Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης, (β) τ. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και (γ) τ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης, (β) τ. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και (γ) τ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης, (β) τ. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και (γ) τ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Δ.Δ. Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.4 του Ν.3613/2007

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./ Φ.2Δ/839/10034/ εντολή ελέγχου κατόπιν της με αρ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 7538/ καταγγελίας Ευμορφίας Βαλάση-Ιντζέ. 2. Αντικείμενο: Η διερεύνηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω καταγγελία που αφορά: α) σε μη σύννομη άρνηση, τόσο εκ μέρους της Κοινότητας Ροδόπολης (νυν Δήμος Διονύσου) Αττικής όσο και εκ μέρους της Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, διάνοιξης των οδών Ευτέρπης και Μουσών (ΟΤ ) στην περιοχή Ροδόπολη Διονύσου, παρότι έχει ολοκληρωθεί η πράξη τακτοποίησης αναλογισμού και αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας, β) άρνηση κατεδάφισης αυθαίρετης οικίας που παρεμποδίζει τη διάνοιξη της οδού Μουσών και γ) παράλειψη οφειλομένων ενεργειών (πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής) κατά των καταπατητών της δημόσιας έκτασης στην οποία προβλέπεται να δημιουργηθεί Άλσος. 3. Ελεγχόμενες υπηρεσίες: Η τέως Κοινότητα Ροδόπολης, η τέως Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και η τέως Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

3 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ/γμα της 11/ «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων», (ΦΕΚ 399). Δ. ΦΕΚ Δ' 580/ «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας». Π.Δ. 267/1998 «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» (ΦΕΚ Α 195). Ν.Δ. της 17 Ιουλ./16 Αυγ «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» Ν.Δ. 31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 281) Ν.1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α' 33). Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α' 210 ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν /2000 (ΦΕΚ-140/Α/ ) Ν.1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 141) Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), [όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α' 124), Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α' 275), Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ Α' 67), Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α' 308), Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α' 162), Άρθρο 57 Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249)] Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45). Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114). Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87). Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α' 209) N. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 156) Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174) ΚΥΑ 9732/2004 «Καθορισμός των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών» (ΦΕΚ Β 468). Εγκ. 25/87 (16777/2577/25/ ) «Οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα που βαρύνονται με αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας». Εγκ. 17/2012 (49110/ ) «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές». ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

4 Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκαν τα εξής: Η καταγγέλλουσα και ο σύζυγός της, είναι από το 1998 συνιδιοκτήτες κατ ισομοιρίαν του ανατολικού μισού εξ αδιαιρέτου, του υπ αρ. 4, αρτίου και οικοδομήσιμου οικοπέδου του Ο.Τ. 113, επί της οδού Ευτέρπης, βάσει του υπ αρ / πωλητηρίου συμβολαίου, του συμβολαιογράφου Μαραθώνος Σταύρου Παπαδογεώργη. Στο ανωτέρω συμβόλαιο προσδιορίζεται ότι πρόκειται για το τμήμα 16, εκτάσεως 800 μ., με πρόσωπο 14,20. μ. επί της οδού Ευτέρπης, στον οικισμό «Νέα Αιολίς», π. Κοινότητα Ροδόπολης Σταμάτας Αττικής. (Τα τμήματα 16 και 17 αποτελούν το οικόπεδο υπ αρ. 4 του ΟΤ 113, με εμβαδόν 1600 τ.μ., στην έκταση του οικοδομικού συνεταιρισμού «Νέα Αιολίς»). Σχέδιο 1: Απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου που συνοδεύει το Β.Δ. της Σημειώνονται οι θέσεις της ιδιοκτησίας Βαλάση, των οδών Ευτέρπης και Μουσών και του προβλεπόμενου Άλσους Η περιοχή περιλαμβάνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίθηκε με το Β. Διάταγμα της (ΦΕΚ Δ 70) «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Σταμάτας (Αττικής) εις την περιοχή της ιδιοκτησίας του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαιούχων Αστέγων Παλαιών Προσφύγων "Η Νέα Αιολίς"» και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού». Τμήμα του οικοπέδου αυτού (υπ αρ. 4), ανήκε στο 109 αδιάθετο τεμάχιο της οριστικής διανομής έτους 1932 του αγροκτήματος «Σταμάτα» Γ. Σ. Κτηνοτρόφων Διονύσου, που μεταβιβάστηκε: (α) το μεν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων και των οδών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Αιολίδας, καθώς και το εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα του, στην κυριότητα της κοινότητας Ροδόπολης, και (β) τα λοιπά εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματα, στις ιδιοκτησίες που αυτά εμπίπτουν. Για το τμήμα του 109 τεμαχίου που αφορά την ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας, διαπιστώθηκε ότι έχει συνταχθεί πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας και ότι, δώδεκα έτη προ της αγοράς του από το ζεύγος Βαλάση, έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα, τόσο για το παρόδιο τμήμα της ιδιοκτησίας όσο και για το προ αυτής τμήμα (πρόσωπο της ιδιοκτησίας επί) της οδού Ευτέρπης, σε ολόκληρο το πλάτος του, λόγω του αντίκρυ προβλεπόμενου Άλσους. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

5 Σχέδιο 2: Απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου που συνοδεύει το Β.Δ. της επί του οποίου σημειώνεται η οριογραμμή του τεμαχίου 109, οι ιδιοκτησίες ιδιωτών (πορτοκαλί διαγράμμιση και οι κοινόχρηστοι χώροι (πράσινη διαγράμμιση). Ειδικότερα: Με την 84/77 Πράξη τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών Ο.Σ. Ν.Αιολίς κειμένων εις Μπάλα Αττικής και επί των Ο.Τ.112, 113 και 114 (μερική ανασύνταξη της υπ αριθ. 146/74 πράξης) τακτοποιείται η περιοχή της οδού Ευτέρπης, του Άλσους και τμημάτων της οδού Μουσών. Οι θέσεις των είκοσι (20) αριθμημένων εκτάσεων, που στο υπόμνημα του Τοπογραφικού της Πράξης αναφέρονται με τα εμβαδά τους και τα σημεία που τις ορίζουν, έχουν σημειωθεί στο ανωτέρω Σχέδιο 2. Στο ίδιο σχέδιο σημειώνεται με γραμμοσκίαση το τμήμα του 109 τεμαχίου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Αιολίδας και έχουν τονιστεί τα περιγράμματα των εκτάσεων υπ αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 18 που το αποτελούν. Εξ αυτών, τα τμήματα 1, 3, 5 και 7 εμπίπτουν σε ιδιοκτησίες και σημειώνονται με αραιή πορτοκαλί γραμμοσκίαση, ενώ τα υπόλοιπα, με πυκνή πράσινη γραμμοσκίαση, εμπίπτουν στο Άλσος και σε τμήματα των οδών Ευτέρπης και Μουσών. Εξ αυτών, στην ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας αφορούν η έκταση με αριθμό 1, που είναι τμήμα της ιδιοκτησίας της, και η με αριθμό 2, που είναι τμήμα της οδού Ευτέρπης μπροστά από την ιδιοκτησία, και αποζημιώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, από τους δικαιοπάροχους του ακινήτου, καθ όλο το πλάτος της οδού, επειδή στην απέναντι πλευρά της οδού δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες αλλά κοινόχρηστος χώρος που προβλέπεται να διαμορφωθεί ως Άλσος. Για τις εκτάσεις αυτές, η ανωτέρω Πράξη αναφέρει: «Ι) Ο Ο.Σ. "Ν. Αιολίς" αποζημιώνει Α) ως προς την ιδιοκτησίαν (4) ΟΤ 113 το Ελληνικόν Δημόσιον α) λόγω προσκυρώσεως δια την υπό στοιχεία ( ) έκτασιν ήτοι δια μ 2 εκατόν εβδομήκοντα πέντε (175,00) και β) λόγω ρυμοτομίας δια την υπό στοιχεία ( ) έκτασιν ήτοι δια μ 2 εκατόν οδγοήκοντα οκτώ (188,00)». ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

6 Επιπροσθέτως, στην Πράξη 84/77 κατονομάζονται οι ιδιοκτησίες που δεν τακτοποιούνται και που, από το συνοδεύον την Πράξη Τοπογραφικό Διάγραμμα φαίνεται ότι ευρίσκονται σε περιοχές μακράν της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας Βαλάση και δεν σχετίζονται με αυτήν. Ήτοι, στην Πράξη 84/77 αναφέρεται ότι «Εις την παρούσαν πράξιν δεν τακτοποιούνται οι ιδιοκτησίαι των Μοριανού Κ., Μαρίας Διζέ, Αικατερίνης Χειμονάκη, Χρ. Κουβέλη, Ελένης Μπισμπιρούλια και Θεοδ. Πέππα λόγω ελλείψεως στοιχείων». Στο συνοδεύον την Πράξη Τοπογραφικό Διάγραμμα σημειώνονται ιδιοκτησίες Καλλιόπης Μοριανού και Μαρίας Διζέ, Αικατερίνης Χειμωνάκη και Χρ. Κ. Κουβέλη στο ΟΤ 114 (όπου τμήμα της ιδιοκτησίας Χρ. Κ. Κουβέλη καταλαμβάνεται από τμήμα της οδού Μουσών) και Θεοδ. Ν. Πέππα στο ΟΤ 112 (επί της οδού Ουρανίας νυν Κλεοβούλου). Όλες οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται μακριά από την ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας, που βρίσκεται στο ΟΤ 113 (βλ. Σχέδιο 3). Η 84/77 πράξη τακτοποιήσεως-προσκυρώσεως και αναλογισμού-αποζημιώσεως {...} κυρώθηκε με την 587/48/78/ Απόφαση Νομάρχη Αττικής. Σχέδιο 3: Απόσπασμα του Τοπογραφικού Διαγράμματος της Πράξης 84/77. Σημειώνονται οι θέσεις της ιδιοκτησίας Βαλάση (κίτρινο χρώμα), και του τμήματος της οδού Ευτέρπης του οποίου ζητείται η διάνοιξη (καφέ χρώμα), καθώς και εκτάσεων που δεν τακτοποιούνται με την Πράξη 84/77 (ροζ χρώμα). Στο ΦΕΚ Δ 109/ έχει δημοσιευτεί η Ειδοποίηση της γενομένης παρακαταθέσεως αποζημιώσεως λόγω προσκυρώσεως και ρυμοτομίας τμημάτων οικοπέδων εις Ροδόπολη Μπάλα Αττικής, όπου αναφέρεται: «Δια της υπ αρ. 84/77 πράξεως προσκυρώσεως {...} επικυρωθείσης δια της υπ αρ. πρωτ. 587/48/78/ αποφάσεως του Αναπλ. Νομάρχου Δ/τος Αν. Αττικής της Νομαρχίας Αττικής, νομίμως μεταγραφείσης εις τα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μαραθώνος εν τόμω 146 και υπ αυξ. αρ. 611, προσεκυρώθησαν αναγκαστικώς {...} 1. Έκτασις μ 2 175,00 εμφαινομένη εις το προμνησθέν σχεδιάγραμμα υπό τα διακριτικά στοιχεία ( ). 2. Έκτασις μ 2 188,00 εμφαινομένη εις το προμνησθέν σχεδιάγραμμα υπό τα διακριτικά στοιχεία ( ). {...} Δια της υπ αρ. 989/81 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθωρίσθη προσωρινή τιμή μονάδος δι έκαστον μ 2 το ποσόν των δραχμών 1.100, ας οι ανωτέρω υπέρ ων η προσκύρωσις {...} κατέθεσαν υπέρ του καθ ου η προσκύρωσις εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων δια των υπ αρ / και / γραμματείων {...}» ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

7 Με την 860/1984 απόφαση του Τμήματος Απαλλοτριώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών «επήλθεν η συντέλεσις της απαλλοτριώσεως» και διατάχθηκε «αποβολή του καθ ου Δημοσίου, ως και παντός τρίτου εξ αυτού έλκοντος δικαιώματα, εκ των κάτωθι επιδίκων εκτάσεων, κειμένων εις τα υπ αριθμ. 113 και 114 Ο.Τ. της Κοινότητος Μπάλας Αττικής, ως αύται εμφαίνονται εις το συνοδεύον την υπ αριθμ. 84/77 πράξιν {...} υπό τα στοιχεία (175 τ.μ.), (188 τ.μ.) {...}». Η απόφαση αυτή έχει επιδοθεί στην Κοινότητα Ροδόπολης, όπως βεβαιώνεται στην 1242/ Έκθεση Επιδόσεως. Στο ΦΕΚ Β 724/ έχει δημοσιευτεί η αριθ Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής για Μεταβίβαση Κυριότητας αδιάθετης εποικιστικής έκτασης, στην οποία αναφέρεται ότι «τμήμα εμβαδού τ.μ. του αριθμ. 109 αδιαθέτου τεμαχίου της οριστικής διανομής του κτήματος "Σταμάτα-Διόνυσος" έτους 1932, εμπίπτει μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του "Ο.Σ. Νέα Αιολίς" και ειδικότερα στα αριθμ οικοδομικά τετράγωνα. Από το συνολικό εμβαδό του εν λόγω τμήματος, ένα τμήμα με τα στοιχεία {...} του οικείου διαγράμματος ρυμοτομίας, εμβαδού τ.μ. αποτελεί κοινόχρηστους χώρους (δρόμος-άλσος) και άλλα δύο τμήματα με τα στοιχεία και του ιδίου διαγράμματος εμβαδού αντίστοιχα και 673 τ.μ. αποτελούν ιδιοκτησίες τρίτων, λόγω προσκυρώσεως, αναγνωρισθεισών κατά νόμο (βλέπε, ειδοποιήσεις γεγονότων παρακαταθέσεων αποζημιώσεων Γραμματείων συστάσεως παρακαταθέσεων ποσών κ.λ.π.)». Δηλαδή, έως το τέλος 1985 είχαν καταβληθεί οι αποζημιώσεις για τις εκτάσεις στο εξεταζόμενο σημείο, όπως καθορίζεται από την Πράξη 84/77, και είχε δημοσιευτεί η Απόφαση Μεταβίβασης Κυριότητας προς την Κοινότητα Ροδόπολης και τους ιδιοκτήτες του Ο.Σ. Ν. Αιολίδας, του τμήματος του τεμαχίου 109 που ενέπιπτε στο ρυμοτομικό σχέδιο. Συνεπώς, από τότε αρχίζει η υποχρέωση της Κοινότητας Ροδόπολης έναντι των ιδιοκτητών για υλοποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Σημειώνεται ότι, οι κοινόχρηστοι χώροι που περιήλθαν στην Κοινότητα Ροδόπολης κατά την ανωτέρω μεταβίβαση κυριότητας του τεμαχίου 109, δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο από την Κοινότητα Ροδόπολης ή το Δήμο Διονύσου, ενώ, αντίθετα, έχουν υποβληθεί δηλώσεις ιδιοκτησιών ως ιδιωτικών, στην δημόσια περιοχή (τμήμα του με αρ. 109 τεμαχίου της οριστικής διανομής του κτήματος "Σταμάτα-Διόνυσος") που καταγγέλλεται ότι καταπατείται. Οι ως άνω κοινόχρηστοι χώροι συνιστούν το αναφερόμενο ως 109β τμήμα στο διάγραμμα που συνοδεύει την 1061/ Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής (βλ. σχέδιο 4 κατωτέρω), με θέμα «Σημείωση μεταβολής κτηματολογικών στοιχείων», όπου αναφέρεται: «Εγγράφουμε το αριθ 109α εκτάσεως τ.μ. (το οποίο βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Σ. Ν. Αιολίδας) και το αριθ. 109β εκτάσεως τ.μ., δρόμοι και άλσος (το οποίο εμπίπτει στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ο.Σ. Ν. Αιολίδας), στην κυριότητα της Κοινότητας Ροδόπολης» 1. Από το 1979, που κυρώθηκε η Πράξη 84/1977, η Κοινότητα Ροδόπολης σε ουδεμία ενέργεια προέβη για διευθέτηση των εκκρεμοτήτων. Ομοίως και ο Δήμος Διονύσου, στον οποίον περιήλθε η έκταση μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και η σχετική αρμοδιότητα, ο οποίος στο 38392/ έγγραφό του αναφέρει ότι «η διαδικασία τακτοποίησης των γηπέδων που δεν τακτοποιούνται με την αρ. 84/1977 πράξη τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού θα προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου». Όπως προαναφέρθηκε, στο Κτηματολόγιο έχουν ήδη δηλωθεί ιδιοκτησίες που καταπατούν κοινόχρηστες εκτάσεις του εγκεκριμένου από το 1962 ρυμοτομικού σχεδίου, που μεταβιβάστηκαν από το ελληνικό Δημόσιο στην Κοινότητα Ροδόπολης, ενώ ο Δήμος δεν έχει καταθέσει δηλώσεις για τους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Ν. Αιολίδας. 1 Στην 1061/ Απόφαση, εσφαλμένα, κατά την άποψή μας, αναγράφεται ως εκκρεμότητα ότι «Τα αριθ. 109γ εκτάσεως 1014 τ.μ. και 109δ εκτάσεως 0673 τ.μ. τεμάχια, τα οποία εμπίπτουν στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ν. Αιολίδος (οικ. τετρ. 113 και 114 αντίστοιχα) θα παραμείνουν όπως αναφέρονται στο σκεπτικό της αριθ. 8432/85 απόφασής μας, μέχρι να τακτοποιηθούν με νεώτερη, διότι αποτελούν ιδιοκτησίες τρίτων, λόγω προσκυρώσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα», δεδομένου ότι (α) για τα εν λόγω τμήματα στην Πράξη 84/77 δεν παραμένει εκκρεμότητα και (β) η 8432/85 απόφαση, την οποία επικαλείται, αναφέρει το αντίθετο (βλ. ανωτέρω). ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

8 Για να διανοιχθεί το τμήμα της οδού Μουσών από την οδό Θάλειας έως το Άλσος, πρέπει να προηγηθούν η τακτοποίηση ιδιοκτησιών που δεν τακτοποιούνται με την Πράξη 84/77 και η κατεδάφιση αυθαιρέτων. Ωστόσο, η διάνοιξη του ως άνω τμήματος της οδού Μουσών δεν σχετίζεται άμεσα με την (αιτούμενη) διάνοιξη του τμήματος της οδού Ευτέρπης, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, με την ανωτέρω Πράξη έχουν τακτοποιηθεί επτά περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας και έχουν καταβληθεί οι προσήκουσες αποζημιώσεις. Σχέδιο 4: Απόσπασμα του Τοπογραφικού της απόφασης Νομάρχη Αν. Αττικής 1061/1998, με υπόβαθρο το Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πράξης 84/77 και την ιδιοκτησία Βαλάση. Στην ιδιοκτησία Βαλάση προϋπήρχε «αυθαίρετο παλαιό κτίσμα με τσιμεντόλιθους» επιφάνειας 33,18 τ.μ. (έκθεση αυτοψίας & Σχέδιο 2, στη ΒΑ γωνία του οικοπέδου). Το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου, με το οικ.5876/1246/ προς τον Ηλία Βαλάση, σε συνέχεια της υπ αρ. 122/04 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου «που αφορά σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών ιδιοκτησίας σας», έταξε «προθεσμία τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να προβείτε σε υλοποίηση της κατεδάφισης με ίδια μέσα». Κατόπιν τούτου, ο ιδιοκτήτης εμπρόθεσμα κατεδάφισε, με ίδια μέσα, το προϋπάρχον στην ιδιοκτησία του αυθαίρετο 2, το δε Τμήμα Πολεοδομίας Καπανδριτίου, με το 6718/1451/05/ ενημέρωσε τη Δ.Τ.Υ. Ν.Α.Α.Α. για «υλοποίηση κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής από τους ιδιοκτήτες με ίδια μέσα». Ως προς τις ενέργειες των υπηρεσιών για την διάνοιξη της οδού Ευτέρπης Η οδός Ευτέρπης έχει διανοιχθεί και ασφαλτοστρωθεί έως το οικόπεδο που γειτνιάζει δυτικά με την ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας, ενώ παρέχεται πρόσβαση και στο δυτικό μισό εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου τους (τμήμα 17), στο οποίο οι ιδιοκτήτες του έχουν οικοδομήσει από το Το ζεύγος Βαλάση, προκειμένου να καταστεί η ιδιοκτησία τους οικοδομήσιμη, έχουν κατ επανάληψιν, απ όταν αγόρασαν το οικόπεδο, ζητήσει, (εγγράφως δε από το 2002), τη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης 2 Φάκελος Αυθαιρέτου 6/2002, Υπόθεση Βαλάση-Καραγιώργου: Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Ηλία Βαλάση προς Πολεδομικό Γραφείο Καπανδριτίου, με αρ. πρ. 6718/ που ενημερώνει ότι «έχω εκτελέσει την κατεδάφιση με ίδια μέσα στις » ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

9 στο τμήμα που τους αφορά, χωρίς αποτέλεσμα. Το ίδιο αίτημα, είχε σταλεί με εξώδικο επιστολή προς την Κοινότητα Ροδόπολης, το , από τέσσερις ιδιοκτήτες, μεταξύ των οποίων και ο προκάτοχος της εν λόγω ιδιοκτησίας. Στην καταγγελία αναφέρεται ότι η Κοινότητα Ροδόπολης δεν προβαίνει στην εν λόγω διάνοιξη «διότι δεν θέλει να διώξει τους καταπατητές της περιοχής που έχουν καταπατήσει τον Δρόμο Ευτέρπης και Μουσών, καθώς και τον κοινόχρηστο χώρο του Άλσους» και ειδικότερα για να μη θιγούν το αυθαίρετο Σπυράντη επί της οδού Μουσών και η μάντρα οικοδομικών υλικών στην οδό Ευτέρπης και στο προβλεπόμενο Άλσος. Οι καταπατήσεις είναι εμφανείς στους ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς και στις αεροφωτογραφίες και επίγειες φωτογραφίες (λήψη Ιουνίου 2011) του ιστότοπου Google Maps στο διαδίκτυο. Η καταπάτηση του Άλσους, για χρήση ως μάντρα οικοδομικών υλικών, όπως αποτυπώθηκε στην επίγεια φωτογράφηση της Google (λήψη Ιουν. 2011), και παρουσιάζεται στο Street View του Google Maps. Στις , ήτοι, δεκαέξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της κυριότητας της έκτασης (το 1985), και δεκαπέντε χρόνια μετά το σχετικό εξώδικο των ιδιοκτητών προς την Κοινότητα Ροδόπολης, ολοκληρώθηκε σχετική μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ.: «Διάνοιξη Οδού Ευτέρπης». Η μελέτη αφορά την περαιτέρω διάνοιξη της οδού Ευτέρπης, ήτοι κατά 100 μ. μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μουσών, όπου περιλαμβάνεται και το τμήμα μπροστά στην ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας και εστάλη στην Κοινότητα Ροδόπολης με το με α.π. ΤΥΔΚ/08/ΔΤΑ/19660/ έγγραφο. Κατά συνέπεια, από τις δεν υπήρχε τεχνικό κώλυμα για την εκτέλεση του έργου. Στο με α.π. 08/ΔΤΑ/24351/ έγγραφο της ΤΥΔΚ, προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφερόταν: «Η Υπηρεσία μας, έπειτα από αίτημα της Κοινότητας Ροδόπολης, έχει προβεί στη σύνταξη μελέτης διάνοιξης του τμήματος της οδού Ευτέρπης. Η μελέτη αυτή με αριθ. 170/2001 και προϋπολογισμό δρχ με ΦΠΑ θεωρήθηκε και στάλθηκε από την Υπηρεσία μας στην Κοινότητα Ροδόπολης με το αριθ. 08/ΔΤΑ/19660/ έγγραφό μας. Περαιτέρω, η υλοποίηση της μελέτης αποτελεί αρμοδιότητα της Κοινότητας που είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση οικονομικών πόρων». Στο με α.π. 303/ έγγραφο της Κοινότητας Ροδόπολης με θέμα «Περί διανοίξεως οδού Ευτέρπης», αναφερόταν ότι «Η εν λόγω μελέτη δεν συμπεριλήφθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότητάς μας έτους 2002, διότι απαγορεύεται η κατάτμηση έργων Π.Δ. 171/87, αρθ. 12 και έχει ενσωματωθεί σε έργο οδοποιίας με τίτλο "Κατασκευή διαφόρων κοινοτικών οδών". Επειδή η Κοινότητά μας αδυνατεί οικονομικά να καλύψει την δαπάνη του έργου "Κατασκευή διαφόρων Εξώδικος πρόσκληση και διαμαρτυρία, κατά της Κοινότητας Ροδοπόλεως «προς διάνοιξιν της οδού Μουσών και τμήματος της οδού Ευτέρπης» ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

10 κοινοτικών οδών" [μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η οδός Ευτέρπης], σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε στην διάνοιξη της οδού που μας ζητήσατε μόλις εξασφαλίσουμε τη σχετική πίστωση από την Περιφέρεια». Όμως, η αναφορά στο ανωτέρω Π.Δ. είναι εσφαλμένη, επειδή στο εδάφιο 1 του Άρθρου 12 του ΠΔ 171/87 αναφέρεται: «1. Δεν επιτρέπεται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας ή ύστερα από αναμόρφωσή του, η αναγραφή κατατμημένων πιστώσεων που προορίζονται για εκτέλεση έργων της αυτής κατηγορίας, εκτός αν πρόκειται για έργα που θα εκτελεσθούν σε διαφορετικούς οικισμούς ή τοποθεσίες ή θέσεις. Επίσης απαγορεύεται να κατατμηθεί ένα έργο που έχει γραφτεί στον προϋπολογισμό ως ενιαίο, ή έχει προϋπολογισθεί ως τέτοιο με την τεχνική του μελέτη, εκτός αν διαπιστωθεί με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ειδικά αιτιολογημένη ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία για την περάτωσή του και προσδιοριστεί, ακριβώς το τμήμα που μπορεί να εκτελεστεί ως αυτοτελές έργο, οπότε, στην περίπτωση αυτή συντάσσεται για το τμήμα αυτό ειδικός προϋπολογισμός, ο οποίος θεωρείται ανάλογα με το ύψος του από τα αρμόδια όργανα». Κατάτμηση, δηλαδή, είναι η εκτέλεση πολλών έργων της αυτής κατηγορίας από ένα φορέα και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Όμως, δεν συνιστά κατάτμηση η εκτέλεση ενός μόνον έργου, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου ή της Κοινότητας, με αναβολή των υπολοίπων έργων της κατηγορίας για χρηματοδότησή τους από μελλοντικές πιστώσεις. Μάλιστα, για την περίπτωση οικονομικής αδυναμίας, ο νομοθέτης προβλέπει ακόμη και την μερική εκτέλεση ενιαίου έργου, προκειμένου ένα αυτοτελές τμήμα του να ολοκληρωθεί και να δοθεί προς χρήση. Στην περίπτωση της αιτούμενης διάνοιξης της οδού Ευτέρπης, η Κοινότητα Ροδόπολης παρέβλεψε τις ευνοϊκές προβλέψεις του Π.Δ., παρότι υπάρχει η 170/2001 μελέτη της ΤΥΔΚ, έχουν τακτοποιηθεί τα γειτονικά οικόπεδα και έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Κοινότητα συναρτούσε τη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης ακόμη και με τη διάνοιξη της οδού Μουσών, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν προηγουμένως δεν γίνουν οι απαραίτητες τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών. Όμως, για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών της οδού Μουσών, που αναφέρεται και στην Πράξη 84/1997, η Κοινότητα Ροδόπολης (και εν συνεχεία ο Δήμος Διονύσου) δεν έχουν προβεί, μέχρι σήμερα, στις αναγκαίες ενέργειες. Σημειώνεται ότι, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει και μερικώς τη μελέτη (170/01), προκειμένου να ικανοποιηθεί το εύλογο αίτημα της καταγγέλλουσας. Συνδύασε, δηλαδή, ως μη όφειλε, την διάνοιξη του καθ όλα έτοιμου να διανοιχθεί (λόγω τακτοποιήσεων, καταβολής αποζημιώσεων και υπάρχουσας μελέτης) τμήματος της οδού Ευτέρπης, με την διάνοιξη άλλων οδών, πολλαπλασιάζοντας το κόστος, το οποίο, εν συνεχεία, δήλωνε αδυναμία να αντιμετωπίσει. Στις , ο κ. Βαλάσης σε έγγραφό του προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ροδόπολης κ. Χ. Κλεφτάκη, ανέφερε ότι είχε υποχρέωση να διανοίξει την οδό Ευτέρπης, και επανήλθε με νεώτερο έγγραφό του, στις , το οποίο κοινοποίησε και στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, όπου αναφέρονταν τα σχετικά με την προσκύρωση και τις αποζημιώσεις ΦΕΚ 109/Δ/1983 και 724/Β/1985, καθώς και ότι η δημιουργία του Άλσους και η διάνοιξη των οδών Ευτέρπης και Μουσών προβλέπονταν κατά την παραχώρηση (κατόπιν προσκυρώσεως και αποζημιώσεως) της εν λόγω δημόσιας έκτασης. Στο τελευταίο έγγραφο αναφερόταν, επίσης, ότι «ο δρόμος είναι πληρωμένος και ότι έχει αποζημιωθεί το Δημόσιο από τον συνεταιρισμό Ν. Αιολίς». Παράλληλα, στις , με αίτησή του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ ο ενδιαφερόμενος έθεσε το ερώτημα ποιος έχει υποχρέωση για τη διάνοιξη της οδού. Η Δ.Ο.Κ.Κ./ΥΠΕΧΩΔΕ, απαντώντας με το 32395/ έγγραφο, ανέφερε: «Η διάνοιξη των δρόμων και η διαμόρφωσή τους προγραμματίζονται βάσει των εκάστοτε οικονομικών πιστώσεων που εκχωρούνται από το Υπ. Εσωτερικών για τα τεχνικά έργα του εκάστοτε Δήμου ή Κοινότητας και αρμόδια είναι η Περιφέρεια του Νομού». Επίσης, το έτος 2004, η καταγγέλλουσα απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, για το ίδιο θέμα, και στη συνέχεια εκδόθηκαν τα οικ.4731/ και οικ.5084/ έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής προς την Κοινότητα Ροδόπολης με θέμα «Διάνοιξη κοινοτικής οδού Ευτέρπης». Με το πρώτο η Περιφέρεια ζήτησε από την Κοινότητα να προβεί στη «διάνοιξη της ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

11 οδού Ευτέρπης βάσει της αριθμ. 170/01 τεχνικής μελέτης που έχει συνταχθεί από την ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής έστω και στο πρώτο τμήμα της μήκους τουλάχιστον 50,00 μ. προκειμένου να γίνει δυνατή η έκδοση οικοδομικής αδείας της ενδιαφερόμενης κ. Βαλάση» και με το δεύτερο ζήτησε άμεση ενημέρωση «εντός δέκα ημερών (...) για την πορεία της υπόθεσης». Τα έγγραφα κοινοποιήθηκαν και στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας για «να ελέγξει τη νομιμότητα των ενεργειών της Κοινότητας Ροδόπολης (...) και να συντονίσει τις ενέργειες αυτές με την ΤΥΔΚ (...)» Η Κοινότητα Ροδόπολης, στο με α.π. 2208/ έγγραφό της, επικαλείται δυσκολίες για την διάνοιξη της οδού Ευτέρπης κατά 100 μ., όπως προβλέπεται στη μελέτη, λόγω υπάρχοντος ρέματος 4 στη συμβολή της οδού Μουσών και Μητροπολίτου Κυδωνιών, όπου συμβάλλεται και η οδός Ευτέρπης. Επίσης, επικαλείται οικονομικές δυσκολίες για την πλήρη διάνοιξη, και καταλήγει συναρτώντας το θέμα με τη διάνοιξη άλλων οδών: «Άλλωστε το θέμα της διάνοιξης της οδού Ευτέρπης, δεν είναι το μόνο που απασχολεί την Κοινότητά μας. Παρόμοια προβλήματα συναντάμε και στις οδούς Δημοκρατίας, Κλεοβούλου, Μουσών, Βίας, Θαλή και Ουρανίας, όπου εκτός των προβλημάτων που αναφέρονται πιο πάνω, υπάρχουν και διεκδικήσεις ιδιοκτησίας, από κατόχους ρυμοτομούμενων εκτάσεων που χρήζουν απαλλοτριώσεων. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι είναι διακαής πόθος μας η διάνοιξη και της τελευταίας οδού του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητάς μας». Όμως, οι ανωτέρω δυσκολίες δεν αφορούν στη μικρού μήκους αιτούμενη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας. Επίσης, η διάνοιξη του ως άνω τμήματος που έχει τακτοποιηθεί και για το οποίο έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις από το 1983, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διάνοιξη της οδού Μουσών που είναι αδύνατη έως ότου τακτοποιηθούν οι επ αυτής ιδιοκτησίες. Ως προς τις ενέργειες των υπηρεσιών για τη διάνοιξη της οδού Μουσών Για να διανοιχθεί το τμήμα της οδού Μουσών από την οδό Θάλειας έως το Άλσος, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να προηγηθούν η τακτοποίηση ιδιοκτησιών που δεν τακτοποιούνται με την Πράξη 84/77, ήτοι, οι ιδιοκτησίες Μοριανού Κ., Μαρίας Διζέ, Αικατερίνης Χειμονάκη, Χρ. Κουβέλη, Ελένης Μπισμπιρούλια και Θεοδ. Πέππα και η κατεδάφιση αυθαιρέτων. Το μεγαλύτερο τμήμα της ιδιοκτησίας Χρ. Κουβέλη ρυμοτομείται από την οδό Μουσών, στο τμήμα της λίγο πριν τον κοινόχρηστο χώρο που, στο ΡΣ, χαρακτηρίζεται ως Άλσος, και μπροστά από τις ιδιοκτησίες Κ. Μοριανού & Μ. Διζέ και Α. Χειμονάκη (βλ. ανωτέρω Σχέδιο 3). Εξ ολοκλήρου στο ρυμοτομούμενο τμήμα της ανωτέρω ιδιοκτησίας υφίσταται αυθαίρετη οικοδομή (νυν ιδιοκτησία Σπυράντη), για την οποία έχουν διενεργηθεί αυτοψίες και έχουν συνταχθεί πέντε εκθέσεις αυθαιρέτου, και το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου έχει κατ επανάληψη ζητήσει την κατεδάφισή του. Στις , το Κοινοτικό Συμβούλιο Ροδόπολης, με την Απόφαση αρ. 9 «αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει από το Νομ. Συμβούλιο Ανατ. Αττικής την μη κατεδάφιση, κατά τον παρόντα χρόνο της οικίας της Σπυράντη-Μάμαλη Αγγελικής» επειδή για τη διάνοιξη της οδού Μουσών «πρέπει να προηγηθεί η προσκύρωση τμημάτων ιδιοκτησίας Κουβέλη, προκειμένου τα παρακείμενα οικόπεδα να αποκτήσουν πρόσοψη επί της οδού Μουσών». Εν συνεχεία, με το 356/ έγγραφο προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Κοινότητας διευρύνει το θέμα και στις άλλες εντός σχεδίου αδιάνοιχτες οδούς και αναφέρει: «η Κοινότητά μας συμφωνεί με την ολική διάνοιξη της οδού Μουσών και όχι μόνον αυτής, διότι υπάρχουν και άλλες εντός σχεδίου αδιάνοιχτες οδοί. Για να προβούμε στην ολική διάνοιξη θα πρέπει να προηγηθούν πράξεις τακτοποιήσεως, αναλογισμού και προσκυρώσεως στις υφιστάμενες ιδιοκτησίες. Πέρα αυτού θα πρέπει να κατασκευαστούν επίσης μεγάλα τεχνικά έργα όπως γεφύρια, τοιχεία που υπερβαίνουν τα 6 μ. ύψος κ.λ.π. (...)» και καταλήγει «Κατά συνέπεια αφού προηγηθούν 4 Στο διάγραμμα που συνοδεύει την Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής 1061/1998 (βλ. Σχέδιο 4), αποτυπώνεται το ρέμα που βρίσκεται στο ανατολικό όριο του τεμαχίου 109 και σε απόσταση που δεν αποτελεί κώλυμα για την αιτούμενη διάνοιξη. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

12 όλες οι νόμιμες διαδικασίες και οι απαιτούμενες μελέτες με τα τεχνικά έργα, τότε να συζητήσουμε ξανά το θέμα». Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι η Κοινότητα Ροδόπολης και, στη συνέχεια, ο Δήμος Διονύσου, δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων διάνοιξης της οδού Μουσών. Μάλιστα, η Κοινότητα Ροδόπολης, με το ανωτέρω έγγραφό της ζήτησε να μην κατεδαφιστεί το αυθαίρετο Σπυράντη, επικαλούμενη τις από το 1977 εκκρεμότητες τακτοποίησης, που εξακολουθούν να υφίστανται. Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο, το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Πρακτικό με αρ. 4/ , 12 ο θέμα ημερήσιας διάταξης) «Αποφασίζει ομόφωνα, αναβάλει την έκδοση απόφασης, προκειμένου να ερωτηθεί η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αν έχουν γίνει οι σχετικές πράξεις τακτοποιήσεως, αναλογισμού και προσκύρωσης στις ιδιοκτησίες που προηγούνται της ιδιοκτησίας της Αγγελικής Σπυράντη» (Αρ. αποφ. 54). Ως προς τις ενέργειες του Δήμου σε σχέση με το Κτηματολόγιο Η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων επιβεβαιώνεται από αεροφωτογραφίες, επίγειες φωτογραφίες αλλά και από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Κτηματολόγιο. Είναι επίσης εμφανής στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών του Κτηματολογίου. Μετά την ανάρτηση του Κτηματολογίου, όπου είναι εμφανείς οι καταπατήσεις, ο Δήμος Διονύσου υπέβαλε την με αρ. πρωτ / «Παρέμβαση καθ ο μέρος με την επάλληλη κρίση της εισήγησης θίγεται το δικαίωμα του Δήμου επί του Κοινοχρήστου Χώρου - Δρόμου» προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου (13η συνεδρίαση της Επιτροπής με κωδ. ΚΤ 09- ΑΤΤ-05 της ), όπου σχετικά με τη χρησικτησία των εν λόγω εκτάσεων αναφέρεται ότι «ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας εις βάρος ακινήτων, που ανήκουν στην κυριότητα των ΟΤΑ, πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του ν.δ. 31/1968, δηλαδή έως τις , ενώ από και μετά τα ακίνητα αυτά είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας» και ότι «Κατά το αρ. 966 ΑΚ πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών. Κατά το αρ ανεπίδεκτα χρησικτησίας, τακτικής ή έκτακτης είναι τα εκτός συναλλαγής πράγματα». Επίσης, προβάλλεται η άποψη ότι «Η Κτηματογράφηση κατά την διενέργεια των εργασιών της, υποχρεούται να λάβει ως αφετηρία εκκίνησης τα υπάρχοντα και υφιστάμενα πολεοδομικά/ρυμοτομικά δεδομένα της περιοχής [ρυμοτομικά σχέδια, διανομές κλπ], εκ των οποίων δεν μπορεί να αποστεί ούτε βεβαίως να τα αγνοήσει και δη όταν πρόκειται περί εγκύρων εγκεκριμένων και σε ισχύ ρυμοτομικών σχεδίων όπως εν προκειμένω». Πέραν αυτού όμως, ο Δήμος Διονύσου παρέλειψε να προβεί στις οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας του και την προάσπιση των δικαιωμάτων του, με αποβολή των καταπατητών (από το εδαφικό τμήμα που ενέπιπτε στο με αρ. 109 τεμάχιο). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους Ο.Τ.Α. στο Ν. 2308/ δεν υπέβαλε δήλωση για τα δικαιώματά του 5 Στο άρθρο 2 «Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων» του Ν. 2308/1995, ενώ «1. Με απόφαση του ΟΚΧΕ καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του», «2. Το Ελληνικό Δημόσιο, οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της κατά την προηγούμενη παράγραφο δήλωσης». Η ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995, αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4164/2013, που ισχύει από 19 Ιουλίου 2013, ως εξής: «2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών του Ο.Τ.Α. υπό κτηματογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979, διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία Διεύθυνση Δασών τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώσεις του εδαφίου α του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

13 στην εν λόγω περιοχή. Σε σχετικό ερώτημά μας, απάντησε με το 38392/ έγγραφό του αποστέλλοντας «αντίγραφο της Δήλωσης του Ν. 2308/1995 που κατέθεσε η Δ/ση Τ.Υ. του Δ. Διονύσου, στο πλαίσιο της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, για το αδιάθετο τμήμα το οποίο σύμφωνα με την υπ αρ. 8432/1985 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής μεταβιβάστηκε στην πρώην Δ.Κ. Ροδόπολης και στο οποίο εμπίπτει το αδιάνοικτο τμήμα της οδού Ευτέρπης». Όμως, από το συνημμένο στο έγγραφο τοπογραφικό διάγραμμα, φαίνεται ότι, η αναφερόμενη δήλωση, που υποβλήθηκε στις για έκταση τ.μ., αφορά στο τμήμα «αριθ 109α εκτάσεως τ.μ. (το οποίο βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Σ. Ν. Αιολίδας)» του 109 τεμαχίου της ανωτέρω 1061/ Απόφασης της Ν.Α. Αν. Αττικής (Σημείωση Μεταβολής Κτηματολογικών Στοιχείων) (βλ. ανωτέρω Σχέδιο 4). Όμως, για το τμήμα «αριθ. 109β εκτάσεως τ.μ., δρόμοι και άλσος (το οποίο εμπίπτει στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ο.Σ. Ν. Αιολίδας)» που, επίσης, περιλαμβάνεται στην ανωτέρω Απόφαση, και όπου έχουν δηλωθεί οι καταγγελθείσες καταπατήσεις, ο Δήμος δεν προκύπτει να έχει υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, ούτε ένσταση μετά την ανάρτηση. Επίσης, κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, όταν ήταν εμφανείς οι διεκδικήσεις καταπατητών των εκτάσεων του Δήμου, δεν συνυπέβαλε με την ανωτέρω «Παρέμβαση», ούτε προσκόμισε κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, τα στοιχεία συντέλεσης των Πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων, παρότι ήταν εμφανές ότι είχαν αγνοηθεί από τους μελετητές του Κτηματολογίου. Κατά τη σύνταξη του Κτηματολογίου δεν έχει συνεκτιμηθεί η ύπαρξη του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή, ούτε έχει ληφθεί υπ όψιν η ανωτέρω συντέλεση της απαλλοτρίωσης (πράξη 84/77). Η Κοινότητα Ροδόπολης δεν υπέβαλε στο Κτηματολόγιο τα στοιχεία αυτά, ούτε στοιχεία για τα δικαιώματά της στην περιοχή. Ο μελετητής του Κτηματολογίου δεν περιέλαβε τα στοιχεία του Ρυμοτομικού Σχεδίου και της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης στα κτηματολογικά διαγράμματα, παρότι όφειλε, δεδομένου ότι αναφέρονται σε κείμενα που είχαν υποβληθεί στο Κτηματολόγιο. Ειδικότερα, στο συμβόλαιο αγοράς της ιδιοκτησίας της καταγγέλλουσας από τον δικηγόρο Αθανάσιο Δημητρίου Δρε, αναφέρεται ότι «Εδώ γίνεται μνεία ότι ο πωλητής εδήλωσε: οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά ανέκυψε μεταξύ του δικαιοπαρόχου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΣ Συν. Π.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, τακτοποιήθηκε νόμιμα μετά την εκτέλεση, της εν τω μεταξύ, εκδοθείσης υπό της υπηρεσίας Πολεοδομίας του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής υπ αριθ. 84/1977 πράξεως τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών του ως άνω Οικοδομικού Συνεταιρισμού κειμένων εις Μπάλα Αττικής και επί των Ο.Τ. 112, 113 και 114, με την οποία ανασκευάσθηκε μερικώς η υπ αριθ. 146/1974 όμοια πράξη της αυτής πολεοδομίας και η οποία κυρώθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. 587/48/78 απόφαση της Δ/νσης Πολεοδομίας του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, τηρηθεισών όλων των νομίμων διαδικασιών, που προβλέπονται από το νόμο, για τις περιπτώσεις τακτοποίησης των εντός σχεδίων πόλεων, κειμένων οικοπέδων.» Σε σχετικό ερώτημά μας για το θέμα των καταπατήσεων 6, ο Δήμος Διονύσου απάντησε ως εξής 7 : «Με την υπ αριθμ. 8432/ Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής περί "μεταβίβασης κυριότητας αδιάθετης επικοικιστικής έκτασης", παραχωρήθηκε στην τέως κοινότητα Ροδόπολης (νυν Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου) έκταση τ.μ., η οποία και δηλώθηκε στο ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη». 6 Με το ΣΕΕΔΔ/Φ.4/3114/ έγγραφο ρωτήθηκε ο Δήμος Διονύσου «Εάν καταπατούνται κοινόχρηστες εκτάσεις στην εν λόγω περιοχή των οδών Ευτέρπης και Μουσών καθώς και στο μεταξύ τους προβλεπόμενο άλσος. Εάν ναι, ποια στοιχεία είναι γνωστά για κάθε περίπτωση και ποιες ενέργειες γίνονται για την απομάκρυνση των καταπατητών» και ζητήθηκε «να επισυνάψετε διευκρινιστικά στην απάντησή σας το συνημμένο στο παρόν απόσπασμα ρυμοτομικού, είτε με σημειωμένες σε αυτό τις θέσεις και τα στοιχεία τυχόν καταπατήσεων, είτε βεβαιώνοντας επ' αυτού ότι δεν υπάρχουν καταπατήσεις κοινοχρήστων εκτάσεων στην περιοχή». 7 Με το Δήμος Διονύσου 7484/ έγγραφο. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

14 Εθνικό Κτηματολόγιο. Στην έκταση αυτή εμπίπτει και η ευρύτερη περιοχή των οδών Ευτέρπης και Μουσών. Πιθανά, οι εν λόγω εκτάσεις να έχουν δηλωθεί και από άλλους στο Κτηματολόγιο. Οι πιθανές διπλές εγγραφές, θα αποκατασταθούν με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και θα εντοπιστούν πιθανές καταπατήσεις». Όμως, το εμβαδόν των τ.μ. της έκτασης, που σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, δηλώθηκε από το Δήμο Διονύσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι ίσο με το εμβαδόν του τμήματος του 109 τεμαχίου που βρίσκεται εκτός της Ν. Αιολίδος. Συγκεκριμένα, με την 8432/ απόφαση 8 μεταβιβάζονται: «1. Τμήμα τεμαχίου 109 με τα στοιχεία {..} εμβαδού 6,375 τ.μ., εμπίπτοντος στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο "Ο.Ε. Νέα Αιολίς", χαρακτηρισθέντος σαν δρόμοι και άλσος, όπως φαίνεται στο Τοπ. διάγραμμα, προσαρτημένο στην 84/77 πράξη μας. 2. Τμήμα τεμαχίου 109 (υπόλοιπης και μη ρυμοτομηθείσης) με τα στοιχεία Α-Β-Γ- {...} Κ-Α εμβαδού τ.μ., εμπίπτοντος στον οικισμό Μπάλλα, χαρακτηριζομένου αγροτικού, όπως φαίνεται στο τοπ. διάγραμμα της ομάδας εργασίας έτους 1983». Τα εν λόγω τμήματα αναφέρονται ως εκτάσεις 109α και 109β (με τα ίδια εμβαδά και σχέση με το ρυμοτομικό της Ν. Αιολίδας) και στην 1061/ απόφαση Νομάρχη Α. Αττικής 9. Στο «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ακινήτου με Κωδικό Ιδιοκτησίας », συνημμένο στο 38392/ έγγραφο του Δήμου Διονύσου, περιλαμβάνεται και πίνακας συντεταγμένων του περιγράμματος της ανωτέρω έκτασης (εμβαδού 6064,00 τ.μ.). Επαληθεύεται επομένως ότι ο Δήμος Διονύσου δήλωσε στο Κτηματολόγιο έκταση που αντιστοιχεί στο Τμήμα 109β, εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Αιολίδας. Τα περιγράμματα των ιδιοκτησιών που έχουν καταγραφεί στο κτηματολόγιο, σημειώνονται στον ορθοφωτοχάρτη που μας δόθηκε από τον μελετητή με λεπτή γαλάζια γραμμή (βλ. Σχέδιο 5), ενώ στο Δήμο έχουν αποδοθεί οι εκτάσεις που απομένουν από τα ακίνητα που δηλώθηκαν από ιδιώτες ή καταγράφηκαν ως αγνώστου ιδιοκτήτη (οδοί και λοιπές κοινόχρηστες εκτάσεις, σημειωμένες από τον μελετητή με κόκκινο χρώμα). Ο συνδυασμός του ορθοφωτοχάρτη με το τοπογραφικό διάγραμμα της Πράξης 84/77, αναδεικνύει την απόλυτη ασυμφωνία των εκτάσεων αυτών με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ν. Αιολίδας στην εξεταζόμενη περιοχή. Ιδίως στο τεμάχιο 109 (που το περίγραμμα του εντός της Ν. Αιολίδας τμήματός του σημειώνεται με έντονο πράσινο χρώμα στο Σχέδιο 5), οι εκτάσεις κυριότητας του Δήμου εμφανίζονται κατακερματισμένες, ως ιδιοκτησίες ιδιωτών, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση του θέματος εκ μέρους του μελετητή. 8 ΦΕΚ Β' 724/ (15). 9 «Σημείωση μεταβολής κτηματολογικών στοιχείων» ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

15 Σχέδιο 5: Οι εναπομένουσες κατά τη μελέτη του Κτηματολογίου εκτάσεις του Δήμου (κόκκινο χρώμα). Όμως, και μετά τις ενστάσεις, δεν υπήρξαν τροποποιήσεις στις κοινόχρηστες εκτάσεις, παρά την Παρέμβαση του Δήμου Διονύσου και παρότι ο μελετητής γνώριζε την Πράξη 84/77, όπως αποδεικνύεται από Υπόμνημά του προς την Επιτροπή Ενστάσεων, της 21/8/2014, που αφορά την Ένσταση με α.π. 294 για οικόπεδο του ΟΤ 114, επί της οδού Μουσών. Το εν λόγω Υπόμνημα αποδίδει στους ενιστάμενους τα τμήματα των ΚΑΕΚ που, όπως είχαν δηλωθεί, βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας τους, χωρίς όμως να αποδίδει στην οδό Μουσών, ήτοι στην κυριότητα του Δήμου, τα υπόλοιπα των ίδιων ΚΑΕΚ που ευρίσκονται εντός του τεμαχίου 109. Στο Σχέδιο 6 σημειώνονται με γραμμοσκίαση οι κοινόχρηστες εκτάσεις του τεμαχίου 109 (γαλάζιο περίγραμμα και γραμμοσκίαση για το εκτός Ν. Αιολίδος τμήμα και πράσινο περίγραμμα και γραμμοσκίαση για το εντός του Ρ.Σ. Ν. Αιολίδος). Στις κοινόχρηστες εκτάσεις περιλαμβάνονται τα τμήματα των οδών για τα οποία έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις από τους παρόδιους ιδιοκτήτες, μετά την Πράξη 84/77. Με πράσινο περίγραμμα, αλλά χωρίς γραμμοσκίαση, σημειώνονται τα τμήματα εντός ιδιοκτησιών (οικοπέδων) της Ν. Αιολίδος, που πληρώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους (αποζημιώσεις λόγω προσκυρώσεως και ρυμοτομίας τμημάτων οικοπέδων). Με κόκκινο περίγραμμα φαίνονται εκτάσεις που έχουν καταγραφεί ως ιδιοκτησίες στην Κτηματογράφηση και για τις οποίες η Κτηματολόγιο Α.Ε. μας απέστειλε στοιχεία (στο εσωτερικό τους έχουν γραφεί τα 4 τελευταία ψηφία των ΚΑΕΚ τους). Με μαύρο περίγραμμα, σημειώνονται τα τμήματα που με το ανωτέρω Υπόμνημα δεν μεταβάλλεται η κυριότητά τους (παραμένουν στην κυριότητα εκείνων που τα δήλωσαν), και μετά την απόδοση των τμημάτων στους ανωτέρω ενιστάμενους, παρότι βρίσκονται σε κοινόχρηστη έκταση (οδό Μουσών και Άλσος) και παρότι με τον τρόπο αυτό τα οικόπεδα των ιδιοκτητών της Ν. Αιολίδας μένουν τυφλά, αντίθετα με τα αναγραφόμενα στα συμβόλαιά τους. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

16 Σχέδιο 6: Οι κοινόχρηστες εκτάσεις του τεμαχίου 109 σημειώνονται με γραμμοσκίαση. Το εκτός Ρ.Σ. Ν. Αιολίδας τμήμα (γαλάζια γραμμοσκίαση), δηλώθηκε από το Δήμο Διονύσου στο Κτηματολόγιο (σημειώνεται ΚΑΕΚ), ενώ το εντός Ρ.Σ. (πράσινη γραμμοσκίαση) δεν δηλώθηκε ούτε αποδόθηκε στο Δήμο από τον μελετητή. Σχέδιο 7: Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη με σημειωμένα κτίσματα που βρίσκονται μερικώς ή ολικώς εντός κοινόχρηστων χώρων κυριότητας του Δήμου (Ρ.Σ. του «Ο.Σ. Ν. Αιολίς»). ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

17 Επίσης, στον ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου διακρίνονται τέσσερα κτίσματα εντός κοινοχρήστων εκτάσεων, (εντός του Ρ.Σ. της Ν. Αιολίδος και του τεμαχίου 109). Στο Σχέδιο 7 σημειώνονται τα κτίσματα αυτά με βέλη και αριθμούς 1 έως 4, ενώ στο Σχέδιο 7α, ο ορθοφωτοχάρτης έχει συνδυαστεί με το τοπογραφικό της Πράξης 84/77 που περιλαμβάνει το Ρ.Σ. Για το ένα εξ αυτών (με αρ. 2) διαπιστώθηκε ότι έχουν συνταχθεί, από το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου, εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτου (Σπυράντη). Σχέδιο 7α: Το Σχέδιο 7 σε συνδυασμό με το Ρ.Σ. Ν. Αιολίδας και το τοπογραφικό της Πράξης 84/77. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τη σύνταξη της μελέτης του Κτηματολογίου για την εν λόγω περιοχή, δεν ελήφθησαν υπόψη απαραίτητα στοιχεία (εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις μεταβίβασης, κτλ και, ενδεχομένως ούτε τα στοιχεία ρέματος που αναφέρει ο πρόεδρος της Κοινότητας Ροδόπολης στο με α.π / έγγραφό του και εμφανίζεται στο ανατολικό όριο του τεμαχίου 109, στο διάγραμμα που συνοδεύει την Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής 1061/1998, βλ. Σχέδιο 4), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εντός του τεμαχίου 109 εκτάσεις θα καταγραφούν στο Κτηματολόγιο με τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Ως προς τις ενέργειες της πολεοδομικής υπηρεσίας σε σχέση με το αυθαίρετο Σπυράντη Στην καταγγελία, εκτός από την αναφορά σε καταπατήσεις κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή, για τις οποίες δεν είχε επιληφθεί ως όφειλε η τ. Κοινότητα Ροδόπολης, αναφέρεται και το επί της οδού Μουσών αυθαίρετο ιδιοκτησίας Σπυράντη. Οι εν λόγω καταπατήσεις είναι εμφανείς και στο φωτογραφικό υπόβαθρο του Κτηματολογίου. Μάλιστα, το αυθαίρετο κτίσμα νυν ιδιοκτησίας Σπυράντη, το οποίο ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου από την οδό Μουσών, για το οποίο έχουν συνταχθεί πέντε εκθέσεις αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών, όχι μόνον δεν κατεδαφίστηκε μετά την πρώτη έκθεση αυτοψίας 444/ , αλλά επεκτάθηκε με πρόσθετες αυθαίρετες κατασκευές, όπως διαπιστώνεται από τις εκθέσεις αυτοψίας που περιλαμβάνονται στους Φακέλους αυθαιρέτων 473/90 και 236/96. Ειδικότερα, ενώ στις από 1990 και από εκθέσεις ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

18 αυτοψίας διαπιστώνεται «ισόγειο κτίσμα κεραμοσκεπές "χωρίς άδεια" {...} Τελειωμένο» και στην από αυτοψία διαπιστώθηκε επιπροσθέτως «παράνομη κατασκευή αποθήκης και ψησταριάς με στέγαστρο», μόνο στη συμπληρωματική έκθεση στις με ορθή επανάληψη στις , σημειώνεται ως θέση του αυθαιρέτου «επί της εγκεκριμένης οδού Μουσών». Η Πολεοδομία Καπανδριτίου έχει επανειλημμένα ζητήσει την κατεδάφισή του 10, αλλά η Ν.Α. δεν προέβη σε κατεδάφιση. Η κ. Αγγελική Σπυράντη, σε Υπεύθυνη Δήλωσή της προς την Πολεοδομία Καπανδριτίου στις , προκειμένου το κτίσμα να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, δήλωσε ότι «το κτίσμα (οικία) που βρίσκεται χτισμένο στην κοινότητα Ροδόπολης είναι κτισμένο πριν από την 26/6/1995, δεν βρίσκεται σε δημόσια έκταση {...} κοινόχρηστο κλπ {...} και ότι δεν είναι εντός σχεδίου πόλεως». Καθώς αυτό αντιφάσκει με τις διαπιστώσεις της ανωτέρω από Έκθεσης Αυτοψίας, στη χρέωση της Υπεύθυνης Δήλωσης αναφέρεται «Προσκομίστηκε από τον κ. Σπυράντη, σύζυγο της Αγγελικής. Να συσχετισθή και να γίνει έλεγχος του περιεχομένου ». Το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καπανδριτίου, απέστειλε προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Ανατ. Αττικής έγγραφο με θέμα «Κατεδάφιση αυθαιρέτου κατασκευής Σπυράντη Αγγελικής, στην οδό Μουσών Κοινότητας Ροδόπολης» όπου αναφέρει: «Σας επαναναδιαβιβάζουμε το 5059/1219/ έγγραφό μας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. Το αυθαίρετο κτίσμα είναι ρυμοτομούμενο και βρίσκεται στο εύρος της εγκεκριμένης οδού Μουσών, του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αιολίδας Κοινότητας Ροδόπολης Αττικής». Το Κ.Σ. Ροδόπολης, με ομόφωνη απόφασή του (συνεδρίαση 2/2010, αρ. αποφ. 9/10) που διαβίβασε προς τη Ν.Α. με το 350/ έγγραφό του, ζήτησε την αναβολή της κατεδάφισης έως την τακτοποίηση της οδού Μουσών, αναφέροντας: «η Κοινότητά μας συμφωνεί με τον ολική διάνοιξη της οδού Μουσών και όχι μόνον αυτής, διότι υπάρχουν και άλλες εντός σχεδίου αδιάνοιχτες οδοί. Για να προβούμε στην ολική διάνοιξη θα πρέπει να προηγηθούν πράξεις τακτοποιήσεως, αναλογισμού και προσκυρώσεως στις υφιστάμενες ιδιοκτησίες». Όμως, μετά την Πράξη 84/1977 δεν έχει ενεργήσει για την εκπόνηση των απαιτούμενων πράξεων. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφερόταν επίσης: «Σύμφωνα με την υπ αριθ. 9/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου υπάρχει διακαής πόθος για τη διάνοιξη όλων των οδών, λαμβάνοντας όμως υπ όψη και τον παράγοντα άνθρωπο. Κατά συνέπεια αφού προηγηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και οι απαιτούμενες μελέτες με τα τεχνικά έργα, τότε να συζητήσουμε ξανά το θέμα». Όπως αναφέρεται στο με α.π. 535/2010 έγγραφο της προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, «Στις το θέμα επανήλθε για συζήτηση και αφού ελήφθη υπόψη το υπ. αρ. 2/2010 πρακτικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης και το υπ. αρ. 356/ έγγραφο του Προέδρου αυτής, το Νομαρχιακό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 54/10 απόφασή του, ζήτησε από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αν έχουν γίνει οι σχετικές πράξεις τακτοποιήσεως, αναλογισμού και προσκύρωσης στις ιδιοκτησίες που προηγούνται της ιδιοκτησίας της ανωτέρω». Το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού, στο με α.π. 3429/ έγγραφό του ανέφερε «Σχετικά με τη σύνταξη πράξης προκειμένου να αποκτήσουν πρόσωπο οι παρακείμενες ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην απόφαση με αριθμό 9/10 του κοινοτικού συμβουλίου Ροδόπολης Αττικής δεν έχει συνταχθεί, αλλά δεν επηρεάζει την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων για τα οποία δεν οφείλεται άλλωστε ουδεμία αποζημίωση». Στις , η ιδιοκτήτρια του αυθαιρέτου υπέβαλε προς τον Δήμο Ωρωπού Τμήμα Πολεοδομίας, Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρει: «Παρακαλώ να διαγράψετε το υπόλοιπο του προστίμου λόγω του ότι έχω υπαχθεί στην τακτοποίηση του αυθαιρέτου σύμφωνα με τον Νόμο (παρ. 10 του άρθρου 24 του Ν. 4014/11)». Στη συνέχεια, με την από απόφαση Επιτροπής 10 Έγγραφο Πολεοδ. Γραφείο Καπανδριτίου 5059/1219/ , με θέμα «Εισήγηση για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων Φ.473/90 και Φ.236/96, και έγγραφο 8268/03/ του Τμ. Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καπανδριτίου με θέμα «Κατεδάφιση αυθαιρέτου κατασκευής Σπυράντη Αγγελικής, στην οδό Μουσών Κοινότητας Ροδόπολης» προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Ανατ. Αττικής, που επαναδιαβιβάζει το πρώτο έγγραφο. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

19 Κρίσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων απορρίφθηκε «η αίτηση διότι σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της 22/1/98 το ακίνητο που δηλώθηκε με τον Ν. 4014/11 βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης οδού Μουσών του σχεδίου της Ν. Αιολίδας ΦΕΚ 704/62 και άρα δεν έχει δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4014/11». Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ωρωπού απέστειλε την ανωτέρω απόφαση στο ΤΕΕ και τη νομική υπηρεσία του Δήμου Διονύσου με το οικ 1418/ , όπου αναφέρεται: «Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση και περαιτέρω δικές σας ενέργειες την απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της 20/3/12, που αφορά το φάκελο αυθαιρέτου που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό Φ.236/96, ιδιοκτησίας Μάμαλη Αγγελικής, περιοχή Ροδόπολη Δήμου Διονύσου». Το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Ν. 4014/2011 με α/α Δήλωσης (Κατάσταση Δήλωσης: Προσωρινή υπαγωγή, Ημ/νία δημιουργίας: 30/11/2011) και έχει μεταφερθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013 με α/α , παρότι, ως ευρισκόμενο επί της οδού Μουσών, δεν πληροί τις προς τούτο προϋποθέσεις. Στην ανωτέρω δήλωση αναφέρεται: «Μέρος του ακινήτου βρίσκεται στο μη διανοιχθέν τμήμα κοινοτικής οδού (ρυμοτομικό σχέδιο Κοινότητας Μπάλας ΦΕΚ 70Δ/ ) και εκκρεμεί Δικαστική Απόφαση περί άρσης της επιβληθείσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη η ως άνω Δικαστική Απόφαση και δεν είναι γνωστός ο χρόνος έκδοσής της η αίτηση υποβάλλεται προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη». Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου τα περί Δικαστικής Απόφασης περί άρσης της επιβληθείσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν επιβεβαιώθηκαν. Το ΤΕΕ, με το από έγγραφό του με θέμα «Ακύρωση Ανάκληση δηλώσεων υπαγωγής στο ν. 4014/2011», (στα σχετικά του οποίου περιλαμβάνεται το ανωτέρω υπ αρ. 4418/ έγγραφο της Υ.ΔΟΜ Δήμου Ωρωπού, που αφορά το υπόψη αυθαίρετο), απέστειλε προς τη Δ/νση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ προτάσεις, ζητώντας «τη σύνταξη σχετικής εγκυκλίου, ώστε να υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση των εμπλεκόμένων Υπηρεσιών». Σε συνέχεια του εγγράφου εκδόθηκε η Εγκύκλιος 17 (ΥΠΕΚΑ/ΔΟΚΚ/49110/ ) που στις παραγράφους «4. Διαγραφή προστίμων», «5. Ανάκληση δηλώσεων υπαγωγής στο ν. 4014/11» και «6. Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος» ορίζεται ότι: «Μετά τη διαδικασία διαγραφής προστίμου, σε περίπτωση που η καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης διαπιστώσει ψευδή στοιχεία στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία ζητήθηκε η διαγραφή ανακαλεί τη πράξη υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4014/11, καθώς και τυχόν πράξη αναστολής, εφαρμόζει τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλει τα πρόστιμα του άρθρου 27 του ν. 4014/11 κατά τα τεχνικά στοιχεία της έκθεσης αυτοψίας, χωρίς νέα αυτοψία. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Η πράξη ανάκλησης της υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4014/11, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη (και της συνημμένης σε αυτήν υπεύθυνης δήλωσης του μηχανικού για την περ. γ του Υποδείγματος 1) αποστέλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες». Αυτά εφαρμόζονται και σε περίπτωση «Διαπίστωσης ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4014/11», δηλαδή «σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν: α) το ακίνητο βρίσκεται: αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο πόλης,... γγ) σε δημόσιο κτήμα». Στην ίδια Εγκύκλιο 17 στην παράγραφο «6. Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος» ορίζεται ότι: «Αντίγραφο της πράξης ανάκλησης (Υποδείγματα 2 ή 3 κατά περίπτωση) αποστέλλεται αμελλητί στο ΤΕΕ για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ εκτυπώνεται αντίγραφο της δήλωσης υπαγωγής στην οποία θα έχει ήδη καταγραφεί η ανάκλησή της και συμπληρώνεται ο σχετικός φάκελος αυθαιρέτου». Παρά τα ανωτέρω, στις 11/3/2014 εκδόθηκε από το σύστημα του ΤΕΕ «Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης». ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

20 Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ανατολικό τμήμα του υπ αρ. 4 οικοπέδου του Ο.Τ. 113 του ΡΣ «Ν. Αιολίς», περιήλθε στην καταγγέλλουσα, αφού είχαν τακτοποιηθεί και αποζημιωθεί, τόσο το τμήμα του 109 τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1932 του αγροκτήματος «Σταμάτα» Γ. Σ. Κτηνοτρόφων Διονύσου, που ενέπιπτε εντός του οικοπέδου, όσο και το έμπροσθεν του οικοπέδου (πρόσωπο) ρυμοτομούμενο τμήμα της οδού Ευτέρπης (Πράξη 84/77). Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων τόσο προς την πρώην Κοινότητα Ροδόπολης, όσο και προς την Περιφέρεια Αττικής και την (πρώην) Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και παρά την ύπαρξη της μελέτης 170/2001 «Διάνοιξη της οδού Ευτέρπης» της ΤΥΔΚ και τη σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία, η πρώην Κοινότητα Ροδόπολης (και στη συνέχεια ο νυν Δήμος Διονύσου) δεν έχουν προβεί στη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη για την οικοδόμησή του οικοπέδου της καταγγέλλουσας προϋπόθεση 11 : «να έχει διανοιγεί όλο το εγκεκριμένο πλάτος δρόμου τουλάχιστον στο μήκος του προσώπου του οικοπέδου», επικαλούμενοι διάφορους λόγους, όπως ομαδοποίηση διάνοιξης του δρόμου με γειτονικό μη τακτοποιημένο δρόμο, πολυδάπανες τεχνικές δυσκολίες κτλ. Ήδη από του τέλους του 1985, οπότε είχε συντελεστεί η απαλλοτρίωση των ρυμοτομούμενων τμημάτων της οδού Ευτέρπης σύμφωνα με την Πράξη 84/77, η Κοινότητα Ροδόπολης (και στη συνέχεια, ο Δήμος Διονύσου) όφειλε να έχει προβεί στη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης. Επίσης, οι υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου δεν έχουν προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες για την αποβολή των καταπατητών από τα κοινόχρηστα τμήματα, που προέρχονται από τη διανομή του τμήματος του αγροκτήματος 109 τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1932 του αγροκτήματος «Σταμάτα» Γ. Σ. Κτηνοτρόφων Διονύσου, ούτε στη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης, απαλλοτρίωσης και αναλογισμού αποζημίωσης των τμημάτων των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται με βάση το Ρ.Σ. του Ο.Σ. Ν. Αιολίδας. Ο Δήμος Διονύσου ανέφερε σχετικά ότι αναμένει την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου προκειμένου να προβεί στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες, ωστόσο, δεν έχει υποβάλει στο Κτηματολόγιο στοιχεία για τα ως άνω κοινόχρηστα τμήματα, όπως έχει υποχρέωση από το Ν. 2308/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4164/2013 και ισχύει. Το 2010, η Κοινότητα Ροδόπολης μη νόμιμα ζήτησε την αναβολή της κατεδάφισης του αυθαιρέτου που εν μέρει κείται εντός των ως άνω κοινόχρηστων τμημάτων, και επίσης μη νόμιμα το Νομαρχιακό Συμβούλιο αντί να εγκρίνει την κατεδάφιση ανέβαλε τη λήψη αποφάσεως. Το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου (νυν Υπηρεσία Δόμησης Ωρωπού) έχει προβεί στις κατά νόμον ενέργειες ως προς το αυθαίρετο που εν μέρει κείται εντός των ως άνω κοινόχρηστων τμημάτων, ήτοι, προέβη σε αυτοψίες και σύνταξη εκθέσεων αυθαιρέτου, απέρριψε την αίτηση απαλλαγής από τα πρόστιμα διατήρησης, δεδομένου ότι το αυθαίρετο δεν έχει δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4014/11, και γνωστοποίησε την σχετική απόφαση στο ΤΕΕ. Από το ΤΕΕ, μέσω του μηχανογραφικού του συστήματος, έχει εκδοθεί βεβαίωση για το ανωτέρω ακίνητο για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, παρά το γεγονός ότι το αυθαίρετο έχει δηλωθεί υπό όρους. 11 Εγκύκλιος 16777/2577/25/ ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ Ταχ.Δ/νση : Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX. : ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 / Ης Μαρτίου Ροδόπολη

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 / Ης Μαρτίου Ροδόπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 30-5-2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ Αριθ. Απόφασης 10 /2013 25 Ης Μαρτίου 29-145 74 Ροδόπολη Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντοµη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1842 έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 1865 και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906 ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173 ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩΚΙ-ΑΝΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 33 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σε διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ταχτοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Tηλ. 6981095209

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28/02/2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Ο τρόπος υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 12 η ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 10-12-2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 44/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 10-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μή Αίτησης προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 27 του οικισμού Ράχης του Δήμου Βέροιας

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 27 του οικισμού Ράχης του Δήμου Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια 24/4/2015 Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 5 ης /30-3-2012 έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/31.05.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 116 /2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Διεύθυνση Επίλυσης διαφορών Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45 Ταχ. Κώδικας : 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,14/05/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1200 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 24/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41 ΑΔΑ: ΒΖ7ΠΩΚΙ-Ξ64 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη: 13 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-9-2008 Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ. 844945/4-9-2008 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα