ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Προστασίας του Πολίτη Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1. Με την υπ αριθμ. Φ /2/337665/Σ.2438/ / ΓΕΣ/ΔΙΜ ΣΠΡΟ/4γ, απόφαση του Β Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού «Αποστρατείες Υπξκών», τίθενται σε αποστρατεία με αίτηση τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ΝΔ 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ΠΔ 21/91 και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας οι παρακάτω Υπαξιωματικοί, των οποίων γίνονται απο δεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας παραίτησης: α. Με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, οι ΕΜΘ Αλχίες: 1) Πεζικού Ευσταθίου Ελένη του Νικόλαου, AM: 64816, ΑΜΟ: 7386, ΣΑ: 146/19/95, που γεννήθηκε το έτος 1974, Λουτράκι Περαχώρας Κορινθίας. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). 2) Πεζικού Μάγγου Ελένη του Δημήτριου, AM: 64817, ΑΜΟ: 3857, ΣΑ: 138/20506/93, που γεννήθηκε το έτος 1972, στο Βάλτο Ορεστιάδος Έβρου. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). 3) Πεζικού Ψωίνου Παναγιώτα του Μαυροειδή, ΑΜ: 64818, ΑΜΟ: 3930, ΣΑ: 109/3/93, που γεννήθηκε το έτος 1972, στην Αρεόπολη Λακωνίας. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). 4) Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κώτσης Γρηγόριος του Ιωάννη, AM: 64819, ΑΜΟ: 2646, ΣΑ: 126/255/90, που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Γαλατά Πρέβεζας. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). (1) 5) Υλικού Πολέμου Δουκιαντζάκης Στυλιανός του Γε ώργιου AM: 64820, ΑΜΟ: 7103, ΣΑ: 154/186/93, που γεν νήθηκε το έτος 1972 στους Κόρφους Ηρακλείου. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). β. Με το βαθμό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία οι Επιλοχίες: 1) ΕΜΘ Πεζικού Μάλλιος Σπυρίδωνας του Θεόδωρου, ΑΜΟ: 10805, ΣΑ: 156/98/97, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). 2) ΕΜΘ Τεθωρακισμένων Παλιάτσος Χρήστος, του Χα ράλαμπου, ΑΜΟ: 9537, ΣΑ: 102/207/98, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Χαλκίδα Εύβοιας. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). 3) ΕΜΘ Τεθωρακισμένων Κρύπας Θωμάς, του Κων/νου, ΑΜΟ: 16013, ΣΑ: 101/3881/01, που γεννήθηκε το έτος 1980, στο Κερατσίνι Πειραιά. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). 4) ΕΜΘ Τεθωρακισμένων Κουμπουρέλος Κων/νος του Νικόλαου, ΑΜΟ: 16334, ΣΑ: 130/4573/99, που γεννήθηκε το έτος 1978, στη Θεσσαλονίκη. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). 5) ΕΜΘ Υλικού Πολέμου Βαΐτσης Χρήστος, του Δη μήτριου, ΑΜΟ: 9537, ΣΑ: 125/1141/96, που γεννήθηκε το έτος 1975, στα Ιωάννινα. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/848481/ ). Ο Υπαρχηγός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2) Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./125802/ απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3,

2 2904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 κα θώς και την υπ αριθμ. ΔΥ(3 4)/Γ.Π. οικ / υπουργική απόφαση ανακαλείται η υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 611/2008 τ. Γ) η οποία αφορά στον διορισμό του ιατρού Κωνσταντίνου Θω μόπουλου του Γεωργίου σε θέση Επιμελητή Β Καρδι ολογίας θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία του Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» σε συμμόρφω ση με την 2232/2010 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και επαναδιορίζεται σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 21/ απόφασης του Συμβουλίου Επιλογής ο ιατρός Κωνσταντίνος Θωμόπουλος του Γεωργίου στην ως άνω θέση Επιμελητή Β Καρδιολογίας του Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, αναδρομικά από την ημερομηνία της ανωτέρω ανακαλούμενης πράξης και για το υπόλοιπο της θητείας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 1673/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./137996/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συ μπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 κα θώς και την υπ αριθμ. ΔΥ(3 4)/Γ.Π. οικ / υπουργική απόφαση ανακαλείται η υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 315/2007 τ. Γ) κατά το μέρος που αφορά στον επανα διορισμό του ιατρού Ιωάννη Σταθάκη του Εμμανουήλ σε θέση Διευθυντή Ψυχιατρικής θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟΥ» σε συμμόρφωση με την 38/2010 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και επαναδιορίζεται σε εφαρ μογή της υπ αριθμ. 2/ απόφασης του Συμβου λίου Επιλογής ο ιατρός Ιωάννης Σταθάκης του Εμμα νουήλ στην ως άνω θέση Διευθυντή Ψυχιατρικής του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, αναδρομικά από την ημερο μηνία της ανωτέρω ανακαλούμενης πράξης και για το υπόλοιπο της θητείας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 1673/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./οικ / από φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 κα θώς και την υπ αριθμ. ΔΥ(3 4)/Γ.Π. οικ / υπουργική απόφαση ανακαλείται η υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1190/2008 τ. Γ) η οποία αφορά στο διορισμό του ιατρού Σάββα Ραφαηλίδη του Φωτίου σε θέση Επιμελητή Β Χειρουργικής θέση κλά δου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠ ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» σε συμμόρφωση με την 1932/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και επαναδιορίζεται σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 80/ απόφασης του Συμβουλίου Επιλογής ο ιατρός Σάββας Ραφαηλίδης του Φωτίου στην ως άνω θέση Επιμελητή Β Χειρουργικής του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, αναδρομικά από την ημερο μηνία της ανωτέρω ανακαλούμενης πράξης και για το υπόλοιπο της θητείας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 1671/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./10528/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρ θρου 5, του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπλη ρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997, του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 καθώς και την υπ αριθμ. ΔΥ(3 4)/Γ.Π. οικ / υπουρ γική απόφαση ανακαλείται η υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π / απόφαση της Προϊσταμένης της Γεν. Διεύθυν σης Υγείας (ΦΕΚ 298/2005 τ. ΝΠΔΔ) η οποία αφορά στο διορισμό της ιατρού Ασημίνας Γκάγκα του Χρήστου σε θέση Διευθυντή Πνευμονολογίας Φυματιολογίας θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία του Γ.Ν. Αθηνών «Η ΣΩ ΤΗΡΙΑ» σε συμμόρφωση με τις 2010/2007 και 504/2008 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και επα ναδιορίζεται σε εφαρμογή της υπ αριθμ. 52/ απόφασης του Συμβουλίου Επιλογής η ιατρός Ασημί νας Γκάγκα του Χρήστου στην ως άνω θέση Διευθυντή Πνευμονολογίας Φυματιολογίας του Γ.Ν. Αθηνών «Η ΣΩ ΤΗΡΙΑ» θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, αναδρο μικά από την ημερομηνία της ανωτέρω ανακαλούμενης πράξης και για το υπόλοιπο της θητείας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 1671/ ). Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ - Με την ΔΥ1α/24638/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26/τ. Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της Μανωλά Λιάπη Μαρούσας του Νικολάου, Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης, με Α βαθμό και 5ο Μ.Κ., του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της από την Υπηρεσία. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προσωπικού ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ (3) Με την αριθμ. 1234/17817/ πράξη του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ1

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2905 Κλητήρων με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, Κο λοβού Γεωργίου του Παναγιώτη, από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή του. Στον υπάλληλο μετά από την υπερτριακονταετή ευ δόκιμη παραμονή του απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την 6002/16/1518/ απόφαση του Προϊστα μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις ίων άρθρων, 3 παρ. 2, 15 και 16 παρ. 1 εδαφ. Α του Ν.Δ. 935/1971 (Α 149) «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και κατωτέρων ορ γάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος», 37 του Ν.Δ. 974/1971 (Α 189) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέ ρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπι στών Χωροφυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων», του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συνα φείς διατάξεις» και την από απόφαση (31/2012 Πρακτικό) του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυ φυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, απολύο νται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Αρχιφύλακες άρθρου 48 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, προάγονται αυτοί «εν απολύ σει» στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Πανταζής Λεωνίδας του Βασιλείου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Ιωάννινα Ιωαννίνων. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). 2. Υφαντίδης Ιωάννης του Έκτορα (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Βέροια Ημαθίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). 3. Μαρίνη Ρουμπίνη του Αθανασίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα Αττικής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). 4. Χαρκούτσης Αντώνιος του Μηνά (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Ηράκλειο Ηρακλείου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). 5. Μητσάκης Βασίλειος του Σεραφείμ (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα Αττικής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (4) Με την 6002/15/1735/ απόφαση του Προϊστα μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις, του Π.Δ. 726/1980 (Α 182) «Περί εκδόσεως Υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμο διότητας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ρυθμιζόμε νων δι ατομικού χαρακτήρος Π.Δ/των», των άρθρων 2, 12, 13, 14 και 45 του Ν.Δ. 343/1969 (Α 238) «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμά των Ασφαλείας», του άρθρου 19 του Ν.Δ. 649/1970 (Α 176) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στων Χωροφυλακής και των τούτοις αντιστοιχούντων του Λι μενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων και της Πυρο σβεστικής Υπηρεσίας» και του 20 παρ. 2 του Ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημο σίου και συναφείς διατάξεις», τίθενται σε αποστρατεία από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Ανθυπαστυνόμοι, προάγονται αυτοί «εν αποστρατεία» στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Φραγκάκης Ιωάννης του Νικολάου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Σητεία Λασιθίου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). 2. Καραγκούνης Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα Αττικής. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). 3. Χατζής Ευάγγελος του Γεωργίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Μαργαρίτα Σωτήρας Έδεσσας Πέλλας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την 6002/15/1736/ απόφαση του Προϊστα μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις, του Π.Δ. 726/1980 (Α 182) «Περί εκδόσεως Υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμο διότητας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ρυθμιζό μενων δι ατομικού χαρακτήρας Π. Δ/των», των άρθρων 2, 12, 13, 14 και 45 του Ν.Δ. 343/1969 (Α 238) «Περί βαθ μού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας», του άρθρου 19 του Ν.Δ. 649/1970 (Α 176) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στών Χωροφυλακής και των τούτοις αντιστοιχού ντων του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», του Ν. 2084/1992 (Α 165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ λες διατάξεις» και του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημο σίου και συναφείς διατάξεις» τίθεται σε αποστρατεία από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση του, ο Ανθυπαστυνόμος Παπαζέκος Πέτρος του Αθανασίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1970 στον Πει ραιά Αττικής, προάγεται αυτός «εν αποστρατεία» στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β και εγγράφεται στο στέλε χος της εφεδρείας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

4 2906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 28/151/ απόφαση του Προ έδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας Δήμου Μα ραθώνα «Τετράπολις» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ αρ. 01/2011 πρακτικό), του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (υπ αρ. 03/2011 πρακτικό) και της Προέδρου του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθ μοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (υπ αρ. 40/2012 απόφα ση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙ ΝΑ του Γερασίμου, κλάδου TE 9 Βρεφονηπιοκομίας, με βαθμό Α, από το ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παι δείας Δήμου Μαραθώνα «Τετράπολις», με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ. Προέδρου του ΝΠΔΔ 161/ ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής 9990/9632/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθμ. 16/2012 απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτο δίκαια από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης) η υπαλληλική σχέση της Σωτηρίας Πάστου του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, με Δ βαθμό, από την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Προϊστάμενος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθ. 5477/ απόφαση του Δημάρχου Δελφών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010, προσλαμβάνεται ο Μούρκος Αλέξαν δρος του Δημητρίου, πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Δελφών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέμα τα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού και προγραμματι σμού υλοποίησης τεχνικών θεμάτων, συνεπικουρώντας το τεχνικό έργο του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. (5) Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη μοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Βεβαίωση οικ. της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δή μου Δελφών 4651/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 1847/37130/ ). Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 66/ πράξη του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλη τισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων» Ν. Καρδίτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της Λιάππη Μαριάνθης του Δημητρίου, ΥΕ16 Καθαριστριών με βαθμό Γ, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 4675/48066/ ). Ο Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΑΝΤΑΚΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ 3838/ πράξη του Γενικού Γραμματέα της Μακεδο νίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, καθώς και την οικ. 684/ παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής (ΦΕΚ 88/Β ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλ λήλου Χατζόπουλου Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών) με Γ βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής Β αίτησης παραίτησης (ημερομηνία υποβολής Α αίτησης: ) Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθμ. 18/1047/ απόφαση του Δημάρ χου Κ. Νευροκοπίου του Νομού Δράμας, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163, παρ. 9 του Ν. 3584/2007, όπως και τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010, προσλαμβάνεται με σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος του Στεφάνου ως ει δικός συνεργάτης στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθη κόντων του.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2907 Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει υποστήριξη σε ειδικά τεχνικά θέματα, θα είναι υπεύθυνος για την άμεση και συνεχή επικοινωνία συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση και ωρίμανση μελετών δημοτικών έργων και λοιπών τεχνικού χαρακτήρα δράσεων, θα προετοιμάζει φακέλους έργων για την υποβολή προτάσεων χρηματο δότησης τους από κοινοτικά και εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα και θα είναι αρμόδιος για την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και εισηγήσεων επί τεχνικών θεμά των, όποτε ζητηθεί η γνωμοδότησή του. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κ. Νευ ροκοπίου 1648/ ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης/Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας 1851/2012). Με την αριθμ. 2678/ πράξη του Γενικού Γραμματέα της Μακεδο νίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, καθώς και την αριθμ. οικ. 684/ παροχή εξουσιοδότησης υπο γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής (ΦΕΚ 88/Β / ), διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Δαγγουλίδη Δημητρίου του Παράσχου, του κλάδου TE Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας με Β βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής Β αίτησης παραίτησης. (ημερομηνία υποβολής Α αίτησης ) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - Με την αριθμ / πράξη του Δημάρχου Κιλκίς, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλ λήλου του Δήμου Κιλκίς Αναστασίας Αθανασιάδου του Αθανασίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α λόγω συνταξιοδότησης, από Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας Θράκης 12291/ ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - Με την αριθμ / πράξη του Δημάρχου Κιλκίς, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152, και 160 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλ λήλου του Δήμου Κιλκίς Λάζαρου Κοτσανίδη του Σάββα, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β, λόγω συνταξιοδότησης, από Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας Θράκης 12279/ ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 1/86/ Απόφαση της Προέ δρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παι δείας Δήμου Κέρκυρας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του υπαλλήλου Σπυρίδωνος Μοιρισκλάβου του Γεωργίου κλάδου TE Διοικητικών Υπαλλήλων Παιδιών με βαθμό Β, από την 30η/12/2011, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου 2478/2205/ ). Η Προϊσταμένη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ (1864)/ πράξη του Ανα πληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μονί μου υπαλλήλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β στις ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησης της από την υπηρεσία. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθμ (1944)/ πράξη του Ανα πληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονί μου υπαλλήλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί ας ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Σταύρου, κλάδου ΔΕ Τε χνικών με βαθμό Β στις ημερομηνία κατά (6)

6 2908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησης του από την υπηρεσία. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Αναπλ. Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Με την αριθμ. 5632/ διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 147, 148 (παρ. 5) και 156 λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του ΠΕΤΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ υπαλλήλου του κλάδου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού με βαθμίδα Α και 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΔΕ2 Κατηγορίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου από 6/3/2011, ημερομηνία κατά την οποία επανήλθε με δεύτερη αίτηση παραίτησης. (Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθμ π.ε./ πράξη του Πρύτα νη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ. Γ ) και 77 (παρ. 9) του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ. Α ) διορίζεται η Λέκτο ρας με θητεία Δήμητρα Νικολάου του Σεραφείμ ύστερα από εξέλιξη, σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι κού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στον Τομέα 1 «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» της Σχο λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις». (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΣΙΜΟΣ Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αρ. 2342/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07 γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης του Αντωνίου Μπρεδήμα του Χαράλαμπου από τη θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομι κών και Πολιτικών Επιστημών του Ιδρύματος. (Aριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την 624/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 και αρθ. 20 Ν. 4009/11 διορίζεται (εξελίσσε ται) η Αλεξάνδρα Ανδρούσου του Γεωργίου Παύλου, μό νιμη Επίκουρη Καθηγήτρια σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήμα (7) τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική μεθοδολογία και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 438/ τ. Γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Με την 623/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καττοδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 και αρθ. 20 Ν. 4009/11 διορίζεται (εξελίσσεται) η Κανέλ λα Ασκούνη του Γεωργίου, μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με γνωστικό αντικείμενο «Κοι νωνιολογία των εκπαιδευτικών πρακτικών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 442/ τ. Γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Με την 625/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ττου εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 και αρθ. 20 Ν. 4009/11 διορίζεται (εξελίσσεται) η Ελισάβετ Πατηράκη Κουρμπάνη του Ιωάννη, μόνιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Νοσηλευ τικής με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Νοσηλευτι κής Φροντίδας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 553/ τ. Γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Δι εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Κοινές Πολιτικές, Δίκαιο του Ανταγωνισμού». Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη συνεδρίαση της , λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ / αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 1) των παρ. 1, 3 και 4β του άρθρου 77 και της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195/τ. Α ), 2) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159/τ. Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69/τ. Α ), 3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007, 4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87/τ. Α ) όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160/τ. Α ), 5) της παρ. 1 του αρθρ. 14 του Ν. 1268/82, όπως αντικατα στάθηκε με την παρ. 26 του αρθρ. 28 του Ν. 2083/1992, 6) του άρθρου 1 παρ. 4 και άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2517/1997, 7) του Π.Δ. 134/1999 (132/τ. Α ) και 8) του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2909 Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ολο κλήρωση, Κοινές Πολιτικές, Δίκαιο του Ανταγωνισμού» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /θμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Πληροφορίες στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο τηλέφωνο: Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 26 Ιανουαρίου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. Α3238/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παπα καλιατάκης του Ελευθερίου, σε θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή, του Τομέα Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε πιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Μη χανική του Παραμορφωσίμου Σώματος με έμφαση στην Όλκιμη Θραύση» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθ. 763/ τ. Γ ) (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα μικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την αριθ. Α 3211/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011, διορίζεται η μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γαλήνη Ρεκα λίδου του Κωνσταντίνου, σε θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών Αγω γής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθ. 473/ τ. Γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα μικού του Ελληνικού Δημοσίου ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 1186/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 παραγρ. 2 και των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007), γίνεται δεκτή η παραί τηση του Δημητρίου Κοντογιάννη του Παναγιώτη από τη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί ου Κρήτης, από τις , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε αίτηση παραίτησης για προσωπικούς λόγους. (Δεν υπάρχει αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσί ου διότι ο Δημήτριος Κοντογιάννης του Παναγιώτη δεν έχει Α.Φ.Μ., δεν έχει Απογραφεί στο Μητρώο και δεν έχει Μισθοδοτηθεί), χωρίς υπαιτιότητα της υπηρεσίας μας. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

8 2910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Με την αριθ 6590/2012 ταυτάριθμη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 147, 149 και 156 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ. Α / ), γίνεται αυτοδίκαιη έκπτωση και λύση της υπαλληλικής σχέσης του Σω τηρίου Αναστασίου Χατζίνα του Σπυρίδωνος από τη θέση του καθηγητή εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πλη ροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, αναδρομικά από , ημερομηνία δη μοσίευσης της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Με την υπ αριθμ.565/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερ ρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ 173/τ. Α /1983) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.α /2001) και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3794/ 2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α /2009), μονιμοποιείται σε θέση Επί κουρου Καθηγητή ο Παντελίδης Παναγιώτης του Ισαάκ, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» του Τμή ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εν λόγω θέση μετατρέπεται αυτοδίκαια σε προσω ποπαγή και καταλαμβάνεται από τον Παντελίδη Πανα γιώτη του Ισαάκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ. 191/ απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007, του άρθρου έβδομου του Ν. 3755/2009 και των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων συλλογικών οργά νων (Αποσπάσματα Πρακτικών της 7ης/ (θέμα 14ο) Συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και της 1ης/ (θέμα 6ο) Συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών), καθώς επίσης και τα Αποσπάσματα Πρακτικών της 29ης/ (Θέμα 8ο) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και της 2ης/ (θέμα 13ο) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλλη λος του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομεί ου Καβάλας Ειρήνη Κυριακίδου του Ηρακλή, κατηγορίας και κλάδου TE Νοσηλευτριών, στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, με ταυτόχρονη μετα φορά της θέσης της και με το βαθμό που κατέχει. Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. 352/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ 176/Α/ ) και τις διατάξεις του εβδόμου άρ θρου του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52/Α/ ) και κατόπιν της αριθμ. 22/ (Θ.6ο) θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, της αρ. 6/ (Θ.3ο) γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νοσοκομείων Νομού Κεφαλλη νίας και της αρ. 12/ (Θ.4ο) γνωμοδότησης του Κοινού Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Αχαίας μετατάσσεται η ΑΝΕΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΣΤΑ, μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομεί ου Κεφαλληνίας, κατηγορίας TE κλάδου Επισκεπτριών Υγείας σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων και με το βαθμό που κατέχει, χω ρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Με την αριθμ. 699/08/03/2012 απόφαση της Διοικήτρι ας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση του Λωλότα Γεώργιου του Κυριάκου μόνιμου Διοικητικού υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος) με βαθμό Γ, Μ.Κ. 3ο κατόπιν της 07/03/2012 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης 21/02/2012) λόγω συνταξιοδότησης του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Διοικήτρια ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1196 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 412 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα