Περιεχόµενα...1. Περίληψη...5. Εισαγωγή...6. Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα...1. Περίληψη...5. Εισαγωγή...6. Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15. Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα..."

Transcript

1 1

2 2

3 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Περίληψη...5 Εισαγωγή...6 Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15 Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα...22 Κεφάλαιο 3: Στρατηγικός Σχεδιασµός...45 Κεφάλαιο 4: ιοίκηση της Αλυσίδας Προµηθειών...28 Κεφάλαιο 5 : Συνεχής Βελτίωση...54 Κεφάλαιο 6 : Συνεργασίες...62 Κεφάλαιο 7: Ανάπτυξη νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών...64 Κεφάλαιο 8 : ιαχείριση εξυπηρέτησης...68 Κεφάλαιο 9: Οργάνωση και Ανθρώπινο υναµικό...73 Κεφάλαιο 10 : Εφαρµογή του ερωτηµατολογίου...89 Παράρτηµα: Το ερωτηµατολόγιο

4 Βιβλιογραφία

5 Περίληψη Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, παρουσιάζεται αρχικά ένα από τα πιο σύγχρονα και ευρέως εφαρµόσιµα πλαίσια εργασίας, το Business Excellence Model, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της απόδοσης και της κερδοφορίας κάθε είδους επιχείρησης. Αναλύονται οι συνιστώσες του µοντέλου, οι διαφορετικοί τρόποι, δηλαδή, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αριστεία των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το κύριο αντικείµενο ενασχόλησης της διπλωµατικής εργασίας, ένα ερωτηµατολόγιο προερχόµενο από το γαλλικό Business School INSEAD, το οποίο συγκεκριµενοποιεί το γενικό και αόριστο Business Excellence Model. Ακολουθεί η δηµιουργία του εγχειριδίου χρήσης του ερωτηµατολογίου, ύστερα από την πλήρη και διεξοδική ανάλυση των συνιστωσών του. Τέλος, ακολουθεί εφαρµογή του ερωτηµατολογίου σε µια πραγµατική επιχείρηση της ελληνικής αγοράς. Ο σχολιασµός των δεδοµένων καταδεικνύει την αναγκαιότητα της εφαρµογής τέτοιου είδους εργαλείων, όπως του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, στις ελληνικές επιχειρήσεις της σηµερινής εποχής. 5

6 Εισαγωγή Τι είναι και τι επιδιώκει η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων σήµερα. Γιατί µιλάµε για αναδιοργάνωση τώρα... Τόσο στο βιοµηχανικό κόσµο, όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες, παρατηρούµε ότι τελευταία αναπτύσσεται όλο και πιο πολύ η κουλτούρα εκείνη που απαιτεί να δίνεται σε εταιρίες που εµφανίζουν οικονοµικά προβλήµατα και λειτουργικές ζηµιές, κάθε ευκαιρία για να αναδιοργανωθούν και να επανέλθουν στην κερδοφορία. Η τάση αυτή εµφανίζεται τόσο στη νοµοθεσία, µε την «προστασία» των υπό πτώχευση εταιριών για κάποιο χρονικό διάστηµα, όσο και στις πρακτικές των µεγάλων πιστοδοτικών οργανισµών, όπου αντί της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των προβληµατικών εταιριών ή την πώλησή τους, προτιµούν την εκπόνηση σχεδίων αναδιοργάνωσης, σχεδόν πάντα µε τη βοήθεια εξειδικευµένων συµβούλων επιχειρήσεων. Έτσι οι όροι αναδιοργάνωση επιχειρήσεων (corporate recovery / business reorganization), ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (business process re-engineering) έχουν γίνει ιδιαίτερα χρήσιµοι σήµερα, επειδή ίσως η παρούσα φάση ύφεσης της οικονοµίας µπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο βαθιά απ' ό,τι πολλοί πιστεύουν, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις κορυφαίων µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Επιφανείς επιστήµονες και γενικοί διευθυντές διαπιστώνουν επίσης πως «στους δύσκολους καιρούς, η λύση είναι να επικεντρωθεί η επιχείρηση στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της, αναλύοντας, µε ιδιαίτερα κριτικό πνεύµα, την εσωτερική της οργάνωση και τις διαδικασίες της». Εν τέλει, η ικανότητα µιας επιχείρησης να αλλάζει, είναι ο µοναδικός παράγοντας που θα εξασφαλίσει την επιβίωσή της και την επιτυχία της. 6

7 Μια µατιά στα βασικά. Τι είναι αναδιοργάνωση: Αναδιοργάνωση είναι το σύνολο των αλλαγών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε µια επιχείρηση, ώστε αυτή να λειτουργεί αποδοτικότερα, προς όφελος όλων των ενδιαφεροµένων για αυτή. Η ανάγκη για αναδιοργάνωση µπορεί να προκύψει από πολλές αιτίες: Αν η κερδοφορία της επιχείρησης είναι αρνητική ή δεν είναι ικανοποιητική για τους µετόχους. Αν είναι σαφές ότι πολλά τµήµατα της επιχείρησης δεν λειτουργούν ικανοποιητικά ή υστερούν σε απόδοση έναντι άλλων. Σε περίπτωση συνεχόµενων ετών ανάπτυξης, για να µην επέλθει διοικητική δυσλειτουργία. Σε περίπτωση ύφεσης της οικονοµίας οπότε η εταιρεία πρέπει να προετοιµαστεί για µείωση τιµών και όγκου πωλήσεων και συνεπώς µείωση κερδοφορίας. Για οποιοδήποτε όµως λόγο και αν αποφασιστεί η ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης ενός προγράµµατος αναδιοργάνωσης, υπάρχουν συγκεκριµένα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν και ενδιάµεσοι στόχοι που πρέπει να τεθούν. Ορισµένα χαρακτηριστικά βήµατα ενός προγράµµατος αναδιοργάνωσης είναι: Η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Αφορά τη σύγκριση των επιδόσεων µιας επιχείρησης, στη βάση µιας σειράς µετρήσιµων παραµέτρων στρατηγικής σηµασίας (=δείκτες απόδοσης), ως προς µια άλλη (ή άλλες) επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν βέλτιστες αποδόσεις, στην ίδια σειρά παραµέτρων. Η δηµιουργία δεικτών µέτρησης της απόδοσης και θέσπιση στόχων για την εταιρία, το κάθε τµήµα και το κάθε στέλεχος ξεχωριστά. Ο επανασχεδιασµός όλων των διαδικασιών της εταιρίας (business process reengineering) έτσι ώστε αυτές να απλοποιηθούν, µειώνοντας το κόστος για της εταιρία και αυξάνοντας την ικανοποίηση του πελάτη. 7

8 Η µείωση των επιπέδων απόφασης στην εταιρία, έτσι ώστε οι περισσότερες αποφάσεις, για τα καθηµερινά λειτουργικά θέµατα, να παίρνονται από τους εργαζόµενους που εκτελούν τις διάφορες εργασίες, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. Η εκπαίδευση του προσωπικού στις µεθόδους µείωσης κόστους, βελτίωσης της απόδοσης αλλά και στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων ανάπτυξης. Οι στόχοι των προγραµµάτων αναδιοργάνωσης είναι φιλόδοξοι και δύσκολοι ως προς την επίτευξή τους. Αυτό όµως είναι απαραίτητο, για να προκύψει µια ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και όχι µόνο πρόσκαιρες ωφέλειες. Οι κυριότεροι στόχοι ενός έργου αναδιοργάνωσης είναι: Γρήγορη βελτίωση των ταµειακών ροών, όπως µείωση κόστους παραγωγής, µείωση κόστους αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων, κατάργηση διαδικασιών και εργασιών που δεν προσδίδουν αξία στο προϊόν. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. Βελτίωση ταχύτητας ανάπτυξης νέων προϊόντων, εξάπλωσης σε νέες αγορές και εφαρµογής επιχειρηµατικών σχεδίων. Ανάπτυξη νέων διαδικασιών λειτουργίας. Αλλαγή του οργανογράµµατος, ώστε να είναι λιτό χωρίς πολλά επίπεδα απόφασης. Ανάπτυξη συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης της εταιρίας, των τµηµάτων και των στελεχών, µε βάση τους στόχους που έχουν τεθεί. Πρέπει να αναγνωρίσουµε όµως ότι η αναδιοργάνωση µιας επιχείρησης, σαν κάθε µεγάλη αλλαγή, είναι αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη στη διαχείρισή της. Συµπεριλαµβάνει αλλαγές στο οργανόγραµµα της εταιρίας, στην κουλτούρα της, στα συστήµατα αναφοράς και ελέγχου. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ικανοποιείται η νέα στρατηγική που έχει υιοθετηθεί. 8

9 Τα κυριότερα προβλήµατα που καταγράφονται κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων αναδιοργάνωσης είναι: Ελλιπής κατανόηση του εύρους του έργου και του µεγέθους της αλλαγής. Ελλιπής επικοινωνία του οράµατος και των στόχων της διοίκησης. Έλλειψη συνεργασίας του προσωπικού στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου. Έλλειψη βασικών γνώσεων των στελεχών σε θέµατα διαχείρισης µεγάλων αλλαγών και ανεπαρκής εκπαίδευσή τους. Ελαστικότητα από τη διοίκηση όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι ή δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα. Υπερβολικά γρήγορος ή αρκετά αργός ρυθµός αλλαγών. Επικέντρωση µόνο στη µείωση κόστους και προσωπικού και όχι στην αναπτυξιακή προοπτική του προγράµµατος. Αυτό αποθαρρύνει τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης. Υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρίες συµβούλων Το τµήµα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων κάθε συµβουλευτικής εταιρίας, όταν αυτό βέβαια υπάρχει, έχει σαν στόχο, µέσω του έργου αναδιοργάνωσης να διατηρήσει και να αυξήσει την αξία της επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Σκοπός είναι να βρεθούν και να εφαρµοστούν οι καλύτερες λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κάθε εταιρία, χρησιµοποιώντας τις ειδικές γνώσεις και την πείρα των έµπειρων συµβούλων. Οι επιµέρους τοµείς δραστηριότητας του τµήµατος αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων συνήθως είναι: Αναδιοργάνωση εταιριών και επιστροφή στην κερδοφόρο λειτουργία Αξιολόγηση απόδοσης επιχειρήσεων και ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσής της. 9

10 Αξιολόγηση δυνατότητας επιβίωσης και ανάπτυξης εταιριών που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. Αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και εφαρµογής των αρχών και των σύγχρονων κανόνων της χρηστής διοίκησης. Οργάνωση της πώλησης ή διακοπή λειτουργίας εταιριών ή τµηµάτων τους. Οργάνωση επιχειρήσεων µε πολύ γρήγορη ανάπτυξη. ηµιουργία του Balanced Scorecard. Αναλυτικότερα Αναδιοργάνωση εταιριών και επιστροφή στην κερδοφόρο λειτουργία Οι σύµβουλοι έχουν σηµαντική εµπειρία στο σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων επιχειρηµατικής αναδιοργάνωσης, µε σκοπό την επιστροφή στην κερδοφόρο λειτουργία εταιριών µε χαµηλή απόδοση ή µε σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας οργανισµών µε χαµηλά ποσοστά κέρδους. Η επιτυχία έρχεται, µε οµαδική εργασία, σε πλήρη συνεργασία µε τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, ώστε να εντοπισθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης της εταιρίας. Επίσης είναι δυνατόν να αναληφθούν και έργα αναδιοργάνωσης για λογαριασµό πιστωτικών οργανισµών, που έχουν συµφέροντα σε επιχειρήσεις που εµφανίζουν χαµηλή οικονοµική απόδοση. Αξιολόγηση απόδοσης επιχειρήσεων και ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωσή της Η αξιολόγηση απόδοσης µιας επιχείρησης προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο µέσα στο οποίο αναλύεται η οικονοµική απόδοση της εταιρίας αλλά και η λειτουργική αποτελεσµατικότητα κάθε τµήµατος ή διαδικασίας, µε χρήση των κατάλληλων δεικτών. Απαιτεί τη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τις ανταγωνιστικές της (benchmarking). Είναι το πρώτο βήµα σε κάθε καλά σχεδιασµένο έργο αναδιοργάνωσης και αποτελεί εγγύηση για να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για 10

11 την επιτυχηµένη εφαρµογή της επιδιωκόµενης αλλαγής. Στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης, προσδιορίζονται οι κύριοι παράγοντες για τη βελτίωση της απόδοσης (CFS = critical factors for success) και αναλύονται οι στρατηγικές εκείνες που αν εφαρµοστούν θα µπορέσουν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων βελτίωσης της απόδοσης που τίθενται. Οι οργανωµένες εταιρίες συµβούλων έχουν να επιδείξουν σηµαντικές επιτυχίες στην υλοποίηση προτάσεων που προσφέρουν αξία στην επιχείρηση, µέσω της µείωσης κόστους και αύξησης των εσόδων και της επικέρδειας. ουλεύουν σε πλήρη συνεργασία µε τη διοίκηση της εταιρίας, ώστε να προσδιορίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας που θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της. Σχεδόν όλα τα επιτυχηµένα σχέδια αλλαγής που καταγράφονται έχουν γίνει και εφαρµοστεί µε τη βοήθεια συµβούλων. Αν το απαιτούν οι περιστάσεις, διαφορετικές εταιρίες συµβούλων συνεργάζονται µεταξύ τους ή µε οµάδες που έχουν την πολύ ειδική εµπειρία που πιθανόν να είναι αναγκαία για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός πελάτη. Σε κάθε περίπτωση οι οµάδες που δηµιουργούνται Έχουν εµπειρία στην ανάλυση στρατηγικής. Αντιλαµβάνονται σε βάθος τις ανάγκες της επιχείρησης, όταν αυτή δραστηριοποιείται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έχουν να επιδείξουν σηµαντικές επιτυχίες και εξαιρετικά αποτελέσµατα σε παρόµοια έργα που έχουν αναλάβει. Αξιολόγηση δυνατότητας επιβίωσης και ανάπτυξης εταιριών που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες Συχνά, ζητούνται από διάφορες επιχειρήσεις, αξιολογήσεις απόδοσης και λειτουργίας, όταν αυτές ήδη αντιµετωπίζουν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες, ή πρόβληµα επιβίωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναλύονται, λεπτοµερώς, όλα τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας αλλά και ο τρόπος διεκπεραίωσης των εργασιών, σε κάθε τµήµα της επιχείρησης. Στο τέλος του έργου, παραδίδεται στην εταιρία µια αναλυτική αναφορά, στην οποία βρίσκονται όλες οι προτάσεις, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν 11

12 την εταιρία να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να συνεχίσει να λειτουργεί µε επιτυχία. Η αξιολόγηση δυνατότητας επιβίωσης είναι χρήσιµη όταν µια εταιρία αντιµετωπίζει ένα ή περισσότερα από τα εξής προβλήµατα: συχνά ξεπερνά το πιστωτικό υπόλοιπο των λογαριασµών της, αντιµετωπίζει δυσκολίες να βρει χρήµατα για τις πληρωµές της, αυξάνει συνέχεια την πίστωση που της δίνουν οι προµηθευτές της, αυξάνει ο αριθµός των απλήρωτων τιµολογίων των πελατών της. Αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και εφαρµογής των αρχών και των σύγχρονων κανόνων της χρηστής διοίκησης Η δυνατότητα δηµιουργίας και διατήρησης µιας αποτελεσµατικής οµάδας στελεχών που διοικούν µια επιχείρηση (management team) είναι εξαιρετικής σηµασίας για κάθε οργανισµό. Παρατηρείται όµως το φαινόµενο, ακόµη και εξαιρετικοί επαγγελµατίες, όταν εργάζονται χωρίς στόχους και πλάνο, να µην µπορούν να αποδώσουν σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Η ανάγκη της ύπαρξης συγκεκριµένου επιχειρηµατικού σχεδίου, συχνών οικονοµικών ελέγχων, ακριβούς ετοιµασίας του προϋπολογισµού και σύγκρισής του µε τις πραγµατικές δαπάνες και τα έσοδα είναι προφανής. Συχνά επίσης οι τράπεζες ή άλλοι οργανισµοί ζητούν πληροφορίες για συγκεκριµένους δείκτες απόδοσης, που πρέπει να διαθέτει κάθε επιχείρηση. Αρκετές εταιρίες συµβούλων έχουν αναπτύξει µια µεθοδολογία η οποία αξιολογεί την εφαρµογή των αρχών και κανόνων της χρηστής διοίκησης, µέσω σχετικών ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων. Ο σκοπός σε αυτή την περίπτωση είναι να εντοπισθούν πραγµατικά παραδείγµατα των δυνατών και αδύνατων σηµείων στο τρόπο διοίκησης της εταιρίας, αλλά και να προταθούν µέτρα βελτίωσης των αδύνατων σηµείων, ώστε να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι της εταιρίας. 12

13 Οργάνωση της πώλησης ή διακοπή λειτουργίας εταιριών ή τµηµάτων τους Μέσω αυτής της υπηρεσίας, ο σύµβουλος αναλαµβάνει εξ αρχής, την πλήρη διοίκηση του έργου της πώλησης ή διακοπής λειτουργίας µιας επιχειρηµατικής µονάδας. Αρχικά εξετάζεται αν υπάρχουν πιθανότητες να βελτιωθεί η κατάσταση της επιχειρηµατικής µονάδας. Στη συνέχεια, αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν ή δεν το επιθυµεί η διοίκηση, προσδιορίζεται αν είναι καλύτερο να πωληθεί η εταιρία ή να σταµατήσει η λειτουργία της. Τέλος, αναλαµβάνεται η εξεύρεση αγοραστή και η υλοποίηση της αλλαγής ιδιοκτησίας, ή ξεκινά η διαδικασία σταµατήµατος λειτουργίας της υπόψη επιχειρηµατικής µονάδας. Οργάνωση επιχειρήσεων µε πολύ γρήγορη ανάπτυξη Πολλοί επιχειρηµατίες έχουν αντιµετωπίσει το χάος που συνεπάγεται η γρήγορη ανάπτυξη µιας εταιρίας. Σε µια τέτοια περίπτωση, οι σύµβουλοι αναλαµβάνουν το σύνθετο έργο του σχεδιασµού και της υλοποίησης του τρόπου λειτουργίας και διοίκησης της εταιρίας. Μερικοί από τους στόχους ενός τέτοιου έργου, είναι οι εξής: Ανάπτυξη ενός συστήµατος διοίκησης βάσει στόχων (ΜΒΟ). Υιοθέτηση των κατάλληλων δεικτών µέτρησης της απόδοσης σε κάθε τµήµα. Ανάπτυξη του κατάλληλου συστήµατος κινήτρων απόδοσης για το προσωπικό. Καταγραφή των ικανοτήτων που χρειάζεται να έχει κάθε υψηλό στέλεχος της επιχείρησης και ανάπτυξη ενός σχεδίου ανάπτυξης και βελτίωσης των στελεχών. ηµιουργία του κατάλληλου οργανογράµµατος. Ανάπτυξη σχεδίου δηµιουργίας εταιρικής κουλτούρας. Ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης οµάδας δεικτών (BALANCED SCORECARD) για την παρακολούθηση της πορείας και της απόδοσης της επιχείρησης Οι διευθυντές και τα στελέχη των επιχειρήσεων γνωρίζουν καλά ότι το σύστηµα µέτρησης της απόδοσης µιας επιχείρησης επηρεάζει σηµαντικά τη συµπεριφορά των εργαζοµένων σε αυτή. Οι οικονοµικοί διευθυντές γνωρίζουν επίσης ότι µόνοι οι 13

14 οικονοµικοί δείκτες δεν δίνουν καµία σηµαντική πληροφορία για τη µελλοντική απόδοση κάθε επιχείρησης. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός συνόλου περιορισµένων σε αριθµό δεικτών, που να αποτυπώνουν γρήγορα και καθαρά τη σηµερινή εικόνα της επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα να δίνουν και µια σαφή ένδειξη για την κατάσταση που θα προκύψει στο άµεσο µέλλον. ηµιουργείται λοιπόν ένας πίνακας δεικτών (Balanced Scorecard) που περιλαµβάνει στόχους και µετρήσεις για τις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως: είκτες οικονοµικής απόδοσης (ρευστότητα, ρυθµός αύξησης των πωλήσεων, απόδοση κεφαλαίων κ.λπ.). είκτες ικανοποίησης πελατών(ποσοστό νέων προϊόντων, βελτίωση χρόνου εξυπηρέτησης, ανταγωνιστικότητα τιµών κ.λπ.). Εσωτερικοί δείκτες απόδοσης (ποιότητα προϊόντων, κόστος παραγωγής, αξιοπιστία µηχανών κ.λπ.). Εσωτερικοί δείκτες βελτίωσης και καινοτοµίας (αριθµός σκάρτων παραγωγής, χρόνος διεκπεραίωσης παραπόνων, παραγωγικότητα εργαζοµένων, εφαρµογή νέων τεχνολογιών κ.λπ.). Η δηµιουργία του Balanced Scorecard θεωρείται σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία διοίκησης για κάθε επιχείρηση. Εν τέλει πρέπει να αναφέρουµε, ότι η βοήθεια µιας αναγνωρισµένης και καταξιωµένης εταιρίας συµβούλων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση σύνθετων έργων ή προσπαθειών αναδιοργάνωσης η και αρχικής οργάνωσης επιχειρήσεων. Η αλλαγή, που για τις ίδιες τις εταιρίες είναι έργο δυσκολονόητο και πολύπλοκο, για τις εταιρίες συµβούλων είναι µια δύσκολη αλλά καθηµερινή πρακτική. Γνωρίζοντας τα λάθη που άλλοι έχουν κάνει, µε τη βοήθεια ενός έµπειρου στελέχους που ασχολείται καθηµερινά µε έργα αναδιοργάνωσης, µπορούν οι επιχειρήσεις να αποφύγουν προβλήµατα ή να αδράξουν ευκαιρίες πολύ µεγάλης αξίας. 14

15 Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο Οι ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς, η τεράστια ανταγωνιστικότητα ανάµεσα στις ελληνικές εταιρίες, οι νέοι νοµικοί περιορισµοί που θεσπίζονται από την ελληνική κυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ένωση, αλλά και οι σύγχρονοι κοινωνικό-οικονοµικοί περιορισµοί, καθιστούν άκρως αναγκαία τη συνεχή και απερίσπαστη προσπάθεια των επιχειρήσεων για βελτίωση. Η βελτίωση, η οποία θα πρέπει να είναι τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική, στοχεύει όχι µόνο στην αύξηση της απόδοσης και της κερδοφορίας της εταιρίας, αλλά απευθύνεται και σε κάθε είδους τοµέα που έχει να κάνει µε το περιβάλλον της εταιρίας, όπως για παράδειγµα τους τοµείς που καλύπτουν τη σχέση της επιχείρησης µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της, τους τοµείς που σχετίζονται µε την παραγωγική διαδικασία, τους τοµείς που αναφέρονται στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, κοκ. Ένα από τα πιο γνωστά οργανωτικά πλαίσια εργασίας, που χρησιµοποιούνται στις µέρες µας από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τη βελτίωση τους, είναι το Business Excellence Model. Το Business Excellence Model βοηθά ικανότατα κάθε είδους 15

16 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου τοµέα, µεγέθους, δοµής ή προϊστορίας, να ιδρύσουν το δικό τους κατάλληλο σύστηµα διοίκησης. Αυτό το πετυχαίνει µέσω του εντοπισµού των διαφορετικών προσεγγίσεων που µπορεί να χρησιµοποιήσει µία εταιρία ούτος ώστε όχι µόνο να βελτιωθεί αλλά ακόµα και να αριστεύσει. Αρχικά, είναι αναγκαία η αυτοαξιολόγηση της εταιρίας, έτσι ώστε να διαπιστώσει σε ποιους από τους τοµείς της υστερεί. Οι τοµείς αυτοί συνοψίζονται σε εννιά κριτήρια, από τα οποία τα πέντε πρώτα χαρακτηρίζονται ως ενδυναµωτές ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα χαρακτηρίζονται ως αποτελέσµατα. Τα εννιά αυτά κριτήρια συνοψίζονται στο παρακάτω σχήµα. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση κάθε ενός από τα εννιά κριτήρια του Business Excellence Model. Ενδυναµωτές Ενδυναµωτές Αποτελέσµατα Ανθρώπινοι Πόροι Αποτελέσµατα στους ανθρώπινους πόρους Αρχηγία Πολιτική & Στρατηγική ιαδικασίες Αποτελέσµατα στους πελάτες Αποτελέσµατα στην απόδοση Συνεργασίες & Πόροι Αποτελέσµατα στην κοινωνία Καινοτοµίες και Απόκτηση γνώσεων 16

17 Αρχηγία Αρχηγία είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι µάνατζερ αναπτύσσουν και διευκολύνουν την επίτευξη του οράµατος και της αποστολής της εταιρίας, αναπτύσσουν τις απαραίτητες αξίες και υλοποιούν τους σωστούς τρόπους δράσης και τις κατάλληλες συµπεριφορές για την µακροχρόνια επιτυχία της εταιρίας και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και υλοποίηση του διοικητικού συστήµατος της εταιρίας. Η αρχηγία θα πρέπει να αφοσιώνεται στα παρακάτω τέσσερα υποκριτήρια: Οι µάνατζερ πρέπει να αναπτύσσουν το όραµα, την αποστολή και τις αξίες που καλλιεργούν την Αριστεία. Οι µάνατζερ πρέπει να αναµιγνύονται προσωπικά για να διασφαλίσουν ότι το διοικητικό σύστηµα της εταιρίας αναπτύσσεται, υλοποιείται και βελτιώνεται συνεχώς. Οι µάνατζερ πρέπει να συνάπτουν καλές και γερές σχέσεις µε του πελάτες και τους συνέταιρους της εταιρίας καθώς και τους αντιπροσώπους της κοινωνίας. Οι µάνατζερ πρέπει να δραστηριοποιούν, να υποστηρίζουν και να αναγνωρίζουν το έργο των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρία. Ανθρώπινοι Πόροι Οι άνθρωποι σχετίζονται µε τον τρόπο που η εταιρία διοικεί, αναπτύσσει και εξωτερικεύει τις µέγιστες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναµικού της σε προσωπικό και οµαδικό επίπεδο, και σχεδιάζει αυτές τις δραστηριότητες έτσι ώστε αυτές να υποστηρίζουν την πολιτική και στρατηγική της και τη σωστή λειτουργία της. Οι άνθρωποι θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω πέντε υποκριτήρια: Οι ανθρώπινοι πόροι προγραµµατίζονται, διοικούνται και βελτιώνονται. 17

18 Οι ικανότητες και οι γνώσεις του ανθρώπινου δυναµικού αναγνωρίζονται, αναπτύσσονται και διατηρούνται. Οι ανθρώπινοι πόροι ενδυναµώνονται. Υπάρχει συνεχής διάλογος ανάµεσα στους ανθρώπινους πόρους και τη διοίκηση της εταιρίας. Αναγνωρίζεται και αµείβεται το έργου του ανθρώπινου δυναµικού. Πολιτική και Στρατηγική Πολιτική και στρατηγική είναι ο τρόπος µε τον οποίο υλοποιεί η εταιρία το όραµα και την αποστολή της µέσω µιας στρατηγικής καθαρά επικεντρωµένης στο σύνολο των ατόµων που αποτελούν το περιβάλλον της, εσωτερικό και εξωτερικό, που για την υποστήριξη της οποίας αναπτύσσονται επιµέρους σχέδια, πολιτικές, αντικείµενα, στόχοι και διαδικασίες. Η πολιτική και η στρατηγική θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω πέντε υποκριτήρια: Η πολιτική και η στρατηγική πρέπει να βασίζονται στις παρούσες και µελλοντικές προσδοκίες των ανθρώπινων παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας. Η πολιτική και η στρατηγική πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που προκύπτουν από τη µέτρηση της απόδοσης της εταιρίας, την έρευνα, την απόκτηση γνώσεων και τις δηµιουργικές δραστηριότητες. Η πολιτική και η στρατηγική αναπτύσσονται, επανεξετάζονται και ανανεώνονται. Η πολιτική και η στρατηγική αναπτύσσονται µέσω ενός πλαισίου εργασίας που συντελείται από διαδικασίες-κλειδιά. Η πολιτική και η στρατηγική πρέπει να διαθέτουν κανάλια ανατροφοδότησης. 18

19 Συνεργασίες και Πόροι Οι συνεργασίες και οι πόροι αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο η εταιρία σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις εξωτερικές συνεργασίες της και τους εσωτερικούς διαθέσιµους πόρους της µε σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής της και την αποτελεσµατική οργάνωση των διαφόρων λειτουργιών της. Οι συνεργασίες και οι πόροι θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω πέντε υποκριτήρια: Η διαχείριση των εξωτερικών συνεργασιών θα πρέπει να είναι προσεκτική. Η διαχείριση των οικονοµικών θα πρέπει να είναι προσεκτική. Η διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισµού και των πρώτων υλών θα πρέπει να είναι προσεκτική. Η διαχείριση της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι προσεκτική. Είναι απαραίτητη η διοίκηση των γνώσεων. ιαδικασίες Οι διαδικασίες αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο η εταιρία σχεδιάζει, διοικεί και βελτιώνει τις διαδικασίες της µε σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής της και την πλήρη ικανοποίηση όλων των παραγόντων που αποτελούν το περιβάλλον της και ιδιαίτερα των πελατών της. Οι διαδικασίες θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω πέντε υποκριτήρια: Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται προσεκτικά. Οι διαδικασίες πρέπει να βελτιώνονται, όταν και εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο, κάνοντας χρήση των καινοτοµιών, µε απώτερο σκοπό την πλήρη ικανοποίηση όλων των παραγόντων που αποτελούν το περιβάλλον της εταιρίας και ιδιαίτερα των πελατών της. 19

20 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας σχεδιάζονται και αναπτύσσονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της. Οι σχέσεις της εταιρίας µε τους πελάτες της πρέπει να εµπλουτίζονται συνεχώς. Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα στους Ανθρώπινους Πόρους Τα αποτελέσµατα στους ανθρώπινους πόρους περικλείουν οτιδήποτε έχει επιτύχει η εταιρία σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό της. Τα αποτελέσµατα στους ανθρώπινους πόρους θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω δύο υποκριτήρια: ιαισθητικά µέτρα είκτες απόδοσης Αποτελέσµατα στους Πελάτες Τα αποτελέσµατα στους πελάτες περικλείουν οτιδήποτε έχει επιτύχει η εταιρία σχετικά µε τους εξωτερικούς πελάτες της. Τα αποτελέσµατα στους πελάτες θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω δύο υποκριτήρια: ιαισθητικά µέτρα είκτες απόδοσης Αποτελέσµατα στην Κοινωνία 20

21 Τα αποτελέσµατα στην κοινωνία περικλείουν οτιδήποτε έχει επιτύχει η εταιρία σχετικά µε την τοπική, εθνική και διεθνή κοινωνία. Τα αποτελέσµατα στην κοινωνία θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω δύο υποκριτήρια: ιαισθητικά µέτρα είκτες απόδοσης Αποτελέσµατα στην Απόδοση Τα αποτελέσµατα στην απόδοση περικλείουν οτιδήποτε έχει επιτύχει η εταιρία σχετικά µε την απόδοση που είχε προγραµµατίσει να παρουσιάσει. Τα αποτελέσµατα στην απόδοση θα πρέπει να αφοσιώνονται στα παρακάτω δύο υποκριτήρια. Αποτελέσµατα απόδοσης είκτες απόδοσης Είναι εµφανές όµως ότι η δοµή και ανάλυση του Business Excellence Model είναι αρκετά γενική και ασαφής µε αποτέλεσµα την πιθανή εµφάνιση προβληµάτων στην προσπάθεια για εφαρµογή του σε µία εταιρία. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων το γαλλικό business school INSEAD, ανέπτυξε ένα ερωτηµατολόγιο βασισµένο στις αρχές και τη νοοτροπία του Business Excellence Model. Το INSEAD χρησιµοποιεί το ερωτηµατολόγιο στην αξιολόγηση εταιριών σε παγκόσµια κλίµακα, ανακηρύσσοντας στο τέλος την καλύτερη εταιρία του έτους. Το ερωτηµατολόγιο αυτό µέσω των ρητά διατυπωµένων ερωτήσεών του είναι ικανό να κατευθύνει αποτελεσµατικά και µε ακρίβεια την οποιαδήποτε εταιρία που θα αποφασίσει να αξιολογήσει τον εαυτό της µε σκοπό την µελλοντική βελτίωσή της. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της καταγραφής των δεδοµένων πριν δύο ετών, των τωρινών δεδοµένων αλλά και των ρεαλιστικών εκτιµήσεων της εταιρίας για µετά από δύο έτη. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία µπορεί να διαπιστώσει µε ευκρίνεια την κατάσταση της στο πρόσφατο παρελθόν, το βαθµό ικανοποίησής της από την τωρινή 21

22 της κατάσταση ή το βαθµό που απέδωσε ο παρελθοντικός προγραµµατισµός της, ενώ παράλληλα µπορεί να εντοπίσει τους τοµείς στους οποίους οι κινήσεις της ήταν λανθασµένες και να βελτιωθεί µέσα από τα λάθη της. Η συνολική αξία του ερωτηµατολογίου αυτού είναι το κύριο αντικείµενο ενασχόλησης της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας. Οι βασικοί τοµείς, µε τους οποίους ασχολείται και προσπαθεί να καταγράψει το ερωτηµατολόγιο είναι τα αποτελέσµατα απόδοσης της εταιρίας, ο στρατηγικός σχεδιασµός της, οι παραγωγικές διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις της, οι σχέσεις της και ο βαθµός συνεργασίας µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και η διοίκηση των γνώσεων. Τέλος, ακολουθεί αξιολόγηση του ερωτηµατολογίου σαν εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης και της κερδοφορίας της εταιρίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας παρατίθενται τα δεδοµένα που αποκτήθηκαν από την εφαρµογή του ερωτηµατολογίου σε µια πραγµατική εταιρία (για ευνόητους λόγους δεν καταγράφονται το πραγµατικό όνοµα της εταιρείας). Μέσω αυτών των δεδοµένων καταδεικνύεται η άµεση ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και η επιτακτική ανάγκη στροφής από την απλή προσπάθεια βιωσιµότητας στην διαρκή προσπάθεια βελτίωσης. Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα 2.1 Μέτρα απόδοσης αξίας Για τη συµπλήρωση αυτής της ενότητας του ερωτηµατολογίου, η εταιρία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει την Κατάσταση του Ισολογισµού Τέλους Χρήσης της και την Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης της για τα αντίστοιχα έτη. Μετά τον ορισµό των όρων, των οποίων η τιµή ζητείται, δίνεται ένα παράδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή του κάθε όρου. Τα οικονοµικά δεδοµένα των παραδειγµάτων είναι βασισµένα στην Κατάσταση του Ισολογισµού Τέλους Χρήσης και 22

23 στην Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης της εταιρίας Benetton για το οικονοµικό έτος Όλα τα σχήµατα αναφέρονται σε χιλιάδες ευρώ ( ). 2.1 Μέτρα απόδοσης αξίας α. Έσοδα από πωλήσεις Πριν 2 έτη Τρέχον έτος Στόχος σε 2 έτη β. Μικτά κέρδη γ. Καθαρά λειτουργικά Κέρδη Μετά Φόρων (ΚΛΚΜΦ) δ. Καταβεβληµένο κεφάλαιο ε. Μερίδιο εγχώριας αγοράς στ. Απόδοση στο σύνολο του ενεργητικού (ROTA) Έσοδα από πωλήσεις Τα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ είναι το συνολικό χρηµατικό ποσό που κερδίζει η εταιρία από την πώληση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει ή παρέχει στην διάρκεια µιας χρονιάς. Στην περίπτωση που η εταιρία παράγει ένα µόνο προϊόν, τα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των µονάδων του προϊόντος που πουλήθηκαν µε τη µέση τιµή πώλησης ανά µονάδα προϊόντος. Στην περίπτωση που η εταιρία παράγει περισσότερα προϊόντα, τα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ προκύπτουν από το άθροισµα των γινοµένων των µονάδων κάθε προϊόντος που πουλήθηκαν επί την αντίστοιχη µέση τιµή πώλησης ανά µονάδα προϊόντος. Ανάλογος είναι και ο υπολογισµός των ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ στην περίπτωση που η εταιρία παρέχει υπηρεσίες. Τα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ περιέχονται στην Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης που εκδίδεται από την εταιρία. Η τιµή των ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, για το τρέχον έτος, αντιστοιχεί στα έσοδα από πωλήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην τελευταία Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης που έχει εκδώσει η εταιρία. Η τιµή των ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, στην περίπτωση πριν από 2 έτη, αντιστοιχεί στην τιµή των εσόδων από πωλήσεις που έχει καταχωρηθεί στην Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης που εκδόθηκε πριν από 2 έτη, ενώ στην περίπτωση στόχος 23

24 σε 2 έτη, αντιστοιχεί στην καλύτερη εκτίµηση που µπορεί να κάνει η εταιρία για µετά από 2 έτη. Για το οικονοµικό έτος 2000, τα έσοδα από πωλήσεις της Benetton ήταν 1,710,148 χιλιάδες ευρώ ( ). Μικτά κερδη Τα ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η είναι το αποτέλεσµα της αφαίρεσης του κόστους των πωλήσεων από τα έσοδα από τις πωλήσεις. Για παράδειγµα χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα της Benetton, τα ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η υπολογίζονται ως εξής: Έσοδα από πωλήσεις 1,710,148 Μείον : Κόστος πωλήσεων 964,729 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η = Έσοδα από πωλήσεις Κόστος πωλήσεων 745,419 Το Κόστος πωλήσεων περιλαµβάνει τους εξής όρους: Αρχικό απόθεµα (Α) Αγορές εµπορευµάτων (Β) Επιστροφές αγορών (Γ) Τελικό απόθεµα ( ) Κόστος πωλήσεων = (Α) + (Β) (Γ) ( ) καθαρα λειτουργικα κερδη µετα φορων (κλκµφ) Τα ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ (ΚΛΚΜΦ) αντιστοιχούν στα µερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως της εταιρίας µετά την αφαίρεση των φόρων και των τόκων. Με άλλα λόγια, τα ΚΛΚΜΦ αντιστοιχούν στα κέρδη προς διάθεση. Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 255,764 24

25 Μείον : Έξοδα για φόρους και τόκους 49,621 Καθαρά λειτουργικά κέρδη µετά φόρων 206,143 Καταβεβληµένο κεφάλαιο ΤΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κεφαλαίων του Παθητικού της εταιρίας. αποτελεί µέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου των Ιδίων Μερίδιο εγχώριας αγοράς Το ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ είναι το ποσοστό των πωλήσεων της εταιρίας επί του συνόλου των πωλήσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει. Αποτελεί µέτρο του βαθµό επιτυχίας της εταιρίας να διεισδύσει σε επιλεγµένες αγορές. Ορίζεται ως ο λόγος των πωλήσεων ενός προϊόντος µιας συγκεκριµένης εταιρίας προς το σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων αυτού του τύπου σε µία προκαθορισµένη περιοχή (χώρα, ήπειρο, κλπ.). Το ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ µπορεί επίσης να οριστεί σαν τον λόγο των πωλήσεων µιας εταιρίας, που προέρχονται από όλες τις γραµµές παραγωγής που διαθέτει, προς το σύνολο των πωλήσεων όλων των εταιριών µε συγγενικό αντικείµενο. Το ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ µίας εταιρίας συνήθως παρουσιάζεται σαν ποσοστό, αν και πολλές φορές δίνεται σαν ένας αριθµός που αντιστοιχεί στις πωλήσεις της εταιρίας, σε χρηµατικές µονάδες ή µονάδες προϊόντος. Στην περίπτωση που παρέχεται και ο συνολικός αριθµός πωλήσεων (σε χρηµατικές µονάδες ή µονάδες προϊόντων) των συγγενικών εταιριών, στην αγορά που βρίσκεται υπό εξέταση, είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, διαιρώντας τον αριθµό πωλήσεων της εταιρίας µε τον συνολικό αριθµό πωλήσεων των συγγενικών εταιριών, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα της διαίρεσης µε το εκατό (100) για τη µετατροπή του σε ποσοστό. Προϊόν Προϊόν Προϊόν Συνολικός 25

26 P 1 P 2 P 3 αριθµός προϊόντων που πουλήθηκαν Συνολικός αριθµός προϊόντων που πουλήθηκαν στην αγορά από όλες τις συγγενικές εταιρίες (σε µονάδες). Συνολικός αριθµός των προϊόντων της εταιρίας που πουλήθηκαν στην αγορά (σε µονάδες). 1,000 1,500 2,000 4, ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ανά προϊόν) πωλή σεις εταιρας ί = συνολικέ ς πωλή σεις 20 % 10 % 5 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (για το σύνολο των προϊόντων) = 1,000 1,500 2,000 = ( 20%) + ( 10% ) + ( 5% ) = 10% 4,500 4,500 4,500 Στο παράδειγµα του παραπάνω πίνακα, η εταιρία παράγει τρία προϊόντα, τα Ρ 1, Ρ 2 και Ρ 3. Στον πίνακα παρατίθεται ο αριθµός των πωληθέντων µονάδων κάθε προϊόντος της εταιρίας, καθώς και ο συνολικός αριθµός πωληθέντων µονάδων κάθε προϊόντος, από τις συγγενικές εταιρίες της αγοράς. Οι πωλήσεις τις εταιρίας είναι: 200 µονάδες για το προϊόν P 1, 150 µονάδες για το προϊόν P 2 και 100 µονάδες για το προϊόν P 3. Οι συνολικές πωλήσεις όλων των εταιριών είναι: 1000 µονάδες για το προϊόν P 1, 1500 µονάδες για το προϊόν P 2 και 2000 µονάδες για το προϊόν P 3. Το µερίδιο της εγχώριας αγοράς που κατέχει η εταιρία, για κάθε ένα από τα προϊόντα που παράγει, έχει υπολογιστεί στην προτελευταία γραµµή του πίνακα. Το συνολικό µερίδιο της εγχώριας αγοράς που κατέχει η εταιρία (για όλα τα προϊόντα της) είναι ίσο µε το λόγο του συνόλου των µονάδων των προϊόντων που πωλούνται από την εταιρία δια του συνόλου των µονάδων των προϊόντων που πωλούνται από όλες τις εταιρίες στην αγορά. 26

27 Απόδοση στο συνολο του ενεργητικου (ROTA) Η ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROTA) αποτελεί µέτρο για το πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιεί η εταιρία τους διαθέσιµους πόρους της. Πιο αναλυτικά, η ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ αποτελεί µέτρο του κέρδους της εταιρίας συναρτήσει του Συνόλου του Ενεργητικού της, ενώ δεν λαµβάνει υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο έχουν επενδυθεί τα στοιχεία του ενεργητικού. Ισούται µε τον λόγο των Καθαρών Κερδών προ Τόκων και Φόρων (Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) προς το Σύνολο του Ενεργητικού και υπολογίζει την δυνατότητα της διοίκησης της εταιρίας να χρησιµοποιεί κατάλληλα το Σύνολο του Ενεργητικού της µε σκοπό την αύξηση των κερδών της. Καθαρά Κέρδη προ Τόκων και Φόρων 255,764 Σύνολο Ενεργητικού = Πάγιο Ενεργητικό + Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2,318,967 ROTA Καθαρ ά κέρδη προ τόκων και φόρων 255, % = 100 = 100 = Σύνολο Ενεργητικο ύ 2,318, Μέτρα απόδοσης ποιότητας 2.2 Μέτρα απόδοσης ποιότητας Πριν 2 έτη Τρέχον έτος Στόχος σε 2 έτη α. Εκτίµηση των εντός προθεσµίας παραδόσεων(το % % % 27

28 ποσοστό % των µονάδων που παραδόθηκαν εγκαίρως) β. Συχνότητα παραπόνων (ο µέσος όρος παραπόνων ανά παραδοτέες µονάδες προϊόντων) γ. Εκτίµηση ελαττωµατικών προϊόντων (ο µέσος όρο ελαττωµατικών προϊόντων ανά παραδοτέες µονάδες προϊόντων) δ. Κόστος επιδιόρθωσης ελαττωµατικών προϊόντων εντός εγγυήσεως (σαν ποσοστό % του συνόλου των εσόδων από τις πωλήσεις) Εκτίµηση των εντος προθεσµιας παραδοσεων Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ είναι το ποσοστό των µονάδων προϊόντων που παραδόθηκαν εγκαίρως, δηλαδή το ποσοστό των µονάδων που παραδόθηκαν µέσα στα χρονικά περιθώρια που είχαν καθοριστεί αρχικά, από κοινού, µε τον πελάτη. Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου υπολογισµού της ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ, χρησιµοποιείται το παράδειγµα µιας εταιρίας που παράγει τρία προϊόντα, τα Ρ 1, Ρ 2 και Ρ 3. Προϊόν Αριθµός µονάδων που παράγονται Ποσοστό µονάδων που παραδόθηκαν 28

29 εγκαίρως P 1 1,000 85% P 2 2,000 90% P 3 4,000 95% Άθροισµα όλων των προϊόντων P 1 + P 2 + P 3 7,000 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ 1,000 2,000 4,000 = % 7,000 7,000 7,000 Συχνότητα παραπονων Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ είναι ο κατά µέσο όρο αριθµός παραπόνων ανά έναν αριθµό (αριθµός αναφοράς) παραδοτέων µονάδων προϊόντων. Για παράδειγµα, κάποια εταιρία µε µεγάλο όγκο πωλήσεων θα εκτιµήσει την ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ανά εκατοµµύριο παραδοτέων µονάδων προϊόντων, ενώ µία µικρότερη µπορεί να χρησιµοποιήσει σαν αριθµό αναφοράς τις 10,000 παραδοτέες µονάδες προϊόντων. Προϊόν Αριθµός των µονάδων ενός προϊόντος που παραδόθηκαν σε ένα έτος Αριθµός παραπόνων 29

30 P 1 1, P 2 2, P 3 4, Άθροισµα όλων των προϊόντων P 1 + P 2 + P 3 7,000 1,000 2,000 4,000 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ = = 7,000 7,000 7, στις 7,000 παραδοτέες µονάδες όλων των προϊόντων Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ανά 1,000 παραδοτέες µονάδες όλων των προϊόντων (χρησιµοποιούµε τις 1,000 µονάδες σαν τον αριθµό αναφοράς) είναι ίση µε = 7,000 Εκτίµηση ελαττωµατικων προϊοντων Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι ο κατά µέσο όρο αριθµός ελαττωµατικών προϊόντων ανά έναν αριθµό (αριθµός αναφοράς) παραδοτέων µονάδων προϊόντων. Για παράδειγµα, κάποια εταιρία µε µεγάλο όγκο πωλήσεων θα υπολογίσει την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ανά εκατοµµύριο παραδοτέων µονάδων προϊόντων, ενώ µία µικρότερη µπορεί να χρησιµοποιήσει σαν αριθµό αναφοράς τις 10,000 παραδοτέες µονάδες προϊόντων. Προϊόν Αριθµός των µονάδων ενός προϊόντος που παραδόθηκαν σε ένα έτος Αριθµός ελαττωµατικών προϊόντων 30

31 Άθροισµα όλων προϊόντων των P 1 1, P 2 2, P 3 4, P 1 + P 2 + P 3 7, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1,000 2,000 4,000 = = ,000 7,000 7,000 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ανά εκατοµµύριο παραδοτέων µονάδων προϊόντων είναι ίση µε: = ,000 Κόστος επιδιορθωσης ελαττωµατικων προϊοντων εντος εγγυησεως Το ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ είναι το ετήσιο χρηµατικό ποσό που δαπανά η εταιρία για την υπηρεσία της εγγύησης των προϊόντων της και εκφράζεται σαν ένα ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις. Το ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ είναι πάρα πολύ σηµαντικό γιατί εκφράζει την ποιότητα των προϊόντων που η εταιρία παράγει και πωλεί. Είναι ευνόητο για τον αναγνώστη ότι τα υψηλά επίπεδά του υποδεικνύουν την έλλειψη υψηλής ποιότητας του προϊόντος. Προϊόν Ετήσιο κόστος επιδιόρθωσης ελαττωµατικού προϊόντος εντός εγγυήσεως ( ) Συνολικές πωλήσεις προϊόντων ( ) Κόστος επιδιόρθωσης ελαττωµατικού προϊόντος εντός εγγυήσεως σαν ποσοστό των συνολικών πωλήσεων των 31

32 προϊόντων P 1 100,000 10,000,000 1% P 2 1,500, ,000, % P 3 500, ,000, % Άθροισµα όλων των προϊόντων P 1 + P 2 + P 3 2,100, ,000,000 Συνολικό κόστος επιδιόρθωσης ελαττωµατικών προϊόντων εντός εγγυήσεως 10,000, ,000, ,000,000 = ,000, ,000, ,000, % Αποτελέσµατα ερευνας αγορας Για τη συµπλήρωση αυτού του τµήµατος είναι απαραίτητη η έρευνα αγοράς που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε το µέτρο της ικανοποίησης των πελατών της εταιρίας. Οι καταχωρήσεις µπορούν να έχουν είτε ποιοτική µορφή (π.χ. καλό, πολύ καλό, κλπ.), είτε αριθµητική µορφή που θα αντιστοιχεί σε κάποιου είδους κλίµακα (π.χ. 1 = κακό, 9 = πάρα πολύ καλό, ενώ οι ενδιάµεσες τιµές θα αντιπροσωπεύουν ενδιάµεσες ποιοτικές εκτιµήσεις). 32

33 2.3 Μέτρα απόδοσης λειτουργικής ευελιξίας 2.3 Μέτρα απόδοσης λειτουργικής ευελιξίας α. Μέσος χρόνος (σε ηµέρες) ικανοποίησης παραγγελίας των πελατών για: τυποποιηµένα προϊόντα/υπηρεσίες προσαρµοζόµενα προϊόντα/υπηρεσίες β. Μέση ποσότητα (σε µονάδες) παραγγελίας των πελατών για: τυποποιηµένα προϊόντα/υπηρεσίες προσαρµοζόµενα προϊόντα/υπηρεσίες γ. Ικανότητα ανταπόκρισης σε επιπλέον όγκο παραγγελιών στο διάστηµα: µίας ηµέρας (µέγιστο ποσοστό %) µίας εβδοµάδας (µέγιστο ποσοστό %) ενός µήνα (µέγιστο ποσοστό %) δ. Μέσος απαιτούµενος χρόνος από τη σύλληψη µέχρι την προώθηση στην αγορά νέων καινοτοµιών και προϊόντων (σε µήνες) Πριν 2 έτη % % % Τρέχον έτος % % % Στόχος σε 2 έτη % % % Μέσος χρονος ικανοποιησης παραγγελιων Ο ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ αντιπροσωπεύει τον κατά µέσο όρο αριθµό ηµερών που χρειάζεται η εταιρία για να ικανοποιήσει την παραγγελία ενός πελάτη για τυποποιηµένα ή προσαρµοζόµενα προϊόντα. Η µείωση αυτού του χρόνου δίνει σηµαντικό πλεονέκτηµα στην εταιρία έναντι άλλων συγγενικών εταιριών. Η διαφορά ανάµεσα στις έννοιες τυποποιηµένο και προσαρµοζόµενο προϊόν φαίνεται πολύ εύκολα στο παράδειγµα που ακολουθεί. Μία εταιρία παραγωγής τροφίµων, ανάµεσα στα διάφορα προϊόντα της, παράγει και µπισκότα. Τα είδη των µπισκότων, η παραγωγή των οποίων γίνεται σε µόνιµη βάση, ανήκουν στα τυποποιηµένα προϊόντα. Είναι δυνατόν όµως κάποιος πελάτης της, για παράδειγµα ο ιδιοκτήτης µιας αλυσίδας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, να ζητήσει την παραγωγή ενός συγκεκριµένου είδους 33

34 µπισκότου (όπως µε συγκεκριµένη αναλογία αλεύρων ή µε λιγότερα λιπαρά). Αυτό το είδος µπισκότου κατατάσσεται στα προσαρµοζόµενα προϊόντα. Προϊόν Αριθµός παραδοτέων µονάδων προϊόντων Μέσος χρόνος ικανοποίησης παραγγελιών (σε ηµέρες) ανά προϊόν P 1 1,000 2 P 2 2,000 3 P 3 4, Άθροισµα όλων των προϊόντων P 1 + P 2 + P 3 7,000 Συνολικός µέσος χρόνος ικανοποίησης παραγγελιών (σε ηµέρες) 1,000 2,000 4,000 = ,000 7,000 7,000 = 6.85 ηµέρες Ο παραπάνω τύπος υπολογισµού του µέσου χρόνου ικανοποίησης παραγγελιών χρησιµοποιείται µε αυτή τη µορφή και για τυποποιηµένα και για προσαρµοζόµενα προϊόντα. Μέση ποσοτητα παραγγελιας πελατων Η ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ αντιπροσωπεύει τον κατά µέσο όρο αριθµό µονάδων προϊόντων, τυποποιηµένων ή προσαρµοζόµενων, που παραγγέλνει κάποιος πελάτης. Προϊόν Ετήσιος αριθµός παραγγελιών Μέσος αριθµός µονάδων προϊόντων ανά παραγγελία Συνολικός αριθµός µονάδων προϊόντων 34

35 P ,000 P ,000 P 3 1, ,000 ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ = , , , = 445, , µονάδες προϊόντων Ο παραπάνω τύπος υπολογισµού της µέσης ποσότητας παραγγελίας πελατών χρησιµοποιείται µε αυτή τη µορφή και για τυποποιηµένα και για προσαρµοζόµενα προϊόντα. Ικανότητα ανταποκρισης σε επιπλεον ογκο παραγγελιων Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ αποτελεί µέτρο της ικανότητας ανταπόκρισης της εταιρίας για την ικανοποίηση απρόβλεπτων αυξήσεων στον όγκο των παραγγελιών των πελατών της. Μετρά, µε άλλα λόγια την ικανότητα ανταπόκρισης της εταιρίας στις ανάγκες της αγοράς. Ζητείται η καταχώρηση τριών διαφορετικών ποσοστών, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετική ταχύτητα ανταπόκρισης της εταιρίας σε απρόβλεπτες ή καθυστερηµένες παραγγελίες. Συνεπώς, οι εκτιµήσεις αυτές δεν πρέπει να συγχέονται µε την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ. Το άθροισµα των τριών αυτών ποσοστών πρέπει να είναι το 100%. Μέσος απαιτουµενος χρονος (σε µηνες) απο τη συλληψη µεχρι την προωθηση στην αγορα καινοτοµιων και νεων προϊοντων Αντιπροσωπεύει τον µέσο χρόνο που χρειάζεται η εταιρία για να προωθήσει στην αγορά κάποια καινοτοµία ή ένα νέο προϊόν από τη στιγµή της σύλληψης της ιδέας. Στο παρακάτω διάγραµµα γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στη σύλληψη και την προώθηση στην αγορά καινοτοµιών και νέων προϊόντων. 35

36 36

37 Αρχική ιδέα προϊόντος Επεξεργασία της ιδέας του νέου προϊόντος Επιχειρηµατικό σχέδιο Παραγωγή Προώθηση στην αγορά Περιλαµβάνει λεπτοµερείς προδιαγραφές και το προφίλ των υπηρεσιών που θα παρέχει - Ανάλυση της αγοράς - Ανάλυση της επιτευξιµότητας της παραγωγής - Εκτίµηση κέρδους/κόστους εκτιµώµενος χρόνος (Οι διακεκοµµένες γραµµές αναπαριστούν ανατροφοδότηση, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικότατες αλλαγές στο προϊόν.) Στο διάγραµµα φαίνεται καθαρά ότι ο εκτιµώµενος χρόνος αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που µεσολαβεί ανάµεσα στη σύλληψη και την προώθηση. 2.4 Μέτρα απόδοσης παραγωγικότητας 2.4 Μέτρα απόδοσης παραγωγικότητας α. Παραγωγικότητα εργαζοµένων (έσοδα από πωλήσεις/συνολικό αριθµό εργαζοµένων) β. Πόσες φορές το χρόνο «γεµίζουν» οι αποθήκες της εταιρείας µε πρώτες ύλες γ. Πόσες φορές το χρόνο «γεµίζουν» οι αποθήκες της εταιρείας µε ηµιτελή προϊόντα δ. Πόσες φορές το χρόνο «γεµίζουν» οι αποθήκες της εταιρείας µε έτοιµα προϊόντα Πριν 2 έτη Τρέχον έτος Στόχος σε 2 έτη 37

38 Παραγωγικότητα εργαζοµενων Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ αντιπροσωπεύει την µέση κατανοµή των ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ σε κάθε έναν από τους εργαζοµένους της εταιρίας. Για παράδειγµα, η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ της Benetton υπολογίζεται ως εξής: ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,710,148 Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 6,913 1,710,148 6,913 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ = = έσοδα πωλήσεων παραγωγικό τητα εργαζοµενων = συνολικός αριθµ ός εργαζοµ ένων ανά εργαζόµενο Οι παράγοντες, που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των εργαζοµένων, συνοψίζονται στα δύο γραφήµατα που ακολουθούν. Το πρώτο γράφηµα απεικονίζει τον συνολικό διαθέσιµο χρόνο εργασίας των εργαζοµένων, ενώ καταγράφονται και οι παράγοντες που ενδεχοµένως συνέβαλαν σε απώλεια χρόνου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι, µε εξαίρεση ενός παράγοντα, την τεµπελιά του προσωπικού, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες οφείλονται σε λάθη της διοίκησης. 38

39 Πραγµατικός εργάσιµος χρόνος Χαµένος χρόνος λόγω ανεπαρκών µηχανολογικών προδιαγραφών Χαµένος χρόνος λόγω ανεπαρκών πλάνων εργασίας Χαµένος χρόνος λόγω εγκεκριµένων καθυστερήσεων Χαµένος χρόνος λόγω προσωπικής τεµπελιάς ή έλλειψης ανταπόκρισης Χαµένος χρόνος λόγω ακατάλληλων µεθόδων εργασίας Χαµένος χρόνος λόγω προσωπικής απειρίας Η παραγωγικότητα των εργαζοµένων, όµως, εξαρτάται και από την ικανότητά τους να χειρίζονται τον µηχανολογικό εξοπλισµό. Όσο πιο ικανοί είναι στο χειρισµό των µηχανηµάτων τόσο µειώνεται και ο συνολικός απαιτούµενος χρόνος προετοιµασίας της κάθε µηχανής (φυσικά υπάρχει ένα κάτω όριο για κάθε µηχανή πέραν του οποίου δεν είναι δυνατή η περαιτέρω µείωση του χρόνου προετοιµασίας). Στη συνέχεια, έχει σχεδιαστεί ένα παρόµοιο γράφηµα µε το παραπάνω, το οποίο αναφέρεται στους λόγους στους οποίους οφείλονται οι καθυστερήσεις που εµφανίζονται στο χρόνο προετοιµασίας της κάθε µηχανής. 39

40 Καθυστέρηση λόγω της µη φυσιολογικής φθοράς των µηχανών που οφέιλεται σε λανθασµένη χρήση τους Πραγµατικός χρόνος προετοιµασίας της µηχανής Καθυστέρηση λόγω της ανεπαρκούς διδασκαλίας στους εργαζοµένους των µεθόδων προετοιµασίας των µηχανών Καθυστέρηση λόγω της προγραµµατισµένης συντήρησησης της µηχανής Καθυστέρηση λόγω µη διαθεσιµότητας των τµηµάτων που πρέπει να αλλαχθούν στην µηχανή Καθυστέρηση λόγω της φυσιολογικής φθοράς των µηχανών Καθυστέρηση λόγω της ελλειπούς συντήρησησης της µηχανής 40

41 Αριθµός φορων που γεµίζουν οι αποθηκες µε πρωτες υλες Ποσότητα γεµάτη αποθήκη σηµείο παραγγελίας άφιξη παραγγελίαςη αποθήκη ξαναγεµίζει Μέσος χρόνος παραγγελίας= χρόνος που µεσολαβεί από το σηµείο παραγγελίας µέχρι την άφιξη της παραγγελίας Χρόνος Το διάγραµµα αναπαριστά την ροή των πρώτων υλών στην εταιρία. Παρουσιάζει δηλαδή, την όλη διαδικασία γεµίσµατος αδειάσµατος των πρώτων υλών, που πραγµατοποιείται στις αποθήκες της εταιρίας. Οι φορές που επαναλαµβάνεται αυτός ο κύκλος, στη διάρκεια ενός έτους, αποτελούν τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. Γενικά, όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθµός τόσο το καλύτερο, γιατί σηµαίνει ότι η εταιρία προµηθεύεται just in time, πράγµα που µειώνει σε µεγάλο βαθµό τα συνολικά έξοδα αποθήκευσης. Ο υπολογισµός του ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ γίνεται µε χρήση κάποιου υπολογιστικού µοντέλου. Ένα ενδεικτικό υπολογιστικό µοντέλο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι το παρακάτω: Έστω: 41

42 C το ετήσιο συνολικό κόστος των πρώτων υλών που αγόρασε η εταιρία (σε ευρώ) C i το ετήσιο συνολικό κόστος αγοράς της i-οστής πρώτης ύλης (σε ευρώ) Q ij ποσότητα της i-οστής πρώτης ύλης που παρήγγειλε η εταιρία την j-οστή περίοδο Προφανώς θα ισχύουν οι σχέσεις: C = C i i Q i = Q ij j όπου, Q i είναι η συνολική ποσότητα της i-οστής πρώτης ύλης που παρήγγειλε η εταιρία σε ένα έτος Στη περίπτωση που η εταιρία παράγει περισσότερα από ένα προϊόντα, θα υπολογιστεί αρχικά ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ για κάθε µία πρώτη ύλη και στην συνέχεια θα υπολογιστεί ο µέσος όρος τους, ο οποίος θα αποτελεί τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. Παράδειγµα Μία εταιρεία χρησιµοποιεί 3 είδη πρώτων υλών, τα Q 1, Q 2 και Q 3. Η προµήθεια των πρώτων υλών, στην διάρκεια ενός έτους, πραγµατοποιείται µε διάφορες παραγγελίες όπως φαίνεται παρακάτω (τα κόστη εκφράζονται σε χιλιάδες ευρώ): Πρώτη ύλη Q1 Παραγγελία Ποσότητα παραγγελίας (Q ij ) Κόστος ( ) Q Q

43 Q Q * Q Q Σύνολο 1,200 3,636 πραγµατοποιείται αύξηση 2% στην τιµή Πρώτη ύλη Q2 Παραγγελία Ποσότητα παραγγελίας (Qij) Κόστος ( ) Q ,200 Q ,800 Q ,400 Q Σύνολο 2,000 6,000 Πρώτη ύλη Q3 Παραγγελία Ποσότητα παραγγελίας (Qij) Κόστος ( ) Q ,000 Q ,000 Q ,000 Q ,000 Q ,500 Q ,500 Q ,500 Q ,500 Q ,000 Q ,000 Q ,000 Q ,000 Σύνολο 1,400 14,000 Το συνολικό ετήσιο κόστος για την αγορά των τριών πρώτων υλών είναι 23,636 ( ) (= 3, , ,000 βλέπε τους παραπάνω πίνακες). Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ για κάθε µία πρώτη ύλη ανά έτος είναι: Πρώτη Ύλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Μέση ποσότητα παραγγελίας 43

44 Q Q Q Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ υπολογίζεται ως εξής: Συνολικ ός µ έσος αριθµ ός των φορ ών που ' γεµ ίζουν ' οι αποθ ήκες µε πρ ώτες ύλες = 6 * + 4 * = 6.96 Αριθµός φορων που γεµίζουν οι αποθηκες µε ηµιτελη προϊοντα Κατά αντιστοιχία µε ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ορίζεται και ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ο οποίος σχετίζεται µε τη διαδικασία γεµίσµατος αδειάσµατος των ηµιτελών προϊόντων, που πραγµατοποιείται στις αποθήκες της εταιρίας. Οι φορές που επαναλαµβάνεται αυτός ο κύκλος, στη διάρκεια ενός έτους, αποτελούν τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Ο υπολογισµός του γίνεται όπως και προηγουµένως. Αριθµός φορων που γεµίζουν οι αποθηκες µε ετοιµα προϊοντα Όµοια ορίζεται και ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ο οποίος σχετίζεται µε τη διαδικασία γεµίσµατος αδειάσµατος των έτοιµων προϊόντων, που πραγµατοποιείται στις αποθήκες της εταιρίας. Οι φορές που επαναλαµβάνεται αυτός ο κύκλος, στη διάρκεια ενός έτους, αποτελούν τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Ο υπολογισµός του γίνεται όπως και στην περίπτωση του ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. 44

45 Κεφάλαιο 3: Στρατηγικός Σχεδιασµός O στρατηγικός σχεδιασµός µιας εταιρίας αποτελεί ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο ή όραµα τόσο για τις διοικητικές λειτουργίες της εταιρίας όσο και για τους επιχειρηµατικούς της στόχους. 3.1 Περιγράψτε τα κυριότερα στοιχεία της στρατηγικής της εταιρείας και τους επιχειρηµατικούς στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκαν Στοιχεία στρατηγικής της εταιρείας Επιχειρηµατικοί στόχοι Σκοπός αυτής της ενότητας, είναι ο συσχετισµός των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ της εταιρίας µε τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, που δηµιουργήθηκαν ακριβώς για την πραγµατοποίηση αυτών των στοιχείων. Τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ αποτελούν τους οδηγούς, βάση των οποίων δρα η εταιρία σε όλες τις περιοχές λειτουργίας της: στο βιοµηχανικό σχεδιασµό, στην παραγωγή, στο µάρκετινγκ, στη διαχείριση κεφαλαίων, κλπ. Με πιο απλά λόγια, τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προκύπτουν άµεσα από το όραµα της εταιρίας για το µακροπρόθεσµο µέλλον της, ενώ οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ αντιστοιχούν στις συγκεκριµένες κινήσεις που κάνει η εταιρία προκειµένου να πραγµατοποιήσει τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ της. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ καθορίζονται επακριβώς και χρονικά. 45

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη Κεφάλαιο 2 : Εγχειρίδιο χρήσης του ερωτηματολογίου Αποτελέσματα Απόδοσης... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη Κεφάλαιο 2 : Εγχειρίδιο χρήσης του ερωτηματολογίου Αποτελέσματα Απόδοσης... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 3 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 4 Κεφάλαιο 2 : Εγχειρίδιο χρήσης του ερωτηματολογίου... 9 2.1 Αποτελέσματα Απόδοσης... 9 2.2 Στρατηγικός Σχεδιασμός... 24 2.3 Διοίκηση της Αλυσίδας Προμηθειών...

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση ραστηριοτήτων- Μέρος ΙI

Κοστολόγηση ραστηριοτήτων- Μέρος ΙI Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 11 Κοστολόγηση ραστηριοτήτων- Μέρος ΙI Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και διευθυντές εταιριών να κατανοήσουν καλύτερα της διάφορες περιοχές κλειδιά της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Το τι θα μετρήσουμε και πως θα το μετρήσουμε σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους, δηλαδή το περιεχόμενο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υπολογισµός Κόστους Προϊόντος µε τη Μέθοδο Κοστολόγησης ABC

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υπολογισµός Κόστους Προϊόντος µε τη Μέθοδο Κοστολόγησης ABC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Υπολογισµός Κόστους Προϊόντος µε τη Μέθοδο Κοστολόγησης ABC 8.1 Παράδειγµα Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στο παράδειγµα είναι βασισµένα στα πραγµατικά δεδοµένα µιας µικρής σχεδιαστικής και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» «Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ρ. Νίκος Μιχαλόπουλος (Προϊστάµενος ιεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα