Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 4 ο Τ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : , Καλλιθέα Πληροφορίες :. Σαββοπούλου Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 4689/78241 Θέµα: Εφαρµογή της µε αριθµό 4023/64557/ Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «περί καθορισµού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασιών για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη» 1.Με το άρθρο 59 του ν 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/ ) ρυθµίστηκαν, µεταξύ άλλων, θέµατα που αφορούν στον απόπλου επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών για διενέργεια αλιείας σε αλιευτικές ζώνες εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα δικαιοδοσίας Τρίτων Χωρών. Με το άρθρο 62 παράγραφο 7 α (εξουσιοδοτικές διατάξεις), εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να εκδώσει Απόφαση για τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την έγκριση των αδειών αλίευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 59. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η µε αρ. 4023/64557/2014 (ΦΕΚ 1307Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων oπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ 4389/71210/2014 (ΦΕΚ1445Β/05,06,2014) όµοιά της (συν/νη). Με το άρθρο 64 του ίδιου νόµου καταργείται η µε αριθµό 35 αρµοδιότητα της παραγράφου 5 του άρθρου 94 «Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης» σχετικά µε την έγκριση της χορήγησης από τις αρµόδιες αρχές αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση αυτής, καθώς και το άρθρο 14 «άδειες αλιείας εκτός ελληνικών θαλασσών» του β.δ. 666/66 (ΦΕΚΑ 160) «περί αδειών αλιευτικών σκαφών». 2. Γενικοί Κανόνες 2.1. Η άσκηση αλιείας εκτός χωρικών υδάτων προϋποθέτει τον εφοδιασµό του σκάφους µε άδεια αλίευσης οποία συµπληρώνει την αλιευτική άδεια του σκάφους, εγκρίνεται µε Απόφαση της Γενικής /νσης Αλιείας και χορηγείται από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές. 1

2 Η άδεια αλίευσης: α) χορηγείται σε συγκεκριµένο αλιευτικό σκάφος και πλοιοκτήτη, β) δεν µεταβιβάζεται ούτε µεταφέρεται, γ) χορηγείται σε αξιόπλοο σκάφος που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την άσκηση της συγκεκριµένης αλιείας δ) επιτρέπει την άσκηση αλιείας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, µε συγκεκριµένα αλιευτικά εργαλεία και για συγκεκριµένα είδη στόχους. ε) χορηγείται σε σκάφη τα οποία διαθέτουν συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) και συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας (ERS), σε πλήρη λειτουργία. Η έναρξη λειτουργίας του ERS θα ανακοινωθεί µε νεότερο έγγραφο της Γενικής /νσης Αλιείας και µέχρι τότε οι υπόχρεοι πρέπει να προβούν τουλάχιστον στις απαραίτητες ενέργειες για την προµήθεια των συσκευών ERS και των κωδικών πρόσβασης στο σύστηµα, για να θεωρηθεί ότι πληρούν την προϋπόθεση χορήγησης αδειών αλίευεσης. Η υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας VMS είναι άµεσα εφαρµόσιµη. στ) έχει χρονική διάρκεια που δεν ξεπερνά τον ένα (1) χρόνο, αναστέλλεται δε ή ανακαλείται µε απόφαση της Γενικής /νσης Αλιείας όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, όπως είναι η προστασία των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, καθώς και θέµατα ιεθνούς ικαίου της Θάλασσας. 2.2 εν εγκρίνεται άδεια αλίευσης σε σκάφη τα οποία περιλαµβάνονται σε κατάλογο σκαφών παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ αλιεία) και σε σκάφη που δεν είναι απαλλαγµένα διοικητικών κυρώσεων. Τα σκάφη πρέπει να έχουν συµµορφωθεί µε όλες τις κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής κατά απόφασης Λιµενικής Αρχής για την επιβολή κυρώσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης εξετάζεται. Εφόσον εξεταστεί η προσφυγή και απορριφθεί, οι κυρώσεις επιβάλλονται άµεσα. 2.3 Η έκτιση της ποινής της ατοµικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους και της αλιευτικής άδειας του σκάφους γίνεται σε χρονικό διάστηµα που δεν εµπίπτει σε χρονικούς περιορισµούς απαγόρευσης του συγκεκριµένου αλιευτικού εργαλείου µε το οποίο πραγµατοποιήθηκε η παράβαση, τόσο εντός όσο και εκτός χωρικών υδάτων. 2.4 Η διάπραξη σοβαρής αλιευτικής παράβασης, κατά την έννοια του εδαφίου λ του άρθρου 2, κατά το χρόνο ισχύος της άδειας αλίευσης, συνιστά σοβαρό λόγο απόρριψης νέου αιτήµατος το αµέσως επόµενο διάστηµα που ακολουθεί την περίοδο ισχύος της άδειας, κατά το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση. 3. ιαδικασία 3.1. Υποβολή αίτησης (συν/νο υπόδειγµα) του πλοιοκτήτη στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία αλιείας. Στην αίτηση θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Απόφασης. 3.2 Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της Απόφασης. 3.3 Για την αλιεία στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία, σύµφωνα µε το συνηµµένο χάρτη 2 και στα διεθνή ύδατα εκτός Μεσογείου η συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή αλιείας της FAO, σύµφωνα µε το συνηµµένο χάρτη 3. 2

3 3.4 Στην περίπτωση που η αίτηση για άδεια αλίευσης εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρµογής αλιευτικής συµφωνίας σύµπραξης που έχει συνάψει η ΕΕ µε συγκεκριµένη Τρίτη χώρα, στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριµένη αλιευτική συµφωνία, η συγκεκριµένη αλιευτική ζώνη της τρίτης χώρας στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία και η συγκεκριµένη κατηγορία αλιείας για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Η Γενική /νση Αλιείας µετά την αξιολόγηση του φακέλου σύµφωνα µε την Απόφαση και αν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΚ)1006/2008, προωθεί το αίτηµα στην αρµόδια υπηρεσία της Ε. Επιτροπής, η οποία αξιολογεί το αίτηµα και αποφασίζει για την προώθησή του στις αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας για την έκδοση από αυτές άδειας άσκησης της αλιείας, ενηµερώνοντας σχετικά τη Γενική /νση Αλιείας. Μετά την προώθηση του αιτήµατος από την Ε. Επιτροπή στην τρίτη χώρα, η Γενική /νση Αλιείας προβαίνει στην έγκριση άδειας αλίευσης στο συγκεκριµένο σκάφος και πλοιοκτήτη. 3.5 Στην περίπτωση υποβολής πολλών αιτηµάτων για έγκριση αδειών αλίευσης για την ίδια κατηγορία αλιείας το ίδιο χρονικό διάστηµα στην ίδια αλιευτική ζώνη, στο πλαίσιο εφαρµογής συγκεκριµένης αλιευτικής συµφωνίας σύµπραξης, όπου οι αλιευτικές δυνατότητες που διαθέτει η χώρα είναι συγκεκριµένες και συνήθως περιορισµένες, εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα αιτήµατα που αφορούν σε σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια αποκλειστικά για αλιεία εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και λαµβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδοµ να κάθε αλιευτικού σκάφους. 3.6 Για την αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτης χώρας στο πλαίσιο εφαρµογής ιδιωτικής συµφωνίας που συνάπτει ο πλοιοκτήτης µε τις αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας, στην αίτηση θα αναφέρονται όλες οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 5. Η αίτηση θα συνοδεύεται από προσχέδιο της εν λόγω ιδιωτικής συµφωνίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της Απόφασης. Ιδιωτική συµφωνία µπορεί να συναφθεί από τον ενδιαφερόµενο πλοιοκτήτη µε τις αρµόδιες αρχές τρίτης χώρας, µόνο στην περίπτωση που δεν υφίσταται αλιευτική συµφωνία σύµπραξης µεταξύ της ΕΕ και της συγκεκριµένης τρίτης χώρας ή στην περίπτωση που η υπάρχουσα αλιευτική συµφωνία σύµπραξης µε τη χώρα αυτή δεν περιλαµβάνει τη συγκεκριµένη κατηγορία αλιείας για την οποία ο εν λόγω πλοιοκτήτης εκδηλώνει ενδιαφέρον. 3.7 Η ισχύς αδειών αλίευσης που έχουν χορηγηθεί σε αλιευτικά σκάφη για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων στο πλαίσιο αλιευτικής συµφωνίας σύµπραξης ή ιδιωτικής αλιευτικής συµφωνίας, µπορεί να παραταθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα για επιπλέον αιτούµενο χρονικό διάστηµα, προκειµένου τα σκάφη να συνεχίσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα Η περιφερειακή υπηρεσία αλιείας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, συγκεντρώνει, ελέγχει και αξιολογεί όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες και στοιχεία και προωθεί το αίτηµα στη Γενική /νση Αλιείας µε σχετική εισήγηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της Απόφασης. Στην περίπτωση που ο φάκελος που συνοδεύει την αίτηση είναι ελλιπής, καθώς και οι απαιτούµενες πληροφορίες είναι ελλιπείς, η περιφερειακή υπηρεσία αλιείας δεν προωθεί το αίτηµα στη Γενική /νση Αλιείας. 3.9 Η ανωτέρω διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης και χορήγησης των αδειών αλίευσης θα ενταχθεί στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης της Αλιευτικής ραστηριότητας (ΟΣΠΑ), µετά την πλήρη λειτουργία του και κατόπιν σχετικών οδηγιών από τη Γενική /νση Αλιείας. 3

4 4. Νοµοθεσία 4,1 Η αλιεία εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών, ασκείται σύµφωνα µε τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κανονισµός 1380/2014 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, Κανονισµός 1224/2009 του Συµβουλίου, Κανονισµός 1343/2011 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, Κανονισµός 302/2009 του Συµβουλίου) 4.2 Επιπλέον η αλιεία στα διεθνή ύδατα ασκείται σύµφωνα µε τα διεθνή µέτρα διαχείρισης και διατήρησης που υιοθετούνται από τους διεθνείς οργανισµούς (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο /GFCM, ιεθνής Επιτροπή ιαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού/ICCAT, Παγκόσµιος Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO). Η χρήση της άδειας αλίευσης στα διεθνή ύδατα µε το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού, απαγορεύεται στις γεωγραφικές υποπεριοχές (GSAs) 20, 22 και 23 της GFCM ως εξής: α) Από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου κάθε έτους σε όλες τις υποπεριοχές και β) Από 16 Ιουλίου µέχρι την 1 η Οκτωβρίου δυτικά του 25 ου Μεσηµβρινού της υποπεριοχής 22 (Χάρτης 1) Οι περιοχές και οι περίοδοι απαγόρευσης θα επανεξεταστούν, εφόσον συντρέχουν λόγοι, µετά το Άδειες αλίευσης που έχουν εγκριθεί και χορηγηθεί πριν την έκδοση της Απόφασης 4023/64557/ , εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους, µε την υποχρέωση εφαρµογής των περιοχών και περιόδων απαγόρευσης της αλιείας που ορίζονται. 4.4 Όσον αφορά στην αλιεία στα ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών, εφαρµόζονται επιπλέον οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αλιευτική συµφωνία σύµπραξης, ή στην περίπτωση ιδιωτικής αλιευτικής συµφωνίας οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συµφωνία καθώς και η νοµοθεσία της τρίτης χώρας που διέπει τη συγκεκριµένη αλιεία, η οποία πρέπει να αναφέρεται στην ιδιωτική συµφωνία. 4.5 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό σύστηµα ελέγχου της εφαρµογής των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κανονισµός 1224/2009 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εγκύκλιος υπ. αρ /1/11/ ), τηρούνται απαρέγκλιτα. Κυρώσεις Οι παραβάσεις των διατάξεων της Απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας, τις ενέργειές σας και την ευρεία ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στο χώρο ευθύνης σας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ 4

5 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1.1. Σε διεθνή ύδατα 1.2 Σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στο πλαίσιο αλιευτικής συµφωνίας που συνάπτεται µεταξύ της ΕΕ και της τρίτης χώρας 1.3 Σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στο πλαίσιο ιδιωτικής συµφωνίας 2. ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Α ΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΣΕ Υ ΑΤΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ & ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ 1. Όνοµα αλιευτικού σκάφους και σύντοµο ιστορικό του σκάφους για την αλιευτική του δραστηριότητα εκτός χωρικών υδάτων 2. Όνοµα και επώνυµο πλοιοκτήτη/των 3. Αριθµός µητρώου του αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ): 4. Αριθµός και λιµάνι νηολόγησης : 5. Ολικό µήκος σκάφους: 6. α) ορυφορικό Σύστηµα Παρακολούθησης (VΜS) σε πλήρη λειτουργία, N O β) Συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας (ERS) Σε πλήρη λειτουργία N O Σε δοκιµαστική λειτουργία (µόνο αιτήσεις που θα υποβληθούν άµεσα µέσα στο 2014) N O B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1. Αιτούµενο διάστηµα ισχύος της άδειας αλίευσης 2. Περιοχή αλίευσης α) Γεωγραφική υποπεριοχή ΓΕΑΜ (σύµφωνα µε το Χάρτη 2) : β) Γεωγραφική υποπεριοχή FAO (σύµφωνα µε το Χάρτη 3) : γ) Αλιευτικές ζώνες σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτης χώρας στο πλαίσιο Αλιευτικής Συµφωνίας Σύµπραξης ΕΕ µε Τρίτη χώρα : Ιδιωτικής Συµφωνίας µε Τρίτη χώρα : 3. Στοχευόµενα είδη : 4. Αλιευτικά εργαλεία : 5

6 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ α. Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους. β. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού καταµέτρησης και του εγγράφου εθνικότητας ή της άδειας εκτέλεσης πλόων. γ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. δ. Υπεύθυνη ήλωση ότι το σκάφος είναι απαλλαγµένο διοικητικών κυρώσεων, στην οποία θα αναφέρονται και ενδεχόµενες προσφυγές κατά αποφάσεων λιµενικών αρχών για την υποβολή διοικητικών κυρώσεων, που εκκρεµούν. ε. Στην περίπτωση αίτησης για άδεια αλίευσης σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτης χώρας θα πρέπει να επισυνάπτεται προσχέδιο της ιδιωτικής συµφωνίας µε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίας καθώς και συνοπτική περιγραφή της αλιευτικής νοµοθεσίας της τρίτης χώρας που ρυθµίζει τη συγκεκριµένη αλιεία. 6

7 ΧΑΡΤΗΣ ος Μεσηµβρινός 7

8 ΧΑΡΤΗΣ 2. Γεωγραφικές υποπεριοχές ΓΕΑΜ 8

9 ΧΑΡΤΗΣ 3. Γεωγραφικές υποπεριοχές FAO 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Για Ενέργεια: 1. Περιφέρειες της χώρας / Υπηρεσίες Αλιείας - Έδρες τους 2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας / Υπηρεσίες Αλιείας - Έδρες τους 3. Αποκεντρωµένες ιοικήσεις / Υπηρεσίες Αλιείας - Έδρες τους 4. Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου, /νση Ελέγχου Αλιείας Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε4, Πειραιάς ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΠΑΣΕΓΕΣ Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, 11526, Αθήνα. 2. ΓΕΣΑΣΕ, Κηφισίας 16/ Αθήνα. 3. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιων Επαγγελµατικών Αλιευτικών Σκαφών, κτίριο Ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου, (Τ.Θ 153) / Μεσολόγγι. 4. ΠΕΠΜΑ, Πολυτεχνείου 25 /57004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 5. Επαγγελµατικός Αλιευτικός Σύλλογος «ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, Γρ. 61 Κερατσίνι. 6. Σύνδεσµος Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης. 7. Οµοσπονδία Αγροτικών Αλιευτικών Συλλόγων των Παραµεθόριων Νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Κάλυµνος. 8. & Ν Αναστασάκης, fax Ε : -Γρ. Υπουργού κ. Τσαυτάρη -Γρ.Γεν. Γραµµατέα κ Κορασίδη -Γρ Γεν. Γραµµατέα κ. Μελά -Γρ. Προϊσταµένης Γεν. /νσης - /νση Θαλ. Αλιείας, Τµηµατα - /νση Υδατοκαλλιεργειών και Ε.Υ. - /νση Αλ. Εφαρµογών & ΕΑΠ -Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠΑΛ -Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 10

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1307 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητι κών και διαδικασίας για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-07 - 2015 Αριθ. Πρωτ: 3854 / 78225 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων για έγκριση χορήγησης Άδειας Αλίευσης εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αρ. πρωτ:9354.1/1/11 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213 150 11 83 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2. Γενικοί ορισµοί

Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2. Γενικοί ορισµοί ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Μέρος Α: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γιώργος Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 9 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5088/78186 Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα