ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες Τηλέφωνο : , Fax : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ κωδικός 101: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σκοπός του µαθήµατος: Στα πλαίσια του µαθήµατος εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν στη λήψη διοικητικών και οικονοµικών αποφάσεων που καλούνται να λάβουν τα στελέχη των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αναλύονται θέµατα µορφών αγοράς, κόστους, αριστοποίησης α- ποφάσεων, επενδυτικών κινδύνων, διαχείρισης αποθεµάτων και προγραµµατισµού. Περίγραµµα του µαθήµατος: Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση στα πλαίσια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Χρηµατοοικονοµικές Αποφάσεις. Αξία του Χρήµατος. Προσδιορισµός της Αξίας της Επιχείρησης. Μακροπρόθεσµος και Βραχυπρόθεσµος Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός. Θεωρία Ζήτησης. Θεωρία Παραγωγής. Θεωρία Κόστους. Τεχνικές Αριστοποίησης. Γραµµικός Προγραµµατισµός. ιοίκηση Αποθεµάτων. Απόδοση και Κίνδυνος Επενδύσεων. Επιχειρηµατικός Κίνδυνος. Θεωρίες Κεφαλαιακής οµής (Παραδοσιακή Θεωρία. Θεωρία M- M. Μοντέλο Miller. Θεωρία Κεφαλαιακής οµής µε βάση το Κόστος Χρηµατοοικονοµικής υσπραγίας και το Κόστος Αντιπροσώπευσης). Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Siegel, G.L. and Shim, K.J (2001) «ιοικητική Οικονοµική», εκδόσεις Κλειδάριθµος, Θωµαδάκης, Σ. και Αλεξάκης, Π. (2006) «Οικονοµική των Επιχειρήσεων'», εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Ουσταπασίδης, Κ., και Ι. Κατσουλάκος (1999). Εφαρµοσµένη Βιοµηχανική Οικονοµική και Πολιτική, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη. Σελίδα 1 από 15

2 Baumol, W. (1961) What Can Economic Theory Contribute to managerial Economics, American Economic Review. Baumol, W. (1971) Economic Theory and Operation Analysis, εκδόσεις Prentice Hall. κωδικός 102 : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σκοπός του µαθήµατος : Σύντοµη ανασκόπηση των βασικών ποσοτικών τεχνικών µοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και χρήση µίας συστηµατικής µεθοδολογικής προσέγγισης στην εφαρµογή των τεχνικών αυτών στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του µαθήµατος είναι : (α) η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών της διαδικασίας δόµησης ενός ποσοτικού µοντέλου µε αφορµή πραγµατικές επιχειρησιακές καταστάσεις, ώστε τα σηµαντικά στοιχεία να ενσωµατώνονται στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και η απόφαση να είναι βέλτιστη σε σχέση µε τις ανάγκες του λήπτη αποφάσεων, (β) η επεξεργασία λύσεων οι οποίες παρέχουν βέλτιστες τιµές ενός µέτρου απόδοσης των επιθυµιών του λήπτη αποφάσεων ή ακόµα σύγκρισης εναλλακτικών σεναρίων αξιολογώντας την απόδοση ενός κοινού κριτηρίου µέτρησης, (γ) η σε βάθος διερεύνηση της δοµής των αποτελεσµάτων που παρέχουν τα µοντέλα της Επιχειρησιακής Έρευνας και η ανάπτυξη συστηµατικών διαδικασιών εντοπισµού των κατάλληλων βέλτιστων λύσεων. Περίγραµµα του µαθήµατος : Εισαγωγή : Θεωρία βελτιστοποίησης, µέθοδοι Μαθηµατικού Προγραµµατισµού και υπολογιστικές τεχνικές, Βελτιστοποίηση αποφάσεων, Συστήµατα και Μαθηµατικά Πρότυπα. Βελτιστοποίηση και Μαθηµατικός Προγραµµατισµός : Εισαγωγή στη θεωρία του Γραµµικού Προγραµµατισµού, Γραφική Επίλυση, Στοιχεία της µεθόδου Simplex, Μορφοποίηση και επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση λογιστικών φύλλων (spreadsheets) σε Η/Υ, Παραµετρικός Γραµµικός Προγραµµατισµός και Ανάλυση ευαισθησίας. Ακέραιος γραµ- µικός Προγραµµατισµός, Πολυκριτηριακός µαθηµατικός Προγραµµατισµός. Μή γραµµικός Προγραµµατισµός, Μελέτες περίπτωσης. Βελτιστοποίηση σε ίκτυα : Το πρόβληµα της µεταφοράς, Το πρόβληµα της εκχώρησης, Το πρόβληµα της συντοµότερης διαδροµής. Βελτιστοποίηση και Προσοµοίωση: Σχεδίαση, Ανάλυση και ηµιουργία της Προσοµοίωσης, Τυχαίοι αριθµοί και Προσοµοιωτική δειγµατοληψία, Προσοµοίωση µε τη χρήση Η/Υ και εφαρµογές σε προβλήµατα οργάνωσης παραγωγής και επιχειρησιακής έρευνας. Ενδεικτική Βιβλιογραφία : Γ. Οικονόµου, Α. Γεωργίου, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ιοικητικών Αποφάσεων, τόµοι Α Σελίδα 2 από 15

3 και Β, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα Π. Υψηλάντης, 'Επιχειρησιακή Έρευνα : Λήψη Επιχειρηµατικών Αποφάσεων, εκδόσεις ΕΛ- ΛΗΝ, Αθήνα Hillier F.S. and G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 6th edition, International editions, McGraw-Hill, W.L. Winston and S.C. Albright, Practical Management Science: Spreadsheet Modelling and Applications, Duxbury Press, Lawrence J.A. and Pasternack B.A., Applied Management Science, 2nd edition, J.Wiley & Sons, Inc., Ragsdale C.T., 'Spreadsheet Modelling and Decision Analysis', 2nd edition, South-Western College Publishing, κωδικός 103 : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Σκοπός του µαθήµατος: Ο ρόλος του marketing είναι να βοηθήσει τις εταιρίες να κατανοήσουν καλύτερα τις επιθυµίες και τις ανάγκες των καταναλωτών, να συνδέσουν αυτή τη γνώση µε τη δηµιουργία κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά-στόχο τους και να καθορίσουν συγκεκριµένες µεθόδους επικοινωνίας, δηµιουργίας και παράδοσης αξίας γι αυτούς. Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι µια εις βάθους κατανόηση αυτών των εννοιών, των εργαλείων και των πρακτικών του σύγχρονου marketing και της διοίκησης πωλήσεων. Χρησιµοποιώντας µελέτες περιπτώσεων, σηµειώσεις και ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών, το µάθηµα προκαλεί τους φοιτητές να χτίσουν ένα καλό υπόβαθρο που θα τους είναι χρήσιµο για την εύρεση και την ανάλυση των αναγκών και επιθυµιών των δυνητικών καταναλωτών, την δηµιουργία και παράδοση στην αγορά προϊόντων που θα αποφέρουν κέρδη και την προώθηση των πωλήσεων. Περίγραµµα του µαθήµατος: Ο ρόλος του marketing στην επιχείρηση. Βασικά στοιχεία σχετικά µε την ανάπτυξη µιας στρατηγικής marketing και το σχεδιασµό ενός προγράµµατος marketing. Η διαχείριση των στοιχείων του µίγµατος marketing (προϊόν, τιµολόγηση, προώθηση και επικοινωνία, κανάλια διανοµής) εφαρµογές και µελέτες περίπτωσης. ιαχείρισης της επιλογής και των σχέσεων της επιχείρησης µε τους πελάτες της, τα µέλη των καναλιών της, τους προµηθευτές της και τους ανταγωνιστές της. Ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβληµάτων σε λειτουργικές περιοχές του marketing προσφέροντας στους φοιτητές ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων (π.χ. πλαίσια και προοπτικές, έννοιες, µοντέλα και τεχνικές). Η διαδικασίας των πωλήσεων. Η σχέση ανάµεσα στις πωλήσεις και στο marketing. Η δοµής του δυ- Σελίδα 3 από 15

4 ναµικού πωλήσεων. Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM). Η χρήση της τεχνολογίας για την αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας του δυναµικού πωλήσεων. Ζητήµατα σχετικά µε την προσέλκυση, την επιλογή, την εκπαίδευση, την παρακίνηση, την αποζηµίωση και την διατήρηση των ατόµων που ασχολούνται µε τις πωλήσεις. Pride W.M. and Ferrell O. C., Marketing, 2008 Edition, South-Western College Pub. Kotler P. and Armstrong G., Principles of Marketing, 12th Edition, Prentice Hall, 2007 Kotler P. and Keller K., Marketing Management, 13th Edition, Prentice Hall, 2008 R. Winer, Marketing Management, 3rd edition, Prentice Hall, 2005 Mullins J., Walker O. and Harper Boyd Jr., Marketing Management: A Strategic Decision- Making Approach, 7 edition, McGraw-Hill/Irwin, 2009 Lovelock C., Wirtz J. and Chew P., Essentials of Services Marketing, 1st edition, Prentice Hall Singapore, 2008 Calvin R.J., Sales Management, 2nd edition, McGraw-Hill, 2004 Jobber D. and Lancaster G., Selling and Sales Management, 7th edition, Financial Times/ Prentice Hall, 2005 κωδικός 104 : ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σκοπός του µαθήµατος : Το µάθηµα σκοπεύει στο να διευκολύνει την πλήρη κατανόηση της ιοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική, αποτελεσµατική και ανταγωνιστική λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων και παραγωγικών µονάδων γενικότερα, καθιστώντας παράλληλα σαφή την ιδιαίτερη µεγάλη ση- µασία του ρόλου του ιευθυντή Ανθρώπινων Πόρων. Ειδικότερα αναλύονται οι πρακτικές και οι µέθοδοι που εφαρµόζονται για τη διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων, οι οποίες έχουν σηµαντική επίδραση στις εργασιακές και επιχειρησιακές σχέσεις γενικότερα και είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων των στελεχών και κατ επέκταση των επιχειρήσεων. Παράλληλα εξετάζονται στρατηγικές υπό το πρίσµα ενός µεταβαλλόµενου -και όχι στατικού- ε- πιχειρησιακού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα αναλύεται η σηµασία της παρακίνησης και της ηγεσίας στα διοικητικά στελέχη και οι επιπτώσεις τους στη διοίκηση των υφισταµένων. Τέλος επισηµαίνεται η σηµασία και ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στις επιχειρήσεις καθώς και η διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναµικού και ο σωστός τρόπος αντιµετώπισής του για την επίτευξη της µέγιστης αποδοτικότητάς του, µε κύρια επιδίωξη την πλήρωση των στόχων των παραγωγικών µονάδων. Σελίδα 4 από 15

5 Περίγραµµα του µαθήµατος : Έννοια και περιεχόµενο των λειτουργιών της ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Εξέταση και ανάλυση των διαδικασιών του προγραµµατισµού, της ανάλυσης εργασίας, της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων, της πολιτικής των αµοιβών, της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και τέλος των εργασιακών σχέσεων µε τη µέθοδο της µελέτης περιπτώσεων, οµαδικών εργασιών και εξέτασης σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Εξέταση των λειτουργιών σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. Ανάλυση των θεωριών παρακίνησης και ηγεσίας, εµβάθυνση της σηµασίας τους για τα διοικητικά στελέχη. Η οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης και οι επιπτώσεις της στους εργαζοµένους και την απόδοσή τους. Η διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναµικού, η χρησιµοποίησή της ως µέσο για την αύξηση της αποδοτικότητας και ο τρόπος αντιµετώπισης προβληµάτων που απορρέουν από αυτήν. Ενδεικτική Βιβλιογραφία : Μουζά-Λαζαρίδη Α.Μ. ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα Schermerhorn J.R.Jr., Hunt J.G., and R.N. Osborn, Organizational Behavior, 9th edition Wiley, Kreitner R. and A. Kinicki, Organizational Behavior 8th edition, McGraw-Hill/Irwin, 2007 Torrington D., Taylor S. and L. Hall Human Resource Management, 7th edition, Financial Times/ Prentice Hall, κωδικός 105 : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η αναλυτική εξέταση και επεξήγηση των εννοιών της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, του γενικού λογιστικού σχεδίου και της λογιστικής εταιριών. Ειδικότερα επιδιώκεται η επιστηµονικά ορθή αντιµετώπιση πρακτικών θε- µάτων της λογιστικής επιστήµης όπως εξελίσσεται µέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην συνέχεια, εξειδικευµένα θέµατα εταιριών αναλύονται διεξοδικά µε σκοπό την πληρέστερη επιστηµονική κατάρτιση των φοιτητών. Στα πλαίσια του µαθήµατος, εξετάζεται η αντιµετώπιση των πρακτικών θεµάτων της σύστασης, λειτουργίας, χρηµατοδότησης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, της εκκαθάρισης και φορολόγησης όλων των εταιρικών µορφών. Περίγραµµα του µαθήµατος: Εισαγωγή και θεµελιώδεις αρχές της λογιστικής, Αρχές Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Κατηγοριοποίηση και διάκριση λογαριασµών, Εγγραφές προσαρµογής και τέλους χρήσης, Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων, Πάγια και απο- Σελίδα 5 από 15

6 σβέσεις, Μέθοδοι αποτίµησης αποθεµάτων, Γραµµάτια Εισπρακτέα και Πληρωτέα, Προβλέψεις, Εταιρίες από νοµική και φορολογική άποψη, Λογιστική των οµορρύθµων, ετερορρύθ- µων, περιορισµένης ευθύνης και ανωνύµων εταιριών (λογιστικές τεχνικές της σύστασης, του χειρισµού των αµοιβών διαχειριστών ή µελών.σ., της αύξησης και µείωσης κεφαλαίου, της διάθεσης των κερδών, της λύσης και εκκαθάρισης, µετατροπή και συγχώνευση των εταιρειών αυτών), ειδικά λογιστικά θέµατα µε ιδιαίτερο πρακτικό (αναπροσαρµογή παγίων, ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις, λογιστικός χειρισµός δανείων, χρηµατοδοτική µίσθωση), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος και Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Καραγιώργος, Θ. και Παπαδόπουλος,. (2003) «Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη. Σιωτης, Θ. (2006) «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι», εκδόσεις Μπαρµπουνάκη, Θεσσαλονίκη. Καζαντζης, Χ. και Σώρρος, Ι. (2005) «Προβλήµατα και Εφαρµογές Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής», εκδόσεις Bussiness Plus AE, Πειραιάς Παπας, Α. (2004) «Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Θεωρητικά µια Πρακτικά Θέµατα», τόµος Α και Β, Αθήνα. Σακέλλης, Ε. (2007) «Ο Πανδέκτης του Λογιστή», τόµοι 5, εκδόσεις Βρυκούς. Β ΕΞΑΜΗΝΟ κωδικός 201 : ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός του µαθήµατος : Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικά θέµατα που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο συστηµάτων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Στα θέµατα του σχεδιασµού περιλαµβάνονται : ο σχεδιασµός προϊόντος και υπηρεσιών, ο σχεδιασµός της δυναµικότητας, η µελέτη εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης και ο χωροταξικός σχεδιασµός. Στα θέµατα του προγραµµατισµού και ελέγχου περιλαµβάνονται : η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεµάτων και ο προγραµµατισµός της παραγωγής. Περίγραµµα του µαθήµατος : Εισαγωγή : Η επιστηµονική θεµελίωση της διοικητικής πρακτικής. Επίπεδα αποφάσεων. Τύποι παραγωγικών συστηµάτων. Κύκλος ζωής προϊόντος. Η Σελίδα 6 από 15

7 διαδικασία του σχεδιασµού προϊόντος. Μελέτες σκοπιµότητας. Στοιχεία σχεδιασµού του προϊόντος. Κόστος προϊόντος. Ο ρόλος της τεχνολογίας στο σχεδιασµό προϊόντος. Σχεδιασµός παραγωγικής ικανότητας : Το πρόβληµα της δυναµικότητας. ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού της δυναµικότητας. Πρόβλεψη της ζήτησης. Προσδιορισµός απαιτήσεων δυναµικότητας. ιαµόρφωση εναλλακτικών σχεδίων. Αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων. Προσδιορισµός αναγκαίου εξοπλισµού και ανθρώπινου δυναµικού. Σχεδιασµός δυναµικότητας σε συστήµατα παροχής υπηρεσιών. Μελέτη Μεθόδων και Μέτρηση Εργασίας : Ανάλυση της ροής εργασίας. ιαγράµµατα διαδικασίας. ιαγράµµατα δραστηριότητας. ιαγράµµατα λειτουργίας. Αρχές οικονοµίας κινήσεων. Βασικός, κανονικός και πρότυπος χρόνος. Μελέτη χρόνου µε συνεχή παρατήρηση. ειγµατοληπτική µελέτη χρόνου. Συνθετική µελέτη χρόνου. Επιλογή τόπου εγκατάστασης : Το πρόβληµα της επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Τα κριτήρια επιλογής. Χωροταξικός σχεδιασµός : Προβλήµατα και κριτήρια χωροταξικού σχεδιασµού. Τύποι ροής υλικών και χωροταξίας. Γραµµή παραγωγής και το πρόβληµα της εξισορρόπησης. Λειτουργική διάταξη. Σταθερό προϊόν. Ανάγκες σε χώρους εργασίας. Μέθοδοι προβλέψεων : Κατηγορίες και κριτήρια επιλογής µεθόδων πρόβλεψης. Εγκυρότητα και αξιοπιστία µεθόδων πρόβλεψης. Μέθοδοι κινούµενων µέσων. Μέθοδοι εκθετικής εξοµάλυνσης. Προβλέψεις µε πρότυπα εποχικών µεταβολών. Αιτιακές µέθοδοι πρόβλεψης. Οικονοµετρικές µέθοδοι. Ποιοτικές µέθοδοι πρόβλεψης. Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων : Συστήµατα προγραµµατισµού και ελέγχου αποθεµάτων. Ταξινόµηση ABC. Κόστος στον προγραµµατισµό και έλεγχο αποθεµάτων. Το βασικό µοντέλο αποθεµάτων. Αβεβαιότητα και διαχείριση αποθεµάτων. Προγραµµατισµός απαιτούµενων υλικών. Συστήµατα Just-In-Time. Προγραµµατισµός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Προγραµµατισµός Παραγωγής : Αντικείµενο του συγκεντρωτικού προγραµµατισµού παραγωγής. Επιχειρησιακές πρακτικές. Το πρόβληµα του χρονικού προγραµµατισµού παραγωγής. Χρονικός προγραµµατισµός σε συστήµατα παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτική Βιβλιογραφία : ηµητριάδης Σ.Γ., Μιχιώτης Α.Ν., ιοίκηση Παραγωγικών Συστηµάτων, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα Παππής Κ.Π., ιοίκηση Παραγωγής: Ο σχεδιασµός παραγωγικών συστηµάτων, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα Παππής Κ.Π., Προγραµµατισµός Παραγωγής, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα Ψωινός.Π., Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων, τόµος Ι : Σκοπιµότητα δηµιουργίας και σχεδίαση, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Ψωινός.Π., Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων, τόµος ΙΙ : Προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Gaither N. and Frazier G., Operations Management, 9th edition, South-Western, Thomson Σελίδα 7 από 15

8 Learning, Heizer J. and Render B., Operations Management, 7th edition, Pearson Education Inc., Raturi A., Evans J., Principles of Operations Management, 1 st ed., South-Western, Riggs J.L., Production Systems: planning, analysis and control, John Wiley and sons, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ κωδικός 211 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σκοπός του µαθήµατος : Σκοπός της εισαγωγικής ενότητας του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις βασικές κατηγορίες των πληροφοριακών συστηµάτων, την αρχιτεκτονική τους και τη χρήση τους στην επιχείρηση καθώς τον τρόπο ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων. Η δεύτερη ενότητα του µαθήµατος αναφέρεται σε επίκαιρα θέµατα µε έµφαση στην ελληνική πραγµατικότητα. Περίγραµµα του µαθήµατος : Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Πληροφοριακών Συστηµάτων, Κατηγορίες ΠΣ, Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος. Ειδικά θέµατα: Το Ελληνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Η Ελληνική Νοµοθεσία, Κώδικες εοντολογίας, Ασφάλεια Π.Σ., Ανασχεδιασµός Επιχειρηµατικών ιαδικασιών (Business Process Reengineering) Ενδεικτική βιβλιογραφία: Laudon K. Laudon J. «Management Information Systems», McGraw-Hill, 2006 L. Jessup, J. Valacich, Information Systems Today: Managing in the Digital World (3rd Edition), Prentice Hall, 3rd ed. O Brien «Introduction to Information Systems», McGraw-Hill κωδικός 212 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σκοπός του µαθήµατος : Σκοπός των δύο πρώτων ενοτήτων του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει µεθόδους και τεχνικές που σχετίζονται µε την µοντελοποίηση και υλοποίηση βάσεων δεδοµένων. Στην τρίτη ενότητα του µαθήµατος αναπτύσσονται σύγχρονα θέµατα αρχιτεκτονικής βάσεων δεδοµένων. Σελίδα 8 από 15

9 Περίγραµµα του µαθήµατος : Εισαγωγικές έννοιες: Εννοιολογικά Μοντέλα, ιάγραµµα Ο- ντοτήτων Συσχετίσεων, Μοντέλα υλοποίησης: Το σχεσιακό µοντέλο, Μετασχηµατισµός ιαγράµµατος Οντοτήτων Συσχετίσεων, σε Σχήµα Σχεσιακής Βάσης εδοµένων, SQL, Κανονικοποίηση Σχεσιακών Πινάκων, Ο Κατάλογος του Συστήµατος ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Αντικειµενοστραφείς Βάσεις εδοµένων, Ειδικά θέµατα: Κατανεµηµένες Βάσεις εδοµένων, Αρχιτεκτονική Εξυπηρέτηση-Εξυπηρετούµενου. Βάσεις εδοµένων στο ιαδίκτυο, Γλώσσες Σηµειοθέτησης. Ενδεικτική Βιβλιογραφία : Ramakrishnan R., Gehrke J., Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Εκδόσεις Τζιόλα, Elmasri R., Navathe S., Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων, 4η Εκδόσεις αυλός, C.J. Date, Η, Darwen, A guide to the SQL standard: a user's guide to the standard database language SQL Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1997, 4th ed. κωδικός 213 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Σκοπός του µαθήµατος : Το µάθηµα παρουσιάζει τις αρχές τα πρότυπα τις αρχιτεκτονικές και τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών. Περίγραµµα του µαθήµατος : Η τεχνολογική δοµή του ιαδικτύου, Εισαγωγή στις γλώσσες υπερκειµένου, XHTML, DHTML και Cascading Style Sheets (CSS), Javascript και Java applets, Application programming interfaces και AJAX, XML και ebxml, Service-Oriented Computing και Service-Oriented Infrastructures (SOA), η δέσµη τεχνολογιών των υπηρεσιών ιστού (Web services), ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών ιστού. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Μ. Papazoglou, P. Ribbers e-business - Organisational and Technical Foundations, R. Moseley, Developing Web Applications κωδικός 214 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να αναλύσει τις ευκαιρίες που πα- Σελίδα 9 από 15

10 ρουσιάζει το ιαδίκτυο ως χώρος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να καταρτίσει κατάλληλα τους εκπαιδευόµενους πάνω στους τρόπους µε τους οποίους οι επιχειρήσεις µπορούν να δηµιουργήσουν αξία στο ιαδίκτυο και να τους ενθαρρύνει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές για να πετύχουν επιχειρηµατικούς σκοπούς. Περίγραµµα του µαθήµατος: Εισαγωγή: Οικονοµικές έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονοµίας. Ανάπτυξη της ψηφιακής οικονοµίας. Η σχέση της ψηφιακής οικονοµίας µε άλλα σύγχρονα οικονοµικά µοντέλα (οικονοµία της γνώσης, οικονοµία των υπηρεσιών, δικτύωση επιχειρήσεων, παγκοσµιοποίηση, κλπ). Ορισµοί ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, ευκαιρίες και κίνδυνοι από την επιχειρηµατική δραστηριότητα στο ιαδίκτυο. ηµιουργία αξίας στο ιαδίκτυο: Η έννοια της αξίας: εναλλακτικές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις και τους πελάτες. Μοντέλα δηµιουργίας αξίας στο ιαδίκτυο: γραµµικά µοντέλα, δίκτυα επιχειρήσεων, εικονικές οργανώσεις. Μοντέλα δηµιουργίας εσόδων στο ιαδίκτυο. Επιπτώσεις στην αναδιοργάνωση της αλυσίδας προµηθειών. Στρατηγική ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Ανάλυση στρατηγικών ευκαιριών στο ιαδίκτυο. Κυρίαρχα µοντέλα στρατηγικής σκέψης στο ιαδίκτυο. Στρατηγικές ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Συνεργατικές στρατηγικές. ίκτυα και οικοσυστήµατα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Λήψη και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων στο ιαδίκτυο. Οργανωσιακά µοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής. Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Τυπικά µοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό χονδρικό εµπόριο, το ηλεκτρονικό λιανικό εµπόριο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κατηγοριοποιήσεις που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία σχετικά µε τα είδη των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (π.χ. broker, integrator, e-shop, e-mall, e-action, κλπ.). Παροχή υπηρεσιών στο ιαδίκτυο: Η έννοια της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (e-service). Είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους. Ευκαιρίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Μοντέλα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οι απαιτήσεις τους. Ο ρόλος του πελάτη και του εργαζόµενου στην παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ιαχείριση σχέσεων µε πελάτες. Ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονικό µάρκετινγκ: ιενέργεια αγορών στο ιαδίκτυο. Η καταναλωτική συµπεριφορά στο ιαδίκτυο. Ο ρόλος του µάρκετινγκ στο ιαδίκτυο. Το σχέδιο µάρκετινγκ για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Τακτικές µάρκετινγκ για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Στρατηγικές ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών στο ιαδίκτυο. Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο Web 2.0: Α- νάλυση του Web 2.0 από τεχνολογική, οικονοµική και κοινωνική σκοπιά. Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο Web 2.0. Οι τεχνολογίες του Web 2.0. Τάσεις εξέλιξης στο Web. Πελατοκεντρικά µοντέλα για τη δηµιουργία αξίας. Ο σηµασιολογικό ιστός. Ηθικά και νοµικά ζητήµατα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Η διακυβέρνηση του ιαδικτύου. Ίδρυση διαδικτυακών επιχειρήσεων. Ηθικά ζητήµατα ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αθέµιτες πρακτικές. Ασφάλεια συ- Σελίδα 10 από 15

11 ναλλαγών. Ασφάλεια δεδοµένων. Πνευµατικά δικαιώµατα. Φορολογικά ζητήµατα. Chaffey D., E-Business and E-Commerce Management, 3 edition, Prentice Hall, Laudon K.C. and Traver C.G., E-Commerce: Business,Technology, Society, 5th Edition, Prentice Hall, Jelassi T.and Enders A., Strategies for E-business: Creating Value through Electronic and Mobile Commerce, Prentice Hall, 2004 Rayport J. and Jaworski B., Introduction to E-Commerce, McGraw Hill, 2003 Papazoglou M.P. and Ribbers P., e-business: Organizational and Technical Foundations, Wiley, Kalakota R. and Robinson M., e-business 2.0: Roadmap for Success, 2nd edition, Addison- Wesley, 2002 Shapiro C. and Varian H.R., Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Shuen A., Web 2.0: A Strategy Guide, O'Reilly Media, Tapscott D. and Williams, A.D., Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio ed., Anderson C., The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, 2nd edition, Hyperion, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ κωδικός 221 : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η αναλυτική εξέταση θεµάτων που αποβλέπουν στη χρησιµοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ειδικότερα στο µάθηµα αυτό εξετάζονται τα θέµατα των εννοιών του κόστους, της κοστολόγησης της συνεχούς και της εξατοµικευµένης παραγωγής, της πρότυπης κοστολόγησης, της κατάρτισης, παρακολούθησης και έλεγχου του συνολικού προϋπολογισµού της επιχείρησης καθώς και των στατικών και ευέλικτων προϋπολογισµών, της ανάλυσης του σηµείου εξίσωσης συνολικών εσόδων και εξόδων και της χρησιµοποίησης ε- φαρµογών οριακού κόστους για τη λήψη βραχυχρόνιων αποφάσεων. Περίγραµµα του µαθήµατος: Εισαγωγή στη ιοικητική Λογιστική. Ανάλυση Κόστους-όγκου- Σελίδα 11 από 15

12 κέρδους. Τιµολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Κόστη και λήψη αποφάσεων. Κόστος κατά κέντρο δραστηριότητας. Μέθοδοι κοστολόγησης (Κοστολόγηση κατά παραγγελία και Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής). Τεχνικές κοστολόγησης (πλήρες κόστος. το οριακό κόστος και το πρότυπο κόστος). Άµεση και πλήρης κοστολόγηση. Συµπαράγωγα. Ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος της δράσης των οικονοµικών µονάδων µέσω των προϋπολογισµών (συνολικοί. επιµέρους. σταθεροί. ελαστικοί). Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων µέσω Αριθµοδεικτών. Πηγές και Χρήσεις Ταµειακών και Κεφαλαιακών Πόρων. Καταστάσεις Ταµειακών Ροών και Κεφάλαιο Κινήσεως. Αξιολόγηση της σηµασίας και της συµµετοχής των κοστολογικών δεδοµένων και των σχετικών συµπερασµάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005) «Λογιστική Κόστους: Αρχές και Εφαρµογές», 2η έκδοση, εκδόσεις P.I. Publishing, Αθήνα. Βαρβάκης, Κ. (2001) «Θεωρία του Κόστους. Το κόστος και οι επιχειρηµατικές αποφάσεις», τόµος Α, Αθήνα. Πάγγειος, Ι. (2004) «Εφαρµογές στην κοστολόγηση», εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Horngren, C.T, Bhimani, A., Datar, S. and Foster, G. (2002) Management and Cost Accounting, 2nd edition, Prentice Hall. Hilton, R., M. Maher and F. Selto, (2002) Cost Management. Strategies for Business Decisions, 2nd ed., International Edition, McGraw-Hill. κωδικός 222 : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η θεωρητική διερεύνηση της ελεγκτικής επιστήµης στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Μέσα από την παράθεση της έννοιας, των σκοπών, των διακρίσεων και των ειδών της ελεγκτικής, παρουσιάζεται η οριοθέτηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου αρχών και µεθόδων διενέργειας εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στις οικονοµικές µονάδες. Γενικότερα, επιδιώκεται η παροχή νέων εξειδικευµένων γνώσεων σε ελεγκτικά θέµατα και ζητήµατα. Περίγραµµα του µαθήµατος: Γενικά παραδεκτές αρχές Λογιστικής και Ελεγκτικής. Εννοιολογικό και νοµικό πλαίσιο ελέγχου. Μεθοδολογία ελεγκτικής (Εσωτερικού και εξωτερικού ε- λέγχου). Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Αποδεικτικά στοιχεία και τεκµήρια. Φύλλα εργασίας και Εκθέσεις ελέγχου. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου. Α- Σελίδα 12 από 15

13 νάλυση λογαριασµών οικονοµικών καταστάσεων από την ελεγκτική πλευρά (σκοπός, διαδικασία και κίνδυνος ελέγχου κάθε κατηγορίας λογαριασµού). Έλεγχος επιµέρους στοιχείων. Θεωρία και πρακτική της ελεγκτικής των δηµοσιευόµενων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Θέµατα φορολογικού ελέγχου. Ελεγκτικά πρότυπα. Ελεγκτική και Η/Υ. Αναφορά στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Καζαντζής, Χ. (2005) «Ελεγκτική-Εσωτερικός Έλεγχος», εκδόσεις Πανεπιστηµίου, Πειραιάς. Παπαστάθης, Π. (2003) «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-Οργανισµούς και η πρακτική εφαρµογή του», τόµος Α και Β, εκδόσεις ΟΠΑΠ, Αθήνα. Τσακλάγκανος, Α. (2005) «Ελεγκτική», εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη ΑΕ, Θεσσαλονίκη, ISBN Παπάς, Α. (2000) «Ελεγκτική», εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. Κάντζου Κ. & Χονδράκη Α. (2006) Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ, εκδόσεις Σταµούλη Α.Ε,. Αθήνα. Sawyer B. Lawrence, (2003) Sawyer s Internal Auditing. The practise of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, 5th edition, ISBN Meigs W.B, Larsen J.E. and Meigs R.F. (1978) «Ελεγκτική» Μετάφραση: Θ. ιαµαντόπουλος, Ι. Ταλαρούγκας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Σηµειώσεις σε ελεγκτικά και φορολογικά θέµατα κωδικός 223 : ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή νέων εξειδικευµένων γνώσεων σε θέµατα που άπτονται των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Μέσα από την παρουσίαση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.), προκύπτει η συγκριτική τους αξιολόγηση µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Εξετάζεται στα πλαίσια του µαθήµατος, η διαφοροποίηση που προκύπτει στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε την εφαρµογή των.λ.π. στο ενιαίο επιχειρηµατικό περιβάλλον σε σχέση µε την µέχρι σήµερα ελληνική πρακτική. Περίγραµµα του µαθήµατος: Παρουσίαση και Ανάλυση ΛΠ, Επισήµανση ιαφορών µε ΕΓΛΣ, Συγκριτική αξιολόγηση, Αποθέµατα, Κατάσταση διακίνησης µετρητών, θεµελιώδεις σφάλµατα, αλλαγή λογιστικών αρχών, Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, Πάγια περιουσιακά στοιχεία, Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία, Μισθώσεις, Η επίδραση των αλλαγών στις τιµές ξένου συναλλάγµατος, Έσοδα, Κόστος χρηµατοδότησης, Ενοποιηµένες οι- Σελίδα 13 από 15

14 κονοµικές καταστάσεις, Περιεχόµενα και αναφορές οικονοµικών καταστάσεων τραπεζών, Χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις (παρουσίαση και πληροφορίες), Έσοδα ανά µετοχή, Λειτουργίες προεξοφλήσεων, Προβλέψεις (υποχρεώσεις και απαιτήσεις), Χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις (παρουσίαση και αξιολόγηση), Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2006) «Εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.) σε συνδυασµό µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη, Grant Thorton (2006) ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, Β έκδοση, Αθήνα. Πρωτοψάλτης, Ν. και Κεραµόντε, Γ. (2007) «Κωδικοποίηση ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ιερµηνειών», εκδόσεις Στα- µούλη. Global Training (2009) «ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», 2 τόµοι, 5η έκδοση. Ντζανάτος,. (2008) «Ο έλεγχος ως µηχανισµός αρνητικής εντροπίας-μια φιλική ανάγνωση στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Αθήνα. κωδικός 224 : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές της κοστολόγησης επικεντρώνοντας στην εφαρµογή συστηµάτων κοστολόγησης για την ακριβέστερη προσέγγιση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα εξαιρετικά ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Στα πλαίσια του µαθήµατος, εξετάζονται όλες οι σύγχρονες µορφές κοστολόγησης µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρακτική εφαρµογή και τις προκύπτουσες αποκλίσεις. Περίγραµµα του µαθήµατος: Αναλυτική Λογιστική (Οµάδα 9 ΕΓΛΣ), Βασικές έννοιες και διακρίσεις (Τα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και οι διακρίσεις τους), Ανάλυση Πραγµατικού Κόστους (Κόστος Παραγωγής και Κόστος Περιόδου), Μέθοδοι Επανεπιµερισµού (Άµεση και Βαθµιδωτή µέθοδος), Ανάλυση των αποκλίσεων, Εφαρµοσµένη Κοστολόγηση µε το λογισµικό λογιστικής διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ALTEC, Μηχανογράφηση γενικής λογιστικής µε τα λογισµικά λογιστικής διαχείρισης X-Line και ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ALTEC για Β και Γ βιβλία οικονοµικών µονάδων, Αυτοµατοποίηση εγγραφών προσδιορισµού αποτελέσµατος µε την Γενική και την Αναλυτική Λογιστική, Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Σελίδα 14 από 15

15 Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2005) «Μηχανογραφηµένη Κοστολόγηση Θεωρία και Πράξη», εκδόσεις Αλεξοπούλου και Καραγιώργος, Θεσσαλονίκη. Γκινογλου.., Ταχυνακης Π. και Πρωτόγερος Ν. (2004) «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Μηχανογραφηµένη Λογιστική», Rosili. Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2006) «Μηχανογραφηµένη Γενική Λογιστική», εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη. ηµοπούλου- ηµάκη, Ι. (2006) «ιοικητική Λογιστική Κοστολόγηση / Προϋπολογισµοί / Λήψη Αποφάσεων», εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. Drury, C. (1994) Management and cost accounting, International Thomson Business press, Boston. Σελίδα 15 από 15

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ/Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 850101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Lecture_ Methodology- Telecoms_ Technical Development_PartB

Lecture_ Methodology- Telecoms_ Technical Development_PartB Lecture_ Methodology- Telecoms_ Technical Development_PartB Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ Visiting Research Scientist Department of Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης

Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης 1 1 Ορισμός επιχειρηματικού πλάνου δράσης Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) χαρτογραφεί την πορεία και τον προορισμό μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένους όρους για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση

Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση 20 Φεβρουαρίου 2013 Χριστόφορος Αναγιωτός, KPMG Limited Σκοπός παρουσίασης Πως έχει οδηγηθεί η επιχείρησή μας εδώ; Τιμέτραθαπρέπειναλάβουμε; 1 Ησημερινήκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ/ Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 ΑΠ) Δ. Μ. / Φ.Ε 4 / 7 Περιγραφή Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης,

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών

διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών Αναμορφώνοντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών Βασιλική Αναγνώστου Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Δεδομένα αγοράς.. Αρνητικά μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον Έλλειψη χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία. Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία. Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου Ι. Διδάσκοντες Δημήτριος Γεωργακέλλος Χρήστος Χατζηεμμανουήλ Γεώργιος Παπαρσένος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα