qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj"

Transcript

1 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Οικονομική Ανάλυση klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz 1ο Εξάμηνο xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert λκοθξyuiύασφdfghjklzxcvbnmqwerty uiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdf ghjklzxcηvbnασφδmqwertασδyuiopa sdfασδφγθμκxcvυξσφbnmσφγqwθeξ τσδφrtyuφγςοιopaασδφsdfghjklzxcv ασδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgασργκο ϊτbnmqwertyσδφγuiopasσδφγdfghjk lzxσδδγσφγcvbnmqwertyuioβκσλπp asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαε ορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργ

2 ~ 2 ~ 1) Ποιο θεωρείται ότι είναι το βασικό οικονομικό πρόβλημα; Η Οικονομία είναι η κοινωνική επιστήμη που μελετά την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Περιγράφει τη διαδικασία με όρους ανταλλαγής μεταξύ ανταγωνιστικών επιλογών όπως παρατηρείται μέσω μετρήσιμων ποσοτήτων όπως είναι οι εισροές, οι τιμές και οι εκροές. Εισροές: Ονομάζουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή περαιτέρω αγαθών και υπηρεσιών. Αναφέρονται και ως συντελεστές παραγωγής. Εκροές: Ονομάζουμε τα παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία είτε καταναλώνονται από τον τελικό χρήστη, είτε επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Έχοντας δεδομένο ότι: 1. Οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι -> είναι σπανίζοντες. 2. Οι επιθυμίες των ανθρώπων για αγαθά και υπηρεσίες είναι απεριόριστες. 3. Οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι ως επί το πλείστον ανταγωνιστικές και αντικρουόμενες μεταξύ τους. Συνεπάγεται ότι: Κάθε κοινωνία ανθρώπων θα πρέπει να δώσει λύση σε 4 κατηγορίες προβλημάτων: Α) Ποια αγαθά και υπηρεσίες θα παραχθούν και σε τι ποσότητες. Β)Πως θα γίνει η παραγωγή τους (δηλαδή με ποια τεχνολογία). Γ) Πως θα διανεμηθούν τα προϊόντα αυτά στα άτομα-μέλη της κοινωνίας. Δ) Πως θα αναπτυχθεί η ποσότητα της παραγωγής των προϊόντων αυτών (δηλαδή πως θα αναπτυχθεί οικονομικά μια κοινωνία). Απαντώντας σ αυτά τα προβλήματα η οικονομική επιστήμη εξηγεί πως κατανέμονται οι περιορισμένοι πόροι μεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων. Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Με άλλα λόγια, τα αγαθά που διαθέτει μια οικονομία βρίσκονται σε έλλειψη σε σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων. Η ουσία λοιπόν του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στη σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών. Αυτήν ακριβώς την έλλειψη των αγαθών προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν με την οργανωμένη δραστηριότητα, με τη ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων κτλ. Η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην πραγματικότητα έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. Το πρόβλημα αυτό είναι μόνιμο και απασχολεί κάθε κοινωνία.

3 ~ 3 ~ 2) Αναλύστε τις έννοιες: οικονομικό αγαθό, παραγωγικοί συντελεστές, παραγωγική διαδικασία. Οικονομικό αγαθό: Ως αγαθά ορίζονται τα διάφορα μέσα με τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Ελεύθερα αγαθά: Αυτά που υπάρχουν σε αφθονία σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτουν, όπως είναι ο αέρας, το νερό και ό,τι βρίσκεται στη φύση. Οικονομικά αγαθά: Αυτά που βρίσκονται σε έλλειψη σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτουν και η απόκτησή τους απαιτεί αντιπαροχή (π.χ. στάρι). Είναι αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης διότι αποτελούν τα αίτια των οικονομικών προβλημάτων. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τα υλικά αγαθά. Άυλα αγαθά και υπηρεσίες. Παραγωγικοί Συντελεστές: Είναι τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, τα στοιχεία που δεν συντελούν στην παραγωγική διαδικασία και απλώς υπάρχουν, ονομάζονται εν δυνάμει συντελεστές παραγωγής. Η ύπαρξη τους και μόνον όμως, επιτρέπει να γίνουν παραγωγικοί συντελεστές από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά στη διαδικασία παραγωγής. Π.χ. Ακαλλιέργητο = εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής Καλλιεργημένο = συντελεστής παραγωγής Τα στοιχεία τα οποία συντελούν στην παραγωγική διαδικασία τα ονομάζουμε συντελεστές παραγωγής. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των οικονομικών φαινομένων ταξινομούμε τους συντελεστές της παραγωγής σε τρεις κατηγορίες: εργασία, κεφάλαιο και έδαφος. Εργασία: Ως εργασία ορίζουμε την καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωματικής και πνευματικής, για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Π.χ. ο εργάτης που χτίζει ένα σπίτι. Το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με την μόρφωση και την εμπειρία ονομάζουμε ανθρώπινο κεφάλαιο. Κεφάλαιο: Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Έδαφος: Ο συντελεστής έδαφος περιλαμβάνει τη γεωγραφική έκταση, επιφάνεια, υπέδαφος, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες και καθώς και τις ιδιότητες του εδάφους που είναι χρήσιμες στην παραγωγική διαδικασία. Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι υπάρχει και 4 η κατηγορία, αυτή της επιχειρηματικότητας, όπου εννοούν την ικανότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να διαβλέπουν το κέρδος σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και να αναλαμβάνουν να συνδυάσουν τους άλλους τρεις συντελεστές μεταξύ τους.

4 ~ 4 ~ Παραγωγική διαδικασία: Εννοούμε όλους τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος προσπαθεί να σχηματίσει την ύλη για να της δώσει χρήσιμη μορφή για τη ζωή του. Τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας είναι 3: 1) Η ανθρώπινη προσπάθεια. 2) Η φύση (γη και περιβάλλον). 3) Τα παραχθέντα μέσα παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται με ορισμένους τρόπους και σε ορισμένο χρόνο προκειμένου να παραχθούν προϊόντα. Τα παραχθέντα μέσα παραγωγής είναι εργαλεία κατασκευασμένα από τους ανθρώπους για να βοηθήσουν στην παραγωγή και όχι για να καταναλωθούν. Το χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι ότι ενώ αποτελούν προϊόντα παραγωγής από μόνα τους. Χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία ώστε να παραχθούν άλλα προϊόντα. Κάθε είδος παραγωγής χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο την ύλη και τη μετασχηματίζει σε χρήσιμα προϊόντα. 3) Έννοια χρησιμότητας στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Είπαμε πως τα αγαθά είναι διάφορα μέσα που ικανοποιούν τις ανάγκες του ανθρώπου. Για να ικανοποιηθούν όμως οι ανθρώπινες ανάγκες, τα αγαθά πρέπει να έχουν χρησιμότητα. Με την έννοια της χρησιμότητας δεν εννοούμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη φυσική ιδιότητα του αγαθού και στην ανθρώπινη ανάγκη που μπορεί αυτό να καλύψει. Επομένως η χρησιμότητα των αγαθών δεν αποτελεί μόνιμη και αυτοτελή ιδιότητα των αγαθών αλλά εξαρτάται και τις ανάγκες του ανθρώπου. Έτσι ένα αγαθό είναι χρήσιμο όταν υπάρχει μια ανάγκη να καλύψει. Αν πάψει αυτή η ανάγκη να υπάρχει, τότε το αγαθό παύει να είναι χρήσιμο. Έτσι συμπεραίνουμε ότι: Η χρησιμότητα των αγαθών έχει 2 στοιχεία: Α) Τα υποκειμενικά: Αναφέρονται στην επιθυμία του ανθρώπου να καλύψει μιαν ανάγκη. Β) Τα αντικειμενικά: Ένα αγαθό έχει τις φυσικές απαραίτητες ιδιότητες για την κάλυψη της ανθρώπινης ανάγκης. 4) Μίκρο Μάκρο: Ορισμοί και πώς συνδέονται. Ορισμοί: Μίκρο: Η μικροοικονομία μελετάει την συμπεριφορά και τα προβλήματα των μεμονωμένων οικονομικών μονάδων (καταναλωτής, παραγωγός, επιχείρηση,

5 ~ 5 ~ επενδυτής, αποταμιευτής κλπ) και αναφέρεται επίσης στα επιμέρους οικονομικά μεγέθη (τιμές, μισθοί, ημερομίσθια, παραγωγή, κατανάλωση κλπ). Θέματα που ενδιαφέρουν τη μίκρο είναι: Α) Η διαμόρφωση της τιμής του αγαθού ή του παραγωγικού συντελεστή στην αγορά. Β) Πως δαπανά ο καταναλωτής το εισόδημά του. Γ) Ποιες αποφάσεις παίρνει ο παραγωγός για την παραγωγή των αγαθών και με ποια κριτήρια κρίνονται αυτές οι αποφάσεις. Δ) Η λειτουργία των διαφόρων μορφών αγοράς. Μάκρο: Η μακροοικονομία μελετά τη συμπεριφορά και τη μεταβολή των συνολικών οικονομικών μεταβλητών ολόκληρης της οικονομίας. Σύμφωνα με τη βάση του οικονομικού προβλήματος, η χρήση των παραγωγικών συντελεστών συνδέεται άμεσα με το κριτήριο της επιλογής και πιο συγκεκριμένα: - Η ανάγκη της επιλογής στην παραγωγή. - Η έννοια του εναλλακτικού κόστους. - Εναλλακτικό κόστος και παραγωγή. Θέματα που αφορούν τη μάκρο είναι: Α) Πληθυσμός. Β) Ανεργία. Γ) Οικονομική μεγέθυνση. Πώς συνδέονται ; Η μελέτη της μάκρο μπορεί να ασχολείται με γενικές, συνολικές έννοιες (π.χ. Συνολική Κατανάλωση). Ωστόσο χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία με τη μίκρο (π.χ. Συνολική Προσφορά Ζήτηση) 5) Τι σημαίνει η επιστημονική ρήτρα ceteris paribus; Οι οικονομικές μεταβλητές επηρεάζονται συνήθως από πολλούς παράγοντες. Η μεταβλητή που εξετάζουμε κάθε φορά λέγεται εξαρτημένη μεταβλητή ενώ οι παράγοντες που την επηρεάζουν ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε πολλές περιπτώσεις είναι σκόπιμο να εξετάζουμε την εξαρτημένη μεταβλητή σε σχέση με μία μόνο ανεξάρτητη μεταβλητή προκειμένου να δούμε αναλυτικά τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται. Θεωρούμε δηλαδή ότι όλες οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές, ή άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί.

6 ~ 6 ~ Αυτό φυσικά είναι μία υπόθεση που δεν συναντάται στον πραγματικό κόσμο. Μας βοηθάει όμως να διερευνήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και να καταλάβουμε πως λειτουργούν ορισμένοι βασικοί νόμοι των οικονομικών. Η υπόθεση αυτή λέγεται ceteris paribus, και όλοι οι άλλοι παραμένουν σταθεροί. 6) Ποια η διαφορά μεταξύ οικονομικού και λογιστικού κέρδους; Οικονομικό: Οι οικονομολόγοι υπολογίζουν το οικονομικό κέρδος μίας επιχείρησης ως τη διαφορά του συνολικού εσόδου μείον το συνολικό κόστος ευκαιρίας (φανερό άμεσα πληρωτέο και αφανές δεν έχει άμεση πληρωμή) Λογιστικό: Οι λογιστές υπολογίζουν το λογιστικό κέρδος ως τη διαφορά του συνολικού εσόδου μείον το φανερό κόστος. Δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνουν τα αφανή κόστη. Όταν τα συνολικά έσοδα υπερβαίνουν το σύνολο των φανερών και αφανών κοστών, η επιχείρηση έχει οικονομικό κέρδος. Το οικονομικό κέρδος είναι πάντα λιγότερο του λογιστικού. Οικονομολόγοι -οικονομικό κέρδος -αφανές κόστος -φανερό κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λογιστές -λογιστικό κέρδος -φανερό κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 7) Ποια τα αίτια του πληθωρισμού (πέραν της ζήτησης και κόστους); Ο πληθωρισμός είναι το φαινόμενο μίας συνεχούς αύξησης του γενικού επιπέδου τιμών. Τα αίτια του πληθωρισμού πέραν της ζήτησης και του κόστους είναι: Η αύξηση του πληθωρισμού επιφέρει: Α) Μείωση των πραγματικών μισθών που οδηγεί σε μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών Β) Μείωση της αξίας χρήματος που οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων και έτσι σε μείωση των επενδύσεων. Για τους δύο παραπάνω λόγους, η ανεργία αυξάνει και οδηγεί στη μείωση της διαπραγματευτικής δύναμης των συνδικάτων και επομένως σε τερματισμό του πληθωριστικού κόστους. 8) Ποια είναι η εννοιολογική προσέγγιση του χρήματος και ποιες οι βασικές λειτουργίες του; -Ποσοτική θεωρία χρήματος:

7 ~ 7 ~ Η ποσότητα του χρήματος που υπάρχει στην οικονομία διαμορφώνει την αξία του. Η αύξηση της ποσότητας του χρήματος είναι ο κύριος λόγος αύξησης του πληθωρισμού. Το χρήμα χρειάζεται σε μία οικονομία καθώς είναι το μέσον που τη διακρίνει (αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές κλπ). -Έννοια χρήματος: Είναι οτιδήποτε γενικά αποδεκτό πληρωμής για την ανταλλαγή αγαθών και διευθέτηση οικονομικού χρέους. Επίσημο χρήμα θεωρούνται τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα. Άλλες μορφές χρήματος: π.χ. 100-> χρήμα βασισμένο σε ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ ατόμων ή οργανισμών (προθεσμιακή κατάθεση). -Βασικές λειτουργίες χρήματος: 1) Μέσο αλλαγής: Το χρήμα είναι μέσο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό απ ότι η εμπράγματη ανταλλαγή. 2) Μονάδα μέτρησης: Μονάδα στην οποία κρατιούνται οι αναγραφόμενες τιμές και λογαριασμοί. 3) Αποθήκη αξίας: Το χρήμα μπορεί να χρησιμεύει για μελλοντικές αγορές. 9) Αποτυπώστε διαγραμματικά και ερμηνεύστε το έλλειμμα στη δημοσιονομική πολιτική. Ορισμός δημοσιονομικής πολιτικής: Είναι η απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης για το μέγεθος δαπανών και φόρων. Ορισμός δημοσιονομικού ελλείμματος: Είναι το κενό ανάμεσα στις δαπάνες και τα έσοδα. Διάγραμμα 1 (Δημοσιονομική Πολιτική) (ολικό απαιτητικό άθροισμα-aggregade demand) AD₄₅ line AD₁ AD₀ Αν η κυβέρνηση δαπανήσει περισσότερο -> AD από AD₀ πάει στο ΑD₁. Επομένως - > αύξηση του εισοδήματος ισορροπίας από Υ₀->Υ₁. Η μεταβολή όμως αγνοεί: τιμές επιτόκια και το που θα βρεθούν χρήματα για δημόσιες δαπάνες. y₀ y₁

8 ~ 8 ~ Διάγραμμα 2 (Δημοσιονομικός Προϋπολογισμός) δαπάνη GNT κρατικός Ισορροπημένος προϋπολογισμός G=φόρος έλλειμα πλεόνασμα εισόδημα Αν η κυβέρνηση ξοδεύει ανεξάρτητα από το εισόδημα αλλά οι φόροι εξαρτούνται από αυτό τότε ο προϋπολογισμός θα έχει έλλειμμα σε χαμηλό εισόδημα, και πλεόνασμα σε υψηλό εισόδημα. Ελλείμματα και η δημοσιονομική κατάσταση: Το μέγεθος του δημοσιονομικού ελλείμματος δεν είναι ενδεικτικό της δημοσιονομικής κατάστασης. Ο δομικός προϋπολογισμός μας δείχνει το επίπεδο του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχουμε στο επίπεδο του δυνητικού εισοδήματος. Αν υπάρχουν δημοσιονομικά ελλείμματα εκφράζεται η ανησυχία για εμφάνιση πληθωρισμού. 10) Παρουσιάστε διαγραμματικά και αναλύστε την ισορροπία της επιχείρησης σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού στη βραχυχρόνια περίοδο. Πλήρης ανταγωνισμός: I. Πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων (αγοραστών και πωλητών). II. Απεριόριστη δυνατότητα εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων. III. Ομοιογενής τύπος προϊόντος. IV. Καμπύλη ζήτησης της επιχείρησης = οριζόντια. V. Πλήρης πληροφόρηση των πελατών. VI. Η τιμή θεωρείται δεδομένη από την αγορά οπότε *ᴵᵛ. VII. Καμία κρατική επέμβαση / έλεγχος. VIII. Στόχος επιχειρήσεων μεγιστοποίηση κερδών.

9 ~ 9 ~ Διάγραμμα 1 Επιχείρηση Αγορά SMC SRSS SATC P P D = MR = AR q output q output D Η τιμή καθορίζεται από την αγορά σύμφωνα με την προσφορά και τη ζήτηση της συνολικής προσφοράς. Το άθροισμα όλων των επιμέρους συναρτήσεων προσφοράς των συναρτήσεων. Διάγραμμα 2 Επιχείρηση Αγορά SMC SRSS SATC P P D = MR = AR q output q output D Η επιχείρηση παίρνει ως δεδομένη την τιμή P και επιλέγει πόσο θα παράγει με βάση τα SMC = MR για να βελτιώσει τα κέρδη της.

10 ~ 10 ~ Διάγραμμα 3 Επιχείρηση Αγορά SMC SRSS SAC SRSS₁ P P D = MR = AR P₁ D Q output Q output (Τα κέρδη είναι η σκιαγραφημένη περιοχή) Αυτά τα κέρδη προσελκύουν και άλλους παραγωγούς. Όσο πιο πολλοί παραγωγοί μπαίνουν στην αγορά η συνάρτηση προσφοράς της αγοράς μετατοπίζεται προς τα δεξιά και η τιμή πέφτει. 11) Αποτυπώστε διαγραμματικά και αναλύστε τη συνάρτηση προσφοράς στον πλήρη ανταγωνισμό. Διάγραμμα 1 SMC P₃ C SAtc P₁ A SAVC Q₁ Q₃ Πάνω από την τιμή Ρ₃ (C) η επιχείρηση έχει κέρδος πάνω από το μέσω βραχυχρόνιο κόστος. Στην Ρ₃, η επιχείρηση έχει κανονικά κέρδη.

11 ~ 11 ~ Διάγραμμα 2 SMC P₃ C SAtc P₁ A SAVC Q₁ Q₃ Ανάμεσα στα Ρ₁ και Ρ₃ (Α, C), επιχείρηση έχει βραχυχρόνιες ζημιές αλλά παραμένει στην αγορά. Κάτω από το Ρ₁, η επιχείρηση δεν μπορεί να καλύπτει τα μεταβλητά κόστη και φεύγει από την αγορά. Διάγραμμα 3 SMC P₃ C SAtc P₁ A SAVC Q₁ Q₃ Η καμπύλη SMC που είναι πάνω από την SAVC είναι η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. Δείχνει δηλαδή πόσο θα παράγει η επιχείρηση σε κάθε επίπεδο τιμής δεδομένης από την αγορά. 12) Αποτυπώστε διαγραμματικά και αναλύστε τη μεγιστοποίηση κερδών στο μονοπώλιο. Μονοπώλιο: Ένας μονοπωλητής είναι: I. Ο κύριος προμηθευτής ενός προϊόντος (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, MICROSOFT). II. Υπάρχουν φραγμοί στην είσοδο νέων επιχειρήσεων.

12 ~ 12 ~ III. IV. Αντιμετωπίζει την καμπύλη ζήτησης της αγοράς. Η MR είναι πάντα κάτω από την AR (σε αντίθεση με πλήρη ανταγωνισμό). Διάγραμμα MC P₁ AC AC MC=MR MR D=AR Q₁ Τα κέρδη μεγιστοποίησης όπου MC = MR στο Q₁P₁. Στη θέση αυτή η AR είναι >AC. Όπου η εταιρεία έχει κέρδη μεγαλύτερα από το οριακό κόστος του κεφαλαίου (MC). Υφιστάμενοι περιορισμοί δεν αφήνουν περιθώρια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων. 13) Αποτυπώστε διαγραμματικά και αναλύστε την σύγκριση μονοπωλίου με πλήρη ανταγωνισμό. Το μονοπώλιο σε σχέση με τον πλήρη ανταγωνισμό έχει: Υψηλότερες τιμές. Χαμηλότερη παραγωγή. Ο καταναλωτής χάνει πάντα από το μονοπώλιο; Εξαρτάται από το κόστος παραγωγής του μονοπωλητή. Μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες οικονομιών κλίμακας.

13 ~ 13 ~ Αυτά φαίνονται από τα παρακάτω διαγράμματα: Διάγραμμα 1 Ας υποθέσουμε ότι ένας κλάδος αγοράζεται από έναν μονοπωλητή: P₂ SRSS=SMC P₁ A LRSS=LMS MR Q₂ Q₁ Η ισορροπία με πλήρη ανταγωνισμό είναι στο A με Q₁,P₁. Στο μονοπωλητή, η LRSS είναι η καμπύλη LMC, και η SRSS η SMC. Ο μονοπωλητής μεγιστοποιεί τα κέρδη του όταν MR = SMC στο P₂, Q₂. Διάγραμμα 2 Ας υποθέσουμε ότι ένας κλάδος αγοράζεται από ένα μονοπωλητή. P₃ SRSS=SMC P₂ P₁ A LRSS=LMC Q₃ Q₂ Q₁ output D Μακροχρόνια η εταιρεία μπορεί να αναπροσαρμοστεί ώστε να μπορεί να θέτει MR = LMC στο P₃Q₃.

14 ~ 14 ~ 14) Ζήτηση Προσφορά. Α) Ορισμοί Γενικά: Οι αγοραίες δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης είναι οι πιο γνωστοί οικονομικοί όροι. Η μοντέρνα μικροοικονομία εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς στις αγορές για τον καθορισμό της τιμής ισορροπίας. Οι όροι ζήτησης και προσφοράς αναφέρονται στη συμπεριφορά των ατόμων καθώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και στις αγορές. Η αγορά αποτελείται από τους αγοραστές και πωλητές συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών. Οι αγορές προσδιορίζουν τη ζήτηση και οι πωλητές την προσφορά, ενώ είναι αυτοί που κινούν τα αγοραστικά δεδομένα. Ορισμός ζήτησης: Ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού ή υπηρεσίας την οποία οι αγοραστές θέλουν και μπορούν να αγοράσουν. Ορισμός προσφοράς: Προσφερόμενη ποσότητα είναι η ποσότητα ενός αγαθού ή υπηρεσίας την οποία οι πωλητές θέλουν και μπορούν να πουλήσουν. Β) Ορισμοί καμπυλών: Ορισμός καμπύλης ζήτησης: Η καμπύλη ζήτησης είναι το διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τη σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της προσφερόμενης ποσότητας. Διάγραμμα Ζήτησης Τιμή παγωτού 300 καμπύλη ζήτησης ποσότητα παγωτού

15 ~ 15 ~ Διάγραμμα Προφοράς Τιμή παγωτού καμπύλη προσφοράς ποσότητα παγωτού Γ) Από τι εξαρτούνται οι καμπύλες; Η καμπύλη ζήτησης εξαρτάται: I. Από την τιμή του αγαθού. II. Το εισόδημα ή το επίπεδο ευημερίας. III. Τις τιμές των άλλων αγαθών (υποκατάστατων ανταγωνιστών) IV. Τις προτιμήσεις και τα γούστα του αγοραστή. V. Τις προβλεπόμενες τιμές. Η συνάρτηση ζήτησης είναι = ΠΑ = φ(τα, Υ, Κ, Λ) όπου: Πa = ποσότητα αγαθού Α Τa = τιμή αγαθού Α Τl = τιμή αγαθών l = Β-Ω Υ = εισόδημα Κ = καταναλωτικές προτιμήσεις Λ = περιουσιακά στοιχεία Η συνάρτηση ζήτησης δείχνει τη σχέση μεταξύ Πa κ Τa υποθέτοντας ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες Τ, Υ, Λ= σταθεροί, δηλαδή Πa = φ(τa) Η συνάρτηση προσφοράς είναι = Ππa = φ(τa, ΤΣ, Φ, Ε, Τ)όπου: Ππa = ποσότητα αγαθού Α Τa = τιμή αγαθού Α ΤΣ = τιμή των εισροών Σ = 1,2 Φ = φυσικοί παράγοντες Ε = επιδοτήσεις και φόροι Τ = τεχνολογία Η συνάρτηση προσφοράς δείχνει τη σχέση μεταξύ Ππa και Τa υποθέτοντας ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες ΤΣ, Φ, Ε, Τ = σταθεροί, δηλαδή Ππa = φ(τa) Οι παράγοντες αυτοί εκτός της τιμής του αγαθού καθορίζουν και τη θέση της καμπύλης προσφοράς.

16 ~ 16 ~ Σημείωση: Όταν η πτώση της τιμής ενός αγαθού οδηγεί στη μείωση τιμής ενός άλλου αγαθού, τότε τα δύο αγαθά ονομάζονται υποκατάστατα. Όταν μία πτώση της τιμής ενός αγαθού οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης ενός άλλου αγαθού, τότε τα δύο αυτά αγαθά ονομάζονται συμπληρωματικά. Δ) Πώς μετατοπίζονται οι καμπύλες; (δώστε παραδείγματα και δείξτε προς τα πού θα γίνει η μετατόπιση) Νόμος Ζήτησης: Μας λέει ότι η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας. Ατομική και Συνολική καμπύλη ζήτησης: Τα ο οριζόντιο άθροισμα των ατομικών καμπυλών ζήτησης μας δίνει τη συνολική καμπύλη ζήτησης. τιμή ζήτηση συνολική ζήτηση ποσότητα Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης: I. Εισόδημα καταναλωτών. II. Τιμές σχετικών προϊόντων. III. Διαφήμιση. IV. Καταναλωτικές προτιμήσεις. V. Πληθυσμός. VI. Προσδοκίες καταναλωτή. Διάγραμμα 1 Εισόδημα τιμή Αύξηση του εισοδήματος Καθώς το εισόδημα αυξάνεται η ζήτηση ενός φυσιολογικού αγαθού αυξάνεται επίσης. αύξηση ζήτησης καμπύλη ζήτησης D₂ D₁ ποσότητα

17 ~ 17 ~ Διάγραμμα 2 Εισόδημα τιμή Αύξηση του εισοδήματος Καθώς το εισόδημα αυξάνεται η ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού μειώνεται. μείωση ζήτησης καμπύλη ζήτησης D₁ D₂ ποσότητα Νόμος Προσφοράς: Μας λέει ότι η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση (στη σχέση μεταξύ τιμής και προσφερόμενης ποσότητας) Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς: I. Τιμές εισφορών. II. Αριθμός επιχειρήσεων. III. Υποκατάστατα στην παραγωγή. IV. Φορολογία / Επιδοτήσεις. V. Φυσικοί παράγοντες. VI. Τεχνολογία / Κυβερνητικές πολιτικές. Διάγραμμα 1 Αύξηση προσφοράς. τιμή S₁ S₂ καμπύλη προσφοράς αύξηση προσφοράς ποσότητα

18 ~ 18 ~ Διάγραμμα 2 Μείωση προσφοράς τιμή S₂ S₁ καμπύλη προσφοράς μείωση προσφοράς ποσότητα Ε) Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν τη συνολική ζητούμενη ποσότητα; Οι προαναφερθέντες. Αλλαγή της ζητούμενης ποσότητας: Μια μετακίνηση πάνω στην καμπύλη ζήτησης προέρχεται από μια αλλαγή στην τιμή του προϊόντος. Διάγραμμα τιμή αγοράς Ένας φόρος που αυξάνει την τιμή των τσιγάρων έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατόπιση πάνω στην καμπύλη ζήτησης. 4 C 2 A D₁ ημερομηνία κατανάλ. τσιγάρου

19 ~ 19 ~ 15) Ελαστικότητα: Α) Ορισμός: Η ελαστικότητα μετρά το βαθμό αντίδρασης των καταναλωτών και των παραγωγών στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς και μας επιτρέπει να αναλύουμε την προσφορά και τη ζήτηση με περισσότερη ακρίβεια. Ορισμός Ελαστικότητας Ζήτησης: Είναι μια έννοια που περιγράφει την ευαισθησία που έχει η ζητούμενη ποσότητα στη μεταβολή της τιμής. Πιο αυστηρά είναι ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού ως προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του ίδιου αγαθού. Αν ΔQ είναι η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας Q και ΔΡ η μεταβολή της τιμής του Ρ, τότε η ελαστικότητα ζήτησης ED στο σημείο της καμπύλης ζήτησης είναι: ED = ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή. 3 είδη ελαστικότητας ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα. ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή. Β) Τι πρόσημο έχει η ελαστικότητα ζήτησης; Γίνεται να είναι διαφορετικό; Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή έχει πάντα αρνητικό πρόσημο δεδομένου ότι υπάρχει η αντίστροφη σχέση ανάμεσα στη τιμή και τη ζητούμενη ποσότητα. Όσο αυξάνεται το ένα μειώνεται το άλλο. Για λόγο ευκολίας χρησιμοποιούμε την απόλυτη τιμή και συγκρίνοντας τη με τη μονάδα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη ζήτηση ως ελαστική ή ανελαστική. αν η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης > 1 => ζήτηση ελαστική. αν η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης < 1 => ζήτηση ανελαστική. Για τα ανωτέρα αγαθά η ελαστικότητα ζήτησης έχει πρόσημο θετικό ενώ για τα κατώτερα έχει πρόσημο πάντα αρνητικό. Πώς ορίζεται η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του ίδιου αγαθού; Αριθμητικό παράδειγμα: Πίνακας ζήτησης Σοκολάτας: Ρ /κομμάτι Q εκ.κομ/χρόνο ,1 16 0,2 12 0,3 8 0,4 4 0,6 0 Σύμφωνα με τον πίνακα, όταν η τιμή αυξάνει από 0,1 σε 0,2 η ζήτηση πέφτει από 16 σε 12 εκ. κομμάτια σοκολάτας. Επομένως η αύξηση της τιμής μειώνει τη ζήτηση κατά 25% περίπου.

20 ~ 20 ~ P P₁ ζήτηση P₂ Q₁ Q₂ Q ΠΧ: Έστω ότι ένα προϊόν των P₁=10 με ζήτηση Q₁=12 μονάδες αυξάνει την τιμή του σε P₂=12 με ζήτηση Q₂=10 μονάδες. Άσκηση Ελαστικότητας Ζήτησης ως προς την τιμή αγαθού: Σημείο Τιμή P Q Α Β C P F Να βρεθεί η ελαστικότητα ED/Ed = e μια κίνηση του αγαθού C στο σημείο F, από το F στο C και στη μέση μεταξύ τους. Από το C και F έχουμε: Από το F και C έχουμε: Στη μέση μεταξύ C και F: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

21 ~ 21 ~ Γ) Ποιοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες ελαστικότητας ζήτησης και προσφοράς; Ζήτηση: α) Σημασία δαπάνης στον προϋπολογισμό του καταναλωτή (όσο πιο σημαντικό, τόσο πιο ελαστική είναι η ζήτηση). β) Ύπαρξη υποκατάστατων, συμπληρωματικών αγαθών (όσο περισσότερο υποκατάστατα, τόσο πιο ελαστική είναι η ζήτηση). γ) Χρόνος. (Μακροπρόθεσμα οι καταναλωτές μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες τιμές και έτσι μακροπρόθεσμα η ζήτηση είναι πιο ελαστική). Προσφοράς: α) Ικανότητα των παραγωγών να μεταβάλλουν τη παραγόμενη ποσότητα. (Η προσφορά παραθεριστικών κατοικιών πάνω στην παραλία είναι ανελαστική.) β) Χρονική περίοδος. (Η προσφορά είναι ελαστική μακροχρόνια). 16) Ποιοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες κατανάλωσης (Keynes); Ποια η συνάρτηση κατανάλωσης αποταμίευσης; Αναλύστε διαγραμματικά και ερμηνεύστε. Οι βασικές προτάσεις του Keynes για τους προσδιοριστικούς παράγοντες κατανάλωσης είναι: α) Η συνολική κατανάλωση εξαρτάται κυρίως από το συνολικό εισόδημα. β) Η σχέση κατανάλωσης και εισοδήματος είναι θετική αλλά όχι ένα προς ένα. γ) Όσο περισσότερο αυξάνεται το εισόδημα τόσο μειώνεται ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης. Συνάρτηση κατανάλωσης Κ α τ α ν α λ ω σ η (κ) (c = 8 + 0,7) Η συνάρτηση κατανάλωσης δείχνει την επιθυμητή κατανάλωση για κάθε επίπεδο συνολικού εισοδήματος. Με μηδενικό εισόδημα η κατανάλωση είναι 8 (αυτόνομη κατανάλωση) Η οριακή ροπή της κατανάλωσης (κλίση συνάρτησης) είναι: Εισόδημα (ψ)

22 ~ 22 ~ Συνάρτηση αποταμίευσης A π ο τ α μ ί ε υ σ η Εισόδημα S = y Η συνάρτηση αποταμίευσης δείχνει την επιθυμητή αποταμίευση για κάθε επίπεδο εισοδήματος. Εφόσον όλο το εισόδημα είτε καταναλώνεται είτε αποταμιεύεται μπορούμε να βρούμε τη συνάρτηση αποταμίευσης από την συνάρτηση κατανάλωσης και εισοδήματος. 17) ΑΕΠ, δείκτης τιμών καταναλωτή, πληθωρισμός, ανεργία. Δώστε ορισμούς. Αναλύστε το διάγραμμα κυκλικής ροής. Ορισμός ΑΕΠ: Το ακαθόριστο εθνικό εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) μετρά το εισόδημα και τις δαπάνες σε μια οικονομία. Είναι το σύνολο της αγοράς αξίας όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ορισμός Πληθωρισμού: Πληθωρισμός είναι το φαινόμενο μιας συνεχούς αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών. Ορισμός Ανεργίας: Ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων μιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό δυναμικό σε αυτήν. Εκφράζεται ως το ποσοστό επί τοις 100 του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης περιοχής. Ορισμός Δείκτη τιμών καταναλωτή: Είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τους πολίτες.

23 ~ 23 ~ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΣΟΔΑ = ΑΕΠ ΑΓΑΘΑ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ =ΑΕΠ ΑΓΑΘΑ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΚΡΟΕΣ ΜΙΣΘΟΜΕΝΟΙ Κ ΚΕΡΔΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 18) Ορισμός καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. Τι κλίση έχει και γιατί; Ορισμός: Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ένα πολύ χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο. Υποθέτουμε ότι μια οικονομία παράγει 2 αγαθά Χ.Ψ. Για την παραγωγή των 2 αυτών αγαθών χρησιμοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι παραγωγικοί συντελεστές, ενώ η τεχνολογία παραγωγής είναι δεδομένη. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται διάφοροι συνδυασμοί ποσοτήτων των 2 αγαθών που μπορούν να παραχθούν ταυτόχρονα: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΓΑΘΟΥ Χ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΓΑΘΟΥ Ψ Α Β Γ Δ Ε Αγαθό Ψ Α 200 B H 150 C 100 Ζ D 50 0 Ε Αγαθό Χ

24 ~ 24 ~ Εξήγηση διαγράμματος: Αν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές της οικονομίας απασχολούνται για την παραγωγή του αγαθού Χ, τότε βρισκόμαστε στο σημείο Α. Αν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται για την παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε βρισκόμαστε στο σημείο Ε. Αν παράγονται ποσότητες και από τα 2 αγαθά τότε βρισκόμαστε σε κάποιο από τα σημεία Β, C, D. Ενώνοντας όλα τα σημεία κατασκευάζουμε την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Κάθε σημείο λοιπόν πάνω στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αντιστοιχεί σε έναν εφικτό και άριστο συνδυασμό ποσοτήτων των αγαθών που μπορεί να παραχθεί με την δεδομένη τεχνολογία και με αποτελεσματική χρήση όλων των συντελεστών παραγωγής. Κάθε σημείο μέσα από την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Ζ) δείχνει ότι ο συνδυασμός που παράγουμε είναι εφικτός και μη συμφέρον γιατί δεν απασχολούνται αποτελεσματικά όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές. Κάθε σημείο εκτός της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων (Η) εκφράζει ανέφικτους συνδυασμούς ποσοτήτων που η οικονομία δεν έχει ούτε την τεχνολογία ούτε τους κατάλληλους παραγωγικούς συντελεστές για να τους παράγει. Συμπέρασμα: Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μας δείχνει το μέγιστο επίπεδο παραγωγής ενός αγαθού με δεδομένο το επίπεδο παραγωγής του άλλου αγαθού. Η καμπύλη έχει πάντα αρνητική κλίση διότι καθώς αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Χ η ποσότητα του αγαθού Ψ θυσιάζεται με συνέπεια να μειώνεται συνεχώς. Αυτό συμβαίνει διότι στην αρχή χρειάζονται περισσότερες μονάδες του Ψ για την παραγωγή του Χ, ενώ στη συνέχεια όλο και λιγότερες μονάδες του Ψ (λόγω κορεσμού). SOS κλίση Β = μονάδες. Για να γίνει εφικτή η παραγωγή σε σημεία εκτός καμπύλης (Η) θα πρέπει να αυξηθεί η ποσότητα των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής ή να βελτιωθεί η τεχνολογία ή και τα 2. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μετατόπιση της ΚΠΔ προς τα έξω. (σχ. 1) Αντίθετα, αν μειωθεί η ποσότητα των ΠΣ ή απαξιωθεί η τεχνολογία τότε έχουμε μετατόπιση της ΚΠΔ προς τα μέσα. (σχ. 2) Σχήμα 1: Σχήμα 2: Ψ ΚΠΔ2 Ψ ΚΠΔ1 ΚΠΔ1 ΚΠΔ2 Χ Χ Σημείωση: κάθε θυσία αντιστοιχεί σε μια μόνο μονάδα του άλλου προϊόντος.

25 ~ 25 ~ 19) Nόμος φθινουσών αποδόσεων. Περιγράψτε με ένα αριθμητικό παράδειγμα τη λειτουργία του νόμου. Η παραγωγή κάποιου αγαθού σημαίνει θυσία άλλου αγαθού που θα μπορούσε να παραχθεί με τους ίδιους συντελεστές παραγωγής. Αυτή είναι και η έννοια του κόστους. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του. Αυτό λέγεται και κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος. Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η παραγωγή του ενός αγαθού οι μονάδες που πρέπει να θυσιαστούν από το άλλο αγαθό αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει λόγω του νόμου φθινουσών αποδόσεων. Το κόστος όπως είδαμε εκφράζεται σε μονάδες του άλλου αγαθού που θυσιάζεται: Π.Χ.: Μια οικονομία παράγει σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης 2 αγαθά Χ και Ψ. Συνδυασμοί Χ Ψ Α 0 53 Β Γ Δ Ε Να υπολογίσετε το ΚΕΧ και το ΚΕΨ σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα. 2. Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Απάντηση: 1. Το κόστος ευκαιρίας ΚΕΧ δίνεται από το πηλίκο : κλπ

26 ~ 26 ~ 2. Ψ 60 Α(0, 53) 50 Β(50,43) Γ(80, 28) 20 Δ(40, 20) 10 Ε(100, 0) Χ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ TP Α₂ Α₃ μείωση Φθίνοντας ρυθμός Α₁ Αύξωντας ρυθμός Γ Β Δ L₁ L₂ L₃ MP AP TP = Q συνολικό προϊόν MP : οριακό προϊόν AP : μέσο προϊόν ( ) * Το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό μέχρι το σημείο Γ όπου το οριακό προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του. Στη συνέχεια και καθώς το οριακό προϊόν συνεχώς μειώνεται το συνολικό προϊόν αυξάνεται μεν αλλά με φθίνοντα τώρα ρυθμό. Στο σημείο Δ, όπου το οριακό προϊόν μηδενίζεται το συνολικό προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του, ενώ όταν το οριακό προϊόν θα αρχίσει να παίρνει αρνητικές τιμές το συνολικό προϊόν θα μειώνεται.

27 ~ 27 ~ Επίσης το μέσο προϊόν όπως παρατηρείται παίρνει τη μέγιστη τιμή του στο σημείο Β. Πριν το Β ισχύει ότι το οριακό προϊόν είναι πάντα μεγαλύτερο από το μέσο προϊόν. Ενώ μετά το Β το μέσο προϊόν είναι πάντα μεγαλύτερο από το οριακό προϊόν όπως παρατηρείται από το σχήμα. 20) Εξηγείστε πως προκύπτει η τιμή ισορροπίας. Γίνεται να μην υπάρχει; Τι θα συμβεί αν βρεθούμε εκτός σημείου ισορροπίας; Τι θα συμβεί αν η κυβέρνηση θεσπίσει μια κατώτατη ή ανώτατη τιμή σε ένα προϊόν; Πώς θα συμπεριφερθούν οι αγορές; Πώς προκύπτει η τιμή ισορροπίας; Ισορροπία στη οικονομία έχουμε από τη στιγμή που η ζήτηση ενός προϊόντος βρίσκεται σε αναλογία με την προσφορά του προϊόντος. Σε αυτήν την κατάσταση, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί είναι ευχαριστημένοι και η οικονομία είναι ομαλή. P S (Προσφορά) Po o Tιμή ισορροπίας D (Ζήτηση) Qo Q Η ισορροπία είναι η ιδανικότερη κατάσταση για την οικονομία. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ισορροπία διαταράσσεται και έτσι βρισκόμαστε σε περιπτώσεις όπως η υπερβάλλουσα προσφορά ή υπερβάλλουσα ζήτηση. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που η κυβέρνηση θεσπίσει μια κατώτατη τιμή για ένα προϊόν ή μια ανώτατη αντίστοιχα. Κατώτατη τιμή P υπερβάλλουσα P₁ προσφορά S Στο σημείο Po, Qo έχουμε ισορροπία P₁ = Κατώτατη τιμή σύμφωνα με το κράτος Q₁ = Ζήτηση από καταναλωτές Q₂= Προσφορά από παραγωγούς Q₂ - Q₁ = Υπερβάλλουσα προσφορά Po o D Όταν το κράτος θεσπίζει κατώτατη τιμή για ένα προϊόν οι παραγωγοί αυξάνουν την προσφορά όμως οι καταναλωτές μειώνουν την ζήτηση. Έτσι την υπερβάλλουσα προσφορά την αγοράζει το κράτος. Q₁ Qo Q₂ Q

28 ~ 28 ~ Ανώτατη τιμή P P₁ S Po O Στο Po, Qo έχουμε ισορροπία. P₂ = Ανώτατη τιμή σύμφωνα με το κράτος Q₂ = Προσφορά από παραγωγούς Q₁ = Ζήτηση από καταναλωτές Q₂ - Q₁ = υπερβάλλουσα ζήτηση P₂ υπερβάλλουσα ζήτηση Q₂ Qo Q₁ Q Όταν ένα κράτος θεσπίζει ανώτατη τιμή για ένα προϊόν οι παραγωγοί μειώνουν την προσφορά και οι καταναλωτές αυξάνουν την ζήτηση. Εδώ εμφανίζονται οι κερδοσκόποι με το λεγόμενο κύπελλο, όπου αγοράζουν την προσφορά σε μεγαλύτερη τιμή από την καθορισμένη (P₁). Κύπελλο: P₁ - P₂ 21) Ποια η έννοια των καμπυλών αδιαφορίας στη θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή. Δείξτε διαγραμματικά την ισορροπία του καταναλωτή και δώστε εξηγήσεις. Στη θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή έχουμε 2 μεθόδους μελέτης: α) μέθοδο κλασσικής προσέγγισης (θεωρία απόλυτης χρησιμότητας), όπου θεωρούμε πως η χρησιμότητα είναι μετρήσιμη και αθροίσιμη έννοια. Έννοια των καμπυλών αδιαφορίας: Είναι ο γεωμετρικός τόπος σημείων συνδυασμών των αγαθών έστω Χ και Ψ που όλοι αυτοί οι συνδυασμοί αποφέρουν το ίδιο επίπεδο χρησιμότητας και ικανοποίησης στον καταναλωτή. Όσο πιο ψηλά πάνε οι καμπύλες τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση φέρνουν. π.χ. : 2 αγαθά Χ και Ψ Ψ ψ₁ ψ₂ Όλοι οι συνδυασμοί αποφέρουν το ίδιο επίπεδο χρησιμότητας εφόσον βρίσκονται στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας. χ₁ χ₂ Χ

29 ~ 29 ~ Ιδιότητες καμπυλών αδιαφορίας: 1. Έχουν αρνητική κλίση. 2. Είναι κυρτές προς την αρχή των αξόνων, δλδ: 3. Α Β Γ Δεν ισχύει γιατί Α, Γ ή Β, Γ είναι σε διαφορετικές καμπύλες. Ισορροπία καταναλωτή: Στόχος του καταναλωτή είναι από την δαπάνη του δεδομένου εισοδήματός του να αγοράσει αυτόν τον συνδυασμό αγαθών Χ,Ψ που θα του αποφέρει τη μεγαλύτερη χρησιμότητα. Έστω ότι ο καταναλωτης έχει δεδομένο εισόδημα I = 100 που πρέπει να δαπανήσει στα αγαθά Χ,Ψ. ( ) { } ( ) Διαγραμματικά: y A γραμμή εισοδηματικού περιορισμού κλίση γραμμής που Β ισούται με τον λόγο των α τιμών του αγαθού x

30 ~ 30 ~ Διαγραμματική παρουσίαση ισορροπίας καταναλωτή: y y₁ A E υ₂ υ₁ Β χ₁ χ Το σημείο επαφής Ε = συνθήκη επαφής που αποφέρει την καταλληλοτερη χρησιμότητα. Είναι άριστος συνδυασμός που προκαλεί τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή. Η ΑΒ είναι ο οριακός λόγος υποκατάστασης και η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού σύμφωνα με τους κανόνες. Στο Ε ο οριακός λόγος υποκατάστασης ισούται με την κλίση της γραμμής του εισοδήματος περιορισμού, δηλαδή με το λόγο των τιμών των αγαθών. Δηλαδή

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμίας και δίπλα του τη λέξη «Σωστό», αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 2. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, είναι

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 2. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, είναι ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟ *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 1. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, μας δείχνει ποια ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). ΑΘ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ : ΑΟΘ για ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. ΟΜΑΔΑ Α 1.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης 1 Πέµπτη, 1 Ιουνίου 014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ Δ.Ε.Σ. WWW.PASP-PAPEI.GR

ΠΑΣΠ Δ.Ε.Σ. WWW.PASP-PAPEI.GR Π.Α.Σ.Π. ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 & 2 Οικονομική επιστήμη Μελέτη της συμπεριφοράς του ατόμου όπως εκφράζεται στην προσπάθεια να ικανοποιηθούν απεριόριστες ανάγκες με περιορισμένα μέσα. Το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ένθετο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μικροοικονομική Ε. Σαρτζετάκης 1 Καταναλωτική συμπεριφορά Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΑΡΧΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΕΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ια τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. i. Ηουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού κεφαλαίου. ii. Η µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα