ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006"

Transcript

1 4-001 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΟΥ κ. J. ONYSZKIEWICZ Αντιπροέδρου Έναρξη της συνεδρίασης (Η συνεδρίαση αρχίζει στις ) Ηµερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά *** Marco Cappato (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το άρθρο 96 του Κανονισµού προβλέπει τη δηµοσιοποίηση των εργασιών µας, και εποµένως πιστεύω πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε τις πιθανές συνέπειες των δηλώσεων που γίνονται σε αυτό το Σώµα. Αναφέροµαι στη δήλωση που έγινε από την κ. De Keyser τη ευτέρα σχετικά µε τους οκτώ νεκρούς στη Γάζα, στην οποία ισχυρίσθηκε αναφέρω επί λέξει ότι οι δολοφονίες ήταν εσκεµµένη πράξη και ότι, το 1987, η πρώτη Ιντιφάντα είχε ξεκινήσει από ένα λιγότερο σοβαρό επεισόδιο. Από τη στιγµή που η δήλωση αυτή, η οποία έγινε δεκτή µε χειροκροτήµατα σε αυτό το Κοινοβούλιο, διαψεύσθηκε από την έρευνα των ισραηλινών αρχών, από την οποία αποδεικνύεται ότι το συµβάν προκλήθηκε πιθανότατα από βόµβα, πιστεύω ότι ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να είµαστε πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε ειδήσεις αυτού του τύπου και να περιµένουµε να µάθουµε πώς εκτυλίχθηκαν πραγµατικά τα γεγονότα, διότι, διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος οι δηλώσεις µας να έχουν συνέπειες που δεν επιθυµούµε Πρόεδρος. Λυπάµαι, αλλά αυτή δεν είναι παρατήρηση επί της διαδικασίας. Σηµειώνουµε όσα αναφέρετε, αλλά δεν πρόκειται για διαδικαστικό θέµα Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων και καταπολέµηση της απάτης (2004) (συζήτηση) Πρόεδρος. Η ηµερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α6-0185/2006) του κ. Bösch, εξ ονόµατος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισµών, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέµηση της απάτης Ετήσια Έκθεση 2004 (2005/2184(INI)) Herbert Bösch (PSE), εισηγητής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σχετικά µε την έκθεση για την απάτη για το έτος 2004 πρέπει να θυµόµαστε ότι οι παρατυπίες, και υπογραµµίζω και πάλι ότι πρόκειται για παρατυπίες και όχι για απάτες εφ όσον συνήθως οι απάτες αποτελούν µόνο ένα µικρό µέρος παραµένουν σχετικά σταθερές και φθάνουν µόλις το 1% του κοινοτικού προϋπολογισµού. Φυσικά, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες µετατοπίσεις στον προϋπολογισµό, που µπορούν να διαπιστωθούν µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Σε συνάρτηση µε αυτό επικροτούµε πρώτα από όλα, µπορούµε µάλιστα να το σηµειώσουµε µε υπερηφάνεια, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια επιτύχαµε σοβαρή µείωση των παρατυπιών στον µεγαλύτερο τοµέα µας, δηλαδή τη γεωργία. Από το 2003 ως το 2004 οι απώλειες µειώθηκαν κατά περίπου 50%, από 170 εκατ. ευρώ σε 80 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, είµαστε δυστυχώς υποχρεωµένοι να παρατηρήσουµε ότι οι απώλειες των διαρθρωτικών ταµείων αυξήθηκαν από 482 εκατ. ευρώ σε 694 εκατ. ευρώ. Μπορούµε να αποδώσουµε οµόφωνα τη µείωση των µεγεθών για τη γεωργία στο γεγονός ότι το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου φέρνει αποτελέσµατα. Όπου εφαρµόζεται, υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα και έτσι πρέπει, φυσικά, να επιµείνουµε ακόµα περισσότερο να εφαρµόζεται πραγµατικά το ΟΣ Ε. Στην έκθεσή µας επικρίνουµε το γεγονός ότι εφτά ολόκληρα χρόνια µετά από την πάροδο της προθεσµίας εφαρµογής, ένα παλιό κράτος µέλος, συγκεκριµένα η Ελλάδα, δεν το έχει ακόµη εφαρµόσει. Φυσικά, προτρέπουµε την Επιτροπή να προσέξει αυτό το ζήτηµα, γιατί αυτές οι µέθοδοι πρέπει να εφαρµόζονται µε ενιαίο τρόπο. Το επόµενο σηµείο που πρέπει να προσέξουµε, σχετίζεται µε την προενταξιακή βοήθεια. Οτιδήποτε σχετίζεται µε τη διεύρυνση, είναι πολιτικά ευαίσθητο ζήτηµα, πρέπει όµως να εξασφαλίσουµε ότι και σε αυτόν τον τοµέα, τα πράγµατα θα γίνονται σωστά από δηµοσιονοµική άποψη. Ανησυχία προκαλεί η έκταση των υποτιθέµενων παρατυπιών, όµως πολύ χειρότερο είναι το γεγονός ότι όπως παραδέχεται η ίδια η Επιτροπή, δεν ξέρει στην πραγµατικότητα για τι είδους παρατυπίες πρόκειται και ως εκ τούτου δεν ξέρει επίσης τι µπορεί να ανακτηθεί ή µε ποιον τρόπο µπορεί να γίνει αυτό και µάλιστα αυτό ισχύει για το 90% των περιπτώσεων. Με άλλα λόγια, ως προς το ζήτηµα αυτό η Επιτροπή είναι ουσιαστικά τυφλή κι έτσι πρέπει να προβούµε σε προληπτικές ενέργειες. Γνωρίζουµε ότι οι διοικητικές δοµές των υπό ένταξη χωρών είναι πραγµατικά κάπως µικρότερες, ωστόσο θα ήθελα να ζητήσω από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να το λάβουν αυτό υπόψη σε µελλοντικούς προϋπολογισµούς. εν θέλουµε

2 6 15/06/2006 να ρίξουµε παραπάνω νερό σε δοχεία που είναι ήδη γεµάτα, γιατί έτσι τελικά θα ξεχειλίσουν. Στην περυσινή έκθεση για την καταπολέµηση της απάτης ασχοληθήκαµε κυρίως µε το λαθρεµπόριο τσιγάρων και είµαστε ειλικρινά υπερήφανοι γιατί εδώ έγινε σηµαντικό έργο από την Επιτροπή και την OLAF. 24 χώρες, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα νέα κράτη µέλη, προσχώρησαν στη συµφωνία µε τη Philip Morris, µε µία εξαίρεση που µας λυπεί: τη Μεγάλη Βρετανία. Ασφαλώς θα θέλαµε να χρησιµοποιήσει µε εύλογο τρόπο η Επιτροπή τις πληρωµές που οφείλει η Philip Morris συνολικά 1 δις ευρώ και λυπόµαστε γιατί µέχρι τώρα δεν κατάφερε να το κάνει. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριµένες προτάσεις και πρωτοβουλίες για την χρήση αυτών των εσόδων. Εκτιµούµε ότι η ΕΕ έχασε το 2004 περίπου 418 εκατ. ευρώ από δασµούς εξαιτίας του λαθρεµπορίου τσιγάρων, και η τάση φαίνεται να είναι αυξητική. Πρόκειται για ένα θέµα που πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. εν πρόκειται να ωφελήσουν ιδιαίτερα τα µέτρα που θα ληφθούν από τα κράτη µέλη Συµπεριλάβαµε επίσης για πρώτη φορά την απάτη που αφορά τον ΦΠΑ. Εκτιµούµε ότι τα κράτη µέλη χάνουν κάθε χρόνο το 10% των εσόδων από τον ΦΠΑ εξαιτίας της σχετικής απάτης και θα ήθελα να παροτρύνω κατηγορηµατικά την Επιτροπή να ασχοληθεί µε το ζήτηµα αυτό µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το υποστηρίξει σε αυτό. Τέλος, θα αναφερθώ στην επικείµενη µεταρρύθµιση της OLAF. Στις 24 Μαΐου, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισµού, αλλά δεν την έχει ακόµα υποβάλει στο Σώµα και έτσι δεν µπορεί να αρχίσει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Σήµερα ωστόσο θα προτείνουµε µερικές σαφείς κατευθυντήριες γραµµές για το θέµα αυτό. Έτσι, για παράδειγµα, το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να εγκρίνει κανέναν κανονισµό που θα περιορίζει µε οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώµατά του. Αναφορικά µε το έργο της OLAF, τα τελευταία χρόνια οι προτεραιότητες µετακινήθηκαν από το πρωταρχικό καθήκον της OLAF, που είναι η διεξαγωγή ερευνών, προς λειτουργίες συντονισµού και παροχής µίας πλατφόρµας. Η επέκταση των συντονιστικών δραστηριοτήτων δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να γίνει σε βάρος των ερευνών, αφού αυτό µπορεί να έχει µοιραίες εξωτερικές συνέπειες. Εάν στη συζήτηση για τη µεταρρύθµιση συµπεριληφθεί ενδεχόµενη επέκταση των δραστηριοτήτων της OLAF, τότε η Επιτροπή και το Σώµα πρέπει να ξεκαθαρίσουν από την αρχή ότι για να γίνει αυτό θα χρειαστούν περαιτέρω οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι. Πρέπει να καταλήξουµε σε συµφωνία γι αυτό Vladimír Špidla, Επιτροπή. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή θα ήθελε καταρχάς να ευχαριστήσει τον εισηγητή, κ. Bösch, για τον τρόπο µε τον οποίο αφιέρωσε τις δυνάµεις για πολλά χρόνια στην καταπολέµηση της απάτης, και στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουµε µια από τις θετικότερες εκθέσεις τα τελευταία χρόνια στον τοµέα αυτό. Η έκθεση φυσικά αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. Η Επιτροπή χαιρετίζει αυτή την εποικοδοµητική έκθεση και υποστηρίζει τις περισσότερες από τις απόψεις που διατυπώνονται σε αυτή. Καταρχάς θα ήθελα να αναφέρω τα στατιστικά στοιχεία και τις τάσεις όσον αφορά τις παρατυπίες που αναφέρθηκαν από τα κράτη µέλη το Πρέπει ωστόσο να επιφυλασσόµαστε να εξάγουµε συµπεράσµατα από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν αυτές οι εκθέσεις. Τα κράτη µέλη που αναφέρουν µεγάλο αριθµό τέτοιων περιπτώσεων προσπαθούν κατά γενικό κανόνα σκληρότερα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε σύγκριση µε τα κράτη που αναφέρουν λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις. Εξάλλου, τα ποσά αποτελούν εκτιµήσεις και δεν αντανακλούν δηµοσιονοµικές απώλειες, δεδοµένου ότι εφαρµόζονται άµεσα διορθωτικά µέτρα. Στους τοµείς των ίδιων πόρων και της γεωργίας τα ποσά σηµειώνουν πτώση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενώ στον τοµέα των διαρθρωτικών δραστηριοτήτων αυτά αυξάνονται. Όπως τόνισε το Κοινοβούλιο, το σύστηµα ΟΣ Ε είχε µεγάλη επιτυχία στον τοµέα της γεωργίας. Η Επιτροπή δεν προσπαθεί µόνον να µειώσει τον αριθµό των παρατυπιών και τα µέτρα που εφαρµόζονται γι αυτές, αλλά έχει επίσης εφαρµόσει µέτρα το 2005 µε τα οποία ορισµένα από τα παλαιά κράτη µέλη έχουν βελτιώσει τον τρόπο µε τον οποίο αναφέρουν τις παρατυπίες, µε τη χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ εν συντοµία στο περιεχόµενο της έκθεσης. Σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης, η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση στις 24 Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του κανονισµού 1073/1999, βάσει του οποίου ιδρύθηκε η OLAF. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της µεταρρύθµισης της OLAF; Καταρχάς, είναι απαραίτητο να δηλώσω ότι, σχετικά µε τη διεξαγωγή ερευνών, η Υπηρεσία είναι µια λειτουργικά µια ανεξάρτητη µονάδα της Επιτροπής, και η υφιστάµενη δοµή της λειτουργεί ικανοποιητικά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε αυτό το γεγονός στην ειδική έκθεσή του σχετικά µε την ίδρυση της Υπηρεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο η προτεινόµενη νοµοθεσία θα καθιστούσε αποτελεσµατικότερες τις ερευνητικές δραστηριότητες της Υπηρεσίας και την πολιτική διοίκησή της, ενώ θα σέβεται τα δικονοµικά και ατοµικά δικαιώµατα κατά τη διάρκεια των ερευνών, και τη µεταφορά δεδοµένων που αφορούν τις έρευνες, καθώς θα διατηρεί την ανεξαρτησία και την εµπιστευτικότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτή είναι µια καλά ισορροπηµένη πρόταση, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας, και το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι πράγµατι η επίτευξη αυτής της βελτίωσης.

3 15/06/ Η Επιτροπή ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο θα µπορέσει να εξετάσει επαρκώς αυτή την πρόταση το συντοµότερο δυνατό, καθώς οι πρώτες συζητήσεις έχουν ήδη διεξαχθεί στο Συµβούλιο εντός του πλαισίου της σχετικής οµάδας εργασίας. Αναφερόµενος στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων, θα ήθελα να πω µερικά λόγια για το θέµα, ιδιαίτερα σχετικά µε τη συµφωνία καταπολέµησης του λαθρεµπορίου τσιγάρων η οποία έχει συναφθεί µε την Philip Morris International. Η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για την αµέριστη υποστήριξή του στον τοµέα αυτό. Η Επιτροπή χαίρεται για το γεγονός ότι τα 24 από τα 25 κράτη µέλη έχουν ήδη στηρίξει τη συµφωνία, το µόνο κράτος µέλος που δεν το έχει κάνει είναι το Ηνωµένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό µαρτυρεί την επιτυχία και τη σηµασία µιας συµφωνίας η οποία είναι η πρώτη σε αυτόν τον τοµέα και η οποία θεσπίζει τη συνεργασία ανάµεσα στις αρχές και τη βιοµηχανία. Τα στοιχεία για κατασχέσεις τσιγάρων µάρκας Philip Morris International είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την OLAF και τα κράτη µέλη. Για να σας δώσω µια ιδέα το 2005 η OLAF και τα κράτη µέλη γνωστοποίησαν στην Philip Morris περίπου 300 µεµονωµένες κατασχέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερα από 400 εκατοµµύρια τσιγάρα. Από αυτό το σύνολο, το % ήσαν αποµιµήσεις. Οι κατασχέσεις µάς επιτρέπουν να εντοπίσουµε τις περιοχές κλειδιά στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και των αποµιµήσεων και αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Στην πραγµατικότητα η συµφωνία αποδείχθηκε ότι είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό εργαλείο στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η συµφωνία αυτή θα χρησιµεύσει ως µοντέλο και για άλλες καπνοβιοµηχανίες. Η έκθεση ανέφερε το θέµα του τρόπου χρησιµοποίησης των πόρων που λαµβάνονται. Η Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει πρόταση στο εγγύς µέλλον σχετικά µε αλλαγές στο πρόγραµµα Pericles κατά τη διάρκεια των ετών , η οποία θα εξασφαλίζει σηµαντική θέση στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της αποµίµησης ως στόχος που αξίζει τη διάθεση οικονοµικών πόρων. Η έκθεση δικαιολογηµένα ασχολήθηκε µε το ιδιαίτερο πρόβληµα της απάτης του ΦΠΑ στην Κοινότητα και τις σηµαντικές ζηµίες που συσσωρεύονται στα κράτη µέλη. Όλες οι προσπάθειες που στοχεύουν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών αξίζουν τη µέγιστη υποστήριξη. Η προτεινόµενη διαδικασία η οποία ασχολείται µε την αµοιβαία διοικητική συνδροµή, για την οποία το Κοινοβούλιο έχει δώσει θετική απάντηση, αποτελεί σηµαντική πρωτοβουλία. Πότε η OLAF, ως µονάδα της Επιτροπής, θα είναι σε θέση να παράσχει στα κράτη µέλη προστιθέµενη αξία; Αυτή η πρωτοβουλία εµπίπτει τέλεια στο πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά µε µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής που ενέκρινε η Επιτροπή στις 31 Μαΐου. Αναφέρει ότι το επίπεδο των φορολογικών απωλειών καθίσταται θέµα εντεινόµενης ανησυχίας, και ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά όταν ενεργούν µεµονωµένα. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να βελτιώσει τους µηχανισµούς για πρακτική συνεργασία µεταξύ των µεµονωµένων κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και της Υπηρεσίας. Όπως µπορείτε να διαπιστώσετε, υπάρχει αυτή τη στιγµή µια ολόκληρη σειρά σηµαντικών νοµικών µέτρων υπό εκπόνηση ή υπό συζήτηση µε το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, το σύνολο αυτών των µέτρων θα ενισχύσουν την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων και θα εξασφαλίσουν µια βελτιωµένη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων οργάνων. Ο τοµέας προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων είναι ένας τοµέας κοινής εξουσίας, και τα κράτη µέλη έχουν αποφασιστικό ρόλο να παίξουν για να τον καταστήσουν επιτυχή. Η Επιτροπή και η OLAF ελπίζουν ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να είναι ένας ισχυρός σύµµαχος στο έργο αυτό. Μια αποτελεσµατική δοµή για την καταπολέµηση της κατάχρησης των ευρωπαϊκών οικονοµικών είναι θεµελιώδης προκειµένου να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών. Η αξιοπιστία των επίσηµων οργάνων µας είναι ακόµη πιο σηµαντική τώρα που έχει καταστεί δύσκολο να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές. Επιτρέψτε στο σηµείο αυτό να διατυπώσω µια άποψη σχετικά µε τις µεµονωµένες τροπολογίες. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τις τροπολογίες 1, 3, 4 και 5. Στην περίπτωση της τροπολογίας 2, σχετικά µε τη Eurostat, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση κατάστασης στις 12 Απριλίου 2006 η οποία ασχολείται µε την υπόθεση της Eurostat. Η έκθεση ανέφερε ότι η δέσµη µέτρων που εγκρίθηκαν θα µπορούσαν να εγγυηθούν ότι παρόµοιες παρατυπίες δεν θα επαναληφθούν. Η OLAF έχει σχεδόν περατώσει µία από τις έρευνες. Όσον αφορά τις οικονοµικές συνέπειες των παρατυπιών και την επιστροφή των οφειλών, η Επιστροφή δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγµή να παράσχει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία πέραν αυτών που περιέχονται στην έκθεση. Ορισµένα θέµατα εξετάζονται ακόµη από τα εθνικά δικαστήρια και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν ακριβέστερες πληροφορίες. Στην περίπτωση της τροπολογίας 6, η Επιτροπή πιστεύει ότι το εσωτερικό σύστηµα για αποκλεισµό εταιρειών το οποίο τώρα εφαρµόζει απαντά επαρκώς σε αυτό το αίτηµα. Αυτό το σύστηµα είναι διαθέσιµο και διατηρείται από όλες τις Γενικές ιευθύνσεις στην Επιτροπή και όχι µόνον από τη Γενική ιεύθυνση Έρευνας. Η ιδέα µιας µαύρης λίστας ως µέσο πρόληψης φαίνεται ότι είναι όντως αποτελεσµατική. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει προτείνει εντός του πλαισίου του αναθεωρηµένου δηµοσιονοµικού κανονισµού να επεκτείνει τη βάση δεδοµένων αποκλεισµένων εταιρειών έτσι ώστε τα κράτη µέλη να µπορούν να την χρησιµοποιούν και αυτά, µαζί µε τους άλλους εταίρους που συµµετέχουν στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.

4 8 15/06/2006 Το πρόβληµα µε αυτή την τροπολογία από την προοπτική της Επιτροπής δεν είναι η αφηρηµένη εσωτερική ουσία της, αλλά το γεγονός ότι αποτελεί µόνον µια µερική πρόταση εντός του πλαισίου ενός ευρύτερου συστήµατος το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη, το οποίο είναι αποτελεσµατικό, και του οποίου η περαιτέρω ανάπτυξη είναι ακόµη ένα ανοικτό ζήτηµα, κατά την γνώµη της Επιτροπής Simon Busuttil, εξ ονόµατος της Οµάδας PPE-DE. (MT) Θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας τον συνάδελφό µου κ. Bösch για την έκθεσή του, η οποία, όπως είπε και ο Επίτροπος, είναι µια καλή και θετική έκθεση και θα έχει την υποστήριξή µας. Σχετικά θα ήθελα να κάνω δύο σύντοµες επισηµάνσεις. Πρώτον, τώρα που επικυρώσαµε το διορισµό του ιευθυντή της OLAF, θα ήθελα να στείλω το µήνυµα ότι πρέπει να αφήσουµε αυτή την υπηρεσία να εκπληρώνει το έργο της χωρίς να θέτουµε οποιαδήποτε εµπόδια στη λειτουργία της. Η OLAF είναι µια υπηρεσία ζωτικής σηµασίας στον αγώνα κατά της απάτης και κατά συνέπεια είναι σηµαντικό να την αφήσουµε ανεπηρέαστη και να µην τη διατηρούµε υπό συνεχή πίεση και ένταση. Χρειάζεται να ανοίξουµε ένα νέο κεφάλαιο και να αφήσουµε την OLAF να λειτουργήσει. Κατόπιν, αν η OLAF δεν παράσχει αποτελέσµατα, µπορούµε να ξανασυζητήσουµε το θέµα. εύτερον, η Επιτροπή έχει µόλις καταθέσει νέες προτάσεις για αναθεώρηση του κανονισµού σχετικά µε τη δηµιουργία της OLAF. Ενδιαφερόµαστε ιδιαίτερα γι αυτή τη διαδικασία και θα θέλαµε να δούµε αυτή η αλλαγή να έχει ως αποτέλεσµα µια ισχυρότερη, αποδοτικότερη και πολύ αποτελεσµατικότερη υπηρεσία. Ωστόσο, αυτός ο κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει επίσης και την ανεξαρτησία της OLAF. Κύριε Πρόεδρε, η οµάδα µας δίδει µεγάλη σηµασία στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον απλό λόγο ότι οφείλουµε να επιδείξουµε σαφή δέσµευση ότι θα διασφαλίσουµε ότι τα χρήµατα των φορολογουµένων δεν χρησιµοποιούνται µόνον µε τον αρµόζοντα τρόπο αλλά να είναι εµφανές επίσης ότι χρησιµοποιούνται µε τον αρµόζοντα τρόπο. εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιµοποιεί χρήµατα των φορολογουµένων, αυτή η δέσµευση είναι δικό µας καθήκον Inés Ayala Sender, εξ ονόµατος της Οµάδας PSE. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συµµετάσχω στη γενική αναγνώριση του έργου του συναδέλφου µου Herbert Bösch, της αποφασιστικότητάς του να προστατέψει τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF). Φέτος είµαστε ικανοποιηµένοι, εποµένως εγώ ιδιαίτερα, ενόψει των αναφορών σε πτυχές γεωργίας που αφορούν τη χώρα µου µε τη σαφή βελτίωση και την ποιότητα, καθώς και µε τη µείωση της απάτης στα κράτη µέλη και, ιδιαίτερα, µε την επιτυχία που επιτεύχθηκε αναφορικά µε το λαθρεµπόριο τσιγάρων, η οποία αποδεικνύει ότι η Ένωση µπορεί να επιβληθεί σε αυτές τις πολυεθνικές που µερικές φορές φαίνεται ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν. Φέτος, ωστόσο, έχουµε επίσης µια νέα πτυχή που είναι πολύ ανησυχητική και σε σχέση µε την οποία πρέπει να δείξουµε όλοι αλλά ιδιαίτερα η Επιτροπή µεγαλύτερη υπευθυνότητα: διασφαλίζεται ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων που ερευνώνται; Το λέω αυτό διότι η απόφαση του Πρωτοδικείου της 6 ης Απριλίου 2006 σε σχέση µε την υπόθεση IRELA, η οποία υποχρεώνει την Επιτροπή να καταβάλει χρηµατική αποζηµίωση σε υπάλληλο και η οποία καταδικάζει ρητά την έρευνα που διενέργησε η OLAF, απαιτεί έναν ουσιαστικό και ριζικό προβληµατισµό και αντίδραση προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι ο αναθεωρηµένος κανονισµός σχετικά µε τις έρευνες της OLAF, ο οποίος προετοιµάζεται για την παρουσίασή του, θα εγγυάται αναντίρρητα και σαφέστατα την ανεξαρτησία του ελέγχου της νοµιµότητας των ερευνών που διεξάγονται και, πάνω απ όλα, τον µέγιστο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων που ερευνώνται, εφαρµόζοντας πλήρως την αρχή της πρόληψης. Η Ένωσή µας, οι Κοινότητες και τα θεσµικά µας όργανα δεν µπορούν να κάνουν κήρυγµα στις χώρες γύρω µας, και στα κράτη µέλη µας, σχετικά µε τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων αν δεν είµαστε ικανοί να διατηρήσουµε την αρχή της πρόληψης και τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων που εργάζονται εδώ όταν υποβάλλονται σε έρευνα. Μετά είναι πάντα πολύ αργά Bart Staes, εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ένα κοινοβούλιο έχει πολλά καθήκοντα. Όχι µόνο να συντάσσει και να απλοποιεί νόµους, αλλά να ελέγχει επίσης ορισµένες αποφάσεις καθώς και αν και κατά πόσον αυτές έχουν εκτελεστεί σωστά. Ένα από αυτά τα κεντρικά ελεγκτικά καθήκοντα είναι η επιθεώρηση της υλοποίησης του προϋπολογισµού: πρέπει να ελέγχει αν τα 100 και πλέον δισεκατοµµύρια ευρώ τα οποία διατίθενται για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής πολιτικής έχουν δαπανηθεί καλά και σωστά, αν τα χρήµατα των ευρωπαίων φορολογουµένων έχουν χρησιµοποιηθεί σοφά και αποδοτικά και αν αυτά καταλήγουν στους σωστούς αποδέκτες. Για το οικονοµικό έτος 2004, οι παρατυπίες και οι απάτες που ανέφεραν τα κράτη µέλη ανέρχονταν σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Ενώ, κατά το παρελθόν, µπορούσαµε να δούµε ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούσαν τη γεωργία και σε µικρότερο βαθµό τις δαπάνες για τη διαρθρωτική πολιτική, µπορούµε τώρα, όπως σωστά είπε ο κ. Bösch, να εντοπίσουµε µια απότοµη µεταβολή της τάσης: υπάρχουν τώρα περισσότερες αναφορές περιπτώσεων όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία, και λιγότερες σχετικά µε τη γεωργία. Αυτή η µείωση του αριθµού παρατυπιών στη γεωργία αποδίδεται, φυσικά εξ

5 15/06/ ολοκλήρου στην αποτελεσµατικότητα του ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαράδεκτο ένα κράτος µέλος, η Ελλάδα, να εξακολουθεί να καθυστερεί να αναφέρει στοιχεία παρατυπιών επτά χρόνια µετά το συµβάν. Ο κ. Bösch έχει καταφέρει να συνοψίσει µε ευφυή τρόπο τι έχει πάει στραβά, και σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει µασήσει τα λόγια του. Χρησιµοποίησε την εξαιρετικά αποδοτική µέθοδο της κατονοµασίας και δυσφήµησης, και πολύ σωστά έπραξε. Εν µέρει χάρη στην υποστήριξη του Επιτρόπου καταπολέµησης της απάτης κ. Callas, το περασµένο έτος, κατορθώσαµε να αναγκάσουµε αρκετά κράτη µέλη να δηµοσιεύουν τους τελικούς δικαιούχους των γεωργικών κονδυλίων. Αυτό µας έδωσε µια καλή εικόνα της διαµόρφωσης των δαπανών των γεωργικών κονδυλίων και των παρατυπιών. Περισσότερο από οτιδήποτε, µας δίδαξε ακόµη µια φορά ότι τα κονδύλια δεν καταλήγουν πάντοτε στους γεωργούς, αλλά στους σηµαντικότερους γίγαντες του κλάδου των τροφίµων. Πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα να προχωρήσουµε τα πράγµατα ένα βήµα περαιτέρω και να υποχρεώνουµε τα κράτη µέλη να δηµοσιεύουν τους τελικούς δικαιούχους των διαρθρωτικών ταµείων, περιλαµβανοµένου του ταµείου περιφερειακής ανάπτυξης και του κοινωνικού ταµείου. Θα ήθελα επίσης να επωφεληθώ της ευκαιρίας αυτής της συζήτησης για να αποτίσω φόρο τιµής στους ανθρώπους της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέµησης της απάτης, της OLAF. Επιτελούν εξαίρετο έργο, παρότι ορισµένες φορές δέχονται κριτική. Ο κ. Bösch έχει δίκιο που αναφέρει στην έκθεσή του αριθµό αρνητικών σηµείων, όµως θα πρέπει πάντοτε να θυµόµαστε ότι έχει επιτελεστεί τεράστιο έργο κατά τη διάρκεια των οκτώ προηγούµενων ετών. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας µερικά λόγια για δύο πολύ ευάλωτους στην απάτη τοµείς, δηλαδή την απάτη του ΦΠΑ και το λαθρεµπόριο τσιγάρων. Η απάτη του ΦΠΑ πρέπει να αντιµετωπιστεί, και χαιρετίζω ως προς τούτο την ανακοίνωση της Επιτροπής. Όσον αφορά το λαθρεµπόριο τσιγάρων, θα δηµοσιεύσω µια έκθεση πρωτοβουλίας αργότερα στη διάρκεια του έτους. Είµαι ευτυχής διότι, παρά το γεγονός ότι θα εκδοθεί µια έκθεση πρωτοβουλίας, ο κ. Bösch έχει ήδη αφιερώσει αριθµό παραγράφων στην έκθεσή του γι αυτό το συγκεκριµένο θέµα. Έχουµε συνάψει συµφωνία µε την Philip Morris, και τα χρήµατα που αποκοµίζουµε από αυτή τη συµφωνία θα επενδύονται στην πολιτική καταπολέµησης της απάτης. Όπως σωστά επεσήµανε ο κ. Špidla που είπε, νοµίζω, ότι µαζί µε την Επιτροπή, πρέπει να εξετάζουµε µε ποιον τρόπο αυτά τα κονδύλια πρέπει να χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα στο πρόγραµµα Hercules. Θα χρειαστεί να αναλώσουµε µεγάλο µέρος του χρόνου και της ενέργειάς µας σε αυτό το θέµα τους προσεχείς µήνες Kartika Tamara Liotard, εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL. (NL) Κύριε Bösch, καταρχάς, σας ευχαριστώ. Και τώρα τι γίνεται; Το 2004, αναφέρθηκαν σχεδόν παρατυπίες που αφορούσαν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά, φυσικά, αναφέρθηκαν µόνον οι περιπτώσεις απάτης και ανικανότητας, για τις οποίες έχουµε στοιχεία. Μπορούµε µόνον να µαντέψουµε τον ακριβή αριθµό των κοµπίνων που συνεχίζονται πίσω από την πλάτη µας και αφορούν ευρωπαϊκά χρήµατα. Εγώ η ίδια φοβάµαι ότι αυτός ο αριθµός είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου πάνω στην οποία το πλοίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέλλει να γίνει κοµµάτια. Ο ευρωπαίος πολίτης είναι όλο και πιο επικριτικός έναντι της ΕΕ, και η σπατάλη χρηµάτων είναι µια από τις βασικές αιτίες γι αυτή τη δικαιολογηµένη κριτική. Το 2% των διαρθρωτικών ταµείων δαπανάται σε απάτες ή σε άλλη µορφή κακοδιαχείρισης. εδοµένων των τεράστιων ποσών που αφορούν αυτά τα ταµεία, το παραπάνω ποσοστό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ανησυχητικό ποσοστό, καθώς αυτό µεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια κατασπαταληθέντων ευρώ, από τα οποία το 20%, σύµφωνα µε την Επιτροπή, αντιστοιχεί σε άµεση απάτη αθέµιτο πλουτισµό σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι απαραίτητο, κατά τη γνώµη µου, να διεξαγάγουµε µια αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της αποτελεσµατικότητας και του ευάλωτου στην απάτη, ιδιαίτερα, του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταµείου. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης, η OLAF, θα πρέπει να αφιερωθεί στην καταπολέµηση της απάτης στην Ευρώπη ως το κύριο καθήκον της. υστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, αυτός ο σκύλοςφύλακας έχει συχνά δείξει ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα σκυλάκι. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει ακόµη µεσάνυχτα σχετικά µε το εύρος και τις συνέπειες της απάτης της Eurostat που ήρθε στο φως το Αυτή η κατάσταση είναι εκ διαµέτρου αντίθετη µε την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια την οποία η Επιτροπή ισχυρίζεται σε αυτή την ανακοίνωση ότι τηρεί. Ωστόσο, θα ήταν άδικο, όσον αφορά τον αδύναµο έλεγχο της απάτης, να επιρρίψουµε την ευθύνη µόνον στις Βρυξέλλες, αφού και τα ίδια τα κράτη µέλη είναι βεβαίως εξίσου ένοχα. Κάνουν πως δεν βλέπουν την απάτη ή σε κάθε περίπτωση δεν καταβάλλουν σκληρή προσπάθεια να την καταπολεµήσουν. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι περισσότερες των περιπτώσεων απάτης συµβαίνουν στα παλαιά, σχετικά πλούσια κράτη µέλη, περιλαµβανοµένης της Γερµανίας και της Ισπανίας, καθώς, επίσης και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες υποβάλουν ανακριβείς και ελλιπείς αναφορές σχετικά µε τις περιπτώσεις απάτης που συµβαίνουν στην επικράτειά τους. Εδώ θα πρέπει να εφαρµόζεται µια σαφής πολιτική εφαρµογής άµεσων αντίµετρων: αν τα κράτη µέλη παραλείπουν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την απάτη και την σπατάλη των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αυτό θα πρέπει να έχει συνέπειες όσον αφορά το επίπεδο των κονδυλίων που αυτά λαµβάνουν. Αυτή η κατάσταση πρέπει να πω ισχύει επίσης και για τη δική µου τη χώρα, τις Κάτω Χώρες, όταν αυτή αρνείται να κατονοµάσει τους συγκεκριµένους δράστες των περιπτώσεων απάτης. Ακόµη πιο σηµαντική όµως είναι η πρόληψη της απάτης. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί απλά

6 10 15/06/2006 µε την περικοπή των περισσότερο ευάλωτων στην απάτη χρηµατικών ροών, για παράδειγµα τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, δεδοµένου ότι είναι ευρέως γνωστό το γεγονός ότι πολλές από τις περιπτώσεις απάτης λαµβάνουν χώρα σε αυτόν τον τοµέα. Πέραν όλων των άλλων ηθικών ενστάσεων που έχω για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, η κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριµένο τοµέα φαίνεται ότι αποτελεί εξαίρετο λόγο για να τεθεί ένα τέλος σε αυτή τη γελοία και επιζήµια µορφή στήριξης Janusz Wojciechowski, εξ ονόµατος της Οµάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας και η καταπολέµηση της απάτης απαιτούν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει. Τρέφω τον µέγιστο σεβασµό για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όµως, οι εκθέσεις του δίνουν µια πολύ επιφανειακή εικόνα, και, στην πραγµατικότητα, δεν γνωρίζουµε πάρα πολλά όσον αφορά τον τρόπο δαπάνης των χρηµάτων της ΕΕ. Βασίζοντας το δηµοσιονοµικό έλεγχο στο σύστηµα DAS, ή µε άλλα λόγια στην έκδοση θετικών δηλώσεων καθησυχασµού σχετικά µε την αξιοπιστία των λογαριασµών, δεν επιτρέπει την ανακάλυψη καταχρήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι καταχρήσεις ανακαλύπτονται συχνότερα από τον τύπο παρά από τα διορισµένα ελεγκτικά όργανα. Αυτό που είναι το χειρότερο είναι ότι το ευρωπαϊκό µοντέλο συνιστάται στα κράτη µέλη και στην Πολωνία, για παράδειγµα, παρατήρησα ότι όσο µεγαλύτερη είναι η οµοιότητα µεταξύ των εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισµού που συντάσσει το πολωνικό Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο και των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο λιγότερα είναι τα στοιχεία που αυτές περιέχουν σχετικά µε παρατυπίες και καταχρήσεις που συµβαίνουν. Θα πρέπει να ξανασκεφτούµε σοβαρά το σύστηµα δηµοσιονοµικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η µεταρρύθµισή του θα πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ελέγχου. Βασικές συνιστώσες του συστήµατος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να είναι µόνον ο έλεγχος της αξιοπιστίας των λογαριασµών, αλλά και ο έλεγχος συγκεκριµένων παρατυπιών και καταχρήσεων, η ανάλυση των αιτιών τους και η διατύπωση συστάσεων για τη διόρθωσή τους, καθώς και η αναγνώριση και επισήµανση των µηχανισµών που ενισχύουν τη διαφθορά. Θα πρέπει επίσης να δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί εκθέσεις από εθνικά ελεγκτικά όργανα, στις οποίες περιλαµβάνεται ένα µεγάλο ποσοστό πληροφοριών σχετικά µε τη δαπάνη χρηµάτων της ΕΕ, τις οποίες δεν χρησιµοποιούσαµε καθόλου έως σήµερα. Αυτό το θέµα θα πρέπει να επιλυθεί µε τρόπο συστηµατικό. Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε για καταχρήσεις, για τον λόγο αυτό επιτρέψτε µου να κάνω και εγώ µια µικρή λεκτική κατάχρηση, δηλαδή µια φράση για άλλο θέµα: σε αυτή ακριβώς την αίθουσα η χώρα µου, η Πολωνία κατηγορήθηκε για ρατσισµό και ξενοφοβία. Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη απόρριψή µου όσον αφορά αυτή την κατηγορίας και να πω ότι στην Πολωνία για πολλά χρόνια δεν έχει πειραχθεί ούτε καν µια τρίχα... (Ο Πρόεδρος διακόπτει τον οµιλητή) από το κεφάλι κανενός για λόγους ρατσισµού για τον οποίο µας κατηγορούν. Ήθελα να κάνω αυτή τη δήλωση επειδή δεν είχα την ευκαιρία να µιλήσω στη χθεσινή συζήτηση Nils Lundgren, εξ ονόµατος της Οµάδας IND/DEM. (SV) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Bösch διεξήγαγε µια πολύ ευσυνείδητη, και από ορισµένες απόψεις, εξαιρετική έρευνα των παρατυπιών και απάτης που λαµβάνουν χώρα σε διάφορα µέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αρκετές από τις αρχές της. Είναι, ωστόσο, άλλο πράγµα να ανακαλύψει κανείς τι συµβαίνει και άλλο να διασφαλίσει στη συνέχεια ότι λαµβάνονται µέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης. Κύριο καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου να ζητεί λογοδοσία. Το Κοινοβούλιο ωστόσο, δεν εκπληρώνει αυτό το καθήκον του στον συγκεκριµένο τοµέα. Πρώτον, οφείλουµε να είµαστε σε θέση να προσδιορίζουµε ποιος είναι υπεύθυνος. Πολλοί από εµάς σε αυτό το Κοινοβούλιο έχουµε προσπαθήσει να υλοποιήσουµε µια συµφωνία µε την οποία, σε κάθε χώρα, ένα µέλος του υπουργικού συµβουλίου ή άλλος υπουργός θα θέτει την υπογραφή του σε εγγύηση στην οποία θα δηλώνεται ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν χρησιµοποιηθεί σωστά στην χώρα του. Ως αποτέλεσµα, αυτός ο πολιτικός θα είναι υπόλογος. εύτερον, πρέπει να ζητούµε λογοδοσία µόλις διαπιστώνουµε ποιος είναι υπεύθυνος. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να το κάνει αυτό µε το να αρνείται να χορηγεί απαλλαγή όταν υπάρχουν προβλήµατα. Αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν κεκαλυµµένες σχέσεις που αγνοούµε. Ως εισηγητής, εγώ ο ίδιος διαπίστωσα µη ικανοποιητικές καταστάσεις πραγµάτων στην Επιτροπή των Περιφερειών και ζήτησα να αναβάλουµε την απόφαση για απαλλαγή, αλλά σχεδόν όλοι καταψήφισαν αυτή την πρόταση. Μόνον η Οµάδα της Συµµαχίας Φιλελευθέρων και ηµοκρατών για την Ευρώπη άλλαξε στρατόπεδο, και είναι προς τιµήν τους, ενώ η Σοσιαλιστική Οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των Ευρωπαίων ηµοκρατών, αρνήθηκαν, ως συνήθως, να ζητήσουν λογοδοσία. Αυτή είναι µια κατάσταση που πρέπει να αλλάξει Hans-Peter Martin (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, αν κάποιος ενδιαφέρεται σοβαρά γι αυτόν τον τοµέα και πρόκειται τελικά για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας θα του συνιστούσα να διαβάσει τι έχει συζητηθεί ήδη σχετικά µε αυτό εδώ στο Σώµα µε παρόµοιες ευκαιρίες και κυρίως να διαβάσει τις τροπολογίες που συζητήθηκαν στην επιτροπή κατά την προετοιµασία της έκθεσης και δεν εγκρίθηκαν στη συνέχεια. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα έκθεση µόλις και µετά βίας αγγίζει την επιφάνεια των θεµελιωδών

7 15/06/ προβληµάτων της Ένωσης. Αν µπούµε στην ουσία του θέµατος, δεν έχουµε να κάνουµε µε παρατυπίες της τάξεως του 1%, αλλά µε πολύ µεγαλύτερα ποσά που αν µη τι άλλο δεν δαπανώνται µε λογικό τρόπο. Εννοώ τα 5-7 δις για το TACIS και πολλούς άλλους τοµείς, όπως για παράδειγµα τη διοίκηση, όπου γίνεται σπατάλη χρηµάτων. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση είναι τόσο περιορισµένη ώστε τελικά να µην είναι κάτι παραπάνω από ένα προπέτασµα καπνού, αφού δεν ασχολείται µε τα πραγµατικά ουσιαστικά ζητήµατα. Ο ίδιος ο εισηγητής είπε µάλιστα ότι κανένας δεν έχει ιδέα για το είδος των παρατυπιών που αντιµετωπίζουµε σχετικά µε τη διεύρυνση. Παρόλ αυτά, δεχόµαστε νέες χώρες επειδή η ουσία της υπόθεσης είναι πως το όργανο που θα έπρεπε πραγµατικά να ασχολείται µε τις παρατυπίες είναι δυνάµει ένα πολύ δυσάρεστο ζήτηµα για το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή υπέβαλε, εποµένως, προτάσεις για το πώς πρέπει να γίνει η µεταρρύθµιση της OLAF. Η έκθεση αυτή σαφώς υπολείπεται σε σχέση µε τις προτάσεις αυτές. Τροπολογίες που ζητούσαν να εργάζεται η OLAF µε σωστό, αξιόπιστο και κατανοητό τρόπο τουλάχιστον στους περιορισµένους τοµείς που δραστηριοποιείται µέχρι σήµερα απορρίφθηκαν. Όλα αυτά τα αιτήµατα, ωστόσο, απορρίφθηκαν από την επιτροπή. Τώρα µας λένε ότι είναι καταπληκτικό που φθάσαµε ήδη τόσο µακριά. Όχι, δεν έχουµε φθάσει ακόµα καθόλου µακριά. Οι έρευνες, στο µέτρο βέβαια που διεξάγονται, είναι αυθαίρετες. Όταν οι άνθρωποι κάνουν ότι καταπολεµούν την απάτη αλλά τελικά δεν το κάνουν αυτό, πρόκειται για αντισυνταγµατικές διαδικασίες. Εδώ αντιµετωπίζουµε ένα απόλυτα ουσιαστικό πρόβληµα της Ένωσης, ότι δηλαδή απλά σπαταλώνται χρήµατα σε πολλούς τοµείς. Αυτό το γνωρίζουν οι περισσότεροι από εσάς, δεν πρέπει όµως να υποκρινόµαστε πως αυτή η έκθεση θα φέρει σοβαρές βελτιώσεις Ingeborg Gräßle (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Špidla, κυρίες και κύριοι, η OLAF και οι συνεργάτες της αξίζουν τις ευχαριστίες και την αναγνώρισή µας γιατί επιτελούν ένα πολύ δύσκολο και σηµαντικό έργο. Το αποτέλεσµα φαίνεται καθαρά: η OLAF είναι ένας σηµαντικός και πολύ αποτελεσµατικός εταίρος για την Ευρώπη στο πλαίσιο της καταπολέµησης της απάτης. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Martin να τεκµηριώσει τις κατηγορίες του για τις υποτιθέµενες αντισυνταγµατικές διαδικασίες. Είναι απόλυτα προς το συµφέρον µας να γίνεται η OLAF, ως τµήµα της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, ένας όλο και πιο ισχυρός εταίρος. Ωστόσο, αν κάνουµε µια επισκόπηση των τελευταίων 15 µηνών, βλέπουµε ότι πραγµατικά η Επιτροπή δεν έκανε πολλά για να κάνει ισχυρότερη την OLAF. Η µακρόχρονη διαδικασία προσφυγής εξασθένησε τα θεσµικά όργανα και προξένησε ζηµίες σε πρόσωπα. Τώρα εξαγγέλλεται ότι θα ενισχυθεί η OLAF. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα περιφρουρήσει άγρυπνα την ανεξαρτησία της OLAF σύµφωνα µε τις νέες νοµικές βάσεις. Παρακαλώ ειλικρινά την Επιτροπή να διατυπώσει έτσι την πρόταση ώστε να µπορεί να κριθεί σύµφωνα µε αυτά. Θα την εξετάσουµε µε προσοχή για να δούµε πόσο σοβαρά αντιµετωπίζει στην πραγµατικότητα η Επιτροπή την καταπολέµηση της απάτης. Όσο πιο ανεξάρτητη είναι σύµφωνα µε την πρόταση η OLAF, τόσο µεγαλύτερο θα είναι το ενδιαφέρον της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την υποστήριξή µας. Υπάρχουν πολλές άλλες πρωτοβουλίες υπό επεξεργασία, οι οποίες στοχεύουν άµεσα στην καταπολέµηση της απάτης, για παράδειγµα η Πράσινη Βίβλος για την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια, καθώς και το θέµα της δηµοσίευσης ή τουλάχιστον της δηµοσιοποίησης των ονοµάτων όσων λαµβάνουν επιδοτήσεις, της γνωστοποίησής τους στην Επιτροπή. Έχουµε ένα πρώτο σχέδιο κειµένου που τα περιλαµβάνει αυτά εννοώ τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που έχει σήµερα µορφή σχεδίου. Τώρα πρέπει για το καλό όλων να στείλουµε σχετική υπόµνηση στο Συµβούλιο και να ασκήσουµε πίεση για την επιβολή του, διαφορετικά η καταπολέµηση της απάτης θα παραµείνει ατελής και δεν θα έχει δυνατότητες επιτυχίας Paulo Casaca (PSE). (PT) Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή µας για το εξαιρετικό έργο του και να εκφράσω την υποστήριξή µου για τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από τις διάφορες πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Χαιρετίζω ειδικά τις παρατηρήσεις που έγιναν από τον συνάδελφο της Οµάδας µου κ. Staes, ο οποίος σωστά ήγειρε το θέµα της γεωργίας, έναν τοµέα σηµαντικών προβληµάτων στο πλαίσιο των κοινοτικών ταµείων. Το σηµαντικότερο, θα ήθελα να πω στην Επιτροπή, πρόσωπο µε πρόσωπο, ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η καταδίκη της OLAF από το Πρωτοδικείο στην Υπόθεση Τ- 309/2003, όπως µας επεσήµανε και η συνάδελφος της οµάδας µου κ. Ayala Sender, να ακολουθηθεί από µέτρα. Το θέµα δεν έγκειται απλά στο να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει αποζηµίωση σε υπάλληλο της Επιτροπής. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να καταδικαστεί µια ολόκληρη σειρά διαδικασιών έρευνας που διεξήγαγε η OLAF, η οποία παρέλειψε να συµµορφωθεί µε οποιοδήποτε από τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται βάσει της ισχύος του νόµου, η οποία παρέλειψε να τηρήσει τις αρχές της εξαίρεσης και της αµεροληψίας, η οποία παρέλειψε να δώσει στον κατηγορούµενο την ευκαιρία υπεράσπισης και η οποία, τέλος, διασφάλισε ότι µια έρευνα ένα απόλυτο φιάσκο στρεφόταν κατά ανθρώπων που δεν είχαν καµία σχέση µε την υπόθεση, και όχι κατά των πραγµατικών δραστών. Αυτό δεν είναι σωστό, και αν αυτή η έρευνα διεξάγεται µε αυτόν τον τρόπο οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι δεν κατανοώ τι προσπαθεί να επιτύχει η πολιτική διαφάνειας της Επιτροπής. Αυτή πρέπει να ακολουθείται από ανάληψη δράσης. Σε καµία περίπτωση µια κοινωνία δεν µπορεί να κυβερνάται από την ισχύ των κυρώσεων

8 12 15/06/2006 του νόµου, όπως είναι µια δικαστική απόφαση, χωρίς λήψη µέτρων Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, µιλώντας σε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε αυτά που, κατά τη γνώµη µου, είναι τα σηµαντικότερα θέµατα. Το πρώτο από αυτά είναι το συνεχώς αυξανόµενο επίπεδο δραστηριότητας στα κράτη µέλη όσον αφορά την αποκάλυψη παρατυπιών και καταχρήσεων που αφορούν τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι υπάρχουν δυστυχώς χώρες µεταξύ των παλαιών κρατών µελών οι οποίες διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά µε καταχρήσεις µε καθυστέρηση αρκετών ετών. Το δεύτερο θέµα είναι η καθαρή µείωση κατά περισσότερο από 50% σχετικά µε επιβεβαιωµένες ζηµίες στις δαπάνες για τη γεωργία, από περίπου 170 εκατ. το 2003 σε 82 εκατ. το Αυτό αξίζει ιδιαίτερη µνεία λόγω του γεγονότος ότι οι ενισχύσεις στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρκετά εκατοµµύρια δικαιούχους. Η πιθανότητα παρατυπιών και κατάχρησης είναι κατά συνέπεια δυνητικά πολύ µεγάλη. Το τρίτο θέµα είναι η ανησυχητική αύξηση των ζηµιών όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία, από 482 εκατ. ευρώ το 2003 σε περίπου 695 εκατ. ευρώ το 2004, και κυρίως στα παλαιά κράτη µέλη. Το τέταρτο και τελευταίο θέµα είναι η µεγάλη κλίµακα ζηµιών που υφίστανται οι ίδιοι πόροι σε σχέση µε την αυξανόµενη συχνότητα περιπτώσεων λαθρεµπορίου, κυρίως προϊόντων καπνού, διακίνηση προϊόντων αποµίµησης, καθώς επίσης και καταχρήσεων ΦΠΑ. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών, οι τελευταίες αντιστοιχούν σε περίπου 10% όλων των εσόδων από ΦΠΑ σε µεµονωµένες χώρες. Με τη σειρά τους, οι ζηµίες από αυξηµένο λαθρεµπόριο απαιτούν πρόσθετα κονδύλια για την ασφάλεια των τελωνειακών συνόρων, ιδιαίτερα στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης John Whittaker (IND/DEM). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ελαφρώς λιγότερη απάτη εδώ, ελαφρώς περισσότερη απάτη εκεί! Η έκθεση αυτή αποτελεί τη θλιβερή καταγραφή µιας αποτυχίας της αποτυχίας να διατεθούν τεράστια ποσά από τα κονδύλια της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους προορίζονταν. Αυτός, όµως, είναι ένας µόνον από τους τρόπους µε τους οποίους σπαταλώνται τα κοινοτικά κονδύλια. Παρά τις εµφανείς καλές προθέσεις, µεγάλο ποσοστό των χρηµάτων δαπανάται σε ανούσια σχέδια που διαφηµίζουν την ΕΕ ή στηρίζουν την ελεεινή κοινή γεωργική πολιτική και όλα αυτά έχουν δηµιουργήσει µια ολόκληρη βιοµηχανία γραφειοκρατίας η οποία υπάρχει απλώς και µόνο για να παράγει τα συναφή έγγραφα για την υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Άλλη µια τεράστια σπατάλη! Το χρήµα της ΕΕ είναι εύκολο χρήµα αρκεί να συµπληρώσει κανείς ωραία τις αιτήσεις, ή να τις πλαστογραφήσει. Το όλο σύστηµα αντιµετωπίζεται πλέον µε περιφρόνηση. Πού είναι η πρωτοβουλία των κρατών µελών να χρησιµοποιήσουν τους ίδιους πόρους τους για την επιτήρηση της χρήσης των κονδυλίων; Ας σταµατήσουµε να προβληµατιζόµαστε για το πώς θα επιτύχουµε οριακές µειώσεις στις µορφές απάτης που διαπιστώνουµε, και αντ αυτού ας σκεφτούµε πιο βαθιά σχετικά µε την πραγµατική προστιθέµενη αξία που προσφέρει όλη αυτή η κατάχρηση των χρηµάτων των φορολογουµένων της ΕΕ Andreas Mölzer (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, αντί να αναζητούµε διαρκώς νέες πηγές χρηµατοδότησης, για παράδειγµα µε τη µορφή νέων κοινοτικών φόρων, και να αυξάνουµε διαρκώς το επίπεδο των δαπανών, είναι κατά τη γνώµη µου πια καιρός να εντατικοποιήσουµε την καταπολέµηση της απάτης και της σπατάλης. Ειδικά κατά την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων που γίνεται σε αντίστοιχες υπηρεσίες σε όλα τα κράτη µέλη παρουσιάζονται επανειληµµένα παρατυπίες. Είναι αξιοσηµείωτη η αύξηση των περιπτώσεων απάτης σε διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ. Τα κράτη µέλη πρέπει επιτέλους είτε να διορθώσουν τις σχετικές ελλείψεις τους σε διοικητικό επίπεδο είτε να καλύψουν τις απώλειες που προκαλούνται από αυτό. Κατά την άποψή µου, είναι πραγµατικά σηµαντικό να βελτιστοποιήσουµε την OLAF και να αναζητούµε διαρκώς νέες λύσεις για το πρόβληµα της καταπολέµησης της απάτης. Ωστόσο, όλες αυτές οι αλλαγές δεν θα έχουν σοβαρό αποτέλεσµα, εάν δεν γίνεται γρήγορα η επεξεργασία των φακέλων της OLAF επειδή οι ανάλογοι υπάλληλοι στα κράτη µέλη έχουν µεγάλο φόρτο εργασίας και επειδή η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν αντιµετωπίζεται µε αυστηρότητα. Θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να ενεργήσουµε µε αποφασιστικότητα προκειµένου να µη µείνει η καταπολέµηση της απάτης ένας ευσεβής πόθος Béla Glattfelder (PPE-DE). (HU) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση προσεγγίζει συνολικά το θέµα του λαθρεµπορίου τσιγάρων. Είναι πολύ σηµαντικό να καταπολεµηθεί το λαθρεµπόριο τσιγάρων, επειδή αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο µόνο τα οικονοµικά συµφέροντά µας, αλλά και την υγεία των καταναλωτών. Το λαθρεµπόριο θέτει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα στην Ουγγαρία, επειδή οι φόροι είναι σηµαντικά υψηλότεροι σε σχέση µε τα γειτονικά µη κράτη µέλη της ΕΕ. Έως τώρα, αυτό είχε ως συνέπεια µια αύξηση της τάξης του 25% στην αγορά αφορολόγητων προϊόντων τσιγάρων, προκαλώντας µεγάλη ζηµιά στον προϋπολογισµό της Ουγγαρίας. Τα τσιγάρα διακινούνται λαθραία από την Ουκρανία, τη Ρουµανία και άλλες βαλκανικές χώρες. Επιθυµώ µε έµφαση να αναφέρω ότι καταστήµατα αφορολόγητων ειδών λειτουργούν στη ρουµανική πλευρά των ουγγρορουµανικών συνόρων, όπου οι ταξιδιώτες µπορούν να αγοράζουν τσιγάρα και να τα εισάγουν αφορολόγητα, συχνά µε σκοπό να τα πωλήσουν στην Ουγγαρία και άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν όψει της επικείµενης προσχώρησης της

9 15/06/ Ρουµανίας, η ρουµανική κυβέρνηση θα πρέπει να κλείσει πάραυτα αυτά τα καταστήµατα αφορολόγητων ειδών. Ωστόσο, το λαθρεµπόριο θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόβληµα ακόµη και µετά την προσχώρηση της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή στη Ρουµανία χορηγήθηκε εξαίρεση βάσει µεταβατικού καθεστώτος µε σκοπό να φθάσει τα ελάχιστα φορολογικά επίπεδα αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχουµε συνεχώς αν και κατά πόσο η Ρουµανία έχει τη δυνατότητα να εφαρµόσει τους κανονισµούς ειδικών φόρων κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν έχει τη δυνατότητα να προλαµβάνει το λαθρεµπόριο προς άλλα κράτη µέλη, όπως τη γειτονική Ουγγαρία. Προφανώς αυτό δεν επηρεάζει µόνον τα προϊόντα καπνού αποτελεί επίσης σηµαντικό θέµα και για την αγορά αλκοολούχων ποτών, λόγω της αποδιοργάνωσης της ρουµανικής αγοράς και της εξαίρεσης του µεταβατικού καθεστώτος Vladimír Maňka (PSE). (SK) Οι παρατυπίες στη διαχείριση των οικονοµικών της ΕΕ που ανέρχονται σε πολλά εκατοµµύρια ή ακόµη και δισεκατοµµύρια ευρώ που εξέθεσε ο κ. Bösch στην έκθεσή του υπήρξαν µια απογοήτευση. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η έκθεση ασχολείται µε το έτος 2004, και κατά συνέπεια οι παρατυπίες στα νέα κράτη µέλη δεν αναλογούσαν παρά µόνον σε κλάσµα των κακοδιαχειρισθέντων ποσών. Έτσι, υπάρχει ένας παραπάνω λόγος για εµάς να δούµε αυτές τις αποκαλύψεις ως πρόκληση. Αν τα παλαιά κράτη µέλη µε τη µακροχρόνια πείρα τους δεν έχουν κατορθώσει να διασφαλίσουν την απαραίτητη διαφάνεια στη διαχείριση δηµόσιων κονδυλίων της ΕΕ, τότε δεν υπάρχει αµφιβολία ότι παρόµοιες ανεπάρκειες µπορούν να αναµένονται και στα νέα κράτη µέλη. Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα αναφερόµενα στοιχεία όσον αφορά τις ποσότητες και την αξία λαθραίως διακινούµενων και των αποµιµήσεων επώνυµων προϊόντων, προκαλώντας σηµαντικές οικονοµικές ζηµίες στην Κοινότητα. Από την άποψη αυτή, τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα πλέον ευάλωτα, ειδικά στη λωρίδα όπου η Σλοβακία και η Πολωνία συνορεύουν µε την Ουκρανία και όπου η Πολωνία συνορεύει µε τη Λευκορωσία. Κατά συνέπεια, ζητώ µετ επιτάσεως να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην προστασία αυτών των περιοχών και στην παράνοµη διακίνηση. Με το ίδιο σκεπτικό, θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι εν λόγω περιοχές είναι οι φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η έκταση του λαθρεµπορίου συνδέεται έµµεσα µε την οικονοµική τους κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, οι ζηµίες και παρατυπίες που πλήττουν τα διαρθρωτικά ταµεία έχουν αυξηθεί δραµατικά κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Το 2004 αυτές αυξήθηκαν κατά 44% έναντι του 2003, ανερχόµενες συνολικά σε σχεδόν 700 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί και προειδοποίηση και πρόκληση για όλους εµάς. Αφενός, η πρόκληση έγκειται στη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων που θα επικεντρώνονται στα πληττόµενα κράτη µέλη, και, αφετέρου, στην αναγνώριση συστηµατικών λύσεων οι οποίες θα διαφυλάσσουν τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας έναντι της απάτης και άλλων µορφών παράνοµης δραστηριότητας Dan Jørgensen (PSE). (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Bösch για τη θαυµάσια έκθεση. Η έκθεση αντιπροσωπεύει ένα έργο πολύ υψηλής ποιότητας, όπως συµβαίνει πάντοτε µε κάθε έργο που αναλαµβάνει ο κ. Bösch. Γνωρίζουµε, δυστυχώς, ότι η ΕΕ έχει πρόβληµα νοµιµότητας. Η ΕΕ έχει πρόβληµα εικόνας όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τα χρήµατα των φορολογουµένων. Το πρόβληµα αυτό είναι αποτέλεσµα δύο γεγονότων. Το πρώτο από αυτά είναι το απλό γεγονός ότι συµβαίνουν απάτες που αφορούν κονδύλια της ΕΕ. Το άλλο γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Είναι σαφές, ότι αυτό θέτει αριθµό προκλήσεων για τα όργανα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την OLAF και τα λοιπά όργανα της ΕΕ. Πρώτον, αυτό που βεβαίως χρειάζεται για την επίλυση των υφιστάµενων προβληµάτων είναι, πολύ απλά, καλύτερος έλεγχος. εύτερον, η κατάσταση απαιτεί µεγαλύτερη διαφάνεια. ιάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σε µια δανέζικη εφηµερίδα που είχε τίτλο «Όλοι µιλούν για διαφάνεια, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτε γι αυτή.» Πιστεύω ότι, δυστυχώς, το άρθρο αυτό απηχούσε όντως την άποψη που έχουν οι λαοί της Ευρώπης για την Ευρώπη. Όλοι µιλούν για διαφάνεια. Όλοι θέλουµε διαφάνεια, αλλά δεν κάνουµε τίποτε γι αυτή. Ευτυχώς, κάτι φαίνεται να κινείται. Ευτυχώς, η Επιτροπή βρίσκεται αυτή τη στιγµή στη διαδικασία λήψης απόφασης µε την οποία θα είναι υποχρεωτική η δηµοσίευση των ονοµάτων αυτών που λαµβάνουν γεωργικές επιδοτήσεις. Αυτό είναι ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα θέλαµε η ίδια αρχή να ισχύει επίσης και για τους δικαιούχους πόρων των διαρθρωτικών ταµείων. Θα έπρεπε να ισχύει βεβαίως, µια κατάσταση σύµφωνα µε την οποία κάθε δηµοσιογράφος, κάθε πολίτης και οιοσδήποτε άλλος να µπορεί να µπαίνει πολύ εύκολα και πολύ απλά σε συγκεκριµένο ιστότοπο και να διαβάζει τα ονόµατα αυτών που λαµβάνουν τα χρήµατα της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να γίνουν περισσότερα, σε σχέση µε τον έλεγχο. Εµείς στη Σοσιαλιστική Οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουµε ότι το ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργεί καλά, αλλά πιστεύουµε, ταυτόχρονα, ότι είναι ένα πρόβληµα το γεγονός ότι το σύστηµα δεν έχει εφαρµοστεί πλήρως, επτά και πλέον χρόνια από την ηµεροµηνία που υποτίθεται ότι έχει τεθεί σε εφαρµογή. Το αυτό ισχύει και για τους πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία, όπου επίσης υπάρχει έλλειψη ικανοποιητικού ελέγχου. Είναι πολύ εύκολο να ξεχνάµε αυτά τα πράγµατα όταν συζητούµε τις µεγάλες εξελίξεις της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Για παράδειγµα, θα έχουµε µια

10 14 15/06/2006 Συνταγµατική Συνθήκη; Η Τουρκία θα ενταχθεί; Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ζητήµατα είναι απίστευτα σηµαντικά όσον αφορά τη νοµιµότητα της επίτευξης νοµιµότητας στα µάτια των λαών της Ευρώπης. Για καθαρά ιδεαλιστικούς λόγους, επίσης, θα πρέπει βεβαίως να εργαστούµε για να διασφαλίσουµε ότι και το τελευταίο ευρώ που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι φορολογούµενοι τυγχάνει υπεύθυνης διαχείρισης και να διασφαλίζεται ότι αυτό γίνεται µε διαφάνεια Vladimír Špidla, Επιτροπή. (CS) Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να εκφράσω τη µεγάλη εκτίµησή µου για τη συζήτηση η οποία µόλις έλαβε χώρα, καθώς αυτή αφορά θέµατα εξαιρετικής σηµασίας. Είναι αναµφίβολα ακριβές ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πόσο αξιόπιστα και αποτελεσµατικά χρησιµοποιούνται οι ευρωπαϊκοί οικονοµικοί πόροι. Η έκθεση αποτελεί σαφώς ένα βήµα µπροστά προς την κατεύθυνση της καλύτερης και αποτελεσµατικότερης χρήσης πόρων και προς την κατεύθυνση της µείωσης του κινδύνου κακοδιαχείρισης αυτών των τελευταίων ή της οικονοµικής απάτης. Επιτρέψτε µου να σχολιάσω µερικά µόνο θέµατα που τέθηκαν στη συζήτηση. ιατυπώθηκαν ορισµένες ανησυχίες ότι η ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέµησης της απάτης (OLAF), θα υπονοµευόταν. Έχω να πω ότι ισχύει το αντίθετο όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής που έχουν παρουσιαστεί για συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Αυτός ο κίνδυνος δεν θα προκύψει, και αισθάνοµαι τη βεβαιότητα ότι η συζήτησή µας θα συµβάλει τα µέγιστα και θα καταδείξει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν στοχεύουν προς την κατεύθυνση οιασδήποτε εξασθένησης της ανεξάρτητης θέσης της OLAF. Παροµοίως, τέθηκε το ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα των δικονοµικών δικαιωµάτων και δικονοµικών απαιτήσεων. Και εδώ επίσης µπορώ να δηλώσω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι εναρµονισµένη µε τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στη συζήτηση, δηλαδή ότι υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης ορισµένων στοιχείων που αφορούν, για παράδειγµα, τη µεταφορά πληροφοριών σχετικά µε έρευνες, την ανεξαρτησία και την επιχειρησιακή εµπιστευτικότητα µε τέτοιο τρόπο ώστε τα δικαιώµατα αυτών που εµπλέκονται να είναι σεβαστά, σύµφωνα µε τις νοµικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου επίσης να αναφερθώ εν συντοµία στο πρόβληµα της Eurostat. Η υπόθεση αυτή είναι ακόµη ανοικτή και έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες δεν θα είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων ακριβώς µε τον συνήθη τρόπο, αλλά αυτό θα γίνει µόλις αποσαφηνιστεί η κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να δηλώσω το κοινό ενδιαφέρον της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για επίτευξη περαιτέρω προόδου προς µια πορεία η οποία θα διασφαλίζει ότι οι οικονοµικοί πόροι της Ευρώπης χρησιµοποιούνται µε αποτελεσµατικό και απολύτως έντιµο τρόπο Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήµερα στις (Η συνεδρίαση διακόπτεται στις και συνεχίζεται στις 11.05) ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA Αντιπροέδρου Υποδοχή Πρόεδρος. Με µεγάλη µου χαρά σας ενηµερώνω ότι µια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Νοτίου Αφρικής βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο θεωρείο των επίσηµων επισκεπτών. (Χειροκροτήµατα) Επικεφαλής της νοτιοαφρικανικής αντιπροσωπείας είναι ο κ. Obed Bapela, πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Η αντιπροσωπεία αποτελείται από οκτώ βουλευτές, που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες πολιτικές τάσεις της χώρας. Για πρώτη φορά από το 1998, έχουµε τη χαρά να υποδεχόµαστε εδώ, στην Ευρώπη, τους νοτιοαφρικανούς οµολόγους µας. Η Νότια Αφρική και η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζονται την πεποίθηση ότι τα διεθνή προβλήµατα πρέπει να επιλύονται µε πολυµερείς λύσεις. Μοιράζονται επίσης κοινές πολιτικές και κοινωνικές αξίες. Και οι δύο εργάζονται ενεργά υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας, της καταπολέµησης της φτώχειας σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Ελπίζουµε επί του παρόντος ότι θα ενισχύσουµε περαιτέρω την κοινοβουλευτική διάσταση της συνεργασίας µας. Ενηµερώθηκα ότι οι συναντήσεις σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέφθηκαν από επιτυχία. Σας εύχοµαι να συνεχίσετε επιτυχώς την αποστολή σας, καθώς και καλή επιστροφή στην πατρίδα σας Ορισµός επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά Ερµηνεία του Κανονισµού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά ιαβίβαση των κοινών θέσεων του Συµβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά Ώρα των ψηφοφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο στόχος του σχεδίου δράσης και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί έως τώρα;

Ποιος είναι ο στόχος του σχεδίου δράσης και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί έως τώρα; MEMO/09/481 Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2009 Ερωτήσεις και απαντήσεις: Έκθεση προόδου για το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της επιµερισµένης διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την

εθνικιστικών και εξτρεμιστικών ομάδων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει δε και των εκλογών την Ομιλία Πάνου Καρβούνη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) και της Trans European Policy Studies

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε Ρακιτζή, σας καληµερίζω

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision

FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision 1 FINANCIAL TIMES BUSINESS CONFERENCE SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE From past Weaknesses and present Challenges to a new Vision Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 Athenaeum InterContinental, Athens 2 Can

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με την υποστήριξη των: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 2/11/2013 - Αθήνα Προσωπικό Συνεργάτες λιανοπωλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΣΤΟ 8 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HEALTHWORLD Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΣΤΟ 8 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HEALTHWORLD Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΣΤΟ 8 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HEALTHWORLD Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΤΕΡΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1 Θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH HEAD EUROPEAN COMMISSION'S TASK FORCE FOR GREECE 16 th Roundtable with the Government of Greece Transforming uncertainty into stability, wisdom and growth

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Περιεχόμενα Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ακαδημία Ταλέντων Συμβολή στη Γενική Επισκευή Βραβεία Ασφάλειας & Υγείας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 21-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 18.10.2011 2011/0000(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Karel Pinxten ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0000/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 291 E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 9/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12 14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία

Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία ΕΞΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Η» Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία Του Γιώργου Μανέττα gmanettas@pegasus.gr Βελτίωση του κλίματος υπέρ της Ελλάδας στο εξωτερικό, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2040(DEC) 5.1.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 κ. κ. Μέτοχοι, κ. Πρόεδρε του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα