ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006"

Transcript

1 4-001 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΟΥ κ. J. ONYSZKIEWICZ Αντιπροέδρου Έναρξη της συνεδρίασης (Η συνεδρίαση αρχίζει στις ) Ηµερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά *** Marco Cappato (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το άρθρο 96 του Κανονισµού προβλέπει τη δηµοσιοποίηση των εργασιών µας, και εποµένως πιστεύω πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε τις πιθανές συνέπειες των δηλώσεων που γίνονται σε αυτό το Σώµα. Αναφέροµαι στη δήλωση που έγινε από την κ. De Keyser τη ευτέρα σχετικά µε τους οκτώ νεκρούς στη Γάζα, στην οποία ισχυρίσθηκε αναφέρω επί λέξει ότι οι δολοφονίες ήταν εσκεµµένη πράξη και ότι, το 1987, η πρώτη Ιντιφάντα είχε ξεκινήσει από ένα λιγότερο σοβαρό επεισόδιο. Από τη στιγµή που η δήλωση αυτή, η οποία έγινε δεκτή µε χειροκροτήµατα σε αυτό το Κοινοβούλιο, διαψεύσθηκε από την έρευνα των ισραηλινών αρχών, από την οποία αποδεικνύεται ότι το συµβάν προκλήθηκε πιθανότατα από βόµβα, πιστεύω ότι ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να είµαστε πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε ειδήσεις αυτού του τύπου και να περιµένουµε να µάθουµε πώς εκτυλίχθηκαν πραγµατικά τα γεγονότα, διότι, διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος οι δηλώσεις µας να έχουν συνέπειες που δεν επιθυµούµε Πρόεδρος. Λυπάµαι, αλλά αυτή δεν είναι παρατήρηση επί της διαδικασίας. Σηµειώνουµε όσα αναφέρετε, αλλά δεν πρόκειται για διαδικαστικό θέµα Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων και καταπολέµηση της απάτης (2004) (συζήτηση) Πρόεδρος. Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α6-0185/2006) του κ. Bösch, εξ ονόµατος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισµών, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέµηση της απάτης Ετήσια Έκθεση 2004 (2005/2184(INI)) Herbert Bösch (PSE), εισηγητής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σχετικά µε την έκθεση για την απάτη για το έτος 2004 πρέπει να θυµόµαστε ότι οι παρατυπίες, και υπογραµµίζω και πάλι ότι πρόκειται για παρατυπίες και όχι για απάτες εφ όσον συνήθως οι απάτες αποτελούν µόνο ένα µικρό µέρος παραµένουν σχετικά σταθερές και φθάνουν µόλις το 1% του κοινοτικού προϋπολογισµού. Φυσικά, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες µετατοπίσεις στον προϋπολογισµό, που µπορούν να διαπιστωθούν µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Σε συνάρτηση µε αυτό επικροτούµε πρώτα από όλα, µπορούµε µάλιστα να το σηµειώσουµε µε υπερηφάνεια, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια επιτύχαµε σοβαρή µείωση των παρατυπιών στον µεγαλύτερο τοµέα µας, δηλαδή τη γεωργία. Από το 2003 ως το 2004 οι απώλειες µειώθηκαν κατά περίπου 50%, από 170 εκατ. ευρώ σε 80 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, είµαστε δυστυχώς υποχρεωµένοι να παρατηρήσουµε ότι οι απώλειες των διαρθρωτικών ταµείων αυξήθηκαν από 482 εκατ. ευρώ σε 694 εκατ. ευρώ. Μπορούµε να αποδώσουµε οµόφωνα τη µείωση των µεγεθών για τη γεωργία στο γεγονός ότι το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου φέρνει αποτελέσµατα. Όπου εφαρµόζεται, υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα και έτσι πρέπει, φυσικά, να επιµείνουµε ακόµα περισσότερο να εφαρµόζεται πραγµατικά το ΟΣ Ε. Στην έκθεσή µας επικρίνουµε το γεγονός ότι εφτά ολόκληρα χρόνια µετά από την πάροδο της προθεσµίας εφαρµογής, ένα παλιό κράτος µέλος, συγκεκριµένα η Ελλάδα, δεν το έχει ακόµη εφαρµόσει. Φυσικά, προτρέπουµε την Επιτροπή να προσέξει αυτό το ζήτηµα, γιατί αυτές οι µέθοδοι πρέπει να εφαρµόζονται µε ενιαίο τρόπο. Το επόµενο σηµείο που πρέπει να προσέξουµε, σχετίζεται µε την προενταξιακή βοήθεια. Οτιδήποτε σχετίζεται µε τη διεύρυνση, είναι πολιτικά ευαίσθητο ζήτηµα, πρέπει όµως να εξασφαλίσουµε ότι και σε αυτόν τον τοµέα, τα πράγµατα θα γίνονται σωστά από δηµοσιονοµική άποψη. Ανησυχία προκαλεί η έκταση των υποτιθέµενων παρατυπιών, όµως πολύ χειρότερο είναι το γεγονός ότι όπως παραδέχεται η ίδια η Επιτροπή, δεν ξέρει στην πραγµατικότητα για τι είδους παρατυπίες πρόκειται και ως εκ τούτου δεν ξέρει επίσης τι µπορεί να ανακτηθεί ή µε ποιον τρόπο µπορεί να γίνει αυτό και µάλιστα αυτό ισχύει για το 90% των περιπτώσεων. Με άλλα λόγια, ως προς το ζήτηµα αυτό η Επιτροπή είναι ουσιαστικά τυφλή κι έτσι πρέπει να προβούµε σε προληπτικές ενέργειες. Γνωρίζουµε ότι οι διοικητικές δοµές των υπό ένταξη χωρών είναι πραγµατικά κάπως µικρότερες, ωστόσο θα ήθελα να ζητήσω από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να το λάβουν αυτό υπόψη σε µελλοντικούς προϋπολογισµούς. εν θέλουµε

2 6 15/06/2006 να ρίξουµε παραπάνω νερό σε δοχεία που είναι ήδη γεµάτα, γιατί έτσι τελικά θα ξεχειλίσουν. Στην περυσινή έκθεση για την καταπολέµηση της απάτης ασχοληθήκαµε κυρίως µε το λαθρεµπόριο τσιγάρων και είµαστε ειλικρινά υπερήφανοι γιατί εδώ έγινε σηµαντικό έργο από την Επιτροπή και την OLAF. 24 χώρες, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα νέα κράτη µέλη, προσχώρησαν στη συµφωνία µε τη Philip Morris, µε µία εξαίρεση που µας λυπεί: τη Μεγάλη Βρετανία. Ασφαλώς θα θέλαµε να χρησιµοποιήσει µε εύλογο τρόπο η Επιτροπή τις πληρωµές που οφείλει η Philip Morris συνολικά 1 δις ευρώ και λυπόµαστε γιατί µέχρι τώρα δεν κατάφερε να το κάνει. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριµένες προτάσεις και πρωτοβουλίες για την χρήση αυτών των εσόδων. Εκτιµούµε ότι η ΕΕ έχασε το 2004 περίπου 418 εκατ. ευρώ από δασµούς εξαιτίας του λαθρεµπορίου τσιγάρων, και η τάση φαίνεται να είναι αυξητική. Πρόκειται για ένα θέµα που πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. εν πρόκειται να ωφελήσουν ιδιαίτερα τα µέτρα που θα ληφθούν από τα κράτη µέλη Συµπεριλάβαµε επίσης για πρώτη φορά την απάτη που αφορά τον ΦΠΑ. Εκτιµούµε ότι τα κράτη µέλη χάνουν κάθε χρόνο το 10% των εσόδων από τον ΦΠΑ εξαιτίας της σχετικής απάτης και θα ήθελα να παροτρύνω κατηγορηµατικά την Επιτροπή να ασχοληθεί µε το ζήτηµα αυτό µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το υποστηρίξει σε αυτό. Τέλος, θα αναφερθώ στην επικείµενη µεταρρύθµιση της OLAF. Στις 24 Μαΐου, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισµού, αλλά δεν την έχει ακόµα υποβάλει στο Σώµα και έτσι δεν µπορεί να αρχίσει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Σήµερα ωστόσο θα προτείνουµε µερικές σαφείς κατευθυντήριες γραµµές για το θέµα αυτό. Έτσι, για παράδειγµα, το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να εγκρίνει κανέναν κανονισµό που θα περιορίζει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώµατά του. Αναφορικά µε το έργο της OLAF, τα τελευταία χρόνια οι προτεραιότητες µετακινήθηκαν από το πρωταρχικό καθήκον της OLAF, που είναι η διεξαγωγή ερευνών, προς λειτουργίες συντονισµού και παροχής µίας πλατφόρµας. Η επέκταση των συντονιστικών δραστηριοτήτων δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να γίνει σε βάρος των ερευνών, αφού αυτό µπορεί να έχει µοιραίες εξωτερικές συνέπειες. Εάν στη συζήτηση για τη µεταρρύθµιση συµπεριληφθεί ενδεχόµενη επέκταση των δραστηριοτήτων της OLAF, τότε η Επιτροπή και το Σώµα πρέπει να ξεκαθαρίσουν από την αρχή ότι για να γίνει αυτό θα χρειαστούν περαιτέρω οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι. Πρέπει να καταλήξουµε σε συµφωνία γι αυτό Vladimír Špidla, Επιτροπή. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή θα ήθελε καταρχάς να ευχαριστήσει τον εισηγητή, κ. Bösch, για τον τρόπο µε τον οποίο αφιέρωσε τις δυνάµεις για πολλά χρόνια στην καταπολέµηση της απάτης, και στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουµε µια από τις θετικότερες εκθέσεις τα τελευταία χρόνια στον τοµέα αυτό. Η έκθεση φυσικά αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. Η Επιτροπή χαιρετίζει αυτή την εποικοδοµητική έκθεση και υποστηρίζει τις περισσότερες από τις απόψεις που διατυπώνονται σε αυτή. Καταρχάς θα ήθελα να αναφέρω τα στατιστικά στοιχεία και τις τάσεις όσον αφορά τις παρατυπίες που αναφέρθηκαν από τα κράτη µέλη το Πρέπει ωστόσο να επιφυλασσόµαστε να εξάγουµε συµπεράσµατα από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν αυτές οι εκθέσεις. Τα κράτη µέλη που αναφέρουν µεγάλο αριθµό τέτοιων περιπτώσεων προσπαθούν κατά γενικό κανόνα σκληρότερα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε σύγκριση µε τα κράτη που αναφέρουν λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις. Εξάλλου, τα ποσά αποτελούν εκτιµήσεις και δεν αντανακλούν δηµοσιονοµικές απώλειες, δεδοµένου ότι εφαρµόζονται άµεσα διορθωτικά µέτρα. Στους τοµείς των ίδιων πόρων και της γεωργίας τα ποσά σηµειώνουν πτώση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενώ στον τοµέα των διαρθρωτικών δραστηριοτήτων αυτά αυξάνονται. Όπως τόνισε το Κοινοβούλιο, το σύστηµα ΟΣ Ε είχε µεγάλη επιτυχία στον τοµέα της γεωργίας. Η Επιτροπή δεν προσπαθεί µόνον να µειώσει τον αριθµό των παρατυπιών και τα µέτρα που εφαρµόζονται γι αυτές, αλλά έχει επίσης εφαρµόσει µέτρα το 2005 µε τα οποία ορισµένα από τα παλαιά κράτη µέλη έχουν βελτιώσει τον τρόπο µε τον οποίο αναφέρουν τις παρατυπίες, µε τη χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ εν συντοµία στο περιεχόµενο της έκθεσης. Σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης, η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση στις 24 Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του κανονισµού 1073/1999, βάσει του οποίου ιδρύθηκε η OLAF. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της µεταρρύθµισης της OLAF; Καταρχάς, είναι απαραίτητο να δηλώσω ότι, σχετικά µε τη διεξαγωγή ερευνών, η Υπηρεσία είναι µια λειτουργικά µια ανεξάρτητη µονάδα της Επιτροπής, και η υφιστάµενη δοµή της λειτουργεί ικανοποιητικά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε αυτό το γεγονός στην ειδική έκθεσή του σχετικά µε την ίδρυση της Υπηρεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο η προτεινόµενη νοµοθεσία θα καθιστούσε αποτελεσµατικότερες τις ερευνητικές δραστηριότητες της Υπηρεσίας και την πολιτική διοίκησή της, ενώ θα σέβεται τα δικονοµικά και ατοµικά δικαιώµατα κατά τη διάρκεια των ερευνών, και τη µεταφορά δεδοµένων που αφορούν τις έρευνες, καθώς θα διατηρεί την ανεξαρτησία και την εµπιστευτικότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτή είναι µια καλά ισορροπηµένη πρόταση, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας, και το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι πράγµατι η επίτευξη αυτής της βελτίωσης.

3 15/06/ Η Επιτροπή ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο θα µπορέσει να εξετάσει επαρκώς αυτή την πρόταση το συντοµότερο δυνατό, καθώς οι πρώτες συζητήσεις έχουν ήδη διεξαχθεί στο Συµβούλιο εντός του πλαισίου της σχετικής οµάδας εργασίας. Αναφερόµενος στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων, θα ήθελα να πω µερικά λόγια για το θέµα, ιδιαίτερα σχετικά µε τη συµφωνία καταπολέµησης του λαθρεµπορίου τσιγάρων η οποία έχει συναφθεί µε την Philip Morris International. Η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για την αµέριστη υποστήριξή του στον τοµέα αυτό. Η Επιτροπή χαίρεται για το γεγονός ότι τα 24 από τα 25 κράτη µέλη έχουν ήδη στηρίξει τη συµφωνία, το µόνο κράτος µέλος που δεν το έχει κάνει είναι το Ηνωµένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό µαρτυρεί την επιτυχία και τη σηµασία µιας συµφωνίας η οποία είναι η πρώτη σε αυτόν τον τοµέα και η οποία θεσπίζει τη συνεργασία ανάµεσα στις αρχές και τη βιοµηχανία. Τα στοιχεία για κατασχέσεις τσιγάρων µάρκας Philip Morris International είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την OLAF και τα κράτη µέλη. Για να σας δώσω µια ιδέα το 2005 η OLAF και τα κράτη µέλη γνωστοποίησαν στην Philip Morris περίπου 300 µεµονωµένες κατασχέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερα από 400 εκατοµµύρια τσιγάρα. Από αυτό το σύνολο, το % ήσαν αποµιµήσεις. Οι κατασχέσεις µάς επιτρέπουν να εντοπίσουµε τις περιοχές κλειδιά στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και των αποµιµήσεων και αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Στην πραγµατικότητα η συµφωνία αποδείχθηκε ότι είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό εργαλείο στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η συµφωνία αυτή θα χρησιµεύσει ως µοντέλο και για άλλες καπνοβιοµηχανίες. Η έκθεση ανέφερε το θέµα του τρόπου χρησιµοποίησης των πόρων που λαµβάνονται. Η Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει πρόταση στο εγγύς µέλλον σχετικά µε αλλαγές στο πρόγραµµα Pericles κατά τη διάρκεια των ετών , η οποία θα εξασφαλίζει σηµαντική θέση στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της αποµίµησης ως στόχος που αξίζει τη διάθεση οικονοµικών πόρων. Η έκθεση δικαιολογηµένα ασχολήθηκε µε το ιδιαίτερο πρόβληµα της απάτης του ΦΠΑ στην Κοινότητα και τις σηµαντικές ζηµίες που συσσωρεύονται στα κράτη µέλη. Όλες οι προσπάθειες που στοχεύουν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών αξίζουν τη µέγιστη υποστήριξη. Η προτεινόµενη διαδικασία η οποία ασχολείται µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή, για την οποία το Κοινοβούλιο έχει δώσει θετική απάντηση, αποτελεί σηµαντική πρωτοβουλία. Πότε η OLAF, ως µονάδα της Επιτροπής, θα είναι σε θέση να παράσχει στα κράτη µέλη προστιθέµενη αξία; Αυτή η πρωτοβουλία εµπίπτει τέλεια στο πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά µε µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής που ενέκρινε η Επιτροπή στις 31 Μαΐου. Αναφέρει ότι το επίπεδο των φορολογικών απωλειών καθίσταται θέµα εντεινόµενης ανησυχίας, και ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά όταν ενεργούν µεµονωµένα. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να βελτιώσει τους µηχανισµούς για πρακτική συνεργασία µεταξύ των µεµονωµένων κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και της Υπηρεσίας. Όπως µπορείτε να διαπιστώσετε, υπάρχει αυτή τη στιγµή µια ολόκληρη σειρά σηµαντικών νοµικών µέτρων υπό εκπόνηση ή υπό συζήτηση µε το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, το σύνολο αυτών των µέτρων θα ενισχύσουν την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων και θα εξασφαλίσουν µια βελτιωµένη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων οργάνων. Ο τοµέας προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων είναι ένας τοµέας κοινής εξουσίας, και τα κράτη µέλη έχουν αποφασιστικό ρόλο να παίξουν για να τον καταστήσουν επιτυχή. Η Επιτροπή και η OLAF ελπίζουν ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να είναι ένας ισχυρός σύµµαχος στο έργο αυτό. Μια αποτελεσµατική δοµή για την καταπολέµηση της κατάχρησης των ευρωπαϊκών οικονοµικών είναι θεµελιώδης προκειµένου να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών. Η αξιοπιστία των επίσηµων οργάνων µας είναι ακόµη πιο σηµαντική τώρα που έχει καταστεί δύσκολο να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές. Επιτρέψτε στο σηµείο αυτό να διατυπώσω µια άποψη σχετικά µε τις µεµονωµένες τροπολογίες. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τις τροπολογίες 1, 3, 4 και 5. Στην περίπτωση της τροπολογίας 2, σχετικά µε τη Eurostat, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση κατάστασης στις 12 Απριλίου 2006 η οποία ασχολείται µε την υπόθεση της Eurostat. Η έκθεση ανέφερε ότι η δέσµη µέτρων που εγκρίθηκαν θα µπορούσαν να εγγυηθούν ότι παρόµοιες παρατυπίες δεν θα επαναληφθούν. Η OLAF έχει σχεδόν περατώσει µία από τις έρευνες. Όσον αφορά τις οικονοµικές συνέπειες των παρατυπιών και την επιστροφή των οφειλών, η Επιστροφή δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγµή να παράσχει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία πέραν αυτών που περιέχονται στην έκθεση. Ορισµένα θέµατα εξετάζονται ακόµη από τα εθνικά δικαστήρια και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν ακριβέστερες πληροφορίες. Στην περίπτωση της τροπολογίας 6, η Επιτροπή πιστεύει ότι το εσωτερικό σύστηµα για αποκλεισµό εταιρειών το οποίο τώρα εφαρµόζει απαντά επαρκώς σε αυτό το αίτηµα. Αυτό το σύστηµα είναι διαθέσιµο και διατηρείται από όλες τις Γενικές ιευθύνσεις στην Επιτροπή και όχι µόνον από τη Γενική ιεύθυνση Έρευνας. Η ιδέα µιας µαύρης λίστας ως µέσο πρόληψης φαίνεται ότι είναι όντως αποτελεσµατική. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει προτείνει εντός του πλαισίου του αναθεωρηµένου δηµοσιονοµικού κανονισµού να επεκτείνει τη βάση δεδοµένων αποκλεισµένων εταιρειών έτσι ώστε τα κράτη µέλη να µπορούν να την χρησιµοποιούν και αυτά, µαζί µε τους άλλους εταίρους που συµµετέχουν στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.

4 8 15/06/2006 Το πρόβληµα µε αυτή την τροπολογία από την προοπτική της Επιτροπής δεν είναι η αφηρηµένη εσωτερική ουσία της, αλλά το γεγονός ότι αποτελεί µόνον µια µερική πρόταση εντός του πλαισίου ενός ευρύτερου συστήµατος το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη, το οποίο είναι αποτελεσµατικό, και του οποίου η περαιτέρω ανάπτυξη είναι ακόµη ένα ανοικτό ζήτηµα, κατά την γνώµη της Επιτροπής Simon Busuttil, εξ ονόµατος της Οµάδας PPE-DE. (MT) Θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας τον συνάδελφό µου κ. Bösch για την έκθεσή του, η οποία, όπως είπε και ο Επίτροπος, είναι µια καλή και θετική έκθεση και θα έχει την υποστήριξή µας. Σχετικά θα ήθελα να κάνω δύο σύντοµες επισηµάνσεις. Πρώτον, τώρα που επικυρώσαµε το διορισµό του ιευθυντή της OLAF, θα ήθελα να στείλω το µήνυµα ότι πρέπει να αφήσουµε αυτή την υπηρεσία να εκπληρώνει το έργο της χωρίς να θέτουµε οποιαδήποτε εµπόδια στη λειτουργία της. Η OLAF είναι µια υπηρεσία ζωτικής σηµασίας στον αγώνα κατά της απάτης και κατά συνέπεια είναι σηµαντικό να την αφήσουµε ανεπηρέαστη και να µην τη διατηρούµε υπό συνεχή πίεση και ένταση. Χρειάζεται να ανοίξουµε ένα νέο κεφάλαιο και να αφήσουµε την OLAF να λειτουργήσει. Κατόπιν, αν η OLAF δεν παράσχει αποτελέσµατα, µπορούµε να ξανασυζητήσουµε το θέµα. εύτερον, η Επιτροπή έχει µόλις καταθέσει νέες προτάσεις για αναθεώρηση του κανονισµού σχετικά µε τη δηµιουργία της OLAF. Ενδιαφερόµαστε ιδιαίτερα γι αυτή τη διαδικασία και θα θέλαµε να δούµε αυτή η αλλαγή να έχει ως αποτέλεσµα µια ισχυρότερη, αποδοτικότερη και πολύ αποτελεσµατικότερη υπηρεσία. Ωστόσο, αυτός ο κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει επίσης και την ανεξαρτησία της OLAF. Κύριε Πρόεδρε, η οµάδα µας δίδει µεγάλη σηµασία στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον απλό λόγο ότι οφείλουµε να επιδείξουµε σαφή δέσµευση ότι θα διασφαλίσουµε ότι τα χρήµατα των φορολογουµένων δεν χρησιµοποιούνται µόνον µε τον αρµόζοντα τρόπο αλλά να είναι εµφανές επίσης ότι χρησιµοποιούνται µε τον αρµόζοντα τρόπο. εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιµοποιεί χρήµατα των φορολογουµένων, αυτή η δέσµευση είναι δικό µας καθήκον Inés Ayala Sender, εξ ονόµατος της Οµάδας PSE. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συµµετάσχω στη γενική αναγνώριση του έργου του συναδέλφου µου Herbert Bösch, της αποφασιστικότητάς του να προστατέψει τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF). Φέτος είµαστε ικανοποιηµένοι, εποµένως εγώ ιδιαίτερα, ενόψει των αναφορών σε πτυχές γεωργίας που αφορούν τη χώρα µου µε τη σαφή βελτίωση και την ποιότητα, καθώς και µε τη µείωση της απάτης στα κράτη µέλη και, ιδιαίτερα, µε την επιτυχία που επιτεύχθηκε αναφορικά µε το λαθρεµπόριο τσιγάρων, η οποία αποδεικνύει ότι η Ένωση µπορεί να επιβληθεί σε αυτές τις πολυεθνικές που µερικές φορές φαίνεται ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν. Φέτος, ωστόσο, έχουµε επίσης µια νέα πτυχή που είναι πολύ ανησυχητική και σε σχέση µε την οποία πρέπει να δείξουµε όλοι αλλά ιδιαίτερα η Επιτροπή µεγαλύτερη υπευθυνότητα: διασφαλίζεται ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων που ερευνώνται; Το λέω αυτό διότι η απόφαση του Πρωτοδικείου της 6 ης Απριλίου 2006 σε σχέση µε την υπόθεση IRELA, η οποία υποχρεώνει την Επιτροπή να καταβάλει χρηµατική αποζηµίωση σε υπάλληλο και η οποία καταδικάζει ρητά την έρευνα που διενέργησε η OLAF, απαιτεί έναν ουσιαστικό και ριζικό προβληµατισµό και αντίδραση προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι ο αναθεωρηµένος κανονισµός σχετικά µε τις έρευνες της OLAF, ο οποίος προετοιµάζεται για την παρουσίασή του, θα εγγυάται αναντίρρητα και σαφέστατα την ανεξαρτησία του ελέγχου της νοµιµότητας των ερευνών που διεξάγονται και, πάνω απ όλα, τον µέγιστο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων που ερευνώνται, εφαρµόζοντας πλήρως την αρχή της πρόληψης. Η Ένωσή µας, οι Κοινότητες και τα θεσµικά µας όργανα δεν µπορούν να κάνουν κήρυγµα στις χώρες γύρω µας, και στα κράτη µέλη µας, σχετικά µε τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων αν δεν είµαστε ικανοί να διατηρήσουµε την αρχή της πρόληψης και τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων που εργάζονται εδώ όταν υποβάλλονται σε έρευνα. Μετά είναι πάντα πολύ αργά Bart Staes, εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ένα κοινοβούλιο έχει πολλά καθήκοντα. Όχι µόνο να συντάσσει και να απλοποιεί νόµους, αλλά να ελέγχει επίσης ορισµένες αποφάσεις καθώς και αν και κατά πόσον αυτές έχουν εκτελεστεί σωστά. Ένα από αυτά τα κεντρικά ελεγκτικά καθήκοντα είναι η επιθεώρηση της υλοποίησης του προϋπολογισµού: πρέπει να ελέγχει αν τα 100 και πλέον δισεκατοµµύρια ευρώ τα οποία διατίθενται για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής πολιτικής έχουν δαπανηθεί καλά και σωστά, αν τα χρήµατα των ευρωπαίων φορολογουµένων έχουν χρησιµοποιηθεί σοφά και αποδοτικά και αν αυτά καταλήγουν στους σωστούς αποδέκτες. Για το οικονοµικό έτος 2004, οι παρατυπίες και οι απάτες που ανέφεραν τα κράτη µέλη ανέρχονταν σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Ενώ, κατά το παρελθόν, µπορούσαµε να δούµε ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν τη γεωργία και σε µικρότερο βαθµό τις δαπάνες για τη διαρθρωτική πολιτική, µπορούµε τώρα, όπως σωστά είπε ο κ. Bösch, να εντοπίσουµε µια απότοµη µεταβολή της τάσης: υπάρχουν τώρα περισσότερες αναφορές περιπτώσεων όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία, και λιγότερες σχετικά µε τη γεωργία. Αυτή η µείωση του αριθµού παρατυπιών στη γεωργία αποδίδεται, φυσικά εξ

5 15/06/ ολοκλήρου στην αποτελεσµατικότητα του ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαράδεκτο ένα κράτος µέλος, η Ελλάδα, να εξακολουθεί να καθυστερεί να αναφέρει στοιχεία παρατυπιών επτά χρόνια µετά το συµβάν. Ο κ. Bösch έχει καταφέρει να συνοψίσει µε ευφυή τρόπο τι έχει πάει στραβά, και σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει µασήσει τα λόγια του. Χρησιµοποίησε την εξαιρετικά αποδοτική µέθοδο της κατονοµασίας και δυσφήµησης, και πολύ σωστά έπραξε. Εν µέρει χάρη στην υποστήριξη του Επιτρόπου καταπολέµησης της απάτης κ. Callas, το περασµένο έτος, κατορθώσαµε να αναγκάσουµε αρκετά κράτη µέλη να δηµοσιεύουν τους τελικούς δικαιούχους των γεωργικών κονδυλίων. Αυτό µας έδωσε µια καλή εικόνα της διαµόρφωσης των δαπανών των γεωργικών κονδυλίων και των παρατυπιών. Περισσότερο από οτιδήποτε, µας δίδαξε ακόµη µια φορά ότι τα κονδύλια δεν καταλήγουν πάντοτε στους γεωργούς, αλλά στους σηµαντικότερους γίγαντες του κλάδου των τροφίµων. Πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα να προχωρήσουµε τα πράγµατα ένα βήµα περαιτέρω και να υποχρεώνουµε τα κράτη µέλη να δηµοσιεύουν τους τελικούς δικαιούχους των διαρθρωτικών ταµείων, περιλαµβανοµένου του ταµείου περιφερειακής ανάπτυξης και του κοινωνικού ταµείου. Θα ήθελα επίσης να επωφεληθώ της ευκαιρίας αυτής της συζήτησης για να αποτίσω φόρο τιµής στους ανθρώπους της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέµησης της απάτης, της OLAF. Επιτελούν εξαίρετο έργο, παρότι ορισµένες φορές δέχονται κριτική. Ο κ. Bösch έχει δίκιο που αναφέρει στην έκθεσή του αριθµό αρνητικών σηµείων, όµως θα πρέπει πάντοτε να θυµόµαστε ότι έχει επιτελεστεί τεράστιο έργο κατά τη διάρκεια των οκτώ προηγούµενων ετών. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας µερικά λόγια για δύο πολύ ευάλωτους στην απάτη τοµείς, δηλαδή την απάτη του ΦΠΑ και το λαθρεµπόριο τσιγάρων. Η απάτη του ΦΠΑ πρέπει να αντιµετωπιστεί, και χαιρετίζω ως προς τούτο την ανακοίνωση της Επιτροπής. Όσον αφορά το λαθρεµπόριο τσιγάρων, θα δηµοσιεύσω µια έκθεση πρωτοβουλίας αργότερα στη διάρκεια του έτους. Είµαι ευτυχής διότι, παρά το γεγονός ότι θα εκδοθεί µια έκθεση πρωτοβουλίας, ο κ. Bösch έχει ήδη αφιερώσει αριθµό παραγράφων στην έκθεσή του γι αυτό το συγκεκριµένο θέµα. Έχουµε συνάψει συµφωνία µε την Philip Morris, και τα χρήµατα που αποκοµίζουµε από αυτή τη συµφωνία θα επενδύονται στην πολιτική καταπολέµησης της απάτης. Όπως σωστά επεσήµανε ο κ. Špidla που είπε, νοµίζω, ότι µαζί µε την Επιτροπή, πρέπει να εξετάζουµε µε ποιον τρόπο αυτά τα κονδύλια πρέπει να χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα στο πρόγραµµα Hercules. Θα χρειαστεί να αναλώσουµε µεγάλο µέρος του χρόνου και της ενέργειάς µας σε αυτό το θέµα τους προσεχείς µήνες Kartika Tamara Liotard, εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL. (NL) Κύριε Bösch, καταρχάς, σας ευχαριστώ. Και τώρα τι γίνεται; Το 2004, αναφέρθηκαν σχεδόν παρατυπίες που αφορούσαν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά, φυσικά, αναφέρθηκαν µόνον οι περιπτώσεις απάτης και ανικανότητας, για τις οποίες έχουµε στοιχεία. Μπορούµε µόνον να µαντέψουµε τον ακριβή αριθµό των κοµπίνων που συνεχίζονται πίσω από την πλάτη µας και αφορούν ευρωπαϊκά χρήµατα. Εγώ η ίδια φοβάµαι ότι αυτός ο αριθµός είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου πάνω στην οποία το πλοίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέλλει να γίνει κοµµάτια. Ο ευρωπαίος πολίτης είναι όλο και πιο επικριτικός έναντι της ΕΕ, και η σπατάλη χρηµάτων είναι µια από τις βασικές αιτίες γι αυτή τη δικαιολογηµένη κριτική. Το 2% των διαρθρωτικών ταµείων δαπανάται σε απάτες ή σε άλλη µορφή κακοδιαχείρισης. εδοµένων των τεράστιων ποσών που αφορούν αυτά τα ταµεία, το παραπάνω ποσοστό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ανησυχητικό ποσοστό, καθώς αυτό µεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια κατασπαταληθέντων ευρώ, από τα οποία το 20%, σύµφωνα µε την Επιτροπή, αντιστοιχεί σε άµεση απάτη αθέµιτο πλουτισµό σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι απαραίτητο, κατά τη γνώµη µου, να διεξαγάγουµε µια αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της αποτελεσµατικότητας και του ευάλωτου στην απάτη, ιδιαίτερα, του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταµείου. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης, η OLAF, θα πρέπει να αφιερωθεί στην καταπολέµηση της απάτης στην Ευρώπη ως το κύριο καθήκον της. υστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, αυτός ο σκύλοςφύλακας έχει συχνά δείξει ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα σκυλάκι. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει ακόµη µεσάνυχτα σχετικά µε το εύρος και τις συνέπειες της απάτης της Eurostat που ήρθε στο φως το Αυτή η κατάσταση είναι εκ διαµέτρου αντίθετη µε την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια την οποία η Επιτροπή ισχυρίζεται σε αυτή την ανακοίνωση ότι τηρεί. Ωστόσο, θα ήταν άδικο, όσον αφορά τον αδύναµο έλεγχο της απάτης, να επιρρίψουµε την ευθύνη µόνον στις Βρυξέλλες, αφού και τα ίδια τα κράτη µέλη είναι βεβαίως εξίσου ένοχα. Κάνουν πως δεν βλέπουν την απάτη ή σε κάθε περίπτωση δεν καταβάλλουν σκληρή προσπάθεια να την καταπολεµήσουν. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι περισσότερες των περιπτώσεων απάτης συµβαίνουν στα παλαιά, σχετικά πλούσια κράτη µέλη, περιλαµβανοµένης της Γερµανίας και της Ισπανίας, καθώς, επίσης και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες υποβάλουν ανακριβείς και ελλιπείς αναφορές σχετικά µε τις περιπτώσεις απάτης που συµβαίνουν στην επικράτειά τους. Εδώ θα πρέπει να εφαρµόζεται µια σαφής πολιτική εφαρµογής άµεσων αντίµετρων: αν τα κράτη µέλη παραλείπουν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την απάτη και την σπατάλη των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αυτό θα πρέπει να έχει συνέπειες όσον αφορά το επίπεδο των κονδυλίων που αυτά λαµβάνουν. Αυτή η κατάσταση πρέπει να πω ισχύει επίσης και για τη δική µου τη χώρα, τις Κάτω Χώρες, όταν αυτή αρνείται να κατονοµάσει τους συγκεκριµένους δράστες των περιπτώσεων απάτης. Ακόµη πιο σηµαντική όµως είναι η πρόληψη της απάτης. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί απλά

6 10 15/06/2006 µε την περικοπή των περισσότερο ευάλωτων στην απάτη χρηµατικών ροών, για παράδειγµα τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, δεδοµένου ότι είναι ευρέως γνωστό το γεγονός ότι πολλές από τις περιπτώσεις απάτης λαµβάνουν χώρα σε αυτόν τον τοµέα. Πέραν όλων των άλλων ηθικών ενστάσεων που έχω για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, η κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριµένο τοµέα φαίνεται ότι αποτελεί εξαίρετο λόγο για να τεθεί ένα τέλος σε αυτή τη γελοία και επιζήµια µορφή στήριξης Janusz Wojciechowski, εξ ονόµατος της Οµάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας και η καταπολέµηση της απάτης απαιτούν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει. Τρέφω τον µέγιστο σεβασµό για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όµως, οι εκθέσεις του δίνουν µια πολύ επιφανειακή εικόνα, και, στην πραγµατικότητα, δεν γνωρίζουµε πάρα πολλά όσον αφορά τον τρόπο δαπάνης των χρηµάτων της ΕΕ. Βασίζοντας το δηµοσιονοµικό έλεγχο στο σύστηµα DAS, ή µε άλλα λόγια στην έκδοση θετικών δηλώσεων καθησυχασµού σχετικά µε την αξιοπιστία των λογαριασµών, δεν επιτρέπει την ανακάλυψη καταχρήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι καταχρήσεις ανακαλύπτονται συχνότερα από τον τύπο παρά από τα διορισµένα ελεγκτικά όργανα. Αυτό που είναι το χειρότερο είναι ότι το ευρωπαϊκό µοντέλο συνιστάται στα κράτη µέλη και στην Πολωνία, για παράδειγµα, παρατήρησα ότι όσο µεγαλύτερη είναι η οµοιότητα µεταξύ των εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισµού που συντάσσει το πολωνικό Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο και των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο λιγότερα είναι τα στοιχεία που αυτές περιέχουν σχετικά µε παρατυπίες και καταχρήσεις που συµβαίνουν. Θα πρέπει να ξανασκεφτούµε σοβαρά το σύστηµα δηµοσιονοµικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η µεταρρύθµισή του θα πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ελέγχου. Βασικές συνιστώσες του συστήµατος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να είναι µόνον ο έλεγχος της αξιοπιστίας των λογαριασµών, αλλά και ο έλεγχος συγκεκριµένων παρατυπιών και καταχρήσεων, η ανάλυση των αιτιών τους και η διατύπωση συστάσεων για τη διόρθωσή τους, καθώς και η αναγνώριση και επισήµανση των µηχανισµών που ενισχύουν τη διαφθορά. Θα πρέπει επίσης να δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί εκθέσεις από εθνικά ελεγκτικά όργανα, στις οποίες περιλαµβάνεται ένα µεγάλο ποσοστό πληροφοριών σχετικά µε τη δαπάνη χρηµάτων της ΕΕ, τις οποίες δεν χρησιµοποιούσαµε καθόλου έως σήµερα. Αυτό το θέµα θα πρέπει να επιλυθεί µε τρόπο συστηµατικό. Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε για καταχρήσεις, για τον λόγο αυτό επιτρέψτε µου να κάνω και εγώ µια µικρή λεκτική κατάχρηση, δηλαδή µια φράση για άλλο θέµα: σε αυτή ακριβώς την αίθουσα η χώρα µου, η Πολωνία κατηγορήθηκε για ρατσισµό και ξενοφοβία. Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη απόρριψή µου όσον αφορά αυτή την κατηγορίας και να πω ότι στην Πολωνία για πολλά χρόνια δεν έχει πειραχθεί ούτε καν µια τρίχα... (Ο Πρόεδρος διακόπτει τον οµιλητή) από το κεφάλι κανενός για λόγους ρατσισµού για τον οποίο µας κατηγορούν. Ήθελα να κάνω αυτή τη δήλωση επειδή δεν είχα την ευκαιρία να µιλήσω στη χθεσινή συζήτηση Nils Lundgren, εξ ονόµατος της Οµάδας IND/DEM. (SV) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Bösch διεξήγαγε µια πολύ ευσυνείδητη, και από ορισµένες απόψεις, εξαιρετική έρευνα των παρατυπιών και απάτης που λαµβάνουν χώρα σε διάφορα µέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αρκετές από τις αρχές της. Είναι, ωστόσο, άλλο πράγµα να ανακαλύψει κανείς τι συµβαίνει και άλλο να διασφαλίσει στη συνέχεια ότι λαµβάνονται µέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης. Κύριο καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου να ζητεί λογοδοσία. Το Κοινοβούλιο ωστόσο, δεν εκπληρώνει αυτό το καθήκον του στον συγκεκριµένο τοµέα. Πρώτον, οφείλουµε να είµαστε σε θέση να προσδιορίζουµε ποιος είναι υπεύθυνος. Πολλοί από εµάς σε αυτό το Κοινοβούλιο έχουµε προσπαθήσει να υλοποιήσουµε µια συµφωνία µε την οποία, σε κάθε χώρα, ένα µέλος του υπουργικού συµβουλίου ή άλλος υπουργός θα θέτει την υπογραφή του σε εγγύηση στην οποία θα δηλώνεται ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν χρησιµοποιηθεί σωστά στην χώρα του. Ως αποτέλεσµα, αυτός ο πολιτικός θα είναι υπόλογος. εύτερον, πρέπει να ζητούµε λογοδοσία µόλις διαπιστώνουµε ποιος είναι υπεύθυνος. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να το κάνει αυτό µε το να αρνείται να χορηγεί απαλλαγή όταν υπάρχουν προβλήµατα. Αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν κεκαλυµµένες σχέσεις που αγνοούµε. Ως εισηγητής, εγώ ο ίδιος διαπίστωσα µη ικανοποιητικές καταστάσεις πραγµάτων στην Επιτροπή των Περιφερειών και ζήτησα να αναβάλουµε την απόφαση για απαλλαγή, αλλά σχεδόν όλοι καταψήφισαν αυτή την πρόταση. Μόνον η Οµάδα της Συµµαχίας Φιλελευθέρων και ηµοκρατών για την Ευρώπη άλλαξε στρατόπεδο, και είναι προς τιµήν τους, ενώ η Σοσιαλιστική Οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των Ευρωπαίων ηµοκρατών, αρνήθηκαν, ως συνήθως, να ζητήσουν λογοδοσία. Αυτή είναι µια κατάσταση που πρέπει να αλλάξει Hans-Peter Martin (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, αν κάποιος ενδιαφέρεται σοβαρά γι αυτόν τον τοµέα και πρόκειται τελικά για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας θα του συνιστούσα να διαβάσει τι έχει συζητηθεί ήδη σχετικά µε αυτό εδώ στο Σώµα µε παρόµοιες ευκαιρίες και κυρίως να διαβάσει τις τροπολογίες που συζητήθηκαν στην επιτροπή κατά την προετοιµασία της έκθεσης και δεν εγκρίθηκαν στη συνέχεια. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα έκθεση µόλις και µετά βίας αγγίζει την επιφάνεια των θεµελιωδών

7 15/06/ προβληµάτων της Ένωσης. Αν µπούµε στην ουσία του θέµατος, δεν έχουµε να κάνουµε µε παρατυπίες της τάξεως του 1%, αλλά µε πολύ µεγαλύτερα ποσά που αν µη τι άλλο δεν δαπανώνται µε λογικό τρόπο. Εννοώ τα 5-7 δις για το TACIS και πολλούς άλλους τοµείς, όπως για παράδειγµα τη διοίκηση, όπου γίνεται σπατάλη χρηµάτων. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση είναι τόσο περιορισµένη ώστε τελικά να µην είναι κάτι παραπάνω από ένα προπέτασµα καπνού, αφού δεν ασχολείται µε τα πραγµατικά ουσιαστικά ζητήµατα. Ο ίδιος ο εισηγητής είπε µάλιστα ότι κανένας δεν έχει ιδέα για το είδος των παρατυπιών που αντιµετωπίζουµε σχετικά µε τη διεύρυνση. Παρόλ αυτά, δεχόµαστε νέες χώρες επειδή η ουσία της υπόθεσης είναι πως το όργανο που θα έπρεπε πραγµατικά να ασχολείται µε τις παρατυπίες είναι δυνάµει ένα πολύ δυσάρεστο ζήτηµα για το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή υπέβαλε, εποµένως, προτάσεις για το πώς πρέπει να γίνει η µεταρρύθµιση της OLAF. Η έκθεση αυτή σαφώς υπολείπεται σε σχέση µε τις προτάσεις αυτές. Τροπολογίες που ζητούσαν να εργάζεται η OLAF µε σωστό, αξιόπιστο και κατανοητό τρόπο τουλάχιστον στους περιορισµένους τοµείς που δραστηριοποιείται µέχρι σήµερα απορρίφθηκαν. Όλα αυτά τα αιτήµατα, ωστόσο, απορρίφθηκαν από την επιτροπή. Τώρα µας λένε ότι είναι καταπληκτικό που φθάσαµε ήδη τόσο µακριά. Όχι, δεν έχουµε φθάσει ακόµα καθόλου µακριά. Οι έρευνες, στο µέτρο βέβαια που διεξάγονται, είναι αυθαίρετες. Όταν οι άνθρωποι κάνουν ότι καταπολεµούν την απάτη αλλά τελικά δεν το κάνουν αυτό, πρόκειται για αντισυνταγµατικές διαδικασίες. Εδώ αντιµετωπίζουµε ένα απόλυτα ουσιαστικό πρόβληµα της Ένωσης, ότι δηλαδή απλά σπαταλώνται χρήµατα σε πολλούς τοµείς. Αυτό το γνωρίζουν οι περισσότεροι από εσάς, δεν πρέπει όµως να υποκρινόµαστε πως αυτή η έκθεση θα φέρει σοβαρές βελτιώσεις Ingeborg Gräßle (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Špidla, κυρίες και κύριοι, η OLAF και οι συνεργάτες της αξίζουν τις ευχαριστίες και την αναγνώρισή µας γιατί επιτελούν ένα πολύ δύσκολο και σηµαντικό έργο. Το αποτέλεσµα φαίνεται καθαρά: η OLAF είναι ένας σηµαντικός και πολύ αποτελεσµατικός εταίρος για την Ευρώπη στο πλαίσιο της καταπολέµησης της απάτης. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Martin να τεκµηριώσει τις κατηγορίες του για τις υποτιθέµενες αντισυνταγµατικές διαδικασίες. Είναι απόλυτα προς το συµφέρον µας να γίνεται η OLAF, ως τµήµα της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, ένας όλο και πιο ισχυρός εταίρος. Ωστόσο, αν κάνουµε µια επισκόπηση των τελευταίων 15 µηνών, βλέπουµε ότι πραγµατικά η Επιτροπή δεν έκανε πολλά για να κάνει ισχυρότερη την OLAF. Η µακρόχρονη διαδικασία προσφυγής εξασθένησε τα θεσµικά όργανα και προξένησε ζηµίες σε πρόσωπα. Τώρα εξαγγέλλεται ότι θα ενισχυθεί η OLAF. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα περιφρουρήσει άγρυπνα την ανεξαρτησία της OLAF σύµφωνα µε τις νέες νοµικές βάσεις. Παρακαλώ ειλικρινά την Επιτροπή να διατυπώσει έτσι την πρόταση ώστε να µπορεί να κριθεί σύµφωνα µε αυτά. Θα την εξετάσουµε µε προσοχή για να δούµε πόσο σοβαρά αντιµετωπίζει στην πραγµατικότητα η Επιτροπή την καταπολέµηση της απάτης. Όσο πιο ανεξάρτητη είναι σύµφωνα µε την πρόταση η OLAF, τόσο µεγαλύτερο θα είναι το ενδιαφέρον της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την υποστήριξή µας. Υπάρχουν πολλές άλλες πρωτοβουλίες υπό επεξεργασία, οι οποίες στοχεύουν άµεσα στην καταπολέµηση της απάτης, για παράδειγµα η Πράσινη Βίβλος για την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια, καθώς και το θέµα της δηµοσίευσης ή τουλάχιστον της δηµοσιοποίησης των ονοµάτων όσων λαµβάνουν επιδοτήσεις, της γνωστοποίησής τους στην Επιτροπή. Έχουµε ένα πρώτο σχέδιο κειµένου που τα περιλαµβάνει αυτά εννοώ τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που έχει σήµερα µορφή σχεδίου. Τώρα πρέπει για το καλό όλων να στείλουµε σχετική υπόµνηση στο Συµβούλιο και να ασκήσουµε πίεση για την επιβολή του, διαφορετικά η καταπολέµηση της απάτης θα παραµείνει ατελής και δεν θα έχει δυνατότητες επιτυχίας Paulo Casaca (PSE). (PT) Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή µας για το εξαιρετικό έργο του και να εκφράσω την υποστήριξή µου για τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από τις διάφορες πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Χαιρετίζω ειδικά τις παρατηρήσεις που έγιναν από τον συνάδελφο της Οµάδας µου κ. Staes, ο οποίος σωστά ήγειρε το θέµα της γεωργίας, έναν τοµέα σηµαντικών προβληµάτων στο πλαίσιο των κοινοτικών ταµείων. Το σηµαντικότερο, θα ήθελα να πω στην Επιτροπή, πρόσωπο µε πρόσωπο, ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η καταδίκη της OLAF από το Πρωτοδικείο στην Υπόθεση Τ- 309/2003, όπως µας επεσήµανε και η συνάδελφος της οµάδας µου κ. Ayala Sender, να ακολουθηθεί από µέτρα. Το θέµα δεν έγκειται απλά στο να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει αποζηµίωση σε υπάλληλο της Επιτροπής. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να καταδικαστεί µια ολόκληρη σειρά διαδικασιών έρευνας που διεξήγαγε η OLAF, η οποία παρέλειψε να συµµορφωθεί µε οποιοδήποτε από τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται βάσει της ισχύος του νόµου, η οποία παρέλειψε να τηρήσει τις αρχές της εξαίρεσης και της αµεροληψίας, η οποία παρέλειψε να δώσει στον κατηγορούµενο την ευκαιρία υπεράσπισης και η οποία, τέλος, διασφάλισε ότι µια έρευνα ένα απόλυτο φιάσκο στρεφόταν κατά ανθρώπων που δεν είχαν καµία σχέση µε την υπόθεση, και όχι κατά των πραγµατικών δραστών. Αυτό δεν είναι σωστό, και αν αυτή η έρευνα διεξάγεται µε αυτόν τον τρόπο οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι δεν κατανοώ τι προσπαθεί να επιτύχει η πολιτική διαφάνειας της Επιτροπής. Αυτή πρέπει να ακολουθείται από ανάληψη δράσης. Σε καµία περίπτωση µια κοινωνία δεν µπορεί να κυβερνάται από την ισχύ των κυρώσεων

8 12 15/06/2006 του νόµου, όπως είναι µια δικαστική απόφαση, χωρίς λήψη µέτρων Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, µιλώντας σε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε αυτά που, κατά τη γνώµη µου, είναι τα σηµαντικότερα θέµατα. Το πρώτο από αυτά είναι το συνεχώς αυξανόµενο επίπεδο δραστηριότητας στα κράτη µέλη όσον αφορά την αποκάλυψη παρατυπιών και καταχρήσεων που αφορούν τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι υπάρχουν δυστυχώς χώρες µεταξύ των παλαιών κρατών µελών οι οποίες διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά µε καταχρήσεις µε καθυστέρηση αρκετών ετών. Το δεύτερο θέµα είναι η καθαρή µείωση κατά περισσότερο από 50% σχετικά µε επιβεβαιωµένες ζηµίες στις δαπάνες για τη γεωργία, από περίπου 170 εκατ. το 2003 σε 82 εκατ. το Αυτό αξίζει ιδιαίτερη µνεία λόγω του γεγονότος ότι οι ενισχύσεις στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρκετά εκατοµµύρια δικαιούχους. Η πιθανότητα παρατυπιών και κατάχρησης είναι κατά συνέπεια δυνητικά πολύ µεγάλη. Το τρίτο θέµα είναι η ανησυχητική αύξηση των ζηµιών όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία, από 482 εκατ. ευρώ το 2003 σε περίπου 695 εκατ. ευρώ το 2004, και κυρίως στα παλαιά κράτη µέλη. Το τέταρτο και τελευταίο θέµα είναι η µεγάλη κλίµακα ζηµιών που υφίστανται οι ίδιοι πόροι σε σχέση µε την αυξανόµενη συχνότητα περιπτώσεων λαθρεµπορίου, κυρίως προϊόντων καπνού, διακίνηση προϊόντων αποµίµησης, καθώς επίσης και καταχρήσεων ΦΠΑ. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών, οι τελευταίες αντιστοιχούν σε περίπου 10% όλων των εσόδων από ΦΠΑ σε µεµονωµένες χώρες. Με τη σειρά τους, οι ζηµίες από αυξηµένο λαθρεµπόριο απαιτούν πρόσθετα κονδύλια για την ασφάλεια των τελωνειακών συνόρων, ιδιαίτερα στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης John Whittaker (IND/DEM). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ελαφρώς λιγότερη απάτη εδώ, ελαφρώς περισσότερη απάτη εκεί! Η έκθεση αυτή αποτελεί τη θλιβερή καταγραφή µιας αποτυχίας της αποτυχίας να διατεθούν τεράστια ποσά από τα κονδύλια της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους προορίζονταν. Αυτός, όµως, είναι ένας µόνον από τους τρόπους µε τους οποίους σπαταλώνται τα κοινοτικά κονδύλια. Παρά τις εµφανείς καλές προθέσεις, µεγάλο ποσοστό των χρηµάτων δαπανάται σε ανούσια σχέδια που διαφηµίζουν την ΕΕ ή στηρίζουν την ελεεινή κοινή γεωργική πολιτική και όλα αυτά έχουν δηµιουργήσει µια ολόκληρη βιοµηχανία γραφειοκρατίας η οποία υπάρχει απλώς και µόνο για να παράγει τα συναφή έγγραφα για την υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Άλλη µια τεράστια σπατάλη! Το χρήµα της ΕΕ είναι εύκολο χρήµα αρκεί να συµπληρώσει κανείς ωραία τις αιτήσεις, ή να τις πλαστογραφήσει. Το όλο σύστηµα αντιµετωπίζεται πλέον µε περιφρόνηση. Πού είναι η πρωτοβουλία των κρατών µελών να χρησιµοποιήσουν τους ίδιους πόρους τους για την επιτήρηση της χρήσης των κονδυλίων; Ας σταµατήσουµε να προβληµατιζόµαστε για το πώς θα επιτύχουµε οριακές µειώσεις στις µορφές απάτης που διαπιστώνουµε, και αντ αυτού ας σκεφτούµε πιο βαθιά σχετικά µε την πραγµατική προστιθέµενη αξία που προσφέρει όλη αυτή η κατάχρηση των χρηµάτων των φορολογουµένων της ΕΕ Andreas Mölzer (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, αντί να αναζητούµε διαρκώς νέες πηγές χρηµατοδότησης, για παράδειγµα µε τη µορφή νέων κοινοτικών φόρων, και να αυξάνουµε διαρκώς το επίπεδο των δαπανών, είναι κατά τη γνώµη µου πια καιρός να εντατικοποιήσουµε την καταπολέµηση της απάτης και της σπατάλης. Ειδικά κατά την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων που γίνεται σε αντίστοιχες υπηρεσίες σε όλα τα κράτη µέλη παρουσιάζονται επανειληµµένα παρατυπίες. Είναι αξιοσηµείωτη η αύξηση των περιπτώσεων απάτης σε διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ. Τα κράτη µέλη πρέπει επιτέλους είτε να διορθώσουν τις σχετικές ελλείψεις τους σε διοικητικό επίπεδο είτε να καλύψουν τις απώλειες που προκαλούνται από αυτό. Κατά την άποψή µου, είναι πραγµατικά σηµαντικό να βελτιστοποιήσουµε την OLAF και να αναζητούµε διαρκώς νέες λύσεις για το πρόβληµα της καταπολέµησης της απάτης. Ωστόσο, όλες αυτές οι αλλαγές δεν θα έχουν σοβαρό αποτέλεσµα, εάν δεν γίνεται γρήγορα η επεξεργασία των φακέλων της OLAF επειδή οι ανάλογοι υπάλληλοι στα κράτη µέλη έχουν µεγάλο φόρτο εργασίας και επειδή η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν αντιµετωπίζεται µε αυστηρότητα. Θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να ενεργήσουµε µε αποφασιστικότητα προκειµένου να µη µείνει η καταπολέµηση της απάτης ένας ευσεβής πόθος Béla Glattfelder (PPE-DE). (HU) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση προσεγγίζει συνολικά το θέµα του λαθρεµπορίου τσιγάρων. Είναι πολύ σηµαντικό να καταπολεµηθεί το λαθρεµπόριο τσιγάρων, επειδή αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο µόνο τα οικονοµικά συµφέροντά µας, αλλά και την υγεία των καταναλωτών. Το λαθρεµπόριο θέτει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα στην Ουγγαρία, επειδή οι φόροι είναι σηµαντικά υψηλότεροι σε σχέση µε τα γειτονικά µη κράτη µέλη της ΕΕ. Έως τώρα, αυτό είχε ως συνέπεια µια αύξηση της τάξης του 25% στην αγορά αφορολόγητων προϊόντων τσιγάρων, προκαλώντας µεγάλη ζηµιά στον προϋπολογισµό της Ουγγαρίας. Τα τσιγάρα διακινούνται λαθραία από την Ουκρανία, τη Ρουµανία και άλλες βαλκανικές χώρες. Επιθυµώ µε έµφαση να αναφέρω ότι καταστήµατα αφορολόγητων ειδών λειτουργούν στη ρουµανική πλευρά των ουγγρορουµανικών συνόρων, όπου οι ταξιδιώτες µπορούν να αγοράζουν τσιγάρα και να τα εισάγουν αφορολόγητα, συχνά µε σκοπό να τα πωλήσουν στην Ουγγαρία και άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν όψει της επικείµενης προσχώρησης της

9 15/06/ Ρουµανίας, η ρουµανική κυβέρνηση θα πρέπει να κλείσει πάραυτα αυτά τα καταστήµατα αφορολόγητων ειδών. Ωστόσο, το λαθρεµπόριο θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόβληµα ακόµη και µετά την προσχώρηση της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή στη Ρουµανία χορηγήθηκε εξαίρεση βάσει µεταβατικού καθεστώτος µε σκοπό να φθάσει τα ελάχιστα φορολογικά επίπεδα αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχουµε συνεχώς αν και κατά πόσο η Ρουµανία έχει τη δυνατότητα να εφαρµόσει τους κανονισµούς ειδικών φόρων κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν έχει τη δυνατότητα να προλαµβάνει το λαθρεµπόριο προς άλλα κράτη µέλη, όπως τη γειτονική Ουγγαρία. Προφανώς αυτό δεν επηρεάζει µόνον τα προϊόντα καπνού αποτελεί επίσης σηµαντικό θέµα και για την αγορά αλκοολούχων ποτών, λόγω της αποδιοργάνωσης της ρουµανικής αγοράς και της εξαίρεσης του µεταβατικού καθεστώτος Vladimír Maňka (PSE). (SK) Οι παρατυπίες στη διαχείριση των οικονοµικών της ΕΕ που ανέρχονται σε πολλά εκατοµµύρια ή ακόµη και δισεκατοµµύρια ευρώ που εξέθεσε ο κ. Bösch στην έκθεσή του υπήρξαν µια απογοήτευση. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η έκθεση ασχολείται µε το έτος 2004, και κατά συνέπεια οι παρατυπίες στα νέα κράτη µέλη δεν αναλογούσαν παρά µόνον σε κλάσµα των κακοδιαχειρισθέντων ποσών. Έτσι, υπάρχει ένας παραπάνω λόγος για εµάς να δούµε αυτές τις αποκαλύψεις ως πρόκληση. Αν τα παλαιά κράτη µέλη µε τη µακροχρόνια πείρα τους δεν έχουν κατορθώσει να διασφαλίσουν την απαραίτητη διαφάνεια στη διαχείριση δηµόσιων κονδυλίων της ΕΕ, τότε δεν υπάρχει αµφιβολία ότι παρόµοιες ανεπάρκειες µπορούν να αναµένονται και στα νέα κράτη µέλη. Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα αναφερόµενα στοιχεία όσον αφορά τις ποσότητες και την αξία λαθραίως διακινούµενων και των αποµιµήσεων επώνυµων προϊόντων, προκαλώντας σηµαντικές οικονοµικές ζηµίες στην Κοινότητα. Από την άποψη αυτή, τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα πλέον ευάλωτα, ειδικά στη λωρίδα όπου η Σλοβακία και η Πολωνία συνορεύουν µε την Ουκρανία και όπου η Πολωνία συνορεύει µε τη Λευκορωσία. Κατά συνέπεια, ζητώ µετ επιτάσεως να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην προστασία αυτών των περιοχών και στην παράνοµη διακίνηση. Με το ίδιο σκεπτικό, θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι εν λόγω περιοχές είναι οι φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η έκταση του λαθρεµπορίου συνδέεται έµµεσα µε την οικονοµική τους κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, οι ζηµίες και παρατυπίες που πλήττουν τα διαρθρωτικά ταµεία έχουν αυξηθεί δραµατικά κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Το 2004 αυτές αυξήθηκαν κατά 44% έναντι του 2003, ανερχόµενες συνολικά σε σχεδόν 700 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί και προειδοποίηση και πρόκληση για όλους εµάς. Αφενός, η πρόκληση έγκειται στη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων που θα επικεντρώνονται στα πληττόµενα κράτη µέλη, και, αφετέρου, στην αναγνώριση συστηµατικών λύσεων οι οποίες θα διαφυλάσσουν τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας έναντι της απάτης και άλλων µορφών παράνοµης δραστηριότητας Dan Jørgensen (PSE). (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Bösch για τη θαυµάσια έκθεση. Η έκθεση αντιπροσωπεύει ένα έργο πολύ υψηλής ποιότητας, όπως συµβαίνει πάντοτε µε κάθε έργο που αναλαµβάνει ο κ. Bösch. Γνωρίζουµε, δυστυχώς, ότι η ΕΕ έχει πρόβληµα νοµιµότητας. Η ΕΕ έχει πρόβληµα εικόνας όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τα χρήµατα των φορολογουµένων. Το πρόβληµα αυτό είναι αποτέλεσµα δύο γεγονότων. Το πρώτο από αυτά είναι το απλό γεγονός ότι συµβαίνουν απάτες που αφορούν κονδύλια της ΕΕ. Το άλλο γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Είναι σαφές, ότι αυτό θέτει αριθµό προκλήσεων για τα όργανα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την OLAF και τα λοιπά όργανα της ΕΕ. Πρώτον, αυτό που βεβαίως χρειάζεται για την επίλυση των υφιστάµενων προβληµάτων είναι, πολύ απλά, καλύτερος έλεγχος. εύτερον, η κατάσταση απαιτεί µεγαλύτερη διαφάνεια. ιάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σε µια δανέζικη εφηµερίδα που είχε τίτλο «Όλοι µιλούν για διαφάνεια, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτε γι αυτή.» Πιστεύω ότι, δυστυχώς, το άρθρο αυτό απηχούσε όντως την άποψη που έχουν οι λαοί της Ευρώπης για την Ευρώπη. Όλοι µιλούν για διαφάνεια. Όλοι θέλουµε διαφάνεια, αλλά δεν κάνουµε τίποτε γι αυτή. Ευτυχώς, κάτι φαίνεται να κινείται. Ευτυχώς, η Επιτροπή βρίσκεται αυτή τη στιγµή στη διαδικασία λήψης απόφασης µε την οποία θα είναι υποχρεωτική η δηµοσίευση των ονοµάτων αυτών που λαµβάνουν γεωργικές επιδοτήσεις. Αυτό είναι ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα θέλαµε η ίδια αρχή να ισχύει επίσης και για τους δικαιούχους πόρων των διαρθρωτικών ταµείων. Θα έπρεπε να ισχύει βεβαίως, µια κατάσταση σύµφωνα µε την οποία κάθε δηµοσιογράφος, κάθε πολίτης και οιοσδήποτε άλλος να µπορεί να µπαίνει πολύ εύκολα και πολύ απλά σε συγκεκριµένο ιστότοπο και να διαβάζει τα ονόµατα αυτών που λαµβάνουν τα χρήµατα της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να γίνουν περισσότερα, σε σχέση µε τον έλεγχο. Εµείς στη Σοσιαλιστική Οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουµε ότι το ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργεί καλά, αλλά πιστεύουµε, ταυτόχρονα, ότι είναι ένα πρόβληµα το γεγονός ότι το σύστηµα δεν έχει εφαρµοστεί πλήρως, επτά και πλέον χρόνια από την ηµεροµηνία που υποτίθεται ότι έχει τεθεί σε εφαρµογή. Το αυτό ισχύει και για τους πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία, όπου επίσης υπάρχει έλλειψη ικανοποιητικού ελέγχου. Είναι πολύ εύκολο να ξεχνάµε αυτά τα πράγµατα όταν συζητούµε τις µεγάλες εξελίξεις της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Για παράδειγµα, θα έχουµε µια

10 14 15/06/2006 Συνταγµατική Συνθήκη; Η Τουρκία θα ενταχθεί; Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ζητήµατα είναι απίστευτα σηµαντικά όσον αφορά τη νοµιµότητα της επίτευξης νοµιµότητας στα µάτια των λαών της Ευρώπης. Για καθαρά ιδεαλιστικούς λόγους, επίσης, θα πρέπει βεβαίως να εργαστούµε για να διασφαλίσουµε ότι και το τελευταίο ευρώ που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι φορολογούµενοι τυγχάνει υπεύθυνης διαχείρισης και να διασφαλίζεται ότι αυτό γίνεται µε διαφάνεια Vladimír Špidla, Επιτροπή. (CS) Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να εκφράσω τη µεγάλη εκτίµησή µου για τη συζήτηση η οποία µόλις έλαβε χώρα, καθώς αυτή αφορά θέµατα εξαιρετικής σηµασίας. Είναι αναµφίβολα ακριβές ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πόσο αξιόπιστα και αποτελεσµατικά χρησιµοποιούνται οι ευρωπαϊκοί οικονοµικοί πόροι. Η έκθεση αποτελεί σαφώς ένα βήµα µπροστά προς την κατεύθυνση της καλύτερης και αποτελεσµατικότερης χρήσης πόρων και προς την κατεύθυνση της µείωσης του κινδύνου κακοδιαχείρισης αυτών των τελευταίων ή της οικονοµικής απάτης. Επιτρέψτε µου να σχολιάσω µερικά µόνο θέµατα που τέθηκαν στη συζήτηση. ιατυπώθηκαν ορισµένες ανησυχίες ότι η ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέµησης της απάτης (OLAF), θα υπονοµευόταν. Έχω να πω ότι ισχύει το αντίθετο όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής που έχουν παρουσιαστεί για συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Αυτός ο κίνδυνος δεν θα προκύψει, και αισθάνοµαι τη βεβαιότητα ότι η συζήτησή µας θα συµβάλει τα µέγιστα και θα καταδείξει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν στοχεύουν προς την κατεύθυνση οιασδήποτε εξασθένησης της ανεξάρτητης θέσης της OLAF. Παροµοίως, τέθηκε το ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα των δικονοµικών δικαιωµάτων και δικονοµικών απαιτήσεων. Και εδώ επίσης µπορώ να δηλώσω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι εναρµονισµένη µε τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στη συζήτηση, δηλαδή ότι υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης ορισµένων στοιχείων που αφορούν, για παράδειγµα, τη µεταφορά πληροφοριών σχετικά µε έρευνες, την ανεξαρτησία και την επιχειρησιακή εµπιστευτικότητα µε τέτοιο τρόπο ώστε τα δικαιώµατα αυτών που εµπλέκονται να είναι σεβαστά, σύµφωνα µε τις νοµικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου επίσης να αναφερθώ εν συντοµία στο πρόβληµα της Eurostat. Η υπόθεση αυτή είναι ακόµη ανοικτή και έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες δεν θα είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων ακριβώς µε τον συνήθη τρόπο, αλλά αυτό θα γίνει µόλις αποσαφηνιστεί η κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να δηλώσω το κοινό ενδιαφέρον της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για επίτευξη περαιτέρω προόδου προς µια πορεία η οποία θα διασφαλίζει ότι οι οικονοµικοί πόροι της Ευρώπης χρησιµοποιούνται µε αποτελεσµατικό και απολύτως έντιµο τρόπο Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήµερα στις (Η συνεδρίαση διακόπτεται στις και συνεχίζεται στις 11.05) ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA Αντιπροέδρου Υποδοχή Πρόεδρος. Με µεγάλη µου χαρά σας ενηµερώνω ότι µια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Νοτίου Αφρικής βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο θεωρείο των επίσηµων επισκεπτών. (Χειροκροτήµατα) Επικεφαλής της νοτιοαφρικανικής αντιπροσωπείας είναι ο κ. Obed Bapela, πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία αποτελείται από οκτώ βουλευτές, που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες πολιτικές τάσεις της χώρας. Για πρώτη φορά από το 1998, έχουµε τη χαρά να υποδεχόµαστε εδώ, στην Ευρώπη, τους νοτιοαφρικανούς οµολόγους µας. Η Νότια Αφρική και η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζονται την πεποίθηση ότι τα διεθνή προβλήµατα πρέπει να επιλύονται µε πολυµερείς λύσεις. Μοιράζονται επίσης κοινές πολιτικές και κοινωνικές αξίες. Και οι δύο εργάζονται ενεργά υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας, της καταπολέµησης της φτώχειας σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Ελπίζουµε επί του παρόντος ότι θα ενισχύσουµε περαιτέρω την κοινοβουλευτική διάσταση της συνεργασίας µας. Ενηµερώθηκα ότι οι συναντήσεις σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέφθηκαν από επιτυχία. Σας εύχοµαι να συνεχίσετε επιτυχώς την αποστολή σας, καθώς και καλή επιστροφή στην πατρίδα σας Ορισµός επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά Ερµηνεία του Κανονισµού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά ιαβίβαση των κοινών θέσεων του Συµβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά Ώρα των ψηφοφοριών

11 15/06/ Πρόεδρος. Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών. (Για τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών και λοιπές σχετικές πληροφορίες: βλέπε συνοπτικά πρακτικά) Υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη µέλη (ψηφοφορία) Έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ψηφοφορία) Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 320: Philippe Busquin (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα θέλαµε να προσθέσουµε το σηµείο «υδρογόνο και στήλες καυσίµων» στις δραστηριότητες των «ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» και «ενεργειακής απόδοσης» Πρόεδρος. Υπάρχουν ενστάσεις στην ένταξη αυτής της προφορικής τροπολογίας; (Το Σώµα απορρίπτει την προφορική τροπολογία) Έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (ψηφοφορία) Μετά από την ψηφοφορία επί του σχεδίου νοµοθετικού ψηφίσµατος: Jerzy Buzek (PPE-DE), εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξαίρετη και γόνιµη συνεργασία τους. Είχαµε 1700 τροπολογίες, συνεπώς το ενδιαφέρον για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο ήταν τεράστιο. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου από την Επιτροπή Βιοµηχανίας Έρευνας και Ενέργειας, οι οποίοι είχαν τη µεγαλύτερη συµβολή. Η συνεργασία µε τους σκιώδεις εισηγητές ήταν εξαιρετική, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου για τη συνεργασία τους. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής και οι σύµβουλοι των πολιτικών οµάδων συνέβαλαν και αυτοί σηµαντικά. Χάρη στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο, θέλουµε να εκµεταλλευτούµε το δυναµικό και των 25 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουµε να επωφεληθούµε από την εµπειρία των καλυτέρων και από την καλύτερη υποδοµή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενεργήσει γρήγορα, αποτελεσµατικά και υπεύθυνα. εν πρέπει να επιβραδύνουµε τον ρυθµό µας. Πρέπει να ξεκινήσουµε το πρόγραµµα την 1η Ιανουαρίου 2007, και αυτό σας καλώ να πράξουµε. (Χειροκροτήµατα) Κοινοί κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (ψηφοφορία) Πριν από την ψηφοφορία: Inés Ayala Sender (PSE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα στον κατάλογο των ψηφοφοριών: ορίζει ότι, αν εγκριθεί η τροπολογία 91, η τροπολογία 12 καθίσταται άκυρη, όταν στην πραγµατικότητα είναι δύο συµπληρωµατικές τροπολογίες, µία α) και µία β). ηλαδή, η τροπολογία 12 δεν καθίσταται άκυρη, αλλά η τροπολογία 91 εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται, και µετά ψηφίζουµε για την τροπολογία Πρόεδρος. Επρόκειτο να σας ανακοινώσω το ίδιο ακριβώς, αξιότιµοι βουλευτές, όταν ήλθε η ώρα της ψηφοφορίας σχετικά µε το άρθρο 2. Πράγµατι, αντίθετα µε αυτό που αναφέρεται στους καταλόγους ψηφοφορίας σας, η τροπολογία 12 δεν είναι άκυρη. Θα επιστρέψουµε σε αυτήν σε εύθετο χρόνο Υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος από τη Σλοβενία την 1η Ιανουαρίου 2007 (ψηφοφορία) Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τυνησία (ψηφοφορία) Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 3: Thierry Cornillet (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Τυνησία προσελκύει πράγµατι συνεχώς την προσοχή του Κοινοβουλίου µας, ωστόσο πάνω και πέρα από την καταδίκη, µπορούµε να διαδραµατίσουµε συµφιλιωτικό ρόλο. Αυτό είναι το νόηµα της προφορικής τροπολογίας που έπεται της παραγράφου 3, την οποία θα σας διαβάσω τώρα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί όλα τα µέρη που ενδιαφέρονται για το µέλλον της ένωσης της Τυνησίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα να επαναλάβουν τον διάλογό τους, ώστε να βρουν µια λύση αποδεκτή από όλους.» Εάν τυχόν ορισµένοι συνάδελφοι απορρίψουν τη θέση της τροπολογίας αυτής σε ψηφοφορία, θα παρακινούσα τους συναδέλφους µου να απόσχουν από την ψηφοφορία επί αυτού του ψηφίσµατος, καθώς δεν θα υπήρχε ισορροπία Πρόεδρος. Υπάρχουν ενστάσεις στην ένταξη αυτής της προφορικής τροπολογίας; (Το Σώµα απορρίπτει την προφορική τροπολογία) η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία) 4-057

12 16 15/06/2006 Μέτρα θέσης σε εφαρµογή (επίπεδο 2) της οδηγίας MIFID 2004/39/ΕΚ (ψηφοφορία) Πριν από την ψηφοφορία: Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, παρά τους αστεϊσµούς σας σχετικά µε αυτή την οδηγία για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MIFID) η οποία υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω να επισηµάνω ότι το κείµενο που εγκρίνουµε σήµερα δεν αφορά απλώς τεχνικά θέµατα. Για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο έχει πραγµατικά αυξήσει τις αρµοδιότητές του όσον αφορά την κατ εξουσιοδότηση νοµοθεσία στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Προσπαθούσαµε εδώ και καιρό να αποκτήσουµε περισσότερες αρµοδιότητες όσον αφορά την κατ εξουσιοδότηση νοµοθεσία στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Το γεγονός ότι το ζήτηµα συζητήθηκε τελευταίο στη χθεσινή ηµερήσια διάταξη αποτελεί όνειδος για το Κοινοβούλιο. Η απόκτηση αυτών των αρµοδιοτήτων ήταν ιστορική στιγµή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να αγωνιστούµε σκληρά γι αυτές τις αρµοδιότητες, ιδίως τώρα, που επαναδιαπραγµατευόµαστε τη συµφωνία περί επιτροπολογίας και τη διοργανική συµφωνία. Γνωρίζω ότι όλες οι πολιτικές οµάδες υποστηρίζουν αυτές τις επιπλέον αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. εν πρόκειται για τεχνικό θέµα. Τα θέµατα αυτά πρέπει να τα πραγµατευόµαστε κατά τη διάρκεια της ηµέρας, και όχι τα µεσάνυχτα! (Ζωηρά χειροκροτήµατα) Πρόεδρος. Συµµερίζοµαι την άποψή σας, κυρία Kauppi, ιδιαίτερα επειδή ήµουν ο αντιπρόεδρος που ήταν υπεύθυνος να κρατά το σφυρί χθες το βράδυ, τα µεσάνυχτα, όταν διεξήχθη αυτή η συζήτηση. Έχω εποµένως επίγνωση της σηµασίας αυτού του θέµατος. Πράγµατι, αυτή η στιγµή είναι ιστορική: η ολοκλήρωση της διαδικασίας Lamfalussy για πρώτη φορά από αυτό το Κοινοβούλιο Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (ψηφοφορία) Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 19: Anders Wijkman (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να προτείνω µια προφορική τροπολογία, η οποία πρέπει να περιλαµβάνεται στους καταλόγους ψηφοφορίας των συναδέλφων. Έχω εξασφαλίσει τη συµφωνία όλων των µεγάλων πολιτικών οµάδων, οπότε ευελπιστώ ότι θα υπερψηφιστεί. Αν αυτό όντως ισχύει, δεν απαιτείται ψηφοφορία κατά τµήµατα. Η τροπολογία έχει ως εξής: «Θεωρεί ότι η βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να θεωρείται περισσότερο οικονοµική ευκαιρία παρά περιορισµός, καθώς και κίνητρο για τεχνολογική καινοτοµία και επενδύσεις ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να διασφαλίσει αποτελεσµατικό συντονισµό των στρατηγικών της Ένωσης, µε ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τεχνολογιών αποδοτικής χρήσης πόρων για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την έξυπνη ανάπτυξη, τόσο εντός κάθε χώρας όσο και στο εξωτερικό». Ευελπιστώ ότι το Σώµα µπορεί να την δεχτεί Πρόεδρος. Υπάρχουν ενστάσεις σχετικά µε την ένταξη αυτής της προφορικής τροπολογίας; (Το Σώµα εγκρίνει την προφορική τροπολογία) Αύξηση της ρατσιστικής και οµοφοβικής βίας στην Ευρώπη (ψηφοφορία) Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 2: Martine Roure (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πράγµατι να προτείνω µια απλή δοµική αλλαγή στην παράγραφο 2, ώστε να γίνει πιο ισορροπηµένη και να αποκτήσει έτσι µεγαλύτερη ισχύ. Έχουµε αυτήν τη στιγµή µια γενική εισαγωγική πρόταση που ακολουθείται από έναν κατάλογο παραδειγµάτων. Προτείνω να αφαιρεθεί το δεύτερο µέρος της έκτης παύλας και να προστεθεί στην εισαγωγική πρόταση, ώστε η έκκληση για την τιµωρία των υπευθύνων να ισχύει για όλες τις εθνικές αρχές. Προτείνω επίσης να προστεθεί η λέξη «µίσους» στην παράγραφο 2, ώστε να διατυπωθεί - σας διαβάζω την αρχή: «καταδικάζει αποφασιστικά όλες τις ρατσιστικές επιθέσεις µίσους και καλεί όλες τις εθνικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την τιµωρία των υπευθύνων και να καταπολεµήσουν το κλίµα ατιµωρησίας σε σχέση µε τέτοια θέµατα», κτλ Πρόεδρος. Υπάρχουν ενστάσεις σχετικά µε την ένταξη αυτής της προφορικής τροπολογίας; (Το Σώµα εγκρίνει την προφορική τροπολογία) - Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 3: Sophia in t Veld (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, µεταξύ των λέξεων «παρέλαση» και «οµοφυλόφιλης υπερηφάνειας», προτείνουµε να εισαχθεί η λέξη «ισότητας», όπως και στον επίσηµο τίτλο της παρέλασης. Έτσι, η διατύπωση θα ήταν «η παρέλαση ισότητας και οµοφυλόφιλης υπερηφάνειας» Πρόεδρος. Υπάρχουν ενστάσεις σχετικά µε την ένταξη αυτής της προφορικής τροπολογίας; (Το Σώµα απορρίπτει την προφορική τροπολογία) - Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης A: 4-071

13 15/06/ Sophia in t Veld (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην αιτιολογική σκέψη B προτείνουµε να προστεθεί η φράση «και ο ρατσισµός κατά των Ροµά/Σίντι/Τσιγγάνων» µετά τη λέξη «οµοφοβία» Πρόεδρος. Υπάρχουν ενστάσεις σχετικά µε την ένταξη αυτής της προφορικής τροπολογίας; (Το Σώµα εγκρίνει την προφορική τροπολογία) - Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης B: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, στην πραγµατικότητα, προκειµένου να είµαστε συνεπείς µε µία από τις τροπολογίες που έχουµε υιοθετήσει, η προφορική τροπολογία συνίσταται στην προσθήκη της Ισπανίας στη λίστα των χωρών όπου σηµειώθηκαν πρόσφατα σοβαρά περιστατικά βίας, παραβίασης των δικαιωµάτων για λόγους ρατσισµού και ξενοφοβίας. Αυτός είναι ο λόγος της προφορικής τροπολογίας και ο λόγος της ενσωµάτωσής της. Εποµένως, επιµένω, επίσης προκειµένου να είµαστε συνεπείς µε αυτό που είπαµε: δεν πρόκειται για την καταδίκη µιας χώρας, αλλά ενός γεγονότος που συνέβη σε µια χώρα και το οποίο συνέβη πρόσφατα Πρόεδρος. Υπάρχουν ενστάσεις σχετικά µε την προσθήκη της Ισπανίας στον κατάλογο των αναφεροµένων χωρών; (Το Σώµα απορρίπτει την προφορική τροπολογία) Martine Roure (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, επιµένω. Στην πραγµατικότητα δεν ήµασταν αντίθετοι στο να προταθεί µια προφορική τροπολογία, αλλά όντως θέλαµε να καταψηφίσουµε αυτήν την προφορική τροπολογία. Μου φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά αλλά ας το αφήσουµε. (Γέλια) Πρόεδρος. εν ξέρω εάν οι εξηγήσεις µου θα είναι εξίσου σαφείς µε τις δικές σας, κυρία Roure, αλλά ο Κανονισµός µας είναι πολύ σαφής. Όταν ένας βουλευτής προτείνει µια προφορική τροπολογία, εάν τριάντα επτά άλλοι βουλευτές είναι αντίθετοι, η τροπολογία δεν εντάσσεται. Είναι τόσο απλό. Πρόεδρος. Σας επισηµαίνω ότι η ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, να εξουσιοδοτήσει την τροποποίηση του τίτλου αυτής της έκθεσης ως εξής: «Παράκτια αλιεία και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πληθυσµοί που εξαρτώνται από την αλιεία» Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων και καταπολέµηση της απάτης (2004) (ψηφοφορία) Πρόεδρος. Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε Αιτιολογήσεις ψήφου Έκθεση: Morillon (A6-0169/2006) David Casa (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να βοηθηθούν όσοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα και να έχουν τη δυνατότητα να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους πιο οµαλά και να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην άµεση διαχείριση των δραστηριοτήτων τους. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτό το κείµενο απλουστεύεται σε µεγάλο βαθµό η νοµοθεσία και εξαλείφεται η περιττή γραφειοκρατία. Είµαι σίγουρος ότι τα κράτη µέλη θα επικροτήσουν επίσης αυτή την πρόταση, καθώς θα µειώσει σηµαντικά τον φόρτο εργασίας τους. Στην πρόταση αυτή αναγνωρίζεται το γεγονός ότι όλες οι χώρες οι οποίες διαθέτουν δραστήρια αλιευτική βιοµηχανία έχουν διαφορετικές δοµές και συνεπώς διαφορετικές ανάγκες. Θα είµαστε σε θέση να διασφαλίσουµε τη συντονισµένη αντιπαραβολή δεδοµένων, και επιπλέον τα δεδοµένα αυτά θα είναι άµεσα διαθέσιµα σε όλους τους εµπλεκόµενους. Συµφωνώ µε την πρόταση του εισηγητή για µια ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας του συστήµατος, σε συνδυασµό µε την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές, προκειµένου να µειωθεί ο φόρτος εργασίας των εθνικών αρχών, αυξάνοντας έτσι τη χρησιµότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα των δεδοµένων Μικρά όπλα (ψηφοφορία) Έκθεση: Buzek (A6-0202/2006) Η εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήµατος σιδηροδροµικής σηµατοδότησης ERTMS/ETCS (ψηφοφορία) Η παράκτια αλιεία και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αλιείς (ψηφοφορία) Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Κυρίες και κύριοι, είµαι βαθιά απογοητευµένη από τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ζητήµατα ηθικής. Συγκεκριµένα, διαφωνώ µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας µε τη χρήση ανθρώπινων εµβρύων για αναπαραγωγικούς σκοπούς αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται σε ορισµένα κράτη µέλη και αντιβαίνει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας

14 18 15/06/2006 από τη σύλληψη ως τον θάνατο. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Buzek για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο, διότι έχω επίγνωση του πόσο σηµαντικό είναι για το µέλλον της Ευρώπης και για την προσπάθειά της να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο. Θεωρώ το πρόγραµµα αυτό ένα είδος οδηγού για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Με κάνει να ελπίζω ότι οι πιστώσεις για την Ε&Α θα βοηθήσουν την Ευρώπη να διατηρήσει το ερευνητικό επιστηµονικό δυναµικό της και ότι θα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη σχεδίων υψηλής ποιότητας που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ στους τοµείς του περιβάλλοντος, των µεταφορών, της ενέργειας και της υγειονοµικής περίθαλψης. Επιτρέψτε µου να χρησιµοποιήσω τη χώρα µου ως παράδειγµα. Η Σλοβακία στηρίζεται στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο, µεταξύ άλλων, για να ολοκληρώσει την κατασκευή και ανάπτυξη ενός Κυκλοτρονικού Θεραπευτικού Κέντρου. Το κέντρο αυτό θα χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία διαφόρων µορφών καρκίνου µε εις βάθος ακτινοβολία µε πρωτόνια, η οποία τυγχάνει να είναι πολύ λιγότερο επιθετική από τη συµβατική ακτινοθεραπεία. Μέχρι σήµερα, περισσότεροι από ασθενείς έχουν θεραπευτεί µε τη χρήση αυτής της ιδιαίτερα αποτελεσµατικής, προηγµένης θεραπευτικής τεχνικής Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους ευρωπαίους πολίτες και τους ερευνητές για την έγκριση της έκθεσης Buzek σχετικά µε το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο. Πιστεύω ότι προσφέρει ελπίδα σε όλους όσοι πιστεύουν στη βασική έρευνα, µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, και στην πιο προηγµένη πρωτοπόρα έρευνα, παρά όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται. Πιστεύω επίσης ότι προσφέρει υποστήριξη σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και επίσης ελπίδα σε όλους όσους εξαρτώνται από την έρευνα στον τοµέα της υγείας, κάτι στο οποίο έχει δοθεί µεγάλη έµφαση και για το οποίο έχει αυξηθεί ο προϋπολογισµός σε αυτό το πρόγραµµα, και επιπλέον µε την υποστήριξη όλων των πολιτικών κοµµάτων. Πιστεύω ότι είµαστε σε µια ελπιδοφόρα κατάσταση. Πρέπει τώρα να ενθαρρύνουµε τους ερευνητές να ενταχθούν στο πρόγραµµα, να παροτρύνουµε τα πανεπιστήµια και τις περιφέρειες να συµµετάσχουν σε αυτό το κοινό έργο, ούτως ώστε να µπορέσουµε να εργαστούµε από κοινού προς όφελος όλων. Επιπλέον, είναι ένα πολύ πιο ευέλικτο και ανοιχτό πρόγραµµα από τα προηγούµενα και έχει συµπεριλάβει µε ενθουσιασµό τις ανθρωπιστικές επιστήµες, την ιστορική κληρονοµιά και άλλες πτυχές του πολιτισµού. Συγχαρητήρια σε όλους Lapo Pistelli (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, σήµερα το πρωί το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο συγκέντρωσε τη ευρεία σχεδόν οµόφωνη συναίνεση του Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζουµε, η Ευρώπη καταβάλλει µια σηµαντική οικονοµική προσπάθεια εφαρµόζοντας τη στρατηγική της Λισαβόνας. Οι συνάδελφοί µου θα παρατήρησαν την ευρεία συζήτηση που ήγειρε το άρθρο 6 σχετικά µε τα ζητήµατα βιοηθικής και ότι η συµβιβαστική τροπολογία που παρουσίασε η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έγινε δεκτή µε τη σηµαντική, αλλά ασφαλώς όχι συντριπτική πλειοψηφία λίγο περισσότερων από 40 ψήφων. Παράλληλα, αυστηρότερες τροπολογίες επί του ζητήµατος αυτού, όπως, για παράδειγµα, η τροπολογία που παρουσίασε η κ. Niebler σχετικά µε τα βλαστικά κύτταρα, οι οποίες θεωρήθηκαν πιο λογικές από ορισµένους από εµάς, απορρίφθηκαν για λιγότερες από 20 ψήφους. Η ιταλική αντιπροσωπεία του κόµµατος της Μαργαρίτας υποστήριξε αυτές τις τροπολογίες. Με αυτή την αιτιολόγηση ψήφου, θέλω να υπογραµµίσω το γεγονός ότι η έντονη συζήτηση που ήγειρε ένα ζήτηµα που, στην πραγµατικότητα, αφορά λιγότερο από το 1% των πόρων θα έπρεπε να παροτρύνει το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετήσουν την αρχή της πρόληψης, ούτως ώστε να µην υποτιµήσουµε τον αντίκτυπο αυτού του ζητήµατος στην κοινή γνώµη, την οποία επικαλούµεθα όταν ζητάµε συναίνεση για την Ευρώπη Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται ότι τα µέλη του Λαϊκού Κόµµατος της Αυστρίας υποστηρίζουν τη σαφή θέση της οµοσπονδιακής κυβέρνησης στο θέµα της Euratom και η ψήφος τους συµφωνεί µε το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος στην Αυστρία. Λυπάµαι διότι απορρίφθηκε η πρόταση της κ. Niebler για τα ηθικά ζητήµατα. Η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόµµατος της Αυστρίας δηλώνει τη σαφή αντίθεσή της προς την καταστροφική εµβρυακή έρευνα Έκθεση: Buzek (A6-0203/2006) Andreas Mölzer (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι το πυρηνικό λόµπυ επιχειρεί να αποσπάσει κι άλλα δισεκατοµµύρια για έργα που σχετίζονται µε την πυρηνική ενέργεια µε υποσχέσεις που δεν µπορούν να τηρηθούν για µια καθαρή, ασφαλή και φιλική για το περιβάλλον ενεργειακή λύση, αποσιωπώντας το πραγµατικό κόστος. Οι προϋπολογισµοί για την πυρηνική έρευνα είναι 7-8 φορές µεγαλύτεροι από τα ποσά που δαπανώνται για ανανεώσιµες ενέργειες και πηγές ενέργειας. Αν συµπεριλαµβάνονταν οι πραγµατικές δαπάνες για παράδειγµα οι δαπάνες για την τελική εναπόθεση των πυρηνικών αποβλήτων και τα πρόσθετα έξοδα εξαιτίας ενδεχόµενης ραδιενεργής µόλυνσης θα φαινόταν ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι µόνο εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά και ασύµφορη.

15 15/06/ Κατά τη γνώµη µου, δεν πρέπει να διατεθούν νέοι πόροι για την πυρηνική ενέργεια, αλλά να δοθούν τα χρήµατα αυτά για την επέκταση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Jörg Leichtfried (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, ως σταθερός πολέµιος της πυρηνικής τεχνολογίας και της παραγωγής ενέργειας µε αυτήν, φυσικά καταψήφισα τελικά την έκθεση Buzek. Ήθελα να καταψηφίσω και την τροπολογία 24, είχα όµως την εντύπωση ότι δεν λειτουργούσε το σχετικό µηχάνηµα. Γι αυτό θα ήθελα να επαναλάβω ότι καταψήφισα την τροπολογία James Hugh Allister (NI), γραπτώς. (EN) Στήριξα µε την ψήφο µου τις τροπολογίες 354 και 352, προκειµένου να εµποδιστεί η χρηµατοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες αποσκοπούν στην κλωνοποίηση ανθρωπίνων εµβρύων. Η πρόταση της αρµόδιας επιτροπής αποδυναµώνει τις ασφαλιστικές δικλείδες της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέποντας τη χρηµατοδότηση ερευνών στις οποίες χρησιµοποιούνται τα λεγόµενα υπεράριθµα έµβρυα, ενώ δεν απαγορεύει τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων που θα ήταν αντίθετες προς τη σύµβαση του Οβιέδο (ήτοι κλωνοποίηση για ερευνητικούς σκοπούς και παρέµβαση στη βλαστική σειρά). Είµαι επίσης θερµός υποστηρικτής της άποψης ότι τα εθνικά πρότυπα και η εθνική νοµοθεσία δεν πρέπει να αγνοούνται ή να αποδυναµώνονται από τις δραστηριότητες της ΕΕ, περιλαµβανοµένης της έρευνας που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ Hiltrud Breyer (Verts/ALE), γραπτώς. (DE) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση είναι καταστροφική. Το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να θέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφή ηθικά όρια ως προς την πολιτική για την έρευνα. Η µικρή διαφορά του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας δίνει ωστόσο ελπίδες ότι αυτό θα µπορέσει να διορθωθεί στο Συµβούλιο και στη δεύτερη ανάγνωση. Το γεγονός ότι το Σώµα δεν εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία να υποστηρίξει ηθικά ακέραιες και πολλά υποσχόµενες εναλλακτικές λύσεις είναι δείγµα ανεπάρκειας. Είναι απαράδεκτο να υποβαθµίζονται τα ανθρώπινα έµβρυα σε πρώτες ύλες. Υπάρχει κίνδυνος εµπορευµατοποίησης της ανθρώπινης ζωής και εκµετάλλευσης των γυναικών ως δοτριών ωαρίων. Επιπροσθέτως, η χρηµατοδότηση της έρευνας εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων µπορεί να υπονοµεύσει την εµπιστοσύνη στην ΕΕ εφόσον υποτάσσονται τόσο απροκάλυπτα στα οικονοµικά συµφέροντα αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Θα ήταν σκανδαλώδες να συνεχίσουµε να περιµένουµε από τους γερµανούς φορολογούµενους να χρηµατοδοτούν σχέδια που απαγορεύει ο γερµανικός νόµος. Ήδη στο τρέχον 6ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα χρηµατοδοτούνται έξι σχέδια που δεν είναι συµβατά µε τη γερµανική νοµοθεσία, παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν θα συµβεί αυτό. Τώρα είναι η σειρά του Συµβουλίου να διορθώσει αυτήν την αµφίβολη ηθική κατάσταση. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερµανίας πρέπει να διασαφηνίσει ότι η συγχρηµατοδότηση της ενίσχυσης για τέτοιου είδους έρευνες, που είναι εξαιρετικά αµφισβητήσιµες από ηθική άποψη και δεν συµφωνούν µε το νοµικό καθεστώς της Γερµανίας, βρίσκεται σε αντίθεση µε την αρχή της επικουρικότητας και είναι εξαιρετικά προβληµατική Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την έκκληση που απευθύνεται µέσω της έκθεσης Buzek για τη συνέχιση του προγράµµατος INTAS και για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του από τα ειδικά προγράµµατα «Συνεργασία», «Άνθρωποι» και «Ικανότητες». Το πρόγραµµα INTAS είναι το µόνο πανευρωπαϊκό πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και είναι αφιερωµένο στην επιστηµονική συνεργασία µε τα ΝΑΚ, ενώ σε αυτό µετέχει επίσης η επιστηµονική κοινότητα της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Πρέπει, συνεπώς, να συνεχιστεί. Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η λειτουργία των δικτύων έρευνας και κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά την ευέλικτη υποστήριξη που έχουν παράσχει, στο πλαίσιο του πέµπτου και έκτου προγράµµατος πλαισίου, σε έναν θετικό συνδυασµό «νέων ερευνητών» και «έµπειρων ερευνητών». Οι νέοι ερευνητές ωφελούνται σηµαντικά από την πρακτική στήριξη και τις συµβουλές που τους παρέχουν οι πιο έµπειροι ερευνητές. Άλλωστε, η κινητικότητα ερευνητών τείνει να είναι υψηλή όταν υπάρχει συνδυασµός τέτοιων ερευνητών. Αυτή η προσέγγιση πρέπει επίσης να συνεχιστεί Brigitte Douay (PSE), γραπτώς. (FR) Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητά της να αναπτύξει την έρευνα και την καινοτοµία. Το 2000, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υποσχέθηκαν να προωθήσουν µιαν Ευρώπη βασισµένη στη γνώση και να διαθέσουν για αυτόν τον σκοπό, από το 2010, το 3% του ΑΕΕ. Η έκθεση του κ. Buzek την οποία ψήφισα την Πέµπτη τονίζει τους στόχους και τις προκλήσεις του Έβδοµου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Ξεχωρίζω ειδικότερα δύο κεφάλαια, που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη: τις περιφέρειες της γνώσης και την υποστήριξη των ΜΜΕ. Πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα έρευνας των περιφερειών της Ένωσης µέσω της ενθάρρυνσης των περιφερειακών συνεργασιών έρευνας που συνδέουν πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έκθεση προτείνει επίσης την ενίσχυση της ικανότητας καινοτοµίας των ΜΜΕ, µέσω της ενθάρρυνσής τους να ενταχθούν σε δίκτυα και µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στο Πρόγραµµα Πλαίσιο.

16 20 15/06/2006 Η έκθεση στοχεύει έτσι να αναγάγει την έρευνα σε πραγµατικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, παρότι είναι λυπηρό το ότι οι πόροι που διατίθενται στη µεγάλη αυτή ευρωπαϊκή φιλοδοξία έχουν µειωθεί λόγω της φθίνουσας πορείας που ακολουθούν οι δηµοσιονοµικές προοπτικές Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Buzek για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ). Πιστεύω ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα για την αλλαγή του κλίµατος και τον αντίκτυπό της στις φυσικές καταστροφές και για ενεργειακές πηγές διαφορετικές από τα ορυκτά καύσιµα. Πιστεύω ότι η έρευνα για τα εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα ένας ιδιαίτερα ελπιδοφόρος τοµέας έρευνας που έχει δείξει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη θεραπεία ασθενειών όπως το Πάρκινσον και το Αλτσχάιµερ πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από αυτό το πρόγραµµα πλαίσιο µετά από αυστηρή αξιολόγηση κατά περίπτωση που θα διενεργήσουν οι επιτροπές δεοντολογίας Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Το µέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας, αυξηµένων προσόντων και αυξηµένης προστιθέµενης αξίας. Αυτές θα δηµιουργηθούν από υψηλά επίπεδα έρευνας και αναπτυξιακών δαπανών κοντά στην αγορά. Οι διαθέσιµοι πόροι είναι καλύτεροι αλλά παραµένουν ανεπαρκείς, ιδίως ενόψει της απίστευτης σπατάλης της ΚΓΠ, στο πλαίσιο της οποίας οι αγελάδες της Ευρώπης ζουν µε περισσότερα χρήµατα µε δύο δολάρια την ηµέρα από ό,τι 700 εκατοµµύρια Κινέζοι. Επικροτώ επίσης την υπερψήφιση της τροπολογίας 66 της επιτροπής, η οποία θα επιτρέψει τη χρηµατοδότηση της έρευνας επί των βλαστικών κυττάρων όταν εγκρίνεται από τη νοµοθεσία των κρατών µελών και υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους. Όλοι γνωρίζουµε ανθρώπους των οποίων οι ζωές θα µπορούσαν να µεταµορφωθούν χάρη στην έρευνα επί των βλαστικών κυττάρων. εν επιθυµώ ούτε να τους στερήσω τα πολιτικά οφέλη ούτε να συµβάλω στη µεταφορά της έρευνας από την Ευρώπη στην Άπω Ανατολή Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι το έγγραφο αυτό είναι ένα από τα σηµαντικότερα αυτής της νοµοθετικής περιόδου, καθώς αντιµετωπίζει το θεµελιώδες ζήτηµα της χρηµατοδότησης των ερευνητικών σχεδίων που αφορούν την τεχνολογική ανάπτυξη σε µια σειρά διαφορετικών τοµέων δραστηριότητας. Στο τµήµα που αφορά την αλιεία, χαιρετίζω θερµά τις τροπολογίες που αποσκοπούν στην παροχή µεγαλύτερης ανεξαρτησίας στην προσέγγιση του κλάδου. εδοµένης της κρίσης που αντιµετωπίζει ο κλάδος, οι τροπολογίες αυτές συνιστούν ένα θετικό βήµα. Μόνο µε περισσότερη και καλύτερη τεχνολογία θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα στον αλιευτικό τοµέα της Ευρώπης. Θα ήθελα να εκφράσω τη σαφή υποστήριξή µου στη δηµιουργία µιας ξεχωριστής κατηγορίας για την αλιεία, τη βιώσιµη εκµετάλλευση των ωκεανών στο πλαίσιο του Έβδοµου Προγράµµατος Πλαισίου, και για όλα τα άλλα µέτρα που περιέχονται στην έκθεση Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Για προφανείς λόγους δεοντολογίας, η ανθρώπινη κλωνοποίηση πρέπει να απαγορευτεί πλήρως. εν µπορούµε να αφήσουµε να πλανώνται αµφιβολίες σχετικά µε αυτό το θέµα. Αυτό δυστυχώς κάνει το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο και ορισµένες τροπολογίες που µας προτάθηκαν σήµερα, καθώς απλώς εξαιρούν από την κοινοτική χρηµατοδότηση την κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς χωρίς να εξαιρούν την κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτή η ηµι-νοµιµοποίηση είναι επικίνδυνη. Βασίζεται στην ιδέα ότι το ανθρώπινο ον, εάν δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί, µπορεί να θεωρηθεί ως απλό υλικό, και αυτό είναι απαράδεκτο. Επιπλέον, αυτό το πρόγραµµα προβλέπει και τη δυνατότητα χρηµατοδότησης ερευνών σε βλαστικά κύτταρα εµβρύων. Γνωρίζω, αν και δεν το εγκρίνω, το ότι ορισµένα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επιτρέπουν. εν πρέπει, στο πλαίσιο ψηφοφορίας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας, να κρίνουµε τη νοµοθεσία κρατών µελών. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιβάλλεται στις χώρες που απαγορεύουν αυτές τις πρακτικές η χρηµατοδότησή τους µέσω κοινοτικών κονδυλίων, και αυτό το είδος της έρευνας δεν θα πρέπει εποµένως να επωφελείται των πόρων του Έβδοµου ΠΠΕΤΑ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ψηφίσαµε κατά των διατάξεων αυτών, επιφυλάσσοντας την έγκρισή µας για άλλα ερευνητικά προγράµµατα έρευνας που αναφέρονται στην έκθεση Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Όταν υιοθετούµε θέσεις επί διαφόρων ζητηµάτων, πρέπει πάντα να σκεφτόµαστε αν τα θέµατα αυτά θα πρέπει πραγµατικά να αποφασίζονται σε επίπεδο ΕΕ, παρά να πράττουµε όπως κάναµε σε αυτή την περίπτωση και να µελετάµε πώς η ΕΕ µπορεί να φέρει εις πέρας την έρευνα που ένας συγκεκριµένος φορέας θέλει να δει να πραγµατοποιείται. εν διατίθενται πλέον χρήµατα για την έρευνα επειδή απλά τα κράτη µέλη στέλνουν τα χρήµατα αυτά µέσω των αρχών της ΕΕ. Αυτό που υπάρχει, ωστόσο, είναι περισσότερη γραφειοκρατία και αυξηµένα κόστη. Ο θεσµικός ανταγωνισµός µεταξύ χωρών προκειµένου να

17 15/06/ εξευρεθούν λύσεις οδηγεί σε ταχύτερη πρόοδο από ό,τι ο κεντρικός έλεγχος σε υψηλότερα επίπεδα. Το ερώτηµα που θα έπρεπε, αντιθέτως, να τεθεί είναι τι µπορεί να κάνει η ΕΕ για την έρευνα στην Ευρώπη που τα κράτη µέλη δεν µπορούν να κάνουν µόνα τους επιτυχώς. Θεωρητικά, η ανάµειξη της ΕΕ µπορεί να είναι περιορισµένη σε τοµείς όπως τα ερευνητικά δίκτυα, η ελευθερία κυκλοφορίας για τους ερευνητές στο εσωτερικό της ΕΕ και η έρευνα µεγάλης κλίµακας σε τοµείς όπως η ενέργεια που προέρχεται από τη σύντηξη. Σε αυτού του είδους τους τοµείς πρέπει να περιοριστεί η ερευνητική πολιτική της ΕΕ σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Συνεπώς, δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε την έρευνα µε εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα σε κοινοτικό επίπεδο εφόσον µπορεί να σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη θα εξαναγκαστούν να συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση έρευνας που έρχεται σε αντίθεση µε τους εθνικούς νόµους σε αυτόν τον τοµέα. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι είµαστε θερµοί υποστηρικτές των νόµων και των κανόνων που εφαρµόζονται στη Σουηδία σε αυτόν τον τύπο έρευνας. Επειδή είναι προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας προβληµατισµός σχετικά µε την επικουρικότητα, η Λίστα του Ιουνίου ψήφισε κατά του συνόλου της έκθεσης Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπάρχει µια αντίφαση στη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά µε το Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την περίοδο από την άποψη ενός µέρους της ρητορείας που το περιβάλει και του επιπέδου χρηµατοδότησής του. Αν και η ΕΕ εµφανίζεται ως µια κοινωνία στραµµένη προς τη «γνώση, την έρευνα και την τεχνολογία», υπήρξε στην πραγµατικότητα µια µείωση περίπου 21 εκατ. ευρώ στη δηµοσιονοµική χρηµατοδότηση της ΕΕ για την υλοποίηση αυτών των στόχων σε σχέση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Θέλω επίσης να επισηµάνω ότι, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων αυτού του Έβδοµου Προγράµµατος Πλαισίου, έγιναν προσπάθειες να θεωρηθεί η έρευνα ως άλλο ένα «προϊόν» προς διάθεση στην αγορά, και µάλιστα ένα ιδιαίτερα επικερδές προϊόν. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο αυτού του Έβδοµου Προγράµµατος Πλαισίου είµαστε αντιµέτωποι µε µια προσπάθεια εµπορευµατοποίησης της έρευνας που αποβαίνει εις βάρος της δηµόσιας έρευνας. Αν και υπάρχουν θετικά σηµεία στην πρόταση που έχουµε ενώπιον µας σήµερα, πιστεύουµε ότι οι προτεραιότητες ενός τέτοιου σηµαντικού µέσου θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν τη δηµόσια έρευνα στον κοινωνικό, τον περιβαλλοντικό, τον εκπαιδευτικό και τον υγειονοµικό τοµέα. Είµαστε, ως εκ τούτου, πολύ απογοητευµένοι µε την απόρριψη µιας σειράς προτάσεων σχετικά µε την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται µε την εργασία, και µε τη χρήση των ΤΠΕ για τη αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική και οικονοµική ένταξη. Συνεπώς, ψηφίσαµε κατά της έκθεσης Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. (EN) ιαφωνώ απολύτως µε την έρευνα επί των ανθρωπίνων εµβρύων. Υπερψήφισα τις τροπολογίες Gargani/Záborská, οι οποίες όµως καταψηφίστηκαν. Θεωρώντας ότι είναι εν τέλει προτιµότερες, υπερψήφισα τότε τις τροπολογίες της κ. Niebler, ακολουθώντας τις συστάσεις του κ. Gargani (και σηµαντικών χριστιανικών οργανώσεων). Το έπραξα πιστεύοντας ότι έτσι η έρευνα επί βλαστικών κυττάρων θα περιοριζόταν σε βλαστικά κύτταρα τα οποία έχουν εξαχθεί από ανθρώπινα έµβρυα (ήτοι τα έµβρυα έχουν ήδη καταστραφεί) πριν από την και ότι δεν θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν νέα ανθρώπινα έµβρυα προκειµένου στη συνέχεια να καταστραφούν για ερευνητικούς σκοπούς. Το έπραξα ειδικότερα επειδή οι άλλες δύο τροπολογίες (της αρµόδιας επιτροπής και του κ. Purvis) θα ετίθεντο στη συνέχεια σε ψηφοφορία και φαινόταν πιθανό στο στάδιο αυτό ότι θα εγκρίνονταν. Αυτή είναι, κατ εµέ, η πιο απαράδεκτη θέση. Καθώς τόσο η τροπολογία Gargani όσο και η τροπολογία Niebler καταψηφίστηκαν, η επόµενη τροπολογία (της επιτροπής) υπερψηφίστηκε, όπως φοβόµουν. Ψήφισα κατά. εν αισθάνοµαι άνετα ψηφίζοντας υπέρ της τροπολογίας της κ. Niebler, αλλά πρόκειται για πιο ηθική θέση από τη δηµιουργία νέων εµβρύων για καταστροφή. Το να σκοτώνεις κάποιον για να πάρεις το ήπαρ του για έρευνα είναι φόνος. Το να παίρνεις το ήπαρ κάποιου που είναι ήδη νεκρός για έρευνα είναι κάτι άλλο, παρότι εξακολουθεί να εγείρει τεράστια ζητήµατα ηθικής/δεοντολογίας Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ θεσπίζεται για πρώτη φορά σε ξεχωριστό τίτλο του προϋπολογισµού η έρευνα για την ασφάλεια και την άµυνα. Από το 2007, η ΕΕ θα προβεί σε µεγάλες επενδύσεις σε αυτούς τους προβληµατικούς ερευνητικούς τοµείς. Η κατανοµή των πόρων του προϋπολογισµού για την έρευνα θα εξακολουθήσει να εξαρτάται ε µέρει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας. Αµυντικές βιοµηχανίες όπως οι EADS και BAE Systems θα µπορούν να επεµβαίνουν αποφασιστικά στον τρόπο χρησιµοποίησης των πόρων. Από τη µια, η έρευνα για την άµυνα έχει ως στόχο την καθιέρωση της οπλικής τεχνολογίας ως κορυφαίας τεχνολογίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Από την άλλη, µε τις µαζικές επενδύσεις στην έρευνα για την άµυνα υλοποιείται άλλο ένα ορόσηµο για τη σύσταση της δύναµης ταχείας αντίδρασης και των µάχιµων µονάδων της ΕΕ. Επιπροσθέτως, η έρευνα του διαστήµατος παίρνει στρατιωτική κατεύθυνση. Έτσι, θα χρηµατοδοτηθεί το GMES (Global Monitoring for Environment and Security), που υποτίθεται πως είχε συσταθεί για να

18 22 15/06/2006 δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να διατηρήσει τον στρατηγικό της ρόλο. Η ιστορία µάς διδάσκει πως η αύξηση των αµυντικών δαπανών και η συνεπαγόµενη χρηµατοδότηση της έρευνας για την άµυνα δείχνουν πάντοτε ότι επίκεινται περαιτέρω πόλεµοι και συγκρούσεις. Ενάντια σε όλες τις διαβεβαιώσεις για όπλα µε χειρουργική ακρίβεια, ο αριθµός των θυµάτων πολέµου και, κυρίως, των θυµάτων µεταξύ των αµάχων, πάντα αυξάνεται ανάλογα µε την τεχνολογική εξέλιξη των όπλων José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το πρόγραµµα πλαίσιο της Κοινότητας για την έρευνα και την ανάπτυξη έχει επείγουσα σηµασία καθώς είναι ένα από τα προγράµµατα µε την υψηλότερη χρηµατοδότηση από την ΕΕ. Το εν λόγω πρόγραµµα πλαίσιο, που διαιρείται σε τέσσερα ειδικά προγράµµατα Συνεργασία, Άνθρωποι, Ιδέες και Ικανότητες θα χρησιµεύσει στην τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας. Από αυτά τα ειδικά προγράµµατα, θα ήθελα να υπογραµµίσω τη συνιστώσα «Ικανότητες», η οποία θα απολαύσει του υψηλότερου προϋπολογισµού και που σχεδιάζει να εµπλέξει τη βιοµηχανία στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην προώθηση της συνεργασίας µε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια. Η έκθεση δίδει επίσης τη δέουσα σηµασία στις ΜΜΕ, η συµµετοχή των οποίων διευκολύνεται σε αυτό το νέο πρόγραµµα πλαίσιο από τον δευτερεύοντα ρόλο που επιφυλάσσεται στις τεχνολογικές πλατφόρµες. Τέλος, η σηµασία του εν λόγω προγράµµατος στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης έρχεται στο προσκήνιο, στον βαθµό που προβλέπει την ανάµιξη µε τα ιαρθρωτικά Ταµεία και αναφέρεται στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη κατά τη χορήγηση χρηµατοδότησης οι περιοχές του στόχου «Σύγκλιση», ο οποίος καλύπτει σχεδόν όλη την πορτογαλική επικράτεια. Προβλέπει επίσης τη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη χορήγηση χρηµατοδότησης για τη δηµιουργία νέων υποδοµών Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα τις τροπολογίες 352, 353, 354, 355, 356, 357 των Gargani, Záborská κ.ά. επειδή δεν επιτρέπουν τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδότησης για έρευνα επί βλαστικών κυττάρων που προέρχονται από ανθρώπινα έµβρυα, αφήνοντας στα κράτη µέλη την ευθύνη για τη χρηµατοδότηση τέτοιων ερευνών από τους εθνικούς τους προϋπολογισµούς, εφόσον το αποφασίσουν. Στις τροπολογίες αυτές αναγνωρίζεται ότι η προµήθεια εµβρύων και η χρησιµοποίησή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες είναι ηθικά αµφιλεγόµενες και συνδέονται µε δραστηριότητες εκµετάλλευσης, καθώς και ότι, προκειµένου να τηρείται πλήρως η αρχή της επικουρικότητας, δεν πρέπει να διατίθενται κοινοτικά κονδύλια για έρευνα η οποία είναι παράνοµη σε διάφορα κράτη µέλη. Ωστόσο, στις τροπολογίες αυτές ενθαρρύνεται η έρευνα επί βλαστικών κυττάρων σε άλλους τοµείς, όπως το ενήλικο αίµα και το αίµα των οµφαλικών αγγείων, οι οποίοι προσφέρουν θετικές προοπτικές και δεν είναι αµφιλεγόµενοι. Αυτές οι τροπολογίες έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και την Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Όταν δεν υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες Gargani, υπερψήφισα τις τροπολογίες 319 και 358 της κ. Niebler κ.ά., επιδιώκοντας τον µετριασµό των αρνητικών επιπτώσεων. Οι τροπολογίες αυτές επιτρέπουν την παροχή κοινοτικής χρηµατοδότησης για την ανήθικη χρήση υπαρχουσών σειρών εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων που δηµιουργήθηκαν πριν από την 31η εκεµβρίου Πρόκειται για µια συµβιβαστική τροπολογία. Είναι µια απόπειρα µετριασµού των αρνητικών επιπτώσεων, καθόσον καταργεί το κίνητρο δηµιουργίας νέων εµβρύων για έρευνα και θα εµπόδιζε οποιαδήποτε πρόοδο προς την κατεύθυνση της κλωνοποίησης Peter Skinner (PSE), γραπτώς. (EN) Χαίροµαι που ψήφισα υπέρ της ένταξης της έρευνας επί βλαστικών κυττάρων, µεταξύ άλλων, στην έκθεση αυτή. Η επιστηµονική έρευνα µπορεί να συνεπάγεται πραγµατική πρόοδο στην αντιµετώπιση χρόνιων παθήσεων οι οποίες δεν αντιµετωπίζονταν από συµβατικές επιστηµονικές προσεγγίσεις. Όποιος έχει ζήσει µε συγγενείς που πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, ελπίζει για πρόοδο στη θεραπεία. Γνωρίζω από προσωπική πείρα µε µέλη της οικογένειάς µου ότι αυτή η ψηφοφορία σήµερα µπορεί να αλλάξει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την ΕΕ. Όσον αφορά µια άλλη πτυχή του θέµατος, υπάρχει αυξανόµενη ανάγκη σύνδεσης ορισµένων επιχειρήσεων µε τα ερευνητικά προγράµµατα. Ακόµη και σήµερα καταβάλλονται πολύ λίγες προσπάθειες ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι επιχειρήσεις οι σχετικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν Salvatore Tarabella (UEN), γραπτώς. (FR) Εκτός από την απογοήτευση που προκλήθηκε από τη µείωση των πόρων, η ψηφοφορία αυτής της έκθεσης είναι θεµελιώδους σηµασίας και συνώνυµη της ελπίδας για τον κόσµο της έρευνας, καθώς και για όσους υποφέρουν και προσβλέπουν στο να σηµειωθεί πρόοδος σε αυτό το είδος έρευνας. Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να καταγγείλω τον σκοταδισµό ορισµένων συντηρητικών που απορρίπτουν την έρευνα σχετικά µε τα έµβρυα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί πηγή πολλών ελπίδων. Πράγµατι, η έρευνα αιχµής σε αυτόν τον συγκεκριµένο τοµέα έχει ήδη οδηγήσει σε τεράστια πρόοδο στις γνώσεις µας σχετικά µε ασθένειες όπως ο διαβήτης, η νόσος του Πάρκινσον ή το Αλτσχάιµερ. Ευτυχώς, οι τροπολογίες 352, 354, 319, 356, 357 και 358 του κ. Gargani, της κ. Niebler και της κ. Záborská απερρίφθησαν. Είναι ωστόσο πολύ σαφές

19 15/06/ ότι αυτή η έρευνα στα βλαστικά κύτταρα εµβρύων πρέπει να πραγµατοποιείται µε πολύ αυστηρούς όρους δεοντολογίας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ ειδικότερα εκτός από τον εισηγητή, κ. Buzek τον συνάδελφό µου και επικεφαλής της σοσιαλιστικής αντιπροσωπείας του Βελγίου, τον κ. Busquin ο οποίος, διατηρώντας τον δυναµισµό της εντυπωσιακής του δουλειάς ως Ευρωπαίου Επιτρόπου για την έρευνα, συνεχίζει ακούραστα να εργάζεται για την προώθηση της έρευνας στον πυρήνα της κοινοβουλευτικής µας περιφέρειας Dominique Vlasto (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ αυτού του νέου ΠΠΕΤΑ καθώς βελτιώνουµε σηµαντικά την πρόταση της Επιτροπής και υιοθετούµε µια πιο φιλόδοξή στάση από το Συµβούλιο. Με έναν προϋπολογισµό στο ύψος των προσδοκιών µας άνω των 50 δισ. ευρώ, δηλαδή τριπλάσιο από ό,τι στο παρελθόν παρέχουµε στους ερευνητές µας επαρκείς πόρους ώστε να παραµείνουν στην Ευρώπη και να προσελκύσουν ερευνητές από τρίτες χώρες. Με το Έβδοµο ΠΠΕΤΑ, και τα τέσσερα ειδικά υποπρογράµµατά του, θα καταστεί δυνατή η διάρθρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας γύρω από δέκα κύριους τοµείς. Έχω επίσης υποστηρίξει τη δηµιουργία ενός ειδικού τίτλου σχετικά µε την ασφάλεια, καθώς πρόκειται για θέµα που εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τους πολίτες µας. Χαίροµαι επίσης για το γεγονός ότι οι τροπολογίες µου σχετικά µε την υγεία υιοθετήθηκαν σε µεγάλο ποσοστό. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει και ορισµένα νέα στοιχεία, όπως οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα επιτρέψουν τη σύνδεση επιχειρήσεων, και κυρίως των µικρότερων επιχειρήσεων, µε ερευνητικά κέντρα σε ένα συγκεκριµένο τοµέα. Φιλοδοξία µας είναι συνεπώς και το να ενεργοποιήσουµε εκ νέου την καινοτοµία στην Ευρώπη και να στηρίξουµε έτσι τις επιχειρήσεις µας και τις θέσεις εργασίας µας Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Σέβοµαι την εθνική νοµοθεσία της χώρας µου, της Σλοβακίας, τη βούληση των ψηφοφόρων µου και την συνείδησή µου. Για αυτούς τους λόγους δεν υποστήριξα το νοµοθετικό ψήφισµα. Ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής και της γυναικείας ακεραιότητας είναι ιερός. Είναι ανεύθυνο να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα σχέδια που εκµεταλλεύονται τα ωάρια των γυναικών ή που καταστρέφουν το ανθρώπινο έµβρυο. Το Πρόγραµµα Πλαίσιο χρηµατοδοτεί έρευνες που είναι απαγορευµένες σε αρκετά κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της Σλοβακίας, µε χρήµατα των σλοβάκων φορολογουµένων. εν είναι άραγε ψέµα να προσποιούµαστε ότι η ΕΕ, και κυρίως η Επιτροπή, σέβεται την πολυµορφία και την κυριαρχία των κρατών µελών, όταν είναι πρόθυµη να χρηµατοδοτήσει παράνοµα σχέδια; Ενώ ο κοινοτικός προϋπολογισµός δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις καθηµερινές ανάγκες µας, γιατί να σπαταλήσουµε τα χρήµατα των φορολογουµένων για έρευνες χωρίς απτά αποτελέσµατα; Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και η Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της οποίας είµαι µέλος, ζήτησαν να παύσει η χρηµατοδότηση ή η συγχρηµατοδότηση των ερευνών που θεωρούνται παράνοµες σε ορισµένα κράτη µέλη ή που συνεπάγονται την καταστροφή ανθρωπίνων εµβρύων, την ανθρώπινη κλωνοποίηση, την εκµετάλλευση γυναικών για τη λήψη των ωαρίων τους, την επεξεργασία των βλαστικών σειρών για σκοπούς ευγονισµού ή ακόµη τη δηµιουργία υβριδίων κυττάρων όπως οι χίµαιρες Έκθεση: Costa (A6-0194/2006) Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί υποστηρίζουν την αρχή της κοινής προσέγγισης στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, δεν µπορούµε να στηρίξουµε οποιαδήποτε επέκταση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής, η οποία θα επιδεινώσει το δύσκολο έργο των κρατών µελών σχετικά µε τον καθορισµό του πότε απαιτούνται µέτρα υψηλής ασφάλειας στις επικράτειές τους. Ούτε µπορούµε να υποστηρίξουµε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής αυτού του κανονισµού στην ασφάλεια κατά την πτήση, ούτε την επέκταση των αρµοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας, τουλάχιστον έως ότου αποδείξει την ικανότητά του να εκτελεί τις υπάρχουσες λειτουργίες ασφαλείας του κατά τρόπο επαρκή και αποτελεσµατικό. Για τους λόγους αυτούς, οι Συντηρητικοί απείχαν από την τελική ψηφοφορία Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα τις τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούσαν στην προστασία των συµφερόντων των µελών της εκλογικής µου περιφέρειας στο Γιβραλτάρ. Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι οι κοινοί κανόνες στον τοµέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας δεν ισχύουν αυτοµάτως στο Γιβραλτάρ λόγω της συνεχιζόµενης άρνησης της Ισπανίας να αναγνωρίσει το Γιβραλτάρ ως κανονικό τµήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι αναµενόµενο, αυτή η διαρκής ενόχληση απλώς παγιώνει τις αδιάλλακτες απόψεις στο Γιβραλτάρ. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε µακροπρόθεσµη λύση θα ήταν πιθανότερο να βρεθεί µε καρότα και όχι µε µαστίγια Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Θα ήθελα µε αυτήν την αιτιολόγηση ψήφου να αιτιολογήσω την αποχή µου από την ψηφοφορία για τις τροπολογίες 90 και 91. εν θα πρέπει να εγκριθεί καταρχάς η εφαρµογή κανόνων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας για όλους τους αερολιµένες που βρίσκονται στην επικράτεια

20 24 15/06/2006 κρατών µελών, ενώ µε µία προσθήκη εξαιρείται από αυτόν τον κανονισµό ο αερολιµένας του Γιβραλτάρ. Πώς µπορούµε να µιλάµε για µία Ένωση όταν ξαφνικά δεν ισχύουν πια για ορισµένες περιφέρειες νόµοι καθολικού κύρους; Τόσο η Ισπανία όσο και το Ηνωµένο Βασίλειο ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω ότι τέτοιου είδους λογοµαχίες δεν θα πρέπει να γίνονται σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε, ειδικότερα, σε βάρος της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας έκθεσης και πρέπει να εφαρµόζει τα δικά της µέτρα και κανόνες για την πρόληψη παράνοµων επεµβάσεων στην πολιτική αεροπορία σε όλα τα αεροδρόµια της ΕΕ για την προστασία όλων των επιβατών Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. (EN) Επικροτώ θερµά την πρόταση που υποβάλλεται σήµερα για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. Πιστεύω ότι έχει έλθει η ώρα, µετά την εµπειρία στον τοµέα της ασφάλειας που αποκοµίστηκε από την 11η Σεπτεµβρίου, να παγιωθούν νοµικώς βασικές αρχές σχετικά µε τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες. Πρέπει όλα τα κράτη µέλη να ενεργούν µε συντονισµένο τρόπο όσον αφορά τους κοινούς κανόνες για τους ελέγχους ασφαλείας, τις έρευνες, τις επιθεωρήσεις, τα απαγορευµένα είδη και τις περιπολίες ασφαλείας, µεταξύ άλλων. Στηρίζω τη ρηξικέλευθη στάση της Επιτροπής, η οποία προτείνει κανόνες που θα διέπουν τα µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Εντούτοις, είµαι περισσότερο επιφυλακτικός ως προς την υποστήριξη τροπολογιών επί της πρότασης αυτής στις οποίες ζητείται η υποχρεωτική χρήση ενόπλου προσωπικού ασφαλείας κατά τις πτήσεις, ή «ιπτάµενων αστυνοµικών». Φρονώ ότι είναι σηµαντικό να µην δεσµευτούν νοµικώς τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν ή να δέχονται ένοπλο προσωπικό ασφαλείας κατά τις πτήσεις εγχώριων ή αλλοδαπών αεροσκαφών Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Σήµερα το πρωί, το Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση Costa όσον αφορά τους κοινούς κανόνες στον τοµέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Καθώς πλησιάζει η περίοδος των διακοπών και εκατοµµύρια επιβάτες ετοιµάζονται να επιβιβαστούν σε αεροπλάνα προς τους προορισµούς των ονείρων τους περίπου 16 εκατοµµύρια ετησίως από το Εθνικό Αεροδρόµιο των Βρυξελλών θεωρώ ότι είναι σκόπιµο να τονίσουµε ορισµένους σηµαντικούς κανόνες σχετικά µε την ασφάλεια κατά την πτήση. Ενώ ορισµένοι άνθρωποι ίσως δυσανασχετούν επειδή πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, θεωρώ ότι αυτό είναι το τίµηµα που πρέπει να πληρώσουµε. Ίσως επηρεαστεί η γενική ροή, αλλά τελικά αυτό θα είναι προς όφελος όλων µας όσον αφορά την ασφάλεια. Αυτή η έκθεση είναι ένα σύνολο αναθεωρήσεων ενός νόµου του 2002 που εγκρίθηκε µετά από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεµβρίου Κάθε αναφορά στην ασφάλεια πρέπει να εστιάζει στα βασικά πρότυπα που διέπουν τους ελέγχους, την επιθεώρηση, τα απαγορευµένα είδη και τους υπαλλήλους ασφαλείας κατά την πτήση. Ο στόχος είναι ένας και µοναδικός, δηλαδή η περισσότερη συνοχή στις πολιτικές που στοχεύουν στην «ασφάλεια µιας στάσης» σε ολόκληρη την ΕΕ Έκθεση: Langen (A6-0200/2006) Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η Σλοβενία πληροί τα κριτήρια του Μάαστριχτ, τα οποία ο ίδιος ο κ. Prodi χαρακτήρισε πρόσφατα ανόητα. Εποµένως, η χώρα αυτή µπορεί να υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση. Θα είναι µάλιστα η µόνη χώρα της ευρωζώνης που πληροί αυτά τα περιβόητα κριτήρια. Η αποχή µας σχετικά µε το θέµα αυτό δεν συνεπάγεται απόρριψη του σλοβενικού αιτήµατος. εν θα ψηφίσουµε κατά του αιτήµατος της Σλοβενίας, εάν αυτό επιθυµεί πραγµατικά η χώρα, και κυρίως ο λαός της. Ωστόσο, δεν µπορούµε να εγκρίνουµε την είσοδο µιας νέας χώρας στην λιγότερο δυναµική οικονοµική ζώνη του κόσµου, η οποία έχει µια νοµισµατική πολιτική που καταστρέφει την ήδη αδύναµη ανάπτυξή µας, και µια πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών που είναι επιζήµια λόγω της ανυπαρξίας της. Η υιοθέτηση του ευρώ δεν είναι καλή ιδέα. Εµείς οι Γάλλοι το γνωρίζουµε. Η Γαλλία το έκανε και πληρώνει το βαρύ τίµηµα Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Επιλέξαµε να απόσχουµε από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής. Οι Σλοβένοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να αποφασίσουν, κατά προτίµηση µέσω ενός δηµοψηφίσµατος, αν θέλουν να συµµετάσχει η χώρα τους στην ΟΝΕ. εν πιστεύουµε ότι η Σουηδία πρέπει να συµµετάσχει σε αυτήν. Ούτε συστήνουµε σε άλλες χώρες να το πράξουν. Ωστόσο, εναπόκειται, όπως προείπα, στον λαό κάθε χώρας να αποφασίσει για αυτό το ζήτηµα Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τυνησία (B6-0340/2006) John Attard-Montalto (PSE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη στάση που τήρησα κατά την ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσµατος σχετικά µε την Τυνησία, θέλω να δηλώσω ότι ψήφισα από αφοσίωση στο κόµµα µου. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να εφαρµόζουµε δύο µέτρα και δύο σταθµά, µε την έννοια ότι, όταν εγκρίνουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µια σειρά ψηφισµάτων τα οποία στρέφονται εναντίον µιας συγκεκριµένης χώρας, πρέπει ίσως είτε να µετριαστεί η

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 14.6.2012 2012/2087(DEC) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 (απαλλαγή 2011) «ιαρθρωτικά Ταµεία Αντιµετώπισε επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έγγραφο θέσης 2011 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ REX/057 Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2001 8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Μαΐου 2001 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία προέβησαν οι δύο συμπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 Το οικονομικό πρόγραμμα που δρομολόγησε η Ελληνική Κυβέρνηση τον Μάιο του 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:18.30 Αθήνα, 8-9-2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Η σηµερινή εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Προϋπολογισμός 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, καθώς επίσης και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης.

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, καθώς επίσης και το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. κα ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα με τη σειρά μου να χαιρετίσω τη συμμετοχή σας στην ημερίδα μας και για έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο: Ουσιαστικά είναι η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ, Προέδρου Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

ΟΜΙΛΙΑ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ, Προέδρου Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Κυρίες και κύριοι, Τα δύο θέµατα του Healthworld 2007 οι «Τεχνολογίες αιχµής και καινοτοµίες στη ιαχείριση του Συστήµατος Υγείας» καθώς και η «Πολιτική Φαρµάκου στη ηµογραφικά Πάσχουσα Ελλάδα» - αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4 εκεµβρίου 2002, Βρυξέλλες Juan Manuel Fabra Vallés Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2177(DEC) 15.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 17.12.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 9/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/203 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος Ανδρέας Τσουρουφλής 28.2.2017 Η μέθοδος κατάρτισης του Προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 16.12.2014 2014/2075(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/17 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο στόχος του σχεδίου δράσης και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί έως τώρα;

Ποιος είναι ο στόχος του σχεδίου δράσης και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί έως τώρα; MEMO/09/481 Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2009 Ερωτήσεις και απαντήσεις: Έκθεση προόδου για το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10) C 449/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2055(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2055(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2055(INI) 6.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2248(INI) 19.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * *

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Βρυξέλλες 30 Νοεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/107 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/179 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ FRANCESCO DRUDI HEAD OF FISCAL POLICIES DIVISION, EUROPEAN CENTRAL BANK TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/151 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19) C 449/102 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 1073/99 (ΜΕΡΟΣ 4) Ο θεσμικός συντονισμός στην καταπολέμηση της απάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/219 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II

P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/2154(DEC) 17.11.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Ελέγχου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 29.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 10/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Είναι αποτελεσµατικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 22 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 1997/2174(COS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/51 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 5.5.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 2/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Παρακολούθηση της ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/27 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ (Π.Ο.Ι.Ε.-Φ.Σ.Ε.Κ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI) Σχέδιο έκθεσης Dennis de Jong (PE575.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI) Σχέδιο έκθεσης Dennis de Jong (PE575. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2319(INI) 9.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-57 Σχέδιο έκθεσης Dennis de Jong (PE575.223v01-00) σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE Conseil UE ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) PUBLIC AD 15/17 LIMITE CONF-RS 11 EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο 29:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής C 449/72 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25) C 449/138 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 1.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.01.2002 SEC(2002) 65 τελικό 2001/0234 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. , Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Τα Συνέδρια αποτελούν την κορυφαία διαδικασία για όλα τα κόµµατα. Μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα