ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010"

Transcript

1 Α.Ε.Ι.: ΠΑΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΙΑ Γ.. ΤΜΗΜΑΤΟ: ΥΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΤΕΙΟΜΕΩ ΠΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩ ΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟ ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΕΞΑΜ ΔΙΔΑΚΩ Υ/ΥΕ/ ΕΕ Α/Α ΤΙΤΛΟ ΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟ ΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΕΤΟ ΕΚΔΟΗ ΤΟΠΟ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΔ.ΕΚΔΟΤΗ (ημείωση με Χ) 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΕΜΑΘ06 Α Δ. ΨΥΧΟΓΥΙΟ Υ 1α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΟΜΟΙ Ι ΙΙ Ε. ΦΟΥΤΑ 2008 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΜΟΥ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:ΠΑΙΑΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΗ ΤΟΥ EXCEL Β ΕΚΔΟΗ Ε.Γ. ΚΑΒΟΥΑΟ Γ.ΜΠΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ Α.Χ. ΤΑΜΟΥΛΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΕΠΙΤΗΜΩ Τ ΠΑΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Α & Τ Β Υ 1995 ΑΘΗΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΜΟΥ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:ΠΑΙΑΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΗ ΤΟΥ EXCEL Β ΕΚΔΟΗ Ε.Γ. ΚΑΒΟΥΑΟ Γ.ΜΠΕΟΥ 2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Η/Υ ΤΕΠΛΗ01 Α ΤΑΤ. ΤΑΜΠΟΥΡ ΑΤΖΗ Υ 1 ΤΕΧΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΑΡΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ ΕΦΑΡ ΜΟΓΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΗΤΟ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ, ΕΥΗ ΚΟΠΑΑΚΗ, ΡΟΖΑ ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ ΗΡΗΙΔΕ 2004 ΜΟΧΑΤΟ 3 ΟΙΚΟ Ι ΤΕΟΙΚ01 Α Ι.ΠΑΛΑΙΟΛ ΟΓΟ 4 ΚΟΙΟΙΟΛΩΓΙ Α 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΟ ΤΕΚΟΙ01 Α ΕΛ. ΙΑ- ΠΑΖΑΡΖΗ ΤΕΔΙΚ03 Α Α. ΙΑΙΩΤ Η- ΜΑΔΗ 2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ JAVA Υ 1α ΥΓΧΡΟΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΗΕΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟ ΘΕΩΡΙΑ Υ 1 ΚΟΙΩΙΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΕ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕ Υ 1α ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΟ ΤΟΜΟ Ι- ΓΕΙΚΟ ΜΕΡΟ ΙΩΑΗ - ΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΗΤΟ ΠΑΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΤΑΜΟΥΛΗ ΤΑΜΟΥΛΗ 2003 ΑΘΗΑ Ε. ΙΑ -ΠΑΖΑΡΖΗ ΥΠΟ ΕΚΔΟΗ 2009 ΑΘΗΑ Α. ΙΑΙΩΤΗ - ΜΑΔΗ ΑΤ.. ΑΚΚΟΥΛΑ 2000 ΑΘΗΑ 6 ΦΥΙΚΕ ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΕΦΥ01-1 Α Φ. ΜΠΑΤΖΙΑ- Χ.ΙΟΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΟ ΤΟΜΟ ΙΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΤΑΙΡΙΕ ΓΕΙΚΟ ΜΕΡΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΟΥ Α. ΙΑΙΩΤΗ - ΜΑΔΗ ΕΥ. ΠΕΡΑΚΗ ΑΤ.. ΑΚΚΟΥΛΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΤΑΙΡΙΕ. ΡΟΚΑ ΑΤ.. ΑΚΚΟΥΛΑ Υ 1 ΦΥΙΚΕ ΕΠΙΤΗΜΕ, ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ,ΦΥΙΚΗ,ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΑΔΡΟ ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΤΑΜΟΥΛΗ 1988 ΑΘΗΑ 2 ΦΥΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (ΤΟΜΟ Ι) ATKINS ΙΤΕ/ΠΑΕΠΙΤΗΜΙΑΚΕ ΚΡΗΤΗ 2009 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 ΑΓΓΛΙΚΑ I ΤΕΑΓΓ01 Α Π.ΜΟΡΜΟ ΡΗ 8 ΓΑΛΛΙΚΑ I ΤΕΓΑΛ01 Α Χ. ΓΚΟΥΙΟ 1α BASIC ΒUSINESS ENGLISH Φ. ΙΒΡΙΔΟΥ ΑΚΗΕΙ 1 Φ. ΙΒΡΙΔΟΥ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 9 ΓΕΡΜΑΙΚΑ I ΤΕΓΕΡ01 Α Ε.ΑΛΕΞΙΑΔ 10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΤΕΜΑΘ07 Β Ε.ΦΟΥΤΑ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Υ 1α ΑΑΛΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΟΜΟ 1 2 Α. ΑΠΟΥΑΚΗ - Ε. ΦΟΥΤΑ ΑΑΛΥΗ FOURIER Α. ΑΠΟΥΑΚΗ- Π.Γ.ΤΙΚΟΥΡΑ 2 ΑΠΕΙΡΟΤΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ ΤΟΜΟ 1 2 Α. ΤΑΜΟΥΛΗ Ι)1989 ΠΑΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΙ)1990 Υ - Α.ΑΠΟΥΑΚΗ 2008 ΠΕΙΡΑΙΑ 2003 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΑ 3 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ ΤΟΜΟ 1 2 Γ. ΦΟΥΤΑ ΦΟΥΤΑ 2007 ΑΘΗΑ ελίδα 1 από 7

2 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΕΔΟΜΕΩ ΓΛΩΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΜΟΥ ΤΕΠΛΗ02 Β ΤΑΤ. ΤΑΜΠΟΥΡ ΑΤΖΗ Υ 1 ΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΩ ΥΤΗΜΑΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΠΑΠΑΘΑΑΙΟΥ Γ.ΜΠΕΟΥ 2003 ΑΘΗΑ 12 ΟΙΚΟ ΙΙ ΤΕΟΙΚ02 Β Ι.ΠΑΛΑΙΟΛ ΟΓΟ 13 ΤΑΤΙΤΙΚΗ Ι ΤΕΤΑ01 Β Λ.ΚΑΜΑΡΙ ΟΠΟΥΛΟ 14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩ Ι 15 ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΙΚΗ ΜΗΧΑΙΚΗ ΤΕΟΔΕ02-1 Β Π. ΦΩΤΗΛΑ- Ι. ΓΙΑΑΤ Η ΤΕΗΜΧ03-1 Β Δ.ΚΑΡΑΛΕ ΚΑ- Β.ΔΕΔΟΥ Η 16 ΑΓΓΛΙΚΑ II ΤΕΑΓΓ02 Β Π. ΜΟΡΜΟΡΗ 17 ΓΑΛΛΙΚΑ II ΤΕΓΑΛ02 Β Χ. ΓΚΟΥΙΟ 18 ΓΕΡΜΑΙΚΑ II ΤΕΓΕΡ02 Β Ε. ΑΛΕΞΙΑΔΟ Υ- 2 ΑΤΙΚΕΙΜΕΟΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ C++/VISUAL C++ Υ 1α ΜΑΚΡΟΟΙΚΟ ΘΕΩΡΙΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΗ) ΑΚΗΕΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟ ΘΕΩΡΙΑ ΙΩΑΗ - ΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΗΤΟ ΠΑΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ N. GREGORY MANKIW ΓΙΑΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ Υ 1 ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΟΘΕΩΡΙΑ Λ.ΚΑΜΑΡΙΟΠΟΥΛ Ο 2 ΠΙΘΑΟΤΗΤΕ ΤΑΤΙΤΙΚΗ Υ 1 MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 MANAGEMENT ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΥΓΧΡΟΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕ Υ 1 ΤΕΧΙΚΗ ΜΗΧΑΙΚΗ, ΤΟΜΟ Ι: ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΗΧΑΙΚΗ, ΤΑΤΙΚΗ ΤΟΜΟ ΙΙ ΔΥΑΜΙΚΗ 1α COMMERCIAL CORESPONDANCE: A PRACTICAL GUIDE READING SKILLS AND BUSINESS FUNCTIONS 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ MURRAY R. SPIEGEL (ΜΕΤΑΦΡΑΗ. ΠΕΡΙΔΗ) Γ.ΔΑΡΔΑΟ- Κ.ΔΑΡΔΑΟ Ο.Ε. ΤΑΜΟΥΛΗ 2003 ΑΘΗΑ ΖΗΤΗ 1995 ΘΕ/ΙΚΗ ΕΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1977 ΑΘΗΑ Χ.ΚΑΕΛΛΟΠΟΥΛΟ CEMS 2003 ΑΘΗΑ Δ. ΜΠΟΥΡΑΤΑ Γ. ΜΠΕΟΥ F.P. BEER & E.R. JOHNSTON P.MORMORI A.IAKOVOS, F. SIVRIDOU ΦΟΥΤΑ Ι)2007 ΙΙ)2008 ΑΘΗΑ 2009 ΑΘΗΑ 2009 ΑΘΗΑ 19 ΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΩ & ΤΕΧΙΚΕ ΚΑΤΕΡΓΑΙΕ ΤΕΗΜΧ05 Γ Δ. ΚΑΡΑΛΕΚΑ 20 ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΙΙ ΤΕΤΑ02 Γ Λ.ΚΑΜΑΡΙ ΟΠΟΥΛΟ 21 ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΕ ΤΕΠΑΡ25-1 Γ Φ. ΦΥΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΜΠΑΤΖΙΑ- Β.ΔΕΔΟΥ Η Υ 1 ΜΗΧΑΙΚΗ ΤΩ ΥΛΙΚΩ - ΤΟΜΟΙ Α κ' Β F.P. BEER & E.R. JOHNSTON ΤΖΙΟΛΑ & Υ 1 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΤΙΤΙΚΗ Π. ΚΙΟΧΟ 2 ΠΙΘΑΟΤΗΤΕ ΤΑΤΙΤΙΚΗ Υ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ MURRAY R. SPIEGEL (ΜΕΤΑΦΡΑΗ. ΠΕΡΙΔΗ) ΑΛΕΞΑΔΡΟ ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ 1999 ΘΕ/ΙΚΗ ΕΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1977 ΑΘΗΑ ΤΑΜΟΥΛΗ 1989 ΑΘΗΑ 2 ΦΥΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ ΜΑΤΗ Κ., ΓΙΑΑΚΟΥΔΑΚΗ Δ. ΖΗΤΗ 1987 ΘΕ/ΙΚΗ 22 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΟΤΟΥ Ι ΤΕΛΟΓ41 Γ ΙΩΑΗ ΩΡΡΟ Υ 1α ΑΡΧΕ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΧΡΗΤΟ ΚΑΖΑΤΖΗ BUSINESS ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΧΡΗΤΟ ΚΑΖΑΤΖΗ ΙΩΑΗ ΩΡΡΟ BUSINESS ΛΟΓΙΤΙΚΗ Η ΒΑΗ ΤΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩ ΑΠΟΦΑΕΩ - ΤΟΜΟ Α WALTER.B. MEIGS & ROBERT.F. MEIGS ΠΑΠΑΖΗΗ 1988 ΑΘΗΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΧΡΗΤΟ ΚΑΖΑΤΖΗ ΙΩΑΗ ΩΡΡΟ BUSINESS ελίδα 2 από 7

3 23 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩ ΙΙ 24 ΕΦΑΡΜΟΓΕ Η/Υ ΤΕΟΔΕ03 Γ Π. ΦΩΤΗΛΑ- Ι. ΓΙΑΑΤ Η ΤΕΠΛΗ65 Γ ΓΡ. ΧΟΔΡΟΚ ΟΥΚΗ 25 ΑΓΓΛΙΚΑ III ΤΕΑΓΓ03 Γ Χ. ΤΟΜΠ 26 ΓΑΛΛΙΚΑ III ΤΕΓΑΛ03 Γ Χ. ΓΚΟΥΙΟ Υ 1 MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 MANAGEMENT ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΥΓΧΡΟΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕ Υ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΙΚΟ ΓΡ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΔΡΟΚΟΥΚΗ Χ.ΚΑΕΛΛΟΠΟΥΛΟ CEMS 2003 ΑΘΗΑ Δ. ΜΠΟΥΡΑΤΑ Γ. ΜΠΕΟΥ Μ. 2 ΗΛΕΚΤΡΟΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Γ. ΔΟΥΚΙΔΗ, Μ. ΕΕ ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ, ΤΕΧΟΛΟΓΙΕ Β. ΔΡΑΚΟ, Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΟΠΟΥΛ ΟΥ 1α ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES ΑΚΗΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΥΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 2 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Χ. ΤΟΜΠ ΤΑΜΟΥΛΗ Χ. ΤΟΜΠ ΤΑΜΟΥΛΗ 2008 ΠΕΙΡΑΙΑ 1995 ΑΘΗΑ 27 ΓΕΡΜΑΙΚΑ III ΤΕΓΕΡ03 Γ Ε.ΑΛΕΞΙΑΔ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 28 ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΥΛΙΚΑ Ι ΤΕΠΑΡ01-1 Δ Φ. ΜΠΑΤΖΙΑ- Χ.ΙΟΤΟ Υ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΒΟΥΗ ΩΤΗΡΗ ΤΑΜΟΥΛΗ 29 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΟΤΟΥ ΙΙ ΤΕΛΟΓ42 Δ ΙΩΑΗ ΩΡΡΟ Υ 1α ΑΡΧΕ ΛΟΓΙΜΟΥ ΚΟΤΟΥ Ι ΧΡΗΤΟ ΚΑΖΑΤΖΗ ΙΩΑΗ ΩΡΡΟ BUSINESS ΑΡΧΕ ΛΟΓΙΜΟΥ ΚΟΤΟΥ ΙΙ ΧΡΗΤΟ ΚΑΖΑΤΖΗ ΙΩΑΗ ΩΡΡΟ BUSINESS 1γ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΛΟΓΙΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΤΟΥ ΧΡΗΤΟ ΚΑΖΑΤΖΗ ΙΩΑΗ ΩΡΡΟ BUSINESS ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΟΤΟΥ ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 2η ΕΚΔΟΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΛΟΓΙΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΟΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟ ΒΕΙΕΡΗ - ΑΤΡΑ ΚΟΕ- ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΗ ΧΡΗΤΟ ΚΑΖΑΤΖΗ ΙΩΑΗ ΩΡΡΟ ΠΕΛΑ ΙΩΑΙΔΟΥ & ΙΑ Ο.Ε. BUSINESS 30 ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΗΜΧ04-1 Δ Δ. ΕΜΙΡΗ Υ 1 ΑΑΛΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩ ΤΟΜΟ Α ΙΑ 31 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ Η ΕΡΕΥΑ Ι 32 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩ ΙΙΙ ΤΕΜΑΘ33 Δ. ΟΦΙΑΟ ΠΟΥΛΟΥ ΤΕΟΔΕ04 Δ Π. ΦΩΤΗΛΑ- Ι. ΓΙΑΑΤ Η 33 ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΕ ΤΕΦΥ02-1 Δ Δ.ΙΔΗΡΑ- ΧΗΜΙΚΕ Χ.ΙΟΤΟ ΔΙΕΡΓΑΙΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 2Η ΕΚΔΟΗ ΤΟΜΟ Α Υ 1 ΠΟΟΤΙΚΗ ΑΑΛΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΑΠΟΦΑΕΩ ΤΟΜΟ Α. ΜΑΡΓΑΡΗ ΤΖΙΟΛΑ & Γ. ΧΑΤΖΑΡΑΚΗ ΤΖΙΟΛΑ & ΟΙΚΟΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ,.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΔΡΕΑ Κ. ΕΚΔΟΤΗ ΜΠΕΟΥ ΕΥΓ. 2 ΠΟΟΤΙΚΗ ΑΑΛΥΗ. ΜΠΛΕΙΟ ΤΑΜΟΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΑΠΟΦΑΕΩ Τ Α Υ 1 MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 MANAGEMENT ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΥΓΧΡΟΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕ Υ 1 ΧΕΔΙΑΜΟ ΧΗΜΙΚΩ ΒΙΟΜΗΧΑΙΩ 2009 ΘΕ/ΙΚΗ 2001 ΘΕ/ΙΚΗ 1989 ΑΘΗΑ Χ.ΚΑΕΛΛΟΠΟΥΛΟ CEMS 2003 ΑΘΗΑ Δ. ΜΠΟΥΡΑΤΑ Γ. ΜΠΕΟΥ ΜΑΡΙΟ-ΚΟΥΡΗ Δ.,ΜΑΛΗ Ζ. Α. ΠΑΠΑΩΤΗΡΙΟΥ & ΙΑ Ο.Ε ΑΘΗΑ ελίδα 3 από 7

4 2 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΙΚΗ HIMMELBLAU DAVID (ΜΕΤΑΦΡΑΗ ΜΑΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ) ΕΚΔΟΗ 7η ΤΖΙΟΛΑ & 2008 ΘΕ/ΙΚΗ 34 ΑΓΓΛΙΚΑ IV ΤΕΑΓΓ04 Δ Χ.ΤΟΜΠΡΟ Υ 35 ΓΑΛΛΙΚΑ IV ΤΕΓΑΛ04 Δ Χ. ΓΚΟΥΙΟ 1α INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ P.MORMORI, F.SIVRIDOU, C.TOMBROU Γ. ΔΙΑΜΑΤΗ 2007 ΑΘΗΑ 36 ΓΕΡΜΑΙΚΑ IV ΤΕΓΕΡ04 Δ Ε.ΑΛΕΞΙΑΔ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 37 ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΥΛΙΚΑ ΙΙ ΤΕΠΑΡ02 Ε Δ.ΙΔΗΡΑ- Χ.ΙΟΤΟ Υ 1 ΑΑΛΥΗ ΥΤΗΜΑΤΩ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΗ ΩΤΗΡΗ ΤΑΜΟΥΛΗ 38 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ Η ΕΡΕΥΑ ΙΙ 39 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 40 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι ΤΕΜΑΘ34 Ε. ΟΦΙΑΟ ΠΟΥΛΟΥ ΤΕΠΑΡ35 Ε Κ. ΠΑΠΠΗ ΤΕΧΡΗ01-1 Ε Δ. ΨΥΧΟΓΥΙΟ Υ 1 ΠΟΟΤΙΚΗ ΑΑΛΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΑΠΟΦΑΕΩ ΤΟΜΟ Β 2 ΕΦΑΡΜΟΜΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ Υ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΗ - ΑΠΟΦΑΕΙ ΕΠΕΔΥΕΩ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΧΡΗΜΑΤΙΤΗΡΙΑΚΕ ΑΓΟΡΕ ΟΙΚΟΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ,.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΔΡΕΑ Κ. ΕΚΔΟΤΗ ΜΠΕΟΥ ΕΥΓ ΑΘΗΑ Π-Χ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΖΗΤΗ 2001 ΘΕ/ΙΚΗ Κ.Π. ΠΑΠΠΗ Γ.ΑΡΤΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΑΗ Γ.Α. ΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΤΗ Γ. ΜΠΕΟΥ 41 ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΤΕΜΑΡ01 Ε Υ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ Γ ΕΚΔΟΗ 2 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΤΟΜΟ Α Β Β ΕΚΔΟΗ Π.Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΗ 42 ΕΡΓΟΟΜΙΑ ΤΕΠΑΡ31 Ε Λ. ΛΑΪΟ Υ 1 ΥΓΧΡΟΗ ΕΡΓΟΟΜΙΑ Λ. ΛΑΪΟ - ΓΙΑΑΚΟΥ - ΙΟΥΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 43 ΑΓΓΛΙΚΑ V ΤΕΑΓΓ05 Ε Φ. ΙΒΡΙΔΟΥ 44 ΓΑΛΛΙΚΑ V ΤΕΓΑΛ05 Ε Α. 45 ΓΕΡΜΑΙΚΑ V ΤΕΓΕΡ05 Ε Ε.ΑΛΕΞΙΑΔ 46 ΥΤΗΜΑΤΑ ΑΑΜΟΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΤΕΤΑ31 Τ.ΟΦΙΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 47 ΧΕΔΙΑΜΟ ΥΤΗΜΑΤΩ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 48 ΥΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΕΩ- ΕΜΠΕΙΡΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΤΕΠΑΡ11 Τ Κ. ΠΑΠΠΗ ΤΕΜΑΘ36-1 Τ ΓΡ. ΧΟΔΡΟΚ ΟΥΚΗ 2 ΕΡΓΟΟΜΙΑ: ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΕ ΤΑΜΟΥΛΗ Α.ΤΑΚΛΑΓΚΑΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. Α.ΠΑΠΑΩΤΗΡΙΟΥ & ΙΑ Ο.Ε. Δ. ΚΟΔΟΑΚΗ ΤΑΜΟΥΛΗ 1α PASSAGES ON ECONOMICS Ε. ΑΠΟΤΟΛΟΥ ΤΑΜΟΥΛΗ ΑΚΗΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΥΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 4 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Υ 1α ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Γ. ΔΙΑΜΑΤΗ ΤΑΜΟΥΛΗ 2001 ΑΘΗΑ 2005 ΘΕ/ΙΚΗ 1994 ΑΘΗΑ 2003 ΑΘΗΑ Μ. ΦΑΚΙΑΑΚΗ. ΠΑΤΑΚΗ ΕΔΕ 2001 ΑΘΗΑ ΠΟΟΤΙΚΗ ΑΑΛΥΗ. ΜΠΛΕΙΟ ΤΑΜΟΥΛΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩ ΑΠΟΦΑΕΩ Τ. Β 1990 ΑΘΗΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΥΑ Ι. ΚΑΡΚΑΖΗ ΜΠΙΛΙΑ ΠΟΟΤΙΚΗ ΑΑΛΥΗ. ΜΠΛΕΙΟ ΤΑΜΟΥΛΗ 1990 ΑΘΗΑ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩ ΑΠΟΦΑΕΩ Τ. Β Υ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΕΚΔΟΗ Υ 1 ΥΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΕΩ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩ Κ.Π. ΠΑΠΠΗ ΓΡ. ΧΟΔΡΟΚΟΥΚΗ Γ. ΟΙΚΟΟΜΟΥ,. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΤΑΜΟΥΛΗ 2008 ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.ΜΠΕΟΥ ελίδα 4 από 7

5 49 ΜΕΛΕΤΕ ΤΕΟΔΕ51 Τ. ΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΧΟΥΡ Η 50 ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟ 51 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΛΙΚΩ ΤΕΟΙΚ61 Τ Φ.ΜΠΑΤΖΙ Α-Δ. ΙΔΗΡΑ Υ 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΙΚΕ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΟΜΟΤΕΧΙΚΕ ΜΕΛΕΤΕ 2 ΟΙΚΟΟΜΟΤΕΧΙΚΕ ΜΕΛΕΤΕ Υ 1 ΥΤΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΙΚΗ ΟΙΚΟ 2 ΟΙΚΟ ΤΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΡΒΟΥΗ ΤΑΜΟΥΛΗ Θ. ΑΑΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗ ΠΑΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥ ΖΥΓΟ 2005 ΘΕ/ΙΚΗ ΛΟ,ΔΗΜΗΤΡΗ Χ. ΒΕΡΑΔΑΚΗ ΙΚΟ ΤΕΠΑΡ41 Τ Λ. ΛΑΪΟ Υ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΗΜΕΙΩΕΙ ΚΑΘΗΓ. Λ. ΛΑΪΟY 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΛΙΚΩ ΗΜΕΙΩΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΚΑΘΗΓ. Λ. ΛΑΪΟY Γ.ΔΑΡΔΑΟ- Κ.ΔΑΡΔΑΟ Ο.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 2005 ΠΕΙΡΑΙΑ 52 ΑΓΓΛΙΚΑ VI ΤΕΑΓΓ06 Τ Φ. ΙΒΡΙΔΟΥ 53 ΓΑΛΛΙΚΑ VI ΤΕΓΑΛ06 Τ Α. 54 ΓΕΡΜΑΙΚΑ VI ΤΕΓΕΡ06 Τ Ε.ΑΛΕΞΙΑΔ 55 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ ΥΤΗΜΑΤΩ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΕΧ24 Ζ Λ. ΛΑΪΟ-. ΜΟΧΟΥΡ Η 56 ΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ Η/Υ- CAD/CAM/CAE I ΤΕΠΛΗ67 Ζ Β. ΔΕΔΟΥΗ -Ι. ΓΙΑΑΤ Η 57 ΥΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΗΗ ΔΙΑΟΜΗ ΠΡΟΪΟΤΩ ΤΕΜΑΡ22 Ζ. ΜΟΧΟΥΡ Η 1α ESSAY WRITING Φ. ΙΒΡΙΔΟΥ ESSENTIAL BUSINESS TERMINOLOGY 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Υ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΦΟΔΙΑΤΙΚΗ ΑΛΥΙΔΑ 2 ΥΓΧΡΟΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Υ 1 ΥΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM ΤΡΙΔΙΑΤΑΤΗ ΜΟΤΕΛΟΠΟΙΗΗ F. KARAMITROGLOU D.A. TAYIOR: ΕΠΙΤΗΜΟΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩ/Ο ΤΕΡΖΙΔΗ ΕΠΙΤ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Λ. ΛΑΪΟ. ΜΠΙΛΑΛΗ, Ε. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Υ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΑ LOGISTICS ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΤΡΑΤΙΟ - ΧΙΑ ΟΡΕΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΘΕΗ ΕΛΛ. ΙΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΑΜΟΥΛΗ 1994 ΑΘΗΑ 1995 ΑΘΗΑ 2009 ΑΘΗΑ 58 ΥΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΔΙΑ ΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΠΑΡ28 Ζ. ΜΠΛΕΙΟ Υ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΟ Α. ΜΠΛΕΙΟ 59 ΑΓΓΛΙΚΑ VII ΤΕΑΓΓ07 Ζ Φ.ΙΒΡΙΔΟ Υ 60 ΓΑΛΛΙΚΑ VII ΤΕΓΑΛ07 Ζ Α. 61 ΓΕΡΜΑΙΚΑ VII ΤΕΓΕΡ07 Ζ Ε.ΑΛΕΞΙΑΔ 62 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩ ΕΡΓΩ 63 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ Η ΕΡΕΥΑ 64 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΑ Ι 65 ΤΕΧΗΤΗ ΟΗΜΟΥΗ 66 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΥΙΚΩ ΠΟΡΩ Ι 1α ADVANCED ENGLISH IFANTIDOU ET AL WRITING AND TRANSLATING I IFANTIDOU ET AL 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ ΤΕΟΔΕ07 Ζ Δ. ΕΜΙΡΗ Ε 1 ΟΔΗΓΟ ΒΑΙΚΩ ΓΩΕΩ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΩ ΤΕΜΑΘ03 Ζ.ΟΦΙΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΠΑΡ08 Ζ Χ.ΙΟΤΟ ΡΙ. ΠΟΛΛΑΛΗ ΤΕΠΑΡ03 Ζ ΤΑΤ. ΤΑΜΠΟΥΡ ΑΤΖΗ ΤΕΦΥ49 Ζ Φ. ΜΠΑΤΖΙΑ- Δ.ΙΔΗΡΑ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Ε 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΘΕΟΦΑΙΔΗ ΕΠΙΤΗΜΟΙΚΗ ΚΕΨΗ ΤΑΥΡΟ ΕΡΕΥΑ 2 ΕΠΙΤΗΜΟΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΑ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Ε 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΦΥΙΚΩ ΠΟΡΩ Δ. ΕΜΙΡΗ Α. ΠΑΠΑΩΤΗΡΙΟΥ & ΙΑ Ο.Ε. ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ CAMP WILLIAM, DAUGHERTY THOMAS Γ.ΜΠΕΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΓΚΙΟΥΡΔΑ Β. ΙΩ ελίδα 5 από 7

6 67 ΕΕΡΓΕΙΑΚΕ ΤΕΧΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ 68 ΥΛΙΚΑ & ΧΕΔΙΑΜΟ ΤΗ ΑΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΤΩ 69 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΚΤΥΩ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ 70 ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΘΡΩΠΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΤΑ ΤΕΤΕΧ01 Ζ Β.ΔΕΔΟΥ Η ΤΕΤΕΧ02 Ζ Δ.ΚΑΡΑΛΕ ΚΑ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Ε 1 ΥΛΙΚΑ ΧΕΔΙΑΜΟ-Η ΤΕΧΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩ ΤΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΤΩ ΤΕΟΔΕ08 Ζ Λ.ΛΑΪΟ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ ΔΕΟΔΕ09 Ζ Λ. ΧΥΤΗΡΗ Ε 1α ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΘΡΩΠΙΩ ΠΟΡΩ ΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΘΡΩΠΙΟΥ ΔΥΑΜΙΚΟΥ 2 ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚ ΑΘΡΩΠΙΟΥ ΔΥΑΜΙΚΟΥ MIKE ASHBY & KARA JOHNSON ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΗ: Ι.ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥ ΔΗ) Λ. ΧΥΤΗΡΗ Χ. ICON ΚΑΕΛΛΟΠΟΥΛΟ INTERNATIONAL TRAINING ΕΠΕ 2007 ΑΘΗΑ 2001 ΑΘΗΑ Χ. CEMS ΚΑΕΛΛΟΠΟΥΛΟ 71 ΛΟΓΙΤΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΜΕ Η/Υ 72 ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 73 ΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ Η/Υ- CAD/CAM/CAE ΙΙ 74 ΕΡΕΥΑ ΑΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΤΟ (PRODUCT INNOVATION) 75 ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 76 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΕΠΛΗ05 Ζ Α. ΜΑΚΡΗ ΧΡΕΟΛ11 Ζ. ΑΠΕΡΓΗ ΤΕΠΛΗ68 Η Β.ΔΕΔΟΥ Η- Δ.ΕΜΙΡΗ ΤΕΠΑΡ29 Η Δ. ΚΑΡΑΛΕΚΑ -Ι. ΓΙΑΑΤ Η ΤΕΠΑΡ24 Η. ΜΠΛΕΙΟ ΤΕΜΑΘ35 Η. ΜΠΛΕΙΟ 77 ΑΓΓΛΙΚΑ VIII ΤΕΑΓΓ08 Η Χ. ΤΟΜΠ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΘΡΩΠΙΩ ΠΟΡΩ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Ε 1 ΤΑ ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ ΤΗ ΟΜΙΜΑΤΙΚΗ ΕΩΗ 2 ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 3 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Υ 1α ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΥΤΗΜΑΤΩ CAD/CAM/CAE Δ. ΜΠΟΥΡΑΤΑ,. ΠΑΠΑΛΕΞΑΔΡΗ Γ. ΜΠΕΟΥ 2003 ΑΘΗΑ P.D. GRAUWE ΠΑΠΑΖΗΗ 2003 ΑΘΗΑ. ΤΑΜΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΘΑΛΑΙΟΥ Θ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΜΕΤΑΦΡΑΜΕΟ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΤΟΥ LEE ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Δ. ΕΜΙΡΗ & Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ Υ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Υ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΟ Β Υ 1 ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩ ΤΟΜΟ Α: ΘΕΩΡΙΑ ΤΑΜΟΥΛΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ. ΜΠΛΕΙΟ ΒΑ. Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΚΑ-4Μ. ΕΥΓ. ΜΠΕΟΥ 1 TRANSLATING Ε. ΑΠΟΤΟΛΟΥ ΤΑΜΟΥΛΗ 2007 ΑΘΗΑ 1993 ΑΘΗΑ 78 ΓΑΛΛΙΚΑ VIII ΤΕΓΑΛ08 Η Α. 79 ΓΕΡΜΑΙΚΑ VIII ΤΕΓΕΡ08 Η Ε.ΑΛΕΞΙΑΔ 80 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΓΧΡΟΩ ΤΕΧΟΛΟΓΙΩ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΠΑΡ04 Η Ι.ΓΙΑΑΤ Η 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Ε 1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΥΤΗΜΑΤΩ CAD/CAM/CAE ΜΕΤΑΦΡΑΜΕΟ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΤΟΥ LEE ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ 81 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕ Ε ΤΕΧΟΛΟΓΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ ΤΕΠΑΡ38 Η.ΜΟΧΟΥ ΡΗ 82 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙ ΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ TEΦΥ28 Η Κ. ΠΑΠΠΗ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ ελίδα 6 από 7

7 83 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΕΠΑΡ10 Η Χ.ΙΟΤΟ ΕΡΕΥΑ ΙΙ ΡΙ. ΠΟΛΛΑΛΗ 84 ΑΞΙΟΠΙΤΙΑ ΥΤΗΡΗΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩ ΥΤΗΜΑΤΩ ΤΕΤΕΧ12 Η Λ. ΚΑΜΑΡΙΟ ΠΟΥΛΟ Ε 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΘΕΟΦΑΙΔΗ ΕΠΙΤΗΜΟΙΚΗ ΚΕΨΗ ΤΑΥΡΟ ΕΡΕΥΑ 2 ΕΠΙΤΗΜΟΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΑ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Γ.ΜΠΕΟΥ ΓΚΙΟΥΡΔΑ Β. 85 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΥΙΚΩ ΠΟΡΩ ΙΙ ΤΕΦΥ50 Η Φ. ΜΠΑΤΖΙΑ- Δ.ΙΔΗΡΑ Ε 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΦΥΙΚΩ ΠΟΡΩ CAMP WILLIAM, DAUGHERTY THOMAS ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΙΩ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚ Α ΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΜΙΟΥ ΙΤΟΥ ΤΕΠΛΗ08 Η ΓΡ. ΧΟΔΡΟΚ ΟΥΚΗ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ 87 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΙ ΤΕΧΡΗ02 Η Δ. ΨΥΧΟΓΥΙΟ Ε 1 ΕΠΕΔΥΕΙ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Α. & ΤΖΑΒΑΛΗ Η. 2 ΕΠΕΔΥΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ Δ. & ΗΡΕΙΩΤΗ. ΟΠΑ ROSILI 2009 ΑΘΗΑ 88 ΟΙΚΟ ΤΩ ΜΕΤΑΦΟΡΩ ΑΟΙΚ69 Η Ε. ΑΜΠΡΑΚ Ο Ε 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΟΙΚΟ ΤΩ ΜΕΤΑΦΟΡΩ (ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ) ΕΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΗ Ε. ΑΜΠΡΑΚΟ ΤΑΜΟΥΛΗ 2001 ΑΘΗΑ 89 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚ Ω ΠΟΡΩ ΔΕΜΑΘ13 Η Α. ΜΑΚΡΗ 2 ΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟ Γ.Π ΒΛΑΧΟ-ΕΛ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΠΟΥΛ Ο 3 ΟΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩ 4Η ΕΚΔΟΗ Ε 1 ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΟ ΤΖΕΪ & ΤΖΕΪ ΕΛΛΑ Β. ΠΡΟΦΥΛΙΔΗ Α.ΠΑΠΑΩΤΗΡΙΟΥ & ΙΑ Ο.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 90 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙ ΟΥ ΧΡΧΡΗ21 Η Γ.ΔΙΑΚΟΓΙ ΑΗ Ε 1 ΑΓΟΡΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ-Μ. ΞΑΘΑΚΗ ΤΑΜΟΥΛΗ 91 ΥΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΩ ΠΛΠΛΗ48 Η Μ. ΒΙΡΒ Α. ΠΙΚΡΑΚΗ Ε 1 ΠΟΛΥΜΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΜΕΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΟΥ STEINMENT R. NAHRSTEDT K. Μ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ 2 ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΩ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Α. ΠΟΜΠΟΡΤΗ Ε. ΤΡΙΑΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΖΙΟΛΑ & 2004 ΘΕ/ΙΚΗ 3 ΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ Θ. ΜΠΕΜ Α. ΥΜΜΕΤΡΙΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ Ο ΕΚΔΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΛΩΡΟ ΚΑΘΗΓ. ΠΑΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΗΛΑ Ο ΠΡΥΤΑΗ ΚΑΘΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ Π. ΟΙΚΟΟΜΟΥ ελίδα 7 από 7

Πρόγραµµα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραµµα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Πρόγραµµα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καταστάσεις Μαθηµάτων/Συγγραµµάτων για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Μάθηµα [ΤΕΑΓΓ01]: ΑΓΓΛΙΚΑ I Βιβλίο [8331]: BASIC BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ν. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ PATRICK J. MONTANA BRUCE H. CHARNOV

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ν. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ PATRICK J. MONTANA BRUCE H. CHARNOV A.E.I.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 00-0 Α/Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Απειροστικού Λογισμού: Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής. Γενικά Μαθηματικά - Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι

Στοιχεία Απειροστικού Λογισμού: Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής. Γενικά Μαθηματικά - Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι A.E.I.: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 01/04/01, 1η τροπ: 7/05/01, η τροπ: 18/07/01, η τροπ: 05/0/014

Διαβάστε περισσότερα

Deutsche Handelskorrespondenz Επιχειρησιακή Αλληλογραφία

Deutsche Handelskorrespondenz Επιχειρησιακή Αλληλογραφία ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6/06/014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 014-015 Α/ ΚΩ. Υ/ Α/ ΕΚ ΟΤ. ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

2 Οικονοµική των Επιχειρήσεων Θωµαδάκης Σ.Β. Αλεξάκης Π.. Λορεντζιάδης Π.-Μπουρλάκης Κ.

2 Οικονοµική των Επιχειρήσεων Θωµαδάκης Σ.Β. Αλεξάκης Π.. Λορεντζιάδης Π.-Μπουρλάκης Κ. ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4/9/009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 009-010 Α/ ΚΩ. Υ/ Α/ ΕΚ ΟΤ. ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Γνωστικό Αντικείμενο Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις Τηλεπικοινωνιακά υστήματα ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Α. Γνωστικό αντικείμενο Χημεία Α.1 Εσωτερικά μέλη 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΟ 223/31-10-88 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ 2 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ DAFT R. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (Γ ΕΚΔΟΣΗ) MONTANA & CHARNOV

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ DAFT R. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (Γ ΕΚΔΟΣΗ) MONTANA & CHARNOV A.E.I.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ:3η/09-07-008 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 008-009 Α/Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΞ. Υ/ΥΕ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 18/6/014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Syggrammata PLH_010-011 Telikos_EYDOXOS A.E.I.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ *** ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ISBN

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ *** ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ISBN A.E.I.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΙΧΙΡΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ & Σ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ ΣΝΛΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 11/7/2014 ΣΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΙΝΟΜΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ *** ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 A.E.I.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΤΜΗΜΑ: Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 9/06/009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 009-00 Α/Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 04/04/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΟΙ-7Ν8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 04/04/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Aρ. Συμβουλίου: 6 o Άρτα, 04/04/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 04 Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. το επταμελές όργαο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15:45-17:45 201, 202 1 ΔΕΟΔΕ07-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α - Ω ΔΕΟΔΕ07 ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15:45-17:45 201, 202 1 ΔΕΟΔΕ07-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α - Ω ΔΕΟΔΕ07 ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ 2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς:8/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Σελίδα 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Σελίδα 1 ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ A.E.I.: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΤΜΗΜΑΤΟ: 9Η ΓΤ/6-4-2011 / 10Η ΓΤ/1-6-2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥ 2011-2012 Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ιεύθυη: Χάψα 1, 546 26, Θεαλοίκη Τηλ: (2310) -556 304, 556 305, 552 018, 552 019, 552 322,554 202 Fax: (2310) -556 574 Email: synthsa@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ε. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18 10680 ΑΘΗΝΑ Τηλ 2103633629 Fax 2103612010 info@interbooks.gr ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Τουρισµού σελ. 2 Λογιστικής σελ. 5 Μαθηµατικά-Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ν ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 TRANSLATING LAW DEBORAH CAO

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ν ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 TRANSLATING LAW DEBORAH CAO A.Ε.Ι.:ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.. ΤΜΗΜΑΤΟ: 8η ΓΤ/23-5-202 ΤΙΤΛΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 15:45-17:45 Π. αμφ 2 ΔΕΠΛΗ03-1-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΙΙ Α - Ω ΔΕΠΛΗ03- ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 15:45-17:45 Π. αμφ 2 ΔΕΠΛΗ03-1-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΙΙ Α - Ω ΔΕΠΛΗ03- ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ - ΦΕΒΡ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς:23/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΙ Σ ΤΑ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ. ΜΑΘ. ΕΞ. 3 4 5 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣ Σ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 54 Β Υ Ε. ΝΙΚΑΝ ΡΟΥ α 57

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΛΗ Ε.Π.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΜΗΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣ ΓΡΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. ΣΧΕΔΙΣΜΟΣ ΔΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙ ΠΡΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕΛΗ Ε.Π. ΘΗΝΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ Τσιμή Ντιάα 2 Πολίτη αστάσ ιο 3 Μιαούλη Γεώργιο 4 Βλασσά Γρηγόρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΛ1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ROGER L. TOKHEIM Α. ΤΖΙΟΛΑ ΠΛ2 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ «ΑΛΦΑ» ΠΛ3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου) Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 101 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2) ΔΕΑΓΓ02-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 15:15 15:15-18:00, 201 ΜΟΡΜΟΡΗ Π., ΤΟΜΠΡΟΥ Χ. ΔΕΓΑΛ02-ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 15:15 15:15-18:00, Α001-Ισόγ.- Νκ ΓΚΟΥΣΙΟΣ Χ. ΔΕΓΕΡ02-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II 15:15 15:15-18:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18:00-20:00 103, 106, 201, 202, 203, 204 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Α - Ω ΔΕΛΟΓ01-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18:00-20:00 103, 106, 201, 202, 203, 204 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Α - Ω ΔΕΛΟΓ01-2 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Περίπτωση Α: (1) Παραδόσεις Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα