Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης, (β) τ. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και (γ) τ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης, (β) τ. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και (γ) τ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης, (β) τ. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και (γ) τ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Δ.Δ. Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.4 του Ν.3613/2007

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./ Φ.2Δ/839/10034/ εντολή ελέγχου κατόπιν της με αρ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 7538/ καταγγελίας Ευμορφίας Βαλάση-Ιντζέ. 2. Αντικείμενο: Η διερεύνηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω καταγγελία που αφορά: α) σε μη σύννομη άρνηση, τόσο εκ μέρους της Κοινότητας Ροδόπολης (νυν Δήμος Διονύσου) Αττικής όσο και εκ μέρους της Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, διάνοιξης των οδών Ευτέρπης και Μουσών (ΟΤ ) στην περιοχή Ροδόπολη Διονύσου, παρότι έχει ολοκληρωθεί η πράξη τακτοποίησης αναλογισμού και αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας, β) άρνηση κατεδάφισης αυθαίρετης οικίας που παρεμποδίζει τη διάνοιξη της οδού Μουσών και γ) παράλειψη οφειλομένων ενεργειών (πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής) κατά των καταπατητών της δημόσιας έκτασης στην οποία προβλέπεται να δημιουργηθεί Άλσος. 3. Ελεγχόμενες υπηρεσίες: Η τέως Κοινότητα Ροδόπολης, η τέως Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και η τέως Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

3 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ/γμα της 11/ «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων», (ΦΕΚ 399). Δ. ΦΕΚ Δ' 580/ «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας». Π.Δ. 267/1998 «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» (ΦΕΚ Α 195). Ν.Δ. της 17 Ιουλ./16 Αυγ «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» Ν.Δ. 31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 281) Ν.1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α' 33). Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α' 210 ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν /2000 (ΦΕΚ-140/Α/ ) Ν.1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 141) Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), [όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α' 124), Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α' 275), Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ Α' 67), Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α' 308), Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α' 162), Άρθρο 57 Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249)] Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45). Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114). Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87). Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α' 209) N. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 156) Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174) ΚΥΑ 9732/2004 «Καθορισμός των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών» (ΦΕΚ Β 468). Εγκ. 25/87 (16777/2577/25/ ) «Οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα που βαρύνονται με αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας». Εγκ. 17/2012 (49110/ ) «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές». ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

4 Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκαν τα εξής: Η καταγγέλλουσα και ο σύζυγός της, είναι από το 1998 συνιδιοκτήτες κατ ισομοιρίαν του ανατολικού μισού εξ αδιαιρέτου, του υπ αρ. 4, αρτίου και οικοδομήσιμου οικοπέδου του Ο.Τ. 113, επί της οδού Ευτέρπης, βάσει του υπ αρ / πωλητηρίου συμβολαίου, του συμβολαιογράφου Μαραθώνος Σταύρου Παπαδογεώργη. Στο ανωτέρω συμβόλαιο προσδιορίζεται ότι πρόκειται για το τμήμα 16, εκτάσεως 800 μ., με πρόσωπο 14,20. μ. επί της οδού Ευτέρπης, στον οικισμό «Νέα Αιολίς», π. Κοινότητα Ροδόπολης Σταμάτας Αττικής. (Τα τμήματα 16 και 17 αποτελούν το οικόπεδο υπ αρ. 4 του ΟΤ 113, με εμβαδόν 1600 τ.μ., στην έκταση του οικοδομικού συνεταιρισμού «Νέα Αιολίς»). Σχέδιο 1: Απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου που συνοδεύει το Β.Δ. της Σημειώνονται οι θέσεις της ιδιοκτησίας Βαλάση, των οδών Ευτέρπης και Μουσών και του προβλεπόμενου Άλσους Η περιοχή περιλαμβάνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίθηκε με το Β. Διάταγμα της (ΦΕΚ Δ 70) «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Σταμάτας (Αττικής) εις την περιοχή της ιδιοκτησίας του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαιούχων Αστέγων Παλαιών Προσφύγων "Η Νέα Αιολίς"» και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού». Τμήμα του οικοπέδου αυτού (υπ αρ. 4), ανήκε στο 109 αδιάθετο τεμάχιο της οριστικής διανομής έτους 1932 του αγροκτήματος «Σταμάτα» Γ. Σ. Κτηνοτρόφων Διονύσου, που μεταβιβάστηκε: (α) το μεν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων και των οδών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Αιολίδας, καθώς και το εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα του, στην κυριότητα της κοινότητας Ροδόπολης, και (β) τα λοιπά εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματα, στις ιδιοκτησίες που αυτά εμπίπτουν. Για το τμήμα του 109 τεμαχίου που αφορά την ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας, διαπιστώθηκε ότι έχει συνταχθεί πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας και ότι, δώδεκα έτη προ της αγοράς του από το ζεύγος Βαλάση, έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα, τόσο για το παρόδιο τμήμα της ιδιοκτησίας όσο και για το προ αυτής τμήμα (πρόσωπο της ιδιοκτησίας επί) της οδού Ευτέρπης, σε ολόκληρο το πλάτος του, λόγω του αντίκρυ προβλεπόμενου Άλσους. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

5 Σχέδιο 2: Απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου που συνοδεύει το Β.Δ. της επί του οποίου σημειώνεται η οριογραμμή του τεμαχίου 109, οι ιδιοκτησίες ιδιωτών (πορτοκαλί διαγράμμιση και οι κοινόχρηστοι χώροι (πράσινη διαγράμμιση). Ειδικότερα: Με την 84/77 Πράξη τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών Ο.Σ. Ν.Αιολίς κειμένων εις Μπάλα Αττικής και επί των Ο.Τ.112, 113 και 114 (μερική ανασύνταξη της υπ αριθ. 146/74 πράξης) τακτοποιείται η περιοχή της οδού Ευτέρπης, του Άλσους και τμημάτων της οδού Μουσών. Οι θέσεις των είκοσι (20) αριθμημένων εκτάσεων, που στο υπόμνημα του Τοπογραφικού της Πράξης αναφέρονται με τα εμβαδά τους και τα σημεία που τις ορίζουν, έχουν σημειωθεί στο ανωτέρω Σχέδιο 2. Στο ίδιο σχέδιο σημειώνεται με γραμμοσκίαση το τμήμα του 109 τεμαχίου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Αιολίδας και έχουν τονιστεί τα περιγράμματα των εκτάσεων υπ αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 18 που το αποτελούν. Εξ αυτών, τα τμήματα 1, 3, 5 και 7 εμπίπτουν σε ιδιοκτησίες και σημειώνονται με αραιή πορτοκαλί γραμμοσκίαση, ενώ τα υπόλοιπα, με πυκνή πράσινη γραμμοσκίαση, εμπίπτουν στο Άλσος και σε τμήματα των οδών Ευτέρπης και Μουσών. Εξ αυτών, στην ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας αφορούν η έκταση με αριθμό 1, που είναι τμήμα της ιδιοκτησίας της, και η με αριθμό 2, που είναι τμήμα της οδού Ευτέρπης μπροστά από την ιδιοκτησία, και αποζημιώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, από τους δικαιοπάροχους του ακινήτου, καθ όλο το πλάτος της οδού, επειδή στην απέναντι πλευρά της οδού δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες αλλά κοινόχρηστος χώρος που προβλέπεται να διαμορφωθεί ως Άλσος. Για τις εκτάσεις αυτές, η ανωτέρω Πράξη αναφέρει: «Ι) Ο Ο.Σ. "Ν. Αιολίς" αποζημιώνει Α) ως προς την ιδιοκτησίαν (4) ΟΤ 113 το Ελληνικόν Δημόσιον α) λόγω προσκυρώσεως δια την υπό στοιχεία ( ) έκτασιν ήτοι δια μ 2 εκατόν εβδομήκοντα πέντε (175,00) και β) λόγω ρυμοτομίας δια την υπό στοιχεία ( ) έκτασιν ήτοι δια μ 2 εκατόν οδγοήκοντα οκτώ (188,00)». ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

6 Επιπροσθέτως, στην Πράξη 84/77 κατονομάζονται οι ιδιοκτησίες που δεν τακτοποιούνται και που, από το συνοδεύον την Πράξη Τοπογραφικό Διάγραμμα φαίνεται ότι ευρίσκονται σε περιοχές μακράν της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας Βαλάση και δεν σχετίζονται με αυτήν. Ήτοι, στην Πράξη 84/77 αναφέρεται ότι «Εις την παρούσαν πράξιν δεν τακτοποιούνται οι ιδιοκτησίαι των Μοριανού Κ., Μαρίας Διζέ, Αικατερίνης Χειμονάκη, Χρ. Κουβέλη, Ελένης Μπισμπιρούλια και Θεοδ. Πέππα λόγω ελλείψεως στοιχείων». Στο συνοδεύον την Πράξη Τοπογραφικό Διάγραμμα σημειώνονται ιδιοκτησίες Καλλιόπης Μοριανού και Μαρίας Διζέ, Αικατερίνης Χειμωνάκη και Χρ. Κ. Κουβέλη στο ΟΤ 114 (όπου τμήμα της ιδιοκτησίας Χρ. Κ. Κουβέλη καταλαμβάνεται από τμήμα της οδού Μουσών) και Θεοδ. Ν. Πέππα στο ΟΤ 112 (επί της οδού Ουρανίας νυν Κλεοβούλου). Όλες οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται μακριά από την ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας, που βρίσκεται στο ΟΤ 113 (βλ. Σχέδιο 3). Η 84/77 πράξη τακτοποιήσεως-προσκυρώσεως και αναλογισμού-αποζημιώσεως {...} κυρώθηκε με την 587/48/78/ Απόφαση Νομάρχη Αττικής. Σχέδιο 3: Απόσπασμα του Τοπογραφικού Διαγράμματος της Πράξης 84/77. Σημειώνονται οι θέσεις της ιδιοκτησίας Βαλάση (κίτρινο χρώμα), και του τμήματος της οδού Ευτέρπης του οποίου ζητείται η διάνοιξη (καφέ χρώμα), καθώς και εκτάσεων που δεν τακτοποιούνται με την Πράξη 84/77 (ροζ χρώμα). Στο ΦΕΚ Δ 109/ έχει δημοσιευτεί η Ειδοποίηση της γενομένης παρακαταθέσεως αποζημιώσεως λόγω προσκυρώσεως και ρυμοτομίας τμημάτων οικοπέδων εις Ροδόπολη Μπάλα Αττικής, όπου αναφέρεται: «Δια της υπ αρ. 84/77 πράξεως προσκυρώσεως {...} επικυρωθείσης δια της υπ αρ. πρωτ. 587/48/78/ αποφάσεως του Αναπλ. Νομάρχου Δ/τος Αν. Αττικής της Νομαρχίας Αττικής, νομίμως μεταγραφείσης εις τα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μαραθώνος εν τόμω 146 και υπ αυξ. αρ. 611, προσεκυρώθησαν αναγκαστικώς {...} 1. Έκτασις μ 2 175,00 εμφαινομένη εις το προμνησθέν σχεδιάγραμμα υπό τα διακριτικά στοιχεία ( ). 2. Έκτασις μ 2 188,00 εμφαινομένη εις το προμνησθέν σχεδιάγραμμα υπό τα διακριτικά στοιχεία ( ). {...} Δια της υπ αρ. 989/81 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθωρίσθη προσωρινή τιμή μονάδος δι έκαστον μ 2 το ποσόν των δραχμών 1.100, ας οι ανωτέρω υπέρ ων η προσκύρωσις {...} κατέθεσαν υπέρ του καθ ου η προσκύρωσις εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων δια των υπ αρ / και / γραμματείων {...}» ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

7 Με την 860/1984 απόφαση του Τμήματος Απαλλοτριώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών «επήλθεν η συντέλεσις της απαλλοτριώσεως» και διατάχθηκε «αποβολή του καθ ου Δημοσίου, ως και παντός τρίτου εξ αυτού έλκοντος δικαιώματα, εκ των κάτωθι επιδίκων εκτάσεων, κειμένων εις τα υπ αριθμ. 113 και 114 Ο.Τ. της Κοινότητος Μπάλας Αττικής, ως αύται εμφαίνονται εις το συνοδεύον την υπ αριθμ. 84/77 πράξιν {...} υπό τα στοιχεία (175 τ.μ.), (188 τ.μ.) {...}». Η απόφαση αυτή έχει επιδοθεί στην Κοινότητα Ροδόπολης, όπως βεβαιώνεται στην 1242/ Έκθεση Επιδόσεως. Στο ΦΕΚ Β 724/ έχει δημοσιευτεί η αριθ Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής για Μεταβίβαση Κυριότητας αδιάθετης εποικιστικής έκτασης, στην οποία αναφέρεται ότι «τμήμα εμβαδού τ.μ. του αριθμ. 109 αδιαθέτου τεμαχίου της οριστικής διανομής του κτήματος "Σταμάτα-Διόνυσος" έτους 1932, εμπίπτει μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του "Ο.Σ. Νέα Αιολίς" και ειδικότερα στα αριθμ οικοδομικά τετράγωνα. Από το συνολικό εμβαδό του εν λόγω τμήματος, ένα τμήμα με τα στοιχεία {...} του οικείου διαγράμματος ρυμοτομίας, εμβαδού τ.μ. αποτελεί κοινόχρηστους χώρους (δρόμος-άλσος) και άλλα δύο τμήματα με τα στοιχεία και του ιδίου διαγράμματος εμβαδού αντίστοιχα και 673 τ.μ. αποτελούν ιδιοκτησίες τρίτων, λόγω προσκυρώσεως, αναγνωρισθεισών κατά νόμο (βλέπε, ειδοποιήσεις γεγονότων παρακαταθέσεων αποζημιώσεων Γραμματείων συστάσεως παρακαταθέσεων ποσών κ.λ.π.)». Δηλαδή, έως το τέλος 1985 είχαν καταβληθεί οι αποζημιώσεις για τις εκτάσεις στο εξεταζόμενο σημείο, όπως καθορίζεται από την Πράξη 84/77, και είχε δημοσιευτεί η Απόφαση Μεταβίβασης Κυριότητας προς την Κοινότητα Ροδόπολης και τους ιδιοκτήτες του Ο.Σ. Ν. Αιολίδας, του τμήματος του τεμαχίου 109 που ενέπιπτε στο ρυμοτομικό σχέδιο. Συνεπώς, από τότε αρχίζει η υποχρέωση της Κοινότητας Ροδόπολης έναντι των ιδιοκτητών για υλοποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Σημειώνεται ότι, οι κοινόχρηστοι χώροι που περιήλθαν στην Κοινότητα Ροδόπολης κατά την ανωτέρω μεταβίβαση κυριότητας του τεμαχίου 109, δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο από την Κοινότητα Ροδόπολης ή το Δήμο Διονύσου, ενώ, αντίθετα, έχουν υποβληθεί δηλώσεις ιδιοκτησιών ως ιδιωτικών, στην δημόσια περιοχή (τμήμα του με αρ. 109 τεμαχίου της οριστικής διανομής του κτήματος "Σταμάτα-Διόνυσος") που καταγγέλλεται ότι καταπατείται. Οι ως άνω κοινόχρηστοι χώροι συνιστούν το αναφερόμενο ως 109β τμήμα στο διάγραμμα που συνοδεύει την 1061/ Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής (βλ. σχέδιο 4 κατωτέρω), με θέμα «Σημείωση μεταβολής κτηματολογικών στοιχείων», όπου αναφέρεται: «Εγγράφουμε το αριθ 109α εκτάσεως τ.μ. (το οποίο βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Σ. Ν. Αιολίδας) και το αριθ. 109β εκτάσεως τ.μ., δρόμοι και άλσος (το οποίο εμπίπτει στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ο.Σ. Ν. Αιολίδας), στην κυριότητα της Κοινότητας Ροδόπολης» 1. Από το 1979, που κυρώθηκε η Πράξη 84/1977, η Κοινότητα Ροδόπολης σε ουδεμία ενέργεια προέβη για διευθέτηση των εκκρεμοτήτων. Ομοίως και ο Δήμος Διονύσου, στον οποίον περιήλθε η έκταση μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και η σχετική αρμοδιότητα, ο οποίος στο 38392/ έγγραφό του αναφέρει ότι «η διαδικασία τακτοποίησης των γηπέδων που δεν τακτοποιούνται με την αρ. 84/1977 πράξη τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού θα προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου». Όπως προαναφέρθηκε, στο Κτηματολόγιο έχουν ήδη δηλωθεί ιδιοκτησίες που καταπατούν κοινόχρηστες εκτάσεις του εγκεκριμένου από το 1962 ρυμοτομικού σχεδίου, που μεταβιβάστηκαν από το ελληνικό Δημόσιο στην Κοινότητα Ροδόπολης, ενώ ο Δήμος δεν έχει καταθέσει δηλώσεις για τους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Ν. Αιολίδας. 1 Στην 1061/ Απόφαση, εσφαλμένα, κατά την άποψή μας, αναγράφεται ως εκκρεμότητα ότι «Τα αριθ. 109γ εκτάσεως 1014 τ.μ. και 109δ εκτάσεως 0673 τ.μ. τεμάχια, τα οποία εμπίπτουν στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ν. Αιολίδος (οικ. τετρ. 113 και 114 αντίστοιχα) θα παραμείνουν όπως αναφέρονται στο σκεπτικό της αριθ. 8432/85 απόφασής μας, μέχρι να τακτοποιηθούν με νεώτερη, διότι αποτελούν ιδιοκτησίες τρίτων, λόγω προσκυρώσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα», δεδομένου ότι (α) για τα εν λόγω τμήματα στην Πράξη 84/77 δεν παραμένει εκκρεμότητα και (β) η 8432/85 απόφαση, την οποία επικαλείται, αναφέρει το αντίθετο (βλ. ανωτέρω). ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

8 Για να διανοιχθεί το τμήμα της οδού Μουσών από την οδό Θάλειας έως το Άλσος, πρέπει να προηγηθούν η τακτοποίηση ιδιοκτησιών που δεν τακτοποιούνται με την Πράξη 84/77 και η κατεδάφιση αυθαιρέτων. Ωστόσο, η διάνοιξη του ως άνω τμήματος της οδού Μουσών δεν σχετίζεται άμεσα με την (αιτούμενη) διάνοιξη του τμήματος της οδού Ευτέρπης, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, με την ανωτέρω Πράξη έχουν τακτοποιηθεί επτά περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας και έχουν καταβληθεί οι προσήκουσες αποζημιώσεις. Σχέδιο 4: Απόσπασμα του Τοπογραφικού της απόφασης Νομάρχη Αν. Αττικής 1061/1998, με υπόβαθρο το Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πράξης 84/77 και την ιδιοκτησία Βαλάση. Στην ιδιοκτησία Βαλάση προϋπήρχε «αυθαίρετο παλαιό κτίσμα με τσιμεντόλιθους» επιφάνειας 33,18 τ.μ. (έκθεση αυτοψίας & Σχέδιο 2, στη ΒΑ γωνία του οικοπέδου). Το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου, με το οικ.5876/1246/ προς τον Ηλία Βαλάση, σε συνέχεια της υπ αρ. 122/04 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου «που αφορά σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών ιδιοκτησίας σας», έταξε «προθεσμία τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να προβείτε σε υλοποίηση της κατεδάφισης με ίδια μέσα». Κατόπιν τούτου, ο ιδιοκτήτης εμπρόθεσμα κατεδάφισε, με ίδια μέσα, το προϋπάρχον στην ιδιοκτησία του αυθαίρετο 2, το δε Τμήμα Πολεοδομίας Καπανδριτίου, με το 6718/1451/05/ ενημέρωσε τη Δ.Τ.Υ. Ν.Α.Α.Α. για «υλοποίηση κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής από τους ιδιοκτήτες με ίδια μέσα». Ως προς τις ενέργειες των υπηρεσιών για την διάνοιξη της οδού Ευτέρπης Η οδός Ευτέρπης έχει διανοιχθεί και ασφαλτοστρωθεί έως το οικόπεδο που γειτνιάζει δυτικά με την ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας, ενώ παρέχεται πρόσβαση και στο δυτικό μισό εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου τους (τμήμα 17), στο οποίο οι ιδιοκτήτες του έχουν οικοδομήσει από το Το ζεύγος Βαλάση, προκειμένου να καταστεί η ιδιοκτησία τους οικοδομήσιμη, έχουν κατ επανάληψιν, απ όταν αγόρασαν το οικόπεδο, ζητήσει, (εγγράφως δε από το 2002), τη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης 2 Φάκελος Αυθαιρέτου 6/2002, Υπόθεση Βαλάση-Καραγιώργου: Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Ηλία Βαλάση προς Πολεδομικό Γραφείο Καπανδριτίου, με αρ. πρ. 6718/ που ενημερώνει ότι «έχω εκτελέσει την κατεδάφιση με ίδια μέσα στις » ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

9 στο τμήμα που τους αφορά, χωρίς αποτέλεσμα. Το ίδιο αίτημα, είχε σταλεί με εξώδικο επιστολή προς την Κοινότητα Ροδόπολης, το , από τέσσερις ιδιοκτήτες, μεταξύ των οποίων και ο προκάτοχος της εν λόγω ιδιοκτησίας. Στην καταγγελία αναφέρεται ότι η Κοινότητα Ροδόπολης δεν προβαίνει στην εν λόγω διάνοιξη «διότι δεν θέλει να διώξει τους καταπατητές της περιοχής που έχουν καταπατήσει τον Δρόμο Ευτέρπης και Μουσών, καθώς και τον κοινόχρηστο χώρο του Άλσους» και ειδικότερα για να μη θιγούν το αυθαίρετο Σπυράντη επί της οδού Μουσών και η μάντρα οικοδομικών υλικών στην οδό Ευτέρπης και στο προβλεπόμενο Άλσος. Οι καταπατήσεις είναι εμφανείς στους ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο ΑΕ, καθώς και στις αεροφωτογραφίες και επίγειες φωτογραφίες (λήψη Ιουνίου 2011) του ιστότοπου Google Maps στο διαδίκτυο. Η καταπάτηση του Άλσους, για χρήση ως μάντρα οικοδομικών υλικών, όπως αποτυπώθηκε στην επίγεια φωτογράφηση της Google (λήψη Ιουν. 2011), και παρουσιάζεται στο Street View του Google Maps. Στις , ήτοι, δεκαέξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της κυριότητας της έκτασης (το 1985), και δεκαπέντε χρόνια μετά το σχετικό εξώδικο των ιδιοκτητών προς την Κοινότητα Ροδόπολης, ολοκληρώθηκε σχετική μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ.: «Διάνοιξη Οδού Ευτέρπης». Η μελέτη αφορά την περαιτέρω διάνοιξη της οδού Ευτέρπης, ήτοι κατά 100 μ. μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μουσών, όπου περιλαμβάνεται και το τμήμα μπροστά στην ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας και εστάλη στην Κοινότητα Ροδόπολης με το με α.π. ΤΥΔΚ/08/ΔΤΑ/19660/ έγγραφο. Κατά συνέπεια, από τις δεν υπήρχε τεχνικό κώλυμα για την εκτέλεση του έργου. Στο με α.π. 08/ΔΤΑ/24351/ έγγραφο της ΤΥΔΚ, προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφερόταν: «Η Υπηρεσία μας, έπειτα από αίτημα της Κοινότητας Ροδόπολης, έχει προβεί στη σύνταξη μελέτης διάνοιξης του τμήματος της οδού Ευτέρπης. Η μελέτη αυτή με αριθ. 170/2001 και προϋπολογισμό δρχ με ΦΠΑ θεωρήθηκε και στάλθηκε από την Υπηρεσία μας στην Κοινότητα Ροδόπολης με το αριθ. 08/ΔΤΑ/19660/ έγγραφό μας. Περαιτέρω, η υλοποίηση της μελέτης αποτελεί αρμοδιότητα της Κοινότητας που είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση οικονομικών πόρων». Στο με α.π. 303/ έγγραφο της Κοινότητας Ροδόπολης με θέμα «Περί διανοίξεως οδού Ευτέρπης», αναφερόταν ότι «Η εν λόγω μελέτη δεν συμπεριλήφθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότητάς μας έτους 2002, διότι απαγορεύεται η κατάτμηση έργων Π.Δ. 171/87, αρθ. 12 και έχει ενσωματωθεί σε έργο οδοποιίας με τίτλο "Κατασκευή διαφόρων κοινοτικών οδών". Επειδή η Κοινότητά μας αδυνατεί οικονομικά να καλύψει την δαπάνη του έργου "Κατασκευή διαφόρων Εξώδικος πρόσκληση και διαμαρτυρία, κατά της Κοινότητας Ροδοπόλεως «προς διάνοιξιν της οδού Μουσών και τμήματος της οδού Ευτέρπης» ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

10 κοινοτικών οδών" [μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η οδός Ευτέρπης], σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε στην διάνοιξη της οδού που μας ζητήσατε μόλις εξασφαλίσουμε τη σχετική πίστωση από την Περιφέρεια». Όμως, η αναφορά στο ανωτέρω Π.Δ. είναι εσφαλμένη, επειδή στο εδάφιο 1 του Άρθρου 12 του ΠΔ 171/87 αναφέρεται: «1. Δεν επιτρέπεται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας ή ύστερα από αναμόρφωσή του, η αναγραφή κατατμημένων πιστώσεων που προορίζονται για εκτέλεση έργων της αυτής κατηγορίας, εκτός αν πρόκειται για έργα που θα εκτελεσθούν σε διαφορετικούς οικισμούς ή τοποθεσίες ή θέσεις. Επίσης απαγορεύεται να κατατμηθεί ένα έργο που έχει γραφτεί στον προϋπολογισμό ως ενιαίο, ή έχει προϋπολογισθεί ως τέτοιο με την τεχνική του μελέτη, εκτός αν διαπιστωθεί με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ειδικά αιτιολογημένη ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία για την περάτωσή του και προσδιοριστεί, ακριβώς το τμήμα που μπορεί να εκτελεστεί ως αυτοτελές έργο, οπότε, στην περίπτωση αυτή συντάσσεται για το τμήμα αυτό ειδικός προϋπολογισμός, ο οποίος θεωρείται ανάλογα με το ύψος του από τα αρμόδια όργανα». Κατάτμηση, δηλαδή, είναι η εκτέλεση πολλών έργων της αυτής κατηγορίας από ένα φορέα και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Όμως, δεν συνιστά κατάτμηση η εκτέλεση ενός μόνον έργου, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου ή της Κοινότητας, με αναβολή των υπολοίπων έργων της κατηγορίας για χρηματοδότησή τους από μελλοντικές πιστώσεις. Μάλιστα, για την περίπτωση οικονομικής αδυναμίας, ο νομοθέτης προβλέπει ακόμη και την μερική εκτέλεση ενιαίου έργου, προκειμένου ένα αυτοτελές τμήμα του να ολοκληρωθεί και να δοθεί προς χρήση. Στην περίπτωση της αιτούμενης διάνοιξης της οδού Ευτέρπης, η Κοινότητα Ροδόπολης παρέβλεψε τις ευνοϊκές προβλέψεις του Π.Δ., παρότι υπάρχει η 170/2001 μελέτη της ΤΥΔΚ, έχουν τακτοποιηθεί τα γειτονικά οικόπεδα και έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Κοινότητα συναρτούσε τη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης ακόμη και με τη διάνοιξη της οδού Μουσών, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν προηγουμένως δεν γίνουν οι απαραίτητες τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών. Όμως, για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών της οδού Μουσών, που αναφέρεται και στην Πράξη 84/1997, η Κοινότητα Ροδόπολης (και εν συνεχεία ο Δήμος Διονύσου) δεν έχουν προβεί, μέχρι σήμερα, στις αναγκαίες ενέργειες. Σημειώνεται ότι, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει και μερικώς τη μελέτη (170/01), προκειμένου να ικανοποιηθεί το εύλογο αίτημα της καταγγέλλουσας. Συνδύασε, δηλαδή, ως μη όφειλε, την διάνοιξη του καθ όλα έτοιμου να διανοιχθεί (λόγω τακτοποιήσεων, καταβολής αποζημιώσεων και υπάρχουσας μελέτης) τμήματος της οδού Ευτέρπης, με την διάνοιξη άλλων οδών, πολλαπλασιάζοντας το κόστος, το οποίο, εν συνεχεία, δήλωνε αδυναμία να αντιμετωπίσει. Στις , ο κ. Βαλάσης σε έγγραφό του προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Ροδόπολης κ. Χ. Κλεφτάκη, ανέφερε ότι είχε υποχρέωση να διανοίξει την οδό Ευτέρπης, και επανήλθε με νεώτερο έγγραφό του, στις , το οποίο κοινοποίησε και στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, όπου αναφέρονταν τα σχετικά με την προσκύρωση και τις αποζημιώσεις ΦΕΚ 109/Δ/1983 και 724/Β/1985, καθώς και ότι η δημιουργία του Άλσους και η διάνοιξη των οδών Ευτέρπης και Μουσών προβλέπονταν κατά την παραχώρηση (κατόπιν προσκυρώσεως και αποζημιώσεως) της εν λόγω δημόσιας έκτασης. Στο τελευταίο έγγραφο αναφερόταν, επίσης, ότι «ο δρόμος είναι πληρωμένος και ότι έχει αποζημιωθεί το Δημόσιο από τον συνεταιρισμό Ν. Αιολίς». Παράλληλα, στις , με αίτησή του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ ο ενδιαφερόμενος έθεσε το ερώτημα ποιος έχει υποχρέωση για τη διάνοιξη της οδού. Η Δ.Ο.Κ.Κ./ΥΠΕΧΩΔΕ, απαντώντας με το 32395/ έγγραφο, ανέφερε: «Η διάνοιξη των δρόμων και η διαμόρφωσή τους προγραμματίζονται βάσει των εκάστοτε οικονομικών πιστώσεων που εκχωρούνται από το Υπ. Εσωτερικών για τα τεχνικά έργα του εκάστοτε Δήμου ή Κοινότητας και αρμόδια είναι η Περιφέρεια του Νομού». Επίσης, το έτος 2004, η καταγγέλλουσα απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, για το ίδιο θέμα, και στη συνέχεια εκδόθηκαν τα οικ.4731/ και οικ.5084/ έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής προς την Κοινότητα Ροδόπολης με θέμα «Διάνοιξη κοινοτικής οδού Ευτέρπης». Με το πρώτο η Περιφέρεια ζήτησε από την Κοινότητα να προβεί στη «διάνοιξη της ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

11 οδού Ευτέρπης βάσει της αριθμ. 170/01 τεχνικής μελέτης που έχει συνταχθεί από την ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής έστω και στο πρώτο τμήμα της μήκους τουλάχιστον 50,00 μ. προκειμένου να γίνει δυνατή η έκδοση οικοδομικής αδείας της ενδιαφερόμενης κ. Βαλάση» και με το δεύτερο ζήτησε άμεση ενημέρωση «εντός δέκα ημερών (...) για την πορεία της υπόθεσης». Τα έγγραφα κοινοποιήθηκαν και στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας για «να ελέγξει τη νομιμότητα των ενεργειών της Κοινότητας Ροδόπολης (...) και να συντονίσει τις ενέργειες αυτές με την ΤΥΔΚ (...)» Η Κοινότητα Ροδόπολης, στο με α.π. 2208/ έγγραφό της, επικαλείται δυσκολίες για την διάνοιξη της οδού Ευτέρπης κατά 100 μ., όπως προβλέπεται στη μελέτη, λόγω υπάρχοντος ρέματος 4 στη συμβολή της οδού Μουσών και Μητροπολίτου Κυδωνιών, όπου συμβάλλεται και η οδός Ευτέρπης. Επίσης, επικαλείται οικονομικές δυσκολίες για την πλήρη διάνοιξη, και καταλήγει συναρτώντας το θέμα με τη διάνοιξη άλλων οδών: «Άλλωστε το θέμα της διάνοιξης της οδού Ευτέρπης, δεν είναι το μόνο που απασχολεί την Κοινότητά μας. Παρόμοια προβλήματα συναντάμε και στις οδούς Δημοκρατίας, Κλεοβούλου, Μουσών, Βίας, Θαλή και Ουρανίας, όπου εκτός των προβλημάτων που αναφέρονται πιο πάνω, υπάρχουν και διεκδικήσεις ιδιοκτησίας, από κατόχους ρυμοτομούμενων εκτάσεων που χρήζουν απαλλοτριώσεων. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι είναι διακαής πόθος μας η διάνοιξη και της τελευταίας οδού του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητάς μας». Όμως, οι ανωτέρω δυσκολίες δεν αφορούν στη μικρού μήκους αιτούμενη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιδιοκτησία της καταγγέλλουσας. Επίσης, η διάνοιξη του ως άνω τμήματος που έχει τακτοποιηθεί και για το οποίο έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις από το 1983, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διάνοιξη της οδού Μουσών που είναι αδύνατη έως ότου τακτοποιηθούν οι επ αυτής ιδιοκτησίες. Ως προς τις ενέργειες των υπηρεσιών για τη διάνοιξη της οδού Μουσών Για να διανοιχθεί το τμήμα της οδού Μουσών από την οδό Θάλειας έως το Άλσος, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να προηγηθούν η τακτοποίηση ιδιοκτησιών που δεν τακτοποιούνται με την Πράξη 84/77, ήτοι, οι ιδιοκτησίες Μοριανού Κ., Μαρίας Διζέ, Αικατερίνης Χειμονάκη, Χρ. Κουβέλη, Ελένης Μπισμπιρούλια και Θεοδ. Πέππα και η κατεδάφιση αυθαιρέτων. Το μεγαλύτερο τμήμα της ιδιοκτησίας Χρ. Κουβέλη ρυμοτομείται από την οδό Μουσών, στο τμήμα της λίγο πριν τον κοινόχρηστο χώρο που, στο ΡΣ, χαρακτηρίζεται ως Άλσος, και μπροστά από τις ιδιοκτησίες Κ. Μοριανού & Μ. Διζέ και Α. Χειμονάκη (βλ. ανωτέρω Σχέδιο 3). Εξ ολοκλήρου στο ρυμοτομούμενο τμήμα της ανωτέρω ιδιοκτησίας υφίσταται αυθαίρετη οικοδομή (νυν ιδιοκτησία Σπυράντη), για την οποία έχουν διενεργηθεί αυτοψίες και έχουν συνταχθεί πέντε εκθέσεις αυθαιρέτου, και το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου έχει κατ επανάληψη ζητήσει την κατεδάφισή του. Στις , το Κοινοτικό Συμβούλιο Ροδόπολης, με την Απόφαση αρ. 9 «αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει από το Νομ. Συμβούλιο Ανατ. Αττικής την μη κατεδάφιση, κατά τον παρόντα χρόνο της οικίας της Σπυράντη-Μάμαλη Αγγελικής» επειδή για τη διάνοιξη της οδού Μουσών «πρέπει να προηγηθεί η προσκύρωση τμημάτων ιδιοκτησίας Κουβέλη, προκειμένου τα παρακείμενα οικόπεδα να αποκτήσουν πρόσοψη επί της οδού Μουσών». Εν συνεχεία, με το 356/ έγγραφο προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Κοινότητας διευρύνει το θέμα και στις άλλες εντός σχεδίου αδιάνοιχτες οδούς και αναφέρει: «η Κοινότητά μας συμφωνεί με την ολική διάνοιξη της οδού Μουσών και όχι μόνον αυτής, διότι υπάρχουν και άλλες εντός σχεδίου αδιάνοιχτες οδοί. Για να προβούμε στην ολική διάνοιξη θα πρέπει να προηγηθούν πράξεις τακτοποιήσεως, αναλογισμού και προσκυρώσεως στις υφιστάμενες ιδιοκτησίες. Πέρα αυτού θα πρέπει να κατασκευαστούν επίσης μεγάλα τεχνικά έργα όπως γεφύρια, τοιχεία που υπερβαίνουν τα 6 μ. ύψος κ.λ.π. (...)» και καταλήγει «Κατά συνέπεια αφού προηγηθούν 4 Στο διάγραμμα που συνοδεύει την Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής 1061/1998 (βλ. Σχέδιο 4), αποτυπώνεται το ρέμα που βρίσκεται στο ανατολικό όριο του τεμαχίου 109 και σε απόσταση που δεν αποτελεί κώλυμα για την αιτούμενη διάνοιξη. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

12 όλες οι νόμιμες διαδικασίες και οι απαιτούμενες μελέτες με τα τεχνικά έργα, τότε να συζητήσουμε ξανά το θέμα». Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι η Κοινότητα Ροδόπολης και, στη συνέχεια, ο Δήμος Διονύσου, δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων διάνοιξης της οδού Μουσών. Μάλιστα, η Κοινότητα Ροδόπολης, με το ανωτέρω έγγραφό της ζήτησε να μην κατεδαφιστεί το αυθαίρετο Σπυράντη, επικαλούμενη τις από το 1977 εκκρεμότητες τακτοποίησης, που εξακολουθούν να υφίστανται. Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο, το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Πρακτικό με αρ. 4/ , 12 ο θέμα ημερήσιας διάταξης) «Αποφασίζει ομόφωνα, αναβάλει την έκδοση απόφασης, προκειμένου να ερωτηθεί η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αν έχουν γίνει οι σχετικές πράξεις τακτοποιήσεως, αναλογισμού και προσκύρωσης στις ιδιοκτησίες που προηγούνται της ιδιοκτησίας της Αγγελικής Σπυράντη» (Αρ. αποφ. 54). Ως προς τις ενέργειες του Δήμου σε σχέση με το Κτηματολόγιο Η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων επιβεβαιώνεται από αεροφωτογραφίες, επίγειες φωτογραφίες αλλά και από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Κτηματολόγιο. Είναι επίσης εμφανής στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών του Κτηματολογίου. Μετά την ανάρτηση του Κτηματολογίου, όπου είναι εμφανείς οι καταπατήσεις, ο Δήμος Διονύσου υπέβαλε την με αρ. πρωτ / «Παρέμβαση καθ ο μέρος με την επάλληλη κρίση της εισήγησης θίγεται το δικαίωμα του Δήμου επί του Κοινοχρήστου Χώρου - Δρόμου» προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου (13η συνεδρίαση της Επιτροπής με κωδ. ΚΤ 09- ΑΤΤ-05 της ), όπου σχετικά με τη χρησικτησία των εν λόγω εκτάσεων αναφέρεται ότι «ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας εις βάρος ακινήτων, που ανήκουν στην κυριότητα των ΟΤΑ, πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του ν.δ. 31/1968, δηλαδή έως τις , ενώ από και μετά τα ακίνητα αυτά είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας» και ότι «Κατά το αρ. 966 ΑΚ πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών. Κατά το αρ ανεπίδεκτα χρησικτησίας, τακτικής ή έκτακτης είναι τα εκτός συναλλαγής πράγματα». Επίσης, προβάλλεται η άποψη ότι «Η Κτηματογράφηση κατά την διενέργεια των εργασιών της, υποχρεούται να λάβει ως αφετηρία εκκίνησης τα υπάρχοντα και υφιστάμενα πολεοδομικά/ρυμοτομικά δεδομένα της περιοχής [ρυμοτομικά σχέδια, διανομές κλπ], εκ των οποίων δεν μπορεί να αποστεί ούτε βεβαίως να τα αγνοήσει και δη όταν πρόκειται περί εγκύρων εγκεκριμένων και σε ισχύ ρυμοτομικών σχεδίων όπως εν προκειμένω». Πέραν αυτού όμως, ο Δήμος Διονύσου παρέλειψε να προβεί στις οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας του και την προάσπιση των δικαιωμάτων του, με αποβολή των καταπατητών (από το εδαφικό τμήμα που ενέπιπτε στο με αρ. 109 τεμάχιο). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους Ο.Τ.Α. στο Ν. 2308/ δεν υπέβαλε δήλωση για τα δικαιώματά του 5 Στο άρθρο 2 «Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων» του Ν. 2308/1995, ενώ «1. Με απόφαση του ΟΚΧΕ καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του», «2. Το Ελληνικό Δημόσιο, οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της κατά την προηγούμενη παράγραφο δήλωσης». Η ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995, αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4164/2013, που ισχύει από 19 Ιουλίου 2013, ως εξής: «2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών του Ο.Τ.Α. υπό κτηματογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979, διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία Διεύθυνση Δασών τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώσεις του εδαφίου α του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

13 στην εν λόγω περιοχή. Σε σχετικό ερώτημά μας, απάντησε με το 38392/ έγγραφό του αποστέλλοντας «αντίγραφο της Δήλωσης του Ν. 2308/1995 που κατέθεσε η Δ/ση Τ.Υ. του Δ. Διονύσου, στο πλαίσιο της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, για το αδιάθετο τμήμα το οποίο σύμφωνα με την υπ αρ. 8432/1985 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής μεταβιβάστηκε στην πρώην Δ.Κ. Ροδόπολης και στο οποίο εμπίπτει το αδιάνοικτο τμήμα της οδού Ευτέρπης». Όμως, από το συνημμένο στο έγγραφο τοπογραφικό διάγραμμα, φαίνεται ότι, η αναφερόμενη δήλωση, που υποβλήθηκε στις για έκταση τ.μ., αφορά στο τμήμα «αριθ 109α εκτάσεως τ.μ. (το οποίο βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Σ. Ν. Αιολίδας)» του 109 τεμαχίου της ανωτέρω 1061/ Απόφασης της Ν.Α. Αν. Αττικής (Σημείωση Μεταβολής Κτηματολογικών Στοιχείων) (βλ. ανωτέρω Σχέδιο 4). Όμως, για το τμήμα «αριθ. 109β εκτάσεως τ.μ., δρόμοι και άλσος (το οποίο εμπίπτει στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ο.Σ. Ν. Αιολίδας)» που, επίσης, περιλαμβάνεται στην ανωτέρω Απόφαση, και όπου έχουν δηλωθεί οι καταγγελθείσες καταπατήσεις, ο Δήμος δεν προκύπτει να έχει υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο, ούτε ένσταση μετά την ανάρτηση. Επίσης, κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, όταν ήταν εμφανείς οι διεκδικήσεις καταπατητών των εκτάσεων του Δήμου, δεν συνυπέβαλε με την ανωτέρω «Παρέμβαση», ούτε προσκόμισε κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, τα στοιχεία συντέλεσης των Πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων, παρότι ήταν εμφανές ότι είχαν αγνοηθεί από τους μελετητές του Κτηματολογίου. Κατά τη σύνταξη του Κτηματολογίου δεν έχει συνεκτιμηθεί η ύπαρξη του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή, ούτε έχει ληφθεί υπ όψιν η ανωτέρω συντέλεση της απαλλοτρίωσης (πράξη 84/77). Η Κοινότητα Ροδόπολης δεν υπέβαλε στο Κτηματολόγιο τα στοιχεία αυτά, ούτε στοιχεία για τα δικαιώματά της στην περιοχή. Ο μελετητής του Κτηματολογίου δεν περιέλαβε τα στοιχεία του Ρυμοτομικού Σχεδίου και της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης στα κτηματολογικά διαγράμματα, παρότι όφειλε, δεδομένου ότι αναφέρονται σε κείμενα που είχαν υποβληθεί στο Κτηματολόγιο. Ειδικότερα, στο συμβόλαιο αγοράς της ιδιοκτησίας της καταγγέλλουσας από τον δικηγόρο Αθανάσιο Δημητρίου Δρε, αναφέρεται ότι «Εδώ γίνεται μνεία ότι ο πωλητής εδήλωσε: οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά ανέκυψε μεταξύ του δικαιοπαρόχου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΣ Συν. Π.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, τακτοποιήθηκε νόμιμα μετά την εκτέλεση, της εν τω μεταξύ, εκδοθείσης υπό της υπηρεσίας Πολεοδομίας του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής υπ αριθ. 84/1977 πράξεως τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών του ως άνω Οικοδομικού Συνεταιρισμού κειμένων εις Μπάλα Αττικής και επί των Ο.Τ. 112, 113 και 114, με την οποία ανασκευάσθηκε μερικώς η υπ αριθ. 146/1974 όμοια πράξη της αυτής πολεοδομίας και η οποία κυρώθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. 587/48/78 απόφαση της Δ/νσης Πολεοδομίας του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, τηρηθεισών όλων των νομίμων διαδικασιών, που προβλέπονται από το νόμο, για τις περιπτώσεις τακτοποίησης των εντός σχεδίων πόλεων, κειμένων οικοπέδων.» Σε σχετικό ερώτημά μας για το θέμα των καταπατήσεων 6, ο Δήμος Διονύσου απάντησε ως εξής 7 : «Με την υπ αριθμ. 8432/ Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής περί "μεταβίβασης κυριότητας αδιάθετης επικοικιστικής έκτασης", παραχωρήθηκε στην τέως κοινότητα Ροδόπολης (νυν Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου) έκταση τ.μ., η οποία και δηλώθηκε στο ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη». 6 Με το ΣΕΕΔΔ/Φ.4/3114/ έγγραφο ρωτήθηκε ο Δήμος Διονύσου «Εάν καταπατούνται κοινόχρηστες εκτάσεις στην εν λόγω περιοχή των οδών Ευτέρπης και Μουσών καθώς και στο μεταξύ τους προβλεπόμενο άλσος. Εάν ναι, ποια στοιχεία είναι γνωστά για κάθε περίπτωση και ποιες ενέργειες γίνονται για την απομάκρυνση των καταπατητών» και ζητήθηκε «να επισυνάψετε διευκρινιστικά στην απάντησή σας το συνημμένο στο παρόν απόσπασμα ρυμοτομικού, είτε με σημειωμένες σε αυτό τις θέσεις και τα στοιχεία τυχόν καταπατήσεων, είτε βεβαιώνοντας επ' αυτού ότι δεν υπάρχουν καταπατήσεις κοινοχρήστων εκτάσεων στην περιοχή». 7 Με το Δήμος Διονύσου 7484/ έγγραφο. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

14 Εθνικό Κτηματολόγιο. Στην έκταση αυτή εμπίπτει και η ευρύτερη περιοχή των οδών Ευτέρπης και Μουσών. Πιθανά, οι εν λόγω εκτάσεις να έχουν δηλωθεί και από άλλους στο Κτηματολόγιο. Οι πιθανές διπλές εγγραφές, θα αποκατασταθούν με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και θα εντοπιστούν πιθανές καταπατήσεις». Όμως, το εμβαδόν των τ.μ. της έκτασης, που σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, δηλώθηκε από το Δήμο Διονύσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι ίσο με το εμβαδόν του τμήματος του 109 τεμαχίου που βρίσκεται εκτός της Ν. Αιολίδος. Συγκεκριμένα, με την 8432/ απόφαση 8 μεταβιβάζονται: «1. Τμήμα τεμαχίου 109 με τα στοιχεία {..} εμβαδού 6,375 τ.μ., εμπίπτοντος στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο "Ο.Ε. Νέα Αιολίς", χαρακτηρισθέντος σαν δρόμοι και άλσος, όπως φαίνεται στο Τοπ. διάγραμμα, προσαρτημένο στην 84/77 πράξη μας. 2. Τμήμα τεμαχίου 109 (υπόλοιπης και μη ρυμοτομηθείσης) με τα στοιχεία Α-Β-Γ- {...} Κ-Α εμβαδού τ.μ., εμπίπτοντος στον οικισμό Μπάλλα, χαρακτηριζομένου αγροτικού, όπως φαίνεται στο τοπ. διάγραμμα της ομάδας εργασίας έτους 1983». Τα εν λόγω τμήματα αναφέρονται ως εκτάσεις 109α και 109β (με τα ίδια εμβαδά και σχέση με το ρυμοτομικό της Ν. Αιολίδας) και στην 1061/ απόφαση Νομάρχη Α. Αττικής 9. Στο «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ακινήτου με Κωδικό Ιδιοκτησίας », συνημμένο στο 38392/ έγγραφο του Δήμου Διονύσου, περιλαμβάνεται και πίνακας συντεταγμένων του περιγράμματος της ανωτέρω έκτασης (εμβαδού 6064,00 τ.μ.). Επαληθεύεται επομένως ότι ο Δήμος Διονύσου δήλωσε στο Κτηματολόγιο έκταση που αντιστοιχεί στο Τμήμα 109β, εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Αιολίδας. Τα περιγράμματα των ιδιοκτησιών που έχουν καταγραφεί στο κτηματολόγιο, σημειώνονται στον ορθοφωτοχάρτη που μας δόθηκε από τον μελετητή με λεπτή γαλάζια γραμμή (βλ. Σχέδιο 5), ενώ στο Δήμο έχουν αποδοθεί οι εκτάσεις που απομένουν από τα ακίνητα που δηλώθηκαν από ιδιώτες ή καταγράφηκαν ως αγνώστου ιδιοκτήτη (οδοί και λοιπές κοινόχρηστες εκτάσεις, σημειωμένες από τον μελετητή με κόκκινο χρώμα). Ο συνδυασμός του ορθοφωτοχάρτη με το τοπογραφικό διάγραμμα της Πράξης 84/77, αναδεικνύει την απόλυτη ασυμφωνία των εκτάσεων αυτών με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Ν. Αιολίδας στην εξεταζόμενη περιοχή. Ιδίως στο τεμάχιο 109 (που το περίγραμμα του εντός της Ν. Αιολίδας τμήματός του σημειώνεται με έντονο πράσινο χρώμα στο Σχέδιο 5), οι εκτάσεις κυριότητας του Δήμου εμφανίζονται κατακερματισμένες, ως ιδιοκτησίες ιδιωτών, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση του θέματος εκ μέρους του μελετητή. 8 ΦΕΚ Β' 724/ (15). 9 «Σημείωση μεταβολής κτηματολογικών στοιχείων» ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

15 Σχέδιο 5: Οι εναπομένουσες κατά τη μελέτη του Κτηματολογίου εκτάσεις του Δήμου (κόκκινο χρώμα). Όμως, και μετά τις ενστάσεις, δεν υπήρξαν τροποποιήσεις στις κοινόχρηστες εκτάσεις, παρά την Παρέμβαση του Δήμου Διονύσου και παρότι ο μελετητής γνώριζε την Πράξη 84/77, όπως αποδεικνύεται από Υπόμνημά του προς την Επιτροπή Ενστάσεων, της 21/8/2014, που αφορά την Ένσταση με α.π. 294 για οικόπεδο του ΟΤ 114, επί της οδού Μουσών. Το εν λόγω Υπόμνημα αποδίδει στους ενιστάμενους τα τμήματα των ΚΑΕΚ που, όπως είχαν δηλωθεί, βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας τους, χωρίς όμως να αποδίδει στην οδό Μουσών, ήτοι στην κυριότητα του Δήμου, τα υπόλοιπα των ίδιων ΚΑΕΚ που ευρίσκονται εντός του τεμαχίου 109. Στο Σχέδιο 6 σημειώνονται με γραμμοσκίαση οι κοινόχρηστες εκτάσεις του τεμαχίου 109 (γαλάζιο περίγραμμα και γραμμοσκίαση για το εκτός Ν. Αιολίδος τμήμα και πράσινο περίγραμμα και γραμμοσκίαση για το εντός του Ρ.Σ. Ν. Αιολίδος). Στις κοινόχρηστες εκτάσεις περιλαμβάνονται τα τμήματα των οδών για τα οποία έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις από τους παρόδιους ιδιοκτήτες, μετά την Πράξη 84/77. Με πράσινο περίγραμμα, αλλά χωρίς γραμμοσκίαση, σημειώνονται τα τμήματα εντός ιδιοκτησιών (οικοπέδων) της Ν. Αιολίδος, που πληρώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους (αποζημιώσεις λόγω προσκυρώσεως και ρυμοτομίας τμημάτων οικοπέδων). Με κόκκινο περίγραμμα φαίνονται εκτάσεις που έχουν καταγραφεί ως ιδιοκτησίες στην Κτηματογράφηση και για τις οποίες η Κτηματολόγιο Α.Ε. μας απέστειλε στοιχεία (στο εσωτερικό τους έχουν γραφεί τα 4 τελευταία ψηφία των ΚΑΕΚ τους). Με μαύρο περίγραμμα, σημειώνονται τα τμήματα που με το ανωτέρω Υπόμνημα δεν μεταβάλλεται η κυριότητά τους (παραμένουν στην κυριότητα εκείνων που τα δήλωσαν), και μετά την απόδοση των τμημάτων στους ανωτέρω ενιστάμενους, παρότι βρίσκονται σε κοινόχρηστη έκταση (οδό Μουσών και Άλσος) και παρότι με τον τρόπο αυτό τα οικόπεδα των ιδιοκτητών της Ν. Αιολίδας μένουν τυφλά, αντίθετα με τα αναγραφόμενα στα συμβόλαιά τους. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

16 Σχέδιο 6: Οι κοινόχρηστες εκτάσεις του τεμαχίου 109 σημειώνονται με γραμμοσκίαση. Το εκτός Ρ.Σ. Ν. Αιολίδας τμήμα (γαλάζια γραμμοσκίαση), δηλώθηκε από το Δήμο Διονύσου στο Κτηματολόγιο (σημειώνεται ΚΑΕΚ), ενώ το εντός Ρ.Σ. (πράσινη γραμμοσκίαση) δεν δηλώθηκε ούτε αποδόθηκε στο Δήμο από τον μελετητή. Σχέδιο 7: Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη με σημειωμένα κτίσματα που βρίσκονται μερικώς ή ολικώς εντός κοινόχρηστων χώρων κυριότητας του Δήμου (Ρ.Σ. του «Ο.Σ. Ν. Αιολίς»). ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

17 Επίσης, στον ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου διακρίνονται τέσσερα κτίσματα εντός κοινοχρήστων εκτάσεων, (εντός του Ρ.Σ. της Ν. Αιολίδος και του τεμαχίου 109). Στο Σχέδιο 7 σημειώνονται τα κτίσματα αυτά με βέλη και αριθμούς 1 έως 4, ενώ στο Σχέδιο 7α, ο ορθοφωτοχάρτης έχει συνδυαστεί με το τοπογραφικό της Πράξης 84/77 που περιλαμβάνει το Ρ.Σ. Για το ένα εξ αυτών (με αρ. 2) διαπιστώθηκε ότι έχουν συνταχθεί, από το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου, εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτου (Σπυράντη). Σχέδιο 7α: Το Σχέδιο 7 σε συνδυασμό με το Ρ.Σ. Ν. Αιολίδας και το τοπογραφικό της Πράξης 84/77. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τη σύνταξη της μελέτης του Κτηματολογίου για την εν λόγω περιοχή, δεν ελήφθησαν υπόψη απαραίτητα στοιχεία (εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις μεταβίβασης, κτλ και, ενδεχομένως ούτε τα στοιχεία ρέματος που αναφέρει ο πρόεδρος της Κοινότητας Ροδόπολης στο με α.π / έγγραφό του και εμφανίζεται στο ανατολικό όριο του τεμαχίου 109, στο διάγραμμα που συνοδεύει την Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής 1061/1998, βλ. Σχέδιο 4), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εντός του τεμαχίου 109 εκτάσεις θα καταγραφούν στο Κτηματολόγιο με τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Ως προς τις ενέργειες της πολεοδομικής υπηρεσίας σε σχέση με το αυθαίρετο Σπυράντη Στην καταγγελία, εκτός από την αναφορά σε καταπατήσεις κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή, για τις οποίες δεν είχε επιληφθεί ως όφειλε η τ. Κοινότητα Ροδόπολης, αναφέρεται και το επί της οδού Μουσών αυθαίρετο ιδιοκτησίας Σπυράντη. Οι εν λόγω καταπατήσεις είναι εμφανείς και στο φωτογραφικό υπόβαθρο του Κτηματολογίου. Μάλιστα, το αυθαίρετο κτίσμα νυν ιδιοκτησίας Σπυράντη, το οποίο ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου από την οδό Μουσών, για το οποίο έχουν συνταχθεί πέντε εκθέσεις αυτοψίας αυθαίρετων κατασκευών, όχι μόνον δεν κατεδαφίστηκε μετά την πρώτη έκθεση αυτοψίας 444/ , αλλά επεκτάθηκε με πρόσθετες αυθαίρετες κατασκευές, όπως διαπιστώνεται από τις εκθέσεις αυτοψίας που περιλαμβάνονται στους Φακέλους αυθαιρέτων 473/90 και 236/96. Ειδικότερα, ενώ στις από 1990 και από εκθέσεις ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

18 αυτοψίας διαπιστώνεται «ισόγειο κτίσμα κεραμοσκεπές "χωρίς άδεια" {...} Τελειωμένο» και στην από αυτοψία διαπιστώθηκε επιπροσθέτως «παράνομη κατασκευή αποθήκης και ψησταριάς με στέγαστρο», μόνο στη συμπληρωματική έκθεση στις με ορθή επανάληψη στις , σημειώνεται ως θέση του αυθαιρέτου «επί της εγκεκριμένης οδού Μουσών». Η Πολεοδομία Καπανδριτίου έχει επανειλημμένα ζητήσει την κατεδάφισή του 10, αλλά η Ν.Α. δεν προέβη σε κατεδάφιση. Η κ. Αγγελική Σπυράντη, σε Υπεύθυνη Δήλωσή της προς την Πολεοδομία Καπανδριτίου στις , προκειμένου το κτίσμα να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, δήλωσε ότι «το κτίσμα (οικία) που βρίσκεται χτισμένο στην κοινότητα Ροδόπολης είναι κτισμένο πριν από την 26/6/1995, δεν βρίσκεται σε δημόσια έκταση {...} κοινόχρηστο κλπ {...} και ότι δεν είναι εντός σχεδίου πόλεως». Καθώς αυτό αντιφάσκει με τις διαπιστώσεις της ανωτέρω από Έκθεσης Αυτοψίας, στη χρέωση της Υπεύθυνης Δήλωσης αναφέρεται «Προσκομίστηκε από τον κ. Σπυράντη, σύζυγο της Αγγελικής. Να συσχετισθή και να γίνει έλεγχος του περιεχομένου ». Το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καπανδριτίου, απέστειλε προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Ανατ. Αττικής έγγραφο με θέμα «Κατεδάφιση αυθαιρέτου κατασκευής Σπυράντη Αγγελικής, στην οδό Μουσών Κοινότητας Ροδόπολης» όπου αναφέρει: «Σας επαναναδιαβιβάζουμε το 5059/1219/ έγγραφό μας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. Το αυθαίρετο κτίσμα είναι ρυμοτομούμενο και βρίσκεται στο εύρος της εγκεκριμένης οδού Μουσών, του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αιολίδας Κοινότητας Ροδόπολης Αττικής». Το Κ.Σ. Ροδόπολης, με ομόφωνη απόφασή του (συνεδρίαση 2/2010, αρ. αποφ. 9/10) που διαβίβασε προς τη Ν.Α. με το 350/ έγγραφό του, ζήτησε την αναβολή της κατεδάφισης έως την τακτοποίηση της οδού Μουσών, αναφέροντας: «η Κοινότητά μας συμφωνεί με τον ολική διάνοιξη της οδού Μουσών και όχι μόνον αυτής, διότι υπάρχουν και άλλες εντός σχεδίου αδιάνοιχτες οδοί. Για να προβούμε στην ολική διάνοιξη θα πρέπει να προηγηθούν πράξεις τακτοποιήσεως, αναλογισμού και προσκυρώσεως στις υφιστάμενες ιδιοκτησίες». Όμως, μετά την Πράξη 84/1977 δεν έχει ενεργήσει για την εκπόνηση των απαιτούμενων πράξεων. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφερόταν επίσης: «Σύμφωνα με την υπ αριθ. 9/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου υπάρχει διακαής πόθος για τη διάνοιξη όλων των οδών, λαμβάνοντας όμως υπ όψη και τον παράγοντα άνθρωπο. Κατά συνέπεια αφού προηγηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και οι απαιτούμενες μελέτες με τα τεχνικά έργα, τότε να συζητήσουμε ξανά το θέμα». Όπως αναφέρεται στο με α.π. 535/2010 έγγραφο της προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, «Στις το θέμα επανήλθε για συζήτηση και αφού ελήφθη υπόψη το υπ. αρ. 2/2010 πρακτικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης και το υπ. αρ. 356/ έγγραφο του Προέδρου αυτής, το Νομαρχιακό Συμβούλιο με την υπ. αρ. 54/10 απόφασή του, ζήτησε από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αν έχουν γίνει οι σχετικές πράξεις τακτοποιήσεως, αναλογισμού και προσκύρωσης στις ιδιοκτησίες που προηγούνται της ιδιοκτησίας της ανωτέρω». Το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού, στο με α.π. 3429/ έγγραφό του ανέφερε «Σχετικά με τη σύνταξη πράξης προκειμένου να αποκτήσουν πρόσωπο οι παρακείμενες ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην απόφαση με αριθμό 9/10 του κοινοτικού συμβουλίου Ροδόπολης Αττικής δεν έχει συνταχθεί, αλλά δεν επηρεάζει την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων για τα οποία δεν οφείλεται άλλωστε ουδεμία αποζημίωση». Στις , η ιδιοκτήτρια του αυθαιρέτου υπέβαλε προς τον Δήμο Ωρωπού Τμήμα Πολεοδομίας, Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρει: «Παρακαλώ να διαγράψετε το υπόλοιπο του προστίμου λόγω του ότι έχω υπαχθεί στην τακτοποίηση του αυθαιρέτου σύμφωνα με τον Νόμο (παρ. 10 του άρθρου 24 του Ν. 4014/11)». Στη συνέχεια, με την από απόφαση Επιτροπής 10 Έγγραφο Πολεοδ. Γραφείο Καπανδριτίου 5059/1219/ , με θέμα «Εισήγηση για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων Φ.473/90 και Φ.236/96, και έγγραφο 8268/03/ του Τμ. Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καπανδριτίου με θέμα «Κατεδάφιση αυθαιρέτου κατασκευής Σπυράντη Αγγελικής, στην οδό Μουσών Κοινότητας Ροδόπολης» προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Ανατ. Αττικής, που επαναδιαβιβάζει το πρώτο έγγραφο. ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

19 Κρίσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων απορρίφθηκε «η αίτηση διότι σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της 22/1/98 το ακίνητο που δηλώθηκε με τον Ν. 4014/11 βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης οδού Μουσών του σχεδίου της Ν. Αιολίδας ΦΕΚ 704/62 και άρα δεν έχει δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4014/11». Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ωρωπού απέστειλε την ανωτέρω απόφαση στο ΤΕΕ και τη νομική υπηρεσία του Δήμου Διονύσου με το οικ 1418/ , όπου αναφέρεται: «Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση και περαιτέρω δικές σας ενέργειες την απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων της 20/3/12, που αφορά το φάκελο αυθαιρέτου που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό Φ.236/96, ιδιοκτησίας Μάμαλη Αγγελικής, περιοχή Ροδόπολη Δήμου Διονύσου». Το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Ν. 4014/2011 με α/α Δήλωσης (Κατάσταση Δήλωσης: Προσωρινή υπαγωγή, Ημ/νία δημιουργίας: 30/11/2011) και έχει μεταφερθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013 με α/α , παρότι, ως ευρισκόμενο επί της οδού Μουσών, δεν πληροί τις προς τούτο προϋποθέσεις. Στην ανωτέρω δήλωση αναφέρεται: «Μέρος του ακινήτου βρίσκεται στο μη διανοιχθέν τμήμα κοινοτικής οδού (ρυμοτομικό σχέδιο Κοινότητας Μπάλας ΦΕΚ 70Δ/ ) και εκκρεμεί Δικαστική Απόφαση περί άρσης της επιβληθείσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη η ως άνω Δικαστική Απόφαση και δεν είναι γνωστός ο χρόνος έκδοσής της η αίτηση υποβάλλεται προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη». Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου τα περί Δικαστικής Απόφασης περί άρσης της επιβληθείσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν επιβεβαιώθηκαν. Το ΤΕΕ, με το από έγγραφό του με θέμα «Ακύρωση Ανάκληση δηλώσεων υπαγωγής στο ν. 4014/2011», (στα σχετικά του οποίου περιλαμβάνεται το ανωτέρω υπ αρ. 4418/ έγγραφο της Υ.ΔΟΜ Δήμου Ωρωπού, που αφορά το υπόψη αυθαίρετο), απέστειλε προς τη Δ/νση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ προτάσεις, ζητώντας «τη σύνταξη σχετικής εγκυκλίου, ώστε να υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση των εμπλεκόμένων Υπηρεσιών». Σε συνέχεια του εγγράφου εκδόθηκε η Εγκύκλιος 17 (ΥΠΕΚΑ/ΔΟΚΚ/49110/ ) που στις παραγράφους «4. Διαγραφή προστίμων», «5. Ανάκληση δηλώσεων υπαγωγής στο ν. 4014/11» και «6. Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος» ορίζεται ότι: «Μετά τη διαδικασία διαγραφής προστίμου, σε περίπτωση που η καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης διαπιστώσει ψευδή στοιχεία στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία ζητήθηκε η διαγραφή ανακαλεί τη πράξη υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4014/11, καθώς και τυχόν πράξη αναστολής, εφαρμόζει τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλει τα πρόστιμα του άρθρου 27 του ν. 4014/11 κατά τα τεχνικά στοιχεία της έκθεσης αυτοψίας, χωρίς νέα αυτοψία. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Η πράξη ανάκλησης της υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4014/11, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη (και της συνημμένης σε αυτήν υπεύθυνης δήλωσης του μηχανικού για την περ. γ του Υποδείγματος 1) αποστέλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες». Αυτά εφαρμόζονται και σε περίπτωση «Διαπίστωσης ότι οι αυθαίρετες κατασκευές εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4014/11», δηλαδή «σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν: α) το ακίνητο βρίσκεται: αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο πόλης,... γγ) σε δημόσιο κτήμα». Στην ίδια Εγκύκλιο 17 στην παράγραφο «6. Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος» ορίζεται ότι: «Αντίγραφο της πράξης ανάκλησης (Υποδείγματα 2 ή 3 κατά περίπτωση) αποστέλλεται αμελλητί στο ΤΕΕ για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ εκτυπώνεται αντίγραφο της δήλωσης υπαγωγής στην οποία θα έχει ήδη καταγραφεί η ανάκλησή της και συμπληρώνεται ο σχετικός φάκελος αυθαιρέτου». Παρά τα ανωτέρω, στις 11/3/2014 εκδόθηκε από το σύστημα του ΤΕΕ «Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης». ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

20 Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ανατολικό τμήμα του υπ αρ. 4 οικοπέδου του Ο.Τ. 113 του ΡΣ «Ν. Αιολίς», περιήλθε στην καταγγέλλουσα, αφού είχαν τακτοποιηθεί και αποζημιωθεί, τόσο το τμήμα του 109 τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1932 του αγροκτήματος «Σταμάτα» Γ. Σ. Κτηνοτρόφων Διονύσου, που ενέπιπτε εντός του οικοπέδου, όσο και το έμπροσθεν του οικοπέδου (πρόσωπο) ρυμοτομούμενο τμήμα της οδού Ευτέρπης (Πράξη 84/77). Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων τόσο προς την πρώην Κοινότητα Ροδόπολης, όσο και προς την Περιφέρεια Αττικής και την (πρώην) Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και παρά την ύπαρξη της μελέτης 170/2001 «Διάνοιξη της οδού Ευτέρπης» της ΤΥΔΚ και τη σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία, η πρώην Κοινότητα Ροδόπολης (και στη συνέχεια ο νυν Δήμος Διονύσου) δεν έχουν προβεί στη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη για την οικοδόμησή του οικοπέδου της καταγγέλλουσας προϋπόθεση 11 : «να έχει διανοιγεί όλο το εγκεκριμένο πλάτος δρόμου τουλάχιστον στο μήκος του προσώπου του οικοπέδου», επικαλούμενοι διάφορους λόγους, όπως ομαδοποίηση διάνοιξης του δρόμου με γειτονικό μη τακτοποιημένο δρόμο, πολυδάπανες τεχνικές δυσκολίες κτλ. Ήδη από του τέλους του 1985, οπότε είχε συντελεστεί η απαλλοτρίωση των ρυμοτομούμενων τμημάτων της οδού Ευτέρπης σύμφωνα με την Πράξη 84/77, η Κοινότητα Ροδόπολης (και στη συνέχεια, ο Δήμος Διονύσου) όφειλε να έχει προβεί στη διάνοιξη της οδού Ευτέρπης. Επίσης, οι υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου δεν έχουν προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες για την αποβολή των καταπατητών από τα κοινόχρηστα τμήματα, που προέρχονται από τη διανομή του τμήματος του αγροκτήματος 109 τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1932 του αγροκτήματος «Σταμάτα» Γ. Σ. Κτηνοτρόφων Διονύσου, ούτε στη σύνταξη πράξεων τακτοποίησης, απαλλοτρίωσης και αναλογισμού αποζημίωσης των τμημάτων των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται με βάση το Ρ.Σ. του Ο.Σ. Ν. Αιολίδας. Ο Δήμος Διονύσου ανέφερε σχετικά ότι αναμένει την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου προκειμένου να προβεί στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες, ωστόσο, δεν έχει υποβάλει στο Κτηματολόγιο στοιχεία για τα ως άνω κοινόχρηστα τμήματα, όπως έχει υποχρέωση από το Ν. 2308/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4164/2013 και ισχύει. Το 2010, η Κοινότητα Ροδόπολης μη νόμιμα ζήτησε την αναβολή της κατεδάφισης του αυθαιρέτου που εν μέρει κείται εντός των ως άνω κοινόχρηστων τμημάτων, και επίσης μη νόμιμα το Νομαρχιακό Συμβούλιο αντί να εγκρίνει την κατεδάφιση ανέβαλε τη λήψη αποφάσεως. Το Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου (νυν Υπηρεσία Δόμησης Ωρωπού) έχει προβεί στις κατά νόμον ενέργειες ως προς το αυθαίρετο που εν μέρει κείται εντός των ως άνω κοινόχρηστων τμημάτων, ήτοι, προέβη σε αυτοψίες και σύνταξη εκθέσεων αυθαιρέτου, απέρριψε την αίτηση απαλλαγής από τα πρόστιμα διατήρησης, δεδομένου ότι το αυθαίρετο δεν έχει δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4014/11, και γνωστοποίησε την σχετική απόφαση στο ΤΕΕ. Από το ΤΕΕ, μέσω του μηχανογραφικού του συστήματος, έχει εκδοθεί βεβαίωση για το ανωτέρω ακίνητο για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, παρά το γεγονός ότι το αυθαίρετο έχει δηλωθεί υπό όρους. 11 Εγκύκλιος 16777/2577/25/ ΣΕΕΔΔ - Έκθεση 462 / Α /

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Σχέδιο Νόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σχέδιο Νόμου Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων Αγροτικές Μισθώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.

Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων. Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΒ-10Ψ. ΑΘΗΝΑ 26/2/2014 Αρ. Πρωτ. 559/26818

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΒ-10Ψ. ΑΘΗΝΑ 26/2/2014 Αρ. Πρωτ. 559/26818 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 10η /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 10η /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου Ταχ. Κωδ.: 190 07 Μαραθώνας Τηλέφωνο : 22940-67774, 67773 Πληροφορίες: Αναστασία Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ Κοντογιανναίων 20 - Αθήνα 11475 τηλ. 210-6451866 / 6974881326 - email : dklad@tee.gr Αθήνα 8/12/2009 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα