Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί"

Transcript

1 Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Ηοικονοµική επιστήµη εξετάζειτησυµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε τηνπαραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιώνσεένανκόσµο µε πεπερασµένη διαθεσιµότητα πόρων (McConnell, 1993)

2 Τα οικονοµικά προβλήµατα Τι θα παραχθεί; Πώς θα παραχθεί; Για ποιον θα παραχθεί; Τα προβλήµατα δηµιουργούνται από: Τις «ακόρεστες» ανάγκες Τη «στενότητα» των πόρων Ανάγκες και αγαθά Η ανάγκη δηλώνει το αίσθηµα κάποιας έλλειψης, το οποίο εκφράζεται µε τηνεπιθυµία ικανοποίησης της. Τα µέσα που ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές ονοµάζονται αγαθά.

3 Οι ανάγκες Κατηγορίες αναγκών: Ανάγκες ύπαρξης Ανάγκες «πολιτισµού» Οι ανάγκες Ιδιότητες των αναγκών: Εξέλιξη Πολλαπλασιασµός Προσωρινός κορεσµός Οι ανάγκες, ως σύνολο, είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά καθεµιά ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσµό. Αυτό σηµαίνει ότι, για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του συγκεκριµένου αγαθού, η ένταση της ανάγκης µειώνεται, ώσπου επέρχεται πλήρης ικανοποίηση ή κορεσµός. Ο κορεσµός όµως είναι προσωρινός.

4 Οι ανάγκες Οι βασικοί λόγοι που προσδιορίζουν την αύξηση και την εξέλιξη των αναγκών είναι οι εξής: Η µίµηση Ησυνήθεια Ηδιαφήµιση Τα αγαθά Κατηγορίες αγαθών: Οικονοµικά - Ελεύθερα Υλικά Άϋλα (υπηρεσίες) ιαρκή - Καταναλωτά

5 Τα µέσα παραγωγής ή συντελεστές παραγωγής Φυσικοί πόροι (γη, ορυκτοί πόροι, κλπ.) Εργασία Κεφάλαιο (παραγωγικά µέσα) Όλα τα µέσα παραγωγής χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της «στενότητας» (ή σπανιότητας). Το γεγονός αυτό εγείρει ένα «Ζήτηµα Επιλογής» Παραγωγικές δυνατότητες Αγροτικά προϊόντα Καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Γ A.B Παραγωγή Ηχώραµπορεί να αριστερά παράγει σε της σηµεία δεξιά Κ.Π.. της σηµαίνει Κ.Π.. µη µόνο αξιοποίηση αν βρει των τρόπο να παραγωγικών αυξήσει τους πόρους µέσων της ή ναχώρας βελτιώσει την παραγωγική διαδικασία. Βιοµηχανικά προϊόντα

6 Παραγωγικές δυνατότητες Αγροτικά προϊόντα Ym Yo Αν διαθέσει όλους τους πόρους στην αγροτική παραγωγή θα παράγει τη µέγιστη ποσότητα προϊόντος Ym. A Η χώρα µπορεί να παράγει οποιοδήποτε συνδυασµό αγαθών. Η παραγωγήόµως µιας επιπρόσθετης µονάδας Χ απαιτεί τη θυσία κάποιων µονάδων Υ. Y1 B Αν διαθέσει όλους τους πόρους στη βιοµηχανική παραγωγή θα παράγει τη µέγιστη ποσότητα προϊόντος Xm Xo X1 Xm Βιοµηχανικά προϊόντα Κόστος ευκαιρίας Λόγω της «στενότητας» τωνπόρωνηκοινωνία οφείλει να κάνει επιλογές ως προς την παραγωγή και την κατανάλωση. Η ποσότητα (ή αξία) ενός αγαθού (ή υπηρεσίας) που θυσιάζεται προκειµένου να παραχθεί (ή να καταναλωθεί) ένα άλλο αγαθό καλείται «Κόστος ευκαιρίας»

7 Βασικά συµπεράσµατα Το «τι θα παραχθεί» καθορίζεται κυρίως από τη διαθεσιµότητα (εποµένως και τη στενότητα) των παραγωγικών συντελεστών. Το «πώς θα παραχθεί» εξαρτάται από το βέλτιστο συνδυασµό των παραγωγικών συντελεστών, ή εναλλακτικά από το συνδυασµό που εξασφαλίζει το χαµηλότερο κόστος ευκαιρίας. Κατανοµή των αγαθών Η ερώτηση «για ποιον θα παραχθεί» ένα αγαθό αναφέρεται στην κατανοµή της παραγωγής µεταξύ των µελών της κοινωνίας. Αυτή µπορεί να γίνει µε βάση: την προσφορά στην παραγωγή τις ανάγκες ένα συνδυασµό των παραπάνω

8 Η πολιτική στην οικονοµία Και τα τρία βασικά οικονοµικά ερωτήµατα απαντώνται, στη θεωρία τουλάχιστον, συναρτήσει του οικονοµικού (κατά συνέπεια πολιτικού) συστήµατος: Καπιταλισµός Σοσιαλισµός Καπιταλισµός Το σύστηµα, το οποίο βασίζεται στην ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής Οι απαντήσεις στα τρία βασικά οικονοµικά ερωτήµατα δίνονται µέσα από το µηχανισµό των τιµών µιας ελεύθερης αγοράς: Παράγεται αυτό που µπορεί να πουληθεί Η παραγωγή στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους ευκαιρίας Ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι επιθυµίες αυτών που µπορούν να πληρώσουν για ένα αγαθό (ή υπηρεσία)

9 Σοσιαλισµός Το σύστηµα, το οποίο βασίζεται στην κοινοκτηµοσύνη των µέσων παραγωγής Οι απαντήσεις στα τρία βασικά οικονοµικά ερωτήµατα δίνονται από µια την κεντρική εξουσία: Παράγεται αυτό που θεωρείται χρήσιµο για την κοινωνία και πωλείται µε προκαθορισµένες τιµές Η παραγωγή δεν στοχεύει απαραίτητα στην ελαχιστοποίηση του κόστους ευκαιρίας Ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι επιθυµίες όλων των ατόµων της κοινωνίας, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από την κεντρική εξουσία Το σύστηµα τιµών Το σύστηµατιµών αποτελεί το µηχανισµό λήψης αποφάσεων των ατόµων (ή οικονοµικών µονάδων) σταβασικάοικονοµικά ερωτήµατα (τι, πώς και για ποιον θα παραχθεί). Ητιµή ενός αγαθού εκφράζει τον αριθµό των χρηµατικών µονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση µιας µονάδας από το συγκεκριµένο αγαθό. Χρήµα είναι το κοινά αποδεκτό µέσω ανταλλαγής

10 Οι τιµές των αγαθών Από τι εξαρτάται η τιµή του αγαθού; Σύµφωνα µε τηνεργασιακή θεωρία της αξίας, ητιµή καθορίζεται από την κοινωνική εργασία που είναι ενσωµατωµένη στο αγαθό ή µε άλλα λόγια τα µέσα παραγωγής που είναι ενσωµατωµένα σε ένα προϊόν (εργασία, πρώτες ύλες και κεφάλαιο) Οι τιµές των αγαθών Σύµφωνα µε τηνεοκλασική θεωρία, η τιµή εξαρτάται από την αξία χρήσης του αγαθού. Έχουν όλα τα αγαθά τιµή; Είναι όλα εµπορεύµατα; Όχι. Για να έχει ένα αγαθό αξία πρέπει να χαρακτηρίζεται από χρησιµότητα αλλά και από σπανιότητα, π.χ. τα ελεύθερα αγαθά επειδή υπάρχουν σε επάρκεια δεν έχουν τιµή.

11 Πώς καθορίζονται οι τιµές; Ητιµή κάθεαγαθού(ή υπηρεσίας) καθορίζεται ανάλογα µετηνπροσφορά και τη ζήτηση του. Η προσφορά αντανακλά τη σπανιότητα του αγαθού, ενώ η ζήτηση τη χρησιµότητα του αγαθού. Η ζήτηση των αγαθών Εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυµίες µιας κοινωνίας για ένα αγαθό. Εξαρτάται από την τιµήσύµφωνα µετονόµοτης ζήτησης: ηζητούµενη ποσότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιµής ενός αγαθού (όσο πιο φθηνό είναι ένα αγαθό τόσο µεγαλύτερες ποσότητες ζητούνται)

12 Η ζήτηση των αγαθών Η ζήτηση ενός αγαθού εκφράζει τις ποσότητες που είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν οι καταναλωτές σε διάφορες τιµές για µια συγκεκριµένη περίοδο, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην τιµή παραµένουν σταθεροί Μεταβολές στη ζητούµενη ποσότητα Τ2 Τ1 Β Α Τ3 Γ

13 Η ζήτηση των αγαθών Εκτός από την τιµή, η ζήτησηεξαρτάταιαπό: 1. Το εισόδηµα 2. Τις προτιµήσεις του κοινού 3. Τις τιµές των συµπληρωµατικών ή υποκατάστατων αγαθών 4. Τον αριθµό τωνκαταναλωτών 5. Τις προσδοκίες για τη µελλοντική τιµή ενός αγαθού Μετατόπιση της καµπύλης ζήτησης Τ1 Β Α Γ D2 D1 D3

14 Μεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα και στην τιµή (Τιµή Εισόδηµα) Τ2 Τ1 Β Α Γ D1 D2 Η προσφορά των αγαθών Εξαρτάται καταρχήν από την τιµή του αγαθού, σύµφωνα µε τονόµο της προσφοράς: η προσφερόµενη ποσότητα είναι ανάλογη της τιµής του αγαθού

15 Η καµπύλη προσφοράς Η προσφορά ενός αγαθού εκφράζει τις ποσότητες που είναι διατεθειµένοι να πουλήσουν οι παραγωγοί σε διάφορες τιµές για µια συγκεκριµένη περίοδο, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφερόµενη ποσότητα παραµένουν σταθεροί Η καµπύλη προσφοράς Ρ3 Ρ1 Ρ2 Γ Α Β Q2 Q1 Q3 Οι αλλαγές στην τιµή έχουν ως αποτέλεσµα µετακινήσεις κατά µήκος της καµπύλης προσφοράς

16 Η προσφορά των αγαθών Εξαρτάται επίσης από: 1. Τις τιµές των παραγωγικών συντελεστών 2. Την τεχνολογία 3. Τους αστάθµητους παράγοντες, κ.ά. Οι αλλαγές σε αυτούς τους παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα τηµετατόπιση της καµπύλης προσφοράς προς τα δεξιά ή τα αριστερά Η προσφορά των αγαθών Π3 Π1 P Π2 Q3 Q1 Q2

17 Προσδιορισµός της τιµής Τιµή Ζ Τ Π Σηµείο ισορροπίας Πλεόνασµα Έλλειµµα Σε µια ανταγωνιστική αγορά, η τιµή προσδιορίζεται από το σηµείο τοµής των καµπυλών προσφοράς και ζήτησης, το σηµείο δηλαδή που οι ζητούµενες ποσότητες είναι ίσες µε τις προσφερόµενες Ποσότητα Μεταβολές στην ισορροπία της τιµής: Μεταβολές στην προσφορά Τιµή Ζ Τ3 Τ1 Τ2 Π3 Π1 Π2 Q3 Q1 Q2 Ποσότητα

18 Μεταβολές στην ισορροπία της τιµής: Μεταβολές στη ζήτηση Τιµή Ζ1 Ζ3 Π Ζ2 Τ3 Τ1 Τ2 Q2 Q1 Q3 Ποσότητα Τιµή Μεταβολές στην ισορροπία της τιµής: Μεταβολές και στις δύο καµπύλες Ζ1 Ζ2 Π2 Π1 Τ3 Τ1 Q1 Q2 Ποσότητα

19 Πώς προκύπτει η καµπύλη ζήτησης? Ησυµπεριφορά του καταναλωτή Οι καταναλωτές συγκρίνουν και κατατάσσουν σε σειρά προτίµησης τις εναλλακτικές τους επιλογές. Για κάποια «καλάθια» αγορών Α και Β, ένας καταναλωτής µπορεί να προτιµά το Α έναντι του Β, το Β έναντι του Α ή να είναι «αδιάφορος» µεταξύ των δύο. Αν ο καταναλωτής προτιµά το Α έναντι του Β και το Β έναντι του Γ τότε προτιµά τοαέναντιτουγ. Ο καταναλωτής προτιµά πάντοτε την κατανάλωση µεγαλύτερης ποσότητας ενός αγαθού έναντι µικρότερης ποσότητας του ίδιου αγαθού.

20 Ηκαµπύλη αδιαφορίας Ηκαµπύλη αδιαφορίας 16 αναπαριστά όλους τους πιθανούς συνδυασµούς 14 δύο καταναλωτικών 12 αγαθών που παρέχουν 10 στον καταναλωτή την ίδια 8 ικανοποίηση (µε άλλα λόγια ο καταναλωτής 6 είναι «αδιάφορος» 4 µεταξύ συνδυασµών που 2 βρίσκονται πάνω στην 0 ίδια καµπύλη) Ποσότητα ρουχισµού 18 U Ποσότητα τροφίµων Ηκαµπύλη αδιαφορίας Οι καµπύλες αδιαφορίας που αναπαριστούν διάφορα επίπεδα συνδυασµών δύο αγαθών δεν µπορούν να τέµνονται. Καµπύλες που βρίσκονται προς τα πάνω και δεξιά αναπαριστούν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης Ποσότητα ρουχισµού U3 U1 U U4 Ποσότητα τροφίµων

21 Ο οριακός λόγος υποκατάστασης Ο οριακός λόγος υποκατάστασης είναι ο λόγος στον οποίο ο καταναλωτής είναι διατεθειµένος να υποκαταστήσει µία ποσότητα του αγαθού Α µε µία άλλη ποσότητα του αγαθού Β. Ποσότητα ρουχισµού U Ποσότητα τροφίµων Ο οριακός λόγος υποκατάστασης Αν Τ είναι η µεταβολή στην ποσότητα των τροφίµων και Ρ η µεταβολή στον ρουχισµό, τότε ο ΟΛΥ ισούται µε Ρ/ Τ. ηλαδή ο ΟΛΥ µετράει την κλίση της καµπύλης αδιαφορίας σε ένα συγκεκριµένο σηµείο της. Ποσότητα ρουχισµού Η µορφή της καµπύλης εκφράζει το Νόµο της Φθίνουσας Οριακής Χρησιµότητας U Ποσότητα τροφίµων

22 Ο εισοδηµατικός περιορισµός Έστω ότι το εισόδηµα τουκαταναλωτήµας είναι 100, κάθε ποσότητα τροφίµων στοιχίζει 2 και κάθε ποσότητα ρουχισµού 4. Οι δυνατοί συνδυασµοί αγοράς των δύο αγαθών είναι: Συνδυασµός Τρόφιµα Ρουχισµός Συνολική δαπάνη Α Β Γ Ε Ζ Ο εισοδηµατικός περιορισµός 30 Γραµµή εισοδήµατος: Ι = 2*Τ τρ + 4*Τ ρ Ποσότητα ρουχισµού Α = Ι/Τ ρ 5 Β 10 Γ Κλίση: Ρ/ Τ = -5/10 = -1/2 = -Τ τρ /Τ ρ Ε 5 Ζ = Ι/Τ τρ Ποσότητα τροφίµων

23 Ο εισοδηµατικός περιορισµός 30 Αλλαγή του αρχικού εισοδήµατος (100 ) Ποσότητα ρουχισµού Εισόδηµα = 80 Εισόδηµα = Ποσότητα τροφίµων Ο εισοδηµατικός περιορισµός Αλλαγή της αρχικής τιµής των τροφίµων (2 ) Ποσότητα ρουχισµού Τιµή = 5 Τιµή = 1, Ποσότητα τροφίµων

24 Η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας Η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας που απολαµβάνει ένας καταναλωτής από ένα «καλάθι» αγαθών επιτυγχάνεται όταν: Ο συνδυασµός των αγαθών βρίσκεται πάνω στη γραµµή του εισοδήµατος. Οσυνδυασµόςτωναγαθώνείναιοπλέον επιθυµητός. Η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας 30 Ποσότητα ρουχισµού B A U2 U1 U Ποσότητα τροφίµων

25 Ηκαµπύλη ζήτησης του καταναλωτή Ποσότητα ρουχισµού 30 U3 25 U2 20 B T τρ =4 0 U1 A T τρ =2 T τρ = Ποσότητα τροφίµων Τιµή τροφίµων ( ) Καµπύλη ζήτησης Ποσότητα τροφίµων Ηκαµπύλη ζήτησης της αγοράς Τιµή τροφίµων ( ) Καµπύλη ζήτησης της αγοράς Ποσότητα τροφίµων Η καµπύλη ζήτησης για το σύνολο της αγοράς βρίσκεται από την άθροιση των ζητούµενων ποσοτήτων από το σύνολο των καταναλωτών στη συγκεκριµένη τιµή

26 Πώς υπολογίζεται η καµπύλη ζήτησης στην πράξη? Εκτίµηση της ζήτησης Η ζήτηση µπορεί να εκτιµηθεί, στην πράξη, µε την εφαρµογή κατάλληλων οικονοµετρικών µοντέλων, χρησιµοποιώντας παρατηρήσεις από την πραγµατική αγορά. Γενικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε διαστρωµατικά (cross-sectional) είτε δεδοµένα διαχρονικά (time-series) δεδοµένα.

27 Εκτίµηση της ζήτησης Η απλούστερη µορφή ενός οικονοµετρικού µοντέλου σχετίζει τις παρατηρούµενες ποσότητες πώλησης ενός προϊόντος µε τηντιµή του Y = a + bp Υ = η ποσότητα του προϊόντος που ζητείται Ρ = ητιµή πώλησης Παράδειγµα... Εκτίµηση της ζήτησης Ποσότητα Τιµή Ποσότητα Τιµή

28 Εκτίµηση της ζήτησης Παρατηρώντας τις ποσότητες που πωλούνται σε σχέση µε τηντιµή του προϊόντος υπολογίζεται µε γραµµική παλινδρόµησηότιηεξίσωσηπουµας δίνει την καµπύλη ζήτησης είναι η ακόλουθη: Q = 20, 135-0,086P 2 R = 50% Q= η ποσότητα του προϊόντος που ζητείται Ρ = ητιµή πώλησης Εκτίµηση της ζήτησης Q = 20, 135-0,086P 150 Τιµή Ποσότητα

29 Παράδειγµα Ποσότητα Τιµή Εισόδηµα Τιµή άλλου αγαθού Ποσότητα Τιµή Εισόδηµα Τιµή άλλου αγαθού Παράδειγµα Q = 25,31-0,08 P + 0,126 Inc - 0, 073 PGood 2 R = 68% Q= η ποσότητα του προϊόντος που ζητείται Ρ = ητιµή πώλησης του προϊόντος Inc = το εισόδηµα PGood = ητιµή ενόςσχετιζόµενου αγαθού

30 Ηοικονοµική έννοια της ελαστικότητας Η ελαστικότητα εκφράζει την ευαισθησία µιας παραµέτρου έναντι µιας άλλης και πιο συγκεκριµένα την ποσοστιαία µεταβολή µιας παραµέτρου σε σχέση µε την ποσοστιαία µεταβολή µιας άλλης Ελαστικότη τα = ποσοστιαία µεταβολή του A ποσοστιαία µεταβολή του B Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή είναι ένα µέτρο του βαθµού αντίδρασης των καταναλωτών στις µεταβολές της τιµής και ορίζεται ως εξής: Ελαστικότητα = ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας ποσοστιαία µεταβολή της τιµής Q% = P%

31 Κατηγορίες ελαστικότητας Σχετικά ελαστική ζήτηση (ως προς την τιµή): Ε p >1 (σε απόλυτη τιµή) Σχετικά ανελαστική ζήτηση (ως προς την τιµή): 0<Ε p <1 (σε απόλυτη τιµή) Μοναδιαία ελαστικότητα (ως προς την τιµή): Ε p =1 (σε απόλυτη τιµή) Πλήρως ανελαστική ζήτηση Τιµή Ε p =0 Τ1 Τ2 Τ3 Α Β Γ D Q1 Ποσότητα

32 Πλήρως ελαστική ζήτηση Τιµή Ε p = (σε απόλυτη τιµή) Τ Α Β Γ D Q1 Q2 Q3 Ποσότητα Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Τιµή Ελαστικότητα σηµείου: ε A dq T = * dt Q A A ΤA ΤB Α Β Τοξοειδής ελαστικότητα: T.E = QA - QB TA - TB = QA + QB )/ 2 ( TA + T )/ 2 Q (TA + Τ Β ) = * T (Q + Q ) ( B D A B QA QB Ποσότητα

33 Γιατί η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή είναι σηµαντικό µέγεθος για µια επιχείρηση? Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Θεωρητικά, όταν η τιµή ενός αγαθού αυξάνει, τα έσοδα της επιχείρησης µειώνονται. Όχι απαραίτητα! Η µείωση της τιµής αυξάνει τις ποσότητες που πωλούνται, αν σκεφτούµε τηνκαµπύλη της ζήτησης. Η πιο ισχυρή τάση καθορίζει και το τελικό αποτέλεσµα

34 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Όταν η τιµή αυξάνει... τα έσοδα αυξάνουν για ελαστική ζήτηση τα έσοδα µειώνονται για ανελαστική ζήτηση µεγιστοποιούνται για µοναδιαία ζήτηση. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Σύµφωνα µε τον τύπο της ελαστικότητας: Ότανηζήτησηείναιελαστική(άρα Ε> 1 ), τότε η επίδραση της µεταβολής στην ποσότητα είναι πιο σηµαντική από την επίδραση της µεταβολής στην τιµή Όταν η ζήτηση είναι ανελαστική (άρα Ε< 1 ), τότε η επίδραση της µεταβολής στην τιµή είναιπιο σηµαντική από την επίδραση της µεταβολής στην ποσότητα ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας Ελαστικότη τα = ποσοστιαία µεταβολή της τιµής

35 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Μια απλή µαθηµατική εξήγηση.. Καµπύλη ζήτησης: P = a - bq Συνολικά έσοδα: TR = P. Q = aq - bq Για κάθε επιπλέον ποσότητα που πουλιέται προκύπτει µια µεταβολή στα συνολικά µας έσοδα. Η µεταβολή αυτή που αντιστοιχεί στην πώληση µιας επιπλέον ποσότητας καλείται οριακό έσοδο. Από τις παραπάνω εξισώσεις ισχύει: 2 Οριακό έσοδο: MR = dtr / dq = a - 2bQ Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή P = a - bq TR = P. Q = aq - bq MR = dtr / dq = a - 2bQ Τα έσοδα µεγιστοποιούνται όταν το οριακό έσοδο είναι ίσο µε 0 και η ελαστικότητα ζήτησης µοναδιαία 2

36 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Παράδειγµα... Έστω ότι η καµπύλη ζήτησης δίνεται από την εξίσωση: P = 18 Q a) Να υπολογίσετε τα συνολικά έσοδα αν Q = 3, 5, 10 β) Να υπολογίσετε την ποσότητα στην οποία µεγιστοποιούνται τα έσοδα Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Απάντηση... P Q TR MR

37 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή Απάντηση... Τιµή / Οριακό έσοδο Ζήτηση 15 Οριακό έσοδο 80 Συνολικά έσοδα dq PA 9 Emax = * = -1* = dp QA Ποσότητα Συνολικά έσοδα Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηµα Εκφράζει την ευαισθησία της ζητούµενης ποσότητας ενός αγαθού στις µεταβολές του εισοδήµατος και είναι ο λόγος της ποσοστιαίας µεταβολής στη ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού προς την ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας E Y = ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος

38 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηµα Σε αντιστοιχία µε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή, διακρίνουµε την ελαστικότητα τόξου και σηµείου: Ελαστικότητα τόξου: Q2 Q1 Y2 Y1 E Y = Q + Q ) / 2 ( Y + Y ) / 2 ( Ελαστικότητα σηµείου: dq Y ε Y = x dy Q Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηµα Ανάλογα µε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδηµα, τα αγαθά διακρίνονται σε: Ανώτερα: E Y > 1 Κανονικά: 0 E Y 1 Κατώτερα: E Y < 0

39 Σταυροειδής ελαστικότητα Εκφράζει την ευαισθησία της ζητούµενης ποσότητας ενός αγαθού στις µεταβολές της τιµής ενός άλλου αγαθού και είναι ο λόγος της ποσοστιαίας µεταβολής στη ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού προς την ποσοστιαία µεταβολή της τιµήςτουάλλουαγαθού ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας του αγαθού Α E X = ποσοστιαία µεταβολή της τιµής του αγαθού Β Σταυροειδής ελαστικότητα Αντίστοιχα, διακρίνουµε την ελαστικότητα τόξου και σηµείου: Ελαστικότητα τόξου: E x = Q2 A Q1 A P2 B P1 B Q + Q ) / 2 ( P + P ) / 2 ( 1A 2 A 1B 2B Ελαστικότητα σηµείου: = dq P x A B ε x dp Q B A

40 Σταυροειδής ελαστικότητα Το πρόσηµο της σταυροειδούς ελαστικότητας είναι: Θετικόγιαταυποκατάστατααγαθά Αρνητικό για τα συµπληρωµατικά αγαθά Πίσω στο παράδειγµα...

41 Παράδειγµα Ποσότητα Τιµή Εισόδηµα Τιµή άλλου αγαθού Ποσότητα Τιµή Εισόδηµα Τιµή άλλου αγαθού Παράδειγµα Q = 25,31-0,08 P + 0,126 Inc - 0, 073 PGood 2 R = 68% Q= η ποσότητα του προϊόντος που ζητείται Ρ = ητιµή πώλησης του προϊόντος Inc = το εισόδηµα PGood = ητιµή ενόςσχετιζόµενου αγαθού Ποια είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την παραπάνω εξίσωση...

42 Παράδειγµα Q = 25,31-0,08 P + 0,126 Inc - 0, 073 PGood Οι συντελεστές παλινδρόµησης είναι οι µερικές παράγωγοι της εξαρτηµένης µεταβλητής (δηλ. της ποσότητας) σε σχέση µε την εκάστοτε ανεξάρτητη µεταβλητή (δηλ. της τιµής, του εισοδήµατος, κ.λπ.), µε άλλα λόγια: b = i dq dx i Παράδειγµα Εποµένως, αν έχουµε συγκεκριµένες τιµές για τις ανεξάρτητες µεταβλητές, µπορούν να υπολογιστούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιµή καιτο εισόδηµα, καθώς και σταυροειδείς ελαστικότητες, αφού: ε dq dx x = * X Q

43 Παράδειγµα Αν η τιµή του αγαθού είναι 100, το εισόδηµα είναι14 χιλ. και η τιµή του σχετιζόµενου αγαθού είναι 110, να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή και το εισόδηµα και τη σταυροειδή ελαστικότητα σε σχέση µε το άλλο αγαθό. Ερωτήµατα: α) Το αγαθό που εξετάζουµε είναι ελαστικό ή ανελαστικό? β) Είναι κανονικό, ανώτερο ή κατώτερο? γ) Είναι συµπληρωµατικό ή υποκατάστατο του άλλου αγαθού? Παράδειγµα Απάντηση: Αφού υπολογίστηκε ότι ισχύει: dq P ε = * dp Q 100 = -0,08 * 11,83 P = Q = 25,31-0,08 P + 0,126 Inc - 0, 073 PGood -0,676 ε Y = dq dinc Inc * Q 20 = 0,126 * 11,83 = 0,214 dq 110 A PB ε x = * = -0,073 * = -0,678 dp Q 1183, B A Εποµένως...

44 Παράδειγµα α) Το αγαθό που εξετάζουµε είναι ανελαστικό (ε p < 1 ) β) Είναι κανονικό (0<ε Υ <1) γ) Είναι συµπληρωµατικό του άλλου αγαθού (ε x <0) Πώς προκύπτει η καµπύλη προσφοράς?

45 Η παραγωγή των αγαθών Η συνάρτηση παραγωγής ενός αγαθού είναι µια τεχνολογική σχέση που συνδέει την ποσότητα του προϊόντος και τις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του Q = f ( X,X,..., ) n 1 2 X Για λόγους απλοποίησης συχνά περιοριζόµαστε σε δύο συντελεστές: την εργασία και το κεφάλαιο Q = E α *Κ β Χρονικός ορίζοντας ανάλυσης Όταν εξετάζονται προβλήµατα που σχετίζονται µε την παραγωγικότητα µιας επιχείρησης θα πρέπει να διευκρινίζεται ο χρονικός ορίζοντας της ανάλυσης. Συµβατικά: Βραχυπρόθεσµο διάστηµα θεωρείται εκείνο, µέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν µπορεί να µεταβάλει τους συντελεστές παραγωγής (µε εξαίρεση ίσως την εργασία και τις πρώτες ύλες, µέχρι κάποιο βαθµό πάντα) Μακροπρόθεσµο διάστηµα θεωρείται εκείνο, µέσα στο οποίο η επιχείρηση µπορεί να µεταβάλει όλους τους συντελεστές παραγωγής

46 Το κόστος παραγωγής Το κόστος παραγωγής είναι οι χρηµατικές δαπάνες της επιχείρησης για την αγορά των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του προϊόντος. Οι δαπάνες αυτές διακρίνονται σε σταθερές και µεταβλητές. Το άθροισµα των δύο αυτών κατηγοριών δίνει το συνολικό κόστος. Το µέσο κόστος Το µέσο κόστος παραγωγής ορίζεται ως ο λόγος του κόστους παραγωγής προς την αντίστοιχη ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος. Κόστος παραγωγής Μ.K. = Παραγόµενη ποσότητα προϊόντος Ανάλογα µε τις διάφορες κατηγορίες κόστους υπολογίζεται το µέσο µεταβλητό κόστος, το µέσο σταθερό κόστος και το µέσο συνολικό κόστος

47 Το µέσο κόστος Κόστος Μέσο συνολικό κόστος Μέσο µεταβλητό κόστος Μέσο σταθερό κόστος Ποσότητα προϊόντος Το οριακό κόστος Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. ηλ.: Μεταβολή στο συνολικό κόστος O.K. = Μεταβολή στην ποσότητα του προϊόντος Επειδή το σταθερό κόστος δεν µεταβάλλεται: Μεταβολή µεταβλητού κόστους O.K. = Μεταβολή στην ποσότητα του προϊόντος

48 Το οριακό κόστος Κόστος Οριακό κόστος Ποσότητα προϊόντος Η λειτουργία της επιχείρησης Μια επιχείρηση διακόπτει τη λειτουργία της όταν µακροπρόθεσµα ητιµή πουµπορεί να διαθέσει το προϊόν της είναι χαµηλότερη από το µέσο µεταβλητό της κόστος Για το λόγο αυτό η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης αποτελείται από το τµήµα της καµπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από την καµπύλη του µέσου µεταβλητού κόστους

49 Η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης Κόστος Καµπύλη προσφοράς Μέσο µεταβλητό κόστος Οριακό κόστος Ποσότητα προϊόντος Η καµπύλη προσφοράς του κλάδου Κόστος MC1 MC2 MC3 MCκλάδου Ποσότητα προϊόντος

50 Η «τέλεια» αγορά Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός παραγωγών και καταναλωτών, από τους οποίους κανένας δεν είναι τόσο ισχυρός για να επηρεάζει σηµαντικά την προσφορά ή τη ζήτηση ενός προϊόντος εν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα στους παραγωγούς, εκτός από εκείνη που δηµιουργείται στην αγορά. Κάθε παραγωγός προσφέρει το προϊόν του στην αγορά ανεξάρτητα από τους άλλους παραγωγούς (αντίστοιχα ισχύουν και για τους καταναλωτές) Το προϊόν είναι οµοιογενές Υπάρχει πλήρης πληροφόρηση παραγωγών και καταναλωτών ως προς τις συνθήκες που διαµορφώνονται στην αγορά Η «τέλεια» αγορά Υπάρχει απόλυτη ελευθερία παραγωγής και διακίνησης αγαθών Υπάρχει ευκολία µετακίνησης συντελεστών παραγωγής και προϊόντων και µε µικρό κόστος εν υφίστανται εξωτερικές οικονοµίες (θα συζητηθεί αναλυτικά αργότερα) Υπόαυτέςτιςσυνθήκεςόλεςοιεπιχειρήσεις αναγκάζονται να πουλήσουν το προϊόν τους στην ίδια τιµή (καιπροφανώςόλοιοικαταναλωτές αγοράζουν το προϊόν στην ίδια τιµή)

51 Προσδιορισµός της τιµής Τιµή Τ Π Ζ Σηµείο ισορροπίας Πλεόνασµα Έλλειµµα Στην «τέλεια» αγορά, η τιµή προσδιορίζεται από το σηµείο τοµής των καµπυλών προσφοράς και ζήτησης, το σηµείο δηλαδή που οι ζητούµενες ποσότητες είναι ίσες µε τις προσφερόµενες. Στο σηµείο ισορροπίας υπάρχει βέλτιστη κατανοµή τωνπόρων Ποσότητα Πλεόνασµα καταναλωτή Τιµή Οριακό όφελος καταναλωτή ή WTP 20 Πλεόνασµα καταναλωτή Τιµή αγοράς 10 Συνολική δαπάνη Ζήτηση 1 5 Ποσότητα Πλεόνασµα καταναλωτή (CS)= (WTP P) Συνολική δαπάνη= P*Q

52 Πλεόνασµα παραγωγού Τιµή Προσφορά Τιµή αγοράς 10 Πλεόνασµα παραγωγού Οριακό κόστος -MC 5 Συνολικό κόστος 3 Ποσότητα Πλεόνασµα παραγωγού (PS)= (P MC) Συνολικό κοινωνικό όφελος Τιµή Προσφορά P* CS PS Ζήτηση Q* Ποσότητα Στο σηµείο ισορροπίας P*, Q* µεγιστοποιείται το συνολικό κοινωνικό όφελος, το οποίο ισούται µε τοάθροισµα: CS + PS

53 Συνολικό κοινωνικό όφελος Τιµή Απώλεια κοινωνικού οφέλους Προσφορά CS P1 PS Ζήτηση Q1 Ποσότητα Σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο τιµής ποσότητας το συνολικό κοινωνικό όφελος είναι µικρότεροαπόαυτότουσηµείου ισορροπίας (µη βέλτιστη λύση) Συνολικό κοινωνικό όφελος Τιµή P2 CS Απώλεια κοινωνικού οφέλους Προσφορά PS Ζήτηση Q2 Ποσότητα Σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο τιµής ποσότητας το συνολικό κοινωνικό όφελος είναι µικρότεροαπόαυτότουσηµείου ισορροπίας (µη βέλτιστη λύση)

54 Η επιχείρηση στην τέλεια αγορά Τιµή Επιχείρηση Τιµή Συνολική αγορά P= MR = AR Ζήτηση (Επιχείρησης) Προσφορά επιχείρησης (ΜC) Προσφορά (Συνολική) Ζήτηση (Συνολική) Qεπιχ Ποσότητα Qολ Ποσότητα Σε τέλειο ανταγωνισµό είναι απεριόριστη σε ορισµένη τιµή, δηλ. έχει άπειρη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή. Το οριακό έσοδο ισούται µε τοµέσο έσοδο και αναπαρίστανται από µια ευθεία παράλληλη στον άξονα Χ, στην τιµή της αγοράς. Η επιχείρηση στην τέλεια αγορά Τιµή Επιχείρηση 1 Τιµή Επιχείρηση 2 P= MR = AR Ζήτηση Επιχείρησης (Κοινή) Προσφορά επιχείρησης 1 (ΜC) Προσφορά επιχείρησης 2 (ΜC) Qεπιχ1 Qεπιχ2 Ποσότητα Στον τέλειο ανταγωνισµό το άριστο επίπεδο παραγωγής κάθε επιχείρησης εξαρτάται από την τιµή που διαµορφώνεται στην αγορά (αφού P=AR=MR) και το οριακό κόστος της επιχείρησης (αφού το κέρδος µεγιστοποιείται όταν MR=MC).

55 Ατέλειες της αγοράς Η αγορά παύει να χαρακτηρίζεται ως «τέλεια», όταν δεν ισχύουν ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της «τέλειας» αγοράς (µη δυνατότητα επηρεασµού της τιµής, πλήρης πληροφόρηση, κλπ.) Ατέλειες της αγοράς Στρεβλώσεις του µηχανισµού της αγοράς Ηδοµή της αγοράς (µονοπώλιο, ολιγοπώλιο, µονοψώνιο, κλπ.) Κρατικές παρεµβάσεις (έλεγχος τιµών, επιδοτήσεις, κ.ά.) Ανεπάρκεια-ανυπαρξία του µηχανισµού της αγοράς Απουσία δικαιωµάτων ιδιοκτησίας Εξωτερικές οικονοµίες

56 Συνέπειες των ατελειών της αγοράς Μη αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µεταξύ των µελών της σηµερινής γενιάς, καθώς: εν µεγιστοποιείται το συνολικό κοινωνικό όφελος Ζηµιώνονται οι καταναλωτές ή οι παραγωγοί ή και οι δύο Μη αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µεταξύ διαφορετικών γενιών, αφού: εν µεγιστοποιείται η παρούσα αξία του συνολικού κοινωνικού οφέλους που προκύπτει από σήµερα µέχρι το χρόνο t στο µέλλον Ζηµιώνονται συνήθως οι επόµενες γενιές Υπονοµεύεται η αειφορία του συστήµατος Ατελής ανταγωνισµός Από την πλευρά της προσφοράς Μονοπώλιο: υπάρχει µόνο ένας πωλητής για το συγκεκριµένο προϊόν, το οποίο επιπλέον δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ολιγοπώλιο: υπάρχει µικρός αριθµός πωλητών, οι οποίοι προσφέρουν κατά κανόνα οµοειδή προϊόντα (π.χ. τσιµέντα, χάλυβας, πετρέλαιο, κ.ά.). Μονοπωλιακός ανταγωνισµός: υπάρχει µεγάλος αριθµός πωλητών αλλά ο καθένας προσφέρει προϊόν ελαφρώς διαφοροποιηµένο από εκείνο των άλλων (π.χ. αναψυκτικά, απορρυπαντικά, ηλεκτρονικές συσκευές, κ.ά.) ίσως η κυριότερη µορφή αγοράς σήµερα Αντίστοιχη διάρθρωση της αγοράς υπάρχει και από την πλευρά της ζήτησης (π.χ. µονοψώνιο, ολιγοψώνιο, κλπ.)

57 Είδη µονοπωλίων Κρατικό: το κράτος αναλαµβάνει αποκλειστικά την παραγωγή κάποιων αγαθών (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, κλπ.). Τεχνολογικό: δηµιουργούνται από διεθνώς αναγνωρισµένα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και ισχύουν για χρονική περίοδο που ορίζουν οι σχετικοί νόµοι. Αποκλειστικότητα στην «πρώτη ύλη»: υπάρχει προικοδότηση µιας περιοχής µε ορισµένες ύλες, συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος, πολιτιστικά µνηµεία, κλπ. Trust και Cartel: το Trust δηµιουργείται από τη συγχώνευση µεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες καθορίζουν κοινή πολιτική στην παραγωγή και διανοµή προϊόντων για τον πλήρη έλεγχο της αγοράς. Στο Cartel οι επιχειρήσεις διατηρούν την ανεξαρτησία τους στην παραγωγή, έχουν όµως κοινή πολιτική στην ποσότητα και στην τιµή διάθεσης Αρνητικά και θετικά στοιχεία των µονοπωλίων Αρνητικά: πραγµατοποίηση υψηλών κερδών εις βάρος των καταναλωτών, παρεµπόδιση της επίτευξης ορθολογικής κατανοµής των πόρων, κ.ά. Θετικά: µείωση του κόστους παραγωγής όταν το περιορισµένο µέγεθος της αγοράς δεν επιτρέπει τη λειτουργία µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων, άσκηση κοινωνικής πολιτικής στις προσφερόµενες υπηρεσίες και στις τιµές αυτών(κρατικά µονοπώλια).

58 ιαµόρφωση τιµών στο µονοπώλιο Τιµή Συνολική αγορά Προσφορά Ζήτηση (Συνολική = Επιχείρηση) Ποσότητα Σε συνθήκες µονοπωλίου, η καµπύλη ζήτησης της συνολικής αγοράς και της επιχείρησης ταυτίζονται. ιαµόρφωση τιµών στο µονοπώλιο Τιµή Συνολική αγορά Προσφορά P Ζήτηση (Συνολική = Επιχείρηση) Q Ποσότητα Στηνπερίπτωσηαυτήτοσηµείο ισορροπίας και κατ επέκταση η τιµή δεν προσδιορίζεται από την τοµή τωνκαµπυλών προσφοράς και ζήτησης, γιατί η καµπύλη ζήτησης του προϊόντος είναι και η καµπύλη του µέσου εσόδου για την επιχείρηση.

59 ιαµόρφωση τιµών στο µονοπώλιο Τιµή Συνολική αγορά Προσφορά (MC) P Ζήτηση (Συνολική = Επιχείρηση) MR Q Ποσότητα Επειδή η επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της όταν MR=MC, ο µονοπωλητής θα παραγάγει ποσότητα Q, η οποία θα διατεθεί στην αγορά σε τιµή Ρ. Παράδειγµα Έστω ότι το κόστος παραγωγής µιας µονοπωλιακής επιχείρησης δίνεται από τη συνάρτηση: C(Q) = 50 + Q 2 δηλ. το σταθερό κόστος είναι 50 και το µεταβλητό Q 2. Η ζήτηση προσδιορίζεται από τη σχέση: P = 40 Q Ποιο είναι το άριστο επίπεδο παραγωγής για τη συγκεκριµένη επιχείρηση; Πόσο θα είναι το κέρδος της σε αυτό το επίπεδο παραγωγής;

60 Παράδειγµα Το κέρδος της επιχείρησης για κάθε επίπεδο παραγωγής δίνεται από τη σχέση: π(q) = R(Q) - C(Q) όπου R = έσοδα = P*Q Η συνάρτηση αυτή µεγιστοποιείται όταν π/ Q = 0, δηλ.: R/ Q C/ Q = 0 ή MR = MC R(Q) = P*Q = 40Q Q 2 R/ Q = 40 2Q C/ Q = 2Q Εποµένως: R/ Q = C/ Q 40 2Q = 2Q Q = 10 Παράδειγµα Σε αυτό το επίπεδο παραγωγής η τιµή είναι: P = = 30 και τα έσοδα R = 40* = 300 Το κόστος της επιχείρησης είναι: C = = 150 Εποµένως, το κέρδος είναι: π = = 150

61 Εµπειρική τιµολόγηση στο µονοπώλιο Στην πράξη η εξίσωση MR = MC για την εύρεση της τιµής και της ποσότητας που µεγιστοποιεί τα κέρδη προσδιορίζεται ως εξής: MR = R/ Q = (P*Q)/ Q Το επιπλέον έσοδο από τη µεταβολή (P*Q)/ Q έχει δύο διαστάσεις: 1) Παράγοντας και πουλώντας µια επιπλέον µονάδα προϊόντος σε τιµή P, θα δηµιουργηθεί έσοδο 1*P = Ρ. 2) Όµως, λόγω της κατερχόµενης κλίσης της καµπύλης ζήτησης, η διάθεση µιας επιπλέον µονάδας Q θα προκαλέσει µια µικρή µείωση της τιµής P/ Q, η οποία θα επιδράσει στα έσοδα από το σύνολο των πωλούµενων ποσοτήτων (αλλαγή στα έσοδα Q*[ P/ Q]) Εµπειρική τιµολόγηση στο µονοπώλιο Εποµένως: MR = Ρ + Q* P/ Q = P + P*(Q/P) * P/ Q Επειδή η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή είναι: E d = (P/Q) *( Q/ P) προκύπτει ότι: MR = Ρ +P*(1/ E d ) και εφόσον η επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της όταν MC = MR, τότε: MC = Ρ +P*(1/ E d ) ή P = MC/[1+(1/E d )]

62 Παραδείγµατα Προσδιορισµός ζήτησης σε σχέση µε τηντιµή Προσδιορισµός ζήτησης µε τιµή και άλλους παράγοντες Μεγιστοποίηση κέρδους επιχείρησης Λειτουργία αγοράς σε πλήρη ανταγωνισµό Λειτουργία αγοράς σε µονοπώλιο Cartel πετρελαίου λειτουργία της προσφοράς στον καθορισµό της τιµής Κρατικές παρεµβάσεις Έλεγχος ή καθορισµός τιµών: για λόγους προστασίας των καταναλωτών (συνθήκες µονοπωλίων ή ολιγοπωλίων ή/και προϊόντα πρώτης ανάγκης και χωρίς υποκατάστατα) για λόγους ελέγχου του πληθωρισµού Θέσπιση ορίων ως προς το ύψος της δραστηριότητας ή η πλήρης απαγόρευση της για λόγους χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής

63 Κρατικές παρεµβάσεις Φόροι για την ανακατανοµή του εισοδήµατος για λόγους δηµοσιονοµικής πολιτικής (π.χ. έκτακτη εισφορά) για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής (π.χ. πράσινοι φόροι) Επιδότηση/επιχορήγηση παραγωγών για την ενίσχυση κάποιας παραγωγικής δραστηριότητας (π.χ. φωτοβολταϊκά) για την ενίσχυση συγκεκριµένων δράσεων ή γεωγραφικών περιφερειών (π.χ. αναπτυξιακοί νόµοι) Επιδότηση/επιχορήγηση καταναλωτών για ενίσχυση συγκεκριµένων προϊόντων-τεχνολογιών (π.χ. διείσδυση φυσικού αερίου, καταλυτικών αυτοκινήτων, κ.ά.) Κρατικές παρεµβάσεις Οι φόροι περιορίζουν τις δυνάµεις της αγοράς και επιβάλλουν ισορροπία σε χαµηλότερο επίπεδο παραγωγής/ζήτησης Οι επιδοτήσεις ωθούν τις δυνάµεις της αγοράς και επιβάλλουν ισορροπία σε υψηλότερο επίπεδο παραγωγής/ζήτησης εν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις στρέβλωση της αγοράς. Οι παρεµβάσεις µπορεί να συµβάλουν στην ενσωµάτωση του κοινωνικού κόστους ή οφέλους, που δεν υπολογίζεται από τους µηχανισµούς της αγοράς, στις τιµές των αγαθών

64 Κρατικές παρεµβάσεις Τιµή Τιµή Απώλεια κοινωνικού οφέλους; P1 CS PS Προσφορά Ζήτηση P2 CS PS Προσφορά µε επιβολή φόρου Προσφορά Ζήτηση Q1 Ποσότητα Q2 Ποσότητα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5 ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ Κεφάλαιο 5 Ελαστικότητα...... µετρά τον βαθµό αντίδρασης των καταναλωτών και των παραγωγών στις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς...... µας επιτρέπει να αναλύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05 / 06 / 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμίας και δίπλα του τη λέξη «Σωστό», αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του

Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ - ΕΝΝΟΙΕΣ Q ή q : Ποσότητα (Quantity) προϊόντος ρ, Ρ : τιμή (Price) προϊόντος ανά μονάδα προϊόντος. Συνάρτηση τηςζητησης; Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του. Δηλαδή Qd = f(p).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Ενέργειας

Οικονομικά της Ενέργειας Οικονομικά της Ενέργειας Ενότητα 2: Εισαγωγική διάλεξη για μηοικονομολόγους ΙΙ Κωνσταντίνος Κουνετάς Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 1 Σκοποί ενότητας Κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία Χρησιµότητας και Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Εισαγωγή: Όπως γνωρίζουµε, το οικονοµικό πρόβληµα εστιάζεται στην αποτελεσµατική κατανοµή των ανεπαρκών οικονοµικών πόρων στις εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης 1 Πέµπτη, 1 Ιουνίου 014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως: http://elearn.maths.gr/, maths@maths.gr, Τηλ: 6979 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΔΕΟ -: Άσκηση I. (α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ Δ.Ε.Σ. WWW.PASP-PAPEI.GR

ΠΑΣΠ Δ.Ε.Σ. WWW.PASP-PAPEI.GR Π.Α.Σ.Π. ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 & 2 Οικονομική επιστήμη Μελέτη της συμπεριφοράς του ατόμου όπως εκφράζεται στην προσπάθεια να ικανοποιηθούν απεριόριστες ανάγκες με περιορισμένα μέσα. Το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση)

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Όταν σχεδιάζουµε την ατοµική καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού, ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό: Α. Το ατοµικό χρηµατικό εισόδηµα Β Οι τιµές των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. i. Ηουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού κεφαλαίου. ii. Η µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα