Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 . Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Του κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Γ. ΙΊΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, Υφηγητή Α.Σ.Ο. και Ε.Ε., Ειδικού Επιστήμονα στην Οικονομική των Επιχειρήσεων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη συζήτηση που με ευρεία συμμετοχή διεξάγεται τώρα τελευταία γύρω από την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και το άμεσα απ' αυτήν εξαρτημένο πρόβλημα του μέλλοντος των εξαγωγών μας, μεγάλη δημοσιότητα και σημασία δίνεται στην άποψη ότι προκειμένου ν' αυξηθούν οι εξαγωγές μας είναι απαραίτητος ένας αναπροσανατολισμός της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, με μετατόπιση του κέντρου βάρους της μεταποιητικής μας δραστηριότητας προς κλάδους προηγμένης τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των λεγομένων τεχνολογιών «αιχμής», π.χ. μικροηλεκτρονική, πληροφορική, βιοτεχνολογία κ.ά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιλογή της ενίσχυσης και προώθησης των στρατηγικών αυτών κλάδων είναι ορθή, διότι έτσι ελπίζεται ότι θα βελτιωθούν οι όροι εμπορίου της χώρας μας με τις ξένες χώρες και η Ελλάδα θα καταλάβη έτσι μία νέα και ισχυρότερη θέση στα πλαίσια του διεθνούς καταμερισμού εργασίας. Είναι όμως μια επιλογή της οποίας η υλοποίηση κατά τα φαινόμενα θ' αργήση πολύ ν' αποδώση καρπούς, γιατί προσκρούει τόσο στην απουσία τεχνολογικής υποδομής και παραδόσεως ι, όσο και στο κακό επενδυτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Ακόμη και στην ευνοϊκώτερη περίπτωση, κατά την οποία οι μέλλουσες να ιδρυθούν παραγωγικές μονάδες θα επιτύχουν ν' αρχίσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την λειτουργία τους, η Ελλάδα πενιχρά μόνον οφέλη θα έχη στην αρχή ν' αποκόμιση, αφού στην 1. Βλ. σχετ. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD): Project on the Technological Development of Small Industries in Greece, Background Report, ά.τ. Μάρτιος 1982, σελ. 2 επ. 327

2 Ουσία δεν θα πρόκειται για αυτοδύναμη παραγωγή τεχνολογίας, αλλά για μεταφορά ξένης (technology transfer). Και η μεταφορά αυτή καθίσταται, ως γνωστό, ^δυνατή μόνον έναντι καταβολής του βαριού τιμήματος σοβαρών ποσών σε συνάλλαγμα για δικαιώματα ευρεσιτεχνιών (royalties) καθώς και πληρωμής πλουσιοπάροχων αμοιβών σε τεχνικούς των ξένων Οίκων που κατέχουν το know -how στους σχετικούς τομείς. Επί πλέον δεν πρέπει να λησμονήται ότι τέτοιοι ακριβώς κλάδοι, με κατακόρυφη άνοδο και λαμπρό προδικαζόμενο μέλλον, έλκουν σαν μαγνήτης όλους τους άλλους υποψηφίους ανταγωνιστές μας στον διεθνή χώρο, που στην προκειμένη περίπτωση εκτός από τις αποκαλούμενες «νέες» Ιαπωνίες (Χόγκ - Κόγκ, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Κορέα) μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλες χώρες χαμηλού κόστους εργασίας που από τώρα μας δημιουργούν στις εξαγωγές προβλήματα, όπως Τουρκία, Πακιστάν, Ινδία κλπ.» 1. Αλλά δεν είναι μόνον αυτές οι επιφυλάξεις που έχομε αναφορικά με την άποψη της μονόπλευρης ενίσχυσης ορισμένων κλάδων της βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Μεγαλύτερη ακόμη είναι η κατάπληξη μας για το γεγονός ότι η άποψη αυτή καθόλου δεν προνοεί για γρήγορες, όχι δαπανηρές και πρακτικά εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις και για τις χιλιάδες των επιχειρήσεων των υπολοίπων κλάδων της μεταποιήσεως, οι οποίες κατά τη γνώμη μας μπορεί και πρέπει να επιβιώσουν «πριν σαρώσει ο άνεμος της Κοινής Αγοράς». Είναι τουλάχιστον άδικο, νομίζομε, να χωρίζονται εκ των προτέρων οι κλάδοι σε εκείνους με λαμπρό μέλλον και εκείνους χωρίς κανένα μέλλον και να καταδικάζονται οι τελευταίοι σε αφανισμό. Όλοι οι κλάδοι έχουν μέλλον, όταν οι επιχειρήσεις τους φροντίζουν να προσαρμοσθούν χωρίς καθυστέρηση στις συνθήκες που μεταβάλλονται γρήγορα, λόγω της εισβολής νέων τεχνολογιών, της επικρατήσεως νέου τρόπου ζωής κλπ. 2. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν εμμείνουν στην παραγωγή «καθιερωμένων» προϊόντων που παρήγαν επί χρόνια, τότε οι επιχειρήσεις λόγω του εξοντωτικού ανταγωνισμού σιγά-σιγά θα εξαφανισθούν Βλ. σχετ. Παπαγιαννάκη, Μιχ. : Τι απέδωσε το Εμπόριο με τις Σοσιαλιστικές Χώρες και τους Άραβες, εφημ. «Βήμα» της και Παπαδόπουλου, Δ. : Ο Ανταγωνισμός Νέων Βιομηχανικών Χωρών, εφημ. «Καθημερινή» της Πρβλ. Zimmerer, Carl : Wege zum neuen Programm, εν Frankfurter Allgemeine Zeitung (FEAZ), Buck durch die Welt, της Βλ. Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία της Καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Εισήγηση στο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Αθήνα , σελ. 4 και Δερβιτσιώτη, Κωνσταντίνου Ν. : Συστήματα Παραγωγής, Τόμ. Α' : Σχεδίασις - Ανάλυσις, ά.τ. 1974, σελ

3 2. ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η προσαρμογή των επιχειρήσεων για την οποία μιλήσαμε, έχει σαν άμεση επίπτωση στη διοίκηση τους πρώτ' απ' όλα μια αλλαγή, ένα εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του παραγωγικού τους προγράμματος, ώστε στη θέση των καθιερωμένων να παράγωνται νέα προϊόντα (ή υπηρεσίες), που στην Οικονομική των Επιχειρήσεων είναι γνωστά σαν καινοτομίες. Θεωρητικά, οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο βασικών δυνατοτήτων : Πρώτο, μπορούν να παρουσιάσουν στην αγορά επαναστατικές καινοτομίες, δηλαδή εντελώς νέα προϊόντα, μέχρι τη στιγμή εκείνη άγνωστα. Το αυτοκίνητο, ο σιδηρόδρομος, η τηλεόραση λ.χ. αποτελούν παραδείγματα της περίπτωσης αυτής. Δεύτερο, οι επιχειρήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ήπιες καινοτομίες. Δηλαδή βελτιώσεις, τελειοποιήσεις, εφαρμογές γνωστών καινοτομιών, π.χ. η έγχρωμη τηλεόραση, τα φωτοαντίγραφα σε κοινό χαρτί, η κασσέτα κ.ά. 1. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσωμε ότι μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου διάγομε μία περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία δεν έχει να επίδειξη επαναστατικές προόδους παληάς μορφής. Τούτο με τη σειρά του είχε σαν συνέπεια ν' αρχίση να μειώνεται σημαντικά από τότε ο αριθμός των πρωτοεμφανιζόμενων καινοτομιών, μέχρι του σημείου σήμερα να τείνουν να εκλείψουν οι επαναστατικές καινοτομίες. Έτσι έχομε μία ανάλογη στροφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας προς την κατεύθυνση των ηπίων καινοτομιών με μικροβελτιώσεις και εξελίξεις, εκσυγχρονισμό υφισταμένων προϊόντων 2. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε σε διεθνές επίπεδο η προσπάθεια για την παρουσίαση πραγματικά νέων προϊόντων. Ακόμη και στην τεχνολογικά τόσο υποβαθμισμένη χώρα μας δεν λείπουν μερικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν «πατέντες» νέων προϊόντων διεθνώς κατοχυρωμένες, τις οποίες εκμεταλλεύονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και στο εξωτερικό 3. Αλλά οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν ως τώρα τις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά διατυπώθηκε πρόσφατα από την Πρόεδρο του ΕΟΜ ΜΕΧ : «στη χώρα μας το περιβάλλον για τον Έλληνα εφευρέτη, τον 1. Ο Schumpeter κάνει την διάκριση μεταξύ βασικών καινοτομιών και παρεπομένων ή επακολουθών καινοτομιών. Βλ. Schumpeter, Joseph : Theory of Econocmic Development, και Horn, Ernst - Jilrgen : Technologische Neuerungen und internationale Arbeitsteilung, Tubingen Βλ. Miethner, Manfred : Mit der Wertanalyse den Anfangmachen, εν «FAZ» της Π.χ. ο «Πετσετάκης», για πλαστικούς σωλήνες, και η «Βιορύλ» για συνθετικές εσσάνς με γεύση φράουλας. 329

4 Έλληνα καινοτόμο ήταν εχθρικό. Ορισμένες καινούριες ιδέες που βρήκαν το δρόμο της εφαρμογής, της επιτυχίας, οφείλονται στο μεράκι, την επιμονή ή αν θέλετε την «τρέλλα» των εφευρετών» 1. Το «εχθρικό» αυτό για τον Έλληνα καινοτόμο περιβάλλον δεν είναι ασφαλώς δύσκολο να το φαντασθούμε : Πρώτ' απ' όλα υπάρχει πρόβλημα πληρο φόρησης και πιο συγκεκριμένα πρόβλημα πρόσβασης στην τεχνολογική γνώση, όπως αυτή παράγεται στα κέντρα θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας του εξωτερικού 2. Όσο για το εσωτερικό, η μεν οργανωμένη έρευνα σ' ερευνητικά κέντρα και τις βιομηχανίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, υπάρχει όμως αριθμός εγχωρίων εφευρέσεων για τις οποίες βιομηχανία και βιοτεχνία παρέμεναν απληροφόρητες. Πολύ πρόσφατα ο ΕΟΜΜΕΧ ανέλαβε την πρώτη σοβαρή πρωτοβουλία να σπάση τον απομονωτισμό που επικρατούσε και να φέρη σ' επαφή τους επιχειρηματίες με τους εφευρέτες, διοργανώνοντας μια «Έκθεση Καινοτομιών». Η επαφή αυτή δεν ωφελεί όμως μόνο τους επιχειρηματίες. Αναμένεται ότι ύστερ' από την επίδειξη ενδιαφέροντος από κρατική έστω πλευρά, ένας μεγαλύτερος αριθμός - απ' ότι ως τώρα - Ελλήνων εφευρετών θα παρακινηθούν ν' ασχοληθούν σοβαρά με την παραπέρα αξιοποίηση των ευρεσιτεχνιών τους, ώστε να καταστούν ώριμες για εμπορική εκμετάλλευση 3. Κατόπιν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Η στενότητα κεφαλαίων για κίνηση, η υπερβολική προσήλωση των Τραπεζών στο γράμμα των διατάξεων για τη χρηματοδότηση καθώς και η ύφεση που επικρατεί στην αγορά δεν αφήνουν περιθώρια στις επιχειρήσεις για να ρισκάρουν κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, των οποίων το μέλλον είναι αβέβαιο, καθώς επίσης και για παραγωγή και «λανσάρισμα» των προϊόντων αυτών στην αγορά. Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο ότι στην περίπτωση αυτή, η επιχειρηματική πράξη αποκλίνει σαφώς υπέρ της λύσεως που συναντά την ολιγώτερη αντίσταση, δηλαδή υπέρ της παραγωγής συνηθισμένων προϊόντων, που ωστόσο προσφέρονται και από σειρά άλλων ανταγωνιστών στην αγορά. Τέλος, υπάρχει πρόβλημα μάνατζμεντ. Ως γνωστό το 70% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων με 1. Από μια συνέντευξη σε ημερήσια εφημερίδα στις Βλ. Παπανδρέου, Βάσως : Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες θα υπερκαλύψουν τις Αδυναμίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εφημ. «Βήμα» της και OECD : L'innovation dans les petites et moyennes Entreprises, Paris 1982, σελ Πρβλ. OECD : Project on the Technological Development, Background Report ένθ' ανωτ., σελ

5 μέση απασχόληση κάτω των 50 ατόμων ανά μονάδα 1. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, οι μονάδες αυτές δεν έχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων στελεχών ή διατήρησης ιδιαιτέρου τμήματος για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων 2. Αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής είναι να επωμίζεται ο ήδη βαρυφορτωμένος με τις καθημερινές τρέχουσες ασχολίες και έγνοιες Έλληνας επιχειρηματίας με τα πρόσθετα καθήκοντα της παρακολούθησης των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα του, της έρευνας και αξιολόγησης ευρεσιτεχνιών, της διεξαγωγής ερευνών της αγοράς και μελετών σκοπιμότητας. Αν, εκτός απ' αυτά, ληφθή ακόμη υπ' όψη ότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας είναι τις πιο πολλές φορές συγχρόνως και ιδιοκτήτης, τότε δεν πρέπει να εκπλήσση καθόλου το γεγονός ότι τις πιο πολλές φορές ο φόρτος των πολλών και ποικιλόμορφων καθηκόντων του αυτών τον παρασύρρει σε μια μακάρια ρουτίνα, που πουθενά δεν τον αφήνει να ρίξη το βάρος των προσπαθειών του και τον αποξενώνει τελικά από την πραγματική φύση της δουλειάς του. Γιατί πριν απ' όλα, ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι στραμμένος προς την αγορά και τις εξελίξεις της και να προσπαθεί να προσαρμοσθή συνεχώς σ' αυτήν χρησιμοποιώντας τολμηρές, νέες ιδέες και αναλαμβάνοντας εν ανάγκη επιχειρηματικούς κινδύνους Η ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΑΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 3.1. Το παράδειγμα ξένων χωρών Έπειτ' από τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα για τα προβλήματα στα οποία προσκρούει η καινοτομία γενικώτερα σ' όλο τον κόσμο και ειδικά στην πατρίδα μας, δεν είναι δυνατό παρά να συμφωνήσωμε με την άποψη που αναφέρει μια παλαιότερη μελέτη του ΚΕΠΕ για την καινοτομία, ότι οι επιχειρήσεις μας «πριν αρχίσουν να τρέχουν, χρειάζεται πρώτα να μάθουν να περπατούν» 4. Και 1. Βλ. σχετ. Commission of European Communities: Small and Medium-sized Enterprises and the Craft Industry in the EEC, ά.τ καθώς και τα στοιχεία της Απογραφής της της ΕΣΥΕ. 2. Πρβλ. Geschka, Horst : Es nicht den Grossen nachmachen wollen, εν «FAZ» της Πρβλ. Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation of Greek Industry. Role of Advanced Technology and New Management Outlook, Athens 1980, σελ. 52. Παρόμοιο πρόβλημα μάνατζμεντ αντιμετώπισε αρκετά χρόνια πριν και η Δυτ. Γερμανία. Βλ. Becker, G.W. : Produktinnovation - Eine Aufgabe allein fur den Ingénieur, εν Verein Deutscher Ingsnieure (VDI) - Berichte Nr. 319: Produktinnovation. Impulse und Lôsungen fur die Praxis, Diisseldorf 1978, σελ Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation ένθ' ανωτ., σελ

6 το τί σημαίνει «περπάτημα» στην διαδικασία της καινοτομίας μας το εξηγεί πολύ χαρακτηριστικά το παράδειγμα χωρών σαν την Ιαπωνία και την Ιταλία, οι οποίες πριν φθάσουν να συμβάλουν σαν «οδηγούσες» στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, εμαθήτευσαν αρκετό καιρό στο πλευρό των τότε προηγμένων χωρών όπως οι Η.Π.Α., η Δυτ. Γερμανία κλπ., σαν επιδέξιοι μιμητές καινοτομιών ι. Έτσι, στην αρχή οι μιμούμενες χώρες έκαναν δειλά - δειλά το «ντεμπούτο» τους πρώτα στη δική τους εσωτερική αγορά κι' έπειτα στη διεθνή με αντίγραφα των αντίστοιχων αμερικανικών ή δυτικογερμανικών μοντέλλων, τα οποία όμως χάρις στο φθηνό εργατικό τους κόστος, προσεφέροντο σε χαμηλότερες τιμές. Σιγά σιγά, όμως, με την άνοδο των μισθών και ημερομισθίων και ιδίως λόγω του ανταγωνισμού άλλων χωρών με ακόμη χαμηλότερο εργατικό κόστος, οι μιμούμενες χώρες χρειάστηκε να περάσουν σ' ένα άλλο στάδιο. Εδώ το πλεονέκτημα τους δεν βασιζόταν πια στην χαμηλότερη τιμή, ή τουλάχιστο όχι μόνο σ' αυτήν. Παράλληλα λαμβανόταν μέριμνα για βελτίωση ή τελειοποίηση του προϊόντος από τεχνολογικής αλλά και αισθητικής πλευράς σε συνδυασμό με μια συνεχή υψηλή ποιοτική στάθμη της παραγωγής. Στο στάδιο αυτό, που οι χώρες σαν την Ιαπωνία και την Ιταλία έχουν προ πολλού εγκαταλείψει, είναι πλέον καιρός να προχωρήσουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις 2, παραχωρώντας στις «χαμηλόμισθες» χώρες τις προχειρολογίες των φθηνών «απομιμήσεων» 3. Τέτοιες λύσεις, που υποβιβάζουν την ποιότητα, πρόσκαιρα μόνον κέρδη αποφέρουν, διότι οι ξένες προηγμένες χώρες που μας ανταγωνίζονται, με πρώτη την γειτονική μας Ιταλία 4, καραδοκούν για να αντεπιτεθούν με αναβαθμισμένα, εξευγενισμένα, τ' αντίστοιχα προϊόντα των παραδοσιακών μας κλάδων (λ.χ. τα αγροτικά προϊόντα) Τα πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων Οι ελληνικές, μικρομεσαίες στην πλειοψηφία τους, επιχειρήσεις που επι- Ι. Βλ. σχετ. Schroder, D. : Neue Rahmenbedingungen fur Produktinnovationen, εν VDI- Berichte Nr. 319 : Produktinnovation ένθ' ανωτ., σελ. 20. Την περίπτωση της μιμήσεως συμπεριλαμβάνουν οι Ansoff- Stewart στην συστηματιολογία τους για τρόπους συμπεριφοράς κατά την διαδικασία διάχυσης των καινοτομιών και δεν την διαχωρίζουν από την καινοτομία. Βλ. Ansoff, Η. Igor και John M. Stewart : Strategies for a Technology - based Business, εν Harvard Business Review, τόμ. 45, αριθμ. 6 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1967), σελ. 81 επ. 2. Πρβλ. Skoumal, S. και D.A. Kazis : Innovation ένθ' ανωτ., σελ Βλ. OECD : Project... ένθ' ανωτ., Background Report, σελ Πρβλ. Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων : Οι Βασικές Ανταγωνίστριες Χώρες της Ελλάδος στις Εξαγωγές, Αθήνα - Ιούνιος 1983, σελ. 2επ. 332

7 λέγουν την μίμηση σαν μεταβατική λύση προς την καινοτομία πλεονεκτούν σε τρία κυρίως σημεία έναντι των ξένων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν καινοτομίες : Π ρ ώ τ ο, η μίμηση μιας καινοτομίας συνεπάγεται ασύγκριτα χαμηλότερο κόστος και πολύ λιγότερο Lead - time (χρόνο) απ' ό,τι η ίδια η καινοτομία. Διότι φυσικά, στην περίπτωση μιμήσεως δεν χρειάζεται να δαπανηθούν τα αστρονομικά ποσά που διαθέτουν οι ξένες, πολυεθνικές κυρίως, επιχειρήσεις για έρευνα και ανάπτυξη, δοκιμαστική παραγωγή, καθώς και εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων. Ποσά, άλλωστε, που ούτως ή άλλως θα ήταν αδύνατο να εξασφαλίσουν, οι δικές μας μικρομεσαίες i. Στις επιχειρήσεις αυτού του είδους η διαδικασία αντιγραφής και παραγωγής του προϊόντος γίνεται χωρίς την παρουσία ιδιαίτερου οργανωτικού φορέα για έρευνα και ανάπτυξη, μέσα στα πλαίσια της υφισταμένης οργανωτικής δομής. Ίσως μόνο με κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια του τακτικά απασχολούμενου προσωπικού 2. Στις παραπάνω οικονομίες θα πρέπη, τέλος, να προσθέσωμε και το σχετικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος των ελληνικών εργοστασίων. Δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η μίμηση καινοτομίας δεν διατρέχει τους κινδύνους από αβεβαιότητα στους οποίους είναι εκτεθειμένη μια πρωτότυπη καινοτομία, βάσει της γνωστής αρχής «οι επιτυχείς μιμήσεις είναι πάντα προτιμότερες από ανεπιτυχείς καινοτομίες» 3. Και τούτο διότι το προϊόν που αντιγράφεται προορίζεται για μια ανάγκη γνωστή, την οποία αποδεδειγμένα μ' επιτυχία έχει ικανοποιήσει 4. Οι επιχειρήσεις μας που μιμούνται βαδίζουν κατά κάποιο τρόπο «στην σκιά των μεγάλων ξένων» με τις οποίες μάλιστα πολλές φορές συνεργάζονται. Το μόνο ίσως που οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν να προσέξουν είναι τυχόν ιδιαιτερότητες στις καταναλωτικές συνήθειες των εγχωρίων ή ξένων αγοραστών. Τρίτο, οι μικρομεσαίες, όπως έχει διαπιστωθή και από σχετικές έρευνες 1. Βλ. σχετ. Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία... ένθ' ανωτ., σελ. 5 και Μπατζιά, Φραγκίσκου : Παραγωγή και Διάχυση της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο χώρο των Μικρομεσαίων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Εισήγηση στο Συνέδριο Μικρομεσαίων... ένθ' ανωτ., σελ Πρβλ. Geschka, Η. : Es nich/... ένθ' ανωτ., ακριβώς. 3. Βλ. σχετ. Gulweiler, Aloys : Wissen erse/zt nicht den Unternehmer, εν «FAZ» της 23, Βλ. Geschka, Η. : Es nich/... ένθ' ανωτ. ακριβώς. 333

8 σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική 1, διαθέτουν αποθέματα υπολογίσημης δημιουργικότητας 1. Ο μη γραφειοκρατικός, συμμετοχικός εξ άλλου τρόπος, με τον οποίο διοικούνται οι επιχειρήσεις του είδους αυτού, ευνοεί ιδιαίτερα την αξιοποίηση της δημιουργικότητας, διότι πολύ διευκολύνει την αβίαστη εξωτερίκευση, ανεμπόδιστη και γρήγορη κυκλοφορία, ανταλλαγή καθώς και «pooling» διαφόρων ιδεών μεταξύ των διοικούντων και του μικρού γκρουπ των εργαζομένων. Ιδεών που πάντοτε είναι χρήσιμες για την επιτυχή μίμηση μιας καινοτομίας Η διαφοροποίηση της μίμησης με τη βοήθεια της value analysis και value engineering 2 Ωστόσο, ούτε τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν, ούτε και η επιστράτευση όλης της πείρας, μαστοριάς (δεξιοτεχνίας) και του μερακιού των ελλήνων μικρομεσαίων μόνα δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Γιατί μόνο όταν το «αντίγραφο» κατορθώση να διαφοροποίηση τη θέση του από το ξένο πρωτότυπο όχι μόνο θα είναι «εφάμιλλο» των ξένων, αλλά θα προτιμηθή από τον καταναλωτή. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ακόμη, η διαφοροποίηση αυτή επιτυγχάνονταν αποκλειστικά μέσω της χαμηλότερης τιμής πωλήσεως. Στην προσπάθεια τους όμως να υποκαταστήσουν σπανίζουσες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους με άλλες φθηνότερες οι μηχανολόγοι της Τζένεραλ Ελέκτρικ με κάποια κατάπληξη παρετήρησαν ότι μερικές φορές το τροποποιημένο προϊόν στο οποίο κατέληγαν ήταν όχι μόνο φθηνότερο αλλά και καλλίτερο 4. Η value analysis και value engineering (Ανάλυση και Βελτίωση της Ωφελιμότητας των προϊόντων), που πρώτη συστηματοποιήθηκε από το στέλεχος της Τζένεραλ Ελέκτρικ Larry D. Miles, 5 είναι μία μέθοδος πολύ χρήσιμη στον σχεδιασμό μιμήσεων, διότι αποβλέπει κατά κύριο λόγο στον συστηματικό, και στο μέτρο του επιτρεπτού, συνδυασμό και των δύο βασικών επιλογών που αντιμετωπίζονται στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή τόσο της βελτίωσης του βαθμού ωφελιμότητας, όσο και της συμπίεσης του κόστους του προϊόντος. 1. Πρβλ. OECD : L'innovatio ένθ' ανωτ., σελ. 11 και 20. Jewkes, J. -D. Sawers και R. Stillerman : The Sources of Invention, London 1969 και Horn, Ernst Jiirgen : Wo die deutsche Wirtschaft Erfindungsgeist braucht, εν «FAZ» της Βλ. OECD : Projec/... ένθ' ανωτ., Background Report, σελ. 5. Geschka, H. : Es nich/ ένθ' ανωτ. ακριβώς. 3. Βλ. Commission of the European Communities: Small and Medium-sized... ένθ' ανωτ., σελ. 14 επ. Geschka, Η. : Es nicht... ένθ' ανωτ. ακριβώς. OECD : Project... ένθ' ανωτ., Background Report σελ. 8 και Σακκουλίδη, Γ. : Η Διαδικασία ένθ' ανωτ., σελ Πρβλ. VDI: Wertanalyse. Idee - Méthode - System, Dûsseldorf, 3η έκδ. 1981, σελ Βλ. σχετ. Miles, L.D. : Value Engineering - Wertanalyse - die praktische Méthode zur Kostensenkung, Miinchen, 2α έκδ

9 Εν τούτοις, η βελτιστοποίηση αυτή των χαρακτηριστικών του προϊόντος (Product optimization) δεν είναι το αποτέλεσμα μιας εις το έπακρο μεγιστοποίησης της ωφελιμότητας και εις το έπακρο ελαχιστοποίησης του κόστους. Σύμφωνα με την value analysis, γνώμονας όλων των λύσεων που επιλέγονται κατά τη φάση του σχεδιασμού του προϊόντος είναι η γνώμη αυτού που πρόκειται να το χρησιμοποιήσει. Για τούτο και πριν απ' όλα στη μέθοδο αυτή ορίζεται ποιες είναι οι χρήσεις ή σε τί χρησιμεύει το προϊόν, δηλ. ποιες είναι οι λειτουργίες (functions) που επιτελεί. Στη συνέχεια διατυπώνονται λύσεις και απ' αυτές επιλέγεται εκείνη που ενσωματώνει σ' αυτό ποιοτικά και εμπορικά χαρακτηριστικά (αξιοπιστία, ανοχές, στυλ) τόσα μόνο, όσα χρειάζονται και κοστολογικά χαρακτηριστικά μειωμένα τόσο, όσο του επιτρέπει η απρόσκοπτη επιτέλεση των λειτουργιών του ι. Τούτο σημαίνει παραπέρα ότι το σχεδιαζόμενο προϊόν [δεν θα πρέπη να είναι ούτε υπερβολικά τελειοποιημένο με περιττά υψηλές προδιαγραφές, αλλά ούτε και υπερβολικά ευτελές. Ένας κατασκευαστής κομπιούτερς διετύπωσε την βελτιστοποίηση των προϊόντων του με την παραπάνω έννοια, που δώσαμε, ως εξής : [Coleco Co] tis the first company to bundle effectively a computer package, so that just about everything the user needs can be brought at one time in one box at a fairly modest. rice». Στα όσα προηγουμένως ελέχθησαν για τον ορισμό του ποίες είναι οι χρήσεις του προϊόντος, θα πρέπει να προστεθή ακόμη ότι ο ορισμός τούτος δεν είναι καθόλου ευχερής, δεδομένου ότι πολλές φορές το προϊόν εκτός από την άμεση, εμφανή ωφέλεια που παρέχει ικανοποιώντας ανάγκες φυσικές, μπορεί να υποκρύπτη και έμμεση αξία, ικανοποιώντας ανάγκες ψυχολογικές ή κοινωνικές, όπως μόδα, Prestige, αισθητική κλπ. 2 Είναι επομένως αυτονόητο ότι όχι μόνο θα πρέπη να λαμβάνωνται και αυτές υπ' όψη κατά τον σχεδιασμό, αλλά και να αντανακλάται σωστά η βαρύτητα της επιρροής που εξασκούν πάνω στον αγοραστή. Έτσι παρατηρούμε π.χ. ότι καταλήγουν ν' αγοράζωνται καταναλωτικά προϊόντα για την διακοσμητική αξία της συσκευασίας τους, και γυαλιά ηλίου να χρησιμοποιώνται στο καταχείμωνο για την μοντέρνα γραμμή τους. 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CHECK-LIST ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ VALUE ANALYSIS Για να γίνη απλούστερα κατανοητό το περιεχόμενο της μεθοδικής διαδικασίας της value analysis στην πράξη παραθέτουμε ένα ερωτηματολόγιο με μορφή - Βλ. VDI : Wertanalyse ένθ' ανωτ., σελ. 20 και Ried, A.P. : Kurzeinfuhrung in die Wertanalyse, εν VDI - Berichte Nr. 293 : Wertanalyse '77, Dusseldorf 1977, σελ ) Πρβλ. VDI : Wertanalyse... ένθ' ανωτ., σελ

10 check-list, 1 που απαριθμεί σειρά τυπικών δυνατοτήτων (λύσεων) βελτιώσεως των τεχνολογικών, εμπορικών και κοστολογικών χαρακτηριστικών του.προϊόν- -- τος. Από τον συνδυασμό τούτων μπορεί, βάσει των όσων παρατέθηκαν μέχρι τώρα, να προέλθη η βέλτιστη λύση : 1) Λειτουργίες Ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελεί το προϊόν ; Υπάρχουν άλλα μέσα με την βοήθεια των οποίων είναι δυνατό να επιτευχθούν οι λειτουργίες αυτές ; Είναι όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος απαραίτητα για την λειτουργία που επιτελεί ; Ποια απ' τα χαρακτηριστικά του είναι περιττά ; Μήπως μερικές χρήσεις του μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλα προϊόντα ; 2) Υ λ ι κ ά Είναι δυνατό να χρησιμοπο ιηθή το ίδιο υλικό αλλά με φθηνότερες προδιαγραφές ; Είναι δυνατό να παραχθή το ίδιο υλικό φθηνότερα ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή υλικό λιγώτερο δαπανηρό, έστω κι αν χρειασθή ν' αυξήσωμε ή να περιορίσωμε τις διαστάσεις του προϊόντος ; 3) Διαστάσεις Είναι δυνατό να περιορισθούν οι διαστάσεις ; Τα μέρη του προϊόντος σχεδιάσθηκαν βάσει θεωρητικών υπολογισμών ; δοκίμων στην πράξη ;. συγκρίσεων με άλλα μέρη του ιδίου προϊόντος ;. συγκρίσεως προς μέρη προϊόντων του ανταγωνισμού ; Είναι δυνατό ν' αυξηθούν οι διαστάσεις και να χρησιμοποιηθή ένα λιγώτερο δαπανηρό υλικό (και αντιστρόφως). 1) Με βάση τον κατάλογο του Mahieux, Francis : Gestion de l' innovation, Paris 1978, σελ. 70 επ. 336

11 4) Σ κ ά ρ τ α κ α ι φ ύ ρ α Τι ποσοστό των πρώτων υλών απορρίπτεται σαν ακατάλληλο ; Είναι δυνατό να περιορισθούν οι φύρες χρησιμοποιώντας ακατέργαστα υλικά των οποίων οι διαστάσεις να πλησιάζουν περισσότερο το έτοιμο προϊόν ; τροποποιώντας ελαφρά το design (σχήμα, γραμμή) του προϊόντος ; μεταβάλλοντας τη μέθοδο επεξεργασίας ; 5) Ανοχές Είναι δυνατό να μεγαλώσουν οι ανοχές; για ναδιευκσλυνθή η παραγωγή, για να χρησιμοποιηθή άλλη μέθοδος επεξεργασίας, για να ελαττωθή η τιμή αγοράς του υλικού, για να ελαττωθούν οι φύρες της κατεργασίας. 6) Μέθοδος παραγωγής Με ποιο τρόπο παράγεται το προϊόν ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή διαφορετική μέθοδος που να επιτρέπη την ελάττωση ή κατάργηση μιας ή περισσοτέρων φάσεων της επεξεργασίας ; που να αναδιοργανώνη και να συγχωνεύη ορισμένες φάσεις της επεξεργασίας ; που να επιτρέπη ταυτόχρονη επεξεργασία περισσοτέρων τεμαχίων ; που να διαφοροποιή τις διαδικασίες συναρμολογήσεως ; 7) Αποπεράτωση (φινίρισμα) Χρειάζονται πραγματικά όλες οι υψηλές προδιαγραφές του φινιρίσματος ; Αντιμετωπίζεται και κανένα άλλο είδος φινιρίσματος ; Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθή φινίρισμα λιγώτερο δαπανηρό ; 8) Τυποποίηση Είναι τυποποιημένο το έτοιμο προϊόν ; 337

12 Είναι τυποποιημένα τα υλικά του ; ' ". Είναι δυνατό ν' αντικατασταθή ένα ημιτελές μέρος από ένα άλλο τυποποιημένο ; ένα άλλο του εμπορίου ; 9) Άμεση χειρωνακτική εργασία Είναι δυνατό να καταργηθούν ή να απλοποιηθούν ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα νέο σχήμα μια νέα μέθοδο ή αναδιοργανώνοντας την ροή των υλικών μέσα στο εργοστάσιο Είναι δυνατό να περιορισθή ο χρόνος που απαιτείται για σύνθεση και συναρμολόγηση μερών ; Είναι δικαιολογημένη η τιμή αγοράς του υλικού σε σύγκριση με την τιμή παρομοίων υλικών σε σύγκριση με το κόστος του υλικού στην περίπτωση που θα ιδιοκατασκευασθή αντί ν' αγορασθή ; Είναι δυνατό να ελαττωθή η τιμή αγοράς υποβιβάζοντας τις προδιαγραφές ; αγοράζοντας από άλλους παραγωγούς ; με διαπραγμάτευση των τιμών ; 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Σύμφωνα με τα όσα παρατέθηκαν μέχρι τώρα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να μιμηθούν καινοτομίες άλλων είναι αναγκασμένες να διαφοροποιήσουν τα «αντίγραφα» προκειμένου έτσι να δημιουργήσουν υπέρ αυτών προτιμήσεις (preferences) μεταξύ των καταναλωτών. Κατά την άποψη που υποστηρίχθηκε στα προηγούμενα, οι προτιμήσεις αυτές δεν θα πρέπη να περιορισθούν μόνο στη συμπίεση της τιμής πωλήσεως. Η value analysis, όπως αναφέρθηκε, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις, οι οποίες οδηγούν σε βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η μεθοδική της ανάλυση, που έχει σαν αφετηρία τις ανάγκες ενός ορισμένου κύκλου καταναλωτών, επιτρέπει ακόμη στους αρμόδιους φορείς να διαγνώσουν εξειδικευμένες ανάγκες της ζήτησης σε αγορές μικρής δυναμικότητος, όπως οι κοντινές εγχώριες, και να εξατομικεύσουν ύστερα, με βάση τα δεδομένα αυτών των αγορών, τις μιμήσεις τους ι. Και όλ' 1. Πρβλ. OECD : L' innovation... ένθ' ανωτ., σελ. 17 και Skoumal, S. και D. Kazis: Innoation... ένθ' ανωτ., σελ. 14, 16 και

13 αυτά βεβαίως χωρίς τον κίνδυνο της απειλής του ανταγωνισμού των «μεγάλων» ξένων οίκων, που ενδιαφέρονται μόνο για εν σειρά πληθοπαραγωγή τυποποιημένων ειδών. 1 Αλλά διαφοροποίηση μπορεί βεβαίως να προέλθη και από μεταβολή των εμπορικών χαρακτηριστικών του προϊόντος που αντιγράφεται. Εδώ συνήθίος διακρίνομε χαρακτηριστικά της μορφολογίας του προϊόντος (διαστάσεις, σχήμα, στυλ, χρώμα) και εκείνα της συσκευασίας του (αμπαλλάζ). 2 Πολύ πριν τελειοποιηθή τεχνολογικά, η Ιταλία, λ.χ., κατάφερε να δημιουργήση προτίμηση για τα προϊόντα της βασιζόμενη ακριβώς σε πρακτικά αμπαλλάζ. Τέλος, χάριν της ολοκληρώσεως της εικόνας για τις δυνατότητες της μίμησης στην πράξη, σταχυολογούμε εν συνεχεία μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα που περιέχονται σε μια έκδοση του Ο.Ο.Σ.Α. και σ' ένα έντυπο του Ε.Ο.Μ. Μ Ε Χ. : 3 σ) Ένα κλασσικό προϊόν κατασκευάζεται με ν έ α υλικά (π.χ. ένα ένδυμα φτιαγμένο από νέες συνθετικές ίνες). β) Ένας νέος συνδυασμός παλαιών υλικών παρουσιάζει καλλίτερη απόδοση (π.χ. ένα περισσότερο ανθεκτικό υλικό φτιαγμένο από ξύλο και πλαστικό). γ) Ένα παλαιό προϊόν προσαρμόζεται σε μια νέα χρήση ή ζήτηση (π.χ. το ποδήλατο, το αερόστατο, το ιο τιοφόρο). δ) Ένα νέο προϊόν εφαρμόζεται σε καινούριες χρήσεις (π.χ. οι ηλιακές μπαταρίες σαν πηγή ενέργειας στους υπολογιστές τσέπης). ε) Μια νέα μέθοδος επεξεργασίας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή για την περικοπή ή ελάττωση του κόστους του (π.χ. η χρησιμοποίηση κόλλας αντί της ραφής στα παπούτσια). στ) Νέοι τρόποι συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων. Για την επίτευξη όμως της μίμησης των καινοτομιών πρέπει να εκπληρωθούν μία σειρά από προϋποθέσεις στις ελληνικές μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Για τους τρόπους και τα μέτρα με τα οποία α εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτές, θ' αναφερθούμε ξεχωρι στά σε επόμενο μέρος. 1) Βλ. σχετ. Gàlweiler, Aloys : Wissen erletz nicht... ένθ' ανωτ. ακριβώς και Mensem Gerhard : Alternative der Entwic.lung nicht zu friih vershunben, εν «FAZ» της ) Πρβλ. Chamberlin, Edward Hastings : The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Mass., 8η έκδ. 1962, σελ ) Βλ. σχετ. OECD : L' innovation.... ένθ' ανωτ., σελ. 10 καιεομμεχ : Με τη βοήθεια του ΕΟΜΜΕΧ μπορείς. Ο κατάλογος πολύ θυμίζει την απαρίθμηση των new combinations του J. Schumpeter. 339

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική SOLAR WINDOWS

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική SOLAR WINDOWS Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 SOLAR WINDOWS [Brite Hellas SA]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιβάλλον Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δρ. ΛΗΔΑ ΚΥΡΓΙΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων. Κεφάλαιο 1. Τοποθέτηση Προϊόντων. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων. Κεφάλαιο 1. Τοποθέτηση Προϊόντων. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 1 Τοποθέτηση Προϊόντων Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην Τοποθέτηση Προϊόντων Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

P A V A N - MAPIMPIANTI ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, SNACKS, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

P A V A N - MAPIMPIANTI ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, SNACKS, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις Σαρανταπόρου 9 155 61 Χολαργός - ΑΘΗΝΑ Tηλ. 010 65 6 392 - Fax. 010 65 47 784 Web: www.chalimas.gr e-mail: chalimas@internet.gr Μάρτιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com

Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Παναγιώτης Τ. Ξενοκώστας Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Economist 2012 03/07/2012 www.onexcompany.com Μπορούμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα Τεχνολογικό Επιχειρηματικό Κέντρο παραγωγής βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011. ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011. ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers Η Toshiba προήλθε από την συγχώνευση δύο κορυφαίων Ιαπωνικών εταιριών το 1978. Για περισσότερα από 125 χρόνια, η Toshiba διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Έµπνευσή µας ο Ήλιος

Έµπνευσή µας ο Ήλιος Έµπνευσή µας ο Ήλιος Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚ Ν (Φ/Β) Η παγκόσµια αγορά Φ/Β συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και το 2011. Παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση της περιόδου 2009-2011, το 2011 υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ELTRUN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟ DIGITAL ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ; Ενώ οι περισσότερες πρωτοπόρες στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα