Αρ.Εγκ.45 Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ.Εγκ.45 Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ Γραφεία Γενικών Γραμματέων Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Τ.Κ. : Αθήνα Πληροφορίες : Μ.Διαμάντη Α.Καλογήρου Α.Καπίδου Β.Νάστου FAX : , 389 Αρ.Εγκ.45 ΘΕΜΑ: Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο Στα κεφ. Γ' και ΣΤ' του π.δ/τος 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (ΦΕΚ 182 Α/ Διορθ.σφαλμ. 196 Α/ ), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο του νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»» και άλλες διατάξεις, που ψηφίστηκε στις 5/8/2014 στη Βουλή και εκκρεμεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής των οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), των οποίων η θητεία συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. Η πρόσφατη τροποποίηση της ανώτατης προθεσμίας της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 75/2011 για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Π.Ε.Δ., που ορίστηκε ως η 10 η Οκτωβρίου 2014: α) συνάδει με την τελική προθεσμία της 15 ης Οκτωβρίου για τη σύγκληση της Γ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 30 παρ.1.) και β) εξασφαλίζει τη νομιμότητα της σύνθεσης των Γ.Σ. των Π.Ε.Δ. και συνεπώς των 1

2 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών τους, στην περίπτωση που υπάρξει ακύρωση εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου από το Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, θα πρέπει να επαναληφθεί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του προαναφερόμενου άρθρου, η εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως, στην ίδια συνεδρίαση, η εκλογή των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι: 1.Τα δημοτικά συμβούλια εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση τα προεδρεία τους και τους εκπροσώπους τους στην Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. Συνεπώς πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες και η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 64 του ν.3852/2010. α. Στην περίπτωση που η εκλογή των προεδρείων των δημοτικών συμβουλίων έχει οριστικοποιηθεί, οι διαδικασίες εκλογής εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 19 η Σεπτεμβρίου 2014 (υπολογιζομένης της πενθήμερης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, της παρ.5 του άρθρου 64 του ν.3852/2010). β. Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής και εφόσον αυτή απορριφθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι ως άνω διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως την 24 η Σεπτεμβρίου γ. Σε αντίθετη περίπτωση που χωρήσει ακύρωση εκλογής προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, η ολοκλήρωση των οικείων διαδικασιών εκλογής προεδρείου και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. λαμβάνει χώρα την 5 η Οκτωβρίου α. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 1α και 1β κατά τις οποίες η εκλογή των Προεδρείων όλων των Δημοτικών Συμβουλίων και εκπροσώπων τους στην οικεία Π.Ε.Δ. έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 19 η ή μέχρι την 24 η Σεπτεμβρίου 2014, η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της και την εκλογή εκπροσώπων της στη Γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε, συνέρχεται την 1 η Οκτωβρίου β. Στην ανωτέρω περίπτωση 1γ, έστω και μιας ακύρωσης εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση της οικείας Π.Ε.Δ. για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της και την εκλογή εκπροσώπων της στη Γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε συνέρχεται μέχρι την 10 η Οκτωβρίου

3 3. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της, συνέρχεται : α. Την 10 η Οκτωβρίου 2014, μετά την ολοκλήρωση, κατά την ανωτέρω περίπτωση 2 α, στις Π.Ε.Δ. όλης της χώρας των διαδικασιών εκλογής εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. β. Την 15 η Οκτωβρίου 2014, στην περίπτωση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Δ. και ορισμού εκπροσώπων της, κατά την ανωτέρω περίπτωση 2β. Στην περίπτωση ακύρωσης εκλογής προεδρείου δημοτικού συμβουλίου και για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων μερών στις εν λόγω αρχαιρεσίες, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ταυτόχρονα με την αποστολή της ακυρωτικής αποφάσεως στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, την κοινοποιεί άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο στο δήμαρχο της έδρας της περιφέρειας στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο εν λόγω δήμος, προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα υπόψη για τον προσδιορισμό του χρόνου σύγκλησης της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ., καθόσον ο δήμαρχος της έδρας της περιφέρειας ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την αποστολή της πρόσκλησης σύγκλησης της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. στους δημάρχους και εκπροσώπους των δημοτικών συμβουλίων σε αυτή. I. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) 1. Μέλη των Π.Ε.Δ. είναι όλοι οι δήμοι της οικείας περιφέρειας (αρ.3 παρ. 1) Όργανα των Π.Ε.Δ (άρθρο 3 παρ. 2) είναι: α) Η Γενική Συνέλευση β) Το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή δ) Ο Πρόεδρος ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο. 2. Η Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. (άρθρο 4) αποτελείται από τους δημάρχους και εκπροσώπους των δήμων των περιφερειών (δημοτικοί σύμβουλοι). Σε περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι κατοίκους αποτελείται από 75 μέλη. 3

4 Σε περιφέρειες με πληθυσμό από κατοίκους και πάνω αποτελείται από 125 μέλη. Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 200 μέλη. Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής αποτελείται από 300 μέλη. Για τον αριθμό των εκπροσώπων των Δήμων στις αντίστοιχες Π.Ε.Δ., ο συνολικός πληθυσμός κάθε περιφέρειας διαιρείται με το συνολικό αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης, αφαιρουμένου από αυτόν του αριθμού των Δήμων της περιφέρειας. Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο για να γίνει ο υπολογισμός των εκπροσώπων. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε δήμου δια του μέτρου, προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε δήμου. Όσες θέσεις εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στους Δήμους που έχουν τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα ωσότου να συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπροσώπων των δήμων (δηλαδή δημοτικών συμβούλων) στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Από τους εκπροσώπους αυτούς τα 3/5 προέρχονται υποχρεωτικά από την πλειοψηφία και τα 2/5 από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας. Αν προκύπτει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των συμβούλων που ανήκουν στην πλειοψηφία, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο Πρωτοδικείο, είναι διαφορετικός των 3/5 του συνόλου των μελών, τότε η πλειοψηφία εκλέγει αντίστοιχο ποσοστό δημοτικών συμβούλων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού. Στο τέλος της εγκυκλίου παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με αναλυτικούς πίνακες ανά Δήμο και Περιφέρεια, στους οποίους εμφαίνεται ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων στις οικείες Γενικές Συνελεύσεις των Π.Ε.Δ.. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.ΕΔ. (άρθρο 5) αποτελείται από δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Π.Ε.Δ. 4

5 α) Οι Π.Ε.Δ. με 75 μέλη στη Γενική Συνέλευση έχουν 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ. συμμετέχουν όλοι οι δήμαρχοι της αντίστοιχης Περιφέρειας και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται με δημοτικούς συμβούλους, β) Οι Π.Ε.Δ. με 125 μέλη στη Γενική Συνέλευση έχουν 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτά, 12 είναι δήμαρχοι και 9 δημοτικοί σύμβουλοι. γ) Ειδικά στην Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας μετέχουν και οι 12 δήμαρχοι των δήμων της Περιφέρειας. δ) Οι Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής έχουν 25μελή Διοικητικά Συμβούλια. Από τα 25 μέλη τα 15 είναι δήμαρχοι και τα 10 δημοτικοί σύμβουλοι. Η Εκτελεστική Επιτροπή των Π.Ε.Δ. (άρθρο 6) αποτελείται από 5 εκλεγμένα μέλη (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας και 2 μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής). Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. (άρθρο 7) είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο για τις Π.Ε.Δ. (άρθρο 8) με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης έως και 125, αποτελείται από 3 μέλη και για τις υπόλοιπες από 5 μέλη. Δεν είναι συμβατή η ιδιότητα μέλους Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης δεν μπορεί να συντρέχει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής και Εποπτικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. 4. Ε Κ Λ Ο Γ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Α. ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔ (άρθρο 9) Οι εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων στις οικείες Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, μετά την εκλογή του προεδρείου τους, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου. Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας εκλέγονται με συνδυασμό από τους συμβούλους της πλειοψηφίας. Οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας εκλέγονται κατά συνδυασμούς από τους συμβούλους της μειοψηφίας. 5

6 Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Δικαίωμα για κατάρτιση συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον 1 έδρα στο δημοτικό συμβούλιο. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας, από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό. Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει έναν (1) εκπρόσωπο, αυτός προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας, εφόσον, βεβαίως, έχει καταρτίσει συνδυασμό. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό των εκπροσώπων, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4, αυξημένο κατά έναν (1). Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, που καταρτίζουν το συνδυασμό για την ανάδειξη εκπροσώπων. Από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψήφιων εκπροσώπων του δήμου για τη Γενική Συνέλευση της οικείας Π.Ε.Δ.. Η δήλωση κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή. Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασμών, καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, που περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει συγκροτήσει ο επιτυχών συνδυασμός και οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας λαμβάνουν, αντίστοιχα, το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι συνδυασμοί της μειοψηφίας. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. 6

7 Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τόσους εκπροσώπους, όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή, αντίστοιχα, η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μία κάλπη το συνδυασμό που προτείνεται από την πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας ψηφίζουν σε άλλη κάλπη. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού διαιρείται με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει ως ανωτέρω. Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από αυτές που είναι προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, αρχίζοντας από το συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο. Εάν το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο περισσοτέρων συνδυασμών είναι ίσο, διενεργείται, μεταξύ αυτών, δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά εκλογής, και αν δεν εκλεγούν με σταυρό προτίμησης, με αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους σταυρούς, καταλαμβάνουν τις έδρες των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθούν. Στην περίπτωση που σε δήμο δεν εκλεγούν εκπρόσωποι για την Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. για οποιονδήποτε λόγο, οι θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται (παρ.10 του αρ.9). 7

8 Β. Ε Κ Λ Ο Γ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π. Ε. Δ. ( ά ρ θ ρ ο 1 0 ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευσή της, που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό με πρόσκληση και υπό την Προεδρεία του Δημάρχου της έδρας της Περιφέρειας και τούτου για οποιοδήποτε λόγο κωλυομένου, του Δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό Δήμου. Η πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των Δήμων και τους Δημάρχους, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της, αποστέλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισής της στους Δημάρχους. Οι Δήμαρχοι κοινοποιούν αντίγραφο αυτής στους εκπροσώπους του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή με μεμονωμένες υποψηφιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ είναι: - 15μελές σε Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με 75-21μελές σε Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με μελές για τις Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής. Κάθε συνδυασμός, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, περιλαμβάνει υποψηφίους, ανεξαρτήτως κατηγορίας, τουλάχιστον ίσους με το ¼ του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραλειπομένου του κλάσματος, όπου προκύπτει. Εξαιρούνται οι Π.Ε.Δ. που το σύνολο των δημάρχων συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. (π.χ. Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας). Στην περίπτωση αυτή, κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποψηφίους ίσους με το 1/3 τουλάχιστον των εκπροσώπων των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. (παρ. 3 του παρόντος κεφαλαίου Ι). Ο αριθμός των υποψήφιων δημάρχων και αντίστοιχα υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που αντιστοιχούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. μπορεί να προσαυξάνεται στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφόσον προκύπτει. 8

9 Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.ΕΔ. και ως εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τον αριθμό εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, προσαυξημένο στο σύνολο μέχρι 30% παραλειπομένου του κλάσματος, εφόσον προκύπτει. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με απλή γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν και υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο στις 3 μ.μ. της προηγούμενης των εκλογών. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού, εφόσον υπάρχει. Ακολούθως και με αλφαβητική σειρά επωνύμου, γράφονται τα ονοματεπώνυμα της κάθε κατηγορίας, δηλαδή, των υποψηφίων μελών δημάρχων, ακολούθως των δημοτικών συμβούλων και, στη συνέχεια, των υποψηφίων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή δήλωση, με την οποία γνωστοποιούν την υποψηφιότητά τους. Μεμονωμένες υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν για την αντίστοιχη κατηγορία του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. Με βάση τις ανωτέρω δηλώσεις, με φροντίδα των υπηρεσιών των Π.Ε.Δ., καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων. Σε κάθε ψηφοφόρο μέλος της Γενικής Συνέλευσης, δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια. Οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζονται ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτών, με σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο και έως το συνολικό αριθμό των εκλεγομένων μελών. Για τον καθορισμό των εδρών των συνδυασμών και των επιτυχόντων συμβούλων εφαρμόζονται τα αναλυτικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10. 9

10 Γ. Ε Κ Λ Ο Γ Η Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π. Ε. Δ ( ά ρ θ ο ο 1 1 ) Στην ίδια συνεδρίαση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ αλλά με ξεχωριστή διαδικασία, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η φράση «Για το Εποπτικό Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους, θέτοντας σταυρό δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Για τα 5μελή Εποπτικά Συμβούλια σημειώνονται μέχρι 3 σταυροί και για τα 3μελή μέχρι 2 σταυροί προτίμησης. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που εκλέγονται, κατατάσσονται κατά τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος, και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι τρεις (3) ή αναλόγως οι πέντε (5) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά εκλογής τους. Δ. Ε Κ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ, Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ, Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Κ Α Ι Μ Ε Λ Ω Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π. Ε. Δ. ( ά ρ θ ρ ο 1 3 ) Τα Διοικητικά Συμβούλια των Π.Ε.Δ. συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο εντός 10 ημερών από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που προέρχεται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, την πρόσκληση αποστέλλει ο επόμενος κατά σειρά εκλογής σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού. 10

11 Μοναδικό θέμα της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ 3, 4 και 5. Τα δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται στην ίδια συνεδρίαση, μετά την εκλογή του προεδρείου, μεταξύ των μελών του Δ.Σ εφαρμοζομένης αναλόγως της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου. Ε. Ε Κ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ Τ Ο Υ Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ Η Σ Π. Ε. Δ ( ά ρ θ ρ ο 1 4 ) Το Εποπτικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. συνέρχεται εντός 10 ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του πρώτου συμβούλου και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία (με ψηφοδέλτια), πρώτα τον Πρόεδρο και ύστερα τον Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14. I I. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.) 1. Η Κ.Ε.Δ.Ε είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών (άρθρο 22). Μέλη της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι υποχρεωτικά όλες οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δια των αντιπροσώπων τους (άρθρο 23). Όργανα της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 24) είναι: α) Η Γενική Συνέλευση β) Το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή δ) Ο Πρόεδρος ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 25) αποτελείται από 500 μέλη. Από αυτά τα 325 μέλη είναι το σύνολο των δημάρχων της χώρας και τα υπόλοιπα 175 μέλη 11

12 είναι οι εκπρόσωποι των Π.Ε.Δ., οι οποίοι έχουν αναδειχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 26) αποτελείται από 31 μέλη μαζί με τον Πρόεδρό του. Από αυτά τα 20 είναι δήμαρχοι και τα 11 δημοτικοί σύμβουλοι. Ο δήμαρχος Αθηναίων μετέχει αυτοδικαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και συνυπολογίζεται στο σύνολο των 31 μελών και στον αριθμό των 20 δημάρχων. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 27) αποτελείται από 11 μέλη περιλαμβανομένου και του Προέδρου της. Στη σύνθεσή της μετέχουν ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος είναι και Πρόεδρος αυτής, οι δύο Αντιπρόεδροι και ο Γενικός Γραμματέας, καθώς επίσης 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 28) είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 29) αποτελείται από 7 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. 2. Ε Κ Λ Ο Γ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Κ. Ε. Δ. Ε. Α. Γ Ε ΝΙ Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η (άρθρο 25 & 30) Στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. συμμετέχουν αυτοδίκαια οι 325 δήμαρχοι της χώρας. Για να προσδιορισθεί ο αριθμός των λοιπών 175 εκπροσώπων δημοτικών συμβούλων των Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., αθροίζεται ο συνολικός πληθυσμός της χώρας και διαιρείται στη συνέχεια με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης αφού αφαιρεθεί ο συνολικός αριθμός των δήμων (325). Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το μέτρο. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε Π.Ε.Δ. δια του μέτρου προκύπτει ο αριθμός των εκπροσώπων κάθε Π.Ε.Δ Όσες θέσεις παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις Π.Ε.Δ. με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 12

13 εκπροσώπων δημοτικών συμβούλων κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε (άρθρο 25). Στο τέλος της εγκυκλίου παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ με τους εκπροσώπους στη Γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. (πλέον των 325 Δημάρχων που συμμετέχουν αυτοδίκαια), που προέρχονται από τις Π.Ε.Δ.. Η εκλογή των εκπροσώπων των Π.Ε.Δ. γίνεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο μαζί με την εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Π.Ε.Δ. με την ειδική ένδειξη: «Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.» (αρ.25 παρ.5). Για τον προσδιορισμό των εκπροσώπων κάθε Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 9 (βλέπε ανωτέρω παρ. 4Α κεφ.1). Οι εκπρόσωποι στην Κ.Ε.Δ.Ε. κατατάσσονται κατά τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν πάρει, και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού κατά τη σειρά εκλογής τους, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Κ.Ε.Δ.Ε. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγούν σε Π.Ε.Δ. εκπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., οι θέσεις τους παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται. Β. Ε Κ Λ Ο Γ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κ. Ε. Δ. Ε. ( ά ρ θ ρ ο 3 0 ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σε ειδική συνεδρίαση μετά από πρόσκληση και υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αθηναίων και αν αυτός κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς ή με μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει μέχρι 30 υποψήφιους δημάρχους και μέχρι 15 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και, σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνει έναν (1) τουλάχιστον δήμαρχο και έναν (1) τουλάχιστον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. 13

14 Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης γράφεται το όνομα του συνδυασμού και από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων κατά κατηγορίες. Πρώτα γράφονται οι υποψήφιοι της κατηγορίας των δημάρχων και, στη συνέχεια, των δημοτικών συμβούλων. Στη δήλωση μεμονωμένου υποψήφιου αναγράφονται η κατηγορία που ανήκει ο υποψήφιος και το ονοματεπώνυμό του. Οι δηλώσεις κατατίθενται στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Με βάση τις δηλώσεις, καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων, στα οποία αναγράφονται όλα τα ως άνω στοιχεία και τους υποψήφιους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, όπως στη δήλωση. Οι εκπρόσωποι που ψηφίζουν εκφράζουν ανά κατηγορία την προτίμησή τους, θέτοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό προτίμησης, μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων για τους δημάρχους και αντίστοιχα των εκλεγομένων για τους δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή 19 και 11 αντίστοιχα. Για να καθορισθούν οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Εκλογικό μέτρο αποτελεί ο ακέραιος αριθμός που είναι ο πλησιέστερος προς το πηλίκο. Αν το πηλίκο είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Στη συνέχεια, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται, εφόσον πάρει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι έδρες που κατανέμονται, όπως αναγράφεται ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που απομένουν διανέμονται 14

15 στους συνδυασμούς, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν τυχόν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον αμέσως επόμενο συνδυασμό με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ανά κατηγορία εκλεγόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι επιλαχόντες υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά εκλογής τους, είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού, που για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν. Τη θέση του μεμονωμένου συμβούλου που μένει κενή για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνει ο μεμονωμένος υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους, που δεν έχει εκλεγεί. Για την ανάδειξη από κάθε συνδυασμό των επιτυχόντων συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. ακολουθείται η εξής διαδικασία: α. Εάν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι σύμβουλοι που είναι οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Εάν έχουν καταθέσει υποψηφιότητα ένας συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που απέμειναν οι σύμβουλοι του συνδυασμού. 15

16 γ. Εάν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, πρώτα εκλέγονται οι σύμβουλοι του συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σ αυτό είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν ο αριθμός είναι περιττός, εκλέγεται ίσος αριθμός από κάθε κατηγορία και ένας επί πλέον εκλέγεται από την κατηγορία των δημοτικών συμβούλων. Στη συνέχεια γίνεται κατανομή στον επόμενο, κατά σειρά, συνδυασμό μετά από εκείνο που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος, εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Εάν ο αριθμός είναι περιττός, εκλέγει έναν επί πλέον από την κατηγορία των δημάρχων. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους επόμενους συνδυασμούς μέχρι τον πρώτο. Ο πρώτος τελικά συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν, καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία μέχρι να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς συνδυασμούς και από πολλούς μεμονωμένους υποψηφίους, πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και, στη συνέχεια, εφαρμόζεται η διαδικασία της ανωτέρω περίπτωσης γ. ε. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες μόνον από πολλούς μεμονωμένους υποψηφίους, τότε οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες που τους ανήκουν, χωρίς να ισχύει η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 30 που ορίζει τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των δημάρχων και της κατηγορίας των δημοτικών συμβούλων, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που παραμένουν κενές έδρες, επειδή μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν κάλυψαν το εκλογικό μέτρο, οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. επαναλαμβάνονται και κατατίθενται νέες υποψηφιότητες συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων. Αν για όποιο άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγόμενων ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος από αυτόν που προβλέπει το άρθρο 26, τότε 16

17 αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγόμενων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που λείπει. Γ. Ε Κ Λ Ο Γ Η Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κ. Ε. Δ. Ε ( ά ρ θ ρ ο 3 1 ) Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. στην συνεδρίαση που συνέρχεται για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., εκλέγει σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και φάκελο τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η φράση «Για το Εποπτικό Συμβούλιο» και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους σε 3 το πολύ υποψηφίους με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους. Οι εκλεγέντες κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβαν, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος. Αν δεν υπάρχουν σταυροί προτίμησης, με αλφαβητική σειρά. Οι 7 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Εποπτικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. Κατά τη σειρά εκλογής τους, τα λοιπά μέλη είναι αναπληρωματικά των τακτικών μελών. Δ. Ε Κ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κ Α Ι Μ Ε Λ Ω Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Κ. Ε. Δ. Ε ( ά ρ θ ρ ο 3 2 ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. συνέρχεται εντός 10 ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο, ύστερα τον Α Αντιπρόεδρο, τον Β Αντιπρόεδρο και, τέλος, τον Γενικό Γραμματέα. Η διαδικασία ορίζεται λεπτομερώς στο άρθρο 32 του Π.Δ. 75/

18 Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του τα υπόλοιπα 7 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι υποψηφιότητες για όλα τα αξιώματα του προεδρείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υποβάλλονται στον προεδρεύοντα σύμβουλο προ της έναρξης της εκλογής και ψηφοφορίας για κάθε αξίωμα. Ε. Ε Κ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Π Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Κ. Ε. Δ. Ε ( ά ρ θ ρ ο 3 3 ) Το Εποπτικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. συνέρχεται εντός 10 ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, χωριστά με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. Παρακαλούμε όπως την παρούσα εγκύκλιο την κοινοποιήσετε άμεσα στους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, επισημαίνοντάς τους ιδιαίτερα να τηρήσουν τις προθεσμίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ευθύς με τη δημοσίευση του νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»» και άλλες διατάξεις» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ενημερωθείτε άμεσα. Η εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή: Υπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 18

19 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Ε.Δ.Ε (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις Π.Ε.Δ.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο κ. Υφυπουργού 4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 5. Γεν. Δ/ντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης 6. Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ (με την παράκληση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου) 7. Δ/νση μας (2) 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πληθυσμός Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημοτικοί Πληθυσμός Δήμαρχος Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημοτικοί Πληθυσμός Δήμαρχος Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ- ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Πληθυσμός 2011 Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πληθυσμός Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πληθυσμός Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληθυσμός 2011 Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληθυσμός 2011 Δήμαρχοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

26 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Πληθυσμός Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

27 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πληθυσμός Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δημοτικοί Πληθυσμός Δήμαρχος Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Πληθυσμός Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πληθυσμός Δήμαρχος Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Π..Ε.Δ. Πληθυσμός Δήμαρχοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύνολο Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιο Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 25334 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι

Κ Α Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Ι 9001 ΟΞΑΤΟΥ 9002 ΡΑΜΑΣ 9003 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9004 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9005 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 9006 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 9007 Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 9008 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 9009 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9010 ΣΟΥΦΛΙΟΥ 9011 ΘΑΣΟΥ 9012 ΚΑΒΑΛΑΣ 9013 ΝΕΣΤΟΥ 9014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-ΒΞ7. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-ΒΞ7. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Πληροφορίες: Κ.Σταθοπούλου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ και µε FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 1/7/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 22461 ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183. ΘΕΜΑ : ελτίο Καταγραφής Νέων Επενδυτικών σχεδίων Σ..Ι.Τ.

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183. ΘΕΜΑ : ελτίο Καταγραφής Νέων Επενδυτικών σχεδίων Σ..Ι.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 29735 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011).

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22666 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. Δ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ. : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Λαμπρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης)

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) 1.Διοίκηση Αττικής Έδρα: Αθήνα - Περιφέρειες: 1 Ενότητες 7 Διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Αττικής Έκταση: 3.808 χμ² Πληθυσμός: 3.761.810 (απογρ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Νοέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 Εκλογείς κατά Καλλικράτειο Δήμο και φύλο (Δ Αναθεώρηση 2010) 2 Εκλογείς κατά Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Για παλαιότερες διοικητικές διαιρέσεις, δείτε: Διοικητικές διαιρέσεις της Ελλάδας. Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1197 12 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15960 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 19/11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/15/34140 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2013\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\1η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2013).doc ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ζ10 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 24841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 04/06/2013 Αρ. Πρωτ: 602/7/30437 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους.

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

http://didefth.gr 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγεί τους ήµους της χώρας για την αντιµετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2013, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

2013, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 34466 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Oίκ. 31206 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ αρ. Α/Α ΠεριφέρεΝο ΕΠΩΝΥ Δήμου ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ Γ ΟΣΗ εως 15% 1 197 Κεντρικής Χα ήμος Κασσάνδρας 1688/21-8-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 14 Απριλίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 18646 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13760 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας

Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας Γεωγραφική Διαίρεση για συμπλήρωση της αίτησης προτίμησης (2014) Δημοτική Ενότητα Δήμου Εκλογικής περιφέρειας ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 26943 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Καλούνται όλοι οι παρακάτω φορείς να στείλουν : 1. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ C:\Documents and Settings\m.stefanou\Επιφάνεια εργασίας\ ΙΑΥΓΕΙΑ\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ 2013).doc ΑΔΑ: ΒΕΥΤΝ-ΦΓΓ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 Α/Α Περιφέρεια Νομός Ονομασία Δήμου Φορέας ΝΟΜ ΜΟΡΦΗ Γ ΔΟΣΗ 1/3 1 Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χρηματοδότηση Κ.Δ.Α.Π. Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Τις τελευταίες μέρες ενημερωνόμαστε συνεχώς από την ΚΕΔΕ, αλλά και το

Θέμα: Χρηματοδότηση Κ.Δ.Α.Π. Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Τις τελευταίες μέρες ενημερωνόμαστε συνεχώς από την ΚΕΔΕ, αλλά και το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Διεύθ.: Γαλατάς Τροιζηνίας, Τ.Κ. 00 Πληρ.: Παπαχατζής Ιωάννης Τηλ.: 909-90 Website: http://pasekdap.wordpress.com E-mail: pasekdap@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ C:\Documents and Settings\e.pouli\Επιφάνεια εργασίας\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ 2012).doc ΑΔΑ: Β4ΜΨΝ-ΣΚ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΤΑ 2012\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ\2η (ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2012).doc ΑΔΑ: Β4ΜΨΝ-ΛΝ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ./470/4553 Κατανομή προσωπικού έτους 04 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ που έχουν καταχωρίσει Πρόγραμμα Εξετάσεων Α Τάξης Λυκείου (και Β Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) μέχρι 23 /5/ 2014 και ώρα 16.00 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα