ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ διεργασίων 3.5 Ασφάλεια Οι διαφάνειες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που συνοδεύονται με το προτεινόμενο σύγγραμμα, καθώς και στις διαφάνειες προηγούμενων ετών του κ. Κουρκουμπέτη. 1

2 Λειτουργικό Σύστημα Ένα λειτουργικό σύστημα είναι το λογισμικό που: Ελέγχει τη συνολική λειτουργία του υπολογιστή. επιτρέπει πολλά προγράμματα (διαδικασίες, processes) να μοιράζονται ταυτόχρονα τους πόρους του υπολογιστή Παρέχει τα μέσα για την αποθήκευση και την ανάκτηση εγγράφων. Εκτελεί προγράμματα. Παρέχει τη διασύνδεση μέσω της οποίας ο χρήστης ζητάει την εκτέλεση του προγράμματος. 2

3 Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων Windows (Microsoft): PC Mac OS (Apple) Solaris (Sun Microsystems, τώρα Oracle) Linux UNIX: για μεγαλύτερα συστήματα υπολογιστών Για κινητά / PDAs iphone OS (Apple) Blackberry OS (Research in Motion) Windows Phone (Microsoft) Symbian OS (Nokia) Android (Google) 3

4 Βασικές αρχές Εργασία (job): ένα πρόγραμμα προς εκτέλεση Στα πρώτα συστήματα υπολογιστών, μια μηχανή ετοιμαζόταν ειδικά για την εκτέλεση μιας εργασίας Υπήρχε ένα άτομο (computer operator) για να φορτώνει τα δεδομένα στον Η/Υ και να κανονίζει την πρόσβαση διαφορετικών χρηστών 1 ος σταθμός: Ομαδική επεξεργασία (batch processing): εκτέλεση πολλών προγραμμάτων μαζί χωρίς αλληλεπίδραση με τον χρήστη Οι εργασίες περιμένουν σε μια ουρά αναμονής (queue) First-In First-Out (FIFO) Στην πραγματικότητα, διαφορετικές εργασίες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες (priorities) 4

5 Λειτουργικό Σύστημα Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισμένη χρησιμότητα δυσκολία στο φόρτωμα και τρέξιμο κώδικα λεπτομέρειες Ι/Ο, interrupt handling,... δυνατότητα τρεξίματος πολλών προγραμμάτων τρέχει μόνο κώδικα μηχανής Απαίτηση για αλληλεπίδραση με τον χρήστη Απαίτηση για επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο 5

6 Ομαδική επεξεργασία (batch processing) 6

7 Βασικές Αρχές (2) Αρχικά, κάθε εργασία συνοδευόταν από μια λίστα από εντολές που περιέγραφαν την εκτέλεσή της Γλώσσα Ελέγχου Εργασίας (Job Control Language) Ο computer operator τις διάβαζε και τις εκτελούσε με το χέρι 2 ος σταθμός: αλληλεπιδραστική επεξεργασία (interactive processing) 3 ος σταθμός: Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο (real-time processing) Υπάρχουν προθεσμίες (deadlines) μέσα στις οποίες πρέπει να εκτελεστεί η εργασία Μετά την προθεσμία δεν έχει νόημα, είτε ο χρήστης είναι δυσαρεστημένος 7

8 Αλληλεπιδραστική επεξεργασία 8

9 Υποστήριξη πολλών χρηστών Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών με διαμοιρασμό χρόνου (timesharing) Αρχή του πολυ-προγραμματισμού (multi-programming) με την οποία υλοποιείται ο διαμοιρασμός χρόνου ο χρόνος χωρίζεται σε χρονικά διαστήματα Η εκτέλεση μιας εργασίας γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Στο πέρας του διαστήματος η εργασία που εκτελείται διακόπτεται για να εκτελεστεί μια άλλη στο επόμενο χρονικό διάστημα Λέγεται και πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου (time division multiple access, TDMA) 9

10 Υποστήριξη πολλών χρηστών (2) Με το να εκτελείται μια εργασία σε κάθε χρονικό διάστημα, αν το χρονικό διάστημα είναι μικρό, δημιουργείται η «ψευδαίσθηση» ότι εκτελούνται πολλές εργασίες παράλληλα Διαμοιρασμός χρόνου: Συνήθως αναφέρεται στην εξυπηρέτηση πολλών χρηστών με τον τρόπο που αναφέραμε Multi-tasking (πολυ-εκτέλεση): εκτέλεση πολλών εργασιών ενός χρήστη ταυτόχρονα 10

11 2 σημαντικές έννοιες Εξισορρόπηση φόρτου (load balancing): δυναμική ανάθεση εργασιών σε διαφορετικούς επεξεργαστές ώστε όλοι οι επεξεργαστές να χρησιμοποιούνται αποδοτικά Scaling: «Σπάσιμο» μιας εργασίας σε πολλές μικρότερες, ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων επεξεργαστών 11

12 Είδη λογισμικού Λογισμικό εφαρμογών (application software): Εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, με σκοπό την αξιοποίηση του υπολογιστή. Λογισμικό συστήματος (system software): Εκτελεί τις κοινές εργασίες των υπολογιστικών συστημάτων. Παρέχει την υποδομή για το λογισμικό εφαρμογών. Βοηθητικό λογισμικό (utility software) 12

13 Κατηγορίες λογισμικού 13

14 Στοιχεία λειτουργικού συστήματος (1) 14

15 Στοιχεία λειτουργικού συστήματος (2) Φλοιός ή κέλυφος (shell): το τμήμα μέσω του οποίου διεξάγεται η επικοινωνία του χρήστη με τη μηχανή. Γραφικό περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη (Graphical User Interface, GUI) Διαχειριστής παραθύρων (windows manager) Ο Πυρήνας (kernel) περιέχει τα στοιχεία λογισμικού που εκτελούν τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται από το σύστημα Διαχειριστής αρχείων (file manager) Οδηγός συσκευών (device driver) Διαχειριστής μνήμης (memory manager) Χρονοπρογραμματιστής (scheduler) και διεκπεραιωτής (dispatcher): ο scheduler αποφασίζει ποιες διεργασίες θα εκτελεστούν, ο διεκπεραιωτής ελέγχει την ανάθεση χρόνου σε αυτές 15

16 Διαχειριστής αρχείων (file manager) Ο διαχειριστής αρχείων συντονίζει τη χρήση των λειτουργιών μαζικής αποθήκευσης του υπολογιστή. (π.χ. Σκληρός δίσκος) και περιέχει πληροφορίες πρόσβασης για τα αρχεία Κατάλογοι (directories) ή φάκελοι (folders): ομάδες ή συγκεντρώσεις αρχείων που δημιουργούνται από το χρήστη. Ιεραρχική οργάνωση Διαδρομή (path): η θέση ενός αρχείου στην ιεραρχία του καταλόγου. Π.χ: animals/prehistoric/dinosaurs Περιγραφέας αρχείων: οι απαραίτητες πληροφορίες για την απόκτηση πρόσβασης σε ένα ανοικτό αρχείο. 16

17 Οδηγός συσκευών (device driver) Είναι μονάδες λογισμικού για επικοινωνία με τους ελεγκτές (controllers) των περιφερειακών συσκευών ή απευθείας με αυτές Π.χ. Οδηγός (driver) για εκτυπωτή, για οθόνη, για σκληρό δίσκο Ο οδηγός είναι εξειδικευμένος και αναλαμβάνει την καθοδήγηση των περιφερειακών συσκευών 17

18 Σύστημα αρχείων Ανάγκη αποθήκευσης πληροφορίας μεγάλη χρονική διάρκεια αποθήκευσης εύκολη πρόσβαση προγράμματα, δεδομένα χρήση δευτερεύουσας μνήμης (δίσκοι,...) μονάδα αποθήκευσης: αρχείο λειτουργίες: δημιουργία (create), διαγραφή (delete), προσπέλαση (open, close, read, write), προστασία (εξουσιοδοτημένη προσπέλαση) 18

19 Διαχειριστής μνήμης Ο διαχειριστής μνήμης συντονίζει τη χρήση της κύριας μνήμης Ιδιαίτερα σημαντικός στην περίπτωση πολλών χρηστών ή πολλών εργασιών (multi-tasking) που εκτελούνται παράλληλα Πολλά προγράμματα και μπλοκ δεδομένων συνυπάρχουν στην κύρια μνήμη Εικονική μνήμη (virtual memory): προσομοίωση επιπλέον χώρου μνήμης Δημιουργείται εναλλάσσοντας μονάδες δεδομένων που καλούνται σελίδες, μεταξύ του πραγματικού χώρου κυρίας μνήμης και του μέσου αποθήκευσης Π.χ. Αν μια εργασία χρειάζεται 8GB μνήμης αλλά η κύρια μνήμη είναι 4GB. Ο διαχειριστής μνήμης κρατάει τα υπόλοιπα 4GB αποθηκευτικού χώρου στον σκληρό δίσκο! Αποθηκεύει εκεί τα 4GB δεδομένων (τα διαιρεί σε μονάδες, τις σελίδες (pages) Μεταφέρει τις σελίδες από και προς την μνήμη ώστε οι σελίδες που κάθε φορά χρειάζονται από την διαδικασία να βρίσκονται στην κύρια μνήμη Δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι υπάρχουν 8GB κύριας μνήμης 19

20 Εκχώρηση μνήμης Προστασία Διαχείριση μνήμης διαδικασία Α δεν μπορεί να προσπελάσει την μνήμη της διεργασίας Β Χρησιμοποίηση ελευθερία χρησιμοποίησης οποιοδήποτε τμήματος μνήμης από διεργασίες διεργασίες χρησιμοποιούν πολλά τεμάχια μνήμης μη συνεχή μεταξύ τους δυνατότητα μεταφοράς μιας διεργασίας μέσα στην μνήμη 20

21 Εκκίνηση O Program Counter στην CPU έχει σχεδιαστεί να ξεκινά από μια συγκεκριμένη διεύθυνση κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή Θα μπορούσε το λειτουργικό σύστημα να βρίσκεται πάντα στην κύρια μνήμη Αλλά αυτή είναι πτητική (volatile), χάνει τα δεδομένα της όταν ο Η/Υ σβήνει Λύση: ένα μικρό μέρος της μνήμης γίνεται εκ κατασκευής μη πτητικό (non-volatile) Read-only memory (ROM) Boot loader: πρόγραμμα εγκατεστημένο στη ROM, εκτελείται 1 ο όταν ανοίγει ο υπολογιστής Οι εντολές στον boot loader κατευθύνουν την CPU να μεταφέρει το λειτουργικό σύστημα στην κυρίως μνήμη Από τον σκληρό δίσκο (PC), ή από την μνήμη flash (smart-phones), ή από μια άλλη μηχανή (σε υπολογιστικά συστήματα σε πανεπιστήμια) Ο boot loader κατευθύνει την CPU να κάνει jump στην θέση μνήμης που βρίσκεται το λειτουργικό σύστημα 21

22 Διαδικασία εκκίνησης Η διαδικασία εκκίνησης (boot strapping ή booting) εκτελείται κάθε φορά που ο υπολογιστής τίθεται σε λειτουργία. Μεταφέρει βασικά στοιχεία του λειτουργικού συστήματος από το μέσο αποθήκευσης (όπου είναι αποθηκευμένο) στην κύρια μνήμη. 22

23 Διεργασίες Πρόγραμμα: ένα στατικό σύνολο από εντολές Διεργασία (process): Η δραστηριότητα της εκτέλεσης ενός προγράμματος Κατάσταση διεργασίας (process state): Τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητας, αλλάζει με το χρόνο Μετρητής προγράμματος (program counter) Καταχωρητές γενικής χρήσης Σχετιζόμενο τμήμα της κύριας μνήμης Διαχείριση διεργασιών μέσω του λειτουργικού συστήματος Κάθε διεργασία έχει τους απαιτούμενους πόρους (θέσεις μνήμης, CPU, πρόσβαση σε περιφερειακές συσκευές, πρόσβαση σε αρχεία) που χρειάζεται Διεργασίες δεν παρεμβάλλονται και δεν εμποδίζουν η μια την άλλη Διεργασίες που χρειάζεται να ανταλλάζουν πληροφορία, μπορούν να το κάνουν 3-23

24 Κατάσταση της διεργασίας Κατάσταση της διεργασίας = PC + εικόνα της μνήμης + καταχωρητών = πλήρης πληροφορία για να σταματήσουμε και να ξανασυνεχίσουμε την διεργασία PC PC program data Διεργασία Α (τρέχει) Πίνακας διεργασιών Α Β C PC Διεργασία Β (σταματημένη) 24

25 Διαχείριση διεργασιών Χρονοπρογραμματιστής (scheduler): Διατηρεί στον πίνακα διεργασιών ένα σύνολο πληροφοριών για όλες τις διεργασίες. Έτοιμη (ready) διεργασία (δηλ. Μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει) ή σε αναμονή (waiting) (δηλ. Περιμένει κάποιο εξωτερικό γεγονός να συμβεί, π.χ. Μήνυμα από κάποια άλλη διεργασία, κτύπημα στο πληκτρολόγιο κλπ) Προτεραιότητες Εισάγει νέες διεργασίες στον πίνακα, βγάζει διεργασίες που ολοκληρώθηκαν Ο παραπάνω πίνακας διατηρείται στην μνήμη Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται από τον Διεκπεραιωτή (Dispatcher) 25

26 Διαχείριση διεργασιών (2) Διεκπεραιωτής (ή Διανομέας, Dispatcher) Το στοιχείο του πυρήνα που εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων διεργασιών. Επιβλέπει την εκτέλεσή τους Δίνει ένα χρονομερίδιο (time slice) σε μία διεργασία που είναι έτοιμη. Χρονομερίδιο: milli-secs ή micro-secs Εκτελεί την μεταγωγή (switching) διεργασιών όταν το χρονομερίδιο της τρέχουσας διεργασίας τελειώσει Λέγεται και θεματικό μεταγωγή (Context-switching) Διακοπή είναι το σήμα που παράγεται στο τέλος του χρονομεριδίου Ο χειριστής διακοπών (σε επόμενη διαφάνεια) είναι μέρος του διεκπεραιωτή. 26

27 Σημασία Διαχείρισης Διεργασιών Διεργασία Α (διάρκεια 100 sec, έτοιμη τη στιγμή 0) Διεργασία Β (διάρκεια 10 sec, έτοιμη τη στιγμή 0+dt) Αν: Χρόνος ολοκλήρωσης Α: στα 100 sec Χρόνος ολοκλήρωσης Β: στα 110 sec Μέσος χρόνος ολοκλήρωση: ( )/2 = 105 sec. Αν εκτελώ κάθε μια εναλλάξ για 5 sec Χρόνος ολοκλήρωσης Α: στα 110 sec Χρόνος ολοκλήρωσης Β: στα 20 sec Μέσος χρόνος ολοκλήρωση: (110+20)/2 = 65 sec. 27

28 Σημασία Διαχείρισης Διεργασιών (2) Περισσότερες από 1 μονάδες εκτέλεσης: Παραλληλισμός Πολλοί ταμίες (μονάδες εκτέλεσης, εξυπηρετητές) εξυπηρετούν πολλούς πελάτες, έναν πελάτη την φορά καθένας Πόσο γρηγορότερη γίνεται η εκτέλεση τελικα; Ιδανικά Ν φορές πιο γρήγορα, αν έχουμε Ν παράλληλες μονάδες εκτέλεσης Επιβαρύνσεις Π.χ. συγκρίνετε το χρόνο που θα γινόταν μια άσκηση αν Α. Δουλεύατε μόνος/η σας Β. Με άλλον ένα άτομο Γ. Με μια ομάδα 10 ατόμων 28

29 Χρονοπρογραμματισμός Στόχος η καλή διαχείριση των πόρων του συστήματος (μνήμη, CPU, δίσκος Πρόβλημα: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τρέξεις m διεργασίες σε n επεξεργαστές Ελαχιστοποίηση χρόνου απόκρισης / χρόνου ολοκλήρωσης Χρόνος απόκρισης: χρόνος από το κλικ του ποντικιού μέχρι το κλείσιμο του παραθύρου Χρόνος ολοκλήρωσης: ο χρόνος από τότε που υποβλήθηκε μια εργασία μέχει την ολοκλήρωσή της Μεγιστοποίηση του ρυθμού παραγωγής αποτελεσμάτων (ρυθμοαπόδοση, throughput) Εκμετάλλευση των πόρων του συστήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Ελαχιστοποίηση των «έμμεσων» προβλημάτων (context switching, κλπ) 29

30 Χρονοπρογραμματισμός FCFS ή FIFO FCFS = First-come First-serve FIFO = First-in First-out Εκτέλεση διεργασιών με την σειρά άφιξής τους Πλεονέκτημα: απλό Μειονέκτημα: Η απόδοση εξαρτάται από την σειρά άφιξης Όχι καλό (όχι δίκαιο) για τις εργασίες που φτάνουν αργότερα Όχι καλό αν μια μεγάλη έργασία φτάνει νωρίς 30

31 Παράδειγμα FIFO Διεργασία Α διάρκειας 100sec, Β διάρκειας 2 sec, Γ διάρκειας 3 sec Η, εναλλακτικά, θεωρείστε υπολογιστικούς κύκλους Φτάνουν σχεδόν ταυτόχρονα (η Α λίγο πριν την Β, και η Β λίγο πριν την Γ) Αν φτάνουν με σειρά Β,Γ,Α: Πρόβλημα αν μια υπολογιστικά μεγάλη διεργασία φτάσει πρώτη (μπλοκάρει όλες τις άλλες που φτάνουν μετά από αυτήν) 31

32 Παράδειγμα FIFO (2) Διάγραμμα Gantt: Να υπολογιστεί ο μέσος χρόνος αναμονής με την παρακάτω διάρκεια (burst time) και σειρά άφιξης στην ουρά P1: 20, P2: 12, P3: 8, P4: 16, P5: 4 P1 P2 P3 P4 P Χρόνοι αναμονής: P1: 0 P2: 20 P3: 32 P4: 40 P5: 56 Μέσος χρόνος αναμονής:

33 Χρονοδρομολόγηση με Εναλλαγές (Round Robin, RR) Το προηγούμενο πρόβλημα απαλοίφεται αν οι υπολογιστικά μεγάλες διεργασίες δεν μονοπωλούν τον επεξεργαστή Ρολόι Εκτέλεση κάθε διεργασίας από την CPU για μια περίοδο ρολογιού Έπειτα, προχώρησε στην επόμενη διεργασία Συνέχισε, μέχρι ο γύρος να ολοκληρωθεί για όλες τις διεργασίες Δίκαιος τρόπος: Ο RR χρησιμοποιείται πολύ συχνά με διάφορες παραλλαγές Καλός μέσος χρόνος ολοκλήρωσης για εργασίες αρκετά διαφορετικού μεγέθους μεγέθους μεταξύ τους Για διεργασίες παρόμοιου μεγέθους π.χ. Α=100, Β=100 Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης; Τι θα έκανε η FIFO; 33

34 RR: Περίοδος Μεγάλη περίοδος: μεγαλύτερη περίπτωση οι διεργασίες να τερματίσουν ή να μπλοκάρουν πριν τελειώσει η περίοδος που εκτελούνται Καταναλώνεται χρόνος άσκοπα Μικρή περίοδος: καλύτερος μέσος χρόνος αναμονής, αλλά μεγάλη επιβάρυνση Υπάρχει συνεχές context-switching Επιθυμούμε περίοδο αρκετά μεγαλύτερη από το χρόνο μεταγωγής Συνήθης τιμή για την περίοδο: 100 msec Κόστος μετατωγής: < 1% 34

35 Παράδειγμα Round Robin completes completes completes completes completes P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P4 P1 P4 P Διάρκεια της διεργασίας στην CPU και σειρά στην ουρά: P1: 20, P2: 12, P3: 8, P4: 16, P5: 4 Περίοδος RR = 4 Διάγραμμα Gantt chart, υπολογισμός μέσου χρόνου αναμονής Συνολική αναμονή: P1: = 40 P2: = 32 P3: = 24 P4: = 36 P5: 16 Μέσος όρος:

36 Παράδειγμα για context-switching P1 P2 P3 P1 P1 P1 P1 P Mέσος χρόνος αναμονής για RR (round robin) με: Διεργασίες: P1: 24, P2: 4, P3: 4 με αυτή τη σειρά άφιξης Περίοδος = 4, χρόνος context-switching = 1 P1: = 15 P2: 5 P3:10 Μέσος χρόνος αναμονής: 10 36

37 Χρονοδρομολόγηση με Προτεραιότητες Ανάθεση προτεραιότητας σε κάθε διεργασία Ιεράρχηση διεργασιών Κάθε φορά επιλέγεται μια από τις έτοιμες (ready) διεργασίες με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα Διεργασίες ίδιας προτεραιότητας δρομολογούνται με RR Στατικές ή δυναμικές προτεραιότητες Προτεραιότητες ανάλογα με: Σημασία της διεργασίας Χρόνος από την τελευταία εκτέλεση Αξιοποίηση συσκευών Ι/Ο: Υψηλή προτεραιότητα στις διεργασίες που εκτελούν πολύ Ι/Ο 37

38 Προτεραιότητες Ανάθεση αριθμού προτεραιότητας 0 η υψηλότερη προτεραιότητα (ή η χαμηλότερη) FIFO: όλες οι διεργασίες έχουν ίδιες προτεραιότητες Shortest Job First, SJF (επόμενη διαφάνεια): η προτεραιότητα είναι αντίστροφα ανάλογη προς τη διάρκεια της διεργασίας Οι προτεραιότητες μπορεί να είναι: Εσωτερικές: Π.χ. Σύμφωνα με παράγοντες σχετικούς με το Λ/Σ (απαιτήσεις σε μνήμη) Εξωτερικές, π.χ. Σπουδαιότητα για τον χρήστη Στατικές: σταθερές για όλη τη διάρκεια της διεργασίας Δυναμικές: Αλλάζουν κατά τη διάρκεια της διεργασίας Π.χ. Σα συνάρτηση της χρήσης CPU ή του χρόνου αναμονής (λύση για το πρόβλημα του μπλοκαρίσματος) 38

39 Πρώτα η Συντομότερη Διεργασία (Shortest Job First, SJF) Εκτέλεση της συντομότερης διεργασίας Η, ισοδύναμα, shortest-time-to-completion-first (πρώτα η διεργασία με το λιγότερο υπολειπόμενο χρόνο εκτέλεσης) Βέλτιστη ως προς τον συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης: Δηλ. Αυτή είναι η πολιτική που ελαχιστοποιεί το συνολικό (άρα και τον μέσο) χρόνο ολοκλήρωσης) Απόδειξη: Βάζοντας τη γρήγορη διεργασία πριν την αργή ευνοούμε την γρήγορη περισσότερο από ότι επιβαρύνουμε την αργή Αλλάζοντας τη σειρά εκτέλεσης, πάντοτε αυξάνεται ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης 39

40 SJF: Shortest Job First Διεργασίες και διάρκειες (burst times): P1: 20, P2: 12, P3: 8, P4: 16, P5: 4 P5 P3 P2 P4 P Χρόνοι αναμονής: P1: 40 P2: 12 P3: 4 P4: 24 P5: 0 Μέσος χρόνος αναμονής: 16 40

41 Προεκτοπισιμότητα και Μη Διεργασίες Α,Β,Γ,... με διαφορετική προτεραιότητα Προεκτοπίσιμη (pre-emptive) πολιτική χρονοδρομολόγησης: Αν εκτελείται μια διεργασία x και φτάσει μια διεργασία y, η x διακόπτεται αν η y είναι μεγαλύτερης προτεραιότητας από την y Η εκτέλεση της y συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή της, εφόσον δεν φτάσει άλλη διεργασία μεγαλύτερης προτεραιότητας από την y Όταν ολοκληρωθεί η y, συνεχίζεται η εκτέλεση της x Δηλ. σε κάθε χρονική στιγμή εκτελείται η μεγαλύτερης προτεραιότητας εργασία από αυτές που είναι έτοιμες προς εκτέλεση Μη προεκτοπίσιμη (non pre-emptive) πολιτική χρονοδρομολόγησης: Αν εκτελείται μια διεργασία x και φτάσει μια διεργασία y, η x δεν διακόπτεται σε καμιά περίπτωση Η y θα εκτελεστεί εφόσον ολοκληρωθεί η x 41

42 Ποιες πολιτικές χρονοδρομολόγησης μπορεί να είναι προεκτοπίσιμες; (Preemptive) FΙFO Μη προεκτοπίσιμη (non-preemptive) SJF (Shortest Job First) Pre-emptive ή μη Επιλογή όταν μια νέα διεργασία φτάνει Με προτεραιότητες: Pre-emptive ή μη Επιλογή όταν αλλάζει η προτεραιότητα μιας διεργασίας ή όταν φτάνει μια μεγαλύτερης προτεραιότητας διεργασία 42

43 Χειριστής Διακοπών Κάθε φορά που ο dispatcher δίνει ένα slice σε μια διεργασία, παράγει ένα σήμα διακοπής (interrupt) H CPU σταματά την διεργασία που εκτελεί τώρα Σώζει την τρέχουσα κατάσταση της διεργασίας Εκτελεί ένα πρόγραμμα χειριστής διακοπών (interrupt handler) που βρίσκεται στη μνήμη Μεταφέρει τον έλεγχο στον διεκπεραιωτή Ο διεκπεραιωτής επιλέγει μια διεργασία από τον πίνακα, ξεκινά τον μετρητή και επιτρέπει στην διεργασία να ξεκινήσει 43

44 Σύνοψη ζητημάτων λειτουργικού συστήματος Απαραίτητες λειτουργίες: Χρονοπρογραμματισμός (scheduling) διεργασιών Διεκπεραίωση (Dispatching) : εναλλάσσει την CPU μεταξύ διαδικασιών Χειρισμός Διακοπών (Interrupt handling): ερμηνεύει σήματα διακοπής, και ενεργοποιεί τις αντίστοιχες ρουτίνες (interrupts) Δυνατότητα ανάκτησης στο μέλλον της κατάστασης της διεργασίας που διακόπτεται τώρα Εκχώρηση πόρων: μνήμη, Ι/Ο, CPU Προστασία πόρων μεταξύ διαφορετικών διεργασιών 44

45 Πολυ-προγραμματισμός: χειρισμός Ι/Ο Process (διεργασία) A Process B Process C I/O I/O I/O συνολικός χρόνος εκτέλεσης Θεματική αλλαγή (context switching) Χωρίς πολυ-προγραμματισμό Με χρήση πολυ-προγραμματισμού περιμένει Μπορεί να μην έχουμε πάντοτε διεργασία έτοιμη να τρέξει 45

46 Πολυπρογραμματισμός: χρονομερισμός (time-slicing) μεταξύ διεργασιών Χρονομερισμός: κάθε διεργασία τρέχει για ένα χρονομερίδιο (time slice) 46

47 Διεκπεραιωτής (dispatcher) process = διεργασία = πρόγραμμα + περιβάλλον (μνήμη + καταχωρητές) process switching: εναλλαγή της CPU μεταξύ διαφορετικών διεργασιών επιλογή από διεκπεραιωτή READY ουρά αρχή READY RUNNING τέλος RUNNING τέλος slice τέλος Ι/Ο, πόροι ελευθερώθηκαν BLOCKED αρχή Ι/Ο, ζητάει πόρους που δεν υπάρχουν την στιγμή αυτή BLOCKED διεργασίες καταστάσεις μιας διεργασίας 47

48 Νήματα (threads) Νήμα (thread) είναι η μικρότερη δυνατή ακολουθία εντολών που μπορεί ένας χρονοπρογραμματιστής (scheduler) ενός λειτουργικού συστήματος να διαχειριστεί ανεξάρτητα Δηλ. Είναι μια στοιχειώδης διεργασία Πολλά νήματα μπορεί να συνυπάρχουν σε μια διεργασία και μπορούν να μοιράζονται πόρους του υπολογιστή Π.χ. Μνήμη Πολυνηματισμός (multi-threading) Πολλά νήματα εκτελούν τις ίδιες εντολές Η CPU μεταπηδάει (switch) μεταξύ διαφορετικών νημάτων, όπως μεταξύ διαφορετικών διεργασιών 48

49 Ανταγωνισμός μεταξύ διεργασιών Ανταγωνισμός διεργασιών για πόρους (resources) Πρόσβαση σε αρχεία Μνήμη CPU Χώρος στον πίνακα διεργασιών (scheduling) Χρονο-μερίδια (dispatcher) Σηματοφορείς (semaphores): μία σημαία (flag) ελέγχου που λέει εάν κάποιος πόρος είναι τώρα σε χρήση Clear (ελεύθερη), set (σε χρήση), π.χ. Τον εκτυπωτή Μπορεί κάποια διεργασία A να διακοπεί αφού έχει ανιχνευτεί clear αλλά πριν γίνει set (διότι μεσολαβεί αρκετός χρόνος για να ανακτηθεί η σημαία από την μνήμη, να αλλάξει από την CPU, και να αποθηκευτεί πίσω στην μνήμη) Μια άλλη διεργασία Β ξεκινά, ζητά και αυτή τον εκτυπωτή πιθανή σύγκρουση Λύση: Ο έλεγχος και η ενεργοποίηση γίνονται ταυτόχρονα για την κατάλληλη λειτουργία (test & set instruction) Ή ενεργοποιώντας μια εντολή interrupt disable που αγνοεί τις διακοπές διεργασιών για όσο διαρκεί το test & set 49

50 Ανταγωνισμός μεταξύ διεργασιών (2) Κρίσιμη περιοχή (critical region): ακολουθία εντολών που πρέπει να εκτελείται από μόνο μία διεργασία τη φορά. Συνήθως προστατεύεται από το σηματοφορέα. Για να μπει σε μια κρίσιμη περιοχή, μια διεργασία πρέπει να βρει το σηματοφορέα clear και να τον θέσει set πριν μπει Όταν βγει από την κρίσιμη περιοχή, πρέπει να την θέσει clear Αν μια διεργασία δει το σηματοφορέα set, περιμένει μέχρι αυτός να γίνει clear Αμοιβαίος αποκλεισμός (mutual exclusion): η προϋπόθεση της εκτέλεσης μιας κρίσιμης περιοχής από μία μόνο διεργασία τη φορά. 50

51 Αδιέξοδο Αδιέξοδο (deadlock) είναι η κατάσταση κατά την οποία η εκτέλεση δύο ή περισσοτέρων διεργασιών εμποδίζεται από το να συνεχιστεί. Παράδειγμα 1: μια διεργασία Α έχε πρόσβαση στον εκτυπωτή και περιμένει για πρόσβαση στο CD player, μια διεργασία Β το ανάποδο Παράδειγμα 2: ένα σύνολο από διεργασίες πρέπει να δημιουργήσουν υπο-διεργασίες, αλλά δεν υπάρχει χώρος στον πίνακα διεργασιών Συνθήκες που οδηγούν σε αδιέξοδο (όλες μαζί): 1. Ανταγωνισμός για μη κοινόχρηστους πόρους. 2. Τουλάχιστον δύο πόροι χρειάζονται και από τις δύο διεργασίες. 3. Ένας παραχωρημένος πόρος δεν μπορεί να ανακτηθεί βίαια. 51

52 Ένα αδιέξοδο που προέκυψε από τον ανταγωνισμό για μία μη κοινόχρηστη σιδηροδρομική διασταύρωση 52

53 Χρονοπρογραμματισμός και εκχώρηση πόρων καταστάσεις μιας διεργασίας επιλογή από διανομέα αρχή READY RUNNING τέλος Τέλος slice τέλος Ι/Ο, πόροι ελευθερώθηκαν BLOCKED αρχή Ι/Ο, ζητάει πόρους που δεν υπάρχουν την στιγμή αυτή Πόροι: μνήμη, χρόνος CPU, Ι/Ο συσκευή Εκχώρηση πόρων: στατική, δυναμική -> deadlock 53

54 Παροχέτευση (spooling) Μια συνήθης λύση για τα αδιέξοδα είναι το σκότωμα (killing) της διεργασίας Στοχεύει στην απαλοιφή της 3 ης συνθήκης Ανίχνευση και διόρθωση Η παροχέτευση είναι μία τεχνική για την αποδοχή της πρόσβασης πολλών διεργασιών σε έναν κοινό πόρο. Αναβάλει την αιτούμενη διεργασία για μία προσφορότερη στιγμή στο μέλλον Π.χ. Αν χρειάζεται πρόσβαση από 2 διεργασίες στον οδηγό του εκτυπωτή, το λειτουργικό σύστημα κατευθύνει μια από τις δυο στο να αποθηκεύσουν τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο και αργότερα όταν ο εκτυπωτής είναι ελεύθερος να τα μεταφέρει στον οδηγό του εκτυπωτή Κάνει ένα μη κοινόχρηστο πόρο να φαίνεται κοινόχρηστος. Αγνοεί τις τεχνικές του αποκλεισμού. 54

55 Χειρισμός Ι/Ο Συναλλαγές Ι/Ο: - σύγχρονες (η διαδικασία χρειάζεται άμεσα το αποτέλεσμα για να συνεχίσει) - ασύγχρονες (το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει την διαδικασία) τέλος Ι/Ο READY BLOCKED RUNNING αρχή Ι/Ο (σύγχρονου) διαδικασία spooler ready next διαδικασία A ουρά αιτήσεων Διαδικασία Α: δεν μπλοκάρει γιατί μεταθέτει στον spooler την εκτέλεση του ασύγχρονου Ι/Ο printer 55

56 Ασφάλεια από εξωτερικές επιθέσεις Ασφάλεια με την έννοια της αξιοπιστίας Ασφάλεια με την έννοια της προστασίας των πόρων του υπολογιστή από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες Λογαριασμοί (accounts) χρηστών Πιο συνηθισμένη προστασία: απαιτεί password και όνομα χρήστη. Πρόβλημα αποτελεί η κλοπή του password. Πρόβλημα αποτελεί επίσης η αυτοματοποιημένη πρόβλεψη προφανών κωδικών Τρόποι αντιμετώπισης: Αναφορά όλων των εσφαλμένων προβλέψεων. Ενημέρωση του χρήστη για τη σύνδεση του στο σύστημα. 56

57 Ασφάλεια Λογισμικό ελέγχου (auditing software): καταγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που γίνονται εντός του συστήματος Π.χ. Μια σειρά από αποτυχημένες προσπάθειες για login Π.χ. Έλεγχος με το αν μια διεργασία εμπίπτει στο σύνολο αυτών που εκτελούνται με βάση το προφίλ του χρήστη Λογισμικό όσφρησης (sniffing software): τρέχει στο παρασκήνιο, καταγράφει δραστηριότητες του χρήστη Χρησιμοποιείται από κάποιον εισβολέα στο σύστημα 57

58 Ασφάλεια από εσωτερικές απειλές Εισβολέας (intruder): μη εξουσιοδοτημένος χρήστης, εκτός συστήματος Κακοήθης (malicious) χρήστης: εξουσιοδοτημένος Τα λειτουργικά συστήματα αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση στους πόρους ενός Η/Υ, η οποία θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για το σύστημα. Χρησιμοποιούν: Διαφορετική μνήμη για διαφορετικές διεργασίες. Υπάρχουν δυο επίπεδα λειτουργίας CPU (προνομιούχoς privileged, και μη προνομιούχoς) Στο 1 ο, η CPU εκτελεί όλες τις εντολές, στο 2 ο ένα περιορισμένο υποσύνολο Οι προνομιούχες εντολές (αυτές που εκτελούνται στην 1 η περίπτωση) επιτρέπονται μόνο στον πυρήνα Π.χ εντολές αλλαγής των pointers στη μνήμη 58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μάθημα Επιλογής Ανάλυση Επιδόσεων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας e-mail: gkeramidas@teimes.gr 1 Διεργασίες: Κατάσταση Εκτέλεσης (3-σταδίων) Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Κ Διαμαντάρας, Λειτουργικά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙΘ Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα

Το μάθημα. Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες 6. Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) Παραδείγματα Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Βασικές Έννοιες Το μάθημα ΛΣ Πραγματικού Χρόνου Θεωρητικό υπόβαθρο Αρχές Προγραμματισμού Παραδείγματα ΛΣ Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα

[4] Στόχοι. Λογισμικό. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τη διάκριση μεταξύ λογισμικού συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Να περιγράψουμε τι είναι τα λειτουργικά συστήματα και να δούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα. Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική II. Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα. Δρ. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική II Ενότητα 1 : Λειτουργικά συστήματα Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 5: ΛΣ Κατανεμημένα & Πραγματικού Χρόνου. Χρονοπρογραμματισμός. Πολιτικές/Μηχανισμοί. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός παράγοντας είναι ο χρόνος αξιοποίησης του επεξεργαστή Ελάχιστος αριθµός πράξεων και όχι µακρόχρονες αιτήσεις Ε/Ε

Ο βασικός παράγοντας είναι ο χρόνος αξιοποίησης του επεξεργαστή Ελάχιστος αριθµός πράξεων και όχι µακρόχρονες αιτήσεις Ε/Ε Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «ροµολόγηση ιεργασιών (1/2)» ροµολόγηση σε συστήµατα µε έναν επεξεργαστή ροµολόγηση σε πολυεπεξεργαστικά συστήµατα ροµολόγηση σε κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1

Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος Διεργασιών. Περιεχόμενα. Ανάγκη ύπαρξης διεργασιών 1 ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 2 (Κεφάλαιο 3) Περιγραφή και Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) I/O Hardware (Υλικό Ε/Ε) Το σύστημα Ι/Ο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Η έννοια της διεργασίας ιεργασία (process) είναι ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Η διεργασία είναι µια ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

«Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου»

«Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου» Όνο/επώνυμο:Ιωάννης Χατζής Αριθμός Μητρώου:265 Θέμα Εργασίας «Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου» επιβλέπων: Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Αθήνα 2015 Μάθημα 1: Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Γενικά Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: Υπολογιστικό Σύστημα Υλικό (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 3: Διεργασίες. Καταστάσεις Διεργασιών. PCB. Νήματα. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα (Deadlocks)

Αδιέξοδα (Deadlocks) Αδιέξοδα (Deadlocks) Περίληψη Αδιέξοδα (deadlocks) Τύποι πόρων (preemptable non preemptable) Μοντελοποίηση αδιεξόδων Στρατηγικές Στρουθοκαµηλισµός (ostrich algorithm) Ανίχνευση και αποκατάσταση (detection

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors

Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors 1 Μετάβαση στους πολυπύρηνους(1) Απόδοση των µονοεπεξεργαστών 25% ετήσια βελτίωση της απόδοσης από το 1978 έως το 1986 Κυρίως από την εξέλιξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκή περίοδος 2010-2011

Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκή περίοδος 2010-2011 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Στόχοι Κεφαλάιου. Η αρχιτεκτονική von Neumann. Nell Dale John Lewis. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU)

Κεφάλαιο 5. Στόχοι Κεφαλάιου. Η αρχιτεκτονική von Neumann. Nell Dale John Lewis. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU) Στόχοι Κεφαλάιου Κεφάλαιο 5 οµή Η/Υ Nell Dale John Lewis Περιγραφή των συστατικών και της λειτουργίας τους µιας µηχανής von Neumann Περιγραφή τού κύκλου "φέρε-αποκωδικοποίησεεκτέλεσε" µιας µηχανής von

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6 : Αδιέξοδο 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Διαχείριση Μνήμης Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών, Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 8: Ταυτοχρονισμός και νήματα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 10ο μάθημα: Ορια παραλληλίας επιπέδου εντολής και πολυνηματικοί επεξεργαστές Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Ορια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 5: Λογισμικό Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts)

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 13 Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Οργάνωση και Σχεδίαση Υπoλογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο. Ψαλλίδας Φώτης 1115200600170 Μάθηµα Λειτουργικά Συστήµατα Αντικείµενο 1o set ασκήσεων

Ονοµατεπώνυµο. Ψαλλίδας Φώτης 1115200600170 Μάθηµα Λειτουργικά Συστήµατα Αντικείµενο 1o set ασκήσεων Ονοµατεπώνυµο Α.Μ. Ψαλλίδας Φώτης 1115200600170 Μάθηµα Λειτουργικά Συστήµατα Αντικείµενο 1o set ασκήσεων ργασίας Καθηγητής κ. ελλής Αλέξης Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ώστε τα βήµατα που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 2 Τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστηµα(Λ.Σ.) Είναι µια επεκταµένη µηχανή Κρύβει τις λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση Προσφέρει στο χρήστη µια απλούστερη εικονική

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα