ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013 Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013 Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013"

Transcript

1 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 16 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ, ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΤΗΛ FAX: Δ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013 Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013 Τὸ Συνέδριον εἶναι ἀφιερωμένον στὴν μνήμη τοῦ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πνευματικὸν Κέντρον Δήμου Τριπόλεως Διασυνεδριακὸν Πολιτιστικὸν Κέντρον Δημητσάνας ΑΘΗΝΑΙ 2013

2 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 2

3 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 3 Δ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΤΣΕΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Α Ἀντιπρόεδρος Β Ἀντιπρόεδρος Γεν. Γραμματεὺς Ταμίας Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Ἀντιπεριφερειάρχης Ἀντιδήμαρχος Τριπόλεως Ἀντιδήμαρχος Γορτυνίας

4 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 4 4 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱ ε ρ ε μ ί α ς Π έ τ ρ ο ς Τ α τ ο ύ λ η ς, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Ἰ ω ά ν ν η ς Σ μ υ ρ ν ι ώ τ η ς, Δήμαρχος Τριπόλεως Ἰ ω ά ν ν η ς Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς, Δήμαρχος Γορτυνίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Π α ν α γ ι ώ τ η ς Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς, Ἀκαδημαϊκὸς Γ ε ω ρ γ ί α Ἀ π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Ε ἰ ρ ή ν η Π έ π π α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἄ ν ν α - Β α σ ι λ ι κ ὴ Κ α ρ α π α ν α γ ι ώ τ ο υ, Προϊσταμένη ΛΘ ΕΠΚΑ Ἀρκαδίας Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ἀ θ α ν α σ ο ύ λ η ς, Προϊστάμενος 25 ης ΕΒΑ Κορίνθου Β ε ρ ό ν ι κ α Μ η τ σ ο π ο ύ λ ο υ L e o n, Ἀρχαιολόγος, τ. Δ/ντρια Αὐστριακοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἱνστιτούτου Ἀ θ α ν ά σ ι ο ς Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς, Καθηγητὴς Νεωτέρας Ἱστορίας

5 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 5 5 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 5.00 μ.μ. Προεδρεῖον: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Πρόεδρος Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΤΣΕΤΗΣ, Α Ἀντιπρόεδρος Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Β Ἀντιπρόεδρος Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΑΓΙΑΣΜΟΣ Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολ. Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς : Ὁ ἱερὸς ναὸς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καὶ Προφήτου Ἠλία Τριπόλεως Ἀ θ α ν ά σ ι ο ς Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς : Ἡ διαθήκη τοῦ Παναγιώτου Παλαμήδη (1796) Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς : Ἡ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Στεμνίτσας Σ ά β β α ς Σ π έ ν τ ζ α ς : Ποιό ἦταν τὸ νόημα καὶ ποιές οἱ πιεστικὲς ἀνάγ - κες συγκλήσεως τῆς Συνελεύσεως τῶν Καλτεζῶν τῆς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Γ ό ν η ς : Εἰδικὲς ἀποστολὲς τοῦ κληρικοῦ Καλλινίκου Καστόρχη ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησία Ν ι κ ό λ α ο ς Π ι έ ρ ρ ο ς : Οἱ δύο ἀνδριάντες τοῦ Νικηταρᾶ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Λ ι α κ ό π ο υ λ ο ς : Κατασκοπεία στὴν ἐπαναστατημένη Πελοπόννησο; Ἀνέκδοτη ὀθωμανικὴ ἔκθεση περὶ τῆς ἀφαιρεθείσης ἀναφορᾶς τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη γιὰ τὴ μάχη τῶν Τρικόρφων (θέρος 1825) Π α ν α γ ι ώ τ η ς Β α ρ β α τ σ ο ύ λ η ς : Αἴτια θανάτων τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως Π. Χ ρ ῆ σ τ ο ς Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς : Ἡ δημοτικὴ μουσικὴ παράδοση τῆς Γορτυνίας. Μιὰ ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία της

6 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 6 6 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 8.30 π.μ. Προεδρεῖον: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΠΠΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ε. Ἀ ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ Ε. Ζ ο ύ ζ ο υ λ α Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ : Πήλινα λυχνάρια ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Δήμητρας καὶ Κόρης στὸν Ἅγιο Σώστη Τεγέας Ν ι κ ό λ α ο ς Κ α λ ο σ π ῦ ρ ο ς : Ὁμηρικὸς ὕμνος εἰς Πᾶνα Σ μ α ρ ά γ δ η Ἀ ρ β α ν ί τ η : Ἕνα τοπικὸ ἐργαστήριο ἁγιογραφίας στὴ Μεταβυζαντινὴ Πελοπόννησο. Τὸ παράδειγμα τοῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν οἰκισμὸ Ἁγίου Ἰωάννου Β. Κυνουρίας Ξ α ν θ ὴ Π ρ ο ε σ τ ά κ η : Ἡ ζωγραφικὴ διακόσμηση τοῦ ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴ Στεμνίτσα Θ ω μ ᾶ ς Θ ε ο λ ό γ η ς : Ὁ Ἀρκὰς καὶ ἡ Ἀρκαδία, ὁ Λυκάων καὶ τὸ Λύκαιον Ὄρος, ὁ Πὰν καὶ ἡ νύμφη Σύριγγα Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ἀ θ α ν α σ ο ύ λ η ς : Τὸ ἀρχαιολογικὸ ἔργο τῆς 25 ης ΕΒΑ στὴν Ἀρκαδία Ἁ γ ν ὴ Β α σ ι λ ι κ ο π ο ύ λ ο υ : Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Ἀρκαδίας κατὰ τὴν Φραγκοκρατία. Ἡ βαρωνεία τοῦ Νικλίου Ε ὐ α γ γ ε λ ί α Γ ε ω ρ γ ι τ σ ο γ ι ά ν ν η : Ὁδηγὸς ἐκκλησιαστικῶν μνημείων Στεμνίτσας. Πρώτη παρουσίαση Ν ά ν σ η Δ η λ έ : Ὁ τοιχογραφικὸς διάκοσμος τοῦ ναϋδρίου τῆς Ἀνάληψης στὴ Νεστάνη Ἀρκαδίας Λ ε ω ν ί δ α ς Σ ο υ χ λ έ ρ η ς : Ἡ πολιορκία τῆς Μεγαλόπολης ἀπὸ τοὺς διαδόχους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Ἡ χρήση τῶν ἐλεφάντων στὴν πολιορκία καὶ ἡ παρουσία τους στὴν Ν. Πελοπόννησο ἀπὸ τὴν Παλαιο λιθικὴ ἐποχὴ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ σ ο ῦ τ σ ο ς : Ἡ πολεμολογία τοῦ Αἰνεία τοῦ Τακτικοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἀντίστοιχη τῶν Διεθνῶν Σχέσεων Σ τ α μ ά τ η ς Φ ρ ι τ ζ ί λ α ς : Παλλάντιο. Ἔρευνες στὴν ἀρχαία πόλη καὶ τὴν ὕπαιθρο χώρα

7 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 7 7 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 5.00 μ.μ. Προεδρεῖον: ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Θ α ν ά σ η ς Κ υ ρ ι α ζ ό π ο υ λ ο ς : Et ego in Arcadia (ἢ Εt in Arcadia ego?)- Σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς Ἀρκαδίας Β ε ρ ό ν ι κ α Μ η τ σ ο π ο ύ λ ο υ L e o n : Membra disjecta λίγα ἀντικείμενα προϊστορικῆς ἐποχῆς ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Λουσοὺς C h r i s t a S c h a u e r : Τελετουργικὰ γεύματα στοὺς Λουσοὺς Ε ἰ ρ ή ν η Π έ π π α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ : Μερικὲς παρατηρήσεις στὴν εἰκονογραφία τῶν Νυμφῶν καὶ τῶν Μουσῶν Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Κ α λ α μ ά κ η ς : Λεξικογραφικὰ Ἀρκαδίας Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Μ ο σ τ ρ ᾶ τ ο ς : Ἀγῶνες θνητῶν καὶ ἀθανάτων στὶς ἀετωματικὲς συνθέσεις τοῦ σκοπάδειου ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς Ἀλέας καὶ ἄλλων πελοποννησιακῶν ναῶν τοῦ 4 ου αἰ. π.χ. ὑπὸ τὸ φῶς νέων ἑρμηνειῶν καὶ ἀποκαταστάσεων Θ ά ν ο ς Π α π α θ α ν α σ ό π ο υ λ ο ς : Γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἔργων στὸ ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς Ἀλέας στὴν Τεγέα. Δεδομένα, δυνατότητες καὶ περιορισμοὶ Ἄ ν ν α - Β α σ ι λ ι κ ὴ Κ α ρ α π α ν α γ ι ώ τ ο υ : Τὸ ἔργο τῆς ΛΘ ΕΠΚΑ Ἀρκαδίας κατὰ τὰ ἔτη Σ ω τ ή ρ η ς Ρ α π τ ό π ο υ λ ο ς : Κάστρο Μουχλίου Ἀρκαδίας: Ἡ ὀχύρωση καὶ οἱ πύργοι τῆς κλασικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς περιόδου A n d r e a N a n e t t i : Cultural inferences about the resilient soft power of heritage. The Panarcadic Archaeological Museum of Tripolis as a case study. Γ ρ η γ ό ρ η ς Γ ρ η γ ο ρ α κ ά κ η ς : Χάλκινο εἰδώλιο Διονύσου ἀπὸ τὸ Ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνα Τυρίτα Χ α ρ ά λ α μ π ο ς Χ ο τ ζ ά κ ο γ λ ο υ : Ἀποκαλύπτοντας τὸ ζωγράφο τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὴ Στεμνίτσα Σ υ λ β ά ν α Κ α τ σ α ο ύ ν ο υ : Ἡ λατρεία τῆς μητέρας τῶν θεῶν στὴν Ἀρκαδία. Ὁ ἐξελληνισμὸς μιᾶς ἀνατολικῆς θεότητας

8 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 8 8 ΤΜΗΜ Α ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 8.30 π.μ. Προεδρεῖον: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ ε ω ρ γ ί α Ἀ π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ : Ἡ φιλοσοφία τῆς φύσης ἄλλοτε καὶ σήμερα Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ σ ο υ ρ ί δ η ς : Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀρκαδίας καὶ μαρτυρίες γιὰ τὴν κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία στὴν ἀρκαδικὴ ἐπαρχία Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Π ρ α χ α λ ι ᾶ ς : Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καπετᾶν Χρονᾶ στὸ Χρυσοβίτσι Ἀρκαδίας. Ἡ τεκμηρίωση μέσα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη καὶ ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Δημητρακοπούλου Δ η μ ή τ ρ η ς Π ρ ί γ γ ο υ ρ η ς : Ὁ ἄγνωστος δημοσιολόγος καὶ δημοσιογράφος Ἀντώνης Π. Δούφας καὶ τὸ ἔργο του Χ ρ ῆ σ τ ο ς Ρ έ π π α ς : Ἀπὸ τὴν θητεία τοῦ Πάνου Κολοκοτρώνη ὡς φρουράρχου Ναυπλίου. Ἀνέκδοτα ἔγγραφα Δ η μ ή τ ρ η ς Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο ς : Ἡ δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ἡ ἐπανάσταση τοῦ Γκρίτζαλη Φ ω τ ε ι ν ὴ Σ ω τ η ρ ο π ο ύ λ ο υ : Ἡ ἠθικὴ διάσταση τοῦ τουρισμοῦ. Ἡ περίπτωση τῆς Ἀρκαδίας Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ν ι κ ο λ ά ο υ : Ἡ κατάσταση τῆς γεωργίας στὴν Ἀρκαδία (ἰδίως στὴν ἐπαρχία Γορτυνίας) τὸ 1833, σύμφωνα μὲ ἀνέκδοτη ἔκθεση ἀπεσταλμένου τῆς ὀθωνικῆς Κυβέρνησης. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ζ α χ α ρ ό π ο υ λ ο ς : Τοῦρκοι αἰχμάλωτοι τοῦ Α Βαλκανικοῦ πολέμου στὴν Τρίπολη Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Κ α ρ ι ώ τ η ς : Ἡ ἱστορία τοῦ 11 ου Συντάγματος Πεζικοῦ Ἰ ω ά ν ν η ς Μ π ο υ γ ά τ σ ο ς : Ὁ Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταρᾶς) καὶ ἡ Φιλορθόδοξος Ἑταιρεία Ε ὐ ά γ γ ε λ ο ς Γ ι α ν ν ι κ ό π ο υ λ ο ς : Ὁ Ἀρκὰς Νῖκος Βέης ὡς συλλογεὺς γλωσσικοῦ ὑλικοῦ

9 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 9 Ἀ θ η ν ᾶ Κ ο ν τ α λ ῆ : Ἡ συμβολὴ τῶν ἱερῶν μονῶν τῆς Ἀρκαδίας στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τοῦ γένους Ν ι κ ό λ α ο ς Ἀ ν α σ τ α σ ό π ο υ λ ο ς : Οἱ τελευταῖες ἐκλογὲς τοῦ Μεσοπολέμου Ἡ περίπτωση τῆς ἐκλογικῆς περιφέρειας Ἀρκαδίας 9 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 5.00 μ.μ. Προεδρεῖον: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δ έ σ π ο ι ν α Μ ι χ ά λ α γ α : Ὁ Χριστιανουπόλεως Νικόλαος Νικόδημος Νεκτάριος Γοργογύρης Ρ ε γ γ ί ν α Q u a c k Μ α ν ο υ σ ά κ η : Συνάντηση Φιλελλήνων μὲ τὸν Κολοκοτρώνη στὴν Τριπολιτσὰ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1821 Σ π ῦ ρ ο ς Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς : Συλλογὴ ἐπιστολῶν Ἀγώνα ( ) καὶ προσωπικὰ τεκμήρια στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα ἀπὸ οἰκία ἀπογόνων του Μητροπολίτης Ἠλείας Γ ε ρ μ α ν ό ς : Ἡ ἐπίδρασις τῆς ὀρθοδόξου λατρείας στὴν γλῶσσα τοῦ λαοῦ κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἕως τοῦ Θωμᾶ. Μέρος Α Ἀ ρ γ ύ ρ η ς Π ε τ ρ ο ν ώ τ η ς : Ἐπιγραφὲς οἰκοδομικὲς ναοδόμων μαϊστόρων τῆς Ἀρκαδίας Δ ή μ η τ ρ α Ἀ γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ : Ἡ ἀντοχὴ καὶ ἡ δύναμη τῆς γορτυνιακῆς παραδόσεως Ἑ λ έ ν η Κ υ ρ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ : Ἑλληνικά καὶ τουρκικὰ ἔγγραφα ἀπὸ τὴν Τριπολιτσὰ ( ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ ζ ο υ β α λ ᾶ ς : Γιαννάκης καὶ Ἀποστόλης Κολοκοτρώνης (πατέρας καὶ γιὸς) ἢ Ντασκούλιας καὶ τὸ ὁμώνυμο στρατόπεδο αὐτῶν στὸ χωριὸ Βουνὸ Τεγέας Κ. Σ ι ο ύ ν τ ρ η Β. Σ ι α κ ω τ ό ς : Ἀπὸ τὴ συγκρότηση τῶν τσιφλικιῶν στὸν σφετερισμὸ τῶν ἐθνικῶν κτημάτων. Οἱ διαδοχικὲς φάσεις ἀνέγερσης τῆς ἀγροτικῆς ἔπαυλης στὸ Δάρα Μαντινείας ἀπὸ τὸν Ἀρναούτογλου καὶ τὸν Φωτάκο (τέλη 18 ου αἰ. μέσα 19 ου αἰ.) Κ ω ν / ν ο ς Π α ν ί τ σ α ς : Ἀρκάδες μεγαλοβιομήχανοι ἐν Πάτραις Β α σ ί λ ε ι ο ς Ψ υ χ ο γ ι ό ς, Τεγεατικὸς Σύνδεσμος. 130 χρόνια δράσεως

10 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Νοεμβρίου 2013 Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Δημητσάνας Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Μνημόσυνον Τ ά σ ο υ Ἀ θ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν Διασυνεδριακὸν Πολιτιστικὸν Κέντρον Δημητσάνας, ὥρα π.μ. Δεξίωσις - Καταληκτήρια Συνεδρία Προεδρεῖον: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Πρόεδρος Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γεν. Γραμματεὺς Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δήμαρχος Γορτυνίας ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἀ θ α ν ά σ ι ο ς Β ε ρ τ σ έ τ η ς : Καρίταινα, Ζιγοβίστι, Δημητσάνα. Ἐτυμολογικὴ διερεύνηση Σ ο φ ο κ λ ῆ ς Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς : Τὰ κατὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Γρηγορίου Ε στὴν Δημητσάνα Πρωτοσύγκ. Ἰ ά κ ω β ο ς Κ α ν ά κ η ς : Ὁ Ἐπίσκοπος Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Φιλόθεος καὶ ὁ ἐνθρονιστήριος λόγος αὐτοῦ Ἄ ν ν α Λ α μ π ρ ο π ο ύ λ ο υ : Η μεσαιωνικὴ Ἀβύσσαινα Γορτυνίας Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Λ α γ ό ς : Ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στὸ Νομὸ Ἀρκαδίας Β α σ ί λ ε ι ο ς Χ α ρ α λ α μ π ό π ο υ λ ο ς : Οἱ ἰδέες καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ διδασκάλου κληρικοῦ καὶ ἱεράρχου τοῦ 19 ου αἰ. Καλλινίκου Καστόρχη μὲ βάση τοὺς χειρόγραφους κώδικες στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Δημητσάνης Χ ά ρ η ς Κ α ν δ η λ ῶ ρ ο ς : Ὁ λόγιος Τάκης Κανδηλῶρος. Μηνύματα καὶ ἰδέες στοὺς νέους τοῦ 21 ου αἰώνα ἀπὸ ἕνα νέο τοῦ 19 ου αἰώνα

11 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 11 Ἠ λ ί α ς Γ ι α ν ν ι κ ό π ο υ λ ο ς : Τὸ θεωρούμενο ὡς «χαμένο» ἔργο τοῦ Βυτιναίου περιηγητῆ Παναγιώτη Ποταγοῦ Ἰ ω ά ν ν α Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ : Τὸ Ἀρχεῖον τοῦ προκρίτου Δημητσάνας Ἀθανασίου Ἀντωνοπούλου Ν ι κ ό λ α ο ς Χ α ρ κ ι ο λ ά κ η ς : Τὸ Ἀρχοντικὸν Ἀντωνοπούλου Ἀ γ γ ε λ ι κ ὴ Σ κ α ρ β έ λ η Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ : Διδασκόμενα μαθήματα σὲ Σχολὲς τῆς Ἀρκαδίας κατὰ τὴν Τουρκοκρατία Β. Ἀ ν α σ τ α σ ό π ο υ λ ο ς Μ. Ἰ σ α α κ ί δ η : Ψάρι Ἡραίας. Παραχωρητήρια γαιῶν μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 Ἰ ω ά ν ν η ς Λ α γ ό ς : Ἡ ἀργυροχρυσοχοΐα στὴν Στεμνίτσα 11

12 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μετὰ 39 συναπτὰ ἔτη ἀφ ὅτου ἡ Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ὠργάνωσε στὴν Τρίπολι τὸ Πρῶτο Ἀρκαδικὸ Συνέδριο, ἔρχεται καὶ πάλι στὴν ἱστορικὴ Τριπολιτσὰ καὶ ὀργανώνει τὸ Δ Τοπικὸν Συνέδριον Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν. Στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι σήμερα ἡ Ἑταιρεία ἀνέπτυξε ἐξαιρετικὴ δραστηριότητα μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικό της «Πελοποννησιακὰ» ποὺ ἀριθμεῖ 30 τόμους, μὲ τὰ 23 Τοπικὰ καὶ 8 Διεθνῆ Πελοποννησιακὰ Συνέδρια, τῶν ὁποίων ἐξέδωκε τὰ ἀντίστοιχα Πρακτικὰ (τόμοι 47), καὶ τὶς ἐπιστημονικὲς ἐκδόσεις. Τὸ Β Ἀρκαδικὸ Συνέδριο εἶχε ἕδρα τὴν Τεγέα καὶ τὴν Τρίπολι (Νοέμ. 1988) καὶ τὸ Γ (Νοέμ. 1992) ἐπραγματοποιήθη στὸ κέντρο τῆς Τσακωνιᾶς, τὸ Λεωνίδιο, μάλιστα μὲ τὴν μορφὴ Πνευματικοῦ Συμποσίου. Ἤδη ἡ Ἑταιρεία συνεχίζουσα τὴν παράδοσι ὀργανώνει τὸ Δ Τοπικὸν Συνέδριον Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν πέντε ἔτη μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου της Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐμπνευστοῦ τοῦ θεσμοῦ τῶν συνεδρίων τῆς Ἑταιρείας καὶ ὀργανωτοῦ αὐτῶν. Στὴν μνήμη αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἀνδρός, τοῦ ἱστορικοῦ ποὺ ἔστησε καὶ τὸ πνευματικὸν μνημεῖον τῆς Τριπολιτσᾶς μὲ τὴν τρίτομο ἱστορία αὐτῆς, ἀφιερώνει μὲ σεβασμὸ καὶ εὐγνωμοσύνη ἡ Ἑταιρεία καὶ τὸ παρὸν Συνέδριον. Τοῦτο θὰ πραγματοποιηθῆ Παρασκευὴ 1 Νοεμβρίου καὶ Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 στὴν Τρίπολι καὶ Κυριακὴ 3 Νοεμβρίου 2013 τὸ Συνέδριο θὰ μεταφερθῆ στὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα τοῦ τιμωμένου τὴν προσφιλῆ του Δημητσάνα. Στὴν Τρίπολι οἱ συνεδριάσεις θὰ πραγματοποιηθοῦν σὲ αἴθουσες τοῦ Ἀποστολοπουλείου Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δ. Τριπόλεως Παρασκευὴ 1 Νοεμβρίου ἀπόγευμα καὶ Σάββατο 2 Νοεμβρίου πρωὶ καὶ ἀπόγευμα, σὲ δύο τμήματα. Τμῆμα Πρῶτον τῶν ἀρχαίων καὶ βυζαντινῶν χρόνων καὶ Τμῆμα Δεύτερον τῶν νεωτέρων χρόνων. Στὴν Δημητσάνα, ὅπου οἱ Σύνεδροι θὰ μεταβοῦν τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ (3 Νοεμ.) μὲ λεωφορεῖο μισθωμένο ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία, θὰ τελεσθῆ Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία καὶ Μνημόσυνο φιλολογικὸ τοῦ ἀειμνήστου Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, μετὰ τὸ πέρας τῶν ὁποίων θὰ συνεχισθοῦν οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου στὸ Διασυνεδριακὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δημητσάνας. Μὲ τὸ ἴδιο λεωφορεῖο θὰ γίνη καὶ ἡ ἐπιστροφὴ πρὸς τὴν Τρίπολι ἀπὸ τὴν Δημητσάνα μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐκεῖ ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου. Οἱ Σύνεδροι θὰ φιλοξενηθοῦν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας στὸ ξενοδοχεῖο «Ἄρτεμις» Τριπόλεως (πλατεῖα Αρεως πλησίον Πνευματικοῦ Κέντρου). Γιὰ ὁποιαδήποτε μεταβολὴ στὴν ἐκτέλεσι τοῦ Προγράμματος οἱ Σύνεδροι ἐγκαίρως θὰ ἐνημερώνωνται ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῶν Τμημάτων. Πληροφορίες Ἰωάννα Γιανναροπούλου: , ,

13 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΠΙΝΑΞ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Ἀγγελοπούλου Δήμητρα, δρ. Φιλολογίας, Ἀλ. Παναγούλη 23, Ζωγράφου, , Ἀθανασούλης Δημήτριος, Ἀρχαιολόγος Προϊστάμενος 25 ης ΕΒΑ, Ἀρχαία Κόρινθος, Ἀλέξανδρος, Μητροπολίτης Μαντινείας Κυνουρίας, Τρίπολη Ἀναστασόπουλος Βασίλειος, Ἐρευνητής, Ἐλ. Βενιζέλου 42, Γαλάτσι, Ἀναστασόπουλος Νικόλαος, Λεκτ. Παν/μίου Ἰωαννίνων, Παν/μιο Ἰωαννίνων, Φιλοσοφ. Σχολή, Τμ. Ἱστορ. - Ἀρχαιολ., Ἰωάννινα, , Ἀποστολοπούλου Γεωργία, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Παν/μίου Ἰωαννίνων, Παν/μιο Ἰωαννίνων, Φιλοσοφ. Σχολή, Τμ. ΦΠΨ, Ἰωάννινα, Ἀρβανίτη Σμαράγδη, Ἀρχαιολόγος, Ἱπποκρήνης 2, Ζωγράφου, , Ἀργυροπούλου Εὐαγγελία, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Βαρβατσούλης Παναγιώτης, δρ. Ἰατρικῆς, Παραδείσου 15Β, Μαρούσι, , Βασιλικοπούλου Ἁγνή, Καθηγ. Παν/μίου, Περικλέους 42, Χολαργός, Βερτσέτης Ἀθανάσιος, Ὁμ. Καθηγ. Παν/μίου, Νικομηδείας 25, Ν. Σμύρνη, Γερμανὸς Μητροπολίτης Ἠλείας, Πύργος, Γεωργιτσογιάννη Εὐαγγελία, Ἀντιπρύτανις Χαροκοπείου Παν/μίου, Ἐλ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, Γιανναροπούλου Ἰωάννα, Φιλόλογος. Γεν. Γραμματεὺς Ἑτ. Πελ. Σπουδῶν, Γούναρη 254, Γλυφάδα, Γιαννικόπουλος Εὐάγγελος, Ἀστυνομικὸς Δ/ντὴς ἐ.ἀ., ἐκδότης, Χρ. Σμύρνης 7 Α, Μελίσσια, , Γιαννικόπουλος Ἠλίας, Δικηγόρος - ἐρευνητής, Ἀσπασίας 45, Χολαργός, Γόνης Δημήτριος, Ὁμ. Καθηγ. Παν/μίου, Ἰοκάστης 2, Ζωγράφου, Γρηγορακάκης Γρηγόρης, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Δηλέ Νάνση, Ἀρχαιολόγος 25 ης ΕΒΑ, Κουτσικάρη 29-31, Ἀθήνα, Δημητρακόπουλος Σοφοκλῆς, Φιλόλογος Θεολόγος, Ι. Δροσοπούλου 118, Ἀθήνα,

14 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page Δημητρακόπουλος Σπῦρος, Δικηγόρος, Δρίσκου 31, Γαλάτσι, Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, Ληξίαρχος Δ.Ε. Τρίπολης, Πλαπούτα 34, Τρίπολη, , Ζούζουλα Εὐγενία, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Θεολόγης Θωμᾶς, Ἱστοριοδίφης, Ραιδεστοῦ 25, Ν. Σμύρνη, Ἰσαακίδη Μάρθα, Φιλόλογος Καλαμάκης Διονύσιος, Ἀν. Καθ. Παν/μίου, 3 ης Σεπτεμβρίου 163, Ἀθήνα, , Καλοσπῦρος Νικόλαος, Ἐπισκέπτης Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν, Σαλώνων 31, Ἀθήνα, Κανάκης Ἰάκωβος, Πρωτοσύγκ. Ἱ. Μητρ. Γόρτυνος-Μεγαλοπόλεως, Δημητσάνα Κανδηλῶρος Χάρης, Ἰατρός, Βασ. Ὄλγας 18, Κορωπί, , Καραπαναγιώτου Ἄννα-Βασιλική, Προϊσταμένη ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Καριώτης Δημήτριος, Ἐπίλαρχος ΓΕΣ/ΔΙΣ, Θαλοῦ καὶ Πιττακοῦ 10, Ἀθήνα, Κατσαούνου Συλβάνα, Δρ. Κλασ. Ἀρχαιολογίας, Δημοφῶντος 140, Ἀθήνα, , Κονταλῆ Ἀθηνᾶ, Θεολόγος, Σωφρονίσκου 15, Αἰγάλεω, , Quack Μανουσάκη Ρεγγίνα, Δρ. Φ., Ἀσίνη Ναυπλίου, , Κυριαζόπουλος Θανάσης, Φιλόλογος, Δημοκρατίας 64, Διόνυσιος, Κυριακόπουλος Χρῆστος, Πρωτ., Ἄνδρου 11, Πεύκη, , , Κυριακοπούλου Ἑλένη, Νομικός, ἐπ. Δ/ντρια Ὑπ. Οἰκονομικῶν, Δαμασκηνοῦ 4, Ἄσσος Κορινθίας, Λαγὸς Δημήτριος, Ἀν. Καθηγ. Παν/μίου Αἰγαίου, , Λαγὸς Ἰωάννης, Οἰκονομολόγος- Ἐρευνητής, Ἀδώνιδος 10, Κηφισιά, Λαμπροπούλου Ἄννα, Βυζαντινολόγος, Ἐρευνήτρια Ἐθν. Ἱδρ. Ἐρευνῶν, Διὸς 14, Βουλιαγμένη, Λιακόπουλος Γεώργιος, Ἱστορικός, Ὀθωμανολόγος, Γρίβα 31 Α, Χαλάνδρι, , Μητσοπούλου Leon Βερόνικα, Ἀρχαιολόγος, Αὐστριακὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο, Λ. Ἀλεξάνδρας 26, Ἀθήνα, Μιχάλαγα Δέσποινα, Θεολόγος Ἀρχαιολόγος, Μεσολογγίου 23, Μαρούσι, , Μιχόπουλος Δημήτρης, Ἱστορικός, Ὑψηλάντου 25, Ἀθήνα,

15 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page Μοστρᾶτος Γεώργιος, Δρ. Κλασ. Ἀρχαιολογίας, Σώσου 18, Βύρωνας, , Μπουγάτσος Ἰωάννης, Θεολόγος Φιλόλογος, ΤΘ 66002, Χολαργός, Nanetti Andrea. Καθηγ. Βυζ. Ἱστορίας Παν/μίου Μπολώνιας Νικολάου Γεώργιος, Καθ. Παν/μίου Ἰωαννίνων, Κων/πόλεως 45, Ν. Σμύρνη, Νικολόπουλος Παναγιώτης, ὁμ. Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν, τ. Δ/ντὴς Ἐθν. Βιβλιοθήκης, Ἁγ. Μελετίου 182, Ἀθήνα, Πανίτσας Κώστας, Οἰκονομολόγος, Μαιζῶνος 120, Πάτρα, Παπαδοπούλου Γεωργία, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Παπαθανασόπουλος Θάνος, Προϊστάμενος Μελετῶν Μνημείων Προϊστορικῶν Χρόνων τοῦ ΥΠΟ, Πέππα Παπαϊωάννου Εἰρήνη, Ἀρχαιολόγος, Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν, Ταϋγέτου 4, Κηφισιά, , Πιέρρος Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός, Ἀγαμέμνονος 47, Γλυφάδα, Πετρονώτης Ἀργύρης, Ἀρχιτέκτων, ΤΘ (Χαριλάου) Θεσσαλονίκη, Πραχαλιᾶς Γεώργιος, Ἀξιωμ. Στρατοῦ, Ἡρακλέους καὶ Πεισιστράτου 6, Α. Λιόσια, Πρίγγουρης Δημήτρης, τ. δ/ντὴς Βιβλιοθήκης Ἀνδριτσαίνης, Σικελιανοῦ 11, Ἁγ. Παρασκευή, Προεστάκη Ξανθή, Ἀρχαιολόγος, Παν/μιο Πελοποννήσου, Ραπτόπουλος Σωτήρης, Ἀρχαιολόγος, Ἀναπληρωτὴς Προϊστάμενος ΑΙΠΣ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Ρέππας Χρῆστος, Ὑποστρατ. ἐ.ἀ. Ἑλλην. Ἀστυνομίας, - Συγγραφεύς, Ἀδελφῶν Διδασκάλου 52, Παπάγου, Σιακωτὸς Βασίλης, Ἱστορικὸς ἐρευνητής, Κιλκὶς 15, Τρίπολη, Σιούντρη Κωνσταντίνα, Ἀρχιτέκτων, Χερσικράτους 3, Ζωγράφου Σκαρβέλη Νικολοπούλου Ἀγγελική, Ἐπίκ. Καθ. Παν/μίου Ἀθηνῶν, Ἁγ. Μελετίου 182, Ἀθήνα, Schauer Christa, Ἀρχαιολόγος, Αὐστριακὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο, Λ. Ἀλεξάνδρας 26, Ἀθήνα, Σουχλέρης Λεωνίδας, Ἀρχαιολόγος Ε ΕΠΚΑ, Κ. Παλαιολόγου 133, Σπάρτη, Σπέντζας Σάββας, Ὁμ. Καθηγ. Πολιτ. καὶ Οἰκον. Ἐπιστ. Σ.Ε., Ρηγίλλης 16, 1674 Ἀθήνα, , Σωτηροπούλου Φωτεινή, δρ. Ἱστορίας Ἀρχαιολογίας, Ρήγα Φεραίου 82, Τρίπολη, ,

16 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page Τζουβαλᾶς Γεώργιος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Πλαστήρα 52, Ν. Σμύρνη, Τσουρίδης Γεώργιος, Δρ. Θεολογίας, Αἰγαίου 9Β, Λουτράκι, Τσοῦτσος Γεώργιος, Πολιτικὸς ἐπιστήμων, Συνεργάτης Βιβλιοθήκης Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Βασ. Ἀλεξάνδρου 22, Ἀθήνα, Φριτζίλας Σταμάτης, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Φωτόπουλος Ἀθανάσιος, Ἐπίκ. Καθηγ. Παν/μίου Πατρῶν, Παπαδιαμάντη 228, Ἁγ. Βαρβάρα, , Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος, Φιλόλογος Θεολόγος, Αἰγίνης 3, Ἀθήνα, Χοτζάκογλου Χαράλαμπος, Βυζαντινολόγος, Ἀνοικτὸ Παν/μιο, Πρόεδρος Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν Ψυχογιὸς Βασίλειος, Πρόεδρος Τεγεατικοῦ Συνδέσμου

17 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 16, ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ.: , FAX: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ» Τόμ. Α (1956), σσ. ζ +489 (Ἐξηντλημένος) Τόμ. Β (1957), σσ. δ +484 (Ἐξηντλημένος) Τόμ. Γ -Δ ( ), σσ. 488 Τόμ. Ε (1962), σσ. 386 Τόμ. ΣΤ ( ), σσ. ς +404 (Παράρτ.) Τόμ. Ζ ( ), σσ. 459 Τόμ. Η (1971), σσ. 522 Τόμ. Θ (1972), σσ. 356 Τόμ. Ι (1974), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΙΑ (1975), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΙΒ ( ), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΙΓ ( ), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΙΔ ( ), σσ. 404 Τόμ. ΙΕ ( ), σσ (Παράρτ.) Τόμ. Ις ( ), σσ. ξδ +712: Φίλιον Δώρημα εἰς Τάσον Γριτσόπουλον Τόμ. ΙΖ ( ), σσ : Φίλιον Δώρημα εἰς Τάσον Γριτσόπουλον Τόμ. ΙΗ ( ), σσ. 400 Τόμ. ΙΘ ( ), σσ. 472 Τόμ. Κ ( ), σσ. 566 Τόμ. ΚΑ (1995), σσ. 568 Τόμ. ΚΒ ( ), σσ. 408 Τόμ. ΚΓ (1998), σσ. 628 Τόμ. ΚΔ (1999), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΚΕ (2000), σσ. 404 Τόμ. Κς ( ), σσ. 453 Τόμ. ΚΖ (2004), σσ. 176 Τόμ. ΚΗ (2005-6), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΚΘ (2007-8), σσ. 448 Τόμ. Λ 1, 2 (2011), σσ. 702, 704: Στέφανος εἰς Τάσον Ἀθ. Γριτσόπουλον

18 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀχαϊκῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1974, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1974, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1976, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1979, σσ Πίν. ΙΔ 5. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1978, σσ Πίν. ΛΔ 6. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι , Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Πίν. ΡΞΔ. Τόμ. Γ, σσ Πίν. XL 7. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Συνεδρίου Ἠλειακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1980, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Πίν. 16. Τόμ. Β, σσ Πίν. ΞΔ. Τόμ. Γ, σσ Πίν ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Λακωνικῶν Μελετῶν, Ἀθῆναι 1983, σσ Πίν. ΡΗ 10. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1984, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀχαϊκῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1986, σσ Πίν ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1986, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Γ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Πίν. 35. Τόμ. Β, σσ Πίν. Ος. Τόμ. Γ, σσ Πίν ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1989, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἠλειακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1989, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἐκτάκτου Πνευματικοῦ Συμποσίου «Ἀπὸ τὴν Φωτεινὴ Κληρονομία τοῦ Μυστρᾶ στὴν Τουρκοκρατία», Ἀθῆναι 1990, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1990, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Γ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1991, σσ. 554

19 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Δ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Τόμ. Γ, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἀρκαδικοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 1992 (Λεωνίδιον), Ἀθῆναι 1994, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἠλειακοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 1993 (Πύργος - Γαστούνη), Ἀθῆναι 1995, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ε Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Τόμ. Γ, σσ Τόμ. Δ, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Γ Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1999, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ ς Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Τόμ. Γ, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἐκτάκτου Ἠλειακοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2001 (Ἀμαλιάδα), Ἀθῆναι 2003, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Γ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν (Ναύπλιο), Ἀθῆναι 2006, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ζ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Τόμ. Γ, σσ Τόμ. Δ, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἐκτάκτου Ἀχαϊκοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2006 (Αἴγιον), Ἀθῆναι 2009, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Η Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 2010, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Λακωνικοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2008 (Γύθειον), Ἀθῆναι 2013, σσ. 448 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1. Φ. Χρυσανθοπούλου-Φωτάκου, Ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τ. Α -Β, Ἀθῆναι Φωτοτυπικὴ ἐπανέκδοσις, ἐπιμέλεια - εἰσαγωγὴ - εὑρετήριο Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου. 2. Ἀμβροσίου Φραντζῆ, Ἐπιτομὴ τῆς Ἱστορίας τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος, τ. Α -Δ, Ἀθῆναι 1976 (φωτοτυπικὴ ἐπανέκδοσις), εἰσαγωγὴ Γ. Π. Κουρνούτου, εὑρετήριο - ἐπιμέλεια Ἰωάννας Γιανναροπούλου. 3. Θεοδώρου Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπὸ τὰ 1770 ἕως τὰ 1836, φωτομηχανικῆ ἐπανέκδοσις, εἰσαγωγὴ - εὑρετήριο - ἐπιμέλεια Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἀθῆναι 1981.

20 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page Γορτυνιακὰ Δημοτικὰ Τραγούδια (Κείμενα - Μουσικὴ Βυζαντινή, Εὐρωπαϊκή). Συλλογὴ - μεταγραφὴ - Μουσικὴ Εἰσαγωγὴ Δημήτριος Κ. Κυριακόπουλος. Εἰσαγωγικὲς Σημειώσεις - Κατάταξις - Σχόλια Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀθῆναι 1992, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου μετὰ τὴν Ἅλωσιν, Ἀθῆναι 1992, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Τὰ χωριὰ τοῦ Φαλάνθου, Ἁλωνίσταινα - Ἀρκουδόρρεμα - Ζαράκοβα - Καρδαρᾶς - Λιμποβίσι - Λυκόχια - Μανταίικα - Νταβιὲς - Πιάνα - Ροεινὸ - Συλίμνα - Τσελεπάκου - Χρυσοβίτσι, Ἀθῆναι 1994, σσ Ἀδαμαντίου Σάμψων, Τὸ σπήλαιο τῶν Λιμνῶν στὰ Καστριὰ Καλαβρύτων, μία προϊστορικὴ θέση στὴν ὀρεινὴ Πελοπόννησο, Ἀθῆναι 1997, σσ Κων. Λ. Κοτσώνη, Ὁ Ἰμπραὴμ στὴν Πελοπόννησο, Ἀθῆναι 1999, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστορία τῆς Γαστούνης, τ. Α -Β, Ἀθῆναι Μητρ. Μαντινείας - Κυνουρίας Ἀλεξάνδρου, Ἱστορία τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνουρίας, τ. Α -Β, Ἀθῆναι Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Μονὴ Αἰμυαλῶν Δημητσάνης, ἔκδοσις Β ἐπηυξημένη, Ἀθῆναι 2000, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Λόγοι καὶ ἄρθρα, Ἀθῆναι 2005, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Γορτυνιακὰ Θέματα, τ. Α -Β -Γ, Ἀθῆναι 2008, σσ Εἰρήνης Πέππα Παπαϊωάννου, Πήλινα ἀναθήματα ἀπὸ τὴν Πύλο, Ἀθῆναι 2012, σσ ] Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστοριογραφία τοῦ Ἀγῶνος, Ἀθῆναι 2003 ] Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Μικρὰ Μελετήματα, Ἀθῆναι 2007 ] Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστορικὰ Μελετήματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τ. Α, Β, Ἀθῆναι 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ἀ. Ἀστεριάδης. Ἅγιος Δημήτριος στὸ Στάδιο (Τεγέα).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡ. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 526 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΗΡΕΣΙΑ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Κ-10446 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ 1999 532 ANTON JOHN ΑΡΚΑΔΙΚΑ,ΟΜΙΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡ. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ '' ΑΙ ΚΑΡΥΑΙ'' 5 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η Αρχαία Μαντινεία και η περίφημος μάχη (362 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή. Πρόεδρος. Φίλιππος Τακόπουλος. Ἀντιπρόεδρος. Σωτήριος Κόλλιας. Γενικός Γραμματέας. Νεκτάριος Κουτσουρούμπας.

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή. Πρόεδρος. Φίλιππος Τακόπουλος. Ἀντιπρόεδρος. Σωτήριος Κόλλιας. Γενικός Γραμματέας. Νεκτάριος Κουτσουρούμπας. Ὀργανωτική Ἐπιτροπή Πρόεδρος Φίλιππος Τακόπουλος Ἀντιπρόεδρος Σωτήριος Κόλλιας Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος Κουτσουρούμπας Εἰδική Γραμματέας Εἰρήνη Κασάπη Ταμίας Γλυκερία Μαρίνου Μέλη Γεώργιος Κυριακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ε. 28 και 29-06-2012: Εορτασμός Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης.

ε. 28 και 29-06-2012: Εορτασμός Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης. Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ α. 18-01-2012: Τελετή Εγκαινίων Αγιασμού των νέων Γραφείων Διοίκησης της Φ.Α.Α.Θ. με τις ευλογίες του Παναγιοτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμου. β. 20-01-2012: Τελετή

Διαβάστε περισσότερα

Τούτη τὴν ὥρα ξετυλίγονται ἐνώπιόν μου σαράντα πέντε. χρό-νια ζωῆς ποὺ τὰ ἔδωσα, ποὺ τὰ προσέφερα, ὡς κληρικὸς στὴν

Τούτη τὴν ὥρα ξετυλίγονται ἐνώπιόν μου σαράντα πέντε. χρό-νια ζωῆς ποὺ τὰ ἔδωσα, ποὺ τὰ προσέφερα, ὡς κληρικὸς στὴν ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ (Δευτέρα 25 Μαΐου 2009-8 μ.μ.) Αίθουσα τελετών ΑΠΘ Θεοφιλέστατε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΪΛΑΚΗΣ ΒΡΑΝΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλος Καθηγητὴς: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 40 Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2011

Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 40 Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2011 Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 4 0 Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Β Διεθνές Συνέδριο. Κυπριακῆς Ἁγιολογίας. Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 18 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Β Διεθνές Συνέδριο. Κυπριακῆς Ἁγιολογίας. Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 18 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 18 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακῆς Ἁγιολογίας Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Β Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΕΙΜΩ ΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΗ Πρακτικὰ Συνεδρίου Μονὴ Λειμῶνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001 Ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Ἀπόστολος Σπανὸς Ἀθανάσιος Καλαμάτας Ἀθήνα 2009 Περιεχόμενα Ἐκδοτικὸ σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 2 ον - Σεπτέμβριος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 1 ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ «Κολιμπρὶ» καὶ «Σταγόνες» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» Έδρα: Φυλή Αττικής Διεύθ. Αλληλογραφίας και Γραφείων: Λεωφ. Φυλής 47

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διόνυσος της Αποκριάς

Ο Διόνυσος της Αποκριάς M H N I A I A E Φ H M E P I A Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Χ Ρ O Ν O Σ 3 3 ο ς Α Ρ. 3 2 1 A γ ί ο υ K ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ 5 7 A Θ H N A 1 0 4 3 7 A EΛΦOTHTA HMHTΣANITΩ N «ΓPHΓOPIOΣ O E' t h σ σ υ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚυριαΚου ΠαΠαΚυριαΚου Καθηγητῆ Θεολόγου. Τα ΝΕΚροΤαΦΕιA ΤΗΣ ΠοΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕρρΩΝ Και Η ΣΤαΣΗ TΩΝ ανθρωπων ΣΤο ΘαΝαΤο

ΚυριαΚου ΠαΠαΚυριαΚου Καθηγητῆ Θεολόγου. Τα ΝΕΚροΤαΦΕιA ΤΗΣ ΠοΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕρρΩΝ Και Η ΣΤαΣΗ TΩΝ ανθρωπων ΣΤο ΘαΝαΤο ΚυριαΚου ΠαΠαΚυριαΚου Καθηγητῆ Θεολόγου Τα ΝΕΚροΤαΦΕιA ΤΗΣ ΠοΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕρρΩΝ Και Η ΣΤαΣΗ TΩΝ ανθρωπων ΣΤο ΘαΝαΤο Σέρρες 2012 Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Χριστοῦ. (διαστάσεις 2,40Χ 2,40). Χεὶρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΝΕΤIΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΝΕΤIΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΝΕΤIΑΣ εκέµβριος 2009 - εκέµβριος 2010 1 2 Τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Bυζαντινῶν καὶ Mεταβυζαντινῶν Σπουδῶν Bενετίας Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου Στιγμιότυπο από το Συνέδριο. Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία Συνέδριο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου είναι η πολύπλευρη ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Νεραντζής Ιωάννης. Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα. Στυλιαράς Γεώργιος. Αntonetti Claudia. Μπενάτσης Απόστολος. Κατσαρός Βασίλειος

Νεραντζής Ιωάννης. Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα. Στυλιαράς Γεώργιος. Αntonetti Claudia. Μπενάτσης Απόστολος. Κατσαρός Βασίλειος TIMHTIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός Ο Δήμαρχος Θέρμου

Διαβάστε περισσότερα

οὔτ ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖ... οὔτε κι ἐσεῖς νὰ τὸ πιστέψετε

οὔτ ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖ... οὔτε κι ἐσεῖς νὰ τὸ πιστέψετε ΣωκρατηΣ Β. ΚουγεαΣ οὔτ ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖ... οὔτε κι ἐσεῖς νὰ τὸ πιστέψετε Παραμύθια καὶ τραγούδια ἀπὸ τὴ Μονεμβασιά, τὴ Μῆλο, τὴν Ἀνδρούσα ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΣΤΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 1906-1909 ΑΘΗΝΑ 2009 Σωκράτης Κουγέας οὔτ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ISBN: 978-960-92213-4-4 Copyright: Kυριάκος Παπακυριάκος Δικηγόρος -Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ. Κομνηνών 12, Τ.Κ. 546 24, Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 237 855

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Πολιτισμός στα χρόνια της Ένωσης

Τέχνη και Πολιτισμός στα χρόνια της Ένωσης ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τέχνη και Πολιτισμός στα χρόνια της Ένωσης Με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από την Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΝΟΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 MAΡTΙΟΥ 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2014 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα