Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες."

Transcript

1

2 Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser και Scan to PC Desktop αποτελούν εµπορικά σήµατα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα Microsoft, Windows και Windows Server αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το Firefox αποτελεί εµπορικό σήµα του Mozilla Foundation. Το Netscape αποτελεί εµπορικό σήµα της Netscape Communications Corporation. Τα Nuance, PaperPort και OmniPage αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nuance Communications, Inc. στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

3 Συνοπτική παρουσίαση Συνοπτική παρουσίαση Ο παρόν Οδηγός εγκατάστασης λειτουργιών σας καθοδηγεί στα ακόλουθα βήµατα: Βήµα 1: Σύνδεση µε το προϊόν Βήµα 2: Εγκατάσταση οδηγών Βήµα 3: Πρόσβαση στα Εργαλεία ιαχείρισης Συσκευής ιαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο και ακολουθήστε τα βήµατα όπως περιγράφονται. Μόλις συνδέσετε το προϊόν, λάβετε στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε τον Οδηγό χρήσης από το Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM λογισµικού και συνοδευτικών εγγράφων) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση και τη χρήση του προϊόντος σας. Ρύθµιση λειτουργιών φαξ Για να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες φαξ του Phaser 6115MFP, πρέπει να ρυθµίσετε σωστά τις επιλογές Country Setup [Ρύθµιση χώρας], Date & Time [Ηµεροµηνία & Ώρα] και User Fax Number [Αριθµός φαξ χρήστη]. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθµίσεις χρήστη στο Κεφάλαιο ιαχείριση µηχανήµατος του Οδηγού χρήσης. Ρύθµιση της λειτουργίας Σάρωση σε Εmail (Μόνο για δίκτυο) Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Σάρωση σε του Phaser 6115MFP, πρέπει να ρυθµίσετε σωστά τις πληροφορίες SMTP Server [ ιακοµιστής SMTP]. Για οδηγίες σχετικά µε τη ρύθµιση της λειτουργίας σάρωσης σε , ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθµίζοντας τον ιακοµιστή SMTP στο Κεφάλαιο Σάρωση του Οδηγού χρήσης. Πρόσθετο λογισµικό Το CD-ROM Scan to PC Desktop του προϊόντος Phaser 6115MFP κυκλοφορεί µε τα ακόλουθα πακέτα λογισµικού για σαρωτή της Xerox αλλά και τρίτων προµηθευτών. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που περιλαµβάνεται στο CD-ROM για οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση. OmniPage 10 SE PaperPort SE v4.0 EL - 1

4 Βήµα 1: Σύνδεση µε το προϊόν Βήµα 1: Σύνδεση µε το προϊόν Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν σας µέσω Ethernet ή USB. Οι διαθέσιµες λειτουργίες του προϊόντος ποικίλουν ανάλογα µε τη µέθοδο σύνδεσης. Aνατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη διαθεσιµότητα των λειτουργιών βάσει της µεθόδου σύνδεσης. Λειτουργία Windows 2000, XP, Server 2003 Macintosh OS X (έκδοση 10.2 και µεταγενέστερη) Εκτύπωση USB / TCP/IP USB / TCP/IP Αντιγραφή USB / TCP/IP USB / TCP/IP Φαξ USB / TCP/IP USB / TCP/IP Σάρωση σε εφαρµογή (TWAIN) USB USB Σάρωση σε TCP/IP TCP/IP MFP ControlCentre (MCC) USB Μη διαθέσιµη CentreWare Internet Services TCP/IP TCP/IP Προτεινόµενη εγκατάσταση: Για να χρησιµοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που διαθέτει το προϊόν σας, η Xerox σας προτείνει να συνδέσετε το προϊόν µέσω USB και Ethernet. Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται αναλυτικά η προτεινόµενη εγκατάσταση. EL - 2

5 Σύνδεση USB USB Ethernet A/B USB Σύνδεση USB Για την τοπική σύνδεση USB απαιτείται ένα βασικό καλώδιο εκτυπωτή USB. Αυτό το καλώδιο δεν συµπεριλαµβάνεται στον εκτυπωτή σας και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Σηµείωση: εν είναι δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες CentreWare IS ή Σάρωση σε µέσω σύνδεσης USB. Σύνδεση µέσω USB: 1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι στην πρίζα, αλλά απενεργοποιηµένο. 2. Συνδέστε το µεγαλύτερο άκρο του καλωδίου USB στον υπολογιστή. 3. Συνδέστε το µικρότερο άκρο του καλωδίου USB στη συσκευή. 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Phaser 6115MFP. 5. Εγκαταστήστε τους οδηγούς. Μεταβείτε στις ενότητες: Εγκατάσταση USB Windows στη σελίδα 7. Εγκατάσταση USB Macintosh στη σελίδα 9. EL - 3

6 Σύνδεση δικτύου Σύνδεση δικτύου Χρησιµοποιήστε µια σύνδεση Ethernet µε δύο καλώδια σύστροφου ζεύγους (Κατηγορία 5/RJ-45) και ένα διανοµέα ή δροµολογητή Ethernet. Αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεµένος σε µεγάλο δίκτυο, επικοινωνήστε µε τον διαχειριστή του δικτύου σας για να σας δώσει τις κατάλληλες διευθύνσεις TCP/IP και επιπλέον πληροφορίες διαµόρφωσης. Σηµείωση: εν µπορείτε να κάνετε σάρωση σε εφαρµογές ή να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό MCC µέσω µιας σύνδεσης δικτύου. Τοπικό δίκτυο (LAN) Ένα Τοπικό δίκτυο, ή LAN, αποτελεί µια οµάδα υπολογιστών, εκτυπωτών και άλλων συσκευών που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών. Η πιο κοινή µορφή LAN χρησιµοποιεί Ethernet και το πρωτόκολλο TCP/IP για την επικοινωνία. Το πρωτόκολλο TCP/IP απαιτεί όλες οι συσκευές να έχουν µια µοναδική διεύθυνση IP, όπως για παράδειγµα µοναδικοί είναι όλοι οι τηλεφωνικοί αριθµοί. Οι διευθύνσεις IP µπορούν να εκχωρηθούν Μη αυτόµατα από το χρήστη (Στατικές). Οι διευθύνσεις IP µπορούν να εκχωρηθούν Αυτόµατα από ένα ιακοµιστή DHCP ( υναµικές), ο οποίος είναι ενσωµατωµένος σε ένα δροµολογητή. Μια έγκυρη διεύθυνση IP εκχωρείται από το διακοµιστή DHCP κατά τη σύνδεση του προϊόντος Xerox στο τοπικό δίκτυο (LAN). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δίκτυα και τα πρωτόκολλα, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. Μη αυτόµατη ρύθµιση της διεύθυνσης IP του προϊόντος 1. Στον πίνακα ελέγχου, πιέστε το πλήκτρο Μενού/Επιλογή. 2. Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος, µεταβείτε στην επιλογή Network Setup [Ρύθµιση δικτύου] και µετά πιέστε το πλήκτρο Μενού/Επιλογή. 3. Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Αριστερό βέλος ή εξί βέλος, επιλέξτε Static [Στατική] και µετά πιέστε το πλήκτρο Μενού/Επιλογή. 4. Επιλέξτε IP Address [ ιεύθυνση IP] και πιέστε το πλήκτρο Μενού/Επιλογή. EL - 4

7 Σύνδεση δικτύου 5. Εισάγετε τη ιεύθυνση IP χρησιµοποιώντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο. 6. Πιέστε το πλήκτρο Μενού/Επιλογή για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP. 7. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήµατα για να ρυθµίσετε τις διευθύνσεις Subnet Mask [Μάσκα υποδικτύου] και Gateway [Πύλη], αν είναι απαραίτητο. Εκτύπωση σελίδας διαµόρφωσης Κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή σας σε δίκτυο, εκτυπώστε µια Σελίδα διαµόρφωσης. Η Σελίδα διαµόρφωσης περιέχει τη διεύθυνση TCP/IP, την οποία θα χρειαστείτε κατά την εγκατάσταση του οδηγού εκτυπωτή. 1. Στον πίνακα ελέγχου, πιέστε το πλήκτρο Εµφάνιση. 2. Επιλέξτε Configuration Page [Σελίδα διαµόρφωσης] και µετά πιέστε το πλήκτρο Μενού/Επιλογή για να εκτυπώσετε. Σύνδεση µέσω Ethernet 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στον υπολογιστή. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στο δροµολογητή ή στο διανοµέα. 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 4. Εγκαταστήστε τους οδηγούς. Μεταβείτε στις ενότητες: Εγκατάσταση δικτύου Windows στη σελίδα 6. Εγκατάσταση δικτύου Macintosh στη σελίδα 8. EL - 5

8 Βήµα 2: Εγκατάσταση οδηγών συσκευής Βήµα 2: Εγκατάσταση οδηγών συσκευής Εγκατάσταση δικτύου Windows Σηµείωση: Ο οδηγός σαρωτή και το MFP ControlCentre δεν είναι διαθέσιµα στη σύνδεση δικτύου. 1. Τοποθετήστε το Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM λογισµικού και συνοδευτικών εγγράφων) στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Θα γίνει αυτόµατα έναρξη του προγράµµατος εγκατάστασης. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Phaser 6115MFP είναι ενεργοποιηµένη. 3. Πατήστε το πλήκτρο Language [Γλώσσα] και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα. 4. Επιλέξτε Install Drivers [Εγκατάσταση οδηγών]. 5. Επιλέξτε Network Printer [ ικτυακός εκτυπωτής]. 6. Πατήστε Agree [Συµφωνώ] αφού διαβάσετε και αποδεχτείτε την άδεια χρήσης της Xerox. 7. Επιλέξτε το από τη λίστα των εκτυπωτών που εντοπίστηκαν και µετά πατήστε το πλήκτρο Install [Εγκατάσταση]. 8. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν περιλαµβάνεται στη λίστα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP από τη σελίδα διαµόρφωσης στο πεδίο κειµένου Enter Printer s IP Address [Εισάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή]. 9. Εκτυπώστε µια δοκιµαστική σελίδα για να επαληθεύσετε ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής. EL - 6

9 Βήµα 2: Εγκατάσταση οδηγών συσκευής Εγκατάσταση USB Windows Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά µεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής σας και ότι το προϊόν είναι απενεργοποιηµένο. Σηµείωση: Το CentreWare IS δεν είναι διαθέσιµο µέσω σύνδεσης USB. 1. Τοποθετήστε το Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM λογισµικού και συνοδευτικών εγγράφων) στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Θα γίνει αυτόµατα έναρξη του προγράµµατος εγκατάστασης. 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Phaser 6115MFP. 3. Υπάρχουν δύο µέθοδοι εγκατάστασης των οδηγών: Τα Windows θα εντοπίσουν αυτόµατα τη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εγκαταστήσετε τον οδηγό εκτυπωτή, τον οδηγό σαρωτή και το λογισµικό MFP ControlCentre. Συνιστάται: Κλείστε τα πλαίσια διαλόγου αυτόµατου εντοπισµού και εκτελέστε το πρόγραµµα εγκατάστασης της Xerox. 4. Πατήστε το πλήκτρο Language [Γλώσσα] και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα. 5. Επιλέξτε Install Drivers [Εγκατάσταση οδηγών]. 6. Επιλέξτε USB (Print Driver [Οδηγός εκτυπωτή], Scanner Driver [Οδηγός σαρωτή] και MFP ControlCentre). 7. Πατήστε Agree [Συµφωνώ] αφού διαβάσετε και αποδεχτείτε την άδεια χρήσης της Xerox. 8. Επιλέξτε το από τη λίστα των εκτυπωτών που εντοπίστηκαν και µετά πατήστε το πλήκτρο Install [Εγκατάσταση]. 9. Εκτυπώστε µια δοκιµαστική σελίδα για να επαληθεύσετε ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής. EL - 7

10 Βήµα 2: Εγκατάσταση οδηγών συσκευής Εγκατάσταση δικτύου Macintosh 1. Τοποθετήστε το Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM λογισµικού και συνοδευτικών εγγράφων). Ολοκληρώστε την εκτέλεση του προγράµµατος εγκατάστασης VISE. Phaser Printer Installer Macintosh OS X 10.2.x και 10.3.x (Bonjour/Rendezvouz) 1. Ανοίξτε το Printer Center Utility [Βοηθητικό πρόγραµµα κέντρου εκτυπωτών]. 2. Επιλέξτε Bonjour από το πτυσσόµενο µενού. 3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή στο παράθυρο. 4. Επιλέξτε Xerox από τη λίστα κατασκευαστών στο κάτω πτυσσόµενο µενού. 5. Επιλέξτε τη συσκευή Phaser 6115MFP από τη λίστα των διαθέσιµων εκτυπωτών. 6. Πατήστε το πλήκτρο Add [Προσθήκη]. Macintosh OS X 10.4.x και µεταγενέστερη έκδοση (Bonjour) 1. Ανοίξτε το Printer Setup Utility [Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης εκτυπωτή]. 2. Πατήστε το πλήκτρο Add [Προσθήκη]. 3. Πατήστε το πλήκτρο Default Browser [Προεπιλεγµένο πρόγραµµα πλοήγησης]. 4. Επιλέξτε τον συνδεδεµένο εκτυπωτή Bonjour. 5. Πατήστε το πλήκτρο Add [Προσθήκη]. EL - 8

11 Βήµα 2: Εγκατάσταση οδηγών συσκευής Εγκατάσταση USB Macintosh 1. Τοποθετήστε το Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM λογισµικού και συνοδευτικών εγγράφων). Ολοκληρώστε την εκτέλεση του προγράµµατος εγκατάστασης VISE. Phaser Printer Installer Macintosh OS X 10.2.x και 10.3.x (Bonjour/Rendezvouz) 1. Ανοίξτε το Printer Center Utility [Βοηθητικό πρόγραµµα κέντρου εκτυπωτών]. 2. Πατήστε το πλήκτρο Add [Προσθήκη]. 3. Επιλέξτε USB από το πτυσσόµενο µενού 4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή στο παράθυρο. 5. Επιλέξτε Xerox από τη λίστα κατασκευαστών στο κάτω πτυσσόµενο µενού. 6. Επιλέξτε τη συσκευή Phaser 6115MFP από τη λίστα των διαθέσιµων εκτυπωτών. 7. Πατήστε το πλήκτρο Add [Προσθήκη]. Macintosh OS X 10.4.x και µεταγενέστερη έκδοση (Bonjour) 1. Ανοίξτε το Printer Setup Utility [Βοηθητικό πρόγραµµα ρύθµισης εκτυπωτή]. 2. Πατήστε το πλήκτρο Add [Προσθήκη]. 3. Πατήστε το πλήκτρο Default Browser [Προεπιλεγµένο πρόγραµµα πλοήγησης]. 4. Επιλέξτε τη συσκευή Phaser 6115MFP από τη λίστα των διαθέσιµων εκτυπωτών. 5. Πατήστε το πλήκτρο Add [Προσθήκη]. EL - 9

12 Βήµα 3: Λογισµικό ιαχείρισης Συσκευής Βήµα 3: Λογισµικό ιαχείρισης Συσκευής MFP ControlCentre (Μόνο για Windows) Το MFP ControlCentre (MCC) παρέχει ένα φιλικό Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη (GUI) που απλοποιεί τη ρύθµιση της συσκευής σας και τη διαχείριση των καταλόγων φαξ από τον υπολογιστή σας µέσω της σύνδεσης USB. Το MCC αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες σε ένα αρχείο.dat που αποστέλλεται από τον υπολογιστή σας στη συσκευή Phaser 6115MFP. Πρόσβαση στο MCC 1. Από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε Start [Έναρξη] > All Programs [Όλα τα προγράµµατα] > Xerox > Phaser 6115MFP > MCC. 2. Από το πλαίσιο διαλόγου MCC, πατήστε το πλήκτρο Connect to Machine [Σύνδεση µε το µηχάνηµα]. 3. Πατήστε το πλήκτρο Download [Λήψη]. Έτσι δηµιουργείται ένα νέο αρχείο.dat από το προϊόν. 4. Πατήστε το πλήκτρο Menu [Μενού]. 5. Μπορείτε τώρα να ρυθµίσετε το προϊόν σας. 6. Πατήστε το εικονίδιο Plus (+) [Συν (+)] στα αριστερά του πλαισίου διαλόγου και ρυθµίστε λειτουργίες, όπως ταχεία κλήση αριθµού φαξ, κλήση µε ένα πάτηµα, µέλη οµάδας και διευθύνσεις Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο Upload [Αποστολή] για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθµίσεις στο προϊόν. 8. Όταν εµφανιστεί το σχετικό µήνυµα, µπορείτε να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο.dat που δηµιουργήσατε στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του MCC, λάβετε στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε τον Οδηγό χρήσης από το Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM λογισµικού και συνοδευτικών εγγράφων). EL - 10

13 Βήµα 3: Λογισµικό ιαχείρισης Συσκευής CentreWare Internet Services (IS) Οι υπηρεσίες CentreWare IS σας παρέχουν άµεση πρόσβαση στην κατάσταση και τις επιλογές διαµόρφωσης της συσκευής µέσω ενός προγράµµατος πλοήγησης στο web. Οποιοσδήποτε χρήστης του δικτύου µπορεί να έχει πρόσβαση στη συσκευή χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα πλοήγησης στο web. Στη λειτουργία διαχειριστή, µπορείτε να αλλάξετε τη διαµόρφωση της συσκευής, να ρυθµίσετε τους καταλόγους αριθµών φαξ και να διαχειριστείτε τις ρυθµίσεις συσκευής χωρίς να αποµακρυνθείτε από τον υπολογιστή σας. Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης από το διαχειριστή εξακολουθούν να µπορούν να βλέπουν τις ρυθµίσεις και τις επιλογές διαµόρφωσης στη Λειτουργία χρήστη. Ωστόσο, δεν µπορούν να αποθηκεύσουν ή να εφαρµόσουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις τρέχουσες ρυθµίσεις διαµόρφωσης. Σηµείωση: Απαιτείται µια σύνδεση Ethernet για άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες CentreWare IS. εν είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες CentreWare IS χρησιµοποιώντας µόνο µια τοπική σύνδεση (USB). Πρόσβαση στις υπηρεσίες CentreWare Internet Services 1. Ανοίξτε το πρόγραµµα πλοήγησης. 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας στο πεδίο ιεύθυνση του προγράµµατος πλοήγησης (http://xxx.xxx.xxx.xxx) και µετά πατήστε Enter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των υπηρεσιών CentreWare IS και τη ρύθµιση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, λάβετε στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε τον Οδηγό χρήσης από το Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM λογισµικού και συνοδευτικών εγγράφων). EL - 11

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Οδηγός Χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Οδηγός Χρήσης LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Οδηγός Χρήσης Εκτυπωτής HP LaserJet Professional P1100 Series Οδηγός Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης E51 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 2-672-704-91(1) Ξεκινώντας 7 Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E ηµιουργία DVD µε το πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 ηµιουργία DVD µε εικόνες που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 7510 Series...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Συμβουλές για να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N Eγχειρίδιο χρήσης Όμιλος Vodafone 2015. Τα Vodafone και Vodafone λογότυπα είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρεία ποθ αναφέρονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

Μια κενή USB θύρα 2.0

Μια κενή USB θύρα 2.0 53280 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με driver και software 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης 1 x Κουπόνι για το Magix Mufin Προδιαγραφές συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα