Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου"

Transcript

1 Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου Βασίλειος Χαρίσης 1, και Γεώργιος Χασάπης 2 1 Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.:54124, τηλ.: , 2 Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.:54124 τηλ.: , Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε η λειτουργία ενός προσομοιωτή με το υλικό εντός του βρόχου ελέγχου (hardware-in-the-loop simulator) βιομηχανικού δικτύου προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) για την προσομοίωση συστημάτων δικτυακού ελέγχου. Το βιομηχανικό δίκτυο που υλοποιήθηκε είναι το Industrial Ethernet ταχύτητας 100Mbps στο οποίο συνδέονται δύο PLC της εταιρίας Siemens (S7-300) και ένας προσωπικός υπολογιστής. Η επικοινωνία του υπολογιστή με τα PLC επιτυγχάνεται μέσω του μοντέλου OPC Server -Client. Για τη μελέτη των επιδόσεων του δικτύου θεωρούμε ότι το δίκτυο δεν εξυπηρετεί μόνο μία συγκεκριμένη εφαρμογή αυτομάτου ελέγχου αλλά και άλλες εφαρμογές που το επιβαρύνουν. Ο προσομοιωτής μας παρέχει αφενός τη δυνατότητα μελέτης της επίδρασης που έχουν στην απόκριση του δικτύου διάφορες παράμετροι του δικτύου και αφετέρου τη δυνατότητα αξιολόγησης εάν ένα βιομηχανικό δίκτυο με δεδομένο φορτίο μπορεί να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή με συγκεκριμένο ρυθμό δειγματοληψίας. Λέξεις κλειδιά: PLC, Hardware-In-the-Loop simulator, Industrial Ethernet, OPC Περιοχή έρευνας: Υλικό υπολογιστών Αυτόματα Συστήματα Ελέγχου Τα PLC αποτέλεσαν μεγάλη καινοτομία στον τρόπο χειρισμού των διαδικασιών ελέγχου και μέχρι σήμερα έχουν γίνει μεγάλα τεχνολογικά άλματα με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται πλέον στη δικτύωση (ασύρματη ή ενσύρματη). Ένα από τα δημοφιλέστερα δίκτυα είναι το Industrial Ethernet με το οποίο και θα ασχοληθούμε. Η εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: Στα κεφάλαια 2 και 3 γίνεται μια σύντομη αναφορά στα δικτυακά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και στο δίκτυο Industrial Ethernet. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται ο προσομοιωτής που αναπτύξαμε. Στο κεφάλαιο 5 παραθέτουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων ενώ στο κεφάλαιο 6 συζητάμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν. 2. Δικτυακό Σύστημα Ελέγχου Δικτυακό σύστημα ελέγχου (NCS) [16,17] είναι ένα σύστημα ελέγχου στο οποίο οι βρόχοι ελέγχου κλείνουν μέσω ενός δικτύου δεδομένων πραγματικού χρόνου και τα σήματα ελέγχου και ανατροφοδότησης ανταλλάσσονται με τη μορφή πακέτων πληροφορίας. Σε ένα τυπικό NCS [7] (Εικόνα 2.1) υπάρχουν 4 βασικά στοιχεία: οι αισθητήρες, οι ελεγκτές, οι ενεργοποιητές και το δίκτυο επικοινωνίας. Τα δίκτυα επικοινωνίας συνήθως ονομάζονται βιομηχανικά δίκτυα και εκτός των άλλων προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια των δεδομένων. 1. Εισαγωγή Μέχρι τη δεκαετία του 1960 τα συστήματα υλοποίησης αλγορίθμων ήταν μηχανικά. Αποτελούνται από τα ρελέ που ανοίγουν ή κλείνουν μια επαφή ανάλογα με τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μειονεκτήματα των ρελέ (δύσκολος προγραμματισμός, περιορισμένη διάρκεια ζωής κλπ) ήρθαν να λύσουν τα PLC στα τέλη της δεκαετίας του 60, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 70 εμφανίζονται οι πρώτες δυνατότητες επικοινωνίας. Εικόνα 2.1: Τυπικό δίκτυο NCS 1

2 3. Το βιομηχανικό δίκτυο Industrial Ethernet Το Industrial Ethernet (ΙndΕth) [1-5,11,15] είναι ένα κυψελωτό δίκτυο σχεδιασμένο με βάση τα πρότυπα ΙΕΕΕ (Ethernet) και a/b/g/h (WLAN) για βιομηχανικές εφαρμογές. Όπως το Ethernet έτσι και το IndEth είναι δίκτυο τυχαίας προσπέλασης, μη ντετερμινιστικό και με μέθοδο πρόσβασης CSMA/CD. Επίσης, όλοι οι σταθμοί-κόμβοι του είναι ισάξιοι μεταξύ τους σε αντίθεση με τα παλαιότερα πρωτόκολλα επικοινωνίας των PLC (πχ Profibus) τα οποία απαιτούσαν τη δομή master-slave. Τέλος, το IndEth αναφέρεται στο επιπέδου συνδέσμου μετάδοσης δεδομένων (link layer) και για να λειτουργήσει απαιτείται ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας ανώτερου επιπέδου (αναφερόμενοι στο μοντέλο OSI [6]) όπως το TCP του επιπέδου μεταφοράς. Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του IndEth και του συμβατικού Ethernet είναι ότι το πρώτο διαθέτει ανεκτικότητα σε σφάλματα, περισσότερη αξιοπιστία και λειτουργεί ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Από την άλλη, το σημαντικότερο μειονέκτημα του IndEth σχετικά με τον αυτόματο έλεγχο είναι ότι δεν προσφέρει ντετερμινιστικούς χρόνους απόκρισης δικτύου. Αυτό λύνεται με χρήση του switched IndEth. 4. Ο HIL προσομοιωτής Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός, εργαστηριακής κλίμακας, προσομοιωτή με το υλικό εντός του βρόχου ελέγχου για την προσομοίωση συστημάτων δικτυακού αυτόματου ελέγχου με 2 PLC και 1 προσωπικό υπολογιστή (PC). Με τον όρο προσομοιωτής με το υλικό εντός του βρόχου ελέγχου (HIL προσομοιωτής) [18] εννοούμε ένα σύστημα προσομοίωσης κάποιας πραγματικής διεργασίας του οποίου κάποια τμήματα έχουν αντικατασταθεί από πραγματικές μονάδες, που στην περίπτωσή μας είναι τα PLC. Με άλλα λόγια, ο βρόγχος ελέγχου δεν υλοποιείται μόνο με προγράμματα στον υπολογιστή αλλά υπάρχουν και πραγματικές συσκευές οι οποίες επικοινωνούν με τον υπολογιστή, όπου εκτελούνται τα προγράμματα προσομοίωσης, μέσω δικτύου. Για τη μελέτη των επιδόσεων του δικτύου IndEth θεωρήσαμε ότι το δίκτυο δεν εξυπηρετεί μόνο μία συγκεκριμένη εφαρμογή αυτομάτου ελέγχου αλλά και άλλες εφαρμογές που το επιβαρύνουν. Υπάρχουν, δηλαδή, και άλλα πακέτα που πρέπει να διεκπεραιωθούν. Έτσι, θεωρήσαμε ότι το πρώτο PLC (PLC1) λειτουργεί σαν γεννήτρια πακέτων μεταβλητού ή σταθερού μήκους και παράγει όλο το φορτίο των εγκατεστημένων εφαρμογών που εξυπηρετεί το δίκτυο. Το δεύτερο PLC (PLC2) θεωρήσαμε ότι εξυπηρετεί νέες εφαρμογές και συγκεκριμένα εκτελεί έναν υποθετικό αλγόριθμο ελέγχου μιας υποτιθέμενης διεργασίας. Ο υπολογιστής επιτελεί δύο εργασίες, πρώτον απορροφάει τα πακέτα που στέλνει το PLC1 και δεύτερον εξομοιώνει την υποτιθέμενη διεργασία που ελέγχει το PLC2. Η αρχιτεκτονική του δικτύου προσομοίωσης φαίνεται στην εικόνα 4.1. Εικόνα 4.1: Αρχιτεκτονική του δικτύου Τα PLC που χρησιμοποιήσαμε στην προσομοίωση είναι Siemens της σειράς S Ο προγραμματισμός τους γίνεται με το λογισμικό Simatic Step 7 v5.4 [12,13] το οποίο είναι εγκατεστημένο στο PC. Οι CPU των συγκεκριμένων PLC δε διαθέτουν ενσωματωμένες τις λειτουργίες σύνδεσης στο δίκτυο και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ειδικές κάρτες επικοινωνίας CP (communication processors), οι CP lean [10]. Το PC συνδέεται στο δίκτυο μέσω της ενσωματωμένης στη μητρική πλακέτα θύρας Ethernet. Στο PC είναι επίσης εγκατεστημένα το Matlab και ο OPC Server της Siemens. Επομένως, πρώτα «στήθηκε» το δίκτυο και έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα PLC και στον OPC Server ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία. Έπειτα από δοκιμαστικές λειτουργίες υλοποιήθηκε ο προσομοιωτής. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύχθηκαν προγράμματα για κάθε ένα από τα PLC και για το PC OPC Software Interface και Matlab Η επικοινωνία του υπολογιστή με τα PLC γίνεται μέσω του OPC software interface [8,9]. Το OPC βασίζεται στο μοντέλο client-server, επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ υλικού και λογισμικού από διαφορετικούς κατασκευαστές και αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τη συνδεσιμότητα των αυτοματισμών στις βιομηχανίες. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη του OPC Server της Siemens και λογισμικού που υποστηρίζει την επικοινωνία OPC (όπως το Matlab) εγκατεστημένα στο PC. Ο OPC server συλλέγει τα δεδομένα από τα PLC και τα στέλνει στον OPC client από τον οποίο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι συμβατές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, ο server διαθέτει στη μνήμη του (cache), η οποία ανανεώνεται ανά τακτά και ρυθμιζόμενα χρονικά διαστήματα (UpdateRate), εσωτερικές μεταβλητές που ονομάζονται server items και συνδέονται με θέσεις μνήμης και μπλοκ δεδομένων στο PLC. Από την άλλη, στον client δημιουργούνται μεταβλητές που ονομάζονται 2

3 Εικόνα 4.2: Διεπαφή επικοινωνίας PC με PLC1. daitems και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα server items του OPC Server. Η συμβατή εφαρμογή μέσα από τα daitems έχει πρόσβαση και επικοινωνεί με τα PLC. Το Matlab είναι συμβατό με το OPC και σου παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και εντολές, μέσω του OPC Toolbox [14], για να δημιουργήσεις έναν ή και περισσότερους OPC clients και να επεξεργαστείς τα δεδομένα που σου παρέχουν. Ακόμη, η άφιξη νέων δεδομένων από τα PLC σηματοδοτείται από την ενεργοποίηση ενός Data Change Event. Δυνατότητα να δημιουργήσεις OPC client σου την παρέχει και το Excel του MS Office αλλά τελικά επιλέχθηκε η χρήση του Matlab διότι εκεί γίνεται η προσομοίωση των διεργασιών με προγράμματα, η επεξεργασία των δεδομένων είναι πολύ πιο εύκολη και οι ευκολίες και υπηρεσίες που διαθέτει το OPC Toolbox είναι σαφώς περισσότερες και κάνουν την όλη διαδικασία πολύ πιο ευέλικτη. Με απλά λόγια, τα PLC επικοινωνούν απευθείας με το MATLAB Ροή των δεδομένων Όπως έχει αναφερθεί το PC επιτελεί δύο λειτουργίες. Από τη μια απορροφάει ολόκληρο το φόρτο του δικτύου που παράγεται από το PLC1, το οποίο προσομοιώνει το φορτίο που παράγουν όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές που εξυπηρετεί το δίκτυο. Δηλαδή, το PLC1 στέλνει πακέτα διαφορετικού μήκους κάθε φορά (έως 2550Bytes) και σε τυχαίες χρονικές στιγμές προς το PC και περιμένει την απάντηση του (πακέτο 256 Bytes). Σε κάθε κύκλο επικοινωνίας γίνεται μέτρηση του χρόνου που απαιτείται για να σταλεί το πακέτο στο PC και να πάρει πίσω απάντηση το PLC. Αυτός ο χρόνος είναι που μελετάται και ονομάζεται απόκριση του δικτύου. Ο χρόνος αυτός για κάθε κύκλο αποθηκεύεται σε μία θέση μνήμης του PLC και στο τέλος όλοι μαζί στέλνονται στο PC για μελέτη και γραφική απεικόνιση. Από την άλλη, παράλληλα με αυτή τη λειτουργία, το PC προσομοιώνει τη λειτουργία μιας νέας εφαρμογής, για παράδειγμα κάποιο σύστημα που θέλουμε να ελέγξουμε. Έτσι, στέλνει σταθερού μήκους δεδομένα (16 τιμές τύπου «real») σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με το ρυθμό δειγματοληψίας) στο PLC2, το οποίο υποτίθεται ότι εκτελεί τον αλγόριθμο ελέγχου και απαντάει με τις νέες τιμές των χειριζόμενων μεταβλητών (16 τιμές τύπου «real»). Και πάλι χρονομετρείται ο κύκλος επικοινωνίας καθώς είναι πολύ σημαντικός για την εκτίμηση του αν είναι ικανό το δίκτυο με δεδομένο φορτίο να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή ή ακόμη και το πόσο μικρή μπορεί να είναι η περίοδος δειγματοληψίας χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Πρωταρχική παράμετρος που επηρεάζει την απόκριση και λειτουργία του δικτύου και θα μελετήσουμε είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας (ISO-on-TCP, TCP και S7). Ακολουθούν, το διάστημα ανανέωσης της μνήμης του OPC server και client (UpdateRate), το μέγεθος των διακινούμενων δεδομένων-πακέτων, η συχνότητα αποστολής τους και ο ρυθμός δειγματοληψίας της υποτιθέμενης ελεγχόμενης διεργασίας. Για την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση αυτών των παραμέτρων δημιουργήθηκαν στο Matlab δύο (παρόμοιες) διεπαφές με γραφικά (GUI). Η μία ρυθμίζει την επικοινωνία με το PLC1 (εικόνα 4.2) και η άλλη με το PLC2. Οι διεπαφές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει το πρωτόκολλο επικοινωνίας, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το Matlab την άφιξη νέων δεδομένων, το αν τα πακέτα που στέλνει το PLC θα έχουν τυχαίο ή σταθερό μέγεθος και ποιο θα είναι αυτό το μέγεθος, ποιο θα είναι το μέγιστο πιθανό μέγεθος στην περίπτωση των τυχαίων πακέτων, να ρυθμίσει το UpdateRate του client, τη μέγιστη τυχαία χρονική καθυστέρηση παραγωγής πακέτων, το ρυθμό δειγματοληψίας και το πλήθος των πακέτων που θα ανταλλαχθούν. Τέλος, και οι δύο διεπαφές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας ανταλλαγής πακέτων ενώ με τη ολοκλήρωσή της παρουσιάζουν σε γράφημα την απόκριση του δικτύου και εμφανίζουν τη μέση, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της. 5. Αποτελέσματα μετρήσεων 3

4 Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά έγιναν μετρήσεις μόνο με το PLC1 σε λειτουργία (μετρήσεις για τις εγκατεστημένες εφαρμογές). Έπειτα έγιναν μετρήσεις μόνο με το PLC2 σε λειτουργία (νέα εφαρμογή). Αυτό είναι ένα απαραίτητο στάδιο της μελέτης ώστε στη συνέχεια, που θα δουλεύουν ταυτόχρονα και τα δύο PLC, να προσπαθήσουμε να κάνουμε σύγκριση. Τέλος, γίνονται μετρήσεις με ταυτόχρονη λειτουργία των 2 PLC ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα εάν ένα βιομηχανικό δίκτυο με δεδομένο φορτίο μπορεί να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή με συγκεκριμένο ρυθμό δειγματοληψίας. TCP, αφού στα TCP και S7 στην ουσία δε στέλνονται μεταβλητού μήκους πακέτα. Στην εικόνα 5.2 φαίνεται η μεταβολή (αύξηση) της απόκρισης δικτύου σε σχέση με την αύξηση του μέγιστου (άρα και μέσου) μεγέθους πακέτου για το ISO-on-TCP. Χαρακτηριστικό είναι ότι η απόκριση δεν αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος των πακέτων. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται στον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται να μεταδοθεί το πακέτο πάνω από το δίκτυο αλλά στο μεγαλύτερο χρόνο που απαιτείται για να μεταφερθεί το πακέτο δεδομένων από τη CPU στη CP του PLC (μεταφορά από τη συνάρτηση AG_SEND σε μπλοκ των 240Bytes) Μετρήσεις για το PLC1 Μελετούμε την επίδραση του Update Rate του client (ρυθμίζεται από το χρήστη) και του μεγέθους των δεδομένων που ανταλλάσσονται. Το Update Rate του server είναι ρυθμισμένο στα 0.05sec μέσα από το Step7. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εάν η τιμή Update Rate του client είναι μικρότερη από αυτή που ορίσαμε για τον Server τότε δε λαμβάνεται υπόψη. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι αύξηση του Update Rate συνεπάγεται σημαντική αύξηση του χρόνου απόκρισης στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιούνται τα Data Change Events (DCE) για την αναγνώριση άφιξης νέων δεδομένων στο PC (πρωτόκολλα TCP / ISOon-TCP) και αυτό γιατί αργοπορούν να ενεργοποιηθούν τα DCE. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει για το S7 γιατί βασίζεται ελάχιστα στα DCE και η πρόσβαση στο PLC γίνεται με τη λειτουργία «ανάγνωση από τη συσκευή». Επίσης, η καθυστέρηση από τις λειτουργίες read/write είναι τόσο μεγάλη που η καθυστέρηση από τα DCE είναι αμελητέα. Δεν έχουμε, δηλαδή, αποστολή δεδομένων αλλά προσπέλαση στη μνήμη. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι το S7 είναι το πιο αργό αλλά και το εξαιρετικά πιο απλό πρωτόκολλο ανεξάρτητα από το UpdateRate (μέση απόκριση 1.5 sec). Το γρηγορότερο πρωτόκολλο είναι το TCP (δε συνίσταται για την αποστολή πακέτων μεταβλητού μήκους), με το ISO-on- TCP να δίνει ελάχιστα μεγαλύτερους μέσους χρόνους απόκρισης (8 με 9 msec) που οφείλεται στη δομή του πρωτοκόλλου. Η επέκταση RFC1006 πάνω στο TCP επιβάλει τη δημιουργία πακέτων για την αποστολή των δεδομένων (και όχι μέσω ενός data-stream ). Για να γίνει αυτό, το RFC προσθέτει περισσότερες πληροφορίες στα TCP δεδομένα που μεταδίδονται, που σημαίνει μεγαλύτερο header. Άρα, και μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας των δεδομένων προς αποστολή. Τα παραπάνω φαίνονται στην εικόνα 5.1 όπου αναπαρίστανται οι μέσοι και μέγιστοι χρόνοι απόκρισης. Συνεχίζοντας, εξετάζουμε το πώς μεταβάλλεται ο χρόνος απόκρισης του δικτύου σε σχέση με το μέγεθος των πακέτων που ανταλλάσσονται. Τυχαίο μέγεθος πακέτου κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων έχει νόημα μόνο για το πρωτόκολλο ISO-on- Εικόνα 5.1: Απόκριση συναρτήσει UpdateRate και πρωτοκόλλου Εικόνα 5.2: Απόκριση συναρτήσει μεγέθους πακέτων Εικόνα 5.3: Απόκριση συναρτήσει μεγέθους πακέτου 4

5 Στην εικόνα 5.3 φαίνεται η απόκριση δικτύου συναρτήσει του μεγέθους πακέτου για το πρωτόκολλο S7. Επίσης, σημειώνεται και ο χρόνος απόκρισης για μεταφορά πακέτων 2500 Bytes με το πρωτόκολλο ISOon-TCP καθαρά για λόγους σύγκρισης. Σημειώνεται ότι το S7 παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης χρόνου απόκρισης από το αντίστοιχο του ISO-on-TCP για περίπου ίδια αύξηση του μεγέθους του πακέτου. Για παράδειγμα, από τα 100 στα 1500Bytes (μέσο μήκος πακέτου) στο ISO-on-TCP έχουμε αύξηση της τάξης του 50% ενώ με το S7 η αύξηση είναι της τάξης του 100%. των ενεργών server item. Ότι είπαμε για τα πρωτόκολλα στην παράγραφο 5.1 ισχύει και εδώ. Παράλληλα να τονίσουμε ότι με την αύξηση του UpdateRate η απόκριση για το S7(0) μειώνεται ελαφρά. Αυτό οφείλεται στο ότι για μεγαλύτερο διάστημα ανανέωσης ο φόρτος του δικτύου ελαττώνεται (η ανανέωση της τιμής κάθε item στην cache του server γίνεται και με μια νέα εργασία επικοινωνίας) με αποτέλεσμα οι διαδικασίες ανάγνωσης και εγγραφής από και στη μνήμη του PLC να γίνονται πιο γρήγορα Μετρήσεις για το PLC2 Μελετούμε την επίδραση που έχουν διάφορες παράμετροι της εφαρμογής, όπως το πρωτόκολλο επικοινωνίας και το UpdateRate του server και του client, στην απόκριση του δικτύου. Επίσης συγκρίνονται και δύο διαφορετικοί τρόποι ειδοποίησης του υπολογιστή για την άφιξη νέων δεδομένων στην περίπτωση του πρωτοκόλλου S7. Το μέγεθος των πακέτων που ανταλλάσσονται σε αυτή την εφαρμογή είναι σταθερό και ίσο με 60 Bytes. Αρχικά θα μελετήσουμε το χρόνο απόκρισης του δικτύου όταν μέσα από το STEP7 ρυθμίσαμε τον OPC Server να έχει ρυθμό ανανέωσης ίσο με 50 msec και για τα 3 πρωτόκολλα. Εμείς, επιλέγοντας διαφορετικές τιμές για το UpdateRate μέσα από το interface αλλάζουμε το ρυθμό ανανέωσης μόνο κάποιων μεταβλητών του client κρίσιμων για την εφαρμογή, όπως των daitem που συνδέονται με τους buffer λήψης του server και με κάποια bit της μνήμης του PLC. Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές ανανεώνονται με την προεπιλεγμένη τιμή του matlab που είναι 0.5 sec για να μην επιβαρύνεται άσκοπα το δίκτυο. Στην εικόνα 5.4 φαίνεται η μέση απόκριση για μεταβαλλόμενο UpdateRate. Στην περίπτωση του S7, με S7(1) συμβολίζεται η λειτουργία κατά την οποία το matlab ειδοποιείται για την άφιξη νέων δεδομένων από ένα DCE, ενώ με S7(0) συμβολίζεται η λειτουργία κατά την οποία το matlab διαβάζει μια συγκεκριμένη μεταβλητή συνέχεια μέχρι να διαβάσει την κατάλληλη τιμή που συμβολίζει τη διαθεσιμότητα νέων δεδομένων. Κατ αρχήν παρατηρούμε ότι η απόκριση για UpdateRate μικρότερο από 50msec μένει σταθερή. Αυτό είναι δικαιολογημένο διότι εάν έχει τιμή μικρότερη από αυτή που ορίσαμε για το server τότε δε λαμβάνεται υπόψη. Με άλλα λόγια, ο κύκλος ανανέωσης που ορίζουμε στον server είναι το συντομότερο διάστημα που γίνεται έλεγχος για αλλαγή των τιμών των server item, άρα και δημιουργίας DCE. Εδώ να σημειωθεί ότι το UpdateRate ορίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα ανανέωσης χωρίς να σημαίνει ότι τόσο είναι και το πραγματικό διάστημα ανανέωσης. Το πραγματικό που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν είναι πάντα σταθερό και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως, το πρωτόκολλο επικοινωνίας, την ετοιμότητα του συνεργάτη επικοινωνίας και τον αριθμό Εικόνα 5.4: Απόκριση για server s UpdateRate=50ms Στη συνέχεια μειώνουμε το UpdateRate του server στα 0.02sec για να ελέγξουμε εάν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική διαφορά (εικόνα 5.5). Παρατηρούμε ότι για τα πρωτόκολλα TCP και ISO-on-TCP οι διαφορές στους χρόνους απόκρισης είναι ελάχιστες (περίπου 3msec). Μπορεί, λοιπόν, να μειώσαμε το χρόνο ανανέωσης πάνω από 50% αλλά ουσιαστική διαφορά δεν εμφανίστηκε και αυτό διότι δεν μπορεί ο server, ή πιο σωστά, δεν του το επιτρέπουν οι συνθήκες να ανανεώνει τόσο γρήγορα τις τιμές των μεταβλητών του. Όσον αφορά το S7 έχουμε βελτίωση κατά 10-25msec που πιθανότατα οφείλεται στο ίδιο το πρωτόκολλο. Εικόνα 5.5: Απόκριση για server s UpdateRate=20ms Τέλος, για UpdateRate του server ίσο με 0.2sec (εικόνα 5.6) παρατηρούμε ξεκάθαρα το πόσο 5

6 επηρεάζονται οι χρόνοι απόκρισης για τα πρωτόκολλα TCP, ISO-on-TCP και S7(1) που όσο αυξάνεται ο χρόνος ανανέωσης τείνουν να συγκλίνουν προς τις ίδιες μέσες τιμές απόκρισης. Η καθυστέρηση για τη δημιουργία του DCE γίνεται τόσο μεγάλη που ο μεγαλύτερος χρόνος πρόσβασης στη μνήμη του PLC με το πρωτόκολλο S7 δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. 1%) ήταν αρκετά υψηλή που έφτανε μέχρι και τα 500 msec. Τέτοιοι υψηλοί χρόνοι συνέχισαν να εμφανίζονται. Όσον αφορά τη νέα εφαρμογή σε κανένα από τα πολλά πειράματα η απόκριση δεν ξεπέρασε τα 110 msec (ούτε όταν το PLC δούλευε μόνο του ούτε τώρα). Στη συνέχεια αυξήσαμε το φορτίο του δικτύου μειώνοντας το μέγιστο χρόνο καθυστέρησης παραγωγής πακέτων από το πρώτο PLC. Τον φτάσαμε μέχρι και τα 0.5 δευτερόλεπτα. Και πάλι δεν παρατηρήθηκε καμία αύξηση στους χρόνους απόκρισης είτε του πρώτου είτε του δεύτερου PLC. Αυτό σημαίνει ότι διεργασίες με χρόνο δειγματοληψίας 4 sec και πάνω εξυπηρετούνται χωρίς κανένα πρόβλημα. Εικόνα 5.6: Απόκριση για server s UpdateRate=200ms 5.3. Μετρήσεις για τα PLC1 και PLC2 μαζί Τελειώνοντας γίνονται μετρήσεις ενώ βρίσκονται σε λειτουργία και τα δύο PLC. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το εάν ένα υπάρχον δίκτυο με δεδομένο φορτίο (PLC1) μπορεί να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή με καθορισμένο ρυθμό δειγματοληψίας (PLC2). Ο ρυθμός ανανέωσης του OPC Server έχει οριστεί στα 50 msec και τα πακέτα έχουν τυχαίο μήκος με τη μεγαλύτερη δυνατή μέγιστη τιμή στα 2550 Bytes (το μέσο μήκος είναι 1275 Bytes). Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται και για τα 3 πρωτόκολλα. Αρχικά χρησιμοποιήσαμε το ISO-on-TCP και υποθέσαμε ότι ο ρυθμός δειγματοληψίας της νέας εφαρμογής είναι 4 sec ενώ οι εγκατεστημένες εφαρμογές παράγουν πακέτα τυχαίου μήκους με τυχαία καθυστέρηση που η μέγιστη τιμή της είναι 5 sec (η μέση καθυστέρηση είναι 2.5 sec). Μετά από πολλές επαναλήψεις του ίδιου πειράματος διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία αλληλεπίδραση του ενός PLC με το άλλο. Δηλαδή, οι χρόνοι απόκρισης και των εγκατεστημένων εφαρμογών αλλά και της νέας εφαρμογής δεν επηρεάστηκαν καθόλου από τη χρήση του δικτύου και από τα 2 PLC ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος χρόνος απόκρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών (PLC1) κυμαίνεται γύρω στα 114 με 115 msec με μέγιστες τιμές γύρω στα 170 με 175 msec ενώ η μέση απόκριση της νέας εφαρμογής (PLC2) κυμαίνεται γύρω στα 49 με 50 msec με μέγιστους χρόνους που δεν ξεπερνούν τα 110 msec. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι οι μέγιστες τιμές που αναφέρουμε για το πρώτο PLC είναι και αυτές μέσες τιμές. Σε ελάχιστα πειράματα η απόκριση που αντιστοιχούσε σε κάποια από τα πακέτα του συνόλου που ανταλλάχθηκαν (περίπου Εικόνα 5.7: Μέση απόκριση δικτύου όταν εξυπηρετεί πολλές εφαρμογές Έπειτα, αρχίσαμε να μειώνουμε το χρόνο δειγματοληψίας της νέας εφαρμογής το οποίο τον φθάσαμε μέχρι τα 0.5 sec. Αυτό που παρατηρήθηκε για χρόνους δειγματοληψίας από 2 sec και κάτω και μέγιστη καθυστέρηση 1 sec και κάτω όσον αφορά τις εγκατεστημένες εφαρμογές ήταν ότι το πλήθος των ακραίων τιμών απόκρισης αυξήθηκε ελάχιστα χωρίς όμως να αυξηθεί η μέγιστη τιμή. Αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί ελάχιστα (2 με 3 msec) η μέση απόκριση. Εξετάζοντας τη νέα εφαρμογή οι μέγιστοι χρόνοι απόκρισης (worst case) αυξήθηκαν αλλά χωρίς να ξεπερνούν τα 160 msec. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιοι ακραίοι χρόνοι απόκρισης εμφανίστηκαν για το 0.3% των πακέτων που ανταλλάχθηκαν συνολικά σε όλα τα πειράματα. Επίσης αυξήθηκε λίγο και η μέση απόκριση (περίπου 3 με 4 msec). Συνεχίσαμε να μειώνουμε την περίοδο δειγματοληψίας μέχρι τα 350 msec. Τότε οι ακραίοι χρόνοι απόκρισης αυξήθηκαν και έφθασαν περίπου τα 330 msec. Από ότι φαίνεται βρισκόμαστε στα όρια. Η επόμενη μείωση του χρόνου δειγματοληψίας στα 300 msec είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι ακραίες τιμές της απόκρισης ξεπερνούσαν το χρόνο δειγματοληψίας. Επομένως, η νέα εφαρμογή για να μπορεί να εξυπηρετείται χωρίς πρόβλημα από το φορτωμένο δίκτυο πρέπει να έχει περίοδο δειγματοληψίας μέχρι 350 msec (εικόνα 5.7). Παρόμοια αποτελέσματα με την επικοινωνία μέσω ISO-on-TCP συλλέξαμε και για επικοινωνία με το 6

7 πρωτόκολλο TCP. Για χαμηλές συνθήκες φορτίου και μεγάλη περίοδο δειγματοληψίας οι χρόνοι απόκρισης δεν είχαν καμία μεταβολή. Δηλαδή, η μέση απόκριση των εγκατεστημένων εφαρμογών κυμαινόταν γύρω στα 105 με 107 msec με μέση τιμή μέγιστων τιμών γύρω στα 145 msec. Όπως και στο ISO-on-TCP, ακραίοι χρόνοι απόκρισης (250 msec) εμφανιζόταν αρκετά σπάνια. Όσον αφορά τη νέα εφαρμογή η μέση απόκριση κυμαινόταν στα 48 με 49 msec με μέγιστες τιμές που δεν ξεπέρασαν τα 94 msec. Για μέγιστη καθυστέρηση από 1 sec και κάτω και περίοδο δειγματοληψίας 2 sec και κάτω το πλήθος των ακραίων τιμών απόκρισης για τις εγκατεστημένες εφαρμογές άρχισε να αυξάνεται χωρίς όμως να παρατηρηθεί αύξηση της τιμής. Για τη νέα εφαρμογή με περίοδο δειγματοληψίας 350 msec οι ακραίοι χρόνοι απόκρισης αυξήθηκαν μέχρι τα 330 msec αλλά όπως και στο ISO-on-TCP για ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των πακέτων που ανταλλάχθηκαν. Οι μέσες αποκρίσεις είχαν ελάχιστη άνοδο. Επομένως και το TCP πρωτόκολλο μπορεί να εξυπηρετήσει εφαρμογές με περίοδο δειγματοληψίας 350 msec με φορτωμένο δίκτυο (εικόνα 5.8). σε ακραίους χρόνους απόκρισης που την ξεπερνούσαν. Έτσι, η μέση απόκριση των εγκατεστημένων εφαρμογών κυμάνθηκε γύρω στα 1570 msec ενώ η μέση απόκριση της νέας εφαρμογής ήταν γύρω στα 168 msec. Σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα που εξετάστηκαν προηγουμένως, το S7 μπορεί να εξυπηρετήσει εφαρμογές με περίοδο δειγματοληψίας μέχρι 450 msec (εικόνα 5.9). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο προσομοιωτής επιτελεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το δίκτυο Industrial Ethernet είναι ικανό σε συνθήκες υψηλού φόρτου να εξυπηρετήσει νέες εφαρμογές ακόμη και με μεγάλη συχνότητα δειγματοληψίας. Εικόνα 5.9: Μέση απόκριση δικτύου όταν εξυπηρετεί πολλές εφαρμογές 6. Συμπεράσματα Εικόνα 5.8: Μέση απόκριση δικτύου όταν εξυπηρετεί πολλές εφαρμογές Τέλος, χρησιμοποιήσαμε το S7. Για την περίπτωση του PLC2 χρησιμοποιήσαμε το πρωτόκολλο S7(1). Όπως ήταν αναμενόμενο ούτε και σε αυτή την περίπτωση είχαμε μεγάλη αύξηση (γύρω στα 15 με 20 msec) του μέσου χρόνου απόκρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών όπως επίσης και του πλήθους και των τιμών των μέγιστων χρόνων απόκρισης. Η αύξηση αυτή όμως είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των άλλων πρωτοκόλλων. Η μέγιστη τυχαία καθυστέρηση παραγωγής πακέτων έφτασε τα 0.5 sec. Όσον αφορά τη νέα εφαρμογή η περίοδος δειγματοληψίας μειώθηκε μέχρι τα 450 msec. Οι σπάνιες αλλά ακραίες τιμές απόκρισης από 220 msec που ήταν αρχικά έφθασαν τα 440 msec περίπου. Ως αποτέλεσμα αυξήθηκε λίγο η μέση τιμή της απόκρισης. Παραπέρα μείωση της περιόδου δειγματοληψίας δεν ήταν δυνατόν να γίνει διότι οδηγούσε Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε η λειτουργία ενός προσομοιωτή με το υλικό εντός του βρόχου ελέγχου του βιομηχανικού δικτύου Industrial Ethernet 100Mbps το οποίο περιλαμβάνει 2 PLC και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το Industrial Ethernet είναι το πλέον διαδεδομένο δίκτυο που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες παγκοσμίως. Ο προσομοιωτής μας δίνει τη δυνατότητα από τη μια να μελετήσουμε την επίδραση που έχουν στην απόκριση του δικτύου, τόσο για τις εγκατεστημένες όσο και για νέες εφαρμογές, διάφορες παράμετροι του δικτύου και από την άλλη να αξιολογήσουμε εάν ένα βιομηχανικό δίκτυο με δεδομένο φορτίο μπορεί να εξυπηρετήσει μια νέα εφαρμογή με συγκεκριμένο ρυθμό δειγματοληψίας. Με τον όρο απόκριση του δικτύου εννοούμε το χρόνο που χρειάζεται για να μεταδοθεί ένα πακέτο δεδομένων από ένα σταθμό σε ένα δεύτερο και να σταλεί πίσω μια απάντηση. Μετά από πολλά πειράματα έγινε φανερό ότι τα διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται παίζουν καθοριστική σημασία στην επικοινωνία εξαιτίας των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων τους. Το 7

8 πιο γρήγορο πρωτόκολλο, το TCP, ενδείκνυται στην περίπτωση μεταφοράς πακέτων σταθερού μήκους ενώ αντίθετα, είναι σχεδόν απαγορευτικό για μετάδοση πακέτων μεταβλητού μήκους. Το καταλληλότερο πρωτόκολλο για αυτή την περίπτωση είναι το λίγο πιο αργό ISO-on-TCP. Η αιτία είναι ότι στο TCP μεταδίδονται δεδομένα σταθερού μήκους ίσου με το μέγεθος του buffer αποστολής και λήψης. Ανταλλαγή πακέτων μεταβλητού μήκους είναι εικονικά και γίνεται με έμμεσο τρόπο αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο και όχι πάντα επιτυχημένο. Τέλος, το πρωτόκολλο S7 είναι το πιο απλό για υλοποίηση και προγραμματισμό αλλά και το πιο αργό. Η απόκριση δικτύου εξαρτάται σημαντικά και από τη ρύθμιση του Update Rate του OPC server και client διότι και αυτό με τη σειρά του επιδρά στο ρυθμό δημιουργίας των Data Change Event του Matlab τα οποία παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην επικοινωνία. Όσο αυξάνει το Update Rate τόσο αυξάνει και η απόκρισης του δικτύου. Από την άλλη υπερβολική μείωση του Update Rate δεν επιτυγχάνει ουσιαστική μείωση του χρόνου απόκρισης καθώς ο server δεν έχει δυνατότητα ανανέωσης της μνήμης του τόσο γρήγορα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην απόκριση παίζει ρόλο και ο τρόπος που είναι δομημένα τα προγράμματα στο Matlab, για παράδειγμα κατά πόσο στηρίζονται στα DCE. Επίσης, ένα μεγάλο φορτίο δικτύου (μεγάλο μέγεθος μετακινούμενων πακέτων) μειώνει ξεκάθαρα τις επιδόσεις του προκαλώντας μεγαλύτερους μέγιστους χρόνους απόκρισης. Να παρατηρήσουμε ότι το ποσοστό αύξησης του χρόνο απόκρισης στην περίπτωση του S7 είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του ISO-on-TCP για ίδια αύξηση του μεγέθους του πακέτου. Παρ όλα αυτά, από μετρήσεις όταν δούλευαν ταυτόχρονα και τα δύο PLC βγήκε το συμπέρασμα ότι, πράγματι, το δίκτυο με δεδομένο και μάλιστα αρκετά μεγάλο φορτίο (1250 Bytes κατά μέσο όρο κάθε 0.25 sec περίπου), μπορεί να εξυπηρετήσει και μια νέα εφαρμογή με συγκεκριμένη περίοδο δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, για ένα αρκετά μεγάλο φορτίο (1250 Bytes κατά μέσο όρο κάθε 0.25 δευτερόλεπτα περίπου) μπορεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα να εξυπηρετηθεί μια νέα εφαρμογή με περίοδο δειγματοληψίας μέχρι και 350 msec για το πρωτόκολλα ISO-on-TCP και TCP ενώ φθάνει τα 450msec για την επικοινωνία S7. Επομένως, ο χρήστης, ρυθμίζοντας το φορτίο που ήδη διεκπεραιώνει το δίκτυο και το ρυθμό δειγματοληψίας της νέας εφαρμογής μπορεί να διαπιστώσει εάν η νέα αυτή εφαρμογή θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί ή όχι. Βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο Industrial Ethernet δεν είναι ντετερμινιστικό που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί κάποιο μέγιστο χρόνο απόκρισης. Για διεργασίες με πολύ υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις συνίσταται η χρήση του Industrial Ethernet πραγματικού χρόνου (switched Industrial Ethernet) ή του Profinet που παρέχουν ένα άνω όριο για την απόκριση του δικτύου. 7. Αναφορές [1] M. Brenes, Industrial Ethernet gaining factory floor strength, World Bus Journal, Sept 2002 [2] Cisco Systems, Industrial Ethernet: A Control Engineer s Guide, Jan 2008 [3] F. Madren, Redundancy with Standards in Industrial Ethernet LANs, RTC magazine, Oct 2003 [4] NETEON, Industrial Automation Adapting Ethernet [5] P. Sink, Industrial Ethernet: The Death Knell of Fieldbus?, Manufacturing automation magazine, Apr 1999 [6] A. S. Tanenbaum, Δίκτυα Υπολογιστών, 4 η Αμερικάνικη Έκδοση 2006 [7] Y. Tipsuwan, Mo-Yuen Chow, Control methodologies in networked control systems, Pergamon control engineering practice, February 2003 [8] OPC Foundation, OPC Overview v1.0, Oct 1998 [9] SIEMENS, Industrial Communication with PG/PC Volume 1 - Basics, system manual, February 2006 [10] SIEMENS, SIMATIC NET, S7-CPs for Industrial Ethernet, CP Lean, manual, March 2007 [11] SIEMENS, SIMATIC NET, S7-CPs for Industrial Ethernet, Configuring and Commissioning, manual, Jan 2007 [12] SIEMENS, Working with STEP 7 V5.2, getting started, 2002 [13] SIEMENS, Programming with STEP 7 V5.2, manual 2002 [14] The MathWorks, OPC Toolbox 2, user s guide, 2006 [15] [16] [17] [18] 8

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Γ. Νικολακόπουλος, Μ. Κουνδουράκης, Α. Τζες και Γ. Γεωργούλας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένων. Μοναστηρίου 7, 14565 Άγιος Στέφανος. Tηλ.: 211 7058321 Φαξ: 2117406171 E-mail: info@axiatech.gr Website: www.axiatech.

Δεδομένων. Μοναστηρίου 7, 14565 Άγιος Στέφανος. Tηλ.: 211 7058321 Φαξ: 2117406171 E-mail: info@axiatech.gr Website: www.axiatech. UΈλεγχος από Η/Υ + Απόληψη Δεδομένων + Επεξεργασία Δεδομένων Το μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων της EDIBON είναι διαθέσιμα και σε έκδοση ελεγχόμενη από Η/Υ. Δεν γίνεται απλή καταγραφή των δεδομένων, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK SIMULINK ρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Καθηγητής ver. 0.2 10/2012 Εισαγωγή στο Simulink Το SIMULINK είναι ένα λογισµικό πακέτο που επιτρέπει τη µοντελοποίηση, προσοµοίωση οίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου. Αυτοματισμός. Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα. Στο σήμερα!!!!

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου. Αυτοματισμός. Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα. Στο σήμερα!!!! Αυτοματισμός Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα Στο σήμερα!!!! 1 Μηχανολογικοί Αυτοματισμοί Ι Αυτοματισμός με άξονα και έκκεντρα Έκκεντρα 2 Ηλεκτρομηχανολογικοί Προγραμματιζόμενος μηχανικός Ελεγκτής Αυτοματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος Ενότητα1: Εισαγωγή Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο φυσικών στοιχείων, πραγμάτων, ατόμων, μεγεθών ή εννοιών, που σχηματίζουν μιαν ενότητα και λειτουργούν ως μια ενότητα. Ένα σύστημα που επικοινωνεί με

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy)

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) 1 Συστήματα Μνήμης Η οργάνωση του συστήματος μνήμης επηρεάζει τη λειτουργία και απόδοση ενός μικροεπεξεργαστή: Διαχείριση μνήμης και περιφερειακών (Ι/Ο) απότολειτουργικόσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων REVISION HISTORY Revision Description of Changes Author Date Draft #1 First

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Σημειώσεις Θεωρίας Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Αθήνα 2015 Μάθημα 1: Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Γενικά Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: Υπολογιστικό Σύστημα Υλικό (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Βιομηχανικοί Ελεγκτές Βιομηχανικοί Ελεγκτές Σημειώσεις Εργαστηρίου Έλεγχος Στάθμης Δοχείου με P.I.D. Ελεγκτή Περιεχόμενα 1. Τρόπος Εισαγωγής στο πρόγραμμα εξομοίωσης. 2. Τρόπος λειτουργίας εξομοιωτή. 3. Αναγνώριση ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Μ. Βασιλειάδου, Α. Κράλλης, Κ. Κωτούλας, Α. Μπάλτσας, Ε. Παπαδόπουλος, Π. Πλαδής, Χ. Χατζηδούκας

Διαβάστε περισσότερα

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual MILE Simulator Version 1.0 User's Manual Νοέμβριος, 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή...2 1.1 Εγκατάσταση...2 1.2 Βοήθεια Διευκρινήσεις...2 2. Ξεκινώντας με τον προσομοιωτή...3 2.1 Το memory

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP Αριθμός κεφαλών εκτύπωσης 1 κεφαλή εκτύπωσης που συμπεριλαμβάνει τη μονάδα ελέγχου για ύψος εκτύπωσης μέχρι 12,5mm Κατεύθυνση εκτύπωσης Δεξιά προς αριστερά και αντίστροφα, από το πλάι και από επάνω ijet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΙΔΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΚΟΛΙΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ EXTEND Το Extend είναι ένα λογισμικό εικονικής προσομοίωσης που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα