλία τη 3, οι µαθητέ θα γνωρίσουν τι δευτερεύουσε Ειδικέ Προτάσει. Είναι καλό να συµπληρωθεί η διδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατο τη Θεµατογραφία (Βλ. υλικό στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π. Συντακτικό/Ονοµατικέ προτάσει ). 2. Αποστέλλεται συµπληρωµατικό υλικό, που αφορά στη διδασκαλία για τα δίπτωτα ρήµατα. 3. Συστήνεται η διδασκαλία των Παραθετικών των επιθέτων και επιρρηµάτων (οµαλών και ανωµάλων) µε τη χρήση του βιβλίου τη Γραµµατική. 4. Μετά και τη διδασκαλία του Προοιµίου, είναι καλό να γίνει µια σύντοµη σύνοψη των όσων προηγήθηκαν µέσα από επαναληπτικέ ασκήσει : Σε αρχικού χρόνου των ρηµάτων που καταγράφηκαν (χρονικέ και εγκλιτικέ αντικαταστάσει ) Στο τελικό/ ειδικό απαρέµφατο (αναγνώριση, συντακτικό ρόλο απαρεµφάτου) Στι δευτερεύουσε προτάσει (αναγνώριση σε σχέση και µε τι γνώσει των µαθητών στα Νέα Ελληνικά). 4. Συνοψίζονται τα βασικά σηµεία τη επιχειρηµατολογία του Μαντίθεου.

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 3 ξι δε, βουλή, ν µ ν το το µόνον µ ν πιδείξω, ε νου ε µ το καθεστηκόσι πράγµασι κα νάγκασµαι τ ν α τ ν κινδύνων µετέχειν µ ν, µηδ ν πώ µοι πλέον ε ναι Τι προτίθεται να αποδείξει ο Μαντίθεο στου βουλευτέ ; Απαντήστε στα Αρχαία Ελληνικά. Τι θα πάθει, αν δεν το αποδείξει; Απαντήστε στα Αρχαία Ελληνικά.. Σηµειώστε από πόσες προτάσεις αποτελείται το απόσπασµα που εξετάζουµε. Μπορείτε να συµβουλευτείτε την πιο κάτω διαγραµµατική παρουσίαση. Αποτελείται από. προτάσεις (κύριες δευτερεύουσες). Είδη προτάσεων: α). β). γ). δ). Να συζητήστε στην οµάδα σας/µε το διπλανό σας σχετικά µε το µόριο άν. Ποιο παρόµοιο µόριο γνωρίζετε στα Νέα Ελληνικά και ποιο είδο πρόταση εισάγει;.. Με ποιο άλλο µόριο που γνωρίσατε ( 1) εισάγεται αυτό το είδο τη δευτερεύουσα πρόταση ;.. Μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες από το βιβλίο του Συντακτικού σας, σ : Να προσπαθήσετε να µεταφράσετε τον πιο πάνω σύνδεσµο.. Από πού εξαρτάται και τι επεξηγεί;.. Μπορείτε να µελετήσετε από το Συντακτικό σα στη σελ. 139, 155. Να αντλήσετε περισσότερε πληροφορίε για την περίπτωση τη δευτερεύουσα αυτή πρόταση... Με ποιον άλλο σύνδεσµο εισάγεται η πρόταση αυτή; Ποια η διαφορά στη σηµασία των δύο συνδέσµων; (προσοχή στη σηµείωση β, σελ. 140, 156) ε νου : το επίθετο συντακτικά είναι στο.. µέσω του συνδετικού ρήµατο. ε νου < ε + νο < ε νοια Να γράψετε στα Νέα Ελληνικά λέξει, αλλάζοντα το α συνθετικό, π.χ. πό-νοια,.,,, µετέχειν <µετέχω Ενεστ.. Παρατ.... Μέλ. Αόρ. Παρακ... Υπερσ.. Μελετήστε τη σύνταξη των πιο κάτω ρηµάτων. πιδείξω.... άµεσο αντ... σε πτώση. έµµεσο αντ.. σε πτώση.. µετέχειν άµεσο αντ... σε πτώση. έµµεσο αντ.. σε πτώση..

3 ΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θυµηθείτε στα νέα Ελληνικά: Θα δείξω στη Μαρία την άσκηση. άµεσο αντ. έµµεσο αντ. ίνω στον Πέτρο την µπάλα. άµεσο αντ. έµµεσο αντ. Για να µελετήσετε τα δίπτωτα ρήµατα µπορείτε να ανατρέξετε στις σσ (όπου και συνοπτική παρουσίασή τους, ιδιαίτερα δε την 60). ν δ φαίνωµαι <κα > περ τ λλα µετρίω βεβιωκ κα πολ παρ τ ν δόξαν κα [παρ ] το λόγου τ ν χθρ ν, δέοµαι µ ν µ δοκιµάζειν, τούτου δ γε σθαι χείρου ε ναι. πρ τον δ ποδείξω ο χ ππευον ο δ πεδήµουν π τ ν τριάκοντα, ο δ µετέσχον τ τότε πολιτεία. ε ναι: απαρέµφατο του ρ. Να γράψετε το απαρέµφατο του ρ. και στου υπόλοιπου χρόνου (Γραµµατική, σ. 162, 275). ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ πρ τον δ ποδείξω: πρόταση (τι;) ο χ ππευον ο δ πεδήµουν ο δ µετέσχον Να αναγνωρίσετε το είδο των προτάσεων και να γράψετε το συντακτικό του ρόλο... Έχετε µάθει τι εισάγει το µόριο άν. Προσέξτε πώ συνδέουµε τη δευτερεύουσα αυτή πρόταση µε την κύρια. ν δ φαίνωµαι βεβιωκώ = (είδο µετ.). από το ρ. που είναι... µετρίω = περ τ λλα. αναφορά (ω προ..) (κα ) παρ τ ν δόξαν.. κα [παρ ] το λόγου. (αντίθετα µε ) εναντίωση δέοµαι γώ µ ν δοκιµάζειν (θυµηθείτε στα ν.ε.: παρακαλώ κάποιον να κάνει κάτι). απαρέµφατο συντακτ. ρόλο ).... (δέοµαι γώ) (ποιον;). (συντ. ρ.). γε σθαι (Υπ. µ ) φαινόµενο (τι;).. (ποιοι;).. (τι είδου ;). χείρου : συντακτικά είναι. στο.. Παραθετικά: πλέον πολ Οι λέξει αυτέ κατατάσσονται στα ανώµαλα παραθετικά (Γραµµατική, χείρου σελ.123, 196). Να γράψετε του άλλου βαθµού των πιο πάνω επιθέτων:

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ξι δε, βουλή, ν µ ν το το µόνον µ ν πιδείξω, ε νου ε µ το καθεστηκόσι πράγµασι κα νάγκασµαι τ ν α τ ν κινδύνων µετέχειν µ ν, µηδ ν πώ µοι πλέον ε ναι Σηµειώστε από πόσες προτάσεις αποτελείται η περίοδος λόγου που εξετάζουµε. Μπορείτε να συµβουλευτείτε την πιο κάτω διαγραµµατική παρουσίαση. Αποτελείται από τέσσερις προτάσεις (κύριες δευτερεύουσες). Είδη προτάσεων: α) κύρια β) δευτερεύουσα γ) δευτερεύουσα δ) δευτερεύουσα Τι προτίθεται να αποδείξει ο Μαντίθεο στου βουλευτέ ; Απαντήστε στα Αρχαία Ελληνικά. ε νου στ το καθεστηκόσι πράγµασι κα νάγκασται τ ν α τ ν κινδύνων µετέχειν α το. Τι θα πάθει, αν δεν το αποδείξει; Απαντήστε στα Αρχαία Ελληνικά. Μηδ ν πω α τ πλέον ε ναι. Να συζητήστε στην οµάδα σας/µε το διπλανό σας σχετικά µε το µόριο άν. Ποιο παρόµοιο µόριο γνωρίζετε στα Νέα Ελληνικά και ποιο είδο πρόταση εισάγει; Το µόριο εάν/αν. Εισάγει υποθετική πρόταση. Με ποιο άλλο µόριο που γνωρίσατε ( 1) εισάγεται αυτό το είδο τη δευτερεύουσα πρόταση ; Ε Μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες από το βιβλίο του Συντακτικού σας, σ : Να προσπαθήσετε να µεταφράσετε τον πιο πάνω σύνδεσµο. τι. Από πού εξαρτάται και τι επεξηγεί; Εξαρτάται από το ρ. πιδείξω (αντ. στο ρ.) και επεξηγεί το το το (δεικτ. αντωνυµία ουδετέρου γένου ). Μπορείτε να µελετήσετε από το Συντακτικό σα στη σελ. 139, 155. Να αντλήσετε περισσότερε πληροφορίε για την περίπτωση τη δευτερεύουσα αυτή πρόταση. ευτερ. ειδική πρόταση, µε τον ειδικό σύνδεσµο (υποκειµενική αιτιολογία). Με ποιον άλλο σύνδεσµο εισάγεται η πρόταση αυτή; Ποια η διαφορά στη σηµασία των δύο συνδέσµων; (προσοχή στη σηµείωση β, σελ. 140, 156). Με τον ειδικό σύνδ. τι (πραγµατική αιτιολογία). µετέχειν <µετέχω Ενεστ. µετέχω Παρατ. µετε χον Μέλ. µεθέξω/ µετασχήσω Αόρ. µετέσχον Παρακ. µετέσχηκα Υπερσ. µετεσχήκειν ε νου : το επίθετο συντακτικά είναι κατηγορούµενο στο εννοούµενο υποκ, γώ, µέσω του συνδετικού ρήµατο ε µί. ε νου < ε + νο < ε νοια Να γράψετε στα Νέα Ελληνικά λέξει, αλλάζοντα το α συνθετικό, π.χ. πό-νοια, παρά - νοια, µετά-νοια, έν-νοια Μελετήστε τη σύνταξη των πιο κάτω ρηµάτων. πιδείξω το το µ ν άµεσο αντ. το το σε πτώση αιτιατική έµµεσο αντ. µ ν σε πτώση δοτική µετέχειν τ ν κινδύνων µ ν άµεσο αντ. τ ν κινδύνων σε πτώση γενική έµµεσο αντ. µ ν σε πτώση δοτική

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Θυµηθείτε στα νέα Ελληνικά: Θα δείξω στη Μαρία την άσκηση. άµεσο αντ. την άσκηση έµµεσο αντ. στη Μαρία ίνω στον Πέτρο την µπάλα. άµεσο αντ. την µπάλα έµµεσο αντ. στον Πέτρο Για να µελετήσετε τα δίπτωτα ρήµατα µπορείτε να ανατρέξετε στις σσ (όπου και συνοπτική παρουσίασή τους, ιδιαίτερα δε την 60). ν δ φαίνωµαι <κα > περ τ λλα µετρίω βεβιωκ κα πολ παρ τ ν δόξαν κα [παρ ] το λόγου τ ν χθρ ν, δέοµαι µ ν µ δοκιµάζειν, τούτου δ γε σθαι χείρου ε ναι. πρ τον δ ποδείξω ο χ ππευον ο δ πεδήµουν π τ ν τριάκοντα, ο δ µετέσχον τ τότε πολιτεία. ε ναι: απαρέµφατο του ρ. ε µί Να γράψετε το απαρέµφατο του ρ. και στου υπόλοιπου χρόνου (Γραµµατική, σ. 162, 275). ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Ενεστ. ε ναι Μέλ. σεσθαι Αόρ. β γενέσθαι Παρακ. γενονέναι πρ τον δ ποδείξω: κύρια πρόταση (τι;) ο χ ππευον ο δ πεδήµουν ο δ µετέσχον Να αναγνωρίσετε το είδο των προτάσεων και να γράψετε το συντακτικό του ρόλο. ευτερεύουσε ειδικέ προτάσει. Εισάγονται µε τον ειδικό σύνδεσµο (υποκειµ. Αιτιολογία). Είναι αντικείµενα στο ρ. ποδείξω. Έχετε µάθει τι εισάγει το µόριο άν. Προσέξτε πώ συνδέουµε τη δευτερεύουσα αυτή πρόταση µε την κύρια. ν δ φαίνωµαι βεβιωκώ = (είδο µετ.) κατηγορηµ. συν. από το ρ. που είναι συγγενικό µε το ρ. ε µί. µετρίω = επιρ. προσδ. τρόπου περ τ λλα = εµπρ. προσδ. αναφορά (ω προ..) (κα ) παρ τ ν δόξαν εµπρ. κα [παρ ] το λόγου προσδ. (αντίθετα µε ) εναντίωση δέοµαι γώ µ ν δοκιµάζειν (θυµηθείτε στα ν.ε.: παρακαλώ κάποιον να κάνει κάτι) τελικό απαρέµφατο συντακτ. ρόλο ) έµµεσο αντ. άµεσο αντ. (δέοµαι γώ) (ποιον;) µ (συντ. ρ.) αντ. γε σθαι (Υπ. µ ) φαινόµενο ετεροπρ. (τι;) ε ναι (ποιοι;) τούτου (τι είδου ;) χείρου χείρου : συντακτικά είναι κατηγορούµενο στο τούτου Παραθετικά: πλέον πολ χείρου Οι λέξει αυτέ κατατάσσονται στα ανώµαλα παραθετικά (Γραµµατική, σελ.123, 196). Να γράψετε του άλλου βαθµού των πιο πάνω επιθέτων: πλέον (συγκριτικό βαθµό ) πολύ (θετ.) πλε στον (υπ.) πολύ (θετικό βαθµό ) πλέον (συγκ.)πλε στον (υπ.) χείρου /χείρονα (συγκρ. βαθµ.) κακού (θετ.) χειρίστου (υπ.)

6 ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και γενική (έμμεσο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Παραδείγματα Κατηγορίες ρημάτων 1. Ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 2. Ἠλλάξαντο πολλῆς κακοδαιμονίας πολλὴν εὐδαιμονίαν. 3. Τοῦτο χρημάτων Φίλιππος ὠνεῖται. 4. Ἔπαυσαν τὸν Τιμόθεον τῆς στρατηγίας. 5. Λῦσόν με τῶν δεσμῶν. 6. Λαμβάνω σε τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς. 7. Τῶν λόγων ἡμᾶς Λυσίας εἱστία. 8. Πληρῶ τὴν φιάλην ὕδατος. 9. Ὁ Μέλητος ἐγράψατό με ἀσεβείας. 10. ιώξομαί σε δειλίας. 11. Εὐδαιμόνισά σε τοῦ τρόπου.

7 Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και δοτική (έμμεσο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 1. Παρμενίων λέγει τάδε Ἀλεξάνδρῳ. 2. Τοὺς ἱππεῖς ἔδειξε τῷ Κλεάρχῳ. 3. ημοσθένης παραινεῖ ταῦτα Ἀθηναίοις. 4. Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις κακά. 5. Ὁ σίδηρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς. 6. Κεράννυμι ὕδωρ τῷ οἴνῳ. 7. ημοσθένης συνεβούλευε Ἀθηναίοις ταῦτα. Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε γενική (άμεσο) και δοτική (έμμεσο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 1. Ἡμεῖς μετεσχήκαμεν ὑμῖν τῶν ἱερῶν. 2. Μεταδίδωμι τοῦ βάρους τοῖς φίλοις. 3. Οὐκ ἀντιποιούμεθα βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς. 4. Μή μοι φθονήσῃς τοῦ μαθήματος. 5. Συγγιγνώσκω σοι τῆς ἐπιθυμίας. 6. Ἴσως ἄν μοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, φυγῆς τιμήσαιτε.

8 Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές (η μία δηλώνει πρόσωπο και η άλλη πράγμα-άμεσο είναι όποια δηλώνει πρόσωπο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 1. Οὗτος ἀποστερεῖ τὴν τιμὴν ἐμέ. 2. Σωκράτης οὐκ ἐπράττετο τοὺς μαθητὰς χρήματα. 3. ιδάσκω σὲ τὴν στρατηγίαν. 4. Ὑπομιμνῄσκω τοὺς Ἀθηναίους τάδε. 5. Ὁ πάππος ἐνέδυσε Κῦρον καλὴν στολήν. 6. Οἱ πονηροὶ ἐργάζονται τοὺς ἀγαθοὺς κακόν. Συνοπτικός πίνακας διάκρισης άμεσου και έμμεσου αντικειμένου Αντικείμενα Άμεσο Έμμεσο Αιτιατική + Γενική Αιτιατική + Δοτική Γενική + Δοτική Αιτιατική + Αιτιατική

9 ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και γενική (έμμεσο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Παραδείγματα 1. Ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 2. Ἠλλάξαντο πολλῆς κακοδαιμονίας πολλήν εὐδαιμονίαν. 3. Τοῦτο χρημάτων Φίλιππος ὠνεῖται. 4. Ἔπαυσαν τὸν Τιμόθεον τῆς στρατηγίας. 5. Λῦσόν με τῶν δεσμῶν. Κατηγορίες ρημάτων 1. ακοής, πληροφόρησης (ἀκούω, μανθάνω, πυνθάνομαι) 2. ανταλλαγής, αγοράς, πώλησης, απόδοσης τιμών, υπερτίμησης (ἀνταλλάσσω, ἀμείβομαι, ἀγοράζω, ὠνοῦμαι, πωλῶ, πιπράσκω, ἀξιῶ=κρίνω κάποιον άξιο, τιμῶ, τιμῶμαι) 3. απαλλαγής, στέρησης, απομάκρυνσης, χωρισμού, κωλύματος (κωλύω, ἐμποδίζω, παύω, ἀποστερῶ, εἴργω) 6. Λαμβάνω σὲ τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς. 7. Τῶν λόγων ἡμᾶς Λυσίας εἱστία (μας «χόρτασε» με τους λόγους του ο Λυσίας). 8. Πληρῶ τὴν φιάλην ὕδατος. 9. Ὁ Μέλητος ἐγράψατό με ἀσεβείας. 10. ιώξομαί σε δειλίας. 11. Εὐδαιμόνισά σε τοῦ τρόπου. 4. έλξης, λήψης (ἑλκύω, ἄγω) 5. πλησμονής, κένωσης, ερήμωσης (ἑστιῶ, πληρῶ, μεστῶ, κενῶ, ἐρημῶ) 6. ψυχικό πάθος και τα δικανικά (κατηγορῶ, ἐπαινῶ, μισῶ, αἰτιῶμαι, διώκω, φεύγω, γράφομαι=καταγγέλλω)

10 Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική (άμεσο) και δοτική (έμμεσο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 1. Παρμενίων λέγει τάδε Ἀλεξάνδρῳ. 2. Τοὺς ἱππεῖς ἔδειξε τῷ Κλεάρχῳ. 3. ημοσθένης παραινεῖ ταῦτα Ἀθηναίοις. 4. Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις κακά. 5. Ὁ σίδηρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς. 6. Κεράννυμι ὕδωρ τῷ οἴνῳ. 7. ημοσθένης συνεβούλευε Ἀθηναίοις ταῦτα. 1. συμβουλή, υπόσχεση, διαταγή, δήλωση (λέγω, παραινῶ, φράζω, κηρύττω, ὑπισχνοῦμαι, δηλῶ, δείκνυμι) 2. παροχή, δόση, οφειλή, αποστολή (παρέχω, δίδωμι, ὀφείλω, φέρω, πέμπω, προσάγω) 3. μείξη, εξίσωση, ομοίωση, συνδιαλλαγή (μείγνυμι, ἐξισῶ, συναλλάττω, κεράννυμι=ανακατεύω) 4. σύνθετα με το ἐν και σύν Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο σε γενική (άμεσο) και δοτική (έμμεσο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 1. Ἡμεῖς μετεσχήκαμεν ὑμῖν τῶν ἱερῶν. 2. Μεταδίδωμι τοῦ βάρους τοῖς φίλοις. 3. Οὐκ ἀντιποιούμεθα βασιλεῖ τῆς ἀρχῆς. 4. Μή μοι φθονήσῃς τοῦ μαθήματος. 5. Συγγιγνώσκω σοι τῆς ἐπιθυμίας. 6. Ἴσως ἄν μοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, φυγῆς τιμήσαιτε. 1. συμμετοχής, μετάδοσης, παραχώρησης (μετέχω, μεταδίδωμι, μεταλαμβάνω, κοινωνῶ, ἀντιποιοῦμαι= διεκδικώ, παραχωρῶ, ὑπανίσταμαι) 2. τα ρήματα φθονῶ, μέμφομαι 3. το ρήμα συγγιγνώσκω= συγχωρώ κάτι σε κάποιον 4. δικανικά ρήματα (τιμῶ, τιμῶμαι= προτείνω ως δικαστής ή ως κατήγορος)

11 Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τα ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές (η μία δηλώνει πρόσωπο και η άλλη πράγμα-άμεσο είναι όποια δηλώνει πρόσωπο) και δηλώστε παράλληλα την ευρύτερη νοηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. 1. Οὗτος ἀποστερεῖ τὴν τιμὴν ἐμέ. 2. Σωκράτης οὐκ ἐπράττετο τοὺς μαθητὰς χρήματα. 3. ιδάσκω σὲ τὴν στρατηγίαν. 4. Ὑπομιμνῄσκω τοὺς Ἀθηναίους τάδε. 5. Ὁ πάππος ἐνέδυσε Κῦρον καλὴν στολήν. 6. Οἱ πονηροὶ ἐργάζονται τοὺς ἀγαθοὺς κακόν. 1. αίτησης, απόκρυψης, ερώτησης, στέρησης, είσπραξης (κρύπτω, εἰσπράττω, ἀποστερῶ, πράττομαι= εισπράττω, αἰτῶ) 2. διδασκαλίας, υπενθύμισης (διδάσκω, ἀναμιμνῄσκω, ὑπομιμνῄσκω) 3. ένδυση, έκδυση (ἐνδύω, ἐκδύω) 4. τα ρήματα ἐργάζομαι, εὐεργετῶ Συνοπτικός πίνακας διάκρισης άμεσου και έμμεσου αντικειμένου Αντικείμενα Άμεσο Έμμεσο Αιτιατική + Γενική αιτιατική γενική Λῦσόν με τῶν δεσμῶν Αιτιατική + Δοτική αιτιατική δοτική Παρμενίων λέγει τάδε Ἀλεξάνδρῳ Γενική + Δοτική γενική δοτική Μεταδίδωμι τοῦ βάρους τοῖς φίλοις Αιτιατική + Αιτιατική όποια δηλώνει πρόσωπο Ὑπομιμνῄσκω τοὺς Ἀθηναίους όποια δηλώνει πράγμα τάδε

12 Ασκήσεις 1. Να βρείτε τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων δίπτωτων ρημάτων που ακολουθούν και να μεταφράσετε τις προτάσεις. Κριτίας μηδὲν ἀγαθὸν ἐποίησε τὴν πόλιν. Τῆς ἐλευθερίας ἑκόντες παρεχωρήσατε Φιλίππῳ. Ὁ δὲ τοῖς πονηροῖς ὁδὸν δείκνυσι. Τὰ τῶν Θετταλῶν πράγματα πολλὴν ἀθυμίαν παρεῖχε Φιλίππῳ. Ἐπλήρωσαν τὰ ταμεῖα σίτου. Ἐπιστέλλει Εὐβοεῦσι τοιαύτας ἐπιστολάς. Τοῖς φίλοις μεταδίδοτε τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν. Φιλίππῳ Ἀμφιπόλεως παρακεχωρήκαμεν. Ταῦτα ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ. Ἔδοσαν τούτῳ χρήματα οἱ βουλόμενοι ἀποστῆναι Ἀθηναίων. Οἱ Κερκυραῖοι ἐκώλυσαν τὰς ναῦς τοῦ ἀποπλεῦσαι οἴκαδε. Ἐπειράθησαν ἐκβαλεῖν ἡμᾶς τῆς πόλεως. Ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν. 2. Να τοποθετήσετε τις λέξεις της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση ως αντικείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τους ρηματικούς τύπους από τους οποίους εξαρτώνται. Οἱ ἀγροὶ οὐ φέρουσιν.... (καρποί, γεωργοί). Ἂν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη.... φέρει (ἡμεῖς, αἰσχύνη). Σωκράτης ἐδίδασκε.... (ἀρετή, νέοι). Ἀλέξανδρος ἐνέδυσε.... (στρατιῶται, θώρακες). Μεταδίδως.... (κύων, σῖτος). Οἱ Ἀθηναῖοι κατέγνωσαν.... (οἱ στρατηγοί, θάνατος). Σωκράτης.. οὐκ ἐπράττετο.. (οἱ αὐτοῦ ἐπιθυμοῦντες, χρήματα). είξουσιν οἱ μαθηταὶ.... (ἡμεῖς, ὁδός). Αἱ ἀκροπόλεις ἔφερον.... (κόσμος, αἱ πόλεις). Τὰ μαθήματα ἀποτρέπει.... (οἱ νεώτεροι, πολλά ἁμαρτήματα).

13 Ασκήσεις 1. Να βρείτε τα αντικείμενα των υπογραμμισμένων δίπτωτων ρημάτων που ακολουθούν και να μεταφράσετε τις προτάσεις. Κριτίας μηδὲν ἀγαθὸν (έμμεσο) ἐποίησε τὴν πόλιν (άμεσο). Ο Κριτίας δεν έκανε κανένα καλό στην πόλη. Τῆς ἐλευθερίας (άμεσο) ἑκόντες παρεχωρήσατε Φιλίππῳ (έμμεσο). Με τη θέλησή σας παραχωρήσατε την ελευθερία στο Φίλιππο. Ὁ δὲ τοῖς πονηροῖς (έμμεσο) ὁδὸν (άμεσο) δείκνυσι. Αυτός δείχνει στους κακούς το δρόμο. Τὰ τῶν Θετταλῶν πράγματα πολλὴν ἀθυμίαν (άμεσο) παρεῖχε Φιλίππῳ (έμμεσο). Η κατάσταση στη Θεσσαλία προκαλούσε πολλή στενοχώρια στο Φίλιππο. Ἐπλήρωσαν τὰ ταμεῖα (άμεσο) σίτου (έμμεσο). Γέμισαν τις αποθήκες με σιτάρι. Ἐπιστέλλει Εὐβοεῦσι (έμμεσο) τοιαύτας ἐπιστολάς (άμεσο). Στέλνει στους Ευβοείς τέτοιου είδους επιστολές. Τοῖς φίλοις (έμμεσο) μεταδίδοτε τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν (άμεσο). Μεταδώστε στους φίλους τα δικά σας αγαθά. Φιλίππῳ (έμμεσο) Ἀμφιπόλεως (άμεσο) παρακεχωρήκαμεν. Έχουμε παραχωρήσει την Αμφίπολη στο Φίλιππο. Ταῦτα (άμεσο) ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ (έμμεσο). Εγώ θα ανακοινώσω αυτά στο βασιλιά. Ἔδοσαν τούτῳ (έμμεσο) χρήματα (άμεσο) οἱ βουλόμενοι ἀποστῆναι Ἀθηναίων. Έδοσαν σ αυτόν χρήματα αυτοί που ήθελαν να αποστατήσουν από τους Αθηναίους. Οἱ Κερκυραῖοι ἐκώλυσαν τὰς ναῦς (άμεσο) τοῦ ἀποπλεῦσαι (έμμεσο) οἴκαδε. Οι Κερκυραίοι εμπόδισαν τα πλοία από το να αποπλεύσουν στην πατρίδα. Ἐπειράθησαν ἐκβαλεῖν ἡμᾶς (άμεσο) τῆς πόλεως (έμμεσο). Προσπάθησαν να μας εξορίσουν από την πόλη. Ἐγὼ νομίζω χάριν (άμεσο) ὑμᾶς τοῖς θεοῖς (έμμεσο) ὀφείλειν. Εγώ νομίζω ότι οφείλετε ευγνωμοσύνη στους θεούς. 2. Να τοποθετήσετε τις λέξεις της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση ως αντικείμενα, λαμβάνοντας υπόψη τους ρηματικούς τύπους από τους οποίους εξαρτώνται. Οἱ ἀγροὶ οὐ φέρουσιν καρποὺς γεωργοῖς. Ἂν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη ἡμῖν αἰσχύνην φέρει. Σωκράτης ἐδίδασκε ἀρετὴν νέους. Ἀλέξανδρος ἐνέδυσε στρατιώτας θώρακας. Μεταδίδως σίτου κυνί. Οἱ Ἀθηναῖοι κατέγνωσαν στρατηγῶν θάνατον. Σωκράτης τοὺς αὐτοῦ ἐπιθυμοῦντας οὐκ ἐπράττετο χρήματα. είξουσιν οἱ μαθηταὶ ἡμῖν ὁδόν. Αἱ ἀκροπόλεις ἔφερον κόσμον ταῖς πόλεσι. Τὰ μαθήματα ἀποτρέπει τοὺς νεωτέρους πολλῶν ἁμαρτημάτων.

14 Κείμενα για μετάφραση και εξάσκηση Α επίπεδο Κaˆ g r n tí gí rcousi LakedaimÒnioi kaˆ n tí qal ttv tõn nàn crònon. oükoun de oüte nõj ndrõj neka oüte duo n ¹m j toýj llouj táj `Ell doj pšcesqai, ll peistšon Ó ti n keleúwsi kaˆ g r aƒ pòleij ¹mîn Óqen smn pe qontai aùto j. gë mn oân polúw kaˆ Øm j táj a t aj kaˆ 'Agas an, n aùtõj 'Agas aj f»sv mš ti toútwn a tion enai, kaˆ katadik zw mautoà, e gë petrobol aj À llou tinõj bia ou x rcw, táj sc thj d khj xioj enai, kaˆ Øfšxw t¾n d khn. fhmˆ d kaˆ e tina llon a ti tai, cránai autõn parasce n Kle ndrj kr nai oûtw g r n Øme j polelumšnoi táj a t aj e hte. Ξενοφῶντος, Ἀνάβασις, Λεξιλόγιο οὔκουν: επομένως δεν ἀπολύω τινὰ τῆς αἰτίας: απαλλάσσω κάποιον από την κατηγορία πετροβολία: λιθοβολισμός ἐξάρχω: κάνω αρχή ἐσχάτη δίκη: την πιο μεγάλη τιμωρία ὑπέχω τὴν δίκην: υφίσταμαι την τιμωρία Β επίπεδο `O mn 'Alkibi dhj tosaàta epen, oƒ d LakedaimÒnioi dianooúmenoi mn kaˆ aùtoˆ pròteron strateúein pˆ t j 'Aq»naj, mšllontej d' œti kaˆ periorèmenoi, pollù m llon perrèsqhsan did xantoj taàta kasta aùtoà kaˆ nom santej par toà safšstata e dòtoj khkošnai éste tí piteic sei táj Dekele aj prose con ½dh tõn noàn kaˆ tõ paraut ka kaˆ to j n tí Sikel v pšmpein tin timwr an. Kaˆ GÚlippon tõn Kleandr dou prost xantej rconta to j Surakos oij kšleuon met' ke nwn kaˆ tîn Korinq wn bouleuòmenon poie n ÓpV k tîn paròntwn m lista kaˆ t cist tij çfel a ¼xei to j ke. Θουκυδίδης, 6.93 Λεξιλόγιο μέλλω: αναβάλλω, καθυστερώ/ με τελ. απαρέμφ.=σκοπεύω να, πρόκειται να περιορῶμαι: περιμένω, αναβάλλω ἐπιρρώννυμαι: αναθαρρώ, παίρνω δύναμη προσέχω τὸν νοῦν: στρέφω την προσοχή μου τιμωρία: η βοήθεια Άσκηση Να μεταφράσετε τα κείμενα και να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους.

15 Συντακτική αναγνώριση táj `Ell doj: αντικείμενο στο απαρ. ἀπέχεσθαι aùto j: αντικείμενο στο πείθονται Øm j, táj a t aj: άμεσο και έμμεσο αντικείμενο στο ἀπολύω petrobol aj, bia ou: αντικείμενα στο ἐξάρχω táj a t aj: αντικείμενο στο ἀπολελυμένοι εἶεν tosaàta: σύστοιχο αντικείμενο taàta: σύστοιχο αντικείμενο kasta: κατηγορ. προσδιορισμός tí piteic sei, tõn noàn: έμμεσο και άμεσο αντικείμενο στο προσεῖχον to j n tí Sikel v, timwr an: έμμεσο και άμεσο αντικείμενο στο πέμπειν ὠφελία: υποκείμενο στο ἥξει Μεταφράσεις Και γιατί οι Λακεδαιμόνιοι εξουσιάζουν και στη στεριά και στη θάλασσα. Επομένως δεν πρέπει εμείς οι άλλοι εξαιτίας ενός ή δύο ανδρών να απέχουμε από την Ελλάδα, αλλά πρέπει να υπακούσουμε σε ό,τι προστάζουν. εξάλλου και οι πόλεις, από τις οποίες καταγόμαστε, υπακούουν σε αυτούς. Εγώ λοιπόν απαλλάσσω από αυτή την κατηγορία και εσάς και τον Αγασία, αν ο ίδιος ο Αγασίας θα ισχυριστεί ότι εγώ είμαι σε κάτι υπαίτιος γι αυτά και καταδικάζω τον εαυτό μου, αν εγώ πρώτος άρχισα το λιθοβολισμό ή κάποια άλλη βίαιη πράξη, να είμαι άξιος της πιο μεγάλης τιμωρίας και θα υποστώ την τιμωρία. Ισχυρίζομαι επίσης, αν κατηγορεί και κάποιον άλλο, ότι πρέπει να παρουσιασθεί στον Κλέανδρο, για να τον κρίνει. γιατί έτσι θα ήταν δυνατόν να απαλλαγείτε από την κατηγορία. Ο Αλκιβιάδης τόσα είπε και οι Λακεδαιμόνιοι που σχεδίαζαν κι οι ίδιοι προηγουμένως να εκστρατεύσουν εναντίον της Αθήνας, καθυστερούσαν όμως και περίμεναν, αναθάρρησαν πάρα πολύ διότι ο ίδιος εξήγησε το καθένα από αυτά και επειδή νόμισαν ότι άκουσαν (πληροφορήθηκαν) από αυτόν που τα γνώριζε πολύ καλά. έστρεφαν επομένως την προσοχή τους στον επιτειχισμό της Δεκέλειας και στο να στείλουν αμέσως βοήθεια σε αυτούς που βρίσκονταν στη Σικελία. Και αφού όρισαν ως άρχοντα των Συρακουσίων τον Γύλιππο, το γιο του Κλεανδρίδη, τον πρόσταζαν, αφού συσκεφθεί μαζί με εκείνους και τους Κορίνθιους, να προσπαθεί πώς στην παρούσα κατάσταση πιο πολύ και πιο γρήγορα θα φτάσει βοήθεια σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί.

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα απαρέμφατα, ομαδοποιήστε τα με βάση τον τρόπο απόδοσης και εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης),

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 58. Ἡ σχέσις, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται ἡ ῥηματικὴ ἔννοια μὲ τὸ ὑποκείμενον, λέγεται διάθεσις τοῦ ῥήματος. Εἶναι δὲ αἱ διαθέσεις τοῦ ῥήματος τέσσαρες, ἐνεργητική, μέση, παθητικὴ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C Ὃτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα ὥς γε μοι φαίνεται Ὅτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περί

Διαβάστε περισσότερα

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας ΕΝΟΤΗΤΑ11 1 A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485 π.χ. στην Αλικαρνασσό, πόλη των νοτιοδυτικών παραλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις "Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη"

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη «ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» ΒΑΣΙΛΗ Δ ΑΝΑΓΝΩΣτοπον Λον - Νικον ΣΠ ΑΣΩΝΙΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΣΕ 66 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Το βιβλιο αυτο χυχ)οφορούσε στο παρελ60ν από τις "Φιλολογικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς

Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς Ενότητα 7 Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς Στοιχεία της πλοκής και ορισμένες εκφράσεις του κειμένου προέρχονται από τον 23 ο λόγο του Λυσία (Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεύς). Το κείμενο εισάγει τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Λυσίας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες και λογογράφους της αρχαιότητας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον λόγο του Λυσία «Κατὰ Ἀγοράτου», ο Λυσίας προτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου απαντησεις στα κριτηρια αξιολογησησ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Θυσία για την πατρίδα 3η ΕΝΟΤΗΤΑ Η κατοχή της εξουσίας δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Η ευθύνη για την παιδεία των νέων ΣΩ. Ἀλλ ὃµως σύ µε φῄς, ὦ Μέλητε, τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντα τούς νέους διαφθείρειν; Καίτοι ἐπιστάµεθα µέν δήπου τίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων ISBN 978-960-456-328-9 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 20-23: ΚΕΙΜΕΝΟ: Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού

2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού Με ουσιαστικά ή επίθετα Με επιρρήματα Η γενική ως επίρρημα Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 1. κτητική 1. οἰκία τοῦ πατρός 2. διαιρετική 2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεμάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι»

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» Α ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟ 3. 70-75 Επιμέλεια: Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς, Γεώργιος Θώδης Φιλόλογοι Copyright,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης),

Διαβάστε περισσότερα

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C τι µέν ο ν πάντ νδρα ς γε µοι φαίνεται τι µέν ο ν πάντ νδρα ε κότως ποδέχονται περί ταύτης τ ς ρετ ς σύµβουλον

Διαβάστε περισσότερα