ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 5/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 5/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 4 Δεκεμβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη Άστρος Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 5/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Στο Άστρος σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ αριθμ / πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (3) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1. Μαντάς Παναγιώτης Πρόεδρος 1. Κουτρουμπής Γεώργιος Τακτικό μέλος 2. Γκαύρος Δημήτριος Τακτικό μέλος 3. Αρφάνης Δημήτριος Τακτικό μέλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Μποβολανέα Βασιλική Αλεξάνδρα. Στο παρόν απόσπασμα δεν αναφέρονται αυτούσιοι χωρίς να αλλοιώνεται φυσικά η ουσία και το σκεπτικό που αναπτύχθηκε οι διάλογοι που έγιναν μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι οποίοι συνοπτικά περιέχονται στο βιβλίο των πρακτικών που έχει υπογραφεί από όλους τους παριστάμενους. Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέματος αυτού, είχαν κληθεί, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 1

2 Παρόντες ήταν η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βερβένων, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δολιανών, η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καράτουλας, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καστάνιτσας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου, η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Κουτρούφων, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μελιγούς, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μεσορράχης, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Νέας Χώρας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παρ. Άστρους, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Περδικόβρυσης, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνας, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πραστού, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Σίταινας, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Χαράδρου, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ωριάς. Αριθμός Αποφάσεως 42/2014 Θέμα: Σχεδιασμός και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2015 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, κος Μαντάς Παναγιώτης, εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, τονίζοντας πως σκοπός της συγκεκριμένης επιτροπής είναι όχι μόνο η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο συντονισμός της δράσης των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και η άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. Για το λόγο αυτό συνεδριάζει κάθε φορά που υπάρχει κάποιο αίτημα ή ζήτημα που αφορά κάποια Τοπική Κοινότητα με σκοπό όχι φυσικά να κλείσει και να αρχειοθετήσει το θέμα αλλά αντιθέτως για να εκκινήσει της διαδικασία της άμεσης επίλυσής του. Μία από τις αρμοδιότητες λοιπόν, που ασκεί η Εκτελεστική Επιτροπή είναι η κατάρτιση και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Στο σημείο αυτό θεωρώ σημαντικό να 2

3 διευκρινίσω ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είναι το πρόγραμμα των «έργων» και όχι το πρόγραμμα των διαφόρων εργασιών ή προμηθειών. Έργο λοιπόν, είναι η δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ ή άλλους ιδίους πόρους του Δήμου και περιλαμβάνει μόνο τις μελέτες που οδηγούν σε έργο. Επίσης, μέσω της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος κατανέμουμε τα χρήματα που έχουμε στη διάθεση μας ή ακόμα και αυτά που αισιοδοξούμε να έχουμε από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Είναι δυνατό κατά τη διάρκεια του έτους και ανάλογα με τις ανάγκες και τις τυχόν χρηματοδοτήσεις να αναμορφωθεί τόσο ένα έργο όσο και ο προϋπολογισμός του ύστερα από απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Γνωρίζω πολύ καλά ότι μεγάλο τμήμα του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2014, δυστυχώς, δεν έχει ακόμα εκτελεστεί παρότι τα χρήματα υπάρχουν και έχουν δεσμευτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου. Για αυτόν ακριβώς το λόγο σας ενημερώνω, στα πλαίσια της ειλικρινούς συνεργασίας μαζί σας, ότι πρόθεση τόσο δική μου όσο και των υπολοίπων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι να συνεχιστούν όλα τα έργα που περιλαμβάνονταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2014 και να υλοποιηθούν εντός του Επίσης, γνωρίζοντας τη δυσκολία των υπηρεσιών του Δήμου να αντιμετωπίσουν και να ανταποκριθούν άμεσα σε εργασίες μικρής κλίμακας ή προμήθειες, διότι η γραφειοκρατική διαδικασία είναι πολύ μεγάλη, αποφασίσαμε να θεσπίσουμε, για πρώτη φορά στο Δήμο μας, την πάγια προκαταβολή σε κάθε Πρόεδρο ή Εκπρόσωπο των Κοινοτήτων του Δήμου μας. Η πάγια προκαταβολή είναι μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα δοθεί ένα χρηματικό ποσό σε κάθε Πρόεδρο ή Εκπρόσωπο, ώστε να μπορεί να έχει τόσο την οικονομική δυνατότητα όσο και την πολιτική ευθύνη, αν θέλετε, να επιλύει άμεσα θέματα και ζητήματα που αφορούν την κοινότητά του. Πρότασή μας είναι η πάγια προκαταβολή, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, να κατανεμηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού, όμως αυτό αφορά άλλο θέμα συζήτησης, που δεν είναι του παρόντος, για το οποίο σας παρακαλώ να συζητήσουμε σε επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζω ότι αν κάποιος Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος δεν επιθυμεί να λάβει την πάγια προκαταβολή θα πρέπει απλά να το δηλώσει. Συνεχίζοντας την εισήγησή μου θα πρέπει να σας ενημερώσω για ένα μείζων θέμα που έχει προκύψει, το οποίο είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Δυστυχώς, θα 3

4 έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. Πρόκειται βέβαια, για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της Πελοποννήσου. Εμείς, ως Δήμος Βόρειας Κυνουρίας βρισκόμαστε ήδη σε πλεονεκτική θέση, διότι από το έτος 2011 έχουμε λάβει αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς επίσης έχουμε ήδη υποβάλει στο ΥΠΕΚΑ αίτημα χρηματοδότησης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Για το Δήμο μας, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι θέμα αδειοδοτήσεων και νομιμότητας πλέον, αλλά μόνο οικονομικό ζήτημα. Σας γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δικάσει τελεσίδικα την Ελλάδα και την υποχρεώνει να καταβάλει πρόστιμο λόγω μη αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Το κράτος παράλληλα έχει πάρει απόφαση το πρόστιμο αυτό να μετακυλύεται στους Δήμους, οι οποίοι έχουν καταγεγραμμένο ανεξέλεγκτο ΧΑΔΑ, μέσω περικοπών των χρηματοδοτήσεων από πόρους ΣΑΤΑ. Ο Ν. 4042/2012 θα εφαρμοστεί και σίγουρα εντός του έτους 2015 όχι μόνο δεν θα έχουμε χρήματα για την υλοποίηση του Τεχνικού μας Προγράμματος αλλά είναι πολύ πιθανό να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε καν στην καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού μας. Σύμφωνα με ανακοινώσεις που προέρχονται από το αρμόδιο Υπουργείο, δεν θα επιβληθούν πρόστιμα αν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε ένα βιώσιμο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων μας, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Πελοποννήσου να μπορεί να προχωρήσει με όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες στη δημοπράτηση αποκατάστασης των ΧΑΔΑ χωρικής της αρμοδιότητας. Τα έτη έχουν ήδη επιβληθεί σε Δήμους, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, πρόστιμα της τάξης των ,00 ευρώ περίπου. Ο Δήμος μας βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να μην του έχει επιβληθεί ακόμα πρόστιμο, διότι όπως σας ανέφερα και νωρίτερα έχει ήδη προβεί σε μια υποτυπώδη διαχείριση απορριμμάτων, που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε δικά μας μέσα χωρίς κάποιον περαιτέρω υγειονομικό έλεγχο ή την υλοποίηση κάποιας μελέτης αποκατάστασης του ΧΑΔΑ. Για πολλά χρόνια (2005 έως σήμερα) υπήρχε η πολιτική σύμπνοια και ανοχή από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς, σήμερα δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα, διότι ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της μας επιβλήθηκε πρόστιμο από το ΥΠΕΚΑ. Καταλήγοντας θεωρώ ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, πρέπει να επιλυθεί άμεσα όχι μόνο για λόγους περιβαλλοντολογικούς αλλά και για λόγους 4

5 οικονομικής επιβίωσης του Δήμου μας. Δεν έχουμε μείνει βέβαια άπρακτοι τα παρελθόντα έτη. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία αποκατάστασης του ΧΑΔΑ από το έτος 2012, αγοράσαμε με δικά μας έξοδα χώρο για την εναπόθεση των απορριμμάτων, προβήκαμε σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταφέραμε πήραμε όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες από το Νόμο αδειοδοτήσεις και ήδη από το 2013 είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε μία μονάδα επεξεργασίας και εναπόθεσης απορριμμάτων. Λειτουργώντας μία τέτοια μονάδα, κλείνουμε τον ΧΑΔΑ, αποκτάμε τη δυνατότητα ανακύκλωσης και εξασφαλίζουμε την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του Δήμου μας. Σε αυτό το σημείο κρίνω σκόπιμο να σας γνωρίσω τους δύο πιθανούς τρόπους λειτουργίας μίας μονάδας επεξεργασίας και εναπόθεσης απορριμμάτων. Α. Ο πρώτος είναι να προκηρύξουμε τη σύμβαση παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και ο ανάδοχος να λειτουργήσει τη μονάδα, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης μας. με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος μας θα επιβαρυνθεί με ένα ποσό περίπου της τάξης των ,00 ευρώ, το οποίο πρέπει να προέρχεται από ανταποδοτικές εισφορές, δηλαδή αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη. Παρεμπιπτόντως, να σας γνωρίσω ότι ο Δήμος έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη από όλους του Δήμους της Πελοποννήσου. Προκειμένου λοιπόν να καταφέρουμε να καλύψουμε το κόστος διαχείρισης μίας μονάδας επεξεργασίας και εναπόθεσης απορριμμάτων θα έπρεπε σε μία τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο για όλους τους πολίτες να αυξήσουμε σημαντικά τα δημοτικά τέλη. Β. Ο δεύτερος τρόπος είναι, ο Δήμος μας, μέσω του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2015, να κατασκευάσει μόνος του τα έργα που απαιτούνται για τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας. Εμείς λοιπόν, ως Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγούμαστε να εντάξουμε ως μοναδικό νέο έργο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας για το έτος 2015, την κατασκευή μονάδας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα χρήματα θα καλυφθούν μέσω πόρων ΣΑΤΑ και από ιδίους πόρους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πάρετε το λόγο και να διατυπώσετε ο καθένας τη δική του άποψη. Κόκοτας Δημήτριος: Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ απόλυτα τη σημασία και το κατεπείγον του θέματος και φυσικά συμφωνώ μαζί σας, όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το 5

6 θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρόκειται να λήξει εντός του έτους 2015 ή υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους Δήμαρχος: Όπως καταλαβαίνετε εάν επιλέγαμε τον πρώτο τρόπο που ανέφερα νωρίτερα, με την παροχή υπηρεσίας, η δέσμευση των χρημάτων για το Τεχνικό Πρόγραμμα θα έπρεπε να συνεχιστεί σε όλα τα επόμενα έτη. Όμως με το δεύτερο τρόπο, τον οποίο και εισηγούμαστε θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από οικονομικής άποψης. Πεφάνης Θεόδωρος: Θα ήθελα να υποβάλω κάποια ερωτήματα: 1. Σχετικά με την πάγια προκαταβολή που θα μας δοθεί, πώς ακριβώς θα επιμεριστεί και πώς θα προκύψει το στοιχείο για το ποσό που θα διατεθεί στην κάθε Τοπική Κοινότητα. Μοναδικό κριτήριο θα είναι η απογραφή του πληθυσμού; 2. Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων θα είναι ιδιωτική ή δημοτική; 3. Πώς θα επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα των Τοπικών Κοινοτήτων; Δήμαρχος: Θεωρώ ότι η απογραφή του πληθυσμού αποτελεί τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για τον επιμερισμό της πάγιας προκαταβολής ανά κοινότητα. Σίγουρα για κάποια χωριά ο τρόπος αυτός είναι άδικος και το κατανοώ απόλυτα. Όμως θα πρέπει να βρούμε μία συνολική λύση για όλες τις Κοινότητές μας και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο ενδεδειγμένη. Φυσικά όπως σας είπα και νωρίτερα, το θέμα της πάγιας προκαταβολής θα συζητηθεί εκτενέστερα σε επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου θα χαρώ ιδιαιτέρως να ακούσω τις απόψεις σας. Όσον αφορά στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων ανάλογα με το τι θα αποφασίσουμε θα μπορούσε να είναι και ιδιωτική αλλά και δημοτική. Η δική μας θέση πάντως είναι ότι αρχικά και για τουλάχιστον ένα έτος θα πρέπει κάποιος ιδιώτης να αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της, προκειμένου κι εμείς να καταφέρουμε να αποκομίσουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Πεφάνης Θεόδωρος: Ένα ακόμη ερώτημα αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Για ποιο λόγο να υλοποιηθούν εντός του έτους 2015 τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 και να μη μας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουμε ποια έργα εμείς θέλουμε και ποια έργα θεωρούμε πιο σημαντικά; Δήμαρχος: Ανέφερα και νωρίτερα ότι κάθε μελέτη του Τεχνικού Προγράμματος μπορεί να συνοδεύεται και από αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού, κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Φυσικά και έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε να υλοποιηθεί όποιο έργο εσείς επιθυμείτε, αποκλειστικά όμως στο ύψος του 6

7 προϋπολογισμού των έργων, που έχουν ήδη συμπεριληφθεί. Οι εισηγήσεις δηλαδή, πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο το έργο που προτείνετε να γίνει, αλλά και αυτό που θα αντικαταστήσετε. Δικαίος Βασίλειος: Η Πάγια προκαταβολή συμπεριλαμβάνεται στο ποσό για τη διαχείριση των απορριμμάτων; Δήμαρχος: Όχι δε συμπεριλαμβάνεται, είναι επιπλέον. Κωνσταντίνου Νικόλαος: Εγώ προσωπικά θα ήθελα από τώρα να εισηγηθώ τη διαμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2014 όσον αφορά την Τοπική Κοινότητα Παρ. Άστρους, ζητώντας να κατασκευαστεί η παιδική χαρά και να υλοποιηθεί η μελέτη του έργου για τον πεζόδρομο Σωκράτη Καλλίτση. Δήμαρχος: Όποτε είστε έτοιμοι σαν Συμβούλιο μπορείτε να καταθέσετε την εισήγησή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπακάλη Αναστασία: Είναι πράγματι πολύ σοβαρό το θέμα που μας θέσατε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αρκεί τουλάχιστον να υλοποιηθούν τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014 και να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε μικρές τροποποιήσεις. Δήμαρχος: Η δυνατότητα της τροποποίησης σαφώς και υπάρχει, αρκεί να είναι πάντα και απόλυτα σύμφωνα με το ποσό που έχει ήδη δεσμευτεί, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στην υπ αριθμ. 324/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αφαιρώντας φυσικά το ποσό που δαπανήθηκε για τα έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί. Μπακάλη Αναστασία: Ένα ακόμα ερώτημα κύριε Πρόεδρε. Είμαστε σίγουροι ότι η διαδικασία της πάγιας προκαταβολής θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2015 ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε έναν υποτυπώδη προγραμματισμό σε αυτά που επιθυμούμε να πραγματοποιηθούν για το χωριό μας; Δήμαρχος: Η διαδικασία της πάγιας προκαταβολής θα εφαρμοστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Μπουτσικάκη Ελένη: Θα μπορούσαν να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης στις Τοπικές Κοινότητες; Δήμαρχος: Είναι σίγουρα σχετικά εύκολο να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία στο Δήμο μας, όμως είναι συγχρόνως πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς το ανακυκλώσιμο υλικό που θα προκύψει, διότι αν δεν υπάρχει μονάδα επεξεργασίας του το κόστος μεταφοράς είναι σαφώς τεράστιο. Η ανακύκλωση στην πηγή θα λειτουργήσει άμεσα, μαζί με την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. 7

8 Γκαύρος Δημήτριος: Σας ενημερώνω ότι ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Σοφίας, ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ελάτου και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Στόλου απουσιάζουν σήμερα για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, όμως δηλώνουν ότι είναι απόλυτα σύμφωνοι με την εισήγηση του Δημάρχου. Οι παρευρισκόμενοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συμφωνούν με την εισήγηση. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων Προέδρων και Εκπροσώπων των Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζουν ομόφωνα Και αποδέχονται την εισήγηση του Δημάρχου στο σύνολό της για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Παναγιώτης Κ. Μαντάς 8

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, Ν. Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, Ν. Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2012 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2012 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 219 /2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 219 /2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Τρίπολης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών αποβλήτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2013. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2013. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2013 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 2 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013 Διαχείριση Πρακτικών 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 18 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΞΧ-ΛΞΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: Β4Γ9ΩΞΧ-ΡΛΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήμερα 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Θα μας φάνε τα κουνούπια

Θα μας φάνε τα κουνούπια Μάιος 2011 - Αρ. φύλλου 1 Διανέμεται δωρεάν Δημοτικά τέλη φωτιά έφερε ο Καλλικράτης Αυξήθηκαν δραματικά τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Θερμαϊκού. Αιτία, την οποία επικαλέστηκε η διοίκηση, είναι το μεγάλο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 7959/12-6-2013 Αριθμός Απόφασης 98/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού.

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα