ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ K. ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΙΑΗΛΙ ΗΣ Π. ΜΑΚΡΑΚΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ε. ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία µε τίτλο "Αναπαραστάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Φοιτητών- Μελλοντικών ασκάλων πάνω στην Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" σχολιάζουµε κείµενα και στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισµό των Ελληνικών σχολείων µε υπολογιστές και την πολιτική εισαγωγής τους όπως προτείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επίσης σχολιάζουµε µελέτες που αφορούν την εισαγωγή υπολογιστών σε εκπαιδευτικά συστήµατα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υποστηρίζουµε, ένας σηµαντικός παράγοντας είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και ειδικότερα, η κατάρτιση, οι πρακτικές και οι αναπαραστάσεις τους πάνω στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπολογιστών. Με βάση αυτά διαµορφώσαµε τα εξής ερωτήµατα: ποια είναι η εξοικείωση και οι πρακτικές εκπαιδευτικών και φοιτητών-µελλοντικών δασκάλων σε σχέση µε υπολογιστές, ποιο µοντέλο εισαγωγής υπολογιστών στην α'βάθµια εκπαίδευση υιοθετούν, ποιες είναι οι αναπαραστάσεις τους για τους τρόπους µε τους οποίους η χρήση υπολογιστών µπορεί να επηρεάσει τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και τις διαδικασίες διδασκαλίας και τέλος ποιες είναι οι τυχόν διαφορές ανάµεσα στις παραπάνω πρακτικές και αναπαραστάσεις ανάµεσα σε εν ενεργεία δασκάλους και φοιτητές-µελλοντικούς δασκάλους. Στην έρευνα πεδίου που κάναµε χρησιµοποιήσαµε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο επιδόθηκε σε 61 εν ενεργεία δασκάλους και 84 φοιτητές (Ν=145 ). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα ένα µεγάλο σχετικά ποσοστό των υποκειµένων κατέχει υπολογιστή (38%), ενώ το 30% δηλώνει ότι τους χρησιµοποιεί από 3 έως 6 ώρες εβδοµαδιαία. Τα πιο 'δηµοφιλή' προγράµµατα είναι οι κειµενογράφοι και προγράµµατα πλοήγησης στο ιαδίκτυο. Οι φοιτητές φαίνεται να διαφέρουν στατιστικά από τους εκπαιδευτικούς στις απαντήσεις που έδωσαν σε σχέση µε τη κατοχή υπολογιστή (πολύ λίγοι φοιτητές κατέχουν υπολογιστή σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς), αλλά και τα προγράµµατα που χρησιµοποιούν (πολύ περισσότεροι φοιτητές χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο και το ). Επίσης παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στο είδος της ενηµέρωσης που προτιµούν (πολύ περισσότεροι φοιτητές προτιµούν τη συζήτηση, ενώ οι εκπαιδευτικοί έντυπα), αλλά και στην κατάρτιση γύρω από υπολογιστές (οι φοιτητές δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης). Ένα σηµαντικό εύρηµα είναι επίσης το γεγονός ότι µόνο το 25% του δείγµατος δήλωσε ότι έχει λάβει κατάρτιση πάνω στη χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρµογών. Όπως παρατηρούµε, παρ' όλο που ένα σηµαντικό ποσοστό των συµµετεχόντων είναι εξοικειωµένοι στους υπολογιστές, µε βάση την προοπτική ευρείας εισαγωγής υπολογιστών στην α/βάθµια εκπαίδευση, χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες για την ευρύτερη κατάρτιση και επιµόρφωση φοιτητών και εν ενεργεία δασκάλων πάνω στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπολογιστών. Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα οι φοιτητές προτιµούν την εισαγωγή των υπολογιστών από την ' τάξη και µετά, ενώ οι εκπαιδευτικοί από την Α' ηµοτικού. Αυτή η διαφορά ίσως οφείλεται στις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των δύο δειγµάτων ως προς την διδακτική τους εµπειρία. Επίσης παρ' όλο που η µεγαλύτερη πλειοψηφία των συµµετεχόντων απάντησε ότι προτιµά την ταυτόχρονη ύπαρξη υπολογιστών σε κάθε τάξη και σε εργαστήριο, οι φοιτητές φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην ύπαρξη εργαστηρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί στη χρήση υπολογιστών σε κάθε τάξη. Το µεγαλύτερο επίσης ποσοστό των ερωτηθέντων συµφωνεί στο συνδυασµό της διδασκαλίας µαθήµατος πληροφορικής και αξιοποίησης των υπολογιστών σε όλα τα σχολικά µαθήµατα. Μια κοινή διαπίστωση των υποκειµένων είναι ότι στο σηµερινό σχολείο ο κυρίαρχος ρόλος του δασκάλου είναι αυτός του ποµπού-µεταδότη γνώσεων. Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τα υποκείµενα απάντησαν ότι µε την χρήση υπολογιστών ο ρόλος του δασκάλου µπορεί να µεταβληθεί σε αυτό του συντονιστή (35%), ενώ ο υπολογιστής δεν µπορεί να υποκαταστήσει το δάσκαλο. Σε γενικές γραµµές οι συµµετέχοντες εκφράζουν θετικές εκτιµήσεις για τις πιθανές επιδράσεις της χρήσης υπολογιστών στη διδασκαλία, αλλά οι περισσότερες εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών είναι 'ασαφείς θετικές'. Οι φοιτητές κάνουν συγκεκριµένες εκτιµήσεις αναφέροντας την 'παρακίνηση του ενδιαφέροντος των µαθητών', και την 'οργάνωση της διδασκαλίας'. Τα µαθηµατικά, η γλώσσα και η αισθητική αγωγή εκτιµώνται σαν τα πιο 'κατάλληλα' για χρήση υπολογιστών αντικείµενα, ενώ σαν πιο 'ακατάλληλα' εκτιµήθηκαν ότι είναι όσα αφορούν την ανάπτυξη κινητικών και κοινωνικο-συναισθηµατικών δεξιοτήτων. Όπως προκύπτει από την ανάλυση 'ανοιχτών' απαντήσεων των υποκειµένων, το µεγαλύτερο ποσοστό θα τους αξιοποιούσε σαν διδακτικά µέσα (48%), εργαλεία γενικής χρήσης (27%) και µέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης (24%). Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και τον σχολιασµό τους καταλήξαµε στο σχεδιασµό ενός εννοιολογικού χάρτη ο οποίος πιστεύουµε ότι βοηθά κατά κάποιο τρόπο στη σχηµατική 'χαρτογράφηση' των πιο σηµαντικών εννοιών και στοιχείων που αφορούν τις πρακτικές και αναπαραστάσεις των υποκειµένων της έρευνας σε σχέση µε την εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπολογιστών. Επίσης καταλήξαµε σε ορισµένες προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη κατάρτιση και επιµόρφωση των εν ενεργεία και µελλοντικών εκπαιδευτικών, όπως επίσης και σε περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες για την βαθύτερη κατανόηση των ζητηµάτων που αφορούν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση υπολογιστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 2

3 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η Ελληνική πραγµατικότητα σε σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Στοιχεία για την υποδοµή στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Μοντέλα εισαγωγής των υπολογιστών στην εκπαίδευση Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην ελληνική εκπαίδευση Αναλυτικά Προγράµµατα και νέες τεχνολογίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εκπαιδευτικοί και αξιοποίηση των Ν.Τ. στη σχολική τάξη Αναπαραστάσεις: τρόποι σχηµατισµού και δόµηση αναπαραστάσεων ιαστάσεις της έννοιας "αναπαράσταση" όµηση των ανθρώπινων αναπαραστάσεων Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη διαµόρφωση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω και µέσω των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης Παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις των φοιτητών - µελλοντικών δασκάλων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών µε τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφόρησης και επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Προσδιορισµός του προβλήµατος και των ερευνητικών ερωτηµάτων Περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου Κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδοµένων Περιγραφή του δείγµατος

4 4.4.1 Βιογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Κατοχή υπολογιστή, συχνότητα χρήσης του και προγράµµατα που χρησιµοποιούνται από τα υποκείµενα της έρευνας Πηγές πληροφόρησης και κατάρτιση των υποκειµένων για τους υπολογιστές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟ Η ΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Αναπαραστάσεις των υποκειµένων για το ρόλο του/της εκπαιδευτικού και του υπολογιστή στο σηµερινό σχολείο Αναπαραστάσεις των υποκειµένων για τους τρόπους που µπορεί να επηρεάσει η χρήση των υπολογιστών στην τάξη τον εκπαιδευτικό τους ρόλο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. (1998) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΟΛΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΣΤΟΙΕΙΑ 1997) ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑΣ ΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ ΕΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΣΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΠΟΙΑ/ΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΟΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝ ΑΛΛΑΖΕΙ 'Η ΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 'ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ; ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ;' ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ112 ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΣΚΑΛΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 'ΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ' ΠΙΝΑΚΑΣ 47: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 48: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΟΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 49: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ' ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΟΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ;' ΠΙΝΑΚΑΣ 50: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 51: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;' ΠΙΝΑΚΑΣ 52: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ129 ΠΙΝΑΚΑΣ 53: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 54: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 'Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΗΟΥ, ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ; ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ;' ΠΙΝΑΚΑΣ 55: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 56: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ "ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ/ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΛΕΙΟ" ΠΙΝΑΚΑΣ 57: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 58: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ136 ΠΙΝΑΚΑΣ 59: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 60: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 61: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 62: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 63: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 64: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 148 ΠΙΝΑΚΑΣ 65: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 66: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 68: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΗΜΙ-ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 69: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΩΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 70: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Α Β ΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 71: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Γ - ΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 72: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Ε - ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 73: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 74: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 75: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 76: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗ ΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 77: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 78: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 79: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΚΑΜΙΑ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 80: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 81: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 82: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΓΛΩΣΣΑ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 83: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 84: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 85: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 86: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 87: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΑΨΥΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 88: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΜΗΑΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 89: ΣΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ

11 ΕΥΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη για τις οξυδερκείς και ουσιαστικές παρατηρήσεις του αλλά κυρίως για την ελευθερία και το περιβάλλον διερεύνησης που µου παρείχε και η οποία επέτρεψε την ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων που ξεπερνούν τα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας, και οι οποίες δίνουν µεγαλύτερη και πιο διαχρονική αξία στο χρόνο που αφιέρωσα σ' αυτήν. Ευχαριστώ τον κ. Μακράκη Βασίλη για τις παρατηρήσεις και τα ουσιαστικά σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια της εργασίας και τα οποία µε βοήθησαν να ξεπεράσω σηµαντικά προβλήµατα που προέκυπταν κατά την πορεία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Βασιλάκη Ελένη για την πολύτιµη βοήθεια και τις σηµαντικές παρατηρήσεις, οι οποίες µε βοήθησαν στην ανάπτυξη του θεωρητικού µέρους της εργασίας. Σηµαντικά επίσης ήταν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των κ.κ. Βάµβουκα Μ., Φλουρή Γ., Τρούλη Γ. και Κόµη Β. στα πρώτα στάδια της εργασίας και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κ. Γουµενάκη Γιάννη για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις συζητήσεις που γίνανε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας χωρίς τα οποία η εργασία δεν θα ήταν όπως είναι σήµερα. Η γνώση που έχει προκύψει από την εργασία αυτή σαν ένα µικρό βήµα στο χώρο της επιστήµης οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στον κ. Κόλλια Ανδρέα τον οποίο ευχαριστώ θερµά για τη συνεισφορά του, την αµέριστη συµπαράστασή του και την πολύτιµη βοήθεια που µου παρείχε σ' αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ, επίσης, την κ. Κούρτη Ευαγγελία για την υποστήριξη και τις παρατηρήσεις που έκανε. Η εργασία αυτή δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συµµετοχή των φοιτητών και εκπαιδευτικών που συµπλήρωσαν µε προθυµία το ερωτηµατολόγιο της έρευνας τους οποίους ευχαριστώ. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς µου αλλά και όλους τους ανθρώπους που µε τον τρόπο του ο καθένας µου συµπαραστάθηκε και µε ενθάρρυνε σε όλη την πορεία. 11

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία µελετώνται οι αναπαραστάσεις που έχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και φοιτητές - µελλοντικοί δάσκαλοι γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικότερα σε σχέση µε την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Η µελέτη και βαθύτερη κατανόηση των αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και των φοιτητών - µελλοντικών δασκάλων γύρω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές πιστεύουµε ότι είναι ένα σηµαντικό αντικείµενο έρευνας και συζήτησης για µια σειρά από λόγους που επιγραµµατικά θα αναφέρουµε εδώ και µε τους οποίους θα ασχοληθούµε διεξοδικότερα στη συνέχεια: α. Η χρήση των υπολογιστών σταδιακά αλλά µε ραγδαίους ρυθµούς διαχέεται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και στον Ελληνικό χώρο. Η πραγµατικότητα αυτή καθιστά ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη ενσωµάτωσης των υπολογιστών στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα της Ελλάδας. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι υπάρχει πρόθεση από την Ελληνική Πολιτεία να αξιοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους οι Νέες Τεχνολογίας στην εκπαίδευση 1. β. Οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και ειδικότερα οι υπολογιστές έχουν σταδιακά εισαχθεί και συνεχίζουν να εισάγονται ως αυτόνοµο διδακτικό αντικείµενο αλλά και ως εκπαιδευτικό µέσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα (Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1996, σ. 6). Η τάση αυτή της εισαγωγής τους, η οποία ξεκίνησε κυρίως από τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στη συνέχεια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αρχίζει σταδιακά να απλώνεται και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δες Μιχαηλίδης, 1989, 1993, 1999, Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1996, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., 1998). γ. Το πώς αξιοποιούνται ή πρόκειται να αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και ειδικότερα οι υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται σε 1 ες σ

13 σηµαντικό βαθµό, ανάµεσα σε άλλους εξίσου σηµαντικούς παράγοντες όπως οι µαθητές ή το αναλυτικό πρόγραµµα, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, οι αναπαραστάσεις που έχουν γύρω από τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και τους υπολογιστές είναι πιθανόν να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό το πώς τελικά τις αξιοποιούν ή πρόκειται να τις αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για τους παραπάνω, επιγραµµατικά, λόγους θεωρούµε ότι ο γενικότερος σκοπός της παρούσας µελέτης και η όσο το δυνατό πιο τεκµηριωµένη υλοποίησή του µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά τόσο στην βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών πρακτικών σε σχέση µε τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και ειδικότερα τους υπολογιστές, όσο και των ζητηµάτων που προκύπτουν σε σχέση µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε και θα συζητήσουµε και τα τρία ζητήµατα (α, β & γ) που θίχτηκαν παραπάνω δίνοντας όµως περισσότερη έµφαση στο τελευταίο, καθώς αυτό αποτελεί και το κύριο αντικείµενο της µελέτης µας. Η συζήτηση αυτή φιλοδοξεί τόσο να αναδείξει και παρουσιάσει διεξοδικά το αντικείµενο της µελέτης µας όσο και να οριοθετήσει το ερευνητικό πρόβληµα και βέβαια τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα που θα µας απασχολήσουν στο κυρίως µέρος της εργασίας. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η σηµερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξάπλωση και την ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε όλο και περισσότερους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση και το σχολιασµό ορισµένων δεδοµένων για την υπάρχουσα υποδοµή σε σχέση µε τις Νέες Τεχνολογίες στην Ελληνική Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κρίνουµε χρήσιµο να παρουσιάσουµε ορισµένα στοιχεία που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΩΡΕΣ Σύµφωνα µε το σχέδιο της κυβερνητικής πρότασης για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα στα επόµενα χρόνια 2 «η ραγδαία εξέλιξη αυτών των νέων τεχνολογιών, η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονοµία και η ενσωµάτωσή τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής χτίζουν µία παγκόσµια Κοινωνία της Πληροφορίας µε νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ευηµερία και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων». Παρ όλο που έχει γίνει αντιληπτό ότι οι Νέες Τεχνολογίες διαχέονται σε όλους του τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, η Ελλάδα σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία 3 διέθεσε µόνο το 0.9% του ΑΕΠ το 1997 για την Πληροφορική, το µικρότερο ποσοστό ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δες πίνακα 1). Η χρήση υπολογιστών στην Ελλάδα το 1997 παρουσιάζει επίσης µικρά ποσοστά. Μόνο 0,6% ανά 100 κατοίκους χρησιµοποιούσαν υπολογιστή στο σπίτι, και 6,6% στο γραφείο 4 : 2 ες "Ελληνική ηµοκρατία, Η Κυβέρνηση στο ιαδίκτυο, Η Κοινωνία της Πληροφορίας". 3 ες «Ελληνικός κόµβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας» και ειδικά 4 ες ό.π. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Στο σπίτι Στην εργασία Σύνολο ανία 27,1 27,1 54,2 Σουηδία 21,2 11,4 32,6 Γερµανία 20, ,6 Φινλανδία 17,6 14,7 32,3 Ολλανδία 17 15,8 32,8 Αυστρία 16,1 13,7 29,8 Βέλγιο 12,9 16,1 29 Ισπανία 12,7 * 12,7 Βρετανία 10, ,1 Γαλλία 8,9 10,6 19,5 Ιταλία 8,1 10,2 18,3 Πορτογαλία 6 21,7 27,7 Eλλάδα 0,6 6,6 7,2 * εν υπάρχουν στοιχεία. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει σηµαντικά τα τελευταία τρία χρόνια. Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται στοιχεία για την αριθµητική αύξηση σε διευθύνσεις Πρωτοκόλλου ιαδικτύου (IP), δικτυακούς τόπους (domains) και κόµβους (www sites) στην Ελλάδα από το 1998 έως το : Γράφηµα 1: Αριθµητική αύξηση σε διευθύνσεις Πρωτοκόλλου ιαδικτύου, δικτυακούς τόπους και κόµβους στην Ελλάδα Όπως δείχνει το παραπάνω γράφηµα παρουσιάζονται σηµαντικοί ρυθµοί ανάπτυξης σε σχέση µε τις διευθύνσεις IP, τα ονόµατα δικτυακών τόπων ".gr" και τους ελληνικούς κόµβους στο ιαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά το ποσοστό του πληθυσµού στην Ελλάδα που έχει 5 ες 15

16 σύνδεση µε το ιαδίκτυο στο σπίτι είναι το χαµηλότερο ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. (δες πίνακα 2) 6. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. (1998) Σουηδία 27,0 ανία 16,0 Ιρλανδία 11,0 Βρετανία 9,0 Γερµανία 8,7 Ολλανδία 8,3 Ισπανία 6,6 Βέλγιο 6,4 Γαλλία 6,0 Αυστρία 5,5 Ιταλία 4,1 Πορτογαλία 1,9 Eλλάδα 1,0 Θα πρέπει βέβαια εξετάζοντας αυτά τα στοιχεία να ληφθεί υπόψη η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα όσον αφορά τη βασική υποδοµή αλλά και τεχνογνωσία η οποία θα επέτρεπε την ευρύτερη εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε ορισµένα αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε την υποδοµή σε υπολογιστές στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. γενικά. 1.2 ΣΤΟΙΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΑ Όσον αφορά την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση το ποσοστό των Ελληνικών σχολείων που διέθεταν υπολογιστές το 1997 είναι µόλις 10% 7, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των σχολείων που είναι συνδεδεµένα στο ιαδίκτυο την ίδια χρονιά είναι µόλις 5%, το µικρότερο ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8 (δες πίνακα 3). 6 ες «Ελληνικός κόµβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας» και ειδικά 7 Στα επίσηµα αυτά στοιχεία ενδεχοµένως δεν περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε τον εξοπλισµό σχολείων που έγινε µε πρωτοβουλία των συλλόγων γονέων, ή των διευθυντών και των καθηγητών των σχολείων. 8 ες ό.π. 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΟΛΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΣΤΟΙΕΙΑ 1997) Yπολογιστές % Φινλανδία Σουηδία ανία Γερµανία Γαλλία Ισπανία Ολλανδία Ιρλανδία Βρετανία Βέλγιο Αυστρία Πορτογαλία 12 8 Eλλάδα 10 5 Σύνδεση στο ιαδίκτυο % Από το 1997 µέχρι σήµερα έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες εξοπλισµού των ελληνικών σχολείων µε υπολογιστές και σύνδεσής τους µε το ιαδίκτυο. Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές αφορούν κυρίως τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ενώ ο εξοπλισµός των ηµοτικών Σχολείων βρίσκεται ακόµα σε πιλοτική φάση. Σύµφωνα µε τη ιεύθυνση Σπουδών.Ε του ΥΠΕΠΘ το σχολικό έτος , το 48% των σχολείων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διέθετε εργαστήριο υπολογιστών 9, ενώ το 14% ήταν συνδεδεµένο στο ιαδίκτυο (δες πίνακα 4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( ) ΣΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ INTERNET ΑΡ. ΣΟΛΕΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ,31% ,69% ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ,55% 108 9,19% ΤΕΕ ,98% ,41% ΣΥΝΟΛΟ ,69% ,32% Σύµφωνα µε νεότερα στοιχεία (Νοέµβριος 1999) 10 το ποσοστό των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είχε σύνδεση µε το ιαδίκτυο ανέβηκε σε 18%. Επίσης, 9 ες σελ ες 17

18 η αντιστοιχία µαθητών ανά υπολογιστή είναι 144 για τα ηµοτικά Σχολεία, 23 για τα Γυµνάσια, 18 για τα Λύκεια και 25,5 για τα ΤΕΕ 11 (δες πίνακα 5). ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Aριθµός σχολείων Αριθµός Μαθητών Αριθµός PC Μαθητές ανά PC ηµοτικά ,7 Γυµνάσια ,8 Λύκεια ,1 ΤΕΕ ,5 Σύνολο Σύµφωνα µε στοιχεία της ιεύθυνσης Σπουδών.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σήµερα η Πληροφορική διδάσκεται στο 84% περίπου των Γυµνασίων της χώρας. Υπάρχουν 1415 εργαστήρια πληροφορικής σε Γυµνάσια όλης τη χώρας, η πλειοψηφία των οποίων διαθέτει υπολογιστές µε επεξεργαστές 80386, ενώ υπάρχουν 300 περίπου εργαστήρια µε υπολογιστές Pentium και 190 περίπου µε παλαιούς υπολογιστές Πρακτικά τα παραπάνω σηµαίνουν ότι µόνο µια µικρή µειοψηφία των εργαστηρίων πληροφορικής των Γυµνασίων µπορούν να υποστηρίξουν τη χρήση σύγχρονου πολυµεσικού εκπαιδευτικού λογισµικού, αλλά και σύνδεση µε το ιαδίκτυο. Συνολικά, περίπου 300 Γυµνάσια είναι συνδεδεµένα στο ιαδίκτυο, είτε µε πρωτοβουλία των τοπικών παραγόντων, είτε µε την ένταξή τους σε διάφορα προγράµµατα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων φορέων. Ο συνολικός αριθµός των σχολείων που θα έχουν δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους και πρόσβαση στο ιαδίκτυο αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια µέσω έργων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 13 Ιδιαίτερα για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση βρίσκεται σε εφαρµογή το πιλοτικό πρόγραµµα Το Νησί των Φαιάκων που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράµµατος Οδύσσεια (δες υποσηµείωση 12). Στο πλαίσιο του προγράµµατος το Νησί των Φαιάκων εφαρµόζεται πιλοτικά η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης και 11 ες 12 σελ Η «Οδύσσεια» είναι ένα έργο που καλύπτει 31 επιµέρους έργα, το οποίο συντονίζεται από τη διεύθυνση Σπουδών ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Τµήµα, σε συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) Σκοπός της «Οδύσσειας» είναι «η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως µέρος των βασικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, στις δράσεις που συµπληρώνουν τη µαθητική ζωή, στη διοίκηση του σχολείου, για όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους µαθητές». Είναι µια πιλοτική ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής στις περιοχές Αχαίας, Θράκης και Αιγαίου, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται, α) η δηµιουργία υποδοµής (θα εξοπλιστούν 300 σχολικά εργαστήρια), β) επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και εφαρµογή στα σχολεία και γ) ανάπτυξη δικτυακού λογισµικού και υπηρεσιών (δες 18

19 επικοινωνίας σε 14 δηµοτικά σχολεία 14. Πιο συγκεκριµένα δηµιουργήθηκαν εργαστήρια υπολογιστών τα οποία είναι συνδεδεµένα στο ιαδίκτυο και επιµορφώθηκαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αξιοποιήσουν την υπάρχουσα υποδοµή. Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη νέου ή η αξιοποίηση ήδη υπάρχοντος λογισµικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και η µελέτη και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου για την ανάληψη παρόµοιων καινοτοµικών δράσεων 15. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) πρόγραµµα δηµιουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής για το Ενιαίο Λύκειο. Το πρόγραµµα αυτό αφορά 820 περίπου νέα εργαστήρια Πληροφορικής. Το εργαστήριο του Ενιαίου Λυκείου θα διαθέτει 13 σύγχρονους υπολογιστές δικτυωµένους µεταξύ τους, γραφικό παραθυρικό περιβάλλον, λογισµικό εφαρµογών γραφείου, εργαλεία επεξεργασίας πολυµέσων, σύνδεση και πλοήγηση στο ιαδίκτυο κτλ 16. Σύµφωνα µε τους στόχους που έχει θέσει η Ελληνική Κυβέρνηση 17 όσον αφορά την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στον τοµέα της Παιδείας, όπως διαφαίνεται από το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναµένεται: βελτίωση του ποσοστού σχολικών µονάδων που εξοπλίζονται σε σχέση µε το σύνολο των σχολικών µονάδων (ανά βαθµίδα εκπαίδευσης), Πρωτοβάθµια από 0.9% σε 72%, ευτεροβάθµια από 59% σε 100% ίδιος δείκτης για τις διασυνδεµένες µονάδες Πρωτοβάθµια από 3% σε 100% ευτεροβάθµια από 38% σε 100% µαθητές ανά PC Πρωτοβάθµια από σε 14 ευτεροβάθµια από 31 σε Στο έργο αυτό συµµετέχει και το Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έχουν εξοπλιστεί µε εργαστήρια υπολογιστών 3 δηµοτικά σχολεία του Ρεθύµνου. 15 ες 16 σελ ες σ

20 αύξηση αριθµού χρηστών στο σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση από 42% σε 100% αύξηση ταχυτήτων διασύνδεσης των συστηµάτων στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση από 128 Kbps-8Mbps σε 100Mbs-2,5Gbps. αύξηση των διασυνδεδεµένων χώρων και φορέων πολιτισµού από 100 σε 250. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, εκτός των άλλων, προβλέπεται επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης στη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών συστηµάτων για τη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειµένων µε τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισµικού, συνέχιση και επέκταση/διεύρυνση της λειτουργίας Κέντρων Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, σχεδιασµός και υλοποίηση πιλοτικών έργων που θα διερευνήσουν τις νέες απαιτήσεις για αλλαγές των αναλυτικών προγραµµάτων και της µεθοδολογίας µάθησης, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες 18. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε ορισµένα δεδοµένα για τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων σε σχέση µε την εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα και την Ε.Ε., και ειδικότερα τα στοιχεία αυτά που αφορούν την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Επίσης παρουσιάσαµε τους στόχους της Ελληνικής Πολιτείας για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο τοµέα της εκπαίδευσης. Από τα παραπάνω προκύπτουν ορισµένα ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην Ελλάδα υπήρξε µια σηµαντική καθυστέρηση στην ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας σε σχέση µε τα άλλα κράτη της Ε.Ε. Παρ' όλα αυτά σήµερα αυτές οι διαφορές αρχίζουν να µικραίνουν. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την ενσωµάτωση των Ν.Τ. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι επίσης η εκφρασµένη βούληση από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας να προωθήσει σε γρήγορους ρυθµούς τον εξοπλισµό των σχολείων µε υπολογιστές, εργαστήρια και τις συνδέσεις µε το ιαδίκτυο. Ειδικά επίσης θα πρέπει να αναφερθούµε και στο γεγονός ότι µέσα στις προθέσεις της Πολιτείας είναι και να εξοπλίσει µεγάλο ποσοστό ηµοτικών Σχολείων (72%) µε υπολογιστές. Η απόκτηση µιας υποδοµής σε σχέση µε τις Ν.Τ. από τα σχολεία σίγουρα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση σηµαντικών παραµέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως είναι η διδασκαλία και η µάθηση. Είναι αυτονόητο όµως 18 ες σ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 10: Πληροφορική και γενική παιδεία Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 2: ΤΠΕ και Αναλυτικά Προγράμματα Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Κιούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα