ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC"

Transcript

1 ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual BASIC αποτελεί την πρώτη και πλέον διαδεδοµένη υλοποίηση αντικειµενοστραφούς γλώσσας προγραµµατισµού σε περιβάλλον MS-Windows Η σύνταξη της βασίζεται στην Quick BASIC που αποτελούσε την πλέον προωθηµένη υλοποίηση της BASIC για το λειτουργικό σύστηµα MS-DOS Η VB είναι µία εξαιρετικά πλούσια γλώσσα και περιέχει κάποια χαρακτηριστικά από την γλώσσα C την µόνη γλώσσα υψηλού επιπέδου για προγραµµατισµό συστηµάτων Κύρια διαφοροποίησή της από τις άλλες γλώσσες είναι το ολοκληρωµένο περιβάλλον αναπτύξεως λογισµικού που την συνοδεύει και επιτρέπει την γραφική (οπτική, visual) σύνθεση των διαφόρων στοιχείων που αποτελούν το µέσο επικοινωνίας µε τον χρήστη του τελικού προγράµµατος, δηλαδή τα παράθυρα, µενού κουµπιά κλπ Είναι γλώσσα υψηλού επιπέδου Πρωτοπαρουσιάσθηκε το 1991 και από τότε έχει εξελιχθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί ευρύτατα για προγραµµατισµό κάθε είδους εφαρµογών και οπωσδήποτε επιστηµονικών και τεχνικών εφαρµογών, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τύπου PC µε λειτουργικό MS-Windows Με τον όρο γλώσσα υψηλού επιπέδου εννοούµε µια συµβολική γλώσσα προγραµµατισµού µε στοιχεία γλωσσικά και αριθµητικά συνηθισµένα σε επιστήµονες και τεχνικούς, που επιτρέπει την σύνταξη προγραµµάτων χωρίς καµία απαίτηση για γνώση της εσωτερικής δοµής και λειτουργίας του υπολογιστού Το όνοµά της προέρχεται από το Visual (Οπτική) BASIC [Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code], δηλαδή είναι γλώσσα που επιτρέπει την ανάπτυξη κώδικα για κάθε χρήση από ανθρώπους που δεν είναι αυστηρά επαγγελµατίες προγραµµατιστές Είναι πολύ καλή για την έκφραση µαθηµατικών τύπων και τον χειρισµό συµβολοσειρών Συνοπτικά αναφέρεται σαν VB Η γλώσσα VB έγινε το κατ εξοχήν εργαλείο προγραµµατισµού σε πολλά πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και γραφεία µελετών Αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας Microsoft που την αναπτύσσει και λόγω της διαδόσεώς της αποτελεί ένα τυποποιηµένο εργαλείο ώστε τα προγράµµατα να είναι µεταφερτά από υπολογιστή σε υπολογιστή, όµως µόνο σε PC µε λειτουργικό σύστηµα MS-Windows Οι διαδοχικές εκδόσεις της VB µέχρι σήµερα είναι οι ακόλουθες: 1 Visual BASIC 10 Για MS-Windows 30/31 2 Visual BASIC 20 Για MS-Windows 30/31 3 Visual BASIC 30 Για MS-Windows 30/31 4 Visual BASIC 40 Για MS-Windows 30/31, 95/ 98/ ΜΕ/ ΝΤ/ 2000/ XP (16bit και 32bit) 5 Visual BASIC 50 Για MS-Windows 95/ 98/ ΜΕ/ ΝΤ/ 2000/ XP 6 Visual BASIC 60 Για MS-Windows 95/ 98/ ΜΕ/ ΝΤ/ 2000/ XP 7 Visual BASIC Net Για MS-Windows 95/ 98/ ΜΕ/ ΝΤ/ 2000/ XP Οι εκδόσεις 1 και 2 είναι συµβατές µεταξύ τους, η 3 κάνει αυτόµατη µετατροπή των κωδίκων που έχουν γραφτεί στις εκδόσεις 1 και 2, η 4 δεν είναι τελείως συµβατή µε τις προηγούµενες, ενώ οι εκδόσεις 5 και 6 είναι συµβατές µεταξύ τους αλλά όχι και µε τις προηγούµενες Για µικρά προγράµµατα η µετατροπή από τον προγραµµατιστή µεταξύ των διαφόρων εκδόσεων δεν είναι δύσκολή, για πολύπλοκα όµως προγράµµατα είναι ένας σωστός εφιάλτης! Εκτός από τις παραπάνω υπάρχει και η Visual BASIC for Applications ή VBA και ή Embedded Visual BASIC ή EBD Η VBA ξεκίνησε σαν αντικαταστάτης των «µακροεντολών» στο πακέτο MS-OFFICE και σήµερα διαδίδεται µε ταχύτητα σαν τυποποιηµένο εργαλείο συντάξεως προσθέτων εντολών και διαδικασιών (scripts) σε µεγάλα πακέτα λογισµικού όπως είναι το AutoCAD, Geomedia, Arc Info κλπ H EBD απευθύνεται στον προγραµµατισµό των υπολογιστών «παλάµης» (PDA), καθώς και τον προγραµµατισµό ειδικών συστηµάτων υπολογιστών σε αυτοκίνητα και διάφορες οικιακές συσκευές Όπως κάθε άλλη γλώσσα προγραµµατισµού, η VB περιλαµβάνει εντολές για την επεξεργασία δεδοµένων Επιπλέον περιλαµβάνει και «αντικείµενα» Πρόκειται για στοιχεία του περιβάλλοντος των Windows όπως παράθυρα, µενού, κουµπιά κλπ Οι εντολές περιλαµβάνουν δηλώσεις και εκτελέσιµες εντολές Οι δηλώσεις προσδιορίζουν διάφορες παραµέτρους και χαρακτηριστικά του προγράµµατος Οι εκτελέσιµες εντολές εφαρµόζουν λογικές ή µαθηµατικές πράξεις στα δεδοµένα µε την βοήθεια τελεστών και ειδικών συναρτήσεων ή ρυθµίζουν την ροή του όλου προγράµµατος και την εισαγωγή δεδοµένων και εξαγωγή των αποτελεσµάτων Μάριος Βαφειάδης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2005

3 3 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ Visual BASIC Οι µόνοι χαρακτήρες που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι: A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z * / ( ), ^ % # < >? : & _ ; = $ και το κενό διάστηµα ΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ Visual BASIC Σηµασία Μαθηµατικός Visual Παράδειγµα συµβολισµός BASIC ΠΡΟΣΘΕΣΗ + + Α + Β ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α - Β ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ * * Α * Β ΙΑΙΡΕΣΗ / / Α / Β ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΗΛΙΚΟΥ \ A \ B ΕΚΑ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΗΛΙΚΟΥ Modulo MOD A MOD B ΙΣΟΝ = = Α = Β ΥΨΩΣΗ ΣΕ ΥΝΑΜΗ Α Β ^ Α ^ Β Ο τελεστής + µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την ενοποίηση δύο συµβολοσειρών Είναι όµως σκόπιµο για τον σκοπό αυτόν να προτιµάται ο τελεστής & που έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα, αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πρόσθεση αριθµών ΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ Visual BASIC Σηµασία Μαθηµατικός Visual συµβολισµός BASIC Παράδειγµα Ίσο = = A = B Άνισο <> <> A <> B Μεγαλύτερο > > A > B Μικρότερο < < A < B Μεγαλύτερο ή ίσο >= >= A >= B Μικρότερο ή ίσο <= <= A <= B Και & And A And B Ή Or A Or B Μόνο το ένα ή το άλλο Xor A Xor b Όχι! Not Νοt A Εκτός από τους παραπάνω τελεστές υπάρχουν και µερικοί ακόµη για ειδικές περιπτώσεις που εξυπηρετούν τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό των Windows ΤΥΠΟΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Visual BASIC Η παράσταση των δεδοµένων µέσα στον υπολογιστή είναι πολύ διαφορετική από το δεκαδικό σύστηµα που χρησιµοποιούµε Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιµοποιούν το δυαδικό σύστηµα µε µοναδικά ψηφία (bits) που µπορούν να έχουν τιµές µόνο 0 ή 1, οργανωµένα σε οκτάδες που ονοµάζονται στοιχειώδεις ψηφιολέξεις ή απλά ψηφιολέξεις (bytes) εν υπάρχει η δυνατότητα για µεταβολή της ακρίβειας για κάθε χωριστό δεδοµένο µε αυξοµείωση των ψηφίων ή ψηφιολέξεων που χρησιµοποιούνται για την παράστασή του Υπάρχουν ορισµένοι µόνο προκαθορισµένοι τύποι δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν Η ακρίβεια του κάθε τύπου εξαρτάται από τον αριθµό των ψηφιολέξεων που χρησιµοποιούνται για την παράσταση του κάθε δεδοµένου Τα δεδοµένα είναι είτε µεταβλητές, είτε σταθερές Μάριος Βαφειάδης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2005

4 4 Τύποι µεταβλητών της VB 60 Τύπος Σηµασία Όρια τιµών Ακρίβεια σε δεκαδικά Μέγεθος Byte Χαρακτήρας έχεται τιµές από το 0 και έως το 255 δεν ισχύει 1 byte Boolean Λογική Κανονικά απαιτεί µόνο ένα σηµείο και χρησιµοποιείται για εκφράσεις του τύπου Ναι/Όχι, Ορθό/Λάθος, Ανοικτό/Κλειστό κλπ (δύο καταστάσεων) δεν ισχύει 2 bytes Integer Ακέραιος απλής ακρίβειας Από 32,768 έως και 32, bytes Long Ακέραιος διπλής ακρίβειας Από -2,147,483,648 έως και 2,147,483, bytes Single Double Πραγµατικός απλής ακρίβειας Πραγµατικός διπλής ακρίβειας Currency Σταθερής υποδιαστολής Decimal εκαδικός Date Ηµεροµηνία Από x10 38 έως x10-45 για αρνητικές τιµές και από x10-45 έως x10 38 για θετικές τιµές Από x έως x για αρνητικές τιµές και x έως x για θετικές τιµές Από -922,337,203,685, έως και 922,337,203,685, /79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 χωρίς υποδιαστολή +/ µε 28 δεκαδικά Ο ελάχιστος µη µηδενικός αριθµός είναι: +/ Ηµεροµηνία από 01/01/0100 έως 31/12/ bytes 15 8 bytes 4 8 bytes 0 ή bytes δεν ισχύει 8 bytes Object Αντικείµενο Αναφορά σε αντικείµενο δεν ισχύει 4 bytes String String Variant Variant Συµβολοσειρά µεταβλητού µήκους Συµβολοσειρά σταθερού µήκους Γενική µεταβλητή για αριθµούς Γενική µεταβλητή για συµβολοσειρές Σειρά µε κείµενο ή συνδυασµό κειµένου αριθµών και συµβόλων µε µήκος από 0 έως και περίπου 2 δισεκατοµµύρια χαρακτήρες (δεν επιδέχεται αριθµητικές πράξεις) Σειρά µε κείµενο ή συνδυασµό κειµένου αριθµών και συµβόλων µε µήκος από 1 έως και περίπου χαρακτήρες (δεν επιδέχεται αριθµητικές πράξεις) Όταν δεν καθορίζεται από τον χρήστη ο τύπος µεταβλητής, τότε η VB αυτοµάτως επιλέγει τον τύπο αυτό που έχει το χαρακτηριστικό να «χωράει» οποιονδήποτε τύπο αριθµού έως και διπλής ακρίβειας Όταν δεν καθορίζεται από τον χρήστη ο τύπος µεταβλητής, τότε η VB αυτοµάτως επιλέγει τον τύπο αυτό που έχει το χαρακτηριστικό να «χωράει» οποιαδήποτε σειρά µε µήκος έως και περίπου 2 δισεκατοµµύρια χαρακτήρες δεν ισχύει δεν ισχύει έως bytes + µήκος της σειράς µήκος της σειράς 16 bytes 22 bytes + µήκος της σειράς Πέρα από τους παραπάνω «απλούς» τύπους µεταβλητών που αποτελούν στοιχεία της VB υπάρχουν και οι ακόλουθοι δύο σύνθετοι τύποι: 1 Οι πίνακες Είναι συλλογές µεταβλητών του ίδιου τύπου που αντιστοιχούν σε µητρώα 1, 2, 3, διαστάσεων Η ακρίβεια του κάθε στοιχείου του πίνακα και ο χώρος που καταλαµβάνει Μάριος Βαφειάδης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2005

5 στην µνήµη είναι τα ίδια µε τον αντίστοιχο τύπο µεταβλητής Ο συνολικός χώρος που χρειάζεται στην µνήµη ένας πίνακας προκύπτει σαν γινόµενο των διαστάσεων του πίνακα επί τον αριθµό χαρακτήρων για ένα στοιχείο, συν 20 χαρακτήρες για τον πίνακα, συν 4 χαρακτήρες για κάθε διάσταση του πίνακα Για παράδειγµα ένας πίνακας ακεραίων διπλής ακρίβειας [4x4] απαιτεί: x 4 + [4x4] x 4 = 92 χαρακτήρες 5 ήλωση πίνακα ιαστάσεις Αριθµός στοιχείων Χώρος για ακέραιο διπλής ακρίβειας Όταν διαστασιολογείται ένας πίνακας µε την εντολή Dim ή άλλη αντίστοιχη οι διαστάσεις που εµφανίζονται στην διαστασιολόγηση πρέπει να υπολογίζονται αυξηµένες κατά 1 για κάθε διάσταση που αρχίζει από το 0 2 Ο σύνθετος τύπος που ορίζεται από τον προγραµµατιστή µε την εντολή Type και αποτελεί συνδυασµό απλών τύπων και πινάκων Ο χώρος που καταλαµβάνει στην µνήµη αντίστοιχα υπολογίζεται σαν άθροισµα των επιµέρους απαιτήσεων κάθε απλού τύπου που περιλαµβάνει Παράδειγµα: Type ST_ID Birthdate as integer 4 bytes Name as string * bytes ID_No as integer 4 bytes Degree(8) as byte bytes End Type 71 bytes Χρειάζεται να γνωρίζουµε τον χώρο που καταλαµβάνουν στην µνήµη οι διάφοροι τύποι µεταβλητών για δύο λόγους: 1 Για να ελέγχουµε πόση συνολικά µνήµη απαιτείται για να εκτελέσουµε ένα πρόγραµµα 2 Για να προσδιορίζουµε το µήκος των πεδίων εγγραφής/ανάγνωσης σε αρχεία τυχαίας προσπέλασης Τύπος Αριθµός χαρακτήρων µεταβλητής Παρατηρήσεις 1 Integer Ελάχιστος χώρος µνήµης, µέγιστη ταχύτητα 2 Long Λίγος χώρος µνήµης, µεγάλη ταχύτητα 3 Single Λίγος χώρος µνήµης, µέτρια ταχύτητα 4 Double Πολύς χώρος µνήµης, µέτρια ταχύτητα 5 String Πολύς χώρος µνήµης,, µικρή ταχύτητα 6 Date Ειδικός τύπος 7 Variant Πολύς χώρος µνήµης, µικρή ταχύτητα 8 Currency Πολύς χώρος µνήµης, µεγάλη ταχύτητα 9 Boolean Ειδικός τύπος 10 Byte Ειδικός τύπος Ψηφίο : digit, bit Ψηφιολέξη : word Χαρακτήρας : character, byte 1 byte =8 bit 1 word = 2 bytes (16 bit) ή 4 bytes (32 bit) Μάριος Βαφειάδης, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 2005

6 Ονόµατα και δηλώσεις µεταβλητών Στην Visual BASIC τα ονόµατα των σταθερών, των µεταβλητών, των αντικειµένων, των υποπρογραµµάτων και των συναρτήσεων µπορούν να συντίθενται από γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου, αριθµούς και το σύµβολο [ _ ] (που χρησιµοποιείται στην θέση του κενού διαστήµατος που απαγορεύεται) και να έχουν µήκος έως και 255 χαρακτήρες Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράµµα και το όνοµα να είναι διαφορετικό από τα ονόµατα των εντολών και βασικών συναρτήσεων της Visual BASIC εν γίνεται διάκριση ανάµεσα σε πεζά και κεφαλαία γράµµατα Για παράδειγµα, τα ακόλουθα ονόµατα ορίζουν µια και µόνη µεταβλητή: TIME, time, Time Μάλιστα εάν το πρόγραµµα γράφεται µε τον επεξεργαστή της VB τότε αυτοµάτως όπου εµφανίζεται το όνοµα µιας µεταβλητής, παίρνει την µορφή µε την οποία πληκτρολογήθηκε την τελευταία φορά Παραδείγµατα ορθών ονοµάτων: A, B, X,Y,Z, A1, A2, A3, Total_Time, EPS, D_12346, C(I, J) Παραδείγµατα εσφαλµένων ονοµάτων: 1a T 143 CO$EF Type (δεν αρχίζει µε γράµµα) (Περιέχει κενό διάστηµα) (Περιέχει χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται) (Έχει το ίδιο όνοµα µε εντολή της Visual BASIC) Προσοχή κατά την γραφή του προγράµµατος να µη γίνει σύγχυση των: Ο και 0 (µηδέν), Ζ και 2, S και 5, Ι και 1, 1 και 7 Στην Ελλάδα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ονόµατα γραµµένα στο ελληνικό αλφάβητο, αλλά αυτό πρέπει να αποφεύγεται, διότι µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα σε κάποιες περιπτώσεις Καλό είναι τα ονόµατα να είναι σύντοµα αλλά δηλωτικά του τι αντιπροσωπεύει η µεταβλητή, συνάρτηση κλπ, και στην αρχή του ονόµατος να τίθεται ένα πρόθεµα που να δηλώνει τον τύπο και την λειτουργία της µεταβλητής, συναρτήσεως κλπ Παραδείγµατα: Τύπος µεταβλητής Πρόθεµα Παράδειγµα Boolean (λογική) bln blnfound Byte (χαρακτήρας) byt bytrasterdata Collection object (αντικείµενο συλλογής) col colwidgets Currency (συνάλλαγµα) cur currevenue Date (Time) (ηµεροµηνία-χρόνος) dtm dtmstart Double (πραγµατικός διπλής ακρίβειας) dbl dbltolerance Error (σφάλµα) err errordernum Integer (ακέραιος) int intquantity Long (µεγάλος ακέραιος) lng lngdistance Object (αντικέιµενο) obj objcurrent Single (πραγµατικός απλής ακρίβειας) sng sngaverage String (συµβολοσειρά) str strfname User-defined type (τύπος καθορισµένος από τον προγραµµατιστή) udt udtemployee Variant (µεταβλητός τύπος γενικής χρήσεως) vnt vntchecksum 6

7 7 Ένα ακόµη πρόθεµα µπορεί να δηλώνει την περιοχή ισχύος της µεταβλητής Ισχύς Πρόθεµα Παράδειγµα Σε όλο το πρόγραµµα G gstrusername Στην ενότητα M mblncalcinprogress Τοπικά στο υποπρόγραµµα ή την συνάρτηση None dblvelocity Το ίδιο ισχύει και για την δήλωση στοιχείων ελέγχου και γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας µε τον χρήστη: Τύπος στοιχείου ελέγχου Πρόθεµα Παράδειγµα Form frm frmentry Directory list box dir dirsource Grid grd grdprices Check box chk chkreadonly Combo box, drop-down list box cbo cboenglish Command button cmd cmdexit Common dialog dlg dlgfileopen Menu mnu mnufileopen Horizontal scroll bar hsb hsbvolume Vertical scroll bar vsb vsbrate (Στο Παράρτηµα Α υπάρχει πίνακας µε τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου και τα αντίστοιχα προθέµατα) ηλώσεις µεταβλητών Η Visual BASIC δεν απαιτεί την δήλωση των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα, εκτός από τους πίνακες Οι πίνακες πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνονται διότι µόνο έτσι ξεχωρίζουν από τις συναρτήσεις και τα υποπρογράµµατα αφ ενός, και αφ ετέρου µε την δήλωση προσδιορίζεται ο αριθµός των διαστάσεων και το µέγεθος του πίνακα Όµως για πολλούς λόγους είναι σκόπιµο κάθε µεταβλητή να δηλώνεται πριν χρησιµοποιηθεί Η βασική εντολή για την δήλωση µεταβλητών είναι η εντολή Dim Η δήλωση µιας µεταβλητής µπορεί να γίνει σε επίπεδο υποπρογράµµατος ή σε επίπεδο ενότητας προγράµµατος Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να δηλώνουµε τις µεταβλητές παρά το ότι δεν είναι απαίτηση της Visual BASIC είναι: 1 Η δήλωση µιας µεταβλητής µας εξασφαλίζει οτι δεν θα κάνουµε λάθος να χρησιµοποιούµε την ίδια µεταβλητή µε διαφορετικούς τύπους και παραλλαγές ονόµατος (πεζά-κεφαλαία) σε διαφορετικές θέσεις του προγράµµατος, νοµίζοντας οτι έχουµε εισάγει στο πρόγραµµα διαφορετικές µεταβλητές 2 Συγκεντρώνοντας τις δηλώσεις των µεταβλητών στην αρχή κάθε ενότητας, ή σε ειδική ενότητα για όλο το πρόγραµµα, έχουµε άµεση εποπτεία του συνόλου των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται και αποφεύγουµε να χρησιµοποιούµε πολλές διαφορετικές προσωρινές µεταβλητές, που αφού χρησιµοποιηθούν µια φορά παραµένουν στην µνήµη χωρίς λόγο 3 ηλώνοντας µια µεταβλητή µπορούµε να ορίσουµε και τον τύπο της, αν είναι δηλαδή ακέραιος πραγµατικός κλπ 4 Στην δήλωση µιας µεταβλητής µπορούµε να παραθέσουµε σαν σχόλιο το τι αντιπροσωπεύει ή τι τιµές µπορεί να λάβει αυτή

8 8 5 Οι µεταβλητές που δηλώνονται σε επίπεδο υποπρογράµµατος ισχύουν µόνο µέσα στο υποπρόγραµµα στο οποίο είχαν δηλωθεί ενώ οι µεταβλητές που δηλώνονται σε επίπεδο ενότητας προγράµµατος ισχύουν για όλα τα υποπρογράµµατα της ίδιας ενότητας Εάν θέλουµε να γίνει υποχρεωτική η δήλωση των µεταβλητών στην VB προτάσσουµε των υπολοίπων εντολών, στην αρχή-αρχή του προγράµµατος, την εντολή Option Explicit Όταν χρησιµοποιηθεί αυτή η εντολή, τότε κάθε φορά που στην ροή του προγράµµατος εµφανίζεται µια µεταβλητή που δεν έχει δηλωθεί, η εκτέλεση του προγράµµατος παύει µε ένδειξη σφάλµατος Μπορούµε να ρυθµίσουµε το περιβάλλον αναπτύξεως προγραµµάτων της VB ώστε αυτό αυτοµάτως να προσθέτει την εντολή Option Explicit σε όλα να νέα προγράµµατα που γράφουµε Σε όλες τις VB (VB, VBA, VBE) oι µεταβλητές µπορούν να δηλωθούν ως Boolean, Byte, Integer, Long, Currency, Single, Double, Date, String (για συµβολοσειρές µεταβλητού µήκους), String * µήκος (για συµβολοσειρές σταθερού µήκους), Object, ή Variant (στην Vb 60 και άλλοι τύποι) Επίσης µπορεί να δηλωθεί σαν τύπος µιας µεταβλητής και τύπος που έχει ορισθεί προηγούµενα από τον προγραµµατιστή µε την εντολή Type Εάν δεν δηλωθεί τύπος, τότε η µεταβλητή θεωρείται οτι είναι τύπου Variant Η δήλωση µεταβλητής έχει την ακόλουθη µορφή: Παραδείγµατα: Dim A As Integer Dim velocity As Double εντολή δηλώσεως + όνοµα µεταβλητής + As + τύπος Dim intx As Integer, inty As Integer, intz As Integer Dim intx, inty, intz As Integer Στην τελευταία περίπτωση µόνο η µεταβλητή intz δηλώνεται ως Integer, ενώ οι υπόλοιπες intx και inty ορίζονται αυτοµάτως ως Variant ήλωση µεταβλητής µπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο ενότητας προγράµµατος είτε σε επίπεδο υποπρογράµµατος ή συναρτήσεως Οι δηλώσεις µεταβλητών που γίνονται σε επίπεδο υποπρογράµµατος ή συναρτήσεως µπορούν να γίνουν και µε άλλες εντολές που προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες και για τον λόγο αυτό πρέπει και να χρησιµοποιούνται µε προσοχή: Οι µεταβλητές που δηλώνονται µε την εντολή Public ισχύουν σε όλο το πρόγραµµα, ακόµη και αν αυτό αποτελείται από πολλές ενότητες Οι µεταβλητές που δηλώνονται µε την εντολή Private ισχύουν µόνο στην ενότητα όπου έχουν δηλωθεί Η διαφορά µε την εντολή Dim είναι οτι αυτή µπορεί να βρίσκεται µέσα σε ένα υποπρόγραµµα, ενώ ή Private για να δηλώνει µεταβλητή που ισχύει σε όλη την ενότητα πρέπει να βρίσκεται στην αρχή της ενότητας και έξω από υποπρόγραµµα Μια µεταβλητή που δηλώνεται µε την εντολή Dim µέσα σε ένα υποπρόγραµµα δεν διατηρεί την τιµή που έχει όταν η ροή του προγράµµατος οδηγήσει έξω από το συγκεκριµένο υποπρόγραµµα Όταν θέλουµε να διατηρούνται στις τοπικές µεταβλητές οι τιµές τους σε διαδοχικές κλήσεις του υποπρογράµµατος τότε οι µεταβλητές αυτές πρέπει να δηλώνονται µε την εντολή Static αντί της Dim Τέλος η εντολή Global ορίζει µεταβλητές γενικής ισχύος σε όλο το πρόγραµµα, όπως και η Public, από την οποία έχει αντικατασταθεί στις τελευταίες εκδόσεις της Visual BASIC Ειδικές περιπτώσεις δηλώσεων είναι εκείνες που δηλώνουµε µεταβλητές «αντικείµενα» (κυρίως στην VBA) όπως για παράδειγµα «Worksheet», δηλαδή φύλο εργασίας του MS-EXCEL

9 9 Σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και σε περιπτώσεις που θέλουµε µια επιπλέον χωριστή εµφάνιση κάποιου πλαισίου ή παραθύρου µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή New Dim frmorders As New AccessForm ηλώσεις πινάκων Οι πίνακες δηλώνονται γενικά όπως και οι απλές µεταβλητές, µε επιπλέον στοιχεία την ταυτόχρονη δήλωση των διαστάσεων τους Η διαστάσεις ορίζονται µε την µέγιστη τιµή του δείκτη που µπορεί να εµφανίσει η κάθε διάσταση χωρισµένη µε κόµµα από την επόµενη και όλες µέσα σε παρενθέσεις µετά το όνοµα του πίνακα Για παράδειγµα: Dim Vector_A(20) As Integer, Matrix_B(30, 20) As Long Προσοχή! Η αρίθµηση των στοιχείων στην VB αρχίζει από το 0 Έτσι ένας πίνακας που δηλώνεται ως Dim Matrix_B(1, 1) στην πραγµατικότητα είναι ένα µητρώο [2x2] Εάν θέλουµε να αρχίζει η αρίθµηση των στοιχείων από το 1, τότε στην αρχή του προγράµµατος χρησιµοποιούµε την εντολή Option Base 1 Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατά τον ίδιο τρόπο και την εντολή Option Base 0, µόνο και µόνο για να µην λησµονήσουµε οτι ή αρχή της αριθµήσεως των στοιχείων είναι το 0 Ένας άλλος τρόπος δηλώσεως των τιµών των δεικτών των διαστάσεων είναι µε το να δηλωθεί ακριβώς το εύρος των τιµών που επιτρέπεται ως εξής: Dim Matrix_B(2 To 20, -4 To +4) Αυτό διευκολύνει πολλές φορές την σύνταξη ενός προγράµµατος, όταν οι δείκτες του πίνακα εξαρτώνται από ακέραιες µεταβλητές που δέχονται τιµές σε ένα περιορισµένο πεδίο Όµως και αυτή η ευκολία µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα και συνιστάται να αποφεύγεται Ο τύπος µεταβλητής ενός πίνακα (ακέραιος, πραγµατικός κλπ) δεν µπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος, ο αριθµός των διαστάσεων και το µέγεθος όµως της κάθε διαστάσεως µπορούν να αλλάξουν µε δύο τρόπους: Α) Εάν ο πίνακας δηλωθεί µε διαστάσεις όχι σταθερούς ακέραιους αλλά µε µεταβλητές, για παράδειγµα: Dim Matrix_B(I, J) Σε αυτή την περίπτωση βέβαια οι τιµές των µεταβλητών που ορίζουν τις διαστάσεις (I, J) θα πρέπει να έχουν ορισθεί πριν από την δήλωση του πίνακα Β) Με την εντολή ReDim που επιτρέπει επαναπροσδιορισµό των διαστάσεων ενός πίνακα, για παράδειγµα: Dim Matrix_B(2, 2) ReDim Matrix_B(4, 4) Στην περίπτωση αυτή µπορεί να αλλάξει και ο αριθµός των διαστάσεων του πίνακα και µάλιστα η αρχική δήλωση του πίνακα µπορεί να περιέχει µόνο παρενθέσεις και όχι διαστάσεις όπως για παράδειγµα:

10 Dim Matrix_B() ReDim Matrix_B(4, 4) Να σηµειωθεί οτι η εντολή ReDim µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µέσα σε υποπρογράµµατα σε αντίθεση µε την Dim που µπορεί να χρησιµοποιηθεί οπουδήποτε Η βοηθητική εντολή Preserve µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την εντολή ReDim προκειµένου να διατηρηθεί το περιεχόµενο ενός πίνακα κατά την αλλαγή των διαστάσεών του Συνιστάται όµως να αποφεύγεται διότι µπορεί να προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα Η VB κάνει πάντα έλεγχο των διαστάσεων και έτσι εάν κατά την εκτέλεση του προγράµµατος εµφανιστούν σε πίνακα δείκτες µε τιµές µεγαλύτερες από αυτές που έχουν δηλωθεί τότε η εκτέλεση του προγράµµατος παύει µε σχετικό σήµα σφάλµατος Παρόλα αυτά όµως είναι σκόπιµο να ελέγχουµε µε τις κατάλληλες εντολές τις τιµές των δεικτών 10 ηλώσεις σταθερών (Constants) Μπορούν να δηλωθούν σταθερές στην αρχή του προγράµµατος και να χρησιµοποιηθούν σε όλο το πρόγραµµα µε το όνοµά τους αντί της τιµής που αντιπροσωπεύουν Αυτό εξυπηρετεί δύο σκοπούς: α) Ένα σύντοµο και χαρακτηριστικό όνοµα βοηθά στην απλότητα γραφής µαθηµατικών σχέσεων µέσα στο πρόγραµµα β) Αποφεύγονται σφάλµατα κατά την εισαγωγή σταθερών µε πολλά ψηφία σε πολλά σηµεία του προγράµµατος, ενώ απλοποιείται τόσο ο έλεγχος της τιµής των σταθερών, όσο και η αλλαγή της τιµής των αν χρειαστεί (κατά την σύνταξη ή αλλαγές στον πηγαίο κώδικα Από την στιγµή που θα ορισθεί µια σταθερά, αυτή δεν µπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση του προγράµµατος Αυτή είναι και η σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την χρήση µεταβλητής για τον ίδιο σκοπό, οπότε από λάθος στον πηγαίο κώδικα θα µπορούσε η µεταβλητή να δεχθεί άλλη τιµή χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό Η δήλωση σταθερών γίνεται µε τον όρο Const Παράδειγµα: Public Const Pi As Single = Private Const Dt As Integer = 10 Η Visual BASIC ορίζει (έχει προκαθορίσει) ένα µεγάλο αριθµό από σταθερές για να απλοποιηθεί ή σύνταξη των προγραµµάτων και να τυποποιηθεί η ρύθµιση διαφόρων παραµέτρων στο περιβάλλον Windows, όπως για παράδειγµα τα χρώµατα: Σταθερά Τιµή Χρώµα vbblack &H0 Μαύρο vbred &HFF Κόκκινο vbgreen &HFF00 Πράσινο vbyellow &HFFFF Κίτρινο vbblue &HFF0000 Μπλέ vbmagenta &HFF00FF Μώβ vbcyan &HFFFF00 Γαλάζιο vbwhite &HFFFFFF Άσπρο

11 Τύποι προσδιοριζόµενοι από τον χρήστη και δοµές δεδοµένων Εκτός από τους τύπους µεταβλητών που ορίζονται από την VB ο προγραµµατιστής µπορεί να ορίσει και δικούς του τύπους µε την εντολή Type που είτε να αντιστοιχούν σε απλούς τύπους της VB είτε να είναι σύνθετοι τύποι (συνδυασµοί µεταβλητών) Για παράδειγµα: Type Counter As Integer Ορίζεται δηλαδή ένας νέος τύπος «Counter» που είναι απλά ένας ακέραιος Η χρησιµότητα µιας τέτοια δηλώσεως έγκειται µόνο στο ότι κάθε φορά που θα δηλώνεται στην συνέχεια κάποια µεταβλητή ως τύπου Counter αυτή θα χρησιµοποιείται σαν απαριθµητής, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και ή χρήση της σαν απλού ακέραιου Type Student_File Name As String IDno As Integer CourseNo(60) As integer End Type Dim Undergraduate(500) As Student_File Στην περίπτωση αυτή έχουµε την δήλωση πίνακα ενός νέου σύνθετου τύπου (µιας δοµής δεδοµένων) και την δήλωση µιας µεταβλητής ως µεταβλητής αυτού του νέου συνθέτου τύπου Τα επιµέρους στοιχεία των συνθέτων τύπων χρησιµοποιούνται µε το όνοµα τους στο οποίο προτάσσεται το όνοµα της σύνθετης µεταβλητής χωρισµένο µε τελεία: Undergraduate(1)Name = «Γιώργος ηµητρίου» Undergraduate(1)IDno = 223 Undergraduate(1)CourseNo(1) = 302 Undergraduate(1)CourseNo(2) =

12 Αρχεία πηγαίου κώδικα και διάφορα αρχεία κατά την σύνταξη του προγράµµατος Κατά την σύνταξη ενός προγράµµατος τα διάφορα στοιχεία του, καθώς και πολλές βοηθητικές πληροφορίες αποθηκεύονται αυτοµάτως σε ιδιαίτερα αρχεία µε χαρακτηριστικά προσδιοριστικά Τα σπουδαιότερα είναι: 12 Προσδιοριστικό Περιγραφή Παράδειγµα bas Ενότητα BASIC Computebas cls Ενότητα κλάσεως NewClasscls dca Προσωρινός χώρος του περιβάλλοντος αναπτύξεως Computedca frm Αρχείο πλαισίου Computefrm frx Ψηφιακό αρχείο πλαισίου Computefrx log Κατάλογος σφαλµάτων κατά το άνοιγµα ενός προγράµµατος από την VB Computelog res Αρχείο γραφικών στοιχείων Frameres vbp Αρχείο ελέγχου ενός προγράµµατος Visual Basic Computevbp vbw Αρχείο ελέγχου περιβάλλοντος αναπτύξεως ενός προγράµµατος Visual Basic Computevbw Εκτελέσιµα αρχεία Τα εκτελέσιµα αρχεία είναι επίσης διαφόρων κατηγοριών που προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα προσδιοριστικά: Προσδιοριστικό Περιγραφή Παράδειγµα dll υναµική βιβλιοθήκη MathRoutinesdll exe Εκτελέσιµος κώδικας Computeexe ocx Λειτουργικό στοιχείο ActiveX Gridocx

13 Οι βασικές (εσωτερικές) συναρτήσεις της Visual BASIC 1 Τριγωνοµετρικές συναρτήσεις: 2 Λογαριθµικές συναρτήσεις και ρίζες: 13 Συνάρτηση Συνάρτηση VB Συνάρτηση Συνάρτηση VB Ηµίτονο Συνηµίτονο Εφαπτοµένη Τόξο εφαπτοµένης Sin Cos Tan Atn Φυσικός λογάριθµος (ln) Εκθετική συνάρτηση (e X ) Τετραγωνική ρίζα Log Exp Sqr 3 Συναρτήσεις αποκοπής δεκαδικών: 4 ιάφορες συναρτήσεις: Συνάρτηση Συνάρτηση VB Συνάρτηση Συνάρτηση VB Ακέραιο µέρος αριθµού Αποκοπή δεκαδικών αριθµού Int Fix Απόλυτη τιµή Τυχαίος αριθµός Abs Rnd 5 Συναρτήσεις µετατροπής τύπου µεταβλητής: Συνάρτηση VB CBool CByte CCur CDate CDec CDbl Chr Μετατροπή σε Boolean Byte Currency Date Decimal Double Character Συνάρτηση VB CInt CLng CSng CStr CVar CVErr Μετατροπή σε Integer Long Single String Variance Error Συνάρτηση Αποτέλεσµα Asc Hex Oct Str Val Αριθµός ASCII του πρώτου χαρακτήρα της συµβολοσειράς Συµβολοσειρά σε µορφή δεκαεξαδικού αριθµού Συµβολοσειρά σε µορφή οκταδικού αριθµού Αριθµός που παρίσταται από την συµβολοσειρά Τιµή που παριστά η συµβολοσειρά

14 Όλες οι υπόλοιπες µαθηµατικές συναρτήσεις µπορούν να παραχθούν από τις παραπάνω βασικές: 14 Συνάρτηση Παράγωγη συνάρτηση VB Τέµνουσα Sec(X) = 1 / Cos(X) Συντέµνουσα Cosec(X) = 1 / Sin(X) Συνεφαπτοµένη Cotan(X) = 1 / Tan(X) Τόξο ηµιτόνου Arcsin(X) = Atn(X / Sqr(-X * X + 1)) Τόξο συνηµιτόνου Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) Τόξο τέµνουσας Arcsec(X) = 2 * Atn(1) Atn(Sgn(X) / Sqr(X * X 1)) Τόξο συντέµνουσας Arccosec(X) = Atn(Sgn(X) / Sqr(X * X 1)) Τόξο συνεφαπτοµένης Arccotan(X) = 2 * Atn(1) - Atn(X) Υπερβολικό ηµίτονο HSin(X) = (Exp(X) Exp(-X)) / 2 Υπερβολικό συνηµίτονο HCos(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / 2 Υπερβολική εφαπτοµένη HTan(X) = (Exp(X) Exp(-X)) / (Exp(X) + Exp(-X)) Υπερβολική τέµνουσα HSec(X) = 2 / (Exp(X) + Exp(-X)) Υπερβολική συντέµνουσα HCosec(X) = 2 / (Exp(X) Exp(-X)) Υπερβολική συνεφαπτοµένη HCotan(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / (Exp(X) Exp(-X)) Τόξο υπερβολικού ηµιτόνου HArcsin(X) = Log(X + Sqr(X * X + 1)) Τόξο υπερβολικού συνηµιτόνου HArccos(X) = Log(X + Sqr(X * X 1)) Τόξο υπερβολικής εφαπτοµένης HArctan(X) = Log((1 + X)/(1 X)) / 2 Τόξο υπερβολικής τέµνουσας HArcsec(X) = Log((Sqr(-X * X + 1) + 1) / X) Τόξο υπερβολικής συντέµνουσας HArccosec(X) = Log((Sgn(X)* Sqr(X * X + 1) + 1) / X) Τόξο υπερβολικής συνεφαπτοµένης HArccotan(X) = Log((X + 1) / (X 1)) / 2 εκαδικός Λογάριθµος Log10(x) = Log(x) / Log(10) Λογάριθµος προς αυθαίρετη βάση Ν LogN(X) = Log(X) / Log(N)

15 οµή ενός προγράµµατος Visual BASIC 15 Κάθε πρόγραµµα Visual BASIC συντάσσεται µε βάση λίγους κανόνες 1 εν υπάρχει περιορισµός στο µήκος των γραµµών του προγράµµατος κατά την σύνταξη Αν όµως µια γραµµή υπερβαίνει το µήκος των 255 χαρακτήρων, τότε ο επεξεργαστής VB την «κόβει», εισάγει ένα σύµβολο «_» και συνεχίζει στην επόµενη γραµµή εν υπάρχει διακριτικό τέλους γραµµής και το περιεχόµενο κάθε γραµµής µπορεί να αρχίζει από οποιαδήποτε στήλη Εκτός από τα απαραίτητα κενά για τον διαχωρισµό των τµηµάτων µιας εκφράσεως, µπορούν να υπάρχουν και περισσότερα κενά που δεν λαµβάνονται υπ όψη από τον µεταφραστή της VB (Ο επεξεργαστής της VB αυτοµάτως µειώνει τα κενά στα τελείως απαραίτητα) εν απαιτείται αρίθµηση των γραµµών του προγράµµατος 2 ύο οι περισσότερες εντολές µπορούν να γραφούν στην ίδια γραµµή αφού χωρισθούν µε τον χαρακτήρα «:» (άνω-κάτω τελεία) 3 Κάθε πρόγραµµα αποτελείται από το κυρίως πρόγραµµα και ενδεχοµένως µια ή περισσότερες διαδικασίες (procedures), δηλαδή υποπρογράµµατα (Subroutines) και συναρτήσεις (Functions), καθώς και από τις περιγραφές των πλαισίων και των στοιχείων ελέγχου (ή «αντικειµένων» γενικότερα) που περιλαµβάνει εν υπάρχει ειδική εντολή για να δηλωθεί η αρχή του κυρίως προγράµµατος Είναι καλό να τοποθετούνται επικεφαλής τους προγράµµατος σχόλια όπου δηλώνονται τουλάχιστον το όνοµα του προγράµµατος, η ηµεροµηνία συντάξεώς του και το όνοµα του προγραµµατιστού Το πρόγραµµα µπορεί να αρχίζει την εκτέλεση είτε από ένα πλαίσιο είτε από ένα υποπρόγραµµα µε το όνοµα Main Αυτό είναι επιλογή του προγραµµατιστού και ορίζεται µέσα από το αντίστοιχο µενού της VB Η έναρξη εκτελέσεως ενός προγράµµατος από το Main είναι επιθυµητή µόνο στις δύο ακόλουθες περιπτώσεις: 1 Όταν δεν είναι απαραίτητη η δηµιουργία πλαισίων διαλόγων στο πρόγραµµα, όπως για παράδειγµα σε ένα πρόγραµµα που διαβάζει τις οδηγίες και τα δεδοµένα από ένα αρχείο και εξαγει τα αποτελέσµατα πάλι σε ένα σρχείο 2 Όταν είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες ρυθµίσεις ή να φορτωθούν κάποια δεδοµένα πριν την εµφάνιση οποιουδήποτε πλαισίου και την συνέχιση του προγράµµατος Τα υποπρογράµµατα είναι αυτοτελή τµήµατα προγράµµατος που καλούνται µε τη εντολή Call ή απλά µε την χρήση του ονόµατός των και µπορούν να δεχθούν πολλές παραµέτρους κατά την κλήση και να επιστρέψουν επίσης πολλές τιµές στο κυρίως πρόγραµµα Τα υποπρογράµµατα δηλώνουν την αρχή τους µε την δήλωση Sub, το όνοµα και τις παραµέτρους κλήσεώς τους και το τέλος τους µε την δήλωση End Sub Παράδειγµα: Sub DistAngle (a as double, b as double, dist as double, angle as double) dist = sqr(a^2 + b^2) angle = tan (a/b) End Sub Οι συναρτήσεις µπορούν να δεχθούν πολλές παραµέτρους κατά την κλήση αλλά επιστρέφουν µόνο µία τιµή, την τιµή της συναρτήσεως και χρησιµοποιούνται όπως και οι βασικές συναρτήσεις της Visual BASIC, δηλαδή µπορούν να γραφούν κατ ευθείαν µέσα σε αριθµητικούς τύπους Οι συναρτήσεις δηλώνουν την αρχή τους µε την δήλωση Function, το όνοµα και τις παραµέτρους κλήσεώς τους και το τέλος τους µε την δήλωση End Function Παράδειγµα: Function Dist (a as double, b as double) dist = sqr(a^2 + b^2) End Function Τα υποπρογράµµατα και οι συναρτήσεις γράφονται µετά από την εντολή End του κυρίως προγράµµατος Η VB δηµιουργεί αυτοµάτως υποπρογράµµατα για κάθε στοιχείο ελέγχου που υπάρχει σε κάποιο από τα πλαίσια που ορίζονται στο πρόγραµµα Για να εµφανιστούν και να είναι διαθέσιµα για συµπλήρωση κώδικα αυτά τα υποπρογράµµατα αρκεί κανείς να τα αναζητήσει στις επιλογές που συνοδεύουν το παράθυρο κώδικα του αντιστοίχου πλαισίου Ο προγραµµατιστής µπορεί να εισάγει υποπρογράµµατα ή συναρτήσεις και µε την βοήθεια σχετικού µενού (Tools > Add_Procedure ) της VB Γενικά ο επεξεργαστής της VB φροντίζει αυτοµάτως για την τακτοποίηση σε σειρά των διαφόρων υποπρογραµµάτων και συναρτήσεων

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δηµιουργία και χρήση λειτουργικών µονάδων δια της χρήσης των οποίων είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών που δεν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Taspython Εκµαθηση Python Βηµα Βηµα Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Συγγραφέας : ηµήτρης Λεβεντεας Οµάδα : TasPython Ευχαριστίες Ο παρόν οδηγός ϕιλοδοξεί να συµπληρώσει µια προσπάθεια που άρχισε το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο ιοίκησης(μανατζµεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκµεταλλεύσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα