Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου"

Transcript

1 Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου Βασίλειος Χαρίσης 1, και Γεώργιος Χασάπης 2 1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.:54124, τηλ.: , 2 Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.:54124 τηλ.: , Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε η λειτουργία ενός προσομοιωτή με το υλικό εντός του βρόχου ελέγχου (hardware-in-the-loop simulator) βιομηχανικού δικτύου προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) για την προσομοίωση συστημάτων δικτυακού ελέγχου. Το βιομηχανικό δίκτυο που υλοποιήθηκε είναι το Industrial Ethernet ταχύτητας 100Mbps στο οποίο συνδέονται δύο PLC της εταιρίας Siemens (S7-300) και ένας προσωπικός υπολογιστής. Η επικοινωνία του υπολογιστή με τα PLC επιτυγχάνεται μέσω του μοντέλου OPC Server -Client. Για τη μελέτη των επιδόσεων του δικτύου θεωρούμε ότι το δίκτυο δεν εξυπηρετεί μόνο μία συγκεκριμένη εφαρμογή αυτομάτου ελέγχου αλλά και άλλες εφαρμογές που το επιβαρύνουν. Ο προσομοιωτής μας παρέχει αφενός τη δυνατότητα μελέτης της επίδρασης που έχουν στην απόκριση του δικτύου διάφορες παράμετροι του δικτύου και αφετέρου τη δυνατότητα αξιολόγησης εάν ένα βιομηχανικό δίκτυο με δεδομένο φορτίο μπορεί να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή με συγκεκριμένο ρυθμό δειγματοληψίας. Λέξεις κλειδιά: PLC, Hardware-In-the-Loop simulator, Industrial Ethernet, OPC Περιοχή έρευνας: Υλικό υπολογιστών Αυτόματα Συστήματα Ελέγχου Τα PLC αποτέλεσαν μεγάλη καινοτομία στον τρόπο χειρισμού των διαδικασιών ελέγχου και μέχρι σήμερα έχουν γίνει μεγάλα τεχνολογικά άλματα με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται πλέον στη δικτύωση (ασύρματη ή ενσύρματη). Ένα από τα δημοφιλέστερα δίκτυα είναι το Industrial Ethernet με το οποίο και θα ασχοληθούμε. Η εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: Στα κεφάλαια 2 και 3 γίνεται μια σύντομη αναφορά στα δικτυακά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και στο δίκτυο Industrial Ethernet. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται ο προσομοιωτής που αναπτύξαμε. Στο κεφάλαιο 5 παραθέτουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων ενώ στο κεφάλαιο 6 συζητάμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν. 2. Δικτυακό Σύστημα Ελέγχου Δικτυακό σύστημα ελέγχου (NCS) [16,17] είναι ένα σύστημα ελέγχου στο οποίο οι βρόχοι ελέγχου κλείνουν μέσω ενός δικτύου δεδομένων πραγματικού χρόνου και τα σήματα ελέγχου και ανατροφοδότησης ανταλλάσσονται με τη μορφή πακέτων πληροφορίας. Σε ένα τυπικό NCS [7] (Εικόνα 2.1) υπάρχουν 4 βασικά στοιχεία: οι αισθητήρες, οι ελεγκτές, οι ενεργοποιητές και το δίκτυο επικοινωνίας. Τα δίκτυα επικοινωνίας συνήθως ονομάζονται βιομηχανικά δίκτυα και εκτός των άλλων προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια των δεδομένων. 1. Εισαγωγή Μέχρι τη δεκαετία του 1960 τα συστήματα υλοποίησης αλγορίθμων ήταν μηχανικά. Αποτελούνται από τα ρελέ που ανοίγουν ή κλείνουν μια επαφή ανάλογα με τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μειονεκτήματα των ρελέ (δύσκολος προγραμματισμός, περιορισμένη διάρκεια ζωής κλπ) ήρθαν να λύσουν τα PLC στα τέλη της δεκαετίας του 60, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 70 εμφανίζονται οι πρώτες δυνατότητες επικοινωνίας. Εικόνα 2.1: Τυπικό δίκτυο NCS 1

2 3. Το βιομηχανικό δίκτυο Industrial Ethernet Το Industrial Ethernet (ΙndΕth) [1-5,11,15] είναι ένα κυψελωτό δίκτυο σχεδιασμένο με βάση τα πρότυπα ΙΕΕΕ (Ethernet) και a/b/g/h (WLAN) για βιομηχανικές εφαρμογές. Όπως το Ethernet έτσι και το IndEth είναι δίκτυο τυχαίας προσπέλασης, μη ντετερμινιστικό και με μέθοδο πρόσβασης CSMA/CD. Επίσης, όλοι οι σταθμοί-κόμβοι του είναι ισάξιοι μεταξύ τους σε αντίθεση με τα παλαιότερα πρωτόκολλα επικοινωνίας των PLC (πχ Profibus) τα οποία απαιτούσαν τη δομή master-slave. Τέλος, το IndEth αναφέρεται στο επιπέδου συνδέσμου μετάδοσης δεδομένων (link layer) και για να λειτουργήσει απαιτείται ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας ανώτερου επιπέδου (αναφερόμενοι στο μοντέλο OSI [6]) όπως το TCP του επιπέδου μεταφοράς. Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του IndEth και του συμβατικού Ethernet είναι ότι το πρώτο διαθέτει ανεκτικότητα σε σφάλματα, περισσότερη αξιοπιστία και λειτουργεί ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Από την άλλη, το σημαντικότερο μειονέκτημα του IndEth σχετικά με τον αυτόματο έλεγχο είναι ότι δεν προσφέρει ντετερμινιστικούς χρόνους απόκρισης δικτύου. Αυτό λύνεται με χρήση του switched IndEth. 4. Ο HIL προσομοιωτής Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός, εργαστηριακής κλίμακας, προσομοιωτή με το υλικό εντός του βρόχου ελέγχου για την προσομοίωση συστημάτων δικτυακού αυτόματου ελέγχου με 2 PLC και 1 προσωπικό υπολογιστή (PC). Με τον όρο προσομοιωτής με το υλικό εντός του βρόχου ελέγχου (HIL προσομοιωτής) [18] εννοούμε ένα σύστημα προσομοίωσης κάποιας πραγματικής διεργασίας του οποίου κάποια τμήματα έχουν αντικατασταθεί από πραγματικές μονάδες, που στην περίπτωσή μας είναι τα PLC. Με άλλα λόγια, ο βρόγχος ελέγχου δεν υλοποιείται μόνο με προγράμματα στον υπολογιστή αλλά υπάρχουν και πραγματικές συσκευές οι οποίες επικοινωνούν με τον υπολογιστή, όπου εκτελούνται τα προγράμματα προσομοίωσης, μέσω δικτύου. Για τη μελέτη των επιδόσεων του δικτύου IndEth θεωρήσαμε ότι το δίκτυο δεν εξυπηρετεί μόνο μία συγκεκριμένη εφαρμογή αυτομάτου ελέγχου αλλά και άλλες εφαρμογές που το επιβαρύνουν. Υπάρχουν, δηλαδή, και άλλα πακέτα που πρέπει να διεκπεραιωθούν. Έτσι, θεωρήσαμε ότι το πρώτο PLC (PLC1) λειτουργεί σαν γεννήτρια πακέτων μεταβλητού ή σταθερού μήκους και παράγει όλο το φορτίο των εγκατεστημένων εφαρμογών που εξυπηρετεί το δίκτυο. Το δεύτερο PLC (PLC2) θεωρήσαμε ότι εξυπηρετεί νέες εφαρμογές και συγκεκριμένα εκτελεί έναν υποθετικό αλγόριθμο ελέγχου μιας υποτιθέμενης διεργασίας. Ο υπολογιστής επιτελεί δύο εργασίες, πρώτον απορροφάει τα πακέτα που στέλνει το PLC1 και δεύτερον εξομοιώνει την υποτιθέμενη διεργασία που ελέγχει το PLC2. Η αρχιτεκτονική του δικτύου προσομοίωσης φαίνεται στην εικόνα 4.1. Εικόνα 4.1: Αρχιτεκτονική του δικτύου Τα PLC που χρησιμοποιήσαμε στην προσομοίωση είναι Siemens της σειράς S Ο προγραμματισμός τους γίνεται με το λογισμικό Simatic Step 7 v5.4 [12,13] το οποίο είναι εγκατεστημένο στο PC. Οι CPU των συγκεκριμένων PLC δε διαθέτουν ενσωματωμένες τις λειτουργίες σύνδεσης στο δίκτυο και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ειδικές κάρτες επικοινωνίας CP (communication processors), οι CP lean [10]. Το PC συνδέεται στο δίκτυο μέσω της ενσωματωμένης στη μητρική πλακέτα θύρας Ethernet. Στο PC είναι επίσης εγκατεστημένα το Matlab και ο OPC Server της Siemens. Επομένως, πρώτα «στήθηκε» το δίκτυο και έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα PLC και στον OPC Server ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία. Έπειτα από δοκιμαστικές λειτουργίες υλοποιήθηκε ο προσομοιωτής. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύχθηκαν προγράμματα για κάθε ένα από τα PLC και για το PC OPC Software Interface και Matlab Η επικοινωνία του υπολογιστή με τα PLC γίνεται μέσω του OPC software interface [8,9]. Το OPC βασίζεται στο μοντέλο client-server, επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ υλικού και λογισμικού από διαφορετικούς κατασκευαστές και αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τη συνδεσιμότητα των αυτοματισμών στις βιομηχανίες. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη του OPC Server της Siemens και λογισμικού που υποστηρίζει την επικοινωνία OPC (όπως το Matlab) εγκατεστημένα στο PC. Ο OPC server συλλέγει τα δεδομένα από τα PLC και τα στέλνει στον OPC client από τον οποίο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι συμβατές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, ο server διαθέτει στη μνήμη του (cache), η οποία ανανεώνεται ανά τακτά και ρυθμιζόμενα χρονικά διαστήματα (UpdateRate), εσωτερικές μεταβλητές που ονομάζονται server items και συνδέονται με θέσεις μνήμης και μπλοκ δεδομένων στο PLC. Από την άλλη, στον client δημιουργούνται μεταβλητές που ονομάζονται 2

3 Εικόνα 4.2: Διεπαφή επικοινωνίας PC με PLC1. daitems και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα server items του OPC Server. Η συμβατή εφαρμογή μέσα από τα daitems έχει πρόσβαση και επικοινωνεί με τα PLC. Το Matlab είναι συμβατό με το OPC και σου παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και εντολές, μέσω του OPC Toolbox [14], για να δημιουργήσεις έναν ή και περισσότερους OPC clients και να επεξεργαστείς τα δεδομένα που σου παρέχουν. Ακόμη, η άφιξη νέων δεδομένων από τα PLC σηματοδοτείται από την ενεργοποίηση ενός Data Change Event. Δυνατότητα να δημιουργήσεις OPC client σου την παρέχει και το Excel του MS Office αλλά τελικά επιλέχθηκε η χρήση του Matlab διότι εκεί γίνεται η προσομοίωση των διεργασιών με προγράμματα, η επεξεργασία των δεδομένων είναι πολύ πιο εύκολη και οι ευκολίες και υπηρεσίες που διαθέτει το OPC Toolbox είναι σαφώς περισσότερες και κάνουν την όλη διαδικασία πολύ πιο ευέλικτη. Με απλά λόγια, τα PLC επικοινωνούν απευθείας με το MATLAB Ροή των δεδομένων Όπως έχει αναφερθεί το PC επιτελεί δύο λειτουργίες. Από τη μια απορροφάει ολόκληρο το φόρτο του δικτύου που παράγεται από το PLC1, το οποίο προσομοιώνει το φορτίο που παράγουν όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές που εξυπηρετεί το δίκτυο. Δηλαδή, το PLC1 στέλνει πακέτα διαφορετικού μήκους κάθε φορά (έως 2550Bytes) και σε τυχαίες χρονικές στιγμές προς το PC και περιμένει την απάντηση του (πακέτο 256 Bytes). Σε κάθε κύκλο επικοινωνίας γίνεται μέτρηση του χρόνου που απαιτείται για να σταλεί το πακέτο στο PC και να πάρει πίσω απάντηση το PLC. Αυτός ο χρόνος είναι που μελετάται και ονομάζεται απόκριση του δικτύου. Ο χρόνος αυτός για κάθε κύκλο αποθηκεύεται σε μία θέση μνήμης του PLC και στο τέλος όλοι μαζί στέλνονται στο PC για μελέτη και γραφική απεικόνιση. Από την άλλη, παράλληλα με αυτή τη λειτουργία, το PC προσομοιώνει τη λειτουργία μιας νέας εφαρμογής, για παράδειγμα κάποιο σύστημα που θέλουμε να ελέγξουμε. Έτσι, στέλνει σταθερού μήκους δεδομένα (16 τιμές τύπου «real») σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με το ρυθμό δειγματοληψίας) στο PLC2, το οποίο υποτίθεται ότι εκτελεί τον αλγόριθμο ελέγχου και απαντάει με τις νέες τιμές των χειριζόμενων μεταβλητών (16 τιμές τύπου «real»). Και πάλι χρονομετρείται ο κύκλος επικοινωνίας καθώς είναι πολύ σημαντικός για την εκτίμηση του αν είναι ικανό το δίκτυο με δεδομένο φορτίο να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή ή ακόμη και το πόσο μικρή μπορεί να είναι η περίοδος δειγματοληψίας χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Πρωταρχική παράμετρος που επηρεάζει την απόκριση και λειτουργία του δικτύου και θα μελετήσουμε είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας (ISO-on-TCP, TCP και S7). Ακολουθούν, το διάστημα ανανέωσης της μνήμης του OPC server και client (UpdateRate), το μέγεθος των διακινούμενων δεδομένων-πακέτων, η συχνότητα αποστολής τους και ο ρυθμός δειγματοληψίας της υποτιθέμενης ελεγχόμενης διεργασίας. Για την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση αυτών των παραμέτρων δημιουργήθηκαν στο Matlab δύο (παρόμοιες) διεπαφές με γραφικά (GUI). Η μία ρυθμίζει την επικοινωνία με το PLC1 (εικόνα 4.2) και η άλλη με το PLC2. Οι διεπαφές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει το πρωτόκολλο επικοινωνίας, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το Matlab την άφιξη νέων δεδομένων, το αν τα πακέτα που στέλνει το PLC θα έχουν τυχαίο ή σταθερό μέγεθος και ποιο θα είναι αυτό το μέγεθος, ποιο θα είναι το μέγιστο πιθανό μέγεθος στην περίπτωση των τυχαίων πακέτων, να ρυθμίσει το UpdateRate του client, τη μέγιστη τυχαία χρονική καθυστέρηση παραγωγής πακέτων, το ρυθμό δειγματοληψίας και το πλήθος των πακέτων που θα ανταλλαχθούν. Τέλος, και οι δύο διεπαφές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας ανταλλαγής πακέτων ενώ με τη ολοκλήρωσή της παρουσιάζουν σε γράφημα την απόκριση του δικτύου και εμφανίζουν τη μέση, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της. 5. Αποτελέσματα μετρήσεων 3

4 Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά έγιναν μετρήσεις μόνο με το PLC1 σε λειτουργία (μετρήσεις για τις εγκατεστημένες εφαρμογές). Έπειτα έγιναν μετρήσεις μόνο με το PLC2 σε λειτουργία (νέα εφαρμογή). Αυτό είναι ένα απαραίτητο στάδιο της μελέτης ώστε στη συνέχεια, που θα δουλεύουν ταυτόχρονα και τα δύο PLC, να προσπαθήσουμε να κάνουμε σύγκριση. Τέλος, γίνονται μετρήσεις με ταυτόχρονη λειτουργία των 2 PLC ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα εάν ένα βιομηχανικό δίκτυο με δεδομένο φορτίο μπορεί να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή με συγκεκριμένο ρυθμό δειγματοληψίας. TCP, αφού στα TCP και S7 στην ουσία δε στέλνονται μεταβλητού μήκους πακέτα. Στην εικόνα 5.2 φαίνεται η μεταβολή (αύξηση) της απόκρισης δικτύου σε σχέση με την αύξηση του μέγιστου (άρα και μέσου) μεγέθους πακέτου για το ISO-on-TCP. Χαρακτηριστικό είναι ότι η απόκριση δεν αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος των πακέτων. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται στον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται να μεταδοθεί το πακέτο πάνω από το δίκτυο αλλά στο μεγαλύτερο χρόνο που απαιτείται για να μεταφερθεί το πακέτο δεδομένων από τη CPU στη CP του PLC (μεταφορά από τη συνάρτηση AG_SEND σε μπλοκ των 240Bytes) Μετρήσεις για το PLC1 Μελετούμε την επίδραση του Update Rate του client (ρυθμίζεται από το χρήστη) και του μεγέθους των δεδομένων που ανταλλάσσονται. Το Update Rate του server είναι ρυθμισμένο στα 0.05sec μέσα από το Step7. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εάν η τιμή Update Rate του client είναι μικρότερη από αυτή που ορίσαμε για τον Server τότε δε λαμβάνεται υπόψη. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι αύξηση του Update Rate συνεπάγεται σημαντική αύξηση του χρόνου απόκρισης στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιούνται τα Data Change Events (DCE) για την αναγνώριση άφιξης νέων δεδομένων στο PC (πρωτόκολλα TCP / ISOon-TCP) και αυτό γιατί αργοπορούν να ενεργοποιηθούν τα DCE. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει για το S7 γιατί βασίζεται ελάχιστα στα DCE και η πρόσβαση στο PLC γίνεται με τη λειτουργία «ανάγνωση από τη συσκευή». Επίσης, η καθυστέρηση από τις λειτουργίες read/write είναι τόσο μεγάλη που η καθυστέρηση από τα DCE είναι αμελητέα. Δεν έχουμε, δηλαδή, αποστολή δεδομένων αλλά προσπέλαση στη μνήμη. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι το S7 είναι το πιο αργό αλλά και το εξαιρετικά πιο απλό πρωτόκολλο ανεξάρτητα από το UpdateRate (μέση απόκριση 1.5 sec). Το γρηγορότερο πρωτόκολλο είναι το TCP (δε συνίσταται για την αποστολή πακέτων μεταβλητού μήκους), με το ISO-on- TCP να δίνει ελάχιστα μεγαλύτερους μέσους χρόνους απόκρισης (8 με 9 msec) που οφείλεται στη δομή του πρωτοκόλλου. Η επέκταση RFC1006 πάνω στο TCP επιβάλει τη δημιουργία πακέτων για την αποστολή των δεδομένων (και όχι μέσω ενός data-stream ). Για να γίνει αυτό, το RFC προσθέτει περισσότερες πληροφορίες στα TCP δεδομένα που μεταδίδονται, που σημαίνει μεγαλύτερο header. Άρα, και μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας των δεδομένων προς αποστολή. Τα παραπάνω φαίνονται στην εικόνα 5.1 όπου αναπαρίστανται οι μέσοι και μέγιστοι χρόνοι απόκρισης. Συνεχίζοντας, εξετάζουμε το πώς μεταβάλλεται ο χρόνος απόκρισης του δικτύου σε σχέση με το μέγεθος των πακέτων που ανταλλάσσονται. Τυχαίο μέγεθος πακέτου κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων έχει νόημα μόνο για το πρωτόκολλο ISO-on- Εικόνα 5.1: Απόκριση συναρτήσει UpdateRate και πρωτοκόλλου Εικόνα 5.2: Απόκριση συναρτήσει μεγέθους πακέτων Εικόνα 5.3: Απόκριση συναρτήσει μεγέθους πακέτου 4

5 Στην εικόνα 5.3 φαίνεται η απόκριση δικτύου συναρτήσει του μεγέθους πακέτου για το πρωτόκολλο S7. Επίσης, σημειώνεται και ο χρόνος απόκρισης για μεταφορά πακέτων 2500 Bytes με το πρωτόκολλο ISOon-TCP καθαρά για λόγους σύγκρισης. Σημειώνεται ότι το S7 παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης χρόνου απόκρισης από το αντίστοιχο του ISO-on-TCP για περίπου ίδια αύξηση του μεγέθους του πακέτου. Για παράδειγμα, από τα 100 στα 1500Bytes (μέσο μήκος πακέτου) στο ISO-on-TCP έχουμε αύξηση της τάξης του 50% ενώ με το S7 η αύξηση είναι της τάξης του 100%. των ενεργών server item. Ότι είπαμε για τα πρωτόκολλα στην παράγραφο 5.1 ισχύει και εδώ. Παράλληλα να τονίσουμε ότι με την αύξηση του UpdateRate η απόκριση για το S7(0) μειώνεται ελαφρά. Αυτό οφείλεται στο ότι για μεγαλύτερο διάστημα ανανέωσης ο φόρτος του δικτύου ελαττώνεται (η ανανέωση της τιμής κάθε item στην cache του server γίνεται και με μια νέα εργασία επικοινωνίας) με αποτέλεσμα οι διαδικασίες ανάγνωσης και εγγραφής από και στη μνήμη του PLC να γίνονται πιο γρήγορα Μετρήσεις για το PLC2 Μελετούμε την επίδραση που έχουν διάφορες παράμετροι της εφαρμογής, όπως το πρωτόκολλο επικοινωνίας και το UpdateRate του server και του client, στην απόκριση του δικτύου. Επίσης συγκρίνονται και δύο διαφορετικοί τρόποι ειδοποίησης του υπολογιστή για την άφιξη νέων δεδομένων στην περίπτωση του πρωτοκόλλου S7. Το μέγεθος των πακέτων που ανταλλάσσονται σε αυτή την εφαρμογή είναι σταθερό και ίσο με 60 Bytes. Αρχικά θα μελετήσουμε το χρόνο απόκρισης του δικτύου όταν μέσα από το STEP7 ρυθμίσαμε τον OPC Server να έχει ρυθμό ανανέωσης ίσο με 50 msec και για τα 3 πρωτόκολλα. Εμείς, επιλέγοντας διαφορετικές τιμές για το UpdateRate μέσα από το interface αλλάζουμε το ρυθμό ανανέωσης μόνο κάποιων μεταβλητών του client κρίσιμων για την εφαρμογή, όπως των daitem που συνδέονται με τους buffer λήψης του server και με κάποια bit της μνήμης του PLC. Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές ανανεώνονται με την προεπιλεγμένη τιμή του matlab που είναι 0.5 sec για να μην επιβαρύνεται άσκοπα το δίκτυο. Στην εικόνα 5.4 φαίνεται η μέση απόκριση για μεταβαλλόμενο UpdateRate. Στην περίπτωση του S7, με S7(1) συμβολίζεται η λειτουργία κατά την οποία το matlab ειδοποιείται για την άφιξη νέων δεδομένων από ένα DCE, ενώ με S7(0) συμβολίζεται η λειτουργία κατά την οποία το matlab διαβάζει μια συγκεκριμένη μεταβλητή συνέχεια μέχρι να διαβάσει την κατάλληλη τιμή που συμβολίζει τη διαθεσιμότητα νέων δεδομένων. Κατ αρχήν παρατηρούμε ότι η απόκριση για UpdateRate μικρότερο από 50msec μένει σταθερή. Αυτό είναι δικαιολογημένο διότι εάν έχει τιμή μικρότερη από αυτή που ορίσαμε για το server τότε δε λαμβάνεται υπόψη. Με άλλα λόγια, ο κύκλος ανανέωσης που ορίζουμε στον server είναι το συντομότερο διάστημα που γίνεται έλεγχος για αλλαγή των τιμών των server item, άρα και δημιουργίας DCE. Εδώ να σημειωθεί ότι το UpdateRate ορίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα ανανέωσης χωρίς να σημαίνει ότι τόσο είναι και το πραγματικό διάστημα ανανέωσης. Το πραγματικό που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν είναι πάντα σταθερό και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως, το πρωτόκολλο επικοινωνίας, την ετοιμότητα του συνεργάτη επικοινωνίας και τον αριθμό Εικόνα 5.4: Απόκριση για server s UpdateRate=50ms Στη συνέχεια μειώνουμε το UpdateRate του server στα 0.02sec για να ελέγξουμε εάν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική διαφορά (εικόνα 5.5). Παρατηρούμε ότι για τα πρωτόκολλα TCP και ISO-on-TCP οι διαφορές στους χρόνους απόκρισης είναι ελάχιστες (περίπου 3msec). Μπορεί, λοιπόν, να μειώσαμε το χρόνο ανανέωσης πάνω από 50% αλλά ουσιαστική διαφορά δεν εμφανίστηκε και αυτό διότι δεν μπορεί ο server, ή πιο σωστά, δεν του το επιτρέπουν οι συνθήκες να ανανεώνει τόσο γρήγορα τις τιμές των μεταβλητών του. Όσον αφορά το S7 έχουμε βελτίωση κατά 10-25msec που πιθανότατα οφείλεται στο ίδιο το πρωτόκολλο. Εικόνα 5.5: Απόκριση για server s UpdateRate=20ms Τέλος, για UpdateRate του server ίσο με 0.2sec (εικόνα 5.6) παρατηρούμε ξεκάθαρα το πόσο 5

6 επηρεάζονται οι χρόνοι απόκρισης για τα πρωτόκολλα TCP, ISO-on-TCP και S7(1) που όσο αυξάνεται ο χρόνος ανανέωσης τείνουν να συγκλίνουν προς τις ίδιες μέσες τιμές απόκρισης. Η καθυστέρηση για τη δημιουργία του DCE γίνεται τόσο μεγάλη που ο μεγαλύτερος χρόνος πρόσβασης στη μνήμη του PLC με το πρωτόκολλο S7 δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. 1%) ήταν αρκετά υψηλή που έφτανε μέχρι και τα 500 msec. Τέτοιοι υψηλοί χρόνοι συνέχισαν να εμφανίζονται. Όσον αφορά τη νέα εφαρμογή σε κανένα από τα πολλά πειράματα η απόκριση δεν ξεπέρασε τα 110 msec (ούτε όταν το PLC δούλευε μόνο του ούτε τώρα). Στη συνέχεια αυξήσαμε το φορτίο του δικτύου μειώνοντας το μέγιστο χρόνο καθυστέρησης παραγωγής πακέτων από το πρώτο PLC. Τον φτάσαμε μέχρι και τα 0.5 δευτερόλεπτα. Και πάλι δεν παρατηρήθηκε καμία αύξηση στους χρόνους απόκρισης είτε του πρώτου είτε του δεύτερου PLC. Αυτό σημαίνει ότι διεργασίες με χρόνο δειγματοληψίας 4 sec και πάνω εξυπηρετούνται χωρίς κανένα πρόβλημα. Εικόνα 5.6: Απόκριση για server s UpdateRate=200ms 5.3. Μετρήσεις για τα PLC1 και PLC2 μαζί Τελειώνοντας γίνονται μετρήσεις ενώ βρίσκονται σε λειτουργία και τα δύο PLC. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το εάν ένα υπάρχον δίκτυο με δεδομένο φορτίο (PLC1) μπορεί να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή με καθορισμένο ρυθμό δειγματοληψίας (PLC2). Ο ρυθμός ανανέωσης του OPC Server έχει οριστεί στα 50 msec και τα πακέτα έχουν τυχαίο μήκος με τη μεγαλύτερη δυνατή μέγιστη τιμή στα 2550 Bytes (το μέσο μήκος είναι 1275 Bytes). Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται και για τα 3 πρωτόκολλα. Αρχικά χρησιμοποιήσαμε το ISO-on-TCP και υποθέσαμε ότι ο ρυθμός δειγματοληψίας της νέας εφαρμογής είναι 4 sec ενώ οι εγκατεστημένες εφαρμογές παράγουν πακέτα τυχαίου μήκους με τυχαία καθυστέρηση που η μέγιστη τιμή της είναι 5 sec (η μέση καθυστέρηση είναι 2.5 sec). Μετά από πολλές επαναλήψεις του ίδιου πειράματος διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία αλληλεπίδραση του ενός PLC με το άλλο. Δηλαδή, οι χρόνοι απόκρισης και των εγκατεστημένων εφαρμογών αλλά και της νέας εφαρμογής δεν επηρεάστηκαν καθόλου από τη χρήση του δικτύου και από τα 2 PLC ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος χρόνος απόκρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών (PLC1) κυμαίνεται γύρω στα 114 με 115 msec με μέγιστες τιμές γύρω στα 170 με 175 msec ενώ η μέση απόκριση της νέας εφαρμογής (PLC2) κυμαίνεται γύρω στα 49 με 50 msec με μέγιστους χρόνους που δεν ξεπερνούν τα 110 msec. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι οι μέγιστες τιμές που αναφέρουμε για το πρώτο PLC είναι και αυτές μέσες τιμές. Σε ελάχιστα πειράματα η απόκριση που αντιστοιχούσε σε κάποια από τα πακέτα του συνόλου που ανταλλάχθηκαν (περίπου Εικόνα 5.7: Μέση απόκριση δικτύου όταν εξυπηρετεί πολλές εφαρμογές Έπειτα, αρχίσαμε να μειώνουμε το χρόνο δειγματοληψίας της νέας εφαρμογής το οποίο τον φθάσαμε μέχρι τα 0.5 sec. Αυτό που παρατηρήθηκε για χρόνους δειγματοληψίας από 2 sec και κάτω και μέγιστη καθυστέρηση 1 sec και κάτω όσον αφορά τις εγκατεστημένες εφαρμογές ήταν ότι το πλήθος των ακραίων τιμών απόκρισης αυξήθηκε ελάχιστα χωρίς όμως να αυξηθεί η μέγιστη τιμή. Αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί ελάχιστα (2 με 3 msec) η μέση απόκριση. Εξετάζοντας τη νέα εφαρμογή οι μέγιστοι χρόνοι απόκρισης (worst case) αυξήθηκαν αλλά χωρίς να ξεπερνούν τα 160 msec. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιοι ακραίοι χρόνοι απόκρισης εμφανίστηκαν για το 0.3% των πακέτων που ανταλλάχθηκαν συνολικά σε όλα τα πειράματα. Επίσης αυξήθηκε λίγο και η μέση απόκριση (περίπου 3 με 4 msec). Συνεχίσαμε να μειώνουμε την περίοδο δειγματοληψίας μέχρι τα 350 msec. Τότε οι ακραίοι χρόνοι απόκρισης αυξήθηκαν και έφθασαν περίπου τα 330 msec. Από ότι φαίνεται βρισκόμαστε στα όρια. Η επόμενη μείωση του χρόνου δειγματοληψίας στα 300 msec είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι ακραίες τιμές της απόκρισης ξεπερνούσαν το χρόνο δειγματοληψίας. Επομένως, η νέα εφαρμογή για να μπορεί να εξυπηρετείται χωρίς πρόβλημα από το φορτωμένο δίκτυο πρέπει να έχει περίοδο δειγματοληψίας μέχρι 350 msec (εικόνα 5.7). Παρόμοια αποτελέσματα με την επικοινωνία μέσω ISO-on-TCP συλλέξαμε και για επικοινωνία με το 6

7 πρωτόκολλο TCP. Για χαμηλές συνθήκες φορτίου και μεγάλη περίοδο δειγματοληψίας οι χρόνοι απόκρισης δεν είχαν καμία μεταβολή. Δηλαδή, η μέση απόκριση των εγκατεστημένων εφαρμογών κυμαινόταν γύρω στα 105 με 107 msec με μέση τιμή μέγιστων τιμών γύρω στα 145 msec. Όπως και στο ISO-on-TCP, ακραίοι χρόνοι απόκρισης (250 msec) εμφανιζόταν αρκετά σπάνια. Όσον αφορά τη νέα εφαρμογή η μέση απόκριση κυμαινόταν στα 48 με 49 msec με μέγιστες τιμές που δεν ξεπέρασαν τα 94 msec. Για μέγιστη καθυστέρηση από 1 sec και κάτω και περίοδο δειγματοληψίας 2 sec και κάτω το πλήθος των ακραίων τιμών απόκρισης για τις εγκατεστημένες εφαρμογές άρχισε να αυξάνεται χωρίς όμως να παρατηρηθεί αύξηση της τιμής. Για τη νέα εφαρμογή με περίοδο δειγματοληψίας 350 msec οι ακραίοι χρόνοι απόκρισης αυξήθηκαν μέχρι τα 330 msec αλλά όπως και στο ISO-on-TCP για ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των πακέτων που ανταλλάχθηκαν. Οι μέσες αποκρίσεις είχαν ελάχιστη άνοδο. Επομένως και το TCP πρωτόκολλο μπορεί να εξυπηρετήσει εφαρμογές με περίοδο δειγματοληψίας 350 msec με φορτωμένο δίκτυο (εικόνα 5.8). σε ακραίους χρόνους απόκρισης που την ξεπερνούσαν. Έτσι, η μέση απόκριση των εγκατεστημένων εφαρμογών κυμάνθηκε γύρω στα 1570 msec ενώ η μέση απόκριση της νέας εφαρμογής ήταν γύρω στα 168 msec. Σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα που εξετάστηκαν προηγουμένως, το S7 μπορεί να εξυπηρετήσει εφαρμογές με περίοδο δειγματοληψίας μέχρι 450 msec (εικόνα 5.9). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο προσομοιωτής επιτελεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το δίκτυο Industrial Ethernet είναι ικανό σε συνθήκες υψηλού φόρτου να εξυπηρετήσει νέες εφαρμογές ακόμη και με μεγάλη συχνότητα δειγματοληψίας. Εικόνα 5.9: Μέση απόκριση δικτύου όταν εξυπηρετεί πολλές εφαρμογές 6. Συμπεράσματα Εικόνα 5.8: Μέση απόκριση δικτύου όταν εξυπηρετεί πολλές εφαρμογές Τέλος, χρησιμοποιήσαμε το S7. Για την περίπτωση του PLC2 χρησιμοποιήσαμε το πρωτόκολλο S7(1). Όπως ήταν αναμενόμενο ούτε και σε αυτή την περίπτωση είχαμε μεγάλη αύξηση (γύρω στα 15 με 20 msec) του μέσου χρόνου απόκρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών όπως επίσης και του πλήθους και των τιμών των μέγιστων χρόνων απόκρισης. Η αύξηση αυτή όμως είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των άλλων πρωτοκόλλων. Η μέγιστη τυχαία καθυστέρηση παραγωγής πακέτων έφτασε τα 0.5 sec. Όσον αφορά τη νέα εφαρμογή η περίοδος δειγματοληψίας μειώθηκε μέχρι τα 450 msec. Οι σπάνιες αλλά ακραίες τιμές απόκρισης από 220 msec που ήταν αρχικά έφθασαν τα 440 msec περίπου. Ως αποτέλεσμα αυξήθηκε λίγο η μέση τιμή της απόκρισης. Παραπέρα μείωση της περιόδου δειγματοληψίας δεν ήταν δυνατόν να γίνει διότι οδηγούσε Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε η λειτουργία ενός προσομοιωτή με το υλικό εντός του βρόχου ελέγχου του βιομηχανικού δικτύου Industrial Ethernet 100Mbps το οποίο περιλαμβάνει 2 PLC και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το Industrial Ethernet είναι το πλέον διαδεδομένο δίκτυο που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες παγκοσμίως. Ο προσομοιωτής μας δίνει τη δυνατότητα από τη μια να μελετήσουμε την επίδραση που έχουν στην απόκριση του δικτύου, τόσο για τις εγκατεστημένες όσο και για νέες εφαρμογές, διάφορες παράμετροι του δικτύου και από την άλλη να αξιολογήσουμε εάν ένα βιομηχανικό δίκτυο με δεδομένο φορτίο μπορεί να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή με συγκεκριμένο ρυθμό δειγματοληψίας. Με τον όρο απόκριση του δικτύου εννοούμε το χρόνο που χρειάζεται για να μεταδοθεί ένα πακέτο δεδομένων από ένα σταθμό σε ένα δεύτερο και να σταλεί πίσω μια απάντηση. Μετά από πολλά πειράματα έγινε φανερό ότι τα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται παίζουν καθοριστική σημασία στην επικοινωνία εξαιτίας των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων τους. Το 7

8 πιο γρήγορο πρωτόκολλο, το TCP, ενδείκνυται στην περίπτωση μεταφοράς πακέτων σταθερού μήκους ενώ αντίθετα, είναι σχεδόν απαγορευτικό για μετάδοση πακέτων μεταβλητού μήκους. Το καταλληλότερο πρωτόκολλο για αυτή την περίπτωση είναι το λίγο πιο αργό ISO-on-TCP. Η αιτία είναι ότι στο TCP μεταδίδονται δεδομένα σταθερού μήκους ίσου με το μέγεθος του buffer αποστολής και λήψης. Ανταλλαγή πακέτων μεταβλητού μήκους είναι εικονικά και γίνεται με έμμεσο τρόπο αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο και όχι πάντα επιτυχημένο. Τέλος, το πρωτόκολλο S7 είναι το πιο απλό για υλοποίηση και προγραμματισμό αλλά και το πιο αργό. Η απόκριση δικτύου εξαρτάται σημαντικά και από τη ρύθμιση του Update Rate του OPC server και client διότι και αυτό με τη σειρά του επιδρά στο ρυθμό δημιουργίας των Data Change Event του Matlab τα οποία παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην επικοινωνία. Όσο αυξάνει το Update Rate τόσο αυξάνει και η απόκρισης του δικτύου. Από την άλλη υπερβολική μείωση του Update Rate δεν επιτυγχάνει ουσιαστική μείωση του χρόνου απόκρισης καθώς ο server δεν έχει δυνατότητα ανανέωσης της μνήμης του τόσο γρήγορα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην απόκριση παίζει ρόλο και ο τρόπος που είναι δομημένα τα προγράμματα στο Matlab, για παράδειγμα κατά πόσο στηρίζονται στα DCE. Επίσης, ένα μεγάλο φορτίο δικτύου (μεγάλο μέγεθος μετακινούμενων πακέτων) μειώνει ξεκάθαρα τις επιδόσεις του προκαλώντας μεγαλύτερους μέγιστους χρόνους απόκρισης. Να παρατηρήσουμε ότι το ποσοστό αύξησης του χρόνο απόκρισης στην περίπτωση του S7 είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του ISO-on-TCP για ίδια αύξηση του μεγέθους του πακέτου. Παρ όλα αυτά, από μετρήσεις όταν δούλευαν ταυτόχρονα και τα δύο PLC βγήκε το συμπέρασμα ότι, πράγματι, το δίκτυο με δεδομένο και μάλιστα αρκετά μεγάλο φορτίο (1250 Bytes κατά μέσο όρο κάθε 0.25 sec περίπου), μπορεί να εξυπηρετήσει και μια νέα εφαρμογή με συγκεκριμένη περίοδο δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, για ένα αρκετά μεγάλο φορτίο (1250 Bytes κατά μέσο όρο κάθε 0.25 δευτερόλεπτα περίπου) μπορεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα να εξυπηρετηθεί μια νέα εφαρμογή με περίοδο δειγματοληψίας μέχρι και 350 msec για το πρωτόκολλα ISO-on-TCP και TCP ενώ φθάνει τα 450msec για την επικοινωνία S7. Επομένως, ο χρήστης, ρυθμίζοντας το φορτίο που ήδη διεκπεραιώνει το δίκτυο και το ρυθμό δειγματοληψίας της νέας εφαρμογής μπορεί να διαπιστώσει εάν η νέα αυτή εφαρμογή θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί ή όχι. Βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο Industrial Ethernet δεν είναι ντετερμινιστικό που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί κάποιο μέγιστο χρόνο απόκρισης. Για διεργασίες με πολύ υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις συνίσταται η χρήση του Industrial Ethernet πραγματικού χρόνου (switched Industrial Ethernet) ή του Profinet που παρέχουν ένα άνω όριο για την απόκριση του δικτύου. 7. Αναφορές [1] M. Brenes, Industrial Ethernet gaining factory floor strength, World Bus Journal, Sept 2002 [2] Cisco Systems, Industrial Ethernet: A Control Engineer s Guide, Jan 2008 [3] F. Madren, Redundancy with Standards in Industrial Ethernet LANs, RTC magazine, Oct 2003 [4] NETEON, Industrial Automation Adapting Ethernet [5] P. Sink, Industrial Ethernet: The Death Knell of Fieldbus?, Manufacturing automation magazine, Apr 1999 [6] A. S. Tanenbaum, Δίκτυα Υπολογιστών, 4 η Αμερικάνικη Έκδοση 2006 [7] Y. Tipsuwan, Mo-Yuen Chow, Control methodologies in networked control systems, Pergamon control engineering practice, February 2003 [8] OPC Foundation, OPC Overview v1.0, Oct 1998 [9] SIEMENS, Industrial Communication with PG/PC Volume 1 - Basics, system manual, February 2006 [10] SIEMENS, SIMATIC NET, S7-CPs for Industrial Ethernet, CP Lean, manual, March 2007 [11] SIEMENS, SIMATIC NET, S7-CPs for Industrial Ethernet, Configuring and Commissioning, manual, Jan 2007 [12] SIEMENS, Working with STEP 7 V5.2, getting started, 2002 [13] SIEMENS, Programming with STEP 7 V5.2, manual 2002 [14] The MathWorks, OPC Toolbox 2, user s guide, 2006 [15] [16] [17] [18] 8

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP

Ροή πολυμέσων. Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές μέσων Το πρωτόκολλο RTSP Ροή πολυ Εισαγωγή Ροή από εξυπηρετητές Ροή από εξυπηρετητές Το πρωτόκολλο RTSP Τεχνολογία Πολυ και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 17-1 Εισαγωγή Ροής (media streaming) Αναπαραγωγή παράλληλα με τη λήψη Αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων REVISION HISTORY Revision Description of Changes Author Date Draft #1 First

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες

Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline. Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας. Ευφυείς Λειτουργίες Η κύρια γεννήτρια σήματος Dupline Ο προηγμένος έλεγχος και η διασύνδεση της μονάδας Η κύρια γεννήτρια σήματος είναι η πιό προηγμένη μονάδα Dupline. Εκτός από την παραγωγή του φέροντος σήματος Dupline,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ DRIVE ΤΗΣ GOOGLE Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων Ανοίγουμε το Drive της Google από τις εφαρμογές της αρχικής σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Άσκηση 8 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Η εξέλιξη των αυτοματισμών και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) Η εξέλιξη των αυτοματισμών ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Ανάλυση - Απόδοση Αλγορίθμων Έλεγχος Αλγορίθμων. Απόδοση Προγραμμάτων. Χωρική/Χρονική Πολυπλοκότητα. Ασυμπτωτικός Συμβολισμός. Παραδείγματα. Αλγόριθμοι: Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία

Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία Έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τεχνική ΚΝΧ/ΕΙΒ: Παρελθόν, παρόν και μέλλον Η επιτυχία δεν είναι στιγμή, είναι πορεία Γιώργος Σαρρής Διαπιστευμένος εκπαιδευτής για την τεχνική ΚΝΧ/ΕΙΒ στην Siemens

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης δικτύων Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα