ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες Τηλέφωνο : , Fax : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ κωδικός 101: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σκοπός του µαθήµατος: Στα πλαίσια του µαθήµατος εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν στη λήψη διοικητικών και οικονοµικών αποφάσεων που καλούνται να λάβουν τα στελέχη των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αναλύονται θέµατα µορφών αγοράς, κόστους, αριστοποίησης α- ποφάσεων, επενδυτικών κινδύνων, διαχείρισης αποθεµάτων και προγραµµατισµού. Περίγραµµα του µαθήµατος: Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση στα πλαίσια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Χρηµατοοικονοµικές Αποφάσεις. Αξία του Χρήµατος. Προσδιορισµός της Αξίας της Επιχείρησης. Μακροπρόθεσµος και Βραχυπρόθεσµος Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός. Θεωρία Ζήτησης. Θεωρία Παραγωγής. Θεωρία Κόστους. Τεχνικές Αριστοποίησης. Γραµµικός Προγραµµατισµός. ιοίκηση Αποθεµάτων. Απόδοση και Κίνδυνος Επενδύσεων. Επιχειρηµατικός Κίνδυνος. Θεωρίες Κεφαλαιακής οµής (Παραδοσιακή Θεωρία. Θεωρία M- M. Μοντέλο Miller. Θεωρία Κεφαλαιακής οµής µε βάση το Κόστος Χρηµατοοικονοµικής υσπραγίας και το Κόστος Αντιπροσώπευσης). Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Siegel, G.L. and Shim, K.J (2001) «ιοικητική Οικονοµική», εκδόσεις Κλειδάριθµος, Θωµαδάκης, Σ. και Αλεξάκης, Π. (2006) «Οικονοµική των Επιχειρήσεων'», εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Ουσταπασίδης, Κ., και Ι. Κατσουλάκος (1999). Εφαρµοσµένη Βιοµηχανική Οικονοµική και Πολιτική, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη. Σελίδα 1 από 15

2 Baumol, W. (1961) What Can Economic Theory Contribute to managerial Economics, American Economic Review. Baumol, W. (1971) Economic Theory and Operation Analysis, εκδόσεις Prentice Hall. κωδικός 102 : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σκοπός του µαθήµατος : Σύντοµη ανασκόπηση των βασικών ποσοτικών τεχνικών µοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και χρήση µίας συστηµατικής µεθοδολογικής προσέγγισης στην εφαρµογή των τεχνικών αυτών στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του µαθήµατος είναι : (α) η κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών της διαδικασίας δόµησης ενός ποσοτικού µοντέλου µε αφορµή πραγµατικές επιχειρησιακές καταστάσεις, ώστε τα σηµαντικά στοιχεία να ενσωµατώνονται στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και η απόφαση να είναι βέλτιστη σε σχέση µε τις ανάγκες του λήπτη αποφάσεων, (β) η επεξεργασία λύσεων οι οποίες παρέχουν βέλτιστες τιµές ενός µέτρου απόδοσης των επιθυµιών του λήπτη αποφάσεων ή ακόµα σύγκρισης εναλλακτικών σεναρίων αξιολογώντας την απόδοση ενός κοινού κριτηρίου µέτρησης, (γ) η σε βάθος διερεύνηση της δοµής των αποτελεσµάτων που παρέχουν τα µοντέλα της Επιχειρησιακής Έρευνας και η ανάπτυξη συστηµατικών διαδικασιών εντοπισµού των κατάλληλων βέλτιστων λύσεων. Περίγραµµα του µαθήµατος : Εισαγωγή : Θεωρία βελτιστοποίησης, µέθοδοι Μαθηµατικού Προγραµµατισµού και υπολογιστικές τεχνικές, Βελτιστοποίηση αποφάσεων, Συστήµατα και Μαθηµατικά Πρότυπα. Βελτιστοποίηση και Μαθηµατικός Προγραµµατισµός : Εισαγωγή στη θεωρία του Γραµµικού Προγραµµατισµού, Γραφική Επίλυση, Στοιχεία της µεθόδου Simplex, Μορφοποίηση και επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση λογιστικών φύλλων (spreadsheets) σε Η/Υ, Παραµετρικός Γραµµικός Προγραµµατισµός και Ανάλυση ευαισθησίας. Ακέραιος γραµ- µικός Προγραµµατισµός, Πολυκριτηριακός µαθηµατικός Προγραµµατισµός. Μή γραµµικός Προγραµµατισµός, Μελέτες περίπτωσης. Βελτιστοποίηση σε ίκτυα : Το πρόβληµα της µεταφοράς, Το πρόβληµα της εκχώρησης, Το πρόβληµα της συντοµότερης διαδροµής. Βελτιστοποίηση και Προσοµοίωση: Σχεδίαση, Ανάλυση και ηµιουργία της Προσοµοίωσης, Τυχαίοι αριθµοί και Προσοµοιωτική δειγµατοληψία, Προσοµοίωση µε τη χρήση Η/Υ και εφαρµογές σε προβλήµατα οργάνωσης παραγωγής και επιχειρησιακής έρευνας. Ενδεικτική Βιβλιογραφία : Γ. Οικονόµου, Α. Γεωργίου, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ιοικητικών Αποφάσεων, τόµοι Α Σελίδα 2 από 15

3 και Β, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα Π. Υψηλάντης, 'Επιχειρησιακή Έρευνα : Λήψη Επιχειρηµατικών Αποφάσεων, εκδόσεις ΕΛ- ΛΗΝ, Αθήνα Hillier F.S. and G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 6th edition, International editions, McGraw-Hill, W.L. Winston and S.C. Albright, Practical Management Science: Spreadsheet Modelling and Applications, Duxbury Press, Lawrence J.A. and Pasternack B.A., Applied Management Science, 2nd edition, J.Wiley & Sons, Inc., Ragsdale C.T., 'Spreadsheet Modelling and Decision Analysis', 2nd edition, South-Western College Publishing, κωδικός 103 : ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Σκοπός του µαθήµατος: Ο ρόλος του marketing είναι να βοηθήσει τις εταιρίες να κατανοήσουν καλύτερα τις επιθυµίες και τις ανάγκες των καταναλωτών, να συνδέσουν αυτή τη γνώση µε τη δηµιουργία κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών για την αγορά-στόχο τους και να καθορίσουν συγκεκριµένες µεθόδους επικοινωνίας, δηµιουργίας και παράδοσης αξίας γι αυτούς. Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι µια εις βάθους κατανόηση αυτών των εννοιών, των εργαλείων και των πρακτικών του σύγχρονου marketing και της διοίκησης πωλήσεων. Χρησιµοποιώντας µελέτες περιπτώσεων, σηµειώσεις και ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών, το µάθηµα προκαλεί τους φοιτητές να χτίσουν ένα καλό υπόβαθρο που θα τους είναι χρήσιµο για την εύρεση και την ανάλυση των αναγκών και επιθυµιών των δυνητικών καταναλωτών, την δηµιουργία και παράδοση στην αγορά προϊόντων που θα αποφέρουν κέρδη και την προώθηση των πωλήσεων. Περίγραµµα του µαθήµατος: Ο ρόλος του marketing στην επιχείρηση. Βασικά στοιχεία σχετικά µε την ανάπτυξη µιας στρατηγικής marketing και το σχεδιασµό ενός προγράµµατος marketing. Η διαχείριση των στοιχείων του µίγµατος marketing (προϊόν, τιµολόγηση, προώθηση και επικοινωνία, κανάλια διανοµής) εφαρµογές και µελέτες περίπτωσης. ιαχείρισης της επιλογής και των σχέσεων της επιχείρησης µε τους πελάτες της, τα µέλη των καναλιών της, τους προµηθευτές της και τους ανταγωνιστές της. Ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβληµάτων σε λειτουργικές περιοχές του marketing προσφέροντας στους φοιτητές ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων (π.χ. πλαίσια και προοπτικές, έννοιες, µοντέλα και τεχνικές). Η διαδικασίας των πωλήσεων. Η σχέση ανάµεσα στις πωλήσεις και στο marketing. Η δοµής του δυ- Σελίδα 3 από 15

4 ναµικού πωλήσεων. Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM). Η χρήση της τεχνολογίας για την αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας του δυναµικού πωλήσεων. Ζητήµατα σχετικά µε την προσέλκυση, την επιλογή, την εκπαίδευση, την παρακίνηση, την αποζηµίωση και την διατήρηση των ατόµων που ασχολούνται µε τις πωλήσεις. Pride W.M. and Ferrell O. C., Marketing, 2008 Edition, South-Western College Pub. Kotler P. and Armstrong G., Principles of Marketing, 12th Edition, Prentice Hall, 2007 Kotler P. and Keller K., Marketing Management, 13th Edition, Prentice Hall, 2008 R. Winer, Marketing Management, 3rd edition, Prentice Hall, 2005 Mullins J., Walker O. and Harper Boyd Jr., Marketing Management: A Strategic Decision- Making Approach, 7 edition, McGraw-Hill/Irwin, 2009 Lovelock C., Wirtz J. and Chew P., Essentials of Services Marketing, 1st edition, Prentice Hall Singapore, 2008 Calvin R.J., Sales Management, 2nd edition, McGraw-Hill, 2004 Jobber D. and Lancaster G., Selling and Sales Management, 7th edition, Financial Times/ Prentice Hall, 2005 κωδικός 104 : ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σκοπός του µαθήµατος : Το µάθηµα σκοπεύει στο να διευκολύνει την πλήρη κατανόηση της ιοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική, αποτελεσµατική και ανταγωνιστική λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων και παραγωγικών µονάδων γενικότερα, καθιστώντας παράλληλα σαφή την ιδιαίτερη µεγάλη ση- µασία του ρόλου του ιευθυντή Ανθρώπινων Πόρων. Ειδικότερα αναλύονται οι πρακτικές και οι µέθοδοι που εφαρµόζονται για τη διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων, οι οποίες έχουν σηµαντική επίδραση στις εργασιακές και επιχειρησιακές σχέσεις γενικότερα και είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων των στελεχών και κατ επέκταση των επιχειρήσεων. Παράλληλα εξετάζονται στρατηγικές υπό το πρίσµα ενός µεταβαλλόµενου -και όχι στατικού- ε- πιχειρησιακού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα αναλύεται η σηµασία της παρακίνησης και της ηγεσίας στα διοικητικά στελέχη και οι επιπτώσεις τους στη διοίκηση των υφισταµένων. Τέλος επισηµαίνεται η σηµασία και ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στις επιχειρήσεις καθώς και η διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναµικού και ο σωστός τρόπος αντιµετώπισής του για την επίτευξη της µέγιστης αποδοτικότητάς του, µε κύρια επιδίωξη την πλήρωση των στόχων των παραγωγικών µονάδων. Σελίδα 4 από 15

5 Περίγραµµα του µαθήµατος : Έννοια και περιεχόµενο των λειτουργιών της ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Εξέταση και ανάλυση των διαδικασιών του προγραµµατισµού, της ανάλυσης εργασίας, της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων, της πολιτικής των αµοιβών, της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και τέλος των εργασιακών σχέσεων µε τη µέθοδο της µελέτης περιπτώσεων, οµαδικών εργασιών και εξέτασης σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Εξέταση των λειτουργιών σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις. Ανάλυση των θεωριών παρακίνησης και ηγεσίας, εµβάθυνση της σηµασίας τους για τα διοικητικά στελέχη. Η οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης και οι επιπτώσεις της στους εργαζοµένους και την απόδοσή τους. Η διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναµικού, η χρησιµοποίησή της ως µέσο για την αύξηση της αποδοτικότητας και ο τρόπος αντιµετώπισης προβληµάτων που απορρέουν από αυτήν. Ενδεικτική Βιβλιογραφία : Μουζά-Λαζαρίδη Α.Μ. ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα Schermerhorn J.R.Jr., Hunt J.G., and R.N. Osborn, Organizational Behavior, 9th edition Wiley, Kreitner R. and A. Kinicki, Organizational Behavior 8th edition, McGraw-Hill/Irwin, 2007 Torrington D., Taylor S. and L. Hall Human Resource Management, 7th edition, Financial Times/ Prentice Hall, κωδικός 105 : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η αναλυτική εξέταση και επεξήγηση των εννοιών της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, του γενικού λογιστικού σχεδίου και της λογιστικής εταιριών. Ειδικότερα επιδιώκεται η επιστηµονικά ορθή αντιµετώπιση πρακτικών θε- µάτων της λογιστικής επιστήµης όπως εξελίσσεται µέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην συνέχεια, εξειδικευµένα θέµατα εταιριών αναλύονται διεξοδικά µε σκοπό την πληρέστερη επιστηµονική κατάρτιση των φοιτητών. Στα πλαίσια του µαθήµατος, εξετάζεται η αντιµετώπιση των πρακτικών θεµάτων της σύστασης, λειτουργίας, χρηµατοδότησης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, της εκκαθάρισης και φορολόγησης όλων των εταιρικών µορφών. Περίγραµµα του µαθήµατος: Εισαγωγή και θεµελιώδεις αρχές της λογιστικής, Αρχές Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Κατηγοριοποίηση και διάκριση λογαριασµών, Εγγραφές προσαρµογής και τέλους χρήσης, Κατάρτιση Οικονοµικών Καταστάσεων, Πάγια και απο- Σελίδα 5 από 15

6 σβέσεις, Μέθοδοι αποτίµησης αποθεµάτων, Γραµµάτια Εισπρακτέα και Πληρωτέα, Προβλέψεις, Εταιρίες από νοµική και φορολογική άποψη, Λογιστική των οµορρύθµων, ετερορρύθ- µων, περιορισµένης ευθύνης και ανωνύµων εταιριών (λογιστικές τεχνικές της σύστασης, του χειρισµού των αµοιβών διαχειριστών ή µελών.σ., της αύξησης και µείωσης κεφαλαίου, της διάθεσης των κερδών, της λύσης και εκκαθάρισης, µετατροπή και συγχώνευση των εταιρειών αυτών), ειδικά λογιστικά θέµατα µε ιδιαίτερο πρακτικό (αναπροσαρµογή παγίων, ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις, λογιστικός χειρισµός δανείων, χρηµατοδοτική µίσθωση), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος και Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Καραγιώργος, Θ. και Παπαδόπουλος,. (2003) «Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη. Σιωτης, Θ. (2006) «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι», εκδόσεις Μπαρµπουνάκη, Θεσσαλονίκη. Καζαντζης, Χ. και Σώρρος, Ι. (2005) «Προβλήµατα και Εφαρµογές Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής», εκδόσεις Bussiness Plus AE, Πειραιάς Παπας, Α. (2004) «Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Θεωρητικά µια Πρακτικά Θέµατα», τόµος Α και Β, Αθήνα. Σακέλλης, Ε. (2007) «Ο Πανδέκτης του Λογιστή», τόµοι 5, εκδόσεις Βρυκούς. Β ΕΞΑΜΗΝΟ κωδικός 201 : ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός του µαθήµατος : Σκοπός του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικά θέµατα που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο συστηµάτων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Στα θέµατα του σχεδιασµού περιλαµβάνονται : ο σχεδιασµός προϊόντος και υπηρεσιών, ο σχεδιασµός της δυναµικότητας, η µελέτη εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης και ο χωροταξικός σχεδιασµός. Στα θέµατα του προγραµµατισµού και ελέγχου περιλαµβάνονται : η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεµάτων και ο προγραµµατισµός της παραγωγής. Περίγραµµα του µαθήµατος : Εισαγωγή : Η επιστηµονική θεµελίωση της διοικητικής πρακτικής. Επίπεδα αποφάσεων. Τύποι παραγωγικών συστηµάτων. Κύκλος ζωής προϊόντος. Η Σελίδα 6 από 15

7 διαδικασία του σχεδιασµού προϊόντος. Μελέτες σκοπιµότητας. Στοιχεία σχεδιασµού του προϊόντος. Κόστος προϊόντος. Ο ρόλος της τεχνολογίας στο σχεδιασµό προϊόντος. Σχεδιασµός παραγωγικής ικανότητας : Το πρόβληµα της δυναµικότητας. ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού της δυναµικότητας. Πρόβλεψη της ζήτησης. Προσδιορισµός απαιτήσεων δυναµικότητας. ιαµόρφωση εναλλακτικών σχεδίων. Αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων. Προσδιορισµός αναγκαίου εξοπλισµού και ανθρώπινου δυναµικού. Σχεδιασµός δυναµικότητας σε συστήµατα παροχής υπηρεσιών. Μελέτη Μεθόδων και Μέτρηση Εργασίας : Ανάλυση της ροής εργασίας. ιαγράµµατα διαδικασίας. ιαγράµµατα δραστηριότητας. ιαγράµµατα λειτουργίας. Αρχές οικονοµίας κινήσεων. Βασικός, κανονικός και πρότυπος χρόνος. Μελέτη χρόνου µε συνεχή παρατήρηση. ειγµατοληπτική µελέτη χρόνου. Συνθετική µελέτη χρόνου. Επιλογή τόπου εγκατάστασης : Το πρόβληµα της επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Τα κριτήρια επιλογής. Χωροταξικός σχεδιασµός : Προβλήµατα και κριτήρια χωροταξικού σχεδιασµού. Τύποι ροής υλικών και χωροταξίας. Γραµµή παραγωγής και το πρόβληµα της εξισορρόπησης. Λειτουργική διάταξη. Σταθερό προϊόν. Ανάγκες σε χώρους εργασίας. Μέθοδοι προβλέψεων : Κατηγορίες και κριτήρια επιλογής µεθόδων πρόβλεψης. Εγκυρότητα και αξιοπιστία µεθόδων πρόβλεψης. Μέθοδοι κινούµενων µέσων. Μέθοδοι εκθετικής εξοµάλυνσης. Προβλέψεις µε πρότυπα εποχικών µεταβολών. Αιτιακές µέθοδοι πρόβλεψης. Οικονοµετρικές µέθοδοι. Ποιοτικές µέθοδοι πρόβλεψης. Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων : Συστήµατα προγραµµατισµού και ελέγχου αποθεµάτων. Ταξινόµηση ABC. Κόστος στον προγραµµατισµό και έλεγχο αποθεµάτων. Το βασικό µοντέλο αποθεµάτων. Αβεβαιότητα και διαχείριση αποθεµάτων. Προγραµµατισµός απαιτούµενων υλικών. Συστήµατα Just-In-Time. Προγραµµατισµός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Προγραµµατισµός Παραγωγής : Αντικείµενο του συγκεντρωτικού προγραµµατισµού παραγωγής. Επιχειρησιακές πρακτικές. Το πρόβληµα του χρονικού προγραµµατισµού παραγωγής. Χρονικός προγραµµατισµός σε συστήµατα παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτική Βιβλιογραφία : ηµητριάδης Σ.Γ., Μιχιώτης Α.Ν., ιοίκηση Παραγωγικών Συστηµάτων, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα Παππής Κ.Π., ιοίκηση Παραγωγής: Ο σχεδιασµός παραγωγικών συστηµάτων, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα Παππής Κ.Π., Προγραµµατισµός Παραγωγής, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα Ψωινός.Π., Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων, τόµος Ι : Σκοπιµότητα δηµιουργίας και σχεδίαση, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Ψωινός.Π., Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων, τόµος ΙΙ : Προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Gaither N. and Frazier G., Operations Management, 9th edition, South-Western, Thomson Σελίδα 7 από 15

8 Learning, Heizer J. and Render B., Operations Management, 7th edition, Pearson Education Inc., Raturi A., Evans J., Principles of Operations Management, 1 st ed., South-Western, Riggs J.L., Production Systems: planning, analysis and control, John Wiley and sons, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ κωδικός 211 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σκοπός του µαθήµατος : Σκοπός της εισαγωγικής ενότητας του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις βασικές κατηγορίες των πληροφοριακών συστηµάτων, την αρχιτεκτονική τους και τη χρήση τους στην επιχείρηση καθώς τον τρόπο ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων. Η δεύτερη ενότητα του µαθήµατος αναφέρεται σε επίκαιρα θέµατα µε έµφαση στην ελληνική πραγµατικότητα. Περίγραµµα του µαθήµατος : Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Πληροφοριακών Συστηµάτων, Κατηγορίες ΠΣ, Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος. Ειδικά θέµατα: Το Ελληνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Η Ελληνική Νοµοθεσία, Κώδικες εοντολογίας, Ασφάλεια Π.Σ., Ανασχεδιασµός Επιχειρηµατικών ιαδικασιών (Business Process Reengineering) Ενδεικτική βιβλιογραφία: Laudon K. Laudon J. «Management Information Systems», McGraw-Hill, 2006 L. Jessup, J. Valacich, Information Systems Today: Managing in the Digital World (3rd Edition), Prentice Hall, 3rd ed. O Brien «Introduction to Information Systems», McGraw-Hill κωδικός 212 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σκοπός του µαθήµατος : Σκοπός των δύο πρώτων ενοτήτων του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει µεθόδους και τεχνικές που σχετίζονται µε την µοντελοποίηση και υλοποίηση βάσεων δεδοµένων. Στην τρίτη ενότητα του µαθήµατος αναπτύσσονται σύγχρονα θέµατα αρχιτεκτονικής βάσεων δεδοµένων. Σελίδα 8 από 15

9 Περίγραµµα του µαθήµατος : Εισαγωγικές έννοιες: Εννοιολογικά Μοντέλα, ιάγραµµα Ο- ντοτήτων Συσχετίσεων, Μοντέλα υλοποίησης: Το σχεσιακό µοντέλο, Μετασχηµατισµός ιαγράµµατος Οντοτήτων Συσχετίσεων, σε Σχήµα Σχεσιακής Βάσης εδοµένων, SQL, Κανονικοποίηση Σχεσιακών Πινάκων, Ο Κατάλογος του Συστήµατος ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Αντικειµενοστραφείς Βάσεις εδοµένων, Ειδικά θέµατα: Κατανεµηµένες Βάσεις εδοµένων, Αρχιτεκτονική Εξυπηρέτηση-Εξυπηρετούµενου. Βάσεις εδοµένων στο ιαδίκτυο, Γλώσσες Σηµειοθέτησης. Ενδεικτική Βιβλιογραφία : Ramakrishnan R., Gehrke J., Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Εκδόσεις Τζιόλα, Elmasri R., Navathe S., Θεµελιώδεις Αρχές Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων, 4η Εκδόσεις αυλός, C.J. Date, Η, Darwen, A guide to the SQL standard: a user's guide to the standard database language SQL Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1997, 4th ed. κωδικός 213 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Σκοπός του µαθήµατος : Το µάθηµα παρουσιάζει τις αρχές τα πρότυπα τις αρχιτεκτονικές και τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών. Περίγραµµα του µαθήµατος : Η τεχνολογική δοµή του ιαδικτύου, Εισαγωγή στις γλώσσες υπερκειµένου, XHTML, DHTML και Cascading Style Sheets (CSS), Javascript και Java applets, Application programming interfaces και AJAX, XML και ebxml, Service-Oriented Computing και Service-Oriented Infrastructures (SOA), η δέσµη τεχνολογιών των υπηρεσιών ιστού (Web services), ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών ιστού. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Μ. Papazoglou, P. Ribbers e-business - Organisational and Technical Foundations, R. Moseley, Developing Web Applications κωδικός 214 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να αναλύσει τις ευκαιρίες που πα- Σελίδα 9 από 15

10 ρουσιάζει το ιαδίκτυο ως χώρος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να καταρτίσει κατάλληλα τους εκπαιδευόµενους πάνω στους τρόπους µε τους οποίους οι επιχειρήσεις µπορούν να δηµιουργήσουν αξία στο ιαδίκτυο και να τους ενθαρρύνει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές για να πετύχουν επιχειρηµατικούς σκοπούς. Περίγραµµα του µαθήµατος: Εισαγωγή: Οικονοµικές έννοιες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής οικονοµίας. Ανάπτυξη της ψηφιακής οικονοµίας. Η σχέση της ψηφιακής οικονοµίας µε άλλα σύγχρονα οικονοµικά µοντέλα (οικονοµία της γνώσης, οικονοµία των υπηρεσιών, δικτύωση επιχειρήσεων, παγκοσµιοποίηση, κλπ). Ορισµοί ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, ευκαιρίες και κίνδυνοι από την επιχειρηµατική δραστηριότητα στο ιαδίκτυο. ηµιουργία αξίας στο ιαδίκτυο: Η έννοια της αξίας: εναλλακτικές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις και τους πελάτες. Μοντέλα δηµιουργίας αξίας στο ιαδίκτυο: γραµµικά µοντέλα, δίκτυα επιχειρήσεων, εικονικές οργανώσεις. Μοντέλα δηµιουργίας εσόδων στο ιαδίκτυο. Επιπτώσεις στην αναδιοργάνωση της αλυσίδας προµηθειών. Στρατηγική ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Ανάλυση στρατηγικών ευκαιριών στο ιαδίκτυο. Κυρίαρχα µοντέλα στρατηγικής σκέψης στο ιαδίκτυο. Στρατηγικές ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Συνεργατικές στρατηγικές. ίκτυα και οικοσυστήµατα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Λήψη και υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων στο ιαδίκτυο. Οργανωσιακά µοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής. Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Τυπικά µοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό χονδρικό εµπόριο, το ηλεκτρονικό λιανικό εµπόριο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κατηγοριοποιήσεις που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία σχετικά µε τα είδη των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (π.χ. broker, integrator, e-shop, e-mall, e-action, κλπ.). Παροχή υπηρεσιών στο ιαδίκτυο: Η έννοια της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (e-service). Είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους. Ευκαιρίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Μοντέλα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οι απαιτήσεις τους. Ο ρόλος του πελάτη και του εργαζόµενου στην παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ιαχείριση σχέσεων µε πελάτες. Ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονικό µάρκετινγκ: ιενέργεια αγορών στο ιαδίκτυο. Η καταναλωτική συµπεριφορά στο ιαδίκτυο. Ο ρόλος του µάρκετινγκ στο ιαδίκτυο. Το σχέδιο µάρκετινγκ για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Τακτικές µάρκετινγκ για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Στρατηγικές ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών στο ιαδίκτυο. Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο Web 2.0: Α- νάλυση του Web 2.0 από τεχνολογική, οικονοµική και κοινωνική σκοπιά. Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο Web 2.0. Οι τεχνολογίες του Web 2.0. Τάσεις εξέλιξης στο Web. Πελατοκεντρικά µοντέλα για τη δηµιουργία αξίας. Ο σηµασιολογικό ιστός. Ηθικά και νοµικά ζητήµατα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων: Η διακυβέρνηση του ιαδικτύου. Ίδρυση διαδικτυακών επιχειρήσεων. Ηθικά ζητήµατα ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αθέµιτες πρακτικές. Ασφάλεια συ- Σελίδα 10 από 15

11 ναλλαγών. Ασφάλεια δεδοµένων. Πνευµατικά δικαιώµατα. Φορολογικά ζητήµατα. Chaffey D., E-Business and E-Commerce Management, 3 edition, Prentice Hall, Laudon K.C. and Traver C.G., E-Commerce: Business,Technology, Society, 5th Edition, Prentice Hall, Jelassi T.and Enders A., Strategies for E-business: Creating Value through Electronic and Mobile Commerce, Prentice Hall, 2004 Rayport J. and Jaworski B., Introduction to E-Commerce, McGraw Hill, 2003 Papazoglou M.P. and Ribbers P., e-business: Organizational and Technical Foundations, Wiley, Kalakota R. and Robinson M., e-business 2.0: Roadmap for Success, 2nd edition, Addison- Wesley, 2002 Shapiro C. and Varian H.R., Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Shuen A., Web 2.0: A Strategy Guide, O'Reilly Media, Tapscott D. and Williams, A.D., Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio ed., Anderson C., The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, 2nd edition, Hyperion, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ κωδικός 221 : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η αναλυτική εξέταση θεµάτων που αποβλέπουν στη χρησιµοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ειδικότερα στο µάθηµα αυτό εξετάζονται τα θέµατα των εννοιών του κόστους, της κοστολόγησης της συνεχούς και της εξατοµικευµένης παραγωγής, της πρότυπης κοστολόγησης, της κατάρτισης, παρακολούθησης και έλεγχου του συνολικού προϋπολογισµού της επιχείρησης καθώς και των στατικών και ευέλικτων προϋπολογισµών, της ανάλυσης του σηµείου εξίσωσης συνολικών εσόδων και εξόδων και της χρησιµοποίησης ε- φαρµογών οριακού κόστους για τη λήψη βραχυχρόνιων αποφάσεων. Περίγραµµα του µαθήµατος: Εισαγωγή στη ιοικητική Λογιστική. Ανάλυση Κόστους-όγκου- Σελίδα 11 από 15

12 κέρδους. Τιµολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Κόστη και λήψη αποφάσεων. Κόστος κατά κέντρο δραστηριότητας. Μέθοδοι κοστολόγησης (Κοστολόγηση κατά παραγγελία και Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής). Τεχνικές κοστολόγησης (πλήρες κόστος. το οριακό κόστος και το πρότυπο κόστος). Άµεση και πλήρης κοστολόγηση. Συµπαράγωγα. Ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος της δράσης των οικονοµικών µονάδων µέσω των προϋπολογισµών (συνολικοί. επιµέρους. σταθεροί. ελαστικοί). Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων µέσω Αριθµοδεικτών. Πηγές και Χρήσεις Ταµειακών και Κεφαλαιακών Πόρων. Καταστάσεις Ταµειακών Ροών και Κεφάλαιο Κινήσεως. Αξιολόγηση της σηµασίας και της συµµετοχής των κοστολογικών δεδοµένων και των σχετικών συµπερασµάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005) «Λογιστική Κόστους: Αρχές και Εφαρµογές», 2η έκδοση, εκδόσεις P.I. Publishing, Αθήνα. Βαρβάκης, Κ. (2001) «Θεωρία του Κόστους. Το κόστος και οι επιχειρηµατικές αποφάσεις», τόµος Α, Αθήνα. Πάγγειος, Ι. (2004) «Εφαρµογές στην κοστολόγηση», εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα. Horngren, C.T, Bhimani, A., Datar, S. and Foster, G. (2002) Management and Cost Accounting, 2nd edition, Prentice Hall. Hilton, R., M. Maher and F. Selto, (2002) Cost Management. Strategies for Business Decisions, 2nd ed., International Edition, McGraw-Hill. κωδικός 222 : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η θεωρητική διερεύνηση της ελεγκτικής επιστήµης στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Μέσα από την παράθεση της έννοιας, των σκοπών, των διακρίσεων και των ειδών της ελεγκτικής, παρουσιάζεται η οριοθέτηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου αρχών και µεθόδων διενέργειας εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στις οικονοµικές µονάδες. Γενικότερα, επιδιώκεται η παροχή νέων εξειδικευµένων γνώσεων σε ελεγκτικά θέµατα και ζητήµατα. Περίγραµµα του µαθήµατος: Γενικά παραδεκτές αρχές Λογιστικής και Ελεγκτικής. Εννοιολογικό και νοµικό πλαίσιο ελέγχου. Μεθοδολογία ελεγκτικής (Εσωτερικού και εξωτερικού ε- λέγχου). Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Αποδεικτικά στοιχεία και τεκµήρια. Φύλλα εργασίας και Εκθέσεις ελέγχου. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου. Α- Σελίδα 12 από 15

13 νάλυση λογαριασµών οικονοµικών καταστάσεων από την ελεγκτική πλευρά (σκοπός, διαδικασία και κίνδυνος ελέγχου κάθε κατηγορίας λογαριασµού). Έλεγχος επιµέρους στοιχείων. Θεωρία και πρακτική της ελεγκτικής των δηµοσιευόµενων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Θέµατα φορολογικού ελέγχου. Ελεγκτικά πρότυπα. Ελεγκτική και Η/Υ. Αναφορά στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Καζαντζής, Χ. (2005) «Ελεγκτική-Εσωτερικός Έλεγχος», εκδόσεις Πανεπιστηµίου, Πειραιάς. Παπαστάθης, Π. (2003) «Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-Οργανισµούς και η πρακτική εφαρµογή του», τόµος Α και Β, εκδόσεις ΟΠΑΠ, Αθήνα. Τσακλάγκανος, Α. (2005) «Ελεγκτική», εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη ΑΕ, Θεσσαλονίκη, ISBN Παπάς, Α. (2000) «Ελεγκτική», εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. Κάντζου Κ. & Χονδράκη Α. (2006) Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ, εκδόσεις Σταµούλη Α.Ε,. Αθήνα. Sawyer B. Lawrence, (2003) Sawyer s Internal Auditing. The practise of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, 5th edition, ISBN Meigs W.B, Larsen J.E. and Meigs R.F. (1978) «Ελεγκτική» Μετάφραση: Θ. ιαµαντόπουλος, Ι. Ταλαρούγκας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Σηµειώσεις σε ελεγκτικά και φορολογικά θέµατα κωδικός 223 : ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή νέων εξειδικευµένων γνώσεων σε θέµατα που άπτονται των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Μέσα από την παρουσίαση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.), προκύπτει η συγκριτική τους αξιολόγηση µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Εξετάζεται στα πλαίσια του µαθήµατος, η διαφοροποίηση που προκύπτει στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε την εφαρµογή των.λ.π. στο ενιαίο επιχειρηµατικό περιβάλλον σε σχέση µε την µέχρι σήµερα ελληνική πρακτική. Περίγραµµα του µαθήµατος: Παρουσίαση και Ανάλυση ΛΠ, Επισήµανση ιαφορών µε ΕΓΛΣ, Συγκριτική αξιολόγηση, Αποθέµατα, Κατάσταση διακίνησης µετρητών, θεµελιώδεις σφάλµατα, αλλαγή λογιστικών αρχών, Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, Πάγια περιουσιακά στοιχεία, Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία, Μισθώσεις, Η επίδραση των αλλαγών στις τιµές ξένου συναλλάγµατος, Έσοδα, Κόστος χρηµατοδότησης, Ενοποιηµένες οι- Σελίδα 13 από 15

14 κονοµικές καταστάσεις, Περιεχόµενα και αναφορές οικονοµικών καταστάσεων τραπεζών, Χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις (παρουσίαση και πληροφορίες), Έσοδα ανά µετοχή, Λειτουργίες προεξοφλήσεων, Προβλέψεις (υποχρεώσεις και απαιτήσεις), Χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις (παρουσίαση και αξιολόγηση), Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2006) «Εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.) σε συνδυασµό µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη, Grant Thorton (2006) ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, Β έκδοση, Αθήνα. Πρωτοψάλτης, Ν. και Κεραµόντε, Γ. (2007) «Κωδικοποίηση ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ιερµηνειών», εκδόσεις Στα- µούλη. Global Training (2009) «ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», 2 τόµοι, 5η έκδοση. Ντζανάτος,. (2008) «Ο έλεγχος ως µηχανισµός αρνητικής εντροπίας-μια φιλική ανάγνωση στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Αθήνα. κωδικός 224 : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Σκοπός του µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές της κοστολόγησης επικεντρώνοντας στην εφαρµογή συστηµάτων κοστολόγησης για την ακριβέστερη προσέγγιση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα εξαιρετικά ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Στα πλαίσια του µαθήµατος, εξετάζονται όλες οι σύγχρονες µορφές κοστολόγησης µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρακτική εφαρµογή και τις προκύπτουσες αποκλίσεις. Περίγραµµα του µαθήµατος: Αναλυτική Λογιστική (Οµάδα 9 ΕΓΛΣ), Βασικές έννοιες και διακρίσεις (Τα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και οι διακρίσεις τους), Ανάλυση Πραγµατικού Κόστους (Κόστος Παραγωγής και Κόστος Περιόδου), Μέθοδοι Επανεπιµερισµού (Άµεση και Βαθµιδωτή µέθοδος), Ανάλυση των αποκλίσεων, Εφαρµοσµένη Κοστολόγηση µε το λογισµικό λογιστικής διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ALTEC, Μηχανογράφηση γενικής λογιστικής µε τα λογισµικά λογιστικής διαχείρισης X-Line και ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ALTEC για Β και Γ βιβλία οικονοµικών µονάδων, Αυτοµατοποίηση εγγραφών προσδιορισµού αποτελέσµατος µε την Γενική και την Αναλυτική Λογιστική, Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Σελίδα 14 από 15

15 Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2005) «Μηχανογραφηµένη Κοστολόγηση Θεωρία και Πράξη», εκδόσεις Αλεξοπούλου και Καραγιώργος, Θεσσαλονίκη. Γκινογλου.., Ταχυνακης Π. και Πρωτόγερος Ν. (2004) «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Μηχανογραφηµένη Λογιστική», Rosili. Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2006) «Μηχανογραφηµένη Γενική Λογιστική», εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη. ηµοπούλου- ηµάκη, Ι. (2006) «ιοικητική Λογιστική Κοστολόγηση / Προϋπολογισµοί / Λήψη Αποφάσεων», εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. Drury, C. (1994) Management and cost accounting, International Thomson Business press, Boston. Σελίδα 15 από 15

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου) Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 101 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Πρόγραµµα Σπουδών

4.2 Πρόγραµµα Σπουδών 4.2 Πρόγραµµα Σπουδών Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τύπος Μαθ. Θεωρία Εργαστήριο Σύνολο Υ/ΕΥ Ω/Ε Φ/Ε Ε/Α ΦΕ Ω/Ε ΦΕ Μ Π 1 ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΥ(Υ) 3 9 /1 1 4 10 6 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΓΥ(Υ) 2 6 3 3 5 9 5.5

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΨΑΧΝΑ 2015 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 860101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (ΣΤ ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2013 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Μαθήματα Α Εξαμήνου

- 2 - Μαθήματα Α Εξαμήνου - 1 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι σπουδαστές παλαιότερων εξαμήνων που παρακολούθησαν μαθήματα των προγραμμάτων 1983, 2001 εξετάζονται στην ύλη ομότιτλων ή ισοδυνάμων μαθημάτων του ισχύοντος προγράμματος 2011. Οι τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο εσωτερικός έλεγχος και η σχέση του με τα πληροφοριακά συστήματα»

«Ο εσωτερικός έλεγχος και η σχέση του με τα πληροφοριακά συστήματα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο εσωτερικός έλεγχος και η σχέση του με τα πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ. Οδηγός Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ. Οδηγός Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ Οδηγός Σπουδών Χίος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2. Το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων 3. Το ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

.4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

.4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων .4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων :. 4010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ TEE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ηµήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: ΣΧΕΤΙΚΑ Περιγραφή- Αντικείµενο Σχεδιασµός και ανάπτυξη επιχειρησιακών διεργασιών, εντοπισµός κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Patras Branch of Amaliada Department of Marketing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α) Τίτλος μαθήματος : Μικροοικονομική Β) Τύπος μαθήματος : ΜΓΥ Γ) Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 5 ώρες (2 ώρες θεωρία και 3 ώρες Ασκήσεις Πράξεις) Δ) Διδακτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γνωστοποιούμε στους σπουδαστές του Τμήματος ότι το εγκρίθηκε από το Ι.Τ.Ε. το νέο Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. (Έγγραφο Ι.Τ.Ε. με αριθμ.πρωτ.1921/11-11-02).

Διαβάστε περισσότερα

: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα

: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα Γ.3010 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα : Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα : Γ 3010 : Υποχρεωτικό / Μεικτό : ΜΕΥ 2:ώρες Θεωρία & 4 ώρες Πρακτικές Ασκήσεις ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,9 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

52 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH

52 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 52 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Των Γεωργίου ρογαλά, Θωµά Φωτιάδη, ηµήτρη Σουµπενιώτη Εισαγωγή Οεσωτερικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα