Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 . Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Του κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Γ. ΙΊΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, Υφηγητή Α.Σ.Ο. και Ε.Ε., Ειδικού Επιστήμονα στην Οικονομική των Επιχειρήσεων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη συζήτηση που με ευρεία συμμετοχή διεξάγεται τώρα τελευταία γύρω από την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και το άμεσα απ' αυτήν εξαρτημένο πρόβλημα του μέλλοντος των εξαγωγών μας, μεγάλη δημοσιότητα και σημασία δίνεται στην άποψη ότι προκειμένου ν' αυξηθούν οι εξαγωγές μας είναι απαραίτητος ένας αναπροσανατολισμός της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, με μετατόπιση του κέντρου βάρους της μεταποιητικής μας δραστηριότητας προς κλάδους προηγμένης τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των λεγομένων τεχνολογιών «αιχμής», π.χ. μικροηλεκτρονική, πληροφορική, βιοτεχνολογία κ.ά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιλογή της ενίσχυσης και προώθησης των στρατηγικών αυτών κλάδων είναι ορθή, διότι έτσι ελπίζεται ότι θα βελτιωθούν οι όροι εμπορίου της χώρας μας με τις ξένες χώρες και η Ελλάδα θα καταλάβη έτσι μία νέα και ισχυρότερη θέση στα πλαίσια του διεθνούς καταμερισμού εργασίας. Είναι όμως μια επιλογή της οποίας η υλοποίηση κατά τα φαινόμενα θ' αργήση πολύ ν' αποδώση καρπούς, γιατί προσκρούει τόσο στην απουσία τεχνολογικής υποδομής και παραδόσεως ι, όσο και στο κακό επενδυτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Ακόμη και στην ευνοϊκώτερη περίπτωση, κατά την οποία οι μέλλουσες να ιδρυθούν παραγωγικές μονάδες θα επιτύχουν ν' αρχίσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την λειτουργία τους, η Ελλάδα πενιχρά μόνον οφέλη θα έχη στην αρχή ν' αποκόμιση, αφού στην 1. Βλ. σχετ. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD): Project on the Technological Development of Small Industries in Greece, Background Report, ά.τ. Μάρτιος 1982, σελ. 2 επ. 327

2 Ουσία δεν θα πρόκειται για αυτοδύναμη παραγωγή τεχνολογίας, αλλά για μεταφορά ξένης (technology transfer). Και η μεταφορά αυτή καθίσταται, ως γνωστό, ^δυνατή μόνον έναντι καταβολής του βαριού τιμήματος σοβαρών ποσών σε συνάλλαγμα για δικαιώματα ευρεσιτεχνιών (royalties) καθώς και πληρωμής πλουσιοπάροχων αμοιβών σε τεχνικούς των ξένων Οίκων που κατέχουν το know -how στους σχετικούς τομείς. Επί πλέον δεν πρέπει να λησμονήται ότι τέτοιοι ακριβώς κλάδοι, με κατακόρυφη άνοδο και λαμπρό προδικαζόμενο μέλλον, έλκουν σαν μαγνήτης όλους τους άλλους υποψηφίους ανταγωνιστές μας στον διεθνή χώρο, που στην προκειμένη περίπτωση εκτός από τις αποκαλούμενες «νέες» Ιαπωνίες (Χόγκ - Κόγκ, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Κορέα) μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλες χώρες χαμηλού κόστους εργασίας που από τώρα μας δημιουργούν στις εξαγωγές προβλήματα, όπως Τουρκία, Πακιστάν, Ινδία κλπ.» 1. Αλλά δεν είναι μόνον αυτές οι επιφυλάξεις που έχομε αναφορικά με την άποψη της μονόπλευρης ενίσχυσης ορισμένων κλάδων της βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Μεγαλύτερη ακόμη είναι η κατάπληξη μας για το γεγονός ότι η άποψη αυτή καθόλου δεν προνοεί για γρήγορες, όχι δαπανηρές και πρακτικά εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις και για τις χιλιάδες των επιχειρήσεων των υπολοίπων κλάδων της μεταποιήσεως, οι οποίες κατά τη γνώμη μας μπορεί και πρέπει να επιβιώσουν «πριν σαρώσει ο άνεμος της Κοινής Αγοράς». Είναι τουλάχιστον άδικο, νομίζομε, να χωρίζονται εκ των προτέρων οι κλάδοι σε εκείνους με λαμπρό μέλλον και εκείνους χωρίς κανένα μέλλον και να καταδικάζονται οι τελευταίοι σε αφανισμό. Όλοι οι κλάδοι έχουν μέλλον, όταν οι επιχειρήσεις τους φροντίζουν να προσαρμοσθούν χωρίς καθυστέρηση στις συνθήκες που μεταβάλλονται γρήγορα, λόγω της εισβολής νέων τεχνολογιών, της επικρατήσεως νέου τρόπου ζωής κλπ. 2. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν εμμείνουν στην παραγωγή «καθιερωμένων» προϊόντων που παρήγαν επί χρόνια, τότε οι επιχειρήσεις λόγω του εξοντωτικού ανταγωνισμού σιγά-σιγά θα εξαφανισθούν Βλ. σχετ. Παπαγιαννάκη, Μιχ. : Τι απέδωσε το Εμπόριο με τις Σοσιαλιστικές Χώρες και τους Άραβες, εφημ. «Βήμα» της και Παπαδόπουλου, Δ. : Ο Ανταγωνισμός Νέων Βιομηχανικών Χωρών, εφημ. «Καθημερινή» της Πρβλ. Zimmerer, Carl : Wege zum neuen Programm, εν Frankfurter Allgemeine Zeitung (FEAZ), Buck durch die Welt, της Βλ. Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία της Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Εισήγηση στο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Αθήνα , σελ. 4 και Δερβιτσιώτη, Κωνσταντίνου Ν. : Συστήματα Παραγωγής, Τόμ. Α' : Σχεδίασις - Ανάλυσις, ά.τ. 1974, σελ

3 2. ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η προσαρμογή των επιχειρήσεων για την οποία μιλήσαμε, έχει σαν άμεση επίπτωση στη διοίκηση τους πρώτ' απ' όλα μια αλλαγή, ένα εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του παραγωγικού τους προγράμματος, ώστε στη θέση των καθιερωμένων να παράγωνται νέα προϊόντα (ή υπηρεσίες), που στην Οικονομική των Επιχειρήσεων είναι γνωστά σαν καινοτομίες. Θεωρητικά, οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο βασικών δυνατοτήτων : Πρώτο, μπορούν να παρουσιάσουν στην αγορά επαναστατικές καινοτομίες, δηλαδή εντελώς νέα προϊόντα, μέχρι τη στιγμή εκείνη άγνωστα. Το αυτοκίνητο, ο σιδηρόδρομος, η τηλεόραση λ.χ. αποτελούν παραδείγματα της περίπτωσης αυτής. Δεύτερο, οι επιχειρήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ήπιες καινοτομίες. Δηλαδή βελτιώσεις, τελειοποιήσεις, εφαρμογές γνωστών καινοτομιών, π.χ. η έγχρωμη τηλεόραση, τα φωτοαντίγραφα σε κοινό χαρτί, η κασσέτα κ.ά. 1. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσωμε ότι μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου διάγομε μία περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία δεν έχει να επίδειξη επαναστατικές προόδους παληάς μορφής. Τούτο με τη σειρά του είχε σαν συνέπεια ν' αρχίση να μειώνεται σημαντικά από τότε ο αριθμός των πρωτοεμφανιζόμενων καινοτομιών, μέχρι του σημείου σήμερα να τείνουν να εκλείψουν οι επαναστατικές καινοτομίες. Έτσι έχομε μία ανάλογη στροφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας προς την κατεύθυνση των ηπίων καινοτομιών με μικροβελτιώσεις και εξελίξεις, εκσυγχρονισμό υφισταμένων προϊόντων 2. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε σε διεθνές επίπεδο η προσπάθεια για την παρουσίαση πραγματικά νέων προϊόντων. Ακόμη και στην τεχνολογικά τόσο υποβαθμισμένη χώρα μας δεν λείπουν μερικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν «πατέντες» νέων προϊόντων διεθνώς κατοχυρωμένες, τις οποίες εκμεταλλεύονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και στο εξωτερικό 3. Αλλά οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν ως τώρα τις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά διατυπώθηκε πρόσφατα από την Πρόεδρο του ΕΟΜ ΜΕΧ : «στη χώρα μας το περιβάλλον για τον Έλληνα εφευρέτη, τον 1. Ο Schumpeter κάνει την διάκριση μεταξύ βασικών καινοτομιών και παρεπομένων ή επακολουθών καινοτομιών. Βλ. Schumpeter, Joseph : Theory of Econocmic Development, και Horn, Ernst - Jilrgen : Technologische Neuerungen und internationale Arbeitsteilung, Tubingen Βλ. Miethner, Manfred : Mit der Wertanalyse den Anfangmachen, εν «FAZ» της Π.χ. ο «Πετσετάκης», για πλαστικούς σωλήνες, και η «Βιορύλ» για συνθετικές εσσάνς με γεύση φράουλας. 329

4 Έλληνα καινοτόμο ήταν εχθρικό. Ορισμένες καινούριες ιδέες που βρήκαν το δρόμο της εφαρμογής, της επιτυχίας, οφείλονται στο μεράκι, την επιμονή ή αν θέλετε την «τρέλλα» των εφευρετών» 1. Το «εχθρικό» αυτό για τον Έλληνα καινοτόμο περιβάλλον δεν είναι ασφαλώς δύσκολο να το φαντασθούμε : Πρώτ' απ' όλα υπάρχει πρόβλημα πληρο φόρησης και πιο συγκεκριμένα πρόβλημα πρόσβασης στην τεχνολογική γνώση, όπως αυτή παράγεται στα κέντρα θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας του εξωτερικού 2. Όσο για το εσωτερικό, η μεν οργανωμένη έρευνα σ' ερευνητικά κέντρα και τις βιομηχανίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, υπάρχει όμως αριθμός εγχωρίων εφευρέσεων για τις οποίες βιομηχανία και βιοτεχνία παρέμεναν απληροφόρητες. Πολύ πρόσφατα ο ΕΟΜΜΕΧ ανέλαβε την πρώτη σοβαρή πρωτοβουλία να σπάση τον απομονωτισμό που επικρατούσε και να φέρη σ' επαφή τους επιχειρηματίες με τους εφευρέτες, διοργανώνοντας μια «Έκθεση Καινοτομιών». Η επαφή αυτή δεν ωφελεί όμως μόνο τους επιχειρηματίες. Αναμένεται ότι ύστερ' από την επίδειξη ενδιαφέροντος από κρατική έστω πλευρά, ένας μεγαλύτερος αριθμός - απ' ότι ως τώρα - Ελλήνων εφευρετών θα παρακινηθούν ν' ασχοληθούν σοβαρά με την παραπέρα αξιοποίηση των ευρεσιτεχνιών τους, ώστε να καταστούν ώριμες για εμπορική εκμετάλλευση 3. Κατόπιν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Η στενότητα κεφαλαίων για κίνηση, η υπερβολική προσήλωση των Τραπεζών στο γράμμα των διατάξεων για τη χρηματοδότηση καθώς και η ύφεση που επικρατεί στην αγορά δεν αφήνουν περιθώρια στις επιχειρήσεις για να ρισκάρουν κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, των οποίων το μέλλον είναι αβέβαιο, καθώς επίσης και για παραγωγή και «λανσάρισμα» των προϊόντων αυτών στην αγορά. Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο ότι στην περίπτωση αυτή, η επιχειρηματική πράξη αποκλίνει σαφώς υπέρ της λύσεως που συναντά την ολιγώτερη αντίσταση, δηλαδή υπέρ της παραγωγής συνηθισμένων προϊόντων, που ωστόσο προσφέρονται και από σειρά άλλων ανταγωνιστών στην αγορά. Τέλος, υπάρχει πρόβλημα μάνατζμεντ. Ως γνωστό το 70% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων με 1. Από μια συνέντευξη σε ημερήσια εφημερίδα στις Βλ. Παπανδρέου, Βάσως : Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες θα υπερκαλύψουν τις Αδυναμίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εφημ. «Βήμα» της και OECD : L'innovation dans les petites et moyennes Entreprises, Paris 1982, σελ Πρβλ. OECD : Project on the Technological Development, Background Report ένθ' ανωτ., σελ

5 μέση απασχόληση κάτω των 50 ατόμων ανά μονάδα 1. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, οι μονάδες αυτές δεν έχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων στελεχών ή διατήρησης ιδιαιτέρου τμήματος για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων 2. Αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής είναι να επωμίζεται ο ήδη βαρυφορτωμένος με τις καθημερινές τρέχουσες ασχολίες και έγνοιες Έλληνας επιχειρηματίας με τα πρόσθετα καθήκοντα της παρακολούθησης των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα του, της έρευνας και αξιολόγησης ευρεσιτεχνιών, της διεξαγωγής ερευνών της αγοράς και μελετών σκοπιμότητας. Αν, εκτός απ' αυτά, ληφθή ακόμη υπ' όψη ότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας είναι τις πιο πολλές φορές συγχρόνως και ιδιοκτήτης, τότε δεν πρέπει να εκπλήσση καθόλου το γεγονός ότι τις πιο πολλές φορές ο φόρτος των πολλών και ποικιλόμορφων καθηκόντων του αυτών τον παρασύρρει σε μια μακάρια ρουτίνα, που πουθενά δεν τον αφήνει να ρίξη το βάρος των προσπαθειών του και τον αποξενώνει τελικά από την πραγματική φύση της δουλειάς του. Γιατί πριν απ' όλα, ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι στραμμένος προς την αγορά και τις εξελίξεις της και να προσπαθεί να προσαρμοσθή συνεχώς σ' αυτήν χρησιμοποιώντας τολμηρές, νέες ιδέες και αναλαμβάνοντας εν ανάγκη επιχειρηματικούς κινδύνους Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΑΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 3.1. Το παράδειγμα ξένων χωρών Έπειτ' από τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα για τα προβλήματα στα οποία προσκρούει η καινοτομία γενικώτερα σ' όλο τον κόσμο και ειδικά στην πατρίδα μας, δεν είναι δυνατό παρά να συμφωνήσωμε με την άποψη που αναφέρει μια παλαιότερη μελέτη του ΚΕΠΕ για την καινοτομία, ότι οι επιχειρήσεις μας «πριν αρχίσουν να τρέχουν, χρειάζεται πρώτα να μάθουν να περπατούν» 4. Και 1. Βλ. σχετ. Commission of European Communities: Small and Medium-sized Enterprises and the Craft Industry in the EEC, ά.τ καθώς και τα στοιχεία της Απογραφής της της ΕΣΥΕ. 2. Πρβλ. Geschka, Horst : Es nicht den Grossen nachmachen wollen, εν «FAZ» της Πρβλ. Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation of Greek Industry. Role of Advanced Technology and New Management Outlook, Athens 1980, σελ. 52. Παρόμοιο πρόβλημα μάνατζμεντ αντιμετώπισε αρκετά χρόνια πριν και η Δυτ. Γερμανία. Βλ. Becker, G.W. : Produktinnovation - Eine Aufgabe allein fur den Ingénieur, εν Verein Deutscher Ingsnieure (VDI) - Berichte Nr. 319: Produktinnovation. Impulse und Lôsungen fur die Praxis, Diisseldorf 1978, σελ Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation ένθ' ανωτ., σελ

6 το τί σημαίνει «περπάτημα» στην διαδικασία της καινοτομίας μας το εξηγεί πολύ χαρακτηριστικά το παράδειγμα χωρών σαν την Ιαπωνία και την Ιταλία, οι οποίες πριν φθάσουν να συμβάλουν σαν «οδηγούσες» στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, εμαθήτευσαν αρκετό καιρό στο πλευρό των τότε προηγμένων χωρών όπως οι Η.Π.Α., η Δυτ. Γερμανία κλπ., σαν επιδέξιοι μιμητές καινοτομιών ι. Έτσι, στην αρχή οι μιμούμενες χώρες έκαναν δειλά - δειλά το «ντεμπούτο» τους πρώτα στη δική τους εσωτερική αγορά κι' έπειτα στη διεθνή με αντίγραφα των αντίστοιχων αμερικανικών ή δυτικογερμανικών μοντέλλων, τα οποία όμως χάρις στο φθηνό εργατικό τους κόστος, προσεφέροντο σε χαμηλότερες τιμές. Σιγά σιγά, όμως, με την άνοδο των μισθών και ημερομισθίων και ιδίως λόγω του ανταγωνισμού άλλων χωρών με ακόμη χαμηλότερο εργατικό κόστος, οι μιμούμενες χώρες χρειάστηκε να περάσουν σ' ένα άλλο στάδιο. Εδώ το πλεονέκτημα τους δεν βασιζόταν πια στην χαμηλότερη τιμή, ή τουλάχιστο όχι μόνο σ' αυτήν. Παράλληλα λαμβανόταν μέριμνα για βελτίωση ή τελειοποίηση του προϊόντος από τεχνολογικής αλλά και αισθητικής πλευράς σε συνδυασμό με μια συνεχή υψηλή ποιοτική στάθμη της παραγωγής. Στο στάδιο αυτό, που οι χώρες σαν την Ιαπωνία και την Ιταλία έχουν προ πολλού εγκαταλείψει, είναι πλέον καιρός να προχωρήσουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις 2, παραχωρώντας στις «χαμηλόμισθες» χώρες τις προχειρολογίες των φθηνών «απομιμήσεων» 3. Τέτοιες λύσεις, που υποβιβάζουν την ποιότητα, πρόσκαιρα μόνον κέρδη αποφέρουν, διότι οι ξένες προηγμένες χώρες που μας ανταγωνίζονται, με πρώτη την γειτονική μας Ιταλία 4, καραδοκούν για να αντεπιτεθούν με αναβαθμισμένα, εξευγενισμένα, τ' αντίστοιχα προϊόντα των παραδοσιακών μας κλάδων (λ.χ. τα αγροτικά προϊόντα) Τα πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων Οι ελληνικές, μικρομεσαίες στην πλειοψηφία τους, επιχειρήσεις που επι- Ι. Βλ. σχετ. Schroder, D. : Neue Rahmenbedingungen fur Produktinnovationen, εν VDI- Berichte Nr. 319 : Produktinnovation ένθ' ανωτ., σελ. 20. Την περίπτωση της μιμήσεως συμπεριλαμβάνουν οι Ansoff- Stewart στην συστηματιολογία τους για τρόπους συμπεριφοράς κατά την διαδικασία διάχυσης των καινοτομιών και δεν την διαχωρίζουν από την καινοτομία. Βλ. Ansoff, Η. Igor και John M. Stewart : Strategies for a Technology - based Business, εν Harvard Business Review, τόμ. 45, αριθμ. 6 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1967), σελ. 81 επ. 2. Πρβλ. Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation ένθ' ανωτ., σελ Βλ. OECD : Project... ένθ' ανωτ., Background Report, σελ Πρβλ. Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων : Οι Βασικές Ανταγωνίστριες Χώρες της Ελλάδος στις Εξαγωγές, Αθήνα - Ιούνιος 1983, σελ. 2επ. 332

7 λέγουν την μίμηση σαν μεταβατική λύση προς την καινοτομία πλεονεκτούν σε τρία κυρίως σημεία έναντι των ξένων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν καινοτομίες : Π ρ ώ τ ο, η μίμηση μιας καινοτομίας συνεπάγεται ασύγκριτα χαμηλότερο κόστος και πολύ λιγότερο Lead - time (χρόνο) απ' ό,τι η ίδια η καινοτομία. Διότι φυσικά, στην περίπτωση μιμήσεως δεν χρειάζεται να δαπανηθούν τα αστρονομικά ποσά που διαθέτουν οι ξένες, πολυεθνικές κυρίως, επιχειρήσεις για έρευνα και ανάπτυξη, δοκιμαστική παραγωγή, καθώς και εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων. Ποσά, άλλωστε, που ούτως ή άλλως θα ήταν αδύνατο να εξασφαλίσουν, οι δικές μας μικρομεσαίες i. Στις επιχειρήσεις αυτού του είδους η διαδικασία αντιγραφής και παραγωγής του προϊόντος γίνεται χωρίς την παρουσία ιδιαίτερου οργανωτικού φορέα για έρευνα και ανάπτυξη, μέσα στα πλαίσια της υφισταμένης οργανωτικής δομής. Ίσως μόνο με κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια του τακτικά απασχολούμενου προσωπικού 2. Στις παραπάνω οικονομίες θα πρέπη, τέλος, να προσθέσωμε και το σχετικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος των ελληνικών εργοστασίων. Δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η μίμηση καινοτομίας δεν διατρέχει τους κινδύνους από αβεβαιότητα στους οποίους είναι εκτεθειμένη μια πρωτότυπη καινοτομία, βάσει της γνωστής αρχής «οι επιτυχείς μιμήσεις είναι πάντα προτιμότερες από ανεπιτυχείς καινοτομίες» 3. Και τούτο διότι το προϊόν που αντιγράφεται προορίζεται για μια ανάγκη γνωστή, την οποία αποδεδειγμένα μ' επιτυχία έχει ικανοποιήσει 4. Οι επιχειρήσεις μας που μιμούνται βαδίζουν κατά κάποιο τρόπο «στην σκιά των μεγάλων ξένων» με τις οποίες μάλιστα πολλές φορές συνεργάζονται. Το μόνο ίσως που οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν να προσέξουν είναι τυχόν ιδιαιτερότητες στις καταναλωτικές συνήθειες των εγχωρίων ή ξένων αγοραστών. Τρίτο, οι μικρομεσαίες, όπως έχει διαπιστωθή και από σχετικές έρευνες 1. Βλ. σχετ. Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία... ένθ' ανωτ., σελ. 5 και Μπατζιά, Φραγκίσκου : Παραγωγή και Διάχυση της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο χώρο των Μικρομεσαίων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Εισήγηση στο Συνέδριο Μικρομεσαίων... ένθ' ανωτ., σελ Πρβλ. Geschka, Η. : Es nich/... ένθ' ανωτ., ακριβώς. 3. Βλ. σχετ. Gulweiler, Aloys : Wissen erse/zt nicht den Unternehmer, εν «FAZ» της 23, Βλ. Geschka, Η. : Es nich/... ένθ' ανωτ. ακριβώς. 333

8 σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική 1, διαθέτουν αποθέματα υπολογίσημης δημιουργικότητας 1. Ο μη γραφειοκρατικός, συμμετοχικός εξ άλλου τρόπος, με τον οποίο διοικούνται οι επιχειρήσεις του είδους αυτού, ευνοεί ιδιαίτερα την αξιοποίηση της δημιουργικότητας, διότι πολύ διευκολύνει την αβίαστη εξωτερίκευση, ανεμπόδιστη και γρήγορη κυκλοφορία, ανταλλαγή καθώς και «pooling» διαφόρων ιδεών μεταξύ των διοικούντων και του μικρού γκρουπ των εργαζομένων. Ιδεών που πάντοτε είναι χρήσιμες για την επιτυχή μίμηση μιας καινοτομίας Η διαφοροποίηση της μίμησης με τη βοήθεια της value analysis και value engineering 2 Ωστόσο, ούτε τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν, ούτε και η επιστράτευση όλης της πείρας, μαστοριάς (δεξιοτεχνίας) και του μερακιού των ελλήνων μικρομεσαίων μόνα δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Γιατί μόνο όταν το «αντίγραφο» κατορθώση να διαφοροποίηση τη θέση του από το ξένο πρωτότυπο όχι μόνο θα είναι «εφάμιλλο» των ξένων, αλλά θα προτιμηθή από τον καταναλωτή. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ακόμη, η διαφοροποίηση αυτή επιτυγχάνονταν αποκλειστικά μέσω της χαμηλότερης τιμής πωλήσεως. Στην προσπάθεια τους όμως να υποκαταστήσουν σπανίζουσες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους με άλλες φθηνότερες οι μηχανολόγοι της Τζένεραλ Ελέκτρικ με κάποια κατάπληξη παρετήρησαν ότι μερικές φορές το τροποποιημένο προϊόν στο οποίο κατέληγαν ήταν όχι μόνο φθηνότερο αλλά και καλλίτερο 4. Η value analysis και value engineering (Ανάλυση και Βελτίωση της Ωφελιμότητας των προϊόντων), που πρώτη συστηματοποιήθηκε από το στέλεχος της Τζένεραλ Ελέκτρικ Larry D. Miles, 5 είναι μία μέθοδος πολύ χρήσιμη στον σχεδιασμό μιμήσεων, διότι αποβλέπει κατά κύριο λόγο στον συστηματικό, και στο μέτρο του επιτρεπτού, συνδυασμό και των δύο βασικών επιλογών που αντιμετωπίζονται στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή τόσο της βελτίωσης του βαθμού ωφελιμότητας, όσο και της συμπίεσης του κόστους του προϊόντος. 1. Πρβλ. OECD : L'innovatio ένθ' ανωτ., σελ. 11 και 20. Jewkes, J. -D. Sawers και R. Stillerman : The Sources of Invention, London 1969 και Horn, Ernst Jiirgen : Wo die deutsche Wirtschaft Erfindungsgeist braucht, εν «FAZ» της Βλ. OECD : Projec/... ένθ' ανωτ., Background Report, σελ. 5. Geschka, H. : Es nich/ ένθ' ανωτ. ακριβώς. 3. Βλ. Commission of the European Communities: Small and Medium-sized... ένθ' ανωτ., σελ. 14 επ. Geschka, Η. : Es nicht... ένθ' ανωτ. ακριβώς. OECD : Project... ένθ' ανωτ., Background Report σελ. 8 και Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία ένθ' ανωτ., σελ Πρβλ. VDI: Wertanalyse. Idee - Méthode - System, Dûsseldorf, 3η έκδ. 1981, σελ Βλ. σχετ. Miles, L.D. : Value Engineering - Wertanalyse - die praktische Méthode zur Kostensenkung, Miinchen, 2α έκδ

9 Εν τούτοις, η βελτιστοποίηση αυτή των χαρακτηριστικών του προϊόντος (Product optimization) δεν είναι το αποτέλεσμα μιας εις το έπακρο μεγιστοποίησης της ωφελιμότητας και εις το έπακρο ελαχιστοποίησης του κόστους. Σύμφωνα με την value analysis, γνώμονας όλων των λύσεων που επιλέγονται κατά τη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος είναι η γνώμη αυτού που πρόκειται να το χρησιμοποιήσει. Για τούτο και πριν απ' όλα στη μέθοδο αυτή ορίζεται ποιες είναι οι χρήσεις ή σε τί χρησιμεύει το προϊόν, δηλ. ποιες είναι οι λειτουργίες (functions) που επιτελεί. Στη συνέχεια διατυπώνονται λύσεις και απ' αυτές επιλέγεται εκείνη που ενσωματώνει σ' αυτό ποιοτικά και εμπορικά χαρακτηριστικά (αξιοπιστία, ανοχές, στυλ) τόσα μόνο, όσα χρειάζονται και κοστολογικά χαρακτηριστικά μειωμένα τόσο, όσο του επιτρέπει η απρόσκοπτη επιτέλεση των λειτουργιών του ι. Τούτο σημαίνει παραπέρα ότι το σχεδιαζόμενο προϊόν [δεν θα πρέπη να είναι ούτε υπερβολικά τελειοποιημένο με περιττά υψηλές προδιαγραφές, αλλά ούτε και υπερβολικά ευτελές. Ένας κατασκευαστής κομπιούτερς διετύπωσε την βελτιστοποίηση των προϊόντων του με την παραπάνω έννοια, που δώσαμε, ως εξής : [Coleco Co] tis the first company to bundle effectively a computer package, so that just about everything the user needs can be brought at one time in one box at a fairly modest. rice». Στα όσα προηγουμένως ελέχθησαν για τον ορισμό του ποίες είναι οι χρήσεις του προϊόντος, θα πρέπει να προστεθή ακόμη ότι ο ορισμός τούτος δεν είναι καθόλου ευχερής, δεδομένου ότι πολλές φορές το προϊόν εκτός από την άμεση, εμφανή ωφέλεια που παρέχει ικανοποιώντας ανάγκες φυσικές, μπορεί να υποκρύπτη και έμμεση αξία, ικανοποιώντας ανάγκες ψυχολογικές ή κοινωνικές, όπως μόδα, Prestige, αισθητική κλπ. 2 Είναι επομένως αυτονόητο ότι όχι μόνο θα πρέπη να λαμβάνωνται και αυτές υπ' όψη κατά τον σχεδιασμό, αλλά και να αντανακλάται σωστά η βαρύτητα της επιρροής που εξασκούν πάνω στον αγοραστή. Έτσι παρατηρούμε π.χ. ότι καταλήγουν ν' αγοράζωνται καταναλωτικά προϊόντα για την διακοσμητική αξία της συσκευασίας τους, και γυαλιά ηλίου να χρησιμοποιώνται στο καταχείμωνο για την μοντέρνα γραμμή τους. 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CHECK-LIST ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ VALUE ANALYSIS Για να γίνη απλούστερα κατανοητό το περιεχόμενο της μεθοδικής διαδικασίας της value analysis στην πράξη παραθέτουμε ένα ερωτηματολόγιο με μορφή - Βλ. VDI : Wertanalyse ένθ' ανωτ., σελ. 20 και Ried, A.P. : Kurzeinfuhrung in die Wertanalyse, εν VDI - Berichte Nr. 293 : Wertanalyse '77, Dusseldorf 1977, σελ ) Πρβλ. VDI : Wertanalyse... ένθ' ανωτ., σελ

10 check-list, 1 που απαριθμεί σειρά τυπικών δυνατοτήτων (λύσεων) βελτιώσεως των τεχνολογικών, εμπορικών και κοστολογικών χαρακτηριστικών του.προϊόν- -- τος. Από τον συνδυασμό τούτων μπορεί, βάσει των όσων παρατέθηκαν μέχρι τώρα, να προέλθη η βέλτιστη λύση : 1) Λειτουργίες Ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελεί το προϊόν ; Υπάρχουν άλλα μέσα με την βοήθεια των οποίων είναι δυνατό να επιτευχθούν οι λειτουργίες αυτές ; Είναι όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος απαραίτητα για την λειτουργία που επιτελεί ; Ποια απ' τα χαρακτηριστικά του είναι περιττά ; Μήπως μερικές χρήσεις του μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλα προϊόντα ; 2) Υ λ ι κ ά Είναι δυνατό να χρησιμοπο ιηθή το ίδιο υλικό αλλά με φθηνότερες προδιαγραφές ; Είναι δυνατό να παραχθή το ίδιο υλικό φθηνότερα ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή υλικό λιγώτερο δαπανηρό, έστω κι αν χρειασθή ν' αυξήσωμε ή να περιορίσωμε τις διαστάσεις του προϊόντος ; 3) Διαστάσεις Είναι δυνατό να περιορισθούν οι διαστάσεις ; Τα μέρη του προϊόντος σχεδιάσθηκαν βάσει θεωρητικών υπολογισμών ; δοκίμων στην πράξη ;. συγκρίσεων με άλλα μέρη του ιδίου προϊόντος ;. συγκρίσεως προς μέρη προϊόντων του ανταγωνισμού ; Είναι δυνατό ν' αυξηθούν οι διαστάσεις και να χρησιμοποιηθή ένα λιγώτερο δαπανηρό υλικό (και αντιστρόφως). 1) Με βάση τον κατάλογο του Mahieux, Francis : Gestion de l' innovation, Paris 1978, σελ. 70 επ. 336

11 4) Σ κ ά ρ τ α κ α ι φ ύ ρ α Τι ποσοστό των πρώτων υλών απορρίπτεται σαν ακατάλληλο ; Είναι δυνατό να περιορισθούν οι φύρες χρησιμοποιώντας ακατέργαστα υλικά των οποίων οι διαστάσεις να πλησιάζουν περισσότερο το έτοιμο προϊόν ; τροποποιώντας ελαφρά το design (σχήμα, γραμμή) του προϊόντος ; μεταβάλλοντας τη μέθοδο επεξεργασίας ; 5) Ανοχές Είναι δυνατό να μεγαλώσουν οι ανοχές; για ναδιευκσλυνθή η παραγωγή, για να χρησιμοποιηθή άλλη μέθοδος επεξεργασίας, για να ελαττωθή η τιμή αγοράς του υλικού, για να ελαττωθούν οι φύρες της κατεργασίας. 6) Μέθοδος παραγωγής Με ποιο τρόπο παράγεται το προϊόν ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή διαφορετική μέθοδος που να επιτρέπη την ελάττωση ή κατάργηση μιας ή περισσοτέρων φάσεων της επεξεργασίας ; που να αναδιοργανώνη και να συγχωνεύη ορισμένες φάσεις της επεξεργασίας ; που να επιτρέπη ταυτόχρονη επεξεργασία περισσοτέρων τεμαχίων ; που να διαφοροποιή τις διαδικασίες συναρμολογήσεως ; 7) Αποπεράτωση (φινίρισμα) Χρειάζονται πραγματικά όλες οι υψηλές προδιαγραφές του φινιρίσματος ; Αντιμετωπίζεται και κανένα άλλο είδος φινιρίσματος ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή φινίρισμα λιγώτερο δαπανηρό ; 8) Τυποποίηση Είναι τυποποιημένο το έτοιμο προϊόν ; 337

12 Είναι τυποποιημένα τα υλικά του ; ' ". Είναι δυνατό ν' αντικατασταθή ένα ημιτελές μέρος από ένα άλλο τυποποιημένο ; ένα άλλο του εμπορίου ; 9) Άμεση χειρωνακτική εργασία Είναι δυνατό να καταργηθούν ή να απλοποιηθούν ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα νέο σχήμα μια νέα μέθοδο ή αναδιοργανώνοντας την ροή των υλικών μέσα στο εργοστάσιο Είναι δυνατό να περιορισθή ο χρόνος που απαιτείται για σύνθεση και συναρμολόγηση μερών ; Είναι δικαιολογημένη η τιμή αγοράς του υλικού σε σύγκριση με την τιμή παρομοίων υλικών σε σύγκριση με το κόστος του υλικού στην περίπτωση που θα ιδιοκατασκευασθή αντί ν' αγορασθή ; Είναι δυνατό να ελαττωθή η τιμή αγοράς υποβιβάζοντας τις προδιαγραφές ; αγοράζοντας από άλλους παραγωγούς ; με διαπραγμάτευση των τιμών ; 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Σύμφωνα με τα όσα παρατέθηκαν μέχρι τώρα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να μιμηθούν καινοτομίες άλλων είναι αναγκασμένες να διαφοροποιήσουν τα «αντίγραφα» προκειμένου έτσι να δημιουργήσουν υπέρ αυτών προτιμήσεις (preferences) μεταξύ των καταναλωτών. Κατά την άποψη που υποστηρίχθηκε στα προηγούμενα, οι προτιμήσεις αυτές δεν θα πρέπη να περιορισθούν μόνο στη συμπίεση της τιμής πωλήσεως. Η value analysis, όπως αναφέρθηκε, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις, οι οποίες οδηγούν σε βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η μεθοδική της ανάλυση, που έχει σαν αφετηρία τις ανάγκες ενός ορισμένου κύκλου καταναλωτών, επιτρέπει ακόμη στους αρμόδιους φορείς να διαγνώσουν εξειδικευμένες ανάγκες της ζήτησης σε αγορές μικρής δυναμικότητος, όπως οι κοντινές εγχώριες, και να εξατομικεύσουν ύστερα, με βάση τα δεδομένα αυτών των αγορών, τις μιμήσεις τους ι. Και όλ' 1. Πρβλ. OECD : L' innovation... ένθ' ανωτ., σελ. 17 και Skoumal, S. και D. Kazis: Innoation... ένθ' ανωτ., σελ. 14, 16 και

13 αυτά βεβαίως χωρίς τον κίνδυνο της απειλής του ανταγωνισμού των «μεγάλων» ξένων οίκων, που ενδιαφέρονται μόνο για εν σειρά πληθοπαραγωγή τυποποιημένων ειδών. 1 Αλλά διαφοροποίηση μπορεί βεβαίως να προέλθη και από μεταβολή των εμπορικών χαρακτηριστικών του προϊόντος που αντιγράφεται. Εδώ συνήθίος διακρίνομε χαρακτηριστικά της μορφολογίας του προϊόντος (διαστάσεις, σχήμα, στυλ, χρώμα) και εκείνα της συσκευασίας του (αμπαλλάζ). 2 Πολύ πριν τελειοποιηθή τεχνολογικά, η Ιταλία, λ.χ., κατάφερε να δημιουργήση προτίμηση για τα προϊόντα της βασιζόμενη ακριβώς σε πρακτικά αμπαλλάζ. Τέλος, χάριν της ολοκληρώσεως της εικόνας για τις δυνατότητες της μίμησης στην πράξη, σταχυολογούμε εν συνεχεία μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα που περιέχονται σε μια έκδοση του Ο.Ο.Σ.Α. και σ' ένα έντυπο του Ε.Ο.Μ. Μ Ε Χ. : 3 σ) Ένα κλασσικό προϊόν κατασκευάζεται με ν έ α υλικά (π.χ. ένα ένδυμα φτιαγμένο από νέες συνθετικές ίνες). β) Ένας νέος συνδυασμός παλαιών υλικών παρουσιάζει καλλίτερη απόδοση (π.χ. ένα περισσότερο ανθεκτικό υλικό φτιαγμένο από ξύλο και πλαστικό). γ) Ένα παλαιό προϊόν προσαρμόζεται σε μια νέα χρήση ή ζήτηση (π.χ. το ποδήλατο, το αερόστατο, το ιο τιοφόρο). δ) Ένα νέο προϊόν εφαρμόζεται σε καινούριες χρήσεις (π.χ. οι ηλιακές μπαταρίες σαν πηγή ενέργειας στους υπολογιστές τσέπης). ε) Μια νέα μέθοδος επεξεργασίας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή για την περικοπή ή ελάττωση του κόστους του (π.χ. η χρησιμοποίηση κόλλας αντί της ραφής στα παπούτσια). στ) Νέοι τρόποι συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων. Για την επίτευξη όμως της μίμησης των καινοτομιών πρέπει να εκπληρωθούν μία σειρά από προϋποθέσεις στις ελληνικές μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Για τους τρόπους και τα μέτρα με τα οποία α εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές, θ' αναφερθούμε ξεχωρι στά σε επόμενο μέρος. 1) Βλ. σχετ. Gàlweiler, Aloys : Wissen erletz nicht... ένθ' ανωτ. ακριβώς και Mensem Gerhard : Alternative der Entwic.lung nicht zu friih vershunben, εν «FAZ» της ) Πρβλ. Chamberlin, Edward Hastings : The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Mass., 8η έκδ. 1962, σελ ) Βλ. σχετ. OECD : L' innovation.... ένθ' ανωτ., σελ. 10 καιεομμεχ : Με τη βοήθεια του ΕΟΜΜΕΧ μπορείς. Ο κατάλογος πολύ θυμίζει την απαρίθμηση των new combinations του J. Schumpeter. 339

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική SOLAR WINDOWS

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική SOLAR WINDOWS Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 SOLAR WINDOWS [Brite Hellas SA]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ι. Γιαννατσής Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εισαγωγικά μια μικρή επανάληψη... Η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από: την

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας Κώστας Τσεκούρας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Κώστας Τσεκούρας Οικονομικά της Τεχνολογίας Κώστας Τσεκούρας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Καινοτομία, Πνευματικά Δικαιώματα και Οικονομική Ανάπτυξη Επιγραμματικά: Γενική Επισκόπηση του Μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 20 ος αιώνας } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 1 Taylor F. (1911) The Principles of Scientific Management. επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H AΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάιρο, 26 Νοεµβρίου 2012 Α) Γενικά σχόλια: Η Αίγυπτος παράγει µεγάλες ποσότητες νωπών φρούτων. Η εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). ΑΘ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ : ΑΟΘ για ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. ΟΜΑΔΑ Α 1.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία Βιογραφικό σημείωμα Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα