λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση"

Transcript

1 Περιγραφή Υπηρεσίας Remote Advisory Service Εισαγωγή στο συμφωνητικό υπηρεσιών σας Η υπηρεσία Remote Advisory Service ( RAS ) παρέχει βοήθεια εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες εργασίες υποδομής ΙΤ ("Υπηρεσία" ή "Υπηρεσίες"). Κάθε εργασία της RAS που καλύπτεται από το παρόν Συμφωνητικό Υπηρεσιών περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα Όρια Εύρους Υπηρεσιών παρακάτω. Καθώς η Υπηρεσία παρέχεται εξ αποστάσεως, αιτήματα υπηρεσιών που απαιτούν επίσκεψη στον χώρο του πελάτη θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο εύρος της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών και μπορεί να συνεπάγονται επιπρόσθετα τέλη. Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών ("Περιγραφή Υπηρεσιών") συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς, τον πελάτη ("εσείς" ή ο "Πελάτης") και του οργανισμού της Dell που αναφέρεται στο τιμολόγιο αγοράς αυτής της Υπηρεσίας. Η παρούσα Υπηρεσία υπόκειται σε και διέπεται από το ξεχωριστό κύριο συμφωνητικό υπηρεσιών που υπογράψατε με την Dell και το οποίο εξουσιοδοτεί ρητά την πώληση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εξ Αποστάσεως ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, τους Εμπορικούς Όρους Πώλησης της Dell ή το τοπικό Κύριο Συμφωνητικό Υπηρεσιών Πελάτη, ανάλογα με την τοποθεσία του Πελάτη, έγγραφα που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα της χώρας σας και δια του παρόντος ενσωματώνονται δια αναφοράς και είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος προς την Dell. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους online όρους και συμφωνούν ότι δεσμεύονται από αυτούς. Δίνοντας παραγγελία για τις Υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις Υπηρεσίες ή το σχετικό λογισμικό ή κάνοντας κλικ / επιλέγοντας το κουμπί "Συμφωνώ" στην ιστοσελίδα Dell.com αναφορικά με την αγορά σας ή στα πλαίσια λογισμικού Dell συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών και τα συμφωνητικά που ενσωματώνονται δι' αναφοράς σε αυτήν. Αν συνάπτετε την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών εκ μέρους εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύσετε το εν λόγω πρόσωπο στην παρούσα, στην οποία περίπτωση οι όροι "εσείς" ή "Πελάτης" αναφέρονται στο πρόσωπο αυτό. Εύρος συμφωνητικού υπηρεσιών Οι εργασίες RAS που καλύπτονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών περιλαμβάνουν εξ αποστάσεως βοήθεια στα παρακάτω θέματα για την περίοδο ισχύος, όπως ορίζεται στο τιμολόγιο του Πελάτη. Οι υπηρεσίες μπορούν να αγοράζονται σε ωριαία ή ετήσια βάση. Αν μια ωριαία εργασία υπερβαίνει την καθορισμένη χρονική διάρκειά της, ο Πελάτης μπορεί να ευθύνεται για τη λήψη επιπρόσθετων περιστατικών RAS για κάθε επιπρόσθετη χρονική περίοδο (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής). Διαθέσιμες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εξ Αποστάσεως Εικονικοποίηση Microsoft Exchange Διαχείριση Συστημάτων Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών* Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση συστημάτων, εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Εύρος Προϊόντων VMWare ESX 3.x και νεότερο, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 και νεότερο Altiris (Dell Management Console, Dell Client Manager, Dell Deployment Solution), Dell OpenManage, Dell Proactive Systems Management, Microsoft SQL Server 2005 ή νεότερο, Microsoft Small Business Server 2003 ή νεότερο

2 Backup, Recovery και Archiving ( BURA ) Τεχνολογίες Αποθήκευσης Πύλες και Ασφαλής Δικτύωση Ασύρματη Δικτύωση Παροχή συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με το υλικό της Dell που χρησιμοποιείται για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ανάκτηση και αρχειοθέτηση, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Ρύθμιση με βοήθεια εξ αποστάσεως ή συστάσεις βέλτιστων πρακτικών σε μεμονωμένη διάταξη σειράς Dell EMC Clariion, διάταξη σειράς Dell Equallogic PS, προσθήκες σειράς τοποθέτησης δίσκων (DAE), αναβαθμίσεις firmware διακόπτη FC, επεκτάσεις FC fabric, αναβαθμίσεις λογισμικού βασισμένου σε host SAN, επισύναψη host σε Dell EMC SAN, Navisphere Express σε Navisphere Manager σε σειρά AX SAN, εγκατάσταση Microsoft Server Clustering, εγκατάσταση Dell EMC Navisphere Quality of Service Manager (NQM) και εφαρμογή Dell EMC Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Αναπροσαρμογή / επανεγκατάσταση διακόπτη Ρύθμιση ανοιγόμενου δέντρου Ρύθμιση IP Sec VPN Ρύθμιση μετάφρασης διεύθυνσης δικτύου Ρύθμιση διαχείρισης ενιαίων απειλών (UTM) Ρύθμιση Τείχους Προστασίας Ρύθμιση Ασφάλειας και Πολιτικής Ελεγκτής ή διακόπτης PowerConnect ή εγκατάσταση, ρύθμιση, επανεγκατάσταση Wireless-Access-Point Ρύθμιση IP Sec VPN Ρύθμιση μετάφρασης διεύθυνσης δικτύου Ρύθμιση Τείχους Προστασίας Ρύθμιση Ασφάλειας Προώθηση Σημείου Πρόσβασης (Access Point) Ρύθμιση Φορητότητας Backup Exec, CommVault Simpana Βλ. ενότητα Τεχνολογία Αποθήκευσης στα όρια Εύρους Υπηρεσιών Dell PowerConnect, PowerConnect - J Gateways, Juniper Networks Gateways, Dell PowerEdge servers NICs και FCoE HBAs/ Converged Network Adapters, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύωσης υποστηρίζονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία της Dell. Dell PowerConnect, PowerConnect W ελεγκτές και Access Points, Aruba Network Ελεγκτές και Access Points, Προσαρμογείς Ασύρματου Δικτύου, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύωσης υποστηρίζονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία με τη Dell

3 Δικτύωση Διανομής Πρόσβασης Core Layer/MLPS Δικτύωση Δικτύωση Δικτύου Περιοχής Αποθήκευσης (SAN) στον κλάδο. Η παραπάνω υπηρεσία RAS Εγκατάσταση, αναπροσαρμογή, επανεγκατάσταση διακόπτη Ρύθμιση POE και VOIP Ρύθμιση παρακολούθησης δικτύου Ρύθμιση ανοιγόμενου δέντρου Ρύθμιση δρομολόγησης Ρύθμιση Δικτύου και Ασφάλειας Διαχείρισης ΑΑΑ Εγκατάσταση, αναπροσαρμογή, επανεγκατάσταση διακόπτη Ρύθμιση παρακολούθησης δικτύου Ρύθμιση ανοιγόμενου δέντρου Ρύθμιση δρομολόγησης Ρύθμιση Δικτύου και Ασφάλειας Διαχείρισης ΑΑΑ Ρύθμιση MPLS Ρύθμιση IPv6 Αναπροσαρμογή, επανεγκατάσταση διακόπτη Ρύθμιση παρακολούθησης δικτύου Ρύθμιση διακόπτη iscsi Ρύθμιση Διακόπτη Καναλιού Ινών Ρύθμιση Καναλιού Ινών πάνω σε Ethernet Dell PowerConnect, PowerConnect Switches (Standalone και Blade Server), PowerConnect Switches CBS 3xxx, PowerConnect B Switches, PowerConnect J Switches, Brocade Switches, Juniper Switches, Cisco Catalyst και Nexus, Dell PowerEdge servers NICs, και FCoE HBAs/Converged Network Adapters, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύωσης υποστηρίζονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία της Dell Dell PowerConnect, PowerConnect B Routers, PowerConnect J Routers, Brocade Routers, Juniper Routers, Dell PowerEdge servers NICs, και FCoE HBAs/Converged Network Adapters, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύωσης υποστηρίζονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία της Dell, Σημείωση: Όλα τα τρέχοντα προϊόντα Dell PowerConnect υποστηρίζονται κατά τη στιγμή της αγοράς τους. Τα προϊόντα Dell PowerConnect που έχουν διακοπεί ή προϊόντα των Cisco, Brocade και Juniper υποστηρίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Dell. Dell PowerConnect, PowerConnect Switches (Standalone and Blade Server), PowerConnect B Switches, PowerConnect J Switches, Brocade Switches, Juniper Switches, Cisco Catalyst και Nexus, Dell PowerEdge servers NICs, FC HBAs, και FCoE HBAs/Converged Network Adapters, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύου υποστηρίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και συμφωνία της Dell * Άλλες εργασίες μπορεί να παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών και διέπονται από τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος.

4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως βρίσκονται στην εξής διεύθυνση: Πώς να επικοινωνήσετε με την Dell για να προγραμματίσετε την Υπηρεσία Ένας εκπρόσωπος της Dell επικοινωνεί συνήθως με τον Πελάτη εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία του τιμολογίου για τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, παρέχοντας διάστημα τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών πριν την έναρξή της, έπειτα από κοινή συμφωνία για τη διαθεσιμότητα των πόρων. Η Υπηρεσία παρέχεται στη διάρκεια εργάσιμων ωρών (8πμ 9μμ τοπική ώρα πελάτη) Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών και εκτός αν έχουν γίνει άλλες συμφωνίες με τον διευθυντή έργου. Όλα τα hosts πρέπει να είναι ρυθμισμένα κατά την προγραμματισμένη Υπηρεσία. Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει: Δραστηριότητες ή υπηρεσίες στον χώρο. Προχωρημένη υποστήριξη για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. Συμβουλές για υλικό ή λογισμικό που δεν είναι δυνατό να παρέχονται εξ αποστάσεως. Προσαρμοσμένο scripting. Ανασύνθεση kernels. Δραστηριότητες σπασίματος/αποκατάστασης εγγύησης που χειρίζονται μέσω ξεχωριστών συμβάσεων υπηρεσιών. Παροχή επιπρόσθετων αδειών υλικού ή λογισμικού. Προϊόντα για τα οποία ο πωλητής έχει παύσει την υποστήριξη και τις ενημερώσεις στο λογισμικό τους. Τυχόν δραστηριότητες εκτός αυτών που ορίζονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευθύνες Πελάτη Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας Ρύθμισης / Λογισμικού / Δεδομένων. Ο Πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων, λογισμικού και προγραμμάτων στα Υποστηριζόμενα Προϊόντα πριν την παροχή Υπηρεσιών από την Dell. H DELL ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΟΥ. Ρυθμίσεις και Απαιτήσεις Ασφάλειας Δικτύου. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις, παραμέτρους και πληροφορίες προκειμένου η Dell να μπορεί να παρέχει την κατάλληλη βοήθεια αναφορικά με τη ρύθμιση και εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων ασφαλείας σε αυτές τις συσκευές. Η Dell εφαρμόζει τις ρυθμίσεις μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και τη συμφωνία του πελάτη. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. Βεβαιωθείτε ότι η επιθυμητή ρύθμιση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για τη ρύθμιση υλικού και λογισμικού (πακέτο υπηρεσιών/kernel, BIOS κ.λπ.). Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί την εμπιστευτικότητα του αριθμού παραγγελίας που παρέχεται από την Dell σε σχέση με αυτές τις Υπηρεσίες. Η Dell δεν είναι υπεύθυνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της σύμβασης ή αριθμού παραγγελίας του Πελάτη. Ο πελάτης δεσμεύεται και εγγυάται ότι έχει λάβει την άδεια προκειμένου ο ίδιος και η Dell να έχουν πρόσβαση σε και να κάνουν χρήση όλων των ενοτήτων υλικού και λογισμικού, συμπεριλαμβάνοντας αποθηκευμένα δεδομένα, για την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. Αν ο Πελάτης δεν έχει ήδη αυτή την άδεια, είναι ευθύνη του να την αποκτήσει με δικές του δαπάνες, προτού ζητήσει από την Dell την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει και να διαθέτει έγκυρες άδειες για όλες τις ενότητες υλικού και λογισμικού. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας υπηρεσίας. Γενικά, αυτές οι Υπηρεσίες δεν απαιτούν διακοπές λειτουργίας των συστημάτων, ωστόσο μπορεί να απαιτούν παράδοση κατά τη διάρκεια διαστημάτων συντήρησης. Το ID χώρου Πελάτη πρέπει να καταγράφεται στην ιστοσελίδα EMC Powerlink για δραστηριότητες που απαιτούν λογισμικό EMC. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε εγκατάσταση ή αλλαγή υλικού που απαιτείται για την εξ αποστάσεως παροχή αυτής της Υπηρεσίας.

5 Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει έγκυρη σύμβαση υποστήριξης υλικού όπως ProSupport for Your Enterprise ) σε όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα. Θα πρέπει να παρέχεται ένας υπεύθυνος επικοινωνίας με δυνατότητα και διαθεσιμότητα συνεργασίας με την Dell μέσω συνεδριών στο διαδίκτυο με ταχύτητα σύνδεσης 1 Mbps ή υψηλότερη. Θα πρέπει να γίνεται εγκατάσταση του υλικού ή παροχή άλλων δραστηριοτήτων στον χώρο που χρειάζονται για την εξ αποστάσεως παροχή αυτής της Υπηρεσίας. Η Dell δεν ευθύνεται για βλάβες υλικού ή λογισμικού που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια Εξ Αποστάσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διατήρηση της κατάλληλης σύμβασης υπηρεσιών με την Dell ή άλλο παροχέα για την εν λόγω παροχή βοήθειας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με όλες τις ευθύνες και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών, τότε η Dell δεν υποχρεούται να παρέχει την Υπηρεσία. Όρια Εύρους Υπηρεσιών Τεχνολογίες Αποθήκευσης Παρέχεται βοήθεια στον Πελάτη σε ένα από τα παραδοτέα που αναφέρονται παρακάτω. Οποιοδήποτε ΕΝΑ από τα παρακάτω παραδοτέα, παρέχεται με την Υπηρεσία: Αναβάθμιση Flare σε μία διάταξη σειράς Dell EMC AX (απαιτεί R22 flare ή υψηλότερο) Εξ αποστάσεως βοήθεια αναβάθμισης Flare σε μία διάταξη σειράς Dell EMC CX ή CX3 Προσθήκη ενός Dell EMC DAE σε διάταξη σειράς Dell EMC ή EMC CX-3 ή CX-4 (απαιτεί R16 flare ή υψηλότερο) Αναβάθμιση firmware σε έως 2 Dell EMC Fibre Channel διακόπτες (απαιτεί R16 flare ή υψηλότερο) Προσθήκη έως 2 Dell EMC fibre channel διακοπτών σε υπάρχον fabric (δεν περιλαμβάνεται αναβάθμιση firmware) Αναβάθμιση λογισμικού σχετικού με SAN σε έως 2 VMware ESX λογισμικά, Microsoft Windows OS, Red Hat Linux OS, Novell NetWare ή SUSE Linux hosts Αναβάθμιση λογισμικού σχετικού με SAN σε ένα IBM AIX, HP-UX ή Sun Solaris host Σύνδεση host σε διάταξη σειράς Dell EMC CX3 ή CX-4 Αναβάθμιση Navisphere Express σε Navisphere σε διάταξη σειράς Dell EMC AX Εγκατάσταση ομαδοποίησης Microsoft Server σε έως τέσσερις κόμβους Εγκατάσταση Dell EMC NQM (απαιτεί R24 flare ή υψηλότερο) Εφαρμογή Dell EMC LDAP (απαιτεί R24 flare ή υψηλότερο) Αναβάθμιση Dell Equallogic FW Εγκατάσταση Dell Equallogic SAN HQ Αναβάθμιση λογισμικού σχετικού με SAN σε hosts συνδεδεμένους σε SAN. Ρύθμιση Dell Equallogic Replication (δεν περιλαμβάνει σήραγγα δικτύου για επικοινωνία iscsi μεταξύ σελίδων) Ρύθμιση Dell Equallogic ASM/SNAP Αναβάθμιση λογισμικού Dell Equallogic Host Integration Tool Kit (HIT Kit) ή Άλλες δραστηριότητες που θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Dell και Πελάτη. Εργασίες RAS που αφορούν δίκτυα χώρου αποθήκευσης διατίθενται μόνο για υποστηριζόμενα Dell EMC SANs: CX-3 και CX- 4. Σημαντικές Επιπρόσθετες Πληροφορίες Παροχή Συμβουλών Ανά Ώρα. Η Dell θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το αντικείμενο της ειδικότητάς της, εγκαίρως και σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Σε όλη τη διάρκεια της εμπλοκής της, σε περίπτωση που κάποια ερώτηση δεν απαντηθεί ή θεωρηθεί ότι δεν εμπίπτει στο εύρος του συμβούλου της, η Dell μπορεί να ορίσει διαφορετικό σύμβουλο που θα είναι σε θέση να παρέχει περισσότερη βοήθεια. Σε αυτές τις συνθήκες, θέματα χρόνου μπορεί να λαμβάνονται υπ' όψη και να ρυθμίζονται όπως χρειάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Πελάτης θα λαμβάνει τις συμβουλές που χρειάζεται.

6 Περιορισμοί Υποστήριξης. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση στην απόδοσή της για αιτίες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της. Η υπηρεσία εκτείνεται μόνο σε χρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το Υποστηριζόμενο Προϊόν. Διαμεσολάβηση σε θέματα Spyware / Ιών. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η εγκατάσταση, τροποποίηση ή αφαίρεση ορισμένων προγραμμάτων spyware και ιών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην απόδοση ορισμένων προβλημάτων. Επίσης, η εγκατάσταση, τροποποίηση ή αφαίρεση αυτών των προγραμμάτων μπορεί να περιορίζεται βάσει ορισμένων αδειών λογισμικού. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να εξετάζει αυτές τις άδειες και ότι η επίδραση αυτών ή η απόδοση του συστήματος είναι αποδεκτά από τον Πελάτη. Η Dell θα καταβάλλει βέλτιστες προσπάθειες αναφορικά με την αφαίρεση ιών / spyware, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Ο πελάτης αναγνωρίζει επίσης ότι αυτές οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι επιπρόσθετα spyware και ιοί δεν θα επιστρέψουν ή εμφανιστούν στο σύστημα του Πελάτη μετά την παροχή των Υπηρεσιών. Διάρκεια. Ο Πελάτης θα λαμβάνει τις Υπηρεσίες για τη διάρκεια που ορίζεται στο τιμολόγιό του ή τη χρήση των συμβάντων που δικαιούται, όποιο από τα δύο επέλθει νωρίτερα. Ακύρωση. Η Dell δύναται να ακυρώσει αυτήν την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή στη διάρκειά της και για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: Ο Πελάτης αδυνατεί να καταβάλλει τη συνολική τιμή για την Υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους τιμολογίου - Ο Πελάτης προβεί σε εσφαλμένες δεσμεύσεις στην Dell ή τους εκπροσώπους της - Ο Πελάτης αρνηθεί να συνεργαστεί με ή απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο τον βοηθό τεχνικό - Επαναλαμβανόμενη κατάχρηση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη για θέματα που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενό της ή ο Πελάτης αθετήσει άλλως ή αδυνατεί να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών. Αν η Dell ακυρώσει την παρούσα Υπηρεσία, θα αποστείλει στον Πελάτη γραπτή γνωστοποίηση ακύρωσης στην διεύθυνση που διατηρείται στα αρχεία μας. Η γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει την αιτία ακύρωσης και την ημερομηνία εφαρμογής της, όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης ακύρωσης προς τον Πελάτη, εκτός αν ο νόμος απαιτεί άλλους όρους ακύρωσης που απαγορεύεται να παραβιαστούν. Ο Πελάτης δικαιούται να λάβει αναλογική επιστροφή τυχόν μη αποκτηθέντων τελών υποστήριξης που έχει καταβάλλει. Κάθε επιστροφή ορίζεται από την Dell βάσει του χρονικού διαστήματος και / ή του αριθμού συμβάντων υποστήριξης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Πελάτης απαγορεύεται να ακυρώσει την Υπηρεσία, εκτός όπως προβλέπεται από ισχύοντες πολιτειακούς / κρατικούς / περιφερειακούς νόμους που δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το παρόν συμφωνητικό. Μόνο για τους πελάτες από Βραζιλία, εάν ο Πελάτης ακυρώσει την Υπηρεσία πριν την ολοκλήρωσή της για οποιαδήποτε Αιτία, οφείλει να καταβάλλει στην Dell 50% της αξίας που θα καταβαλλόταν από τον Πελάτη στην Dell έως το τέλος των υπηρεσιών ως ποινή, επιπροσθέτως των ποσών που ήδη οφείλονται. Μη Μεταβίβαση. Οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Ο Πελάτης απαγορεύεται να κάνει χρήση των Υπηρεσιών αναφορικά με φορέα υπηρεσιών ή άλλο διακανονισμό διανομής ή κοινής χρήσης, εκ μέρους οποιωνδήποτε τρίτων ή αναφορικά με οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό που δεν ανήκει στην άμεση ιδιοκτησία του Πελάτη. Εξουσιοδότηση / Επιφύλαξη για Εξ Αποστάσεως Πρόσβαση. Αγοράζοντας και αποδεχόμενος τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης συμφωνεί να επιτρέπει στην Dell και / ή τους καθορισμένους εκπροσώπους αυτής να έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα συστήματά του. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας, εάν θεωρεί ότι η εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί εξ αποστάσεως. Ευθύνη Συμβαλλομένων. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ DELL. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ: (A) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, (Β) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΩΝ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, (Γ) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, (Δ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, (Ε) ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή (ΣΤ) ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. a) Η συνολική ευθύνη της Dell για όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Υπηρεσία (συμπεριλαμβάνοντας λογισμικό που προβλέπεται στα πλαίσια του παρόντος) σε οποιοδήποτε συμβατικό έτος, δεν ξεπερνά το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον Πελάτη στο προηγούμενο συμβατικό έτος της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσίας. b) Οι προηγούμενοι περιορισμοί, εξαιρέσεις και αποποιήσεις ισχύουν ανεξαρτήτως από το εάν η απαίτηση για αυτές τις ζημιές βασίζεται σε συμβάσεις, εγγυήσεις, αυστηρή ευθύνη, αμέλεια, αστικό αδίκημα ή άλλως, για οποιαδήποτε

7 απαίτηση. Εφ' όσον η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει οποιονδήποτε περιορισμό στο παρόν, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο εν λόγω περιορισμός θα τροποποιείται αυτόματα, αλλά μόνο στον βαθμό που θα καθιστά τον περιορισμό να επιτρέπεται στον πληρέστερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τον νόμο. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι οι περιορισμοί ευθύνης που προβλέπονται στο παρόν, είναι συμφωνημένοι καταμερισμοί κινδύνου που συνιστούν εν μέρει το αντάλλαγμα για την πώληση Προϊόντων, λογισμικού και Υπηρεσιών από την Dell στον Πελάτη και ότι αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την αποτυχία του βασικού σκοπού οποιασδήποτε περιορισμένης αποκατάστασης και ακόμη και αν ο συμβαλλόμενος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ευθύνης. Επιπρόσθετοι Όροι και Διατάξεις. Κάθε περιστατικό RAS διέπεται από τη σχετική Περιγραφή Υπηρεσιών και άρα έχει τους περιορισμούς (που ορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες κάθε Περιγραφής Υπηρεσιών ως "Επισκόπηση Υπηρεσίας", "Δεν περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία" και "Ευθύνες Πελάτη") και στην επισκόπηση των βημάτων (που ορίζεται στην αντίστοιχη ενότητα "Κύρια Βήματα Υπηρεσίας" κάθε Περιγραφής Υπηρεσιών) και τους λοιπούς όρους και διατάξεις που ορίζονται σε κάθε ξεχωριστή Περιγραφή Υπηρεσίας. Τα PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude είναι σήματα κατατεθέντα της Dell, Inc. Τα Cisco Catalyst και Cisco Nexus είναι σήματα κατατεθέντα της Cisco Systems, Inc. Το Brocade είναι σήμα κατατεθέν της Brocade Communication Systems, Inc. To Juniper είναι σήμα κατατεθέν της Juniper Networks, Inc. Το Aruba είναι σήμα κατατεθέν της Aruba Networks, Inc. Το VMware είναι σήμα κατατεθέν της VMware, Inc. Το Microsoft είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Το Red Hat είναι σήμα κατατεθέν της Red Hat, Inc. Το Linux είναι σήμα κατατεθέν της Linus Torvalds. Τα Novell, NetWare και SUSE είναι σήματα κατατεθέντα της Novell, Inc. Τα IBM και AIX είναι σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation. Τα Sun και Solaris είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. Τα Backup Exec και Norton AntiVirus είναι εμπορικά σήματα της Symantec Corporation. Το CommVault Galaxy είναι εμπορικό σήμα της CommVault Systems, Inc. Τα EMC, CLARiiON και Navisphere είναι σήματα κατατεθέντα της EMC, Corp.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση Επισκόπηση υπηρεσίας Το παρόν συμφωνητικό (εφ' εξής "Συμφωνητικό" ή "Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (εφ' εξής "εσείς" ή ο "Πελάτης") και του νομικού προσώπου της Dell που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή Περιγραφή Υπηρεσιών Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell Εισαγωγή Οι Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell (στο εξής «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες») παρέχουν ένα ευέλικτο μοντέλο συγκεκριμένης χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Το χρυσό πρότυπο στην πλήρη επαναφορά συστημάτων Windows Επισκόπηση Το Backup Exe System Recovery 7.0 της Symantec αποτελεί μια λύση πλήρους επαναφοράς συστημάτων σε δίσκο για διακομιστές, επιτραπέζιους

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Συντηρήσεων Πληροφορικής τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001763060 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/οικ. 2013-12-05 2030 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικός Στόχος

Επιχειρηματικός Στόχος Εταιρική Παρουσίαση Ιστορική Αναδρομή Η PRECICOM ABEE, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1993 από ομάδα επαγγελματιών με μακροχρόνια εξειδίκευση στο χώρο της Πληροφορικής. Ξεκινώντας αρχικά ως αντιπρόσωπος της WANG,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec 11d για Windows Servers Options/Agents

Symantec Backup Exec 11d για Windows Servers Options/Agents Symantec Backup Exec 11d για Windows Servers Options/Agents Επισκόπηση Το Symantec Backup Exec 11d για Windows Servers αποτελεί την αξιόπιστη, αποδεδειγμένη και ολοκληρωμένη λύση προστασίας και ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ipad for Business Applications Outline

ipad for Business Applications Outline ipad for Business Applications Outline Περιγραφή Στις επόμενες σελίδες περιγράφονται ο τρόπος απόκτησης και δυνατότητες πρόσβασης των εφαρμογών μας. Ψηφ. Οδοντιατρείο Ψηφ. Iατρείο igyn: Mobile Gynecologist

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Internet Security 2009 Σημαντικό! Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή την ενότητα Ενεργοποίηση προϊόντος του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit 1 Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit Απολαύστε ισχύ και απόδοση για cloud Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αρκούνται στην εικονικοποίηση (virtualization). Αναζητούν όλες τις ευκαιρίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton Internet Security

Οδηγός χρήσης του Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογείς Brocade

Προσαρμογείς Brocade 5 Αυγούστου 2011 Προσαρμογείς Brocade Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Υποστήριξη μοντέλων προσαρμογέων CNA 1741, 1020, 1010, 1007 Υποστήριξη μοντέλων προσαρμογέων 825, 815, 804, 425, 415 Υποστήριξη μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Λυκοτσέτας Όνομα: Αχιλλέας Διεύθυνση κατοικίας: Δραγατσανίου 1 η πάροδος 11 35 100 Λαμία Τηλέφωνο οικίας: 22310 51427 κινητό: 6949193311 e-mail: aliko@teiste.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεύχος Α Α4.4 & Α4.5 Παρακαλούμε διευκρινίστε αν κατά την περίοδο εγγύησης και συντήρησης απαιτείται η προμήθεια νέων εκδόσεων για το έτοιμο λογισμικό, ή αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα