ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και δ.τ. «DINERS CLUB»... 3 την επωνυμία «ΤΥΛΙΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΥΛΙΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».. 4 την επωνυμία «ΝΙΚ ΙΩΑΝ ΛΑΪΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ ΦΗΣ» την επωνυμία «ΕΤΕΠΑ Εταιρεία Επιχειρήσεων Ακι νήτων Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΕΤΕΠΑ Α.Ε.». 7 την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΕΜΕΤ» επωνυμία «PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.» επωνυμία «RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «RELIANCE A.E» επωνυμία «LEAD BULLET ENTERTAINMENT AE» και δ.τ. «LEAD BULLET ENTERTAINMENT SA» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «RONSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RONTSTAGE ENTERTAINMENT ΑΕ» επωνυμία «RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «RELIANCE A.E» επωνυμία ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΜΑ Α.Ε.» επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΘΟΥΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΟΥΡΙΟΣ Α.Ε.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της Υπηρεσίας μας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20) σύμφωνα με το οποίο: α) Έγινε δεκτή η παραίτηση του Ευτύχιου Βασιλάκη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του διοικη τικού συμβουλίου της εταιρίας και αποφασίσθηκε η μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και η συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας, από τα λοιπά επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 του Κατα στατικού της εταιρείας. β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου Κόμη και της Τασί ας Κόμη, γεννηθείς στον Πύργο Ηλείας το έτος 1943, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δηλιγιάννη αρ. 76, με Α.Δ.Τ. ΑΚ /2012, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος Μη εκτελεστικό Μέλος. 2. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος του Χρήστου Σωτηρα κόπουλου και της Χαρίκλειας Σωτηρακοπούλου, γεννη θείς στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αρ. 13, με Α.Δ.Τ. Π /1996, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Αντιπρόεδρος Ανεξάρ τητο, Μη εκτελεστικό Μέλος. 3. Δαυίδ Σαμουήλ του Μενάχεμ Σαμουήλ και της Ρι κούλας Σαμουήλ, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Κρέοντος αρ. 25, με Α.Δ.Τ. Σ /1995, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος. 4. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντι νούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μουσών αρ.55, με Α.Δ.Τ. ΑΗ /2009, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Γραμματέας Εκτελεστικό Μέλος. 5. Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου Δαυίδ και της Κατίνας Δαυίδ, γεννηθείς στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1971, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φρα γκοκλησιάς αρ.9, με αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου (λήξεως 6/4/2014), ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος Μη εκτελεστικό Μέλος. 6. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου Δαυίδ και της Κατίνας Δαυίδ, γεννηθείς στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φρα γκοκλησιάς αρ.9, με αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου (λήξεως 26/10/2014), ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος Μη εκτελεστικό Μέλος. 7. Θωμάς Αλέξανδρος Ζύμνης του Αλεξάνδρου Ζύμνη και της Μαρίας Ζύμνη, γεννηθείς στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής το έτος 1965, κάτοικος Μπουένος Άιρες Αργεντινής, οδός Κέννεντυ αρ. 2902, με αριθμό Ελλη νικού Διαβατηρίου ΑΗ (λήξεως 8/2/2016), ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλος Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποδέχθηκε τα δικαιώματα του Δαυίδ Σαμουήλ Διευθύνοντος Συμβού λου της εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκεί τις αρ μοδιότητες των άρθρων 14 και 15 του καταστατικού, ήτοι την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση στο όνομα αυτής όλων των πράξεων των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση αυτής αυτοπροσώπως (πλην των οικονομικών συναλλαγών για τις οποίες ακολου θεί ειδική ρύθμιση), περιλαμβανομένης και της υποβο λής αιτήσεων στα υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, κλπ, εκπροσωπών την εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε προς τούτο απαιτηθησόμενο έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλει μηνύσεις, εγκλήσεις και ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση. Ειδικά: Α) Για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες και εκδόσεις εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι του ποσού των ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε «Α». Β) Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με αντικείμενο αξίας άνω του ποσού των ευρώ και μέχρι του ποσού των ευρώ, καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρεώσεως άνω του ποσού των ευρώ και μέχρι του ποσού των ευρώ, απαιτείται εκτός της υπογραφής του Δαυ ίδ Σαμουήλ και μία επιπλέον υπογραφή «Α». ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Α» ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β» ΔΑΥΙΔ ΣΑΜΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Για οποιαδήποτε συναλλαγή πέραν των ως άνω ορίων, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τους Σάββα Ασημιάδη και Αικατερίνη Ψηφή να εκπρο σωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας την εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Εφοριών, των Τε λωνείων, των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Ταχυδρομικών γραφείων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράφο ντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Οι Σάββας Ασημιάδης και η Αικατερίνη Ψηφή ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενα σκούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων μεταβιβάσεων ακυ ρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών), νέων μεταβιβάσεων επιστροφών συμβάσεων μισθωμέ νων αυτοκινήτων και νέων μεταβιβάσεων ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP). Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδότησε τους Δαυίδ Σαμουήλ και Σάββα Ασημιάδη, όπως εκδί δουν έκαστος κεχωρισμένως αντίγραφα και αποσπά σματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γε νικών Συνελεύσεων. Τα στοιχεία όσων εκ των ανωτέρω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής: Αικατερίνη Ψηφή του Πέτρου Ψηφή και της Καλλιόπης Αναστασίας Ψηφή, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Καλοχωρίου αρ. 30, με Α.Δ.Τ. Τ /1999, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών. Δημήτριος Αποστολόπουλος του Σπήλιου Αποστο λόπουλου και της Ελένης Βούλγαρη, γεννηθείς στην Στουτγάρδη Γερμανίας το έτος 1965, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Τριγιλίας αρ. 70, με ΑΔΤ ΑΗ /2008, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ραφήνας. Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 Με εντολή Υφυπουργού Η Προϊσταμένη του Αυτοτέλους Τμήματος ΓΕΜΗ Μ. ΛΕΖΟΥ (2) μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από 15/03/2013 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 34461/06/Β/95/94), σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. στην προαναφερθείσα συνεδρίαση του αποφάσισε: 1) Την ανάκληση του συνόλου των εξουσιοδοτήσεων που χορηγήθηκαν στον Ευάγγελο Ράπτη, του Νικολάου και της Ευρυδίκης Δέσποινας, κάτοικο Κάντζας Παλλή νης Αττικής, προέκταση οδού Μάνης, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. ΑΕ / του Α.Τ. Αγί ας Παρασκευής, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρα σκευής, με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με αρ. φύλλου 6666/ και συμπληρώθηκε με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ αριθμ. 8893/ , καθώς και με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμ. Κ5 412/ Ανα κοίνωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενταχθείσα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1101/ , καθώς και κάθε άλλης προφορικής ή έγγραφης εξουσι οδότησης που χορηγήθηκε στον ως άνω. 2) Την τοποθέτηση του κου Γεώργιου Μαντζώρου στη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρεί ας και του Ομίλου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση στον Γεώργιο Μαντζώρο του Ιωάννη και της Σταυρούλας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μπό χαλη, αριθ. 39, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. Τ / του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, του συνόλου των εξουσι οδοτήσεων που είχαν χορηγηθεί στον Ευάγγελο Ράπτη και ήδη ανακλήθηκαν ως προς το πρόσωπο του κατά τα ανωτέρω, όπως ακριβώς αυτές προσδιορίζονται στην από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με αρ. φύλλου 6666/ και συμπληρώθηκε με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ αριθμ. 8893/ , κα θώς και στην από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμ. Κ5 412/ Ανακοίνωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενταχθείσα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1101/ Σε περίπτωση, δε, απουσίας ή κωλύματος του, η πρώτη υπογραφή θα τίθεται κατά τα προβλεπόμενα στην από απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 6666/ ) από τον Ιωάννη Οικονόμου του Δημητρίου και της Ξανθίππης, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, προέκταση οδού Μάνης, γεν νηθέντα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. Χ / του Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και η δεύτερη θα τίθεται από τον Πολύχρονη Κατσαρή του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικο Γέρακα Καλυ ψούς 7, γεννηθέντα στην Άνδρο Ν. Κυκλάδων το έτος 1965, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ. Αριθ. ΑΑ / του Α.Τ. Βριλλησίων, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Κατά τα λοιπά, η από απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της Εταιρείας (αριθμός Πρακτικού 313), δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με αρ. φύλλου 6666/ , όπως συμπληρώθηκε από την από απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της Εταιρείας, δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ αριθμ. 8893/ και με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1101/ , εξακολουθεί να ισχύει ως έχει. Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 Με εντολή Υφυπουργού Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΓΕΜΗ Μ. ΛΕΖΟΥ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (3) Εται ριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επω νυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και δ.τ. «DINERS CLUB». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 24/09/2012 πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και δ.τ. «DINERS CLUB» και με αριθμό Μητρώου 1311/01/Β/86/1311, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 14/09/2012. Αθήνα, 15 Απριλίου 2013 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (4) Εται επωνυμία «ΤΥΛΙΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΥΛΙΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΥΛΙΣΟΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΥΛΙΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64043/01/Β/07/431(2010) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2012. Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 (5) Εται επωνυμία «ΝΙΚ ΙΩΑΝ ΛΑΪΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ ΙΩΑΝ ΛΑ ΪΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 21954/01/Β/90/269 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2012. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 (6) Εται επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Μητρώου 38179/01/Β/97/267 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 26/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε για τον έλεγχο της επόμενης χρήσης 1 1/ η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμ βουλοι Επιχειρήσεων με ΑΜΣΟΕΛ 127. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 (7) Εται επωνυμία «ΕΤΕΠΑ Εταιρεία Επιχειρήσεων Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΕΤΕΠΑ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΠΑ Εται ρεία Επιχειρήσεων Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΕΤΕΠΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 565/01/Β/86/566 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 31/12/ ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 31/12/2011 όπως εγκρίθηκαν από την Γε νική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2012. Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (8) Εται επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΕΜΕΤ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΕΜΕΤ» και αριθμό Μητρώου 32919/01/Β/95/111 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου για την χρήση 2011 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2012. Αθήνα, 2 Απριλίου 2013 (9) μία «PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.». ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρη σης 46063, το από πρακτικό του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.» και αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ύψους πενή ντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ). Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέ ρειας Αττικής/Π.Ε Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 388/ 13/ ). Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «RELIANCE A.E». ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 24203, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ το από 21/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ» με θέμα: «Πιστοποίηση κα ταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου», κατόπιν έγκρισης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών αρ. ΕΜ 559/13/ Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρέστησαν οι Σύμβουλοι: Μάριος Σκορδής (Δ/νων Σύμβουλος), Στέφανος Βερζο βίτης (Πρόεδρος Δ.Σ.), Νικόλαος Χαλκιόπουλος (μέλος), Χρήστος Γεωργακόπουλος (μέλος), Βασιλική Ρούσση (μέλος), Στυλιανός Σκαπινάκης (μέλος), Χρήστος Μα τσώλας (μέλος). Μετά από έλεγχο το Δ.Σ. πιστοποιεί ότι καταβλήθηκε από τη μοναδική μέτοχο της εταιρείας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του Καταστατικού, δηλαδή εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ σε μετρητά. Αθήνα, 19 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEAD BULLET ENTERTAINMENT AE» και δ.τ. «LEAD BULLET ENTERTAINMENT SA». ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LEAD BULLET ENTERTAINMENT AE» και δια κριτικό τίτλο «LEAD BULLET ENTERTAINMENT SA» και τον αριθμό ΓΕΜΗ , το οποίο υποβλήθηκε στο Ε.Ε.Α και διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Περιφέ ρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Π.Ε Κεντρικού Τομέα και δια του οποίου πιστοποιήθηκε η καταβολή του Με τοχικού Κεφαλαίου συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000,00 ) ευρώ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής Γενική Διεύθυνση Π.Ε. Κεντρικού Τομέα με αρ.πρωτ 3006/13. Αθήνα, 8 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (12) μία «RONSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «RONTSTAGE ENTERTAINMENT ΑΕ». ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματι κού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RONSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «RONTSTAGE ENTERTAINMENT ΑΕ», τον ΑΡ.ΜΑΕ 70605/01 ΑΤ/Β/11/028 και τον αριθμό ΓΕΜΗ , το οποίο διαβι βάστηκε για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Π.Ε. Βόρειου Τομέα και δια του οποίου πι στοποιήθηκε η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ποσού ,00 ευρώ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι κής Γενική Διεύθυνση Π.Ε. Βόρειου Τομέα με αρ.πρωτ 4233/ Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «RELIANCE A.E». ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρη σης (Κ.Α.Κ.) α) 24201/ , β) 24199/ , γ) 24202/ η απόφαση της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών αρ. ΕΜ 562/13, που αφορά αντίστοιχα: α) την παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. της μοναδικής μετόχου Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων σε φυσικά πρόσωπα να συγκαλέσουν έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση της RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ, β) το από 19/11/2012 Πρακτικό της Γ.Σ. περί εκλογής νέου Δ.Σ. και τροποποίησης του καταστατικού, και γ) το από πρακτικό Δ.Σ. για τη συγκρότηση του εκλεγέντος Δ.Σ. σε σώμα, την εκπροσώπηση της εται ρείας, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής. Αναλυτικά όσον αφορά τη συγκρότηση του Δ.Σ: Α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ομόφωνα ο Στέφανος Βερζοβίτης του Ιωάννη και της Τασίας ιδ.υπάλληλος γεννημένος στην Αθήνα το 1958 κάτοικος Χαλανδρίου οδός Ρόδων 15 με ΑΔΤ αρ. ΑΕ / , με ΑΦΜ , Ελληνικής υπη κοότητας και ιθαγένειας. Β) Διευθύνων Σύμβουλος ο Μάριος Σκορδής του Νικο λάου και της Ευγενίας, Ασφαλιστικός Πράκτορας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968 κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ηπείρου 30 με ΑΔΤ αρ. ΑΖ / , και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Αγ. Παρασκευής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ομό φωνα ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος του Χαραλάμπου και της Μαρίας, ιδ. Υπάλληλος που γεννήθηκε στον Αλ μυρό Βόλου Μαγνησίας το 1962, κάτοικος Βριλησσίων οδός Τροίας 26με ΑΔΤ ΑΗ / και ΑΦΜ , Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Δ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ομόφωνα ο Χρήστος Γεωργακόπουλος του Ιωάννη και της Αντωνίας, οικονομολόγος γεννημένος στον Ράφτη Αρκαδίας το 1942, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λεω φόρος Κηφισίας 274, με ΑΔΤ Χ / , και ΑΦΜ , Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Ε) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Βασιλική Ρούσση του Σταύρου και της Αθανασίας, Συντονίστρια ασφαλιστικών συμβούλων γεννημένη στην Αθήνα το 1954, κάτοικος Νέας Μάκρης οδός Μ. Μαυρογένους 15με ΑΔΤ Λ / και ΑΦΜ , Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. ΣΤ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Στυλιανός Σκαπινάκης του Παντολέοντα και της Κατίνας, Συντο νιστής ασφ/κών συμβούλων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, και κατοικεί στην Άνοιξη Αττικής οδός Νιόβης αρ. 7 με ΑΔΤ Σ / , και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθα γένειας. Ζ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Χρήστος Ματσώλας του Γεωργίου και της Μαρίας, Συντονιστής ασφ/κών συμβούλων, που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή οδός Νίκης 1, με ΑΔΤ αρ. ΑΕ / και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας το Συμβού λιο αποφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ο Μάριος Σκορδής ως Δ/νων Σύμβουλος αυτής. Στον Βερζοβίτη Πρόεδρο του Δ.Σ. ανετέθη η εκπρο σώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών η Δι εθνών Οργανώσεων, πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομι κών προσώπων ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για την ανάληψη οιασδήποτε μορφής υποχρέωσης για την εταιρεία, ή για την οιανδήποτε οικονομική συνδιαλ λαγή αυτής, την εταιρεία θα εκπροσωπούν από κοινού και θα δεσμεύουν αυτήν με την από κοινού υπογραφή τους, ο Δ/νων Σύμβουλος Μάριος Σκορδής και ο Πρόε δρος του Δ.Σ. Στέφανος Βερζοβίτης. Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο ως άνω εκπροσώπων, τον κωλυόμενο εκπρόσωπο θα αναπλη ρώνει ο Χρήστος Γεωργακόπουλος. Η περίοδος διάρκειας του παρόντος Διοικητικού Συμ βουλίου είναι Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (14) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΜΑ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της Υπηρεσίας μας το από 01/04/2013 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΛΜΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Μεταβιβάζονται στην Αντιπρόεδρο της εταιρείας Συμεωνούλα Πετρίδου, με Α.Δ.Τ. AB και Α.Φ.Μ , κάτοικο Μυτιλήνης, όλες οι αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται από το καταστατικό. Την εταιρεία πλέον θα δεσμεύουν από κοινού ή με μονωμένα με την υπογραφή τους η Πρόεδρος και Δι ευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας αλλά και η Αντι πρόεδρος αυτής. Μυτιλήνη, 16 Απριλίου 2013 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ (15) μία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 42205, το από 21/01/2013 Πρακτικό της 1ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου καθώς και το από 24/01/2013 πρακτικό του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2013 της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του, συγκροτείται σε σώμα, ως εξής: 1. Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο του Αλέξανδρου και της Ευαγγελίας, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Σπάρ της 54, Α.Δ.Τ. Α /Δ.Χ. Μεσσηνίας/ , Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, συνταξιούχο ΔΕΗ, ως Πρόεδρος. 2. Ντίντα Παναγιώτα του Βασιλείου και της Αλεξάν δρας, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Καμβύση 10, Α.Δ.Τ. ΑΖ /Υ.Α. Καλαμάτας/ , Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος. 3. Χριστόπουλο Ιωάννη του Αριστείδη και της Ευγε νίας, κάτοικο Καλαμάτας, Πάροδος Δημοκρίτου αρ. 39, Α.Δ.Τ. ΑΑ /Τ.Α. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα δάσκαλος, ως Μέλος. 4. Τσιφιλιτάκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρί ας, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Μητροπέτροβα αρ. 4, Α.Δ.Τ. ΑΙ /Υ.Α. Καλαμάτας/ , Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα δικηγόρος, ως Μέλος. 5. Κούλη Παναγούλα (Πόλα) του Παναγιώτη και της Μα ρίας, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Φαρών αρ. 196, Α.Δ.Τ. ΑΕ / /Υ.Α. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα επιχειρηματίας τουρισμού, ως Μέλος. 6. Κουτσούκο Σωτήριο Μυριάνθη του Χρήστου και της Παρασκευής, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ομήρου αρ. 12, Α.Δ.Τ. ΑΕ / /Α.Τ. Καλαμάτας, Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα λογιστής, ως Μέλος. 7. Φατούρο Ιωάννη του Δημητρίου και της Ιωάν νας, κάτοικο Αίπειας Δ.Δ. Άνθειας Μεσσηνίας, Α.Δ.Τ. ΑΕ /Α.Τ. Περιφ. Καλαμάτας/ , Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα λογιστής, ως Μέλος. 8. Βασιλόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη και της Αγ γελικής, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Χρ. Τσούντα αρ. 45, Α.Δ.Τ. Σ /Α.Τ. Καλογρέζας/ , Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγγελμα μηχανολόγος μηχανικός, ως Μέλος. 9. Κουκούτση Απόστολο του Χρήστου και της Βα σιλικής, κάτοικο Φαραί, Α.Δ.Τ. Τ /Τ.Α. Καλαμά τας/ , Α.Φ.Μ /Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επάγ γελμα έμπορος, ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται τον ορισμό του Αθανασόπουλου Κωνσταντίνου ως Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. και της Ντίντα Παναγιώτας ως Αντι προέδρου, με τις κάτωθι αρμοδιότητες: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρε ξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της Εταιρείας. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπογράφει όλα τα συμβόλαια και τις συμ βάσεις της Εταιρείας. Εισηγείται στο Συμβούλιο της Εταιρείας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας. Υπογράφει τις μισθολογικές καταστάσεις του προσω πικού και τις υπηρεσιακές μεταβολές του και γενικά υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της Εταιρεί ας καθώς και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων. Με απόφαση του μπορεί να εκχωρήσει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του στον Αντιπρόεδρο ή το Διευθυντή της Εταιρείας. Ασκεί την πειθαρχική αγωγή επί μόνιμου και έκτακτου προσωπικού της Εταιρείας, επιφυλασσομένων των όρων και προϋ ποθέσεων του κανονισμού προσωπικού της Εταιρείας. Δεσμεύει την Εταιρεία δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αποφασίζει με απ ευθείας ανάθεση την εκτέλεση έργου, προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς, το ύψος τον οποίων καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν στους ΟTA και από

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τον Εσωτερικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης χω ρίς απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επίσης δύναται να διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, δυνάμε νος αζημίως για την Εταιρεία να χαρακτηρίσει κατά την απόλυτη κρίση του ασύμφορο το αποτέλεσμα του δια γωνισμού, και να επαναλάβει αυτό έως ότου επιτευχθεί ευνοϊκό αποτέλεσμα. Ανοίγει λογαριασμούς επ ονόματι της Εταιρείας σε ελληνικές ή αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και δίνει εντολές για τη διακίνηση των λογαριασμών αυτών. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και εκτελεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί εκάστοτε ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοπον νήσου/δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ.673/ ). Καλαμάτα, 1 Απριλίου 2013 Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (16) μία «ΘΟΥΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΟΥΡΙΟΣ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 42520, το από 25/02/2013 Πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2013 έκτα κτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 26/02/2013 πρακτικό του υπ αριθμ. 3/2013 Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΘΟΥΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΘΟΥΡΙΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στη Θουρία Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία και συγκεκριμένα έως την 25/02/2018 και θα παρατείνεται μέχρι τη πρώτη τακτι κή Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του και με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας, ως εξής: 1. Χρήστος Τσαγκλής του Αντωνίου, επιχειρηματίας, γεννηθείς το 1987 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Λαυρίου 62, Αλσούπολη Νέα Ιωνία Αττικής, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΖ /11/2007 Α.Τ. Ν. Ιωνίας και Α.Φ.Μ , Έλληνας υπήκοος, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥ ΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ. 2. Κλεάνθη Χατζημπαλάση του Ιωάννη, ιδιωτική υπάλ ληλος, γεννηθείς το 1957 στη Θουρία του Νομού Μεσση νίας, κάτοικος Θούριας του Νομού Μεσσηνίας, κάτοχος Α.Δ.Τ. Λ /03/1981 Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ , Ελληνίδα υπήκοο, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 3. Αικατερίνη Θεοδωρακοπούλου του Κων/νου, συ νταξιούχος, γεννηθείς το 1925 στο Συνετί Άνδρου του Νομού Κυκλάδων, κάτοικος Αθηνών, οδός Λαυρίου 62, Αλσούπολη Νέα Ιωνία Αττικής, κάτοχος Α.Δ.Τ. Π /03/1993 Α.Τ. Ν. Ιωνίας και Α.Φ.Μ , Ελληνίδα υπήκοο, ως ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει, συμ φώνα προς την διάταξη του καταστατικού της εται ρείας, την ανάθεση της καθ υποκατάσταση ενασκή σεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ως και περί τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρέσει της απαλλοτριώσεως και υποθηκεύσεως των ακινήτων της εταιρείας, εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί ου και Διευθύνοντα Συμβούλου Χρήστο Τσαγκλή του Αντωνίου, ο οποίος εξουσιοδοτείται υπό του Διοικητι κού Συμβουλίου, όπως κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού, ήτοι από σήμερα και για τα επόμενα πέντε χρόνια, ήτοι μέχρι την 25/02/2018 παρατεινόμε νης μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, πλην επί θεμάτων, εφ ων κατά νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει μόνος επί παντός ετέρου θέματος αναγομένου εις τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνει δια λογαριασμό και ονόματι αυτής, πάσης φύσεως υποχρεώσεις δια μονής της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοπον νήσου/δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ.1279/ ). Καλαμάτα, 1 Απριλίου 2013 Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1639 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4206 10 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2153 10 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9840 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1628 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12227 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1291 21 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα