PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ,60 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,37 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ 0,50 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗ, ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ΝΕΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΗ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχειρηµατική ραστηριότητα ιοίκηση της Εταιρίας Μετοχική Σύνθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Α Εξαµήνου 2007 βάσει των.λ.π. /.Π.Χ.Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ιαπραγµάτευση των µετοχών στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» Εξάρτηση από τα Στελέχη της Εταιρίας Κίνδυνος µη ιανοµής Μερίσµατος Κίνδυνος από Κεφάλαιο Κίνησης Κίνδυνος µη Επίτευξης Κερδοφορίας ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ανταγωνισµός Παράγοντες Πολιτικής και Οικονοµικής Φύσεως που δεν Τελούν υπό τον Έλεγχο της Εταιρίας ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Έλλειψη Μακροοικονοµικής Σταθερότητας ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Κίνδυνοι Επηρεασµού της Τιµής της Μετοχής - Συγκυριακοί Εξωγενείς Παράγοντες ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων βάσει των.λ.π. /.Π.Χ.Π Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Α Εξαµήνου 2007 βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Νοµική Κατάσταση Εταιρίας Βεβαίωση για τη Νοµική Κατάσταση της Εταιρίας ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Έκτακτοι Ορκωτοί Ελεγκτές Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Έγγραφα µέσω Παραποµπής Φορολογικός Έλεγχος Εταιρίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΟΤΗ Σύντοµο Ιστορικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αντικείµενο ραστηριότητας Άδειες Λειτουργίας Παρεχόµενα Προϊόντα & Υπηρεσίες Πληροφορικής Ολοκλήρωση Συστηµάτων (System Integration) Μελέτη - Σχεδίαση Ολοκληρωµένων Λύσεων Internet και Intranet Παραγωγή, Παραµετροποίηση και ιάθεση Λογισµικού Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών Συµµετοχή σε Μεγάλα Έργα Πληροφορικής του ηµόσιου Τοµέα και Ιδιωτικού Τοµέα Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συντήρησης Help Desk Office και ιάγνωση Προβληµάτων Ενέργειες Αποκατάστασης Βλαβών Υπηρεσίες Αναβαθµίσεων και Επεκτάσεων ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής ιεύθυνση Πωλήσεων ιεύθυνση Marketing ίκτυο Συνεργατών Συµβάσεις Συνεργασίας Συµβάσεις µε Συνδεδεµένες Εταιρίες (όπως ορίζονται στον Κανονισµό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις ιατάξεις του Σχετικού Προτύπου ( ΛΠ 24)) Συµβάσεις µε Τρίτους Ενδοοµιλικές Συµβάσεις Συµβάσεις Υπεργολαβίας Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Χρηµατοδοτικές Συµβάσεις Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Συµβάσεις µε Προµηθευτές Συµβάσεις Αντιπροσωπείας ραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Γενικές Πληροφορίες

3 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράµµατα ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Επενδύσεις Χρήσεων και Α Εξαµήνου Τρέχουσες και Σκοπούµενες Επενδύσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τάσεις Πληροφορίες για Αναµενόµενες Εξελίξεις Τηλεϊατρική - Τηλεµετρία Ανάπτυξη στον Τοµέα των Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη Λογισµικού Επέκταση σε ιεθνείς Αγορές ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σήµατα Πιστοποιητικά ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Αδειες Εκµετάλλευσης Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μισθωµένα Ακίνητα Ασφαλιστικές Καλύψεις Εµπράγµατα Βάρη και Εγγυήσεις ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Θυγατρικές Εταιρίες ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε Κοινοπραξίες Κοινοπραξία PC SYSTEMS A.E.- QUALITY & RELIABILITY (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) Κοινοπραξία PC SYSTEMS A.E.- QUALITY & RELIABILITY- COMPUTER SOLUTIONS (ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ) Κοινοπραξία PC SYSTEMS A.E.- QUALITY & RELIABILITY (PORTAL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ) Κοινοπραξία PC SYSTEMS A.E.- QUALITY & RELIABILITY (ΟΠΕΠ- ΠΥΛΗ Ο ΥΣΣΕΑΣ) Συγγενείς Εταιρίες ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ΠΑΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε EPSILON GIS TECHNOLOGIES S.A Κοινοπραξία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALTEC, INFOQUEST, INTRACOM IT SERVICES ΚΑΙ PC SYSTEMS (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων και Εταιρικών Αποτελεσµάτων Κύκλος Εργασιών Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας & ιάθεσης Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Αµοιβές και Αριθµός Προσωπικού Αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου Κέρδη ανά Μετοχή Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων και Εταιρικών Ισολογισµών Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (Αξιόγραφα) Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα άνεια Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Εταιρίες Αποζηµιώσεις Προσωπικού Φορολογική Επιβάρυνση και Αναβαλλόµενη Φορολογία Έσοδα από Μερίσµατα Λοιπές Προβλέψεις Αποθεµατικά κεφάλαια Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων και Εταιρικών Ταµειακών Ροών, Ανάλυση των Ιδίων κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης, Σηµειώσεις Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ.Λ.Π /.Λ.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων µεταξύ Ε.Γ.Λ.Σ και.λ.χ.π Συµφωνία Αποτελεσµάτων Χρήσεως µεταξύ Ε.Γ.Λ.Σ και.λ.χ.π ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων και Εταιρικών Αποτελεσµάτων Εταιρίας, Α Εξάµηνο Κύκλος Εργασιών Έξοδα ανά Κατηγορία Λοιπά Έσοδα Αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου Αµοιβές και Αριθµός Προσωπικού Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Εταιρίας, Α Εξάµηνο Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία (Αξιόγραφα) Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα άνεια

4 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Εταιρίες Αποζηµιώσεις Προσωπικού Φορολογική Επιβάρυνση και Αναβαλλόµενη Φορολογία Λοιπές Προβλέψεις Αποθεµατικά κεφάλαια Ληξιπρόθεσµες Ρυθµισµένες Υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών, Α Εξάµηνο Πηγές Κεφαλαίων και Ρευστότητα Ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης, Α Εξάµηνο Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος, ήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Εταιρίες µε Κοινή ιοίκηση Αµοιβές Μελών ιοικητικού Συµβουλίου και Α Εξαµήνου ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου & ιαιτερικές Συναλλαγές Χρήσεων ιεταιρικές Συναλλαγές µε τις Ενοποιούµενες Εταιρίες ιεταιρικές Συναλλαγές µε Συγγενείς Εταιρίες ιεταιρικές Συναλλαγές Α Εξαµήνου Συναλλαγές µε τους βασικούς µετόχους ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Λόγοι Υποβολής της Μετοχής της Εταιρίας σε Επιτήρηση και Αναστολή ιαπραγµάτευσης στο Χ.Α Αναστολή ιαπραγµάτευσης Μετοχής Επιτήρηση Εταιρίας Σηµαντικές Εξελίξεις κατά την Περίοδο Αναστολής ιαπραγµάτευσης της Μετοχής της Εταιρίας στο Χ.Α Επιχειρηµατικές Ενέργειες Ιστορικό Απόκτησης Μετοχικής Συµµετοχής από το Στρατηγικό Επενδυτή Εξάλειψη Λόγων Αναστολής και Πλήρωση Προϋποθέσεων Κανονισµού Χ.Α. για την Άρση του Καθεστώτος Αναστολής ιαπραγµάτευσης της Μετοχής της Εταιρίας στο Χ.Α Στρατηγικά Βήµατα και Επιχειρηµατική Ανάπτυξη Εταιρίας ιατήρηση Υψηλού Ανεκτέλεστου Υπόλοιπου Τραπεζικός ανεισµός Εξορθολογισµός απανών και Εξόδων Ενίσχυση Μελλοντικής Βιωσιµότητας µέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε Μετρητά Μερισµατική Πολιτική Σηµαντικές Μεταβολές µετά την ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ιοικητικό Συµβούλιο Ανώτερα ιευθυντικά Στελέχη Επιτροπές Εταιρική ιακυβέρνηση Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων ηλώσεις Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων, Γενικών ιευθυντών και Ανώτερων ιευθυντικών Στελεχών ήλωση για Μη Σύγκρουση Συµφερόντων Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, των Γενικών ιευθυντών & των Ανώτερων ιευθυντικών Στελεχών της Α.Ε. στη διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από µέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη- Μετοχές από stock option plan ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου ΜΕΤΟΧΟΙ Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Βασικοί νόµοι διατάξεις Νοµοθετικό Πλέγµα Άσκησης ραστηριότητας Προµηθευτών ηµοσίου ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Αποκοπή ικαιώµατος Προτίµησης ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης ικαίωµα Προεγγραφής ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ-ΑΡΑΙΩΣΗ (DILUTION)

5 4.8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ

6 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά στη ηµόσια Προσφορά νέων µετοχών από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών υπέρ παλαιών µετόχων της Εταιρίας µε την επωνυµία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. (στο εξής η PC SYSTEMS Α.Ε. ή η Εταιρία, ή ο Εκδότης ) και την εισαγωγή των νέων µετοχών της στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της Εταιρίας, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων (στο εξής ΑΜΚ ). 6

7 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχειρηµατική ραστηριότητα Η Εταιρία ιδρύθηκε την (ΦΕΚ 2314/2.9.87) µετά από µετατροπή της εταιρίας Συστήµατα Μικροϋπολογιστών Ε.Π.Ε.. Η Εταιρία εγγράφηκε στα Μητρώα την στη Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής. Ο αριθµός του Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών τον οποίο έλαβε η Εταιρία κατά την ίδρυσή της είναι 15699/04/Β/87/162. Η πλήρης επωνυµία της Εταιρίας είναι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ενώ ο διακριτικός της τίτλος είναι PC SYSTEMS A.E.. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 100 έτη. Η PC SYSTEMS τυγχάνει Ανώνυµη Εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στον κλάδο Οικονοµικής ραστηριότητας Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Services), και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών. Η έδρα της βρίσκεται στο ήµο Αµαρουσίου Αττικής, στην οδό Πεντέλης 14 ΤΚ , Τηλ Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι Η Εταιρία ενοποιεί επίσης τις παρακάτω κοινοπραξίες: 1. QUALITY & RELIABILITY - PC SYSTEMS A.E. µε έδρα το Μαρούσι Κονίτσης 11Β και έχει αναλάβει το έργο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2. PC SYSTEMS A.E. - QUALITY & RELIABILITY - COMPUTER SOLUTIONS µε έδρα το Μαρούσι Μιχ. Νουάρου 12 και έχει αναλάβει το έργο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛ. ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 3. QUALITY & RELIABILITY - PC SYSTEMS A.E. µε έδρα το Μαρούσι - Κονίτσης 11Β και έχει αναλάβει το έργο ΣΧΕ ΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 4. QUALITY & RELIABILITY - PC SYSTEMS A.E.µε έδρα το Μαρούσι - Κονίτσης 11Β και έχει αναλάβει το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ο.Π.Ε.Π.-Ο ΥΣΣΕΑΣ. Οι εργασίες των δύο πρώτων Κοινοπραξιών ξεκίνησαν το τελευταίο τρίµηνο του 2005, της τρίτης Κοινοπραξίας το Α Τρίµηνο του 2006 της δε τέταρτης οι εργασίες ξεκίνησαν µόλις τον Ιούνιο του Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε όλο το φάσµα του χώρου των πληροφοριακών συστηµάτων (σχεδιασµό, διάθεση, υποστήριξη, συντήρηση και εκπαίδευση), στην παροχή υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας στους τοµείς της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, στην ολοκλήρωση συστηµάτων και στην παραγωγή λογισµικού. Ο σκοπός της Eταιρίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Kαταστατικού της, είναι: Η βιοµηχανική παραγωγή ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών. Η έρευνα και ανάπτυξη πρότυπων συστηµάτων και συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας. Η πώληση, διάθεση, συντήρηση, επισκευή και εν γένει εµπορία των ανωτέρω ειδών και γενικά ειδών και συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας. Η µελέτη, ανάπτυξη και παραγωγή λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας. Κάθε άλλη συναφή προς τα ανωτέρω επιχείρηση. Η διδασκαλία και εκπαίδευση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό της, η Εταιρία µπορεί: να ιδρύει, συµµετέχει και αντιπροσωπεύει εταιρίες ηµεδαπές και αλλοδαπές, συναφούς σκοπού και να ιδρύει υποκαταστήµατα οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Σηµειώνεται ότι ο καταστατικός σκοπός της Eταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί από ιδρύσεώς της. Σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ -03), η Εταιρία εµπίπτει στις κατηγορίες: 518,4 Χονδρικό εµπόριο Η/Υ και περιφερειακών, 525,1 Λιανικό εµπόριο Η/Υ και περιφερειακών, 722,9 Άλλες παροχές συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και 7

8 προµήθειας λογισµικού, 726,0 Άλλες δραστηριότητες πληροφορικής, 514,9 Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικ. Χρήσεως, 524,7 Λιανικό εµπόριο βιβλίων και χαρτικών, 713,3 Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού Η/Υ, 725,0 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και εξοπλισµού πληροφορικής, και 723,0 Επεξεργασία δεδοµένων. Το σύνολο των µετοχών της Εταιρίας είναι εισηγµένες στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών από την Η Εταιρία είχε εισέλθει σε καθεστώς αναστολής διαπραγµάτευσης στις σε συνέχεια σχετικής απόφασης του.σ. του Χ.Α. Από την , σε συνέχεια της από εγκριτικής Απόφασης του.σ. του Χ.Α., οι µετοχές της Εταιρίας επαναδιαπραγµατεύονται στο Χ.Α. στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση». Η αναλυτική παρουσίαση των ανωτέρω παρατίθεται στην Ενότητα Η Εταιρία κατατάσσεται στον κλάδο Τεχνολογία - Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ιοίκηση της Εταιρίας Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της αποφασίστηκε η εκλογή του νέου.σ. της Εταιρίας µε ισχύ της θητείας του έως Ως εκ τούτου, η σύνθεση του.σ., το οποίο ισχύει κατά την ηµεροµηνία εκπόνησης του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, διαµορφώθηκε ως ακολούθως. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΘΕΣΗ.Σ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 3&4 Ν.3016/2002) 1. Κων/νος Βουρδάκης Επιχειρηµατίας Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 2. Βασίλειος Ορφανός Ιδιωτικός Υπάλληλος Μέλος Εκτελεστικό µέλος 3. Στυλιανός Παµιαδάκης Ιδιωτικός Υπάλληλος Μέλος Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό µέλος 4. Κων/νος Καρακώστας Οικονοµολόγος Μέλος Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό µέλος Την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσµεύει ο κος Κωνσταντίνος Βουρδάκης του Αργυρίου, Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος (Ανακοίνωση Υπ. Ανάπτυξης αρ. πρωτ. Κ ) Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της , ηµεροµηνία της Ά Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η ακόλουθη: ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 1. Βοσνιάδου Αικατερίνη ,50% 2. Μανωλά Ελισσάβετ ,50% 3. Tramilia Investments Ltd ,00% 4. Πουλιάδης & Συνεργάτες Α.Ε.Β.Ε ,85% 5. Πέττα Αικατερίνη ,48% 6. Πουλιάδης Αθανάσιος ,59% 7. Intersonic Advanced Technology A.Β.Ε.Ε ,13% 8. Πολυχρονάκος ηµήτριος ,37% 9. Πασχάλη Ευανθία ,31% 10. Γεωργόπουλος Πέτρος ,18% 11. Λοιποί Μέτοχοι ,09% Σύνολο ,00% Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω µέτοχοι κατέχουν και τα αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου. 8

9 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. Η Εταιρία διαπραγµατεύεται στην κατηγορία Υπό Επιτήρηση σε συνέχεια της από Απόφασης του.σ. του Χ.Α. Είχε προηγηθεί η από Απόφαση του.σ. του Χ.Α. που έθετε τη µετοχή της Εταιρίας σε καθεστώς αναστολής διαπραγµάτευσης, λόγω δυσµενών οικονοµικών εξελίξεων. Η αρνητική χρηµατοοικονοµική πορεία της Εταιρίας σχετίζεται µε την πρώην µετοχική σχέση µε την τότε µητρική Εταιρία Πουλιάδης και Συνεργάτες Α.Ε.Β.Ε. και ειδικότερα µε τις συνέπειες που υπέστη η Εταιρία µε τις συνεργαζόµενες Τράπεζες, αναφορικά µε την χρηµατοπιστωτική υποστήριξη και τον ταµειακό προγραµµατισµό της. Κατά την ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ του τότε κυρίου µετόχου της Εταιρίας και επενδυτικού σχήµατος συµφερόντων κ. Γεωργίου Οικονόµου, µε τη µεταβίβαση ποσοστού 49% του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας και αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου. Στο πλαίσιο των ανωτέρω εξελίξεων τόσο στη χρηµατοοικονοµική όσο και στη µετοχική και διοικητική λειτουργία της Εταιρίας, τα οικονοµικά αποτελέσµατα ήταν αρνητικά για τη χρήση 2006, όµως οι προηγούµενες ζηµίες που καταγράφηκαν στη χρήση 2005 περιορίσθηκαν σηµαντικά και η Εταιρία διανύει ήδη φάση οικονοµικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης µε βελτιούµενα οικονοµικά αποτελέσµατα. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες και εταιρικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων προέρχονται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741) της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS, διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε148. Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006 συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των.π.χ.π. και εγκρίθηκαν µε τις από (και κατόπιν λόγω πρόσθετων αναλυτικών πληροφοριών σχετικών µε την ανάλυση κονδυλίων του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης, επανεγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την ) και αντίστοιχα αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας (www.pcsystems.gr). ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσά σε Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος (% επί του Κύκλου Εργασιών) 25,20% 22,57% 30,27% 26,08% 23,36% 30,01% Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοοικονοµικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (% επί του Κύκλου Εργασιών) 6,18% (7,86%) 0,95% 6,74% (13,34%) (1,80%) Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων (% επί του Κύκλου Εργασιών) 2,98% -12,50% -5,54% 3,38% -19,68-9,79% Κέρδη/Ζηµιές Χρήσεως µετά από Φόρους (% επί του Κύκλου Εργασιών) 2,08% -12,50% -5,54% 2,19% -19,68-9,79% Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε148. 9

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Καθαρή θέση µετοχών Εταιρίας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε148. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσά σε Ταµειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές ραστηριότητες Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Χρηµατικά ιαθέσιµα Τέλους Χρήσης Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Α Εξαµήνου 2007 βάσει των.λ.π. /.Π.Χ.Π. Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες και εταιρικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από 21/8/2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας (www.pcsystems.gr). 10

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσά σε Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος (% επί του Κύκλου Εργασιών) 24,93% 38,76% 31,49% 38,76% Κέρδη προ Φόρων & Χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (% επί του Κύκλου Εργασιών) (10,37%) (0,37%) (20,39%) (0,37%) Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (% επί του Κύκλου Εργασιών) (17,42%) (6,61%) (32,62%) (6,46%) Κέρδη/Ζηµιές Χρήσεως µετά από Φόρους (% επί του Κύκλου Εργασιών) (17,42%) (7,82%) (32,62%) (7,67%) Κατανέµονται σε: Μετόχους εταιρίας Μετόχους µειοψηφίας Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για το Α Εξάµηνο 2007 µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Λεωνίδα Χ. Μαυροµήτρο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21071) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε148. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Καθαρή θέση µετοχών Εταιρίας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για το Α Εξάµηνο 2007 µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Λεωνίδα Χ. Μαυροµήτρο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21071) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε148. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσά σε Ταµειακές Ροές από Συνήθεις Λειτουργικές ραστηριότητες Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Χρηµατικά ιαθέσιµα Τέλους Χρήσης Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για το Α Εξάµηνο 2007 µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Λεωνίδα Χ. Μαυροµήτρο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21071) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε

12 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, που συνήλθε στις , και στην οποία παρευρέθησαν επτά (7) µέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 58,07% του συνόλου των κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ήτοι µετοχές επί συνόλου κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, αποφάσισε οµόφωνα µε αποδοχή της σχετικής πρότασης του ιοικητικού Συµβουλίου, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ,60 (τέσσερα εκατοµµύρια εξακόσιες εννενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά), προκειµένου να βελτιωθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας, να ενισχυθεί η ρευστότητά της και να αυξηθεί η καθαρή της θέση. Όσον αφορά στους όρους της αύξησης, η Α.Μ.Κ. θα γίνει µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε την έκδοση 1 νέας µετοχής για κάθε 1 παλαιά µετοχή. Συγκεκριµένα, θα εκδοθούν συνολικά νέες κοινές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,37 ευρώ µε τιµή διάθεσης 0,50 ευρώ η κάθε µετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε ,20 ευρώ και θα διαιρείται σε ονοµαστικές, κοινές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,37 ευρώ η µετοχή. Συνοπτικά, οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Αριθµός υφιστάµενων µετοχών (κοινές ονοµαστικές) Έκδοση µετοχών µε δηµόσια προσφορά και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 1 παλαιά µετοχή Σύνολο µετοχών µετά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Ονοµαστική τιµή µετοχής ( ) 0,37 Τιµή ιάθεσης ( ) 0,50 Έσοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ( ) Μονάδα διαπραγµάτευσης στο ΧΑ 1 µετοχή Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος θα ορισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους µετόχους σύµφωνα µε το νόµο. ικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ( ικαίωµα Προτίµησης) θα έχουν όλοι οι κάτοχοι υφισταµένων µετοχών της εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ, µετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιµη ηµέρα που προηγείται της ηµεροµηνίας αποκοπής του ικαιώµατος Προτίµησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο της διαπραγµάτευσης τους στο Χ.Α.. Στην περίπτωση που µετά την άσκηση των ικαιωµάτων προτίµησης παραµείνουν αδιάθετες µετοχές παρέχεται στους ασκήσαντες ικαιώµατα προτίµησης (δικαιούχοι) δικαίωµα προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων µετοχών στην τιµή διάθεσης και µέχρι το διπλάσιο του αριθµού των νέων µετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα προτίµησης που άσκησαν οι άνω δικαιούχοι που προεγγράφονται. Στην περίπτωση που η ζήτηση κατά την άσκηση του ικαιώµατος προεγγραφής υπερβαίνει τον αριθµό των αδιάθετων µετοχών, τότε αυτές θα κατανεµηθούν αναλογικά (pro rata), βάσει του αριθµού των αδιάθετων µετοχών που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης του ικαιώµατος Προεγγραφής, Σε περίπτωση που µετά την άσκηση των ικαιωµάτων προτίµησης και Προεγγραφής υπολείπονται αδιάθετες µετοχές το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του σε τιµή όχι µικρότερη της Τιµής ιάθεσης. Οι κύριοι µέτοχοι (κκ. Ελισσάβετ Μανωλά και Αικατερίνη Βοσνιάδου) δηλώνουν ότι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώµατα προτίµησης που τους αναλογούν από την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Έπ αυτού σηµειώνεται ότι οι ως άνω αναφερόµενοι κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας έχουν ήδη καταθέσει ευρώ ως ποσό προοριζόµενο για την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι ως άνω κύριοι µέτοχοι προτίθενται να 12

13 καταθέσουν και το υπόλοιπο ποσό ώστε να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώµατά τους. Επιπροσθέτως, δεσµεύονται ότι θα καλύψουν πλήρως τις οποιεσδήποτε τυχόν αδιάθετες µετοχές προκύψουν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, µετά και την αναλογική κατανοµή των αδιάθετων µετοχών από την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης (µε βάση τις δηλώσεις προεγγραφής που θα έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε παραπάνω παράγραφο). Σηµειώνεται ότι κανένας µέτοχος δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε δέσµευση για διακράτηση των µετοχών του. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 α του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον συνεχίσουν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της κάλυψης. Εντούτοις µε βάση τα ανωτέρω, σύµφωνα µε τη ιοίκηση της Εταιρίας, η κάλυψη της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θεωρείται εξασφαλισµένη. Η αναλυτική παρουσίαση σχετικά µε τα δικαιώµατα προεγγραφής και τους τρόπους διάθεσης των αδιάθετων µετοχών παρατίθεται στην Ενότητα Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την από γνωστοποίηση από τον κ. Γεώργιο Οικονόµου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που έγινε στα πλαίσια του Ν. 3556, οι κ.κ. Μανωλά και Βοσνιάδου απέκτησαν και κατέχουν τα δικαιώµατα ψήφου έπ ονόµατι τους πλην όµως ενεργώντας για λογαριασµό του κ. Γεωργίου Οικονόµου. Η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι το δικαίωµα προτίµησης στην εγγραφή των κατόχων των µετοχικών τίτλων του Εκδότη δεν περιορίζεται ούτε καταργείται καθ οιονδήποτε τρόπο. Σηµειώνεται ότι όλες οι µετοχές φέρουν και τα αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου. Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης Η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι το σύνολο των µετοχών του Εκδότη έχει αποϋλοποιηθεί Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η από Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών µετά ψήφου µετόχων της Εταιρίας, κατόπιν αναλυτικής εισήγησης του ιοικητικού της Συµβουλίου, αποφάσισε να προχωρήσει στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Τα χρήµατα που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά θα χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης της Εταιρίας και την διασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξής της µέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς της λόγω του συνεχώς αυξανόµενου όγκου των έργων που αναλαµβάνει. Παράλληλα µέσω της ανωτέρω προτεινοµένης αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ενόψει του ότι οι µετοχές της Εταιρίας µετά την άρση της αναστολής διαπραγµάτευσής τους, ευρίσκονται υπό καθεστώς επιτήρησης, θα διασφαλισθεί η δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την οριστική έξοδο της Εταιρίας από το εν λόγω καθεστώς και την επάνοδο και κυρίως παραµονή τους σε καθεστώς κανονικής διαπραγµάτευσης. Συγκεκριµένα τα έσοδα της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, η οποία θεωρείται εξασφαλισµένη, θα ανέλθουν στο ποσό των θα διατεθούν ως εξής: Μείωση Τραπεζικού δανεισµού, ποσό Ευρώ Κεφάλαιο Κίνησης, ποσό Ευρώ Τα έξοδα έκδοσης υπολογίζονται στα ευρώ. Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τα κεφάλαια από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ενότητα 4.8. Προορισµός Νέων Κεφαλαίων. Ο Σύµβουλος Έκδοσης, ΚΥΚΛΟΣ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Πανεπιστηµίου 39, Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, σε επίσηµα δελτία τύπου και ανακοινώσεις της Εταιρίας (όπως εµφανίζονται στο σύστηµα ΕΡΜΗΣ του Χ.Α.), σε Εκθέσεις και Πιστοποιητικά των αρµόδιων 13

14 Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που πραγµατοποίησαν τους σχετικούς ελέγχους, καθώς και σε δηλώσεις των εκπροσώπων και των φυσικών προσώπων της Εταιρίας που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου. 14

15 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η επένδυση στις κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες, που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. 2.2 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ιαπραγµάτευση των µετοχών στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» Με την από απόφαση του.σ. του Χ.Α. εγκρίθηκε η άρση του καθεστώτος της αναστολής διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας (δεδοµένου ότι η Εταιρία κάλυψε τις προβλεπόµενες προς τούτο προϋποθέσεις µε βάση τα άρθρα 322 και 323 του Κανονισµού του Χ.Α.). Κατόπιν τούτου, από την , οι µετοχές της Εταιρίας επαναδιαπραγµατεύονται στο Χ.Α. στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση». Με βάση την εξέλιξη αυτή στην παρούσα φάση, δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος για την έξοδο της Εταιρίας από την κατηγορία αυτή. Οι βασικές επιπτώσεις από τη διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση», συνδέονται µε τον περιορισµένο χρόνο διαπραγµάτευσης των µετοχών της και ως εκ τούτου τη µειωµένη εµπορευσιµότητά τους. Εν τούτοις, η ιοίκηση της Εταιρίας λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε ο συγκεκριµένος χρονικός ορίζοντας να είναι ο µικρότερος δυνατός. Στο πλαίσιο αυτό, µε την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκλείπει ο δυνητικός κίνδυνος που απορρέει από τα παρατιθέµενα στο άρθρο 212 παρ. 1 του Κανονισµού του ΧΑ Εξάρτηση από τα Στελέχη της Εταιρίας Η απόδοση της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την προσπάθεια και τις ικανότητες των διοικητικών στελεχών της, τα οποία έχοντας γνώση του αντικειµένου συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Η Εταιρία διανύει περίοδο διοικητικής, οργανωτικής και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης, µε στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και την διασφάλιση συνθηκών ισχυρής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία στοχεύει στη δηµιουργία µίας ευέλικτης οργανωτικής δοµής που να απαρτίζεται από αυτοτελείς διοικητικές µονάδες (business units) προκειµένου να επιτύχει στους επιχειρηµατικούς στόχους της. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία επιδιώκει να προσλάβει στελέχη µε υψηλό επίπεδο ακαδηµαϊκών προσόντων και επαγγελµατικής εµπειρίας. Στη δυνητική περίπτωση που προκύψει αποµάκρυνση των έµπειρων και ικανών στελεχών της, θα ήταν πιθανό η Εταιρία να αντιµετωπίσει προβλήµατα εύρυθµης λειτουργίας στην πορεία των εργασιών της και της απόδοσής της εν γένει Κίνδυνος µη ιανοµής Μερίσµατος Η µερισµατική απόδοση για τους µετόχους της Εταιρίας συνδέεται άµεσα µε τα οικονοµικά της αποτελέσµατα. Συνεπώς, είναι ενδεχόµενος ο κίνδυνος σε κάποιες χρήσεις η Εταιρία να µην διανείµει µερίσµατα στους µετόχους. Κατά τη χρήση 2004 διενεµήθη στους µετόχους µέρισµα 0,015 ευρώ ανά µετοχή. Ωστόσο, κατά τις χρήσεις 2005 και 2006, η Εταιρία δεν διένειµε µέρισµα στους µετόχους της, δεδοµένου ότι, κατά τις χρήσεις αυτές, τα οικονοµικά αποτελέσµατα από τη δραστηριότητα της Εταιρίας ήταν αρνητικά. 15

16 2.2.4 Κίνδυνος από Κεφάλαιο Κίνησης Η εξασφάλιση σηµαντικών κεφαλαίων κίνησης των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την οµαλή επιχειρηµατική τους λειτουργία Ο εν λόγω κίνδυνος συνδέεται από τις αποκλίσεις που εµφανίζει ο ταµειακός κύκλος της Εταιρίας εξαιτίας του σηµαντικού χρονικού ορίζοντα που µεσολαβεί µεταξύ ανάληψης υλοποίησης και αποπληρωµής ενός έργου πληροφορικής. Στην δυνητική περίπτωση όπου δεν καθίσταται δυνατή η εξισορρόπηση των κεφαλαιακών αναγκών της Εταιρίας µεταξύ των προµηθευτών της, του κεφαλαίου κίνησης και των πελατών της, υπάρχει η περίπτωση της στροφής σε τραπεζικό δανεισµό, η επανάληψη του οποίου θα µπορούσε να οδηγήσει σε αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και µικρότερη πιστωτική ευελιξία, επηρεάζοντας τελικά την κερδοφορία της Εταιρίας. Αναφορικά µε το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας για το άµεσο µέλλον, ε η ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι, το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί µεν για τους επόµενους 12 µήνες για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Οµίλου, όµως σηµαντική ενίσχυση αναµένεται µε την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία θεωρείται πλήρως καλυµµένη µε βάση τις δηλώσεις των βασικών µετόχων για την πλήρη κάλυψη των τυχόν αδιάθετων µετοχών Κίνδυνος µη Επίτευξης Κερδοφορίας Τα αρνητικά αποτελέσµατα που παρουσίασε η Εταιρία στο παρελθόν σχετιζόταν κυρίως µε αδυναµίες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούταν (πληροφορική). Η διοικητική και οργανωτική αλλαγή της Εταιρίας προβλέπεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και τις χρηµατοροές της σε µακροπρόθεσµη βάση. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύεται από το επιχειρηµατικό σχήµα που προκύπτει (συµµετοχή στρατηγικού επενδυτή µε εφοπλιστικές δραστηριότητες). εδοµένης της µεταβατικής φάσης που διανύει η Εταιρία είναι ενδεχόµενο να µην επιτευχθεί κερδοφόρο αποτέλεσµα άµεσα (από την επόµενη χρήση) ή η κερδοφορία της Εταιρίας να παρουσιάσει αποκλίσεις από τους στόχους της ιοίκησης. Σηµαντικό στοιχείο για την οµαλοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας είναι ο ισοσκελισµός των ταµειακών ροών, λόγω των υστερήσεων που χαρακτηρίζουν τον ταµειακό κύκλο της Εταιρίας. 2.3 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ανταγωνισµός Στην Ελληνική αγορά και ειδικότερα στο αντικείµενο δραστηριότητας της Εταιρίας, δηλαδή στον κλάδο πληροφορικής, δραστηριοποιείται ικανός αριθµός επιχειρήσεων ώστε να διαµορφώνονται συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. Κατά τα τελευταία έτη, παρατηρείται, αφενός, σηµαντική ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών πληροφορικής και, αφετέρου, τάση συγκέντρωσης των επιχειρηµατικών δυνάµεων του κλάδου, υποστηριζόµενη σε ορισµένες περιπτώσεις και από χρηµατοοικονοµικούς οµίλους. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σταδιακά στον περιορισµό των µικρότερων εταιριών του κλάδου και προκαλούν σηµαντικές δυσκολίες στην αντιµετώπιση των ανταγωνιστικών πιέσεων. Οι µικρότερες εταιρίες δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης της τεχνικής τους υποδοµής και υποστήριξης της πελατειακής τους βάσης, τη διεύρυνση του φάσµατος των προσφερόµενων υπηρεσιών και τη συνεχή ενηµέρωση και αναβάθµιση αναφορικά µε τις νέες τάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, επιστηµονικές κατακτήσεις και διεύρυνση των επιχειρηµατικών συνεργασιών. Συνεπώς, η απόκτηση µεριδίου αγοράς και η δηµιουργία ισχυρού εµπορικού ονόµατος (brand name) από µία νεοδηµιουργηθείσα εταιρία αποτελεί χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία και τυχόν αδυναµία της Εταιρίας να ανταποκριθεί στις συνθήκες του κλάδου και στον αυξανόµενο ανταγωνισµό από µεγάλους οµίλους πολυεθνικές θα µπορούσε δυνητικά να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατά της Παράγοντες Πολιτικής και Οικονοµικής Φύσεως που δεν Τελούν υπό τον Έλεγχο της Εταιρίας Η ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και κατ επέκταση τα έσοδα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας είναι δυνατόν να επηρεασθούν από διάφορους εξωγενείς µε τη δραστηριότητα αυτής και του κλάδου στον οποίο ανήκει παράγοντες, όπως είναι, ενδεικτικά, η δηµόσια πολιτική για τον τοµέα της πληροφορικής, η φορολογική πολιτική, το θεσµικό πλαίσιο που διέπει δηµόσιους ιαγωνισµούς και προµήθειες, η ύπαρξη οικονοµικής ύφεσης, το κόστος διαβίωσης και η κατανοµή των εισοδηµάτων. Τονίζεται ότι ανασταλτικό ρόλο στην οµαλή λειτουργία της Εταιρίας µπορεί να επιφέρουν οι δυσλειτουργίες και οι γραφειοκρατικοί περιορισµοί της ηµόσιας ιοίκησης, όσον αφορά στο µερίδιο εσόδων της Εταιρίας από ηµόσια Έργα (projects). 16

17 εδοµένου ότι παράγοντες όπως οι προαναφερθέντες δεν εµπίπτουν στη δραστηριότητα της Εταιρίας, ούτε προβλέπονται ή ελέγχονται από την Εταιρία, αρνητική εξέλιξη σε κάποιον από αυτούς είναι δυνατόν να επηρεάσουν το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Κατά συνέπεια, τέτοιου είδους δυσµενείς εξωγενείς εξελίξεις ενδέχεται να έχουν αρνητική επιρροή στην οικονοµική πορεία και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. 2.4 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Έλλειψη Μακροοικονοµικής Σταθερότητας Στην παρούσα φάση η κατάσταση και οι προοπτικές των διεθνών αγορών χαρακτηρίζονται από µεταβαλλόµενα επιτόκια και ρυθµούς ανάπτυξης, εν τω µέσω προσπαθειών συγκράτησης υψηλών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και συστηµατικά αυξανόµενων τιµών ενέργειας. Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθµό κάθε εταιρία, αναλόγως του µεγέθους, της αγοράς στην οποία απευθύνεται, καθώς και των υποχρεώσεων ή δεσµεύσεων που αυτή έχει αναλάβει. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικότερες συνέπειες από µακροοικονοµική αστάθεια στο διεθνές σύστηµα δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν επακριβώς στο πλαίσιο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 2.5 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Κίνδυνοι Επηρεασµού της Τιµής της Μετοχής - Συγκυριακοί Εξωγενείς Παράγοντες Η πορεία της µετοχής της Εταιρίας στο Χ.Α. µπορεί να επηρεαστεί από συγκυριακούς και άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν έχουν καµία ουσιαστική σχέση µε τη δραστηριότητα και τα αποτελέσµατά της, καθώς και από τις συνθήκες ζήτησης για τις µετοχές αυτές. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιµή της µετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις κατά την διαπραγµάτευσή της και σε καµία περίπτωση δεν είναι εξασφαλισµένοι έναντι της υποτίµησης της αξίας της επένδυσής τους. Η πορεία των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η επίδραση σηµαντικών αστάθµητων παραγόντων, η οικονοµική και πολιτική αβεβαιότητα, είναι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της τιµής της µετοχής και να οδηγήσουν σε µείωση της αξίας της επένδυσης. Κατά συνέπεια, σε καµία περίπτωση οι επενδυτές δεν είναι εξασφαλισµένοι απέναντι στους προαναφερθέντες κινδύνους. 17

18 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων βάσει των.λ.π. /.Π.Χ.Π. Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων , οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741) της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS, διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε148 και παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Εκδότη, στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας (www.pcsystems.gr). Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2005 συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των.π.χ.π. και εγκρίθηκαν µε τις από (και κατόπιν λόγω πρόσθετων αναλυτικών πληροφοριών σχετικών µε την ανάλυση κονδυλίων του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης, επανεγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την ) και αντίστοιχα αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των ενοποιηµένων και εταιρικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσά σε Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος (% επί του Κύκλου Εργασιών) 25,20% 22,57% 30,27% 26,08% 23,36% 30,01% Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοοικονοµικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (% επί του Κύκλου Εργασιών) 6,18% (7,86%) 0,95% 6,74% (13,34%) (1,80%) Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων (% επί του Κύκλου Εργασιών) 2,98% -12,50% -5,54% 3,38% -19,68-9,79% Κέρδη/Ζηµιές Χρήσεως µετά από Φόρους (% επί του Κύκλου Εργασιών) 2,08% -12,50% -5,54% 2,19% -19,68-9,79% Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε148. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρίας ανά δραστηριότητα για την τριετία εµφανίζεται στους παρακάτω πίνακες. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ποσά σε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ % % Εµπορική ραστηριότητα ,09% ,22% % επί του κύκλου εργασιών 63,23% 74,81% - 55,62% 61,05% - Παροχή Υπηρεσιών ,31% ,80% % επί του κύκλου εργασιών 36,77% 25,19% - 44,38% 38,95% - Σύνολο ,37% ,03% 18

19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ποσά σε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ % % Εµπορική ραστηριότητα ,02% ,55% % επί του κύκλου εργασιών 74,09% 70,00% - 61,05% 53,19% - Παροχή Υπηρεσιών ,17% ,00% % επί του κύκλου εργασιών 25,19% 30,00% - 38,95% 46,81% - Σύνολο ,18% ,52% Οι Καθαρές Πωλήσεις του Οµίλου για τη χρήση 2006 ανήλθαν σε 27,7 εκατ. ευρώ και της Εταιρίας σε 19,6 εκατ. ευρώ, µειωµένες για τον Όµιλο κατά 9% λόγω των διεταιρικών πωλήσεων προς τις κοινοπραξίες και αυξηµένες για την Εταιρία κατά 1,51% έναντι της προηγούµενης χρήσης. Ο κύριος όγκος τόσο της εµπορικής δραστηριότητας όσο και της παροχής υπηρεσιών της Εταίρας πραγµατοποιείται στην περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ευρώ στη χρήση 2006 έναντι ζηµιών ευρώ τη χρήση 2005 και κερδών ευρώ τη χρήση Τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ευρώ στη χρήση 2006 έναντι ζηµιών ευρώ τη χρήση 2005 και κερδών ευρώ τη χρήση Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα σε εταιρικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ευρώ στη χρήση 2006 έναντι ζηµιών ευρώ τη χρήση 2005 και κερδών ευρώ τη χρήση Η µεγάλη απόκλιση του κύκλου εργασιών από το 2004 στο 2005 οφείλεται στην ανάληψη εκ µέρους της Εταιρίας, το έτος 2004, µεγάλων έργων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, έργα τα οποία δεν υπήρχαν το Ενδεικτικά παρατίθεται πίνακας Εσόδων από τα Ολυµπιακά έργα το ΕΣΟ Α (σε χιλ. ευρώ) 2004 Εξοπλισµός Υπηρεσίες ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η περαιτέρω µείωση των εσόδων κατά το έτος 2005 οφείλεται στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην Εταιρία λόγω των προβληµάτων στην τότε ιδιοκτήτρια της, «ΠΟΥΛΙΑ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» που επηρέασαν κάθετα την πορεία της Εταιρίας. Αυτό απεικονίζεται ιδιαίτερα στα ΚΠΦΤΑ της µητρικής και κατ επέκταση του Οµίλου (από κέρδη ευρώ εµφανίζεται ζηµιά ευρώ). Συνέπεια των ανωτέρω είναι και το γύρισµα των αποτελεσµάτων µετά φόρων σε ζηµιές το 2005 από κέρδη το Σηµαντικός περιορισµός των ζηµιών καταγράφεται κατά τη χρήση 2006 σε σχέση µε τη χρήση Η εξέλιξη αυτή συνδέεται την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Εταιρία, του κ. Γεωργίου Οικονόµου, στον οποίο µεταβιβάσθηκε ποσοστό 49% του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας και αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου από τον πρώην βασικό µέτοχο. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα ιοίκηση της Εταιρία προχώρησε άµεσα σε σηµαντικές διαρθρωτικές προσαρµογές τόσο στη διοικητική όσο και στη χρηµατοοικονοµική λειτουργία της Εταιρίας και η Εταιρία ήδη καταγράφει βελτιούµενα οικονοµικά αποτελέσµατα. Συνοπτικά στοιχεία των ενοποιηµένων και εταιρικών ισολογισµών της Εταιρίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 19

20 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Καθαρή θέση µετοχών Εταιρίας ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004) και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741) της ελεγκτικής εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS», διεύθυνση 3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ , Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε148. Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου διαµορφώθηκαν από ευρώ την σε ευρώ την και σε ευρώ την (µείωση ύψους 4,68%). Το σύνολο του ενεργητικού του Οµίλου διαµορφώθηκε από ευρώ την σε ευρώ την και σε ευρώ την (µείωση ύψους 30,66%). Το σύνολο της Καθαρής Θέσης διαµορφώθηκε από ευρώ την σε ευρώ την και σε ευρώ την (µείωση ύψους 88,54%). Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν από ευρώ την σε ευρώ την και σε ευρώ την (αύξηση ύψους 33,05%). Οι συνολικές υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν από ευρώ την , σε ευρώ την και σε ευρώ την (µείωση ύψους 12,01%). Μεταξύ του 2004 και του 2005 παρουσιάζεται σηµαντική µείωση του Ενεργητικού που οφείλεται κυρίως στη µείωση των απαιτήσεων από πελάτες απόρροια της µείωσης του κύκλου εργασιών, όπως προαναφέρθηκε. Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών απαιτήσεων το 2006 εµφανίζονται αυξηµένα σε σχέση µε το 2005 κατά 2,6 εκατ. ευρώ για τον Όµιλο και κατά 5,4 εκατ. ευρώ για την Εταιρία, συνέπεια της υλοποίησης ηµοσίων Έργων µεγάλου µεγέθους κατά την χρήση του Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια το 2006 εµφανίζονται αυξηµένα σε σχέση µε το 2005 κατά 5,4 εκατ. ευρώ για τον Όµιλο και κατά 5,3 εκατ. ευρώ για την Εταιρία και αποκτήθηκαν µε την µέθοδο της «εκχώρησης συµβάσεων έργων» σε κάλυψη 100% και αυτό έγινε για να µπορέσει η Εταιρία να αντεπεξέλθει στην εκτέλεση έργων µεγάλου µεγέθους. Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εµφανίζονται µειωµένες κατά 2,7 εκατ. ευρώ για τον Όµιλο λόγω απαλοιφών των διαιτερικών συναλλαγών µε τις κοινοπραξίες και αυξηµένες για την Εταιρία κατά 33,1 χιλ. ευρώ. Η είσοδος Στρατηγικού Επενδυτή, συµφερόντων κ. Γεωργίου Οικονόµου, την οδήγησε στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Εταιρίας και συνακόλουθα και της διοικητικής οµάδας αυτής (management team). Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν µε θετικό τρόπο τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας και δηµιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη µίας νέας επιχειρηµατικής στρατηγικής, όσον αφορά στην προώθηση των εταιρικών εργασιών. Συγκεκριµένα: 20

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OPENTEC ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα