Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 . Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Του κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Γ. ΙΊΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, Υφηγητή Α.Σ.Ο. και Ε.Ε., Ειδικού Επιστήμονα στην Οικονομική των Επιχειρήσεων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη συζήτηση που με ευρεία συμμετοχή διεξάγεται τώρα τελευταία γύρω από την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και το άμεσα απ' αυτήν εξαρτημένο πρόβλημα του μέλλοντος των εξαγωγών μας, μεγάλη δημοσιότητα και σημασία δίνεται στην άποψη ότι προκειμένου ν' αυξηθούν οι εξαγωγές μας είναι απαραίτητος ένας αναπροσανατολισμός της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, με μετατόπιση του κέντρου βάρους της μεταποιητικής μας δραστηριότητας προς κλάδους προηγμένης τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των λεγομένων τεχνολογιών «αιχμής», π.χ. μικροηλεκτρονική, πληροφορική, βιοτεχνολογία κ.ά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιλογή της ενίσχυσης και προώθησης των στρατηγικών αυτών κλάδων είναι ορθή, διότι έτσι ελπίζεται ότι θα βελτιωθούν οι όροι εμπορίου της χώρας μας με τις ξένες χώρες και η Ελλάδα θα καταλάβη έτσι μία νέα και ισχυρότερη θέση στα πλαίσια του διεθνούς καταμερισμού εργασίας. Είναι όμως μια επιλογή της οποίας η υλοποίηση κατά τα φαινόμενα θ' αργήση πολύ ν' αποδώση καρπούς, γιατί προσκρούει τόσο στην απουσία τεχνολογικής υποδομής και παραδόσεως ι, όσο και στο κακό επενδυτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Ακόμη και στην ευνοϊκώτερη περίπτωση, κατά την οποία οι μέλλουσες να ιδρυθούν παραγωγικές μονάδες θα επιτύχουν ν' αρχίσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την λειτουργία τους, η Ελλάδα πενιχρά μόνον οφέλη θα έχη στην αρχή ν' αποκόμιση, αφού στην 1. Βλ. σχετ. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD): Project on the Technological Development of Small Industries in Greece, Background Report, ά.τ. Μάρτιος 1982, σελ. 2 επ. 327

2 Ουσία δεν θα πρόκειται για αυτοδύναμη παραγωγή τεχνολογίας, αλλά για μεταφορά ξένης (technology transfer). Και η μεταφορά αυτή καθίσταται, ως γνωστό, ^δυνατή μόνον έναντι καταβολής του βαριού τιμήματος σοβαρών ποσών σε συνάλλαγμα για δικαιώματα ευρεσιτεχνιών (royalties) καθώς και πληρωμής πλουσιοπάροχων αμοιβών σε τεχνικούς των ξένων Οίκων που κατέχουν το know -how στους σχετικούς τομείς. Επί πλέον δεν πρέπει να λησμονήται ότι τέτοιοι ακριβώς κλάδοι, με κατακόρυφη άνοδο και λαμπρό προδικαζόμενο μέλλον, έλκουν σαν μαγνήτης όλους τους άλλους υποψηφίους ανταγωνιστές μας στον διεθνή χώρο, που στην προκειμένη περίπτωση εκτός από τις αποκαλούμενες «νέες» Ιαπωνίες (Χόγκ - Κόγκ, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Κορέα) μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλες χώρες χαμηλού κόστους εργασίας που από τώρα μας δημιουργούν στις εξαγωγές προβλήματα, όπως Τουρκία, Πακιστάν, Ινδία κλπ.» 1. Αλλά δεν είναι μόνον αυτές οι επιφυλάξεις που έχομε αναφορικά με την άποψη της μονόπλευρης ενίσχυσης ορισμένων κλάδων της βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Μεγαλύτερη ακόμη είναι η κατάπληξη μας για το γεγονός ότι η άποψη αυτή καθόλου δεν προνοεί για γρήγορες, όχι δαπανηρές και πρακτικά εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις και για τις χιλιάδες των επιχειρήσεων των υπολοίπων κλάδων της μεταποιήσεως, οι οποίες κατά τη γνώμη μας μπορεί και πρέπει να επιβιώσουν «πριν σαρώσει ο άνεμος της Κοινής Αγοράς». Είναι τουλάχιστον άδικο, νομίζομε, να χωρίζονται εκ των προτέρων οι κλάδοι σε εκείνους με λαμπρό μέλλον και εκείνους χωρίς κανένα μέλλον και να καταδικάζονται οι τελευταίοι σε αφανισμό. Όλοι οι κλάδοι έχουν μέλλον, όταν οι επιχειρήσεις τους φροντίζουν να προσαρμοσθούν χωρίς καθυστέρηση στις συνθήκες που μεταβάλλονται γρήγορα, λόγω της εισβολής νέων τεχνολογιών, της επικρατήσεως νέου τρόπου ζωής κλπ. 2. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν εμμείνουν στην παραγωγή «καθιερωμένων» προϊόντων που παρήγαν επί χρόνια, τότε οι επιχειρήσεις λόγω του εξοντωτικού ανταγωνισμού σιγά-σιγά θα εξαφανισθούν Βλ. σχετ. Παπαγιαννάκη, Μιχ. : Τι απέδωσε το Εμπόριο με τις Σοσιαλιστικές Χώρες και τους Άραβες, εφημ. «Βήμα» της και Παπαδόπουλου, Δ. : Ο Ανταγωνισμός Νέων Βιομηχανικών Χωρών, εφημ. «Καθημερινή» της Πρβλ. Zimmerer, Carl : Wege zum neuen Programm, εν Frankfurter Allgemeine Zeitung (FEAZ), Buck durch die Welt, της Βλ. Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία της Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Εισήγηση στο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Αθήνα , σελ. 4 και Δερβιτσιώτη, Κωνσταντίνου Ν. : Συστήματα Παραγωγής, Τόμ. Α' : Σχεδίασις - Ανάλυσις, ά.τ. 1974, σελ

3 2. ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η προσαρμογή των επιχειρήσεων για την οποία μιλήσαμε, έχει σαν άμεση επίπτωση στη διοίκηση τους πρώτ' απ' όλα μια αλλαγή, ένα εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του παραγωγικού τους προγράμματος, ώστε στη θέση των καθιερωμένων να παράγωνται νέα προϊόντα (ή υπηρεσίες), που στην Οικονομική των Επιχειρήσεων είναι γνωστά σαν καινοτομίες. Θεωρητικά, οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο βασικών δυνατοτήτων : Πρώτο, μπορούν να παρουσιάσουν στην αγορά επαναστατικές καινοτομίες, δηλαδή εντελώς νέα προϊόντα, μέχρι τη στιγμή εκείνη άγνωστα. Το αυτοκίνητο, ο σιδηρόδρομος, η τηλεόραση λ.χ. αποτελούν παραδείγματα της περίπτωσης αυτής. Δεύτερο, οι επιχειρήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ήπιες καινοτομίες. Δηλαδή βελτιώσεις, τελειοποιήσεις, εφαρμογές γνωστών καινοτομιών, π.χ. η έγχρωμη τηλεόραση, τα φωτοαντίγραφα σε κοινό χαρτί, η κασσέτα κ.ά. 1. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσωμε ότι μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου διάγομε μία περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία δεν έχει να επίδειξη επαναστατικές προόδους παληάς μορφής. Τούτο με τη σειρά του είχε σαν συνέπεια ν' αρχίση να μειώνεται σημαντικά από τότε ο αριθμός των πρωτοεμφανιζόμενων καινοτομιών, μέχρι του σημείου σήμερα να τείνουν να εκλείψουν οι επαναστατικές καινοτομίες. Έτσι έχομε μία ανάλογη στροφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας προς την κατεύθυνση των ηπίων καινοτομιών με μικροβελτιώσεις και εξελίξεις, εκσυγχρονισμό υφισταμένων προϊόντων 2. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε σε διεθνές επίπεδο η προσπάθεια για την παρουσίαση πραγματικά νέων προϊόντων. Ακόμη και στην τεχνολογικά τόσο υποβαθμισμένη χώρα μας δεν λείπουν μερικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν «πατέντες» νέων προϊόντων διεθνώς κατοχυρωμένες, τις οποίες εκμεταλλεύονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και στο εξωτερικό 3. Αλλά οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν ως τώρα τις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά διατυπώθηκε πρόσφατα από την Πρόεδρο του ΕΟΜ ΜΕΧ : «στη χώρα μας το περιβάλλον για τον Έλληνα εφευρέτη, τον 1. Ο Schumpeter κάνει την διάκριση μεταξύ βασικών καινοτομιών και παρεπομένων ή επακολουθών καινοτομιών. Βλ. Schumpeter, Joseph : Theory of Econocmic Development, και Horn, Ernst - Jilrgen : Technologische Neuerungen und internationale Arbeitsteilung, Tubingen Βλ. Miethner, Manfred : Mit der Wertanalyse den Anfangmachen, εν «FAZ» της Π.χ. ο «Πετσετάκης», για πλαστικούς σωλήνες, και η «Βιορύλ» για συνθετικές εσσάνς με γεύση φράουλας. 329

4 Έλληνα καινοτόμο ήταν εχθρικό. Ορισμένες καινούριες ιδέες που βρήκαν το δρόμο της εφαρμογής, της επιτυχίας, οφείλονται στο μεράκι, την επιμονή ή αν θέλετε την «τρέλλα» των εφευρετών» 1. Το «εχθρικό» αυτό για τον Έλληνα καινοτόμο περιβάλλον δεν είναι ασφαλώς δύσκολο να το φαντασθούμε : Πρώτ' απ' όλα υπάρχει πρόβλημα πληρο φόρησης και πιο συγκεκριμένα πρόβλημα πρόσβασης στην τεχνολογική γνώση, όπως αυτή παράγεται στα κέντρα θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας του εξωτερικού 2. Όσο για το εσωτερικό, η μεν οργανωμένη έρευνα σ' ερευνητικά κέντρα και τις βιομηχανίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, υπάρχει όμως αριθμός εγχωρίων εφευρέσεων για τις οποίες βιομηχανία και βιοτεχνία παρέμεναν απληροφόρητες. Πολύ πρόσφατα ο ΕΟΜΜΕΧ ανέλαβε την πρώτη σοβαρή πρωτοβουλία να σπάση τον απομονωτισμό που επικρατούσε και να φέρη σ' επαφή τους επιχειρηματίες με τους εφευρέτες, διοργανώνοντας μια «Έκθεση Καινοτομιών». Η επαφή αυτή δεν ωφελεί όμως μόνο τους επιχειρηματίες. Αναμένεται ότι ύστερ' από την επίδειξη ενδιαφέροντος από κρατική έστω πλευρά, ένας μεγαλύτερος αριθμός - απ' ότι ως τώρα - Ελλήνων εφευρετών θα παρακινηθούν ν' ασχοληθούν σοβαρά με την παραπέρα αξιοποίηση των ευρεσιτεχνιών τους, ώστε να καταστούν ώριμες για εμπορική εκμετάλλευση 3. Κατόπιν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Η στενότητα κεφαλαίων για κίνηση, η υπερβολική προσήλωση των Τραπεζών στο γράμμα των διατάξεων για τη χρηματοδότηση καθώς και η ύφεση που επικρατεί στην αγορά δεν αφήνουν περιθώρια στις επιχειρήσεις για να ρισκάρουν κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, των οποίων το μέλλον είναι αβέβαιο, καθώς επίσης και για παραγωγή και «λανσάρισμα» των προϊόντων αυτών στην αγορά. Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο ότι στην περίπτωση αυτή, η επιχειρηματική πράξη αποκλίνει σαφώς υπέρ της λύσεως που συναντά την ολιγώτερη αντίσταση, δηλαδή υπέρ της παραγωγής συνηθισμένων προϊόντων, που ωστόσο προσφέρονται και από σειρά άλλων ανταγωνιστών στην αγορά. Τέλος, υπάρχει πρόβλημα μάνατζμεντ. Ως γνωστό το 70% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων με 1. Από μια συνέντευξη σε ημερήσια εφημερίδα στις Βλ. Παπανδρέου, Βάσως : Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες θα υπερκαλύψουν τις Αδυναμίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εφημ. «Βήμα» της και OECD : L'innovation dans les petites et moyennes Entreprises, Paris 1982, σελ Πρβλ. OECD : Project on the Technological Development, Background Report ένθ' ανωτ., σελ

5 μέση απασχόληση κάτω των 50 ατόμων ανά μονάδα 1. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, οι μονάδες αυτές δεν έχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων στελεχών ή διατήρησης ιδιαιτέρου τμήματος για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων 2. Αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής είναι να επωμίζεται ο ήδη βαρυφορτωμένος με τις καθημερινές τρέχουσες ασχολίες και έγνοιες Έλληνας επιχειρηματίας με τα πρόσθετα καθήκοντα της παρακολούθησης των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα του, της έρευνας και αξιολόγησης ευρεσιτεχνιών, της διεξαγωγής ερευνών της αγοράς και μελετών σκοπιμότητας. Αν, εκτός απ' αυτά, ληφθή ακόμη υπ' όψη ότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας είναι τις πιο πολλές φορές συγχρόνως και ιδιοκτήτης, τότε δεν πρέπει να εκπλήσση καθόλου το γεγονός ότι τις πιο πολλές φορές ο φόρτος των πολλών και ποικιλόμορφων καθηκόντων του αυτών τον παρασύρρει σε μια μακάρια ρουτίνα, που πουθενά δεν τον αφήνει να ρίξη το βάρος των προσπαθειών του και τον αποξενώνει τελικά από την πραγματική φύση της δουλειάς του. Γιατί πριν απ' όλα, ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι στραμμένος προς την αγορά και τις εξελίξεις της και να προσπαθεί να προσαρμοσθή συνεχώς σ' αυτήν χρησιμοποιώντας τολμηρές, νέες ιδέες και αναλαμβάνοντας εν ανάγκη επιχειρηματικούς κινδύνους Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΑΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 3.1. Το παράδειγμα ξένων χωρών Έπειτ' από τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα για τα προβλήματα στα οποία προσκρούει η καινοτομία γενικώτερα σ' όλο τον κόσμο και ειδικά στην πατρίδα μας, δεν είναι δυνατό παρά να συμφωνήσωμε με την άποψη που αναφέρει μια παλαιότερη μελέτη του ΚΕΠΕ για την καινοτομία, ότι οι επιχειρήσεις μας «πριν αρχίσουν να τρέχουν, χρειάζεται πρώτα να μάθουν να περπατούν» 4. Και 1. Βλ. σχετ. Commission of European Communities: Small and Medium-sized Enterprises and the Craft Industry in the EEC, ά.τ καθώς και τα στοιχεία της Απογραφής της της ΕΣΥΕ. 2. Πρβλ. Geschka, Horst : Es nicht den Grossen nachmachen wollen, εν «FAZ» της Πρβλ. Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation of Greek Industry. Role of Advanced Technology and New Management Outlook, Athens 1980, σελ. 52. Παρόμοιο πρόβλημα μάνατζμεντ αντιμετώπισε αρκετά χρόνια πριν και η Δυτ. Γερμανία. Βλ. Becker, G.W. : Produktinnovation - Eine Aufgabe allein fur den Ingénieur, εν Verein Deutscher Ingsnieure (VDI) - Berichte Nr. 319: Produktinnovation. Impulse und Lôsungen fur die Praxis, Diisseldorf 1978, σελ Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation ένθ' ανωτ., σελ

6 το τί σημαίνει «περπάτημα» στην διαδικασία της καινοτομίας μας το εξηγεί πολύ χαρακτηριστικά το παράδειγμα χωρών σαν την Ιαπωνία και την Ιταλία, οι οποίες πριν φθάσουν να συμβάλουν σαν «οδηγούσες» στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, εμαθήτευσαν αρκετό καιρό στο πλευρό των τότε προηγμένων χωρών όπως οι Η.Π.Α., η Δυτ. Γερμανία κλπ., σαν επιδέξιοι μιμητές καινοτομιών ι. Έτσι, στην αρχή οι μιμούμενες χώρες έκαναν δειλά - δειλά το «ντεμπούτο» τους πρώτα στη δική τους εσωτερική αγορά κι' έπειτα στη διεθνή με αντίγραφα των αντίστοιχων αμερικανικών ή δυτικογερμανικών μοντέλλων, τα οποία όμως χάρις στο φθηνό εργατικό τους κόστος, προσεφέροντο σε χαμηλότερες τιμές. Σιγά σιγά, όμως, με την άνοδο των μισθών και ημερομισθίων και ιδίως λόγω του ανταγωνισμού άλλων χωρών με ακόμη χαμηλότερο εργατικό κόστος, οι μιμούμενες χώρες χρειάστηκε να περάσουν σ' ένα άλλο στάδιο. Εδώ το πλεονέκτημα τους δεν βασιζόταν πια στην χαμηλότερη τιμή, ή τουλάχιστο όχι μόνο σ' αυτήν. Παράλληλα λαμβανόταν μέριμνα για βελτίωση ή τελειοποίηση του προϊόντος από τεχνολογικής αλλά και αισθητικής πλευράς σε συνδυασμό με μια συνεχή υψηλή ποιοτική στάθμη της παραγωγής. Στο στάδιο αυτό, που οι χώρες σαν την Ιαπωνία και την Ιταλία έχουν προ πολλού εγκαταλείψει, είναι πλέον καιρός να προχωρήσουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις 2, παραχωρώντας στις «χαμηλόμισθες» χώρες τις προχειρολογίες των φθηνών «απομιμήσεων» 3. Τέτοιες λύσεις, που υποβιβάζουν την ποιότητα, πρόσκαιρα μόνον κέρδη αποφέρουν, διότι οι ξένες προηγμένες χώρες που μας ανταγωνίζονται, με πρώτη την γειτονική μας Ιταλία 4, καραδοκούν για να αντεπιτεθούν με αναβαθμισμένα, εξευγενισμένα, τ' αντίστοιχα προϊόντα των παραδοσιακών μας κλάδων (λ.χ. τα αγροτικά προϊόντα) Τα πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων Οι ελληνικές, μικρομεσαίες στην πλειοψηφία τους, επιχειρήσεις που επι- Ι. Βλ. σχετ. Schroder, D. : Neue Rahmenbedingungen fur Produktinnovationen, εν VDI- Berichte Nr. 319 : Produktinnovation ένθ' ανωτ., σελ. 20. Την περίπτωση της μιμήσεως συμπεριλαμβάνουν οι Ansoff- Stewart στην συστηματιολογία τους για τρόπους συμπεριφοράς κατά την διαδικασία διάχυσης των καινοτομιών και δεν την διαχωρίζουν από την καινοτομία. Βλ. Ansoff, Η. Igor και John M. Stewart : Strategies for a Technology - based Business, εν Harvard Business Review, τόμ. 45, αριθμ. 6 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1967), σελ. 81 επ. 2. Πρβλ. Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation ένθ' ανωτ., σελ Βλ. OECD : Project... ένθ' ανωτ., Background Report, σελ Πρβλ. Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων : Οι Βασικές Ανταγωνίστριες Χώρες της Ελλάδος στις Εξαγωγές, Αθήνα - Ιούνιος 1983, σελ. 2επ. 332

7 λέγουν την μίμηση σαν μεταβατική λύση προς την καινοτομία πλεονεκτούν σε τρία κυρίως σημεία έναντι των ξένων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν καινοτομίες : Π ρ ώ τ ο, η μίμηση μιας καινοτομίας συνεπάγεται ασύγκριτα χαμηλότερο κόστος και πολύ λιγότερο Lead - time (χρόνο) απ' ό,τι η ίδια η καινοτομία. Διότι φυσικά, στην περίπτωση μιμήσεως δεν χρειάζεται να δαπανηθούν τα αστρονομικά ποσά που διαθέτουν οι ξένες, πολυεθνικές κυρίως, επιχειρήσεις για έρευνα και ανάπτυξη, δοκιμαστική παραγωγή, καθώς και εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων. Ποσά, άλλωστε, που ούτως ή άλλως θα ήταν αδύνατο να εξασφαλίσουν, οι δικές μας μικρομεσαίες i. Στις επιχειρήσεις αυτού του είδους η διαδικασία αντιγραφής και παραγωγής του προϊόντος γίνεται χωρίς την παρουσία ιδιαίτερου οργανωτικού φορέα για έρευνα και ανάπτυξη, μέσα στα πλαίσια της υφισταμένης οργανωτικής δομής. Ίσως μόνο με κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια του τακτικά απασχολούμενου προσωπικού 2. Στις παραπάνω οικονομίες θα πρέπη, τέλος, να προσθέσωμε και το σχετικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος των ελληνικών εργοστασίων. Δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η μίμηση καινοτομίας δεν διατρέχει τους κινδύνους από αβεβαιότητα στους οποίους είναι εκτεθειμένη μια πρωτότυπη καινοτομία, βάσει της γνωστής αρχής «οι επιτυχείς μιμήσεις είναι πάντα προτιμότερες από ανεπιτυχείς καινοτομίες» 3. Και τούτο διότι το προϊόν που αντιγράφεται προορίζεται για μια ανάγκη γνωστή, την οποία αποδεδειγμένα μ' επιτυχία έχει ικανοποιήσει 4. Οι επιχειρήσεις μας που μιμούνται βαδίζουν κατά κάποιο τρόπο «στην σκιά των μεγάλων ξένων» με τις οποίες μάλιστα πολλές φορές συνεργάζονται. Το μόνο ίσως που οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν να προσέξουν είναι τυχόν ιδιαιτερότητες στις καταναλωτικές συνήθειες των εγχωρίων ή ξένων αγοραστών. Τρίτο, οι μικρομεσαίες, όπως έχει διαπιστωθή και από σχετικές έρευνες 1. Βλ. σχετ. Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία... ένθ' ανωτ., σελ. 5 και Μπατζιά, Φραγκίσκου : Παραγωγή και Διάχυση της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο χώρο των Μικρομεσαίων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Εισήγηση στο Συνέδριο Μικρομεσαίων... ένθ' ανωτ., σελ Πρβλ. Geschka, Η. : Es nich/... ένθ' ανωτ., ακριβώς. 3. Βλ. σχετ. Gulweiler, Aloys : Wissen erse/zt nicht den Unternehmer, εν «FAZ» της 23, Βλ. Geschka, Η. : Es nich/... ένθ' ανωτ. ακριβώς. 333

8 σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική 1, διαθέτουν αποθέματα υπολογίσημης δημιουργικότητας 1. Ο μη γραφειοκρατικός, συμμετοχικός εξ άλλου τρόπος, με τον οποίο διοικούνται οι επιχειρήσεις του είδους αυτού, ευνοεί ιδιαίτερα την αξιοποίηση της δημιουργικότητας, διότι πολύ διευκολύνει την αβίαστη εξωτερίκευση, ανεμπόδιστη και γρήγορη κυκλοφορία, ανταλλαγή καθώς και «pooling» διαφόρων ιδεών μεταξύ των διοικούντων και του μικρού γκρουπ των εργαζομένων. Ιδεών που πάντοτε είναι χρήσιμες για την επιτυχή μίμηση μιας καινοτομίας Η διαφοροποίηση της μίμησης με τη βοήθεια της value analysis και value engineering 2 Ωστόσο, ούτε τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν, ούτε και η επιστράτευση όλης της πείρας, μαστοριάς (δεξιοτεχνίας) και του μερακιού των ελλήνων μικρομεσαίων μόνα δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Γιατί μόνο όταν το «αντίγραφο» κατορθώση να διαφοροποίηση τη θέση του από το ξένο πρωτότυπο όχι μόνο θα είναι «εφάμιλλο» των ξένων, αλλά θα προτιμηθή από τον καταναλωτή. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ακόμη, η διαφοροποίηση αυτή επιτυγχάνονταν αποκλειστικά μέσω της χαμηλότερης τιμής πωλήσεως. Στην προσπάθεια τους όμως να υποκαταστήσουν σπανίζουσες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους με άλλες φθηνότερες οι μηχανολόγοι της Τζένεραλ Ελέκτρικ με κάποια κατάπληξη παρετήρησαν ότι μερικές φορές το τροποποιημένο προϊόν στο οποίο κατέληγαν ήταν όχι μόνο φθηνότερο αλλά και καλλίτερο 4. Η value analysis και value engineering (Ανάλυση και Βελτίωση της Ωφελιμότητας των προϊόντων), που πρώτη συστηματοποιήθηκε από το στέλεχος της Τζένεραλ Ελέκτρικ Larry D. Miles, 5 είναι μία μέθοδος πολύ χρήσιμη στον σχεδιασμό μιμήσεων, διότι αποβλέπει κατά κύριο λόγο στον συστηματικό, και στο μέτρο του επιτρεπτού, συνδυασμό και των δύο βασικών επιλογών που αντιμετωπίζονται στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή τόσο της βελτίωσης του βαθμού ωφελιμότητας, όσο και της συμπίεσης του κόστους του προϊόντος. 1. Πρβλ. OECD : L'innovatio ένθ' ανωτ., σελ. 11 και 20. Jewkes, J. -D. Sawers και R. Stillerman : The Sources of Invention, London 1969 και Horn, Ernst Jiirgen : Wo die deutsche Wirtschaft Erfindungsgeist braucht, εν «FAZ» της Βλ. OECD : Projec/... ένθ' ανωτ., Background Report, σελ. 5. Geschka, H. : Es nich/ ένθ' ανωτ. ακριβώς. 3. Βλ. Commission of the European Communities: Small and Medium-sized... ένθ' ανωτ., σελ. 14 επ. Geschka, Η. : Es nicht... ένθ' ανωτ. ακριβώς. OECD : Project... ένθ' ανωτ., Background Report σελ. 8 και Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία ένθ' ανωτ., σελ Πρβλ. VDI: Wertanalyse. Idee - Méthode - System, Dûsseldorf, 3η έκδ. 1981, σελ Βλ. σχετ. Miles, L.D. : Value Engineering - Wertanalyse - die praktische Méthode zur Kostensenkung, Miinchen, 2α έκδ

9 Εν τούτοις, η βελτιστοποίηση αυτή των χαρακτηριστικών του προϊόντος (Product optimization) δεν είναι το αποτέλεσμα μιας εις το έπακρο μεγιστοποίησης της ωφελιμότητας και εις το έπακρο ελαχιστοποίησης του κόστους. Σύμφωνα με την value analysis, γνώμονας όλων των λύσεων που επιλέγονται κατά τη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος είναι η γνώμη αυτού που πρόκειται να το χρησιμοποιήσει. Για τούτο και πριν απ' όλα στη μέθοδο αυτή ορίζεται ποιες είναι οι χρήσεις ή σε τί χρησιμεύει το προϊόν, δηλ. ποιες είναι οι λειτουργίες (functions) που επιτελεί. Στη συνέχεια διατυπώνονται λύσεις και απ' αυτές επιλέγεται εκείνη που ενσωματώνει σ' αυτό ποιοτικά και εμπορικά χαρακτηριστικά (αξιοπιστία, ανοχές, στυλ) τόσα μόνο, όσα χρειάζονται και κοστολογικά χαρακτηριστικά μειωμένα τόσο, όσο του επιτρέπει η απρόσκοπτη επιτέλεση των λειτουργιών του ι. Τούτο σημαίνει παραπέρα ότι το σχεδιαζόμενο προϊόν [δεν θα πρέπη να είναι ούτε υπερβολικά τελειοποιημένο με περιττά υψηλές προδιαγραφές, αλλά ούτε και υπερβολικά ευτελές. Ένας κατασκευαστής κομπιούτερς διετύπωσε την βελτιστοποίηση των προϊόντων του με την παραπάνω έννοια, που δώσαμε, ως εξής : [Coleco Co] tis the first company to bundle effectively a computer package, so that just about everything the user needs can be brought at one time in one box at a fairly modest. rice». Στα όσα προηγουμένως ελέχθησαν για τον ορισμό του ποίες είναι οι χρήσεις του προϊόντος, θα πρέπει να προστεθή ακόμη ότι ο ορισμός τούτος δεν είναι καθόλου ευχερής, δεδομένου ότι πολλές φορές το προϊόν εκτός από την άμεση, εμφανή ωφέλεια που παρέχει ικανοποιώντας ανάγκες φυσικές, μπορεί να υποκρύπτη και έμμεση αξία, ικανοποιώντας ανάγκες ψυχολογικές ή κοινωνικές, όπως μόδα, Prestige, αισθητική κλπ. 2 Είναι επομένως αυτονόητο ότι όχι μόνο θα πρέπη να λαμβάνωνται και αυτές υπ' όψη κατά τον σχεδιασμό, αλλά και να αντανακλάται σωστά η βαρύτητα της επιρροής που εξασκούν πάνω στον αγοραστή. Έτσι παρατηρούμε π.χ. ότι καταλήγουν ν' αγοράζωνται καταναλωτικά προϊόντα για την διακοσμητική αξία της συσκευασίας τους, και γυαλιά ηλίου να χρησιμοποιώνται στο καταχείμωνο για την μοντέρνα γραμμή τους. 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CHECK-LIST ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ VALUE ANALYSIS Για να γίνη απλούστερα κατανοητό το περιεχόμενο της μεθοδικής διαδικασίας της value analysis στην πράξη παραθέτουμε ένα ερωτηματολόγιο με μορφή - Βλ. VDI : Wertanalyse ένθ' ανωτ., σελ. 20 και Ried, A.P. : Kurzeinfuhrung in die Wertanalyse, εν VDI - Berichte Nr. 293 : Wertanalyse '77, Dusseldorf 1977, σελ ) Πρβλ. VDI : Wertanalyse... ένθ' ανωτ., σελ

10 check-list, 1 που απαριθμεί σειρά τυπικών δυνατοτήτων (λύσεων) βελτιώσεως των τεχνολογικών, εμπορικών και κοστολογικών χαρακτηριστικών του.προϊόν- -- τος. Από τον συνδυασμό τούτων μπορεί, βάσει των όσων παρατέθηκαν μέχρι τώρα, να προέλθη η βέλτιστη λύση : 1) Λειτουργίες Ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελεί το προϊόν ; Υπάρχουν άλλα μέσα με την βοήθεια των οποίων είναι δυνατό να επιτευχθούν οι λειτουργίες αυτές ; Είναι όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος απαραίτητα για την λειτουργία που επιτελεί ; Ποια απ' τα χαρακτηριστικά του είναι περιττά ; Μήπως μερικές χρήσεις του μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλα προϊόντα ; 2) Υ λ ι κ ά Είναι δυνατό να χρησιμοπο ιηθή το ίδιο υλικό αλλά με φθηνότερες προδιαγραφές ; Είναι δυνατό να παραχθή το ίδιο υλικό φθηνότερα ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή υλικό λιγώτερο δαπανηρό, έστω κι αν χρειασθή ν' αυξήσωμε ή να περιορίσωμε τις διαστάσεις του προϊόντος ; 3) Διαστάσεις Είναι δυνατό να περιορισθούν οι διαστάσεις ; Τα μέρη του προϊόντος σχεδιάσθηκαν βάσει θεωρητικών υπολογισμών ; δοκίμων στην πράξη ;. συγκρίσεων με άλλα μέρη του ιδίου προϊόντος ;. συγκρίσεως προς μέρη προϊόντων του ανταγωνισμού ; Είναι δυνατό ν' αυξηθούν οι διαστάσεις και να χρησιμοποιηθή ένα λιγώτερο δαπανηρό υλικό (και αντιστρόφως). 1) Με βάση τον κατάλογο του Mahieux, Francis : Gestion de l' innovation, Paris 1978, σελ. 70 επ. 336

11 4) Σ κ ά ρ τ α κ α ι φ ύ ρ α Τι ποσοστό των πρώτων υλών απορρίπτεται σαν ακατάλληλο ; Είναι δυνατό να περιορισθούν οι φύρες χρησιμοποιώντας ακατέργαστα υλικά των οποίων οι διαστάσεις να πλησιάζουν περισσότερο το έτοιμο προϊόν ; τροποποιώντας ελαφρά το design (σχήμα, γραμμή) του προϊόντος ; μεταβάλλοντας τη μέθοδο επεξεργασίας ; 5) Ανοχές Είναι δυνατό να μεγαλώσουν οι ανοχές; για ναδιευκσλυνθή η παραγωγή, για να χρησιμοποιηθή άλλη μέθοδος επεξεργασίας, για να ελαττωθή η τιμή αγοράς του υλικού, για να ελαττωθούν οι φύρες της κατεργασίας. 6) Μέθοδος παραγωγής Με ποιο τρόπο παράγεται το προϊόν ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή διαφορετική μέθοδος που να επιτρέπη την ελάττωση ή κατάργηση μιας ή περισσοτέρων φάσεων της επεξεργασίας ; που να αναδιοργανώνη και να συγχωνεύη ορισμένες φάσεις της επεξεργασίας ; που να επιτρέπη ταυτόχρονη επεξεργασία περισσοτέρων τεμαχίων ; που να διαφοροποιή τις διαδικασίες συναρμολογήσεως ; 7) Αποπεράτωση (φινίρισμα) Χρειάζονται πραγματικά όλες οι υψηλές προδιαγραφές του φινιρίσματος ; Αντιμετωπίζεται και κανένα άλλο είδος φινιρίσματος ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή φινίρισμα λιγώτερο δαπανηρό ; 8) Τυποποίηση Είναι τυποποιημένο το έτοιμο προϊόν ; 337

12 Είναι τυποποιημένα τα υλικά του ; ' ". Είναι δυνατό ν' αντικατασταθή ένα ημιτελές μέρος από ένα άλλο τυποποιημένο ; ένα άλλο του εμπορίου ; 9) Άμεση χειρωνακτική εργασία Είναι δυνατό να καταργηθούν ή να απλοποιηθούν ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα νέο σχήμα μια νέα μέθοδο ή αναδιοργανώνοντας την ροή των υλικών μέσα στο εργοστάσιο Είναι δυνατό να περιορισθή ο χρόνος που απαιτείται για σύνθεση και συναρμολόγηση μερών ; Είναι δικαιολογημένη η τιμή αγοράς του υλικού σε σύγκριση με την τιμή παρομοίων υλικών σε σύγκριση με το κόστος του υλικού στην περίπτωση που θα ιδιοκατασκευασθή αντί ν' αγορασθή ; Είναι δυνατό να ελαττωθή η τιμή αγοράς υποβιβάζοντας τις προδιαγραφές ; αγοράζοντας από άλλους παραγωγούς ; με διαπραγμάτευση των τιμών ; 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Σύμφωνα με τα όσα παρατέθηκαν μέχρι τώρα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να μιμηθούν καινοτομίες άλλων είναι αναγκασμένες να διαφοροποιήσουν τα «αντίγραφα» προκειμένου έτσι να δημιουργήσουν υπέρ αυτών προτιμήσεις (preferences) μεταξύ των καταναλωτών. Κατά την άποψη που υποστηρίχθηκε στα προηγούμενα, οι προτιμήσεις αυτές δεν θα πρέπη να περιορισθούν μόνο στη συμπίεση της τιμής πωλήσεως. Η value analysis, όπως αναφέρθηκε, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις, οι οποίες οδηγούν σε βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η μεθοδική της ανάλυση, που έχει σαν αφετηρία τις ανάγκες ενός ορισμένου κύκλου καταναλωτών, επιτρέπει ακόμη στους αρμόδιους φορείς να διαγνώσουν εξειδικευμένες ανάγκες της ζήτησης σε αγορές μικρής δυναμικότητος, όπως οι κοντινές εγχώριες, και να εξατομικεύσουν ύστερα, με βάση τα δεδομένα αυτών των αγορών, τις μιμήσεις τους ι. Και όλ' 1. Πρβλ. OECD : L' innovation... ένθ' ανωτ., σελ. 17 και Skoumal, S. και D. Kazis: Innoation... ένθ' ανωτ., σελ. 14, 16 και

13 αυτά βεβαίως χωρίς τον κίνδυνο της απειλής του ανταγωνισμού των «μεγάλων» ξένων οίκων, που ενδιαφέρονται μόνο για εν σειρά πληθοπαραγωγή τυποποιημένων ειδών. 1 Αλλά διαφοροποίηση μπορεί βεβαίως να προέλθη και από μεταβολή των εμπορικών χαρακτηριστικών του προϊόντος που αντιγράφεται. Εδώ συνήθίος διακρίνομε χαρακτηριστικά της μορφολογίας του προϊόντος (διαστάσεις, σχήμα, στυλ, χρώμα) και εκείνα της συσκευασίας του (αμπαλλάζ). 2 Πολύ πριν τελειοποιηθή τεχνολογικά, η Ιταλία, λ.χ., κατάφερε να δημιουργήση προτίμηση για τα προϊόντα της βασιζόμενη ακριβώς σε πρακτικά αμπαλλάζ. Τέλος, χάριν της ολοκληρώσεως της εικόνας για τις δυνατότητες της μίμησης στην πράξη, σταχυολογούμε εν συνεχεία μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα που περιέχονται σε μια έκδοση του Ο.Ο.Σ.Α. και σ' ένα έντυπο του Ε.Ο.Μ. Μ Ε Χ. : 3 σ) Ένα κλασσικό προϊόν κατασκευάζεται με ν έ α υλικά (π.χ. ένα ένδυμα φτιαγμένο από νέες συνθετικές ίνες). β) Ένας νέος συνδυασμός παλαιών υλικών παρουσιάζει καλλίτερη απόδοση (π.χ. ένα περισσότερο ανθεκτικό υλικό φτιαγμένο από ξύλο και πλαστικό). γ) Ένα παλαιό προϊόν προσαρμόζεται σε μια νέα χρήση ή ζήτηση (π.χ. το ποδήλατο, το αερόστατο, το ιο τιοφόρο). δ) Ένα νέο προϊόν εφαρμόζεται σε καινούριες χρήσεις (π.χ. οι ηλιακές μπαταρίες σαν πηγή ενέργειας στους υπολογιστές τσέπης). ε) Μια νέα μέθοδος επεξεργασίας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή για την περικοπή ή ελάττωση του κόστους του (π.χ. η χρησιμοποίηση κόλλας αντί της ραφής στα παπούτσια). στ) Νέοι τρόποι συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων. Για την επίτευξη όμως της μίμησης των καινοτομιών πρέπει να εκπληρωθούν μία σειρά από προϋποθέσεις στις ελληνικές μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Για τους τρόπους και τα μέτρα με τα οποία α εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές, θ' αναφερθούμε ξεχωρι στά σε επόμενο μέρος. 1) Βλ. σχετ. Gàlweiler, Aloys : Wissen erletz nicht... ένθ' ανωτ. ακριβώς και Mensem Gerhard : Alternative der Entwic.lung nicht zu friih vershunben, εν «FAZ» της ) Πρβλ. Chamberlin, Edward Hastings : The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Mass., 8η έκδ. 1962, σελ ) Βλ. σχετ. OECD : L' innovation.... ένθ' ανωτ., σελ. 10 καιεομμεχ : Με τη βοήθεια του ΕΟΜΜΕΧ μπορείς. Ο κατάλογος πολύ θυμίζει την απαρίθμηση των new combinations του J. Schumpeter. 339

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Προκειμένου να επιβιώσουν, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις εξελίξεις που συμβαίνουν σ αυτό. Οι νέες τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) στο πλαίσιο του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική SOLAR WINDOWS

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική SOLAR WINDOWS Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 SOLAR WINDOWS [Brite Hellas SA]

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ('Αποτελέσματα της έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας στη Βιομηχανία) Του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος Τα πρώτα εργαλεία που κατασκεύασε ο άνθρωπος (2.000.000 χρόνια πριν) αποτελούν τα πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματά του Ορισμός 1. Τεχνολογία με την ευρεία έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ

Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ A NEW ERA FOR ENTREPRENEURSHIP AND START-UPS Innovation Extroversion Funding Modernization The importance of branding Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ 1 Αγροτικός κλάδος Εξωτερικό εμπόριο Οι εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά έργου Κατηγορίες τεχνικών έργων Παράγοντες των έργων Κριτήρια επιτυχίας Κύκλος ζωής του έργου Επιρροή

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα 1 Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα -ΣΕΒΕΣ- για την εκδήλωση της 13 ης Απριλίου 2011 του ΤΕΕ Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Δράσεις και Προοπτική τους. 1. Άμεση ισχύς του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κύρια θέματα ενότητας σημασία τεχνολογίας στις ΔΕ πηγές τεχνολογίας κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον. θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και

Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον. θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και [1] Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων που αφορά στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Έννοια και Περιεχόμενο

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Έννοια και Περιεχόμενο Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Έννοια και Περιεχόμενο 1.1 Ορισμός O Η Διοίκηση προσωπικού αποτελεί ειδικό κλάδο στο πλαίσιο της επιστήμης του Management. Aναφέρεται στο σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της ελτίο Τύπου Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 Συµπεράσµατα του συνεδρίου «Bridging the Gap - High Tech Entrepreneurship in Greece and Synergies With Silicon Valley» µε κεντρικό οµιλητή τον Ειδικό Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Γενικό κείμενο Στρατηγικής Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Καινοτομία είναι η εισαγωγή μιας σημαντικής αλλαγής: Στα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Στη μέθοδο παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα