λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση"

Transcript

1 Περιγραφή Υπηρεσίας Remote Advisory Service Εισαγωγή στο συμφωνητικό υπηρεσιών σας Η υπηρεσία Remote Advisory Service ( RAS ) παρέχει βοήθεια εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες εργασίες υποδομής ΙΤ ("Υπηρεσία" ή "Υπηρεσίες"). Κάθε εργασία της RAS που καλύπτεται από το παρόν Συμφωνητικό Υπηρεσιών περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα Όρια Εύρους Υπηρεσιών παρακάτω. Καθώς η Υπηρεσία παρέχεται εξ αποστάσεως, αιτήματα υπηρεσιών που απαιτούν επίσκεψη στον χώρο του πελάτη θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο εύρος της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών και μπορεί να συνεπάγονται επιπρόσθετα τέλη. Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών ("Περιγραφή Υπηρεσιών") συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς, τον πελάτη ("εσείς" ή ο "Πελάτης") και του οργανισμού της Dell που αναφέρεται στο τιμολόγιο αγοράς αυτής της Υπηρεσίας. Η παρούσα Υπηρεσία υπόκειται σε και διέπεται από το ξεχωριστό κύριο συμφωνητικό υπηρεσιών που υπογράψατε με την Dell και το οποίο εξουσιοδοτεί ρητά την πώληση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εξ Αποστάσεως ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, τους Εμπορικούς Όρους Πώλησης της Dell ή το τοπικό Κύριο Συμφωνητικό Υπηρεσιών Πελάτη, ανάλογα με την τοποθεσία του Πελάτη, έγγραφα που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα της χώρας σας και δια του παρόντος ενσωματώνονται δια αναφοράς και είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος προς την Dell. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει τους online όρους και συμφωνούν ότι δεσμεύονται από αυτούς. Δίνοντας παραγγελία για τις Υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις Υπηρεσίες ή το σχετικό λογισμικό ή κάνοντας κλικ / επιλέγοντας το κουμπί "Συμφωνώ" στην ιστοσελίδα Dell.com αναφορικά με την αγορά σας ή στα πλαίσια λογισμικού Dell συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών και τα συμφωνητικά που ενσωματώνονται δι' αναφοράς σε αυτήν. Αν συνάπτετε την παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών εκ μέρους εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύσετε το εν λόγω πρόσωπο στην παρούσα, στην οποία περίπτωση οι όροι "εσείς" ή "Πελάτης" αναφέρονται στο πρόσωπο αυτό. Εύρος συμφωνητικού υπηρεσιών Οι εργασίες RAS που καλύπτονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών περιλαμβάνουν εξ αποστάσεως βοήθεια στα παρακάτω θέματα για την περίοδο ισχύος, όπως ορίζεται στο τιμολόγιο του Πελάτη. Οι υπηρεσίες μπορούν να αγοράζονται σε ωριαία ή ετήσια βάση. Αν μια ωριαία εργασία υπερβαίνει την καθορισμένη χρονική διάρκειά της, ο Πελάτης μπορεί να ευθύνεται για τη λήψη επιπρόσθετων περιστατικών RAS για κάθε επιπρόσθετη χρονική περίοδο (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής). Διαθέσιμες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εξ Αποστάσεως Εικονικοποίηση Microsoft Exchange Διαχείριση Συστημάτων Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών* Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση συστημάτων, εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Εύρος Προϊόντων VMWare ESX 3.x και νεότερο, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 και νεότερο Altiris (Dell Management Console, Dell Client Manager, Dell Deployment Solution), Dell OpenManage, Dell Proactive Systems Management, Microsoft SQL Server 2005 ή νεότερο, Microsoft Small Business Server 2003 ή νεότερο

2 Backup, Recovery και Archiving ( BURA ) Τεχνολογίες Αποθήκευσης Πύλες και Ασφαλής Δικτύωση Ασύρματη Δικτύωση Παροχή συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με το υλικό της Dell που χρησιμοποιείται για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ανάκτηση και αρχειοθέτηση, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Ρύθμιση με βοήθεια εξ αποστάσεως ή συστάσεις βέλτιστων πρακτικών σε μεμονωμένη διάταξη σειράς Dell EMC Clariion, διάταξη σειράς Dell Equallogic PS, προσθήκες σειράς τοποθέτησης δίσκων (DAE), αναβαθμίσεις firmware διακόπτη FC, επεκτάσεις FC fabric, αναβαθμίσεις λογισμικού βασισμένου σε host SAN, επισύναψη host σε Dell EMC SAN, Navisphere Express σε Navisphere Manager σε σειρά AX SAN, εγκατάσταση Microsoft Server Clustering, εγκατάσταση Dell EMC Navisphere Quality of Service Manager (NQM) και εφαρμογή Dell EMC Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Αναπροσαρμογή / επανεγκατάσταση διακόπτη Ρύθμιση ανοιγόμενου δέντρου Ρύθμιση IP Sec VPN Ρύθμιση μετάφρασης διεύθυνσης δικτύου Ρύθμιση διαχείρισης ενιαίων απειλών (UTM) Ρύθμιση Τείχους Προστασίας Ρύθμιση Ασφάλειας και Πολιτικής Ελεγκτής ή διακόπτης PowerConnect ή εγκατάσταση, ρύθμιση, επανεγκατάσταση Wireless-Access-Point Ρύθμιση IP Sec VPN Ρύθμιση μετάφρασης διεύθυνσης δικτύου Ρύθμιση Τείχους Προστασίας Ρύθμιση Ασφάλειας Προώθηση Σημείου Πρόσβασης (Access Point) Ρύθμιση Φορητότητας Backup Exec, CommVault Simpana Βλ. ενότητα Τεχνολογία Αποθήκευσης στα όρια Εύρους Υπηρεσιών Dell PowerConnect, PowerConnect - J Gateways, Juniper Networks Gateways, Dell PowerEdge servers NICs και FCoE HBAs/ Converged Network Adapters, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύωσης υποστηρίζονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία της Dell. Dell PowerConnect, PowerConnect W ελεγκτές και Access Points, Aruba Network Ελεγκτές και Access Points, Προσαρμογείς Ασύρματου Δικτύου, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύωσης υποστηρίζονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία με τη Dell

3 Δικτύωση Διανομής Πρόσβασης Core Layer/MLPS Δικτύωση Δικτύωση Δικτύου Περιοχής Αποθήκευσης (SAN) στον κλάδο. Η παραπάνω υπηρεσία RAS Εγκατάσταση, αναπροσαρμογή, επανεγκατάσταση διακόπτη Ρύθμιση POE και VOIP Ρύθμιση παρακολούθησης δικτύου Ρύθμιση ανοιγόμενου δέντρου Ρύθμιση δρομολόγησης Ρύθμιση Δικτύου και Ασφάλειας Διαχείρισης ΑΑΑ Εγκατάσταση, αναπροσαρμογή, επανεγκατάσταση διακόπτη Ρύθμιση παρακολούθησης δικτύου Ρύθμιση ανοιγόμενου δέντρου Ρύθμιση δρομολόγησης Ρύθμιση Δικτύου και Ασφάλειας Διαχείρισης ΑΑΑ Ρύθμιση MPLS Ρύθμιση IPv6 Αναπροσαρμογή, επανεγκατάσταση διακόπτη Ρύθμιση παρακολούθησης δικτύου Ρύθμιση διακόπτη iscsi Ρύθμιση Διακόπτη Καναλιού Ινών Ρύθμιση Καναλιού Ινών πάνω σε Ethernet Dell PowerConnect, PowerConnect Switches (Standalone και Blade Server), PowerConnect Switches CBS 3xxx, PowerConnect B Switches, PowerConnect J Switches, Brocade Switches, Juniper Switches, Cisco Catalyst και Nexus, Dell PowerEdge servers NICs, και FCoE HBAs/Converged Network Adapters, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύωσης υποστηρίζονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία της Dell Dell PowerConnect, PowerConnect B Routers, PowerConnect J Routers, Brocade Routers, Juniper Routers, Dell PowerEdge servers NICs, και FCoE HBAs/Converged Network Adapters, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύωσης υποστηρίζονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και τη συμφωνία της Dell, Σημείωση: Όλα τα τρέχοντα προϊόντα Dell PowerConnect υποστηρίζονται κατά τη στιγμή της αγοράς τους. Τα προϊόντα Dell PowerConnect που έχουν διακοπεί ή προϊόντα των Cisco, Brocade και Juniper υποστηρίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Dell. Dell PowerConnect, PowerConnect Switches (Standalone and Blade Server), PowerConnect B Switches, PowerConnect J Switches, Brocade Switches, Juniper Switches, Cisco Catalyst και Nexus, Dell PowerEdge servers NICs, FC HBAs, και FCoE HBAs/Converged Network Adapters, Επιπρόσθετα προϊόντα δικτύου υποστηρίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και συμφωνία της Dell * Άλλες εργασίες μπορεί να παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών και διέπονται από τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος.

4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως βρίσκονται στην εξής διεύθυνση: Πώς να επικοινωνήσετε με την Dell για να προγραμματίσετε την Υπηρεσία Ένας εκπρόσωπος της Dell επικοινωνεί συνήθως με τον Πελάτη εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία του τιμολογίου για τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, παρέχοντας διάστημα τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών πριν την έναρξή της, έπειτα από κοινή συμφωνία για τη διαθεσιμότητα των πόρων. Η Υπηρεσία παρέχεται στη διάρκεια εργάσιμων ωρών (8πμ 9μμ τοπική ώρα πελάτη) Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών και εκτός αν έχουν γίνει άλλες συμφωνίες με τον διευθυντή έργου. Όλα τα hosts πρέπει να είναι ρυθμισμένα κατά την προγραμματισμένη Υπηρεσία. Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει: Δραστηριότητες ή υπηρεσίες στον χώρο. Προχωρημένη υποστήριξη για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. Συμβουλές για υλικό ή λογισμικό που δεν είναι δυνατό να παρέχονται εξ αποστάσεως. Προσαρμοσμένο scripting. Ανασύνθεση kernels. Δραστηριότητες σπασίματος/αποκατάστασης εγγύησης που χειρίζονται μέσω ξεχωριστών συμβάσεων υπηρεσιών. Παροχή επιπρόσθετων αδειών υλικού ή λογισμικού. Προϊόντα για τα οποία ο πωλητής έχει παύσει την υποστήριξη και τις ενημερώσεις στο λογισμικό τους. Τυχόν δραστηριότητες εκτός αυτών που ορίζονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευθύνες Πελάτη Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας Ρύθμισης / Λογισμικού / Δεδομένων. Ο Πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων, λογισμικού και προγραμμάτων στα Υποστηριζόμενα Προϊόντα πριν την παροχή Υπηρεσιών από την Dell. H DELL ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΟΥ. Ρυθμίσεις και Απαιτήσεις Ασφάλειας Δικτύου. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις, παραμέτρους και πληροφορίες προκειμένου η Dell να μπορεί να παρέχει την κατάλληλη βοήθεια αναφορικά με τη ρύθμιση και εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων ασφαλείας σε αυτές τις συσκευές. Η Dell εφαρμόζει τις ρυθμίσεις μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και τη συμφωνία του πελάτη. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. Βεβαιωθείτε ότι η επιθυμητή ρύθμιση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για τη ρύθμιση υλικού και λογισμικού (πακέτο υπηρεσιών/kernel, BIOS κ.λπ.). Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί την εμπιστευτικότητα του αριθμού παραγγελίας που παρέχεται από την Dell σε σχέση με αυτές τις Υπηρεσίες. Η Dell δεν είναι υπεύθυνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της σύμβασης ή αριθμού παραγγελίας του Πελάτη. Ο πελάτης δεσμεύεται και εγγυάται ότι έχει λάβει την άδεια προκειμένου ο ίδιος και η Dell να έχουν πρόσβαση σε και να κάνουν χρήση όλων των ενοτήτων υλικού και λογισμικού, συμπεριλαμβάνοντας αποθηκευμένα δεδομένα, για την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. Αν ο Πελάτης δεν έχει ήδη αυτή την άδεια, είναι ευθύνη του να την αποκτήσει με δικές του δαπάνες, προτού ζητήσει από την Dell την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει και να διαθέτει έγκυρες άδειες για όλες τις ενότητες υλικού και λογισμικού. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας υπηρεσίας. Γενικά, αυτές οι Υπηρεσίες δεν απαιτούν διακοπές λειτουργίας των συστημάτων, ωστόσο μπορεί να απαιτούν παράδοση κατά τη διάρκεια διαστημάτων συντήρησης. Το ID χώρου Πελάτη πρέπει να καταγράφεται στην ιστοσελίδα EMC Powerlink για δραστηριότητες που απαιτούν λογισμικό EMC. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε εγκατάσταση ή αλλαγή υλικού που απαιτείται για την εξ αποστάσεως παροχή αυτής της Υπηρεσίας.

5 Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει έγκυρη σύμβαση υποστήριξης υλικού όπως ProSupport for Your Enterprise ) σε όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα. Θα πρέπει να παρέχεται ένας υπεύθυνος επικοινωνίας με δυνατότητα και διαθεσιμότητα συνεργασίας με την Dell μέσω συνεδριών στο διαδίκτυο με ταχύτητα σύνδεσης 1 Mbps ή υψηλότερη. Θα πρέπει να γίνεται εγκατάσταση του υλικού ή παροχή άλλων δραστηριοτήτων στον χώρο που χρειάζονται για την εξ αποστάσεως παροχή αυτής της Υπηρεσίας. Η Dell δεν ευθύνεται για βλάβες υλικού ή λογισμικού που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια Εξ Αποστάσεως Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διατήρηση της κατάλληλης σύμβασης υπηρεσιών με την Dell ή άλλο παροχέα για την εν λόγω παροχή βοήθειας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με όλες τις ευθύνες και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών, τότε η Dell δεν υποχρεούται να παρέχει την Υπηρεσία. Όρια Εύρους Υπηρεσιών Τεχνολογίες Αποθήκευσης Παρέχεται βοήθεια στον Πελάτη σε ένα από τα παραδοτέα που αναφέρονται παρακάτω. Οποιοδήποτε ΕΝΑ από τα παρακάτω παραδοτέα, παρέχεται με την Υπηρεσία: Αναβάθμιση Flare σε μία διάταξη σειράς Dell EMC AX (απαιτεί R22 flare ή υψηλότερο) Εξ αποστάσεως βοήθεια αναβάθμισης Flare σε μία διάταξη σειράς Dell EMC CX ή CX3 Προσθήκη ενός Dell EMC DAE σε διάταξη σειράς Dell EMC ή EMC CX-3 ή CX-4 (απαιτεί R16 flare ή υψηλότερο) Αναβάθμιση firmware σε έως 2 Dell EMC Fibre Channel διακόπτες (απαιτεί R16 flare ή υψηλότερο) Προσθήκη έως 2 Dell EMC fibre channel διακοπτών σε υπάρχον fabric (δεν περιλαμβάνεται αναβάθμιση firmware) Αναβάθμιση λογισμικού σχετικού με SAN σε έως 2 VMware ESX λογισμικά, Microsoft Windows OS, Red Hat Linux OS, Novell NetWare ή SUSE Linux hosts Αναβάθμιση λογισμικού σχετικού με SAN σε ένα IBM AIX, HP-UX ή Sun Solaris host Σύνδεση host σε διάταξη σειράς Dell EMC CX3 ή CX-4 Αναβάθμιση Navisphere Express σε Navisphere σε διάταξη σειράς Dell EMC AX Εγκατάσταση ομαδοποίησης Microsoft Server σε έως τέσσερις κόμβους Εγκατάσταση Dell EMC NQM (απαιτεί R24 flare ή υψηλότερο) Εφαρμογή Dell EMC LDAP (απαιτεί R24 flare ή υψηλότερο) Αναβάθμιση Dell Equallogic FW Εγκατάσταση Dell Equallogic SAN HQ Αναβάθμιση λογισμικού σχετικού με SAN σε hosts συνδεδεμένους σε SAN. Ρύθμιση Dell Equallogic Replication (δεν περιλαμβάνει σήραγγα δικτύου για επικοινωνία iscsi μεταξύ σελίδων) Ρύθμιση Dell Equallogic ASM/SNAP Αναβάθμιση λογισμικού Dell Equallogic Host Integration Tool Kit (HIT Kit) ή Άλλες δραστηριότητες που θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Dell και Πελάτη. Εργασίες RAS που αφορούν δίκτυα χώρου αποθήκευσης διατίθενται μόνο για υποστηριζόμενα Dell EMC SANs: CX-3 και CX- 4. Σημαντικές Επιπρόσθετες Πληροφορίες Παροχή Συμβουλών Ανά Ώρα. Η Dell θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το αντικείμενο της ειδικότητάς της, εγκαίρως και σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Σε όλη τη διάρκεια της εμπλοκής της, σε περίπτωση που κάποια ερώτηση δεν απαντηθεί ή θεωρηθεί ότι δεν εμπίπτει στο εύρος του συμβούλου της, η Dell μπορεί να ορίσει διαφορετικό σύμβουλο που θα είναι σε θέση να παρέχει περισσότερη βοήθεια. Σε αυτές τις συνθήκες, θέματα χρόνου μπορεί να λαμβάνονται υπ' όψη και να ρυθμίζονται όπως χρειάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Πελάτης θα λαμβάνει τις συμβουλές που χρειάζεται.

6 Περιορισμοί Υποστήριξης. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση στην απόδοσή της για αιτίες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της. Η υπηρεσία εκτείνεται μόνο σε χρήσεις για τις οποίες έχει σχεδιαστεί το Υποστηριζόμενο Προϊόν. Διαμεσολάβηση σε θέματα Spyware / Ιών. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η εγκατάσταση, τροποποίηση ή αφαίρεση ορισμένων προγραμμάτων spyware και ιών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην απόδοση ορισμένων προβλημάτων. Επίσης, η εγκατάσταση, τροποποίηση ή αφαίρεση αυτών των προγραμμάτων μπορεί να περιορίζεται βάσει ορισμένων αδειών λογισμικού. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να εξετάζει αυτές τις άδειες και ότι η επίδραση αυτών ή η απόδοση του συστήματος είναι αποδεκτά από τον Πελάτη. Η Dell θα καταβάλλει βέλτιστες προσπάθειες αναφορικά με την αφαίρεση ιών / spyware, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Ο πελάτης αναγνωρίζει επίσης ότι αυτές οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι επιπρόσθετα spyware και ιοί δεν θα επιστρέψουν ή εμφανιστούν στο σύστημα του Πελάτη μετά την παροχή των Υπηρεσιών. Διάρκεια. Ο Πελάτης θα λαμβάνει τις Υπηρεσίες για τη διάρκεια που ορίζεται στο τιμολόγιό του ή τη χρήση των συμβάντων που δικαιούται, όποιο από τα δύο επέλθει νωρίτερα. Ακύρωση. Η Dell δύναται να ακυρώσει αυτήν την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή στη διάρκειά της και για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: Ο Πελάτης αδυνατεί να καταβάλλει τη συνολική τιμή για την Υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους τιμολογίου - Ο Πελάτης προβεί σε εσφαλμένες δεσμεύσεις στην Dell ή τους εκπροσώπους της - Ο Πελάτης αρνηθεί να συνεργαστεί με ή απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο τον βοηθό τεχνικό - Επαναλαμβανόμενη κατάχρηση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη για θέματα που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενό της ή ο Πελάτης αθετήσει άλλως ή αδυνατεί να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών. Αν η Dell ακυρώσει την παρούσα Υπηρεσία, θα αποστείλει στον Πελάτη γραπτή γνωστοποίηση ακύρωσης στην διεύθυνση που διατηρείται στα αρχεία μας. Η γνωστοποίηση θα περιλαμβάνει την αιτία ακύρωσης και την ημερομηνία εφαρμογής της, όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης ακύρωσης προς τον Πελάτη, εκτός αν ο νόμος απαιτεί άλλους όρους ακύρωσης που απαγορεύεται να παραβιαστούν. Ο Πελάτης δικαιούται να λάβει αναλογική επιστροφή τυχόν μη αποκτηθέντων τελών υποστήριξης που έχει καταβάλλει. Κάθε επιστροφή ορίζεται από την Dell βάσει του χρονικού διαστήματος και / ή του αριθμού συμβάντων υποστήριξης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Πελάτης απαγορεύεται να ακυρώσει την Υπηρεσία, εκτός όπως προβλέπεται από ισχύοντες πολιτειακούς / κρατικούς / περιφερειακούς νόμους που δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το παρόν συμφωνητικό. Μόνο για τους πελάτες από Βραζιλία, εάν ο Πελάτης ακυρώσει την Υπηρεσία πριν την ολοκλήρωσή της για οποιαδήποτε Αιτία, οφείλει να καταβάλλει στην Dell 50% της αξίας που θα καταβαλλόταν από τον Πελάτη στην Dell έως το τέλος των υπηρεσιών ως ποινή, επιπροσθέτως των ποσών που ήδη οφείλονται. Μη Μεταβίβαση. Οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Ο Πελάτης απαγορεύεται να κάνει χρήση των Υπηρεσιών αναφορικά με φορέα υπηρεσιών ή άλλο διακανονισμό διανομής ή κοινής χρήσης, εκ μέρους οποιωνδήποτε τρίτων ή αναφορικά με οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό που δεν ανήκει στην άμεση ιδιοκτησία του Πελάτη. Εξουσιοδότηση / Επιφύλαξη για Εξ Αποστάσεως Πρόσβαση. Αγοράζοντας και αποδεχόμενος τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης συμφωνεί να επιτρέπει στην Dell και / ή τους καθορισμένους εκπροσώπους αυτής να έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα συστήματά του. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας, εάν θεωρεί ότι η εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί εξ αποστάσεως. Ευθύνη Συμβαλλομένων. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ DELL. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ: (A) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, (Β) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΩΝ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, (Γ) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, (Δ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, (Ε) ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή (ΣΤ) ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. a) Η συνολική ευθύνη της Dell για όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Υπηρεσία (συμπεριλαμβάνοντας λογισμικό που προβλέπεται στα πλαίσια του παρόντος) σε οποιοδήποτε συμβατικό έτος, δεν ξεπερνά το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον Πελάτη στο προηγούμενο συμβατικό έτος της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσίας. b) Οι προηγούμενοι περιορισμοί, εξαιρέσεις και αποποιήσεις ισχύουν ανεξαρτήτως από το εάν η απαίτηση για αυτές τις ζημιές βασίζεται σε συμβάσεις, εγγυήσεις, αυστηρή ευθύνη, αμέλεια, αστικό αδίκημα ή άλλως, για οποιαδήποτε

7 απαίτηση. Εφ' όσον η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει οποιονδήποτε περιορισμό στο παρόν, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο εν λόγω περιορισμός θα τροποποιείται αυτόματα, αλλά μόνο στον βαθμό που θα καθιστά τον περιορισμό να επιτρέπεται στον πληρέστερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τον νόμο. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι οι περιορισμοί ευθύνης που προβλέπονται στο παρόν, είναι συμφωνημένοι καταμερισμοί κινδύνου που συνιστούν εν μέρει το αντάλλαγμα για την πώληση Προϊόντων, λογισμικού και Υπηρεσιών από την Dell στον Πελάτη και ότι αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την αποτυχία του βασικού σκοπού οποιασδήποτε περιορισμένης αποκατάστασης και ακόμη και αν ο συμβαλλόμενος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ευθύνης. Επιπρόσθετοι Όροι και Διατάξεις. Κάθε περιστατικό RAS διέπεται από τη σχετική Περιγραφή Υπηρεσιών και άρα έχει τους περιορισμούς (που ορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες κάθε Περιγραφής Υπηρεσιών ως "Επισκόπηση Υπηρεσίας", "Δεν περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία" και "Ευθύνες Πελάτη") και στην επισκόπηση των βημάτων (που ορίζεται στην αντίστοιχη ενότητα "Κύρια Βήματα Υπηρεσίας" κάθε Περιγραφής Υπηρεσιών) και τους λοιπούς όρους και διατάξεις που ορίζονται σε κάθε ξεχωριστή Περιγραφή Υπηρεσίας. Τα PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude είναι σήματα κατατεθέντα της Dell, Inc. Τα Cisco Catalyst και Cisco Nexus είναι σήματα κατατεθέντα της Cisco Systems, Inc. Το Brocade είναι σήμα κατατεθέν της Brocade Communication Systems, Inc. To Juniper είναι σήμα κατατεθέν της Juniper Networks, Inc. Το Aruba είναι σήμα κατατεθέν της Aruba Networks, Inc. Το VMware είναι σήμα κατατεθέν της VMware, Inc. Το Microsoft είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Το Red Hat είναι σήμα κατατεθέν της Red Hat, Inc. Το Linux είναι σήμα κατατεθέν της Linus Torvalds. Τα Novell, NetWare και SUSE είναι σήματα κατατεθέντα της Novell, Inc. Τα IBM και AIX είναι σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation. Τα Sun και Solaris είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. Τα Backup Exec και Norton AntiVirus είναι εμπορικά σήματα της Symantec Corporation. Το CommVault Galaxy είναι εμπορικό σήμα της CommVault Systems, Inc. Τα EMC, CLARiiON και Navisphere είναι σήματα κατατεθέντα της EMC, Corp.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση

Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση Επισκόπηση υπηρεσίας Το παρόν συμφωνητικό (εφ' εξής "Συμφωνητικό" ή "Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (εφ' εξής "εσείς" ή ο "Πελάτης") και του νομικού προσώπου της Dell που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή Περιγραφή Υπηρεσιών Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell Εισαγωγή Οι Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell (στο εξής «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες») παρέχουν ένα ευέλικτο μοντέλο συγκεκριμένης χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Όροι και προϋποθέσεις. Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει την υπηρεσία Dell Backup

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19 ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19 ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BBM, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΟΙ "ΟΡΟΙ") ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ SYMANTEC CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

bizhub C35P Οδηγίες χρήσης

bizhub C35P Οδηγίες χρήσης bizhub C35P Οδηγίες χρήσης A0VD-9581-12U Σας ευχαριστούμε Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον bizhub C35P. Έχετε κάνει μια εξαιρετική επιλογή. Ο bizhub C35P είναι ειδικά σχεδιασμένος για βέλτιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης magicolor 1650EN

Εγχειρίδιο χρήσης magicolor 1650EN Εγχειρίδιο χρήσης magicolor 1650EN A034-9571-03U Σας ευχαριστούμε Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον magicolor 1650ΕΝ. Έχετε κάνει μια εξαιρετική επιλογή. Ο magicolor 1650ΕΝ είναι ειδικά σχεδιασμένος για

Διαβάστε περισσότερα