ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣ ΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» επωνυμία «NORTH CONSTRUCTION ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NORTH CONSTRUCTION A.E.» επωνυμία «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙ ΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙ ΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ORACON SA Διατροφική και αισθητική παρέμβαση» επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝ ΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» επωνυμία «Π. ΤΖΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Π. ΤΖΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «UNITED ASHION BRANDS»... 7 επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «UNITED ASHION BRANDS» επωνυμία «Α και Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ανώνυμος Εταιρία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχει ρήσεων» και δ.τ. «ΑΣΤΕΡΙΑ» επωνυμία «ΠΕΤΡΟΛΜΑΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «PETROLMAK S.A.» επωνυμία «ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ALACART» επωνυμία «ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ALACART» επωνυμία «ΚΟΣΜΑΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «COSMIC Α.Β.Ε.Ε (ΚΟΣΜΙΚ Α.Β.Ε.Ε)» επωνυμία «Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Με ταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Ανώνυ μη Εταιρία» και δ.τ. «TREDIT S.A.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ», αρ. ΜΑΕ 9541/62/Β/86/1376 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστη κε η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ., των ετήσιων οικο νομικών καταστάσεων της χρήσεως και η εκλογή των παρακάτω προσώπων ως ελεγκτών για τη χρήση : α) Τακτικοί: 1) Χατζηαριστερίδης Σταύρος του Δημητρίου, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Γαλάνη Ιωάννα του Δημητρίου, με A.M.Ο.Ε.Ε και αριθμό Μητρώου Ο.Ε β) Αναπληρωματικοί: 1) Ρωμένη Μαρία του Θωμά, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε και αριθμό Μητρώου Ο.Ε ) Τζίμου Θεοδώρα του Γεωργίου, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε αριθμό Μητρώου Ο.Ε Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής 11351/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2013 (2) «NORTH CONSTRUCTION ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NORTH CONSTRUCTION A.E.». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NORTH CONSTRUCTION ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «NORTH CONSTRUCTION Α.Ε.», αρ. MAE 61944/62/B/06/0228 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβού λιο, που εκλέχθηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, από έως , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Θεόδωρος Δογραμματζής του Αγγέλου και της Φα νής, που γεννήθηκε στο Σοχό Θεσ/νίκης, κάτοικος Σοχού Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ αριθμ. Π δελτίου ταυτότητας, του AT Σοχού Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Σαρρίδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Χριστί νας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α Τούμπας Τριανδρί ας Θεσ/νίκης και με ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Δογραμματζή Φανή του Ιωάννη και Ελένης, κάτοικος Σοχού Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α Σοχού Θες/νίκης και με ΑΦΜ , ως Μέλος. Εκπροσώπηση Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Θεόδωρο Δογραμ ματζή του Αγγέλου, όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό, πλην αυτών που από το νόμο απαιτούν υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον Ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επω νυμία, δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή. Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης και το από του Διοικητικού Συμβου λίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΓΙ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα λονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2013 (3) «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ ΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥ ΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ORACON SA Διατροφική και αισθητική παρέμβαση». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ ΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ORACON SA Διατροφική και αισθητική παρέμβαση», αρ. MAE 56572/62/B/04/0076 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από No 10 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία απο φασίστηκε η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ., των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η μη εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής 11535/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2013 (4) μία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε.». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορι κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε.», αρ. MAE 46649/62/B/00/0192 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από No 19 πρακτικό της τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία απο φασίστηκε η έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χω ρίς καμία τροποποίηση τους, καθώς και η εκλογή των παρακάτω προσώπων εκ της ελεγκτικής εταιρείας «PK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» ως ελεγκτών για τη χρήση : (Α) Τακτικός: Αιμίλιος Καρακώστας του Χρήστου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ και (Β) Αναπληρωματικός: Ιωάννης Μανδρίδης του Παντελή με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής 12343/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2013 (5) «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΤΟΠΟΥ ΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από No 38 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία No 358 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙ ΚΗΣ», αρ. ΜΑΕ 9133/62/Β/86/0967 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Καραγιαννάκης Ιωάννης του Ανδρέα και της Ελένης, που γεννήθηκε το 1966, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ταβάκη 28, με αριθμό ταυτότητας Φ και ΑΦΜ , ως Πρόεδρος. 2. Καραγιαννάκη Ελένη του Κωνσταντίνου και της Ραλ λούς, που γεννήθηκε το 1942, κάτοικος Θέρμης Θεσσα λονίκης, Θ. Λίτσα 4, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ και ΑΦΜ , ως Μέλος. 3. Σερπάρη Αθανασία του Χαρισίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε Μ. Σούλι Σερρών το έτος 1969, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, Ταβάκη 28, με αριθμό ταυτότη τας Φ και ΑΦΜ , ως Μέλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία θα εκπρο σωπείται δικαστικά και εξώδικα και για την ενέργεια όλων των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του καταστατικού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου, Καραγιαννάκη Ιωάννη του Ανδρέα και ορίζει ότι η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Επί σης, αποφασίζει να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγρα φα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογράφει και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε δια

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγ γυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού πρόσωπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυ σικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτά (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε φύσεως, υπο θήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού πρόσωπου και προς οποιοδή ποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει αυτά που δόθηκαν σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, και γενικά να αναλαμβάνει κάθε πράξη διαχειρίσεως, και η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Τα από Πρακτικά της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Δι οικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης κατα χωρίστηκε την στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστη καν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 2013 (6) μία «Π. ΤΖΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Π. ΤΖΩΝΟΣ και ΣΥ ΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΚΑΚ) το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΤΖΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΖΩΝΟΣ και ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ Α.Ε.», με αριθμό ΜΑΕ 66641/62/Β/08/146 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο αποφασίστηκε ομό φωνα η λύση της εταιρείας, η θέση της σε εκκαθάριση και ο ορισμός ως εκκαθαριστών των: 1. Παναγιώτης Τζώνος του Προκοπίου και της Αναστα σίας, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αριστοτέλους 3, ΤΚ 54624, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΖ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσ 2. Γεωργία Κωλέτη του Δημητρίου και της Άννας, ιδι ωτική υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ι. Πολυλά 13, ΤΚ 54248, κάτοχος του υπ' αριθμό Π δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Τ.Α. Θεσσαλο νίκης, με Α.Φ.Μ της Δ Δ.Ο.Υ. Θεσ Έδρα της εκκαθάρισης ορίζεται η έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα το μισθωμένο γραφείο της εταιρείας στην οδό Προξένου Κορομηλά 13 στη Θεσσαλονίκη. Το εν λόγω πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας έλαβε τη με αρ. πρωτ. 17/11536/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε την στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχα νικού Επιμελητηρίου Θεσ Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2013 (7) μία «ΕΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «UNITED ASHION BRANDS» Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑ ΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «UNITED ASHION BRANDS», αρ. MAE 53380/62/B/02/0284 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Ιακώβ Τζέκη Γκατένιο του Γιουσέφ και της Ζουλής Ιουλίας, Έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1955 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οδός Καμπουρίδου αρ. 43 με Α.Δ.Τ. ΑΑ /2004, IB' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος. 2) Αλμπέρτο Κοέν του Γιούδα και της Νίκης Εσθήρ Αίτης, Έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1953 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης αρ. 23 με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006 Τ.Α. Λευκού Πύρ γου Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ , ως Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Ισαάκ Ίζη Σαλτιέλ του Σολομόντος και της Τζού λιας, Έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Βουλιαγμένη οδός Κων/

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 λεως αρ. 33Α με Α.Δ.Τ. ΑΚ113098/2011 Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής και Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος. 4) Ραφαήλ Ρόλλυ Γκατένιο του Γιουσέφ και της Ζου λής Ιουλίας, Έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1957 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Παπαπέτρου αρ. 33 με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006 Α.Τ. Καλαμαριάς και Α.Φ.Μ , ως Εντεταλμένος Σύμβουλος. Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική υπηκοότητα. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της, στους: α) Ιακώβ Τζέκη Γκατένιο του Γιουσέφ και της Ζουλής Ιουλίας, Πρόεδρο του Δ.Σ., β) Αλμπέρτο Κοέν του Γιούδα και της Νίκης Εσθήρ Αίτης, Διευθύνοντα Σύμβουλο, γ) Ισαάκ Ίζη Σαλτιέλ του Σολομόντος και της Τζού λιας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και δ) Ραφαήλ Ρόλλυ Γκατένιο του Γιουσέφ και της Ζουλής Ιουλίας, Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δ.Σ., οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας και μεμονωμένα ο καθένας τους, πάντοτε όμως υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία. Ειδικά όμως για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για την υπογραφή συμβάσεων αγοραπωλη σίας ακινήτων απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης και το από Πρακτικό του Διοικητι κού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ ττ/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχω ρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 (8) μία «ΕΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «UNITED ASHION BRANDS». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «ΕΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑ ΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «UNITED ASHION BRANDS», αρ. MAE 53380/62/B/02/0284 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστηκε η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών, αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, κα θώς επίσης και η εκλογή των παρακάτω προσώπων ως ελεγκτών για τη χρήση : (α) Τακτικός: 1) Κουσινόβαλης Δημήτριος του Χρήστου, A.M. Σ.Ο.Ε.Λ (β) Αναπληρωματικός: 1) Λουκμακιόζης Σταμάτιος του Στυλιανού, A.M. Σ.Ο.Ε.Λ Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής 10412ττ/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 (9) μία «Α και Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «ΑΣΤΕΡΙΑ». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «Α και Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ανώνυμος Εταιρία Ξενοδο χειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων», το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΙΑ», αρ. MAE 08341/062/B/86/0176 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από υπ' αριθμ. 61 πρακτικό της τα κτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστηκε η μη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 ( έως ), η μη απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και η εκλογή των παρα κάτω προσώπων ως ελεγκτών για τη χρήση : (α) Τακτικοί: 1) Νικόλαος Θεοδωρίδης του Ευθυμίου, μέλος του Ο.Ε.Ε. με αριθμό Μητρώου

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2) Αικατερίνη Πανουργιά του Λεωνίδα και της Βασιλι κής, μέλος Ο.Ε.Ε με αριθ. Μητρώου 0398/ β) Αναπληρωματικοί: 1) Αντώνιος Νατσίδης του Πασχάλη και της Ελένης, μέλος Ο.Ε.Ε με αριθμό Μητρώου 0397/ ) Αθανάσιος Αδάμ του Αδάμ και της Αριάδνης, μέλος Ο.Ε.Ε. με αριθ. Μητρώου 0392/ Το από υπ' αριθμ. 61 πρακτικό της τακτι κής Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυ ξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 (10) «ΠΕΤΡΟΛΜΑΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «PETROLMAK S.A.». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «ΠΕΤΡΟΛΜΑΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «PETROLMAK S.A.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπερδωδεκά μηνη χρήση ( ). 2) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστη κε αφ ενός η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ορίστηκαν ελεγκτές για τη χρήση οι εξής: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του Παναγιώτη, με αριθμό αδεί ας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου, με αριθ μό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 1. ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου και της Βασιλικής, με αριθμό αδείας εξάσκησης Οικονομολογικού επαγ γέλματος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λεόντιου και της Παρ θένας, με αριθμό αδείας εξάσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής 13260/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 (11) μία «ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ALACART». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από No 14 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία με αρ. 99 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ALACART», αρ. MAE 56390/62/B/04/0052 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με τετραετή θητεία, η οποία λήγει την , συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ξενοφών Αβράμογλου του Στέργιου και της Τατια νής, Μηχανουργός, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου 81 Εύοσμος κάτοχος του με αριθμό ΑΙ /2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Εύ οσμου Θεσσαλονίκης, (Α.Φ.Μ: /ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Αικατερίνη Τραγάκη του Νικολάου και της Αικατε ρίνης, έμπορος, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1972, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 25ης Μαρτίου 81 Εύοσμος, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ /2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Εύοσμου Θεσσαλονίκης, (ΑΦΜ: /ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ), ως Αντιπρόεδρος. 3. Τατιανή Αβράμογλου του Παύλου και της Χριστίνας, συνταξιούχος, γεννηθείσα στη Νήσο Ιωαννίνων το έτος 1941, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Χρ. Σμύρ νης 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ /2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Εχε δώρου Θεσσαλονίκης, (Α.Φ.Μ: /ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ), ως Μέλος. 4. Κωνσταντίνος Μπιτόπουλος του Νικολάου και της Παρασκευής, Έμπορος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Πόντου 1, κάτοχος του με αριθμό Χ /2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, (Α.Φ.Μ.: /ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ), ως Μέλος. 5. Γεώργιος Ουγιάρογλου του Λαζάρου και της Ουρα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 νίας, Έμπορος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1967, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Αναλήψε ως 16, κάτοχος του με αριθμό Τ /1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του IB' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, (Α.Φ.Μ.: Ζ' Θεσσαλονίκης), ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβίβασαν όλες τις αρμοδιότητες τους, όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 15 του καταστατικού, στον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ξενοφώντα Αβράμο γλου του Στέργιου. Το από No 14 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από με αρ. 99 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρεσίας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 8750/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επί σης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 (12) μία «ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ALACART». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το δια κριτικό τίτλο «ALACART», αρ. MAE 56390/62/B/04/0052 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από No 14 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία απο φασίστηκε η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η εκλογή των παρακάτω προσώπων ως ελεγκτών για τη χρήση : (α) Τακτικοί: 1) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λογιστής, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε ) ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Λογίστρια, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε (β) Αναπληρωματικοί: 1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Λογι στής, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε ) ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Λογιστής, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 0298/39220 και 2. Το από No 14 πρακτικό της τακτικής Γε νικής 8750/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο νίκης. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 Mε εντολή Προέδρου (13) «ΚΟΣΜΑΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «COSMIC Α.Β.Ε.Ε (ΚΟΣΜΙΚ Α.Β.Ε.Ε)». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορι κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με αριθμό 16/ πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το με αριθμό 180/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΑΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «COSMIC Α.Β.Ε.Ε (ΚΟΣΜΙΚ Α.Β.Ε.Ε)», αρ. MAE 44255/62/B/99/289 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πε νταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δήμητρα σύζυγος Κοσμά Τραμουντάνα, με ΑΔΤ ΑΙ / /Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας με ΑΦΜ , κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αιγαίου 75, έμπορος, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Βικτωρία Τραμουντάνα του Κοσμά, με ΑΔΤ ΑΕ / /Τ.Α. Αναλήψεως με ΑΦΜ , κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αιγαίου 75, έμπορος, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος. 3. Πηγή Τραμουντάνα του Κοσμά, με ΑΔΤ ΑΕ / /Τ.Α. Αναλήψεως με ΑΦΜ κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μεταμορφώσεως 42, υπάλληλος γραφείου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθα γένειας, Μέλος. Εκπροσώπηση: Η Δήμητρα Τραμουντάνα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την υπογρα φή της, χωρίς την σύμπραξη άλλων, δεσμεύει την εται ρεία και μπορεί να ορίσει πληρεξούσιο για το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στη Βικτωρία Τραμουντάνα το δικαίωμα να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας και να δεσμεύει

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αυτήν στις συναλλαγές της με τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα και το Δημόσιο. Το με αριθμό 16/ πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το με αριθμό 180/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονί κης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε την στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ Τα παρα πάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Mε εντολή Προέδρου Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ (14) μία «Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «TREDIT S.A.». Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό «Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυ ξης και Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «TREDIT S.A.», αρ. MAE 32932/62/B/95/0066 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασί στηκε αφ ενός η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ και της έκθεσης των ελεγκτών, αφετέρου των ετήσιων οικο νομικών καταστάσεων καθώς και ο ορισμός ελεγκτών για τη χρήση των εξής προσώπων: Τακτικοί Ελεγκτές: Α) Παπαευσταθίου Μαρία του Ευσταθίου, με Αριθ. Αδείας Ασκήσεως Οικονομ. Επαγγέλματος του Οικονο μικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0398/38478/92. Β) Περόντσης Γεώργιος του Χρήστου, με Αριθ. Αδεί ας Ασκήσεως Οικονομ. Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0302/ Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: Α) Χαικα Άννα του Γεωργίου, με Αριθ. Αδείας Ασκή σεως Οικονομ. Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμε λητηρίου Ελλάδος 0303/ Β) Ψυχογιού Πολυξένη του Μιχαήλ, με Αριθ. Αδείας Ασκήσεως Οικονομ. Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0302/ Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής 11054/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4206 10 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8359 27 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7553 16 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 808 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8280 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2153 10 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8726 10 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα