ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013 Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013 Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013"

Transcript

1 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 16 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ, ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΤΗΛ FAX: Δ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013 Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013 Τὸ Συνέδριον εἶναι ἀφιερωμένον στὴν μνήμη τοῦ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πνευματικὸν Κέντρον Δήμου Τριπόλεως Διασυνεδριακὸν Πολιτιστικὸν Κέντρον Δημητσάνας ΑΘΗΝΑΙ 2013

2 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 2

3 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 3 Δ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΤΣΕΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Α Ἀντιπρόεδρος Β Ἀντιπρόεδρος Γεν. Γραμματεὺς Ταμίας Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Ἀντιπεριφερειάρχης Ἀντιδήμαρχος Τριπόλεως Ἀντιδήμαρχος Γορτυνίας

4 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 4 4 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱ ε ρ ε μ ί α ς Π έ τ ρ ο ς Τ α τ ο ύ λ η ς, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Ἰ ω ά ν ν η ς Σ μ υ ρ ν ι ώ τ η ς, Δήμαρχος Τριπόλεως Ἰ ω ά ν ν η ς Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς, Δήμαρχος Γορτυνίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Π α ν α γ ι ώ τ η ς Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς, Ἀκαδημαϊκὸς Γ ε ω ρ γ ί α Ἀ π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Ε ἰ ρ ή ν η Π έ π π α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἄ ν ν α - Β α σ ι λ ι κ ὴ Κ α ρ α π α ν α γ ι ώ τ ο υ, Προϊσταμένη ΛΘ ΕΠΚΑ Ἀρκαδίας Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ἀ θ α ν α σ ο ύ λ η ς, Προϊστάμενος 25 ης ΕΒΑ Κορίνθου Β ε ρ ό ν ι κ α Μ η τ σ ο π ο ύ λ ο υ L e o n, Ἀρχαιολόγος, τ. Δ/ντρια Αὐστριακοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἱνστιτούτου Ἀ θ α ν ά σ ι ο ς Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς, Καθηγητὴς Νεωτέρας Ἱστορίας

5 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 5 5 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 5.00 μ.μ. Προεδρεῖον: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Πρόεδρος Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΤΣΕΤΗΣ, Α Ἀντιπρόεδρος Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Β Ἀντιπρόεδρος Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΑΓΙΑΣΜΟΣ Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολ. Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀ λ έ ξ α ν δ ρ ο ς : Ὁ ἱερὸς ναὸς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καὶ Προφήτου Ἠλία Τριπόλεως Ἀ θ α ν ά σ ι ο ς Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς : Ἡ διαθήκη τοῦ Παναγιώτου Παλαμήδη (1796) Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς : Ἡ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Στεμνίτσας Σ ά β β α ς Σ π έ ν τ ζ α ς : Ποιό ἦταν τὸ νόημα καὶ ποιές οἱ πιεστικὲς ἀνάγ - κες συγκλήσεως τῆς Συνελεύσεως τῶν Καλτεζῶν τῆς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Γ ό ν η ς : Εἰδικὲς ἀποστολὲς τοῦ κληρικοῦ Καλλινίκου Καστόρχη ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησία Ν ι κ ό λ α ο ς Π ι έ ρ ρ ο ς : Οἱ δύο ἀνδριάντες τοῦ Νικηταρᾶ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Λ ι α κ ό π ο υ λ ο ς : Κατασκοπεία στὴν ἐπαναστατημένη Πελοπόννησο; Ἀνέκδοτη ὀθωμανικὴ ἔκθεση περὶ τῆς ἀφαιρεθείσης ἀναφορᾶς τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη γιὰ τὴ μάχη τῶν Τρικόρφων (θέρος 1825) Π α ν α γ ι ώ τ η ς Β α ρ β α τ σ ο ύ λ η ς : Αἴτια θανάτων τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως Π. Χ ρ ῆ σ τ ο ς Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς : Ἡ δημοτικὴ μουσικὴ παράδοση τῆς Γορτυνίας. Μιὰ ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία της

6 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 6 6 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 8.30 π.μ. Προεδρεῖον: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΠΠΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ε. Ἀ ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ Ε. Ζ ο ύ ζ ο υ λ α Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ : Πήλινα λυχνάρια ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Δήμητρας καὶ Κόρης στὸν Ἅγιο Σώστη Τεγέας Ν ι κ ό λ α ο ς Κ α λ ο σ π ῦ ρ ο ς : Ὁμηρικὸς ὕμνος εἰς Πᾶνα Σ μ α ρ ά γ δ η Ἀ ρ β α ν ί τ η : Ἕνα τοπικὸ ἐργαστήριο ἁγιογραφίας στὴ Μεταβυζαντινὴ Πελοπόννησο. Τὸ παράδειγμα τοῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν οἰκισμὸ Ἁγίου Ἰωάννου Β. Κυνουρίας Ξ α ν θ ὴ Π ρ ο ε σ τ ά κ η : Ἡ ζωγραφικὴ διακόσμηση τοῦ ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴ Στεμνίτσα Θ ω μ ᾶ ς Θ ε ο λ ό γ η ς : Ὁ Ἀρκὰς καὶ ἡ Ἀρκαδία, ὁ Λυκάων καὶ τὸ Λύκαιον Ὄρος, ὁ Πὰν καὶ ἡ νύμφη Σύριγγα Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ἀ θ α ν α σ ο ύ λ η ς : Τὸ ἀρχαιολογικὸ ἔργο τῆς 25 ης ΕΒΑ στὴν Ἀρκαδία Ἁ γ ν ὴ Β α σ ι λ ι κ ο π ο ύ λ ο υ : Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Ἀρκαδίας κατὰ τὴν Φραγκοκρατία. Ἡ βαρωνεία τοῦ Νικλίου Ε ὐ α γ γ ε λ ί α Γ ε ω ρ γ ι τ σ ο γ ι ά ν ν η : Ὁδηγὸς ἐκκλησιαστικῶν μνημείων Στεμνίτσας. Πρώτη παρουσίαση Ν ά ν σ η Δ η λ έ : Ὁ τοιχογραφικὸς διάκοσμος τοῦ ναϋδρίου τῆς Ἀνάληψης στὴ Νεστάνη Ἀρκαδίας Λ ε ω ν ί δ α ς Σ ο υ χ λ έ ρ η ς : Ἡ πολιορκία τῆς Μεγαλόπολης ἀπὸ τοὺς διαδόχους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Ἡ χρήση τῶν ἐλεφάντων στὴν πολιορκία καὶ ἡ παρουσία τους στὴν Ν. Πελοπόννησο ἀπὸ τὴν Παλαιο λιθικὴ ἐποχὴ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ σ ο ῦ τ σ ο ς : Ἡ πολεμολογία τοῦ Αἰνεία τοῦ Τακτικοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἀντίστοιχη τῶν Διεθνῶν Σχέσεων Σ τ α μ ά τ η ς Φ ρ ι τ ζ ί λ α ς : Παλλάντιο. Ἔρευνες στὴν ἀρχαία πόλη καὶ τὴν ὕπαιθρο χώρα

7 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 7 7 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 5.00 μ.μ. Προεδρεῖον: ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Θ α ν ά σ η ς Κ υ ρ ι α ζ ό π ο υ λ ο ς : Et ego in Arcadia (ἢ Εt in Arcadia ego?)- Σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς Ἀρκαδίας Β ε ρ ό ν ι κ α Μ η τ σ ο π ο ύ λ ο υ L e o n : Membra disjecta λίγα ἀντικείμενα προϊστορικῆς ἐποχῆς ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Λουσοὺς C h r i s t a S c h a u e r : Τελετουργικὰ γεύματα στοὺς Λουσοὺς Ε ἰ ρ ή ν η Π έ π π α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ : Μερικὲς παρατηρήσεις στὴν εἰκονογραφία τῶν Νυμφῶν καὶ τῶν Μουσῶν Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Κ α λ α μ ά κ η ς : Λεξικογραφικὰ Ἀρκαδίας Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Μ ο σ τ ρ ᾶ τ ο ς : Ἀγῶνες θνητῶν καὶ ἀθανάτων στὶς ἀετωματικὲς συνθέσεις τοῦ σκοπάδειου ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς Ἀλέας καὶ ἄλλων πελοποννησιακῶν ναῶν τοῦ 4 ου αἰ. π.χ. ὑπὸ τὸ φῶς νέων ἑρμηνειῶν καὶ ἀποκαταστάσεων Θ ά ν ο ς Π α π α θ α ν α σ ό π ο υ λ ο ς : Γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἔργων στὸ ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς Ἀλέας στὴν Τεγέα. Δεδομένα, δυνατότητες καὶ περιορισμοὶ Ἄ ν ν α - Β α σ ι λ ι κ ὴ Κ α ρ α π α ν α γ ι ώ τ ο υ : Τὸ ἔργο τῆς ΛΘ ΕΠΚΑ Ἀρκαδίας κατὰ τὰ ἔτη Σ ω τ ή ρ η ς Ρ α π τ ό π ο υ λ ο ς : Κάστρο Μουχλίου Ἀρκαδίας: Ἡ ὀχύρωση καὶ οἱ πύργοι τῆς κλασικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς περιόδου A n d r e a N a n e t t i : Cultural inferences about the resilient soft power of heritage. The Panarcadic Archaeological Museum of Tripolis as a case study. Γ ρ η γ ό ρ η ς Γ ρ η γ ο ρ α κ ά κ η ς : Χάλκινο εἰδώλιο Διονύσου ἀπὸ τὸ Ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνα Τυρίτα Χ α ρ ά λ α μ π ο ς Χ ο τ ζ ά κ ο γ λ ο υ : Ἀποκαλύπτοντας τὸ ζωγράφο τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ στὴ Στεμνίτσα Σ υ λ β ά ν α Κ α τ σ α ο ύ ν ο υ : Ἡ λατρεία τῆς μητέρας τῶν θεῶν στὴν Ἀρκαδία. Ὁ ἐξελληνισμὸς μιᾶς ἀνατολικῆς θεότητας

8 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 8 8 ΤΜΗΜ Α ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 8.30 π.μ. Προεδρεῖον: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ ε ω ρ γ ί α Ἀ π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ : Ἡ φιλοσοφία τῆς φύσης ἄλλοτε καὶ σήμερα Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ σ ο υ ρ ί δ η ς : Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀρκαδίας καὶ μαρτυρίες γιὰ τὴν κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία στὴν ἀρκαδικὴ ἐπαρχία Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Π ρ α χ α λ ι ᾶ ς : Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Καπετᾶν Χρονᾶ στὸ Χρυσοβίτσι Ἀρκαδίας. Ἡ τεκμηρίωση μέσα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη καὶ ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Δημητρακοπούλου Δ η μ ή τ ρ η ς Π ρ ί γ γ ο υ ρ η ς : Ὁ ἄγνωστος δημοσιολόγος καὶ δημοσιογράφος Ἀντώνης Π. Δούφας καὶ τὸ ἔργο του Χ ρ ῆ σ τ ο ς Ρ έ π π α ς : Ἀπὸ τὴν θητεία τοῦ Πάνου Κολοκοτρώνη ὡς φρουράρχου Ναυπλίου. Ἀνέκδοτα ἔγγραφα Δ η μ ή τ ρ η ς Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο ς : Ἡ δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ἡ ἐπανάσταση τοῦ Γκρίτζαλη Φ ω τ ε ι ν ὴ Σ ω τ η ρ ο π ο ύ λ ο υ : Ἡ ἠθικὴ διάσταση τοῦ τουρισμοῦ. Ἡ περίπτωση τῆς Ἀρκαδίας Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ν ι κ ο λ ά ο υ : Ἡ κατάσταση τῆς γεωργίας στὴν Ἀρκαδία (ἰδίως στὴν ἐπαρχία Γορτυνίας) τὸ 1833, σύμφωνα μὲ ἀνέκδοτη ἔκθεση ἀπεσταλμένου τῆς ὀθωνικῆς Κυβέρνησης. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ζ α χ α ρ ό π ο υ λ ο ς : Τοῦρκοι αἰχμάλωτοι τοῦ Α Βαλκανικοῦ πολέμου στὴν Τρίπολη Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Κ α ρ ι ώ τ η ς : Ἡ ἱστορία τοῦ 11 ου Συντάγματος Πεζικοῦ Ἰ ω ά ν ν η ς Μ π ο υ γ ά τ σ ο ς : Ὁ Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταρᾶς) καὶ ἡ Φιλορθόδοξος Ἑταιρεία Ε ὐ ά γ γ ε λ ο ς Γ ι α ν ν ι κ ό π ο υ λ ο ς : Ὁ Ἀρκὰς Νῖκος Βέης ὡς συλλογεὺς γλωσσικοῦ ὑλικοῦ

9 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 9 Ἀ θ η ν ᾶ Κ ο ν τ α λ ῆ : Ἡ συμβολὴ τῶν ἱερῶν μονῶν τῆς Ἀρκαδίας στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τοῦ γένους Ν ι κ ό λ α ο ς Ἀ ν α σ τ α σ ό π ο υ λ ο ς : Οἱ τελευταῖες ἐκλογὲς τοῦ Μεσοπολέμου Ἡ περίπτωση τῆς ἐκλογικῆς περιφέρειας Ἀρκαδίας 9 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 Νοεμβρίου 2013, ὥρα 5.00 μ.μ. Προεδρεῖον: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δ έ σ π ο ι ν α Μ ι χ ά λ α γ α : Ὁ Χριστιανουπόλεως Νικόλαος Νικόδημος Νεκτάριος Γοργογύρης Ρ ε γ γ ί ν α Q u a c k Μ α ν ο υ σ ά κ η : Συνάντηση Φιλελλήνων μὲ τὸν Κολοκοτρώνη στὴν Τριπολιτσὰ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1821 Σ π ῦ ρ ο ς Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς : Συλλογὴ ἐπιστολῶν Ἀγώνα ( ) καὶ προσωπικὰ τεκμήρια στρατηγοῦ Δημητρίου Πλαπούτα ἀπὸ οἰκία ἀπογόνων του Μητροπολίτης Ἠλείας Γ ε ρ μ α ν ό ς : Ἡ ἐπίδρασις τῆς ὀρθοδόξου λατρείας στὴν γλῶσσα τοῦ λαοῦ κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἕως τοῦ Θωμᾶ. Μέρος Α Ἀ ρ γ ύ ρ η ς Π ε τ ρ ο ν ώ τ η ς : Ἐπιγραφὲς οἰκοδομικὲς ναοδόμων μαϊστόρων τῆς Ἀρκαδίας Δ ή μ η τ ρ α Ἀ γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ : Ἡ ἀντοχὴ καὶ ἡ δύναμη τῆς γορτυνιακῆς παραδόσεως Ἑ λ έ ν η Κ υ ρ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ : Ἑλληνικά καὶ τουρκικὰ ἔγγραφα ἀπὸ τὴν Τριπολιτσὰ ( ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ ζ ο υ β α λ ᾶ ς : Γιαννάκης καὶ Ἀποστόλης Κολοκοτρώνης (πατέρας καὶ γιὸς) ἢ Ντασκούλιας καὶ τὸ ὁμώνυμο στρατόπεδο αὐτῶν στὸ χωριὸ Βουνὸ Τεγέας Κ. Σ ι ο ύ ν τ ρ η Β. Σ ι α κ ω τ ό ς : Ἀπὸ τὴ συγκρότηση τῶν τσιφλικιῶν στὸν σφετερισμὸ τῶν ἐθνικῶν κτημάτων. Οἱ διαδοχικὲς φάσεις ἀνέγερσης τῆς ἀγροτικῆς ἔπαυλης στὸ Δάρα Μαντινείας ἀπὸ τὸν Ἀρναούτογλου καὶ τὸν Φωτάκο (τέλη 18 ου αἰ. μέσα 19 ου αἰ.) Κ ω ν / ν ο ς Π α ν ί τ σ α ς : Ἀρκάδες μεγαλοβιομήχανοι ἐν Πάτραις Β α σ ί λ ε ι ο ς Ψ υ χ ο γ ι ό ς, Τεγεατικὸς Σύνδεσμος. 130 χρόνια δράσεως

10 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Νοεμβρίου 2013 Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Δημητσάνας Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Μνημόσυνον Τ ά σ ο υ Ἀ θ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν Διασυνεδριακὸν Πολιτιστικὸν Κέντρον Δημητσάνας, ὥρα π.μ. Δεξίωσις - Καταληκτήρια Συνεδρία Προεδρεῖον: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Πρόεδρος Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γεν. Γραμματεὺς Ἑταιρείας Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δήμαρχος Γορτυνίας ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ἀ θ α ν ά σ ι ο ς Β ε ρ τ σ έ τ η ς : Καρίταινα, Ζιγοβίστι, Δημητσάνα. Ἐτυμολογικὴ διερεύνηση Σ ο φ ο κ λ ῆ ς Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς : Τὰ κατὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Γρηγορίου Ε στὴν Δημητσάνα Πρωτοσύγκ. Ἰ ά κ ω β ο ς Κ α ν ά κ η ς : Ὁ Ἐπίσκοπος Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Φιλόθεος καὶ ὁ ἐνθρονιστήριος λόγος αὐτοῦ Ἄ ν ν α Λ α μ π ρ ο π ο ύ λ ο υ : Η μεσαιωνικὴ Ἀβύσσαινα Γορτυνίας Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Λ α γ ό ς : Ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στὸ Νομὸ Ἀρκαδίας Β α σ ί λ ε ι ο ς Χ α ρ α λ α μ π ό π ο υ λ ο ς : Οἱ ἰδέες καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ διδασκάλου κληρικοῦ καὶ ἱεράρχου τοῦ 19 ου αἰ. Καλλινίκου Καστόρχη μὲ βάση τοὺς χειρόγραφους κώδικες στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Σχολῆς Δημητσάνης Χ ά ρ η ς Κ α ν δ η λ ῶ ρ ο ς : Ὁ λόγιος Τάκης Κανδηλῶρος. Μηνύματα καὶ ἰδέες στοὺς νέους τοῦ 21 ου αἰώνα ἀπὸ ἕνα νέο τοῦ 19 ου αἰώνα

11 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page 11 Ἠ λ ί α ς Γ ι α ν ν ι κ ό π ο υ λ ο ς : Τὸ θεωρούμενο ὡς «χαμένο» ἔργο τοῦ Βυτιναίου περιηγητῆ Παναγιώτη Ποταγοῦ Ἰ ω ά ν ν α Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ : Τὸ Ἀρχεῖον τοῦ προκρίτου Δημητσάνας Ἀθανασίου Ἀντωνοπούλου Ν ι κ ό λ α ο ς Χ α ρ κ ι ο λ ά κ η ς : Τὸ Ἀρχοντικὸν Ἀντωνοπούλου Ἀ γ γ ε λ ι κ ὴ Σ κ α ρ β έ λ η Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ : Διδασκόμενα μαθήματα σὲ Σχολὲς τῆς Ἀρκαδίας κατὰ τὴν Τουρκοκρατία Β. Ἀ ν α σ τ α σ ό π ο υ λ ο ς Μ. Ἰ σ α α κ ί δ η : Ψάρι Ἡραίας. Παραχωρητήρια γαιῶν μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 Ἰ ω ά ν ν η ς Λ α γ ό ς : Ἡ ἀργυροχρυσοχοΐα στὴν Στεμνίτσα 11

12 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μετὰ 39 συναπτὰ ἔτη ἀφ ὅτου ἡ Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν ὠργάνωσε στὴν Τρίπολι τὸ Πρῶτο Ἀρκαδικὸ Συνέδριο, ἔρχεται καὶ πάλι στὴν ἱστορικὴ Τριπολιτσὰ καὶ ὀργανώνει τὸ Δ Τοπικὸν Συνέδριον Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν. Στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι σήμερα ἡ Ἑταιρεία ἀνέπτυξε ἐξαιρετικὴ δραστηριότητα μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικό της «Πελοποννησιακὰ» ποὺ ἀριθμεῖ 30 τόμους, μὲ τὰ 23 Τοπικὰ καὶ 8 Διεθνῆ Πελοποννησιακὰ Συνέδρια, τῶν ὁποίων ἐξέδωκε τὰ ἀντίστοιχα Πρακτικὰ (τόμοι 47), καὶ τὶς ἐπιστημονικὲς ἐκδόσεις. Τὸ Β Ἀρκαδικὸ Συνέδριο εἶχε ἕδρα τὴν Τεγέα καὶ τὴν Τρίπολι (Νοέμ. 1988) καὶ τὸ Γ (Νοέμ. 1992) ἐπραγματοποιήθη στὸ κέντρο τῆς Τσακωνιᾶς, τὸ Λεωνίδιο, μάλιστα μὲ τὴν μορφὴ Πνευματικοῦ Συμποσίου. Ἤδη ἡ Ἑταιρεία συνεχίζουσα τὴν παράδοσι ὀργανώνει τὸ Δ Τοπικὸν Συνέδριον Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν πέντε ἔτη μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου της Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐμπνευστοῦ τοῦ θεσμοῦ τῶν συνεδρίων τῆς Ἑταιρείας καὶ ὀργανωτοῦ αὐτῶν. Στὴν μνήμη αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἀνδρός, τοῦ ἱστορικοῦ ποὺ ἔστησε καὶ τὸ πνευματικὸν μνημεῖον τῆς Τριπολιτσᾶς μὲ τὴν τρίτομο ἱστορία αὐτῆς, ἀφιερώνει μὲ σεβασμὸ καὶ εὐγνωμοσύνη ἡ Ἑταιρεία καὶ τὸ παρὸν Συνέδριον. Τοῦτο θὰ πραγματοποιηθῆ Παρασκευὴ 1 Νοεμβρίου καὶ Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 στὴν Τρίπολι καὶ Κυριακὴ 3 Νοεμβρίου 2013 τὸ Συνέδριο θὰ μεταφερθῆ στὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα τοῦ τιμωμένου τὴν προσφιλῆ του Δημητσάνα. Στὴν Τρίπολι οἱ συνεδριάσεις θὰ πραγματοποιηθοῦν σὲ αἴθουσες τοῦ Ἀποστολοπουλείου Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δ. Τριπόλεως Παρασκευὴ 1 Νοεμβρίου ἀπόγευμα καὶ Σάββατο 2 Νοεμβρίου πρωὶ καὶ ἀπόγευμα, σὲ δύο τμήματα. Τμῆμα Πρῶτον τῶν ἀρχαίων καὶ βυζαντινῶν χρόνων καὶ Τμῆμα Δεύτερον τῶν νεωτέρων χρόνων. Στὴν Δημητσάνα, ὅπου οἱ Σύνεδροι θὰ μεταβοῦν τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ (3 Νοεμ.) μὲ λεωφορεῖο μισθωμένο ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία, θὰ τελεσθῆ Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία καὶ Μνημόσυνο φιλολογικὸ τοῦ ἀειμνήστου Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, μετὰ τὸ πέρας τῶν ὁποίων θὰ συνεχισθοῦν οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου στὸ Διασυνεδριακὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δημητσάνας. Μὲ τὸ ἴδιο λεωφορεῖο θὰ γίνη καὶ ἡ ἐπιστροφὴ πρὸς τὴν Τρίπολι ἀπὸ τὴν Δημητσάνα μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐκεῖ ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου. Οἱ Σύνεδροι θὰ φιλοξενηθοῦν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας στὸ ξενοδοχεῖο «Ἄρτεμις» Τριπόλεως (πλατεῖα Αρεως πλησίον Πνευματικοῦ Κέντρου). Γιὰ ὁποιαδήποτε μεταβολὴ στὴν ἐκτέλεσι τοῦ Προγράμματος οἱ Σύνεδροι ἐγκαίρως θὰ ἐνημερώνωνται ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῶν Τμημάτων. Πληροφορίες Ἰωάννα Γιανναροπούλου: , ,

13 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΠΙΝΑΞ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Ἀγγελοπούλου Δήμητρα, δρ. Φιλολογίας, Ἀλ. Παναγούλη 23, Ζωγράφου, , Ἀθανασούλης Δημήτριος, Ἀρχαιολόγος Προϊστάμενος 25 ης ΕΒΑ, Ἀρχαία Κόρινθος, Ἀλέξανδρος, Μητροπολίτης Μαντινείας Κυνουρίας, Τρίπολη Ἀναστασόπουλος Βασίλειος, Ἐρευνητής, Ἐλ. Βενιζέλου 42, Γαλάτσι, Ἀναστασόπουλος Νικόλαος, Λεκτ. Παν/μίου Ἰωαννίνων, Παν/μιο Ἰωαννίνων, Φιλοσοφ. Σχολή, Τμ. Ἱστορ. - Ἀρχαιολ., Ἰωάννινα, , Ἀποστολοπούλου Γεωργία, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Παν/μίου Ἰωαννίνων, Παν/μιο Ἰωαννίνων, Φιλοσοφ. Σχολή, Τμ. ΦΠΨ, Ἰωάννινα, Ἀρβανίτη Σμαράγδη, Ἀρχαιολόγος, Ἱπποκρήνης 2, Ζωγράφου, , Ἀργυροπούλου Εὐαγγελία, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Βαρβατσούλης Παναγιώτης, δρ. Ἰατρικῆς, Παραδείσου 15Β, Μαρούσι, , Βασιλικοπούλου Ἁγνή, Καθηγ. Παν/μίου, Περικλέους 42, Χολαργός, Βερτσέτης Ἀθανάσιος, Ὁμ. Καθηγ. Παν/μίου, Νικομηδείας 25, Ν. Σμύρνη, Γερμανὸς Μητροπολίτης Ἠλείας, Πύργος, Γεωργιτσογιάννη Εὐαγγελία, Ἀντιπρύτανις Χαροκοπείου Παν/μίου, Ἐλ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, Γιανναροπούλου Ἰωάννα, Φιλόλογος. Γεν. Γραμματεὺς Ἑτ. Πελ. Σπουδῶν, Γούναρη 254, Γλυφάδα, Γιαννικόπουλος Εὐάγγελος, Ἀστυνομικὸς Δ/ντὴς ἐ.ἀ., ἐκδότης, Χρ. Σμύρνης 7 Α, Μελίσσια, , Γιαννικόπουλος Ἠλίας, Δικηγόρος - ἐρευνητής, Ἀσπασίας 45, Χολαργός, Γόνης Δημήτριος, Ὁμ. Καθηγ. Παν/μίου, Ἰοκάστης 2, Ζωγράφου, Γρηγορακάκης Γρηγόρης, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Δηλέ Νάνση, Ἀρχαιολόγος 25 ης ΕΒΑ, Κουτσικάρη 29-31, Ἀθήνα, Δημητρακόπουλος Σοφοκλῆς, Φιλόλογος Θεολόγος, Ι. Δροσοπούλου 118, Ἀθήνα,

14 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page Δημητρακόπουλος Σπῦρος, Δικηγόρος, Δρίσκου 31, Γαλάτσι, Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, Ληξίαρχος Δ.Ε. Τρίπολης, Πλαπούτα 34, Τρίπολη, , Ζούζουλα Εὐγενία, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Θεολόγης Θωμᾶς, Ἱστοριοδίφης, Ραιδεστοῦ 25, Ν. Σμύρνη, Ἰσαακίδη Μάρθα, Φιλόλογος Καλαμάκης Διονύσιος, Ἀν. Καθ. Παν/μίου, 3 ης Σεπτεμβρίου 163, Ἀθήνα, , Καλοσπῦρος Νικόλαος, Ἐπισκέπτης Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν, Σαλώνων 31, Ἀθήνα, Κανάκης Ἰάκωβος, Πρωτοσύγκ. Ἱ. Μητρ. Γόρτυνος-Μεγαλοπόλεως, Δημητσάνα Κανδηλῶρος Χάρης, Ἰατρός, Βασ. Ὄλγας 18, Κορωπί, , Καραπαναγιώτου Ἄννα-Βασιλική, Προϊσταμένη ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Καριώτης Δημήτριος, Ἐπίλαρχος ΓΕΣ/ΔΙΣ, Θαλοῦ καὶ Πιττακοῦ 10, Ἀθήνα, Κατσαούνου Συλβάνα, Δρ. Κλασ. Ἀρχαιολογίας, Δημοφῶντος 140, Ἀθήνα, , Κονταλῆ Ἀθηνᾶ, Θεολόγος, Σωφρονίσκου 15, Αἰγάλεω, , Quack Μανουσάκη Ρεγγίνα, Δρ. Φ., Ἀσίνη Ναυπλίου, , Κυριαζόπουλος Θανάσης, Φιλόλογος, Δημοκρατίας 64, Διόνυσιος, Κυριακόπουλος Χρῆστος, Πρωτ., Ἄνδρου 11, Πεύκη, , , Κυριακοπούλου Ἑλένη, Νομικός, ἐπ. Δ/ντρια Ὑπ. Οἰκονομικῶν, Δαμασκηνοῦ 4, Ἄσσος Κορινθίας, Λαγὸς Δημήτριος, Ἀν. Καθηγ. Παν/μίου Αἰγαίου, , Λαγὸς Ἰωάννης, Οἰκονομολόγος- Ἐρευνητής, Ἀδώνιδος 10, Κηφισιά, Λαμπροπούλου Ἄννα, Βυζαντινολόγος, Ἐρευνήτρια Ἐθν. Ἱδρ. Ἐρευνῶν, Διὸς 14, Βουλιαγμένη, Λιακόπουλος Γεώργιος, Ἱστορικός, Ὀθωμανολόγος, Γρίβα 31 Α, Χαλάνδρι, , Μητσοπούλου Leon Βερόνικα, Ἀρχαιολόγος, Αὐστριακὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο, Λ. Ἀλεξάνδρας 26, Ἀθήνα, Μιχάλαγα Δέσποινα, Θεολόγος Ἀρχαιολόγος, Μεσολογγίου 23, Μαρούσι, , Μιχόπουλος Δημήτρης, Ἱστορικός, Ὑψηλάντου 25, Ἀθήνα,

15 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page Μοστρᾶτος Γεώργιος, Δρ. Κλασ. Ἀρχαιολογίας, Σώσου 18, Βύρωνας, , Μπουγάτσος Ἰωάννης, Θεολόγος Φιλόλογος, ΤΘ 66002, Χολαργός, Nanetti Andrea. Καθηγ. Βυζ. Ἱστορίας Παν/μίου Μπολώνιας Νικολάου Γεώργιος, Καθ. Παν/μίου Ἰωαννίνων, Κων/πόλεως 45, Ν. Σμύρνη, Νικολόπουλος Παναγιώτης, ὁμ. Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν, τ. Δ/ντὴς Ἐθν. Βιβλιοθήκης, Ἁγ. Μελετίου 182, Ἀθήνα, Πανίτσας Κώστας, Οἰκονομολόγος, Μαιζῶνος 120, Πάτρα, Παπαδοπούλου Γεωργία, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Παπαθανασόπουλος Θάνος, Προϊστάμενος Μελετῶν Μνημείων Προϊστορικῶν Χρόνων τοῦ ΥΠΟ, Πέππα Παπαϊωάννου Εἰρήνη, Ἀρχαιολόγος, Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν, Ταϋγέτου 4, Κηφισιά, , Πιέρρος Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός, Ἀγαμέμνονος 47, Γλυφάδα, Πετρονώτης Ἀργύρης, Ἀρχιτέκτων, ΤΘ (Χαριλάου) Θεσσαλονίκη, Πραχαλιᾶς Γεώργιος, Ἀξιωμ. Στρατοῦ, Ἡρακλέους καὶ Πεισιστράτου 6, Α. Λιόσια, Πρίγγουρης Δημήτρης, τ. δ/ντὴς Βιβλιοθήκης Ἀνδριτσαίνης, Σικελιανοῦ 11, Ἁγ. Παρασκευή, Προεστάκη Ξανθή, Ἀρχαιολόγος, Παν/μιο Πελοποννήσου, Ραπτόπουλος Σωτήρης, Ἀρχαιολόγος, Ἀναπληρωτὴς Προϊστάμενος ΑΙΠΣ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Ρέππας Χρῆστος, Ὑποστρατ. ἐ.ἀ. Ἑλλην. Ἀστυνομίας, - Συγγραφεύς, Ἀδελφῶν Διδασκάλου 52, Παπάγου, Σιακωτὸς Βασίλης, Ἱστορικὸς ἐρευνητής, Κιλκὶς 15, Τρίπολη, Σιούντρη Κωνσταντίνα, Ἀρχιτέκτων, Χερσικράτους 3, Ζωγράφου Σκαρβέλη Νικολοπούλου Ἀγγελική, Ἐπίκ. Καθ. Παν/μίου Ἀθηνῶν, Ἁγ. Μελετίου 182, Ἀθήνα, Schauer Christa, Ἀρχαιολόγος, Αὐστριακὸ Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο, Λ. Ἀλεξάνδρας 26, Ἀθήνα, Σουχλέρης Λεωνίδας, Ἀρχαιολόγος Ε ΕΠΚΑ, Κ. Παλαιολόγου 133, Σπάρτη, Σπέντζας Σάββας, Ὁμ. Καθηγ. Πολιτ. καὶ Οἰκον. Ἐπιστ. Σ.Ε., Ρηγίλλης 16, 1674 Ἀθήνα, , Σωτηροπούλου Φωτεινή, δρ. Ἱστορίας Ἀρχαιολογίας, Ρήγα Φεραίου 82, Τρίπολη, ,

16 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page Τζουβαλᾶς Γεώργιος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Πλαστήρα 52, Ν. Σμύρνη, Τσουρίδης Γεώργιος, Δρ. Θεολογίας, Αἰγαίου 9Β, Λουτράκι, Τσοῦτσος Γεώργιος, Πολιτικὸς ἐπιστήμων, Συνεργάτης Βιβλιοθήκης Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Βασ. Ἀλεξάνδρου 22, Ἀθήνα, Φριτζίλας Σταμάτης, Ἀρχαιολόγος ΛΘ ΕΠΚΑ, Καλαβρύτων 211, Τρίπολη, Φωτόπουλος Ἀθανάσιος, Ἐπίκ. Καθηγ. Παν/μίου Πατρῶν, Παπαδιαμάντη 228, Ἁγ. Βαρβάρα, , Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος, Φιλόλογος Θεολόγος, Αἰγίνης 3, Ἀθήνα, Χοτζάκογλου Χαράλαμπος, Βυζαντινολόγος, Ἀνοικτὸ Παν/μιο, Πρόεδρος Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν Ψυχογιὸς Βασίλειος, Πρόεδρος Τεγεατικοῦ Συνδέσμου

17 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 16, ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ.: , FAX: «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ» Τόμ. Α (1956), σσ. ζ +489 (Ἐξηντλημένος) Τόμ. Β (1957), σσ. δ +484 (Ἐξηντλημένος) Τόμ. Γ -Δ ( ), σσ. 488 Τόμ. Ε (1962), σσ. 386 Τόμ. ΣΤ ( ), σσ. ς +404 (Παράρτ.) Τόμ. Ζ ( ), σσ. 459 Τόμ. Η (1971), σσ. 522 Τόμ. Θ (1972), σσ. 356 Τόμ. Ι (1974), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΙΑ (1975), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΙΒ ( ), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΙΓ ( ), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΙΔ ( ), σσ. 404 Τόμ. ΙΕ ( ), σσ (Παράρτ.) Τόμ. Ις ( ), σσ. ξδ +712: Φίλιον Δώρημα εἰς Τάσον Γριτσόπουλον Τόμ. ΙΖ ( ), σσ : Φίλιον Δώρημα εἰς Τάσον Γριτσόπουλον Τόμ. ΙΗ ( ), σσ. 400 Τόμ. ΙΘ ( ), σσ. 472 Τόμ. Κ ( ), σσ. 566 Τόμ. ΚΑ (1995), σσ. 568 Τόμ. ΚΒ ( ), σσ. 408 Τόμ. ΚΓ (1998), σσ. 628 Τόμ. ΚΔ (1999), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΚΕ (2000), σσ. 404 Τόμ. Κς ( ), σσ. 453 Τόμ. ΚΖ (2004), σσ. 176 Τόμ. ΚΗ (2005-6), σσ (Παράρτ.) Τόμ. ΚΘ (2007-8), σσ. 448 Τόμ. Λ 1, 2 (2011), σσ. 702, 704: Στέφανος εἰς Τάσον Ἀθ. Γριτσόπουλον

18 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀχαϊκῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1974, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1974, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1976, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1979, σσ Πίν. ΙΔ 5. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1978, σσ Πίν. ΛΔ 6. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι , Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Πίν. ΡΞΔ. Τόμ. Γ, σσ Πίν. XL 7. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Συνεδρίου Ἠλειακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1980, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Πίν. 16. Τόμ. Β, σσ Πίν. ΞΔ. Τόμ. Γ, σσ Πίν ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Α Τοπικοῦ Συνεδρίου Λακωνικῶν Μελετῶν, Ἀθῆναι 1983, σσ Πίν. ΡΗ 10. ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1984, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀχαϊκῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1986, σσ Πίν ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1986, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Γ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Πίν. 35. Τόμ. Β, σσ Πίν. Ος. Τόμ. Γ, σσ Πίν ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1989, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἠλειακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1989, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἐκτάκτου Πνευματικοῦ Συμποσίου «Ἀπὸ τὴν Φωτεινὴ Κληρονομία τοῦ Μυστρᾶ στὴν Τουρκοκρατία», Ἀθῆναι 1990, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Β Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀρκαδικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1990, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Γ Τοπικοῦ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 1991, σσ. 554

19 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Δ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Τόμ. Γ, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἀρκαδικοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 1992 (Λεωνίδιον), Ἀθῆναι 1994, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἠλειακοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 1993 (Πύργος - Γαστούνη), Ἀθῆναι 1995, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ε Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Τόμ. Γ, σσ Τόμ. Δ, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Γ Τοπικοῦ Συνεδρίου Κορινθιακῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1999, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ ς Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Τόμ. Γ, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἐκτάκτου Ἠλειακοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2001 (Ἀμαλιάδα), Ἀθῆναι 2003, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Γ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν (Ναύπλιο), Ἀθῆναι 2006, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ζ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι Τόμ. Α, σσ Τόμ. Β, σσ Τόμ. Γ, σσ Τόμ. Δ, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Ἐκτάκτου Ἀχαϊκοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2006 (Αἴγιον), Ἀθῆναι 2009, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Η Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι 2010, σσ ΠΡΑΚΤΙΚΑ τοῦ Λακωνικοῦ Πνευματικοῦ Συμποσίου 2008 (Γύθειον), Ἀθῆναι 2013, σσ. 448 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1. Φ. Χρυσανθοπούλου-Φωτάκου, Ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τ. Α -Β, Ἀθῆναι Φωτοτυπικὴ ἐπανέκδοσις, ἐπιμέλεια - εἰσαγωγὴ - εὑρετήριο Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου. 2. Ἀμβροσίου Φραντζῆ, Ἐπιτομὴ τῆς Ἱστορίας τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος, τ. Α -Δ, Ἀθῆναι 1976 (φωτοτυπικὴ ἐπανέκδοσις), εἰσαγωγὴ Γ. Π. Κουρνούτου, εὑρετήριο - ἐπιμέλεια Ἰωάννας Γιανναροπούλου. 3. Θεοδώρου Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπὸ τὰ 1770 ἕως τὰ 1836, φωτομηχανικῆ ἐπανέκδοσις, εἰσαγωγὴ - εὑρετήριο - ἐπιμέλεια Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἀθῆναι 1981.

20 Πρόγραμμα Ετ.ΠΕΛ._Layout 2 10/15/13 1:26 PM Page Γορτυνιακὰ Δημοτικὰ Τραγούδια (Κείμενα - Μουσικὴ Βυζαντινή, Εὐρωπαϊκή). Συλλογὴ - μεταγραφὴ - Μουσικὴ Εἰσαγωγὴ Δημήτριος Κ. Κυριακόπουλος. Εἰσαγωγικὲς Σημειώσεις - Κατάταξις - Σχόλια Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, Ἀθῆναι 1992, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἡ Ἐκκλησία τῆς Πελοποννήσου μετὰ τὴν Ἅλωσιν, Ἀθῆναι 1992, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Τὰ χωριὰ τοῦ Φαλάνθου, Ἁλωνίσταινα - Ἀρκουδόρρεμα - Ζαράκοβα - Καρδαρᾶς - Λιμποβίσι - Λυκόχια - Μανταίικα - Νταβιὲς - Πιάνα - Ροεινὸ - Συλίμνα - Τσελεπάκου - Χρυσοβίτσι, Ἀθῆναι 1994, σσ Ἀδαμαντίου Σάμψων, Τὸ σπήλαιο τῶν Λιμνῶν στὰ Καστριὰ Καλαβρύτων, μία προϊστορικὴ θέση στὴν ὀρεινὴ Πελοπόννησο, Ἀθῆναι 1997, σσ Κων. Λ. Κοτσώνη, Ὁ Ἰμπραὴμ στὴν Πελοπόννησο, Ἀθῆναι 1999, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστορία τῆς Γαστούνης, τ. Α -Β, Ἀθῆναι Μητρ. Μαντινείας - Κυνουρίας Ἀλεξάνδρου, Ἱστορία τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνουρίας, τ. Α -Β, Ἀθῆναι Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Μονὴ Αἰμυαλῶν Δημητσάνης, ἔκδοσις Β ἐπηυξημένη, Ἀθῆναι 2000, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Λόγοι καὶ ἄρθρα, Ἀθῆναι 2005, σσ Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Γορτυνιακὰ Θέματα, τ. Α -Β -Γ, Ἀθῆναι 2008, σσ Εἰρήνης Πέππα Παπαϊωάννου, Πήλινα ἀναθήματα ἀπὸ τὴν Πύλο, Ἀθῆναι 2012, σσ ] Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστοριογραφία τοῦ Ἀγῶνος, Ἀθῆναι 2003 ] Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Μικρὰ Μελετήματα, Ἀθῆναι 2007 ] Τάσου Ἀθ. Γριτσοπούλου, Ἱστορικὰ Μελετήματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τ. Α, Β, Ἀθῆναι 2008

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ἀ. Ἀστεριάδης. Ἅγιος Δημήτριος στὸ Στάδιο (Τεγέα).

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» 20-21 Απριλίου 2013, Σάββατο- Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

για τη γενιά του αύριο the next generation

για τη γενιά του αύριο the next generation 8 o 8 o Π ΣΥ ΑΠΟ ΤΡΙΠΟ για the Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 09.00-12.00 Εγγραφή αντιπροσώπων 9 13.00-15.30 Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής 17.00-19.30 Εγγραφή αντιπροσώπων (Ξενοδοχείο Μαίναλον) 21.00 Δεξίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία.

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Γραφείο Τύπου Υπουργού Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΑΡΓΟΥΣ & ΚΛΙΝΙΚΗ «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΑΡΓΟΥΣ & ΚΛΙΝΙΚΗ «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΑΡΓΟΥΣ & ΚΛΙΝΙΚΗ «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» Υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας και του Επιστημονικού Συλλόγου Μαιών - Μαιευτών Εφετείου Ναυπλίου Με την Αρωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012.

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 1 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 35216/13656 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER 24 Αρχαίοι και Ιστορικοί Τόποι Πόλοι Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Βόρειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιάννη Τζαβάρα (Επιµ.) itzavaras@yahoo.gr ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τελευταία ενηµέρωση: Σεπτέµβριος 2015) 1. Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 17/9 Τρίτη 24/9 Ημερήσια εκδρομή στο Λαύριο. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού, στο Μουσείο Κεραμικής «Πάνου Βαλσαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ Tο 1972 εγγράφηκε στο Mαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ -26 7-2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι

Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Το Kalimera-arkadia.gr κατέγραψε τα έργα που αφορούν την Αρκαδία βρίσκονται στη λίστα απένταξης. Αυτά είναι 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2. ΕΠΙΧ/ΣΗ -Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158-26442 ΠΑΤΡA ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006 Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 29-30 Μαρτίου 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΗΡΟΥ 14-16) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΟΣ ΣTEΦΑNOΣ ΛEΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ. ΣTEΦΑNOΣ ΑTTIKHΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 17/2/2014 Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΤ ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-11-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. Περιοχή: Ψυχικό. Τηλέφωνο: 6932 495 867. Όνομα επικοινωνίας: κ. Μαρίνα Καραγεώργου

ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. Περιοχή: Ψυχικό. Τηλέφωνο: 6932 495 867. Όνομα επικοινωνίας: κ. Μαρίνα Καραγεώργου ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Περιοχή: Ψυχικό Τηλέφωνο: 6932 495 867 Όνομα επικοινωνίας: κ. Μαρίνα Καραγεώργου Site: www.zofipsy.com Ε-mail: imiamar@otenet.gr ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch.

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch. ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Ροδοπόλεως 71 2109618727 Θεοδώρου Μαρία mail@1nip-ellin.att.sch.gr 2ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Αλικαρνασσού 3 2109612177 Κούμη Μυρτώ mail@2nip-ellin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631360900 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631360903 2631055120 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631055125 ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631360923

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Πολιτισμός στα χρόνια της Ένωσης

Τέχνη και Πολιτισμός στα χρόνια της Ένωσης ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τέχνη και Πολιτισμός στα χρόνια της Ένωσης Με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από την Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η κουμπάρα Τζένη Σκλαβούνου-Φουντέα με τον ποιητή. Νανά Ρουμπελάκη. Στέλλα Αρκάδη. Γιάννης Κορναράκης. Www.periexomenanet.gr Απόστολος Τάκος. 23 Μαρία Ράλλη-Υδραίου, Πόπη Σπιτά-Μπαλαμώτη. Κυριάκος Βαλαβάνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία, Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ευκαιρίες

Ψηφιακή Καινοτομία, Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ευκαιρίες OIKOΝOMIΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ψηφιακή Καινοτομία, Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ευκαιρίες Επικ. Καθηγ. Κατερίνα Πραματάρη k.pramatari@aueb.gr www.eltrun.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Ωράριο Λειτουργίας: 07:30-17:30 ΤΗΛ. - 210 69 13 128 210 69 13 282 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ ''ΚΟΣΜΟΣ''

Διαβάστε περισσότερα

- Έυβοια. - Ήπειρος. - Βόρειο Αιγαίο. Κερατσίνι. Πικέας Βασίλης Παπανικολή 32 +30 210 462 0789 +30 210 462 1252. Νέα Ερυθραία

- Έυβοια. - Ήπειρος. - Βόρειο Αιγαίο. Κερατσίνι. Πικέας Βασίλης Παπανικολή 32 +30 210 462 0789 +30 210 462 1252. Νέα Ερυθραία ΑΧΑ Ασφαλιστική Άθήνα Μιχαλακοπούλου 48 +30 210 726 8000 +30 210 726 8810 Θεσσαλονίκη Μιχαήλ Καλού 6 +30 2310 549 800 +30 2310 55 4998 Λάρισα Παπαναστασίου 23 +30 2410 25 8340 +30 2410 53 4325 Πάτρα Ρήγα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΥΚΜ/οικ.463048/9988 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα