ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC"

Transcript

1 ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual BASIC αποτελεί την πρώτη και πλέον διαδεδοµένη υλοποίηση αντικειµενοστραφούς γλώσσας προγραµµατισµού σε περιβάλλον MS-Windows Η σύνταξη της βασίζεται στην Quick BASIC που αποτελούσε την πλέον προωθηµένη υλοποίηση της BASIC για το λειτουργικό σύστηµα MS-DOS Η VB είναι µία εξαιρετικά πλούσια γλώσσα και περιέχει κάποια χαρακτηριστικά από την γλώσσα C την µόνη γλώσσα υψηλού επιπέδου για προγραµµατισµό συστηµάτων Κύρια διαφοροποίησή της από τις άλλες γλώσσες είναι το ολοκληρωµένο περιβάλλον αναπτύξεως λογισµικού που την συνοδεύει και επιτρέπει την γραφική (οπτική, visual) σύνθεση των διαφόρων στοιχείων που αποτελούν το µέσο επικοινωνίας µε τον χρήστη του τελικού προγράµµατος, δηλαδή τα παράθυρα, µενού κουµπιά κλπ Είναι γλώσσα υψηλού επιπέδου Πρωτοπαρουσιάσθηκε το 1991 και από τότε έχει εξελιχθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί ευρύτατα για προγραµµατισµό κάθε είδους εφαρµογών και οπωσδήποτε επιστηµονικών και τεχνικών εφαρµογών, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τύπου PC µε λειτουργικό MS-Windows Με τον όρο γλώσσα υψηλού επιπέδου εννοούµε µια συµβολική γλώσσα προγραµµατισµού µε στοιχεία γλωσσικά και αριθµητικά συνηθισµένα σε επιστήµονες και τεχνικούς, που επιτρέπει την σύνταξη προγραµµάτων χωρίς καµία απαίτηση για γνώση της εσωτερικής δοµής και λειτουργίας του υπολογιστού Το όνοµά της προέρχεται από το Visual (Οπτική) BASIC [Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code], δηλαδή είναι γλώσσα που επιτρέπει την ανάπτυξη κώδικα για κάθε χρήση από ανθρώπους που δεν είναι αυστηρά επαγγελµατίες προγραµµατιστές Είναι πολύ καλή για την έκφραση µαθηµατικών τύπων και τον χειρισµό συµβολοσειρών Συνοπτικά αναφέρεται σαν VB Η γλώσσα VB έγινε το κατ εξοχήν εργαλείο προγραµµατισµού σε πολλά πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και γραφεία µελετών Αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας Microsoft που την αναπτύσσει και λόγω της διαδόσεώς της αποτελεί ένα τυποποιηµένο εργαλείο ώστε τα προγράµµατα να είναι µεταφερτά από υπολογιστή σε υπολογιστή, όµως µόνο σε PC µε λειτουργικό σύστηµα MS-Windows Οι διαδοχικές εκδόσεις της VB µέχρι σήµερα είναι οι ακόλουθες: 1 Visual BASIC 10 Για MS-Windows 30/31 2 Visual BASIC 20 Για MS-Windows 30/31 3 Visual BASIC 30 Για MS-Windows 30/31 4 Visual BASIC 40 Για MS-Windows 30/31, 95/ 98/ ΜΕ/ ΝΤ/ 2000/ XP (16bit και 32bit) 5 Visual BASIC 50 Για MS-Windows 95/ 98/ ΜΕ/ ΝΤ/ 2000/ XP 6 Visual BASIC 60 Για MS-Windows 95/ 98/ ΜΕ/ ΝΤ/ 2000/ XP 7 Visual BASIC Net Για MS-Windows 95/ 98/ ΜΕ/ ΝΤ/ 2000/ XP Οι εκδόσεις 1 και 2 είναι συµβατές µεταξύ τους, η 3 κάνει αυτόµατη µετατροπή των κωδίκων που έχουν γραφτεί στις εκδόσεις 1 και 2, η 4 δεν είναι τελείως συµβατή µε τις προηγούµενες, ενώ οι εκδόσεις 5 και 6 είναι συµβατές µεταξύ τους αλλά όχι και µε τις προηγούµενες Για µικρά προγράµµατα η µετατροπή από τον προγραµµατιστή µεταξύ των διαφόρων εκδόσεων δεν είναι δύσκολή, για πολύπλοκα όµως προγράµµατα είναι ένας σωστός εφιάλτης! Εκτός από τις παραπάνω υπάρχει και η Visual BASIC for Applications ή VBA και ή Embedded Visual BASIC ή EBD Η VBA ξεκίνησε σαν αντικαταστάτης των «µακροεντολών» στο πακέτο MS-OFFICE και σήµερα διαδίδεται µε ταχύτητα σαν τυποποιηµένο εργαλείο συντάξεως προσθέτων εντολών και διαδικασιών (scripts) σε µεγάλα πακέτα λογισµικού όπως είναι το AutoCAD, Geomedia, Arc Info κλπ H EBD απευθύνεται στον προγραµµατισµό των υπολογιστών «παλάµης» (PDA), καθώς και τον προγραµµατισµό ειδικών συστηµάτων υπολογιστών σε αυτοκίνητα και διάφορες οικιακές συσκευές Όπως κάθε άλλη γλώσσα προγραµµατισµού, η VB περιλαµβάνει εντολές για την επεξεργασία δεδοµένων Επιπλέον περιλαµβάνει και «αντικείµενα» Πρόκειται για στοιχεία του περιβάλλοντος των Windows όπως παράθυρα, µενού, κουµπιά κλπ Οι εντολές περιλαµβάνουν δηλώσεις και εκτελέσιµες εντολές Οι δηλώσεις προσδιορίζουν διάφορες παραµέτρους και χαρακτηριστικά του προγράµµατος Οι εκτελέσιµες εντολές εφαρµόζουν λογικές ή µαθηµατικές πράξεις στα δεδοµένα µε την βοήθεια τελεστών και ειδικών συναρτήσεων ή ρυθµίζουν την ροή του όλου προγράµµατος και την εισαγωγή δεδοµένων και εξαγωγή των αποτελεσµάτων Μάριος Βαφειάδης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2005

3 3 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ Visual BASIC Οι µόνοι χαρακτήρες που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι: A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z * / ( ), ^ % # < >? : & _ ; = $ και το κενό διάστηµα ΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ Visual BASIC Σηµασία Μαθηµατικός Visual Παράδειγµα συµβολισµός BASIC ΠΡΟΣΘΕΣΗ + + Α + Β ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α - Β ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ * * Α * Β ΙΑΙΡΕΣΗ / / Α / Β ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΗΛΙΚΟΥ \ A \ B ΕΚΑ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΗΛΙΚΟΥ Modulo MOD A MOD B ΙΣΟΝ = = Α = Β ΥΨΩΣΗ ΣΕ ΥΝΑΜΗ Α Β ^ Α ^ Β Ο τελεστής + µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την ενοποίηση δύο συµβολοσειρών Είναι όµως σκόπιµο για τον σκοπό αυτόν να προτιµάται ο τελεστής & που έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα, αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πρόσθεση αριθµών ΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ Visual BASIC Σηµασία Μαθηµατικός Visual συµβολισµός BASIC Παράδειγµα Ίσο = = A = B Άνισο <> <> A <> B Μεγαλύτερο > > A > B Μικρότερο < < A < B Μεγαλύτερο ή ίσο >= >= A >= B Μικρότερο ή ίσο <= <= A <= B Και & And A And B Ή Or A Or B Μόνο το ένα ή το άλλο Xor A Xor b Όχι! Not Νοt A Εκτός από τους παραπάνω τελεστές υπάρχουν και µερικοί ακόµη για ειδικές περιπτώσεις που εξυπηρετούν τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό των Windows ΤΥΠΟΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Visual BASIC Η παράσταση των δεδοµένων µέσα στον υπολογιστή είναι πολύ διαφορετική από το δεκαδικό σύστηµα που χρησιµοποιούµε Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιµοποιούν το δυαδικό σύστηµα µε µοναδικά ψηφία (bits) που µπορούν να έχουν τιµές µόνο 0 ή 1, οργανωµένα σε οκτάδες που ονοµάζονται στοιχειώδεις ψηφιολέξεις ή απλά ψηφιολέξεις (bytes) εν υπάρχει η δυνατότητα για µεταβολή της ακρίβειας για κάθε χωριστό δεδοµένο µε αυξοµείωση των ψηφίων ή ψηφιολέξεων που χρησιµοποιούνται για την παράστασή του Υπάρχουν ορισµένοι µόνο προκαθορισµένοι τύποι δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν Η ακρίβεια του κάθε τύπου εξαρτάται από τον αριθµό των ψηφιολέξεων που χρησιµοποιούνται για την παράσταση του κάθε δεδοµένου Τα δεδοµένα είναι είτε µεταβλητές, είτε σταθερές Μάριος Βαφειάδης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2005

4 4 Τύποι µεταβλητών της VB 60 Τύπος Σηµασία Όρια τιµών Ακρίβεια σε δεκαδικά Μέγεθος Byte Χαρακτήρας έχεται τιµές από το 0 και έως το 255 δεν ισχύει 1 byte Boolean Λογική Κανονικά απαιτεί µόνο ένα σηµείο και χρησιµοποιείται για εκφράσεις του τύπου Ναι/Όχι, Ορθό/Λάθος, Ανοικτό/Κλειστό κλπ (δύο καταστάσεων) δεν ισχύει 2 bytes Integer Ακέραιος απλής ακρίβειας Από 32,768 έως και 32, bytes Long Ακέραιος διπλής ακρίβειας Από -2,147,483,648 έως και 2,147,483, bytes Single Double Πραγµατικός απλής ακρίβειας Πραγµατικός διπλής ακρίβειας Currency Σταθερής υποδιαστολής Decimal εκαδικός Date Ηµεροµηνία Από x10 38 έως x10-45 για αρνητικές τιµές και από x10-45 έως x10 38 για θετικές τιµές Από x έως x για αρνητικές τιµές και x έως x για θετικές τιµές Από -922,337,203,685, έως και 922,337,203,685, /79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 χωρίς υποδιαστολή +/ µε 28 δεκαδικά Ο ελάχιστος µη µηδενικός αριθµός είναι: +/ Ηµεροµηνία από 01/01/0100 έως 31/12/ bytes 15 8 bytes 4 8 bytes 0 ή bytes δεν ισχύει 8 bytes Object Αντικείµενο Αναφορά σε αντικείµενο δεν ισχύει 4 bytes String String Variant Variant Συµβολοσειρά µεταβλητού µήκους Συµβολοσειρά σταθερού µήκους Γενική µεταβλητή για αριθµούς Γενική µεταβλητή για συµβολοσειρές Σειρά µε κείµενο ή συνδυασµό κειµένου αριθµών και συµβόλων µε µήκος από 0 έως και περίπου 2 δισεκατοµµύρια χαρακτήρες (δεν επιδέχεται αριθµητικές πράξεις) Σειρά µε κείµενο ή συνδυασµό κειµένου αριθµών και συµβόλων µε µήκος από 1 έως και περίπου χαρακτήρες (δεν επιδέχεται αριθµητικές πράξεις) Όταν δεν καθορίζεται από τον χρήστη ο τύπος µεταβλητής, τότε η VB αυτοµάτως επιλέγει τον τύπο αυτό που έχει το χαρακτηριστικό να «χωράει» οποιονδήποτε τύπο αριθµού έως και διπλής ακρίβειας Όταν δεν καθορίζεται από τον χρήστη ο τύπος µεταβλητής, τότε η VB αυτοµάτως επιλέγει τον τύπο αυτό που έχει το χαρακτηριστικό να «χωράει» οποιαδήποτε σειρά µε µήκος έως και περίπου 2 δισεκατοµµύρια χαρακτήρες δεν ισχύει δεν ισχύει έως bytes + µήκος της σειράς µήκος της σειράς 16 bytes 22 bytes + µήκος της σειράς Πέρα από τους παραπάνω «απλούς» τύπους µεταβλητών που αποτελούν στοιχεία της VB υπάρχουν και οι ακόλουθοι δύο σύνθετοι τύποι: 1 Οι πίνακες Είναι συλλογές µεταβλητών του ίδιου τύπου που αντιστοιχούν σε µητρώα 1, 2, 3, διαστάσεων Η ακρίβεια του κάθε στοιχείου του πίνακα και ο χώρος που καταλαµβάνει Μάριος Βαφειάδης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2005

5 στην µνήµη είναι τα ίδια µε τον αντίστοιχο τύπο µεταβλητής Ο συνολικός χώρος που χρειάζεται στην µνήµη ένας πίνακας προκύπτει σαν γινόµενο των διαστάσεων του πίνακα επί τον αριθµό χαρακτήρων για ένα στοιχείο, συν 20 χαρακτήρες για τον πίνακα, συν 4 χαρακτήρες για κάθε διάσταση του πίνακα Για παράδειγµα ένας πίνακας ακεραίων διπλής ακρίβειας [4x4] απαιτεί: x 4 + [4x4] x 4 = 92 χαρακτήρες 5 ήλωση πίνακα ιαστάσεις Αριθµός στοιχείων Χώρος για ακέραιο διπλής ακρίβειας Όταν διαστασιολογείται ένας πίνακας µε την εντολή Dim ή άλλη αντίστοιχη οι διαστάσεις που εµφανίζονται στην διαστασιολόγηση πρέπει να υπολογίζονται αυξηµένες κατά 1 για κάθε διάσταση που αρχίζει από το 0 2 Ο σύνθετος τύπος που ορίζεται από τον προγραµµατιστή µε την εντολή Type και αποτελεί συνδυασµό απλών τύπων και πινάκων Ο χώρος που καταλαµβάνει στην µνήµη αντίστοιχα υπολογίζεται σαν άθροισµα των επιµέρους απαιτήσεων κάθε απλού τύπου που περιλαµβάνει Παράδειγµα: Type ST_ID Birthdate as integer 4 bytes Name as string * bytes ID_No as integer 4 bytes Degree(8) as byte bytes End Type 71 bytes Χρειάζεται να γνωρίζουµε τον χώρο που καταλαµβάνουν στην µνήµη οι διάφοροι τύποι µεταβλητών για δύο λόγους: 1 Για να ελέγχουµε πόση συνολικά µνήµη απαιτείται για να εκτελέσουµε ένα πρόγραµµα 2 Για να προσδιορίζουµε το µήκος των πεδίων εγγραφής/ανάγνωσης σε αρχεία τυχαίας προσπέλασης Τύπος Αριθµός χαρακτήρων µεταβλητής Παρατηρήσεις 1 Integer Ελάχιστος χώρος µνήµης, µέγιστη ταχύτητα 2 Long Λίγος χώρος µνήµης, µεγάλη ταχύτητα 3 Single Λίγος χώρος µνήµης, µέτρια ταχύτητα 4 Double Πολύς χώρος µνήµης, µέτρια ταχύτητα 5 String Πολύς χώρος µνήµης,, µικρή ταχύτητα 6 Date Ειδικός τύπος 7 Variant Πολύς χώρος µνήµης, µικρή ταχύτητα 8 Currency Πολύς χώρος µνήµης, µεγάλη ταχύτητα 9 Boolean Ειδικός τύπος 10 Byte Ειδικός τύπος Ψηφίο : digit, bit Ψηφιολέξη : word Χαρακτήρας : character, byte 1 byte =8 bit 1 word = 2 bytes (16 bit) ή 4 bytes (32 bit) Μάριος Βαφειάδης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2005

6 Ονόµατα και δηλώσεις µεταβλητών Στην Visual BASIC τα ονόµατα των σταθερών, των µεταβλητών, των αντικειµένων, των υποπρογραµµάτων και των συναρτήσεων µπορούν να συντίθενται από γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου, αριθµούς και το σύµβολο [ _ ] (που χρησιµοποιείται στην θέση του κενού διαστήµατος που απαγορεύεται) και να έχουν µήκος έως και 255 χαρακτήρες Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράµµα και το όνοµα να είναι διαφορετικό από τα ονόµατα των εντολών και βασικών συναρτήσεων της Visual BASIC εν γίνεται διάκριση ανάµεσα σε πεζά και κεφαλαία γράµµατα Για παράδειγµα, τα ακόλουθα ονόµατα ορίζουν µια και µόνη µεταβλητή: TIME, time, Time Μάλιστα εάν το πρόγραµµα γράφεται µε τον επεξεργαστή της VB τότε αυτοµάτως όπου εµφανίζεται το όνοµα µιας µεταβλητής, παίρνει την µορφή µε την οποία πληκτρολογήθηκε την τελευταία φορά Παραδείγµατα ορθών ονοµάτων: A, B, X,Y,Z, A1, A2, A3, Total_Time, EPS, D_12346, C(I, J) Παραδείγµατα εσφαλµένων ονοµάτων: 1a T 143 CO$EF Type (δεν αρχίζει µε γράµµα) (Περιέχει κενό διάστηµα) (Περιέχει χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται) (Έχει το ίδιο όνοµα µε εντολή της Visual BASIC) Προσοχή κατά την γραφή του προγράµµατος να µη γίνει σύγχυση των: Ο και 0 (µηδέν), Ζ και 2, S και 5, Ι και 1, 1 και 7 Στην Ελλάδα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ονόµατα γραµµένα στο ελληνικό αλφάβητο, αλλά αυτό πρέπει να αποφεύγεται, διότι µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα σε κάποιες περιπτώσεις Καλό είναι τα ονόµατα να είναι σύντοµα αλλά δηλωτικά του τι αντιπροσωπεύει η µεταβλητή, συνάρτηση κλπ, και στην αρχή του ονόµατος να τίθεται ένα πρόθεµα που να δηλώνει τον τύπο και την λειτουργία της µεταβλητής, συναρτήσεως κλπ Παραδείγµατα: Τύπος µεταβλητής Πρόθεµα Παράδειγµα Boolean (λογική) bln blnfound Byte (χαρακτήρας) byt bytrasterdata Collection object (αντικείµενο συλλογής) col colwidgets Currency (συνάλλαγµα) cur currevenue Date (Time) (ηµεροµηνία-χρόνος) dtm dtmstart Double (πραγµατικός διπλής ακρίβειας) dbl dbltolerance Error (σφάλµα) err errordernum Integer (ακέραιος) int intquantity Long (µεγάλος ακέραιος) lng lngdistance Object (αντικέιµενο) obj objcurrent Single (πραγµατικός απλής ακρίβειας) sng sngaverage String (συµβολοσειρά) str strfname User-defined type (τύπος καθορισµένος από τον προγραµµατιστή) udt udtemployee Variant (µεταβλητός τύπος γενικής χρήσεως) vnt vntchecksum 6

7 7 Ένα ακόµη πρόθεµα µπορεί να δηλώνει την περιοχή ισχύος της µεταβλητής Ισχύς Πρόθεµα Παράδειγµα Σε όλο το πρόγραµµα G gstrusername Στην ενότητα M mblncalcinprogress Τοπικά στο υποπρόγραµµα ή την συνάρτηση None dblvelocity Το ίδιο ισχύει και για την δήλωση στοιχείων ελέγχου και γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας µε τον χρήστη: Τύπος στοιχείου ελέγχου Πρόθεµα Παράδειγµα Form frm frmentry Directory list box dir dirsource Grid grd grdprices Check box chk chkreadonly Combo box, drop-down list box cbo cboenglish Command button cmd cmdexit Common dialog dlg dlgfileopen Menu mnu mnufileopen Horizontal scroll bar hsb hsbvolume Vertical scroll bar vsb vsbrate (Στο Παράρτηµα Α υπάρχει πίνακας µε τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου και τα αντίστοιχα προθέµατα) ηλώσεις µεταβλητών Η Visual BASIC δεν απαιτεί την δήλωση των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα, εκτός από τους πίνακες Οι πίνακες πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνονται διότι µόνο έτσι ξεχωρίζουν από τις συναρτήσεις και τα υποπρογράµµατα αφ ενός, και αφ ετέρου µε την δήλωση προσδιορίζεται ο αριθµός των διαστάσεων και το µέγεθος του πίνακα Όµως για πολλούς λόγους είναι σκόπιµο κάθε µεταβλητή να δηλώνεται πριν χρησιµοποιηθεί Η βασική εντολή για την δήλωση µεταβλητών είναι η εντολή Dim Η δήλωση µιας µεταβλητής µπορεί να γίνει σε επίπεδο υποπρογράµµατος ή σε επίπεδο ενότητας προγράµµατος Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να δηλώνουµε τις µεταβλητές παρά το ότι δεν είναι απαίτηση της Visual BASIC είναι: 1 Η δήλωση µιας µεταβλητής µας εξασφαλίζει οτι δεν θα κάνουµε λάθος να χρησιµοποιούµε την ίδια µεταβλητή µε διαφορετικούς τύπους και παραλλαγές ονόµατος (πεζά-κεφαλαία) σε διαφορετικές θέσεις του προγράµµατος, νοµίζοντας οτι έχουµε εισάγει στο πρόγραµµα διαφορετικές µεταβλητές 2 Συγκεντρώνοντας τις δηλώσεις των µεταβλητών στην αρχή κάθε ενότητας, ή σε ειδική ενότητα για όλο το πρόγραµµα, έχουµε άµεση εποπτεία του συνόλου των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται και αποφεύγουµε να χρησιµοποιούµε πολλές διαφορετικές προσωρινές µεταβλητές, που αφού χρησιµοποιηθούν µια φορά παραµένουν στην µνήµη χωρίς λόγο 3 ηλώνοντας µια µεταβλητή µπορούµε να ορίσουµε και τον τύπο της, αν είναι δηλαδή ακέραιος πραγµατικός κλπ 4 Στην δήλωση µιας µεταβλητής µπορούµε να παραθέσουµε σαν σχόλιο το τι αντιπροσωπεύει ή τι τιµές µπορεί να λάβει αυτή

8 8 5 Οι µεταβλητές που δηλώνονται σε επίπεδο υποπρογράµµατος ισχύουν µόνο µέσα στο υποπρόγραµµα στο οποίο είχαν δηλωθεί ενώ οι µεταβλητές που δηλώνονται σε επίπεδο ενότητας προγράµµατος ισχύουν για όλα τα υποπρογράµµατα της ίδιας ενότητας Εάν θέλουµε να γίνει υποχρεωτική η δήλωση των µεταβλητών στην VB προτάσσουµε των υπολοίπων εντολών, στην αρχή-αρχή του προγράµµατος, την εντολή Option Explicit Όταν χρησιµοποιηθεί αυτή η εντολή, τότε κάθε φορά που στην ροή του προγράµµατος εµφανίζεται µια µεταβλητή που δεν έχει δηλωθεί, η εκτέλεση του προγράµµατος παύει µε ένδειξη σφάλµατος Μπορούµε να ρυθµίσουµε το περιβάλλον αναπτύξεως προγραµµάτων της VB ώστε αυτό αυτοµάτως να προσθέτει την εντολή Option Explicit σε όλα να νέα προγράµµατα που γράφουµε Σε όλες τις VB (VB, VBA, VBE) oι µεταβλητές µπορούν να δηλωθούν ως Boolean, Byte, Integer, Long, Currency, Single, Double, Date, String (για συµβολοσειρές µεταβλητού µήκους), String * µήκος (για συµβολοσειρές σταθερού µήκους), Object, ή Variant (στην Vb 60 και άλλοι τύποι) Επίσης µπορεί να δηλωθεί σαν τύπος µιας µεταβλητής και τύπος που έχει ορισθεί προηγούµενα από τον προγραµµατιστή µε την εντολή Type Εάν δεν δηλωθεί τύπος, τότε η µεταβλητή θεωρείται οτι είναι τύπου Variant Η δήλωση µεταβλητής έχει την ακόλουθη µορφή: Παραδείγµατα: Dim A As Integer Dim velocity As Double εντολή δηλώσεως + όνοµα µεταβλητής + As + τύπος Dim intx As Integer, inty As Integer, intz As Integer Dim intx, inty, intz As Integer Στην τελευταία περίπτωση µόνο η µεταβλητή intz δηλώνεται ως Integer, ενώ οι υπόλοιπες intx και inty ορίζονται αυτοµάτως ως Variant ήλωση µεταβλητής µπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο ενότητας προγράµµατος είτε σε επίπεδο υποπρογράµµατος ή συναρτήσεως Οι δηλώσεις µεταβλητών που γίνονται σε επίπεδο υποπρογράµµατος ή συναρτήσεως µπορούν να γίνουν και µε άλλες εντολές που προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες και για τον λόγο αυτό πρέπει και να χρησιµοποιούνται µε προσοχή: Οι µεταβλητές που δηλώνονται µε την εντολή Public ισχύουν σε όλο το πρόγραµµα, ακόµη και αν αυτό αποτελείται από πολλές ενότητες Οι µεταβλητές που δηλώνονται µε την εντολή Private ισχύουν µόνο στην ενότητα όπου έχουν δηλωθεί Η διαφορά µε την εντολή Dim είναι οτι αυτή µπορεί να βρίσκεται µέσα σε ένα υποπρόγραµµα, ενώ ή Private για να δηλώνει µεταβλητή που ισχύει σε όλη την ενότητα πρέπει να βρίσκεται στην αρχή της ενότητας και έξω από υποπρόγραµµα Μια µεταβλητή που δηλώνεται µε την εντολή Dim µέσα σε ένα υποπρόγραµµα δεν διατηρεί την τιµή που έχει όταν η ροή του προγράµµατος οδηγήσει έξω από το συγκεκριµένο υποπρόγραµµα Όταν θέλουµε να διατηρούνται στις τοπικές µεταβλητές οι τιµές τους σε διαδοχικές κλήσεις του υποπρογράµµατος τότε οι µεταβλητές αυτές πρέπει να δηλώνονται µε την εντολή Static αντί της Dim Τέλος η εντολή Global ορίζει µεταβλητές γενικής ισχύος σε όλο το πρόγραµµα, όπως και η Public, από την οποία έχει αντικατασταθεί στις τελευταίες εκδόσεις της Visual BASIC Ειδικές περιπτώσεις δηλώσεων είναι εκείνες που δηλώνουµε µεταβλητές «αντικείµενα» (κυρίως στην VBA) όπως για παράδειγµα «Worksheet», δηλαδή φύλο εργασίας του MS-EXCEL

9 9 Σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και σε περιπτώσεις που θέλουµε µια επιπλέον χωριστή εµφάνιση κάποιου πλαισίου ή παραθύρου µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή New Dim frmorders As New AccessForm ηλώσεις πινάκων Οι πίνακες δηλώνονται γενικά όπως και οι απλές µεταβλητές, µε επιπλέον στοιχεία την ταυτόχρονη δήλωση των διαστάσεων τους Η διαστάσεις ορίζονται µε την µέγιστη τιµή του δείκτη που µπορεί να εµφανίσει η κάθε διάσταση χωρισµένη µε κόµµα από την επόµενη και όλες µέσα σε παρενθέσεις µετά το όνοµα του πίνακα Για παράδειγµα: Dim Vector_A(20) As Integer, Matrix_B(30, 20) As Long Προσοχή! Η αρίθµηση των στοιχείων στην VB αρχίζει από το 0 Έτσι ένας πίνακας που δηλώνεται ως Dim Matrix_B(1, 1) στην πραγµατικότητα είναι ένα µητρώο [2x2] Εάν θέλουµε να αρχίζει η αρίθµηση των στοιχείων από το 1, τότε στην αρχή του προγράµµατος χρησιµοποιούµε την εντολή Option Base 1 Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατά τον ίδιο τρόπο και την εντολή Option Base 0, µόνο και µόνο για να µην λησµονήσουµε οτι ή αρχή της αριθµήσεως των στοιχείων είναι το 0 Ένας άλλος τρόπος δηλώσεως των τιµών των δεικτών των διαστάσεων είναι µε το να δηλωθεί ακριβώς το εύρος των τιµών που επιτρέπεται ως εξής: Dim Matrix_B(2 To 20, -4 To +4) Αυτό διευκολύνει πολλές φορές την σύνταξη ενός προγράµµατος, όταν οι δείκτες του πίνακα εξαρτώνται από ακέραιες µεταβλητές που δέχονται τιµές σε ένα περιορισµένο πεδίο Όµως και αυτή η ευκολία µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα και συνιστάται να αποφεύγεται Ο τύπος µεταβλητής ενός πίνακα (ακέραιος, πραγµατικός κλπ) δεν µπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος, ο αριθµός των διαστάσεων και το µέγεθος όµως της κάθε διαστάσεως µπορούν να αλλάξουν µε δύο τρόπους: Α) Εάν ο πίνακας δηλωθεί µε διαστάσεις όχι σταθερούς ακέραιους αλλά µε µεταβλητές, για παράδειγµα: Dim Matrix_B(I, J) Σε αυτή την περίπτωση βέβαια οι τιµές των µεταβλητών που ορίζουν τις διαστάσεις (I, J) θα πρέπει να έχουν ορισθεί πριν από την δήλωση του πίνακα Β) Με την εντολή ReDim που επιτρέπει επαναπροσδιορισµό των διαστάσεων ενός πίνακα, για παράδειγµα: Dim Matrix_B(2, 2) ReDim Matrix_B(4, 4) Στην περίπτωση αυτή µπορεί να αλλάξει και ο αριθµός των διαστάσεων του πίνακα και µάλιστα η αρχική δήλωση του πίνακα µπορεί να περιέχει µόνο παρενθέσεις και όχι διαστάσεις όπως για παράδειγµα:

10 Dim Matrix_B() ReDim Matrix_B(4, 4) Να σηµειωθεί οτι η εντολή ReDim µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µέσα σε υποπρογράµµατα σε αντίθεση µε την Dim που µπορεί να χρησιµοποιηθεί οπουδήποτε Η βοηθητική εντολή Preserve µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την εντολή ReDim προκειµένου να διατηρηθεί το περιεχόµενο ενός πίνακα κατά την αλλαγή των διαστάσεών του Συνιστάται όµως να αποφεύγεται διότι µπορεί να προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα Η VB κάνει πάντα έλεγχο των διαστάσεων και έτσι εάν κατά την εκτέλεση του προγράµµατος εµφανιστούν σε πίνακα δείκτες µε τιµές µεγαλύτερες από αυτές που έχουν δηλωθεί τότε η εκτέλεση του προγράµµατος παύει µε σχετικό σήµα σφάλµατος Παρόλα αυτά όµως είναι σκόπιµο να ελέγχουµε µε τις κατάλληλες εντολές τις τιµές των δεικτών 10 ηλώσεις σταθερών (Constants) Μπορούν να δηλωθούν σταθερές στην αρχή του προγράµµατος και να χρησιµοποιηθούν σε όλο το πρόγραµµα µε το όνοµά τους αντί της τιµής που αντιπροσωπεύουν Αυτό εξυπηρετεί δύο σκοπούς: α) Ένα σύντοµο και χαρακτηριστικό όνοµα βοηθά στην απλότητα γραφής µαθηµατικών σχέσεων µέσα στο πρόγραµµα β) Αποφεύγονται σφάλµατα κατά την εισαγωγή σταθερών µε πολλά ψηφία σε πολλά σηµεία του προγράµµατος, ενώ απλοποιείται τόσο ο έλεγχος της τιµής των σταθερών, όσο και η αλλαγή της τιµής των αν χρειαστεί (κατά την σύνταξη ή αλλαγές στον πηγαίο κώδικα Από την στιγµή που θα ορισθεί µια σταθερά, αυτή δεν µπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση του προγράµµατος Αυτή είναι και η σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την χρήση µεταβλητής για τον ίδιο σκοπό, οπότε από λάθος στον πηγαίο κώδικα θα µπορούσε η µεταβλητή να δεχθεί άλλη τιµή χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό Η δήλωση σταθερών γίνεται µε τον όρο Const Παράδειγµα: Public Const Pi As Single = Private Const Dt As Integer = 10 Η Visual BASIC ορίζει (έχει προκαθορίσει) ένα µεγάλο αριθµό από σταθερές για να απλοποιηθεί ή σύνταξη των προγραµµάτων και να τυποποιηθεί η ρύθµιση διαφόρων παραµέτρων στο περιβάλλον Windows, όπως για παράδειγµα τα χρώµατα: Σταθερά Τιµή Χρώµα vbblack &H0 Μαύρο vbred &HFF Κόκκινο vbgreen &HFF00 Πράσινο vbyellow &HFFFF Κίτρινο vbblue &HFF0000 Μπλέ vbmagenta &HFF00FF Μώβ vbcyan &HFFFF00 Γαλάζιο vbwhite &HFFFFFF Άσπρο

11 Τύποι προσδιοριζόµενοι από τον χρήστη και δοµές δεδοµένων Εκτός από τους τύπους µεταβλητών που ορίζονται από την VB ο προγραµµατιστής µπορεί να ορίσει και δικούς του τύπους µε την εντολή Type που είτε να αντιστοιχούν σε απλούς τύπους της VB είτε να είναι σύνθετοι τύποι (συνδυασµοί µεταβλητών) Για παράδειγµα: Type Counter As Integer Ορίζεται δηλαδή ένας νέος τύπος «Counter» που είναι απλά ένας ακέραιος Η χρησιµότητα µιας τέτοια δηλώσεως έγκειται µόνο στο ότι κάθε φορά που θα δηλώνεται στην συνέχεια κάποια µεταβλητή ως τύπου Counter αυτή θα χρησιµοποιείται σαν απαριθµητής, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και ή χρήση της σαν απλού ακέραιου Type Student_File Name As String IDno As Integer CourseNo(60) As integer End Type Dim Undergraduate(500) As Student_File Στην περίπτωση αυτή έχουµε την δήλωση πίνακα ενός νέου σύνθετου τύπου (µιας δοµής δεδοµένων) και την δήλωση µιας µεταβλητής ως µεταβλητής αυτού του νέου συνθέτου τύπου Τα επιµέρους στοιχεία των συνθέτων τύπων χρησιµοποιούνται µε το όνοµα τους στο οποίο προτάσσεται το όνοµα της σύνθετης µεταβλητής χωρισµένο µε τελεία: Undergraduate(1)Name = «Γιώργος ηµητρίου» Undergraduate(1)IDno = 223 Undergraduate(1)CourseNo(1) = 302 Undergraduate(1)CourseNo(2) =

12 Αρχεία πηγαίου κώδικα και διάφορα αρχεία κατά την σύνταξη του προγράµµατος Κατά την σύνταξη ενός προγράµµατος τα διάφορα στοιχεία του, καθώς και πολλές βοηθητικές πληροφορίες αποθηκεύονται αυτοµάτως σε ιδιαίτερα αρχεία µε χαρακτηριστικά προσδιοριστικά Τα σπουδαιότερα είναι: 12 Προσδιοριστικό Περιγραφή Παράδειγµα bas Ενότητα BASIC Computebas cls Ενότητα κλάσεως NewClasscls dca Προσωρινός χώρος του περιβάλλοντος αναπτύξεως Computedca frm Αρχείο πλαισίου Computefrm frx Ψηφιακό αρχείο πλαισίου Computefrx log Κατάλογος σφαλµάτων κατά το άνοιγµα ενός προγράµµατος από την VB Computelog res Αρχείο γραφικών στοιχείων Frameres vbp Αρχείο ελέγχου ενός προγράµµατος Visual Basic Computevbp vbw Αρχείο ελέγχου περιβάλλοντος αναπτύξεως ενός προγράµµατος Visual Basic Computevbw Εκτελέσιµα αρχεία Τα εκτελέσιµα αρχεία είναι επίσης διαφόρων κατηγοριών που προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα προσδιοριστικά: Προσδιοριστικό Περιγραφή Παράδειγµα dll υναµική βιβλιοθήκη MathRoutinesdll exe Εκτελέσιµος κώδικας Computeexe ocx Λειτουργικό στοιχείο ActiveX Gridocx

13 Οι βασικές (εσωτερικές) συναρτήσεις της Visual BASIC 1 Τριγωνοµετρικές συναρτήσεις: 2 Λογαριθµικές συναρτήσεις και ρίζες: 13 Συνάρτηση Συνάρτηση VB Συνάρτηση Συνάρτηση VB Ηµίτονο Συνηµίτονο Εφαπτοµένη Τόξο εφαπτοµένης Sin Cos Tan Atn Φυσικός λογάριθµος (ln) Εκθετική συνάρτηση (e X ) Τετραγωνική ρίζα Log Exp Sqr 3 Συναρτήσεις αποκοπής δεκαδικών: 4 ιάφορες συναρτήσεις: Συνάρτηση Συνάρτηση VB Συνάρτηση Συνάρτηση VB Ακέραιο µέρος αριθµού Αποκοπή δεκαδικών αριθµού Int Fix Απόλυτη τιµή Τυχαίος αριθµός Abs Rnd 5 Συναρτήσεις µετατροπής τύπου µεταβλητής: Συνάρτηση VB CBool CByte CCur CDate CDec CDbl Chr Μετατροπή σε Boolean Byte Currency Date Decimal Double Character Συνάρτηση VB CInt CLng CSng CStr CVar CVErr Μετατροπή σε Integer Long Single String Variance Error Συνάρτηση Αποτέλεσµα Asc Hex Oct Str Val Αριθµός ASCII του πρώτου χαρακτήρα της συµβολοσειράς Συµβολοσειρά σε µορφή δεκαεξαδικού αριθµού Συµβολοσειρά σε µορφή οκταδικού αριθµού Αριθµός που παρίσταται από την συµβολοσειρά Τιµή που παριστά η συµβολοσειρά

14 Όλες οι υπόλοιπες µαθηµατικές συναρτήσεις µπορούν να παραχθούν από τις παραπάνω βασικές: 14 Συνάρτηση Παράγωγη συνάρτηση VB Τέµνουσα Sec(X) = 1 / Cos(X) Συντέµνουσα Cosec(X) = 1 / Sin(X) Συνεφαπτοµένη Cotan(X) = 1 / Tan(X) Τόξο ηµιτόνου Arcsin(X) = Atn(X / Sqr(-X * X + 1)) Τόξο συνηµιτόνου Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) Τόξο τέµνουσας Arcsec(X) = 2 * Atn(1) Atn(Sgn(X) / Sqr(X * X 1)) Τόξο συντέµνουσας Arccosec(X) = Atn(Sgn(X) / Sqr(X * X 1)) Τόξο συνεφαπτοµένης Arccotan(X) = 2 * Atn(1) - Atn(X) Υπερβολικό ηµίτονο HSin(X) = (Exp(X) Exp(-X)) / 2 Υπερβολικό συνηµίτονο HCos(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / 2 Υπερβολική εφαπτοµένη HTan(X) = (Exp(X) Exp(-X)) / (Exp(X) + Exp(-X)) Υπερβολική τέµνουσα HSec(X) = 2 / (Exp(X) + Exp(-X)) Υπερβολική συντέµνουσα HCosec(X) = 2 / (Exp(X) Exp(-X)) Υπερβολική συνεφαπτοµένη HCotan(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / (Exp(X) Exp(-X)) Τόξο υπερβολικού ηµιτόνου HArcsin(X) = Log(X + Sqr(X * X + 1)) Τόξο υπερβολικού συνηµιτόνου HArccos(X) = Log(X + Sqr(X * X 1)) Τόξο υπερβολικής εφαπτοµένης HArctan(X) = Log((1 + X)/(1 X)) / 2 Τόξο υπερβολικής τέµνουσας HArcsec(X) = Log((Sqr(-X * X + 1) + 1) / X) Τόξο υπερβολικής συντέµνουσας HArccosec(X) = Log((Sgn(X)* Sqr(X * X + 1) + 1) / X) Τόξο υπερβολικής συνεφαπτοµένης HArccotan(X) = Log((X + 1) / (X 1)) / 2 εκαδικός Λογάριθµος Log10(x) = Log(x) / Log(10) Λογάριθµος προς αυθαίρετη βάση Ν LogN(X) = Log(X) / Log(N)

15 οµή ενός προγράµµατος Visual BASIC 15 Κάθε πρόγραµµα Visual BASIC συντάσσεται µε βάση λίγους κανόνες 1 εν υπάρχει περιορισµός στο µήκος των γραµµών του προγράµµατος κατά την σύνταξη Αν όµως µια γραµµή υπερβαίνει το µήκος των 255 χαρακτήρων, τότε ο επεξεργαστής VB την «κόβει», εισάγει ένα σύµβολο «_» και συνεχίζει στην επόµενη γραµµή εν υπάρχει διακριτικό τέλους γραµµής και το περιεχόµενο κάθε γραµµής µπορεί να αρχίζει από οποιαδήποτε στήλη Εκτός από τα απαραίτητα κενά για τον διαχωρισµό των τµηµάτων µιας εκφράσεως, µπορούν να υπάρχουν και περισσότερα κενά που δεν λαµβάνονται υπ όψη από τον µεταφραστή της VB (Ο επεξεργαστής της VB αυτοµάτως µειώνει τα κενά στα τελείως απαραίτητα) εν απαιτείται αρίθµηση των γραµµών του προγράµµατος 2 ύο οι περισσότερες εντολές µπορούν να γραφούν στην ίδια γραµµή αφού χωρισθούν µε τον χαρακτήρα «:» (άνω-κάτω τελεία) 3 Κάθε πρόγραµµα αποτελείται από το κυρίως πρόγραµµα και ενδεχοµένως µια ή περισσότερες διαδικασίες (procedures), δηλαδή υποπρογράµµατα (Subroutines) και συναρτήσεις (Functions), καθώς και από τις περιγραφές των πλαισίων και των στοιχείων ελέγχου (ή «αντικειµένων» γενικότερα) που περιλαµβάνει εν υπάρχει ειδική εντολή για να δηλωθεί η αρχή του κυρίως προγράµµατος Είναι καλό να τοποθετούνται επικεφαλής τους προγράµµατος σχόλια όπου δηλώνονται τουλάχιστον το όνοµα του προγράµµατος, η ηµεροµηνία συντάξεώς του και το όνοµα του προγραµµατιστού Το πρόγραµµα µπορεί να αρχίζει την εκτέλεση είτε από ένα πλαίσιο είτε από ένα υποπρόγραµµα µε το όνοµα Main Αυτό είναι επιλογή του προγραµµατιστού και ορίζεται µέσα από το αντίστοιχο µενού της VB Η έναρξη εκτελέσεως ενός προγράµµατος από το Main είναι επιθυµητή µόνο στις δύο ακόλουθες περιπτώσεις: 1 Όταν δεν είναι απαραίτητη η δηµιουργία πλαισίων διαλόγων στο πρόγραµµα, όπως για παράδειγµα σε ένα πρόγραµµα που διαβάζει τις οδηγίες και τα δεδοµένα από ένα αρχείο και εξαγει τα αποτελέσµατα πάλι σε ένα σρχείο 2 Όταν είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες ρυθµίσεις ή να φορτωθούν κάποια δεδοµένα πριν την εµφάνιση οποιουδήποτε πλαισίου και την συνέχιση του προγράµµατος Τα υποπρογράµµατα είναι αυτοτελή τµήµατα προγράµµατος που καλούνται µε τη εντολή Call ή απλά µε την χρήση του ονόµατός των και µπορούν να δεχθούν πολλές παραµέτρους κατά την κλήση και να επιστρέψουν επίσης πολλές τιµές στο κυρίως πρόγραµµα Τα υποπρογράµµατα δηλώνουν την αρχή τους µε την δήλωση Sub, το όνοµα και τις παραµέτρους κλήσεώς τους και το τέλος τους µε την δήλωση End Sub Παράδειγµα: Sub DistAngle (a as double, b as double, dist as double, angle as double) dist = sqr(a^2 + b^2) angle = tan (a/b) End Sub Οι συναρτήσεις µπορούν να δεχθούν πολλές παραµέτρους κατά την κλήση αλλά επιστρέφουν µόνο µία τιµή, την τιµή της συναρτήσεως και χρησιµοποιούνται όπως και οι βασικές συναρτήσεις της Visual BASIC, δηλαδή µπορούν να γραφούν κατ ευθείαν µέσα σε αριθµητικούς τύπους Οι συναρτήσεις δηλώνουν την αρχή τους µε την δήλωση Function, το όνοµα και τις παραµέτρους κλήσεώς τους και το τέλος τους µε την δήλωση End Function Παράδειγµα: Function Dist (a as double, b as double) dist = sqr(a^2 + b^2) End Function Τα υποπρογράµµατα και οι συναρτήσεις γράφονται µετά από την εντολή End του κυρίως προγράµµατος Η VB δηµιουργεί αυτοµάτως υποπρογράµµατα για κάθε στοιχείο ελέγχου που υπάρχει σε κάποιο από τα πλαίσια που ορίζονται στο πρόγραµµα Για να εµφανιστούν και να είναι διαθέσιµα για συµπλήρωση κώδικα αυτά τα υποπρογράµµατα αρκεί κανείς να τα αναζητήσει στις επιλογές που συνοδεύουν το παράθυρο κώδικα του αντιστοίχου πλαισίου Ο προγραµµατιστής µπορεί να εισάγει υποπρογράµµατα ή συναρτήσεις και µε την βοήθεια σχετικού µενού (Tools > Add_Procedure ) της VB Γενικά ο επεξεργαστής της VB φροντίζει αυτοµάτως για την τακτοποίηση σε σειρά των διαφόρων υποπρογραµµάτων και συναρτήσεων

16 4 Πρώτες εντολές του προγράµµατος είναι, εφόσον χρησιµοποιούνται, οι προαιρετικές εντολές Option Base 1, Option Explicit και οι διάφορες εντολές ορισµού τύπου µεταβλητής µε βάση το πρώτο γράµµα του ονόµατός των, όπως οι DefInt, DefDbl κλπ,σαν αρχικές ρυθµίσεις του προγράµµατος 5 Αµέσως µετά οι εντολές δηλώσεων µεταβλητών και πινάκων (Dim, Global κλπ) 6 Ακολουθούν οι εκτελέσιµες εντολές του προγράµµατος (Αριθµητικές και λογικές πράξεις, εντολές ελέγχου της ροής του προγράµµατος 7 Μια υποχρεωτική εντολή End που δηλώνει το τέλος του προγράµµατος 8 Σχόλια µπορούν να χρησιµοποιούνται οπουδήποτε στο πρόγραµµα σαν «άµεση» επεξήγηση και τεκµηρίωση του προγράµµατος Στην VB µπορεί κανείς να εισάγει ένα πρόγραµµα ή ενότητες ενός προγράµµατος είτε µε την βοήθεια του ενσωµατωµένου επεξεργαστού κειµένου, είτε χρησιµοποιώντας ένα ανεξάρτητο εξωτερικό επεξεργαστή κειµένου Ο ενσωµατωµένος επεξεργαστής κειµένου προσφέρει τις ακόλουθες επιπλέον δυνατότητες που είναι χρήσιµες, αλλά µπορεί να γίνουν και ενοχλητικές σε ορισµένες περιπτώσεις ταχείας εισαγωγής κειµένου: 1 Προτάσεις για αυτόµατη συµπλήρωση εντολών και ονοµάτων µεταβλητών 2 ιόρθωση ονοµάτων µεταβλητών ως προς τα πεζά-κεφαλαία γράµµατα Η VB κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος δεν κάνει διάκριση µεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων στα ονόµατα µεταβλητών και συναρτήσεων Όµως ο ενσωµατωµένος επεξεργαστής κειµένου, αλλάζει τις µεν εντολές σε πεζά εκτός από τον πρώτο χαρακτήρα και τα ονόµατα των µεταβλητών σύµφωνα µε την τελευταία εισαγωγή τους στο κείµενο Οι αλλαγές επιδρούν σε όλες τις ενότητες του προγράµµατος 3 Με την συµπλήρωση µιας γραµµής (όταν πατηθεί το πλήκτρο Enter ) ή όταν τυχόν αλλάξουµε γραµµή, για παράδειγµα προκειµένου να αντιγράψουµε ένα τµήµα κώδικα, η VB κάνει συντακτικό έλεγχο και εµφανίζει µήνυµα σφάλµατος όταν η εντολή δεν είναι ολοκληρωµένη 4 Χρωµατισµός των διαφόρων στοιχείων του κώδικα, όπως εντολές, σχόλια κλπ µε διαφορετικό χρώµα προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάγνωση και ο έλεγχος Ο χρωµατισµός αυτός είναι τυποποιηµένος, δεν αλλάζει και δεν µπορεί να εµφανιστεί σε έγχρωµες εκτυπώσεις µέσα από την VB, έως την έκδοση 6 Ανεξάρτητοι επεξεργαστές κειµένου όµως, όπως ο ConText για παράδειγµα, δίνουν την δυνατότητα για πολλές επιλογές ως προς τον χρωµατισµό και την εκτύπωση του κώδικα 5 Η VB εµφανίζει τα διάφορα υποπρογράµµατα χωρισµένα µεταξύ τους µε µια οριζόντια γραµµή και δίνει την δυνατότητα ταχείας αναζητήσεως κάποιου υποπρογράµµατος ή συναρτήσεως µε την βοήθεια ειδικών εργαλείων στο πλαίσιο του κώδικα Ο διαχωρισµός των υποπρογραµµάτων όµως δεν εµφανίζεται στις εκτυπώσεις Ανεξάρτητοι επεξεργαστές κειµένου όµως, όπως ο ScinText για παράδειγµα, δίνουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για την εµφάνιση και εκτύπωση του κώδικα 16

17 ηλώσεις στην VB Οι δηλώσεις είναι εντολές που δεν έχουν άµεσο αποτέλεσµα (δεν είναι εκτελέσιµες), αλλά εισάγουν διάφορες ρυθµίσεις 1 Γενικές Option Base 1 Option Explicit Η αρίθµηση των στοιχείων όλων των πινάκων να αρχίζει από το 1 και όχι από το 0, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά κατά την δήλωση του πίνακα Γίνεται υποχρεωτική ή δήλωση όλων των µεταβλητών 17 2 Ειδικές Defτύπος µεταβλητής Αυτή η οικογένεια εντολών δίνει την δυνατότητα να προκαθοριστούν σε επίπεδο ενότητας προγράµµατος τύποι µεταβλητών και συναρτήσεων ανάλογα µε το πρώτο γράµµα του ονόµατός των DefBool, DefByte, DefInt, DefLng, DefCur, DefSng, DefDbl, DefDec, DefDate, DefStr, DefObj, DefVar Παράδειγµα: Defint I-N DefSng O, P, Q 3 Η δήλωση Declare Η δήλωση Declare επιτρέπει την δήλωση σε επίπεδο ενότητας προγράµµατος εξωτερικών συναρτήσεων και υποπρογραµµάτων Χρησιµοποιείται τόσο για συναρτήσεις βιβλιοθήκης, όσο και για συναρτήσεις σε βιβλιοθήκες DLL (Dynamic Link Libraries) Στην δήλωση περιλαµβάνονται κατά σειρά τα ακόλουθα: α) (Προαιρετικά) Η έκταση της ισχύος του υποπρογράµµατος ή της συναρτήσεως, δηλαδή Private ή Public β) (Υποχρεωτικά) Το όνοµα του υποπρογράµµατος ή της συναρτήσεως γ ) (Υποχρεωτικά) Το όνοµα του αρχείου της βιβλιοθήκης, στην οποία ορίζεται το υποπρόγραµµα ή η συνάρτηση δ) (Προαιρετικά) Εάν το υποπρόγραµµα ή η συνάρτηση δηλώνεται µε διαφορετικό όνοµα στην βιβλιοθήκη από αυτό µε το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο πρόγραµµα Αυτή η δυνατότητα έχει ενδιαφέρον στις περιπτώσεις που το όνοµα του υποπρογράµµατος ή της συναρτήσεως από µια εξωτερική βιβλιοθήκη έχει το ίδιο όνοµα µε κάποια άλλη µεταβλητή ή υποπρόγραµµα ή συνάρτηση στο πρόγραµµα ή σε άλλη εξωτερική βιβλιοθήκη που χρησιµοποιείται επίσης ε) (Υποχρεωτικά) Οι παράµετροι οι οποίες απαιτούνται για την κλήση του υποπρογράµµατος ή της συναρτήσεως, εφόσον βέβαια υπάρχουν Παρaδείγµατα: Public Declare Sub MatMul Lib "MatrixLib" (Mat1,m,n, Mat2, l) Private Declare Function HypCos Lib "HyperbolicTrg" (arc) As Double

18 Οι εκτελέσιµες εντολές της Visual BASIC Εκτελέσιµες είναι οι εντολές που επιφέρουν αλλαγές είτε στις τιµές µεταβλητών, είτε στην ροή του προγράµµατος, είτε εισάγουν ή εξάγουν δεδοµένα ιακρίνονται σε 4 µεγάλες κατηγορίες: Εντολές αντικαταστάσεως 1 Εντολές αντικαταστάσεως 2 Εντολές αλλαγής ροής και αποφάσεων 3 Βρόχοι επαναλήψεων 4 Εντολές εισαγωγής-εξαγωγής δεδοµένων Οι εντολές αυτές αποδίδουν την τιµή µιας µαθηµατικής εκφράσεως ή λογικής σχέσεως ή συνθέσεως συµβολοσειρών σε µια µεταβλητή Έχουν την γενική µορφή: Μεταβλητή = Έκφραση Η µεταβλητή µπορεί να είναι µια απλή µεταβλητή, ένα στοιχείο πίνακα ή στοιχείο µεταβλητής σύνθετου τύπου, ή ιδιότητα αντικειµένου Η «έκφραση» µπορεί να είναι µια απλή µεταβλητή, ένα στοιχείο πίνακα ή στοιχείο µεταβλητής σύνθετου τύπου, µια ιδιότητα αντικειµένου, µια συνάρτηση, µια µαθηµατική έκφραση, µια λογική σχέση ή µια έκφραση µε συµβολοσειρές Παραδείγµατα: Χ = Υ + Ζ Gamma = velocity / time v = Sqr( 2*g*h) BoolVal = Bool1 And bool2 string1= string1 & string2 EditBox1Font = EditBox2Font Παρατηρήσεις: Η σειρά εκτελέσεως των πράξεων είναι από αριστερά προς τα δεξιά, όµως οι τυχόν συναρτήσεις υπολογίζονται πρώτες Είναι καλό να χρησιµοποιούνται παρενθέσεις για τα ορίζεται σαφώς η σειρά των πράξεων(πρώτα υπολογίζεται το περιεχόµενο των πλέον εσωτερικών παρενθέσεων και κατόπιν των αµέσως επόµενων εξωτερικών κοκ Παράδειγµα: alpha = Sqr ((a+b)^2 (b-c)^3) 18

19 Εντολές αλλαγής ροής και αποφάσεων Η κανονική ροή του προγράµµατος είναι από την αρχή προς το τέλος ή από επάνω προς τα κάτω αν προτιµάτε Με τις εντολές αλλαγής ροής και αποφάσεων η εκτέλεση του προγράµµατος µπορεί να µεταφερθεί σε οποιοδήποτε σηµείο του κώδικα και να διαµορφωθεί ανάλογα µε εξωτερικά δεδοµένα ή την µέχρι εκείνη την στιγµή πορεία της εκτελέσεως του προγράµµατος Οι εντολές αλλαγής ροής και αποφάσεων αποτελούν την µεγάλη δύναµη του προγραµµατισµού και είναι οι µόνες πραγµατικά απαραίτητες µαζί µε τις εντολές αντικαταστάσεως και εισόδου-εξόδου δεδοµένων Με κατάλληλη χρήση µπορούν να υποκαταστήσουν τους βρόχους επαναλήψεων και ακόµη τα υποπρογράµµατα Η βασική εντολή ελέγχου είναι η εντολή If - Then - Else Σύνταξη: If έκφραση Then [ Else ] Εάν ζητείται να εκτελεστεί µια εντολή, ή για περισσότερες εντολές: Παράδειγµα: Παρατηρήσεις: If έκφραση Then [ Else ] End If If a = 0 Then b = a c = a^2 Else b = 0 c = 0 End If 1 Η εντολή Else είναι προαιρετική Αυτή µπορεί να συνδυασθεί και µε νέα εντολή If-Then-Else 2 Η έκφραση µετά το If, που ελέγχεται προκειµένου να αποφασισθεί η εκτέλεση των εντολών, µπορεί να είναι οποιαδήποτε απλή ή σύνθετη, αριθµητική ή λογική έκφραση Εάν αληθεύει θα εκτελεστούν οι εντολές µετά το Then αλλιώς θα εκτελεστούν οι εντολές µετά το Else, εάν υπάρχει 3 Οι εντολές If - Then - Else εφόσον περιλαµβάνουν πολλές εντολές προς εκτέλεση κλείνουν µε την δήλωση End If 4 Οι εντολές If - Then - Else µπορούν να περιλαµβάνουν στις προς εκτέλεση εντολές και άλλες εντολές If - Then - Else, µε µόνη προϋπόθεση οτι αυτές πρέπει να κλείνουν µέσα στην περιοχή µεταξύ του If και του Else ή του Else και του End If, του αµέσως ανώτερου επιπέδου 5 Η προσεκτική και συστηµατική χρήση των εντολών If-Then-Else αποτελεί την βάση του «δοµηµένου προγραµµατισµού» που µε την σειρά του αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για προγράµµατα ευανάγνωστα, λειτουργικά, αποτελεσµατικά και εύκολα στην ανάπτυξη και συντήρηση 19

20 20 Η εντολή αλλαγής ροής GoTo Σύνταξη: Παράδειγµα: GoTo Alpha GoTo Ετικέτα Alpha: Παρατηρήσεις: 1 Με την εντολή GoTo γίνεται αλλαγή της ροής του προγράµµατος και όλες οι εντολές που βρίσκονται ανάµεσα στο GoTo και την ετικέτα στην οποία παραπέµπει, παραλείπονται 2 Η ετικέτα µπορεί να είναι αριθµός ή όνοµα (αλφαριθµητικό) µε «:» αµέσως µετά το όνοµα, για να µπορεί το πρόγραµµα να ξεχωρίσει τις ετικέτες από τις µεταβλητές και τις διαδικασίες 3 Απαιτείται εξαιρετικά µεγάλη προσοχή στην χρήση του GoTo διότι η αλόγιστη και εκτεταµένη χρήση του θα κάνει σίγουρα τον κώδικα πολύπλοκο (spaghetti code) Η εντολή αλλαγής ροής GoSub - Return Σύνταξη: Παράδειγµα: GoSub Ετικέτα GoSub Alpha Alpha: Return Παρατηρήσεις: 1 Με την εντολή GoSub - Return γίνεται αλλαγή της ροής του προγράµµατος προς την ετικέτα στην οποία παραπέµπει, αλλά σε αντίθεση µε την GoTo η ροή του προγράµµατος συνεχίζεται µε την αµέσως επόµενη εντολή (µετά την GoSub ) αφού εκτελεστούν όλες οι εντολές µεταξύ της ετικέτας και της δηλώσεως Return Η εντολή αυτή αποτελεί «κατάλοιπο» από τις πρώτες

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

5. MΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ. Η δηµιουργία Μακροεντολής γίνεται µε δύο τρόπους :

5. MΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ. Η δηµιουργία Μακροεντολής γίνεται µε δύο τρόπους : 5. MΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ. περιέχουν ένα σύνολο ενεργειών-κινήσεων-εντολών οι οποίες εκτελούνται όλες µαζί όταν εκτελείται η µακροεντολή που τις περιέχει. συντάσσονται : sub όνοµα µακροεντολής().....end sub. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties)

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties) Καθηγητής : Κώστας Αχιλλέως ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ VISUAL BASIC A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) Τι είναι η Visual Basic Είναι μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Β) Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων Κεφάλαιο 1 Αρχή ήμισυ παντός. Πλάτων, 427-347 π.χ., Φιλόσοφος Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT -Ενσωματωμένες συναρτήσεις -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD -Προτεραιότητα πράξεων 1 Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Maxima Το Maxima είναι ένα πρόγραμμα για την εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών, συμβολικών μαθηματικών χειρισμών, αριθμητικών υπολογισμών και γραφικών παραστάσεων. Το Maxima λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL...11 1.1 Εισαγωγή στο Excel...11 1.2 Tα βασικά του Excel...12 1.3 Εισαγωγή κειμένου...14 1.4 Απλές μαθηματικές πράξεις στο Excel...16 1.5 ιάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση πού δηµιουργεί αποθήκευση τών δεδοµένων ονοµαζεται ορισµός τής µεταβλητής.

Η δήλωση πού δηµιουργεί αποθήκευση τών δεδοµένων ονοµαζεται ορισµός τής µεταβλητής. Από το βιβλίο C: Βήµα-Πρός-Βήµα, Κεφάλαιο 3ο Συγγραφείς: Οµάδα Waite, Mitchell Waite και Stephen Prata Εκδότης: Μ. Γκιούρδας Ανατύπωση σε ηλεκτρονική µορφή: Αλέξανδρος Στεφανίδης 3.4 Τύποι εδοµένων τής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Visual basic (µέρος 1 ο ) 1 Περιεχόµενα Visual Basic - Ιδιότητες και Μέθοδοι... 3 Visual Basic editor (περιβάλλον εργασίας).... 7 Menu (µενού επιλογών)... 8 File... 9 Edit... 10 View... 11 Project... 12

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπο-προγράμματα στη Fortran

Υπο-προγράμματα στη Fortran ΦΥΣ 145 - Διαλ.05 1 Υπο-προγράμματα στη Fortran q Mέχρι τώρα τα προβλήματα και τα προγράμματα που έχουμε δεί ήταν αρκετά απλά και επομένως ένα και μόνο πρόγραμμα ήταν αρκετό για να τα λύσουμε q Όταν τα

Διαβάστε περισσότερα

Name (.: lblname Caption (. : 0 = BorderStyle ( 1 = 0 = Alignment ( ) 2 = Font ( Times New, Bold, 12

Name (.: lblname Caption (. : 0 = BorderStyle ( 1 = 0 = Alignment ( ) 2 = Font ( Times New, Bold, 12 Visual Basic (µέρος 2 ο ) 1 Περιεχόµενα Ετικέτες (Labels)... 3 Πλαίσια Κειµένου (TextBoxes)... 4 Πλήκτρα Εντολών (Command Buttons)... 6 Πλήκτρα Επιλογής (Option Buttons)... 7 Πλαίσια Ελέγχου (Check Boxes)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Περιβάλλον Επιστημονικού Προγραμματισμού MATLAB-Simulink. Δημήτριος Τζεράνης Λεωνίδας Αλεξόπουλος

Εισαγωγή στο Περιβάλλον Επιστημονικού Προγραμματισμού MATLAB-Simulink. Δημήτριος Τζεράνης Λεωνίδας Αλεξόπουλος Εισαγωγή στο Περιβάλλον Επιστημονικού Προγραμματισμού MATLAB-Simulink Δημήτριος Τζεράνης Λεωνίδας Αλεξόπουλος 1 Τι είναι τα Matlab και Simulink? Το Matlab (MATrix LABoratory) είναι ένα περιβάλλον επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 4: Visual Basic for Applications (VBA) Δομές Επανάληψης και Επιλογής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Οργάνωση Η/Υ Ο Επεξεργαστής TRN Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου ΚMΕ Κυριότεροι Καταχωρητές της ΚΜΕ του υπολογιστή TRN IR (20 bits) X (20 bits) I

Διαβάστε περισσότερα

S, (5, -3, 34, -23, 7) ( /, @, *, _

S, (5, -3, 34, -23, 7) ( /, @, *, _ 1 Τι είναι αρχείο Οι πληροφορίες που καλείται να διαχειριστεί ο Η/Υ είναι τόσες πολλές που η μνήμη του δεν φτάνει να τις επεξεργαστεί όλες μαζί. Γι αυτό τον λόγο αποθηκεύονται σε μονάδες αποθήκευσης (π.χ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Γ. Ο υπολογιστής ως επιστημονικό εργαλείο

Ομάδα Γ. Ο υπολογιστής ως επιστημονικό εργαλείο Ομάδα Γ. Ο υπολογιστής ως επιστημονικό εργαλείο Η Mathematica είναι ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό πακέτο με πάρα πολλές δυνατότητες σε σχεδόν όλους τους τομείς των μαθηματικών (Άλγεβρα, Θεωρία συνόλων, Ανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Από το βιβλίο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Προγραμματισμός Assembly (Συγγραφέας / Εκδότης : Παναγιώτης Παπάζογλου) Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension.

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension. Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια από πιο ενδιαφέρουσες δοµές δεδοµένων, τους πίνακες. Οι πίνακες είναι σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα που έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Έχει δημιουργηθεί από τη

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX. Flex. Regular Expressions (1/4)

Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX. Flex. Regular Expressions (1/4) HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνιος Σαββίδης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Υποπρογράµµατα Συναρτήσεις. Στόχοι Μαθήµατος. Οι µαθητές να µπορούν:

Υποπρογράµµατα Συναρτήσεις. Στόχοι Μαθήµατος. Οι µαθητές να µπορούν: Υποπρογράµµατα «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα