Car Kit Bluetooth SIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Car Kit Bluetooth SIM"

Transcript

1 Car Kit Bluetooth SIM

2 i Car Kit Bluetooth SIM (pl) PL Car Kit Bluetooth SIM (Zestaw samohodowy v Bluetooth SIM) NL Car Kit Bluetooth SIM (nl) 20 TR Car Kit Bluetooth SIM (tr) 39 GR Car Kit Bluetooth SIM (el) 59 S Car Kit Bluetooth SIM (sv) 78 Customer Care 97 European Diretive 2002/96/EC 99

3 ii PL Rozłóż, aby zobazyć shemat połązeń NL Openklappen om de gedetailleerde tekening te bekijken TR Makine parçalarının çizimini görmek için lütfen açın GR Παρακαλούμε ξεδιπλώστε για πλήρη άποψη τωv εξαρτημάτωv S Öppna för att se explosionsritningen

4 iii Car Kit Bluetooth SIM * iv : * G H 9 E F 8 G * * 3 A 5 B 4 C D > 50 m < 80 m >1 m

5 v Car Kit Bluetooth SIM (pl) Car Kit Bluetooth SIM (Zestaw samohodowy Bluetooth SIM) Zawartość zestawu 1 Moduł elektronizny z gniazdami przyłązeniowymi dla: Kabel zasilania Wyświetlaz Mikrofon Antena* 2 Wkręty moująe modułu elektroniznego 3 Kabel zasilania z przyłązami dla głośników A Funkja wyiszania radia ("Radio Mute") (kolor zarny) B Akumulator 12 V+ (kolor zerwony) C Zapłon pojazdu 12 V+/24 V+ (kolor fioletowy) D Masa (kolor brązowy) E Przyłąze głośnika + (kolor zielony/zarny) F Przyłąze głośnika - (kolor zielony) 4 Bezpieznik siei zasilania (3 sztuki) 5 Płaski bezpieznik wtykowy (3 A kolor fioletowy) dla bezpiezników (3 sztuki) 6 Wyświetlaz z podkładkami samoprzylepnymi 7 Uhwyt wyświetlaza z podkładkami samoprzylepnymi 8 Głośnik z kablem przyłązeniowym G Przyłąze głośnika + (kolor biały/zarny) H Przyłąze głośnika - (kolor zarny) (Wkręty moująe są umieszzone w podstawie) 9 Łąznik kabla głośnikowego (2 sztuki) : Zewnętrzny mikrofonu z podkładką samoprzylepną * Niezawarte w zestawie standardowym.

6 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 1 Zgodność wy SIM Zestaw samohodowy Bluetooth (określany w dalszej zęśi jako Zestaw samohodowy ) jest przeznazony dla następująyh telefonów: Telefony komórkowe ze interfejsem Bluetooth (funkja SIM Aess-Profil); patrz także informaje dotyząe zgodnośi podane na opakowaniu. Niniejsza instrukja zawiera tylko podstawowe informaje. Ponieważ różnie miedzy rodzajami pojazdów i złązy samohodowyh odbiorników radiowyh wymagają odmiennyh sposobów instalaji, montaż należy przeprowadzać odpowiednio do istniejąyh warunków. Wskazówki bezpiezeństwa Przed rozpozęiem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukją obsługi oraz wskazówkami bezpiezeństwa! Należy pamiętać, aby korzystać z telefonu zgodnie z obowiązująymi przepisami prawa oraz lokalnymi regulajami. Mogą one dotyzyć na przykład korzystania z telefonu podzas prowadzenia pojazdu lub na stajah benzynowyh. Należy przestrzegać ogólnyh wytyznyh oraz wskazówek produenta pojazdu dotyząyh montażu dodatkowyh urządzeń. W razie konieznośi należy skorzystać ze spejalistyznej pomoy (zabezpiezenie elektryzne, ułożenie kabli, kontakt z gorąymi elementami, kontakt z paliwem itd.). * Niezawarte w zestawie standardowym.

7 2 Car Kit Bluetooth SIM (pl) Zainstalowane elementy nie mogą ogranizać: swobody ruhów, bezpiezeństwa i pola widzenia kierowy, funkjonalnośi elementów wyposażenia, bezpiezeństwa pasażerów pojazdu (w szzególnośi podzas wypadku), mehanizmów zabezpiezająyh poja zdu (poduszka powietrzna, pasy bezpiezeństwa, włąznik świateł awaryjnyh itd.). Uwaga w trakie montażu! Małe dziei mogą zrobić sobie krzywdę! Urządzenie jest przystosowane do zasilania wyłąznie napięiem 12 V. Nie wolno używać urządzenia w miejsah zagrożonyh wybuhem. Jeśli pojazd wyposażony jest w szyby lustrzane, mogą one negatywnie wpływać na jakość sygnału odbieranego przez zestaw samohodowy. W takim przypadku należy skorzystać z anteny zamontowanej na zewnątrz samohodu. Ważne: Niewłaśiwe użytkowanie i otwieranie elementów powoduje unieważnienie gwaranji. Zużyte telefony i akesoria należy utylizować zgodnie z obowiązująymi przepisami. Należy stosować wyłąznie oryginalne akesoria Siemens. Zapobiega to występowaniu ryzyka niekorzystnego działania na zdrowie zy inne urządzenia oraz zapewnia działanie zgodne z obowiązująymi przepisami. Przed rozpozęiem użytkowania akesoriów Bluetooth lub telefonu komórkowego we wnętrzu pojazdu należy zapoznać się z instrukją obsługi pojazdu, aby uzyskać informaje na temat możliwyh ogranizeń. Dodatkowe wskazówki znajdują się w instrukji obsługi telefonu komórkowego.

8 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 3 Montaż Mikrofon, antena (opja)*, wyświetlaz, głośnik Patrz rysunek na stronie iii/iv okładki. Podzas montażu należy zwróić uwagę na następująe parametry: Odstęp mikrofon : - głośnik 8 wmiarę możliwośi > 1 m Odstęp mikrofon :/kabel mikrofonu - antena*/kabel antenowy > 50 m Odstęp mikrofon : - usta użytkownika < 80 m Należy unikać montażu mikrofonu w strumieniu powietrza z szyberdahu, okna lub wentylaji. Kabel mikrofonu zewnętrznego :, anteny*, wyświetlaza 6 i głośnika 8 należy ułożyć odpowiednio do warunków w pojeździe. Należy uważać, aby nie uszkodzić kabla poprzez jego zginanie lub przyiskanie. Mikrofon Miejse, w którym ma być przymoowany zewnętrzny mikrofon : należy ozyśić odpowiednim, rozpuszzająym tłuszz środkiem zyszząym. Samoprzylepną podkładkę można umieśić tylko na odtłuszzonej powierzhni. Zewnętrzny mikrofon : należy zamoować w wybranym miejsu za pomoą podkładki samoprzylepnej i skierować go w odpowiednią stronę. Antena* Zestaw samohodowy jest przystosowany do pray z anteną dwuzakresową* (GSM 900/1800 MHz). Kabel antenowy należy podłązyć do modułu elektroniznego. Wyświetlaz Należy zwróić uwagę, aby wyświetlaz 6 został umieszzony w sposób zapewniająy kierowy optymalny kontakt wzrokowy oraz łatwy dostęp do niego. Wyświetlaz 6 można zamoować bezpośrednio na wyposażeniu pojazdu lub skorzystać z uhwytu wyświetlaza 7. Przyklej podkładki samoprzylepne do wypukłyh miejs zamoowania. * Nie zawarte w zestawie standardowym.

9 4 Car Kit Bluetooth SIM (pl) Montaż bezpośredni wyświetlaza Miejse, w którym ma być umieszzony wyświetlaz 6 ozyść za pomoą odpowiedniego, rozpuszzająego tłuszz środka zyszząego. Samoprzylepną podkładkę można umieśić tylko na odtłuszzonej powierzhni. Następnie zamouj wyświetlaz 6 przy pomoy podkładek samoprzylepnyh. Montaż z wykorzystaniem uhwytu wyświetlaza Uhwyt wyświetlaza 7 umożliwia umieszzenie wyświetlaza 6 w różnyh położeniah (patrz prawa,dolna zęś strony iv). Kabel należy wyprowadzić z uhwytu wyświetlaza 7 w odpowiednim położeniu. W tym elu należy naiąć rowki w krawędzi obudowy. Te miejsa są zaznazone ieńszymi śiankami. Zamouj uhwyt wyświetlaza 7 za pomoą dołązonyh podkładek samoprzylepnyh lub odpowiednih śrub* do wyposażenia pojazdu. * Niezawarte w zestawie standardowym. Wiśnij wyświetlaz 6 do otworu w uhwyie wyświetlaza 7, aż się zablokuje. Głośnik Nahylenie i kąt obrotu głośnika 8 można zmienić. Wtym elu odkręć wkręt w podstawie głośnika, ustaw głośnik 8 w odpowiedniej pozyji i dokręć wkręt. Głośnik 8 umieść w odpowiednim miejsu (na przykład pod deską rozdzielzą pojazdu w okoliy nóg pasażera). Wkręty moująe są umieszzone w podstawie głośnika 8. Kabel zasilania Przyłąza elektryzne Podzas podłązania zestawu samohodowego do siei zasilania 3 należy uważać, aby nie zakłóić funkjonowania innyh urządzeń (na przykład w wyniku spadku napięia). Przed przystąpieniem do podłązania kabla zasilania 3 i montażu modułu elektroniznego 1 odłąz akumulator pojazdu. Połąz kabel B (kolor zerwony) 12 V+ z biegunem dodatnim akumulatora pojazdu.

10 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 5 Połąz kabel D (kolor brązowy) z biegunem ujemnym akumulatora pojazdu. Połąz kabel C (kolor fioletowy) z instalają elektryzną pojazdu, tak aby przy włązonym zapłonie napięie osiągało 12 V+ lub 24 V+. Podłąz kabel za pomoą zaisków 4. Następnie umieść płaskie bezpiezniki wtykowe 3A 5 w zaiskah 4. W elu właśiwego zabezpiezenia kabla zasilania pomiędzy końem kabla a przyłązem instalaji samohodowej należy umieśić bezpiezniki. Podłąz kabel głośnika do kabla zasilania Połąz kable głośnika + G (białyzarny) i E (zielony-zarny) przy użyiu łąznika kabli 9. Połąz kable głośnika - H (zarny) i F (zielony) przy użyiu łąznika kabli 9. Połązenie z odbiornikiem radiowym* Zestaw samohodowy może zostać podłązony do systemu audio pojazdu poprzez wejśie "Phone-In"/"Line-In" odbiornika radiowego. W takim przypadku głośniki systemu audio służyć będą jako urządzenie odtwarzająe dźwięk z zestawu samohodowego. W elu podłązenia zestawu samohodowego do wejśia "Phone- In"/"Line-In" odbiornika radiowego może być wymagane dopasowanie wyjśia zestawu samohodowego oraz gniazd wejśiowyh radia. Więej informaji na ten temat można uzyskać w witrynie firmy Siemens pod następująym adresem: phoneinadapter Wyiszanie radia (Mute) Należy zwróić uwagę na informaje podane przez produenta odbiornika radiowegooraz na dostępność wejść Muteodbiornika. Sygnał radiowy może zostać wyiszony podzas rozmowy telefoniznej. W tym elu podłąz kabel sterowania A funkją wyiszania radia do wejśia Mute odbiornika. * Jeśli odbiornik radiowy jest wyposażony w wejśie "Phone-In"/ "Line-In". Odbiornik radiowy nie należy do zestawu.

11 6 Car Kit Bluetooth SIM (pl) Moduł elektronizny Modułu elektroniznego 1 nie należy montować na lub między przedmiotami metalowymi. Tylko w ten sposób można zapewnić dobrą komunikaję radiową. Moduł elektronizny 1 powinien być dobrze zamoowany. Otwory wentylayjne modułu elektroniznego 1 nie mogą być zasłonięte (o najmniej 2 m wolnej przestrzeni). Montaż nie może powodować zakłóeń w pray innyh urządzeń. Kabel przyłązeniowy nie powinien być ułożony za modułem elektroniznym 1 ani owinięty wokół modułu 1, ponieważ może to powodować zakłóenia. Wszystkie końówki nieużywanyh kabli należy zaizolować taśmą. Złąza wiśnij aż do zatrzaśnięia i przykręć śrubami złąze antenowe. Kabel zewnętrznego mikrofonu : owiń w elu odiążenia dookoła odpowiedniego zaisku (patrz rysunek na stronie iii). Moduł elektronizny 1 przykręć (pod deską rozdzielzą pojazdu w okoliy nóg pasażera) przy pomoy śrub 2, patrz rysunek na stronie iii. Po zakońzeniu montażu ponownie podłąz akumulator pojazdu. Demontaż wyświetlaza Podnieś wyświetlaz 6 z uhwytu wyświetlaza 7 (zgodnie z poniższym rysunkiem). Kable poniższyh elementów przeiągnij ostrożnie do modułu elektroniznego 1 i połąz je z modułem elektroniznym 1: Kabel zasilania 3, Wyświetlaz 6, Zewnętrzny mikrofon :, Antena* * Niezawarte w zestawie standardowym.

12 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 7 Wydajność Zestaw samohodowy Bluetooth SIM umożliwia komunikaję z wykorzystaniem tehnologii Bluetooth i ma następująe ehy: lepszy odbiór dzięki podłązeniu zewnętrznej anteny nie jest wymagane użyie uhwytu telefonu długi zas pray telefonu przyjemność prowadzenia rozmów telefoniznyh dzięki wysokiej jakośi dźwięku większy komfort obsługi Tehnologia Bluetooth Marka i logo Bluetooth są własnośią Bluetooth SIG, In. (Speial Interest Group). Używanie marki przez firmę Siemens jest regulowane lienją. Inne nazwy handlowe i nazwy znaków towarowyh są hronione i stanowią własność odpowiednih podmiotów. Komunikaja pomiędzy zestawem samohodowym i telefonem odbywa się poprzez interfejs Bluetooth na zasadzie połązenia radiowego na niewielką odległość. Dzięki temu korzystanie z zestawu samohodowego jest jeszze wygodniejsze. W elu umożliwienia komunikaji zestaw samohodowy i telefon muszą być połązone. Informaje na ten temat można znaleźć w rozdziale Wykonanie pierwszego połązenia z telefonem (pairing), strona 8. Dwa profile umożliwiają połązenie Bluetooth: SIM Aess-Profil (ustawienie standardowe) Moduł GSM w module elektroniznym nawiązuje połązenie z sieią GSM przez antenę zewnętrzną. Zestaw głośnomówiąy W tym trybie telefon sam nawiązuje połązenie z sieią GSM (patrz także strona 14). Opis klawiszy funkyjnyh Do obsługi zestawu samohodowego służą klawisze wyświetlaza. Poniższe symbole określają sześć różnyh funkji klawiszy: a g h tak/przyjmij połązenie nie/odrzuć połązenie w górę/wybór numerów w dół/książka adresowa

13 8 Car Kit Bluetooth SIM (pl) S Sterowanie głosem (funkja Push to Speak tylko przy aktywnym profilu zestawu słuhawkowego) f Ulubione Jeśli koniezne jest długie naiśnięie klawisza, w instrukji obsługi zostało to opisane za pomoą instrukji "naiśnij długo". W pozostałyh przypadkah wystarzy krótkie naiśnięie klawisza. Przygotowanie Wykonanie pierwszego połązenia z telefonem (pairing) Szzegółowe informaje dotyząe wykonywania połązenia z wykorzystaniem tehnologii Bluetooth można znaleźć w instrukji obsługi telefonu. Wyłąz zestaw samohodowy, patrz strona 10. Aktywuj tryb logowania zestawu samohodowego, naiskają długo klawisz. Aktywuj interfejs Bluetooth w telefonie i rozpoznij wyszukiwanie ustawionyh na odbiór urządzeń Bluetooth znajdująyh się w otozeniu telefonu. Po wyszukaniu zestawu samohodowego HKW-720 telefon zażąda potwierdzenia połązenia przez wprowadzenie kodu PIN. Kod PIN (16-yfrowa lizba losowa) pojawi się na wyświetlazu zestawu samohodowego. Wprowadź kod do telefonu. Wprowadź kod PIN telefonu (SIM-PIN*) na wyświetlazu zestawu samohodowego (patrz strona 9 i strona 12). Potwierdzenie kodu PIN spowoduje pojawienie się na wyświetlazu zestawu samohodowego identyfikaji telefonu, następnie zestaw samohodowy przełązy się na tryb zuwania. Ten proes może trwać do 30 sekund. W przypadku telefonów innyh produentów przełązenie na tryb zuwania może wymagać potwierdzenia w telefonie. Zestaw samohodowy jest gotowy do pray. Komunikaja pomiędzy zestawem samohodowym i telefonem * SIM-PIN to kod, który jest wymagany do zalogowania się do siei telefonii komórkowej.

14 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 9 może zostać nawiązana. Urządzenia będą się rozpoznawać także wprzyszłośi. Podłązanie kolejnyh telefonów Włąz zestaw samohodowy poprzez uruhomienie zapłonu samohodu lub długie naiśnięie klawisza a. Na wyświetlazu zestawu samohodowego pojawią się ostatnio użyte telefony. Za pomoą przyisku g/ h mozna przewijać listę wyświetlanyh telefonów. Na przedostatniej pozyji listy znajduje się opja podłązenia kolejnego telefonu.?j< X ># Wybierz. Potwierdź wybór. Następnie postępuj według wskazówek zawartyh w rozdziale Wykonanie pierwszego połązenia z telefonem (pairing), strona 8. Powraąjae żądania autoryzaji za pomoą SIM-PIN Zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale, na ostatniej pozyji listy znajduje się opja pominięia żadania autoryzaji za pomoą kodu SIM-PIN zestawu samohodowego powtarzająego się przy każdym logowaniu. [? GSM PIN >] Wybierz Potwierdź wybór g/ h Wybierz jeden zsymboli: [GSM PIN Q ] Powtarzanie żądania SIM-PIN włązone [GSM PIN R ] Powtarzanie żądania SIM-PIN wyłązone Potwierdź wybór lub a Anuluj Praa z kilkoma telefonami Zestaw samohodowy zapisuje dane ztereh telefonów, z którymi może być opjonalnie używany. Jeśli wykonane zostanie połązenie z piątym telefonem, skasowany zostanie wpis dla telefonu, który najdłużej nie był używany w połązeniu z zestawem samohodowym.

15 10 Car Kit Bluetooth SIM (pl) Dzwonki Zestaw samohodowy w profilu SAP (SIM Aess-Profil) oferuje standardowy dzwonek sygnalizująy połązenie przyhodząe (patrz także s. 15). Wyłązanie zestawu samohodowego Długie naiśnięie: a wyłązenie zestawu samohodowego. Zestaw samohodowy zostanie automatyznie wyłązony po upływie danego zasu, jeśli nie będzie połązony z żadnym telefonem lub zapłon zostanie wyłązony. Funkje Poniższy opis dotyzy wszystkih funkji, o ile nie stwierdzono inazej: Długie naiśnięie: a przełązenie zestawu samohodowego wtryb zuwania. Długie naiśnięie a (w trybie zuwania): wyłązenie zestawu samohodowego. Krótkie naiśnięie: a poziom do tyłu. Włązanie zestawu samohodowego Włąz zestaw samohodowy poprzez uruhomienie zapłonu samohodu lub długie naiśnięie klawisza a. Na wyświetlazu zestawu samohodowego pojawią się ostatnio użyte telefony. g/ h Wybierz wpis. Potwierdź wybór. Jeśli nie zostanie dokonany wybór, po około 5 sekundah zostanie nawiązane połązenie zostatnio używanym telefonem, o ile znajduje się on w zasięgu. Jeśli taki telefon nie istnieje, zestaw samohodowy przejdzie do trybu zuwania. Naiśnięie wyłąza tryb zuwania i przełąza do trybu logowania. Możesz teraz wybrać telefon lub podłązyć inny telefon, patrz Podłązanie kolejnyh telefonów, strona 9. Tryb zuwania W trybie zuwania dostępne są następująe funkje zestawu samohodowego: Listy połązeń

16 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 11 a h g f Długie naiśnięie: wybrany zostanie ostatni wybrany numer. Długie naiśnięie: Zestaw samoho dowy zostanie wyůŕzony. Książka adresowa Wybieranie numeru Ulubione Odbieranie połązeń Odbieranie połązenia. Odrzuanie połązeń a Odrzuanie połązenia. Zakońzenie poů a Zakońzenie połązenia. Wykonywanie połązeń z numerami zapisanymi w książe adresowej Książka adresowa jest kopiowana z książki adresowej telefonu po każdym aktywowaniu zestawu samohodowego. Proes ten może trwać kilka minut. Łąznie może zostać zapisanyh 1000 wpisów. Jeśli w telefonie nie ma książki adresowej lub nie ma do niej dostępu, wykorzystana zostanie książka telefonizna. h Książka adresowa Wyświetlanie pierwszyh liter istniejąyh wpisów książki adresowej. g/h Krótkie naiśnięie: zmiana o jedną literę do przodu/tyłu. g/h Długie naiśnięie: przewijanie alfabetu. Potwierdzanie wyboru litery i wyświetlanie listy wpisów. g/h Wybór wpisu. Potwierdzanie wpisu. Wpis w książe adresowej może zawierać kilka numerów telefonu. g/h Wybór numeru. Wykonywanie połązenia.

17 12 Car Kit Bluetooth SIM (pl) Wykonywanie połązenia z numerem z listy połązeń Listy połązeń Wyświetlanie list połązeń telefonu. Do wyboru są trzy listy połązeń: j X > Wybrane numery X > O j Nieodebrane połązenia X > j Odebrane połązenia Listy połązeń zostaną wyświetlone, jeśli każda zawiera o najmniej jeden wpis. Jeśli nie istnieją listy polązen, na wyswietlazu pojawi sie symbol }{ (wykonanie proedury jest niemozliwe). g/h Wybierz listę połązeń. Aktywuj listę połązeń. g/h Wybierz wpis. Wykonaj połązenie. Ulubione Istnieje możliwość wybrania pięiu numerów z książki adresowej, z którymi będzie można szybko i wygodnie nawiązywać połązenia za pomoą klawisza f. h Wywołaj książkę adresową i wybierz żądany wpis. f Dlugie naisnieie: Potwierdz wpis. Krótkie naiśnięie klawisza f w trybie zuwania wyświetli listę ulubionyh numerów. Zapisanie szóstego numeru spowoduje skasowanie pierwszego zapisanego numeru. Wybieranie numeru g Wybór numeru Wybór numeru zostanie aktywowany i kursor zaznie migać na wyświetlazu. g/h Przesunięie kursora do następnej yfry. g/h Długie naiśnięie: przewijanie yfr. Wybór yfr. Długie naiśnięie: wybieranie numeru. Kasowanie ostatniej a yfry. a Długie naiśnięie: Kasowanie ałego numeru. W trakie połązenia S Głośniej. f Ciszej. a Zawieszanie połązenia. Końzenie połązenia.

18 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 13 Drugie połązenie a Końzenie aktywnego połązenia. Zawieszanie aktywnego połązenia i odbieranie połązenia ozekująego. Przełązanie pomiędzy dwoma połązeniami. a Długie naiśnięie: końzenie wszystkih połązeń. Wyłązanie mikrofonu Długie naiśnięie: włązenie/wyłązenie mikrofonu. Kody DTMF Można wysyłać kody sterująe (yfry) np. w elu zdalnego odsłuhania automatyznej sekretarki lub wprowadzenia numeru konta bankowego. Cyfry są przekazywane bezpośrednio jako kody DTMF (Dual Tone Multiple Frequeny). Podzas wprowadzania yfr tryb DTMF zostaje automatyznie aktywowany. Symbole wyświetlaza AB3 Siła sygnału telefonu (jest wyświetlana w trybie zuwania). Jeśli symbol miga, sieć nie jest dostępna. FHJ Stan naładowania baterii (jest wyświetlany w trybie zuwania)?j< X ># Tryb logowania (Pairing) # X Wyszukiwanie telefonu # L Telefon w trakie łązenia Q Powtarzanie żądania SIM- PIN włązone R Powtarzanie żądania SIM- PIN wyłązone W Proszę zekać }{ Wykonanie proedury jest niemożliwe V Aktywny tryb dostępu do karty SIM (jest wyświetlany w trybie zuwania na zmianę z symbolem siły sygnału). j X > Wybrane numery/ Połązenie wyhodząe X > O j Połązenia nieodebrane/ zajęte X > j Połązenia odebrane/ połązenie przyhodząe j < X >j Aktywne połązenie X > j j X X j Aktywne połązenie/ połązenie ozekująe j X X j Zawieszone połązenie

19 14 Car Kit Bluetooth SIM (pl) j < X > j j Aktywne połązenie/ połązenie zawieszone j < X? X > # Błąd interfejsu = Wybór z listy o Domowy numer telefonu \ Numer telefonu w biurze n Numer telefonu komórkowego, w domu m Numer telefonu komórkowego, w biurze p Głośność pq pqq P\/M\ Mikrofon włązony/ wyłązony # ( p ( j Przekazywanie połązenia do zestawu samohodowego # ) p ) j Przekazywanie połązenia do telefonu!<;! Powrót do ustawień fabryznyh [] Importowanie książki telefoniznej trwa " Sterowanie głosowe aktywne uvw Odbiór wiadomośi SMS S SOS rst rstq rstqq Podświetlanie wyświetlaza Funkje w profilu zestawu słuhawkowego f Długie naiśnięie (w trybie zuwania): przełązanie na profil zestawu słuhawkowego. Dla funkji sterowania głosem (Push to Speak) profil zestawu słuhawkowego musi być aktywny. W tym trybie telefon sam nawiązuje połązenie z sieią GSM. Moduł GSM w skrzyne elektroniznej nie jest wykorzystywany. Tym samym nie są wykorzystywane zalety dostępu do karty SIM. (np. złąze antenowe, niskie zużyie prądu). Przekazywanie połązenia Odbieranie aktywnego połązenia poprzez zestaw samohodowy. Ta funkja jest dostępna we wszystkih urządzeniah wyposażonyh w Bluetooth takih jak zestaw słuhawkowy lub telefon.

20 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 15 Rozpoznawanie mowy (jeśli jest obsługiwana przez telefon) S Wywoływanie funkji rozpoznawania mowy. Dodatkowe wskazówki znajdują się w instrukji obsługi telefonu komórkowego. Profil zestawu samohodowego Jeśli telefon z aktywnym profilem zestawu słuhawkowego zostanie podłązony do zestawu samohodowego, z reguły w telefonie zostanie aktywowany odpowiedni profil. Telefony Siemens po aktywowaniu tego profilu wyświetlają na przykład tekst o większej zione. Ustawienia profilu można modyfikować w telefonie. W tym elu należy zapoznać się z instrukją obsługi telefonu. Dzwonki W zależnośi od modelu telefonu poprzez zestaw samohodowy mogą być odtwarzane dzwonki lub melodie ustawione w telefonie. Jeśli nie jest to możliwe, odtwarzany będzie standardowy dzwonek zestawu samohodowego. Transmisja danyh W elu transmisji danyh np. zkomputera przenośnego należy zalogować komputer poprzez połązenie Bluetooth bezpośrednio w telefonie. Zestaw samohodowy należy przełązyć na profil zestawu słuhawkowego. Dalsze ustawienia Powrót do ustawień fabryznyh (przy wyłązonym zestawie samohodowym) HKW-720 a Naiúnij długo. S/g Przyiśnij dłużej.!<;! Przytrzymaj oba podane na wstępie klawisze, aż symbol przestanie migać i pojawi się na stałe. Ta funkja kasuje wszystkie zapisane w zestawie samohodowym dane np. książki adresowe, listy połązeń, połązone telefony itd. Ustawianie podświetlania wyświetlaza (w trybie zuwania) S Naiśnij długo, a następnie wybierz funkję podświetlania wyświetlaza. g, h Ustaw jaśniejsze lub iemniejsze podświetlanie.

21 16 Car Kit Bluetooth SIM (pl) Wyświetlanie informaji o wersji oprogramowania (w trybie zuwania) h/f Naiśnij długo, informaja o wersji oprogramowania zostanie wyświetlona. Ustawianie poziomu głośnośi (w trybie zuwania) Wyjśiowy poziom głośnośi skrzynki elektroniznej jest dostosowany do dostarzonego głośnika (maksymalny poziom głośnośi). Jeśli jako urządzenie odtwarzająe używane są głośniki samohodowe i wejśie Phone-In/Line-In radia samohodowego jest za zułe, można zmniejszyć wyjśiowy poziom głośnośi. g/s Naiśnij krótko. g/h Wybierz jeden z symboli: p maksymalny wyjśiowy poziom głośnośi. pv zmniejszony wyjśiowy poziom głośnośi. Naiśnij krótko, aby potwierdzić wybór. Numer alarmowy (jeśli nie jest podłązony telefon i na wyświetlazu zostanie wyświetlony symbol SOS) Naiśnij krótko. Usuwanie błędów Zestaw samohodowy nie działa Sprawdź podłązenie kabli Brak napięia baterii, sprawdź podłązenie kabla Telefon nie jest podłązony lub połązenie z zestawem samohodowym nie jest aktywne Sprawdź zabezpiezenia Napięie baterii jest za niskie lub za wysokie Zakłóenia u rozmówy Mikrofon znajduje się w strumieniu powietrza z szyberdahu, okna lub wentylaji Odstęp pomiędzy mikrofonem/kablem mikrofonu a telefonem <50m Zła jakość głosu i dźwięku Nieodpowiednia temperatura pray zestawu samohodowego

22 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 17 Za niski poziom głośnośi (ustaw poziom głośnośi w telefonie/zestawie samohodowym!) Połązenie z radiem (praa w trybie Phone-In/Line-In): Za wysoki poziom głośnośi telefonu/zestawu samohodowego (ustaw niższy poziom głośnośi w telefonie/zestawie samohodowym i w razie potrzeby ustaw wyższy poziom głośnośi w odbiorniku radiowym - patrz także strona 16.) Głośne eho Odstęp pomiędzy mikrofonem a głośnikiem <1m Słaby sygnał mikrofonu (rozmówa bardzo słabo słyszy użytkownika zestawu samohodowego) Odstęp pomiędzy mikrofonem a ustami użytkownika > 80 m Mikrofon nie jest skierowany na użytkownika Zła jakość odbioru Brak siei Zmień położenie telefonu (uzasadnione tylko przy aktywnym profilu zestawu słuhawkowego) Jeśli pojazd wyposażony jest w szyby lustrzane, mogą one negatywnie wpływać na jakość sygnału odbieranego przez telefon i zestaw samohodowy. Zgodnie ze wskazówkami produenta pojazdu należy zamontować antenę zewnętrzną. Telefon nie może zostać wyszukany/ problemy z połązeniem Bluetooth Nawiązywanie pierwszego połązenia z telefonem, patrz strona 8. Od ostatniego użytkowania telefonu z zestawem samohodowym podłązone zostały o najmniej ztery, kolejne telefony. Ponownie zaloguj telefon do siei. Sprawdź, zy skrzynka elektronizna nie została zamontowana na elementah metalowyh lub pomiędzy nimi. Zmniejsz odstęp pomiędzy skrzynką elektronizną a telefonem. Radio samohodowe pozostaje wyiszone Złąze wyiszania radia zostało prawdopodobnie zamienione ze złązem masy.

23 18 Car Kit Bluetooth SIM (pl) Automatyzne włązanie iwyłązanie zestawu samohodowego nie działa/zestaw samohodowy nie wyłąza się samozynnie. Sprawdzić, zy przewód zapłonu został podłązony do zapłonu pojazdu. Książka adresowa nie jest aktualizowana Sprawdź, zy telefon znajduje się w trybie zuwania i zy nie jest aktywna blokada klawiszy. Podłąz telefon ponownie do zestawu samohodowego, patrz strona 10. Dane i dokumenty tehnizne Napięie zasilania 10,8 V+ do 16 V+ Kabel zapłonu można ewentualnie podłązyć do napięia 24 V Pobór prądu maks. 2 A / maks. 1 ma (prąd spozynkowy) Temperatura pray Mo wyjśiowa głośnika Waga (moduł elektronizny) Wymiary obudowy (moduł elektronizny) -25 C do +70 C 3 W ok. 152 g ok. 130 x 108 x 26 mm (dł. x szer. x wys.) Moduł GSM Dwusystemowy 900 i 1800 MHz, GPRS klasa 8, obsługuje profil dostępu do karty SIM Zestaw samohodowy jest zgodny znastępująymi dyrektywami: 89/336/EWG Kompatybilność elektromagnetyzna 92/59/EWG Ogólne bezpiezeństwo produktów

24 Car Kit Bluetooth SIM (pl) 19 E24 10R Wytyzne zawarte w dyrektywie 72/245/EWG zostały zmienione przez postanowienia dyrektywy 95/54/EG Kompatybilność elektromagnetyzna w pojazdah samohodowyh. Deklaraja zgodnośi CE BenQ Mobile oświadza, że zestaw samohodowy opisany w niniejszej instrukji obsługi odpowiada głównym wymaganiom i innym odnośnym przepisom dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE). Wymieniona deklaraja zgodnośi została ofijalnie potwierdzona. Kopię oryginalnej deklaraji można uzyskać, dzwonią na infolinię firmy BenQ Mobile albo za pośrednitwem strony internetowej: FCC Niniejsze urządzenie jest zgodne z zęśią 15 przepisów FCC. Wymagania dotyząe pray urządzenia: (1) Urządzenie nie wywołuje żadnyh niebezpieznyh interferenji i (2) nie ulega zakłóeniom spowodowanym przez interferenje. W przypadku samowolnyh zmian i przeróbek urządzenia może zostać ofnięte pozwolenie na jego użytkowanie. Konserwaja Urządzenie należy zyśić miękką, wilgotną (nie mokrą) szmatką. Nie wolno używać żadnyh środków zyszząyh, farb ani innyh substanji hemiznyh. Akesoria Produkty dostępne są w spejalistyznyh sklepah lub w naszym sklepie internetowym pod adresem: Oryginalne akesoria Siemens Dział Obsługi Klienta (Customer Care) patrz strona strona 97

25 20 Car Kit Bluetooth SIM (nl) too- ) Car Kit Bluetooth SIM (nl) Inhoud 1 Elektronishe regeleenheid met stekkerontaten voor: Voedingskabel Display Mirofoon Antenne* 2 Shroeven voor de bevestiging van de elektronishe regeleenheid 3 Voedingskabel met luidsprekeraansluitingen A Radiogeluidsonderdrukking (Radio Mute) (zwart) B Batterij 12 V+ (rood) C Contat (ontsteking) 12 V+/24 V+ (violet) D Aarde (bruin) E Luidsprekeraansluiting + (groen/zwart) F Luidsprekeraansluiting (groen) 4 3 zekeringhouders voor de voedingskabel. 5 3 platte zekeringen (3 A violet) voor de zekeringhouders. 6 Display met kleefstrip 7 Displayhouder met kleefstrip 8 Luidspreker met verbindingskabel G Luidsprekeraansluiting + (wit/zwart) H Luidsprekeraansluiting (zwart) (Shroeven voor de bevestiging zijn in het voetstuk geïntegreerd) 9 2 kabelverbindingsstukken voor de luidsprekerkabel : Externe mirofoon met kleefstrip en klittenband * Wordt niet standaard door Siemens geleverd.

26 Car Kit Bluetooth SIM (nl) 21 Compatibiliteit De handsfree-set Car Kit Bluetooth SIM (wordt hierna "Car Kit" genoemd) is geshikt voor de volgende toestellen: Mobiele telefoons met Bluetooth-interfae (SIM Aess-Profile) (zie ook de ompatibiliteitsgegevens op de verpakking) Deze gebruiksaanwijzing bevat alleen de meest elementaire informatie. De installatie van een autoradio is afhankelijk van het automerk, houd daar bij de installatie rekening mee. Veiligheidsvoorshriften Lees vóór gebruik zorgvuldig de veiligheidsvoorshriften en de gebruiksaanwijzing. Houd bij gebruik van de telefoon rekening met wettelijke voorshriften en plaatselijke beperkingen. Deze kunnen bijvoorbeeld gelden bij tankstations of bij het autorijden. Houd u altijd aan de voor uw voertuig geldende rihtlijnen als u aessoires in uw auto wilt inbouwen. Laat speialistishe taken altijd door een vakman uitvoeren, zoals elektrishe beveiliging of het leggen van kabels, of als u in aanraking kunt komen met hete delen of brandstof.

27 22 Car Kit Bluetooth SIM (nl) Als u onderdelen inbouwt, mogen de volgende zaken niet negatief worden beïnvloed: de bewegingsvrijheid, de veiligheid en het ziht van de bestuurder de funtionaliteit van de bedieningselementen de veiligheid van de passagiers (ook bij een ongeval) de veiligheidsvoorzieningen in de auto (airbag, veiligheidsgordels, shakelaar van het noodknipperliht, enz.) Wees voorzihtig bij het inbouwen! De kans bestaat dat kleine kinderen zihzelf letsel toebrengen. Het apparaat is alleen geshikt voor 12 V. Het apparaat mag niet in een omgeving worden gebruikt waar explosiegevaar heerst. Als voor uw auto metaalbespoten beglazing is gebruikt, kan dit de ontvangstkwaliteit van uw Car Kit negatief beïnvloeden. Gebruik in dit geval een antenne die u buiten het voertuig kunt monteren. Let op: Ondeskundig gebruik en openen van de onderdelen sluit elke garantie uit. Afgedankte telefoons en de bijbehorende aessoires dienen overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking te worden behandeld. Gebruik uitsluitend originele Siemens-aessoires. Zo vermijdt u mogelijke shade aan uw gezondheid en materiële shade en verzekert u zih ervan dat alle relevante bepalingen van kraht blijven. Kijk voordat u Bluetooth -aessoires of een mobiele telefoon in de auto gaat gebruiken in de gebruiksaanwijzing na of voor uw auto beperkingen gelden met betrekking tot het gebruik van dergelijke produten. Meer instruties vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.

28 Car Kit Bluetooth SIM (nl) 23 Montage Mirofoon, antenne*, display, luidspreker Zie shets op pagina iii/iv van de omslag. Houd bij de montage rekening met het volgende: Afstand tussen mirofoon : luidspreker 8 indien mogelijk >1m Afstand tussen mirofoon :/ mirofoonkabel antenne*/antennekabel > 50 m Afstand tussen mirofoon : mond van de gebruiker < 80 m! Monteer de mirofoon niet in de luhtstroom van het dakraam, de portierruiten of de ventilator. Leg de kabel voor de externe mirofoon :, de antenne*, het display 6 en de luidspreker 8 aan volgens de rihtlijnen voor uw voertuig. Pas op dat u de kabel niet beshadigt, buigt of plet. Mirofoon Reinig de plek waar u de externe mirofoon : wilt bevestigen met een daarvoor geshikt vetoplossend shoonmaakmiddel. De kleefstrip op de mirofoon blijft alleen op een vetvrij oppervlak goed zitten. Bevestig de externe mirofoon : op de gewenste plaats met behulp van de kleefstrip en riht deze naar de spreker. Antenne* Om de Car Kit te kunnen gebruiken, is deze van een dualbandantenne* (GSM 900/1800 MHz) voorzien. Sluit de antennekabel op de elektronishe regeleenheid aan. Display Let erop dat het display 6 zodanig wordt bevestigd dat de bestuurder er makkelijk bij kan. U kunt het display 6 diret op de armatuur aanbrengen of met behulp van de displayhouder 7 bevestigen. Breng de kleefstrip aan op de verhoogde bevestigingsplaatsen. * Wordt niet standaard door Siemens geleverd.

29 24 Car Kit Bluetooth SIM (nl) Direte-montage van het display Reinig de plek waar u het display 6 wilt bevestigen met een daarvoor geshikt vetoplossend shoonmaakmiddel. De kleefstrip op de mirofoon blijft alleen op een vetvrij oppervlak goed zitten. Bevestig het display 6 vervolgens met behulp van de kleefstrip. Montage met displayhouder Met de displayhouder 7 kunt u het display 6 op vershillende posities overeenkomstig de tekening (zie pag. iv rehtsonder) aanbrengen. De kabel dient op een geshikte positie uit de displayhouder 7 naar buiten te komen. Snijd hiervoor inkepingen in de behuizingsrand. Deze plaatsen zijn herkenbaar aan dunnere wanddikten. Bevestig de displayhouder 7 met de meegeleverde kleefstrip of de daarvoor geshikte shroeven* aan de armatuur. Druk het display 6 dan in de opening van de displayhouder 7 totdat het vastklikt. Luidspreker De mate van overhelling en de draaiingshoek van de luidspreker 8 kan worden aangepast. Maak hiervoor de shroeven in het voetstuk los, zet de luidspreker 8 in de juiste stand, en maak de shroeven weer vast. Shroef de luidspreker 8 op een daarvoor geshikte plaats (bijv. in het beenruimtegedeelte van de bijrijder) vast. De shroeven hiervoor bevinden zih in het voetstuk van de luidspreker 8. Voedingskabel Elektrishe aansluitingen Let er tijdens het aansluiten van de Car Kit op de voedingskabel op 3 dat de funtie en de werking van andere apparaten niet wordt beïnvloed (bijv. spanningsverlies). Voordat u met de montage van de voedingskabel 3 en de elektronishe regeleenheid 1 begint dient u de auontaten vakkundig los te koppelen van de aupolen. Sluit de kabel B (rood) 12 V+ op de pluspool van de au aan. * Wordt niet standaard door Siemens geleverd.

30 Car Kit Bluetooth SIM (nl) 25 Sluit de kabel D (bruin) op de minpool van de au aan. Sluit de kabel C (violet) aan op het elektrishe systeem van de auto, zodat wanneer u ontat (onsteking) maakt 12 V+ of 24 V+ wordt aangegeven. Sluit de kabel uitsluitend op de zekeringshouders 4 aan en steek vervolgens de 3A platte steekzekeringen 5 in de zekeringshouders 4. Voor een vakkundige beveiliging van de voedingskabel moeten de zekeringen tussen het uiteinde van de meegeleverde voedingskabel en de aansluiting in de auto worden geïnstalleerd. Sluit de luidsprekerkabel op de voedingskabel aan Sluit de luidsprekerkabels + G (wit-zwart) en E (groen-zwart) met behulp van een kabelverbinding 9 aan. Sluit de luidsprekerkabels H (zwart) en F (groen) met behulp van een kabelverbinding 9 aan. Aansluiten op de radio* De Car Kit kan worden aangesloten op het audiosysteem van uw auto doormiddel van de Phone- In-ingang en de Line-In-ingang van de autoradio. In dit geval worden de luidsprekers van het audiosysteem als weergavemedium voor de Car Kit gebruikt. Als u de Car Kit op de Phone-In-ingang en de Line-In-ingang van de radio wilt aansluiten, dient u mogelijk de uitgangen van de Car Kit en de ingangen Phone-In en Line-In van de radio op elkaar af te stemmen. De informatie hiervoor treft u aan op de volgende homepagina van Siemens: phoneinadapter Radiogeluidsonderdrukking (Mute) Raadpleeg eventueel ook de gebruiksaanwijzing van de autoradio en let op de aanwezigheid van een Mute-ingang van de radio. Het geluid van de radio kan tijdens het telefoneren automatish worden onderdrukt. Hiertoe sluit u de regelkabel A van de radiogeluidsonderdrukking op de Mute-ingang van de autoradio aan. * Indien u over een autoradio met een Phone-In-ingang en een Line-In-ingang beshikt. De autoradio wordt niet standaard door Siemens geleverd.

31 26 Car Kit Bluetooth SIM (nl) Elektronishe regeleenheid Let erop dat de elektronishe regeleenheid 1 niet op of tussen metaalahtige voorwerpen wordt gemonteerd. Alleen zo is een goede radioommuniatie gegarandeerd. Zorg ervoor dat de elektronishe regeleenheid 1 goed vast zit. Let erop dat de koelsleuven van de elektronishe regeleenheid 1 niet worden afgedekt (ten minste 2 m vrije ruimte) en dat de montage geen storingen aan andere apparaten veroorzaakt. Leg verbindingskabels niet ahter de elektronishe regeleenheid 1 of wikkel deze niet om de elektronishe regeleenheid 1, aangezien dat tot storingen kan leiden. Plak alle kabeluiteinden die u niet gebruikt met isolatieband af. Leid de kabels van de volgende onderdelen voorzihtig en zonder deze te beshadigen naar de elektronishe regeleenheid 1 en sluit deze aan op de elektronishe regeleenheid 1: Voedingskabel3 Display 6 Externe mirofoon: Antenne* Zorg dat de stekkerverbindingen vastklikken en bevestig de antenneaansluiting. Leid de kabel van de externe mirofoon : om de daarvoor bestemde klem heen zodat deze minder strak staat (zie afbeelding op pag. iii). Bevestig de elektronishe regeleenheid 1 bijv. in het beenruimtegebied van de bijrijder met behulp van de shroeven 2, zie afbeelding op pag. iii. Sluit de au na de montage van de Car Kit weer vakkundig aan. Demontage van display Haal het display 6 van de displayhouder 7 af overeenkomstig de volgende tekening. * Wordt niet standaard door Siemens geleverd.

32 Car Kit Bluetooth SIM (nl) 27 Kenmerken De Car Kit Bluetooth SIM geeft aan handsfree telefoneren via Bluetooth-tehnologie een nieuwe dimensie: de beste ontvangst door de aansluiting van een externe antenne geen telefoonhouder meer benodigd lange stand-by- en gesprekstijden van het toestel prima ommuniatiegevoel dankzij uitstekende geluidskwaliteit zeer gebruikersvriendelijk Bluetooth -tehnologie Het merk Bluetooth en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, In. (Speial Interest Group). Elk gebruik van deze merken via Siemens gebeurt onder lientie. Alle andere genoemde handelsmerken en merknamen zijn beshermd of gedeponeerde handelsmerken van de respetieve eigenaren. De Car Kit en het toestel ommunieren via Bluetooth, een draadloze verbinding. Daardoor kunt u uw Car Kit nog eenvoudiger gebruiken. De Car Kit en het toestel moeten worden gekoppeld (dit heet "paren") om deze ommuniatie mogelijk te maken. Lees hiervoor "Eerste verbinding met het toestel tot stand brengen (paren)", pag. 28. De Bluetooth-verbinding is mogelijk met twee profielen: SIM Aess-profiel (standaardinstelling) De GSM-module in de elektronishe regeleenheid zorgt voor de verbinding met het mobiele netwerk via de externe antenne. Handsfree-profiel In deze modus maakt het toestel zelf verbinding met het mobiele netwerk (zie ook pag. 34). De funties van de displaytoetsen U kunt de Car Kit bedienen met de displaytoetsen. Hieronder worden symbolen gebruikt om de zes vershillende funties weer te geven: ja/aannemen nee/opleggen a g h omhoog/ nummerkeuze omlaag/ adresboek

33 28 Car Kit Bluetooth SIM (nl) S Spraaksturing (Push to Speak, alleen in het Handsfree-profiel) f Favorieten Als u lang op een toets moet drukken, staat er in de gebruiksaanwijzing "ingedrukt houden." In alle andere gevallen hoeft u de toetsen alleen maar even in te drukken. Ingebruikname Eerste verbinding met het toestel tot stand brengen (paren) Lees voor meer informatie over een Bluetooth-verbinding de gebruiksaanwijzing van uw telefoon door. Shakel de Car Kit uit, zie pag. 29. U ativeert de aanmeld modus van de Car Kit door ingedrukt te houden. Ativeer de Bluetooth-interfae van uw toestel en start met het zoeken naar ingeshakelde en ontvangstklare Bluetooth-apparaten in de omgeving. Zodra de Car Kit "HKW-720" wordt aangetroffen, vraagt het toestel u de verbinding te bevestigen door een PIN-ode in te voeren. De PIN-ode (willekeurig getal van 16 tekens) wordt op het display van de Car Kit weergegeven. Voer dit nummer in de telefoon in. Voer de PIN-ode van uw telefoon (SIM-PIN*) via het display van de Car Kit in (zie pag. 29 en pag. 32). Nadat u het nummer hebt bevestigd, geeft de Car Kit het ID van het toestel aan op het display en shakelt deze daarna over naar de stand-bystand. Dit kan maximaal 30 seonden duren. Bij toestellen van andere fabrikanten is mogelijk een bevestiging op het toestel zelf noodzakelijk om naar de stand-bystand te gaan. Vanaf dit moment is de Car Kit gereed voor gebruik. De Car Kit en het toestel kunnen met elkaar ommunieren en herkennen elkaar in de toekomst. Nog een telefoon aansluiten Shakel de Car Kit in door het ontat van uw auto aan te zetten of door a ingedrukt te houden. * SIM-PIN is de geheime ode die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het mobiele netwerk.

34 Car Kit Bluetooth SIM (nl) 29 De Car Kit geeft de laatst gebruikte toestellen op het display weer. Met g/ h kunt u door de lijst met de weergegeven toestellen bladeren. Op de voorlaatste positie in de lijst vindt u de mogelijkheid om nog een telefoon aan te sluiten.?j< X ># Seleteren. Seletie bevestigen. Ga vervolgens te werk zoals is beshreven onder "Eerste verbinding met het toestel tot stand brengen (paren)", pag. 28. Herhaald verzoek om SIM-PIN Volgens de beshrijving in het voorgaande hoofdstuk vindt u op de laatste positie in de lijst de mogelijkheid om de SIM-PIN van de Car Kit bij elke aanmelding opnieuw te laten opvragen. [? GSM PIN >] Seleteren Seletie bevestigen g/ h Seleteer één van de symbolen: [GSM PIN Q ] Herhaald verzoek om SIM-PIN-ode geativeerd [GSM PIN R ] Herhaald verzoek om SIM-PIN-ode gedeativeerd of a Seletie bevestigen Annuleren Gebruik met meerdere toestellen De Car Kit slaat de telefoongegevens van in totaal vier toestellen op waarmee het indien gewenst kan worden gebruikt. Als er een vijfde toestel wordt aangesloten, wordt de invoer voor het toestel gewist dat het langst niet meer is gebruikt met de Car Kit. Beltonen In het SIM Aess-profiel wordt de standaardbeltoon van de Car Kit weergegeven (zie pag. 34). Car Kit uitshakelen Ingedrukt houden: Car a Kit uitshakelen. De Car Kit wordt automatish na een bepaalde tijd uitgeshakeld, als er geen telefoon is aangesloten of als het ontat is uitgezet.

35 30 Car Kit Bluetooth SIM (nl) Funties Als niet anders is beshreven, geldt voor alle funties: Ingedrukt houden: a Car Kit gaat terug naar de stand-bystand. Ingedrukt houden a (in de stand-bystand): Car Kit wordt uitgeshakeld. Kort indrukken: één a niveau terug. Car Kit inshakelen Shakel de Car Kit in door het ontat van uw auto aan te zetten of door a ingedrukt te houden. De Car Kit geeft de laatst gebruikte toestellen op het display weer. g/ hitem seleteren. Seletie bevestigen. Als er geen seletie plaatsvindt, wordt het laatst gebruikte toestel na a. 5 seonden aangesloten, als dit toestel zih in het bereik bevindt. Als dit toestel niet beshikbaar is, gaat de Car Kit over in de wahtstand. Ingedrukt houden: beeindigt de wahtstand en gaat terug naar de aanmeld modus. U kunt nu een toestel seleteren of nog een telefoon aansluiten, zie "Nog een telefoon aansluiten", pag. 28. Stand-bystand De Car Kit beshikt in de standbystand over de volgende funties: Oproeplijsten Ingedrukt houden: het laatst gekozen nummer wordt gekozen Ingedrukt houden: a de Car Kit wordt uitgeshakeld. h Adresboek g Nummerkeuze f Ingedrukt houden: Favorieten Oproep aannemen Oproep aannemen Oproep afwijzen a Oproep afwijzen Gesprek beëindigen a Gesprek beëindigen

36 Car Kit Bluetooth SIM (nl) 31 Bellen via adresboek Elke keer als u de Car Kit inshakelt, wordt het adresboek uit het adresboek van het toestel overgenomen. Dit kan enkele minuten duren. Er kunnen in totaal 1000 items worden opgeslagen. Indien er geen adresboek in het toestel beshikbaar is of indien u hiertoe geen toegang hebt, wordt het telefoonboek gebruikt. h Adresboek Geeft de beginletters van beshikbare adresboek-items weer. g/h Kort indrukken: gaat naar de volgende/ voorgaande letter. g/h Ingedrukt houden: srollt door het alfabet. Bevestigt de gekozen letter en geeft de lijst met de items weer. g/h Item seleteren. Item bevestigen. Er kunnen meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen bij één item in het adresboek. g/h Telefoonnummer seleteren. Oproep starten. Oproep vanuit de oproeplijsten Oproeplijsten Geeft de oproeplijsten van het toestel weer. U hebt de keuze uit drie oproeplijsten: j X > Gekozen nummers X > O j Gemiste oproepen X > j Aangenomen oproepen De oproeplijsten worden alleen weergegeven, als er zih minstens één item in bevindt. Als er geen oproeplijsten beshikbaar zijn, wordt even }{ (Handeling niet mogelijk) weergegeven. g/h Oproeplijst seleteren. Oproeplijst ativeren. g/h Item seleteren. Favorieten Oproep starten. U kunt vijf telefoonnummers uit het adresboek seleteren die u snel en eenvoudig via fkunt oproepen. h Roep het adresboek op en seleteer het gewenste item. f Ingedrukt houden: Item bevestigen.

37 32 Car Kit Bluetooth SIM (nl) Indien u voortaan in de standbystand kort op f drukt, krijgt u de lijst met favorieten te zien. Indien u het zesde telefoonnummer opslaat, wordt het eerst opgeslagen nummer gewist. Nummer kiezen g Nummerkeuze De nummerkeuze wordt ingeshakeld en de ursor knippert in het display. g/h Gaat naar het volgende ijfer. g/h Ingedrukt houden: srollt door de ijfers. Cijfer seleteren. Ingedrukt houden: nummer wordt gekozen. a a In gesprek S Harder. f Zahter. a Wist het laatste ijfer. Ingedrukt houden: wist het hele nummer. Oproep in de wahtstand zetten. Gesprek beëindigen. Tweede oproep a Atieve gesprek beeindigen. Atieve gesprek in de wahtstand zetten en de nieuwe oproep aannemen. Wisselen tussen twee gesprekken. a Ingedrukt houden: alle gesprekken beëindigen. Mute-shakeling van de mirofoon Ingedrukt houden: mute-shakeling van de mirofoon in-/uitshakelen. DTMF-tonen Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren of om bijvoorbeeld uw rekeningnummer in te voeren als u uw bank opbelt, stuurt u stuurodes (ijfers). Deze ingevoerde ijfers worden diret als DTMF-tonen (Dual Tone Multiple Frequeny) overgedragen. Bij de invoer van ijfers wordt de DTMF-modus automatish ingeshakeld.

38 Car Kit Bluetooth SIM (nl) 33 Displaypitogrammen AB3 Signaalsterkte van het toestel (wordt in de stand-bystand weergegeven). Indien het symbool knippert, is er geen netwerk beshikbaar. FHJ Laadtoestand van het toestel (wordt in de stand-bystand weergegeven)?j< X ># Aanmeld modus (paren) # X Toestel wordt gezoht # L Toestel wordt verbonden Q Herhaald verzoek om SIM- PIN-ode geativeerd R Herhaald verzoek om SIM- PIN-ode gedeativeerd W Even geduld a.u.b. }{ Handeling niet mogelijk V SIM Aess-modus ingeshakeld (wordt in de stand-bystand afwisselend met de signaalsterkte weergegeven). j X > Gekozen nummers/ uitgaande oproep X > O j Gemiste oproepen/in gesprek X > j Aangenomen oproepen/ inkomende oproep j < X >j Atief gesprek X > j j X X j Atief gesprek/nieuwe oproep j X X j Gesprek in de wahtstand j < X > j j Atief gesprek/ gesprek in de wahtstand j < X? X > # Interfaefout = Lijst seleteren o Privénummer \ Werknummer n Mobiele nummer, privé m Mobiele nummer, kantoor p Volume pq pqq P\/M\ Mute-shakeling mirofoon atief/inatief # ( p ( j Oproep naar Car Kit doorverbinden # ) p ) j Oproep naar telefoon doorverbinden!<;! Standaardinstellingen herstellen [] Adresboek wordt gekopieerd " Spraaksturing atief uvw SMS-ontvangst S SOS rst Displayverlihting rstq rstqq

39 34 Car Kit Bluetooth SIM (nl) Funties in het Handsfree-profiel f Ingedrukt houden (in de stand-bystand): shakelt over naar het Handsfree-profiel. Voor de funtie "Spraaksturing" (Push to Speak) dient u het Handsfree-profiel te ativeren. In deze modus maakt het toestel zelf verbinding met het mobiele netwerk. De GSMmodule in de elektronishe regeleenheid wordt niet gebruikt. Daarmee worden de voordelen van SIM Aess niet benut. (bijv. antenneaansluiting, lager stroomverbruik). Gesprek doorverbinden Aktieve gesprek door de Car Kit laten overnemen. Deze funtie is op alle Bluetoothapparaten beshikbaar zoals bijvoorbeeld een headset of een telefoon. Spraakherkenning (indien uw toestel dit ondersteunt) S Spraakherkenning van het toestel oproepen. Meer instruties vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon. Car Kit-profiel Als het toestel in het Handsfreeprofiel aan de Car Kit wordt gekoppeld, wordt meestal een bepaald profiel in het toestel geativeerd. Siemens-telefoons geven nadat dit profiel is geativeerd, bijv. grotere tekens op het display weer. U kunt de instellingen van het profiel in het toestel wijzigen. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw toestel. Beltonen Afhankelijk van het toesteltype kunt u via de Car Kit de ingestelde beltonen of melodieën van het toestel laten weergeven. Indien dat niet mogelijk is, wordt de standaardbeltoon van de Car Kit weergegeven. Gegevensoverdraht Voor de gegevensoverdraht van bijv. een notebook, meldt u het notebook diret via Bluetooth bij het toestel aan. Shakel de Car Kit daarvoor naar het Handsfree-profiel over.

40 Car Kit Bluetooth SIM (nl) 35 Meer instellingen Standaardinstellingen herstellen (in uitgeshakelde toestand) HKW-720 a Ingedrukt houden. S/g permanent ingedrukt houden.!<;! Houd de twee eerder genoemde toetsen ingedrukt, totdat het hiernaast weergegeven symbool niet meer knippert en permanent wordt weergegeven. Deze funtie wist alle opgeslagen gegevens in de Car Kit, bijv. adresboeken, oproeplijsten, gekoppelde toestellen, enz. Displayverlihting instellen (in de stand-bystand) S Ingedrukt houden, displayverlihting seleteren. g, h Helderder of donkerder instellen. Software-versie weergeven (in de stand-bystand) h/f Ingedrukt houden, Software-versie wordt weergegeven. Volume-uitgangsniveau instellen (in de stand-bystand) Het volume-uitgangsniveau van de elektronishe regeleenheid is op de meegeleverde luidspreker berekend (maximale niveau-instelling). Als u de luidsprekers van de radio's als weergaveapparaat gebruikt en de Phone-In-/Line-Iningang van de radio te gevoelig is, kunt u het uitgangsniveau verlagen. g / SKort indrukken. g / hseleteer één van de symbolen: p maximaal uitgangsniveau. pv verlaagd uitgangsniveau. Kort indrukken, bevestigt de seletie. SOS-oproep (indien er geen verbinding met een toestel is en het SOS-teken op het display wordt weergegeven) Kort indrukken.

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R710 / KW-R510 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas NL Gebruiksaanwijzing 2 DE Benutzerinformation 17 EL Οδηγίες Χρήσης 32 PT Manual de instruções 49 ES Manual de instrucciones 64 Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1100 series User manual 1 NEDERLANDS 95 DEUTSCH 118 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 141 ITALIANO 166 RQ119x, RQ118x, RQ117x, RQ116x,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R757 / KD-R751 / KD-R651 / KD-R557 / KD-R551 / KD-R457 / KD-R453 / KD-R452 / KD-R451 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX d de oa nl ow D m fro.v w w w nb de an re or e.b ACMT 65 / WH ACMT 65 / IX GR Greek Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη, Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R757 / KD-R751 / KD-R651 / KD-R557 / KD-R551 / KD-R457 / KD-R453 / KD-R452 / KD-R451 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Manual de Instrucciones Οδηγίες χρήσης EN 3 NL 41 ES 79 EL 117 a EN Affordable ABPM and strictly guideline-based SBPM for accurate out-of-office blood pressure measurement.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel.

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel. EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Belangrijke Infomatie

Belangrijke Infomatie Nederlands Belangrijke Infomatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale celtelefoon. Deze telefoon werd ontworpen voor gebruik op de volgende GSM-netwerken: - GSM900, GSM1800

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM. Lumea SC1997

4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM. Lumea SC1997 4222_100_4211_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:09 PM Lumea SC1997 2a 3 10 9 6 4 5 1 2b 11 12 4 5 8 7 14 15 13 English 5 Nederlands 19 Français 35 Deutsch 51 Italiano 67 Ελληνικα 83 English 5 Welcome

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

english - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr

english - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr glish - EN nederlands - NL français - FR ελληνικά - EL türkçe - tr - IW www.microsoft.com/hardware Insert two AAA alkaline batteries. Slide the power switch to the on position. To connect the keyboard

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 43 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 49 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Tekstboekje 600063-2-04t Begin Tekst 1 Mentes en Telemachus Mentes spoort Telemachus aan in actie

Διαβάστε περισσότερα

PROXIMAL ANASTOMOSIS SYSTEM FG-000001. Caution: This device is restricted to sale, distribution, and use by or on the order of a physician.

PROXIMAL ANASTOMOSIS SYSTEM FG-000001. Caution: This device is restricted to sale, distribution, and use by or on the order of a physician. PROXIMAL ANASTOMOSIS SYSTEM FG-000001 Caution: This device is restricted to sale, distribution, and use by or on the order of a physician. System Description The Cardica PAS-Port System delivers an Implant

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 12 FR Notice d'utilisation 21 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 42 ES Manual de instrucciones 53 Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X210 / KD-X110 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα